02020R0688 — EL — 04.12.2023 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/688 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 140)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1706 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 14ης Ιουλίου 2021

  L 339

56

24.9.2021

►M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/118 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 23ης Σεπτεμβρίου 2022

  L 16

1

18.1.2023

►M3

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/2515 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 8 Σεπτεμβρίου 2023

  L 

1

14.11.2023


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 289, 10.11.2022, σ.  34 (2020/688)
▼B

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/688 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΜΕΡΟΣ I

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, όσον αφορά τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων, άγριων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) 

σε δεσποζόμενα και άγρια χερσαία ζώα και σε αυγά για επώαση·

β) 

στις εγκαταστάσεις στις οποίες τα εν λόγω ζώα και τα αυγά για επώαση διατηρούνται ή συμμετέχουν σε εργασίες συγκέντρωσης·

γ) 

στους υπευθύνους επιχειρήσεων που διατηρούν τα εν λόγω ζώα και αυγά για επώαση·

δ) 

στους υπευθύνους επιχειρήσεων που μεταφέρουν χερσαία ζώα και αυγά για επώαση·

ε) 

στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

2.  
Το μέρος II εφαρμόζεται στις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση μόνον όταν αυτές πραγματοποιούνται μεταξύ κρατών μελών, με εξαίρεση τα άρθρα 4 έως 6 και το άρθρο 63, τα οποία εφαρμόζονται επίσης στις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός ενός κράτους μέλους.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) 

«μέσο μεταφοράς»: οδικά ή σιδηροδρομικά οχήματα, πλωτά σκάφη ή αεροσκάφη·

2) 

«εμπορευματοκιβώτιο»: κάθε είδους κλουβί, κιβώτιο, περιέκτης ή άλλη άκαμπτη κατασκευή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ζώων ή αυγών και δεν είναι μέσο μεταφοράς·

3) 

«περιβαλλοντικά απομονωμένη εγκατάσταση παραγωγής»: μια εγκατάσταση της οποίας τα κτίρια, σε συνδυασμό με τα αυστηρά μέτρα βιοπροφύλαξης, διασφαλίζουν την αποτελεσματική απομόνωση της παραγωγής ζώων από τις συνδεδεμένες δομές και από το περιβάλλον·

4) 

«βοοειδές»: ζώο που ανήκει στα είδη των οπληφόρων και στα γένη Bison, Bos (περιλαμβανομένων των υπογενών Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) και Bubalus (περιλαμβανομένου του υπογένους Anoa) και τα ζώα που προέρχονται από διασταυρώσεις των εν λόγω ειδών·

5) 

«εγκατάσταση απαλλαγμένη από νόσο»: εγκατάσταση στην οποία έχει αποδοθεί καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/689·

6) 

«καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο»: καθεστώς απαλλαγής ενός κράτους μέλους ή μιας ζώνης κράτους μέλους από συγκεκριμένη νόσο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

7) 

«δεν έχει αναφερθεί νόσος»: κανένα ζώο ή ομάδα ζώων των σχετικών ειδών που διατηρούνται στην εγκατάσταση δεν έχει ταξινομηθεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα της συγκεκριμένης νόσου και κάθε κρούσμα που προκαλούσε υπόνοιες της νόσου έχει αποκλειστεί·

8) 

«ζώα που προορίζονται για σφαγή»: δεσποζόμενα χερσαία ζώα που προορίζονται για μεταφορά σε σφαγείο, είτε απευθείας είτε αφού συμμετάσχουν σε εργασίες συγκέντρωσης·

9) 

«εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας»: εγκατάσταση που έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035·

10) 

«εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης»: πρόγραμμα εκρίζωσης νόσου που εφαρμόζεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

11) 

«προβατοειδές»: ζώο που ανήκει στα είδη οπληφόρων του γένους Ovis και οι απόγονοι των διασταυρώσεων των εν λόγω ειδών·

12) 

«αιγοειδές»: ζώο που ανήκει στα είδη οπληφόρων του γένους Capra και οι απόγονοι των διασταυρώσεων των εν λόγω ειδών·

13) 

«χοιροειδές»: ζώο που ανήκει στα είδη οπληφόρων της οικογένειας Suidae τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

14) 

«ιπποειδές»: ζώο που ανήκει στα είδη μονόπλων του γένους Equus (περιλαμβανομένων των αλόγων, των όνων και των ζεβρών) και οι απόγονοι των διασταυρώσεων των εν λόγω ειδών·

15) 

«καμηλίδας»: ζώο που ανήκει στα είδη οπληφόρων της οικογένειας Camelidae τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

16) 

«ελαφίδας»: ζώο που ανήκει στα είδη οπληφόρων της οικογένειας Cervidae τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429·

17) 

«άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα»: δεσποζόμενα οπληφόρα πλην των βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών, ιπποειδών, καμηλιδών και ελαφιδών·

18) 

«εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές»: μέρος ή το σύνολο των δομών εγκατάστασης που προστατεύονται από επιθέσεις από έντομα του γένους Culicoides με κατάλληλα φυσικά και διαχειριστικά μέσα, με το καθεστώς της προστατευμένης από διαβιβαστές εγκατάστασης να έχει αποδοθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 44 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

19) 

«περίοδος απαλλαγμένη από διαβιβαστές»: περίοδος αδράνειας των εντόμων του γένους Culicoides, σε μια ορισμένη περιοχή, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 1 τμήμα 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

20) 

«πουλερικά αναπαραγωγής»: πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που προορίζονται για παραγωγή αυγών για επώαση·

21) 

«πουλερικά παραγωγής»: πουλερικά ηλικίας τουλάχιστον 72 ωρών που εκτρέφονται με σκοπό την παραγωγή κρέατος, αυγών για κατανάλωση ή άλλων προϊόντων ή για την αναπλήρωση αποθεμάτων θηραμάτων·

22) 

«σμήνος»: το σύνολο των πουλερικών ή των πτηνών σε αιχμαλωσία με το ίδιο υγειονομικό καθεστώς, τα οποία εκτρέφονται στον ίδιο χώρο ή στον ίδιο περίβολο και αποτελούν μία επιδημιολογική μονάδα· για τα στεγασμένα πουλερικά, ένα σμήνος περιλαμβάνει όλα τα πτηνά που μοιράζονται τον ίδιο εναέριο χώρο·

23) 

«νεοσσοί μίας ημέρας»: όλα τα πουλερικά ηλικίας κάτω των 72 ωρών·

24) 

«αυγά απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα»: αυγά για επώαση τα οποία προέρχονται από «σμήνη κοτόπουλων απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα», όπως περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία ( 1 ), και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για διαγνωστικές, ερευνητικές ή φαρμακευτικές χρήσεις·

25) 

«εγγεγραμμένο ιπποειδές»:

α) 

καθαρόαιμο ζώο αναπαραγωγής που ανήκει στο είδος Equus caballus ή Equus asinus και το οποίο έχει εγγραφεί ή είναι κατάλληλο για εγγραφή στο κύριο τμήμα ενός βιβλίου αναπαραγωγής που έχει καταρτιστεί από κοινωνία εκτροφής ή φορέα αναπαραγωγής αναγνωρισμένη/-ο σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012·

β) 

δεσποζόμενο ζώο του είδους Equus caballus το οποίο έχει εγγραφεί, είτε απευθείας είτε μέσω της οικείας εθνικής ομοσπονδίας ή παραρτημάτων αυτής, σε διεθνή ένωση ή οργανισμό η οποία/ο οποίος διαχειρίζεται ίππους για διαγωνισμούς ή ιπποδρομίες («εγγεγραμμένος ίππος»)·

26) 

«πρωτεύοντα θηλαστικά»: ζώα των ειδών που ανήκουν στην τάξη Primates, εξαιρουμένου του ανθρώπου·

27) 

«μέλισσα»: ζώο του είδους Apis mellifera·

28) 

«αγριομέλισσα»: ζώο είδους που ανήκει στο γένος Bombus·

29) 

«σκύλος»: δεσποζόμενο ζώο του είδους Canis lupus·

30) 

«γάτα»: δεσποζόμενο ζώο του είδους Felis silvestris·

31) 

«νυφίτσα»: δεσποζόμενο ζώο του είδους Mustela putorius furo·

32) 

«άλλα σαρκοφάγα»: ζώα των ειδών που ανήκουν στην τάξη Carnivores εκτός από τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες·

33) 

«περιοδεύον τσίρκο»: επίδειξη ή εμποροπανήγυρη που περιλαμβάνει ζώα ή θεάματα με ζώα και προορίζεται να μετακινείται μεταξύ κρατών μελών·

34) 

«θέαμα με ζώα»: κάθε θέαμα στο οποίο συμμετέχουν ζώα που διατηρούνται για σκοπούς επιδείξεων ή εμποροπανήγυρης, ενδεχομένως ως μέρος ενός τσίρκου·

35) 

«ταχυδρομικό περιστέρι»: κάθε περιστέρι που μεταφέρεται ή προορίζεται να μεταφερθεί από τον περιστερώνα του σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να ελευθερωθεί για να επιστρέψει στο κράτος μέλος προέλευσης.

ΜΕΡΟΣ II

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης

Τμήμα 1

Μέτρα πρόληψης των νόσων για τις μεταφορές εντός της Ένωσης, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429

Άρθρο 4

Γενικές απαιτήσεις για τα μέσα μεταφοράς

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων, εξασφαλίζουν ότι τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή αυγών για επώαση, με εξαίρεση τα μέσα μεταφοράς των χερσαίων ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 6:

α) 

κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε

i) 

τα ζώα ή τα αυγά για επώαση δεν μπορούν να διαφύγουν ή να πέσουν έξω·

ii) 

είναι δυνατή η οπτική επιθεώρηση του χώρου όπου διατηρούνται τα ζώα·

iii) 

εμποδίζεται ή ελαχιστοποιείται η διαφυγή ζωικών περιττωμάτων, υλικών στρωμνής ή ζωοτροφών·

iv) 

εάν πρόκειται για πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία, εμποδίζεται ή ελαχιστοποιείται η διαφυγή φτερών·

β) 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται το συντομότερο δυνατόν μετά από κάθε μεταφορά ζώων, αυγών για επώαση ή οποιουδήποτε αντικειμένου που συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων και, εφόσον χρειάζεται, καθαρίζονται και απολυμαίνονται εκ νέου και οπωσδήποτε στεγνώνονται ή αφήνονται να στεγνώσουν πριν από κάθε νέα φόρτωση ζώων ή αυγών για επώαση.

Άρθρο 5

Απαιτήσεις για τα εμπορευματοκιβώτια εντός των οποίων μεταφέρονται δεσποζόμενα χερσαία ζώα ή αυγά για επώαση

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων, διασφαλίζουν ότι τα εμπορευματοκιβώτια εντός των οποίων μεταφέρονται δεσποζόμενα χερσαία ζώα ή αυγά για επώαση, με εξαίρεση τα εμπορευματοκιβώτια για τα χερσαία ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 6:

α) 

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 4 στοιχείο α)·

β) 

περιέχουν μόνο ζώα ή αυγά για επώαση του ίδιου ζωικού είδους, κατηγορίας και τύπου και του ίδιου υγειονομικού καθεστώτος·

γ) 

είτε:

i) 

είναι αχρησιμοποίητα και ειδικά σχεδιασμένα εμπορευματοκιβώτια μίας χρήσης που καταστρέφονται μετά την πρώτη χρήση τους·

είτε

ii) 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά τη χρήση και στεγνώνονται ή αφήνονται να στεγνώσουν πριν από κάθε επόμενη χρήση.

2.  

Για τα πουλερικά και τα αυγά για επώαση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων, εξασφαλίζουν ότι τα εμπορευματοκιβώτια εντός των οποίων μεταφέρονται δεσποζόμενα πουλερικά και αυγά για επώαση στο μέσο μεταφοράς φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) 

για τους νεοσσούς μίας ημέρας και τα αυγά για επώαση:

i) 

την ονομασία του κράτους μέλους καταγωγής·

ii) 

τον αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης της εγκατάστασης καταγωγής·

iii) 

το συγκεκριμένο είδος πουλερικών·

iv) 

τον αριθμό των ζώων ή των αυγών για επώαση·

β) 

για τα πουλερικά αναπαραγωγής και παραγωγής, τον αριθμό έγκρισης ή καταχώρισης της εγκατάστασης καταγωγής.

3.  
Για τις βασίλισσες μέλισσες που μεταφέρονται δυνάμει της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 49, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων, διασφαλίζουν ότι τα εμπορευματοκιβώτια ή ολόκληρο το φορτίο καλύπτεται με λεπτό πλέγμα με πόρους διαμέτρου το πολύ 2 mm, αμέσως μετά τον οπτικό έλεγχο από τον επίσημο κτηνίατρο για την υγειονομική πιστοποίηση.
4.  
Για τις αγριομέλισσες από εγκαταστάσεις παραγωγής αγριομελισσών απομονωμένες από το περιβάλλον, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων, διασφαλίζουν ότι αυτές διατηρούνται απομονωμένες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε χωριστές επιδημιολογικές μονάδες, με την κάθε αποικία σε κλειστό εμπορευματοκιβώτιο το οποίο ήταν νέο ή καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε πριν από τη χρήση.

Άρθρο 6

Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις για τα μέσα μεταφοράς και τα εμπορευματοκιβώτια εντός των οποίων μεταφέρονται δεσποζόμενα χερσαία ζώα ή αυγά για επώαση

1.  

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 δεν ισχύουν για τη μεταφορά:

α) 

χερσαίων ζώων που διατηρούνται σε περιοδεύοντα τσίρκα και θεάματα με ζώα·

β) 

ζώων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Α του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 σε αριθμούς μεγαλύτερους από τους επιτρεπόμενους σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω κανονισμού, εάν μεταφέρονται για μη εμπορικούς σκοπούς·

γ) 

ζώων των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, τα οποία μεταφέρονται για μη εμπορικούς σκοπούς σε αριθμούς μεγαλύτερους από εκείνους που καθορίζονται για τα εν λόγω είδη, όταν έχουν θεσπιστεί κανόνες που καθορίζουν τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς των συγκεκριμένων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 246 παράγραφος 3.

2.  
Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) δεν ισχύουν για τη μεταφορά ιπποειδών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, εκτός εάν τα ιπποειδή προορίζονται για σφαγή.
3.  

Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) δεν ισχύουν για τις μεταφορές:

α) 

στο εσωτερικό μιας εγκατάστασης, όταν

i) 

τα μεταφερόμενα ζώα παραμένουν στην εγκατάσταση και η μεταφορά πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης αυτής·

και

ii) 

τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεσποζόμενων χερσαίων ζώων καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν εγκαταλείψουν την εγκατάσταση·

ή

β) 

μεταξύ εγκαταστάσεων στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, όταν

i) 

οι εγκαταστάσεις ανήκουν στην ίδια αλυσίδα εφοδιασμού·

και

ii) 

τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεσποζόμενων χερσαίων ζώων καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος της ημέρας εφόσον έχουν μεταφερθεί ζώα με αυτά τα μέσα μεταφοράς.

4.  
Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 δεν ισχύουν για τις μεταφορές μελισσών και αγριομελισσών.

Τμήμα 2

Συμπληρωματικές απαιτήσεις ως προς τον εμβολιασμό για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

Άρθρο 7

Απαιτήσεις ως προς τον εμβολιασμό έναντι νόσων κατηγορίας Α για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση προς άλλο κράτος μέλος

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος καταγωγής έχει καθιερώσει εμβολιασμό για νόσο κατηγορίας Α, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν χερσαία ζώα ή αυγά για επώαση προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον τα εν λόγω ζώα και αυγά για επώαση πληρούν τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 για τη σχετική νόσο κατηγορίας Α και για τα ζώα καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω νόσο.

Τμήμα 3

Πρόσθετες απαιτήσεις για υπευθύνους επιχειρήσεων σφαγείων που παραλαμβάνουν δεσποζόμενα χερσαία ζώα από άλλα κράτη μέλη

Άρθρο 8

Μέγιστα χρονικά όρια για τη σφαγή δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών από άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σφαγείων εξασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά που παραλαμβάνονται από άλλο κράτος μέλος σφάζονται το αργότερο εντός 72 ωρών από την άφιξή τους στο σφαγείο.

Άρθρο 9

Συμπληρωματικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων σφαγείων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σφαγείων εξασφαλίζουν ότι τα ζώα καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) σφάζονται το αργότερο εντός 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο όταν προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) 

πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ή

β) 

πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 και οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού.

2.  
Επιπλέον των απαιτήσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, όταν ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) μεταφέρονται διαμέσου άλλου κράτους μέλους και δεν πληρούν τουλάχιστον έναν από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) ή στο άρθρο 32 παράγραφος 2, οι υπεύθυνοι των σφαγείων εξασφαλίζουν ότι τα ζώα αυτά σφάζονται το αργότερο εντός 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο.

▼M3

3.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σφαγείων εξασφαλίζουν ότι τα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου σφάζονται το αργότερο εντός 24 ωρών από την άφιξη στο σφαγείο όταν προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο στ), στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ε), στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) ή στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο στ) αντίστοιχα, για κάθε είδος.

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Συμπληρωματικές απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων οπληφόρων προς άλλα κράτη μέλη

Τμήμα 1

Βοοειδή

Άρθρο 10

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων βοοειδών προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενα βοοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενα σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis χωρίς εμβολιασμό όσον αφορά τα βοοειδή, και πληρούται ένας από τους ακόλουθους όρους:

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τον πληθυσμό των βοοειδών·

ή

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν πρόκειται για θηλυκά ζώα μετά τον τοκετό, τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον τοκετό·

ή

iii) 

τα ζώα έχουν ηλικία μικρότερη των 12 μηνών·

ή

iv) 

τα ζώα είναι ευνουχισμένα·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis), και πληρούται τουλάχιστον ένας από τους ακόλουθους όρους:

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis

ή

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 2, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ή

iii) 

τα ζώα έχουν ηλικία μικρότερη των 6 εβδομάδων·

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

▼M3

στ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται στο κέντρο περιοχής ακτίνας τουλάχιστον 150 km εντός της οποίας η λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου:

i) 

δεν έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση· ή

ii) 

έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση αλλά πληρούται ένα από τα ακόλουθα σύνολα απαιτήσεων:

1. 

τα ζώα έχουν διατηρηθεί σε ζώνη εποχικά απαλλαγμένη από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο σύμφωνα με τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
2. 

τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από διαβιβαστές κατά τη μεταφορά στον τόπο προορισμού και έχουν διατηρηθεί προστατευμένα από προσβολή από διαβιβαστές σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές η οποία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές.

▼B

ζ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

η) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμούς μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να απομακρυνθούν τα προσβεβλημένα ζώα από αυτήν·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 3, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζώων από την εγκατάσταση·

θ) 

με εξαίρεση τα δεσποζόμενα βοοειδή που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, στο άρθρο 12 παράγραφος 4 και στο άρθρο 13, τα ζώα πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ι) 

πληρούνται οι όροι των άρθρων 32 και 33, κατά περίπτωση.

▼M3

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο στ) σημείο ii), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να επιτρέψει μετακινήσεις προς άλλο κράτος μέλος ή περιοχή αυτού οι οποίες δεν πληρούν μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο, εφόσον το κράτος μέλος προορισμού:

α) 

έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι οι εν λόγω μετακινήσεις επιτρέπονται· και

β) 

δέχεται τα ζώα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής ή περιοχή αυτού.

▼B

2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα δεσποζόμενα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 11

Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων βοοειδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών με καθεστώς απαλλαγμένου από συγκεκριμένες νόσους

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών μόνον εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών·

ή

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, τότε δεν έχει αναφερθεί ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών στην εν λόγω εγκατάσταση κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την αναχώρηση, και

i) 

εάν τα ζώα έχουν ηλικία άνω των 24 μηνών, έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 4, με αρνητικά αποτελέσματα

— 
είτε σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων μηνών ενώ τα ζώα παρέμεναν απομονωμένα από τα άλλα βοοειδή της εγκατάστασης·
είτε
— 
σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, και όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών που παρέμειναν στην εγκατάσταση έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 4, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση των ζώων·

ή

ii) 

εάν τα ζώα έχουν ηλικία μικρότερη των 24 μηνών, τότε έχουν γεννηθεί από μητέρες που έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 4, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση των ζώων.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα μόνον εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 και δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα,

είτε

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα·

είτε

ii) 

τα ζώα παρέμειναν σε καραντίνα επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ερπητοϊού των βοοειδών τύπου 1 (BoHV-1) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 5, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους·

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, τα ζώα αυτά έχουν διατηρηθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού BoHV-1 με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 5, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την έναρξη της καραντίνας.

