21994A1223(05)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) - Παράρτημα 1 - Παράρτημα 1Α - Συμφωνία για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΠΟΕ - GATT 1994) ΠΟΕ-"GATT 1994"

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 336 της 23/12/1994 σ. 0040 - 0048
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 38 σ. 0042
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 38 σ. 0042


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ,

Επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι κανένα μέλος δεν πρέπει να εμποδίζεται να εγκρίνει ή να επιβάλει μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ο οποίος θα αποτελούσε αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ των μελών στα οποία επικρατούν οι ίδιες συνθήκες ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών συναλλαγών,

Επιθυμώντας να βελτιώσουν την υγειονομική και φυτοϋγειονομική κατάσταση σε όλα τα μέλη,

Σημειώνοντας ότι τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται συχνά βάσει διμερών συμφωνιών ή πρωτοκόλλων,

Επιθυμώντας τη θέσπιση πολυμερούς πλαισίου κανόνων και υποχρεώσεων το οποίο να διέπει την κατάρτιση, έγκριση και επιβολή των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις τους στις συναλλαγές,

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφόρα των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων στο εν λόγω θέμα,

Επιθυμώντας να ευνοήσουν τη χρήση εναρμονισμένων μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας μεταξύ των μελών, βάσει των διεθνων προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων που έχουν καταρτισθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβάνομένης της Επιτροπής Κώδικα Τροφίμων, του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών, και των σχετικών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών που ενεργούν στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών, χωρίς να απαιτείται από τα μέλη να αλλάξουν το επίπεδο προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, που θεωρούν κατάλληλο,

Αναγνωρίζοντας ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην τήρηση των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας των εισαγόντων μελών και, κατά συνέπεια, στην πρόσβαση των αγορών, καθώς και στη χάραξη και εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εντός των εδαφών τους, και επιθυμώντας να τα συνδράμουν στις σχετικές προσπάθειές τους,

Επιθυμώντας, κατά συνέπεια, να θεσπίσουν κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων της GATT του 1994 οι οποίες αφορούν τη χρήση μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου XX παράγραφος β) (1),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1. Η παρούσα συμφωνία ισχύει για όλα τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν τις διεθνείς συναλλαγές. Μέτρα τέτοιου είδους καταρτίζονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

2. Για τους σκοπούς τις παρούσας συμφωνίας, ισχύουν οι ορισμοί που προβλέπονται στο παράρτημα Α.

3. Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

4. Ουδεμία από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των μελών που απορρέουν από τη συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, όσον αφορά τα μέτρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 2

Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις

1. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας που είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτού του είδους είναι συμβατά με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

2. Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται αποκλειστικά στο βαθμό που απαιτείται για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, ότι βασίζονται σε επιστημονικές αρχές και ότι δεν διατηρούνται χωρίς επαρκή επιστημονική αιτιολόγηση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 7.

3. Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας δεν επιφέρουν αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση μεταξύ των μελών στα οποία επικρατούν ταυτόσημες ή παρόμοιες συνθήκες, όπως και μεταξύ του εδάφους τους και άλλων μελών. Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να μην αποτελούν συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών συναλλαγών.

4. Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία συμφωνούν με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εκλαμβάνονται ως ανταποκρινόμενα στις υποχρεώσεις του μέλους στο πλαίσιο των διατάξεων της GATT του 1994, οι οποίες αφορούν τη χρήση μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου XX παράγραφος β).

Άρθρο 3

Εναρμόνιση

1. Προκειμένου να εναρμονίσουν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, τα μέλη θεσπίζουν τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας με βάση διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, όπου αυτές υπάρχουν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, και ιδίως στην παράγραφο 3.

2. Τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία συμφωνούν με διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις θεωρούνται ως αναγκαία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, καθώς και ως συμβατά με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας και της GATT του 1994.

3. Τα μέλη δύνανται να εισαγάγουν ή να διατηρήσουν μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγεινομικής προστασίας τα οποία επιφέρουν υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας από αυτό που ενδεχομένως επιτυγχάνεται με μέτρα που βασίζονται στα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, σε περίπτωση που υπάρχει επιστημονική αιτιολόγηση, ή ως αποτέλεσμα του επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας το οποίο καθορίζεται από ένα μέλος ως κατάλληλο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 5 (2). Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, όλα τα μέτρα που έχουν ως αποτέλεσμα επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας διαφορετικό από αυτό το οποίο θα επιτυγχάνετο με μέτρα βασισμένα σε διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις είναι συμβατά με όλες τις λοιπές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

4. Τα μέλη συμμετέχουν πλήρως, εντός των ορίων των διαθεσίμων πόρων τους, στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και τα επικουρικά όργανά τους, και ιδίως την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων, το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών, και τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς που ενεργούν στο πλαίσιο της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών, για την προώθηση μέσω των οργανισμών αυτών της κατάρτισης και της περιοδικής επανεξέτασης προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων σε σχέση με όλες τις πτυχές των μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας.

