11.3.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 62/56


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 153/2009

της 4ης Δεκεμβρίου 2009

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧΙ (Στατιστικές) και του πρωτοκόλλου 30 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ όσον αφορά ειδικές διατάξεις σχετικά με την οργάνωση της συνεργασίας στον τομέα της στατιστικής

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά την τροποποίησή της με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφεξής «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 113/2009 της 22ας Οκτωβρίου 2009 (1).

(2)

Το πρωτόκολλο 30 της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 90/2009 της 3ης Ιουλίου 2009 (2).

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου (5) που έχουν ενσωματωθεί στη συμφωνία και που, συνεπώς, πρέπει να διαγραφούν από τη συμφωνία.

(5)

Όλες οι αναφορές στην επιτροπή στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ) στο πρωτόκολλο 30 της συμφωνίας πρέπει να αντικατασταθούν με αναφορά στην επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:

1)

Το κείμενο του σημείου 17 [κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] αντικαθίσταται από τα εξής:

«32009 R 0223: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).».

2)

Το κείμενο του σημείου 17α [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου] διαγράφεται.

Άρθρο 2

Το πρωτόκολλο 30 της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:

1)

Το κείμενο του άρθρου 1 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Η επεξεργασία των στατιστικών από τα κράτη της ΕΖΕΣ διέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).».

2)

Οι λέξεις «επιτροπή στατιστικού προγράμματος (ΕΣΠ)» στο άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίστανται από τις λέξεις «επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΕΣΣ)».

3)

Οι λέξεις «ΕΣΠ/ΕΟΧ» στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 7 αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΕΕΣΣ/ΕΟΧ».

Άρθρο 3

Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 5 Δεκεμβρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας (6).

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2009.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Η Πρόεδρος

Oda Helen SLETNES


(1)  ΕΕ L 334 της 17.12.2009, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 277 της 22.10.2009, σ. 43.

(3)  ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

(4)  ΕΕ L 304 της 14.11.2008, σ. 70.

(5)  ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1.

(6)  Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.