02019R2072 — EL — 09.08.2023 — 012.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2072 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2019

για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής

(ΕΕ L 319 της 10.12.2019, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1199 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 13ης Αυγούστου 2020

  L 267

3

14.8.2020

 M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1292 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 15ης Σεπτεμβρίου 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1825 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 2ας Δεκεμβρίου 2020

  L 406

58

3.12.2020

►M4

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2210 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 22ης Δεκεμβρίου 2020

  L 438

28

28.12.2020

 M5

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2211 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 22ης Δεκεμβρίου 2020

  L 438

41

28.12.2020

►M6

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/759 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 7ης Μαΐου 2021

  L 162

18

10.5.2021

 M7

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/901 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 3ης Ιουνίου 2021

  L 197

75

4.6.2021

►M8

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2069 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 25ης Νοεμβρίου 2021

  L 421

28

26.11.2021

►M9

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2285 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 14ης Δεκεμβρίου 2021

  L 458

173

22.12.2021

►M10

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/853 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 31ης Μαΐου 2022

  L 150

62

1.6.2022

►M11

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 16ης Ιουνίου 2022

  L 165

30

21.6.2022

►M12

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1134 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 8ης Ιουνίου 2023

  L 149

62

9.6.2023

►M13

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1492 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 19ης Ιουλίου 2023

  L 183

42

20.7.2023


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 359, 29.10.2020, σ.  21 (2019/2072)
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2072 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2019

για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008 της Επιτροπής και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 της ΕπιτροπήςΆρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, όσον αφορά την καταχώριση των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας, καθώς και όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα με στόχο τη μείωση των κινδύνων των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών σε αποδεκτό επίπεδο.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.
2.  

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) 

«ουσιαστικά απαλλαγμένος από επιβλαβείς οργανισμούς»: ο όρος αυτός σημαίνει ότι ο βαθμός παρουσίας επιβλαβών οργανισμών, πλην των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας ή των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, στα φυτά προς φύτευση ή στα οπωροφόρα φυτά είναι αρκούντως χαμηλός ώστε να διασφαλίζεται η αποδεκτή ποιότητα και χρησιμότητα των εν λόγω φυτών·

β) 

«επίσημη δήλωση»: πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 78 του εν λόγω κανονισμού, η σήμανση ξύλινου μέσου συσκευασίας, ξυλείας ή άλλων αντικειμένων, που αναφέρεται στο άρθρο 96 του εν λόγω κανονισμού, ή οι επίσημες βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 99 του εν λόγω κανονισμού·

γ) 

«συστημική προσέγγιση»: η ενσωμάτωση διαφορετικών μέτρων διαχείρισης κινδύνου, τουλάχιστον δύο από τα οποία δρουν ανεξάρτητα, και τα οποία, όταν εφαρμόζονται από κοινού, επιτυγχάνουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες και των επιβλαβών οργανισμών που υπόκεινται στα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031·

▼M9

δ) 

«γύρη»: γύρη, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1) στοιχείο ια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, η οποία προορίζεται για φύτευση.

▼B

Άρθρο 3

Κατάλογος ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας οι οποίοι δεν έχουν εντοπιστεί στο έδαφος της Ένωσης παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος II, ενώ ο κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που απαντώνται στο έδαφος της Ένωσης παρατίθεται στο μέρος Β του παραρτήματος II.

Άρθρο 4

Κατάλογος προστατευόμενων ζωνών και αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

Ο κατάλογος των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Κατάλογος ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας και συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, με κατηγορίες και κατώτατα όρια

Ο κατάλογος των ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας (ΡΕΟΜΚ) και των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, με κατηγορίες και κατώτατα όρια, που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Αυτά τα φυτά προς φύτευση δεν εισέρχονται ούτε διακινούνται εντός της Ένωσης, αν η παρουσία των ΡΕΟΜΚ ή των συμπτωμάτων που προκαλούνται από τους ΡΕΟΜΚ στα εν λόγω φυτά προς φύτευση υπερβαίνει αυτά τα κατώτατα όρια.

Η απαγόρευση εισόδου και διακίνησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μόνο για τις κατηγορίες φυτών προς φύτευση που προβλέπονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 6

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση

1.  
Τα μέτρα πρόληψης της παρουσίας ΡΕΟΜΚ όσον αφορά τη διακίνηση και την είσοδο στην Ένωση συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθενται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού.
2.  

Οι κατάλογοι που παρατίθενται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ όσον αφορά:

α) 

επιθεωρήσεις, δειγματοληψίες και δοκιμές των σχετικών φυτών προς φύτευση ή των φυτών από τα οποία αυτά προέρχονται·

β) 

την καταγωγή των αντίστοιχων φυτών προς φύτευση από περιοχές ή τόπους που είναι απαλλαγμένοι ή έχουν φυσική προστασία από τους σχετικούς ΡΕΟΜΚ·

γ) 

επεξεργασίες των σχετικών φυτών προς φύτευση ή των φυτών από τα οποία αυτά προέρχονται·

δ) 

την παραγωγή φυτών προς φύτευση.

3.  

Επιπλέον, οι κατάλογοι που παρατίθενται στο παράρτημα IV και στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού δεν επηρεάζουν τις εξαιρέσεις για τα φυτά προς φύτευση, που θεσπίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, από τις απαιτήσεις εμπορίας που ορίζουν οι εν λόγω οδηγίες, μεταξύ των οποίων:

α) 

εξαιρέσεις που αφορούν την προμήθεια φυτών προς φύτευση σε επίσημους οργανισμούς δοκιμών και επιθεώρησης·

β) 

εξαιρέσεις που αφορούν την προμήθεια φυτών προς φύτευση, όπως έχουν καλλιεργηθεί, σε παρόχους υπηρεσιών για μεταποίηση ή συσκευασία, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν αποκτά κυριότητα επί των προμηθευόμενων φυτών και ότι η ταυτότητα των φυτών είναι διασφαλισμένη·

γ) 

εξαιρέσεις που αφορούν την προμήθεια φυτών προς φύτευση, υπό ορισμένους όρους, σε παρόχους υπηρεσιών για την παραγωγή ορισμένων γεωργικών πρώτων υλών, που προορίζονται για βιομηχανική χρήση, ή για πολλαπλασιασμό σπόρων για τον σκοπό αυτόν·

δ) 

εξαιρέσεις για φυτά προς φύτευση που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, για εργασίες επιλογής ή για άλλους δοκιμαστικούς ή πειραματικούς σκοπούς·

ε) 

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυτά προς φύτευση που δεν έχουν πιστοποιηθεί οριστικά·

στ) 

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας που προβλέπονται στις διατάξεις της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/478·

ζ) 

εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις εμπορίας για τα φυτά προς φύτευση τα οποία προορίζονται αποδεδειγμένα για εξαγωγή σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 7

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από ορισμένες τρίτες χώρες

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης, μαζί με τις τρίτες χώρες, ομάδες τρίτων χωρών ή συγκεκριμένες περιοχές τρίτων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται η απαγόρευση, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

▼M3

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων πράξεων που θεσπίζουν απαγορεύσεις προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 2, το άρθρο 42 παράγραφος 3 ή το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και αφορούν την είσοδο ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης, με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων φυτοϋγειονομικών κινδύνων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

▼B

Άρθρο 8

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από το έδαφος της Ένωσης και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδο ή τη διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης

1.  
Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες, και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού.

▼M3

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων πράξεων που θεσπίζουν ειδικές απαιτήσεις προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2, το άρθρο 42 παράγραφος 4 ή το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και αφορούν την είσοδο ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης, με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων φυτοϋγειονομικών κινδύνων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

▼B

2.  
Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που κατάγονται από το έδαφος της Ένωσης, και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τη διακίνησή τους εντός του εδάφους της Ένωσης, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού.

▼M3

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη τυχόν άλλων πράξεων που θεσπίζουν απαγορεύσεις προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1, το άρθρο 30 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφος 2, το άρθρο 42 παράγραφος 4 ή το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και αφορούν τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης, με σκοπό την αντιμετώπιση ιδιαίτερων φυτοϋγειονομικών κινδύνων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως.

▼B

Άρθρο 9

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή από το έδαφος της Ένωσης και τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 53 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα IX του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στις προστατευόμενες ζώνες και αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων, με τις σχετικές προστατευόμενες ζώνες και τις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα X του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά φυτοϋγείας

1.  
Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος XI του παρόντος κανονισμού.
2.  
Ο κατάλογος των φυτών που υπόκεινται σε εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής πιστοποιητικού φυτοϋγείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο μέρος Γ του παραρτήματος XI του παρόντος κανονισμού.
3.  
Όλα τα φυτά, εκτός από τα φυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εισέρχονται στην Ένωση μόνον εάν συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το άρθρο 73 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031. Οι διαθέσιμοι κωδικοί ΣΟ των εν λόγω φυτών παρατίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος XI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων σε προστατευόμενη ζώνη από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο των οποίων σε προστατευόμενες ζώνες από ορισμένες τρίτες χώρες καταγωγής ή αποστολής απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο μέρος Α του παραρτήματος XII του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

1.  
Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 79 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα XIII του παρόντος κανονισμού.
2.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, δεν απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για την εντός της Ένωσης διακίνηση σπόρων οι οποίοι πληρούν και τους δύο παρακάτω όρους:

α) 

υπόκεινται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3· και

▼M6

β) 

δεν υπόκεινται στις ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος VIII ή του παραρτήματος X του παρόντος κανονισμού ή σε εκείνες που προβλέπονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 28 παράγραφος 1, του άρθρου 30 παράγραφος 1 ή του άρθρου 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

▼B

Άρθρο 14

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την είσοδο και τη διακίνηση των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο με την ένδειξη «PZ»

Ο κατάλογος των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων για την είσοδο και τη διακίνηση των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 80 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, παρατίθεται στο παράρτημα XIV του παρόντος κανονισμού.

Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο φέρουν την ένδειξη «PZ».

Άρθρο 15

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 690/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 690/2008 καταργείται.

Άρθρο 16

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2019 τροποποιείται ως εξής:

1) 

το άρθρο 2 απαλείφεται·

2) 

το παράρτημα II απαλείφεται.

Άρθρο 17

Μεταβατικά μέτρα

Οι σπόροι προς σπορά και τα άλλα φυτά προς φύτευση που εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης, διακινούνται εντός του εδάφους της Ένωσης ή παράγονται, πριν από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις των οδηγιών 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 98/56/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ, 2002/57/ΕΚ, 2008/72/ΕΚ, 2008/90/ΕΚ όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ πριν από την εν λόγω ημερομηνία, μπορούν να εισέρχονται ή να διακινούνται στο έδαφος της Ένωσης, έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020, εφόσον συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 τα άρθρα 5 και 6 εφαρμόζονται σε όλα τα φυτά προς φύτευση που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Έως τις 14 Δεκεμβρίου 2020, τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό για τη διακίνηση σπόρων προς σπορά και άλλων φυτών προς φύτευση, τα οποία καλύπτονται από τη μεταβατική περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός του εδάφους της Ένωσης αρκεί να βεβαιώνουν μόνο τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που αφορούν τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες ή τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι όροι που παρατίθενται στο μέρος Α, όταν χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού, έχουν την ίδια έννοια μ’ αυτήν που τους αποδίδεται στις αντίστοιχες οδηγίες που παρατίθενται στη δεύτερη στήλη του μέρους Β.

ΜΕΡΟΣ A

Κατάλογος όρων

— 
Προβασικοί σπόροι·
— 
Βασικοί σπόροι·
— 
Πιστοποιημένοι σπόροι·
— 
Τυποποιημένοι σπόροι·
— 
Άμπελος·
— 
Αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό·
— 
Βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό·
— 
Προβασικό υλικό·
— 
Βασικό υλικό·
— 
Πιστοποιημένο υλικό·
— 
Τυποποιημένο υλικό·
— 
Πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών·
— 
Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό·
— 
Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και φυτάρια·
— 
Πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων·
— 
Υποψήφιο προβασικό μητρικό φυτό·
— 
Προβασικό μητρικό φυτό·
— 
Βασικό μητρικό φυτό·
— 
Πιστοποιημένο μητρικό φυτό·
— 
Υλικό CAC (Conformitas Agraria Communitatis
— 
Σπόροι κτηνοτροφικών φυτών·
— 
Σπόροι δημητριακών·
— 
Σπόροι κηπευτικών·
— 
Σπόροι πατάτας (πατατόσπορος)·
— 
Σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών.

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος οδηγιών και παραρτημάτων1.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

2.  ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Α

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Α

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους κτηνοτροφικών φυτών)

Οδηγία 66/401/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Β

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους δημητριακών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Β

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών)

Οδηγία 66/402/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Γ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου)

Οδηγία 68/193/ΕΟΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Δ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Γ

(Μέτρα σχετικά με τα καλλωπιστικά φυτά)

Οδηγία 98/56/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος E

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό εκτός των σπόρων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Δ

(Μέτρα σχετικά με το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων)

Οδηγία 1999/105/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος ΣΤ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους δημητριακών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος E

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών)

Οδηγία 2002/55/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Ζ

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους πατάτας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος ΣΤ

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους πατάτας)

Οδηγία 2002/56/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Η

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Ζ

(Μέτρα σχετικά με τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών)

Οδηγία 2002/57/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος Θ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, μέρος Η

(Μέτρα σχετικά με το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα φυτάρια)

Οδηγία 2008/72/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, μέρος I

(ΡΕΟΜΚ που αφορούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων)

Οδηγία 2008/90/ΕΚ

►M9  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII, σημείο 5
Σπόροι δημητριακών  ◄

Οδηγία 66/402/ΕΟΚ

►M9  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII, σημείο 6
Σπόροι κηπευτικών  ◄

Οδηγία 2002/55/ΕΚ

►M9  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII, σημείο 9
Σπόροι ελαιούχων και κλωστικών φυτών  ◄

Οδηγία 2002/57/ΕΚ

▼M9
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και αντίστοιχοι κωδικοί που τους έχουν αποδοθεί από την EPPO

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέρος A: Επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι γνωστή η παρουσία τους στο έδαφος της Ένωσης

1.

Βακτήρια

2.

Μύκητες και ωομύκητες

3.

Έντομα και ακάρεα

4.

Νηματώδεις

5.

Παρασιτικά φυτά

6.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

Μέρος B: Επιβλαβείς οργανισμοί που είναι γνωστή η παρουσία τους στο έδαφος της Ένωσης

1.

Βακτήρια

2.

Μύκητες και ωομύκητες

3.

Έντομα και ακάρεα

4.

Μαλάκια

5.

Νηματώδεις

6.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

ΜΈΡΟΣ ΑΕπιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι γνωστή η παρουσία τους στο έδαφος της Ένωσης

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και κωδικοί που τους έχουν αποδοθεί από την EPPO

1.  Βακτήρια

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins και Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.  Μύκητες και ωομύκητες

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], εκτός των Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] και Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], εκτός:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη εκτός της ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.  Έντομα και ακάρεα

1.

Acleris spp.:

1.1.  Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.  Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.  Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.  Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.  Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.  Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.  Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.  Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.  Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Σύμπλοκο σκαθαριού της πατάτας των Άνδεων (Andean potato weevil):

7.1.  Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.  Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.  Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί), γνωστός φορέας ιών [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.  Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.  Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.  Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.  Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.  Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.  Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.  Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.  Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.  Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.  Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.  Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, γνωστοί φορείς της Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.  Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.  Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.  Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.  Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.  Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.  Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.  Clasteroptera achatina Germar

23.8.  Clasteroptera brunnea Ball

23.9.  Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.  Cuerna occidentalis Osman and Beamer [CUEROC]

23.11.  Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.  Dechacona missionum Berg

23.13.  Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.  Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.  Ferrariana trivittata Signoret

23.17.  Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.  Friscanus friscanus (Ball)

23.19.  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.  Graphocephala confluens Uhler

23.21.  Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.  Helochara delta Oman

23.23.  Homalodisca ignorata Melichar

23.24.  Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.  Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.  Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.  Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.  Molomea consolida Schroder

23.30.  Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.  Neokolla severini DeLong

23.32.  Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.  Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.  Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.  Oragua discoidula Osborn

23.36.  Pagaronia confusa Oman

23.37.  Pagaronia furcata Oman

23.38.  Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.  Pagaronia triunata Ball

23.40.  Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.  Plesiommata corniculata Young

23.42.  Plesiommata mollicella Fowler

23.43.  Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.  Sibovia sagata (Signoret)

23.45.  Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.  Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.  Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.  Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.  Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith και Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.  Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.  Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.  Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.  Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.  Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.  Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.  Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.  Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.  Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard και Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai και Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (μη ευρωπαϊκά) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.  Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.  Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.  Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.  Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.  Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.  Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.  Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.  Bactrocera spp. [1BCTRG] εκτός του Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.  Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.  Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.  Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.  Callistomyia flavilabris Hering

77.16.  Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.  Campiglossa californica (Novak)

77.18.  Campiglossa duplex (Becker)

77.19.  Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.  Campiglossa snowi (Hering)

77.21.  Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.  Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.  Ceratitis spp. [1CERTG], εκτός του Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.  Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.  Dacus spp. [1DACUG]

77.26.  Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.  Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.  Euleia separata (Becker)

77.29.  Euphranta camelliae Hardy

77.30.  Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.  Euphranta cassia Hancock and Drew

77.32.  Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.  Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.  Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.  Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.  Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.  Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.  Gymnocarena spp.