5. Η Επιτροπή Μέτρων Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Προστασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 12 (καλούμενη στην παρούσα συμφωνία η «επιτροπή») καθιερώνει διαδικασία για την παρακολούθηση της πορείας της διεθνούς εναρμόνισης και το συντονισμό των προσπαθειών για το εν λόγω θέμα με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 4

Ισοδυναμία

1. Τα μέλη αποδέχονται τα μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας άλλων μελών ως ισοδύναμα, ακόμα και αν τα εν λόγω μέτρα διαφέρουν από τα δικά τους ή από αυτά που εφαρμόζονται από άλλα μέλη για το εμπόριο του ιδίου προϊόντος, σε περίπτωση που το εξάγον μέλος αποδεικνύει αντικειμενικά στο εισάγον μέλος ότι με τα μέτρα του επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας του εισάγοντος μέλους. Για το σκοπό συτό, δίδεται εύλογη πρόσβαση, μετά από αίτηση, στο εισάγον μέλος για έλεγχο, δοκιμές και άλλες σχετικές διαδικασίες.

2. Τα μέλη, μετά από αίτησή τους, προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών για την αναγνώριση της ισοδυναμίας συγκεκριμένων μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας.

Άρθρο 5

Εκτίμηση κινδύνων και καθορισμός του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας

1. Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα τους υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας βασίζονται σε εκτίμηση, ανάλογα με τις συνθήκες, των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές εκτίμησης κινδύνων που έχουν αναπτύξει οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί.

2. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, τις σχετικές διαδικασίες και τις μεθόδους παραγωγής, τις σχετικές μεθόδους ελέγχου, δειγματοληψίας και δοκιμής, τον επιπολασμό συγκεκριμένων νόσων ή παρασίτων, την ύπαρξη ζωνών απαλλαγμένων από παράσιτα ή νόσους, τις σχετικές οικολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, και την εφαρμογή υγειονομικής απομόνωσης ή άλλης θεραπείας.

3. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ζώων ή των φυτών και κατά τον καθορισμό των μέτρων που πρέπει να εφαρμοσθούν ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας από τον εν λόγω κίνδυνο, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη ως σχετικούς οικονομικούς παράγοντες τα εξής: τις ενδεχόμενες ζημίες όσον αφορά την απώλεια παραγωγής ή πωλήσεων σε περίπτωση εισόδου, εμφάνισης ή εξάπλωσης παρασίτων ή νόσου 7 το κόστος ελέγχου ή εξάλειψης στο έδαφος του εισάγοντος μέλους και τη σχετική αποδοτικότητα των εναλλακτικών προσεγγίσεων για τον περιορισμό των κινδύνων.

4. Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη το στόχο ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στις συναλλαγές.

5. Προκειμένου να υπάρξει συνεκτικότητα κατά την εφαρμογή της εννοίας του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας κατά των κινδύνων για τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων καθώς και των ζώων ή των φυτών, τα μέλη αποφεύγουν αυθαίρετες ή αδικαιολόγητες διακρίσεις όσον αφορά τα επίπεδα τα οποία θεωρούν ότι είναι κατάλληλα σε διαφορετικές καταστάσεις, εφόσον οι εν λόγω διακρίσεις επιφέρουν διακριτική μεταχείριση ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό των διεθνών συναλλαγών. Τα μέλη συνεργάζονται στο πλαίσιο της επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 3, για την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών προκειμένου να ευνοηθεί η πρακτική εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Για την κατάρτιση των κατευθυντηρίων γραμμών, η επιτροπή λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, περιλαμβανομένου του ιδιαίτερου χαρακτήρα των κινδύνων για την υγεία των προσώπων στους οποίους ο πληθυσμός εκτίθεται εκουσίως.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, κατά τη λήψη ή τη διατήρηση μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα αυτού του είδους δεν είναι περισσότερο περιοριστικά για τις συναλλαγές από όσο απαιτείται για να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, αφού λάβουν υπόψη την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα (3).

7. Στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεπαρκή, οποιοδήποτε μέλος δύναται να εγκρίνει προσωρινά μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας βάσει των διαθεσίμων σχετικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προερχόμενων από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς καθώς και από μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που εφαρμόζονται από άλλα μέλη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέλη επιδιώκουν να αποκτήσουν τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να προβούν σε περισσότερο αντικειμενική εκτίμηση των κινδύνων και να επανεξετάσουν αναλόγως το μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας εντός ευλόγου προθεσμίας.

8. Όταν ένα μέλος έχει λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριμένο μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που έχει εισαχθεί ή διατηρείται από άλλο μέλος περιορίζει, ή μπορεί να περιορίσει, τις εξαγωγές του και ότι το εν λόγω μέτρο δεν βασίζεται στα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, ή όταν δεν υφίστανται τέτοια πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις, μπορεί να ζητήσει εξήγηση των αιτιών λήψης τέτοιου μέτρου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, την οποία πρέπει να δώσει το μέλος που διατηρεί το μέτρο.