3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από την ιογενή διάρροια των βοοειδών μόνον εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 και δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στην ιογενή διάρροια των βοοειδών, και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από την ιογενή διάρροια των βοοειδών·

i) 

η εγκατάσταση είτε βρίσκεται σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από την ιογενή διάρροια των βοοειδών είτε έχει υποβληθεί σε σχήμα εξετάσεων όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος VI κεφάλαιο 1 τμήμα 2 σημείο 1 στοιχείο γ) σημείο ii) ή iii) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, το οποίο διεξήχθη, με αρνητικά αποτελέσματα, εντός των τελευταίων τεσσάρων μηνών πριν από την αναχώρηση των ζώων·

ή

ii) 

τα ζώα έχουν εξεταστεί μεμονωμένα για να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών πριν από την αναχώρησή τους·

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από την ιογενή διάρροια των βοοειδών, έχουν υποβληθεί σε εξέταση για αντιγόνο ή γονιδίωμα του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 6, με αρνητικά αποτελέσματα, και

είτε

i) 

τα ζώα έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας για περίοδο τουλάχιστον 21 ημερών πριν από την αναχώρησή τους και, στην περίπτωση των εγκύων θηλυκών, έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 6, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που είχαν ληφθεί τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την έναρξη της καραντίνας·

είτε

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 6, με θετικά αποτελέσματα, σε δείγματα που είχαν ληφθεί είτε πριν από την αναχώρηση είτε, σε περίπτωση εγκύων θηλυκών, πριν από τη σπερματέγχυση που είχε προηγηθεί της τρέχουσας κύησης.

4.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων βοοειδών τα οποία δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.
5.  
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα δεσποζόμενα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 12

Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων βοοειδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών με εγκεκριμένα προγράμματα εκρίζωσης συγκεκριμένων νόσων

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών μόνον εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών·

ή

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, τότε δεν έχει αναφερθεί ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών στην εν λόγω εγκατάσταση κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την αναχώρηση των ζώων, και

i) 

εάν τα ζώα έχουν ηλικία άνω των 24 μηνών, έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 4, με αρνητικά αποτελέσματα,

είτε

— 
σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων μηνών ενώ τα ζώα παρέμεναν απομονωμένα από τα άλλα βοοειδή της εγκατάστασης·
είτε
— 
σε δείγματα που ελήφθησαν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εφόσον όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών που παρέμειναν στην εγκατάσταση έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 4, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση των ζώων·

ή

ii) 

εάν τα ζώα έχουν ηλικία μικρότερη των 24 μηνών, τότε έχουν γεννηθεί από μητέρες που έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 4, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων μηνών κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση των ζώων.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών/λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας μόνον εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα,

είτε

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα·

είτε

ii) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών/λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας·

είτε

iii) 

τα ζώα παρέμειναν σε καραντίνα επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού BoHV-1 ή, σε περίπτωση ζώων εμβολιασμένων με εμβόλιο με απαλοιφή της gE, αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης gE του BoHV-1, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 5, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους·

είτε

iv) 

τα ζώα προορίζονται για εγκατάσταση που διατηρεί βοοειδή για παραγωγή κρέατος χωρίς να έρχονται σε επαφή με βοοειδή άλλων εγκαταστάσεων, και από την οποία θα μετακινηθούν απευθείας στο σφαγείο·

ή

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από τη λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα, τα ζώα αυτά έχουν διατηρηθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού BoHV-1 με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 5, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την έναρξη της καραντίνας.

3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών μόνον εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 10 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από την ιογενή διάρροια των βοοειδών·

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από την ιογενή διάρροια των βοοειδών·

ή

ii) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών·

ή

iii) 

η εγκατάσταση έχει υποβληθεί σε σχήμα εξετάσεων όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος VI κεφάλαιο 1 τμήμα 2 σημείο 1 στοιχείο γ) σημείο ii) ή iii) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, το οποίο διεξήχθη, με αρνητικά αποτελέσματα, εντός των τελευταίων τεσσάρων μηνών πριν από την αναχώρηση·

ή

iv) 

τα ζώα έχουν εξεταστεί μεμονωμένα για να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών πριν από την αναχώρηση·

ή

v) 

τα ζώα προορίζονται για εγκατάσταση που διατηρεί τα βοοειδή για παραγωγή κρέατος χωριστά από τα βοοειδή άλλων εγκαταστάσεων, και από την οποία θα μετακινηθούν απευθείας στο σφαγείο·

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από την ιογενή διάρροια των βοοειδών, έχουν υποβληθεί σε εξέταση για αντιγόνο ή γονιδίωμα του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 6, με αρνητικά αποτελέσματα,

και

i) 

τα ζώα είτε έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας για περίοδο τουλάχιστον 21 ημερών πριν από την αναχώρησή τους και, στην περίπτωση των εγκύων θηλυκών, έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 6, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που είχαν ληφθεί τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την έναρξη της καραντίνας·

ή

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 6, με θετικά αποτελέσματα, σε δείγματα που είχαν ληφθεί είτε πριν από την αναχώρηση είτε, σε περίπτωση εγκύων θηλυκών, πριν από τη σπερματέγχυση που είχε προηγηθεί της τρέχουσας κύησης.

4.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων βοοειδών τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.
5.  
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα δεσποζόμενα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 13

Παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων βοοειδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων βοοειδών τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 14

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων βοοειδών που προορίζονται για σφαγή προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 10, 11 και 12, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενα βοοειδή που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα:

είτε

i) 

προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis, με ή χωρίς εμβολιασμό, όσον αφορά τα βοοειδή·

είτε

ii) 

είναι ευνουχισμένα·

είτε

iii) 

είναι μη ευνουχισμένα βοοειδή ηλικίας μεγαλύτερης των 12 μηνών και έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν πρόκειται για θηλυκά ζώα μετά τον τοκετό, σε δείγμα που ελήφθη τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον τοκετό·

β) 

τα ζώα είτε

i) 

προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis

είτε

ii) 

έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 2, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τμήμα 2

Προβατοειδή και αιγοειδή

Άρθρο 15

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων προβατοειδών και αιγοειδών προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενα σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

εκτός εάν μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 16, προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis χωρίς εμβολιασμό όσον αφορά τα προβατοειδή και τα αιγοειδή, και

είτε

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τον πληθυσμό των προβατοειδών και αιγοειδών·

είτε

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν πρόκειται για θηλυκά ζώα μετά τον τοκετό, τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον τοκετό·

είτε

iii) 

τα ζώα έχουν ηλικία μικρότερη των 6 μηνών·

είτε

iv) 

τα ζώα είναι ευνουχισμένα·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

▼M3

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται στο κέντρο περιοχής ακτίνας τουλάχιστον 150 km εντός της οποίας η λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου:

i) 

δεν έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση· ή

ii) 

έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση αλλά πληρούται ένα από τα ακόλουθα σύνολα απαιτήσεων:

1. 

τα ζώα έχουν διατηρηθεί σε ζώνη εποχικά απαλλαγμένη από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο σύμφωνα με τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
2. 

τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από διαβιβαστές κατά τη μεταφορά στον τόπο προορισμού και έχουν διατηρηθεί προστατευμένα από προσβολή από διαβιβαστές σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές η οποία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές.

▼B

στ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ζ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμούς μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να απομακρυνθούν τα προσβεβλημένα ζώα από αυτήν·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 3, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζώων από την εγκατάσταση·

η) 

εξαιρουμένων των ζώων που μετακινούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 17, τα ζώα πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

θ) 

πληρούνται οι όροι των άρθρων 32 και 33, κατά περίπτωση.

▼M3

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ε) σημείο ii), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να επιτρέψει μετακινήσεις προς άλλο κράτος μέλος ή περιοχή αυτού οι οποίες δεν πληρούν μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο, εφόσον το κράτος μέλος προορισμού:

α) 

έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι οι εν λόγω μετακινήσεις επιτρέπονται· και

β) 

δέχεται τα ζώα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής ή περιοχή αυτού.

▼B

2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα προβατοειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα αιγοειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον όταν αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία ασκείτο επιτήρηση για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) στα αιγοειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 1 σημεία 1 και 2 τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής

i) 

στην εγκατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) εισήλθαν μόνο αιγοειδή από εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο·

ii) 

σε περίπτωση που έχει αναφερθεί λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε αιγοειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση, ελήφθησαν μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 1 σημείο 3.

4.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα μη ευνουχισμένα αρσενικά προβατοειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί επιδιδυμίτιδα του προβάτου (Brucella ovis) κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση·

β) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την επιδιδυμίτιδα του προβάτου (Brucella ovis), με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

5.  
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή που προορίζονται για σφαγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 18.

Άρθρο 16

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων προβατοειδών και αιγοειδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis όσον αφορά τα προβατοειδή και τα αιγοειδή μόνον εφόσον αυτά προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με εμβολιασμό για τα προβατοειδή και τα αιγοειδή.

Άρθρο 17

Παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων προβατοειδών και αιγοειδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων προβατοειδών και αιγοειδών τα οποία δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 18

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων προβατοειδών και αιγοειδών που προορίζονται για σφαγή προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

▼M3 —————

▼B

β) 

τα ζώα:

είτε

i) 

προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis, με ή χωρίς εμβολιασμό, όσον αφορά τα προβατοειδή και τα αιγοειδή·

είτε

ii) 

έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 6 μηνών και έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν πρόκειται για θηλυκά ζώα μετά τον τοκετό, σε δείγμα που ελήφθη τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον τοκετό·

είτε

iii) 

είναι ευνουχισμένα·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τμήμα 3

Χοιροειδή

Άρθρο 19

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χοιροειδών προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χοιροειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενα χοιροειδή κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενα σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

στ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε χοιροειδή κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση και στην οποία τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση

είτε

i) 

εφαρμόζονται μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στέγασης και των συστημάτων σίτισης, όπως απαιτείται για την πρόληψη της μετάδοσης της λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis από άγρια ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω νόσο σε χοιροειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση, και έχουν εισέλθει μόνο χοιροειδή από εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν ισοδύναμα μέτρα βιοπροφύλαξης και μετριασμού του κινδύνου·

είτε

ii) 

εφαρμόζεται επιτήρηση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis για τα χοιροειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση σύμφωνα με το παράρτημα III σημεία 1 και 2 τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου

— 
στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο α) εισήλθαν μόνο χοιροειδή από εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο σημείο i) ή στο παρόν σημείο·
— 
σε περίπτωση που έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis ή B. suis σε χοιροειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση, ελήφθησαν μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα III σημείο 3.
2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα δεσποζόμενα χοιροειδή που προορίζονται για σφαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 20

Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χοιροειδών προς κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό της νόσου Aujeszky

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χοιροειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky μόνον εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 19 και δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky, και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky,

είτε

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky·

είτε

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού της νόσου του Aujeszky με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 7, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους. Για τα χοιροειδή ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων μηνών που γεννήθηκαν από μητέρες εμβολιασμένες με εμβόλιο με απαλοιφή της gE, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαγνωστική μέθοδος που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 7 για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της πρωτεΐνης gE του ιού της νόσου του Aujeszky. Ο αριθμός των εξεταζόμενων ζώων πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 10 % στο φορτίο με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % τουλάχιστον·

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky, τότε πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

i) 

τα ζώα έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών·

και

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού της νόσου του Aujeszky με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 7, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον 30 ημερών, με το δεύτερο να λαμβάνεται κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χοιροειδή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό της νόσου του Aujeszky μόνον εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 19 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky,

είτε

i) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky·

είτε

ii) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό της νόσου του Aujeszky·

είτε

iii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού της νόσου του Aujeszky ή αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης gE του ιού της νόσου του Aujeszky, κατά περίπτωση, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 7, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους. Ο αριθμός των εξεταζόμενων ζώων πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 10 % στο φορτίο με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % τουλάχιστον·

β) 

εάν τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που δεν είναι απαλλαγμένη από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky, τότε πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

i) 

τα ζώα έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών·

και

ii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού της νόσου του Aujeszky ή αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης gE του ιού της νόσου του Aujeszky, κατά περίπτωση, με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 7, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον 30 ημερών, με το δεύτερο να λαμβάνεται κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

3.  
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα δεσποζόμενα χοιροειδή που προορίζονται για σφαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21.

Άρθρο 21

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χοιροειδών που προορίζονται για σφαγή προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 19, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενα χοιροειδή που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος εφόσον τα εν λόγω ζώα προέρχονται από εγκατάσταση

α) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

2.  

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 20, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενα χοιροειδή που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό της νόσου του Aujeszky, εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

τα ζώα μεταφέρονται απευθείας στο σφαγείο στο κράτος μέλος προορισμού χωρίς να συμμετάσχουν σε εργασίες συγκέντρωσης στο εν λόγω κράτος μέλος ή ζώνη αυτού, ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διέλευσης ή ζώνη αυτού με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky.

Τμήμα 4

Ιπποειδή

Άρθρο 22

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις ιπποειδών προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν ιπποειδή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή, εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμό μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να απομακρυνθούν τα προσβεβλημένα ζώα από αυτήν·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 3, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την απομάκρυνση του τελευταίου προσβεβλημένου ζώου από την εγκατάσταση·

β) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί δουρίνη κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την αναχώρηση ή, εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί δουρίνη κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμό μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να θανατωθούν και να καταστραφούν ή να σφαγούν τα προσβεβλημένα ζώα ή να ευνουχιστούν τα προσβεβλημένα μη ευνουχισμένα αρσενικά ιπποειδή·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ιπποειδή στην εγκατάσταση, εκτός από τα ευνουχισμένα αρσενικά ιπποειδή που αναφέρονται στο σημείο i), να υποβληθούν σε εξέταση για τη δουρίνη με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 8, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που περιγράφονται στο σημείο i)·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών κατά τις τελευταίες 90 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή, εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών κατά τους 12 τελευταίους μήνες πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμό μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να θανατωθούν και να καταστραφούν ή να σφαγούν τα προσβεβλημένα ζώα και να καθαριστεί και να απολυμανθεί η εγκατάσταση·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τη λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 9, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν δύο φορές με διαφορά τουλάχιστον 3 μηνών μετά την ολοκλήρωση των μέτρων που περιγράφονται στο σημείο i)·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την αναχώρηση ή, εάν προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους όπου έχει αναφερθεί εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας εντός των τελευταίων 2 ετών, πληρούν τους όρους του σημείου i) και τους όρους είτε του σημείου ii) είτε του σημείου iii):

i) 

κατά την περίοδο των 21 ημερών τουλάχιστον πριν από την αναχώρηση, παρέμειναν κλινικά υγιή και οποιοδήποτε ζώο που αναφέρεται στο σημείο ii) ή στο σημείο iii) και το οποίο εμφάνισε αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, μετρούμενης καθημερινά, πάνω από το κανονικό φυσιολογικό εύρος, υποβλήθηκε σε διαγνωστική εξέταση για την εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 10 σημείο 1 στοιχείο α), με αρνητικά αποτελέσματα·

και

ii) 

τα ζώα παρέμειναν σε καραντίνα για περίοδο 21 ημερών τουλάχιστον, προστατευμένα από προσβολές από έντομα-διαβιβαστές, και

είτε

— 
έχουν εμβολιαστεί ενάντια στην εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας με πλήρη πρώτο κύκλο εμβολίων και έχουν επανεμβολιαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις του παρασκευαστή το νωρίτερο 60 ημέρες και το αργότερο 12 μήνες πριν την ημερομηνία αποστολής·
είτε
— 
έχουν υποβληθεί σε εξέταση για την εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 10 σημείο 1 στοιχείο β), με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της καραντίνας·
iii) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε

— 
εξέταση για την εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 10 σημείο 1 στοιχείο β), χωρίς αύξηση του αντισωματικού τίτλου, σε ζεύγη δειγμάτων που ελήφθησαν με διαφορά 21 ημερών, με το δεύτερο να λαμβάνεται εντός διαστήματος 10 ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησης·
και
— 
εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώματος του ιού της εγκεφαλομυελίτιδας των ίππων τύπου Βενεζουέλας με τη διαγνωστική μέθοδο που προβλέπεται στο παράρτημα I μέρος 10 σημείο 2, με αρνητικό αποτέλεσμα, σε δείγμα που ελήφθη εντός 48 ωρών πριν από την αναχώρηση, και τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από έντομα-διαβιβαστές μετά τη δειγματοληψία και μέχρι την αναχώρηση·
ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

στ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ζ) 

τα ζώα δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τις νόσους που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των στοιχείων α) έως ε), κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, και την απαίτηση του στοιχείου στ), κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), οι περιορισμοί στις μετακινήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) ισχύουν για τουλάχιστον 30 ημέρες αφού το τελευταίο ζώο καταγεγραμμένου είδους για την αντίστοιχη νόσο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) θανατώθηκε και καταστράφηκε ή εσφάγη, και ο χώρος καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε.
3.  
Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, ο υπεύθυνος επιχείρησης που ζητά το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 76 παρέχει τα στοιχεία της διεύθυνσης για κάθε εγκατάσταση που διατηρεί ιπποειδή και στην οποία διατηρήθηκαν προς μετακίνηση ιπποειδή κατά τις 30 μέρες που προηγούνταν της σχεδιαζόμενης μετακίνησης προς άλλο κράτος μέλος.

Τμήμα 5

Καμηλίδες

Άρθρο 23

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων καμηλιδών προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενους καμηλίδες προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενους καμηλίδες κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενους σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε καμηλίδες εντός των τελευταίων 42 ημερών πριν από την αναχώρηση και έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, η οποία διενεργήθηκε, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγμα που ελήφθη κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και, εάν πρόκειται για θηλυκά ζώα μετά τον τοκετό, σε δείγμα που ελήφθη τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τον τοκετό·

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει πραγματοποιηθεί επιτήρηση για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) στους καμηλίδες που διατηρούνται στην εγκατάσταση σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 2 σημεία 1 και 2 κατά την περίοδο των 12 μηνών τουλάχιστον πριν την αναχώρηση, και κατά την περίοδο αυτή

i) 

στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο α) εισήλθαν μόνο καμηλίδες από εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν σημείο·

ii) 

σε περίπτωση λοίμωξης από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε καμηλίδες που εκτρέφονται στην εγκατάσταση, ελήφθησαν μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 2 σημείο 3·

στ) 

σε περίπτωση μετακίνησης των ζώων προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών/λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας σε βοοειδή, προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδης φλυκταινώδης αιδοιοκολπίτιδα σε καμηλίδες κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

▼M3

ζ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται στο κέντρο περιοχής ακτίνας τουλάχιστον 150 km εντός της οποίας η λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου:

i) 

δεν έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση· ή

ii) 

έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση αλλά πληρούται ένα από τα ακόλουθα σύνολα απαιτήσεων:

1. 

τα ζώα έχουν διατηρηθεί σε ζώνη εποχικά απαλλαγμένη από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο σύμφωνα με τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
2. 

τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από διαβιβαστές κατά τη μεταφορά στον τόπο προορισμού και έχουν διατηρηθεί προστατευμένα από προσβολή από διαβιβαστές σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές η οποία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές.

▼B

η) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

θ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμό μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να απομακρυνθούν τα προσβεβλημένα ζώα από αυτήν·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 3, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζώων από την εγκατάσταση·

ι) 

εξαιρουμένων των ζώων που μετακινούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 24, τα ζώα πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ια) 

πληρούνται οι όροι των άρθρων 32 και 33, κατά περίπτωση.

▼M3

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ζ) σημείο ii), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να επιτρέψει μετακινήσεις προς άλλο κράτος μέλος ή περιοχή αυτού οι οποίες δεν πληρούν μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο, εφόσον το κράτος μέλος προορισμού:

α) 

έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι οι εν λόγω μετακινήσεις επιτρέπονται· και

β) 

δέχεται τα ζώα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής ή περιοχή αυτού.

▼B

2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στους δεσποζόμενους καμηλίδες που προορίζονται για σφαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25.

