21990A0221(01)

Πρωτόκολλο προσχώρησης της Βολιβίας στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 045 της 21/02/1990 σ. 0025 - 0026
Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 15 σ. 0185
Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 11 τόμος 15 σ. 0185


*****

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

της Βολιβίας στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου

Οι κυβερνήσεις που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (που στο εξής καλούνται « συμβαλλόμενα μέρη» και «Γενική Συμφωνία» αντίστοιχα),

η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η κυβέρνηση της Βολιβίας (που στο εξής καλείται «Βολιβία»),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Βολιβίας στη Γενική Συμφωνία,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ μέσω των αντιπροσώπων τους τα εξής:

ΜΕΡΟΣ Ι

Γενικά θέματα

1. Η Βολιβία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με την παράγραφο 6, γίνεται συμβαλλόμενο μέρος στη Γενική Συμφωνία, όπως καθορίζεται στο άρθρο ΧΧΧΙΙ και εφαρμόζει στα συμβαλλόμενα μέρη προσωρινά και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου:

α) τα μέρη Ι, ΙΙΙ και IV της Γενικής Συμφωνίας και

β) το μέρος ΙΙ της Γενικής Συμφωνίας στο βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστο με την υπάρχουσα νομοθεσία της κατά την ημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου

Οι υποχρεώσεις που ενσωματώνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου Ι με αναφορά στο άρθρο ΙΙΙ και οι υποχρεώσεις που ενσωματώνονται στην παράγραγο 2 στοιχείο β) του άρθρου ΙΙ με αναφορά στο άρθρο VI της Γενικής Συμφωνίας θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο Τμήμα ΙΙ για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου.

2. α) Οι διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας που εφαρμόζονται στα συμβαλλόμενα μέρη από την Βολιβία, είναι, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν πρωτόκολλο, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο που επισυνάπτεται στην Τελική Πράξη της δεύτερης συνόδου της προπαρασκευαστικής επιτροπής της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την απασχόληση, όπως διορθώθηκαν, βελτιώθηκαν ή τροποποιήθηκαν από τα έγγραφα που θα έχουν τεθεί σε ισχύ την ημέρα κατά την οποία η Βολιβία θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος.

β) Σε κάθε περίπτωση στην οποία η παράγραφος 6 του άρθρου V, το εδάφιο 4 δ) του άρθρου VII και το εδάφιο 3 γ) του άρθρου Χ της Γενικής Συμφωνίας αναφέρεται σ' αυτή τη συμφωνία, η ημερομηνία που εφαρμόζεται σε σχέση με τη Βολιβία είναι η ημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Πίνακας

3. Ο πίνακας του παραρτήματος, γίνεται, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, πίνακας της Γενικής Συμφωνίας.

4. α) Σε κάθε περίπτωση στην οποία η παράγραφος 1 του άρθρου ΙΙ της Γενικής Συμφωνίας αναφέρεται στην ημερομηνία της εν λόγω συμφωνίας, η ημερομηνία που εφαρμόζεται όσον αφορά κάθε προϊόν που αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης που προβλέπεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο, είναι η ημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου.

β) Για τους σκοπούς της αναφοράς στην παράγραφο 6 στοιχείο α) του άρθρου ΙΙ της Γενικής Συμφωνίας στην ημερομηνία αυτής της συμφωνίας, η ημερομηνία που εφαρμόζεται όσον αφορά τον πίνακα που επισυνάπτεται στο παρόν πρωτόκολλο είναι η ημερομηνία του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Τελικές διατάξεις

5. Το παρόν πρωτόκολλο κατατίθεται στο Γενικό Διευθυντή για τα συμβαλλόμενα μέρη. Ανοίγεται για υπογραφή από τη Βολιβία έως τις 31 Ιανουαρίου 1990. Ανοίγεται επίσης για υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.

6. Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία υπογραφής του από τη Βολιβία.

7. Η Βολιβία, έχοντας γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Γενικής Συμφωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορεί να προσχωρήσει στη Γενική Συμφωνία βάσει των όρων που εφαρμόζονται στο παρόν πρωτόκολλο καταθέτοντας το έγγραφο προσχώρησης στο Γενικό Διευθυντή, Αυτή η προσχώρηση αρχίζει να ισχύει την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Γενική Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο XXVI ή την τριακοστή ημέρα μετά την ημέρα της κατάθεσης των εγγράφων προσχώρησης, ανάλογα με το ποια από τις δύο ημερομηνίες είναι η πιο πρόσφατη. Η προσχώρηση στη Γενική Συμφωνία σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου ΧΧΧΙΙ της συμφωνίας, θεωρείται ως αποδοχή της συμφωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου XXVI της εν λόγω συμφωνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας LXXXIV - Βολιβία

(Το κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τον πίνακα στη Γραμματεία της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου στη Γενεύη)

8. Η Βολιβία μπορεί να καταγγείλει την προσωρινή εφαρμογή της Γενικής Συμφωνίας πριν από την προσχώρησή της σ' αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 7 και αυτή η άρση αρχίζει να ισχύει τη δέκατη έκτη ημέρα μετά την ημέρα που ο Γενικός Διευθυντής θα λάβει σχετική έγγραφη καταγγελία.

9. Ο Γενικός Διευθυντής παρέχει αμέσως επικυρωμένο αντίγραφο του παρόντος πρωτοκόλλου και γνωστοποίηση για κάθε υπογραφή σ' αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5, σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στη Βολιβία και σε κάθε κυβέρνηση που θα έχει προσχωρήσει προσωρινά στη Γενική Συμφωνία.

10. Το παρόν πρωτόκολλο καταχωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Έγινε στη Γενεύη την τρίτη Αυγούστου του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα, σε ένα μόνον αντίγραφο, στην αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα. Κάθε κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά όσον αφορά τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Ενημέρωση σχετικά με την υπογραφή πρωτοκόλλου προσχώρησης της Βολιβίας στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου

Το πρωτόκολλο προσχώρησης της Βολιβίας στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 1990 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, από τον κ. Tran van Thinh, αρχηγό της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κοινότητας στη Γενεύη, που είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.