7.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 245/44


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΕΟX αριθ. 73/2006

της 2ας Ιουνίου 2006

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

Η ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καλούμενη εφεξής «η συμφωνία», και ιδίως τα άρθρα 86 και 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 38/2006 της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 10ης Μαρτίου 2006 (1).

(2)

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία προκειμένου να συμπεριληφθεί η απόφαση αριθ. 2113/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/ΕΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) (2).

(3)

Κατά συνέπεια, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω επέκταση της συνεργασίας από 1ης Ιανουαρίου 2006,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 ένατη περίπτωση (Απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας, προστίθεται το εξής:

«—

32005 D 2113: Απόφαση αριθ. 2113/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005 (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 34).»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη τελευταίας κοινοποίησης προς τη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δυνάμει του άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας (3).

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2006.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2006.

Για τη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

R. WRIGHT


(1)  ΕΕ L 147 της 1.6.2006, σ. 58.

(2)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 34.

(3)  Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.