Άρθρο 24

Παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων καμηλιδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ι), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων καμηλιδών οι οποίοι δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 25

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων καμηλιδών που προορίζονται για σφαγή προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 23, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενους καμηλίδες που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους εφόσον τα εν λόγω ζώα προέρχονται από εγκατάσταση

α) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

γ) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τμήμα 6

Ελαφίδες

Άρθρο 26

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ελαφιδών προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενους ελαφίδες προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν έχουν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενους ελαφίδες κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενους σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε ελαφίδες κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ε) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει πραγματοποιηθεί επιτήρηση για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) στους ελαφίδες που διατηρούνται στην εγκατάσταση σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 3 σημεία 1 και 2 κατά την περίοδο των 12 μηνών τουλάχιστον πριν την αναχώρηση, και κατά την περίοδο αυτή

i) 

στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο στοιχείο α) εισήλθαν μόνον ελαφίδες από εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τα μέτρα που προβλέπονται στο παρόν σημείο·

ii) 

σε περίπτωση λοίμωξης από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε ελαφίδες που εκτρέφονται στην εγκατάσταση, ελήφθησαν μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα II μέρος 3 σημείο 3·

στ) 

σε περίπτωση μετακίνησης των ζώων προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών/λοιμώδους φλυκταινώδους αιδοιοκολπίτιδας σε βοοειδή, προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδης φλυκταινώδης αιδοιοκολπίτιδα σε ελαφίδες κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

▼M3

ζ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται στο κέντρο περιοχής ακτίνας τουλάχιστον 150 km εντός της οποίας η λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσο:

i) 

δεν έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση· ή

ii) 

έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση αλλά πληρούται ένα από τα ακόλουθα σύνολα απαιτήσεων:

1. 

τα ζώα έχουν διατηρηθεί σε ζώνη εποχικά απαλλαγμένη από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο σύμφωνα με τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
2. 

τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από διαβιβαστές κατά τη μεταφορά στον τόπο προορισμού και έχουν διατηρηθεί προστατευμένα από προσβολή από διαβιβαστές σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές η οποία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές.

▼B

η) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

θ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμό μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να απομακρυνθούν τα προσβεβλημένα ζώα από αυτήν·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 3, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζώων από την εγκατάσταση·

ι) 

εξαιρουμένων των ζώων που μετακινούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 27, τα ζώα πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ια) 

πληρούνται οι όροι των άρθρων 32 και 33, κατά περίπτωση.

▼M3

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο ζ) σημείο ii), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να επιτρέψει μετακινήσεις προς άλλο κράτος μέλος ή περιοχή αυτού οι οποίες δεν πληρούν μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο, εφόσον το κράτος μέλος προορισμού:

α) 

έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι οι εν λόγω μετακινήσεις επιτρέπονται· και

β) 

δέχεται τα ζώα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής ή περιοχή αυτού.

▼B

2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στους δεσποζόμενους ελαφίδες που προορίζονται για σφαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28.

Άρθρο 27

Παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ελαφιδών προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο ι), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων ελαφιδών οι οποίοι δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 28

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ελαφιδών που προορίζονται για σφαγή προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 26, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν δεσποζόμενους ελαφίδες που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους εφόσον τα εν λόγω ζώα προέρχονται από εγκατάσταση

α) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

γ) 

στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τμήμα 7

Άλλα οπληφόρα

Άρθρο 29

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις άλλων δεσποζόμενων οπληφόρων προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν έχουν έρθει σε επαφή με άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενα σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και τα οποία εισέρχονται στην εγκατάσταση όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση·

γ) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας, τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis, προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ε) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis), προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε δεσποζόμενα ζώα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

▼M3

στ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται στο κέντρο περιοχής ακτίνας τουλάχιστον 150 km εντός της οποίας η λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσο:

i) 

δεν έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση· ή

ii) 

έχει αναφερθεί σε δεσποζόμενα ζώα ειδών καταγεγραμμένων για τη συγκεκριμένη νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση αλλά πληρούται ένα από τα ακόλουθα σύνολα απαιτήσεων:

1. 

τα ζώα έχουν διατηρηθεί σε ζώνη εποχικά απαλλαγμένη από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο σύμφωνα με τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία εισόδου του ζώου στην εποχικά απαλλαγμένη από τη νόσο περιοχή· ή
2. 

τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από διαβιβαστές κατά τη μεταφορά στον τόπο προορισμού και έχουν διατηρηθεί προστατευμένα από προσβολή από διαβιβαστές σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές η οποία πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 3 του παραρτήματος IX:

— 
επί τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης· ή
— 
επί τουλάχιστον 28 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε ορολογική εξέταση, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 28 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές· ή
— 
επί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία μετακίνησης και έχουν υποβληθεί σε εξέταση PCR, με αρνητικά αποτελέσματα, η οποία διενεργήθηκε σε δείγματα που συλλέχθηκαν τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου προστασίας από την προσβολή από διαβιβαστές.

▼B

ζ) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

η) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για την τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi), τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση ή, εάν προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία έχει αναφερθεί τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τα 2 τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση, μετά την τελευταία εστία η πληγείσα εγκατάσταση παρέμεινε υπό περιορισμό μετακινήσεων μέχρι:

i) 

να απομακρυνθούν τα προσβεβλημένα ζώα από αυτήν·

και

ii) 

τα υπόλοιπα ζώα στην εγκατάσταση να υποβληθούν σε εξέταση για τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 3, με αρνητικά αποτελέσματα, σε δείγματα που ελήφθησαν τουλάχιστον 6 μήνες μετά την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζώων από την εγκατάσταση·

θ) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689. Το παρόν σημείο δεν ισχύει για τα άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που αναφέρονται στο άρθρο 30·

ι) 

πληρούνται οι όροι των άρθρων 32 και 33, κατά περίπτωση.

▼M3

Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο στ) σημείο ii), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να επιτρέψει μετακινήσεις προς άλλο κράτος μέλος ή περιοχή αυτού οι οποίες δεν πληρούν μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εν λόγω σημείο, εφόσον το κράτος μέλος προορισμού:

α) 

έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι οι εν λόγω μετακινήσεις επιτρέπονται· και

β) 

δέχεται τα ζώα ανεξάρτητα από το κράτος μέλος καταγωγής ή περιοχή αυτού.

▼B

2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στα άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που προορίζονται για σφαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31.

Άρθρο 30

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις άλλων δεσποζόμενων οπληφόρων προς άλλα κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο ι), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση άλλων δεσποζόμενων οπληφόρων καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), τα οποία δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 31

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις άλλων δεσποζόμενων οπληφόρων που προορίζονται για σφαγή προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 29, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους όταν

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί κρούσμα άνθρακα σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη λύσσα, τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

γ) 

εάν πρόκειται για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που ανήκουν στα καταγεγραμμένα είδη για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τμήμα 8

Συμπληρωματικές απαιτήσεις υγείας των ζώων όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)

Άρθρο 32

Μέτρα βιοπροφύλαξης και μέτρα μετριασμού του κινδύνου για εργασίες μεταφοράς προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης αυτής

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της νόσου αυτής, μόνον εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

η μεταφορά πραγματοποιείται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24)·

β) 

τα ζώα προστατεύονται από προσβολή από διαβιβαστές του ιού·

και

i) 

το σχεδιαζόμενο ταξίδι δεν περιλαμβάνει εκφόρτωση των ζώων για περίοδο μεγαλύτερη της μίας ημέρας·

ή

ii) 

τα ζώα εκφορτώνονται σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές του ιού·

ή

iii) 

τα ζώα εκφορτώνονται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους κατά τη διάρκεια της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου·

γ) 

τα ζώα:

i) 

έχουν εμβολιαστεί ενάντια σε όλους τους ορότυπους του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που έχουν αναφερθεί εντός των δύο τελευταίων ετών στο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους διέλευσης και βρίσκονται ακόμη εντός της περιόδου εγγυημένης ανοσίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εμβολίου·

ή

ii) 

υποβλήθηκαν, με θετικά αποτελέσματα, σε ορολογική εξέταση ικανή να ανιχνεύσει ειδικά αντισώματα έναντι όλων των οροτύπων του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που έχουν αναφερθεί στο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους διέλευσης κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα προορίζονται για σφαγή.

2.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση δεσποζόμενων ζώων εάν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 και πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους

α) 

τα ζώα πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις υγείας των ζώων, όπως ορίζονται από την αρμόδια αρχή προορισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα, πριν από την αναχώρηση, έχουν επαρκή ανοσολογική προστασία από όλους τους ορότυπους του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που έχουν αναφερθεί στο κράτος μέλος ή στη ζώνη κράτους μέλους διέλευσης κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση·

ή

β) 

τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι προστατεύονται από τους ορότυπους του ιού του καταρροϊκού πυρετού που έχουν αναφερθεί στο κράτος μέλος ή στη ζώνη κράτους μέλους διέλευσης κατά τα δύο τελευταία έτη πριν από την αναχώρηση και δεν έχουν αναφερθεί στο κράτος μέλος ή τη ζώνη κράτους μέλους προορισμού κατά την ίδια περίοδο.

Άρθρο 33

Μέτρα βιοπροφύλαξης και μέτρα μετριασμού του κινδύνου για εργασίες μεταφοράς διαμέσου άλλου κράτους μέλους ή ζώνης κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης αυτής

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) διαμέσου άλλου κράτους μέλους ή ζώνης κράτους μέλους διέλευσης με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της νόσου αυτής, μόνον εφόσον πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ή

β) 

το μέσο μεταφοράς στο οποίο φορτώνονται τα ζώα προστατεύεται από προσβολή από διαβιβαστές του ιού κατά τη μεταφορά·

και

i) 

το σχεδιαζόμενο ταξίδι δεν περιλαμβάνει εκφόρτωση των ζώων για περίοδο μεγαλύτερη της μίας ημέρας·

ή

ii) 

τα ζώα εκφορτώνονται σε εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές ή εκφορτώνονται κατά τη διάρκεια της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου.

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση ζώων των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) διαμέσου άλλου κράτους μέλους ή ζώνη κράτους μέλους διέλευσης με καθεστώς απαλλαγμένου για τη συγκεκριμένη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης για τη νόσο, εφόσον το κράτος μέλος διέλευσης έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συμπληρωματικές απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις μετακινήσεις πουλερικών και αυγών για επώαση προς άλλα κράτη μέλη

Τμήμα 1

Πουλερικά

Άρθρο 34

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πουλερικών αναπαραγωγής και πουλερικών παραγωγής

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πουλερικά αναπαραγωγής και πουλερικά παραγωγής προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν διαμείνει συνεχώς σε μία ή περισσότερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών:

i) 

μετά την εκκόλαψή τους:

ή

ii) 

επί τουλάχιστον:

▼M1

— 
42 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εάν πρόκειται για πουλερικά αναπαραγωγής και πουλερικά παραγωγής για την παραγωγή κρέατος, αυγών για κατανάλωση ή άλλων προϊόντων·

▼B

— 
21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, εάν πρόκειται για πουλερικά παραγωγής για την αναπλήρωση αποθεμάτων πτερωτών θηραμάτων·
β) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνος στο οποίο δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Salmonella Pullorum, S. Gallinarum και S. arizonae και τα ζώα αυτά προέρχονται από εγκαταστάσεις οι οποίες, σε περίπτωση επιβεβαιωμένης λοίμωξης από Salmonella Pullorum, S. Gallinarum και S. arizonae, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν από την αναχώρηση, εφάρμοσαν τα ακόλουθα μέτρα:

i) 

το προσβεβλημένο σμήνος έχει σφαγεί ή έχει θανατωθεί και καταστραφεί·

ii) 

μετά τη σφαγή ή τη θανάτωση του προσβεβλημένου σμήνους που αναφέρεται στο σημείο i), η εγκατάσταση καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε·

iii) 

μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση που αναφέρονται στο σημείο ii), όλα τα σμήνη στην εγκατάσταση έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις για Salmonella Pullorum, S. Gallinarum και S. arizonae σε που διενεργήθηκαν με διαφορά τουλάχιστον 21 ημερών, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035·

γ) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνος στο οποίο δεν έχει αναφερθεί μυκοπλάσμωση των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis) και τα ζώα αυτά προέρχονται από εγκαταστάσεις οι οποίες, σε περίπτωση επιβεβαιωμένης μυκοπλάσμωσης των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum και M. meleagridis), κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν από την αναχώρηση, εφάρμοσαν τα ακόλουθα μέτρα:

είτε

i) 

το προσβεβλημένο σμήνος έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα στην εξέταση για μυκοπλάσμωση των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum και M. meleagridis) σε δύο εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 σε ολόκληρο το σμήνος με διαφορά τουλάχιστον 60 ημερών·

είτε

ii) 

το προσβεβλημένο σμήνος εσφάγη ή θανατώθηκε και καταστράφηκε, η εγκατάσταση καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε και, μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, όλα τα σμήνη στην εγκατάσταση έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα σε δύο εξετάσεις για μυκοπλάσμωση των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum και M. meleagridis) που διενεργήθηκαν με διαφορά τουλάχιστον 21 ημερών, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο β) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035·

δ) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνη που δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

▼M1

ε) 

η επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 δεν έχει εντοπίσει επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από ιούς της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας στο σμήνος καταγωγής των ζώων κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

▼B

στ) 

εάν πρόκειται για πουλερικά παραγωγής για αναπλήρωση αποθεμάτων πτερωτών θηραμάτων, τα ζώα δεν έχουν έρθει σε επαφή με πτηνά χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ζ) 

εάν πρόκειται για πάπιες και χήνες, τα ζώα έχουν υποβληθεί σε εξέταση για την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σύμφωνα με το παράρτημα IV, με αρνητικά αποτελέσματα·

η) 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42 για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών.

2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις μετακινήσεις λιγότερων από 20 πουλερικών πλην των στρουθιονιδών, τα οποία μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 37.

Άρθρο 35

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πουλερικών που προορίζονται για σφαγή

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πουλερικά που προορίζονται για σφαγή προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν διαμείνει συνεχώς σε εγκεκριμένη ή καταχωρισμένη εγκατάσταση εκτροφής πουλερικών:

i) 

μετά την εκκόλαψή τους·

ή

ii) 

επί τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνη που δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

γ) 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42 για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών.

2.  
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στις μετακινήσεις λιγότερων από 20 πουλερικών πλην των στρουθιονιδών, τα οποία μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 37.

Άρθρο 36

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις νεοσσών μίας ημέρας

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν νεοσσούς μίας ημέρας προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα προέρχονται από εγκεκριμένο εκκολαπτήριο·

β) 

τα ζώα έχουν εκκολαφθεί από αυγά για επώαση τα οποία:

i) 

πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 38 και προέρχονται από σμήνη που έχουν υποβληθεί σε ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και το άρθρο 91 παράγραφος 2 στοιχείο στ)·

ή

ii) 

έχουν εισέλθει στην Ένωση από τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη τρίτης χώρας·

γ) 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42 για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών.

2.  
Εάν πρόκειται για νεοσσούς μίας ημέρας που έχουν εκκολαφθεί από αυγά για επώαση τα οποία έχουν εισέλθει στην Ένωση από τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη τρίτης χώρας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής των εν λόγω νεοσσών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού ότι τα αυγά για επώαση είχαν εισέλθει στην Ένωση από τρίτη χώρα.
3.  
Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις μετακινήσεις λιγότερων από 20 πουλερικών πλην των στρουθιονιδών, τα οποία μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 37.

▼M1

Άρθρο 37

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις λιγότερων από 20 πουλερικών πλην των στρουθιονιδών

1.  

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 34, 35 και 36, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών προς άλλο κράτος μέλος εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνη τα οποία έχουν διαμείνει συνεχώς σε μία μόνο καταχωρισμένη εγκατάσταση από την εκκόλαψή τους ή για τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνη που δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

γ) 

η επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 δεν έχει εντοπίσει επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από ιούς της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας στο σμήνος καταγωγής των ζώων κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

τα ζώα δεν έχουν έρθει σε επαφή με νεοαφιχθέντα πουλερικά ή με πτηνά χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ε) 

εάν πρόκειται για πάπιες και χήνες, πλην εκείνων που προορίζονται για σφαγή, τα ζώα έχουν υποβληθεί σε εξέταση για την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σύμφωνα με το παράρτημα IV, με αρνητικά αποτελέσματα·

στ) 

τα ζώα έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για τη λοίμωξη από Salmonella Pullorum, S. Gallinarum και S. arizonae και για τη μυκοπλάσμωση των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum και M. meleagridis) σύμφωνα με το παράρτημα V, με αρνητικά αποτελέσματα·

ζ) 

πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42 για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών.

2.  
Εάν πρόκειται για νεοσσούς μίας ημέρας που έχουν εκκολαφθεί από αυγά για επώαση τα οποία έχουν εισέλθει στην Ένωση από τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη τρίτης χώρας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής των εν λόγω νεοσσών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού ότι τα αυγά για επώαση είχαν εισέλθει στην Ένωση από τρίτη χώρα.

▼B

Τμήμα 2

Αυγά πουλερικών για επώαση

Άρθρο 38

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις αυγών πουλερικών για επώαση

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν αυγά πουλερικών για επώαση προς άλλο κράτος μέλος μόνον όταν τα εν λόγω αυγά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση·

β) 

προέρχονται από σμήνη τα οποία έχουν διαμείνει συνεχώς σε μία ή περισσότερες εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών μετά την εκκόλαψή τους ή τουλάχιστον τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από τη συλλογή των αυγών·

γ) 

προέρχονται από ζώα που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 34 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και δ)·

δ) 

κάθε ένα από αυτά φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης του σμήνους καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 21 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035·

ε) 

έχουν απολυμανθεί·

στ) 

πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42.

Άρθρο 39

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις λιγότερων από 20 αυγών πουλερικών για επώαση πλην των αυγών στρουθιονιδών

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 38, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν λιγότερα από 20 αυγά πουλερικών για επώαση πλην των αυγών στρουθιονιδών προς άλλο κράτος μέλος εφόσον τα εν λόγω αυγά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

προέρχονται από καταχωρισμένη εγκατάσταση·

β) 

προέρχονται από σμήνη τα οποία:

i) 

έχουν παραμείνει συνεχώς σε καταχωρισμένη εγκατάσταση μετά την εκκόλαψή τους, ή τουλάχιστον επί 21 ημέρες πριν από τη συλλογή των αυγών·

ii) 

δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

iii) 

έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για τη λοίμωξη από Salmonella Pullorum, S. Gallinarum και S. arizonae και για τη μυκοπλάσμωση των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum και M. meleagridis) σύμφωνα με το παράρτημα V, με αρνητικά αποτελέσματα·

γ) 

πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 41 και 42.

Άρθρο 40

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις αυγών απαλλαγμένων από ειδικά παθογόνα

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 38, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν αυγά απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον τα εν λόγω αυγά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση εκτροφής πουλερικών·

β) 

προέρχονται από σμήνη απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, και τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών και κλινικών εξετάσεων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο καθεστώς ήταν ευνοϊκά·

γ) 

κάθε ένα από αυτά φέρει τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 21 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035.

Τμήμα 3

Απαιτήσεις όσον αφορά τον εμβολιασμό

Άρθρο 41

Απαιτήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό ενάντια στη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών

Στην περίπτωση που πουλερικά, αυγά πουλερικών για επώαση ή σμήνη από τα οποία προέρχονται αυγά για επώαση ή νεοσσοί μίας ημέρας έχουν εμβολιαστεί ενάντια στη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών με άλλα εμβόλια εκτός των αδρανοποιημένων εμβολίων, τα εμβόλια που έχουν χορηγηθεί πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος VI.

Τμήμα 4

Ειδικοί όροι όσον αφορά τις μετακινήσεις προς κράτη μέλη ή ζώνες κρατών μελών με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό

Άρθρο 42

Πρόσθετες απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πουλερικών και αυγών πουλερικών για επώαση προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πουλερικά και αυγά πουλερικών για επώαση από κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που δεν έχει καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που έχει το καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό, μόνον όταν τα εν λόγω ζώα και αυγά για επώαση, επιπλέον των απαιτήσεων των τμημάτων 1 έως 3 για το συγκεκριμένο εμπόρευμα, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών:

α) 

εάν πρόκειται για πουλερικά αναπαραγωγής και πουλερικά παραγωγής:

i) 

δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·

ii) 

έχουν παραμείνει απομονωμένα επί 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, είτε στην εγκατάσταση καταγωγής υπό την επίβλεψη επίσημου κτηνιάτρου είτε σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας, όπου:

— 
κανένα πουλερικό δεν έχει εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·
— 
δεν έχουν εισέλθει άλλα πτηνά κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·
— 
δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός στην εγκατάσταση καραντίνας·
iii) 

έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, σε ορολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών, σε δείγματα αίματος σε επίπεδο που να παρέχει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % για την ανίχνευση λοίμωξης με επιπολασμό 5 %·

β) 

εάν πρόκειται για πουλερικά που προορίζονται για σφαγή, τα ζώα αυτά προέρχονται από σμήνη τα οποία είτε:

i) 

δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών και έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, σε ορολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών, σε δείγματα αίματος σε επίπεδο που να παρέχει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % για την ανίχνευση λοίμωξης με επιπολασμό 5 %·

είτε

ii) 

έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών και έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών, σε επίπεδο που να παρέχει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % για την ανίχνευση λοίμωξης με επιπολασμό 5 %·

γ) 

εάν πρόκειται για νεοσσούς μίας ημέρας:

i) 

δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·

ii) 

προέρχονται από αυγά για επώαση που πληρούν τους όρους του στοιχείου δ)·

iii) 

προέρχονται από εκκολαπτήριο όπου η πρακτική λειτουργίας εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω αυγά για επώαση επωάζονται σε εντελώς διαφορετικές χρονικές περιόδους και διαφορετικές θέσεις από τα αυγά για επώαση που δεν πληρούν τους όρους του στοιχείου δ)·

δ) 

εάν πρόκειται για αυγά πουλερικών για επώαση:

i) 

δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·

ii) 

προέρχονται από σμήνη τα οποία:

είτε

— 
δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·
είτε
— 
έχουν εμβολιαστεί ενάντια τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών με τη χρήση αδρανοποιημένων εμβολίων·
είτε
— 
έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών με τη χρήση ζώντων εμβολίων που ικανοποιούν τα κριτήρια του παραρτήματος VI και ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη συλλογή των αυγών για επώαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εργασίες συγκέντρωσης για δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά

Άρθρο 43

Ειδικοί κανόνες για τις εργασίες συγκέντρωσης δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών

1.  