77.39.  Insizwa oblita Munro

77.40.  Marriottella exquisita Munro

77.41.  Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.  Neaspilota alba (Loew)

77.43.  Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.  Paracantha trinotata (Foote)

77.45.  Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.  Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.  Paratephritis takeuchii Ito

77.48.  Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.  Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.  Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.  Ptilona confinis (Walker)

77.52.  Ptilona persimilis Hendel

77.53.  Rhagoletis spp. [1RHAGG], εκτός των Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.  Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.  Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.  Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.  Strauzia [1STRAG] spp., εκτός του Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.  Taomyia marshalli Bezzi

77.60.  Tephritis leavittensis Blanc

77.61.  Tephritis luteipes Merz

77.62.  Tephritis ovatipennis Foote

77.63.  Tephritis pura (Loew)

77.64.  Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.  Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.  Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.  Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.  Trupanea wheeleri Curran

77.69.  Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.  Trypeta flaveola Coquillett

77.71.  Urophora christophi Loew

77.72.  Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.  Zacerata asparagi Coquillett

77.74.  Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.  Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.  Νηματώδεις

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], εκτός:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] και Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh και Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne και Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.  Παρασιτικά φυτά

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], εκτός:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] και Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.  Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

1.

Ιός της βοστρυχοειδούς κορυφής των τεύτλων [BCTV00]

2.

Begomoviruses, εκτός από:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της γλυκοπατάτας [SPLCV0], ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας του Νέου Δελχί [TOLCND], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας [TYLCV0], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας της Σαρδηνίας [TYLCSV], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας της Μάλαγας [TYLCMA], ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας της Αξάρκιας [TYLCAX]

3.

Λανθάνων ιός του μαύρου σμέουρου [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia - στέλεχος αναφοράς [PHYPAF]

5.

Ιός της νέκρωσης του στελέχους του χρυσάνθεμου [CSNV00]

6.

Ιοί της λέπρωσης των εσπεριδοειδών [CILV00]:

6.1.  CiLV-C [CILVC0]

6.2.  CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.  HGSV-2 [HGSV20]

6.4.  Στέλεχος εσπεριδοειδών του OFV [OFV00] (στέλεχος εσπεριδοειδών)

6.5.  CiLV-N sensu novo

6.6.  Citrus chlorotic spot virus

7.

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη εκτός της ΕΕ) [CTV000]

8.

Ιοειδές της ασθένειας cadang-cadang του κοκοφοίνικα [CCCVD0]

9.

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης του μαυρομάτικου φασολιού [CPMMV0]

10.

Ιός του μολυσματικού ίκτερου του μαρουλιού [LIYV00]

11.

Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα της πεπονιάς [MYAV00]

12.

Φυτοπλάσματα της κίτρινης νέκρωσης του φοινικόδεντρου [PHYP56]:

12.1.  Candidatus Phytoplasma cocostanzania – υποομάδα 16SrIV-C

12.2.  Candidatus Phytoplasma palmae – υποομάδες 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.  Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.  Συγγενές στέλεχος με το Candidatus Phytoplasma palmicola 16SrXXII-B

12.5.  Νέο φυτόπλασμα Candidatus που προκαλεί κίτρινη νέκρωση του φοινικόδεντρου από την ομάδα 16SrIV – «Bogia coconut syndrome»

13.

Ιός του νανισμού της μανταρινιάς σατσούμα [SDV000]

14.

Ιός του κιτρινίσματος των νεύρων της κολοκυθιάς [SQVYVX]

15.

Ιός του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας [SPCSV0]

16.

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας [SPMMV0]

17.

Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του καπνού [TRSIV00]

18.

Ιός της ασθένειας σοκολάτα της τομάτας [TOCHV0]

19.

Ιός του μαρασμού της τομάτας [TOANV0]

20.

Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της τομάτας [TOMMOV]

21.

Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας [TORSV0]

22.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα των Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. και Vitis L.:

22.1.  Αμερικανικός ιός των γραμμικών σχεδίων της δαμασκηνιάς [APLPV0]

22.2.  Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.  Apple necrotic mosaic virus

22.4.  Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.  Στελέχη συγγενή με το Candidatus Phytoplasma aurantifolia (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.  Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (στέλεχος αναφοράς)

22.8.  Candidatus Phytoplasma fraxini (στέλεχος αναφοράς) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.  Candidatus Phytoplasma hispanicum (στέλεχος αναφοράς) Davis et al. [PHYP07]

22.10.  Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.  Στέλεχος συγγενές με το Candidatus Phytoplasma pruni (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.  Στέλεχος συγγενές με το Candidatus Phytoplasma pyri (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.  Candidatus Phytoplasma ziziphi (στέλεχος αναφοράς) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.  Ιός του τραχέος φύλλου της κερασιάς (CRLV) [CRLV00]

22.15.  Cherry rosette virus

22.16.  Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.  Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.  Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.  Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.  Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.  Ιός του μωσαϊκού της ροδακινιάς [PCMV00]

22.22.  Ιός του μωσαϊκού της ροδακινιάς με ρόδακα [PRMV00]

22.23.  Λανθάνων ιός του σμέουρου [RPLV00]

22.24.  Ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων του σμέουρου [RLCV00]

22.25.  Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.  Strawberry leaf curl virus

22.27.  Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.  Temperate fruit decay-associated virus

23.

Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα του Solanum tuberosum L. και άλλων Solanum spp. που σχηματίζουν κονδύλους:

23.1.  Λανθάνων ιός της πατάτας των Άνδεων [APLV00]

23.2.  Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.  Ιός της ποικιλοχλώρωσης της πατάτας των Άνδεων [APMOV0]

23.4.  Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.  Στελέχη συγγενή με το Candidatus Phytoplasma aurantifolia (GD32· St_JO_10, 14, 17· PPT-SA· Rus-343F· PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV· Potato Huayao Survey 2· Potato hair sprouts)

23.6.  Στελέχη συγγενή με το Candidatus Phytoplasma fragariae (YN-169, YN-10G)

23.7.  Στελέχη συγγενή με το Candidatus Phytoplasma pruni (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6· PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.  Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.  Ιός της μαύρης δακτυλιωτής κηλίδωσης της πατάτας [PBRSV0]

23.10.  Ιός B της πατάτας [PVB000]

23.11.  Ιός H της πατάτας [PVH000]

23.12.  Ιός P της πατάτας [PVP000]

23.13.  Ιός T της πατάτας [PVT000]

23.14.  Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.  Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.  Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.  Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.  Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.  Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.  Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.  Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.  Απομονωθέντα στελέχη εκτός της ΕΕ των ιών S και X της πατάτας, και του ιού του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας [PVS000], [PVX000] και [PLRV00]

ΜΈΡΟΣ BΕΠΙΒΛΑΒΕΊΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΉ Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΈΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας και κωδικοί που τους έχουν αποδοθεί από την EPPO

1.  Βακτήρια

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann και Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.  Μύκητες και ωομύκητες

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.  Έντομα και ακάρεα

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.  Μαλάκια

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.  Νηματώδεις

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner και Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.  Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

1.

Φυτόπλασμα της χρυσίζουσας χλώρωσης της αμπέλου [PHYP64]

2.

Ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας του Νέου Δελχί [TOLCND]

▼M4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, και οι αντίστοιχοι κωδικοί τους

Οι προστατευόμενες ζώνες που παρατίθενται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα καλύπτουν αντιστοίχως ένα από τα ακόλουθα:

α) 

το σύνολο του εδάφους του κράτους μέλους ( 1 ) που περιλαμβάνεται στον κατάλογο·

β) 

το έδαφος του κράτους μέλους που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται εντός παρενθέσεως·

γ) 

μόνο το τμήμα του εδάφους του κράτους μέλους το οποίο καθορίζεται εντός παρενθέσεως.Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

Κωδικός EPPO

Προστατευόμενες ζώνες

α)  Βακτήρια

1)

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

α)  Εσθονία·
β)  Ισπανία [εκτός από τις αυτόνομες κοινότητες της Ανδαλουσίας, της Αραγονίας, της Καστίλης - Λα Μάντσα, της Καστίλης και Λεόν, της Εστρεμαδούρας, της Μαδρίτης, της Μούρθιας, της Ναβάρας και της Λα Ριόχα, την επαρχία Guipuzcoa στη Χώρα των Βάσκων, τα διοικητικά διαμερίσματα (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià και Urgell στην επαρχία Lleida στην αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας· και τους δήμους Alborache και Turís στην επαρχία της Βαλένθιας και τα διοικητικά διαμερίσματα (comarcas) L'Alt Vinalopó και El Vinalopó Mitjà στην επαρχία του Αλικάντε στην κοινότητα της Βαλένθιας]·
γ)  Γαλλία (Κορσική)· ►M6  
δ)  Ιταλία [Αμπρούτσο, Απουλία, Μπαζιλικάτα, Καλαβρία, Καμπανία (εκτός από τους δήμους Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte και Vico Equense στην επαρχία της Νάπολης, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala και Tramonti στην επαρχία του Σαλέρνο), Λάτσιο, Λιγυρία, Λομβαρδία (εκτός των επαρχιών του Μιλάνου, της Μάντοβας, του Σόντριο και του Βαρέζε, και τους δήμους Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese και Varedo στην επαρχία Monza Brianza), Μάρκε (εκτός από τους δήμους Colli al Metauro, Fano, Pesaro και San Costanzo στην επαρχία Pesaro e Urbino), Μολίζε, Σαρδηνία, Σικελία (εκτός από τους δήμους Cesarò στην επαρχία της Μεσσήνης, Maniace, Bronte, Adrano στην επαρχία της Κατάνιας και Centuripe, Regalbuto και Troina στην επαρχία της Enna), Τοσκάνη, Ουμβρία, ΚοιλάδαΑόστης, Βένετο (εκτός από τους δήμους Rovigo και Βενετίας, τους δήμους Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano και Vescovana στην επαρχία της Πάντοβας και τους δήμους Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella στην επαρχία της Βερόνας)]·  ◄
ε)  Λετονία·
στ)  Φινλανδία· ►M6  
ζ)  Ιρλανδία (εκτός της πόλης του Galway)·
η)  Λιθουανία (εκτός από τον δήμο Kėdainiai στην περιφέρεια Kaunas)·
θ)  Σλοβενία (εκτός από τις περιφέρειες Gorenjska, Koroška, Maribor και Notranjska και τους δήμους Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana και Žužemberk και τους οικισμούς Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec και Znojile pri Krki στον δήμο Ivančna Gorica)·
ι)  Σλοβακία (εκτός από την κομητεία Dunajská Streda, και τις κωμοπόλεις Hronovce και Hronské Kľačany στην κομητεία Levice, Dvory nad Žitavou στην κομητεία Nové Zámky, Málinec στην κομητεία Poltár, Valice, Jesenské and Rimavská Sobota στην κομητεία Rimavská Sobota, Hrhov στην κομητεία Rožňava, Veľké Ripňany στην κομητεία Topoľčany και Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše και Zatín στην κομητεία Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

μέχρι τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

β)  Μύκητες και ωομύκητες

1.

Colletotrichum gossypii Southw.

GLOMGO

Ελλάδα

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

α)  Τσεχία·

β)  Ιρλανδία·

γ)  Σουηδία·

δ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

α)  Ιρλανδία·

β)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Ιρλανδία

γ)  Έντομα και ακάρεα

1.

Bemisia tabaci Genn. (ευρωπαϊκοί πληθυσμοί)

BEMITA

α)  Ιρλανδία·

β)  Σουηδία·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

α)  Ιρλανδία·

β)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

α)  Ιρλανδία·

β)  Ελλάδα·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

α)  Ιρλανδία·

β)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

α)  Ιρλανδία·

β)  Ελλάδα·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

α)  Ελλάδα·

β)  Πορτογαλία (Αζόρες, εκτός από τη νήσο Terceira).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

α)  Ιρλανδία·

β)  Ελλάδα·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

α)  Ιρλανδία·

β)  Ελλάδα·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

α)  Ιρλανδία·

β)  Ελλάδα·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

α)  Ιρλανδία·

β)  Κύπρος·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

α)  Ιρλανδία·

β)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

α)  Ιρλανδία·

β)  Ισπανία (Ιμπίθα και Μενόρκα)·

γ)  Κύπρος·

δ)  Μάλτα·

ε)  Πορτογαλία (Αζόρες και Μαδέρα)·

στ)  Φινλανδία (διαμερίσματα Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa)·

ζ)  Σουηδία (κομητείες Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar και Skåne)·

η  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

α)  Ιρλανδία·

β)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

α)  Ιρλανδία·

β)  έως τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

α)  Ιρλανδία·

β)  έως τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

α)  Ιρλανδία·

β)  Μάλτα·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

α)  Ιρλανδία·

β)  Πορτογαλία (Αζόρες)·

γ)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

α)  Ισπανία (Γρανάδα και Μάλαγα)·

β)  Πορτογαλία (Alentejo, Algarve και Μαδέρα).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

α)  έως τις 30 Απριλίου 2023: Ιρλανδία·

β)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

α)  Ιρλανδία·

β)  έως τις 30 Απριλίου 2023: Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Κύπρος.

δ)  Ιοί, ιοειδή και φυτοπλάσματα

1.

Ιός της νεκρωτικής κίτρινης κηλίδωσης των τεύτλων

BNYVV0

α)  Ιρλανδία·

β)  Γαλλία (Βρετάνη)·

γ)  Πορτογαλία (Αζόρες)·

δ)  Φινλανδία·

ε)  Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία)

3.

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

CTV000

Μάλτα

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος ενωσιακών ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών μη καραντίνας («ΡΕΟΜΚ») και συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, με κατηγορίες και κατώτατα όρια, που αναφέρεται στο άρθρο 5

ΠΊΝΑΚΑς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέρος Α:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

Μέρος B:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους δημητριακών

Μέρος Γ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου

Μέρος Δ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Μέρος Ε:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό εκτός των σπόρων

Μέρος ΣΤ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κηπευτικών

Μέρος Ζ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους πατάτας

Μέρος Η:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Μέρος Θ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών, εκτός των σπόρων

Μέρος I:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

Μέρος ΙΑ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους Solanum tuberosum

Μέρος ΙΒ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εκτός των σπόρων

▼M9

Μέρος ΙΓ:

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων Actinidia Lindl., εκτός των σπόρων

▼B

ΜΈΡΟΣ A

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κτηνοτροφικών φυτώνΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ΜΈΡΟΣ B

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους δημητριακώνΝηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Μύκητες

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

ΜΈΡΟΣ Γ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλουΒακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό, βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό

Κατώτατο όριο για τυποποιημένο υλικό

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό, βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό

Κατώτατο όριο για τυποποιημένο υλικό

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Μη εμβολιασμένα Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. εκτός των μη εμβολιασμένων Vitis vinifera L.

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό, βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πιστοποιημένο υλικό

Κατώτατο όριο για τυποποιημένο υλικό

Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Ιός του ριπιδωτού φύλλου της αμπέλου [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Ιός της κηλίδωσης της αμπέλου [GFKV00]

Έρριζα υποκείμενα του Vitis spp. και υβρίδιά τους, εκτός του Vitis vinifera L.

0 % για αρχικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Άνευ αντικειμένου για το βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό και το πιστοποιημένο υλικό

Άνευ αντικειμένου

Ιός σχετιζόμενος με το καρούλιασμα (συστροφή) των φύλλων της αμπέλου, στέλεχος 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το καρούλιασμα (συστροφή) των φύλλων της αμπέλου, στέλεχος 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ΜΈΡΟΣ Δ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούςΒακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Actinidia Lindl.

0 %

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. εκτός του R. simsii L., Viburnum L.

0 %

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Σπόροι

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Chrysanthemum L.

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Palmae, όσον αφορά τα ακόλουθα γένη και είδη: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensisChabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Όριο για το συγκεκριμένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Lavandula L.

0 %

Ιοειδές του νανισμού του χρυσάνθεμου [CSVD00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Εσπεριδοειδή L.

0 %

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών [CTV000](απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. και τα υβρίδιά τους

0 %

Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens INSV00]]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας

0 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]

Φυτά των ακόλουθων ειδών Prunus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., άλλα είδη του Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς

0 %

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας [TSWV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας, Pelargonium L.

0 %

▼M9

ΜΕΡΟΣ E

ΡΕΟΜΚ που αφορούν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό εκτός των σπόρωνΜύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το σχετικό δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %

▼B

ΜΈΡΟΣ ΣΤ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους κηπευτικώνΒακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

▼B

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους σχετικούς σπόρους κηπευτικών

Ιός του μωσαϊκού του πεπίνο [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ΜΈΡΟΣ Ζ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους πατάταςΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τους απευθείας απογόνους προβασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τους απευθείας απογόνους βασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τους απευθείας απογόνους πιστοποιημένων σπόρων πατάτας

PBTC

PB

Συμπτώματα ιογενούς μόλυνσης

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτά προς φύτευση προβασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τα φυτά προς φύτευση βασικών σπόρων πατάτας

Κατώτατο όριο για τα φυτά προς φύτευση πιστοποιημένων σπόρων πατάτας

PBTC

PB

Μελάνωση (μελανή σήψη) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Ουσιαστικά απαλλαγμένο

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ριζοκτονίαση που προκαλείται από Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

5,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

5,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

Σπογγοσπορίωση που προκαλείται από Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

3,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

3,0 %

που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων

Συμπτώματα μωσαϊκού που προκαλούνται από ιούς

και

συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ΜΈΡΟΣ H

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτώνΜύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για προβασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για βασικούς σπόρους

Κατώτατα όρια για πιστοποιημένους σπόρους

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - λινάρι

1 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

1 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

1 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - λιναρόσπορος

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι σε ποσοστό 5 % από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % για μόλυνση από το σύμπλοκο φόμοψης

15 % για μόλυνση από το σύμπλοκο φόμοψης

15 % για μόλυνση από το σύμπλοκο φόμοψης

Fusarium (αναμορφικό γένος) Link [1FUSAG] εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium (αναμορφικό γένος) Link εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium (αναμορφικό γένος) Link εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

προσβεβλημένοι από Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini και Fusarium (αναμορφικό γένος) Link εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 10 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 10 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 10 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

Δεν βρέθηκαν περισσότερα από 5 σκληρώτια ή τμήματα σκληρωτίων σε εργαστηριακή εξέταση αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, μεγέθους που καθορίζεται στη στήλη 4 του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

ΜΈΡΟΣ Θ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών, εκτός των σπόρωνΒακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Fusarium Link (αναμορφικό γένος) [1FUSAG] εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα φυτάρια και το πολλαπλασιαστικό υλικό των σχετικών κηπευτικών

Ιός της κίτρινης ράβδωσης του πράσου [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Ιός του κίτρινου νανισμού του κρεμμυδιού [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ΜΈΡΟΣ I

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτωνΒακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (αναμορφικό Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

▼M9

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %

▼B

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, και Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Ιοειδές των βοθρίων των μήλων [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Παθογόνος παράγοντας των επίπεδων κλάδων της μηλιάς [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Ιός του μωσαϊκού της μηλιάς [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας των αστεροειδών ρωγμών των μήλων [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του ελαστικού ξύλου της μηλιάς [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. και Pyrus L.

0 %

Ιοειδές της εσχάρωσης του φλοιού των μήλων [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Ιός του βοστρυχοειδούς ξύλου της μηλιάς [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Ιός της βοθρίωσης του ξύλου της μηλιάς [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Λανθάνων ιός της βερικοκιάς [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Ιός του μωσαϊκού της αραβίδας [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Συνδυασμός των παθογόνων παραγόντων του μωσαϊκού του γένους Aucuba και του ίκτερου του μαύρου φραγκοστάφυλου

Ribes L.

0 %

Ιός της νέκρωσης του μαύρου σμέουρου [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της αναστροφής του μαύρου φραγκοστάφυλου [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το μωσαϊκό του μύρτιλου [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Ιός της κόκκινης δακτυλιωτής κηλίδωσης του μύρτιλου [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Ιός του εγκαύματος του μύρτιλου [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Ιός της καταπληξίας του μύρτιλου [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Ιός της νημάτωσης του μύρτιλου [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

▼M9 —————

▼B

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Ιός της πράσινης δακτυλιωτής ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της κερασιάς [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων της κερασιάς [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Ιός της σκωριόχρου νεκρωτικής ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της καστανιάς

Castanea sativa Mill.

0 %

Παθογόνος παράγοντας της κριστάκορτης των εσπεριδοειδών [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Παθογόνος παράγοντας της λιθίασης των εσπεριδοειδών [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιός της κηλίδωσης των φύλλων των εσπεριδοειδών [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιός της ψώρωσης των εσπεριδοειδών [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών [CTV000] (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των εσπεριδοειδών [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Φυτόπλασμα της φυλλωδίας του τριφυλλιού [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Φυτόπλασμα των ανώμαλων ανθέων του κράνμπερι/οξύκοκκου [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του μωσαϊκού της συκιάς [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Αλλοιώσεις των καρπών: ατροφικοί καρποί [APCF00], πράσινοι ρυτιδωμένοι καρποί [APGC00], καρποί με εξογκώματα (Ben Davis), τραχύς φλοιός [APRSK0], αστεροειδείς ρωγμές, καστανέρυθροι δακτύλιοι [APLP00], καστανέρυθρα οζίδια

Malus Mill.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με την ταινίωση των νεύρων του πράσινου φραγκοστάφυλου [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Ιοειδές του νανισμού του λυκίσκου [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Ιοί 1 και 2 της μικροκαρπίας της κερασιάς [LCHV10], [LCHV20]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της μυροβαλάνου [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα των φύλλων της ελιάς [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα των νεύρων της ελιάς [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Ιός σχετιζόμενος με την κίτρινη ποικιλοχλώρωση και την παρακμή της ελιάς [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Παθογόνος παράγοντας της νέκρωσης του φλοιού της αχλαδιάς [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του σχισίματος του φλοιού της αχλαδιάς [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Παθογόνος παράγοντας του τραχέος φλοιού της αχλαδιάς [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας) [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Στην περίπτωση των υβριδίων του Prunus όπου το υλικό εμβολιάζεται σε έρριζα υποκείμενα, άλλα είδη έρριζων υποκειμένων του Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς.

0 %

Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνόκαρπων [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Παθογόνος παράγοντας της κίτρινης κηλίδωσης της κυδωνιάς [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Ιός του θαμνώδους νανισμού του σμέουρου [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης των φύλλων του σμέουρου [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του σμέουρου [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Ιός της χλώρωσης των νεύρων του σμέουρου [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Κίτρινη κηλίδωση του σμέουρου [RYS000]

Rubus L.

0 %

Ιός του κίτρινου διχτυού της βατομουριάς [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Ιός της ρυτίδωσης της φράουλας [SCRV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Λανθάνων ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης της φράουλας [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Ιός του ήπιου περιφερειακού κιτρινίσματος της φράουλας [SMYEV0]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Ιός της ποικιλοχλώρωσης της φράουλας [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Φυτόπλασμα της ασθένειας των πολλαπλών βλαστών της φράουλας [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Ιός της ταινίωσης των νεύρων της φράουλας [SVBV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L.

0 %

Ιός των μαύρων δακτυλίων της τομάτας [TBRV00]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ΜΈΡΟΣ ΙΑ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν σπόρους Solanum tuberosum L.Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Κατώτατο όριο για τους σπόρους

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ΜΈΡΟΣ ΙΒ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εκτός των σπόρωνΜύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το φυτό προς φύτευση

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %

▼M9Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων

Humulus lupulus L.

0 %

ΜΕΡΟΣ ΙΓ

ΡΕΟΜΚ που αφορούν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων Actinidia Lindl., εκτός των σπόρωνΒακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και των σχετικών οπωροφόρων φυτών

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε συγκεκριμένα φυτά προς φύτευση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Μέρος A:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

1.

Επιθεώρηση της καλλιέργειας

2.

Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

3.

Πρόσθετα μέτρα για ορισμένα είδη φυτών

Μέρος B:

Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών

1.

Επιθεώρηση της καλλιέργειας

2.

Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων δημητριακών

3.

Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους της Oryza sativa L.

Μέρος Γ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Μέρος Δ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων

Μέρος Ε:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κηπευτικών

Μέρος ΣΤ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους πατάτας

Μέρος Ζ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

1.

Επιθεώρηση της καλλιέργειας

2.

Δειγματοληψία και δοκιμή σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών

3.

Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Μέρος Η:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών εκτός των σπόρων

Μέρος Θ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους Solanum tuberosum

Μέρος I:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτά προς φύτευση Humulus lupulus, εκτός των σπόρων

▼M9

Μέρος ΙΑ:

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων Actinidia Lindl., εκτός των σπόρων

▼B

ΜΕΡΟΣ A

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κτηνοτροφικών φυτών

1.    Επιθεώρηση της καλλιέργειας

1) Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της καλλιέργειας από την οποία παράγονται οι σπόροι των κτηνοτροφικών φυτών, σχετικά με την παρουσία ΡΕΟΜΚ στην καλλιέργεια, ώστε να διασφαλιστεί πως η παρουσία ΡΕΟΜΚ δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε επιθεωρητές, εκτός των επαγγελματιών, να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της.

2) Οι εν λόγω επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται όταν η κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας επιτρέπουν κατάλληλη επιθεώρηση. Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπια επιθεώρηση ετησίως, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση των αντίστοιχων ΡΕΟΜΚ.

3) Η αρμόδια αρχή καθορίζει το μέγεθος, τον αριθμό και την κατανομή των τμημάτων του υπό επιθεώρηση αγρού σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Το ποσοστό των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που πρέπει να επιθεωρηθούν επίσημα από την αρμόδια αρχή είναι τουλάχιστον 5 %.

2.    Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών

1) Η αρμόδια αρχή:

α) 

λαμβάνει επισήμως δείγματα σπόρων από παρτίδες σπόρων κτηνοτροφικών φυτών·

β) 

επιτρέπει σε δειγματολήπτες σπόρων να διενεργούν δειγματοληψία για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της·

γ) 

συγκρίνει τα δείγματα σπόρων που έχουν ληφθεί από την ίδια με εκείνα της ίδιας παρτίδας σπόρων που έχουν ληφθεί από τους δειγματολήπτες σπόρων υπό επίσημη εποπτεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β)·

δ) 

εποπτεύει τις επιδόσεις των δειγματοληπτών σπόρων, όπως προβλέπεται στο σημείο 2).

2) Η αρμόδια αρχή ή ο υπό επίσημη εποπτεία επαγγελματίας πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων κτηνοτροφικών φυτών σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς μεθόδους.

Με εξαίρεση την αυτόματη δειγματοληψία, η αρμόδια αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των παρτίδων σπόρων που υποβάλλονται για επίσημη πιστοποίηση. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν σπόρους για πιστοποίηση, καθώς και στα υποβαλλόμενα είδη, αλλά μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών.

3) Η αυτόματη δειγματοληψία διενεργείται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εποπτεύεται επισήμως.

Για την εξέταση των σπόρων που υποβάλλονται για πιστοποίηση, λαμβάνονται δείγματα από ομοιογενείς παρτίδες. Όσον αφορά τα βάρη των παρτίδων και των δειγμάτων, εφαρμόζεται ο πίνακας του παραρτήματος III της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ.

3.    Πρόσθετα μέτρα για ορισμένα είδη φυτών

Οι αρμόδιες αρχές ή οι επαγγελματίες υπό την επίσημη εποπτεία των αρμόδιων αρχών διενεργούν τις ακόλουθες επιπρόσθετες επιθεωρήσεις ή προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για ορισμένα είδη φυτών:

1) Όσον αφορά τους προβασικούς, βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους Medicago sativa L., για την πρόληψη της παρουσίας του Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus και για να εξακριβωθεί ότι:

α) 

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus· ή

β) 

η καλλιέργεια αναπτύχθηκε σε αγρό στον οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως καλλιέργεια Medicago sativa L. κατά την τελευταία τριετία πριν από τη σπορά, και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus κατά την επιτόπια επιθεώρηση στη μονάδα παραγωγής ούτε συμπτώματα Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus σε καμία παρακείμενη καλλιέργεια Medicago sativa L. κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο· ή

γ) 

η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία αναγνωρισμένη ως ιδιαίτερα ανθεκτική στον Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus και η περιεκτικότητα σε αδρανή ύλη δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά βάρος·

2) Όσον αφορά τους προβασικούς, βασικούς και πιστοποιημένους σπόρους Medicago sativa L., για την πρόληψη της παρουσίας του Ditylenchus dipsaci, και για να εξακριβωθεί ότι:

α) 

δεν παρατηρήθηκαν στη μονάδα παραγωγής συμπτώματα Ditylenchus dipsaci κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και δεν καλλιεργήθηκαν στη μονάδα παραγωγής βασικά φυτά-ξενιστές κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών, ελήφθησαν δε τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής για την πρόληψη της μόλυνσης του τόπου παραγωγής· ή

β) 

δεν παρατηρήθηκαν στη μονάδα παραγωγής συμπτώματα Ditylenchus dipsaci κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και δεν βρέθηκαν Ditylenchus dipsaci από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα· ή

γ) 

οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία κατά του Ditylenchus dipsaci και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό ύστερα από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

ΜΕΡΟΣ B

Μέτρα σχετικά με τους σπόρους δημητριακών

1.    Επιθεώρηση της καλλιέργειας

1) Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της καλλιέργειας από την οποία παράγονται οι σπόροι των δημητριακών, ώστε να επιβεβαιωθεί πως η παρουσία ΡΕΟΜΚ δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Όχι περισσότερα από 2 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Όχι περισσότερα από 2 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Πιστοποιημένοι σπόροι πρώτης γενιάς (C1):

Όχι περισσότερα από 4 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Πιστοποιημένοι σπόροι δεύτερης γενιάς (C2):

Όχι περισσότερα από 8 συμπτωματικά φυτά ανά 200 m2 που εξετάστηκαν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές, από αντιπροσωπευτικό δείγμα φυτών κάθε καλλιέργειας.

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε επιθεωρητές, εκτός των επαγγελματιών, να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της.

2) Οι εν λόγω επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται όταν η κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας επιτρέπουν κατάλληλη επιθεώρηση.

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπια επιθεώρηση ετησίως, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση των αντίστοιχων ΡΕΟΜΚ.

3) Η αρμόδια αρχή καθορίζει το μέγεθος, τον αριθμό και την κατανομή των τμημάτων του υπό επιθεώρηση αγρού σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Το ποσοστό των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που πρέπει να επιθεωρηθούν επίσημα από την αρμόδια αρχή είναι τουλάχιστον 5 %.

2.    Δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων δημητριακών

1) Η αρμόδια αρχή:

α) 

λαμβάνει επισήμως δείγματα σπόρων από παρτίδες σπόρων δημητριακών·

β) 

επιτρέπει σε δειγματολήπτες σπόρων να διενεργούν δειγματοληψία για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της·

γ) 

συγκρίνει τα δείγματα σπόρων που έχουν ληφθεί από την ίδια με εκείνα της ίδιας παρτίδας σπόρων που έχουν ληφθεί από τους δειγματολήπτες σπόρων υπό επίσημη εποπτεία, όπως αναφέρεται στο στοιχείο β)·

δ) 

εποπτεύει τις επιδόσεις των δειγματοληπτών σπόρων, όπως προβλέπεται στο σημείο 2).

2) Η αρμόδια αρχή ή ο υπό επίσημη εποπτεία επαγγελματίας πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων δημητριακών σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς μεθόδους.

Με εξαίρεση την αυτόματη δειγματοληψία, η αρμόδια αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των παρτίδων σπόρων που υποβάλλονται για επίσημη πιστοποίηση. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν σπόρους για πιστοποίηση, καθώς και στα υποβαλλόμενα είδη, αλλά μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών.

3) Η αυτόματη δειγματοληψία διενεργείται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εποπτεύεται επισήμως.