Άρθρο 6

Προσαρμογή στις περιφερειακές συνθήκες, περιλαμβανομένων των ζωνών των απαλλαγμένων από παράσιτα ή νόσους και των ζωνών με χαμηλό βαθμό επιπολασμού παρασίτων ή νόσων

1, Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας είναι προσαρμοσμένα στα υγειονομικά ή φυτοϋγειονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής (είτε πρόκειται για το σύνολο της χώρας, τμήμα της χώρας, ή το σύνολο ή τμήματα πολλών χωρών) από την οποία προέρχεται το προϊόν και αυτής για την οποία προορίζεται το προϊόν. Για την εκτίμηση των υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, το βαθμό επιπολασμού συγκεκριμένων νόσων ή παρασίτων, την ύπαρξη προγραμμάτων εξάλειψης ή ελέγχου, και τα κατάλληλα κριτήρια ή κατευθυντήριες γραμμές, που έχουν ενδεχομένως καθοριστεί από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

2. Τα μέλη αναγνωρίζουν, ιδιώς, τις έννοιες των ζωνών που είναι απαλλαγμένες από παράσιτα ή νόσους και των ζωνών με χαμηλό βαθμό επιπολασμού παρασίτων ή νόσων. Ο καθορισμός τέτοιου είδους ζωνών βασίζεται σε παράγροντες όπως η γεωγραφική θέση, τα οικοσυστήματα, η επιδημιολογική επιτήρηση και η αποτελεσματικότητα των υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών ελέγχων.

3. Τα μέλη τα οποία πραγματοποιούν εξαγωγές και τα οποία υποστηρίζουν ότι ζώνες των εδαφών τους αποτελούν ζώνες απαλλαγμένες από παράσιτα ή νόσους, ή ζώνες χαμηλού βαθμού επιπολασμού παρασίτων ή νόσων, παρέχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξουν αντικειμενικά στο εισάγον μέλος ότι τέτοιου είδους ζώνες αποτελούν, και κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν, ζώνες απαλλαγμένες από παράσιτα ή νόσους, ή ζώνες χαμηλού βαθμού επιπολασμού παρασίτων ή νόσων αντιστοίχως. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται σε εύλογο βαθμό, μετά από αίτηση, στο εισάγον μέρος η επιθεώρηση, η δοκιμασία ή άλλη σχετική διαδικασία.

Άρθρο

Διαφάνεια

Τα μέλη γνωστοποιούν τις μεταβολές των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος Β.

Άρθρο 8

Διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης

Τα μέλη τηρούν τις διατάξεις του παραρτήματος Γ κατά την εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών συστημάτων για την έγκριση της χρήσης προσθέτων ή για τη θέσπιση ορίων ανοχής των προσμείξεων σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές, και κατά τα άλλα εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες τους είναι συμβατές με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 9

Τεχνική βοήθεια

1. Τα μέλη συμφωνούν να διευκολύνουν την παροχή τεχνικής βοήθειας σε άλλα μέλη, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, είτε διμερώς είτε μέσω των καταλλήλων διεθνών οργανισμών. Τέτοιου είδους βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί, μεταξύ άλλων, στους τομείς των τεχνολογιών μεταποίησης, έρευνας και υποδομής, περιλαμβανομένης της θέσπισης εθνικών κανονιστικών φορέων, και μπορεί να λάβει τη μορφή συμβουλών, πιστώσεων, δωρεών και μη επιστρεπτέων ενισχύσεων, περιλαμβανομένου του στόχου της αναζήτησης τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, κατάρτισης και εξοπλισμού που να επιτρέπει στις χώρες αυτές να ευθυγραμμισθούν και να συμμορφωθούν με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του καταλλήλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας στις αγορές εξαγωγών τους.

2. Στις περιπτώσεις όπου απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις προκειμένου μια εξάγουσα αναπτυσσόμενη χώρα μέλος να τηρεί τις υγειονομικές ή φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις ενός εισάγοντος μέλους, το τελευταίο πρέπει να εξετάζει την παροχή τέτοιας τεχνικής βοήθειας η οποία θα επιτρέπει στην αναπτυσσόμενη χώρα μέλος να διατηρήσει και να διευρύνει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για το σχετικό προϊόν.

Άρθρο 10

Ειδική και διακριτική μεταχείριση

1. Κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών μελών και, ιδίως, των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών.

2. Στις περιπτώσεις όπου το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας δίνει τη δυνατότητα για τη σταδιακή εισαγωγή νέων μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, θα πρέπει να παρέχονται μεγαλύτερες προθεσμίες για συμμόρφωση σχετικά με προϊόντα τα οποία ενδιαφέρουν τις αναπτυσσόμενες χώρες μέλη προκειμένου αυτές να διατηρήσουν τις εξαγωγικές τους δυνατότητες.

3. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη δύνανται να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εξουσιοδοτείται να παραχωρεί στις χώρες αυτές, μετά από αίτηση, συγκεκριμένες εξαιρέσεις περιορισμένου χρονικού διαστήματος για το σύνολο ή για μέρος των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των χρηματοδοτικών, εμπορικών και αναπτυξιακών αναγκών τους.

4. Τα μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή των αναπτυσσομένων χωρών μελών στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 11

Διαβουλεύσεις και επίλυση διαφορών

1. Οι διατάξεις των άρθρων XXII και XXIII της GATT του 1994, όπως διαμορφώθηκαν και εφαρμόζονται από το μνημόνιο συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών, ισχύουν για τις διαβουλεύσεις και την επίλυση διαφορών δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και συγκεκριμένα σ' αυτή.