Κατά τη μετακίνηση δεσποζόμενων οπληφόρων και πουλερικών από την εγκατάσταση καταγωγής σε εγκατάσταση στο κράτος μέλος προορισμού, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα ζώα δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τρεις εργασίες συγκέντρωσης και ότι οι εν λόγω εργασίες συγκέντρωσης πραγματοποιούνται είτε σε εγκαταστάσεις εγκεκριμένες για εργασίες συγκέντρωσης είτε σε μέσα μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 44, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) 

κάθε ένα από τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά που έχουν συμμετάσχει στις εν λόγω εργασίες συγκέντρωσης μεταφέρεται στον τελικό τόπο προορισμού σε άλλο κράτος μέλος το αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης από την εγκατάσταση καταγωγής·

β) 

το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αναχώρησης καθενός από τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά από την εγκατάσταση καταγωγής του και της ημερομηνίας αναχώρησής του από την εγκατάσταση που έχει εγκριθεί για εργασίες συγκέντρωσης στο κράτος μέλος καταγωγής προς άλλο κράτος μέλος δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες.

2.  
Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, ο υπεύθυνος επιχείρησης που ζητά το πιστοποιητικό υγείας των ζώων προκειμένου να συμμορφωθεί με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 προσκομίζει ιστορικό των μετακινήσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των εργασιών συγκέντρωσης, των ζώων που αποτελούν το φορτίο, έπειτα από την αναχώρησή τους από την εγκατάσταση καταγωγής.
3.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), σε περίπτωση μεταφοράς ζώων διά θαλάσσης/πλωτής οδού, η προθεσμία των 20 ημερών που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορεί να παραταθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του ταξιδιού διά θαλάσσης/πλωτής οδού.

▼M3

4.  
Στην περίπτωση δεσποζόμενων οπληφόρων που προορίζονται για σφαγή, η συγκέντρωση ζώων από περισσότερες από μία εγκαταστάσεις για περίοδο κάτω των 20 ημερών μετά την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής θεωρείται εργασία συγκέντρωσης.

▼B

Άρθρο 44

Ειδικοί κανόνες για εργασίες συγκέντρωσης που πραγματοποιούνται σε μέσα μεταφοράς

Οι υπεύθυνοι επιχείρησης των εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται οπληφόρα ή πουλερικά που προορίζονται να συγκεντρωθούν επί μέσου μεταφοράς προτού μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος εξασφαλίζουν ότι η φόρτωση πραγματοποιείται στην εγκατάσταση χωρίς είσοδο του μέσου μεταφοράς σε χώρους όπου διατηρούνται ζώα.

Άρθρο 45

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης για τις εργασίες συγκέντρωσης

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχείρησης των εγκαταστάσεων που έχουν εγκριθεί για εργασίες συγκέντρωσης εξασφαλίζουν ότι

α) 

η εγκατάσταση ή οι επιδημιολογικά χωριστοί χώροι στέγασης των ζώων εντός της εγκατάστασης εκκενώνονται από τα ζώα και καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τις 14 ημέρες συνεχούς στέγασης·

β) 

τα ελαστικά των μέσων μεταφοράς από τα οποία εκφορτώνονται ζώα ή στα οποία φορτώνονται ζώα απολυμαίνονται πριν από την αναχώρησή τους από την εγκατάσταση.

2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες συγκέντρωσης δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών επί μέσων μεταφοράς φροντίζουν για την απολύμανση των ελαστικών του μέσου μεταφοράς πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής.

Άρθρο 46

Παρεκκλίσεις για τις μετακινήσεις οπληφόρων για επιδείξεις και για αθλητικές, πολιτιστικές και παρόμοιες εκδηλώσεις

1.  
Οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 126 παράγραφος 2 και στο άρθρο 134 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και στα άρθρα 43, 44 και 45 του παρόντος κανονισμού δεν ισχύουν για τη μετακίνηση δεσποζόμενων οπληφόρων προς άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη συμμετοχή σε επιδείξεις και σε αθλητικές, πολιτιστικές και παρόμοιες εκδηλώσεις.
2.  
Η άδεια του κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 133 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 δεν απαιτείται σε περίπτωση που ατομικώς πιστοποιημένα εγγεγραμμένα ιπποειδή φορτώνονται στο ίδιο μέσο μεταφοράς προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλο κράτος μέλος για να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων άλλων από τα δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά, και για τις μετακινήσεις αυγών πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση προς άλλα κράτη μέλη

Τμήμα 1

Πρωτεύοντα

Άρθρο 47

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πρωτευόντων προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πρωτεύοντα προς άλλο κράτος μέλος μόνον όταν τα ζώα

είτε

1. 

έχουν διατηρηθεί σε εγκατάσταση υπό περιορισμό και μεταφέρονται προς εγκατάσταση υπό περιορισμό στο κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 64 παράγραφος 1·

είτε

2. 

προέρχονται από εγκατάσταση άλλη από εγκατάσταση υπό περιορισμό και μεταφέρονται προς εγκατάσταση υπό περιορισμό στο κράτος μέλος προορισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 63 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Τμήμα 2

Μέλισσες και αγριομέλισσες

Άρθρο 48

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις μελισσών προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν μέλισσες σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του γόνου, προς άλλα κράτη μέλη μόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα και οι κυψέλες καταγωγής δεν παρουσιάζουν σημεία αμερικανικής σηψιγονίας, προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) ή προσβολής από Tropilaelaps spp.·

β) 

προέρχονται από μελισσοκομείο που βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου ακτίνας τουλάχιστον:

i) 

3 km εντός του οποίου δεν έχει αναφερθεί αμερικανική σηψιγονία κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και στον οποίο δεν εφαρμόζονται περιορισμοί λόγω εστίας αμερικανικής σηψιγονίας·

ii) 

100 km εντός του οποίου δεν έχει αναφερθεί προσβολή από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) και στον οποίο δεν εφαρμόζονται περιορισμοί λόγω υπόνοιας κρούσματος ή επιβεβαιωμένης εκδήλωσης προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών), εκτός εάν προβλέπεται παρέκκλιση στο άρθρο 49·

iii) 

100 km εντός του οποίου δεν έχει αναφερθεί προσβολή από Tropilaelaps spp. και στον οποίο δεν εφαρμόζονται περιορισμοί λόγω υπόνοιας κρούσματος ή επιβεβαιωμένης εκδήλωσης προσβολής Tropilaelaps spp.

Άρθρο 49

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις βασιλισσών μελισσών προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 48 στοιχείο β) σημείο ii), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν βασίλισσες μέλισσες εφόσον τα εν λόγω ζώα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 48 στοιχείο α) και του άρθρου 48 στοιχείο β) σημεία i) και iii) και τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

δεν έχει αναφερθεί προσβολή από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) στο μελισσοκομείο καταγωγής και το μελισσοκομείο βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 30 km από τα όρια ζώνης προστασίας ακτίνας τουλάχιστον 20 km, οριοθετημένης από την αρμόδια αρχή γύρω από επιβεβαιωμένη εκδήλωση προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών)·

β) 

το μελισσοκομείο καταγωγής δεν βρίσκεται σε ζώνη υπό περιορισμούς εξαιτίας προστατευτικών μέτρων θεσπισμένων από την Ένωση λόγω επιβεβαιωμένης προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών)·

γ) 

το μελισσοκομείο καταγωγής βρίσκεται σε περιοχή όπου πραγματοποιείται ετήσια επιτήρηση από την αρμόδια αρχή για την ανίχνευση προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 % ότι θα διαπιστωθεί τυχόν προσβολή από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) εάν προσβληθεί τουλάχιστον το 2 % των μελισσοκομείων·

δ) 

το μελισσοκομείο καταγωγής επιθεωρείται από την αρμόδια αρχή σε μηνιαία βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου παραγωγής, με αρνητικά αποτελέσματα, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο εμπιστοσύνης τουλάχιστον 95 % ότι θα διαπιστωθεί τυχόν προσβολή από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) εάν προσβληθεί τουλάχιστον το 2 % των κυψελών·

ε) 

φυλάσσονται σε ατομικούς κλωβούς με 20 συνοδούς κατ’ ανώτατο όριο.

Άρθρο 50

Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με την προσβολή από Varroa spp. για τις μετακινήσεις μελισσών προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν μέλισσες σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένου του γόνου, προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από την προσβολή από Varroa spp. εφόσον αυτές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 48 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

προέρχονται από κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από την προσβολή από Varroa spp.·

β) 

προστατεύονται από την προσβολή από Varroa spp. κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Άρθρο 51

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις αγριομελισσών προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν αγριομέλισσες προς άλλα κράτη μέλη μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

δεν παρουσιάζουν σημεία προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών)·

β) 

προέρχονται από εγκατάσταση που βρίσκεται στο κέντρο ενός κύκλου με ακτίνα τουλάχιστον 100 km, όπου δεν έχει αναφερθεί προσβολή από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) και στον οποίο δεν εφαρμόζονται περιορισμοί λόγω υπόνοιας κρούσματος ή επιβεβαιωμένης εκδήλωσης προσβολής από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών). Οι απαιτήσεις αυτές δεν ισχύουν για τις αγριομέλισσες από περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής που μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 52.

Άρθρο 52

Παρέκκλιση για τη μετακίνηση αγριομελισσών από περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής αγριομελισσών προς άλλα κράτη μέλη

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 στοιχείο β), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν αγριομέλισσες από περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής αγριομελισσών προς άλλα κράτη μέλη όταν αυτές συμμορφώνονται με το άρθρο 51 στοιχείο α) και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

έχουν εκτραφεί σε απομόνωση, σε χωριστές επιδημιολογικές μονάδες, με κάθε αποικία εντός κλειστού δοχείου το οποίο ήταν νέο ή καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε πριν από τη χρήση·

β) 

τακτικές έρευνες της επιδημιολογικής μονάδας σύμφωνα με γραπτές πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας δεν εντόπισαν προσβολή από Aethina tumida (μικρό κάνθαρο των κυψελών) εντός της επιδημιολογικής μονάδας.

Τμήμα 3

Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες

Άρθρο 53

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν σκύλους, γάτες και νυφίτσες προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα ταυτοποιούνται ατομικά:

είτε

i) 

σύμφωνα με το άρθρο 70 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035·

είτε

ii) 

με ευανάγνωστη δερματοστιξία που έχει τοποθετηθεί πριν από την 3η Ιουλίου 2011·

β) 

▼M3

τα ζώα συνοδεύονται από ατομικό έγγραφο ταυτοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035, και·

▼B

i) 

το ταυτοποιούμενο ζώο προέρχεται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση και έχει λάβει έναν πλήρη πρώτο κύκλο αντιλυσσικού εμβολιασμού τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από τη μετακίνηση, ή έχει επανεμβολιαστεί κατά της λύσσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφοι 1 και 2·

ii) 

εάν πρόκειται για σκύλους, αυτοί έχουν υποβληθεί σε μέτρα μετριασμού του κινδύνου προσβολής από Echinococcus multilocularis σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος 2 σημείο 1 και, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για σκύλους, γάτες ή νυφίτσες, από άλλες νόσους σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος 2 σημείο 3, εντός της απαιτούμενης προθεσμίας που ορίζεται εκεί, πριν από την είσοδο σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που μετακινούνται σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2;

▼M1

γ) 

τα ζώα που συγκεντρώνονται μετά την αναχώρησή τους από την εγκατάσταση καταγωγής τους συγκεντρώνονται σε κέντρα συγκέντρωσης σκύλων, γατών και νυφιτσών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035.

▼B

Άρθρο 54

Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις για αντιλυσσικό εμβολιασμό και για αγωγή κατά της προσβολής από Echinococcus multilocularis

1.  

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 στοιχείο β) σημείο i), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν σκύλους, γάτες και νυφίτσες ηλικίας μικρότερης των 12 εβδομάδων τα οποία δεν έχουν λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό, ή ηλικίας 12 έως 16 εβδομάδων τα οποία έχουν λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1, προς άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

το κράτος μέλος προορισμού έχει επιτρέψει τέτοιες μετακινήσεις εν γένει και έχει ενημερώσει το κοινό σε ειδικό ιστότοπο ότι επιτρέπονται τέτοιες μετακινήσεις· και

β) 

πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους:

i) 

το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 86 συνοδεύεται από δήλωση του υπευθύνου επιχείρησης η οποία αναφέρει ότι από τη γέννησή τους και μέχρι την αναχώρηση τα ζώα δεν είχαν έλθει σε επαφή με δεσποζόμενα χερσαία ζώα για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες λοίμωξης από τον ιό της λύσσας ή με άγρια ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας·

ή

ii) 

είναι δυνατόν να εξακριβωθεί, βάσει του εγγράφου ταυτοποίησης της μητέρας από την οποία ακόμα εξαρτώνται τα ζώα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ότι, πριν από τη γέννησή τους, η μητέρα είχε λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό ο οποίος πληρούσε τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1.

2.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53 στοιχείο β) σημεία i) και ii), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν σκύλους, γάτες και νυφίτσες που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας, και σκύλους που δεν έχουν λάβει αγωγή κατά της προσβολής από Echinococcus multilocularis, με απευθείας μεταφορά σε εγκατάσταση υπό περιορισμό.

Άρθρο 55

Υποχρέωση κατόχων ζώων συντροφιάς για τις μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών πλην των μετακινήσεων μη εμπορικού χαρακτήρα

Όταν μια μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή νυφιτσών που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς σε κατοικίες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 245 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 246 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς μετακινούν τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που διατηρούν ως ζώα συντροφιάς προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα ταυτοποιούνται ατομικά:

είτε

i) 

σύμφωνα με το άρθρο 70 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035·

είτε

ii) 

με ευανάγνωστη δερματοστιξία που έχει τοποθετηθεί πριν από την 3η Ιουλίου 2011·

β) 

τα ζώα συνοδεύονται από ατομικό έγγραφο ταυτοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035, το οποίο τεκμηριώνει ότι

i) 

το ταυτοποιούμενο ζώο έχει λάβει έναν πλήρη πρώτο κύκλο αντιλυσσικού εμβολιασμού τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή έχει επανεμβολιαστεί κατά της λύσσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που μετακινούνται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 56·

ii) 

εάν πρόκειται για σκύλους, αυτοί έχουν υποβληθεί σε μέτρα μετριασμού του κινδύνου προσβολής από Echinococcus multilocularis σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος 2 σημείο 1 και, κατά περίπτωση, εάν πρόκειται για σκύλους, γάτες ή νυφίτσες, από άλλες νόσους σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος 2 σημείο 3, εντός της απαιτούμενης προθεσμίας που ορίζεται εκεί, πριν από την είσοδο σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Άρθρο 56

Παρέκκλιση από την απαίτηση για αντιλυσσικό εμβολιασμό κατά τις μετακινήσεις σκύλων, γατών και νυφιτσών πλην των μετακινήσεων μη εμπορικού χαρακτήρα

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 55 στοιχείο β) σημείο i), οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς μπορούν να μετακινούν προς άλλο κράτος μέλος σκύλους, γάτες και νυφίτσες ηλικίας μικρότερης των 12 εβδομάδων που δεν έχουν λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό, ή σκύλους, γάτες και νυφίτσες ηλικίας 12 έως 16 εβδομάδων που έχουν λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1, τα οποία διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς σε κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι

α) 

το κράτος μέλος προορισμού έχει επιτρέψει τέτοιες μετακινήσεις εν γένει και έχει ενημερώσει το κοινό σε ειδικό ιστότοπο ότι επιτρέπονται τέτοιες μετακινήσεις· και

β) 

πληρούται ένας από τους παρακάτω όρους:

i) 

το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 86 συνοδεύεται από δήλωση του κατόχου των ζώων συντροφιάς η οποία αναφέρει ότι από τη γέννησή τους και μέχρι την αναχώρηση τα ζώα δεν είχαν έλθει σε επαφή με δεσποζόμενα χερσαία ζώα για τα οποία υπήρχαν υπόνοιες λοίμωξης από τον ιό της λύσσας ή με άγρια ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό της λύσσας·

ή

ii) 

είναι δυνατόν να εξακριβωθεί, βάσει του εγγράφου ταυτοποίησης της μητέρας από την οποία ακόμα εξαρτώνται τα ζώα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, ότι, πριν από τη γέννησή τους, η μητέρα είχε λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό ο οποίος πληρούσε τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1.

Άρθρο 57

Υποχρέωση πληροφόρησης των αρμόδιων αρχών σχετικά με την παρέκκλιση από τις απαιτήσεις αντιλυσσικού εμβολιασμού σκύλων, γατών και νυφιτσών

Τα κράτη μέλη διαθέτουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή, εν γένει, σκύλων, γατών και νυφιτσών ηλικίας μικρότερης των 12 εβδομάδων που δεν έχουν λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό, ή ηλικίας 12 έως 16 εβδομάδων που έχουν λάβει αντιλυσσικό εμβολιασμό αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 56 στοιχείο α), που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.

Τμήμα 4

Άλλα σαρκοφάγα

Άρθρο 58

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις άλλων σαρκοφάγων προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν άλλα σαρκοφάγα προς άλλο κράτος μέλος μόνον όταν τα εν λόγω άλλα σαρκοφάγα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα είτε ταυτοποιούνται ατομικά είτε ταυτοποιούνται ως ομάδα ζώων του ίδιου είδους που παραμένουν μαζί κατά τη διάρκεια της μετακίνησης προς τον προορισμό τους·

β) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από τον ιό της λύσσας σε δεσποζόμενα χερσαία ζώα κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

γ) 

τα ζώα έχουν λάβει έναν πλήρη πρώτο κύκλο αντιλυσσικού εμβολιασμού τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή έχουν επανεμβολιαστεί κατά της λύσσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ισχύος που καθορίζονται στο παράρτημα VII μέρος 1·

δ) 

εάν πρόκειται για κυνίδες, τα ζώα έχουν υποβληθεί σε μέτρα μετριασμού του κινδύνου προσβολής από Echinococcus multilocularis σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος 2 σημείο 2 εντός της απαιτούμενης προθεσμίας που ορίζεται εκεί, πριν από την είσοδο σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

ε) 

σε περίπτωση που έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 για λοίμωξη άλλη εκτός της λύσσας, καταγεγραμμένη για τα σαρκοφάγα ή για ορισμένα είδη σαρκοφάγων, τα ζώα των ειδών που εμπίπτουν στα εν λόγω μέτρα έχουν υποβληθεί σε μέτρα μετριασμού του κινδύνου για τα εν λόγω είδη σαρκοφάγων σύμφωνα με το παράρτημα VII μέρος 2 σημείο 3 εντός της απαιτούμενης περιόδου που ορίζεται εκεί, πριν από την είσοδο σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων στα ζώα που ανήκουν στα εν λόγω είδη σαρκοφάγων.

2.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ), οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να μετακινούν άλλα σαρκοφάγα που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας, και κυνίδες που δεν έχουν λάβει αγωγή κατά της προσβολής από Echinococcus multilocularis, εάν τα ζώα μεταφέρονται απευθείας σε

α) 

εγκατάσταση υπό περιορισμό·

ή

β) 

εγκατάσταση στην οποία τα ζώα αυτά εκτρέφονται ως γουνοφόρα ζώα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής ( 2 ).