Για την εξέταση των σπόρων που υποβάλλονται για πιστοποίηση, λαμβάνονται δείγματα από ομοιογενείς παρτίδες. Όσον αφορά τα βάρη των παρτίδων και των δειγμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πίνακα του παραρτήματος III της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ.

3.    Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους Oryza sativa L.

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί τις ακόλουθες επιπρόσθετες επιθεωρήσεις ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι οι σπόροι Oryza sativa L. πληρούν μία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) 

κατάγονται από περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από Aphelenchoides besseyi·

β) 

υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή από τις αρμόδιες αρχές, με κατάλληλες νηματολογικές δοκιμασίες επί αντιπροσωπευτικού δείγματος κάθε παρτίδας, και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Aphelenchoides besseyi·

γ) 

υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία με θερμό νερό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία κατά του Aphelenchoides besseyi.

ΜΕΡΟΣ Γ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και άλλων φυτών προς φύτευση που προορίζονται για καλλωπιστικούς σκοπούς

Όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

α)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

ή

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής η οποία επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο και τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, καθώς και όλα τα γειτονικά φυτά-ξενιστές, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

▼M9

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Actinidia Lindl.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Pseudomonas syringae pv. actinidiae σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  

i)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Pseudomonas syringae pv. actinidiae σε φυτά της μονάδας παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· ή

ii)  συμπτώματα Pseudomonas syringae pv. actinidiae παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % των φυτών που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής, και τα εν λόγω φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και

αντιπροσωπευτικό τμήμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών υποβλήθηκε σε δειγματοληψία και δοκιμή για Pseudomonas syringae pv. actinidiae και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον επιβλαβή οργανισμό·

και

τα φυτά υποβλήθηκαν σε τυχαία δειγματοληψία και δοκιμή για Pseudomonas syringae pv. actinidiae πριν από τη διάθεση στο εμπόριο και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό.

▼B

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &.· Gardan) Young, Dye & Wilkie·

ή

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

γ)  κατά τη διάρκεια οπτικών επιθεωρήσεων που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Spiroplasma citri Saglio

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

Τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά, την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Spiroplasma citri Saglio, και

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Spiroplasma citri Saglio, ή·

β)  η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Spiroplasma citri Saglio κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση των φυτών την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)  σε οπτική επιθεώρηση που έγινε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και όλα τα μολυσμένα φυτά εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχή γνωστή ως απαλλαγμένη από Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.· ή

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. κατά τη διάρκεια της τελευταίας πλήρους καλλιεργητικής περιόδου με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, καθώς και τα γειτονικά φυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, εκτός αν υποβλήθηκαν σε δοκιμές με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμπτωματικών φυτών και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι τα συμπτώματα δεν οφείλονταν σε Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.· ή

γ)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της τελευταίας καλλιεργητικής περιόδου συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και αυτά τα συμπτωματικά φυτά, καθώς και όλα τα συμπτωματικά φυτά που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής και στο άμεσο περιβάλλον της, όπως και τα γειτονικά φυτά, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, εκτός αν υποβλήθηκαν σε δοκιμές με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα των συμπτωματικών φυτών και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι τα συμπτώματα δεν οφείλονταν σε Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.· ή

δ)  για τα αειθαλή είδη, τα φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Στην περίπτωση σπόρων:

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και στις δοκιμές αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)  τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Στην περίπτωση σπόρων:

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.·

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.·

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων (είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι) και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι είναι απαλλαγμένοι από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)  τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  Στην περίπτωση σπόρων:

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas perforans Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων (είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι) και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι είναι απαλλαγμένοι από Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)  τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  Στην περίπτωση σπόρων:

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.·

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.·

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων (είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι) και οι δοκιμές αυτές έδειξαν ότι είναι απαλλαγμένοι από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  Στην περίπτωση φυτών εκτός των σπόρων:

α)  τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) της παρούσας εγγραφής·

και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr·

ή

β)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr στη μονάδα παραγωγής·

ή

γ)  τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr εκριζώθηκαν και τα εναπομείναντα φυτά επιθεωρούνταν σε εβδομαδιαία διαστήματα, χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα στη μονάδα παραγωγής για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διακίνησή τους.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

α)  τα φυτά κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet και Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow·

ή

β)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκε στη μονάδα παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον της κανένα σύμπτωμα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που να έχει προκληθεί από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ή Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow·

ή

γ)  εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες κατά του μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που προκλήθηκε από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ή Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, και τα φυτά επιθεωρήθηκαν πριν από τη διακίνησή τους και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων.

▼M9

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. εκτός του R. simsii L., Viburnum L.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) σε φυτά-ξενιστές της μονάδας παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)  

i)  τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά που βρίσκονταν σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό υλικό εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλώμενου χώματος·

και

ii)  για όλα τα φυτά-ξενιστές που βρίσκονταν σε ακτίνα 10 μέτρων από τα συμπτωματικά φυτά και για τυχόν εναπομένοντα φυτά από την προσβεβλημένη παρτίδα:

— εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικών φυτών, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στα εν λόγω φυτά σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου δεν πραγματοποιήθηκαν επεξεργασίες για την εξάλειψη των συμπτωμάτων Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ), και

— μετά την εν λόγω τρίμηνη περίοδο:

— δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στα εν λόγω φυτά της μονάδας παραγωγής ή

— αντιπροσωπευτικό δείγμα των εν λόγω προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)·

και

iii)  για όλα τα άλλα φυτά του τόπου παραγωγής:

— δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στα εν λόγω φυτά της μονάδας παραγωγής ή

— αντιπροσωπευτικό δείγμα των εν λόγω προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ).

▼B

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Σπόροι Helianthus annuus L.

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που είναι αναγνωρισμένες ως απαλλαγμένες από Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni·

ή

β)  σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni στη μονάδα παραγωγής σπόρων·

ή

γ)  

i)  κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου η μονάδα παραγωγής σπόρων υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

και

ii)  το πολύ το 5 % των φυτών παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni κατά τις επιθεωρήσεις αυτές, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση·

και

iii)  στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά με συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni·

ή

δ)  

i)  κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου η μονάδα παραγωγής σπόρων υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

και

ii)  όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση·

και

iii)  στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά με συμπτώματα Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε παρτίδα υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni·

ή

ε)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική έναντι όλων των γνωστών στελεχών Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys·

ή

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, με τουλάχιστον δύο οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή, κατά τη διάρκεια της εν λόγω καλλιεργητικής περιόδου, και τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

γ)  σε τουλάχιστον δύο οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 2 % των φυτών της παρτίδας, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα άλλα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρούνταν τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα στη μονάδα παραγωγής·

ή

β)  τα μητρικά συμπτωματικά φυτά απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν, μαζί με τα φυτά που βρίσκονταν σε ακτίνα 1 μέτρου, και εφαρμόστηκε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία στα φυτά που επιθεωρήθηκαν πριν από τη διακίνηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα.

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Aculops fuchsiae Keifer

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Fuchsia L.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον Aculops fuchsiae Keifer·

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν στη μονάδα παραγωγής κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα στα φυτά ή στα μητρικά φυτά από τα οποία προέρχονται·

ή

γ)  εφαρμόστηκε κατάλληλη χημική ή φυσική επεξεργασία πριν από τη διακίνηση, μετά την οποία τα φυτά επιθεωρήθηκαν χωρίς να βρεθούν συμπτώματα του επιβλαβούς οργανισμού.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Opogona sacchari Bojer·

ή

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής στην οποία δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ή σημεία Opogona sacchari Bojer σε οπτικές επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες κατά τη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον έξι μηνών πριν από τη διακίνηση·

ή

γ)  στη μονάδα παραγωγής εφαρμόζεται καθεστώς που αποσκοπεί στην παρακολούθηση και την εξάλειψη του πληθυσμού Opogona sacchari Bojer και στην απομάκρυνση των προσβεβλημένων φυτών, και κάθε παρτίδα επιθεωρήθηκε οπτικά, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, πριν από τη διακίνηση και βρέθηκε απαλλαγμένη από συμπτώματα Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Φυτά προς φύτευση Palmae, εκτός των καρπών και των σπόρων, με διάμετρο στελέχους στη βάση άνω των 5 cm και τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα γένη ή είδη:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

►M9  
α)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν, σε ολόκληρη τη ζωή τους, σε περιοχή η οποία πιστοποιήθηκε, από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)· ή
β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν, κατά τα δύο έτη πριν από τη διακίνησή τους, σε μονάδα εντός της Ένωσης με φυσική απομόνωση από την είσοδο του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ή σε μονάδα εντός της Ένωσης στην οποία έχουν εφαρμοστεί οι κατάλληλες προληπτικές επεξεργασίες σε σχέση με τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό· και
γ)  τα φυτά αποτέλεσαν αντικείμενο οπτικών επιθεωρήσεων που διενεργούνταν τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις μήνες και επιβεβαίωναν ότι το εν λόγω υλικό ήταν απαλλαγμένο από Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).  ◄

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

α)  τα φυτά ή τα σποροπαραγωγικά φυτά επιθεωρήθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev στην παρτίδα από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου· ή

β)  οι βολβοί βρέθηκαν απαλλαγμένοι από συμπτώματα του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, βάσει οπτικών επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και συσκευάστηκαν για πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

α)  τα φυτά επιθεωρήθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev στην παρτίδα από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου· ή

β)  οι βολβοί βρέθηκαν απαλλαγμένοι από συμπτώματα του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, βάσει οπτικών επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν την πλέον κατάλληλη στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και συσκευάστηκαν για πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Malus Mill.

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider· και

β)  

i)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider·

ή

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

iii)  το πολύ το 2 % των φυτών στη μονάδα παραγωγής παρουσίασαν συμπτώματα σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν συμπτωματικά φυτά υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Prunus L.

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

και

β)  

i)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider·

ή

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·

ή

iii)  το πολύ το 1 % των φυτών στη μονάδα παραγωγής παρουσίασαν συμπτώματα σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, και τα εν λόγω συμπτωματικά φυτά, όπως και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν συμπτωματικά φυτά υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pyrus L.

►M9  
α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider· και β)  
i)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή
ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως·
ή
γ)  τα φυτά στη μονάδα παραγωγής και όλα τα φυτά του άμεσου περιβάλλοντος, τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων καλλιεργητικών περιόδων, εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.  ◄

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Lavandula L.

α)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής γνωστή ως απαλλαγμένη από Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al

ή

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. σε οπτικές επιθεωρήσεις της παρτίδας κατά την τελευταία πλήρη βλαστική περίοδο·

ή

γ)  τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και η παρτίδα υποβλήθηκε σε δοκιμή, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος των υπόλοιπων φυτών, και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό.

Ιοειδές του νανισμού του χρυσάνθεμου

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Τα φυτά προέρχονται, εντός τριών γενεών πολλαπλασιασμού, από υλικό που βρέθηκε απαλλαγμένο από το ιοειδές του νανισμού του χρυσάνθεμου, μέσω δοκιμασιών.

Ιοειδές της εξώκορτης των εσπεριδοειδών

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L.

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της εξώκορτης των εσπεριδοειδών·

και

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με οπτική επιθεώρηση των φυτών την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού.

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμή κατά την τελευταία τριετία και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών·

και

β)  

i)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών·

ή

ii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένη από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με δοκιμή αντιπροσωπευτικού δείγματος των φυτών που διενεργήθηκε την κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

ή

iii)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής υπό φυσική προστασία από φορείς και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο με δοκιμή τυχαίου δείγματος των φυτών που διενεργήθηκε την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

ή

iv)  στις περιπτώσεις που υπάρχει θετικό αποτέλεσμα δοκιμής για την παρουσία του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών σε μια παρτίδα, όλα τα φυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμή μεμονωμένα και τα φυτά που βρέθηκαν θετικά δεν υπερέβαιναν το 2 %, ενώ τα φυτά που υποβλήθηκαν σε δοκιμή και διαπιστώθηκε ότι έχουν μολυνθεί από τον επιβλαβή οργανισμό εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως.

Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis Fotsch, Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας

α)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που υποβάλλεται σε παρακολούθηση των σχετικών φορέων θριπών (Frankliniella occidentalis Pergande) και, εάν αυτοί ανιχνευτούν, πραγματοποιούνται κατάλληλες επεξεργασίες για τον αποτελεσματικό περιορισμό των πληθυσμών τους·

και

β)  

i)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens σε φυτά της μονάδας παραγωγής κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο· ή

ii)  τα φυτά της μονάδας παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού της νεκρωτικής κηλίδωσης του γένους Impatiens κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκριζώθηκαν, και αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον ιό της νεκρωτικής κηλίδωσης του Impatiens.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Capiscum annuum L.

α)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

β)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

Ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (σάρκας)

Φυτά των ακόλουθων ειδών Prunus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. ευπαθή στον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς

α)  έρριζα υποκείμενα φυτών Prunus από αγενή πολλαπλασιασμό, που προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και δοκιμή κατά τα προηγούμενα 5 έτη και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· και

β)  

i)  το πολλαπλασιαστικό υλικό έχει παραχθεί σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από τον ιό της ευλογιάς της δαμασκηνιάς· ή

ii)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς στο πολλαπλασιαστικό υλικό της μονάδας παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο κατά την πλέον κατάλληλη περίοδο του έτους, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών, των συνθηκών καλλιέργειας του φυτού και της βιολογίας του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως· ή

iii)  συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % των φυτών που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο κατά την πλέον κατάλληλη περίοδο του έτους, λαμβανομένων υπόψη των κλιματικών συνθηκών, των συνθηκών καλλιέργειας του φυτού και της βιολογίας του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς, και όλα τα συμπτωματικά φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, ενώ αντιπροσωπευτικό δείγμα των υπόλοιπων ασυμπτωματικών φυτών στις παρτίδες στις οποίες βρέθηκαν συμπτωματικά φυτά υποβλήθηκαν σε δοκιμή και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό. Αντιπροσωπευτικό τμήμα των φυτών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού της ευλογιάς της δαμασκηνιάς κατά την οπτική επιθεώρηση μπορεί να λαμβάνεται με δειγματοληψία και να υποβάλλεται σε δοκιμή με βάση εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης των εν λόγω φυτών όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. υβρίδια Νέας Γουινέας, Pelargonium L.

α)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που υποβάλλεται σε παρακολούθηση των σχετικών φορέων θριπών (Frankliniella occidentalis και Thrips tabaci) και, εάν αυτοί ανιχνευτούν, πραγματοποιούνται κατάλληλες επεξεργασίες για τον αποτελεσματικό περιορισμό των πληθυσμών τους·

και

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας στη μονάδα παραγωγής κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)  τα φυτά της μονάδας παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο εκριζώθηκαν και αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας.

▼M9

ΜΕΡΟΣ Δ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, εκτός των σπόρων

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Castanea sativa Mill.

α)  το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό κατάγεται από περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)  το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παρουσίαζε συμπτώματα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr εκριζώθηκε και το εναπομείναν υλικό υποβαλλόταν σε επιθεωρήσεις κάθε εβδομάδα, χωρίς να παρατηρηθούν συμπτώματα Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr στη μονάδα παραγωγής για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη διακίνηση του υλικού.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Pinus L.

α)  το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό κατάγεται από περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet και Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο δεν παρατηρήθηκαν στη μονάδα παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον της συμπτώματα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που προκλήθηκαν από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ή Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow· ή

γ)  εφαρμόστηκαν στη μονάδα παραγωγής κατάλληλες επεξεργασίες κατά του μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων που προκλήθηκε από Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ή Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, και το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό επιθεωρήθηκε οπτικά πριν από τη διακίνησή του και βρέθηκε απαλλαγμένο από συμπτώματα μαρασμού των βελονών των κωνοφόρων.

Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Φυτά προς φύτευση, εκτός της γύρης και των σπόρων

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

α)  το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό κατάγεται από περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) σε δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· ή

γ)  

i)  το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που παρουσίαζε συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στη μονάδα παραγωγής και όλο το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό με το προσκολλώμενο χώμα που βρισκόταν σε ακτίνα 2 μέτρων από το συμπτωματικό υλικό εκριζώθηκε και καταστράφηκε, συμπεριλαμβανομένου του προσκολλώμενου χώματος·

και

ii)  για όλο το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που βρισκόταν σε ακτίνα 10 μέτρων από τα συμπτωματικά φυτά και για τυχόν εναπομένον δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό από την προσβεβλημένη παρτίδα:

— εντός τριών μηνών από την ανίχνευση συμπτωματικού δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στο εν λόγω δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά τη διάρκεια της εν λόγω τρίμηνης περιόδου δεν πραγματοποιήθηκαν επεξεργασίες για την εξάλειψη των συμπτωμάτων Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ), και

— μετά την εν λόγω τρίμηνη περίοδο:

— 

— δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στο εν λόγω δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό της μονάδας παραγωγής ή

— αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω προς διακίνηση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ)·

— και

iii)  για όλο το λοιπό δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό του τόπου παραγωγής:

— δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ) στο εν λόγω δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό της μονάδας παραγωγής ή

— αντιπροσωπευτικό δείγμα του εν λόγω προς διακίνηση δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Phytophthora ramorum (απομονωθέντα στελέχη στην ΕΕ).

▼B

ΜΕΡΟΣ E

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους κηπευτικών

Όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

α)  οι σπόροι έχουν ληφθεί με κατάλληλη μέθοδο εκχύλισης με οξύ ή με ισοδύναμη μέθοδο·

και

β)  

i)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al

ή

ii)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al

ή

iii)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή για Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργανισμό.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al

ή

β)  η καλλιέργεια από την οποία συγκομίστηκε ο σπόρος επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και βρέθηκε απαλλαγμένη από Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al

ή

γ)  αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε δοκιμή και, κατά τη δοκιμή αυτή, βρέθηκε απαλλαγμένο από Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.·

ή

β)  η καλλιέργεια από την οποία συγκομίστηκε ο σπόρος επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.·

ή

γ)  αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε δοκιμές και, κατά τις δοκιμές αυτές, βρέθηκε απαλλαγμένο από Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al..

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.·

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.·

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

α)  οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

γ)  

i)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al

ή

ii)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.,

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

α)  οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

β)  

(i)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al

ή

(ii)  γ) οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.,

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas perforans Jones et al.·

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas perforans Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

α)  οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas perforans Jones et al

ή

γ)  

i)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas perforans Jones et al.·

ή

ii)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas perforans Jones et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

α)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

β)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

γ)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

α)  οι σπόροι λαμβάνονται με κατάλληλη εκχύλιση με οξύ· και

β)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

γ)  

i)  σε οπτικές επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου των φυτών στη μονάδα παραγωγής δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθένειας που προκαλείται από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al

ή

ii)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων, είτε ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία είτε όχι, και βρέθηκαν, κατά δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Έντομα και ακάρεα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

α)  αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, ενδεχομένως μετά από κατάλληλη επεξεργασία, και

β)  οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Acanthoscelides obtectus (Say).

▼M9

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

α)  αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, ενδεχομένως μετά από κατάλληλη επεξεργασία· και

β)  οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

α)  αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, ενδεχομένως μετά από κατάλληλη επεξεργασία· και

β)  οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Bruchus rufimanus Boheman.

▼B

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

α)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev·

ή

β)  οι συγκομισθέντες σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα·

ή

γ)  τα φυτάρια υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία κατά του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev και οι σπόροι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Ιός του μωσαϊκού του πεπίνο

Solanum lycopersicum L.

α)  οι σπόροι ελήφθησαν με κατάλληλη μέθοδο εκχύλισης με οξύ ή με ισοδύναμη μέθοδο και·

β)  

i)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του ιού του μωσαϊκού του πεπίνο· ή

ii)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τον ιό του μωσαϊκού του πεπίνο στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

iii)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή για τον ιό του μωσαϊκού του πεπίνο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργανισμό.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)  

i)  οι σπόροι κατάγονται από περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του ιοειδούς των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας· ή

ii)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

iii)  οι σπόροι υποβλήθηκαν σε επίσημη δοκιμή για το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένοι από τον επιβλαβή οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους πατάτας (πατατόσπορο)

Η αρμόδια αρχή ή, εάν χρειάζεται, ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Μελάνωση (μελανή σήψη) (Dickeya Samson et al. spp.· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

Solanum tuberosum L.

α)  Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

από τις επίσημες επιθεωρήσεις προκύπτει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από Dickeya Samson et al. spp. και Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

β)  Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

τα καλλιεργούμενα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημη επιτόπια επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

α)  Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

από τις επίσημες επιθεωρήσεις προκύπτει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

β)  Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

i)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., λαμβανομένης υπόψη της πιθανής παρουσίας των φορέων·

ή

ii)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. κατά τις επίσημες επιθεωρήσεις των καλλιεργούμενων φυτών από τις αρμόδιες αρχές στη μονάδα παραγωγής.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

α)  Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

από τις επίσημες επιθεωρήσεις προκύπτει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

β)  Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

i)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. στον τόπο παραγωγής σε επίσημες επιθεωρήσεις·

ή

ii)  τα συμπτωματικά φυτά που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής εκριζώθηκαν, μαζί με τους κονδύλους απογόνους τους, και καταστράφηκαν, ενώ για οποιοδήποτε υλικό στο οποίο εμφανίστηκαν συμπτώματα στην καλλιέργεια διενεργήθηκε επίσημη δοκιμή μετά τη συγκομιδή των κονδύλων, για κάθε παρτίδα, προς επιβεβαίωση της απουσίας του Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Συμπτώματα μωσαϊκού οφειλόμενου σε ιούς και:

συμπτώματα που προκαλούνται από:

— τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας

Solanum tuberosum L.

α)  Στην περίπτωση προβασικού πατατόσπορου:

προέρχεται από μητρικά φυτά τα οποία είναι απαλλαγμένα από τον ιό Α της πατάτας, τον ιό Μ της πατάτας, τον ιό S της πατάτας, τον ιό X της πατάτας, τον ιό Y της πατάτας και τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας.

Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι μικροπολλαπλασιασμού, η συμμόρφωση με το παρόν σημείο εξακριβώνεται με επίσημες δοκιμές στο μητρικό φυτό, ή δοκιμές που πραγματοποιούνται υπό επίσημη εποπτεία.

Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι κλωνικής επιλογής, η συμμόρφωση με το παρόν σημείο εξακριβώνεται με επίσημες δοκιμές στο κλωνικό υλικό, ή δοκιμές που πραγματοποιούνται υπό επίσημη εποπτεία.

β)  Στην περίπτωση όλων των κατηγοριών:

τα καλλιεργούμενα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Solanum tuberosum L.

α)  Στην περίπτωση κλωνικού υλικού:

Επίσημες δοκιμές ή δοκιμές υπό επίσημη εποπτεία έχουν δείξει ότι προέρχεται από μητρικά φυτά απαλλαγμένα από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας.

β)  Στην περίπτωση προβασικού και βασικού πατατόσπορου:

δεν βρέθηκαν συμπτώματα του ιοειδούς των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας.

ή

για κάθε παρτίδα, διενεργήθηκε επίσημη δοκιμή μετά τη συγκομιδή των κονδύλων και οι κόνδυλοι βρέθηκαν απαλλαγμένοι από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας.

γ)  Στην περίπτωση πιστοποιημένου πατατόσπορου,

επίσημη οπτική επιθεώρηση έδειξε ότι είναι απαλλαγμένος από τον επιβλαβή οργανισμό, ενώ, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων του επιβλαβούς οργανισμού, διενεργείται δοκιμή.ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Συμπτώματα ιογενούς μόλυνσης

Solanum tuberosum L.

Κατά την επίσημη επιθεώρηση των απευθείας απογόνων, ο αριθμός των συμπτωματικών φυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που αναφέρεται στο παράρτημα IV.ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

▼M9

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV, εκτός αν η παρτίδα έχει παραχθεί από φυτά τα οποία συμμορφώνονται με το στοιχείο β) σημείο i) της τρίτης στήλης της δεύτερης σειράς του πρώτου πίνακα στο μέρος ΣΤ του παραρτήματος V.

▼B

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Ριζοκτονίαση που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων λόγω Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Σπογγοσπορίωση που προσβάλλει ποσοστό άνω του 10 % της επιφάνειας των κονδύλων λόγω Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Η αρμόδια αρχή υπέβαλε τις παρτίδες σε επίσημη επιθεώρηση και επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του παραρτήματος IV.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν επίσημες επιθεωρήσεις για να εξασφαλιστεί ότι η παρουσία ΡΕΟΜΚ στα αναπτυσσόμενα φυτά δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση (γένος ή είδος)

Κατώτατο όριο για τα αναπτυσσόμενα φυτά για προβασικούς σπόρους πατάτας

Κατώτατο όριο για τα αναπτυσσόμενα φυτά για βασικούς σπόρους πατάτας

Κατώτατο όριο για τα αναπτυσσόμενα φυτά για πιστοποιημένους σπόρους πατάτας

PBTC

PB

Μελάνωση (μελανή σήψη) (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]· Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Συμπτώματα μωσαϊκού που προκαλούνται από ιούς

και

συμπτώματα που προκαλούνται από τον ιό του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της πατάτας [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ΜΕΡΟΣ Ζ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

1.    Επιθεώρηση της καλλιέργειας

1) Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της καλλιέργειας από την οποία παράγονται οι σπόροι των ελαιούχων και κλωστικών φυτών, ώστε να επιβεβαιωθεί πως η παρουσία ΡΕΟΜΚ δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Κατώτατα όρια για την παραγωγή προβασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή βασικών σπόρων

Κατώτατα όρια για την παραγωγή πιστοποιημένων σπόρων

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε επιθεωρητές, εκτός των επαγγελματιών, να διενεργούν τις επιτόπιες επιθεωρήσεις για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της.

2) Οι εν λόγω επιτόπιες επιθεωρήσεις διενεργούνται όταν η κατάσταση και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας επιτρέπουν κατάλληλη επιθεώρηση.

Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία επιτόπια επιθεώρηση ετησίως, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση των αντίστοιχων ΡΕΟΜΚ.

3) Η αρμόδια αρχή καθορίζει το μέγεθος, τον αριθμό και την κατανομή των τμημάτων του υπό επιθεώρηση αγρού σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Το ποσοστό των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που πρέπει να επιθεωρηθούν επίσημα από την αρμόδια αρχή είναι τουλάχιστον 5 %.

2.    Δειγματοληψία και δοκιμή σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών

1) Η αρμόδια αρχή:

α) 

λαμβάνει επισήμως δείγματα σπόρων από παρτίδες σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών·

β) 

επιτρέπει σε δειγματολήπτες σπόρων να διενεργούν δειγματοληψία για λογαριασμό της και υπό την επίσημη εποπτεία της·

γ) 

συγκρίνει τα δείγματα σπόρων που έχουν ληφθεί από την ίδια με εκείνα της ίδιας παρτίδας σπόρων που έχουν ληφθεί από τους δειγματολήπτες σπόρων υπό επίσημη εποπτεία·

δ) 

εποπτεύει τις επιδόσεις των δειγματοληπτών σπόρων, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β).

2) Η αρμόδια αρχή ή ο εγκεκριμένος υπό επίσημη εποπτεία επαγγελματίας πραγματοποιεί δειγματοληψία και δοκιμή των σπόρων ελαιούχων και κλωστικών φυτών σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς μεθόδους.

Με εξαίρεση την αυτόματη δειγματοληψία, η αρμόδια αρχή ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5 % των παρτίδων σπόρων που υποβάλλονται για πιστοποίηση. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν σπόρους για πιστοποίηση, καθώς και στα υποβαλλόμενα είδη, αλλά μπορεί επίσης να αποσκοπεί στην εξάλειψη συγκεκριμένων αμφιβολιών.

3) Η αυτόματη δειγματοληψία διενεργείται με την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και εποπτεύεται επισήμως.

4) Κατά την εξέταση των σπόρων για πιστοποίηση και την εξέταση των εμπορικών σπόρων, τα δείγματα λαμβάνονται από ομοιογενείς παρτίδες. Όσον αφορά τα βάρη των παρτίδων και των δειγμάτων, εφαρμόζεται ο πίνακας του παραρτήματος III της οδηγίας 2002/57/ΕΚ.

3.    Πρόσθετα μέτρα για τους σπόρους ελαιούχων και κλωστικών φυτών

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί τις ακόλουθες επιπρόσθετες επιθεωρήσεις και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση:

1) 

Μέτρα για τους σπόρους του Helianthus annuus L. για την πρόληψη της παρουσίας της Plasmopora halstedii

α) 

οι σπόροι του Helianthus annuus L. κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Plasmopora halstedii·

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Plasmopara halstedii στη μονάδα παραγωγής σε τουλάχιστον δύο επιθεωρήσεις που έγιναν σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου·

ή

γ) 
i) 

η μονάδα παραγωγής υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου· και

ii) 

το πολύ το 5 % των φυτών παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii κατά την επιτόπια επιθεώρηση, και όλα τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Plasmopara halstedii απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση· και

iii) 

στην τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά με συμπτώματα Plasmopara halstedii·

ή

δ) 
i) 

η μονάδα παραγωγής υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο επιτόπιες επιθεωρήσεις σε κατάλληλη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου· και

ii) 

όλα τα φυτά που παρουσίασαν συμπτώματα Plasmopara halstedii απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μετά την επιθεώρηση· και

iii) 

κατά την τελική επιθεώρηση δεν βρέθηκαν φυτά που να παρουσιάζουν συμπτώματα Plasmopara halstedii, και ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από κάθε παρτίδα υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από Plasmopara halstedii, ή οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική έναντι όλων των γνωστών στελεχών Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2) 

Μέτρα για τους σπόρους των Helianthus annuus L. και Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας του Botrytis cinerea

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Botrytis cinerea·

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

3) 

Μέτρα για τους σπόρους του Glycine max (L.) Merryl για την πρόληψη της παρουσίας του Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

4) 

Μέτρα για τους σπόρους του Glycine max (L.) Merryl για την πρόληψη της παρουσίας του Diaporthe var. sojae

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Diaporthe var. sojae

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

5) 

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας της Alternaria linicola

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά της Alternaria linicola·

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

6) 

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας της Boeremia exigua var. linicola

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά της Boeremia exigua var. linicola

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

7) 

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας του Colletotrichum lini

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Colletotrichum lini

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

8) 

Μέτρα για τους σπόρους του Linum usitatissimum L. για την πρόληψη της παρουσίας του Fusarium (αναμορφικό γένος), εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell.

α) 

έγινε επεξεργασία σπόρων που επιτρέπεται για χρήση κατά του Fusarium (αναμορφικό γένος), εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell·

ή

β) 

δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση της προβλεπόμενης ανοχής σε σπόρους σε εργαστηριακή δοκιμή επί αντιπροσωπευτικού δείγματος.

ΜΕΡΟΣ H

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτάρια και πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών εκτός των σπόρων

Οπτική επιθεώρηση

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι:

α) 

τα φυτά τουλάχιστον φαίνονται, κατά την οπτική επιθεώρηση, ουσιαστικά απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος σημείου, για το οικείο γένος ή είδος.

β) 

τα φυτά που εμφανίζουν ορατά σημεία ή συμπτώματα των επιβλαβών οργανισμών που παρατίθενται στους πίνακες του παρόντος σημείου, στο στάδιο της καλλιέργειας, έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία αμέσως μετά την εμφάνισή τους ή, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν εξαλειφθεί.

γ) 

για τους βολβούς των ασκαλωνίων και των σκόρδων, τα φυτά προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο, κατά το στάδιο της καλλιέργειας, ελέγχθηκε και βρέθηκε ουσιαστικά απαλλαγμένο από κάθε επιβλαβή οργανισμό που παρατίθεται στους πίνακες του παρόντος σημείου.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Τα φυτά καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V μέρος Ε και διατηρήθηκαν απαλλαγμένα από μολύνσεις μέσω κατάλληλων μέτρων υγιεινής.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)  Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)  Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)  Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)  Τα σπορόφυτα καλλιεργήθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος Ε για τους σπόρους κηπευτικών· και

β)  τα νεαρά φυτά διατηρήθηκαν υπό κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για την πρόληψη μολύνσεων.

