02020R2002 — EL — 17.07.2023 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2020

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης των καταγεγραμμένων νόσων και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με αυτές, τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για την υποβολή ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης και προγραμμάτων εκρίζωσης και των σχετικών εκθέσεων, όπως και για την αίτηση αναγνώρισης καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, καθώς και όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 412 της 8.12.2020, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 8ης Ιουλίου 2022

  L 184

6

11.7.2022

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1451 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 13ης Ιουλίου 2023

  L 179

48

14.7.2023
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2020

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης των καταγεγραμμένων νόσων και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με αυτές, τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για την υποβολή ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης και προγραμμάτων εκρίζωσης και των σχετικών εκθέσεων, όπως και για την αίτηση αναγνώρισης καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, καθώς και όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με:

1) 

τις νόσους της κατηγορίας Ε ως προς την κοινοποίηση εστιών σε επίπεδο Ένωσης και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά την ανίχνευση νόσων της κατηγορίας Ε·

2) 

τις προθεσμίες και τις συχνότητες της κοινοποίησης νόσων σε επίπεδο Ένωσης και της υποβολής εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τις νόσους αυτές·

3) 

τον μορφότυπο και τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα των ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης και τις πληροφορίες, τον μορφότυπο και τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων εκρίζωσης·

4) 

τον μορφότυπο και τη δομή των δεδομένων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 3 τα οποία πρέπει να εισάγονται στο μηχανογραφημένο σύστημα πληροφοριών για την κοινοποίηση νόσων σε επίπεδο Ένωσης και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με αυτές·

5) 

τον κατάλογο των περιφερειών κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων·

6) 

τον μορφότυπο και τη διαδικασία για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με ενωσιακά προγράμματα επιτήρησης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη·

7) 

τις πληροφορίες, τον μορφότυπο και τις διαδικαστικές απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή των σχεδίων υποχρεωτικών και των σχεδίων προαιρετικών προγραμμάτων εκρίζωσης στην Επιτροπή προς έγκριση και όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για τις αιτήσεις αναγνώρισης καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε ολόκληρο το έδαφος των κρατών μελών ή σε ζώνες και διαμερίσματά τους και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα κράτη μέλη ή τις ζώνες και τα διαμερίσματα αυτών που είναι απαλλαγμένα/-ες από νόσο·

8) 

διαδικασίες για τη δημιουργία και τη χρήση του συστήματος πληροφοριών για τις νόσους των ζώων (ADIS).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

«νόσος κατηγορίας Β»: καταγεγραμμένη νόσος η οποία πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο σε όλα τα κράτη μέλη με σκοπό την εκρίζωσή της από το σύνολο της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

2) 

«νόσος κατηγορίας Γ»: καταγεγραμμένη νόσος η οποία αφορά ορισμένα κράτη μέλη και για την οποία απαιτούνται μέτρα ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή της σε περιοχές της Ένωσης που έχουν επισήμως καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο ή διαθέτουν προγράμματα εκρίζωσης για τη σχετική καταγεγραμμένη νόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

3) 

«νόσος κατηγορίας Ε»: καταγεγραμμένη νόσος για την οποία συντρέχει ανάγκη επιτήρησης εντός της Ένωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

4) 

«πρωτογενής εστία»: εστία που δεν συνδέεται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία στην ίδια περιοχή κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων κράτους μέλους ή η πρώτη εστία σε διαφορετική περιοχή κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων του ίδιου κράτους μέλους·

5) 

«δευτερογενής εστία»: εστία που δεν είναι πρωτογενής εστία·

6) 

«σύστημα πληροφοριών για τις νόσους των ζώων (ADIS)»: το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών για την κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης και την υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης για τις νόσους που αναφέρονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, το οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί και να τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής·

7) 

«εδαφικό πεδίο εφαρμογής»: το έδαφος που καλύπτεται από το πρόγραμμα εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 13 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 όσον αφορά τα χερσαία ζώα και σύμφωνα με το άρθρο 47 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τα υδρόβια ζώα·

8) 

«διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης»: η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 όσον αφορά τα χερσαία ζώα και σύμφωνα με το άρθρο 49 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού όσον αφορά τα υδρόβια ζώα.

Άρθρο 3

Κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης

1.  

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη εντός 24 ωρών την επιβεβαίωση οποιασδήποτε πρωτογενούς εστίας στο έδαφός τους καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται:

α) 

στο παράρτημα I σημεία 1 και 2·

β) 

στο παράρτημα I σημείο 3, αν η πρωτογενής εστία έχει ανιχνευτεί στον σχετικό στοχευόμενο ζωικό πληθυσμό σε κράτος μέλος ή ζώνη απαλλαγμένο/-η από νόσο·

γ) 

στο παράρτημα I σημεία 4 και 5, αν η πρωτογενής εστία έχει ανιχνευτεί σε κράτος μέλος, ζώνη ή, κατά περίπτωση, διαμέρισμα απαλλαγμένο/-η από νόσο.

2.  

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας που καλύπτει την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 0.00 τη Δευτέρα έως τις 24.00 την Κυριακή, τις δευτερεύουσες εστίες στο έδαφός τους καταγεγραμμένης νόσου που αναφέρεται:

α) 

στο παράρτημα I σημεία 1 και 2·

β) 

στο παράρτημα I σημείο 3, αν έχουν ανιχνευτεί τέτοιες δευτερογενείς εστίες στον σχετικό στοχευόμενο ζωικό πληθυσμό σε κράτος μέλος ή ζώνη απαλλαγμένο/-η από νόσο·

γ) 

στο παράρτημα I σημεία 4 και 5, αν έχουν ανιχνευτεί τέτοιες δευτερογενείς εστίες σε κράτος μέλος, ζώνη ή, κατά περίπτωση, διαμέρισμα απαλλαγμένο/-η από νόσο.

Αν η Επιτροπή δεν λάβει πληροφορίες, αυτό θεωρείται ότι σημαίνει ότι δεν έχουν επιβεβαιωθεί δευτερογενείς εστίες κατά την περίοδο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

3.  
Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα II και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

Άρθρο 4

Υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με την ανίχνευση καταγεγραμμένων νόσων

1.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, η οποία καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σχετικά με την ανίχνευση νόσων της κατηγορίας Ε που έχουν επιβεβαιωθεί στο έδαφος τους σε καταγεγραμμένα είδη και ομάδες καταγεγραμμένων ειδών που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882.
2.  
Η πρώτη έκθεση που αναφέρεται στο σημείο 1 πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου 2022.
3.  
Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιέχουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα III και υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

Άρθρο 5

Περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων

Οι περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 απαριθμούνται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα των ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης

1.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, καλύπτοντας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης.
2.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

▼M2

Άρθρο 7

Υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τα ετήσια αποτελέσματα της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκρίζωσης

1.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκρίζωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.
2.  

Οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιέχουν για κάθε έτος, που καλύπτει το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τις πληροφορίες που ορίζονται:

α) 

στο παράρτημα V τμήμα 1 για προγράμματα εκρίζωσης για τις νόσους των κατηγοριών Β και Γ των χερσαίων ζώων με βάση τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων·

β) 

στο παράρτημα V τμήμα 2 για προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας (RABV)·

γ) 

στο παράρτημα V τμήμα 3 για προγράμματα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ορότυποι 1-24) (λοίμωξη από τον BTV)·

δ) 

στο παράρτημα V τμήμα 4 για προγράμματα εκρίζωσης νόσων των κατηγοριών Β και Γ των υδρόβιων ζώων.

3.  
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

▼B

Άρθρο 8

Υποβολή εκθέσεων σε επίπεδο Ένωσης σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα της εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμμάτων εκρίζωσης

1.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή την τελική έκθεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων τους εκρίζωσης εντός 4 μηνών από την ολοκλήρωσή τους.

▼M2 —————

▼B

3.  

Η τελική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ιδ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί προηγουμένως στις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, όταν τα κράτη μέλη ζητούν:

α) 

την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο· ή

β) 

την παράταση της περιόδου εφαρμογής των προγραμμάτων εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 ή το άρθρο 49 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

4.  
Όταν το κράτος μέλος δεν ζητεί την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο κατηγορίας Γ ή την παράταση της περιόδου εφαρμογής των προγραμμάτων εκρίζωσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχεία α) και β), το κράτος μέλος δεν υποβάλλει την τελική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Αντ’ αυτού, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή δήλωση που επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα εκρίζωσης δεν πέτυχε την εκρίζωση της νόσου και ότι δεν ζητείται παράταση της περιόδου εφαρμογής του.
5.  
Η τελική έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

Άρθρο 9

Υποβολή και ουσιαστικές τροποποιήσεις των ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης

1.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ενωσιακά προγράμματά τους επιτήρησης έως τις 31 Μαΐου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης της εφαρμογής των προγραμμάτων.
2.  

Τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

β) 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με χρήση των τυποποιημένων ηλεκτρονικών υποδειγμάτων που παρέχονται για τον σκοπό αυτό.

3.  
Τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή ως τεχνικό μέρος των αιτήσεων για ενωσιακή χρηματοδότηση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.  
Σε περίπτωση ουσιαστικών τροποποιήσεων των ενωσιακών προγραμμάτων επιτήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα κράτη μέλη τα επικαιροποιούν και τα υποβάλλουν εκ νέου.

Άρθρο 10

Υποβολή προγραμμάτων εκρίζωσης

1.  

►M2  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή προς έγκριση: ◄

α) 

τα υποχρεωτικά προγράμματά τους εκρίζωσης έως τις 31 Μαΐου του έτους που προηγείται του έτους έναρξης της εφαρμογής των προγραμμάτων·

β) 

τα προαιρετικά προγράμματά τους εκρίζωσης, οποτεδήποτε.

2.  

Τα προγράμματα εκρίζωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται:

α) 

στο παράρτημα VII τμήμα 1 για προγράμματα εκρίζωσης για τις νόσους των κατηγοριών Β και Γ των χερσαίων ζώων με βάση τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε επίπεδο εγκατάστασης·

β) 

στο παράρτημα VII τμήμα 2 για προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον RABV·

γ) 

στο παράρτημα VII τμήμα 3 για προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον BTV·

δ) 

στο παράρτημα VII τμήμα 4 για προγράμματα εκρίζωσης νόσων των κατηγοριών Β και Γ των υδρόβιων ζώων.

▼M2

3.  
Τα προγράμματα εκρίζωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

▼B

Άρθρο 11

Αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε κράτη μέλη και ζώνες όσον αφορά τις νόσους των χερσαίων και υδρόβιων ζώων και για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματα όσον αφορά τις νόσους των υδρόβιων ζώων

1.  

►M2  Τα κράτη μέλη, όταν υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σύμφωνα με το μέρος II κεφάλαιο 4 τμήματα 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, με εξαίρεση τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί προηγουμένως στις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβάνουν στις αιτήσεις τους τις σχετικές πληροφορίες που ορίζονται: ◄

α) 

στο παράρτημα VI τμήματα 1 και 2, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται στην απουσία καταγεγραμμένων ειδών·

β) 

στο παράρτημα VI τμήματα 1 και 3, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται στην ανικανότητα επιβίωσης του νοσογόνου παράγοντα·

γ) 

στο παράρτημα VI τμήματα 1 και 4, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται στην ανικανότητα επιβίωσης των καταγεγραμμένων διαβιβαστών για καταγεγραμμένες νόσους των χερσαίων ζώων·

δ) 

στο παράρτημα VI τμήματα 1 και 5, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και στοιχεία επιτήρησης·

ε) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 1, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τα δεσποζόμενα βοοειδή·

στ) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 2, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τα δεσποζόμενα αιγοπρόβατα·

ζ) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 3, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα MTBC·

η) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 4, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL)·

θ) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 5, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα των βοοειδών (IBR/IPV)·

ι) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 6, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky (ADV)·

ια) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 7, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από την ιογενή διάρροια των βοοειδών (BVD)·

ιβ) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 8, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον RABV·

ιγ) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και τμήμα 6 σημείο 9, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον BTV·

ιδ) 

στο παράρτημα VI τμήμα 1 και, κατά περίπτωση, τμήμα 6 σημείο 10, αν η αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βασίζεται σε προγράμματα εκρίζωσης για τις νόσους των υδρόβιων ζώων.

2.  

Οι αιτήσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε διαμερίσματα περιλαμβάνουν, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο ιδ), τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

στην περίπτωση των διαμερισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, τεκμήρια που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 79 παράγραφοι 3, 4 και 5 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

β) 

στην περίπτωση των διαμερισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 3 στοιχείο α) του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού και λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της εισόδου της εν λόγω νόσου στο διαμέρισμα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού.

3.  
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα της σχετικής νόσου που ανιχνεύεται στο οικείο έδαφος μετά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο και πριν από την ημερομηνία αναγνώρισης του εν λόγω καθεστώτος.
4.  
Οι αιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ADIS.

Άρθρο 12

Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κράτη μέλη ή ζώνες και διαμερίσματα αυτών με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο

1.  
Ο κατάλογος των εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, καταρτίζεται με τη χρήση του τυποποιημένου ηλεκτρονικού υποδείγματος που παρέχεται στον ιστότοπο της Επιτροπής.
2.  
Τα κράτη μέλη τροποποιούν τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εντός δύο εργάσιμων ημερών, αν το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο στο έδαφος, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα αλλάξει λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τη διατήρηση του εν λόγω καθεστώτος.
3.  
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις προσωρινές δηλώσεις για ζώνες ή διαμερίσματα για ορισμένες νόσους υδρόβιων ζώων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο ηλεκτρονικό υπόδειγμα που παρέχεται στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Άρθρο 13

Διαδικασίες για τη θέσπιση και τη χρήση του ADIS

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ADIS ή οποιοδήποτε μέρος του για την εισαγωγή και διαβίβαση δεδομένων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από την ημερομηνία που τους κοινοποιείται από την Επιτροπή.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΩΣΗΣ

1.    Καταγεγραμμένες νόσοι των χερσαίων ζώων που υπόκεινται σε κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