2. Σε περίπτωση διαφοράς, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει επιστημονικά ή τεχνικά θέματα, ειδική ομάδα (πάνελ) ζητεί τη συμβουλή εμπειρογνωμόνων οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την εν λόγω ομάδα μετά από διαβουλεύσεις με τα μέρη της διαφοράς. Για το σκοπό αυτό, η ειδική ομάδα μπορεί, όταν το κρίνει απαραίτητο, να συστήσει συμβουλευτική ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων ή να συμβουλευθεί τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, μετά από αίτηση ενός εκ των μερών της διαφοράς ή με δική της πρωτοβουλία.

3. Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα των μελών δυνάμει άλλων διεθνών συμφωνιών, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της προσφυγής στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης ή τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών άλλων διεθνών οργανισμών, ή που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας.

Άρθρο 12

Διοίκηση

1. Συστήνεται Επιτροπή Μέτρων Υγειονομικής και Φυτοϋγειονομικής Προστασίας για να αποτελέσει τακτική συνέλευση για διαβουλεύσεις. Η επιτροπή επιτελεί τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και την προώθηση των στόχων της, ιδίως όσον αφορά την εναρμόνιση. Η επιτροπή αποφασίζει σε συναινετική βάση.

2. Η επιτροπή ενθαρρύνει και διευκολύνει τις διαβουλεύσεις ή τις διαπραγματεύσεις ad hoc μεταξύ των μελών για συγκεκριμένα υγειονομικά ή φυτοϋγειονομικά θέματα. Η επιτροπή ενθαρρύνει τη χρήση διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών ή συστάσεων από όλα τα μέλη και, για το σκοπό αυτό, υποστηρίζει τις τεχνικές διαβουλεύσεις και μελέτες με στόχο το μεγαλύτερο συντονισμό και ολοκλήρωση των διεθνών και εθνικών συστημάτων και προσεγγίσεων για την έγκριση της χρήσης των προσθέτων στα τρόφιμα ή για τον καθορισμό ανοχών για τις προσμείξεις σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές.

3. Η επιτροπή τηρεί στενή επαφή με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, ιδίως με την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων, το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών, και τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών με σκοπό την εξασφάλιση των καλυτέρων δυνατόν διαθεσίμων επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών για τη διαχείριση της παρούσας συμφωνίας και προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών.

4. Η επιτροπή θεσπίζει διαδικασία για την παρακολούθηση της διεθνούς εναρμόνισης και της χρήσης των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών και συστάσεων. Για το σκοπό αυτό, η επιτροπή οφείλει, από κοινού με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, να καταρτίσει κατάλογο των διεθνών προτύπων, κατευθυντηρίων γραμμών ή συστάσεων που έχουν σχέση με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, τα οποία η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν τις σημαντικότερες εμπορικές επιπτώσεις. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει ένδειξη των κρατών μελών σχετικά με τα διεθνή πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις τις οποίες εφαρμόζουν ως όρους για την εισαγωγή ή βάσει των οποίων τα εισαγόμενα προϊόντα που ανταποκρίνονται στα εν λόγω πρότυπα τυγχάνουν πρόσβασης στις αγορές τους. Στις περιπτώσεις που ένα μέλος δεν εφαρμόζει διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις ως όρους για την εισαγωγή, το μέλος οφείλει να αναφέρει τους λόγους για τη μη εφαρμογή και, ιδίως, το αν θεωρεί ότι το πρότυπο δεν είναι αρκετά αυστηρό ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας. Εάν κάποιο μέλος αναθεωρήσει τη θέση του, μετά την παροχή ένδειξης για τη χρήση ενός προτύπου, κατευθυντήριας γραμμής ή συστάσεως ως όρου για την εισαγωγή, οφείλει να αιτιολογήσει την αλλαγή αυτή και να ενημερώσει τη γραμματεία καθώς και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η γνωστοποίηση και η αιτιολόγηση αυτού του είδους δίδεται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος Β.

5. Προκειμένου να αποφευχθεί περιττή αλληλεπικάλυψη, η επιτροπή δύναται να αποφασίσει, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που προέρχονται από τις διαδικασίες, ιδίως γνωστοποίησης, οι οποίες ισχύουν στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

6. Η επιτροπή δύναται, βάσει πρωτοβουλίας ενός εκ των μελών, μέσω καταλλήλων διαύλων να καλέσει τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς ή τα επικουρικά τους όργανα να εξετάσουν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με κάποιο πρότυπο, κατευθυντήρια γραμμή ή σύσταση, περιλαμβανομένης της αιτιολόγησης για μη χρήση η οποία δίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.

7. Η επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ και στη συνέχεια όταν προκύψει ανάγκη. Κατά περίπτωση, η επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο Εμπορευματικών Συναλλαγών προτάσεις για τροποποίηση του κειμένου της παρούσας συμφωνίας λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή της.

