21990A0809(01)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για την αλιεία στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου - Πρωτόκολλο που καθορίζει τα αλιευτικά δικαιώματα και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 212 της 09/08/1990 σ. 0003 - 0012
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 16 σ. 0055
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 16 σ. 0055


ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Η ΕΥΡΩΠΑ¨ΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

καλούμενη στο εξής «Κοινότητα», και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ,

καλούμενη στο εξής «Πράσινο Ακρωτήριο»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ, αφενός, το πνεύμα συνεργασίας που προκύπτει από τη σύμβαση μεταξύ των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (σύμβαση ΑΕΚ-ΕΟΚ) και, αφετέρου, την κοινή πρόθεση να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και του Πράσινου Ακρωτηρίου,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ της πρόθεση του Πράσινου Ακρωτηρίου να προωθήσει την ορθολογική εκμετάλλευση των αλιευτικών του πόρων μέσα μιας ενισχυμένης συνεργασίας,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ, ότι το Πράσινο Ακρωτήριο ασκεί την κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του σε μια ζώνη 200 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών του, ιδίως στον τομέα της θαλάσσιας αλιείας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ να βασίσουν τις σχέσεις τους στο πνεύμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του σεβασμού των αμοιβαίων δικαιωμάτων τους στον τομέα της αλιείας,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν τους όρους και τις λεπτομέρειες για την ασκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα δύο μέρη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση των αρχών και των κανόνων που θα διέπουν στο μέλλον το σύνολο των προϋποθέσεων για την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων από τα σκάφη με σημαία κρατών μελών της Κοινότητας, καλούμενα στο εξής «σκάφη της Κοινότητας», στα ύδατα που υπάγονται, όσον αφορά την αλιεία, στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου, καλούμενα στο εξής «αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου».

Άρθρο 2

Το Πράσινο Ακρωτήριο επιτρέπει την άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου από τα σκάφη της Κοινότητας σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 3

1. Η Κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σκοπό να εξασφαλίσει την τήρηση από τα σκάφη της των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας και των νομοθετικών ρυθμίσεων που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας και τους λοιπούς κανόνες του διεθνούς δικαίου.

2. Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου κοινοποιούν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κάθε τροποποίηση των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων πριν από την εφαρμογή τους.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου για τη ρύθμιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό τη διατήρηση, βασίζονται σε αντικειμενικά και επιστημονικά κριτήρια και εφαρμόζονται τόσο για τα σκάφη της Κοινότητας όσο και για τα λοιπά ξένα σκάφη, με την επιφύλαξη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών μέσα στην ίδια γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων συμφωνιών αλιείας.

Άρθρο 4

1. Η άσκηση αλιευτικών δραστηριοτήτων από τα σκάφη της Κοινότητας στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου υπόκειται στην κατοχή αδείας που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου με αίτηση της Κοινότητας.

2. Η έκδοση αδειών υπόκειται στην καταβολή τελών από τον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη.

3. Οι διατυπώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση αδειών, το ύψος των τελών και οι τρόποι πληρωμής καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συντονίζουν τις ενέργειές τους, είτε άμεσα είτε στα πλαίσια

διεθνών οργανισμών, με σκοπό να εξασφαλίζεται η διαχείριση και η διατήρηση των βιολογικών πορών στον κεντροανατολικό Ατλαντικό, ιδίως όσον αφορά τα ιδιαίτερα μεταναστευτικά είδη, και να διευκολύνονται οι σχετικές επιστημονικές έρευνες.

Άρθρο 6

Οι πλοίαρχοι των σκαφών στα οποία επιτρέπεται, βάσει της παρούσας συμφωνίας, η αλιεία στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, πρέπει να κοινοποιούν στις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου τις δηλώσεις αλιευμάτων, με αντίγραφο στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Πράια, σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 7

Σε αντάλλαγμα για τις αλιευτικές δυνατότητες που παραχωρούνται βάσει του άρθρου 2, η Κοινότητα καταβάλλει χρηματοδοτική εισφορά στο Πράσινο Ακρωτήριο σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία, χωρίς να παραβλάπτονται οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει το Πράσινο Ακρωτήριο στα πλαίσια της σύμβασης ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση που οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αποφασίσουν, λόγω της εξέλιξης της κατάστασης όσον αφορά τα αποθέματα, να λάβουν μέτρα διατήρησης που επηρεάζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες των σκαφών της Κοινότητας, πραγματοποιούνται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών διαβουλεύσεις με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος και του πρωτοκόλλου.

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις βασίζονται στην αρχή, ότι οποιαδήποτε μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων που προβλέπονται στο εν λόγω πρωτόκολλο πρέπει να επιφέρει ανάλογη μείωση της χρηματοδοτικής αντιστάθμισης που πρέπει να καταβληθεί από την Κοινότητα.

Άρθρο 9

Συνίσταται μεικτή επιτροπή στην οποία ανατίθεται η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει με αίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, εκ περιτροπής στο Πράσινο Ακρωτήριο και στην Κοινότητα.

Κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας αποτελεί αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών.

Άρθρο 10

Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζει ούτε προδικάζει με οποιονδήποτε τρόπο τις απόψεις κάθε συμβαλλομένου μέρους, όσον αφορά οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας.

Άρθρο 11

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη όπου εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, υπό τους όρους που προβλέπονται από την εν λόγω συνθήκη, αφενός, και στο έδαφος της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφετέρου.

Άρθρο 12

Το παράρτημα και το πρωτόκολλο που επισυνάπτονται στην παρούσα συμφωνία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας και, εκτός αντίθετης διάταξης, κάθε αναφορά στην παρούσα συμφωνία αποτελεί αναφορά στο εν λόγω παράρτημα και πρωτόκολλο.

Άρθρο 13

1. Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αρχική περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει. Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν καταγγείλλει τη συμφωνία με κοινοποίηση έξι μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της αρχικής περιόδου, η συμφωνία παρατείνεται κάθε φορά για δύο έτη, εκτός και αν κοινοποιηθεί καταγγελία τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης κάθε διετούς περιόδου.

2. Κατά το πέρας της αρχικής περιόδου και κατόπιν κάθε περιόδου δύο ετών, τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν διαπραγματεύσεις με σκοπό να καθορίσουν με κοινή συμφωνία τις τροποποιήσεις ή τις προσθήκες που πρόκειται να γίνουν στο παράρτημα ή στο πρωτόκολλο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν διαπραγματεύσεις σε περίπτωση καταγγελίας της συμφωνίας από ένα από τα εν λόγω μέρη.

Άρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα κοινοποιήσουν την ολοκλήρωση των απαραίτητων προς το σκοπό αυτό διαδικασιών.

Άρθρο 15

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, τη δανική, την ελληνική, την ισπανική, την ιταλική, την ολλανδική και την πορτογαλική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Κατατίθεται στα αρχεία της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που επιδίδει επικυρωμένο αντίγραφο σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. Διατυπώσεις που εφαρμόζονται κατά την υποqολή αιτήσεων και την έκδοση αδειών

1. Οι αρμόδιες αρχές της Κοινότητας υποqάλλουν, μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στο Πράσινο Ακρωτήριο, στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, αίτηση για κάθε σκάφος που επιθυμεί να αλιεύσει δυνάμει της συμφωνίας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης περιόδου ισχύος.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποqάλλονται σε έντυπα που παρέχονται για το σκοπό αυτό από το υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του επισυνάπτεται (προσάρτημα 1).

2. Κάθε αίτηση για την έκδοση άδειας συνοδεύεται από την απόδειξη καταqολής των τελών για την περίοδο ισχύος της άδειας. Η εν λόγω πληρωμή πραγματοποιείται σε λογαριασμό που ανοίγεται σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό που ορίζεται από τις αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Τα τέλη περιλαμqάνουν όλους τους εθνικούς και τοπικούς φόρους, εκτός από τα λιμενικά τέλη και τα έξοδα παροχής υπηρεσιών.

3. Οι άδειες για όλα τα σκάφη χορηγούνται, εντός προσθεσμίας 15 ημερών από τη λήψη της απόδειξης

της πληρωμής που αναφέρεται στο σημείο 2, από το υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, στους πλοιοκτήτες ή τους εκπροσώπους τους μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο.

4. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα ενός συγκεκριμένου σκάφους και δεν είναι μεταqιqάσιμη. Εντούτοις, με αίτηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η άδεια ενός σκάφους δύναται να αντικατασταθεί και, σε περίπτωση ανωτέρας qίας, αντικαθίσταται από μια νέα άδεια που εκδίδεται στο όνομα ενός άλλου σκάφους με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα που έχει το προς αντικατάσταση σκάφος. Ο πλοιοκτήτης του προς αντικατάσταση σκάφους επιστρέφει την ακυρωθείσα άδεια στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Στη νέα άδεια αναφέρονται:

- η ημερομηνία χορήγησης,

- το γεγονός ότι η άδεια αυτή αντικαθιστά την άδεια του προηγουμένου σκάφους για την εναπομένουσα περίοδο ισχύος.

Στην περίπτωση αυτή, για την εναπομένουσα περίοδο ισχύος δεν οφείλονται τα τέλη που προqλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

5. Η άδεια πρέπει να qρίσκεται πάντοτε επί του σκάφους.

6. Το υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου κοινοποιεί, πριν από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, τις λεπτομέρειες καταqολής των τελών, και ιδίως τα στοιχεία που αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα νομίσματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Β. Διατάξεις που εφαρμόζονται για την έκδοση αδειών για τα θυνναλιευτικά και τα αλιευτικά με παραγάδια επιφανείας

1. Οι άδειες ισχύουν για περίοδο ενός έτους και είναι ανανεώσιμες.

2. Τα τέλη καθορίζονται σε 20 Ecu ανά τόνο που αλιεύτηκε στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

3. Οι άδειες εκδίδονται μετά την καταqολή στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, κατ'αποκοπή ποσού ύψους 1 500 Ecu ετησίως ανά θυνναλιευτικό γρι γρι και 300 Ecu ετησίως ανά θυνναλιευτικό με καλάμι και παραγάδια επιφανείας, ποσό που ισοδυναμεί με εισφορές για την αλίευση:

- 75 τόνων τόνου ετησίως για τα θυνναλιευτικά γρι γρι,

- 15 τόνων τόνου ετησίως για τα θυνναλιευτικά με καλάμι και επιφανειακά παραγάδια.

4. Η λογιστική εκκαθάριση των οφειλομένων τελών για κάθε αλιευτική περίοδο εγκρίνεται από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με qάση τις δηλώσεις αλιευμάτων που καταρτίζονται ανά σκάφος και επιqεqαιώνονται από τα αρμόδια επιστημονικά ινστιτούτα, ιδίως το

Institut francais de recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM), το Instituto espaρol de oceanografia (IEO) και το Instituto nacional de investigacγo das pescas (INIP) του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Η εν λόγω εκκαθάριση γνωστοποιείται ταυτοχρόνως στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου και στους πλοιοκτήτες. Κάθε ενδεχόμενη επιπρόσθετη πληρωμή θα πραγματοποιείται από τους πλοιοκτήτες στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου το αργότερο 30 ημέρες μετά την κοινοποίηση της τελικής εκκαθάρισης, στο λογαριασμό που ανοίγεται σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή σε οποιονδήποτε άλλον οργανισμό υποδεικνύουν οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Εντούτοις, εάν η τελική εκκαθάριση αφορά ποσό μικρότερο από την προκαταqολή που αναφέρεται ανωτέρω, το αντίστοιχο εναπομένον ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη.

