22003X0625(01)

Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0045 - 0045


Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις

Το πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Εσθονίας ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις, το οποίο το Συμβούλιο αποφάσισε να συνάψει στις 18 Μαρτίου 2003(1), τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2003, δεδομένου ότι οι κοινοποιήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση των διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται από το άρθρο 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου ολοκληρώθηκαν στις 12 Ιουνίου 2003.

(1) Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.