02019R0945 — EL — 09.08.2020 — 001.004


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Μαρτίου 2019

για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων χωρών

(ΕΕ L 152 της 11.6.2019, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/1058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2020

  L 232

1

20.7.2020

 M2

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/851 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2022

  L 150

21

1.6.2022
▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/945 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 12ης Μαρτίου 2019

για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων χωρώνΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (εφεξής «ΣμηΕΑ») προοριζόμενων για λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947, καθώς και των πρόσθετων μονάδων εξ αποστάσεως ταυτοποίησης. Ορίζει επίσης τον τύπο ΣμηΕΑ του οποίου ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η συντήρηση υπόκεινται σε πιστοποίηση.

▼M1

2.  
Θεσπίζει επίσης κανόνες για τη διαθεσιμότητα στην αγορά ΣμηΕΑ, πακέτων εξαρτημάτων και πρόσθετων μονάδων εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και για την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ένωσης.

▼B

3.  
Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τους κανόνες για τους φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτων χωρών, όταν αυτοί εκτελούν πτητική λειτουργία ΣμηΕΑ δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, εντός του εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

▼M1

1.  

Το κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α) 

ΣμηΕΑ προοριζόμενα για λειτουργία σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που εφαρμόζονται στην «ανοικτή» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ ή βάσει δηλώσεων πτητικής λειτουργίας στο πλαίσιο της «ειδικής» κατηγορίας πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, εξαιρουμένων των ιδιοκατασκευών ΣμηΕΑ, τα οποία φέρουν ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας, όπως ορίζεται στα μέρη 1 έως 5, 16 και 17 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, η οποία αναγράφει σε ποια από τις επτά κατηγορίες ΣμηΕΑ που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 ανήκουν·

β) 

πακέτα εξαρτημάτων κατηγορίας C5, όπως ορίζονται στο μέρος 16·

γ) 

πρόσθετες μονάδες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, όπως ορίζονται στο μέρος 6 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

2.  
Το κεφάλαιο III του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται σε ΣμηΕΑ που λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες και τους όρους που εφαρμόζονται στην «πιστοποιημένη» και στην «ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, εκτός εάν οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται βάσει δήλωσης.

▼B

3.  
Το κεφάλαιο IV του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται επίσης σε φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που έχουν την κύρια εγκατάσταση, την έδρα ή την κατοικία τους σε τρίτη χώρα, εάν τα ΣμηΕΑ λειτουργούν εντός της Ένωσης.
4.  
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ΣμηΕΑ προοριζόμενα αποκλειστικά για λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1)

«μη επανδρωμένο αεροσκάφος» («μηΕΑ») : κάθε αεροσκάφος που λειτουργεί ή προορίζεται να λειτουργεί αυτόνομα ή εξ αποστάσεως χωρίς χειριστή που να επιβαίνει σε αυτό·

(2)

«εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους» : κάθε όργανο, εξοπλισμός, μηχανισμός, διάταξη, προσάρτημα, λογισμικό ή βοήθημα που είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία μηΕΑ, το οποίο δεν αποτελεί εξάρτημα ούτε φέρεται επί του μηΕΑ·

(3)

«σύστημα μη επανδρωμένου αεροσκάφους» («ΣμηΕΑ») : το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και ο εξοπλισμός για τον εξ αποστάσεως έλεγχό του·

(4)

«φορέας εκμετάλλευσης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους» («φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ») : κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ή προτίθεται να αναλάβει την εκμετάλλευση ενός ή περισσότερων ΣμηΕΑ·

(5)

«ανοικτή κατηγορία» : η κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ που ορίζεται στο άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947·

(6)

«ειδική κατηγορία» : η κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ που ορίζεται στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947·

(7)

«ειδική κατηγορία» : η κατηγορία πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ που ορίζεται στο άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947·

(8)

«ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης» : κάθε νομοθεσία της Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους διάθεσης προϊόντων στην αγορά·

(9)

«διαπίστευση» : η διαπίστευση κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(10)

«αξιολόγηση της συμμόρφωσης» : η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν ένα προϊόν·

(11)

«οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης» : φορέας που εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων της βαθμονόμησης, των δοκιμών, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης·

(12)

«σήμανση CE» : σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήμανσης·

(13)

«κατασκευαστής» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

(14)

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί για λογαριασμό του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

(15)

«εισαγωγέας» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ένωση το οποίο διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας στην ενωσιακή αγορά·

(16)

«διανομέας» : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, διαφορετικό από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά προϊόν διαθέσιμο στην αγορά·

(17)

«οικονομικοί φορείς» : ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, ο εισαγωγέας και ο διανομέας του ΣμηΕΑ·

(18)

«διαθεσιμότητα στην αγορά» : κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

(19)

«διάθεση στην αγορά» : η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην ενωσιακή αγορά·

(20)

«εναρμονισμένο πρότυπο» : εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

(21)

«τεχνική προδιαγραφή» : έγγραφο με το οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος, διεργασίας ή υπηρεσίας·

(22)

«ιδιοκατασκευή ΣμηΕΑ» : ΣμηΕΑ τα οποία συναρμολογούνται ή κατασκευάζονται προς χρήση του ίδιου του ιδιοκατασκευαστή, στα οποία δεν περιλαμβάνονται ΣμηΕΑ που συναρμολογούνται από σύνολο εξαρτημάτων τα οποία διατίθενται στην αγορά από τον κατασκευαστή ως ενιαίο πακέτο έτοιμο προς συναρμολόγηση·

(23)

«αρχή εποπτείας της αγοράς» : η αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση της εποπτείας της αγοράς στην επικράτειά του·

(24)

«ανάκληση» : κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

(25)

«απόσυρση» : κάθε μέτρο που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντος που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

(26)

«εναέριος χώρος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού» : ο εναέριος χώρος πάνω από το έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες, καθώς και κάθε άλλος εναέριος χώρος στον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 551/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ) κατά το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού·

(27)

«χειριστής εξ αποστάσεως» : το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ασφαλή διεξαγωγή της πτήσης μηΕΑ μέσω των χειριστηρίων πτήσης του, είτε με χειροκίνητο τρόπο είτε, όταν η πτήση του μηΕΑ είναι αυτόματη, με την παρακολούθηση της πορείας του και τη διατήρηση της δυνατότητας παρέμβασης και αλλαγής της πορείας του ανά πάσα στιγμή·

(28)

«μέγιστη μάζα απογείωσης» («MTOM») : η μέγιστη μάζα μηΕΑ, συμπεριλαμβανομένων του ωφέλιμου φορτίου και του καυσίμου, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή ή τον δημιουργό, με την οποία μπορεί να λειτουργεί το μηΕΑ·

(29)

«ωφέλιμο φορτίο» : κάθε όργανο, μηχανισμός, εξοπλισμός, εξάρτημα, διάταξη, προσάρτημα ή βοήθημα, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επικοινωνίας, που είναι εγκατεστημένα εντός του αεροσκάφους ή προσαρτημένα σε αυτό, δεν χρησιμοποιούνται ή δεν προορίζονται για χρήση κατά τη λειτουργία ή τον έλεγχο του αεροσκάφους σε πτήση, και δεν αποτελούν εξάρτημα της ατράκτου, του κινητήρα ή του έλικα·

(30)

«λειτουργία» ακολούθησέ με«» : τρόπος λειτουργίας ΣμηΕΑ κατά τον οποίο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ακολουθεί διαρκώς τον χειριστή εξ αποστάσεως εντός προκαθορισμένης ακτίνας·

(31)

«άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση» : σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την τοπική ευρυεκπομπή πληροφοριών σχετικών με μηΕΑ σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης του μηΕΑ, ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να γνωστοποιούνται χωρίς φυσική πρόσβαση στο μηΕΑ·

(32)

«γεωενημερότητα» : λειτουργία η οποία, βάσει των στοιχείων που παρέχονται από τα κράτη μέλη, αναγνωρίζει ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων του εναέριου χώρου και ειδοποιεί τους χειριστές εξ αποστάσεως ώστε να λάβουν αποτελεσματικά και άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί η εν λόγω παραβίαση·

(33)

«στάθμη ηχητικής ισχύος LWA » : η Α-σταθμισμένη ηχητική ισχύς εκφραζόμενη σε dB ως προς 1 pW, όπως ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 3744:2010·

(34)

«μετρηθείσα στάθμη ηχητικής ισχύος» : η στάθμη ηχητικής ισχύος που καθορίζεται σύμφωνα με τις μετρήσεις που παρατίθενται στο μέρος 13 του παραρτήματος· οι τιμές μέτρησης μπορούν να καθορίζονται είτε βάσει ενός μηΕΑ αντιπροσωπευτικού του τύπου εξοπλισμού είτε βάσει του μέσου όρου διαφόρων μηΕΑ·