— 
Αφθώδης πυρετός
— 
Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών
— 
Λοίμωξη από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift
— 
Λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας
— 
Λοίμωξη από Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών)
— 
Ευλογιά των αιγοπροβάτων
— 
Λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών
— 
Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών
— 
Αφρικανική πανώλη των ίππων
— 
Λοίμωξη από Burkholderia mallei (μάλη)
— 
Κλασική πανώλη των χοίρων
— 
Αφρικανική πανώλη των χοίρων
— 
Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών
— 
Λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών, εκτός από την περίπτωση που διαγιγνώσκεται σε:
— 
Columbiformes, εκτός αν αυτά εκτρέφονται ως πουλερικά· ή
— 
άγρια ζώα καταγεγραμμένων ειδών
— 
Λοίμωξη από τον ιό της λύσσας
— 
Λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου
— 
Άνθραξ
— 
Τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi)
— 
Αιμορραγικός πυρετός Ebola
— 
Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών
— 
Δουρίνη
— 
Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας
— 
Προσβολή από Aethina tumida (μικρός κάνθαρος κυψελών)
— 
Προσβολή από Tropilaelaps spp.
— 
Λοίμωξη από Batrachochytrium salamandrivorans
— 
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα
— 
Πυρετός του Δυτικού Νείλου
— 
Εγκεφαλομυελίτιδα των ιπποειδών (τύπου Ανατολικής και τύπου Δυτικής Αμερικής)

2.    Καταγεγραμμένες νόσοι των υδρόβιων ζώων που υπόκεινται σε κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

— 
Επιζωοτική νέκρωση του αιμοποιητικού
— 
Λοίμωξη από Mikrocytos mackini
— 
Λοίμωξη από Perkinsus marinus
— 
Λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου Taura
— 
Λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου

3.    Καταγεγραμμένες νόσοι των χερσαίων ζώων που υπόκεινται σε κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

— 
Λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis, B. suis
— 
Λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae, M. Tuberculosis)) (MTBC)
— 
Λοιμώδης ρινοτραχείτιδα των βοοειδών/λοιμώδης φλυκταινώδης αιδοιοκολπίτιδα των βοοειδών (IBR/IPV)
— 
Ιογενής διάρροια των βοοειδών (BVD)
— 
Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL)
— 
Λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky (ADV)

4.    Καταγεγραμμένες νόσοι των χερσαίων ζώων που υπόκεινται σε κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

— 
Λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (ορότυποι 1-24) («λοίμωξη από τον BTV») ανά ορότυπο·
— 
Προσβολή από Varroa spp.
— 
Προσβολή από Echinococcus multilocularis

5.    Καταγεγραμμένες νόσοι των υδρόβιων ζώων που υπόκεινται σε κοινοποίηση σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

— 
Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία
— 
Λοιμώδης νέκρωση του αιμοποιητικού
— 
Λοίμωξη από τον ιό της λοιμώδους αναιμίας του σολομού με απαλειμμένη ιδιαίτερα πολυμορφική περιοχή (HPR)
— 
Λοίμωξη από Marteilia refringens
— 
Λοίμωξη από Bonamia exitiosa
— 
Λοίμωξη από Bonamia ostreae
— 
Λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου των λευκών κηλίδων («λοίμωξη από WSSV»)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1. Ημερομηνία αποστολής.

2. Ώρα αποστολής.

3. Όνομα της χώρας.

4. Ονομασία της νόσου και είδος του παθογόνου παράγοντα, αν χρειάζεται.

5. Αύξων αριθμός της εστίας.

6. Είδος της εστίας (πρωτογενής/δευτερογενής).

7. Αριθμός αναφοράς της εστίας που συνδέεται με την εν λόγω εστία (κατά περίπτωση).

▼M1

8. Περιφέρεια και γεωγραφική θέση της εστίας. Για όλες τις νόσους κατηγορίας Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σημείο 1) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, να αναφερθεί αν η εστία εκδηλώθηκε σε θέση που υπόκειται ήδη σε περιορισμούς μετά την οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών για την ίδια νόσο κατηγορίας Α σύμφωνα με τα άρθρα 64, 70, 71, 257, 258 ή 259 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

▼B

9. Ημερομηνία της υπόνοιας.

10. Ημερομηνία επιβεβαίωσης.

11. Διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν.

12. Προέλευση της νόσου.

13. Μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί.

14. Ζώα που αφορά η εστία:

α) 

Χερσαία ζώα (ανά είδος) εκτός από μέλισσες και αγριομέλισσες:

i) 

αριθμός ευπαθών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων, κατά περίπτωση·

ii) 

εκτιμώμενος αριθμός κλινικά ή υποκλινικά μολυσμένων ή προσβεβλημένων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων, κατά περίπτωση·

iii) 

εκτιμώμενος αριθμός των ζώων που πέθαναν ή, στην περίπτωση των άγριων ζώων, βρέθηκαν νεκρά·

iv) 

αριθμός των ζώων που θανατώθηκαν·

v) 

αριθμός των σφαγέντων ζώων·

β) 

Μέλισσες και αγριομέλισσες:

i) 

αριθμός ευπαθών αποικιών·

ii) 

αριθμός κλινικά ή υποκλινικά μολυσμένων ή προσβεβλημένων αποικιών·

iii) 

αριθμός νεκρών αποικιών·

iv) 

αριθμός αποικιών που καταστράφηκαν·

γ) 

Υδρόβια ζώα (ανά είδος):

i) 

εκτιμώμενος αριθμός ή βιομάζα των ευπαθών ζώων, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων, κατά περίπτωση·

ii) 

εκτιμώμενος αριθμός ή βιομάζα των κλινικά ή υποκλινικά μολυσμένων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των άγριων ζώων, κατά περίπτωση·

iii) 

εκτιμώμενος αριθμός ή βιομάζα των ζώων που πέθαναν ή, στην περίπτωση των άγριων ζώων, βρέθηκαν νεκρά·

iv) 

εκτιμώμενος αριθμός ή βιομάζα των ζώων που θανατώθηκαν·

v) 

εκτιμώμενος αριθμός ή βιομάζα των σφαγέντων ζώων.

▼M1

15. Ημερομηνία ολοκλήρωσης προκαταρκτικού καθαρισμού και απολύμανσης, έπειτα από εστία σε δεσποζόμενα ζώα, οποιασδήποτε νόσου κατηγορίας Α, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 1) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

1. Ημερομηνία της έκθεσης.

2. Περίοδος αναφοράς.

3. Όνομα της χώρας.

4. Ονομασία της νόσου και είδος του παθογόνου παράγοντα, κατά περίπτωση.