Άρθρο 13

Εφαρμογή

Τα μέλη είναι πλήρως υπεύθυνα δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων που ορίζονται σε αυτήν. Τα μέλη καταρτίζουν και εφαρμόζουν θετικά μέτρα και μηχανισμούς για την ενίσχυση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας από τους άλλους φορείς εκτός της κεντρικής διοίκησης. Τα μέλη λαμβάνουν εύλογα μέτρα στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι μη κυβερνητικές οντότητες εντός του εδάφους τους, καθώς και περιφερειακοί φορείς των οποίων είναι μέλη σχετικές οντότητες εντός του εδάφους τους συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Επιπλέον, τα μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, να υποχρεώνουν ή να ενθαρρύνουν τις περιφερειακές ή μη κυβερνητικές οντότητες, ή τους φορείς της τοπικής διοίκησης να ενεργούν κατά τρόπο μη συμβατό με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Τα μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας από τις υπηρεσίες μη κυβερνητικών οντοτήτων μόνον εφόσον οι εν λόγω οντότητες συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 14

Τελικές διατάξεις

Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας για περίοδο πέντε ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ σε σχέση με τα ισχύοντα σ' αυτές μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τα εισαγόμενα προϊόντα. Άλλες αναπτυσσόμενες χώρες μέλη μπορούν να αναβάλουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, εκτός του άρθρου 5 παραγράφος 8 και του άρθρου 7, για δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας για τον ΠΟΕ σε σχέση με τα δικά τους υφιστάμενα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που επηρεάζουν τις εισαγωγές ή τα εισαγόμενα προϊόντα, εφόσον η εφαρμογή αυτή εμποδίζεται λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων, τεχνικής υποδομής ή πόρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΟΡΙΣΜΟΙ (4)

1. Μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας - Κάθε μέτρο που εφαρμόζεται για:

α) την προστασία της ζωής και της υγείας των ζώων ή των φυτών εντός του εδάφους του μέλους από κινδύνους που προκύπτουν λόγω της εισόδου, εγκατάστασης ή μετάδοσης παρασίτων, νόσων, οργανισμών φορέων νόσων ή παθογόνων οργανισμών

β) την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων εντός του εδάφους του μέλους από κινδύνους που προκύπτουν λόγω της παρουσίας προσθέτων, προσμείξεων, τοξινών ή παθογόνων οργανισμών στα τρόφιμα, στα ποτά ή τις ζωοτροφές

γ) την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων εντός του εδάφους του μέλους από κινδύνους που προκύπτουν λόγω νόσων που μεταφέρονται από τα ζώα, τα φυτά ή τα προϊόντα των φυτών, ή από την είσοδο, την εγκατάσταση ή μετάδοση παρασίτων 7 ή

δ) την πρόληψη ή τον περιορισμό λοιπών ζημιών εντός του εδάφους του μέλους λόγω της εισόδου, εγκατάστασης ή μετάδοσης παρασίτων.

Τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς νόμους, διατάγματα, κανονισμούς, προϋποθέσεις και διαδικασίες, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των κριτηρίων τελικού προϊόντος 7 τις διεργασίες και τις μεθόδους παραγωγής 7 τις διαδικασίες δοκιμής, ελέγχου, πιστοποίησης και έγκρισης 7 την υγειονομική απομόνωση, περιλαμβανομένων των σχετικών προϋποθέσεων που αφορούν τη μεταφορά ζώων ή φυτών, ή τα υλικά που απαιτούνται για την επιβίωσή τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 7 τις διατάξεις περί σχετικών στατιστικών μεθόδων, διαδικασιών δειγματοληψίας και μεθόδων αξιολόγησης κινδύνων 7 και τις προϋποθέσεις συσκευασίας και σήμανσης που έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων.

2. Εναρμόνιση - Η κατάρτιση, αναγνώριση και εφαρμογή κοινών μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας από διαφορετικά μέλη.

3. Διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

α) όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που έχουν θεσπισθεί από την Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων σε σχέση με τα πρόσθετα τροφίμων, τα υπολείμματα των κτηνιατρικών φαρμάκων και των φυτοφαρμάκων, τις προσμείξεις, τις μεθόδους ανάλυσης και δειγματοληψίας, καθώς και οι κώδικες και οι κατευθυντήριες γραμμές υγιεινής

β) όσον αφορά την υγεία των ζώων και τις ζωονόσους, τα πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που έχουν καταρτισθεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών

γ) όσον αφορά την υγεία των φυτών, τα διεθνή πρότυπα, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις που έχουν καταρτισθεί υπό την αιγίδα της γραμματείας της διεθνούς σύμβασης προστασίας των φυτών σε συνεργασία με περιφερειακούς οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης 7 και

δ) όσον αφορά θέματα που δεν καλύπτονται από τους ανωτέρω οργανισμούς, τα κατάλληλα πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εγκρίνονται από άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους δύνανται να συμμετέχουν όλα τα μέλη, όπως έχουν προσδιοριστεί από την επιτροπή.

4. Αξιολόγηση κινδύνων - Η εκτίμηση πιθανότητας εισόδου, εγκατάστασης ή μετάδοσης παρασίτων ή νόσων εντός του εδάφους ενός εισάγοντος μέλους σύμφωνα με τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας τα οποία μπορεί να ισχύουν, καθώς και των σχετικών δυνητικών βιολογικών και οικονομικών επιπτώσεων 7 ή η εκτίμηση των πιθανοτήτων για δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων που προκύπτουν από την παρουσία προσθέτων, προσμείξεων, τοξινών ή παθογόνων οργανισμών στα τρόφιμα, στα ποτά ή τις ζωοτροφές.

5. Κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας - Το επίπεδο προστασίας που κρίνεται κατάλληλο από το μέλος το οποίο θεσπίζει μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας προκειμένου να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία των προσώπων, των ζώων ή των φυτών εντός του εδάφους του.

Σημείωση: Πολλά μέλη, εξάλλου, αναφέρονται στην έννοια αυτή με τον όρο «αποδεκτό επίπεδο κινδύνου».

6. Ζώνη απαλλαγμένη από παράσιτα ή νόσους - Η ζώνη, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για το σύνολο της χώρας, μέρος της χώρας, ή το σύνολο ή μέρη ορισμένων χωρών, όπως έχει προσδιοριστεί από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία δεν εμφανίζεται κρούσμα παρασίτων ή συγκεκριμένης νόσου.

Σημείωση: Μια ζώνη απαλλαγμένη από παράσιτα ή νόσους μπορεί να περιβάλλει, να περιβάλλεται ή να γειτνιάζει με περιοχή (είτε εντός μέρους χώρας ή εντός γεωγραφικής περιοχής η οποία περιλαμβάνει μέρη ή το σύνολο ορισμένων χωρών), στην οποία είναι γνωστό ότι έχει εμφανισθεί κρούσμα παρασίτων ή συγκεκριμένης νόσου αλλά υπόκειται σε περιφερειακά μέτρα ελέγχου, όπως η δημιουργία ζωνών προστασίας, επιτήρησης και παρεμβολής οι οποίες θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν τα εν λόγω παράσιτα ή νόσο.

7. Ζώνη χαμηλού επιπολασμού παρασίτων ή νόσων - Η ζώνη, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χώρα, μέρος χώρας ή το σύνολο ή μέρη ορισμένων χωρών, όπως έχει καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές, στην οποία τα εμφανιζόμενα κρούσματα παρασίτων ή συγκεκριμένης νόσου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα και η οποία υπόκειται σε αποτελεσματικά μέτρα επιτήρησης, ελέγχου ή εξάλειψης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημοσίευση κανονισμών

1. Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι εκδιδόμενοι κανονισμοί υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (5) δημοσιεύονται αμέσως έτσι ώστε να διευκολύνουν τα ενδιαφερόμενα μέλη να ενημερώνονται σχετικά.

2. Εκτός από επείγουσες περιστάσεις, τα μέλη επιτρέπουν να παρέλθει ένα λογικό χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης ενός κανονισμού υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και της έναρξης ισχύος του, προκειμένου να δώσουν χρόνο στους παραγωγούς των μελών με εξαγωγική δραστηριότητα, και ιδίως των αναπτυσσομένων χωρών μελών, να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους και τις μεθόδους παραγωγής στις απαιτήσεις του εισάγοντος μέλους.

Κέντρα πληροφόρησης

3. Κάθε μέλος εξασφαλίζει την ύπαρξη κέντρων πληροφόρησης υπεύθυνων να δίδουν απαντήσεις σε όλες τις εύλογες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων μελών καθώς και να παρέχουν τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά:

α) κανονισμούς υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας που έχουν εκδοθεί ή προταθεί εντός του εδάφους του

β) τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης, την παραγωγή και την υγειονομική απομόνωση, τις ανοχές στα φυτοφάρμακα και τις διαδικασίες έγκρισης των προσθέτων τροφίμων, οι οποίες εφαρμόζονται εντός του εδάφους του

γ) τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων, τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και τον προσδιορισμό του κατάλληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας

δ) την εγγραφή και τη συμμετοχή του μέλους, ή σχετικών φορέων εντός του εδάφους του, σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και συστήματα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, καθώς και σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες και ρυθμίσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, και τα κείμενα αυτών των συμφωνιών και ρυθμίσεων.

4. Τα μέλη εξασφαλίζουν ότι η τεκμηρίωση που ζητούν τα ενδιαφερόμενα μέλη τους χορηγείται στην ίδια τιμή (εάν ενδεχομένως υπάρχει), εκτός από το κόστος παράδοσης, που ισχύει για τους υπηκόους (6) του ενδιαφερομένου μέλους.

Διαδικασίες γνωστοποίησης

5. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διεθνές πρότυπο, κατευθυντήριος γραμμή ή σύσταση ή το περιεχόμενο προτεινόμενου κανονισμού υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας δεν είναι ουσιαστικά το ίδιο με το περιεχόμενο ενός διεθνούς προτύπου, κατευθυντηρίου γραμμής ή συστάσεως, και αν ο κανονισμός δύναται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις συναλλαγες των άλλων μελών, τα μέλη:

α) δημοσιεύουν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος κοινοποίηση κατά τρόπον ώστε να διευκολύνουν τα ενδιαφερόμενα μέλη να λάβουν γνώση της πρότασης για τη θέσπιση συγκεκριμένου κανονισμού

β) γνωστοποιούν στα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, τα προϊόντα τα οποία θα καλύπτει ο κανονισμός μαζί με συνοπτική αναφορά του σκοπού και της αιτιολόγησης του προτεινόμενου κανονισμού. Γνωστοποιήσεις τέτοιου είδους πραγματοποιούνται κατά τα αρχικά στάδια, όταν ακόμα είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις και να ληφθούν υπόψη τα σχόλια

γ) παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως, στα λοιπά μέλη αντίγραφα του προτεινόμενου κανονισμού και, όταν είναι δυνατόν, προσδιορίζουν τα τμήματα τα οποία στην ουσία παρεκκλίνουν από τα διεθνή πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές ή τις συστάσεις

δ) χωρίς διακρίσεις, χορηγούν λογικό χρονικό διάστημα στα λοιπά μέλη προκειμένου αυτά να εκφράσουν γραπτώς τα σχόλιά τους, συζητούν τα εν λόγω σχόλια μετά από αίτηση και λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια και τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

6. Εντούτοις, σε περίπτωση που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν επείγοντα προβλήματα προστασίας της υγείας για ένα μέλος, το εν λόγω μέλος δύναται να παραλείψει κάποια στάδια από αυτά που απαριθμούνται στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος, όπως κρίνει αναγκαίο, υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος:

α) ενημερώνει αμέσως τα λοιπά μέλη, μέσω της γραμματείας, για το συγκεκριμένο κανονισμό και τα προϊόντα που καλύπτονται, με συνοπτική αναφορά του σκοπού και της αιτιολόγησης του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των λόγων χαρακτηρισμού των προβλημάτων ως επειγόντων

β) παρέχει, μετά από αίτηση, αντίγραφα του κανονισμού στα λοιπά μέλη

γ) επιτρέπει στα λοιπά μέλη να προβαίνουν σε σχόλια γραπτώς, συζητά τα εν λόγω σχόλια μετά από αίτηση και λαμβάνει υπόψη τα σχόλια και τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

7. Οι γνωστοποιήσεις προς τη γραμματεία γίνονται στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα.

8. Οι ανεπτυγμένες χώρες μέλη παρέχουν, εάν ζητηθεί από άλλο μέλος, αντίγραφα των εγγράφων ή, σε περίπτωση ογκώδους τεκμηρίωσης, σύνοψης των εγγράφων τα οποία αφορούν συγκεκριμένη γνωστοποίηση στην αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα.

9. Η γραμματεία κοινοποιεί αμέσως αντίγραφα της γνωστοποίησης σε όλα τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς και εφιστά την προσοχή των αναπτυσσομένων χωρών μελών σε κάθε γνωστοποίηση σχετικά με προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές.

10. Τα μέλη ορίζουν μία και μόνη κεντρική κυβερνητική αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, των διατάξεων που αφορούν τις διαδικασίες γνωστοποίησης σύμφωνα με τις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 του παρόντος παραρτήματος.

Γενικές επιφυλάξεις

11. Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται ως απαίτηση:

α) για την παροχή στοιχείων ή αντιγράφων των σχεδίων ή για τη δημοσίευση των κειμένων σε γλώσσα άλλη από τη γλώσσα του μέλους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 8 του παρόντος παραρτήματος 7 ή

β) για αποκάλυψη από τα μέλη εμπιστευτικών πληροφοριών οι οποίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιβολή της νομοθεσίας υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας ή οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (7)

1. Τα μέλη διασφαλίζουν, σε σχέση με κάθε διαδικασία ελέγχου και εξασφάλισης της τήρησης των μέτρων υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας, ότι:

α) οι διαδικασίες αυτές αναλαμβάνονται και ολοκληρώνονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και κατά τον ίδιο τουλάχιστον ευνοϊκό τρόπο τόσο για τα εισαγόμενα προϊόντα όσο και για τα παρόμοια εγχώρια προϊόντα

β) το σύνηθες διάστημα διεκπεραίωσης κάθε διαδικασίας δημοσιεύεται ή ότι το προβλεπόμενο διάστημα διεκπεραίωσης κοινοποιείται στον αιτούντα μετά από αίτησή του. Μόλις παραλάβει μια αίτηση, ο αρμόδιος φορέας εξετάζει αμέσως την πληρότητα των εγγράφων και ενημερώνει τον αιτούντα κατά ακριβή και πλήρη τρόπο για όλες τις ελλείψεις 7 ο αρμόδιος φορέας διαβιβάζει, το συντομότερο δυνατόν, τα αποτελέσματα της διαδικασίας, κατά ακριβή και πλήρη τρόπο, στον αιτούντα ούτως ώστε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες, εάν είναι αναγκαίο 7 ακόμα και όταν η αίτηση παρουσιάζει ελλείψεις, ο αρμόδιος φορέας συνεχίζει τη διαδικασία, όσον αυτό είναι εφικτό, εάν το ζητήσει ο αιτών 7 και ότι, μετά από αίτησή του, ο αιτών ενημερώνεται για τη φάση που βρίσκεται η διαδικασία και αιτιολογείται κάθε ενδεχόμενη καθυστέρηση

γ) οι αιτήσεις για πληροφορίες περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την καταλληλότητα των διαδικασιών ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης, περιλαμβανομένης της έγκρισης της χρήσης προσθέτων ή του καθορισμού ανοχών για τις προσμείξεις σε τρόφιμα, ποτά ή ζωοτροφές