(35)

«εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος» : η στάθμη ηχητικής ισχύος που καθορίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μέρους 13 του παραρτήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι αβεβαιότητες λόγω παραλλαγών της παραγωγής και των διαδικασιών μέτρησης, και περί της οποίας ο κατασκευαστής, ή ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα τεχνικά μέσα που αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο, δεν σημειώνεται υπέρβασή της·

(36)

«αιώρηση» : διατήρηση της ίδιας γεωγραφικής θέσης στον αέρα·

(37)

«συναθροίσεις προσώπων» : συγκεντρώσεις από τις οποίες τα πρόσωπα δεν μπορούν να απομακρυνθούν λόγω της πυκνότητας των παριστάμενων προσώπων·

▼M1

(38)

«μονάδα χειρισμού» (στο εξής: MX) : ο εξοπλισμός ή το σύστημα εξοπλισμού για τον εξ αποστάσεως έλεγχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 32 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, που υποστηρίζει τον έλεγχο ή την παρακολούθηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου πτήσης, με εξαίρεση κάθε υποδομή που στηρίζει την υπηρεσία ζεύξης χειρισμού και ελέγχου (C2)·

(39)

«υπηρεσία ζεύξης C2» : υπηρεσία επικοινωνίας παρεχόμενη από τρίτο μέρος για τον χειρισμό και τον έλεγχο μεταξύ του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και της ΜΧ·

(40)

«νύκτα» : οι ώρες από το τέλος του αστικού λυκόφωτος έως την αρχή του αστικού λυκαυγούς, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 923/2012. ( 2 )

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ II

▼M1

ΣμηΕΑ προοριζόμενα για λειτουργία στην «ανοικτή» κατηγορία ή στην «ειδική» κατηγορία βάσει δήλωσης πτητικής λειτουργίας, πακέτα εξαρτημάτων που φέρουν ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας και πρόσθετες μονάδες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης

▼BΤΜΗΜΑ 1

Απαιτήσεις προϊόντος

Άρθρο 4

Απαιτήσεις

▼M1

1.  
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος.

▼B

2.  
ΣμηΕΑ που δεν είναι παιχνίδια κατά την έννοια της οδηγίας 2009/48/ΕΚ πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται στην οδηγία 2006/42/ΕΚ μόνον όσον αφορά κινδύνους εκτός αυτών που σχετίζονται με την ασφάλεια της πτήσης μηΕΑ.
3.  
Ενημερώσεις του λογισμικού προϊόντων τα οποία έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμα στην αγορά επιτρέπονται μόνον εάν οι εν λόγω ενημερώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στη συμμόρφωση του προϊόντος.

Άρθρο 5

Διαθεσιμότητα στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων

1.  
Προϊόντα καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά μόνον εάν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων, ζώων ή αγαθών.
2.  
Τα κράτη μέλη, σε ό,τι αφορά τις πτυχές που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε παρακωλύουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά προϊόντων που συμμορφώνονται προς το παρόν κεφάλαιο.

▼M1

3.  
Το άρθρο 4 παράγραφοι 1 έως 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2021.

▼BΤΜΗΜΑ 2

Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών

▼M1

1.  
Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση του προϊόντος τους στην ενωσιακή αγορά, αυτό είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος.
2.  
Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 17 και διενεργούν τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 ή αναθέτουν εξωτερικά τη διενέργεια της εν λόγω διαδικασίας.

Εφόσον αποδειχθεί με την εν λόγω διαδικασία αξιολόγησης η συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος, οι κατασκευαστές συντάσσουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τοποθετούν τη σήμανση CE.

▼B

3.  
Οι κατασκευαστές διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
4.  
Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς το παρόν κεφάλαιο. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό, τα χαρακτηριστικά ή το λογισμικό και οι αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση προϊόντος λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει προϊόν, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνες τους.

▼M1

5.  
Οι κατασκευαστές ΣμηΕΑ εξασφαλίζουν ότι το μηΕΑ φέρει αριθμό τύπου κατά την έννοια της απόφασης 768/2008/ΕΚ και μοναδικό αριθμό σειράς, οι οποίοι καθιστούν εφικτή την ταυτοποίησή του και, κατά περίπτωση, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα αντίστοιχα μέρη 2 έως 4, 16 και 17 του παραρτήματος. Οι κατασκευαστές πακέτων εξαρτημάτων κατηγορίας C5 διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πακέτα φέρουν αριθμό τύπου και μοναδικό αριθμό σειράς, οι οποίοι καθιστούν εφικτή την ταυτοποίησή τους. Οι κατασκευαστές πρόσθετων μονάδων εξ αποστάσεως ταυτοποίησης εξασφαλίζουν ότι η πρόσθετη μονάδα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φέρει αριθμό τύπου και μοναδικό αριθμό σειράς, οι οποίοι καθιστούν εφικτή την ταυτοποίησή της και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 6 του παραρτήματος. Σε κάθε περίπτωση, οι κατασκευαστές μεριμνούν ώστε να τοποθετείται μοναδικός αριθμός σειράς και επί της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ή επί της απλουστευμένης δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 14.

▼B

6.  
Οι εισαγωγείς αναγράφουν επί του προϊόντος την επωνυμία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, τη διεύθυνση ιστότοπου και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του προϊόντος ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα και μόνο σημείο επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

▼M1

7.  
Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή και το ενημερωτικό σημείωμα που απαιτούνται βάσει των μερών 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες, η οποία καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Οι εν λόγω οδηγίες του κατασκευαστή και το ενημερωτικό σημείωμα, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφή, κατανοητά και ευανάγνωστα.

▼B

8.  
Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ή από απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, αυτή περιλαμβάνει την ακριβή διαδικτυακή διεύθυνση από όπου μπορεί να ληφθεί το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.
9.  
Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόντα που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνονται με το παρόν κεφάλαιο, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Όταν το προϊόν ενέχει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στην αγορά των οποίων κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση, τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν και τα αποτελέσματα αυτών.
10.  
Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με το παρόν κεφάλαιο, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά.

▼M1

11.  
Κατά τη διάθεση στην αγορά ΣμηΕΑ κατηγορίας C5 ή C6 ή πρόσθετης μονάδας κατηγορίας C5, οι κατασκευαστές κοινοποιούν την κύρια εγκατάστασή τους στην αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους.

▼B

Άρθρο 7

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1.  
Οι κατασκευαστές μπορούν να διορίζουν, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι υποχρεώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

2.  

Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ασκούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) 

να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην ενωσιακή αγορά·

β) 

να παρέχει στην αρχή εποπτείας της αγοράς ή στην αρχή ελέγχου των συνόρων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της εν λόγω αρχής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος·

γ) 

να συνεργάζεται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς ή τις αρχές ελέγχου των συνόρων, κατόπιν αιτήματός τους, για τυχόν ενέργειες που έγιναν προς διευθέτηση της μη συμμόρφωσης των προϊόντων που καλύπτει η εντολή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή προς εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα εν λόγω προϊόντα.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1.  
Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην ενωσιακή αγορά μόνο προϊόντα συμμορφούμενα προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
2.  

Προτού διαθέσουν προϊόν στην ενωσιακή αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν τα εξής:

α) 

ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 13·

β) 

ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 17·

γ) 

το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και, όταν απαιτείται, την ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας μηΕΑ και την ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος·

δ) 

το προϊόν συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 7 και 8·

ε) 

ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6.

▼M1

Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος, δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος. Επιπλέον, όταν το προϊόν ενέχει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και τρίτων, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

▼B

3.  
Οι εισαγωγείς αναγράφουν επί του προϊόντος την επωνυμία, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, τη διεύθυνση ιστότοπου και την ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία του προϊόντος ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

▼M1

4.  
Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή και το ενημερωτικό σημείωμα που απαιτούνται βάσει των μερών 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες, η οποία καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Οι εν λόγω οδηγίες του κατασκευαστή και το ενημερωτικό σημείωμα, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφή, κατανοητά και ευανάγνωστα.

▼B

5.  
Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4.
6.  
Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που ενέχει ένα προϊόν, οι εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των τελικών χρηστών και τρίτων, δοκιμές με δειγματοληψία στα προϊόντα που έχουν καταστεί διαθέσιμα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα και τις αποσύρσεις προϊόντων, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνες τους.
7.  
Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν ενέχει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στην αγορά των οποίων κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
8.  
Οι εισαγωγείς τηρούν επί 10 έτη από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.
9.  
Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά.

▼M1

10.  
Κατά τη διάθεση στην αγορά ΣμηΕΑ κατηγορίας C5 ή C6 ή πρόσθετης μονάδας κατηγορίας C5, οι εισαγωγείς κοινοποιούν την κύρια εγκατάστασή τους στην αρχή εποπτείας της αγοράς του κράτους μέλους.