Μύκητες και ωομύκητες

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Fusarium Link (αναμορφικό γένος), εκτός του Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon και του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

α)  

i)  η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, εκριζώθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα των φυτών και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Fusarium Link· ή

ii)  η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον δύο φορές σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Fusarium Link εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας· και

β)  οι κορυφές επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

α)  

i)  η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, εκριζώθηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα των φυτών και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk· ή

ii)  η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον δύο φορές σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίασαν συμπτώματα Helicobasidium brebissonii (Desm.)· Donk εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας· και

β)  οι κορυφές επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

α)  τα φυτά είναι μεταφυτευμένα φυτά ανεπτυγμένα σε στάδια, τα οποία καλλιεργήθηκαν σε υπόστρωμα απαλλαγμένο από Stromatinia cepivora Berk.·

ή

β)  

i)  

— η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.· ή

— η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk. εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας·

και

ii)  τα φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

α)  

i)  η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.· ή

ii)  η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk. εκριζώθηκαν αμέσως και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατά την τελική επιθεώρηση της καλλιέργειας·

και

β)  τα φυτά ή σύνολα επιθεωρήθηκαν οπτικά πριν από τη διακίνηση και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

α)  τα μητρικά φυτά προέρχονται από υλικό που υποβλήθηκε σε δοκιμή για την ανίχνευση του παθογόνου· και

β)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής το καλλιεργητικό ιστορικό της οποίας είναι γνωστό, χωρίς ιστορικό εμφάνισης του Verticillium dahliae Kleb.· και

γ)  τα φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά σε κατάλληλη χρονική στιγμή από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα Verticillium dahliae Kleb.

Νηματώδεις

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

Στην περίπτωση φυτών, εκτός από τα φυτά για την παραγωγή εμπορικής καλλιέργειας:

α)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev·

ή

β)  

i)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και το πολύ 2 % των φυτών εμφάνισαν συμπτώματα μόλυνσης από Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, και

ii)  τα φυτά που βρέθηκαν μολυσμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό εκριζώθηκαν αμέσως, και

iii)  τα φυτά βρέθηκαν στη συνέχεια απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό με εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα·

ή

γ)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία κατά του Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Στην περίπτωση φυτών για την παραγωγή εμπορικής καλλιέργειας:

α)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev·

ή

β)  

i)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού·

ii)  τα φυτά που παρουσίαζαν συμπτώματα Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev εκριζώθηκαν αμέσως, και

iii)  τα φυτά βρέθηκαν στη συνέχεια απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα·

ή

γ)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη φυσική ή χημική επεξεργασία και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev μετά από εργαστηριακές δοκιμές σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Ιός της κίτρινης ράβδωσης του πράσου

Allium sativum L.

α)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού των κίτρινων ραβδώσεων του πράσου·

ή

β)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά, σε κατάλληλη χρονική στιγμή, για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και κατά την επιθεώρηση αυτή συμπτώματα του ιού των κίτρινων ραβδώσεων του πράσου παρουσίασε το πολύ το 10 % των φυτών και τα φυτά αυτά εκριζώθηκαν αμέσως, ενώ κατά την τελική επιθεώρηση συμπτώματα παρουσίασε το πολύ το 1 % των φυτών.

Ιός του κίτρινου νανισμού του κρεμμυδιού

Allium cepa L., Allium sativum L.

α)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού του κίτρινου νανισμού του κρεμμυδιού·

ή

β)  

i)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου η καλλιέργεια επιθεωρήθηκε οπτικά τουλάχιστον μία φορά σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και το πολύ το 10 % των φυτών εμφάνισαν συμπτώματα του ιού του κίτρινου νανισμού του κρεμμυδιού· και

ii)  τα φυτά που βρέθηκαν μολυσμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό εκριζώθηκαν αμέσως· και

iii)  στην τελική επιθεώρηση συμπτώματα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού παρουσίασε το πολύ το 1 % των φυτών.

Ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

α)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

β)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

Ιός του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

α)  τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής που υποβάλλεται σε παρακολούθηση των σχετικών φορέων θριπών (Frankliniella occidentalis Pergande και Thrips tabaci Lindeman) και, εάν αυτοί ανιχνευτούν, πραγματοποιούνται κατάλληλες επεξεργασίες για τον αποτελεσματικό περιορισμό των πληθυσμών τους· και

β)  

i)  κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας στη μονάδα παραγωγής· ή

ii)  τα φυτά της μονάδας παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου εκριζώθηκαν και αντιπροσωπευτικό δείγμα των προς διακίνηση φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον επιβλαβή οργανισμό.

Ιός του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας

Solanum lycopersicum L.

α)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του ιού του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας στα φυτά·

ή

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα της ασθένειας του κίτρινου καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας στον τόπο παραγωγής.

ΜΕΡΟΣ Θ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε σπόρους Solanum tuberosum L.

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις όσον αφορά την παρουσία ΡΕΟΜΚ σε σπόρους Solanum tuberosum:

α) 

οι σπόροι κατάγονται από περιοχές στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία του ιοειδούς των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας· ή

β) 

δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους· ή

γ) 

τα φυτά υποβλήθηκαν σε επίσημες δοκιμές για το ιοειδές των ατρακτοειδών κονδύλων της πατάτας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και βρέθηκαν, στις δοκιμές αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

ΜΕΡΟΣ I

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε φυτά Humulus lupulus προς φύτευση, εκτός των σπόρων

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.►M9  Μύκητες και ωομύκητες  ◄

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Verticillium dahliae· και

β)  

i)  τα φυτά προς φύτευση παρήχθησαν σε τόπο παραγωγής γνωστό ως απαλλαγμένο από Verticillium dahliae· ή

ii)  

— τα φυτά προς φύτευση απομονώθηκαν από καλλιέργειες παραγωγής Humulus lupulus· και

— η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Verticillium dahliae κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, με οπτική επιθεώρηση του φυλλώματος σε κατάλληλες χρονικές στιγμές· και

— καταγράφηκε το καλλιεργητικό ιστορικό των αγρών και το ιστορικό εμφάνισης εδαφογενών ασθενειών σ’ αυτούς και υπήρξε περίοδος αγρανάπαυσης από τα φυτά-ξενιστές διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών μεταξύ της ανεύρεσης Verticillium dahliae και της επόμενης φύτευσης.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

α)  τα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά, την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού, και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Verticillium nonalfalfae· και

β)  

i)  τα φυτά προς φύτευση παρήχθησαν σε τόπο παραγωγής γνωστό ως απαλλαγμένο από Verticillium nonalfalfae· ή

ii)  

— τα φυτά προς φύτευση απομονώθηκαν από καλλιέργειες παραγωγής Humulus lupulus· και

— η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Verticillium nonalfalfae κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, με οπτική επιθεώρηση του φυλλώματος την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή· και

— καταγράφηκε το καλλιεργητικό ιστορικό των αγρών και το ιστορικό εμφάνισης εδαφογενών ασθενειών σ’ αυτούς και υπήρξε περίοδος αγρανάπαυσης από τα φυτά-ξενιστές διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών μεταξύ της ανεύρεσης Verticillium dahliae και της επόμενης φύτευσης.

▼M9Ιοί, ιοειδή, ασθένειες παρεμφερείς με τις ιογενείς και φυτοπλάσματα

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Απαιτήσεις

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

α)  τα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Citrus bark cracking viroid σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  

i)  ο τόπος παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένος από Citrus bark cracking viroid κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις καλλιεργητικές περιόδους με οπτική επιθεώρηση των φυτών την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και, για την πρόληψη της μηχανικής μετάδοσης, εφαρμόστηκαν τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής στον τόπο παραγωγής· και

ii)  τα φυτά προς φύτευση προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία βρέθηκαν απαλλαγμένα από Citrus bark cracking viroid και·

— στην περίπτωση μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε μονάδα παραγωγής με φυσική προστασία από πηγές μόλυνσης με Citrus bark cracking viroid, τα μητρικά φυτά επιθεωρήθηκαν οπτικά, υποβλήθηκαν σε δειγματοληψία και δοκιμές ετησίως την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση της παρουσίας Citrus bark cracking viroid, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα μητρικά φυτά να έχουν εξεταστεί μέσα σε διάστημα 5 ετών ή

— στην περίπτωση μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί σε μονάδα παραγωγής με φυσική προστασία από πηγές μόλυνσης με Citrus bark cracking viroid, τα μητρικά φυτά βρέθηκαν απαλλαγμένα από Citrus bark cracking viroid κατά τις πέντε τελευταίες πλήρεις καλλιεργητικές περιόδους με οπτική επιθεώρηση την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού και

— αντιπροσωπευτικό δείγμα των μητρικών φυτών υποβλήθηκε σε δοκιμή την πλέον κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού κατά τους 12 τελευταίους μήνες και βρέθηκε απαλλαγμένο από Citrus bark cracking viroid, και

— τα μητρικά φυτά απομονώθηκαν από καλλιέργειες Humulus lupulus L. σε γειτονικούς τόπους παραγωγής που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων· και

iii)  στην περίπτωση παραγωγής προς διακίνηση έρριζων φυτών προς φύτευση, η μονάδα παραγωγής που χρησιμοποιήθηκε για τη ριζοβολία

— απομονώθηκε από καλλιέργειες παραγωγής Humulus lupulus L. που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 20 μέτρων ή

— διέθετε φυσική προστασία από πηγές μόλυνσης με Citrus bark cracking viroid.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ

Μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας ΡΕΟΜΚ σε πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων δένδρων και οπωροφόρα φυτά που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων Actinidia Lindl., εκτός των σπόρων

Η αρμόδια αρχή ή ο επαγγελματίας υπό την επίσημη εποπτεία της αρμόδιας αρχής διενεργεί ελέγχους και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα όσον αφορά τους αντίστοιχους ΡΕΟΜΚ και φυτά προς φύτευση.Βακτήρια

ΡΕΟΜΚ ή συμπτώματα που προκαλούνται από ΡΕΟΜΚ

Φυτά προς φύτευση

Μέτρα

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

α)  το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά παρήχθησαν σε περιοχές που πιστοποιήθηκαν από την αρμόδια αρχή ως απαλλαγμένες από Pseudomonas syringae pv. actinidiae σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα· ή

β)  το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία επιθεωρήθηκαν οπτικά δύο φορές τον χρόνο και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Pseudomonas syringae pv. actinidiae·

και

γ)  

i)  στην περίπτωση μητρικών φυτών που έχουν διατηρηθεί σε εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν φυσική προστασία από τη μόλυνση με Pseudomonas syringae pv. actinidiae, αντιπροσωπευτικό τμήμα των μητρικών φυτών υποβλήθηκε σε δειγματοληψία και δοκιμές κάθε τέσσερα έτη σχετικά με την παρουσία Pseudomonas syringae pv. actinidiae, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα μητρικά φυτά να έχουν εξεταστεί μέσα σε διάστημα 8 ετών· ή

ii)  στην περίπτωση μητρικών φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, αντιπροσωπευτικό τμήμα των μητρικών φυτών υποβλήθηκε σε δειγματοληψία και δοκιμές ετησίως σχετικά με την παρουσία Pseudomonas syringae pv. actinidiae, κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλα τα μητρικά φυτά να έχουν εξεταστεί μέσα σε διάστημα 3 ετών·

και

δ)  

i)  στην περίπτωση πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών που έχουν διατηρηθεί στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Pseudomonas syringae pv. actinidiae στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο· ή

ii)  στην περίπτωση πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Pseudomonas syringae pv. actinidiae στο εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και στα εν λόγω οπωροφόρα φυτά στη μονάδα παραγωγής κατά την τελευταία πλήρη καλλιεργητική περίοδο, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά υποβλήθηκαν σε τυχαία δειγματοληψία και δοκιμή για Pseudomonas syringae pv. actinidiae πριν από τη διάθεση στο εμπόριο και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό· ή

iii)  στην περίπτωση πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων φυτών που δεν έχουν διατηρηθεί στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, συμπτώματα Pseudomonas syringae pv. actinidiae παρατηρήθηκαν σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 1 % του πολλαπλασιαστικού υλικού και των οπωροφόρων φυτών που βρίσκονταν στη μονάδα παραγωγής, και το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα φυτά, καθώς και όλο το συμπτωματικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τα συμπτωματικά οπωροφόρα φυτά του άμεσου περιβάλλοντος εκριζώθηκαν και καταστράφηκαν αμέσως, και αντιπροσωπευτικό τμήμα του υπόλοιπου ασυμπτωματικού πολλαπλασιαστικού υλικού και των υπόλοιπων ασυμπτωματικών οπωροφόρων φυτών υποβλήθηκε σε δειγματοληψία και δοκιμή για Pseudomonas syringae pv. actinidiae και βρέθηκε απαλλαγμένο από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα οποία απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ένωση από ορισμένες τρίτες χώρες 

Περιγραφή

Κωδικός ΣΟ

Τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή συγκεκριμένη περιοχή τρίτης χώρας

1.

Φυτά Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. και Tsuga Carr., εκτός των καρπών και των σπόρων

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία (μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (1). ◄

2.

Φυτά Castanea Mill. και Quercus L., με φύλλα, εκτός των καρπών και των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία (μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (1). ◄

3.

Φυτά Populus L., με φύλλα, εκτός των καρπών και των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες

▼M9

3.1

Μεμονωμένος φλοιός Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. και Taxus brevifolia Nutt.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο (1), Ηνωμένες Πολιτείες, Βιετνάμ

▼B

4.

Μεμονωμένος φλοιός Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Όλες οι τρίτες χώρες

▼M9

5.

Μεμονωμένος φλοιός Quercus L., εκτός του Quercus suber L.

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Μεξικό

▼B

6.

Μεμονωμένος φλοιός Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες

7.

Μεμονωμένος φλοιός Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Αμερικανική ήπειρος

8.

Φυτά προς φύτευση Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. και Rosa L., εκτός των φυτών σε λήθαργο χωρίς φύλλα, άνθη και καρπούς

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία (μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (1). ◄

9.

Φυτά προς φύτευση Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. και Pyrus L. και τα υβρίδιά τους, και Fragaria L., εκτός των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αυστραλία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Καναδάς, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο (1) και Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τη Χαβάη. ◄

10.

Φυτά Vitis L., εκτός των καρπών

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

11.

Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Όλες οι τρίτες χώρες

12.

Φυτά προς φύτευση Photinia Ldl., εκτός των φυτών σε λήθαργο χωρίς φύλλα, άνθη και καρπούς

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Κίνα, Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας, και Ηνωμένες Πολιτείες

13.

Φυτά Phoenix spp. εκτός των καρπών και των σπόρων

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Αλγερία, Μαρόκο

14.

Φυτά προς φύτευση της οικογένειας Poaceae, εκτός από τα φυτά των καλλωπιστικών πολυετών αγρωστωδών των υποοικογενειών Bambusoideae and Panicoideae και των γενών Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. και Uniola L., εκτός των σπόρων

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (1). ◄

15.

Κόνδυλοι Solanum tuberosum L., πατατόσπορος

0701 10 00

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

16.

Φυτά προς φύτευση των ειδών Solanum L. που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους ή των υβριδίων τους, εκτός των κονδύλων του Solanum tuberosum L. που ορίζονται στο σημείο 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

17.

Κόνδυλοι ειδών Solarium L. και των υβριδίων τους, εκτός εκείνων που ορίζονται στα σημεία 15 και 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Τρίτες χώρες ή περιοχές εκτός από τις εξής:
α)  Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Λιβύη, Μαρόκο, Συρία, Ελβετία, Τυνησία και Τουρκία
ή
β)  εκείνες που πληρούν τους ακόλουθους όρους:
i)  είναι μία από τις ακόλουθες:
Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος και Ουκρανία
και
ii)  πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους:

— αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 ή

— η νομοθεσία τους αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη με τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία από τον Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,


ή
γ)  η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο (1), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούται ο ακόλουθος όρος: οι εν λόγω τρίτες χώρες υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, αποτελέσματα ερευνών επισκόπησης που επιβεβαιώνουν την απουσία Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Nouioui et al. στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.  ◄

18.

Φυτά Solanaceae προς φύτευση, εκτός των σπόρων και των φυτών που αναφέρονται στα σημεία 15, 16 ή 17

►M9

 

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

 ◄

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (1). ◄

19.

Χώμα, το οποίο συνίσταται εν μέρει από στερεές οργανικές ουσίες

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

20.