Γ. Διατάξεις που εφαρμόζονται για την έκδοση αδειών για τα λοιπά σκάφη

1. Για τα αλιευτικά με παραγάδια qυθού, οι άδειες ισχύουν για τρεις, έξι ή δώδεκα μήνες. Τα ετήσια τέλη καθορίζονται σε συνάρτηση με την ολική χωρητικότητα - 100 Ecu ανά κοχ - και ανάλογα με τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

2. Για τα σκάφη που πραγματοποιούν πειραματική αλιεία κεφαλοπόδων, τα τέλη καθορίζονται σε 60 Ecu ανά κοχ ετησίως.

Δ. Δηλώσεις αλιευμάτων

1. Τα θυνναλιευτικά γρι γρι, τα θυνναλιευτικά με καλάμι και με παραγάδια επιφανείας τηρούν ημερολόγιο αλιείας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προσάρτημα 2, για κάθε αλιευτική περίοδο στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το εν λόγω έντυπο πρέπει να αποστέλλεται, εντός προθεσμίας 45 ημερών μετά τη λήξη της αλιευτικής περιόδου στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο.

2. Τα αλιευτικά με παραγάδια βυθού και τα σκάφη που πραγματοποιούν πειραματική αλιεία κεφαλοπόδων είναι υποχρεωμένα να ανακοινώνουν στο υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου τα αλιεύματά τους, με βάση το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (προσάρτημα 3), μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο. Αυτές οι δηλώσεις αλιευμάτων είναι μηνιαίες και πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

3. Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να συμπληρώνονται ευκρινώς και να υπογράφονται από τον πλοίαρχο του σκάφους.

4. Σε περίπτωση μη τήρησης των προαναφερθεισών διατάξεων, οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου επιφυλάσσονται του δικαιώματος να επιβάλουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κυρώσεις, οι οποίες δύνανται ενδεχομένως να επιβληθούν σωρευτικά:

- αναστολή της άδειας του υπό κατηγορία σκάφους,

- καταβολή προστίμου.

Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται σχετικά η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο.

Ε. Εκφορτώσεις αλιευμάτων

Τα θυνναλιευτικά της Κοινότητας φροντίζουν να συμμετέχουν στον εφοδιασμό των κονσερβοποιείων τόνου

του Πράσινου Ακρωτηρίου, ανάλογα με τις αλιευτικές δραστηριότητές τους στη ζώνη αυτή, σε τιμή που καθορίζεται κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των πλοιοκτητών της Κοινότητας και των αρμοδίων για θέματα αλιείας αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, με βάση τις τρέχουσες τιμές της διεθνούς αγοράς. Το ποσό καταβάλλεται σε μετατρέψιμο νόμισμα.

Εξάλλου, τα θυνναλιευτικά που εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους σε λιμένα του Πράσινου Ακρωτηρίου φροντίζουν να θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων για θέματα αλιείας αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου ένα μέρος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων τους σε τιμές της τοπικής αγοράς.

ΣΤ. Ναυτολόγηση

1. Οι πλοιοκτήτες θυνναλιευτικών και αλιευτικών με επιφανειακά παραγάδια αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσλαμβάνουν υπηκόους του Πράσινου Ακρωτηρίου υπό τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- για το στόλο των θυνναλιευτικών γρι γρι, ναυτολογούνται τρεις ναυτικοί του Πράσινου Ακρωτηρίου κατά την αλιευτική περίοδο τόνου στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου,

- για το στόλο των θυνναλιευτικών με καλάμι, ναυτολογούνται οκτώ ναυτικοί του Πράσινου Ακρωτηρίου κατά την αλιευτική περίοδο τόνου στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, εντός του ορίου του ενός ναυτικού ανά σκάφος,

- για το στόλο των αλιευτικών με επιφανειακά παραγάδια, ναυτολογούνται δύο ναυτικοί του Πράσινου Ακρωτηρίου κατά τη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, εντός του ορίου του ενός ναυτικού ανά σκάφος.