▼B

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις των διανομέων

1.  
Όταν οι διανομείς καθιστούν ένα προϊόν διαθέσιμο στην ενωσιακή αγορά, ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

▼M1

2.  
Προτού καταστήσουν προϊόν διαθέσιμο στην αγορά, οι διανομείς εξακριβώνουν ότι το εν λόγω προϊόν φέρει τη σήμανση CE και, κατά περίπτωση, την ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας μηΕΑ και την ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος, ότι το προϊόν συνοδεύεται από τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 7 και 8, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 5 και 6 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή και το ενημερωτικό σημείωμα που απαιτούνται βάσει των μερών 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές και τους λοιπούς τελικούς χρήστες, η οποία καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Οι εν λόγω οδηγίες του κατασκευαστή και το ενημερωτικό σημείωμα, καθώς και κάθε επισήμανση, είναι σαφή, κατανοητά και ευανάγνωστα.

▼B

Όταν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4, δεν καθιστά διαθέσιμο το προϊόν στην αγορά έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα καθώς και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν ενέχει κίνδυνο.

3.  
Οι διανομείς μεριμνούν ώστε, ενόσω το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς του δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του άρθρου 4.
4.  
Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του προϊόντος, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν ενέχει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στην αγορά των οποίων κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, και παραθέτουν λεπτομέρειες, συγκεκριμένα, για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
5.  
Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρχής αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους της, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από το προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.

Άρθρο 10

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και τους διανομείς

Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και υπόκειται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους κατασκευαστές σύμφωνα με το άρθρο 6, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά με τη δική του επωνυμία ή το δικό του εμπορικό σήμα ή όταν τροποποιεί προϊόν που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων

1.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς την ταυτότητα των κατωτέρω:

α) 

κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει προϊόν·

β) 

κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει προϊόν.

2.  

Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να παρέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:

α) 

επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν·

β) 

επί 10 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει το προϊόν.ΤΜΗΜΑ 3

Συμμόρφωση του προϊόντος

Άρθρο 12

Τεκμήριο συμμόρφωσης

▼M1

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως προβλέπονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος.

▼B

Άρθρο 13

Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης

▼M1

1.  
Ο κατασκευαστής διενεργεί αξιολόγηση της συμμόρφωσης του προϊόντος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες διαδικασίες με σκοπό να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του εν λόγω προϊόντος με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος. Κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόμενες και προβλέψιμες επιχειρησιακές συνθήκες.

▼B

2.  

Οι διαθέσιμες διαδικασίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι οι ακόλουθες:

▼M1

α) 

εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής όπως προβλέπεται στο μέρος 7 του παραρτήματος, κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντος με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα μέρη 1, 5, 6, 16 ή 17 του παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά όλες τις απαιτήσεις για τις οποίες ισχύουν τα εν λόγω πρότυπα·

▼B

β) 

εξέταση τύπου ΕΕ και στη συνέχεια συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής όπως προβλέπεται στο μέρος 8 του παραρτήματος·

γ) 

συμμόρφωση με βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας όπως προβλέπεται στο μέρος 9 του παραρτήματος, εξαιρουμένης της αξιολόγησης της συμμόρφωσης προϊόντος το οποίο είναι παιχνίδι κατά την έννοια της οδηγίας 2009/48/ΕΚ.

Άρθρο 14

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

▼M1

1.  
Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 8 δηλώνεται ότι έχει αποδειχθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος και, όσον αφορά τα ΣμηΕΑ, προσδιορίζεται η κατηγορία τους.

▼B

2.  
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο μέρος 11 του παραρτήματος, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στο εν λόγω μέρος και επικαιροποιείται συνεχώς. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν.
3.  
Η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ του άρθρου 6 παράγραφος 8 περιλαμβάνει τα στοιχεία που παρατίθενται στο μέρος 12 του παραρτήματος και επικαιροποιείται συνεχώς. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διαδικτυακή διεύθυνση που αναγράφεται στην απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ στη γλώσσα ή τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν.
4.  
Όταν ένα προϊόν διέπεται από περισσότερες από μία πράξεις της Ένωσης βάσει των οποίων απαιτείται δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται ενιαία δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει τα στοιχεία των οικείων πράξεων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δημοσίευσής τους.
5.  
Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις που ορίζει το παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 15

Γενικές αρχές της σήμανσης CE

Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 16

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE, του αριθμού μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, της ετικέτας ταυτοποίησης κατηγορίας του ΣμηΕΑ και της ένδειξης της στάθμης ηχητικής ισχύος

1.  
Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί του προϊόντος ή επί της πινακίδας δεδομένων που προσαρτάται στο προϊόν. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν δικαιολογείται λόγω του μεγέθους του προϊόντος, η σήμανση CE τοποθετείται επί της συσκευασίας.

▼M1

2.  
Η ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας μηΕΑ τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί του μηΕΑ ή, κατά περίπτωση, σε κάθε εξάρτημα πακέτου εξαρτημάτων κατηγορίας C5, και επί της συσκευασίας του μηΕΑ και έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σημάνσεων, συμβόλων ή ενδείξεων επί προϊόντος που είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς το νόημα ή τη μορφή της ετικέτας ταυτοποίησης κατηγορίας.

▼B

3.  
Η προβλεπόμενη στο μέρος 14 του παραρτήματος ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος τοποθετείται, κατά περίπτωση, κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο επί του μηΕΑ, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν δικαιολογείται λόγω του μεγέθους του προϊόντος, και επί της συσκευασίας.
4.  
Η σήμανση CE και, κατά περίπτωση, η ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος και η ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας μηΕΑ τοποθετούνται πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
5.  
Τη σήμανση CE ακολουθεί ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο μέρος 9 του παραρτήματος.

Ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται είτε από τον ίδιο τον κοινοποιημένο οργανισμό είτε, υπό τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

6.  
Τα κράτη μέλη βασίζονται σε υφιστάμενους μηχανισμούς για να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος που διέπει τη σήμανση CE και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης χρήσης της εν λόγω σήμανσης.

Άρθρο 17

Τεχνικός φάκελος

▼M1

1.  
Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος. Περιέχει, τουλάχιστον, τα στοιχεία που ορίζονται στο μέρος 10 του παραρτήματος.

▼B

2.  
Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται προτού το προϊόν διατεθεί στην αγορά και επικαιροποιείται συνεχώς.
3.  
Ο τεχνικός φάκελος και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΕ ή την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή συντάσσονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον εν λόγω οργανισμό.

▼M1

4.  
Όταν ο τεχνικός φάκελος δεν συμμορφώνεται με τις παραγράφους 1, 2 ή 3 του παρόντος άρθρου, η αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να απαιτεί από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα τη διενέργεια δοκιμής από φορέα αποδεκτό από την αρχή εποπτείας της αγοράς, με έξοδα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, εντός προκαθορισμένης περιόδου, ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος και εφαρμόζονται στο εν λόγω προϊόν.

▼BΤΜΗΜΑ 4

Κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Άρθρο 18

Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 19

Κοινοποιούσες αρχές

1.  
Τα κράτη μέλη ορίζουν μία κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 24.
2.  
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
3.  
Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλον τρόπο την αξιολόγηση, κοινοποίηση ή παρακολούθηση της παραγράφου 1, σε οργανισμό που δεν είναι κρατική οντότητα, ο οργανισμός αυτός είναι νομικό πρόσωπο και συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις του άρθρου 20. Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανισμός διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
4.  
Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 3.

Άρθρο 20

Απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές

1.  

Η κοινοποιούσα αρχή:

α) 

συγκροτείται κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων με τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β) 

οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων της·

γ) 

οργανώνεται κατά τρόπον ώστε κάθε απόφαση που αφορά την κοινοποίηση του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης να λαμβάνεται από αρμόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διενήργησαν την αξιολόγηση·

δ) 

δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση·

ε) 

διαφυλάσσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της·

στ) 

διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της.

Άρθρο 21

Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές

1.  
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διαδικασίες που ακολουθούν σχετικά με την αξιολόγηση, την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις εν λόγω διαδικασίες.
2.  
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες.

Άρθρο 22

Απαιτήσεις σχετικές με τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.  
Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11.
2.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική προσωπικότητα.
3.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι τρίτος φορέας ανεξάρτητος από τον οργανισμό που αξιολογεί.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση του προϊόντος το οποίο αξιολογεί μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες.

4.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή του προϊόντος που αξιολογούν, ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση του αξιολογημένου προϊόντος που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση του εν λόγω προϊόντος για προσωπικούς σκοπούς.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση του εν λόγω προϊόντος, ούτε εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

5.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μέγιστη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων.
6.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των μερών 8 ή 9 του παραρτήματος και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είτε για λογαριασμό του και υπό την ευθύνη του.