5. Αριθμός εστιών ανά καταγεγραμμένο είδος ζώου ή ομάδα ειδών στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

6. Ημερομηνία επιβεβαίωσης της τελευταίας εστίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5▼M1

Κράτος μέλος (1)

Περιφέρειες κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων

▼B

Βέλγιο

province — provincie

Βουλγαρία

област

Τσεχία

okres

Δανία

κτηνιατρικές μονάδες ή δήμοι

Γερμανία

Kreis, Regierungsbezirk ή Bundesland

Εσθονία

maakond

Ιρλανδία

κομητεία

Ελλάδα

περιφερειακή ενότητα

Ισπανία

provincia

Γαλλία

département

Κροατία

županija

Ιταλία

provincia

Κύπρος

επαρχία

Λετονία

novads

Λιθουανία

apskritis

Λουξεμβούργο

ολόκληρη η χώρα

Ουγγαρία

megye

Μάλτα

ολόκληρη η χώρα

Κάτω Χώρες

gemeente

Αυστρία

Bezirk

Πολωνία

powiat

Πορτογαλία

ενδοχώρα: distrito

άλλα μέρη της επικράτειας: região autónoma

Ρουμανία

județ

Σλοβενία

območni urad

Σλοβακία

kraj

Φινλανδία

maakunta/landskap

Σουηδία

kommun

▼M1

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

Divisional Veterinary Office

▼B

(1)   

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στο κράτος μέλος περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

ΤΜΗΜΑ 1

Αποτελέσματα των προγραμμάτων εκρίζωσης για τις νόσους των κατηγοριών Β και Γ των χερσαίων ζώων με βάση τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα προγράμματα εκρίζωσης για τις νόσους των κατηγοριών Β και Γ των χερσαίων ζώων με βάση τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων

1. 

Ημερομηνία της έκθεσης.

2. 

Περίοδος αναφοράς.

3. 

Όνομα της χώρας.

4. 

Ονομασία της νόσου.

5. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής (στην περίπτωση αλλαγής του εδαφικού πεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 1 σημείο 4).

▼M2

6. 

Πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα ζώα που βρίσκονται στο έδαφος σύμφωνα με το σημείο 5, ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής ( 1 ), στις 31 Δεκεμβρίου·

β) 

αριθμός ζώων του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με αναστολή του καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, με εμβολιασμό ή χωρίς εμβολιασμό, κατά περίπτωση, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου·

δ) 

αριθμός ζώων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ)·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί κατά την περίοδο αναφοράς.

▼B

ΤΜΗΜΑ 2

Αποτελέσματα των προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον RABV

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον RABV:

1. 

Ημερομηνία της έκθεσης.

2. 

Περίοδος αναφοράς.

3. 

Όνομα της χώρας.

4. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής (στην περίπτωση αλλαγής του εδαφικού πεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 2 σημείο 3).

5. 

Πληροφορίες σχετικά με την επιτήρηση ανά ζώνη ή περιφέρεια, αν στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον χαρτών με δεδομένα σχετικά με:

α) 

τον αριθμό των ύποπτων ζώων που εξετάστηκαν ανά είδος·

β) 

τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά είδος.

6. 

Πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό άγριων ζώων, ανά ζώνη ή περιφέρεια, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός και ημερομηνίες των εκστρατειών εμβολιασμού·

β) 

επιτευχθείσα πυκνότητα των εμβολίων-δολωμάτων και, αν το συνολικό μέγεθος της περιοχής εμβολιασμού ανά εκστρατεία εμβολιασμού είναι μεγαλύτερο από 20 000  km 2, οι χάρτες της πυκνότητας των εμβολίων-δολωμάτων·

γ) 

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν:

i) 

τα δρομολόγια πτήσεων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της κατανομής των εμβολίων δολωμάτων·

ii) 

την κατανομή των εμβολίων-δολωμάτων (χρόνος και θέση κάθε δολώματος που ελευθερώνεται) που καταγράφεται κατά την εναέρια κατανομή, αν το συνολικό μέγεθος της περιοχής εμβολιασμού ανά εκστρατεία εμβολιασμού είναι μεγαλύτερο από 20 000  km 2·

δ) 

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού, με χάρτες με στοιχεία για:

i) 

τον αριθμό των ζώων που βρέθηκαν θετικά στη δοκιμή βιοδεικτών/τον αριθμό των δοκιμών βιοδεικτών που πραγματοποιήθηκαν·

ii) 

τον αριθμό των ζώων που βρέθηκαν θετικά σε ορολογικές δοκιμασίες/τον αριθμό των ορολογικών δοκιμασιών που πραγματοποιήθηκαν·

ΤΜΗΜΑ 3

Αποτελέσματα των προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον BTV

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον BTV:

1. 

Ημερομηνία της έκθεσης.

2. 

Περίοδος αναφοράς.

3. 

Όνομα της χώρας.

4. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής (στην περίπτωση αλλαγής του εδαφικού πεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 3 σημείο 3).

5. 

Πληροφορίες σχετικά με την επιτήρηση εντός του εδάφους σύμφωνα με το σημείο 4, ανά ζώνη ή περιφέρεια, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού στις 31 Δεκεμβρίου·

β) 

αριθμός ζώων του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού στις οποίες πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από τον BTV και αριθμός των ζώων που εμβολιάστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, ανά είδος και, κατά περίπτωση, ανά ορότυπο του BTV·

δ) 

αριθμός εστιών, ανά ορότυπο του BTV, που επιβεβαιώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς·

ε) 

αριθμός και θέση των εγκαταστάσεων με προστασία από διαβιβαστές, κατά περίπτωση·

στ) 

περιγραφή των εποχικά απαλλαγμένων από τον BTV περιοχών και ημερομηνίες έναρξης και λήξης της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου, κατά περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ 4

Αποτελέσματα των προγραμμάτων εκρίζωσης για νόσους των κατηγοριών Β και Γ που προσβάλλουν τα υδρόβια ζώα

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα προγράμματα εκρίζωσης για νόσους των κατηγοριών Β και Γ που προσβάλλουν τα υδρόβια ζώα:

1. 

Ημερομηνία της έκθεσης.

2. 

Περίοδος αναφοράς.

3. 

Όνομα της χώρας.

4. 

Ονομασία της νόσου.

5. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής (στην περίπτωση αλλαγής του εδαφικού πεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα 4 σημείο 4).

▼M2

6. 

Πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και ζώα που βρίσκονται στο έδαφος σύμφωνα με το σημείο 5, ανά κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα:

α) 

αριθμός εγκεκριμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και αριθμός καταχωρισμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού και, κατά περίπτωση, των σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκρίζωσης, στις 31 Δεκεμβρίου·

β) 

αριθμός εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, των σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή των σημείων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίες δεν έχουν μολυνθεί στις 31 Δεκεμβρίου·

γ) 

αριθμός μολυσμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, των σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς με επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή των σημείων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου·

δ) 

αριθμός νέων, μολυσμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς με επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή των σημείων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

▼M2

Πληροφοριεσ που πρεπει να περιλαμβανονται στισ αιτησεισ για την αναγνωριση καθεστωτοσ απαλλαγμενου απο νοσο στα κρατη μελη ή σε ζωνεσ οσον αφορα τισ νοσουσ των χερσαιων και υδροβιων ζωων και στισ αιτησεισ για την αναγνωριση καθεστωτοσ απαλλαγμενου απο νοσο οσον αφορα τισ νοσουσ των υδροβιων ζωων συμφωνα με το Αρθρο 11

▼B

ΤΜΗΜΑ 1

Συμμόρφωση με τα γενικά κριτήρια

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο:

1. 

Ημερομηνία της αίτησης.

2. 

Όνομα της χώρας.

3. 

Ονομασία της νόσου.

4. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο.

5. 

