22009A1120(01)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS σχετικά με την ασφάλεια και την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 306 της 20/11/2009 σ. 0041 - 0044


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Εποπτικής Αρχής του Ευρωπαϊκού GNSS σχετικά με την ασφάλεια και την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

στο εξής "Επιτροπή", εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών,

αφενός, και

Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ GNSS,

στο εξής "GSA", εκπροσωπούμενη από τον εκτελεστικό διευθυντή της,

αφετέρου,

στο εξής "τα μέρη" ή "το μέρος",

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης EGNOS και Galileo, χρειάζεται διαρκής ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των μερών,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΣ ότι, για τη διεξαγωγή των διαβουλεύσεων και την άριστη συνεργασία, θα απαιτηθεί ενδεχομένως η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες των μερών, καθώς και η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ των μερών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ του γεγονότος ότι η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και η ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών απαιτούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α) "διαβαθμισμένες πληροφορίες", οι πληροφορίες (δηλαδή γνώσεις που είναι δυνατόν να κοινοποιούνται υπό οιαδήποτε μορφή) ή το υλικό, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, που θεωρούνται από ένα από τα μέρη ότι πρέπει να προστατεύονται από μη επιτρεπόμενη δημοσιοποίησή τους, έχουν χαρακτηρισθεί ανάλογα και τους έχει αποδοθεί διαβάθμιση ασφαλείας·

β) "μέρος προέλευσης", το μέρος από το οποίο προέρχονται οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που κοινοποιούνται ή γνωστοποιούνται στο άλλο μέρος, το παραλαμβάνον μέρος·

γ) "παραλαμβάνον μέρος", το μέρος που παραλαμβάνει διαβαθμισμένες πληροφορίες του άλλου μέρους, του μέρους προέλευσης των διαβαθμισμένων πληροφοριών·

δ) "κανονισμός ασφάλειας", η απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, όπως εφαρμόζεται σε κάθε μέρος, και οι διαδικασίες και οι εσωτερικοί κανονισμοί κάθε μέρους.

Άρθρο 2

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που κοινοποιούνται ή ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλειας κάθε μέρους για τις ανάγκες των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (Galileo και EGNOS).

Άρθρο 3

Κάθε μέρος:

α) προστατεύει και διασφαλίζει τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία, οι οποίες κοινοποιούνται από το ένα μέρος στο άλλο ή ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών·

β) εξασφαλίζει ότι οι διαβαθμισμένες πληροφορίες που κοινοποιούνται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας διατηρούν τη διαβάθμιση ασφαλείας που έχει καθορίσει το μέρος προέλευσης. Το παραλαμβάνον μέρος προστατεύει και διασφαλίζει αυτές τις διαβαθμισμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του δικού του κανονισμού ασφαλείας διαβαθμισμένων πληροφοριών με ισοδύναμη διαβάθμιση ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας που πρέπει να θεσπιστούν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9·

γ) δεν χρησιμοποιεί τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία για σκοπούς άλλους από τους καθοριζόμενους από το μέρος προέλευσης·

δ) δεν δημοσιοποιεί αυτές τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία σε τρίτους, άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5, χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αποστέλλοντος μέρους·

ε) επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις διαβαθμισμένες πληροφορίες μόνον στα άτομα που έχουν θεμιτό λόγο να τις γνωρίζουν και, ενδεχομένως, έχουν υποβληθεί σε έλεγχο διαβάθμισης ασφαλείας για το απαιτούμενο επίπεδο.

Άρθρο 4

1. Διαβαθμισμένες πληροφορίες είναι δυνατόν να κοινοποιούνται ή να γνωστοποιούνται, σύμφωνα με την αρχή του ελέγχου της πηγής προέλευσης, από το αποστέλλον μέρος στο παραλαμβάνον μέρος.

2. Για τη γνωστοποίηση ή την κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών σε τρίτους, εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, απαιτείται απόφαση του παραλαμβάνοντος μέρους, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του μέρους προέλευσης, σύμφωνα με την αρχή του ελέγχου της πηγής προέλευσης, όπως ορίζεται στους κανονισμούς ασφαλείας του.

