11997E005

Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενοποιημένη απόδοση Άμστερνταμ) - Μέρος πρώτο: Αρχές - Άρθρο 5 - Άρθρο 3Β - Συνθήκη ΕΚ (ενοποιημένη απόδοση Μάαστριχτ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 340 της 10/11/1997 σ. 0182 - Ενοποιημένη έκδοση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 224 της 31/08/1992 σ. 0009 - Ενοποιημένη έκδοση


Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ενοποιημένη απόδοση A5Aμστερνταμ)

A5Aρθρο 5

Η Κοινότητα δρα μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων που της αναθέτει και των στόχων που της ορίζει η παρούσα Συνθήκη.

Στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Κοινότητα δρα σύμφωνα με την αρχή επικουρικότητας, μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο.

Η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της παρούσας Συνθήκης.