21996A1231(03)

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας για την παράταση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1997 - Δήλωση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/1996 σ. 0089 - 0094


ΣΥΜΦΩΝΙΑ υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας για την παράταση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1997

Κύριε,

1. Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1995, και να προτείνω, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια νέα διμερή συμφωνία χάλυβα και των τυπικών διαδικασιών έναρξης ισχύος της, την παράταση της παρούσας συμφωνίας ΕΚΑΧ για περίοδο μέχρι έξι μηνών (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 1997). Στην περίπτωση που η νέα συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν την 1η Ιουλίου 1997, η παρούσα συμφωνία θα παύσει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία.

2. Τα ποσοτικά όρια για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1997, θα είναι αυτά που περιέχονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής. Τα όρια αυτά αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των ποσοτικών ορίων της Ουκρανίας για το 1996 και δεν θίγουν το επίπεδο των ποσοτικών ορίων που θα συμφωνηθεί ενδεχομένως με την Ουκρανία για το 1997 στο πλαίσιο μιας νέας διμερούς συμφωνίας.

3. Οι άδειες εξαγωγής που χορηγεί η Ουκρανία για το 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ανταλλαγής επιστολών και οι οποίες υπολογίστηκαν βάσει των ορίων που καθορίζει το παράρτημα, θα υπολογίζονται βάσει των συνολικών ορίων που καθορίζει για το 1997 η νέα συμφωνία, όταν αυτή αρχίσει να ισχύει.

4. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Ουκρανία για τυχόν αλλαγές στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτει η συμφωνία ΕΚΑΧ βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου Α.

5. Ολοκληρώνοντας, έχω την τιμή να σας προτείνω, εφόσον η κυβέρνησή σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας, η οποία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημέρας κατά την οποία τα μέρη θα κοινοποιήσουν μεταξύ τους ότι ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες προς το σκοπό αυτό διαδικασίες.

Μετά τιμής,

Για την Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΔΗΛΩΣΗ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών που μονογραφήθηκε στο Κίεβο, στις 24 Οκτωβρίου 1996, και ειδικότερα της παραγράφου 2, τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοτικά όρια για το πρώτο εξάμηνο του 1997 καθορίστηκαν στα δύο τρίτα των επιπέδων του 1996 προκειμένου να μη διαταραχθεί το εμπόριο των ουκρανικών προϊόντων χάλυβα, υπογραμμίζοντας ότι το περισσότερο από το ήμισυ των ετήσιων εξαγωγών συνήθως πραγματοποιείται κατά το πρώτο εξάμηνο. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα ποσοτικά όρια για το πρώτο εξάμηνο του 1997 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογηθεί ο καθορισμός οποιουδήποτε επιπέδου ποσοτικών ορίων στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας χάλυβα.

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα την επιστολή σας της . . . η οποία έχει ως εξής:

«Κύριε,

1. Έχω την τιμή να αναφερθώ στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα που υπεγράφη στις 15 Δεκεμβρίου 1995, και να προτείνω, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια νέα διμερή συμφωνία χάλυβα και των τυπικών διαδικασιών έναρξης ισχύος της, την παράταση της παρούσας συμφωνίας ΕΚΑΧ για περίοδο μέχρι έξι μηνών (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 1997). Στην περίπτωση που η νέα συμφωνία τεθεί σε ισχύ πριν την 1η Ιουλίου 1997, η παρούσα συμφωνία θα παύσει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η νέα συμφωνία.

2. Τα ποσοτικά όρια για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1997, θα είναι αυτά που περιέχονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής. Τα όρια αυτά αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των ποσοτικών ορίων της Ουκρανίας για το 1996 και δεν θίγουν το επίπεδο των ποσοτικών ορίων που θα συμφωνηθεί ενδεχομένως με την Ουκρανία για το 1997 στο πλαίσιο μίας νέας διμερούς συμφωνίας.

3. Οι άδειες εξαγωγής που χορηγεί η Ουκρανία για το 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ανταλλαγής επιστολών και οι οποίες υπολογίστηκαν βάσει των ορίων που καθορίζει το παράρτημα, θα υπολογίζονται βάσει των συνολικών ορίων που καθορίζει για το 1997 η νέα συμφωνία, όταν αυτή αρχίσει να ισχύει.

4. Η Επιτροπή θα ενημερώσει την Ουκρανία για τυχόν αλλαγές στη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτει η συμφωνία ΕΚΑΧ βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του πρωτοκόλλου Α.

5. Ολοκληρώνοντας, έχω την τιμή να σας προτείνω, εφόσον η κυβέρνησή σας αποδέχεται τα ανωτέρω, η παρούσα επιστολή και η επιβεβαίωσή σας να αποτελέσουν συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ουκρανίας, η οποία θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημέρας κατά την οποία τα μέρη θα κοινοποιήσουν μεταξύ τους ότι ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες προς το σκοπό αυτό διαδικασίες.

Μετά τιμής,»

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας.

Μετά τιμής,

Για την κυβέρνηση της Ουκρανίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

ΔΗΛΩΣΗ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών που μονογραφήθηκε στο Κίεβο, στις 24 Οκτωβρίου 1996, και ειδικότερα της παραγράφου 2, τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοτικά όρια για το πρώτο εξάμηνο του 1997 καθορίστηκαν στα δύο τρίτα των επιπέδων του 1996 προκειμένου να μη διαταραχθεί το εμπόριο των ουκρανικών προϊόντων χάλυβα, υπογραμμίζοντας ότι το περισσότερο από το ήμισυ των ετήσιων εξαγωγών συνήθως πραγματοποιείται κατά το πρώτο εξάμηνο. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα ποσοτικά όρια για το πρώτο εξάμηνο του 1997 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δικαιολογηθεί ο καθορισμός οποιουδήποτε επιπέδου ποσοτικών ορίων στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας χάλυβα.