2. Ο μισθός των εν λόγω ναυτικών καθορίζεται, πριν από τη χορήγηση των αδειών, με κοινή συμφωνία μεταξύ των πλοιοκτητών ή των εκπροσώπων τους και των αρμοδίων αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου 7 επιβαρύνει τους πλοιοκτήτες και πρέπει να περιλαμβάνει το κοινωνικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται οι ναυτικοί (μεταξύ άλλων, ασφάλεια ζωής, ατυχημάτων, ασθενείας).

3. Σε περίπτωση μη ναυτολόγησης, οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να καταβάλουν ένα κατ' αποκοπή ποσό που ισοδυναμεί με τους μισθούς των εν λόγω ναυτικών.

Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιείται για την κατάρτιση ναυτικών του Πράσινου Ακρωτηρίου και θα καταβάλλεται στο λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ζ. Επιβίβαση παρατηρητών

1. Με αίτηση των αρμοδίων αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, τα σκάφη χωρητικότητας άνω των 150 κοχ δέχονται έναν παρατηρητή, ο οποίος ορίζεται από τις εν λόγω αρχές και ο οποίος έχει ως αποστολή τον έλεγχο των αλιευμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου. Στον παρατηρητή παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τόπους και έγγραφα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο παρατηρητής δεν πρέπει να παραμένει επί του σκάφους περισσότερο από όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο πλοίαρχος διευκολύνει το έργο του παρατηρητή ο οποίος τυγχάνει της ίδιας μεταχείρισης με τους αξιωματικούς του εν λόγω σκάφους. Ο μισθός και οι κοινωνικές εισφορές του παρατηρητή επιβαρύνουν τις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2. Οι συνθήκες επιβίβασης και το έργο του παρατηρητή δεν πρέπει να διακόπτουν ούτε να εμποδίζουν τις αλιευτικές δραστηριότητες. Ο λιμένας επιβίβασης καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου και του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου του. Σε περίπτωση που ο παρατηρητής επιβιβασθεί σε μια ξένη χώρα, τα έξοδα ταξιδίου του παρατηρητή επιβαρύνουν τον πλοιοκτήτη. Εάν ένα θυνναλιευτικό στο οποίο έχει επιβιβασθεί ένας παρατηρητής του Πράσινου Ακρωτηρίου εξέλθει από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της επιστροφής του παρατηρητή το συντομότερο δυνατό στο Πράσινο Ακρωτήριο, με έξοδα του πλοιοκτήτη.

Η. Αλιευτικές ζώνες

1. Τα σκάφη της Κοινότητας θα δύνανται να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στις ακόλουθες ζώνες που ορίζονται σε σχέση με τις γραμμές βάσης:

- πέραν των δώδεκα μιλίων για τα θυνναλιευτικά γρι γρι και τα αλιευτικά με επιφανειακά παραγάδια,

- πέραν των έξι μιλίων για τα θυνναλιευτικά με καλάμι,

- από τις γραμμές βάσης για την αλιεία ζωντανού δολώματος και για τα αλιευτικά με παραγάδια βυθού.

2. Τα σκάφη αλιείας κεφαλοπόδων που ασκούν τις αλιευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια μιας περιόδου πειραματικής αλιείας, έχουν πρόσβαση σε όλες τις αλιευτικές ζώνες του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Θ. Επιτρεπόμενο μέγεθος ματιών

Οι ελάχιστες διαστάσεις για τα διάκενα των διχτυών που επιτρέπονται για το σάκο της τράτας (τραβηγμένο δίχτυ) είναι οι ακόλουθες:

- 16 χιλιοστά για την αλιεία ζωντανού δολώματος,

- 40 χιλιοστά για την αλιεία κεφαλοπόδων.

Στην περίπτωση του τόννου, εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες όπως συνιστά η ICCAT.

Ι. Είσοδος και έξοδος από τη ζώνη, ραδιοτηλεφωνικές επικοινωνίες

1. Όλα τα σκάφη της Κοινότητας που ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου στα πλαίσια της συμφωνίας, ανακοινώνουν στο σταθμό ασυρμάτου του Saυ Vicente, την ημερομηνία και την ώρα καθώς και τη θέση τους κάθε φορά που εισέρχονται ή εξέρχονται από την αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου.

2. Κατά την άσκηση των αλιευτικών τους δραστηριοτήτων στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, τα σκάφη ανακοινώνουν κάθε τρεις ημέρες στις αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου, μέσω του σταθμού ασυρμάτου του Saυ Vicente, τη θέση τους και τα αλιεύματά τους καθώς και, μετά από κάθε έξοδό τους, τον απολογισμό των αλιευμάτων τους.

3. Ο κωδικός κλήσης καθώς και η συχνότητα εργασίας και οι ώρες θα ανακοινώνονται στους πλοιοκτήτες ή τους εκπροσώπους τους, από το υφυπουργείο αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου, κατά τη στιγμή της χορήγησης της αδείας.

4. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του εν λόγω ασυρμάτου, τα σκάφη δύνανται να χρησιμοποιούν άλλα εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας όπως το τέλεξ ή το τηλεγράφημα.

Κ. Λιμενικές εγκαταστάσεις και χρήση προμηθειών και υπηρεσιών

Τα σκάφη της Κοινότητας φροντίζουν στο Πράσινο Ακρωτήριο για όλες τις προμήθειες και όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Οι αρμόδιες αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου καθορίζουν, κατόπιν συμφωνίας με τους πλοιοκτήτες ή τους εκπροσώπους τους, τους όρους χρησιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων και, εφόσον παρίσταται ανάγκη, των προμηθειών και υπηρεσιών.

Λ. Διαδικασία σε περίπτωση ελέγχου σε σκάφος

1. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο ενημερώνεται εντός προθεσμίας 48 ωρών σχετικά με κάθε έλεγχο αλιευτικού σκάφους, στην αλιευτική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, το οποίο φέρει σημαία ενός κράτους μέλους της Κοινότητας και ασκεί τις δραστηριότητές του στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας. Μια συνοπτική έκθεση των συνθηκών και των λόγων που οδήγησαν στον έλεγχο αυτού του σκάφους θα πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας 72 ωρών.

2. Μετά τη λήψη των προαναφερθέντων στοιχείων, πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 24 ωρών συνεδρίαση μεταξύ της αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Πράσινο Ακρωτήριο, του υφυπουργείου αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου και των αρχών ελέγχου, με ενδεχόμενη συμμετοχή ενός εκπροσώπου του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, με σκοπό την ανταλλαγή όλων των εγγράφων και χρήσιμων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών, υπό τις οποίες έλαβαν χώρα τα διαπιστωθέντα γεγονότα. Ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του ενημερώνεται σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω συνεδρίασης καθώς και σχετικά με όλα τα μέτρα που δύνανται να προκύψουν από τον έλεγχο του σκάφους.

3. Το σκάφος που υπόκειται σε έλεγχο λόγω παράβασης στον τομέα της αλιείας, ελευθερώνεται με την κατάθεση εγγύησης η οποία θα καθορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες του ελέγχου καθώς και το ύψος των προστίμων και αποζημιώσεων που ενδέχεται να καταβάλουν οι υπεύθυνοι της παράβασης.

Προσάρτημα 1

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

Αίτηση για την έκδοση αδείας για τα ξένα σκάφη βιομηχανικής αλιείας

1. Όνομα του πλοιοκτήτη: .............................................................

.............................................................

2. Διεύθυνση του πλοιοκτήτη: .............................................................

.............................................................

3. Όνομα του εκπροσώπου ή του τοπικού πράκτορα του πλοιοκτήτη: .............................................................

.............................................................

4. Διεύθυνση του εκπροσώπου ή του τοπικού πράκτορα του πλοιοκτήτη: .............................................................

.............................................................

5. Όνομα του πλοιάρχου: .............................................................

6. Όνομα του σκάφους: .............................................................

7. Αριθμός νηολογίου: .............................................................

8. Ημερομηνία και τόπος ναυπήγησης: .............................................................

9. Σημαία του σκάφους (ιθαγένεια): .............................................................

10. Λιμάνι νηολόγησης: .............................................................

11. Λιμάνι εφοπλισμού: .............................................................

12. Συνολικό μήκος: .............................................................

13. Πλάτος: .............................................................

14. Μεικτή χωρητικότητα: .............................................................

15. Καθαρή χωρητικότητα: .............................................................

16. Χωρητικότητα αμπαριών: .............................................................

17. Χωρητικότητα ψύξης και κατάψυξης: .............................................................

18. Τύπος και ισχύς του κινητήρα: .............................................................

19. Αλιευτικά εργαλεία: .............................................................

20. Αριθμός πληρώματος: .............................................................

21. Σύστημα επικοινωνίας: .............................................................

22. Ενδεικτικό κλήσης: .............................................................

23. Χαρακτηριστικά αναγνώρισης: .............................................................

24. Αλιευτικές εργασίες που πρόκειται να αναπτυχθούν: .............................................................

25. Τόπος εκφόρτωσης των αλιευμάτων: .............................................................

26. Αλιευτικές ζώνες: .............................................................

27. Είδη που πρόκειται να αλιευθούν: .............................................................

28. Διάρκεια ισχύος της άδειας: .............................................................

29. Ειδικοί όροι: .............................................................

30. Λοιπές δραστηριότητες του αιτούντος στο Πράσινο Ακρωτήριο: .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Γνώμη της γενικής διεύθυνσης αλιείας

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Παρατηρήσεις του υφυπουργείου αλιείας

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Προσάρτημα 2

>ΑΡΧΗ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

>ΤΕΛΟΣ ΓΡΑΦΗΚΟΥ>

Προσάρτημα 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ

1. Όνομα και αριθμός νηολόγησης του σκάφους: .............................................................

2. Ιθαγένεια: .............................................................

Τύπος του σκάφους: 3. Τύπος του σκάφους:

.............................................................

(δηλαδή: για φρέσκο ψάρι, τόνο κ.λπ.)

4. Όνομα του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη του σκάφους: .............................................................

5. Άδεια αλιείας εκδοθείσα από: .............................................................

Διάρκεια ισχύος: .............................................................

6. Τύπος αλιείας: .............................................................

7. Ημερομηνία εξόδου από το λιμένα: .............................................................

Ημερομηνία εισόδου στο λιμένα: .............................................................

8. Αποτέλεσμα κάθε αλίευσης με τράτα: .>ΘΕΣΗ ΠΗΝΑΚΑ>

Ο υπογράφων ........................................................., πλοίαρχος ή κυβερνήτης του ανωτέρω σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του, δηλώνω ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι αληθή 7 τούτο επικυρώνεται από τον παραρτηρητή της κυβέρνησης.

Επικυρώνεται από τον παρατηρητή της κυβέρνησης

Ο πλοίαρχος

ή ο κυβερνήτης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ που καθορίζει τα αλιευτικά δικαιώματα και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με την αλιεία στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου

Άρθρο 1

1. Κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 της συμφωνίας και για περίοδο τριών ετών, τα δικαιώματα αλιείας καθορίζονται ως εξής:

α) ιδιαίτερα μεταναστευτικά είδη:

- θυνναλιευτικά γρι γρι με ψυκτικές εγκαταστάσεις: 21 σκάφη,

- θυνναλιευτικά με καλάμι και επιφανειακά παραγάδια: 24 σκάφη.

Με αίτηση της Κοινότητας, η κατανομή των αλιευτικών δικαιωμάτων για τα ιδιαίτερα μεταναστευτικά είδη, για το δεύτερο έτος εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, δύναται να τροποποιηθεί εντός του ορίου του 15 % του αριθμού των εν λόγω σκαφών 7

q) λοιπά είδη:

- αλιευτικά με παραγάδια qυθού: δύο σκάφη, υπό τον όρο ότι η χωρητικότητα κάθε σκάφους θα είναι μικρότερη από 210 κοχ,

- σκάφη πειραματικής αλιείας και αλιείας κεφαλοπόδων: δύο σκάφη.

2. Η πρώτη μεικτή επιτροπή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 9 της συμφωνίας, η οποία θα συνεδριάσει κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου, θα προqεί στην ανάλυση των διαθέσιμων αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την πειραματική αλιεία κεφαλοπόδων.

iΑρθρο 2

1. Η χρηματική αντιστάθμιση που αναφέρεται στο άρθρο 7 της συμφωνίας καθορίζεται, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, σε 1 950 000 Ecu και καταqάλλεται σε τρεις ετήσιες δόσεις.

2. Η χρησιμοποίηση του εν λόγω ποσού που αντιστοιχεί στη χρηματική αντιστάθμιση αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου.

3. Η εν λόγω χρηματική αντιστάθμιση καταqάλλεται σε λογαριασμό που ανοίγεται σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό που θα ορίσουν οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Άρθρο 3

Οι πλοιοκτήτες έχουν την πλήρη κυριότητα των αλιευμάτων που αλιεύονται στα πλαίσια της πειραματικής αλιείας κεφαλοπόδων.

Άρθρο 4

Η Κοινότητα συμμετέχει εξάλλου, κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1, στη χρηματοδότηση ενός επιστημονικού ή τεχνικού προγράμματος του Πράσινου Ακρωτηρίου (εξοπλισμός, υποδομή, σεμινάρια, μελέτες κ.λπ) που προορίζεται για τη qελτίωση των αλιευτικών γνώσεων που αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Πράσινου Ακρωτηρίου, με ποσό ύψους 500 000 Ecu.

Το ποσό αυτό τίθεται στη διάθεση του υφυπουργείου αλιείας του Πράσινου Ακρωτηρίου και καταqάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το υφυπουργείο αλιείας.

Άρθρο 5

1. Τα δύο συμqαλλόμενα μέρη συμφωνούν, ότι η qελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των προσώπων που ασχολούνται με τη θαλάσσια αλιεία, αποτελεί qασικό στοιχείο επιτυχίας της συνεργασίας τους. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα διευκολύνει την είσοδο των υπηκόων του Πράσινου Ακρωτηρίου στα ιδρύματα των κρατών μελών της και θα θέσει στη διάθεση τους υποτροφίες σπουδών και πρακτικής εκπαίδευσης στους διάφορους επιστημονικούς, τεχνικούς και οικονομικούς τομείς που είναι σχετικοί με την αλιεία. Οι εν λόγω υποτροφίες δύνανται επίσης να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε κράτος που συνδέεται με την Κοινότητα με συμφωνία συνεργασίας.

2. Το συνολικό κόστος των εν λόγω υποτροφιών δεν δύναται να υπερqαίνει τις 160 000 Ecu. Τμήμα του ποσού αυτού δύναται, με αίτηση των αρμοδίων αρχών του Πράσινου Ακρωτηρίου, να χρησιμοποιείται για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής σε διεθνείς συνεδριάσεις ή σε πρακτικές ασκήσεις στον τομέα της αλιείας. Το ποσό αυτό καταqάλλεται ανάλογα με το ρυθμό χρησιμοποίησής του.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση που η Κοινότητα δεν καταqάλει τα ποσά που προqλέπονται στα άρθρα 2 και 4, η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου δύναται να ανασταλεί.