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία προϊόντος για το οποίο είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεσή του:

α) 

το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β) 

τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών· την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας·

γ) 

τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

7.  

Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

α) 

πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β) 

επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών·

γ) 

κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης·

δ) 

την απαιτούμενη ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ ή τις εγκρίσεις των συστημάτων ποιότητας, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων.

8.  
Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

9.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.
10.  
Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα μέρη 8 και 9 του παραρτήματος ή σχετική εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου. Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει έναντι των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται.
11.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης, στις κανονιστικές δραστηριότητες στον τομέα των ΣμηΕΑ και του σχεδιασμού συχνοτήτων, καθώς και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών που έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενημερώνεται σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Άρθρο 23

Τεκμήριο συμμόρφωσης των κοινοποιημένων οργανισμών

Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 22 εφόσον τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές.

Άρθρο 24

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22, και ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή.
2.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι.
3.  
Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης.
4.  
Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει των μερών 8 και 9 του παραρτήματος.

Άρθρο 25

Αίτηση κοινοποίησης

1.  
Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης στην κοινοποιούσα αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος.
2.  
Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του προϊόντος για το οποίο ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης το οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22.

Άρθρο 26

Διαδικασία κοινοποίησης

1.  
Οι κοινοποιούσες αρχές μπορούν να κοινοποιούν μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 22.
2.  
Κοινοποιούν τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη, με χρήση του εργαλείου ηλεκτρονικής κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή.
3.  
Στην κοινοποίηση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και το οικείο προϊόν και τη σχετική βεβαίωση διαπίστευσης.
4.  
Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή ή τα άλλα κράτη μέλη εντός 2 εβδομάδων από την κοινοποίηση.
5.  
Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιημένος ο οργανισμός για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.
6.  
Η κοινοποιούσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

Άρθρο 27

Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινοποιημένους οργανισμούς.
2.  
Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό, ακόμη και αν ο οργανισμός είναι κοινοποιημένος βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης.
3.  
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή μεριμνά για την επικαιροποίηση του καταλόγου.

Άρθρο 28

Αλλαγές στην κοινοποίηση

1.  
Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 22 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της μη τήρησης των απαιτήσεων ή της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη.
2.  
Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός έχει παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού είτε τα χειρίζεται άλλος κοινοποιημένος οργανισμός είτε τα καθιστά διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός τους.

Άρθρο 29

Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες σχετικά με την επάρκεια κοινοποιημένου οργανισμού ή την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που αυτός υπέχει.
2.  
Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου οργανισμού.
3.  
Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση της κατά τη διάρκεια των ερευνών αυτών.
4.  
Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή παύει να πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει το κοινοποιούν κράτος μέλος αναλόγως και του ζητεί να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο.

Άρθρο 30

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στα μέρη 8 και 9 του παραρτήματος.
2.  
Οι αξιολογήσεις της συμμόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, τον βαθμό πολυπλοκότητας του προϊόντος και τον μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής.

Επ' αυτού τηρούν πάντως τον βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του μηΕΑ ή του ΣμηΕΑ προς το παρόν κεφάλαιο.

▼M1

3.  
Όταν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει ότι οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα μέρη 1 έως 6, 16 και 17 του παραρτήματος ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, ζητεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκριση συστήματος ποιότητας.

▼B

4.  
Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκρισης συστήματος ποιότητας, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει ότι κάποιο προϊόν δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή την έγκριση συστήματος ποιότητας, εφόσον απαιτείται.
5.  
Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκριση συστήματος ποιότητας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 31

Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί προβλέπουν διαφανή και προσιτή διαδικασία προσφυγής κατά των αποφάσεών τους.

Άρθρο 32

Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς

1.  

Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα εξής:

α) 

τυχόν απόρριψη, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ ή έγκριση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μερών 8 και 9 του παραρτήματος·

β) 

καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής ή τους όρους της κοινοποίησης·

γ) 

τυχόν αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς·

δ) 

εφόσον τους ζητηθεί, δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και υπεργολαβιών.

2.  
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μερών 8 και 9 του παραρτήματος, στους άλλους κοινοποιημένους δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τις ίδιες κατηγορίες μηΕΑ ή ΣμηΕΑ τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, αν τους ζητηθεί, θετικά αποτελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
3.  
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τα μέρη 8 και 9 του παραρτήματος.

Άρθρο 33

Ανταλλαγή εμπειριών

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργανωμένη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εθνικών αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την πολιτική κοινοποίησης.

Άρθρο 34

Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών

1.  
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη θέσπιση και ορθή υλοποίηση κατάλληλου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, με τη μορφή τομεακής ομάδας κοινοποιημένων οργανισμών.
2.  
Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας άμεσα ή μέσω διορισμένων αντιπροσώπων.ΤΜΗΜΑ 5

Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς, έλεγχος των εισερχόμενων στην ενωσιακή αγορά προϊόντων και διαδικασία διασφάλισης της Ένωσης

Άρθρο 35

Εποπτεία της αγοράς και έλεγχος των εισερχόμενων στην ενωσιακή αγορά προϊόντων

1.  
Τα κράτη μέλη οργανώνουν και πραγματοποιούν την εποπτεία των προϊόντων που διατίθενται στην ενωσιακή αγορά, σύμφωνα με τα άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
2.  
Τα κράτη μέλη οργανώνουν και πραγματοποιούν τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά, σύμφωνα με τα το άρθρο 15 παράγραφος 5 και τα άρθρα 27, 28 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.
3.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους για την εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο των συνόρων συνεργάζονται σε θέματα ασφάλειας με τις αρμόδιες αρχές που ορίζονται βάσει του άρθρου 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 και θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ τους, αξιοποιώντας με τον καλύτερο εφικτό τρόπο τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστημα αναφοράς περιστατικών που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) και στα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών που ορίζονται στα άρθρα 22 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

Άρθρο 36

Διαδικασία αντιμετώπισης των προϊόντων που ενέχουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο

▼M1

1.  
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν στο παρόν κεφάλαιο, διενεργούν αξιολόγηση του εν λόγω προϊόντος η οποία καλύπτει όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου. Για τον σκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

▼B

Εάν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, ζητούν αμέσως από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το προϊόν σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογου με τη φύση του κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιημένο οργανισμό.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.  
Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην εθνική τους επικράτεια, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που απαίτησαν να λάβει ο οικονομικός φορέας.
3.  
Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για όλα τα σχετικά προϊόντα που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.
4.  
Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στην εθνική τους αγορά, να αποσύρουν το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά.

5.  

Οι κατά την παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου προϊόντος, την προέλευσή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τις απόψεις που προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν εάν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

α) 

το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4·

β) 

υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12.

6.  
Τα κράτη μέλη πλην του κράτους μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει του παρόντος άρθρου ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του προϊόντος, και, σε περίπτωση διαφωνίας με εθνικό μέτρο που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν ενστάσεις τους.
7.  
Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη των κατά την παράγραφο 5 πληροφοριών δεν διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.
8.  
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Άρθρο 37

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

1.  
Εάν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 3 και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις κατά μέτρου που έχει λάβει κράτος μέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς την ενωσιακή νομοθεσία, τότε η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού μέτρου. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο.

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς.

2.  
Αν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το μη συμμορφούμενο προϊόν αποσύρεται ή ανακαλείται από τις αγορές τους και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το εθνικό μέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.
3.  
Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του προϊόντος αποδοθεί σε ελλείψεις των εναρμονισμένων προτύπων, κατά το άρθρο 36 παράγραφος 5 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Άρθρο 38

Συμμορφούμενο προϊόν που ενέχει κίνδυνο

1.  
Αν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει διεξαγάγει αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1, ότι το προϊόν, μολονότι συμμορφώνεται προς το παρόν κεφάλαιο, ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το προϊόν αυτό, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν ενέχει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει το προϊόν από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογου με τη φύση του κινδύνου, όπως αυτό ορίζει.
2.  
Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα για όλα τα προϊόντα που έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε ολόκληρη την Ένωση.
3.  
Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του προϊόντος, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του προϊόντος, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν.
4.  
Η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο είναι δικαιολογημένο και, εφόσον απαιτείται, προτείνει κατάλληλα μέτρα.
5.  
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή τους σχετικούς οικονομικούς φορείς.