3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, αυτόματη δημοσιοποίηση σε παραλήπτες άλλους από τους αναφερόμενους στις παραγράφους 4 και 5 επιτρέπεται μόνον εφόσον καθορισθούν και συμφωνηθούν διαδικασίες μεταξύ των μερών σχετικά με ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών που αφορούν τις επιχειρησιακές ανάγκες τους.

4. Οι διαβαθμισμένες πληροφορίες της GSA επιτρέπεται να γνωστοποιούνται αυτόματα από την Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ("ESA"), στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

5. Η Επιτροπή επιδιώκει να συνάψει συμφωνίες και ρυθμίσεις αντίστοιχα με την ESA, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, με σκοπό την αυτόματη γνωστοποίηση στην GSA διαβαθμισμένων πληροφοριών της ESA, του Συμβουλίου και των κρατών μελών.

Άρθρο 5

1. Τα μέρη μεριμνούν ώστε να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας και μέτρα ασφαλείας, ανταποκρινόμενα στις βασικές αρχές και τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας που καθορίζονται στους εκάστοτε κανονισμούς ασφαλείας, και αντανακλώνται στις διατάξεις που πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με το άρθρο 9, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή ισοδύναμου επιπέδου προστασίας για διαβαθμισμένες πληροφορίες που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία.

2. Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή όσον αφορά την ασφάλεια των διαβαθμισμένων πληροφοριών που υπόκεινται στην παρούσα συμφωνία και τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της ασφάλειας. Οι αμοιβαίες διαβουλεύσεις και επιθεωρήσεις ασφάλειας διεξάγονται από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 9, με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων ασφαλείας, εντός του πλαισίου των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους που καθορίζονται σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

3. Πριν από την κοινοποίηση ή την ανταλλαγή μεταξύ των μερών διαβαθμισμένων πληροφοριών υποκείμενων στην παρούσα συμφωνία, οι αναφερόμενες στο άρθρο 9 αρμόδιες αρχές ασφαλείας πρέπει να συναινέσουν ότι το παραλαμβάνον μέρος είναι σε θέση να προστατεύσει και να διαφυλάξει τις εν λόγω πληροφορίες τηρουμένων των διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογήν του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 6

Τα μέρη μεριμνούν ώστε όλα τα πρόσωπα τα οποία, για την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων τους απαιτείται να έχουν πρόσβαση, ή λόγω των καθηκόντων ή των αρμοδιοτήτων τους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες που κοινοποιούνται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, υποβάλλονται, εφόσον απαιτείται, σε κατάλληλο έλεγχο διαβάθμισης ασφαλείας, πριν να τους επιτραπεί η πρόσβαση σε αυτές τις διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Οι διαδικασίες ελέγχου διαβάθμισης ασφαλείας αποσκοπούν στην εξακρίβωση εάν ένα πρόσωπο μπορεί, δεδομένης της εντιμότητας, της συνέπειας και της αξιοπιστίας του, να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Άρθρο 7

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α) σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στην κεντρική γραμματεία της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής, στην εξής διεύθυνση:

Commission européenne

Secrétariat général

B-1049 Brussels

β) σε ό,τι αφορά τη GSA, όλη η αλληλογραφία αποστέλλεται στην εξής διεύθυνση:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi 56

B-1049 Bruxelles

Belgium

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αλληλογραφία ενός μέρους στην οποία έχουν πρόσβαση μόνον ορισμένοι αρμόδιοι υπάλληλοι, όργανα ή υπηρεσίες του μέρους αυτού, για επιχειρησιακούς λόγους, αποστέλλεται και είναι προσβάσιμη μόνον σε ορισμένους αρμόδιους υπαλλήλους, όργανα ή υπηρεσίες του άλλου μέρους που έχουν καθορισθεί επί τούτου ως παραλήπτες, με βάση τις αρμοδιότητές τους και σύμφωνα με την αρχή του θεμιτού λόγου να γνωρίζουν τις εν λόγω πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή:

α) σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, η εν λόγω αλληλογραφία διαβιβάζεται απευθείας από τη GSA στην τοπική γραμματεία που εξυπηρετεί αρμόδιους υπαλλήλους, όργανα ή υπηρεσίες της Επιτροπής, ή μέσω της [κεντρικής γραμματείας της Γενικής Γραμματείας] της Επιτροπής, εφόσον οι παραλήπτες αρμόδιοι υπάλληλοι, όργανα ή υπηρεσίες δεν διαθέτουν τοπική γραμματεία·

β) όσον αφορά τη GSA, η εν λόγω αλληλογραφία διαβιβάζεται μέσω της υπηρεσίας ασφαλείας της GSA.