Δήλωση που επιβεβαιώνει ότι πληρούνται τα σχετικά γενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 66 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 για τα κράτη μέλη ή τις ζώνες ή με το άρθρο 73 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τα υδρόβια διαμερίσματα.

ΤΜΗΜΑ 2

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο λόγω απουσίας καταγεγραμμένων ειδών

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο λόγω απουσίας καταγεγραμμένων ειδών:

Τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 ή το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

ΤΜΗΜΑ 3

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο λόγω ανικανότητας επιβίωσης του νοσογόνου παράγοντα

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο λόγω ανικανότητας επιβίωσης του νοσογόνου παράγοντα:

Τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 2 ή το άρθρο 75 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

ΤΜΗΜΑ 4

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με βάση την ανικανότητα επιβίωσης των καταγεγραμμένων διαβιβαστών για καταγεγραμμένες νόσους χερσαίων ζώων

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου λόγω ανικανότητας επιβίωσης των καταγεγραμμένων διαβιβαστών για καταγεγραμμένες νόσους των χερσαίων ζώων:

Τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 69 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

ΤΜΗΜΑ 5

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο βάσει ιστορικών στοιχείων και στοιχείων επιτήρησης

1. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται από την αρμόδια αρχή στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βάσει ιστορικών στοιχείων και στοιχείων επιτήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η νόσος δεν έχει αναφερθεί ποτέ στο οικείο έδαφος ή έχει εκριζωθεί και δεν έχει αναφερθεί για τουλάχιστον 25 έτη πριν από την αίτηση για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο στο εν λόγω έδαφος:

α) 

αν ζητηθεί η αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από προσβολή από Varroa spp.:

τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα V μέρος III τμήμα 1 στοιχεία α) έως στ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

β) 

αν ζητηθεί η αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Bonamia exitiosa:

i) 

τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε για τουλάχιστον ένα έτος σε όλες τις εγκαταστάσεις ή ομάδες εγκαταστάσεων που διατηρούν καταγεγραμμένα είδη εντός του κράτους μέλους, της ζώνης ή του διαμερίσματος και, όπου απαιτείται, τα σημεία δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς. Πρέπει να έχουν εξεταστεί με τη χρήση δείγματος μεγέθους που επιτρέπει την ανίχνευση λοίμωξης από Bonamia exitiosa με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, αν ο νοσογόνος παράγοντας είναι παρών στον πληθυσμό με ποσοστό επιπολασμού 2 %·

ii) 

τα μέτρα που εφαρμόζονται για την πρόληψη της εισόδου του Bonamia exitiosa στο σχετικό έδαφος·

iii) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στην περίπτωση εκδήλωσης εστίας·

γ) 

αν ζητηθεί η αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από WSSV:

i) 

τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε για τουλάχιστον ένα έτος σε όλες τις εγκαταστάσεις ή ομάδες εγκαταστάσεων που διατηρούν καταγεγραμμένα είδη εντός του κράτους μέλους, της ζώνης ή του διαμερίσματος και, όπου απαιτείται, τα σημεία δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς. Πρέπει να έχουν εξεταστεί με τη χρήση δείγματος μεγέθους που επιτρέπει την ανίχνευση λοίμωξης από WSSV με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 %, αν ο νοσογόνος παράγοντας είναι παρών στον πληθυσμό με ποσοστό επιπολασμού 2 %·

ii) 

τα μέτρα που εφαρμόζονται για την πρόληψη της εισόδου του WSSV στο σχετικό έδαφος·

iii) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στην περίπτωση εκδήλωσης εστίας.

2. Πληροφορίες που καλύπτουν τουλάχιστον τα προηγούμενα 10 έτη, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από BVD με βάση ιστορικά στοιχεία και στοιχεία επιτήρησης, όταν η νόσος έχει αναφερθεί κατά τα τελευταία 25 έτη και έχει εκριζωθεί από το οικείο έδαφος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή κατά υγειονομικό καθεστώς ( 2 ) και αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους·

β) 

στρατηγική/σχήματα εξετάσεων και διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του καθεστώτος BVD των εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή (μολυσμένες, μη μολυσμένες)·

γ) 

στρατηγική/σχήματα εξετάσεων και διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για να αποδειχθεί η διατήρηση του καθεστώτος «μη μολυσμένη» για τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται βοοειδή·

δ) 

τα μέτρα που εφαρμόζονται για την πρόληψη της εισόδου του ιού BVD στο σχετικό έδαφος·

ε) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που εφαρμόζονται στην περίπτωση εκδήλωσης εστίας·

στ) 

αριθμός εστιών ανά έτος·

ζ) 

αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κατά τους 18 προηγούμενους μήνες·

η) 

ιστορικό εμβολιασμού και ημερομηνία απαγόρευσης του εμβολιασμού κατά της BVD για δεσποζόμενα βοοειδή.

3. Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βάσει ιστορικών στοιχείων και στοιχείων επιτήρησης, αν ζητείται αναγνώριση του καθεστώτος απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό:

τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα V μέρος IV τμήμα 1 στοιχεία α) έως ε) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

ΤΜΗΜΑ 6

Καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο βάσει προγραμμάτων εκρίζωσης

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο βάσει προγραμμάτων εκρίζωσης, κατά ημερολογιακό έτος:

▼M2

1. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τα δεσποζόμενα βοοειδή ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis χωρίς εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή που εξετάζονται με ορολογική δοκιμασία για λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

στ) 

αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια κρούσματος σύμφωνα με τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

ζ) 

αριθμός περιπτώσεων αποβολών βοοειδών που μπορεί να προκλήθηκαν από λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis οι οποίες διερευνήθηκαν κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

η) 

ημερομηνία του τελευταίου επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε δεσποζόμενα βοοειδή·

θ) 

ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού δεσποζόμενων βοοειδών κατά της λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis·

2. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τα δεσποζόμενα αιγοπρόβατα ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται αιγοπρόβατα, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός αιγοπροβάτων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται αιγοπρόβατα με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis χωρίς εμβολιασμό, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός αιγοπροβάτων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται αιγοπρόβατα που εξετάστηκαν για λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

στ) 

αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια κρούσματος σύμφωνα με τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

ζ) 

αριθμός περιπτώσεων αποβολών αιγοπροβάτων που μπορεί να προκλήθηκαν από λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis τα οποία διερευνήθηκαν κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

η) 

ημερομηνία του τελευταίου επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε δεσποζόμενα αιγοπρόβατα·

θ) 

ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού δεσποζόμενων αιγοπροβάτων κατά της λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis ·

3. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα MTBC, ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από MTBC, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή που εξετάστηκαν για λοίμωξη από MTBC κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

στ) 

αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια κρούσματος σύμφωνα με τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

ζ) 

αριθμός βοοειδών που εσφάγησαν, τα οποία παρουσιάζουν εικαζόμενες αλλοιώσεις της λοίμωξης από MTBC που διερευνήθηκαν κάθε έτος κατά τα τελευταία τρία έτη·

η) 

αριθμός εγκαταστάσεων που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από MTBC κάθε έτος κατά τα τελευταία τρία έτη·

4. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από την EBL, ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από EBL, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή που εξετάστηκαν για λοίμωξη από EBL κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

