11997E147

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενοποιημένη απόδοση Άμστερνταμ) - Μέρος τρίτο: Πολιτικές της Κοινότητας - Τίτλος XΙ: Κοινωνική πολιτική, παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία - Κεφάλαιο 2: Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Άρθρο 147 - Άρθρο 124 - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ) - Άρθρο 124 - Συνθήκη ΕΟΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10/11/1997 σ. 0244 - Ενοποιημένη έκδοση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 224 της 31/08/1992 σ. 0046 - Ενοποιημένη έκδοση
(Συνθήκη ΕΟΚ - δεν διατίθεται επίσημη έκδοση)


Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενοποιημένη απόδοση A5Aμστερνταμ)

A5Aρθρο 147

Το Ταμείο διοικείται από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο αυτό από μία ειδική επιτροπή η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κυβερνήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. Η ειδική αυτή επιτροπή προεδρεύεται από ένα μέλος της Επιτροπής.