22003A0719(01)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 19/07/2003 σ. 0027 - 0033


Συμφωνία

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν περισσότερο τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καταπολεμήσουν το έγκλημα με αποτελεσματικότερο τρόπο έτσι ώστε να προστατεύσουν τις αντίστοιχες δημοκρατικές κοινωνίες τους και τις κοινές τους αξίες,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΣΕΒΑΣΜΟ των δικαιωμάτων του ατόμου και του κράτους δικαίου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΤΑ ΝΟΥ τις δυνάμει των αντίστοιχων νομικών συστημάτων εγγυήσεις, που προβλέπουν το δικαίωμα του εκδιδόμενου προσώπου σε δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να δικάζεται από αμερόληπτο δικαστήριο το οποίο να έχει συγκροτηθεί βάσει του Νόμου,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνάψουν συμφωνία σχετικά με την έκδοση των εγκληματιών,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και σκοπός

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, να προβούν σε ενίσχυση της συνεργασίας στα πλαίσια των ισχυουσών σχέσεων σε θέματα έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όσον αφορά την έκδοση εγκληματιών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1. Ως "συμβαλλόμενα μέρη", νοούνται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

2. Ως "κράτος μέλος", νοείται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Ως "Υπουργείο Δικαιοσύνης", νοείται, για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και, για ένα κράτος μέλος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του· μολαταύτα, σε όσα κράτη μέλη τα καθήκοντα που περιγράφονται στα άρθρα 3, 5, 6, 8 ή 12 εκτελούνται από τον Γενικό Εισαγγελέα, η αρχή αυτή μπορεί να ορίζεται προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα αυτά αντί του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 19, εκτός εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος συμφωνήσουν να ορίσουν άλλη αρχή.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με τις διμερείς συνθήκες έκδοσης με κράτη μέλη

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεριμνούν ώστε οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας να εφαρμόζονται όσον αφορά τις διμερείς συνθήκες περί έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι οποίες θα ισχύουν κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) το άρθρο 4 εφαρμόζεται αντί των διατάξεων διμερούς συνθήκης που επιτρέπουν την έκδοση αποκλειστικά βάσει καταλόγου συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων·

β) το άρθρο 5 εφαρμόζεται αντί των διατάξεων διμερούς συνθήκης που διέπουν τη διαβίβαση, την πιστοποίηση, τη βεβαίωση της αυθεντικότητας ή άλλη επικύρωση αίτησης έκδοσης και δικαιολογητικών εγγράφων η οποία διαβιβάζεται από το αιτούν κράτος·

γ) το άρθρο 6 εφαρμόζεται εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης οι οποίες επιτρέπουν την απευθείας διαβίβαση των αιτήσεων προσωρινής σύλληψης μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

δ) το άρθρο 7 εφαρμόζεται επιπροσθέτως των διατάξεων διμερούς συνθήκης που διέπουν τη διαβίβαση των αιτήσεων έκδοσης·

ε) το άρθρο 8 εφαρμόζεται εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης οι οποίες διέπουν την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών· όπου οι διατάξεις διμερούς συνθήκης δεν προσδιορίζουν την ακολουθητέα οδό, εφαρμόζεται επίσης η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου·

στ) το άρθρο 9 εφαρμόζεται εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης οι οποίες επιτρέπουν την προσωρινή παράδοση προσώπων κατά των οποίων εκκρεμεί δίκη ή τα οποία εκτίουν ποινή στο προς ό η αίτηση κράτος·

ζ) το άρθρο 10 εφαρμόζεται, εκτός εάν ορίζεται εκεί άλλως, αντί ή εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης, οι οποίες αφορούν τις αποφάσεις σχετικά με πλείονες αιτήσεις έκδοσης του ίδιου προσώπου·

η) το άρθρο 11 εφαρμόζεται εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης, οι οποίες επιτρέπουν την παραίτηση από την έκδοση ή απλουστευμένες διαδικασίες έκδοσης·

θ) το άρθρο 12 εφαρμόζεται εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης οι οποίες διέπουν τη διαμεταγωγή· όταν οι διατάξεις διμερούς συνθήκης δεν προσδιορίζουν τη διαδικασία η οποία διέπει τη μη προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους, εφαρμόζεται επίσης η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου·

ι) το άρθρο 13 μπορεί να εφαρμόζεται από το προς ό η αίτηση κράτος αντί ή εν απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης οι οποίες διέπουν τη θανατική ποινή·

ια) το άρθρο 14 εφαρμόζεται εν τη απουσία διατάξεων διμερούς συνθήκης οι οποίες διέπουν την επεξεργασία ευαίσθητων πληροφοριών που περιέχονται σε αίτηση.

