18.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 339/115


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 123/2008

της 7ης Νοεμβρίου 2008

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧΙ (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά την τροποποίησή της με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εφεξής «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 108/2008 της 26ης Σεπτεμβρίου 2008 (1).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (αναδιατύπωση) (2), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου (3), που είναι ενσωματωμένος στη συμφωνία και που πρέπει, συνεπώς, να καταργηθεί δυνάμει της συμφωνίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XXI της συμφωνίας τροποποιείται ως εξής:

1.

Το κείμενο του σημείου 1 [κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου] αντικαθίσταται από τα εξής:

«32008 R 0295: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13).

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις του κανονισμού προσαρμόζονται ως εξής:

Το Λιχτενστάιν απαλλάσσεται από τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται από τον εν λόγω κανονισμό, εκτός από τη λεπτομερή ενότητα για στατιστικές διάρθρωσης σχετικά με τη δημογραφία των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο θ).

Προβλέπει τα αιτούμενα στοιχεία για πρώτη φορά για το έτος 2009.»

2.

Στο σημείο 20γ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] προστίθενται τα εξής:

«, όπως τροποποιήθηκε με:

32008 R 0295: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13).»

Άρθρο 2

Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 295/2008 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 8 Νοεμβρίου 2008, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί προς τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όλες οι κοινοποιήσεις που προβλέπει το άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας (4).

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2008.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Η Α.Υ. Ο Πρίγκιπας Νικόλαος του ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ


(1)  ΕΕ L 309 της 20.11.2008, σ. 37.

(2)  ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 14 της 17.1.1997, σ. 1.

(4)  Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.