Άρθρο 39

Τυπική μη συμμόρφωση

1.  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 36, όταν κράτος μέλος προβεί σε μια από τις κατωτέρω διαπιστώσεις όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, απαιτεί από τον σχετικό οικονομικό φορέα να διευθετήσει τη μη συμμόρφωση:

α) 

η σήμανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 15 ή του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού·

β) 

δεν έχει τοποθετηθεί η σήμανση CE ή ο τύπος·

γ) 

ο αριθμός μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού, όταν εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο μέρος 9 του παραρτήματος, έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 16 ή δεν έχει τοποθετηθεί·

δ) 

η ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας μηΕΑ δεν έχει τοποθετηθεί·

ε) 

η ένδειξη της στάθμης ηχητικής ισχύος, αν απαιτείται, δεν έχει τοποθετηθεί·

στ) 

ο αριθμός σειράς δεν έχει τοποθετηθεί ή δεν έχει την ορθή μορφή·

ζ) 

το εγχειρίδιο ή το ενημερωτικό σημείωμα δεν είναι διαθέσιμο·

η) 

η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ απουσιάζει ή δεν έχει καταρτιστεί·

θ) 

η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·

ι) 

ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης·

ια) 

απουσιάζουν η επωνυμία, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, η διεύθυνση ιστότοπου ή η ταχυδρομική διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα·

2.  
Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στην αγορά και να εξασφαλίσει ότι αυτό αποσύρεται ή ανακαλείται από την αγορά.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

▼M1

Απαιτήσεις ΣμηΕΑ χρησιμοποιούμενων στην «πιστοποιημένη» και στην «ειδική» κατηγορία, εκτός εάν οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται βάσει δήλωσης·

Άρθρο 40

Απαιτήσεις ΣμηΕΑ χρησιμοποιούμενων στην «πιστοποιημένη» και στην «ειδική» κατηγορία, εκτός εάν οι πτητικές λειτουργίες εκτελούνται βάσει δήλωσης.

1. 

Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η συντήρηση ΣμηΕΑ πιστοποιούνται, εάν το ΣμηΕΑ πληροί οποιονδήποτε από τους ακόλουθους όρους:

α) 

έχει χαρακτηριστική διάσταση 3 m και άνω και προορίζεται για λειτουργία πάνω από συναθροίσεις προσώπων·

β) 

προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων·

γ) 

προορίζεται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και απαιτεί υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας για τον μετριασμό των κινδύνων έναντι τρίτων σε περίπτωση ατυχήματος·

δ) 

προορίζεται για χρήση στην «ειδική» κατηγορία πτητικών λειτουργιών που ορίζεται στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 και στην προς έκδοση από την αρμόδια αρχή άδεια πτητικής λειτουργίας κρίνεται, έπειτα από αξιολόγηση κινδύνου προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, ότι ο κίνδυνος της πτητικής λειτουργίας δεν μπορεί να μετριασθεί επαρκώς χωρίς την πιστοποίηση του ΣμηΕΑ.

2. 

ΣμηΕΑ υποκείμενα σε πιστοποίηση συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής, στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/640 της Επιτροπής και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής.

3. 

Εάν δεν χρειάζεται πιστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται στην «ειδική» κατηγορία διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες οι οποίες προβλέπονται στην εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή άδεια πτητικής λειτουργίας ή όπως αυτές ορίζονται από το πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC) σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947.

4. 

Εάν δεν πρόκειται για ιδιοκατασκευές, όλα τα ΣμηΕΑ που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εγγραφής σύμφωνα με το άρθρο 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 διαθέτουν μοναδικό αριθμό σειράς συμμορφούμενο με το πρότυπο ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Αριθμοί σειράς μικρών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων), 2019.

5. 

Κάθε μηΕΑ που προορίζεται για πτητική λειτουργία στην «ειδική» κατηγορία σε σχετικό ύψος κάτω των 120 μέτρων διαθέτει σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης, το οποίο επιτρέπει:

α) 

την τηλεφόρτωση του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που απαιτείται βάσει του άρθρου 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, και τυχόν πρόσθετου αριθμού που προβλέπεται από το σύστημα εγγραφής. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο συνέπειας για την επαλήθευση της ακεραιότητας της πλήρους συμβολοσειράς που παρασχέθηκε στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής. Σε περίπτωση ασυνέπειας, το ΣμηΕΑ εκπέμπει μήνυμα σφάλματος προς τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

β) 

την περιοδική μετάδοση τουλάχιστον των ακόλουθων δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται από υφιστάμενες κινητές συσκευές:

i) 

του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και του κωδικού επαλήθευσης που παρασχέθηκε από το κράτος μέλος κατά τη διαδικασία εγγραφής, εκτός εάν ο έλεγχος συνέπειας που καθορίζεται στο στοιχείο α) έχει αρνητικό αποτέλεσμα·

ii) 

του μοναδικού αριθμού σειράς του μηΕΑ, συμμορφούμενου με την παράγραφο 4 ή, εάν το μηΕΑ είναι ιδιοκατασκευή, του μοναδικού αριθμού σειράς της πρόσθετης μονάδας, όπως ορίζεται στο μέρος 6 του παραρτήματος·

iii) 

της χρονοσφραγίδας, της γεωγραφικής θέσης του μηΕΑ και του σχετικού ύψους του πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης·

iv) 

της πορείας διαδρομής μετρούμενης δεξιόστροφα από τον πραγματικό βορρά και της ταχύτητας εδάφους του μηΕΑ·

v) 

της γεωγραφικής θέσης του χειριστή εξ αποστάσεως·

vi) 

ένδειξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ΣμηΕΑ.

γ) 

τον περιορισμό της δυνατότητας παραποίησης της λειτουργικότητας του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτων χωρών

Άρθρο 41

Φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτων χωρών

1.  
Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ οι οποίοι έχουν την κύρια εγκατάσταση, την έδρα τους ή την κατοικία τους σε τρίτη χώρα συμμορφώνονται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 για τον σκοπό των πτητικών λειτουργιών ΣμηΕΑ εντός του εναέριου χώρου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
2.  
Η αρμόδια αρχή για τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτης χώρας είναι η αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους στο οποίο προτίθεται να δραστηριοποιηθεί ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ.
3.  

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή επιτρέπεται να αναγνωρίζει πιστοποιητικό ικανότητας του χειριστή εξ αποστάσεως ή πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947, ή αντίστοιχο έγγραφο, για τους σκοπούς της εκτέλεσης πτητικών λειτουργιών εντός της Ένωσης, προς την Ένωση και εκτός αυτής υπό την προϋπόθεση ότι:

α) 

η τρίτη χώρα ζήτησε αυτή την αναγνώριση·

β) 

το πιστοποιητικό ικανότητας του χειριστή εξ αποστάσεως ή το πιστοποιητικό του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ συνιστούν έγκυρα έγγραφα του κράτους έκδοσης· και

γ) 

η Επιτροπή, έπειτα από διαβούλευση με τον EASA, έχει διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω πιστοποιητικά παρέχουν το ίδιο επίπεδο ασφάλειας με τον κανονισμό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 42

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1

Απαιτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C0

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C0 φέρουν την ακόλουθη ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας επί του μηΕΑ:

image

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C0 συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) 

έχουν MTOM κάτω των 250 g, συμπεριλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου·

2) 

έχουν μέγιστη ταχύτητα σε οριζόντια πτήση 19 m/s·

3) 

το μέγιστο εφικτό ύψος πάνω από το σημείο απογείωσης περιορίζεται στα 120 m·

4) 

μπορούν να ελέγχονται με ασφάλεια ως προς την ευστάθεια, τη δυνατότητα ελιγμών και τις επιδόσεις ζεύξης χειρισμού και ελέγχου από χειριστή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αν παρίσταται ανάγκη υπό όλες τις προσδοκώμενες επιχειρησιακές συνθήκες, ακόμα και μετά από αστοχία ενός ή, ενδεχομένως, περισσότερων συστημάτων·

5) 

είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός προσώπων κατά τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας και να αποφεύγονται τα αιχμηρά άκρα, εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά αναπόφευκτο όταν εφαρμόζονται ορθές πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής. Αν είναι εξοπλισμένο με έλικες, το μηΕΑ σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται τυχόν τραυματισμός που μπορεί να προκληθεί από τα πτερύγια του έλικα·

6) 

είναι αποκλειστικώς ηλεκτροκίνητα·

7) 

αν διαθέτουν λειτουργία «ακολούθησέ με» και όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, βρίσκονται σε εμβέλεια που δεν υπερβαίνει τα 50 m από τον χειριστή εξ αποστάσεως, και είναι δυνατή η ανάκτηση του ελέγχου του μηΕΑ από τον χειριστή εξ αποστάσεως·

8) 

διατίθενται στην αγορά με οδηγίες του κατασκευαστή, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) 

τα χαρακτηριστικά του μηΕΑ, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

— 
η κατηγορία του μηΕΑ·
— 
η μάζα του μηΕΑ (με περιγραφή της διαμόρφωσης αναφοράς) και η μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM)·
— 
τα γενικά χαρακτηριστικά των επιτρεπόμενων ωφέλιμων φορτίων όσον αφορά τη μάζα, τις διαστάσεις, τις διασυνδέσεις με το μηΕΑ και άλλους ενδεχόμενους περιορισμούς·
— 
ο εξοπλισμός και το λογισμικό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του μηΕΑ· και
— 
περιγραφή της συμπεριφοράς του μηΕΑ σε περίπτωση απώλειας της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου·
β) 

σαφείς οδηγίες πτητικής λειτουργίας·

γ) 

επιχειρησιακοί περιορισμοί (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μετεωρολογικών συνθηκών και των πτητικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της ημέρας/νύχτας)· και

δ) 

κατάλληλη περιγραφή όλων των κινδύνων που συνδέονται με πτητικές λειτουργίες του ΣμηΕΑ, προσαρμοσμένη στην ηλικία του χρήστη·

9) 

περιλαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), στο οποίο παρατίθενται οι εφαρμοστέοι περιορισμοί και οι εφαρμοστέες υποχρεώσεις βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947.

10) 

Τα σημεία 4, 5 και 6 δεν εφαρμόζονται σε ΣμηΕΑ που είναι παιχνίδια κατά την έννοια της οδηγίας 2009/48/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

ΜΕΡΟΣ 2

Απαιτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C1

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C1 φέρουν την ακόλουθη ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας επί του μηΕΑ:

image

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C1 συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) 

είναι κατασκευασμένα από υλικά και έχουν επιδόσεις και φυσικά χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση πρόσκρουσης με οριακή ταχύτητα σε κεφάλι ανθρώπου, η ενέργεια που μεταφέρεται στο κεφάλι του ανθρώπου είναι κάτω των 80 J ή, εναλλακτικά, έχουν MTOM κάτω των 900 g, συμπεριλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου·

2) 

έχουν μέγιστη ταχύτητα σε οριζόντια πτήση 19 m/s·

3) 

έχουν μέγιστο εφικτό σχετικό ύψος πάνω από το σημείο απογείωσης έως 120 m ή είναι εξοπλισμένα με σύστημα περιορισμού του σχετικού ύψους πάνω από την επιφάνεια ή πάνω από το σημείο απογείωσης στα 120 m ή σε τιμή που επιλέγεται από τον χειριστή εξ αποστάσεως· εάν υπάρχει δυνατότητα επιλογής της τιμής, παρέχονται σαφείς πληροφορίες στον χειριστή εξ αποστάσεως όσον αφορά το σχετικό ύψος του μηΕΑ πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης·

4) 

μπορούν να ελέγχονται με ασφάλεια ως προς την ευστάθεια, τη δυνατότητα ελιγμών και τις επιδόσεις ζεύξης χειρισμού και ελέγχου από χειριστή εξ αποστάσεως με κατάλληλες ικανότητες, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αν παρίσταται ανάγκη υπό όλες τις προσδοκώμενες επιχειρησιακές συνθήκες, ακόμα και μετά από αστοχία ενός ή, ενδεχομένως, περισσότερων συστημάτων·

5) 

έχουν την απαιτούμενη μηχανική αντοχή για το μηΕΑ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν συντελεστή ασφαλείας και, κατά περίπτωση, την απαιτούμενη ευστάθεια ώστε να αντέχουν στην καταπόνηση που συνεπάγεται η χρήση τους, χωρίς να προκαλούνται θραύσεις ή παραμορφώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης·

6) 

είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός προσώπων κατά τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας και να αποφεύγονται τα αιχμηρά άκρα του μηΕΑ, εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά αναπόφευκτο όταν εφαρμόζονται ορθές πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής· αν είναι εξοπλισμένο με έλικες, το μηΕΑ σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται τυχόν τραυματισμός που μπορεί να προκληθεί από τα πτερύγια του έλικα·

7) 

σε περίπτωση απώλειας της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου, διαθέτουν αξιόπιστη και προβλέψιμη μέθοδο ανάκτησης της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου από το μηΕΑ ή, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τερματισμού της πτήσης του μηΕΑ, κατά τρόπο που περιορίζει τις επιπτώσεις σε τρίτους στον αέρα ή στο έδαφος·

8) 

εάν δεν είναι μηΕΑ σταθερών πτερύγων, διαθέτουν εγγυημένη Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA όπως καθορίζεται στο μέρος 13, η οποία δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που καθορίζονται στο μέρος 15·

9) 

εάν δεν είναι μηΕΑ σταθερών πτερύγων, διαθέτουν ένδειξη της εγγυημένης Α-σταθμισμένης στάθμης ηχητικής ισχύος τοποθετημένη επί του μηΕΑ και/ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με το μέρος 14·

10) 

είναι αποκλειστικώς ηλεκτροκίνητα·

11) 

διαθέτουν μοναδικό αριθμό σειράς συμμορφούμενο με το πρότυπο ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Αριθμοί σειράς μικρών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων), 2019·

12) 

διαθέτουν άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση η οποία:

α) 

επιτρέπει την τηλεφόρτωση του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που απαιτείται βάσει του άρθρου 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, και τυχόν πρόσθετου αριθμού που προβλέπεται από το σύστημα εγγραφής· το σύστημα εκτελεί έλεγχο συνέπειας για την επαλήθευση της ακεραιότητας της πλήρους συμβολοσειράς που παρασχέθηκε στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής· σε περίπτωση ασυνέπειας, το ΣμηΕΑ εκπέμπει μήνυμα σφάλματος προς τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

β) 

διασφαλίζει, σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, την άμεση περιοδική ευρυεκπομπή από το μηΕΑ, τουλάχιστον των ακόλουθων δεδομένων, με χρήση ανοικτού και τεκμηριωμένου πρωτοκόλλου μετάδοσης, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να λαμβάνονται άμεσα από υφιστάμενες εντός της εμβέλειας ευρυεκπομπής κινητές συσκευές:

του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και του κωδικού επαλήθευσης που παρασχέθηκε από το κράτος μέλος εγγραφής κατά τη διαδικασία εγγραφής, εκτός εάν ο έλεγχος συνέπειας που καθορίζεται στο στοιχείο α) έχει αρνητικό αποτέλεσμα·

ii 

του μοναδικού πραγματικού αριθμού σειράς του μηΕΑ, συμμορφούμενου με το σημείο 11·

iii 

της χρονοσφραγίδας, της γεωγραφικής θέσης του μηΕΑ και του σχετικού ύψους του πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης·

iv 

της πορείας διαδρομής μετρούμενης δεξιόστροφα από τον πραγματικό βορρά και της ταχύτητας εδάφους του μηΕΑ·

της γεωγραφικής θέσης του χειριστή εξ αποστάσεως ή, αν δεν είναι διαθέσιμη, του σημείου απογείωσης· και

vi 

ένδειξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ΣμηΕΑ·

γ) 

περιορίζει τη δυνατότητα παραποίησης της λειτουργικότητας του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης·

13) 

είναι εξοπλισμένα με λειτουργία γεωενημερότητας η οποία παρέχει:

α) 

διασύνδεση για την εισαγωγή και την επικαιροποίηση δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για τα όρια του εναέριου χώρου σχετιζόμενα με τη θέση και το σχετικό ύψος του μηΕΑ και επιβαλλόμενα από τις γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, η οποία διασφαλίζει ότι η διαδικασία εισαγωγής ή επικαιροποίησης των εν λόγω δεδομένων δεν υποβαθμίζει την ακεραιότητα και την εγκυρότητά τους·

β) 

συναγερμό προειδοποίησης προς τον χειριστή εξ αποστάσεως όταν διαπιστώνεται ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων του εναέριου χώρου· και

γ) 

πληροφορίες στον χειριστή εξ αποστάσεως σχετικά με την κατάσταση του μηΕΑ, καθώς και συναγερμό προειδοποίησης όταν τα συστήματα προσδιορισμού θέσης ή πλοήγησης του μηΕΑ δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία γεωενημερότητας·

14) 

εάν το μηΕΑ διαθέτει λειτουργία που περιορίζει την πρόσβασή του σε συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένο όγκο εναέριου χώρου, η εν λόγω λειτουργία ενεργοποιείται με τρόπο ώστε να υπάρχει ομαλή αλληλεπίδραση με το σύστημα ελέγχου πτήσης του μηΕΑ, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η ασφάλεια της πτήσης· επιπλέον, παρέχονται σαφείς πληροφορίες στον χειριστή εξ αποστάσεως όταν η λειτουργία αυτή εμποδίζει το μηΕΑ να εισέλθει στην εν λόγω περιοχή ή τον εν λόγω όγκο εναέριου χώρου·

15) 

παρέχουν σαφή προειδοποίηση στον χειριστή εξ αποστάσεως όταν ο συσσωρευτής ή η μονάδα χειρισμού του μηΕΑ προσεγγίζει χαμηλό επίπεδο, ώστε ο χειριστής εξ αποστάσεως να διαθέτει επαρκή χρόνο για την ασφαλή προσγείωση του μηΕΑ·

16) 

είναι εξοπλισμένα:

α) 

με προβολείς, με σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου του μηΕΑ· και

β) 

με τουλάχιστον ένα πράσινο αναλάμπον φως, με σκοπό την ευδιακριτότητα του μηΕΑ κατά τη νύχτα, προκειμένου ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος να μπορεί να διακρίνει το μηΕΑ από ένα επανδρωμένο αεροσκάφος·

17) 

αν διαθέτουν λειτουργία «ακολούθησέ με» και όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, βρίσκονται σε εμβέλεια που δεν υπερβαίνει τα 50 m από τον χειριστή εξ αποστάσεως, και είναι δυνατή η ανάκτηση του ελέγχου του μηΕΑ από τον χειριστή εξ αποστάσεως·

18) 

διατίθενται στην αγορά με οδηγίες του κατασκευαστή, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) 

τα χαρακτηριστικά του μηΕΑ, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

— 
η κατηγορία του μηΕΑ·
— 
η μάζα του μηΕΑ (με περιγραφή της διαμόρφωσης αναφοράς) και η μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM)·
— 
τα γενικά χαρακτηριστικά των επιτρεπόμενων ωφέλιμων φορτίων όσον αφορά τη μάζα, τις διαστάσεις, τις διασυνδέσεις με το μηΕΑ και άλλους ενδεχόμενους περιορισμούς·
— 
ο εξοπλισμός και το λογισμικό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του μηΕΑ·
— 
οι διαδικασίες τηλεφόρτωσης του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης του μηΕΑ στο σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης·
— 
τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μετάδοσης που χρησιμοποιείται για την εκπομπή του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης·
— 
η στάθμη ηχητικής ισχύος· και
— 
περιγραφή της συμπεριφοράς του μηΕΑ σε περίπτωση απώλειας ζεύξης δεδομένων· και η μέθοδος ανάκτησης της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου του μηΕΑ.

β) 

σαφείς οδηγίες πτητικής λειτουργίας·

γ) 

διαδικασία τηλεφόρτωσης των ορίων του εναέριου χώρου στη λειτουργία γεωενημερότητας·

δ) 

οδηγίες συντήρησης·

ε) 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων·

στ) 

επιχειρησιακοί περιορισμοί (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μετεωρολογικών συνθηκών και των πτητικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της ημέρας/νύχτας)· και

ζ) 

κατάλληλη περιγραφή όλων των κινδύνων που συνδέονται με τις πτητικές λειτουργίες των ΣμηΕΑ·

19) 

περιλαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται από τον EASA, στο οποίο παρατίθενται οι εφαρμοστέοι περιορισμοί και οι εφαρμοστέες υποχρεώσεις βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947·

20) 

εάν είναι εξοπλισμένα με σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης δικτύου:

α) 

καθιστούν εφικτή, σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, τη μετάδοση από το μηΕΑ τουλάχιστον των ακόλουθων δεδομένων, με χρήση ανοικτού και τεκμηριωμένου πρωτοκόλλου μετάδοσης, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να λαμβάνονται μέσω δικτύου:

του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και του κωδικού επαλήθευσης που παρασχέθηκε από το κράτος μέλος εγγραφής κατά τη διαδικασία εγγραφής, εκτός εάν ο έλεγχος συνέπειας που καθορίζεται στο στοιχείο α) έχει αρνητικό αποτέλεσμα·

ii 

του μοναδικού αριθμού σειράς του μηΕΑ, συμμορφούμενου με το σημείο 11·

iii 

της χρονοσφραγίδας, της γεωγραφικής θέσης του μηΕΑ και του σχετικού ύψους του πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης·

iv 

της πορείας διαδρομής μετρούμενης δεξιόστροφα από τον πραγματικό βορρά και της ταχύτητας εδάφους του μηΕΑ·

της γεωγραφικής θέσης του χειριστή εξ αποστάσεως ή, αν δεν είναι διαθέσιμη, του σημείου απογείωσης· και

vi 

ένδειξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ΣμηΕΑ·

β) 

περιορίζουν τη δυνατότητα παραποίησης της λειτουργικότητας του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

ΜΕΡΟΣ 3

Απαιτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C2

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C2 φέρουν την ακόλουθη ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας επί του μηΕΑ:

image

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C2 συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) 

έχουν MTOM κάτω των 4 kg, συμπεριλαμβανομένου του ωφέλιμου φορτίου·

2) 

έχουν μέγιστο εφικτό σχετικό ύψος πάνω από το σημείο απογείωσης έως 120 m ή είναι εξοπλισμένα με σύστημα περιορισμού του σχετικού ύψους πάνω από την επιφάνεια ή πάνω από το σημείο απογείωσης στα 120 m ή σε τιμή που επιλέγεται από τον χειριστή εξ αποστάσεως. Εάν υπάρχει δυνατότητα επιλογής της τιμής, παρέχονται σαφείς πληροφορίες στον χειριστή εξ αποστάσεως όσον αφορά το σχετικό ύψος του μηΕΑ πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

3) 

μπορούν να ελέγχονται με ασφάλεια ως προς την ευστάθεια, τη δυνατότητα ελιγμών και τις επιδόσεις ζεύξης χειρισμού και ελέγχου από χειριστή εξ αποστάσεως με κατάλληλες ικανότητες, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αν παρίσταται ανάγκη υπό όλες τις προσδοκώμενες επιχειρησιακές συνθήκες, ακόμα και μετά από αστοχία ενός ή, ενδεχομένως, περισσότερων συστημάτων·

4) 

έχουν την απαιτούμενη μηχανική αντοχή για το μηΕΑ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν συντελεστή ασφαλείας και, κατά περίπτωση, την απαιτούμενη ευστάθεια ώστε να αντέχουν στην καταπόνηση που συνεπάγεται η χρήση τους, χωρίς να προκαλούνται θραύσεις ή παραμορφώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια της πτήσης·

5) 

σε περίπτωση προσδεδεμένων μηΕΑ, διαθέτουν μήκος πρόσδεσης υπό εφελκυσμό κάτω των 50 m και μηχανική αντοχή η οποία δεν είναι χαμηλότερη από:

α) 

για αεροσκάφη βαρύτερα από τον αέρα, το δεκαπλάσιο του βάρους της αεροδίνης σε μέγιστη μάζα·

β) 

για αεροσκάφη ελαφρύτερα από τον αέρα, την τετραπλάσια δύναμη που ασκείται από τον συνδυασμό της μέγιστης στατικής ώσης και της αεροδυναμικής δύναμης της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας ανέμου εν πτήσει·

6) 

είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο τραυματισμός προσώπων κατά τη διάρκεια της πτητικής λειτουργίας και να αποφεύγονται τα αιχμηρά άκρα του μηΕΑ, εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά αναπόφευκτο όταν εφαρμόζονται ορθές πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής· αν είναι εξοπλισμένο με έλικες, το μηΕΑ σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται τυχόν τραυματισμός που μπορεί να προκληθεί από τα πτερύγια του έλικα·

7) 

εάν δεν είναι προσδεδεμένα, σε περίπτωση απώλειας της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου, διαθέτουν αξιόπιστη και προβλέψιμη μέθοδο ανάκτησης της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου από το μηΕΑ ή, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τερματισμού της πτήσης του μηΕΑ, κατά τρόπο που περιορίζει τις επιπτώσεις σε τρίτους στον αέρα ή στο έδαφος·

8) 

εάν δεν είναι προσδεδεμένα, είναι εξοπλισμένα με ζεύξη χειρισμού και ελέγχου που προστατεύεται έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις λειτουργίες χειρισμού και ελέγχου·

9) 

εάν δεν είναι μηΕΑ σταθερών πτερύγων, είναι εξοπλισμένα με λειτουργία χαμηλής ταχύτητας, η οποία μπορεί να επιλέγεται από τον χειριστή εξ αποστάσεως και περιορίζει την ταχύτητα εδάφους σε έως και 3 m/s.