2. α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζει ότι κάθε κράτος μέλος αναγνωρίζει, με έγγραφη πράξη μεταξύ του ίδιου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την εφαρμογή, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο παρόν άρθρο, της διμερούς συνθήκης έκδοσης που ισχύει μεταξύ αυτού και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφαλίζει ότι τα νέα κράτη μέλη που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη θέση της παρούσας συμφωνίας σε ισχύ και που έχουν διμερείς συνθήκες έκδοσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο στοιχείο β) πριν από την προγραμματισμένη προσχώρηση νέου κράτους μέλους, ή όσο το δυνατόν ταχύτερα μετά την προσχώρηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την ημερομηνία προσχώρησης νέων κρατών μελών.

3. Εάν η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία προσχώρησης, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται ως προς τις σχέσεις μεταξύ αυτού του νέου κράτους μέλους και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση την ολοκλήρωση των προς τούτο εσωτερικών τους διαδικασιών.

Άρθρο 4

Αδικήματα για τα οποία χωρεί έκδοση

1. Ένα αδίκημα αποτελεί αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση χωρεί εφόσον τιμωρείται από το δίκαιο τόσο του αιτούντος κράτους όσο και του προς ό η αίτηση κράτους με στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτατης διάρκειας ανώτερης του ενός έτους ή με αυστηρότερη ποινή. Ένα αδίκημα αποτελεί επίσης αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση εάν συνίσταται σε απόπειρα ή συνωμοσία για τέλεση, ή συμμετοχή στην τέλεση αδικήματος για το οποίο χωρεί έκδοση. Όταν η αίτηση αφορά την εκτέλεση της ποινής προσώπου το οποίο έχει καταδικασθεί για αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση, το υπόλοιπο της στερητικής της ελευθερίας ποινής που απομένει να εκτιθεί πρέπει να είναι τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

2. Όταν εγκρίνεται η έκδοση για αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση, η έκδοση ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα προσδιορίζεται στην αίτηση εφόσον το τελευταίο αυτό αδίκημα τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ενός έτους ή λιγότερο, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες απαιτήσεις οι σχετικές με την έκδοση.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα αδίκημα θεωρείται ως αδίκημα για το οποίο χωρεί έκδοση:

α) ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο τόσο του αιτούντος κράτους όσο και του προς ό η αίτηση κράτους κατατάσσουν το αδίκημα στην ίδια κατηγορία αδικημάτων ή περιγράφουν το αδίκημα με την ίδια ορολογία·

β) ανεξαρτήτως του αν το αδίκημα είναι ένα από τα αδικήματα για τα οποία το ομοσπονδιακό δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών απαιτεί την απόδειξη θεμάτων, όπως η διαπολιτειακή μεταφορά, ή η χρήση των ταχυδρομείων ή άλλων διευκολύνσεων που επηρεάζουν το διαπολιτειακό ή το εξωτερικό εμπόριο, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά χρησιμεύουν μόνο για το σκοπό του καθορισμού της δικαιοδοσίας ομοσπονδιακού δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών και

γ) σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν φόρους, δασμούς, συναλλαγματικό έλεγχο και την εισαγωγή ή εξαγωγή βασικών προϊόντων, ανεξαρτήτως του αν το δίκαιο του αιτούντος κράτους και του προς ό η αίτηση κράτους προβλέπει ανάλογους φόρους, δασμούς ή ελέγχους συναλλάγματος ή της εισαγωγής ή εξαγωγής προϊόντων του ιδίου είδους.