Καλλιεργητικό υπόστρωμα, εκτός από το χώμα, το οποίο συνίσταται εξολοκλήρου ή εν μέρει από στερεές οργανικές ουσίες, εκτός εκείνου που αποτελείται εξολοκλήρου από τύρφη ή ίνες Cocos nucifera L., που δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την καλλιέργεια φυτών ή για οποιουσδήποτε άλλους γεωργικούς σκοπούς

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. και Citrus sinensis (L.) Osbeck (έως τις 30 Απριλίου 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Αργεντινή

▼B

(1)   

Με βάση τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ VII

Κατάλογος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που κατάγονται από τρίτες χώρες και οι αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης 

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Κωδικοί ΣΟ

Καταγωγή

Ειδικές απαιτήσεις

1.

Καλλιεργητικό υπόστρωμα, προσκολλημένο ή σχετιζόμενο με φυτά, που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών, με εξαίρεση το αποστειρωμένο υπόστρωμα των φυτών in vitro

Άνευ αντικειμένου (1)

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  το καλλιεργητικό υπόστρωμα τη στιγμή της φύτευσης των σχετιζόμενων φυτών:

i)  ήταν απαλλαγμένο από χώμα και οργανική ύλη και δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την καλλιέργεια φυτών ή για οποιουσδήποτε άλλους γεωργικούς σκοπούς,

ή

ii)  αποτελείτο εξολοκλήρου από τύρφη ή ίνες Cocos nucifera L. και δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την καλλιέργεια φυτών ή για οποιουσδήποτε άλλους γεωργικούς σκοπούς,

ή

iii)  υποβλήθηκε σε αποτελεσματικό υποκαπνισμό ή θερμική επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς, γεγονός που δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,

ή

iv)  υποβλήθηκε σε αποτελεσματική συστημική προσέγγιση για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς, γεγονός που δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031·

και

σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία i) έως iv), αποθηκεύτηκε και διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες, ώστε να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας

και

β)  μετά τη φύτευση:

i)  ελήφθησαν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα παρέμεινε απαλλαγμένο από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής μέτρων:

— φυσική απομόνωση του καλλιεργητικού υποστρώματος από το χώμα και άλλες πιθανές πηγές μόλυνσης,

— μέτρα υγιεινής,

— χρήση νερού απαλλαγμένου από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας·

ή

ii)  εντός των δύο τελευταίων εβδομάδων πριν από την εξαγωγή, το καλλιεργητικό υπόστρωμα, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του χώματος, αφαιρέθηκε πλήρως μέσω πλύσης με νερό απαλλαγμένο από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Αναφύτευση μπορεί να πραγματοποιείται σε καλλιεργητικό υπόστρωμα που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο α). Διατηρούνται οι κατάλληλοι όροι για να παραμείνει η απαλλαγή από τους ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, όπως προβλέπεται στο στοιχείο β).

2.

Μηχανήματα και οχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για γεωργικούς ή δασικούς σκοπούς

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

Επίσημη δήλωση ότι τα μηχανήματα ή τα οχήματα καθαρίζονται και είναι απαλλαγμένα από χώμα και φυτικά υπολείμματα.

▼M9

2.1

Φυτά προς φύτευση, εκτός από βολβούς, κονδυλώδεις βλαστούς, ριζώματα, σπόρους, κονδύλους και φυτά σε ιστοκαλλιέργεια

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια τα οποία έχουν καταχωριστεί και εποπτεύονται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής,

και

β)  υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και πριν από την εξαγωγή.

▼B

3.

Έρριζα φυτά προς φύτευση, καλλιεργούμενα στο ύπαιθρο

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  ο τόπος παραγωγής είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένος από Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. και Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

και

β)  τα φυτά κατάγονται από αγρό γνωστό ως απαλλαγμένο από Globodera pallida (Stone) Behrens και Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

►C1  Φυτά προς φύτευση, εκτός από βολβούς, κονδυλώδεις βλαστούς, ριζώματα, σπόρους, κονδύλους και φυτά σε ιστοκαλλιέργεια ◄

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια και:

α)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Thrips palmi Karny, γεγονός που δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,

ή

β)  κατάγονται από τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένος από Thrips palmi Karny, γεγονός που δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, και ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως απαλλαγμένος από Thrips palmi Karny σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών πριν από την εξαγωγή·

ή

γ)  αμέσως πριν από την εξαγωγή, υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία κατά του Thrips palmi Karny, τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στα πιστοποιητικά φυτοϋγείας του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Thrips palmi Karny.

▼M9

4.1

Έρριζα φυτά προς φύτευση, εκτός των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από χώρα που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

ή

β)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

γ)  καλλιεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο τη στιγμή της φύτευσης των φυτών:

i)  ήταν απαλλαγμένο από χώμα και οργανική ύλη και δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την καλλιέργεια φυτών ή για οποιουσδήποτε άλλους γεωργικούς σκοπούς,

ή

ii)  αποτελείτο εξολοκλήρου από τύρφη ή ίνες Cocos nucifera L. και δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν για την καλλιέργεια φυτών ή για οποιουσδήποτε άλλους γεωργικούς σκοπούς,

ή

iii)  υποβλήθηκε σε αποτελεσματικό υποκαπνισμό ή θερμική επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, γεγονός που δηλώνεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

iv)  υποβλήθηκε σε αποτελεσματική συστημική προσέγγιση για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, γεγονός που δηλώνεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας·

και

σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία i) έως iv), αποθηκεύτηκε και διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες, ώστε να είναι απαλλαγμένο από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback και, μετά τη φύτευση, ελήφθησαν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα φυτά παρέμειναν απαλλαγμένα από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των εξής μέτρων:

— φυσική απομόνωση του καλλιεργητικού υποστρώματος από το χώμα και άλλες πιθανές πηγές μόλυνσης, και

— μέτρα υγιεινής,

ή

δ)  

i)  κατάγονται από τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένος από Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

και

ii)  ακριβώς πριν από την εξαγωγή, οι ρίζες αντιπροσωπευτικού δείγματος του φορτίου υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση και βρέθηκαν απαλλαγμένες από συμπτώματα Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.

4.2

Φυτά προς φύτευση με καλλιεργητικό υπόστρωμα που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών, εκτός των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια και των υδρόβιων φυτών

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία, Ελβετία και Ηνωμένες Πολιτείες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Popillia japonica Newman. Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

β)  καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένος από Popillia japonica Newman:

i)  ο οποίος υποβλήθηκε σε ετήσια επίσημη επιθεώρηση και σε επιθεώρηση, τουλάχιστον, μία φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από την εξαγωγή, για τυχόν σημεία Popillia japonica Newman, οι οποίες διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για την ανίχνευση της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, τουλάχιστον με οπτική εξέταση όλων των φυτών, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανίων, και δειγματοληψία του καλλιεργητικού υποστρώματος στο οποίο καλλιεργούνται τα φυτά,

και

ii)  ο οποίος περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης τουλάχιστον 100 μέτρων, στην οποία επιβεβαιώθηκε η απουσία του Popillia japonica Newman με επίσημες ετήσιες έρευνες επισκόπησης που διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές στιγμές,

και

iii)  ακριβώς πριν από την εξαγωγή, τα φυτά και το καλλιεργητικό υπόστρωμα υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας του καλλιεργητικού υποστρώματος, και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Popillia japonica Newman,

και

iv)  τα φυτά:

— υποβάλλονται σε χειρισμό και συσκευάζονται ή μεταφέρονται με τρόπο που να αποτρέπει τη μόλυνση από Popillia japonica Newman μετά την έξοδό τους από τον τόπο παραγωγής

— ή

— μεταφέρονται εκτός της εποχής κατά την οποία απαντούν ιπτάμενες μορφές του Popillia japonica Newman,

ή

γ)  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής με φυσική απομόνωση από την είσοδο του Popillia japonica Newman και τα φυτά:

(i)  υποβάλλονται σε χειρισμό και συσκευάζονται ή μεταφέρονται με τρόπο που να αποτρέπει τη μόλυνση από Popillia japonica Newman μετά την έξοδό τους από τη μονάδα παραγωγής,

ή

(ii)  μεταφέρονται εκτός της εποχής κατά την οποία απαντούν ιπτάμενες μορφές του Popillia japonica Newman

ή

δ)  παρήχθησαν με τη χρήση συστημικής προσέγγισης που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 για να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από Popillia japonica Newman.

▼B

5.

Μονοετή και διετή φυτά προς φύτευση, εκτός των Poaceae και των σπόρων

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (2). ◄

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια·

β)  είναι απαλλαγμένα από φυτικά υπολείμματα, άνθη και καρπούς·

γ)  υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και πριν από την εξαγωγή·

δ)  βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς παρεμφερείς με τους ιούς· και

ε)  είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων είτε υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των εν λόγω οργανισμών.

6.

Φυτά προς φύτευση της οικογένειας Poaceae, καλλωπιστικών πολυετών αγρωστωδών των υποοικογενειών Bambusoideae και Panicoideae και των γενών Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. και Uniola L., εκτός των σπόρων

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (2). ◄

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια·

β)  είναι απαλλαγμένα από φυτικά υπολείμματα, άνθη και καρπούς·

γ)  υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και πριν από την εξαγωγή·

δ)  βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς παρεμφερείς με τους ιούς· και

ε)  βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των εν λόγω οργανισμών.

7.

►C1  Φυτά προς φύτευση, εκτός από τα φυτά σε λήθαργο, τα φυτά σε ιστοκαλλιέργεια, τους σπόρους, τους βολβούς, τους κονδύλους, τους κονδυλώδεις βλαστούς και τα ριζώματα. ◄

Οι σχετικοί ενωσιακοί επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας είναι οι ακόλουθοι:

— Ιοί του γένους Begomovirus, εκτός των ακόλουθων: ιός του μωσαϊκού του αβούτιλου, ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της γλυκοπατάτας, ιός του καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της τομάτας, ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της ντομάτας της Σαρδηνίας, ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της ντομάτας της Μάλαγας, ιός του κίτρινου καρουλιάσματος (συστροφής) των φύλλων της ντομάτας της Αξάρκιας,

— Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης του μαυρομάτικου φασολιού,

— Ιός του μολυσματικού ίκτερου του μαρουλιού,

— Ιός σχετιζόμενος με το κιτρίνισμα της πεπονιάς,

— Ιός του κιτρινίσματος των νεύρων της κολοκυθιάς,

— Ιός του χλωρωτικού νανισμού της γλυκοπατάτας,

— Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της γλυκοπατάτας,

— Ιός της ήπιας ποικιλοχλώρωσης της τομάτας.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία των σχετικών ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

 

 

 

 

α)  Όπου δεν είναι γνωστή η παρουσία της Bemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) ή άλλων φορέων των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα των εν λόγω ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στα φυτά κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους,

 

 

 

β)  Όπου είναι γνωστή η παρουσία της Bemisia tabaci Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) ή άλλων φορέων των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα των εν λόγω ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στα φυτά κατά τη διάρκεια της πλήρους βλαστικής περιόδου τους,

και

α)  τα φυτά κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Bemisia tabaci Genn. και άλλους φορείς των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας,

ή

β)  η μονάδα παραγωγής βρέθηκε απαλλαγμένη από Bemisia tabaci Genn. και άλλους φορείς των σχετικών ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε κατάλληλη χρονική στιγμή για την ανίχνευση του επιβλαβούς οργανισμού,

ή

γ)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε αποτελεσματική επεξεργασία που διασφαλίζει την εξάλειψη της Bemisia tabaci Genn και των άλλων φορέων των ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και βρέθηκαν απαλλαγμένα από αυτούς πριν από την εξαγωγή.

▼M9

8.

Φυτά προς φύτευση ποωδών ειδών, εκτός από βολβούς, κονδυλώδεις βλαστούς, φυτά προς φύτευση της οικογένειας Poaceae, ριζώματα, σπόρους, κονδύλους και φυτά σε ιστοκαλλιέργεια

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία των Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch)

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch)· Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

β)  κατάγονται από τόπο παραγωγής απαλλαγμένο από Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch), όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγονός που δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας, και ο οποίος βρέθηκε απαλλαγμένος από Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch) σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από την εξαγωγή,

ή

γ)  ακριβώς πριν από την εξαγωγή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία κατά των Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch), επιθεωρήθηκαν επίσημα και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch).

Οι λεπτομέρειες της επεξεργασίας που αναφέρεται στο στοιχείο γ) αναγράφονται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας.

▼B

9.

Ποώδη πολυετή φυτά προς φύτευση, εκτός των σπόρων, των οικογενειών Caryophyllaceae (εκτός του Dianthus L.), Compositae (εκτός του Chrysanthemum L.), Cruciferae, Leguminosae και Rosaceae (εκτός του Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (2). ◄

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια·

β)  είναι απαλλαγμένα από φυτικά υπολείμματα, άνθη και καρπούς·

γ)  υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και πριν από την εξαγωγή·

δ)  βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς παρεμφερείς με τους ιούς· και

ε)  είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων είτε υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των εν λόγω οργανισμών.

10.

Δέντρα και θάμνοι, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (2). ◄

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  είναι καθαρά (δηλαδή απαλλαγμένα από φυτικά υπολείμματα) και απαλλαγμένα από άνθη και καρπούς,

β)  καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια,

γ)  υποβλήθηκαν σε επιθεώρηση σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και πριν από την εξαγωγή και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς παρεμφερείς με τους ιούς και είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων είτε υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία για την εξάλειψη των εν λόγω οργανισμών.

11.

Φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Αλγερία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Αίγυπτος, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Συρία, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (2). ◄

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά βρίσκονται σε λήθαργο και δεν φέρουν φύλλα.

12.

Ριζωματώδη και κονδυλώδη κηπευτικά, εκτός από τους κονδύλους του Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

Επίσημη δήλωση ότι το φορτίο ή η παρτίδα δεν περιέχει χώμα και καλλιεργητικό υπόστρωμα σε αναλογία μεγαλύτερη από 1 % επί του καθαρού βάρους.

13.

►C1  Βολβοί, κονδυλώδεις βλαστοί, ριζώματα και κόνδυλοι, που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους κονδύλους του Solanum tuberosum  ◄

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

Επίσημη δήλωση ότι το φορτίο ή η παρτίδα δεν περιέχει χώμα και καλλιεργητικό υπόστρωμα σε αναλογία μεγαλύτερη από 1 % επί του καθαρού βάρους.

14.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας

Επίσημη δήλωση ότι το φορτίο ή η παρτίδα δεν περιέχει χώμα και καλλιεργητικό υπόστρωμα σε αναλογία μεγαλύτερη από 1 % επί του καθαρού βάρους.

15.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από:

α)  χώρα στην οποία δεν είναι γνωστή η παρουσία της Tecia solanivora (Povolný),

ή

β)  περιοχή απαλλαγμένη από Tecia solanivora (Povolný), όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα.

16.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.·

ή

β)  στη χώρα καταγωγής ισχύουν διατάξεις που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για την καταπολέμηση του Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

17.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές γνωστές ως απαλλαγμένες από Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (όλες οι φυλές, εκτός της φυλής 1, της κοινής ευρωπαϊκής φυλής), και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο περιβάλλον του κατά τη διάρκεια κατάλληλης χρονικής περιόδου,

ή

β)  στη χώρα καταγωγής ισχύουν διατάξεις που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για την καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

18.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., προς φύτευση

0701 10 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από μονάδα γνωστή ως απαλλαγμένη από Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens και Globodera pallida (Stone) Behrens.

19.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., προς φύτευση

0701 10 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστή η απουσία των Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. και Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al

ή

β)  από περιοχές στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία των Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ή Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., και οι κόνδυλοι κατάγονται από τόπο παραγωγής που βρέθηκε απαλλαγμένος από Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. και Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. ή θεωρείται απαλλαγμένος από αυτούς κατόπιν της λήψης μέτρων για την εξάλειψη των Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. και Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

▼M9

20.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., προς φύτευση

0701 10 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι:

α)  κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback και Meloidogyne fallax Karssen σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback και Meloidogyne fallax Karssen. Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

γ)  κατάγονται από τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής ως απαλλαγμένος από Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback και Meloidogyne fallax Karssen με βάση ετήσια έρευνα επισκόπησης των καλλιεργειών-ξενιστών με οπτική επιθεώρηση των φυτών-ξενιστών σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και με οπτική επιθεώρηση τόσο εξωτερικά όσο και με την κοπή κονδύλων μετά τη συγκομιδή από καλλιέργειες πατάτας που καλλιεργούνται στον τόπο παραγωγής,

ή

δ)  μετά τη συγκομιδή ελήφθησαν τυχαία δείγματα κονδύλων, τα οποία είτε ελέγχθηκαν για την παρουσία συμπτωμάτων με κατάλληλη μέθοδο πρόκλησης συμπτωμάτων είτε υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές δοκιμές, και επιθεωρήθηκαν οπτικά τόσο εξωτερικά όσο και με την κοπή των κονδύλων σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και, οπωσδήποτε, κατά τη στιγμή του κλεισίματος των συσκευασιών ή των εμπορευματοκιβωτίων, και δεν βρέθηκαν συμπτώματα Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback και Meloidogyne fallax Karssen.