Άρθρο 8

Ο εκτελεστικός διευθυντής της GSA και ο διευθυντής ασφαλείας της Επιτροπής μεριμνούν για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 9

1. Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, θεσπίζονται διατάξεις ασφαλείας μεταξύ των αρχών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, προκειμένου να καθοριστούν τα πρότυπα αμοιβαίας προστασίας της ασφάλειας και διαφύλαξης των διαβαθμισμένων πληροφοριών που κοινοποιούνται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

2. Η υπηρεσία ασφαλείας της GSA, υπό την εποπτεία και εξ ονόματος του Γενικού Διευθυντή της GSA, εκπονεί τις διατάξεις ασφαλείας που πρέπει να θεσπισθούν για την προστασία και διαφύλαξη των διαβαθμισμένων πληροφοριών που κοινοποιούνται στη GSA ή ανταλλάσσονται με αυτήν δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

3. Η Διεύθυνση Ασφαλείας της Επιτροπής, ενεργώντας υπό την εποπτεία του αρμόδιου για θέματα ασφαλείας μέλους της Επιτροπής, εκπονεί τις διατάξεις ασφαλείας για την προστασία και τη διαφύλαξη των διαβαθμισμένων πληροφοριών που κοινοποιούνται ή ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας εντός της Επιτροπής και στα κτίριά της.

4. Για τη GSA, οι διατάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της GSA.

Άρθρο 10

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 9 αρχές καθορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση που αποδεικνύεται ή υπάρχουν υπόνοιες ότι διακυβεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες υποκείμενες στην παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του άλλου μέρους σχετικά με τις περιστάσεις και τα μέτρα που ελήφθησαν.

Άρθρο 11

Κάθε μέρος αναλαμβάνει το κόστος που του αναλογεί από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 12

Κάθε διαφορά μεταξύ της Επιτροπής και της GSA που προκύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας τίθεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών.

Άρθρο 13

1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα από την αμοιβαία κοινοποίηση ότι τα μέρη ολοκλήρωσαν τις εσωτερικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

2. Κάθε μέρος ενημερώνει το άλλο για τυχόν αλλαγές των κανόνων ή κανονισμών του, οι οποίες θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας.

3. Η παρούσα συμφωνία είναι δυνατόν να επανεξεταστεί, εφόσον το ζητήσει ένα από τα μέρη, προκειμένου να τροποποιηθεί ενδεχομένως.

4. Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας γίνονται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών. Τίθενται σε ισχύ κατόπιν αμοιβαίας κοινοποίησης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.

5. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Είναι δυνατόν να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή από ένα από τα μέρη κατόπιν γραπτής ειδοποίησης καταγγελίας που αποστέλλεται στο άλλος μέρος. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει έξι μήνες από τη βεβίωση παραλαβής της κοινοποίησης από το άλλο μέρος. Ωστόσο, η καταγγελία δεν θίγει τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί προηγουμένως δυνάμει των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Συγκεκριμένα, κάθε διαβαθμισμένη πληροφορία που κοινοποιείται ή ανταλλάσσεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εξακολουθεί να τελεί υπό προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας, έως ότου το παραλαμβάνον μέρος την επιστρέψει στο μέρος προέλευσης, το οποίο τη ζήτησε.

6. Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται εις διπλούν στην αγγλική γλώσσα.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2009.

Για την Επιτροπή

Ο Γενικός Διευθυντής

Matthias Ruete

Για την Εποπτική Αρχή του Ευρωπαϊκού GNSS

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------