δ) ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών σχετικά με εισαγόμενα προϊόντα, οι οποίες προκύπτουν από τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την έγκριση, ή παρέχονται στο πλαίσιο αυτών, διασφαλίζεται το ίδιο τουλάχιστον ευνοϊκά όπως για τα εγχώρια προϊόντα και έτσι ώστε να προστατεύονται τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα

ε) οι αιτήσεις για έλεγχο, επιθεώρηση και έγκριση μεμονωμένων δειγμάτων προϊόντος περιορίζονται σε ό,τι είναι εύλογο και αναγκαίο

στ) κάθε εισφορά που επιβάλλεται για τις διαδικασίες επί των εισαγομένων προϊόντων είναι δίκαιη σε σχέση με αυτές που επιβάλλονται σε παρόμοια εγχώρια προϊόντα ή προϊόντα που κατάγονται από άλλο μέλος και όχι υψηλότερη από το πραγματικό κόστος της υπηρεσίας

ζ) τα ίδια κριτήρια επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται κατά τον καθορισμό της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες και κατά την επιλογή των δειγμάτων τόσο των εισαγομένων προϊόντων όσο και των εγχωρίων προϊόντων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσχέρειες για τους αιτούντες, τους εισαγωγείς, τους εξαγωγείς ή τους αντιπροσώπους τους

η) όταν οι προδιαγραφές ενός προϊόντος τροποποιούνται μετά τον έλεγχο και την επιθεώρησή του στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών, η διαδικασία για το τροποποιημένο προϊόν περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να καθορισθεί εάν υπάρχει επαρκής εξασφάλιση ότι το προϊόν εξακολουθεί να πληροί τους όρους των σχετικών κανονισμών 7 και

θ) υπάρχει διαδικασία για την εξέταση των παραπόνων σχετικά με τη λειτουργία αυτών των διαδικασιών και για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση που κάποια καταγγελία είναι αιτιολογημένη.

Όταν εισάγον μέλος εφαρμόζει σύστημα για την έγκριση της χρήσης των προσθέτων στα τρόφιμα ή για τον καθορισμό ανοχών για τις προσμείξεις στα τρόφιμα, στα ποτά ή τις ζωοτροφές, το οποίο απαγορεύει ή περιορίζει την πρόσβαση προϊόντων στις εγχώριες αγορές εξαιτίας της έλλειψης έγκρισης, το εισάγον μέλος εξετάζει την περίπτωση να χρησιμοποιήσει διεθνές πρότυπο ως βάση για να επιτρέψει την πρόσβαση, έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση.

2. Όταν ένα μέτρο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας προβλέπει έλεγχο στο επίπεδο της παραγωγής, το μέλος στου οποίου το έδαφος πραγματοποιείται η παραγωγή παρέχει την αναγκαία βοήθεια για να διευκολυνθεί ο έλεγχος αυτός και οι εργασίες των αρχών ελέγχου.

3. Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει τα μέλη να διενεργήσουν εύλογη επιθεώρηση εντός των εδαφών τους.

(1) Στην παρούσα συμφωνία, η αναφορά στο άρθρο XX παράγραφος β) περιλαμβάνει επίσης και την εισαγωγική φράση του εν λόγω άρθρου.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3, επιστημονική αιτιολόγηση υφίσταται εάν, βάσει εξέτασης και αξιολόγησης των διαθεσίμων επιστημονικών πληροφοριών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, ένα μέλος διαπιστώσει ότι τα σχετικά διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες γραμμές ή συστάσεις δεν είναι επαρκείς για να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 6, ένα μέτρο δεν είναι περισσότερο περιοριστικό για τις συναλλαγές από όσο απαιτείται, εκτός εάν υπάρχει άλλο μέτρο, εύλογα εφαρμόσιμο, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας, το οποίο επιτυγχάνει το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και είναι σε σημαντικό βαθμό λιγότερο περιοριστικό για τις συναλλαγές.

(4) Για το σκοπό των παρόντων ορισμών, ο όρος «ζώα» περιλαμβάνει τα ψάρια και την άγρια πανίδα 7 ο όρος φυτά περιλαμβάνει τα δάση και την άγρια χλωρίδα 7 ο όρος «παράσιτα» περιλαμβάνει τα ζιζάνια 7 και ο όρος «προσμείξεις» περιλαμβάνει υπολείμματα και ξένα σώματα των φυτοφαρμάκων και των κτηνιατρικών φαρμάκων.

(5) Μέτρα υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας όπως νόμοι, διατάγματα ή διατάξεις γενικής εφαρμογής.

(6) Όπου αναφέρεται ο όρος «υπήκοοι» στην παρούσα συμφωνία, στην περίπτωση χωριστού τελωνειακού εδάφους μέλους του ΠΟΕ, σημαίνει τα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία κατοικούν ή τα οποία έχουν πραγματική και ισχύουσα βιομηχανική ή εμπορική έδρα στο εν λόγω τελεωνειακό έδαφος.

(7) Οι διαδικασίες ελέγχου, επιθεώρησης και έγκρισης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες δειγματοληψίας, δοκιμής και πιστοποίησης.