4. Εάν το αδίκημα έχει διαπραχθεί εκτός της επικρατείας του αιτούντος κράτους μέλους, η έκδοση χωρεί με την επιφύλαξη των άλλων ισχυουσών απαιτήσεων για την έκδοση, εφόσον το δίκαιο του προς ό η αίτηση κράτους προβλέπει την τιμωρία αδικήματος το οποίο τελείται εκτός της επικρατείας του σε παρόμοιες περιστάσεις. Εάν το δίκαιο του προς ό η αίτηση κράτους δεν προβλέπει την τιμωρία αδικήματος το οποίο τελείται εκτός της επικρατείας του σε παρόμοιες περιστάσεις, η εκτελεστική αρχή του προς ό η αίτηση κράτους έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει την έκδοση εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προβλεπόμενες απαιτήσεις για την έκδοση.

Άρθρο 5

Διαβίβαση και βεβαίωση της αυθεντικότητας των εγγράφων

1. Οι αιτήσεις έκδοσης και τα δικαιολογητικά τους έγγραφα διαβιβάζονται δια της διπλωματικής οδού, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης που προβλέπεται στο άρθρο 7.

2. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την πιστοποίηση ή τη σφραγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή του Υπουργείου ή της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις εξωτερικές σχέσεις, του αιτούντος κράτους, γίνονται δεκτά στις διαδικασίες έκδοσης στο προς ό η αίτηση κράτος χωρίς περαιτέρω πιστοποίηση, βεβαίωση της αυθεντικότητας ή άλλη επικύρωση.

Άρθρο 6

Διαβίβαση αιτήσεων προσωρινής σύλληψης

Οι αιτήσεις προσωρινής σύλληψης μπορούν να υποβάλλονται απευθείας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης του αιτούντος κράτους και του προς ό η αίτηση κράτους, ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της διπλωματικής οδού. Οι υπηρεσίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Ιντερπόλ) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση των αιτήσεων αυτών.

Άρθρο 7

Διαβίβαση εγγράφων έπειτα από προσωρινή σύλληψη

1. Εάν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση κρατείται υπό καθεστώς προσωρινής σύλληψης από το προς ό η αίτηση κράτος, το αιτούν κράτος μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να διαβιβάσει την αίτηση έκδοσης και τα δικαιολογητικά της έγγραφα δια της διπλωματικής οδού δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 υποβάλλοντας την αίτηση και τα έγγραφα στην πρεσβεία του προς ό η αίτηση κράτους, η οποία ευρίσκεται στο αιτούν κράτος. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω αίτησης από την πρεσβεία, θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία παραλαβής, από το προς ό η αίτηση κράτος, για τους σκοπούς της τήρησης της δυνάμει της εφαρμοστέας συνθήκης έκδοσης προθεσμίας, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχής κράτηση του προσώπου.

2. Όταν ένα κράτος μέλος, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, λόγω της πάγιας νομολογίας του εσωτερικού του νομικού συστήματος όπως ισχύει κατά την εν λόγω ημερομηνία, δεν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στο κράτος αυτό, έως ότου το κράτος μέλος αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, συμφωνήσουν άλλως.

Άρθρο 8

Συμπληρωματικές πληροφορίες

1. Το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να ζητήσει από το αιτούν κράτος να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας την οποία καθορίζει, εφόσον θεωρεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης έκδοσης δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της εφαρμοστέας συνθήκης έκδοσης.

2. Οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να ζητούνται και να παρέχονται απευθείας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης των ενδιαφερομένων κρατών.

Άρθρο 9

Προσωρινή παράδοση

1. Εάν εγκριθεί αίτηση έκδοσης στην περίπτωση προσώπου το οποίο διώκεται ή εκτίει ποινή στο προς ό η αίτηση κράτος, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να παραδώσει προσωρινά το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση στο αιτούν κράτος για τους σκοπούς της δίωξης.

2. Το παραδοθέν πρόσωπο κρατείται στο αιτούν κράτος και επιστρέφεται στο προς ό η αίτηση κράτος αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατά του προσώπου αυτού, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται με αμοιβαία συμφωνία του αιτούντος και του προς ό η αίτηση κράτους. Ο χρόνος της κράτησης στο έδαφος του αιτούντος κράτος εν αναμονή της άσκησης δίωξης στο εν λόγω κράτος, είναι δυνατόν να αφαιρείται από τον χρόνο που απομένει προς έκτιση στο προς ό η αίτηση κράτος.

Άρθρο 10

Αιτήσεις έκδοσης ή παράδοσης που υποβάλλονται από πλείονα κράτη

1. Εάν το προς ό η αίτηση κράτος λαμβάνει αιτήσεις από το αιτούν κράτος και από οιοδήποτε άλλο κράτος ή κράτη για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για το ίδιο αδίκημα είτε για διαφορετικά αδικήματα, η εκτελεστική αρχή του προς ό η αίτηση κράτους καθορίζει εάν και σε ποιο κράτος θα παραδώσει το πρόσωπο.

2. Εάν το προς ό η αίτηση κράτος μέλος λαμβάνει αίτηση έκδοσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αίτηση παράδοσης δυνάμει του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, για την έκδοση του ίδιου προσώπου, είτε για το ίδιο είτε για διαφορετικά αδικήματα, η αρμόδια αρχή του προς ό η αίτηση κράτους μέλους καθορίζει σε ποίο κράτος, εάν υπάρχει, θα παραδώσει το πρόσωπο. Για τον σκοπό αυτό, αρμόδια αρχή είναι η εκτελεστική αρχή του προς ό η αίτηση κράτους μέλους εάν, στο πλαίσιο της εν ισχύι διμερούς συνθήκης έκδοσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του κράτους μέλους, οι αποφάσεις επί των συντρεχουσών αιτήσεων υποβάλλονται από την εν λόγω αρχή· εάν αυτό δεν προβλέπεται στη διμερή συνθήκη έκδοσης, η αρμόδια αρχή ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 19.

3. Κατά τη λήψη της απόφασής του, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, το προς ό η αίτηση κράτος εξετάζει όλους τους σχετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των παραγόντων που ήδη προβλέπονται στην εφαρμοστέα συνθήκη έκδοσης, και, εφόσον δεν προβλέπονται ήδη, των ακόλουθων:

α) του αν οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί δυνάμει συνθήκης·

β) των τόπων στους οποίους έχει διαπραχθεί κάθε επί μέρους αδίκημα·

γ) των αντίστοιχων συμφερόντων των αιτούντων κρατών·

δ) της σοβαρότητας των αδικημάτων·

ε) της υπηκοότητας του θύματος·

στ) της δυνατότητας τυχόν μετέπειτα έκδοσης μεταξύ των αιτούντων κρατών και

ζ) της χρονολογικής σειράς παραλαβής των αιτήσεων των αιτούντων κρατών.

Άρθρο 11

Απλουστευμένες διαδικασίες έκδοσης

Εάν το πρόσωπο του οποίου ζητείται η έκδοση συγκατατίθεται να παραδοθεί στο αιτούν κράτος, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί, σύμφωνα με τις αρχές και διαδικασίες που προβλέπονται δυνάμει του δικαιικού του συστήματος, να παραδώσει το πρόσωπο, το συντομότερο δυνατόν, χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Η συγκατάθεση του προσώπου του οποίου ζητείται η έκδοση μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνία ότι παραιτείται από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας.

Άρθρο 12

Διαμεταγωγή

1. Κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά, μέσω της επικρατείας του, ενός προσώπου το οποίο παραδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από τρίτο κράτος ή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε τρίτο κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπορούν να επιτρέψουν τη μεταφορά, μέσω της επικρατείας τους, προσώπου το οποίο παραδίδεται σε κράτος μέλος από τρίτο κράτος, ή από κράτος μέλος σε τρίτο κράτος.

2. Η αίτηση διαμεταγωγής υποβάλλεται μέσω της διπλωματικής οδού ή απευθείας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Οι υπηρεσίες της Ιντερπόλ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση της αίτησης αυτής. Η αίτηση περιλαμβάνει περιγραφή του μεταφερόμενου προσώπου και σύντομη περιγραφή των στοιχείων της υπόθεσης. Το υπό διαμεταγωγή πρόσωπο κρατείται κατά τη διάρκεια της διαμεταγωγής.

3. Δεν απαιτείται άδεια όταν χρησιμοποιείται αεροπορική μεταφορά και δεν προβλέπεται προσγείωση στο έδαφος του κράτους διαμεταγωγής. Εάν πραγματοποιηθεί έκτακτη προσγείωση, το κράτος στο οποίο πραγματοποιείται η έκτακτη προσγείωση μπορεί να απαιτήσει αίτηση διαμεταγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 2. Λαμβάνονται όλα τα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να προληφθεί η διαφυγή του προσώπου έως ότου πραγματοποιηθεί η διαμεταγωγή, εφόσον η αίτηση διαμεταγωγής παραληφθεί εντός 96 ωρών από τη μη προγραμματισμένη προσγείωση.

Άρθρο 13

Θανατική ποινή

Όταν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση τιμωρείται με θάνατο σύμφωνα με το δίκαιο του αιτούντος κράτους αλλά όχι σύμφωνα με το δίκαιο του προς ό η αίτηση κράτους, το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να εγκρίνει την έκδοση υπό τον όρο ότι δεν θα του επιβληθεί θανατική ποινή, ή, αν για δικονομικούς λόγους το αιτούν κράτος δεν μπορεί να συμμορφωθεί με αυτό τον όρο, ότι και αν επιβληθεί θανατική ποινή, δεν θα εκτελεστεί. Αν το αιτούν κράτος δεχτεί την έκδοση υπό όρους κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, συμμορφώνεται με τους όρους αυτούς. Αν το αιτούν κράτος δεν δεχτεί τους όρους, η αίτηση έκδοσης μπορεί να απορριφθεί.

Άρθρο 14

Ευαίσθητες πληροφορίες περιεχόμενες σε αίτηση

Όταν το αιτούν κράτος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να διαβιβάσει πληροφορίες ιδιαίτερα ευαίσθητου χαρακτήρα προς υποστήριξη της αίτησης του για έκδοση, μπορεί να έλθει σε επαφή με το προς ό η αίτηση κράτος για να διαπιστώσει κατά πόσον το προς ό η αίτηση κράτος μπορεί να τις προστατεύσει. Αν το προς ό η αίτηση κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τις πληροφορίες κατά τον τρόπο που ζητεί το αιτούν κράτος, το αιτούν κράτος αποφασίζει αν παρόλα αυτά θα τις διαβιβάσει.

Άρθρο 15

Διαβουλεύσεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται προσηκόντως, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα η παρούσα συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της επίλυσης κάθε τυχόν διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της.

Άρθρο 16

Χρονική εφαρμογή

1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα αδικήματα που διαπράχθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος της.

2. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στις αιτήσεις έκδοσης που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος της. Εν τούτοις, τα άρθρα 4 και 9 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που εκκρεμούν στο προς ό η αίτηση κράτος τη στιγμή που η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ.

Άρθρο 17

Μη παρέκκλιση

1. Η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει την προβολή, από το προς ό η αίτηση κράτος, λόγων άρνησης σχετικά με θέμα που δεν διέπεται από την παρούσα συμφωνία, αλλά το οποίο προβλέπεται σε διμερή συνθήκη έκδοσης μεταξύ κράτους μέλους και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

2. Όταν οι συνταγματικές αρχές ή αμετάκλητες δεσμευτικές δικαστικές αποφάσεις του προς ό η αίτηση κράτους ενδέχεται να θέτουν εμπόδιο στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του έκδοσης και η επίλυση του θέματος δεν προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία ή την εφαρμοστέα διμερή συνθήκη, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις μεταξύ του αιτούντος και του προς ό η αίτηση κράτους.

Άρθρο 18

Μελλοντικές διμερείς συνθήκες έκδοσης με κράτη μέλη

Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη σύναψη, μετά την έναρξη ισχύος της, διμερών συμφωνιών μεταξύ ενός κράτους μέλους και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίες συνάδουν με την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 19

Ορισμός αρχών και κοινοποιήσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποιεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τους τυχόν ορισμούς αρχών κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 2, πριν από την περιγραφομένη στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ανταλλαγή εγγράφων πράξεων μεταξύ των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο 20

Εδαφική εφαρμογή

1. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται:

α) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

β) σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση:

- στα κράτη μέλη,

- στα εδάφη για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων την ευθύνη φέρει κράτος μέλος ή στις χώρες οι οποίες δεν είναι κράτη μέλη και για τις οποίες ένα κράτος μέλος έχει άλλα καθήκοντα σχετικά με τις εξωτερικές σχέσεις, όπου έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με ανταλλαγή διπλωματικής διακοίνωσης που έχει δεόντως επιβεβαιωθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

2. Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας σε οιοδήποτε έδαφος ή χώρα για την οποία έχει πραγματοποιηθεί επέκταση σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 1, μπορεί να καταγγελθεί από οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος με γραπτή προειδοποίηση έξι μηνών προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δια της διπλωματικής οδού, με δέουσα επιβεβαίωση μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους μέλους και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Άρθρο 21

Επανεξέταση

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν σε κοινή επανεξέταση της παρούσας συμφωνίας ανάλογα με τις ανάγκες και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο πέντε έτη αφότου τεθεί σε ισχύ. Η επανεξέταση αφορά ιδίως την πρακτική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και μπορεί να καλύπτει και θέματα όπως οι συνέπειες της περαιτέρω ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 10.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος και καταγγελία

1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα που ακολουθεί τον τρίτο μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη, ανταλλάσσουν έγγραφα που βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές τους διαδικασίες προς τούτο. Τα εν λόγω έγγραφα βεβαιώνουν επίσης ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, με γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο μέρος, και η καταγγελία αυτή παράγει αποτελέσματα έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω προειδοποίησης.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία

Έγινε στην Ουάσιγκτον D.C. στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Por la Unión Europea/For Den Europæiske Union/Für die Europäische Union/Για την Ευρωπαϊκή Ένωση/For the European Union/Pour l'Union européenne/Per l'Unione europea/Voor de Europese Unie/Pela União Europeia/Euroopan unionin puolesta/På Europeiska unionens vägnar

>PIC FILE= "L_2003181EL.003201.TIF">

Por los Estados Unidos de América/For Amerikas Forenede Stater/Für die Vereinigten Staaten von Amerika/Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής/For the United States of America/Pour les États-Unis d'Amérique/Per gli Stati Uniti d'America/Voor de Verenigde Staten van Amerika/Pelos Estados Unidos da América/Amerikan yhdysvaltojen puolesta/På Amerikas förenta staters vägnar

>PIC FILE= "L_2003181EL.003202.TIF">

Επεξηγηματική σημείωση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση

Η παρούσα επεξηγηματική σημείωση απηχεί ορισμένες κοινές αντιλήψεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση (εφεξής αποκαλούμενης "συμφωνίας").

Σχετικά με το άρθρο 10

Το άρθρο 10 δεν αποσκοπεί να θίξει τις υποχρεώσεις των κρατών που είναι μέρη του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης, ούτε τα δικαιώματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως κράτος που δεν είναι μέρος σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σχετικά με το άρθρο 18

Το άρθρο 18 ορίζει ότι η συμφωνία δεν αποκλείει τη σύναψη, μετά την έναρξη ισχύος της, διμερών συμφωνιών έκδοσης μεταξύ ενός κράτους μέλους και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής οι οποίες συνάδουν με τη συμφωνία.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα εκτιθέμενα στη συμφωνία μέτρα δημιουργεί επιχειρησιακά προβλήματα είτε για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, είτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα προβλήματα αυτά θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να επιλύονται, ει δυνατόν, με διαβουλεύσεις μεταξύ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή, αν αρμόζει, μέσω των διαδικασιών διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Όταν δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν αυτά τα επιχειρησιακά προβλήματα με διαβουλεύσεις και μόνο, θα θεωρείται ότι συνάδει με τη συμφωνία η πρόβλεψη, στις μελλοντικές διμερείς συμφωνίες μεταξύ του κράτους μέλους ή κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ενός επιχειρησιακά εφαρμόσιμου εναλλακτικού μηχανισμού που να ανταποκρίνεται στους στόχους της συγκεκριμένης διάταξης σχετικά με την οποία ανέκυψε το πρόβλημα.