στ) 

αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια κρούσματος σύμφωνα με τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

ζ) 

αριθμός δειγμάτων από βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών που εσφάγησαν, με όγκους που μπορεί να προκλήθηκαν από λοίμωξη από EBL και τα οποία υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας EBL κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

η) 

αριθμός εγκαταστάσεων που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από EBL κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

5. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από την IBR/IPV, ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από IBR/IPV, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για λοίμωξη από IBR/IPV κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

στ) 

αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια κρούσματος σύμφωνα με τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

ζ) 

αριθμός εγκαταστάσεων που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από IBR/IPV κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

η) 

ημερομηνία απαγόρευσης του εμβολιασμού δεσποζόμενων βοοειδών κατά της IBR/IPV·

6. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από ADV, ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται χοιροειδή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός χοιροειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από ADV, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός χοιροειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διενεργήθηκε επιτήρηση για τον εντοπισμό τυχόν κλινικών, ιολογικών ή ορολογικών στοιχείων λοίμωξης από ADV κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

στ) 

αριθμός χοιροειδών που εξετάστηκαν στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

ζ) 

αριθμός εγκαταστάσεων που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από ADV κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

η) 

ημερομηνία απαγόρευσης του εμβολιασμού δεσποζόμενων χοιροειδών κατά του ADV·

7. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από BVD, ανά ζώνη, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ζώνες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται βοοειδή, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

β) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

γ) 

αριθμός εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από BVD, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων με καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο με αναστολή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

δ) 

αριθμός βοοειδών που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τα τελευταία τρία έτη·

ε) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις για λοίμωξη από BVD κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

στ) 

αριθμός εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει υπόνοια κρούσματος σύμφωνα με τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο ε) για καθένα από τα τρία τελευταία έτη·

ζ) 

αριθμός εγκαταστάσεων που επιβεβαιώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από BVD κάθε έτος για τα τελευταία τρία έτη·

η) 

ημερομηνία απαγόρευσης του εμβολιασμού δεσποζόμενων βοοειδών κατά της BVD·

▼B

8. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από RABV, ανά ζώνη ή περιφέρεια, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον χαρτών με δεδομένα:

i) 

για τα ύποπτα ζώα που εξετάστηκαν ανά είδος·

ii) 

τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά είδος·

β) 

εμβολιασμός άγριων ζώων:

i) 

τον αριθμό και τις ημερομηνίες των εκστρατειών εμβολιασμού·

ii) 

πυκνότητα εμβολίων-δολωμάτων ανά ζώνη ή περιφέρεια και, αν το συνολικό μέγεθος της περιφέρειας εμβολιασμού ανά εκστρατεία εμβολιασμού είναι μεγαλύτερο από 20 000  km 2, χάρτες πυκνότητας εμβολίων-δολωμάτων·

iii) 

κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, ηλεκτρονικά αρχεία με:

— 
τις διαδρομές πτήσεων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια της κατανομής των εμβολίων-δολωμάτων·
— 
κατανομή εμβολίων-δολωμάτων: τον χρόνο και τη θέση κάθε δολώματος που ελευθερώνεται και καταγράφεται κατά την εναέρια κατανομή, αν το συνολικό μέγεθος της περιοχής εμβολιασμού ανά εκστρατεία εμβολιασμού είναι μεγαλύτερο από 20 000  km 2·
iv) 

την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού, με χάρτες με στοιχεία για:

— 
τον αριθμό των ζώων που βρέθηκαν θετικά στη δοκιμή βιοδείκτη/τον αριθμό των δοκιμών βιοδείκτη που εκτελέστηκαν·
— 
τον αριθμό των ζώων που βρέθηκαν θετικά σε ορολογικές δοκιμασίες/τον αριθμό των ορολογικών δοκιμασιών που πραγματοποιήθηκαν·
v) 

τον αριθμό και τα αποτελέσματα της τιτλοδότησης των δοκιμών των εμβολίων-δολωμάτων που πραγματοποιήθηκαν·

γ) 

αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων για τα οποία δεν εκδηλώθηκε λοίμωξη από τον RABV στο οικείο έδαφος (εισαγόμενα κρούσματα)·

δ) 

αν έχουν εντοπιστεί επιδημιολογικές συνδέσεις στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ), τα αποτελέσματα της αυξημένης επιτήρησης που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 6 μηνών μετά τον θάνατο του συγκεκριμένου ζώου, κατά περίπτωση.

9. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον BTV:

α) 

εδαφικό πεδίο εφαρμογής με χάρτη και περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών που καλύπτονται από το πρόγραμμα εκρίζωσης και ονομασίες των ζωνών και των περιφερειών, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος· κατά περίπτωση, οι λόγοι για την εφαρμογή της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 και εξέλιξη της ζώνης κατά τη διάρκεια του προγράμματος·

β) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού στις 31 Δεκεμβρίου·

γ) 

αριθμός ζώων του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) στις 31 Δεκεμβρίου·

δ) 

σχήματα δειγματοληψίας που εφαρμόζονται ετησίως: μονάδα χαρτογράφησης και κριτήρια επιλογής, συχνότητα εξετάσεων, αριθμός εξετάσεων, τύπος διαγνωστικών μεθόδων και αποτελέσματα·

ε) 

αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά ζώνη, είδος, έτος/μήνες και ορότυπο/-ους BTV·

στ) 

αριθμός εμβολιασμένων ζώων ανά έτος, είδος και ορότυπο/-ούς BTV·

ζ) 

παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν για μετακινήσεις, αριθμός των σχετικών ζώων και, κατά περίπτωση, προσαρμογή της εφαρμοζόμενης επιτήρησης·

η) 

μέτρα συντονισμένα με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, κατά περίπτωση, και προσαρμογή της επιτήρησης σε εξωτερικές πηγές λοίμωξης από τον BTV.

▼M2

10. 

στην περίπτωση προγραμμάτων εκρίζωσης για νόσους των κατηγοριών Β και Γ που προσβάλλουν τα υδρόβια ζώα, παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε έτος του προγράμματος, ανά κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα, ανάλογα με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής:

α) 

αριθμός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, αριθμός των καταχωρισμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού και σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκρίζωσης, καθώς και χάρτες που δείχνουν τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων και των σημείων δειγματοληψίας στους άγριους πληθυσμούς·

β) 

αριθμός εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, των σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων και των σημείων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο στοιχείο α), οι οποίες δεν έχουν μολυνθεί·

γ) 

αριθμός ζωοϋγειονομικών επισκέψεων ανά εγκεκριμένη και, κατά περίπτωση, καταχωρισμένη εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας·

δ) 

αριθμός δειγματοληψιών ανά εγκεκριμένη και, κατά περίπτωση, καταχωρισμένη εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας και σημείο δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη, τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας (θετικά ή αρνητικά) και τη θερμοκρασία του νερού κατά τη δειγματοληψία·

ε) 

αριθμός μολυσμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς με επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

στ) 

αριθμός νέων, μολυσμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς με επιβεβαιωμένο/-α κρούσμα/-τα, από τον αριθμό των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10

ΤΜΗΜΑ 1

Υποβολή προγραμμάτων εκρίζωσης για τις νόσους των κατηγοριών Β και Γ των χερσαίων ζώων με βάση τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκρίζωσης για τις νόσους των κατηγοριών Β και Γ των χερσαίων ζώων με βάση τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων:

1. 