▼B

21.

Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., εκτός εκείνων που προορίζονται για φύτευση

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές στις οποίες είναι γνωστή η απουσία των Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. και Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

▼M9

21.1

Φυτά προς φύτευση Cucurbitaceae Juss. και Solanaceae Juss., εκτός από βολβούς, κονδυλώδεις βλαστούς, ριζώματα, γύρη, σπόρους, κονδύλους και φυτά σε ιστοκαλλιέργεια

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Ceratothripoides claratris (Shumsher) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Ceratothripoides claratris (Shumsher). Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

γ)  καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καλλιεργήθηκαν σε μονάδα παραγωγής με φυσική προστασία από την είσοδο του Ceratothripoides claratris (Shumsher), η οποία υποβλήθηκε για χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την εξαγωγή σε μία τουλάχιστον επιθεώρηση για την ανίχνευση της παρουσίας Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Φυτά προς φύτευση

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.

και Tagetes L., εκτός από βολβούς, κονδυλώδεις βλαστούς, φυτά σε ιστοκαλλιέργεια, ριζώματα, γύρη, σπόρους και κονδύλους.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Βολιβία, Κολομβία, Ισημερινός, Περού και Ηνωμένες Πολιτείες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Prodiplosis longifila Gagné. Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

β)  καλλιεργήθηκαν για περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών πριν από την εξαγωγή ή, στην περίπτωση φυτών ηλικίας μικρότερης των δύο μηνών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε μονάδα παραγωγής με φυσική προστασία που πιστοποιήθηκε στη χώρα καταγωγής ως απαλλαγμένη από Prodiplosis longifila Gagné, βάσει επίσημων επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους ή κατά τους δύο τελευταίους μήνες πριν από την εξαγωγή.

▼B

22.

Φυτά προς φύτευση Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L. και Solanum melongena L., εκτός των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία των Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. ή Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  τα φυτά κατάγονται από περιοχές που βρέθηκαν απαλλαγμένες από Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. και Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

ή

β)  δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. και Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.

23.

Φυτά των ειδών Solanum lycopersicum L. και Solanum melongena L., εκτός των καρπών και των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από:

α)  χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Keiferia lycopersicella (Walsingham) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  περιοχή απαλλαγμένη από Keiferia lycopersicella (Walsingham), όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, γεγονός που δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

24.

Φυτά προς φύτευση Beta vulgaris L., εκτός των σπόρων

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν στον τόπο παραγωγής συμπτώματα του ιού της βοστρυχοειδούς κορυφής των τεύτλων.

▼M9

24.1

Φυτά προς φύτευση Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. και Rubus L., εκτός των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, της γύρης και των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Eotetranychus lewisi (McGregor) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Eotetranychus lewisi (McGregor). Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

γ)  κατάγονται από τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε στη χώρα καταγωγής από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της εν λόγω χώρας, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένος από Eotetranychus lewisi (McGregor).

▼B

25.

Φυτά Chrysanthemum L., Dianthus L. και Pelargonium l’Hérit. ex Ait., εκτός των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή απαλλαγμένη από Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith και Spodoptera litura (Fabricius), όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου δεν παρατηρήθηκαν στον τόπο παραγωγής σημεία Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith και Spodoptera litura (Fabricius),

ή

γ)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη επεξεργασία για την προστασία τους από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.

26.

Φυτά προς φύτευση Chrysanthemum L. και Solanum lycopersicum L., εκτός των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε φυτώρια σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σε:

α)  χώρα απαλλαγμένη από τον ιό της νέκρωσης του στελέχους του χρυσάνθεμου,

ή

β)  σε περιοχή απαλλαγμένη από τον ιό της νέκρωσης του στελέχους του χρυσάνθεμου, όπως πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας φυτών της χώρας εξαγωγής σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

γ)  σε τόπο παραγωγής ο οποίος πιστοποιήθηκε ως απαλλαγμένος από τον ιό της νέκρωσης του στελέχους του χρυσάνθεμου, γεγονός που επαληθεύεται με επίσημες επιθεωρήσεις και, κατά περίπτωση, δοκιμές.

27.

Φυτά για φύτευση Pelargonium L’Herit. ex Ait., εκτός των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας:

 

 

 

α)  στις οποίες δεν είναι γνωστή η παρουσία των Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (πληθυσμοί εκτός ΕΕ) Dalmasso και Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ή άλλων φορέων του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται απευθείας από τόπους παραγωγής γνωστούς ως απαλλαγμένους από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας,

ή

β)  ανήκουν το πολύ σε υλικό τέταρτης γενεάς, προερχόμενο από μητρικά φυτά τα οποία βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας βάσει επίσημα εγκεκριμένου συστήματος ιολογικών δοκιμασιών.

 

 

β)  στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία των Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (πληθυσμοί εκτός ΕΕ) Dalmasso και Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo ή άλλων φορέων του ιού της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  προέρχονται απευθείας από τόπους παραγωγής γνωστούς ως απαλλαγμένους από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας, τόσο στο έδαφος όσο και στα φυτά,

ή

β)  ανήκουν το πολύ σε υλικό δεύτερης γενεάς, προερχόμενο από μητρικά φυτά τα οποία βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον ιό της δακτυλιωτής κηλίδωσης της τομάτας βάσει επίσημα εγκεκριμένου συστήματος ιολογικών δοκιμασιών.

▼M9

28.

Κομμένα άνθη Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. και Solidago L., και φυλλώδη κηπευτικά Apium graveolens L. και Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα κομμένα άνθη και τα φυλλώδη κηπευτικά:

α)  κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch) σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  ακριβώς πριν από την εξαγωγή τους επιθεωρήθηκαν επίσημα και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Liriomyza sativae (Blanchard) και Nemorimyza maculosa (Malloch).

29.

Κομμένα άνθη Orchidaceae

0603 13 00

Τρίτες χώρες εκτός της Ταϊλάνδης

Επίσημη δήλωση ότι τα κομμένα άνθη:

α)  κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Thrips palmi Karny σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

β)  ακριβώς πριν από την εξαγωγή τους επιθεωρήθηκαν επίσημα και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Thrips palmi Karny.

29.1

Κομμένα άνθη Orchidaceae

0603 13 00

Ταϊλάνδη

Επίσημη δήλωση ότι τα κομμένα άνθη:

α)  παρήχθησαν σε τόπο παραγωγής ο οποίος βρέθηκε απαλλαγμένος από Thrips palmi Karny σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον μία φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών πριν από την εξαγωγή,

ή

β)  υποβλήθηκαν σε κατάλληλο υποκαπνισμό για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από Thrips palmi Karny, και οι λεπτομέρειες της επεξεργασίας δηλώνονται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας.

▼B

30.

Φυτά προς φύτευση των οποίων η ανάπτυξη έχει ανασταλεί με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, εκτός των σπόρων

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο (2). ◄

Επίσημη δήλωση ότι:

α)  ότι τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν συλλεγεί απευθείας από φυσικούς οικοτόπους, καλλιεργήθηκαν, διατηρήθηκαν και αναπτύχθηκαν, τουλάχιστον επί δύο συνεχόμενα έτη πριν από την αποστολή τους, σε επισήμως καταχωρισμένα φυτώρια, τα οποία υπόκεινται σε επίσημα εποπτευόμενο καθεστώς ελέγχου,

β)  τα φυτά των φυτωρίων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας εγγραφής:

i)  τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας εγγραφής:

— φυτεύτηκαν σε γλάστρες που ήταν τοποθετημένες σε ράφια που απέχουν τουλάχιστον 50 cm από το έδαφος,

— υποβλήθηκαν σε κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από σκωριάσεις που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης, και το δραστικό συστατικό, η συγκέντρωση και η ημερομηνία εφαρμογής αυτών των επεξεργασιών καταγράφονται στο σημείο «Απολύμανση και/ή απολυμαντική αγωγή» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031,

— επιθεωρήθηκαν επίσημα τουλάχιστον έξι φορές ετησίως σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την ανίχνευση της παρουσίας ενωσιακών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, και οι επιθεωρήσεις αυτές διενεργήθηκαν επίσης σε φυτά που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον των φυτωρίων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας εγγραφής, τουλάχιστον με οπτική εξέταση κάθε σειράς στον αγρό ή στο φυτώριο και με οπτική εξέταση όλων των μερών του φυτού πάνω από το καλλιεργητικό υπόστρωμα, με τη χρήση τυχαίου δείγματος τουλάχιστον 300 φυτών από ένα συγκεκριμένο γένος, όταν ο αριθμός των φυτών του εν λόγω γένους δεν υπερβαίνει τα 3 000 φυτά, ή του 10 % των φυτών, όταν υπάρχουν περισσότερα από 3 000 φυτά από το εν λόγω γένος,

— στις επιθεωρήσεις αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους σχετικούς ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που προκαλούν ανησυχία, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση, τα μολυσμένα φυτά απομακρύνθηκαν και τα εναπομένοντα φυτά, κατά περίπτωση, υποβλήθηκαν αποτελεσματικά σε επεξεργασία και διατηρήθηκαν για κατάλληλο χρονικό διάστημα και επιθεωρήθηκαν για να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς,

— φυτεύτηκαν είτε σε μη χρησιμοποιημένο τεχνητό καλλιεργητικό υπόστρωμα είτε σε φυσικό καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο υποβλήθηκε σε υποκαπνισμό ή σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να απαλλαγεί από επιβλαβείς οργανισμούς και, στη συνέχεια, ελέγχθηκε και βρέθηκε απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας,

— διατηρήθηκαν σε συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το καλλιεργητικό μέσο διατηρήθηκε απαλλαγμένο από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, και εντός των τελευταίων δύο εβδομάδων πριν από την αποστολή:

— 

— τινάχτηκαν και πλύθηκαν με καθαρό νερό, ώστε να απομακρυνθεί το αρχικό καλλιεργητικό υπόστρωμα, και διατηρήθηκαν με γυμνές ρίζες, ή

— τινάχτηκαν και πλύθηκαν με καθαρό νερό, ώστε να απομακρυνθεί το αρχικό καλλιεργητικό υπόστρωμα, και επαναφυτεύτηκαν σε καλλιεργητικό υπόστρωμα που πληροί τους όρους που καθορίζονται στο σημείο i) πέμπτη περίπτωση, ή

— υποβλήθηκαν σε κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα είναι απαλλαγμένο από ενωσιακούς επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, και το δραστικό συστατικό, η συγκέντρωση και η ημερομηνία εφαρμογής αυτών των επεξεργασιών καταγράφονται στο σημείο «Απολύμανση και/ή απολυμαντική αγωγή» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.

ii)  συσκευάστηκαν σε κλειστούς περιέκτες που σφραγίστηκαν επίσημα και φέρουν τον αριθμό καταχώρισης του καταχωρισμένου φυτωρίου, και ο αριθμός αυτός δηλώνεται στη στήλη «Πρόσθετη δήλωση» του πιστοποιητικού φυτοϋγείας που αναφέρεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031, πράγμα που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση των φορτίων.

▼M9

30.1

Φυτά προς φύτευση Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., εκτός των σπόρων, της γύρης και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Αυστραλία, Μπανγκλαντές, Μπουτάν, Σουλτανάτο του Μπρουνέι, Καμπότζη, Κίνα, Εσουατίνι, Γκουάμ, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ιαπωνία, Κένυα, Λάος, Μαλαισία, Μαυρίκιος, Μικρονησία, Μαυροβούνιο, Νιγηρία, Βόρεια Κορέα, Νήσοι Βόρειες Μαριάνες, Πακιστάν, Παλάου, Παπούα-Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Ρεϊνιόν, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν, Τανζανία, Ταϊλάνδη, Ουγκάντα, Βιετνάμ και Ηνωμένες Πολιτείες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

β)  καλλιεργήθηκαν σε τόπο παραγωγής που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένος από Aleurocanthus spiniferus (Quaintance):

i)  ο οποίος υποβλήθηκε κατά το τελευταίο έτος πριν από την εξαγωγή σε επίσημες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές,

και

ii)  τα φυτά υποβλήθηκαν σε χειρισμό και συσκευάστηκαν με τρόπο που να αποτρέπει τη μόλυνση μετά την έξοδό τους από τον τόπο παραγωγής,

ή

γ)  υποβλήθηκαν σε αποτελεσματική επεξεργασία για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένα από Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) και βρέθηκαν απαλλαγμένα από αυτόν πριν από την εξαγωγή.

▼B

31.

►M9  Φυτά κωνοφόρων (Pinopsida), εκτός των καρπών και των σπόρων ◄

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε τόπο παραγωγής απαλλαγμένο από Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang και Pissodes zitacuarense Sleeper.

▼M9

32.

Φυτά κωνοφόρων (Pinopsida), εκτός των καρπών και των σπόρων, ύψους άνω των 3 μέτρων

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Τρίτες χώρες εκτός από τις εξής: Αλβανία, Ανδόρα, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κανάριες Νήσοι, Φερόες Νήσοι, Γεωργία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ρωσία [μόνο τα ακόλουθα μέρη: κεντρική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Tsentralny federalny okrug), βορειοδυτική ομοσπονδιακή περιφέρεια (Severo-Zapadny federalny okrug), νότια ομοσπονδιακή περιφέρεια (Yuzhny federalny okrug), ομοσπονδιακή περιφέρεια της Βόρειας Καυκασίας (Severo-Kavkazsky federalny okrug) και ομοσπονδιακή περιφέρεια του Βόλγα (Privolzhsky federalny okrug)], Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο (1) και Ουκρανία

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε τόπο παραγωγής απαλλαγμένο από Scolytinae spp. (μη ευρωπαϊκά).

▼M9

32.1

Φυτά προς φύτευση Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. και Xylosma avilae Sleumer, εκτός των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, της γύρης και των σπόρων

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Τρίτες χώρες

Επίσημη δήλωση ότι τα φυτά:

α)  έχουν διάμετρο μικρότερη από 2 cm στη βάση του στελέχους,

ή

β)  κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από Euwallacea fornicatus sensu lato σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα,

ή

γ)  κατάγονται από περιοχή που πιστοποιήθηκε από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, ως απαλλαγμένη από Euwallacea fornicatus sensu lato. Το όνομα της περιοχής αναγράφεται στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας,

ή

δ)  καλλιεργήθηκαν:

i)  σε μονάδα παραγωγής με φυσική απομόνωση από την είσοδο του Euwallacea fornicatus sensu lato για χρονική περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την εξαγωγή, η οποία υποβαλλόταν σε επίσημες επιθεωρήσεις σε κατάλληλες χρονικές στιγμές και βρέθηκε απαλλαγμένη από τον επιβλαβή οργανισμό· αυτό έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον με χρήση παγίδων οι οποίες ελέγχονται τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες, μεταξύ άλλων και αμέσως πριν από την εξαγωγή,

ή

ii)  σε μονάδα παραγωγής η οποία βρέθηκε απαλλαγμένη από Euwallacea fornicatus sensu lato από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και αυτό έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον με χρήση παγίδων σε επίσημες επιθεωρήσεις που διενεργούνταν τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες· στην περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του επιβλαβούς οργανισμού στη μονάδα παραγωγής, εφαρμόστηκαν κατάλληλες επεξεργασίες για να εξασφαλιστεί η απουσία του επιβλαβούς οργανισμού· έχει οριοθετηθεί περιβάλλουσα ζώνη 1 km, η οποία παρακολουθείται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για τον Euwallacea fornicatus sensu lato και στην οποία, όταν διαπιστώνεται η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, τα εν λόγω φυτά θα πρέπει να εκριζώνονται και να καταστρέφονται αμέσως,

και

αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού, ιδίως στα στελέχη και τα κλαδιά των φυτών, μεταξύ άλλων και με δειγματοληψία καταστροφής. Το μέγεθος του προς επιθεώρηση δείγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει τουλάχιστον την ανίχνευση επιπέδου μόλυνσης 1 % με επίπεδο εμπιστοσύνης 99 %.·

32.2

Φυτά προς φύτευση Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan