12002E083

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια) - Μέρος τρίτο: Πολιτικές της Κοινότητας - Τίτλος VΙ: Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών - Κεφάλαιο 1: Κανόνες ανταγωνισμού - Τμήμα 1: Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων - Άρθρο 83 - Άρθρο 87 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ) - Άρθρο 87 - Συνθήκη ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 325 της 24/12/2002 σ. 0065 - 0066
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10/11/1997 σ. 0209 - Ενοποιημένη έκδοση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 224 της 31/08/1992 σ. 0029 - Ενοποιημένη έκδοση
(Συνθήκη ΕΟΚ - δεν διατίθεται επίσημη έκδοση)


Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ενισχυμένη έκδοση Νίκαια)

Μέρος τρίτο: Πολιτικές της Κοινότητας

Τίτλος VΙ: Κοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών

Κεφάλαιο 1: Κανόνες ανταγωνισμού

Τμήμα 1: Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων

Άρθρο 83

Άρθρο 87 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ)

Άρθρο 87 - Συνθήκη ΕΟΚ

Άρθρο 83

1. Οι αναγκαίοι κανονισμοί ή οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 81 και 82 θεσπίζονται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις έχουν ως σκοπό ιδίως:

α) να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαγορεύσεων του άρθρου 81 παράγραφος 1, και του άρθρου 82 με την πρόβλεψη προστίμων και χρηματικών ποινών·

β) να καθορίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 81 παράγραφος 3, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της εξασφαλίσεως αποτελεσματικής επιβλέψεως και της απλουστεύσεως κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου·

γ) να ορίσουν, εφόσον είναι ανάγκη, το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 επί των διαφόρων οικονομικών κλάδων·

δ) να οριοθετήσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής και του Δικαστηρίου κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου·

ε) να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών αφενός, και των διατάξεων του παρόντος τμήματος καθώς και εκείνων που θα θεσπισθούν κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου αφετέρου.