10) 

εάν δεν είναι μηΕΑ σταθερών πτερύγων, διαθέτουν εγγυημένη Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA όπως καθορίζεται στο μέρος 13, η οποία δεν υπερβαίνει τα επίπεδα που καθορίζονται στο μέρος 15·

11) 

εάν δεν είναι μηΕΑ σταθερών πτερύγων, διαθέτουν ένδειξη της εγγυημένης Α-σταθμισμένης στάθμης ηχητικής ισχύος τοποθετημένη επί του μηΕΑ και/ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με το μέρος 14·

12) 

είναι αποκλειστικώς ηλεκτροκίνητα·

13) 

διαθέτουν μοναδικό αριθμό σειράς συμμορφούμενο με το πρότυπο ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Αριθμοί σειράς μικρών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων), 2019·

14) 

διαθέτουν άμεση εξ αποστάσεως ταυτοποίηση η οποία:

α) 

επιτρέπει την τηλεφόρτωση του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που απαιτείται βάσει του άρθρου 14 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, και τυχόν πρόσθετου αριθμού που προβλέπεται από το σύστημα εγγραφής. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο συνέπειας για την επαλήθευση της ακεραιότητας της πλήρους συμβολοσειράς που παρασχέθηκε στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής. Σε περίπτωση ασυνέπειας, το ΣμηΕΑ εκπέμπει μήνυμα σφάλματος προς τον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ·

β) 

διασφαλίζει, σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, την άμεση περιοδική ευρυεκπομπή από το μηΕΑ, τουλάχιστον των ακόλουθων δεδομένων, με χρήση ανοικτού και τεκμηριωμένου πρωτοκόλλου μετάδοσης, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να λαμβάνονται άμεσα από υφιστάμενες εντός της εμβέλειας ευρυεκπομπής κινητές συσκευές:

του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και του κωδικού επαλήθευσης που παρασχέθηκε από το κράτος μέλος κατά τη διαδικασία εγγραφής, εκτός εάν ο έλεγχος συνέπειας που καθορίζεται στο στοιχείο α) έχει αρνητικό αποτέλεσμα·

ii 

του μοναδικού αριθμού σειράς του μηΕΑ, συμμορφούμενου με το σημείο 13·

iii 

της χρονοσφραγίδας, της γεωγραφικής θέσης του μηΕΑ και του σχετικού ύψους του πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης·

iv 

της πορείας διαδρομής μετρούμενης δεξιόστροφα από τον πραγματικό βορρά και της ταχύτητας εδάφους του μηΕΑ·

της γεωγραφικής θέσης του χειριστή εξ αποστάσεως ή, αν δεν είναι διαθέσιμη, του σημείου απογείωσης· και

vi 

ένδειξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ΣμηΕΑ·

γ) 

περιορίζει τη δυνατότητα παραποίησης της λειτουργικότητας του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

15) 

είναι εξοπλισμένα με λειτουργία γεωενημερότητας η οποία παρέχει:

α) 

διασύνδεση για την εισαγωγή και την επικαιροποίηση δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για τα όρια του εναέριου χώρου σχετιζόμενα με τη θέση και το σχετικό ύψος του μηΕΑ και επιβαλλόμενα από τις γεωγραφικές ζώνες ΣμηΕΑ, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947, η οποία διασφαλίζει ότι η διαδικασία εισαγωγής ή επικαιροποίησης των εν λόγω δεδομένων δεν υποβαθμίζει την ακεραιότητα και την εγκυρότητά τους·

β) 

συναγερμό προειδοποίησης προς τον χειριστή εξ αποστάσεως όταν διαπιστώνεται ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων του εναέριου χώρου· και

γ) 

πληροφορίες στον χειριστή εξ αποστάσεως σχετικά με την κατάσταση του μηΕΑ, καθώς και συναγερμό προειδοποίησης όταν τα συστήματα προσδιορισμού θέσης ή πλοήγησης του μηΕΑ δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία γεωενημερότητας·

16) 

εάν το μηΕΑ διαθέτει λειτουργία που περιορίζει την πρόσβασή του σε συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένο όγκο εναέριου χώρου, η εν λόγω λειτουργία ενεργοποιείται με τρόπο ώστε να υπάρχει ομαλή αλληλεπίδραση με το σύστημα ελέγχου πτήσης του μηΕΑ, χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς η ασφάλεια της πτήσης· επιπλέον, παρέχονται σαφείς πληροφορίες στον χειριστή εξ αποστάσεως όταν η λειτουργία αυτή εμποδίζει το μηΕΑ να εισέλθει στην εν λόγω περιοχή ή τον εν λόγω όγκο εναέριου χώρου·

17) 

παρέχουν σαφή προειδοποίηση στον χειριστή εξ αποστάσεως όταν ο συσσωρευτής ή η μονάδα χειρισμού του μηΕΑ προσεγγίζει χαμηλό επίπεδο, ώστε ο χειριστής εξ αποστάσεως να διαθέτει επαρκή χρόνο για την ασφαλή προσγείωση του μηΕΑ·

18) 

είναι εξοπλισμένα:

α) 

με προβολείς, με σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου του μηΕΑ· και

β) 

με τουλάχιστον ένα πράσινο αναλάμπον φως, με σκοπό την ευδιακριτότητα του μηΕΑ κατά τη νύχτα, προκειμένου ένα άτομο που βρίσκεται στο έδαφος να μπορεί να διακρίνει το μηΕΑ από ένα επανδρωμένο αεροσκάφος·

19) 

διατίθενται στην αγορά με οδηγίες του κατασκευαστή, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α) 

τα χαρακτηριστικά του μηΕΑ, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

— 
η κατηγορία του μηΕΑ·
— 
η μάζα του μηΕΑ (με περιγραφή της διαμόρφωσης αναφοράς) και η μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM)·
— 
τα γενικά χαρακτηριστικά των επιτρεπόμενων ωφέλιμων φορτίων όσον αφορά τη μάζα, τις διαστάσεις, τις διασυνδέσεις με το μηΕΑ και άλλους ενδεχόμενους περιορισμούς·
— 
ο εξοπλισμός και το λογισμικό για τον εξ αποστάσεως έλεγχο του μηΕΑ·
— 
οι διαδικασίες τηλεφόρτωσης του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης του μηΕΑ στο σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης·
— 
τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μετάδοσης που χρησιμοποιείται για την εκπομπή του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης·
— 
η στάθμη ηχητικής ισχύος· και
— 
περιγραφή της συμπεριφοράς του μηΕΑ σε περίπτωση απώλειας της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου, και η μέθοδος ανάκτησης της ζεύξης χειρισμού και ελέγχου του μηΕΑ· και

β) 

σαφείς οδηγίες πτητικής λειτουργίας·

γ) 

η διαδικασία τηλεφόρτωσης των ορίων του εναέριου χώρου στη λειτουργία γεωενημερότητας·

δ) 

οδηγίες συντήρησης·

ε) 

διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων·

στ) 

επιχειρησιακοί περιορισμοί (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μετεωρολογικών συνθηκών και των πτητικών λειτουργιών κατά τη διάρκεια της ημέρας/νύχτας)· και

ζ) 

κατάλληλη περιγραφή όλων των κινδύνων που συνδέονται με τις πτητικές λειτουργίες των ΣμηΕΑ·

20) 

περιλαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα που εκδίδεται από τον EASA, στο οποίο παρατίθενται οι εφαρμοστέοι περιορισμοί και οι εφαρμοστέες υποχρεώσεις βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/947·

21) 

εάν είναι εξοπλισμένα με σύστημα εξ αποστάσεως ταυτοποίησης δικτύου:

α) 

διασφαλίζουν, σε πραγματικό χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, τη μετάδοση από το μηΕΑ τουλάχιστον των ακόλουθων δεδομένων, με χρήση ανοικτού και τεκμηριωμένου πρωτοκόλλου μετάδοσης, κατά τρόπο ώστε να μπορούν να λαμβάνονται μέσω δικτύου:

του αριθμού μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ και του κωδικού επαλήθευσης που παρασχέθηκε από το κράτος μέλος εγγραφής κατά τη διαδικασία εγγραφής, εκτός εάν ο έλεγχος συνέπειας που καθορίζεται στο σημείο 14 στοιχείο α) έχει αρνητικό αποτέλεσμα·

ii 

του μοναδικού αριθμού σειράς του μηΕΑ, συμμορφούμενου με το σημείο 13·

iii 

της χρονοσφραγίδας, της γεωγραφικής θέσης του μηΕΑ και του σχετικού ύψους του πάνω από την επιφάνεια ή το σημείο απογείωσης·

iv 

της πορείας διαδρομής μετρούμενης δεξιόστροφα από τον πραγματικό βορρά και της ταχύτητας εδάφους του μηΕΑ·

της γεωγραφικής θέσης του χειριστή εξ αποστάσεως ή, αν δεν είναι διαθέσιμη, του σημείου απογείωσης· και

vi 

ένδειξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του ΣμηΕΑ·

β) 

περιορίζουν τη δυνατότητα παραποίησης της λειτουργικότητας του συστήματος άμεσης εξ αποστάσεως ταυτοποίησης.

ΜΕΡΟΣ 4

Απαιτήσεις συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατηγορίας C3

Τα ΣμηΕΑ κατηγορίας C3 φέρουν την ακόλουθη ετικέτα ταυτοποίησης κατηγορίας επί του μηΕΑ: