22002D0528R(01)

Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 2/2002 του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, της 16ης Απριλίου 2002, σχετικά με τη βελτίωση των εμπορικών διακανονισμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας (ΕΕ L 172 της 2.7.2002)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 31/07/2002 σ. 0067 - 0068


Διορθωτικό στην απόφαση αριθ. 2/2002 του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, της 16ης Απριλίου 2002, σχετικά με τη βελτίωση των εμπορικών διακανονισμών για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της ευρωπαϊκής συμφωνίας

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 172 της 2ας Ιουλίου 2002)

Στη σελίδα 26, πίνακας 1α, στο παράρτημα ("Παράρτημα Ι"), έναντι κωδικού 2202, δεύτερη στήλη ("Περιγραφή"), τελευταία γραμμή:

αντί: "... της κλάσης 2209 "

διάβαζε: "... της κλάσης 2009 ".

Στη σελίδα 27, πίνακας 1β, στο παράρτημα ("Παράρτημα Ι"), έναντι κωδικών ΣΟ 0710 40 00 και 0711 90 30, τέταρτη στήλη ("Ετήσια αύξηση από το 2003"):

αντί: "16836"

διάβαζε: "1688".

Στη σελίδα 28, ο πίνακας 2α, στο παράρτημα ("Παράρτημα Ι"), από τον κωδικό ΣΟ 0403 έως 0711 90 30, αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο συνημμένο πίνακα. >ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Στη σελίδα 42, πίνακας 1, στο παράρτημα ("Παράρτημα IΙ"), έναντι κωδικών ΣΟ 0403 10 και ex 0403 90, τρίτη στήλη "Ετήσια ποσόστωση 2003":

αντί: "8078"

διάβαζε: "8858".

Στη σελίδα 44, πίνακας 1, στο παράρτημα ("Παράρτημα ΙΙ"), έναντι κωδικών ΣΟ 1902 19 10 00 και 1902 19 90 00, έκτη στήλη "Δασμοί που επιβάλλονται από τις 31.12.2001 (%) - Που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις":

αντί: "38,4"

διάβαζε: "35".

Στη σελίδα 45, πίνακας 1, στο παράρτημα ("Παράρτημα ΙΙ"), έναντι κωδικών ΣΟ 1902 11 00 00, 1902 19 00 00, 1902 30 00 00, ex 1902 20 10 00, ex 1902 20 10 00, 1902 20 30 00, 1902 20 91 00 και 1902 20 99 00, έκτη στήλη "Δασμοί που επιβάλλονται από τις 31.12.2001 (%) - Που υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις":

αντί: "38,4"

διάβαζε: "35".

Στη σελίδα 47, πίνακας 1, στο παράρτημα ("Παράρτημα IΙ"), έναντι κωδικού ΣΟ 2205 10, τρίτη στήλη "Ετήσια ποσόστωση 2002 (1000 kg)":

αντί: "1680 hl"

διάβαζε: "2140 hl".

Στη σελίδα 47, πίνακας 1, στο παράρτημα ("Παράρτημα ΙΙ"), έναντι κωδικού ΣΟ 2205 10, πέμπτη στήλη "Δασμοί που επιβάλλονται από τις 31.12.2001 (%) - Εντός των ορίων των ποσοστώσεων":

αντί: "70"

διάβαζε: "50".

Στη σελίδα 52, πίνακας 2, στο παράρτημα ("Παράρτημα ΙΙ"), ο κωδικός ΣΟ 1902 30 καθώς και η περιγραφή και οι δασμοί που επιβάλλονται από τις 31.12.2001 (%) διαγράφονται: