20.3.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 80/31


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΆΘΗΚΕ ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΑΜΟΙΒΑΊΑΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΌΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΫ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2011

για τη συμπερίληψη στο παράρτημα 1 ενός νέου κεφαλαίου 19 για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα και την ενημέρωση του καταλόγου νομοθετικών πράξεων αναφοράς στο παράρτημα 1

(2012/162/ΕΕ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της πιστότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ελβετικής συνομοσπονδίας («η συμφωνία»), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 5 και το άρθρο 18 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 5 της συμφωνίας προβλέπει ότι η επιτροπή μπορεί, ύστερα από πρόταση ενός εκ των δύο μερών, να τροποποιήσει τα παραρτήματα της συμφωνίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.

Το παράρτημα 1 «Τομείς προϊόντων» της συμφωνίας τροποποιείται, ώστε να περιληφθεί ένα νέο κεφάλαιο 19 «Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα», σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζονται στο προσάρτημα A που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2.

Το παράρτημα 1 «Τομείς προϊόντων» της συμφωνίας τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο προσάρτημα Β που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

3.

Η παρούσα απόφαση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται από τους αντιπροσώπους της επιτροπής που είναι εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν εξ ονόματος των μερών. H παρούσα απόφαση θα αρχίσει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί η τελευταία των υπογραφών αυτών.

Υπογράφτηκε στη Βέρνη, στις 20 Δεκεμβρίου 2011.

Εξ ονόματος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Christophe PERRITAZ

Υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες, στις 14 Δεκεμβρίου 2011.

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Fernando PERREAU DE PINNINCK


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α

Στο παράρτημα 1 «Τομείς προϊόντων» προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο 19 για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

ΤΜΗΜΑ I

Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2

Ευρωπαϊκή Ένωση

Οδηγία 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 21· στο εξής αναφέρεται ως οδηγία 2000/9/ΕΚ).

Ελβετία

Ομοσπονδιακός νόμος της 23ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά ατόμων (RO 2006 5753), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 20 Μαρτίου 2009 (RO 2009 5597).

Διάταγμα της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά ατόμων (RO 2007 39), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 11 Ιουνίου 2010 (RO 2010 2749).

ΤΜΗΜΑ II

Οργανισμοί αξιολόγησης της πιστότητας

Η επιτροπή που συγκροτείται βάσει του άρθρου 10 της παρούσας συμφωνίας καταρτίζει και ενημερώνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 της παρούσας συμφωνίας, κατάλογο των οργανισμών αξιολόγησης της πιστότητας.

ΤΜΗΜΑ III

Αρχές εξουσιοδότησης

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 10 της παρούσας συμφωνίας καταρτίζει και ενημερώνει τον κατάλογο των αρχών εξουσιοδότησης τον οποίο κοινοποιούν τα μέρη.

ΤΜΗΜΑ IV

Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον ορισμό των οργανισμών αξιολόγησης της πιστότητας

Για τον ορισμό των οργανισμών αξιολόγησης της πιστότητας, οι αρχές εξουσιοδότησης τηρούν τις γενικές αρχές του παραρτήματος 2 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

ΤΜΗΜΑ V

Συμπληρωματικές διατάξεις

1.   Ανταλλαγή πληροφοριών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 12 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη ανταλλάσσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

Οι αρμόδιες αρχές στην Ελβετία και στα κράτη μέλη, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταλλάσσουν ιδίως τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 14 της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστότητας που ορίστηκαν σύμφωνα με το τμήμα IV του παρόντος παραρτήματος ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V της οδηγίας 2000/9/ΕΚ, όσον αφορά το μέρος Β σημεία 7 και 8, το μέρος Δ σημείο 6, καθώς και το μέρος Η σημεία 6 και 7.5.

2.   Τεχνικός φάκελος

Όσον αφορά τον τεχνικό φάκελο, οι κατασκευαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους και οι υπεύθυνοι για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά αρκεί να διατηρούν διαθέσιμο τον τεχνικό φάκελο, όπως απαιτείται από την οδηγία 2000/9/ΕΚ στην επικράτεια ενός εκ των δύο μερών.

Κάθε μέρος υποχρεούται να διαβιβάζει στις αρχές του άλλου μέρους κάθε σχετικό τεχνικό έγγραφο ύστερα από αίτηση των αρχών του άλλου μέρους.

3.   Εποπτεία της αγοράς

Τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τις οικείες στην επικράτειά τους αρχές, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της εκτέλεσης της αντίστοιχης νομοθεσίας τους, που αναφέρεται στο τμήμα I.

Κάθε μέρος ενημερώνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει στον τομέα της εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο των οργανισμών που ορίζονται για τον σκοπό αυτό.»


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΗΧΑΝΕΣ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ευρωπαϊκή Ένωση

1.

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή φυτοφαρμάκων (ΕΕ L 310 της 25.11.2009, σ. 29).

Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2573)

101.

Διάταγμα της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2583)

102.

Διάταγμα της 2ας Απριλίου 2008 σχετικά με την ασφάλεια των μηχανών (RO 2008 1785), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Μαΐου 2010 (RO 2010 2583).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2573)

101.

Διάταγμα της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2583)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΕΣ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

101.

Ομοσπονδιακός νόμος της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2573)

102.

Διάταγμα της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2583)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1», η παραπομπή στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ευρωπαϊκή Ένωση

1.

Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.6.2010, σ. 1

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

102.

Ομοσπονδιακός νόμος της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2573)

103.

Διάταγμα της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2583)

104.

Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια των απλών συσκευών υπό πίεση (RO 200338), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Μαΐου 2010 (RO 2010 2583)

105.

Διάταγμα της 20ής Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού υπό πίεση (RO 200338), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Μαΐου 2010 (RO 2010 2583)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 30ής Απριλίου 1997 σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες (LTC)· (RO 1997 2187), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 12 Ιουνίου 2009 (RO 2010 2617)

101.

Διάταγμα της 14ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (OIT)· (RO 2002 2086), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 18 Νοεμβρίου 2009 (RO 2010 6243)

102.

Διάταγμα της 14ης Ιουνίου 2002 της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Επικοινωνιών (OFCOM) σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό· (RO 2002 2111), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 7 Απριλίου 2011 (RO 2010 1391)

103.

Παράρτημα 1 του διατάγματος της OFCOM σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (RO 2002 2115), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 21 Νοεμβρίου 2005 (RO 2005 5139)

104.

Κατάλογος τεχνικών προδιαγραφών που δημοσιεύθηκε στην Feuille Fédérale με τίτλους και αναφορές, όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 3 Μαΐου 2011 (FF 2011 0799)

105.

Διάταγμα της 9ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (RO 2007 945), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 4 Νοεμβρίου 2009 (RO 2009 5821)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 24ης Ιουνίου 1902 σχετικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενούς και ισχυρού ρεύματος (RO 19252 και RS 4798), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 20 Μαρτίου 2008 (RO 2008 3437)

101.

Διάταγμα της 2ας Μαρτίου 1998 σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού και των συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (RO 1998 963), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 11 Ιουνίου 2010 (RO 2010 2749)

102.

Ομοσπονδιακός νόμος της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2573)

103.

Διάταγμα της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2583)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 24ης Ιουνίου 1902 σχετικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενούς και ισχυρού ρεύματος (RO 19252 και RS 4798), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 20 Μαρτίου 2008 (RO 2008 3437)

101.

Διάταγμα της 30ής Μαρτίου 1994 σχετικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενούς ρεύματος (RO 1994 1185), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 18 Νοεμβρίου 2009 (RO 2000 6243)

102.

Διάταγμα της 30ής Μαρτίου 1994 σχετικά με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρού ρεύματος (RO 1994 1199), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 8 Δεκεμβρίου 1997 (RO 199854)

103.

Διάταγμα της 9ης Απριλίου 1997 σχετικά με τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό χαμηλής τάσης (RO 1997 1016), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 11 Ιουνίου 2010 (RO 2010 2749)

104.

Διάταγμα της 18ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (RO 2009 6243), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 24 Αυγούστου 2010 (RO 2010 3619)

105.

Διάταγμα της 14ης Ιουνίου 2002 σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (OIT)· (RO 2002 2086), όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά στις 18 Νοεμβρίου 2009 (RO 2009 6243)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

102.

Ομοσπονδιακός νόμος της 9ης Ιουνίου 1977 σχετικά με τη μετρολογία (RO 1977 2394), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 18 Ιουνίου 2010 (RO 2010 5003)

103.

Διάταγμα της 23ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τις μονάδες μέτρησης (RO 1994 3109)

104.

Διάταγμα της 15ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τα όργανα μετρήσεων (RO 2006 1453), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 (RO 2010 4489)

105.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 16ης Απριλίου 2004, σχετικά με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (RO 2004 2093), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 2 Οκτωβρίου 2006 (RO 2006 4189)

106.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα όργανα μέτρησης μήκους (RO 2006 1433)

107.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη μέτρηση του όγκου (RO 2006 1525)

108.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός του ύδατος (RO 2006 1533), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 5 Οκτωβρίου 2010 (RO 2010 4595)

109.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα όργανα ζύγισης αυτόματης λειτουργίας (RO 2006 1545)

110.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα όργανα μέτρησης θερμικής ενέργειας (RO 2006 1569)

111.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα όργανα μέτρησης ποσοτήτων αερίων (RO 2006 1591)

112.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα όργανα μέτρησης καυσαερίων των κινητήρων εσωτερικής καύσης (RO 2006 1599)

113.

Διάταγμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και Αστυνομίας, της 19ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τα όργανα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος (RO 2006 1613)

114.

Διάταγμα της 15ης Αυγούστου 1986 σχετικά με τα σταθμά (RO 1986 2022), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 2 Οκτωβρίου 2006 (RO 2006 4193)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΟΡΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ — ΟΕΠ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 7ης Οκτωβρίου 1983 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος (RO 1984 1122), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Μαρτίου 2010 (RO 2010 3233)

101.

Ομοσπονδιακός νόμος της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία από επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (RO 2004 4763), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 17 Ιουνίου 2005 (RO 2006 2197)

102.

Διάταγμα της 18ης Μαΐου 2005 σχετικά με την προστασία από επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (RO 2005 2721), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 10 Νοεμβρίου 2010 (RO 2010 5223)

103.

Διάταγμα της 18ης Μαΐου 2005 σχετικά με την έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (RO 2005 3035), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 17 Ιουνίου 2011 (RO 2011 2927)

104.

Ομοσπονδιακός νόμος της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (RO 2001 2790), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 (RO 2010 4027)

105.

Διάταγμα της 17ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα (RO 2010 3420), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 (RO 2010 3863)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα (RO 2001 2790), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 (RO 2010 4027)

101.

Διάταγμα της 17ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την έκδοση αδειών (RO 2001 3399), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 25 Μαΐου 2011 (RO 2011 2561)

102.

Διάταγμα του ελβετικού Οργανισμού για τα Θεραπευτικά Προϊόντα της 9ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με τις απαιτήσεις για την άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (RO 2001 3437), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 22 Ιουνίου 2006 (RO 2006 3587)

103.

Διάταγμα της 17ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με τις κλινικές μελέτες φαρμακευτικών προϊόντων (RO 2001 3511), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 8 Σεπτεμβρίου 2010 (RO 2010 4043)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ευρωπαϊκή Ένωση

1.

Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες (ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24).

Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 12ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2573)

101.

Διάταγμα της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων (RO 2010 2583)

102.

Διάταγμα της 23ης Ιουνίου 1999 σχετικά με την ασφάλεια ανελκυστήρων (RO 1999 1875), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Μαΐου 2010 (RO 2010 2583)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18

ΒΙΟΚΤΟΝΑ

Στο τμήμα I, «Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις - Διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2», η παραπομπή στις διατάξεις της Ελβετικής Συνομοσπονδίας διαγράφεται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ελβετία

100.

Ομοσπονδιακός νόμος της 15ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία από επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (RO 2004 4763), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 17 Ιουνίου 2005 (RO 2006 2197).

101.

Ομοσπονδιακός νόμος της 7ης Οκτωβρίου 1983 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος (RO 1984 1122), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 19 Μαρτίου 2010 (RO 2010 3233).

102.

Διάταγμα της 18ης Μαΐου 2005 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (RO 2005 2821), όπως τροποποιήθηκε τελευταία στις 4 Απριλίου 2011 (RO 2011 1403)»