Τμήμα 5

Πτηνά σε αιχμαλωσία και αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση

Άρθρο 59

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πτηνών σε αιχμαλωσία

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πτηνά σε αιχμαλωσία, πλην των ψιττακιδών, προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα έχουν παραμείνει συνεχώς σε καταχωρισμένη εγκατάσταση ή εγκατάσταση υπό περιορισμό μετά την εκκόλαψή τους, ή τουλάχιστον επί 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

τα ζώα προέρχονται από σμήνη που δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

γ) 

τα ζώα δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

δ) 

εάν τα ζώα έχουν εισέλθει στην Ένωση από τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη τρίτης χώρας, έχουν παραμείνει σε καραντίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση στην εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας προορισμού στην Ένωση·

ε) 

εάν πρόκειται για περιστέρια, τα ζώα έχουν εμβολιαστεί κατά της λοίμωξης από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών και προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία πραγματοποιείται εμβολιασμός κατά του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών·

στ) 

πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 61 και 62.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν ψιττακίδες προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1·

β) 

τα ζώα προέρχονται από εγκατάσταση στην οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία χλαμυδίωσης των πτηνών κατά τις 60 τελευταίες ημέρες πριν από την αναχώρηση και η οποία, σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία χλαμυδίωσης των πτηνών κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την αναχώρηση, έχει εφαρμόσει τα ακόλουθα μέτρα:

i) 

τα προσβεβλημένα πτηνά και τα πτηνά που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί έλαβαν αγωγή·

ii) 

μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακή εξέταση για τη χλαμυδίωση των πτηνών·

iii) 

μετά την ολοκλήρωση της αγωγής, η εγκατάσταση καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε·

iv) 

έχουν παρέλθει τουλάχιστον 60 ημέρες από την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης που αναφέρονται στο σημείο iii)·

γ) 

εάν τα ζώα έχουν έρθει σε επαφή με πτηνά σε αιχμαλωσία από εγκαταστάσεις στις οποίες έχει διαγνωστεί χλαμυδίωση των πτηνών κατά τις τελευταίες 60 ημέρες πριν από την αναχώρηση, έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακή εξέταση για τη χλαμυδίωση των πτηνών, η οποία διενεργήθηκε τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την επαφή·

δ) 

τα ζώα ταυτοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 76 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035.

Άρθρο 60

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις αυγών πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση προς άλλο κράτος μέλος μόνον όταν τα εν λόγω αυγά πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

προέρχονται από καταχωρισμένη εγκατάσταση ή εγκατάσταση υπό περιορισμό·

β) 

προέρχονται από σμήνη που έχουν διατηρηθεί σε καταχωρισμένη εγκατάσταση ή εγκατάσταση υπό περιορισμό·

γ) 

προέρχονται από σμήνη που δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος ζώου·

δ) 

πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό, όπως προβλέπεται στα άρθρα 61 και 62.

Άρθρο 61

Απαιτήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών

Στην περίπτωση που πτηνά σε αιχμαλωσία, αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση ή τα σμήνη από τα οποία προέρχονται τα αυγά για επώαση έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών με άλλα εμβόλια εκτός των αδρανοποιημένων εμβολίων, τα εμβόλια που έχουν χορηγηθεί πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος VI.

Άρθρο 62

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πτηνών σε αιχμαλωσία και αυγών πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πτηνά της τάξης Galliformes σε αιχμαλωσία και αυγά πτηνών της τάξης Galliformes σε αιχμαλωσία για επώαση από κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που δεν έχει καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους που έχει το καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό, μόνον όταν πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 59 έως 61 για το συγκεκριμένο εμπόρευμα και τα εν λόγω ζώα ή αυγά για επώαση πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών:

α) 

εάν πρόκειται για πτηνά σε αιχμαλωσία:

i) 

τα ζώα δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·

ii) 

τα ζώα έχουν παραμείνει απομονωμένα επί 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, είτε στην εγκατάσταση καταγωγής υπό την επίβλεψη επίσημου κτηνιάτρου είτε σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας, όπου:

— 
κανένα πτηνό σε αιχμαλωσία δεν έχει εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·
— 
δεν έχουν εισέλθει άλλα πτηνά κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρηση·
— 
δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός στην εγκατάσταση καραντίνας·
iii) 

τα ζώα έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα, κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση, σε ορολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών, σε δείγματα αίματος σε επίπεδο που να παρέχει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % για την ανίχνευση λοίμωξης με επιπολασμό 5 %·

β) 

εάν πρόκειται για αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση:

i) 

δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·

ii) 

προέρχονται από σμήνη τα οποία:

είτε

— 
δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·
είτε
— 
έχουν εμβολιαστεί ενάντια τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών με τη χρήση αδρανοποιημένων εμβολίων·
είτε
— 
έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών με τη χρήση ζώντων εμβολίων που ικανοποιούν τα κριτήρια του παραρτήματος VI και ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη συλλογή των αυγών για επώαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων προς εγκαταστάσεις υπό περιορισμό

Άρθρο 63

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από εγκαταστάσεις άλλες από τις εγκαταστάσεις υπό περιορισμό προς εγκατάσταση υπό περιορισμό

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα, πλην των πρωτευόντων, που προέρχονται από εγκαταστάσεις άλλες από τις εγκαταστάσεις υπό περιορισμό προς εγκατάσταση υπό περιορισμό σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα για περίοδο κατάλληλη για τις καταγεγραμμένες νόσους για τα είδη που πρόκειται να μετακινηθούν και, σε κάθε περίπτωση, για τουλάχιστον 30 ημέρες και, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, διατηρούνται:

είτε

i) 

πριν από τη μετακίνησή τους, σε εγκεκριμένη εγκατάσταση καραντίνας ή σε δομές καραντίνας άλλης εγκατάστασης υπό περιορισμό·

είτε

ii) 

μετά τη μετακίνησή τους, σε δομή καραντίνας της υπό περιορισμό εγκατάστασης τελικού προορισμού·

β) 

τα ζώα δεν παρουσιάζουν κλινικά σημεία ή υπόνοιες παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων για τα συγκεκριμένα είδη κατά τον χρόνο της μετακίνησης·

γ) 

τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις ταυτοποίησης που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2035 για το συγκεκριμένο είδος ζώου·

δ) 

τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις εμβολιασμού, αγωγής ή εξετάσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για τις μετακινήσεις των ζώων αυτών.

2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα πρωτεύοντα προς εγκατάσταση υπό περιορισμό μόνο σύμφωνα με κανόνες που είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί με εκείνους που αναφέρονται στον κώδικα υγείας των χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE), έκδοση 2018, στα άρθρα 5.9.1 έως 5.9.5 όσον αφορά τα μέτρα καραντίνας που ισχύουν για τα πρωτεύοντα και στο άρθρο 6.12.4 όσον αφορά τις απαιτήσεις καραντίνας για τα πρωτεύοντα από μη ελεγχόμενο περιβάλλον, και η μετακίνηση αυτή έχει εγκριθεί

α) 

σε περίπτωση μετακίνησης εντός κράτους μέλους, από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους·

ή

β) 

σε περίπτωση μετακίνησης προς άλλο κράτος μέλος, με συμφωνία της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους προορισμού.

Άρθρο 64

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων χερσαίων ζώων από εγκαταστάσεις υπό περιορισμό προς εγκαταστάσεις υπό περιορισμό σε άλλα κράτη μέλη

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα χερσαία ζώα από εγκατάσταση υπό περιορισμό προς εγκατάσταση υπό περιορισμό σε άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον τα εν λόγω ζώα δεν συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την εξάπλωση νόσων για τις οποίες είναι καταγεγραμμένα, βάσει των αποτελεσμάτων του σχεδίου επιτήρησης που καλύπτει τα εν λόγω ζώα.
2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν δεσποζόμενα ζώα των οικογενειών Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ή Tragulidae προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους σύμφωνα με τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.
3.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση τέτοιων ζώων τα οποία δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ή

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ειδικοί κανόνες και εξαιρέσεις

Άρθρο 65

Ειδικοί κανόνες για τις μετακινήσεις περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα μετακινούν τα τσίρκα και τα θεάματά τους προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το περιοδεύον τσίρκο ή το θέαμα με ζώα το δρομολόγιο της σχεδιαζόμενης μετακίνησής τους σε άλλο κράτος μέλος τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση·

β) 

το έγγραφο μετακίνησης που αναφέρεται στο άρθρο 77 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 και το οποίο συνοδεύει όλα τα προς μετακίνηση ζώα έχει επικαιροποιηθεί δεόντως·

και

i) 

το ατομικό έγγραφο ταυτοποίησης για κάθε σκύλο, γάτα ή νυφίτσα προς μετακίνηση, που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035, έχει συμπληρωθεί δεόντως με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 53 στοιχείο β) σημεία i) και ii)·

ii) 

το έγγραφο ταυτοποίησης ομάδας δεσποζόμενων πτηνών προς μετακίνηση, που αναφέρεται στο άρθρο 79 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035, έχει επικαιροποιηθεί δεόντως·

γ) 

κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αναχώρηση:

i) 

τα βοοειδή, τα προβατοειδή, τα αιγοειδή, οι καμηλίδες και οι ελαφίδες έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, με αρνητικά αποτελέσματα·

ii) 

τα βοοειδή, τα χοιροειδή και οι ελαφίδες έχουν υποβληθεί σε εξέταση για τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) με κάποια από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1, με αρνητικά αποτελέσματα·

iii) 

τα περιστέρια έχουν εμβολιαστεί ενάντια στον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών·

δ) 

όλα τα ζώα των περιοδευόντων τσίρκων και των θεαμάτων με ζώα έχουν επιθεωρηθεί από τον επίσημο κτηνίατρο εντός των 10 εργάσιμων ημερών πριν από την αναχώρηση του περιοδεύοντος τσίρκου και του θεάματος με ζώα και διαπιστώθηκε ότι αυτά είναι κλινικά υγιή για τις καταγεγραμμένες νόσους που ισχύουν για τα καταγεγραμμένα είδη ή κατηγορίες ζώων.

2.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα μετακινούν δεσποζόμενα ζώα των οικογενειών Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ή Tragulidae προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους σύμφωνα με τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.
3.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να επιτρέψει τη μετακίνηση τέτοιων ζώων τα οποία δεν πληρούν τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ή

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και χωρίς εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 66

Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις μετακινήσεις περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα προς άλλα κράτη μέλη

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υπογράφει και σφραγίζει το δρομολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 στοιχείο α) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

το περιοδεύον τσίρκο ή θέαμα με ζώα δεν υπόκειται σε ζωοϋγειονομικούς περιορισμούς σχετικά με καταγεγραμμένη νόσο για τα είδη ζώων τα οποία διατηρούνται στο περιοδεύον τσίρκο ή το θέαμα με ζώα·

β) 

πληρούνται οι απαιτήσεις υγείας των ζώων που καθορίζονται στο άρθρο 65·

γ) 

όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης που συνοδεύουν τα ζώα κατά τη μετακίνηση του περιοδεύοντος τσίρκου ή θεάματος με ζώα έχουν επικαιροποιηθεί δεόντως και τα ζώα πληρούν τις απαιτήσεις εμβολιασμού, αγωγής ή εξετάσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και ισχύουν για τη μετακίνηση των σχετικών ζωικών ειδών.

▼M2

Άρθρο 67

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις πτηνών σε αιχμαλωσία που προορίζονται για επίδειξη

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πτηνά σε αιχμαλωσία προς επίδειξη σε άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 59.
2.  

Πριν από τη μετακίνηση προς επίδειξη σε άλλο κράτος μέλος, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων σε ένα κράτος μέλος μπορούν να συγκεντρώνουν πτηνά σε αιχμαλωσία σε μία καταχωρισμένη εγκατάσταση που βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) 

τα πτηνά σε αιχμαλωσία παραμένουν στην εν λόγω εγκατάσταση για μέγιστη περίοδο 12 ωρών·

β) 

κατά τη στιγμή της συγκέντρωσης, η εγκατάσταση διατηρεί μόνο πτηνά σε αιχμαλωσία που προορίζονται για τη σχετική επίδειξη·

γ) 

όλα τα πτηνά σε αιχμαλωσία που συγκεντρώνονται στην εγκατάσταση προέρχονται απευθείας από καταχωρισμένες ή εγκεκριμένες εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται συνεχώς και στις οποίες πληρούν τους όρους που ορίζονται στο άρθρο 59.

3.  

Ο υπεύθυνος επιχείρησης της επίδειξης, εξαιρουμένων των πτητικών επιδείξεων, εξασφαλίζει ότι:

α) 

η είσοδος ζώων στην επίδειξη περιορίζεται σε πτηνά σε αιχμαλωσία που έχουν εγγραφεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή στην επίδειξη·

β) 

η είσοδος στην επίδειξη πτηνών που προέρχονται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η επίδειξη δεν θέτει σε κίνδυνο το υγειονομικό καθεστώς των πτηνών που συμμετέχουν στην επίδειξη·

είτε

i) 

μέσω της απαίτησης να έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς όλα τα πτηνά σε αιχμαλωσία που συμμετέχουν στην επίδειξη·

είτε

ii) 

με τη διατήρηση των πτηνών σε αιχμαλωσία που κατάγονται από το κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η επίδειξη σε χωριστούς χώρους ή περιφράξεις από τα πτηνά σε αιχμαλωσία που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη·

γ) 

ένας κτηνίατρος

i) 

διενεργεί ελέγχους ταυτότητας των πτηνών σε αιχμαλωσία που συμμετέχουν στην επίδειξη, πριν από την είσοδό τους στην επίδειξη·

ii) 

παρακολουθεί την κλινική κατάσταση των πτηνών κατά την είσοδο και κατά τη διάρκεια της επίδειξης.

▼M3

4.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα πτηνά σε αιχμαλωσία που έχουν μετακινηθεί σε επίδειξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 επιστρέφονται στο κράτος μέλος καταγωγής μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα πτηνά συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων, το οποίο εκδίδεται είτε από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, είτε από την αντίστοιχη αρχή του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η επίδειξη. Η εν λόγω τελευταία αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό υγείας των ζώων με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρέχονται στο πιστοποιητικό που εξέδωσε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής·

β) 

η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού που εκδίδει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής·

γ) 

τα πτηνά δεν έχουν έλθει σε επαφή με πτηνά κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος κατά την επίδειξη.

Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υγείας των ζώων έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι τα πτηνά δεν έχουν έλθει σε επαφή με πτηνά κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος στη διάρκεια της επίδειξης εκδίδεται από τον κτηνίατρο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) για πτηνά άλλα από εκείνα που συμμετέχουν σε πτητικές επιδείξεις ή από τον υπεύθυνο επιχείρησης ο οποίος έχει την ευθύνη για τα πτηνά που συμμετείχαν σε πτητική επίδειξη.

5.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα πτηνά σε αιχμαλωσία που έχουν μετακινηθεί σε επίδειξη σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 μετακινούνται προς κράτος μέλος το οποίο δεν είναι το κράτος μέλος καταγωγής μόνον εφόσον πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

τα πτηνά συνοδεύονται από το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που εξέδωσε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της επίδειξης και το οποίο συμπληρώθηκε με βάση τα επίσημα στοιχεία που παρέχονται στο πιστοποιητικό που εξέδωσε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1·

β) 

η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού που εκδίδει η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής·

γ) 

τα πτηνά δεν έχουν έλθει σε επαφή με πτηνά κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος κατά την επίδειξη·

δ) 

σε περίπτωση που η επίδειξη πραγματοποιείται σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό, πτηνά της τάξης Galliformes δεν μετακινούνται προς κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό, εκτός εάν όλα τα πτηνά της τάξης Galliformes της επίδειξης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 62 στοιχείο α).

Ο υπεύθυνος επιχείρησης στον τόπο προορισμού εξασφαλίζει ότι τα πτηνά παραμένουν απομονωμένα από κάθε άλλο πτηνό επί 21 ημέρες μετά την άφιξη.

▼M1

Άρθρο 68

Ειδικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις ταχυδρομικών περιστεριών προς αθλητικές εκδηλώσεις σε άλλο κράτος μέλος

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν ταχυδρομικά περιστέρια προς αθλητικές εκδηλώσεις σε άλλο κράτος μέλος μόνον όταν τα εν λόγω ζώα πληρούν τους όρους του άρθρου 59, με εξαίρεση την περίοδο διαμονής που προβλέπεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο α).

▼B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Πιστοποιητικά υγείας των ζώων και κοινοποίηση μετακινήσεων

Τμήμα 1

Απαιτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υγείας των ζώων

▼M3

Άρθρο 69

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις δεσποζόμενων ιπποειδών προς άλλα κράτη μέλη

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής δύναται να επιτρέψει τη μετακίνηση, προς άλλο κράτος μέλος, εγγεγραμμένων ιπποειδών τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση υγείας των ζώων που καθορίζονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού έχει ορίσει τους όρους με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) και έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη ότι οι εν λόγω μετακινήσεις επιτρέπονται·

β) 

τα ζώα που διατηρούνται και μετακινούνται στα αντίστοιχα εδάφη του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους προορισμού πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για τη μετακίνηση δεσποζόμενων ιπποειδών προς άλλα κράτη μέλη, και ιδίως τις ειδικές απαιτήσεις υγείας των ζώων που καθορίζονται στο άρθρο 22·

γ) 

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πληροί τον όρο, που έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, για την ιχνηλασιμότητα των μετακινούμενων ζώων και ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού σχετικά με την πρόθεσή της να κάνει χρήση της παρέκκλισης.

▼B

Άρθρο 70

Παρέκκλιση για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα προς άλλα κράτη μέλη

Οι απαιτήσεις πιστοποίησης υγείας των ζώων που προβλέπονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 δεν ισχύουν για τη μεταφορά χερσαίων ζώων περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα προς άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 71

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για ορισμένα δεσποζόμενα χερσαία ζώα

▼M1

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν πτηνά σε αιχμαλωσία, εκτός από ταχυδρομικά περιστέρια προς αθλητικές εκδηλώσεις, μέλισσες, αγριομέλισσες πλην των αγριομελισσών από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, πρωτεύοντα, σκύλους, γάτες, νυφίτσες ή άλλα σαρκοφάγα ζώα προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

▼M2

2.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να επαναφέρουν πτηνά σε αιχμαλωσία από επιδείξεις άλλες εκτός των πτητικών επιδείξεων στο κράτος μέλος καταγωγής των πτηνών σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 στοιχείο β).
3.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μπορούν να επαναφέρουν πτηνά σε αιχμαλωσία από πτητικές επιδείξεις στο κράτος μέλος καταγωγής των πτηνών σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 4 στοιχείο γ).

▼B

Άρθρο 72

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση προς άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής.

Τμήμα 2

Περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενα χερσαία ζώα και αυγά για επώαση

Άρθρο 73

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενα βοοειδή

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα βοοειδή, πλην των δεσποζόμενων βοοειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10, καθώς και τις απαιτήσεις των άρθρων 11, 12 και 13 κατά περίπτωση.
2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα βοοειδή που μετακινούνται είτε απευθείας είτε μετά από εργασίες συγκέντρωσης προς σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 74

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή

1.  

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή, πλην των δεσποζόμενων προβατοειδών και αιγοειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται:

α) 

εάν πρόκειται για προβατοειδή, εξαιρουμένων των μη ευνουχισμένων αρσενικών προβατοειδών, στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 2·

β) 

εάν πρόκειται για αιγοειδή, στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 3·

γ) 

εάν πρόκειται για μη ευνουχισμένα αρσενικά προβατοειδή, στο άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 4·

δ) 

στο άρθρο 17, κατά περίπτωση.

2.  

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή που μετακινούνται προς άλλο κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης για τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται:

α) 

στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και δ) έως η)·

β) 

είτε στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είτε στο άρθρο 16·

γ) 

στο άρθρο 17, κατά περίπτωση.

3.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα προβατοειδή και αιγοειδή που μετακινούνται είτε απευθείας είτε μετά από εργασίες συγκέντρωσης σε σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή, το οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18.

Άρθρο 75

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενα χοιροειδή

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα χοιροειδή, πλην των δεσποζόμενων χοιροειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19, καθώς και τις απαιτήσεις του άρθρου 20 κατά περίπτωση.
2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα χοιροειδή που μετακινούνται είτε απευθείας είτε μετά από εργασίες συγκέντρωσης προς σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21.

Άρθρο 76

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενα ιπποειδή

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενα ιπποειδή, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22.
2.  

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στην παράγραφο 1

α) 

χορηγείται για μεμονωμένο ιπποειδές·

ή

β) 

μπορεί να χορηγείται για φορτίο ιπποειδών τα οποία

i) 

αποστέλλονται απευθείας σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να συμμετάσχουν σε εργασίες συγκέντρωσης·

ή

ii) 

μεταφέρονται, είτε απευθείας είτε αφού συμμετάσχουν σε εργασίες συγκέντρωσης, σε σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή.

Άρθρο 77

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενους καμηλίδες

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενους καμηλίδες, πλην των δεσποζόμενων καμηλιδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23, καθώς και τις απαιτήσεις του άρθρου 24 κατά περίπτωση.
2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενους καμηλίδες που μετακινούνται είτε απευθείας είτε μετά από εργασίες συγκέντρωσης προς σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25.

Άρθρο 78

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για δεσποζόμενους ελαφίδες

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενους ελαφίδες, πλην των δεσποζόμενων ελαφιδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26, καθώς και τις απαιτήσεις του άρθρου 27 κατά περίπτωση.
2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για δεσποζόμενους ελαφίδες που μετακινούνται είτε απευθείας είτε μετά από εργασίες συγκέντρωσης προς σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 28.

Άρθρο 79

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα, πλην των άλλων δεσποζόμενων οπληφόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 29, καθώς και τις απαιτήσεις του άρθρου 30 κατά περίπτωση.
2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για άλλα δεσποζόμενα οπληφόρα που μετακινούνται είτε απευθείας είτε μετά από εργασίες συγκέντρωσης προς σφαγείο σε άλλο κράτος μέλος για άμεση σφαγή, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31.

Άρθρο 80

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για πουλερικά

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για πουλερικά, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται:

α) 

εάν πρόκειται για πουλερικά αναπαραγωγής ή πουλερικά παραγωγής, στο άρθρο 34 και στα άρθρα 41 και 42, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών·

β) 

εάν πρόκειται για πουλερικά για σφαγή, στο άρθρο 35 και στα άρθρα 41 και 42, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών·

γ) 

εάν πρόκειται για νεοσσούς μίας ημέρας, στο άρθρο 36 και στα άρθρα 41 και 42, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών·

δ) 

εάν πρόκειται για λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών, στο άρθρο 37 και στα άρθρα 41 και 42, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πουλερικών.

Άρθρο 81

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τα πτηνά σε αιχμαλωσία

▼M1

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα πτηνά σε αιχμαλωσία πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 59, καθώς και στα άρθρα 61 και 62 κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία πτηνών.

▼M2

2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα πτηνά σε αιχμαλωσία που προορίζονται για επιδείξεις, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 και, στην περίπτωση που τα πτηνά συγκεντρώνονται σε μία και μόνη καταχωρισμένη εγκατάσταση, με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 67 παράγραφος 2.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 82

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τα αυγά πουλερικών για επώαση

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για αυγά πουλερικών για επώαση, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 161 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 2 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται:

α) 

εάν πρόκειται για αυγά πουλερικών για επώαση πλην εκείνων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ), στο άρθρο 38 και στα άρθρα 41 και 42, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία αυγών·

β) 

εάν πρόκειται για λιγότερα από 20 αυγά πουλερικών για επώαση πλην των στρουθιονιδών, στο άρθρο 39 και στα άρθρα 41 και 42, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία αυγών·

γ) 

εάν πρόκειται για αυγά πουλερικών απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα, στο άρθρο 40.

Άρθρο 83

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τα αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 72, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 2 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 60 καθώς και στα άρθρα 61 και 62, κατά περίπτωση, για τη συγκεκριμένη κατηγορία αυγών.

Άρθρο 84

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τις μέλισσες και τις αγριομέλισσες

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τις μέλισσες, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 48 καθώς και στα άρθρα 49 και 50, κατά περίπτωση.
2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τις αγριομέλισσες πλην των αγριομελισσών από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 51.

Άρθρο 85

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τα πρωτεύοντα

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα πρωτεύοντα, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 47.

Άρθρο 86

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες

▼M3

1.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες, εκτός από τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 53, καθώς και στο άρθρο 54 κατά περίπτωση, και σύνδεσμο προς το έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035.

▼B

2.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες που διατηρούνται ως ζώα συντροφιάς, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 55, καθώς και στο άρθρο 56 κατά περίπτωση, και σύνδεσμο προς το έγγραφο ταυτοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035.

Άρθρο 87

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για άλλα σαρκοφάγα

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για άλλα σαρκοφάγα, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 58.

Άρθρο 88

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τα χερσαία ζώα που μετακινούνται από εγκατάσταση υπό περιορισμό προς εγκατάσταση υπό περιορισμό σε άλλο κράτος μέλος

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα χερσαία ζώα που μετακινούνται από εγκατάσταση υπό περιορισμό προς εγκατάσταση υπό περιορισμό σε άλλο κράτος μέλος, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ή σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 64.

Τμήμα 3

Απαιτήσεις πιστοποίησης υγείας των ζώων όσον αφορά συγκεκριμένους τύπους μετακίνησης δεσποζόμενων χερσαίων ζώων

Άρθρο 89

Πιστοποίηση υγείας των ζώων για μετακινήσεις οπληφόρων και πουλερικών μέσω εγκαταστάσεων όπου διενεργούνται εργασίες συγκέντρωσης

Η αρμόδια αρχή εκδίδει το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στα άρθρα 73 έως 80 για τη μετακίνηση, προς άλλο κράτος μέλος, οπληφόρων και πουλερικών που συμμετέχουν σε εργασίες συγκέντρωσης, ως εξής:

α) 

οι έλεγχοι εγγράφων, οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι και οι εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 διενεργούνται πριν από την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού υγείας των ζώων που αναφέρεται στα άρθρα 73 έως 80

είτε

i) 

στην εγκατάσταση καταγωγής, όταν τα ζώα προορίζονται για

— 
απευθείας μετακίνηση σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για εργασίες συγκέντρωσης στο κράτος μέλος διέλευσης·
ή
— 
εργασία συγκέντρωσης επί μέσου μεταφοράς στο κράτος μέλος καταγωγής προκειμένου να μεταφερθούν απευθείας σε άλλο κράτος μέλος·

είτε

ii) 

σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για εργασίες συγκέντρωσης, εάν τα ζώα έχουν συγκεντρωθεί στο κράτος μέλος καταγωγής για αποστολή σε άλλο κράτος μέλος·

είτε

iii) 

σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για εργασίες συγκέντρωσης σε κράτος μέλος διέλευσης, εάν τα ζώα έχουν συμμετάσχει σε εργασίες συγκέντρωσης σε τέτοιο κράτος μέλος·

β) 

το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στα άρθρα 73 έως 80 συμπληρώνεται με βάση επίσημες πληροφορίες:

i) 

που είναι διαθέσιμες στον πιστοποιούντα επίσημο κτηνίατρο που διενήργησε τους ελέγχους και τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) και ii) στο κράτος μέλος καταγωγής·

ή

ii) 

που παρέχονται στο πρώτο ή το δεύτερο πιστοποιητικό υγείας των ζώων που αναφέρεται στα άρθρα 73 έως 80, τα οποία είναι διαθέσιμα στον πιστοποιούντα επίσημο κτηνίατρο που διενήργησε τους ελέγχους και τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημείο iii), στο κράτος μέλος διέλευσης, εάν τα ζώα διέρχονται από τέτοιο κράτος μέλος.

Άρθρο 90

Πιστοποίηση υγείας των ζώων για δεσποζόμενα οπληφόρα και πουλερικά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους από το κράτος μέλος καταγωγής διαμέσου του εδάφους άλλων κρατών μελών προς τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι τα δεσποζόμενα οπληφόρα ή πουλερικά που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτη χώρα, τα οποία μεταφέρονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης διαμέσου άλλου κράτους μέλους, συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά στα οποία βεβαιώνεται ότι:

i) 

τα ζώα πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου για τη μετακίνηση δεσποζόμενων οπληφόρων ή πουλερικών που προορίζονται για σφαγή στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το σημείο εξόδου·

και

ii) 

εάν πρόκειται για ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), τα ζώα συμμορφώνονται τουλάχιστον με το άρθρο 33 όταν το σημείο εξόδου βρίσκεται σε κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24).

Τμήμα 4

Κανόνες σχετικά με την ευθύνη της αρμόδιας αρχής για την πιστοποίηση υγείας των ζώων

Άρθρο 91

Ευθύνη της αρμόδιας αρχής για την πιστοποίηση υγείας των ζώων

1.  

Προτού υπογράψει πιστοποιητικό υγείας των ζώων, ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί τους ακόλουθους τύπους ελέγχων εγγράφων, ελέγχων ταυτότητας και φυσικών ελέγχων και εξετάσεων προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις:

α) 

για δεσποζόμενα οπληφόρα, έλεγχο ταυτότητας και κλινική εξέταση των ζώων του φορτίου, με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος·

β) 

για πουλερικά αναπαραγωγής, πουλερικά παραγωγής και λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων και των αρχείων παραγωγής που τηρούνται στην εγκατάσταση, έλεγχο ταυτότητας των ζώων του φορτίου και κλινική επιθεώρηση του σμήνους καταγωγής και των ζώων του φορτίου με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το είδος·

γ) 

για πουλερικά που προορίζονται για σφαγή, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων και των αρχείων παραγωγής που τηρούνται στην εγκατάσταση, έλεγχο ταυτότητας των ζώων του φορτίου και κλινική επιθεώρηση του σμήνους καταγωγής με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το είδος·

δ) 

για νεοσσούς μίας ημέρας, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων και των αρχείων παραγωγής που τηρούνται στην εγκατάσταση του σμήνους καταγωγής, με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το είδος·

ε) 

για πτηνά σε αιχμαλωσία:

i) 

έλεγχο ταυτότητας των ζώων του φορτίου·

ii) 

έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων και των αρχείων παραγωγής που τηρούνται στην εγκατάσταση και κλινική επιθεώρηση του σμήνους καταγωγής και των ζώων του φορτίου με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το είδος·

▼M2

iii) 

για πτηνά σε αιχμαλωσία που μετακινούνται προς επίδειξη σε άλλο κράτος μέλος από μία και μόνη καταχωρισμένη εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2: έλεγχοι ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι των πτηνών σε αιχμαλωσία και έλεγχος εγγράφων των μητρώων υγείας και παραγωγής της καταχωρισμένης ή εγκεκριμένης εγκατάστασης καταγωγής και δήλωσης του υπευθύνου επιχείρησης της εν λόγω εγκατάστασης με την οποία βεβαιώνεται ότι:

— 
τα πτηνά σε αιχμαλωσία που παρουσιάστηκαν για πιστοποίηση παρέμειναν συνεχώς στην εγκατάσταση καταγωγής από την εκκόλαψή τους ή τουλάχιστον κατά τις τελευταίες 21 ημέρες πριν από την αναχώρησή τους·
— 
το σμήνος προέλευσης δεν παρουσιάζει μη φυσιολογική θνησιμότητα απροσδιόριστης αιτίας· και
— 
εντός των τελευταίων 48 ωρών, τα πτηνά του σμήνους καταγωγής δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα ή υπόνοιες καταγεγραμμένων νόσων που αφορά το συγκεκριμένο είδος·

▼B

στ) 

για αυγά πουλερικών για επώαση, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων και των αρχείων παραγωγής που τηρούνται στην εγκατάσταση του σμήνους καταγωγής και, κατά περίπτωση, των αρχείων που τηρούνται στο εκκολαπτήριο αποστολής, έλεγχο ταυτότητας των αυγών για επώαση και

είτε

i) 

κλινική επιθεώρηση του σμήνους καταγωγής με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το είδος·

είτε

ii) 

μηνιαίες επισκέψεις υγειονομικού ελέγχου του καθεστώτος υγείας του σμήνους καταγωγής και αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος υγείας, με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επιχείρησης·

ζ) 

για αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων και των αρχείων παραγωγής που τηρούνται στην εγκατάσταση, έλεγχο ταυτότητας των αυγών για επώαση και κλινική επιθεώρηση του σμήνους καταγωγής με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το είδος·

η) 

για μέλισσες και αγριομέλισσες, έλεγχο ταυτότητας και

είτε

i) 

οπτική εξέταση των ζώων, της συσκευασίας τους και κάθε τροφής ή άλλου υλικού που τα συνοδεύει, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν παρουσίας αμερικανικής σηψιγονίας, Aethina tumida (μικρού κανθάρου των κυψελών) και Tropilaelaps spp. για τις μέλισσες ή Aethina tumida (μικρού κανθάρου των κυψελών) για τις αγριομέλισσες·

είτε

ii) 

για βασίλισσες μέλισσες προς πιστοποίηση κατά παρέκκλιση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49, έλεγχο εγγράφων των αρχείων των μηνιαίων υγειονομικών επιθεωρήσεων κατά την περίοδο παραγωγής, οπτική εξέταση των μεμονωμένων κλωβών με σκοπό την επαλήθευση του μέγιστου αριθμού συνοδών ανά κλωβό και οπτική εξέταση των ζώων, της συσκευασίας τους και κάθε τροφής ή άλλου υλικού που τα συνοδεύει, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν παρουσίας αμερικανικής σηψιγονίας, Aethina tumida (μικρού κανθάρου των κυψελών) και Tropilaelaps spp.·

θ) 

για πρωτεύοντα, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων, έλεγχο ταυτότητας και κλινική εξέταση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κλινική επιθεώρηση του ή των ζώων του φορτίου με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος·

▼M3

ι) 

για σκύλους, γάτες και νυφίτσες, έλεγχο του ατομικού εγγράφου ταυτοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 και για σκύλους, γάτες, νυφίτσες και άλλα σαρκοφάγα, έλεγχο ταυτότητας και κλινική εξέταση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κλινική επιθεώρηση των ζώων του φορτίου με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος·

▼B

ια) 

για χερσαία ζώα από εγκατάσταση υπό περιορισμό που μετακινούνται προς εγκατάσταση υπό περιορισμό σε άλλο κράτος μέλος, έλεγχο εγγράφων των κτηνιατρικών αρχείων, έλεγχο ταυτότητας και κλινική εξέταση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κλινική επιθεώρηση των ζώων του φορτίου με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.

2.  

Ο επίσημος κτηνίατρος πραγματοποιεί τους ελέγχους εγγράφων, τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυσικούς ελέγχους και εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και εκδίδει το πιστοποιητικό υγείας των ζώων:

α) 

εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής ή, κατά περίπτωση, την εγκατάσταση που έχει εγκριθεί για εργασίες συγκέντρωσης, εάν πρόκειται για δεσποζόμενα οπληφόρα εκτός των ιπποειδών·

▼M3

β) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής εάν πρόκειται για ιπποειδή·

▼B

γ) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής, εάν πρόκειται για πουλερικά αναπαραγωγής, πουλερικά παραγωγής, λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών ή πτηνά σε αιχμαλωσία·

δ) 

εντός των τελευταίων 5 ημερών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής, εάν πρόκειται για πουλερικά που προορίζονται για σφαγή·

ε) 

εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής εάν πρόκειται για νεοσσούς μίας ημέρας·

στ) 

εάν πρόκειται για αυγά πουλερικών για επώαση:

i) 

εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την αναχώρηση των αυγών για επώαση από την εγκατάσταση καταγωγής, στην περίπτωση των ελέγχων εγγράφων, των ελέγχων ταυτότητας, της κλινικής επιθεώρησης του σμήνους καταγωγής και της αξιολόγησης του υφιστάμενου καθεστώτος υγείας του, με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επιχείρησης·

ii) 

εντός των τελευταίων 31 ημερών πριν από την αναχώρηση των αυγών για επώαση από την εγκατάσταση καταγωγής, στην περίπτωση των μηνιαίων επισκέψεων υγειονομικού ελέγχου του σμήνους καταγωγής·

ζ) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής εάν πρόκειται για αυγά πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση·

η) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής, εάν πρόκειται για μέλισσες και αγριομέλισσες, και εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής, εάν πρόκειται για βασίλισσες μέλισσες προς πιστοποίηση κατά παρέκκλιση·

θ) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής εάν πρόκειται για πρωτεύοντα·

ι) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής εάν πρόκειται για σκύλους, γάτες, νυφίτσες ή άλλα σαρκοφάγα·

ια) 

εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν από την αναχώρηση από την εγκατάσταση καταγωγής εάν πρόκειται για χερσαία ζώα που μετακινούνται από εγκατάσταση υπό περιορισμό προς εγκατάσταση υπό περιορισμό σε άλλο κράτος μέλος.

3.  
Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων ισχύει για περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 92.

Άρθρο 92

Παρέκκλιση από τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων

1.  
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 91 παράγραφος 3, σε περίπτωση μεταφοράς ζώων διά θαλάσσης/πλωτής οδού η 10ήμερη περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων μπορεί να παραταθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του ταξιδιού διά θαλάσσης/πλωτής οδού.

▼M3

2.  

Κατά παρέκκλιση από την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 3, το πιστοποιητικό υγείας των ζώων που εκδίδεται για μεμονωμένο ιπποειδές που αναφέρεται στο άρθρο 76 παράγραφος 2 στοιχείο α) ισχύει για 30 ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

το ιπποειδές προς μετακίνηση συνοδεύεται από το ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, το οποίο περιλαμβάνει έγκυρο σήμα επικύρωσης που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή από τον φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί η δραστηριότητα αυτή, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 4 έτη, και το οποίο τεκμηριώνει ότι το ζώο διαμένει συνήθως σε εγκατάσταση που έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια αρχή ως εγκατάσταση με χαμηλό κίνδυνο για την υγεία των ζώων χάρη στις συχνές επισκέψεις ζωοϋγειονομικού ελέγχου, στους πρόσθετους ελέγχους ταυτότητας και εξετάσεις υγείας και στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιείται φυσική αναπαραγωγή στην εγκατάσταση, παρά μόνο σε ειδικούς χωριστούς χώρους·

ή

β) 

το εγγεγραμμένο ιπποειδές προς μετακίνηση συνοδεύεται από το ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 114 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, το οποίο περιλαμβάνει έγκυρη άδεια που έχει εκδοθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 4 έτη, είτε από την εθνική ομοσπονδία που συμμετέχει στη Fédération Equestre Internationale για συμμετοχή σε ιππικούς αγώνες είτε από την αρμόδια αρχή ιπποδρομιών για συμμετοχή σε ιπποδρομίες, και η οποία τεκμηριώνει τουλάχιστον δύο επισκέψεις ετησίως από κτηνίατρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για τακτικούς εμβολιασμούς κατά της γρίπης των ιπποειδών και τις εξετάσεις που απαιτούνται για τη μετακίνηση προς άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

▼B

3.  

Κατά τη διάρκεια ισχύος του, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 επαρκεί για

α) 

πολλαπλές εισόδους σε άλλα κράτη μέλη·

β) 

την επιστροφή στην εγκατάσταση αναχώρησης που αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

Τμήμα 5

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση των μετακινήσεων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση προς άλλα κράτη μέλη

Άρθρο 93

Εκ των προτέρων κοινοποίηση, από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, των μετακινήσεων αγριομελισσών από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής μεταξύ κρατών μελών

Στην περίπτωση των αγριομελισσών που μετακινούνται από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής προς άλλο κράτος μέλος, ο υπεύθυνος επιχείρησης της εγκατάστασης καταγωγής ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πριν από την αναχώρηση των εν λόγω αγριομελισσών.

Άρθρο 94

Εκ των προτέρων κοινοποίηση από τους υπευθύνους επιχειρήσεων περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα όταν προτίθενται να μετακινήσουν δεσποζόμενα χερσαία ζώα μεταξύ κρατών μελών

Σε περίπτωση μετακίνησης περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα προς άλλο κράτος μέλος, ο υπεύθυνος επιχείρησης για τα περιοδεύοντα τσίρκα και τα θεάματα με ζώα ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την αναχώρησή των εν λόγω περιοδευόντων τσίρκων και θεαμάτων με ζώα.

Άρθρο 95

Εκ των προτέρων κοινοποίηση, από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, των μετακινήσεων αυγών πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση μεταξύ κρατών μελών

Σε περίπτωση μετακίνησης αυγών πτηνών σε αιχμαλωσία για επώαση προς άλλο κράτος μέλος, ο υπεύθυνος επιχείρησης της εγκατάστασης καταγωγής ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση του εν λόγω ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.

Άρθρο 96

Υποχρέωση πληροφόρησης των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά την κοινοποίηση των μετακινήσεων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αποστέλλουν κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 152 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 παρέχουν στην αρμόδια αρχή, για κάθε φορτίο δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που πρόκειται να μετακινηθεί προς άλλο κράτος μέλος, τις πληροφορίες που προβλέπονται στις ακόλουθες διατάξεις:

α) 

παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) για τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα, πλην των αγριομελισσών από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, προς μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος·

β) 

παράρτημα VIII μέρος 2 για τις αγριομέλισσες από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Άρθρο 97

Υποχρέωση πληροφόρησης της αρμόδιας αρχής όσον αφορά την κοινοποίηση των μετακινήσεων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής που αποστέλλει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 παρέχει, για κάθε φορτίο δεσποζόμενων χερσαίων ζώων που πρόκειται να μετακινηθεί προς άλλο κράτος μέλος, τις πληροφορίες που προβλέπονται στις ακόλουθες διατάξεις:

α) 

παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 1 στοιχεία α) έως δ) για τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα, πλην των αγριομελισσών από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, προς μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος·

β) 

παράρτημα VIII μέρος 2 για τις αγριομέλισσες από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής.