Ημερομηνία υποβολής.

2. 

Όνομα της χώρας.

3. 

Ονομασία της νόσου.

4. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής με περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών που καλύπτονται από το πρόγραμμα εκρίζωσης και ονομασίες των ζωνών και των περιφερειών, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

5. 

Περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης για κάθε ζώνη ή περιφέρεια, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού ανά υγειονομικό καθεστώς ( 3 ), εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην παρέκκλιση που αναφέρεται στο σημείο 6) στοιχείο στ) στις 31 Δεκεμβρίου·

β) 

αριθμός ζώων του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ανά υγειονομικό καθεστώς·

γ) 

χάρτες που δείχνουν την πυκνότητα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που αναφέρεται στο στοιχείο β) ανά υγειονομικό καθεστώς·

δ) 

χρονική πορεία, με στοιχεία για τον επιπολασμό και την επίπτωση και, κατά περίπτωση το ιστορικό εμβολιασμού, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη· και

ε) 

πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση σε πρόσθετους ζωικούς πληθυσμούς, κατά περίπτωση.

6. 

Περιγραφή της στρατηγικής ελέγχου νόσων του προγράμματος εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) 

τα σχήματα δειγματοληψίας και τις διαγνωστικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το παράρτημα IV του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689:

i) 

για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο σε εγκαταστάσεις και τη διατήρηση του εν λόγω καθεστώτος·

ii) 

για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της νόσου σε περίπτωση υπόνοιας κρούσματος·

β) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που θα εφαρμοστούν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος·

γ) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού του κινδύνου που θα εφαρμοστούν·

δ) 

τον τύπο του/των εμβολίου/-ων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί/-ούν και το σχήμα εμβολιασμού, κατά περίπτωση·

ε) 

τα μέτρα που θα εφαρμοστούν όσον αφορά πρόσθετους ζωικούς πληθυσμούς, κατά περίπτωση·

στ) 

τις παρεκκλίσεις που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το άρθρο 19 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, κατά περίπτωση·

ζ) 

συντονισμένα μέτρα με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, κατά περίπτωση.

7. 

Περιγραφή της οργάνωσης, της εποπτείας και των αρμοδιοτήτων των μερών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκρίζωσης, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) 

οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος·

β) 

οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

8. 

Εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης.

▼M2

9. 

Ενδιάμεσοι στόχοι του προγράμματος εκρίζωσης, σχετικοί με τα ειδικά ανά νόσο κριτήρια για τη χορήγηση καθεστώτος απαλλαγμένου από νόσο, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) 

την αναμενόμενη ετήσια μείωση του αριθμού των μολυσμένων εγκαταστάσεων·

β) 

την αναμενόμενη ετήσια αύξηση του αριθμού των απαλλαγμένων από νόσο εγκαταστάσεων.

▼B

ΤΜΗΜΑ 2

Υποβολή προγραμμάτων εκρίζωσης για λοίμωξη από RABV

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από RABV:

1. 

Ημερομηνία υποβολής.

2. 

Όνομα της χώρας.

3. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής με περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών που καλύπτονται από το πρόγραμμα εκρίζωσης και ονομασίες των ζωνών και των περιφερειών, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.

4. 

Περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη, η οποία περιλαμβάνει:

α) 

τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά καταγεγραμμένο ζωικό είδος·

β) 

χάρτες που δείχνουν την κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α) ανά έτος·

γ) 

στρατηγική ελέγχου νόσων και αποτελέσματα των μέτρων ελέγχου.

5. 

Περιγραφή της στρατηγικής ελέγχου νόσων του προγράμματος εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής:

α) 

επιτήρηση, όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

i) 

ο στοχευόμενος ζωικός πληθυσμός·

ii) 

σχήματα δειγματοληψίας και λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή νεκρών ζώων·

iii) 

διαγνωστικές μέθοδοι·

β) 

κατά περίπτωση, εμβολιασμός, όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

i) 

ο εμβολιασμός δεσποζόμενων ζώων στο πλαίσιο του προγράμματος εκρίζωσης·

— 
ο τύπος του/των εμβολίου/-ων που θα χρησιμοποιηθεί/-ούν·
— 
ο στοχευόμενος πληθυσμός·
ii) 

ο εμβολιασμός άγριων ζώων:

— 
ορισμός/οριοθέτηση της περιοχής εμβολιασμού·
— 
συχνότητα και προβλεπόμενες ημερομηνίες των εκστρατειών εμβολιασμού·
— 
εμβόλια-δολώματα που θα χρησιμοποιηθούν·
— 
μέθοδος κατανομής εμβολίων-δολωμάτων και προγραμματισμένη πυκνότητα εμβολίων-δολωμάτων·
— 
περιγραφή των μεθόδων προς χρήση για την αξιολόγηση της ορθής κατανομής των εμβολίων-δολωμάτων·
— 
περιγραφή της στρατηγικής για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού όσον αφορά την ορολογία και την πρόσληψη εμβολίων-δολωμάτων από τον στοχευόμενο ζωικό πληθυσμό, τα σχήματα δειγματοληψίας, με λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή νεκρών ζώων και τις διαγνωστικές μεθόδους·
— 
περιγραφή των μέτρων για τη διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας των εμβολίων-δολωμάτων πριν από την κατανομή τους, ιδίως όσον αφορά την τιτλοδότηση των εμβολίων-δολωμάτων και τους ελέγχους της ψυκτικής αλυσίδας·
— 
εμβολιασμός αδέσποτων σκύλων με τον τύπο του/των εμβολίου/-ων που θα χρησιμοποιηθεί/-ούν και ο στοχευόμενος πληθυσμός·
γ) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που θα εφαρμοστούν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος·

δ) 

τις εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού που θα υλοποιηθούν·

ε) 

τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη μείωση της επαφής με μολυσμένα ζώα·

στ) 

τα συντονισμένα μέτρα με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, κατά περίπτωση.

6. 

Περιγραφή της οργάνωσης, της εποπτείας και των αρμοδιοτήτων των μερών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκρίζωσης, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) 

τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος·

β) 

οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

7. 

Εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης.

8. 

Ενδιάμεσοι στόχοι του προγράμματος εκρίζωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) 

την αναμενόμενη ετήσια μείωση του αριθμού των εστιών·

β) 

τον αναμενόμενο αριθμό επιβεβαιωμένων εστιών σε περιοχές με εστίες κατά το προηγούμενο έτος·

γ) 

το αναμενόμενο ποσοστό ορομετατροπής σε στοχευόμενους ζωικούς πληθυσμούς·

δ) 

το αναμενόμενο ποσοστό πρόσληψης εμβολίου σε ζώα του στοχευόμενου είδους.

ΤΜΗΜΑ 3

Υποβολή προγραμμάτων εκρίζωσης για λοίμωξη από BTV

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από τον BTV:

1. 

Ημερομηνία υποβολής.

2. 

Όνομα της χώρας.

3. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής με περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών που καλύπτονται από το πρόγραμμα εκρίζωσης και ονομασίες των ζωνών και των περιφερειών, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος: και, κατά περίπτωση, οι λόγοι για την εφαρμογή της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

4. 

Περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης για κάθε ζώνη ή περιφέρεια, αν περιλαμβάνονται περισσότερες από μία περιφέρειες στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος:

α) 

αριθμός εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού στις 31 Δεκεμβρίου·

β) 

αριθμός ζώων του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

γ) 

χάρτες που δείχνουν:

i) 

την πυκνότητα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού που αναφέρεται στο στοιχείο β)· και

ii) 

τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων λοίμωξης από τον BTV ανά ορότυπο που καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη·

δ) 

χρονική πορεία, με στοιχεία για τον επιπολασμό και την επίπτωση και, κατά περίπτωση το ιστορικό εμβολιασμού, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη·

ε) 

αποτελέσματα της επιτήρησης διαβιβαστών που καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη·

στ) 

πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση σε πρόσθετους ζωικούς πληθυσμούς, κατά περίπτωση.

5. 

Περιγραφή της στρατηγικής ελέγχου νόσων του προγράμματος εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 37 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) 

λεπτομέρειες σχετικά με την ενεργητική επιτήρηση που πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 1 τμήμα 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 με:

i) 

χάρτες των γεωγραφικών ενοτήτων·

ii) 

επιλογή των τόπων δειγματοληψίας, των σχημάτων δειγματοληψίας και των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των ζώων-δεικτών·

iii) 

επιλογή των τόπων δειγματοληψίας, των σχημάτων δειγματοληψίας και των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για δομημένες έρευνες επισκόπησης για τον επιπολασμό·

β) 

τον τύπο του/των εμβολίου/-ων που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί/-ούν και προγράμματα εμβολιασμού για τον εμβολιασμό του σχετικού στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού, κατά περίπτωση·

γ) 

τη διαδικασία και τις διαγνωστικές μεθόδους για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της νόσου σε περίπτωση υπόνοιας κρούσματος·

δ) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που θα εφαρμοστούν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος·

ε) 

τους περιορισμούς μετακινήσεων που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις δεσποζόμενων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού·

στ) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού του κινδύνου που θα εφαρμοστούν·

ζ) 

λεπτομέρειες σχετικά με την επιτήρηση των διαβιβαστών και, κατά περίπτωση, τη δημιουργία εποχικά απαλλαγμένων από τον BTV περιοχών·

η) 

λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση στις εγκαταστάσεις του καθεστώτος «εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές», κατά περίπτωση·

θ) 

τα συντονισμένα μέτρα με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, κατά περίπτωση.

6. 

Περιγραφή της οργάνωσης, της εποπτείας και των αρμοδιοτήτων των μερών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκρίζωσης, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) 

οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος·

β) 

οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

7. 

Εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης.

8. 

Ενδιάμεσοι στόχοι του προγράμματος εκρίζωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α) 

την αναμενόμενη ετήσια μείωση του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον στοχευόμενο ζωικό πληθυσμό·

β) 

την αναμενόμενη ετήσια αύξηση του αριθμού των απαλλαγμένων από νόσο γεωγραφικών ενοτήτων·

γ) 

την αναμενόμενη εμβολιαστική κάλυψη, κατά περίπτωση.

ΤΜΗΜΑ 4

Υποβολή προγραμμάτων εκρίζωσης για νόσους των κατηγοριών Β και Γ των υδρόβιων ζώων

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα εκρίζωσης για νόσους των κατηγοριών Β και Γ των υδρόβιων ζώων:

1. 

Ημερομηνία υποβολής.

2. 

Όνομα της χώρας.

3. 

Ονομασία της νόσου.

4. 

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής με περιγραφή και οριοθέτηση των γεωγραφικών και διοικητικών περιοχών που καλύπτονται από το πρόγραμμα εκρίζωσης και ονομασίες των ζωνών ή των διαμερισμάτων.

▼M2

5. 

Περιγραφή της επιδημιολογικής κατάστασης στο κράτος μέλος, τη ζώνη ή το διαμέρισμα, ανάλογα με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, με τα εξής στοιχεία:

α) 

αριθμός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και αριθμός των καταχωρισμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας στις οποίες διατηρούνται ζώα του στοχευόμενου ζωικού πληθυσμού, ανά είδος παραγωγής και ανά υγειονομικό καθεστώς·

β) 

καταγεγραμμένα είδη που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο στοιχείο α) ανά υγειονομικό καθεστώς·

γ) 

χάρτες που δείχνουν:

i) 

τη γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τις σχετικές λεκάνες απορροής· και

ii) 

τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων λοίμωξης από τη σχετική νόσο κατηγορίας Β ή Γ για διάστημα που καλύπτει τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη·

δ) 

πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση σε άγρια υδρόβια ζώα, κατά περίπτωση.

6. 

Περιγραφή της στρατηγικής ελέγχου νόσων του προγράμματος εκρίζωσης σύμφωνα με το άρθρο 46 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) 

τα σχήματα δειγματοληψίας και τις διαγνωστικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το παράρτημα VI του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 για:

i) 

υγειονομικές επισκέψεις και δειγματοληψία σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας·

ii) 

στοχευμένη επιτήρηση σε άγριους πληθυσμούς, κατά περίπτωση·

β) 

τα μέτρα ελέγχου νόσων που θα εφαρμοστούν στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος·

γ) 

τα μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού του κινδύνου που θα εφαρμοστούν·

δ) 

προγράμματα εμβολιασμού, κατά περίπτωση·

ε) 

τα μέτρα που θα εφαρμοστούν όσον αφορά τα άγρια υδρόβια ζώα και τον αριθμό και τη γεωγραφική θέση των σημείων δειγματοληψίας, κατά περίπτωση·

στ) 

τις παρεκκλίσεις που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 4, το άρθρο 51 παράγραφος 2 ή το άρθρο 53 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, κατά περίπτωση·

ζ) 

τα συντονισμένα μέτρα με άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, κατά περίπτωση.

▼B

7. 

Περιγραφή της οργάνωσης, της εποπτείας και των αρμοδιοτήτων των μερών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκρίζωσης, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) 

οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον συντονισμό και την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος·

β) 

οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

8. 

Εκτιμώμενη διάρκεια του προγράμματος εκρίζωσης·

9. 

Οι ενδιάμεσοι στόχοι και οι στρατηγικές ελέγχου νόσων για την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης, όπου θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) 

η αναμενόμενη ετήσια μείωση του αριθμού των μολυσμένων εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, των σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς·

β) 

η αναμενόμενη ετήσια αύξηση του αριθμού των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας και, κατά περίπτωση, των σημείων δειγματοληψίας σε άγριους πληθυσμούς που εξετάστηκαν με αρνητικό αποτέλεσμα·

γ) 

η αναμενόμενη εμβολιαστική κάλυψη, κατά περίπτωση.( 1 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 211).

( 2 ) Μολυσμένες, μη μολυσμένες, άγνωστο καθεστώς.

( 3 ) Απαλλαγμένο από νόσο, προσβεβλημένο ή άγνωστο.