Άρθρο 98

Κοινοποίηση των μετακινήσεων αυγών για επώαση προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αποστέλλουν κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 163 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και σύμφωνα με το άρθρο 95 του παρόντος κανονισμού παρέχουν στην αρμόδια αρχή, για κάθε φορτίο αυγών για επώαση που πρόκειται να μετακινηθεί προς άλλο κράτος μέλος, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 2 στοιχεία α) έως ε).

Άρθρο 99

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση διακοπών ρεύματος και άλλων διαταραχών του συστήματος IMSOC, η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής των δεσποζόμενων χερσαίων ζώων ή των αυγών για επώαση που πρόκειται να μετακινηθούν προς άλλο κράτος μέλος ακολουθεί τις ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 134 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

Άρθρο 100

Καθορισμός περιφερειών για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων μετακινήσεων

Κατά τον καθορισμό περιφερειών για τη διαχείριση των κοινοποιήσεων μετακινήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 97 και 98, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι:

α) 

όλα τα τμήματα της επικράτειάς τους καλύπτονται από τουλάχιστον μία περιφέρεια·

β) 

κάθε καθορισμένη περιφέρεια εμπίπτει στην αρμοδιότητα μιας αρμόδιας αρχής διορισμένης για την πιστοποίηση της υγείας των ζώων στη συγκεκριμένη περιφέρεια·

γ) 

η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την καθορισμένη περιφέρεια έχει πρόσβαση στο IMSOC·

δ) 

το προσωπικό της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνο για την καθορισμένη περιφέρεια διαθέτει κατάλληλες ικανότητες και γνώσεις και έχει λάβει ειδική κατάρτιση ή έχει αντίστοιχη πρακτική εμπειρία στη χρήση του IMSOC για την παραγωγή, τον χειρισμό και τη διαβίβαση των πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 97 και 98.

ΜΕΡΟΣ III

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΓΡΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ

Άρθρο 101

Απαιτήσεις για τις μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

1.  
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν άγρια χερσαία ζώα από τον οικότοπο καταγωγής τους μόνο με απευθείας φόρτωσή τους σε μέσο μεταφοράς προς μετακίνηση σε οικότοπο ή εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να εισέλθουν τα ζώα σε καμία εγκατάσταση στο κράτος μέλος καταγωγής.
2.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά άγριων χερσαίων ζώων, εκτός των μελισσών και των αγριομελισσών:

α) 

κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε

i) 

τα ζώα δεν μπορούν να διαφύγουν ή να πέσουν έξω·

ii) 

είναι δυνατή η οπτική επιθεώρηση των ζώων επί του μέσου μεταφοράς·

iii) 

εμποδίζεται ή ελαχιστοποιείται η διαφυγή ζωικών περιττωμάτων, υλικών στρωμνής ή ζωοτροφών·

iv) 

εάν πρόκειται για πτηνά, εμποδίζεται ή ελαχιστοποιείται η διαφυγή φτερών·

v) 

όπου απαιτείται, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται ακινητοποιημένα ή ναρκωμένα·

β) 

καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως μετά από κάθε μεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε αντικειμένου που συνιστά κίνδυνο για την υγεία των ζώων και, εφόσον χρειάζεται, απολυμαίνονται εκ νέου και οπωσδήποτε στεγνώνονται ή αφήνονται να στεγνώσουν πριν από κάθε νέα φόρτωση ζώων.

3.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε τα εμπορευματοκιβώτια εντός των οποίων μεταφέρονται άγρια χερσαία ζώα, εκτός των μελισσών και των αγριομελισσών:

α) 

πληρούν τους όρους του σημείου 2 στοιχείο α)·

β) 

περιέχουν μόνο άγρια ζώα του ίδιου είδους που προέρχονται από τον ίδιο οικότοπο·

γ) 

φέρουν σήμανση με λεπτομερή στοιχεία για το είδος και τον αριθμό των ζώων·

δ) 

είτε είναι αχρησιμοποίητα και ειδικά σχεδιασμένα εμπορευματοκιβώτια μίας χρήσης που καταστρέφονται μετά την πρώτη χρήση τους είτε καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά τη χρήση και στεγνώνονται ή αφήνονται να στεγνώσουν πριν από κάθε επόμενη χρήση.

4.  

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων μετακινούν άγρια χερσαία ζώα από τον οικότοπο καταγωγής τους προς οικότοπο ή εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:

α) 

τα περισσότερα από τα ζώα του φορτίου είχαν παραμείνει στον οικότοπο καταγωγής επί τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, ή από τη γέννησή τους εάν είναι ηλικίας μικρότερης των 30 ημερών, και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν είχαν έρθει σε επαφή με δεσποζόμενα ζώα κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή υποκείμενα σε περιορισμούς μετακίνησης για υγειονομικούς λόγους, ή με δεσποζόμενα ζώα που προέρχονται από εγκατάσταση η οποία δεν πληρούσε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο στοιχείο β)·

β) 

άλλα ζώα που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτη χώρα ή επικράτεια κατά την περίοδο των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση των ζώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία εισέρχονται σε εγκατάσταση εντός του οικοτόπου όπου διαμένουν τα εν λόγω ζώα, διατηρούνται χωριστά κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται η άμεση ή έμμεση επαφή με όλα τα άλλα ζώα στην εν λόγω εγκατάσταση και στον οικότοπο·

γ) 

▼M1

ζώα καταγεγραμμένων ειδών για τις σχετικές νόσους, που προέρχονται από οικότοπο στον οποίο δεν έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες νόσοι και λοιμώξεις εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών:

▼B

i) 

λοίμωξη από τον ιό της λύσσας κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

ii) 

λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε άγρια χερσαία ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω νόσο κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

iii) 

λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε άγρια χερσαία ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω νόσο κατά τις τελευταίες 42 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

iv) 

λοίμωξη από τον ιό της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου εντός ακτίνας 150 km σε άγρια χερσαία ζώα των καταγεγραμμένων ειδών για την εν λόγω νόσο κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από την αναχώρηση·

v) 

άνθρακας σε οπληφόρα κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

vi) 

τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi) κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση·

δ) 

εάν τα ζώα ανήκουν στις οικογένειες Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ή Tragulidae, ο οικότοπος καταγωγής συμμορφώνεται με τουλάχιστον μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) που καθορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ε) 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για επαφή μεταξύ των εν λόγω ζώων και άγριων χερσαίων ζώων τα οποία δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του στοιχείου γ) κατά τις 30 τελευταίες ημέρες πριν από την αναχώρηση.

▼M1

5.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4 στοιχείο δ) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής μπορεί να εγκρίνει τη μετακίνηση σε άλλο κράτος μέλος ή ζώνη άλλου κράτους μέλους άγριων χερσαίων ζώων που ανήκουν στις οικογένειες Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ή Tragulidae και κατάγονται από οικότοπο που δεν συμμορφώνεται με τουλάχιστον με μία από τις απαιτήσεις για τη λοίμωξη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 1 έως 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689:

▼B

α) 

με καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο ή με εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης της λοίμωξης από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24) εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

ή

β) 

χωρίς καθεστώς απαλλαγμένου από τη νόσο και εγκεκριμένο πρόγραμμα εκρίζωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού (ορότυποι 1-24), εφόσον το κράτος μέλος προορισμού έχει ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ότι τέτοιες μετακινήσεις επιτρέπονται. Εάν το κράτος μέλος προορισμού θέτει όρους για την έγκριση τέτοιων μετακινήσεων, οι όροι αυτοί πρέπει να είναι κάποιοι από τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II κεφάλαιο 2 τμήμα 1 σημεία 5 έως 8 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689.

Άρθρο 102

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πιστοποιητικών υγείας των ζώων για άγρια χερσαία ζώα

Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για άγρια χερσαία ζώα, το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, περιέχει τις γενικές πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII σημείο 3 και βεβαίωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 4, καθώς και στο άρθρο 101 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού κατά περίπτωση.

Άρθρο 103

Κανόνες σχετικά με την ευθύνη της αρμόδιας αρχής για την πιστοποίηση υγείας των ζώων σε σχέση με τις μετακινήσεις άγριων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

1.  

Πριν από την υπογραφή του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που προβλέπεται στο άρθρο 102 για τη μετακίνηση άγριων χερσαίων ζώων, ο επίσημος κτηνίατρος πραγματοποιεί τους ακόλουθους τύπους ελέγχων ταυτότητας και εξετάσεων:

α) 

εξέταση των διαθέσιμων πληροφοριών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 4·

β) 

έλεγχο ταυτότητας·

γ) 

κλινική εξέταση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, κλινική επιθεώρηση των ζώων του φορτίου με σκοπό τον εντοπισμό κλινικών σημείων ή υπόνοιας παρουσίας των καταγεγραμμένων ή αναδυόμενων νόσων που αφορούν το συγκεκριμένο είδος.

2.  
Ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί τον έλεγχο εγγράφων, τον έλεγχο ταυτότητας και τους σωματικούς ελέγχους και εξετάσεις όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 και εκδίδει το πιστοποιητικό υγείας των ζώων εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από την αναχώρηση του φορτίου από τον οικότοπο.
3.  
Το πιστοποιητικό υγείας ζώων ισχύει για διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
4.  
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, σε περίπτωση μεταφοράς άγριων χερσαίων ζώων διά θαλάσσης/πλωτής οδού η 10ήμερη περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων μπορεί να παραταθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του ταξιδιού διά θαλάσσης/πλωτής οδού.

Άρθρο 104

Απαιτήσεις για εκ των προτέρων κοινοποίηση, από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, των μετακινήσεων άγριων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, πλην των μεταφορέων, που μεταφέρουν άγρια χερσαία ζώα προς άλλο κράτος μέλος αποστέλλουν κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την αναχώρηση του φορτίου.

Άρθρο 105

Υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά την κοινοποίηση των μετακινήσεων άγριων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

Για τους σκοπούς της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, πλην των μεταφορέων, που μετακινούν άγρια χερσαία ζώα προς άλλο κράτος μέλος παρέχουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 145 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 3 στοιχεία α) έως δ), για κάθε φορτίο τέτοιων ζώων που πρόκειται να μετακινηθεί προς άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 106

Ευθύνη της αρμόδιας αρχής όσον αφορά την κοινοποίηση των μετακινήσεων άγριων χερσαίων ζώων προς άλλα κράτη μέλη

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής που αποστέλλει κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 παρέχει, για κάθε φορτίο άγριων χερσαίων ζώων που πρόκειται να μετακινηθεί προς άλλο κράτος μέλος, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VIII μέρος 1 σημείο 3 στοιχεία α) έως δ).

Άρθρο 107

Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση διακοπών ρεύματος και άλλων διαταραχών του συστήματος IMSOC, η αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής των άγριων χερσαίων ζώων ακολουθεί τις ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 134 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

ΜΕΡΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 108

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Μέρος 1

Λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis

1. Ορολογικές δοκιμασίες για βοοειδή, προβατοειδή, αιγοειδή και καμηλίδες:

α) 

δοκιμασίες με βρουκελλικό αντιγόνο σε ρυθμιστικό διάλυμα·

β) 

δοκιμασία καθήλωσης συμπληρώματος (CFT)·

γ) 

έμμεση ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (I-ELISA)·

δ) 

δοκιμασία φθορισμομετρίας πολωμένου φωτός (FPA)·

ε) 

ανταγωνιστική ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (C-ELISA).

2. Ορολογικές δοκιμασίες για χοιροειδή:

α) 

δοκιμασίες με βρουκελλικό αντιγόνο σε ρυθμιστικό διάλυμα·

β) 

δοκιμασία καθήλωσης συμπληρώματος (CFT)·

γ) 

έμμεση ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (I-ELISA)·

δ) 

δοκιμασία φθορισμομετρίας πολωμένου φωτός (FPA)·

ε) 

ανταγωνιστική ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (C-ELISA).

3. Δερματική δοκιμασία βρουκελλίνης (BST) για προβατοειδή, αιγοειδή και χοιροειδή

Μέρος 2

Λοίμωξη από σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis)

1. Δερματικές δοκιμασίες φυματινισμού:

α) 

απλός ενδοδερμικός φυματινισμός (SITT)·

β) 

συγκριτικός ενδοδερμικός φυματινισμός (CITT).

2. Διαθέσιμη δοκιμασία για δείγματα αίματος:

α) 

δοκιμασία γ-ιντερφερόνης.

Μέρος 3

Τρυπανοσωμίαση (Trypanosoma evansi)

Ορολογικές δοκιμασίες:

α) 

ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για την τρυπανοσωμίαση·

β) 

δοκιμασία συγκόλλησης σε κάρτα για την τρυπανοσωμίαση (CATT) με ορό αραιωμένο 1:4.

Μέρος 4

Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών

Ορολογικές δοκιμασίες:

α) 

δοκιμασίες για δείγματα αίματος:

i) 

δοκιμασία ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ (AGID)·

ii) 

παρεμποδιστική ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (B-ELISA)·

iii) 

έμμεση ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (I-ELISA)·

β) 

δοκιμασίες για δείγματα γάλατος:

i) 

έμμεση ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (I-ELISA).

Μέρος 5

Λοιμώδης ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών/λοιμώδης φλυκταινώδης αιδοιοκολπίτιδα των βοοειδών 

Μέθοδοι:

Μη εμβολιασμένα βοοειδή

Ι-ELISA για τον BoHV-1 ()

Β-ELISA για την gΒ ()

Βοοειδή εμβολιασμένα με εμβόλιο με απαλοιφή της gE

B-ELISA για την gΕ ()

(1)   

ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού BoHV-1.

(2)   

ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης BoHV-1-gB. Όταν γίνεται λόγος για δοκιμασίες ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ιού BoHV-1, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και αυτή η μέθοδος.

(3)   

ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης BoHV-1-gE.

Μέρος 6

Ιογενής διάρροια των βοοειδών

1. Άμεσες μέθοδοι:

α) 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR σε πραγματικό χρόνο)·

β) 

ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για την ανίχνευση αντιγόνων του ιού της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών (BVDV)·

2. Ορολογικές δοκιμασίες:

α) 

έμμεση ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (I-ELISA)·

β) 

παρεμποδιστική ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (B-ELISA).

▼M3

γ) 

εξουδετέρωση ιού.

▼B

Μέρος 7

Λοίμωξη από τον ιό της νόσου του Aujeszky 

Μέθοδοι:

Χοιροειδή

ELISA για τον ιό της νόσου του Aujeszky (ADV) ()

Χοιροειδή ηλικίας μικρότερης των 4 μηνών, από μητέρες εμβολιασμένες με εμβόλιο με απαλοιφή της gE

ELISA για την gΕ ()

(1)   

ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ολόκληρου του ADV, έναντι της πρωτεΐνης ADV-gB ή έναντι της πρωτεΐνης ADV-gD. Για τον έλεγχο παρτίδων διαγνωστικών κιτ για ADV-gB, για ADV-gD ή για ολόκληρο τον ιό ADV, ο κοινοτικός ορός αναφοράς ADV 1 ή επιμέρους πρότυπα αυτού πρέπει να δίνουν θετικό αποτέλεσμα σε αραίωση 1:2.

(2)   

ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης ADV-gE. Για τον έλεγχο παρτίδων, ο κοινοτικός ορός αναφοράς ADV 1 ή επιμέρους πρότυπα αυτού πρέπει να δίνουν θετικό αποτέλεσμα σε αραίωση 1:8.

Μέρος 8

Δουρίνη

Δοκιμασία καθήλωσης συμπληρώματος για τη δουρίνη, με ορό αραιωμένο 1:5.

Μέρος 9

Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών

Ορολογικές δοκιμασίες:

α) 

δοκιμασία ανοσοδιάχυσης σε γέλη άγαρ (AGID)·

β) 

ενζυμική δοκιμασία ανοσοπροσρόφησης (ELISA) για τη λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών.

Μέρος 10

Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας

1. Ορολογικές δοκιμασίες:

α) 

δοκιμασία απομόνωσης ιού για την εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας·

β) 

δοκιμασία αναστολής της αιμοσυγκόλλησης για την εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας·

2. Άμεση μέθοδος:

αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με αντίστροφη μεταγραφή (RT-PCR) για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού της εγκεφαλομυελίτιδας των ίππων τύπου Βενεζουέλας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE ΚΑΙ M. TUBERCULOSIS) ΣΕ ΑΙΓΟΕΙΔΗ, ΚΑΜΗΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΙΔΕΣ

Μέρος 1

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα προ της μετακίνησης όσον αφορά τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε αιγοειδή

1. Το πρόγραμμα επιτήρησης προ της μετακίνησης για τον εντοπισμό της λοίμωξης από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε εγκατάσταση για τους σκοπούς της μετακίνησης δεσποζόμενων αιγοειδών προς άλλο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

μεταθανάτια επιθεώρηση όλων των σφαγέντων αιγοειδών από την εγκατάσταση·

β) 

μεταθανάτια εξέταση των νεκρών αιγοειδών ηλικίας άνω των 9 μηνών, εκτός εάν αυτή είναι αδύνατη για υλικοτεχνικούς λόγους ή είναι περιττή για επιστημονικούς λόγους·

γ) 

ετήσια ζωοϋγειονομική επίσκεψη από κτηνίατρο·

δ) 

ετήσιες εξετάσεις όλων των αιγοειδών που διατηρούνται στην εγκατάσταση για σκοπούς αναπαραγωγής, με αρνητικά αποτελέσματα.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν είναι απαραίτητο να απαιτούνται οι ετήσιες εξετάσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχείο δ) εάν η αρμόδια αρχή, βάσει εκτίμησης κινδύνου, θεωρεί αμελητέο τον κίνδυνο λοίμωξης στο κράτος μέλος ή στη ζώνη, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

▼M1

α) 

τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία α), β) και γ) και αποτελούν τμήμα του προγράμματος επιτήρησης προ της μετακίνησης που θεσπίζεται στο σημείο 1 έχουν διενεργηθεί στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 1 για τουλάχιστον 24 μήνες και δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε αιγοειδή που διατηρούνται στην εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής·

▼B

β) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους απαλλαγμένο/-η από τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) για τον πληθυσμό των βοοειδών.

▼M1

3. Εάν έχει αναφερθεί λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε αιγοειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 1, τα ζώα αυτά μπορούν να μετακινηθούν προς άλλο κράτος μέλος μόνον αφού όλα τα αιγοειδή ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που διατηρούνται στην εν λόγω εγκατάσταση έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις, με αρνητικά αποτελέσματα. Οι εν λόγω εξετάσεις πρέπει να διενεργηθούν σε αιγοειδή ή σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί από αιγοειδή το νωρίτερο 42 μέρες μετά την απομάκρυνση του τελευταίου επιβεβαιωμένου κρούσματος και του τελευταίου ζώου που βρέθηκε θετικό με χρήση διαγνωστικής μεθόδου.

▼B

Μέρος 2

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα προ της μετακίνησης όσον αφορά τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε καμηλίδες

1. Το πρόγραμμα επιτήρησης προ της μετακίνησης για τον εντοπισμό της λοίμωξης από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε εγκατάσταση για τους σκοπούς της μετακίνησης δεσποζόμενων καμηλιδών προς άλλο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

μεταθανάτια επιθεώρηση όλων των σφαγέντων καμηλιδών από την εγκατάσταση·

β) 

μεταθανάτια εξέταση των νεκρών καμηλιδών ηλικίας άνω των 9 μηνών, εκτός εάν αυτή είναι αδύνατη για υλικοτεχνικούς λόγους ή είναι περιττή για επιστημονικούς λόγους·

γ) 

ετήσια ζωοϋγειονομική επίσκεψη από κτηνίατρο·

δ) 

ετήσιες εξετάσεις όλων των καμηλιδών που διατηρούνται στην εγκατάσταση για σκοπούς αναπαραγωγής, με αρνητικά αποτελέσματα.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν είναι απαραίτητο να απαιτούνται οι ετήσιες εξετάσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχείο δ) εάν η αρμόδια αρχή, βάσει εκτίμησης κινδύνου, θεωρεί αμελητέο τον κίνδυνο λοίμωξης στο κράτος μέλος ή στη ζώνη, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

το πρόγραμμα επιτήρησης προ της μετακίνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει υλοποιηθεί στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 24 μήνες και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν αναφέρθηκε λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε καμηλίδες που διατηρούνται στην εγκατάσταση·

β) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους απαλλαγμένο/-η από τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) για τον πληθυσμό των βοοειδών.

▼M1

3. Εάν έχει αναφερθεί λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε καμηλίδες που διατηρούνται στην εγκατάσταση που αναφέρεται στο σημείο 1, τα ζώα αυτά μπορούν να μετακινηθούν προς άλλο κράτος μέλος μόνον αφού όλοι οι καμηλίδες ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που διατηρούνται στην εν λόγω εγκατάσταση έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις, με αρνητικά αποτελέσματα. Οι εν λόγω εξετάσεις πρέπει να διενεργηθούν σε καμηλίδες ή σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί από καμηλίδες το νωρίτερο 42 μέρες μετά την απομάκρυνση του τελευταίου επιβεβαιωμένου κρούσματος και του τελευταίου ζώου που βρέθηκε θετικό με χρήση διαγνωστικής μεθόδου.

▼B

Μέρος 3

Ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα προ της μετακίνησης όσον αφορά τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε ελαφίδες

1. Το πρόγραμμα επιτήρησης προ της μετακίνησης για τον εντοπισμό της λοίμωξης από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε εγκατάσταση για τους σκοπούς της μετακίνησης δεσποζόμενων ελαφιδών προς άλλο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο ε), πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

μεταθανάτια επιθεώρηση όλων των σφαγέντων ελαφιδών από την εγκατάσταση·

β) 

μεταθανάτια εξέταση των νεκρών ελαφιδών ηλικίας άνω των 9 μηνών, εκτός εάν αυτή είναι αδύνατη για υλικοτεχνικούς λόγους ή είναι περιττή για επιστημονικούς λόγους·

γ) 

ετήσια ζωοϋγειονομική επίσκεψη από κτηνίατρο·

▼C1

δ) 

ετήσιες εξετάσεις των ελαφιδών που διατηρούνται στην εγκατάσταση για σκοπούς αναπαραγωγής, με αρνητικά αποτελέσματα.

▼B

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν είναι απαραίτητο να απαιτούνται οι ετήσιες εξετάσεις που προβλέπονται στο σημείο 1 στοιχείο δ) εάν η αρμόδια αρχή, βάσει εκτίμησης κινδύνου, θεωρεί αμελητέο τον κίνδυνο λοίμωξης στο κράτος μέλος ή στη ζώνη, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

το πρόγραμμα επιτήρησης προ της μετακίνησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχει υλοποιηθεί στην εγκατάσταση επί τουλάχιστον 24 μήνες και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν αναφέρθηκε λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε ελαφίδες που διατηρούνται στην εγκατάσταση·

β) 

η εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους απαλλαγμένο/-η από τη λοίμωξη από το σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) για τον πληθυσμό των βοοειδών.

3. Εάν έχει αναφερθεί λοίμωξη από σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis) σε ελαφίδες που διατηρούνται στην εγκατάσταση, τα ζώα αυτά μπορούν να μετακινηθούν προς άλλο κράτος μέλος μόνον αφού όλοι οι ελαφίδες ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων που διατηρούνται στην εγκατάσταση έχουν υποβληθεί σε εξέταση δύο φορές, με ελάχιστη διαφορά 6 μηνών, για τη λοίμωξη από σύμπλεγμα Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae και M. tuberculosis), με αρνητικά αποτελέσματα. Η πρώτη εξέταση πρέπει να διενεργηθεί σε ελαφίδες ή σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί από ελαφίδες το νωρίτερο 6 μήνες μετά την απομάκρυνση του τελευταίου επιβεβαιωμένου κρούσματος και του τελευταίου ζώου που βρέθηκε θετικό με χρήση διαγνωστικής μεθόδου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS ΚΑΙ B. SUIS ΣΕ ΧΟΙΡΟΕΙΔΗ

1. Το πρόγραμμα επιτήρησης προ της μετακίνησης για τον εντοπισμό της λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε εγκατάσταση για τους σκοπούς της μετακίνησης δεσποζόμενων χοιροειδών προς άλλο κράτος μέλος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο ii), πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) 

ετήσια ζωοϋγειονομική επίσκεψη από κτηνίατρο·

β) 

εάν διατηρούνται χοιροειδή στην εγκατάσταση για σκοπούς αναπαραγωγής, ετήσια ανοσολογική έρευνα του πληθυσμού των χοιροειδών της εγκατάστασης με χρήση κάποιας από τις διαγνωστικές μεθόδους που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος 1 σημείο 2, τουλάχιστον ικανής να καταδείξει την απουσία λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis με επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % σε επιπολασμό-στόχο 10 %.

2. Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, δεν είναι απαραίτητο να απαιτείται η ζωοϋγειονομική επίσκεψη που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο α) και η έρευνα που προβλέπεται στο σημείο 1 στοιχείο β) εάν η αρμόδια αρχή, βάσει εκτίμησης κινδύνου, θεωρεί αμελητέο τον κίνδυνο λοίμωξης από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis στο κράτος μέλος ή στη ζώνη κράτους μέλους, και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) 

δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis στον πληθυσμό των δεσποζόμενων χοιροειδών κατά τα τελευταία πέντε έτη·

β) 

δεν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis στον πληθυσμό άγριων ζώων των καταγεγραμμένων ειδών κατά τα τελευταία 5 έτη και, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άγριοι χοίροι έχουν συμπεριληφθεί στον στοχευόμενο πληθυσμό για την επιτήρηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689·

γ) 

το κράτος μέλος ή η ζώνη κράτους μέλους είναι απαλλαγμένο/-η από τη λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis στους πληθυσμούς βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών.

3. Εάν έχει αναφερθεί λοίμωξη από Brucella abortus, B. melitensis και B. suis σε χοιροειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση, τα ζώα αυτά μπορούν να μετακινηθούν προς άλλο κράτος μέλος μόνον αφού όλα τα χοιροειδή που διατηρούνται στην εγκατάσταση έχουν υποβληθεί σε εξέταση δύο φορές, με αρνητικά αποτελέσματα. Η πρώτη εξέταση πρέπει να διενεργηθεί σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί το νωρίτερο 3 μήνες μετά την απομάκρυνση των προσβεβλημένων ζώων και των ζώων που βρέθηκαν θετικά με χρήση κάποιας από τις διαγνωστικές μεθόδους που προβλέπονται στο παράρτημα I μέρος 1 σημείο 2. Η δεύτερη εξέταση πρέπει να διενεργηθεί σε δείγματα που έχουν συλλεχθεί το νωρίτερο 6 μήνες και το αργότερο 12 μήνες μετά την πρώτη εξέταση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγείται της φόρτωσης για αποστολή, οι πάπιες και οι χήνες πρέπει να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σε ιολογική εξέταση για την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών, είτε με δοκιμασία απομόνωσης του ιού είτε με μοριακή δοκιμασία, σε επίπεδο που να παρέχει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % για την ανίχνευση λοίμωξης με επιπολασμό 5 %.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ Η ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 20 ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ

1. Τα φορτία με λιγότερα από 20 πουλερικά πλην των στρουθιονιδών ή λιγότερα από 20 αυγά πουλερικών για επώαση πλην των στρουθιονιδών πρέπει να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σε εξετάσεις σύμφωνα με το σημείο 2 για τους ακόλουθους νοσογόνους παράγοντες που αφορούν τα σχετικά καταγεγραμμένα είδη:

α) 

λοίμωξη από Salmonella Pullorum, S. Gallinarum και S. arizonae·

β) 

μυκοπλάσμωση των πτηνών (Mycoplasma gallisepticum και M. meleagridis).

2. Εξετάσεις:

α) 

για τα πουλερικά αναπαραγωγής, τα πουλερικά παραγωγής και τα πουλερικά που προορίζονται για σφαγή, τα ζώα πρέπει να έχουν δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική και/ή βακτηριολογική εξέταση για τις νόσους που αναφέρονται στο σημείο 1, εντός 21 ημερών πριν από τη φόρτωση για αποστολή·

β) 

για τα αυγά για επώαση και τους νεοσσούς μίας ημέρας, το σμήνος καταγωγής πρέπει να έχει δώσει αρνητικό αποτέλεσμα σε ορολογική και/ή βακτηριολογική εξέταση για τις νόσους που αναφέρονται στο σημείο 1, εντός 21 ημερών πριν από τη φόρτωση για αποστολή, σε επίπεδο που να παρέχει επίπεδο εμπιστοσύνης 95 % για την ανίχνευση λοίμωξης με επιπολασμό 5 %·

γ) 

εάν τα ζώα έχουν εμβολιαστεί κατά οποιουδήποτε ορότυπου Salmonella ή Mycoplasma, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο βακτηριολογική εξέταση. Η μέθοδος επιβεβαίωσης πρέπει να μπορεί να διακρίνει μεταξύ των ζώντων στελεχών του εμβολίου και των άγριων στελεχών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Τα ζώντα εξασθενημένα εμβόλια κατά του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών πρέπει να παρασκευάζονται από στέλεχος του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών του οποίου η κύρια καλλιέργεια έχει δοκιμαστεί και έχει εμφανίσει δείκτη ενδοεγκεφαλικής παθογένειας (ICPI):

α) 

μικρότερο από 0,4 εάν δεν χορηγείται δόση μικρότερη από 107 EID50 (50 % Embryo Infectious Dose) σε κάθε πτηνό κατά τη δοκιμασία ICΡΙ· ή

β) 

μικρότερο από0,5 εάν δεν χορηγείται δόση μικρότερη από 108 EID50 σε κάθε πτηνό κατά τη δοκιμασία ICPI.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

Μέρος 1

Ισχύς αντιλυσσικού εμβολιασμού για σκύλους, γάτες, νυφίτσες και άλλα σαρκοφάγα

Οι απαιτήσεις ισχύος για τον εμβολιασμό κατά του ιού της λύσσας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 53 στοιχείο β) σημείο i), στο άρθρο 55 στοιχείο β) σημείο i) και στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ), είναι εκείνες που καθορίζονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ).

Όταν σε ένα κράτος μέλος δεν έχει εγκριθεί κανένα αντιλυσσικό εμβόλιο για τα σαρκοφάγα εκτός από τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες, πρέπει να γίνεται δεκτός κάθε αντιλυσσικός εμβολιασμός που έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ.

Μέρος 2

Μέτρα μετριασμού του κινδύνου για νόσους πλην της λύσσας

1. Τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου προσβολής από Echinococcus multilocularis, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 53 στοιχείο β) σημείο ii) και στο άρθρο 55 στοιχείο β) σημείο ii), είναι εκείνα που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/772 της Επιτροπής ( 4 ) σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/878 της Επιτροπής ( 5 ).

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αγωγή των κυνιδών πλην των σκύλων κατά της προσβολής από Echinococcus multilocularis, που αναφέρεται στο άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο δ), πρέπει να πραγματοποιείται και να τεκμηριώνεται το νωρίτερο 48 ώρες πριν από την είσοδο σε κράτος μέλος ή σε ζώνη κράτους μέλους που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2018/878.

3. Τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου για νόσους πλην της λοίμωξης από τον ιό της λύσσας και της προσβολής από Echinococcus multilocularis, που αναφέρονται στο άρθρο 53 στοιχείο β) σημείο ii) και στο άρθρο 55 στοιχείο β) σημείο ii), είναι τα προληπτικά υγειονομικά μέτρα που ισχύουν για τα αντίστοιχα είδη σαρκοφάγων, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέρος 1

Πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα χερσαία ζώα και τα αυγά για επώαση που μετακινούνται προς άλλο κράτος μέλος

1. Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα δεσποζόμενα χερσαία ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και τα οποία μετακινούνται προς άλλο κράτος μέλος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη·

β) 

την επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης αποστολής· και

i) 

εάν η εγκατάσταση αποστολής είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης· ή

ii) 

εάν η εγκατάσταση αποστολής είναι καταχωρισμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης της εν λόγω εγκατάστασης·

γ) 

την επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού· και

i) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης· ή

ii) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι καταχωρισμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης της εν λόγω εγκατάστασης·

δ) 

το είδος και την κατηγορία των ζώων και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, όπου απαιτείται·

ε) 

πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των ζώων και πρόσθετες εγγυήσεις σχετικά με:

i) 

το κράτος μέλος ή τη ζώνη κράτους μέλους καταγωγής·

ii) 

την εγκατάσταση και το σμήνος καταγωγής των ζώων, με αποτελέσματα εξετάσεων, κατά περίπτωση·

iii) 

τα ζώα προς αποστολή, με αποτελέσματα εξετάσεων ή ιστορικό εμβολιασμών, κατά περίπτωση·

στ) 

την ημερομηνία, τον τόπο έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου, και τη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του τόπου καταγωγής του φορτίου.

2. Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα αυγά για επώαση που αναφέρονται στο άρθρο 161 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και στο άρθρο 72 του παρόντος κανονισμού και τα οποία μετακινούνται προς άλλο κράτος μέλος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη·

β) 

την επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης αποστολής· και

i) 

εάν η εγκατάσταση αποστολής είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης· ή

ii) 

εάν η εγκατάσταση αποστολής είναι καταχωρισμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης της εν λόγω εγκατάστασης·

γ) 

την επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού· και

i) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης· ή

ii) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι καταχωρισμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης της εν λόγω εγκατάστασης·

δ) 

την κατηγορία των αυγών για επώαση·

ε) 

πληροφορίες ταυτοποίησης των αυγών για επώαση:

i) 

είδος και, όπου χρειάζεται, στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων από τα οποία προέρχονται·

ii) 

το σήμα που έχει τοποθετηθεί στα αυγά για επώαση, όπου χρειάζεται·

iii) 

τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής·

στ) 

πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των ζώων και πρόσθετες εγγυήσεις σχετικά με:

i) 

το κράτος μέλος ή ζώνη κράτους μέλους καταγωγής·

ii) 

την εγκατάσταση και το σμήνος καταγωγής, με αποτελέσματα εξετάσεων, κατά περίπτωση·

iii) 

τα ζώα από τα οποία συλλέχθηκαν τα αυγά για επώαση, με αποτελέσματα εξετάσεων, κατά περίπτωση·

iv) 

τα προς αποστολή αυγά για επώαση·

ζ) 

την ημερομηνία, τον τόπο έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου, και τη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του τόπου καταγωγής του φορτίου.

3. Το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για τα άγρια χερσαία ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 155 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και τα οποία μετακινούνται προς άλλο κράτος μέλος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη·

β) 

τον τόπο όπου τα ζώα αιχμαλωτίστηκαν και φορτώθηκαν για αποστολή·

γ) 

τον τόπο προορισμού και

i) 

εάν ο τόπος προορισμού είναι ο οικότοπος, τότε τον τόπο όπου πρόκειται να εκφορτωθούν τα ζώα· ή

ii) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι καταχωρισμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης της εν λόγω εγκατάστασης·

δ) 

το είδος και την κατηγορία ζώων·

ε) 

την ημερομηνία, τον τόπο έκδοσης και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού υγείας των ζώων, το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου, και τη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του τόπου καταγωγής του φορτίου.

Μέρος 2

Πληροφορίες στην κοινοποίηση των μετακινήσεων ορισμένων χερσαίων ζώων για τα οποία δεν απαιτείται πιστοποιητικό υγείας των ζώων

Η κοινοποίηση μετακινήσεων αγριομελισσών από εγκεκριμένες περιβαλλοντικά απομονωμένες εγκαταστάσεις προς άλλο κράτος μέλος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) 

το όνομα και τη διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη·

β) 

το όνομα, τη διεύθυνση και τον μοναδικό αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης αποστολής·

γ) 

την επωνυμία και τη διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού· και

i) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι εγκεκριμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό έγκρισης της εν λόγω εγκατάστασης· ή

ii) 

εάν η εγκατάσταση προορισμού είναι καταχωρισμένη εγκατάσταση, τότε τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης της εν λόγω εγκατάστασης·

δ) 

το είδος, την κατηγορία και τον αριθμό και το μέγεθος των αποικιών·

ε) 

την ημερομηνία αποστολής.

▼M3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΩΝ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Μέρος 1

Ζώνες εποχικά απαλλαγμένες από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο

1. Σε περίπτωση μετακινήσεων δεσποζόμενων οπληφόρων προς άλλα κράτη μέλη, μπορούν να καθοριστούν ζώνες εποχικά απαλλαγμένες από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο εφόσον η αρμόδια αρχή έχει καταδείξει την έναρξη και το τέλος της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου βάσει εντομολογικής επιτήρησης σύμφωνα με το μέρος 2.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η απαλλαγμένη από διαβιβαστές περίοδος έχει καταδειχθεί επιτυχώς για περίοδο 3 συνεχόμενων ετών, η εντομολογική επιτήρηση για την τεκμηρίωση της έναρξης και του τέλους της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου βάσει επιστημονικών στοιχείων μπορεί να αντικατασταθεί από πρόσθετα κριτήρια, όπως η θερμοκρασία.

3. Οι εποχικά απαλλαγμένες από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο ζώνες καταργούνται αμέσως όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν το τέλος της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου ή την κυκλοφορία του ιού της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου.

Μέρος 2

Εντομολογική επιτήρηση

1. Η εντομολογική επιτήρηση αποτελείται τουλάχιστον από ένα ενεργητικό ετήσιο πρόγραμμα παγίδευσης διαβιβαστών με τη χρήση μόνιμα τοποθετημένων παγίδων αναρρόφησης με σκοπό τον προσδιορισμό της πληθυσμιακής δυναμικής του διαβιβαστή και, κατά περίπτωση, της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου.

2. Οι παγίδες αναρρόφησης που είναι εξοπλισμένες με υπεριώδη ακτινοβολία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με προκαθορισμένα πρωτόκολλα· οι παγίδες λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και τουλάχιστον:

α) 

μία νύχτα την εβδομάδα κατά τον μήνα πριν από την αναμενόμενη έναρξη και κατά τον μήνα πριν από το αναμενόμενο τέλος της απαλλαγμένης από διαβιβαστές περιόδου· και

β) 

μία νύχτα τον μήνα κατά την απαλλαγμένη από διαβιβαστές περίοδο.

Βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν κατά τα 3 πρώτα έτη λειτουργίας των παγίδων αναρρόφησης, η συχνότητα της λειτουργίας αυτών των παγίδων μπορεί να προσαρμοστεί.

3. Πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον μία παγίδα αναρρόφησης σε κάθε γεωγραφική μονάδα διαστάσεων 45 km επί 45 km καθ’ όλη την εποχικά απαλλαγμένη από την επιζωοτική αιμορραγική νόσο ζώνη· οι γεωγραφικές μονάδες μπορούν να προσαρμόζονται στην επιδημιολογική κατάσταση. Ένα μέρος των εντόμων που συλλέγονται στις παγίδες αναρρόφησης αποστέλλεται σε ειδικευμένο εργαστήριο με δυνατότητα καταμέτρησης και αναγνώρισης των ύποπτων ειδών ή συμπλεγμάτων διαβιβαστών.

4. Όταν η εντομολογική επιτήρηση οργανώνεται στο πλαίσιο του προσδιορισμού μιας περιόδου απαλλαγμένης από διαβιβαστές, καθορίζεται ανώτατο όριο όσον αφορά τα είδη Culicoides για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Αν δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία που να υποστηρίζουν τον καθορισμό του ανώτατου ορίου, ως ανώτατο όριο πρέπει να χρησιμοποιείται η πλήρης απουσία ατόμων Culicoides imicola και η παρουσία λιγότερων από πέντε ατόμων Culicoides που έχουν ήδη γεννήσει αυγά, ανά παγίδα.

Μέρος 3

Εγκατάσταση προστατευμένη από διαβιβαστές

Η προστατευμένη από διαβιβαστές εγκατάσταση συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

έχει κατάλληλους φυσικούς φραγμούς στα σημεία εισόδου και εξόδου·

β) 

τα ανοίγματα φράσσονται με σήτα για διαβιβαστές με πλέγμα κατάλληλης πυκνότητας το οποίο εμποτίζεται τακτικά με εγκεκριμένο εντομοκτόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή·

γ) 

διενεργείται επιτήρηση και καταπολέμηση των διαβιβαστών εντός και περιμετρικά της προστατευμένης από διαβιβαστές εγκατάστασης·

δ) 

λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζονται ή να εξαλείφονται οι τόποι αναπαραγωγής των διαβιβαστών κοντά στην προστατευμένη από διαβιβαστές εγκατάσταση· και

ε) 

εφαρμόζονται πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας, μεταξύ αυτών περιγραφές των εφεδρικών συστημάτων και των συστημάτων συναγερμού, για τη λειτουργία της προστατευμένης από διαβιβαστές εγκατάστασης και τη μεταφορά ζώων στον τόπο φόρτωσης.( 1 ) http://www.edqm.eu (τελευταία έκδοση)

( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1).

( 4 ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/772 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis και την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 (ΕΕ L 130 της 28.5.2018, σ. 1).

( 5 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/878 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2018, για την έκδοση του καταλόγου με τα κράτη μέλη ή τα τμήματα της επικράτειας κρατών μελών τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κατάταξη σε κατηγορίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/772 σχετικά με την εφαρμογή προληπτικών υγειονομικών μέτρων για τον έλεγχο της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis (ΕΕ L 155 της 19.6.2018, σ. 1).