02019D0031 — EL — 04.04.2022 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1743 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2019/31)

(ΕΕ L 267 της 21.10.2019, σ. 12)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/1264 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2020

  L 297

5

11.9.2020

 M2

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/874 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2021

  L 191

43

31.5.2021

►M3

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/310 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2022

  L 46

140

25.2.2022
▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1743 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

της 15ης Οκτωβρίου 2019

σχετικά με τον εκτοκισμό των πλεοναζόντων αποθεματικών και ορισμένων καταθέσεων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2019/31)Άρθρο 1

Εκτοκισμός πλεοναζόντων αποθεματικών

1.  
Το ποσό κατά το οποίο τα αποθεματικά των ιδρυμάτων που υπόκεινται στην εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2003/9) ( 1 ) υπερβαίνουν τα αποθεματικά που τα ίδια ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2531/98 ( 2 ) του Συμβουλίου (εφεξής τα «πλεονάζοντα αποθεματικά») εκτοκίζεται με το χαμηλότερο εκ του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό ή του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων.
2.  
Από τον κανόνα εκτοκισμού της παραγράφου 1 εξαιρείται μέρος των πλεοναζόντων αποθεματικών ιδρύματος επί των λογαριασμών αποθεματικών του, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), εκφραζόμενο ως μέγιστο πολλαπλάσιο των υποχρεωτικών του αποθεματικών (εφεξής το «μέγιστο εξαιρετέο ποσό»). Ο πολλαπλασιαστής «m» βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέγιστο εξαιρετέο ποσό και το εφαρμοστέο επ’ αυτού επιτόκιο ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εν συνεχεία δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Οποιαδήποτε προσαρμογή του πολλαπλασιαστή «m» και/ή του εν λόγω επιτοκίου ισχύει από την περίοδο τήρησης που έπεται της ανακοίνωσης της σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το εξαιρούμενο ποσό πλεοναζόντων αποθεματικών καθορίζεται με βάση το μέσο υπόλοιπο του τέλους της ημέρας στους λογαριασμούς αποθεματικών κατά τη διάρκεια της οικείας περιόδου τήρησης, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Δεν θεωρούνται πλεονάζοντα αποθεματικά τυχόν διαθέσιμα τηρούμενα στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων του Ευρωσυστήματος.
3.  
Οι οφειλόμενοι ή εισπρακτέοι τόκοι από εξαιρούμενα και μη εξαιρούμενα πλεονάζοντα αποθεματικά εκταμιεύονται με σχετική χρεωστική εγγραφή στους λογαριασμούς αποθεματικών του οικείου ιδρύματος ή, ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλονται τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα της ΕθνΚΤ από τη λήξη της περιόδου τήρησης για την οποία υπολογίστηκαν.
4.  
Το μέγιστο εξαιρετέο ποσό στην περίπτωση ιδρυμάτων που τηρούν υποχρεωτικά αποθεματικά μέσω ενδιάμεσου φορέα, κατά το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9), υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Ο πολλαπλασιαστής «m», βάσει του οποίου υπολογίζεται το μέγιστο εξαιρετέο ποσό, εφαρμόζεται επί του αθροίσματος των υποχρεωτικών αποθεματικών που τηρεί το ενδιάμεσο ίδρυμα για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό όλων των υπόχρεων ιδρυμάτων κατά το άρθρο 10 ή το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9). Το επιτόκιο που εφαρμόζεται επί του εξαιρούμενου ποσού πλεοναζόντων αποθεματικών ισχύει μόνο για τα πλεονάζοντα αποθεματικά που τηρούνται στους λογαριασμούς αποθεματικών του οικείου ενδιάμεσου φορέα, όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 (ΕΚΤ/2003/9).

▼M3

Άρθρο 2

Εκτοκισμός ορισμένων καταθέσεων που τηρούνται στην ΕΚΤ

1.  

Λογαριασμοί που τηρούνται στην ΕΚΤ σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2003/14 ( 3 ), την απόφαση ΕΚΤ/2010/31 ( 4 ), την απόφαση ΕΚΤ/2010/17 ( 5 ) και τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου ( 6 ) εκτοκίζονται ως ακολούθως:

α) 

με το χαμηλότερο εκ του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR) ή επιτοκίου μηδέν τοις εκατό, εφόσον το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων την αντίστοιχη ημερολογιακή ημέρα είναι μηδενικό ή μεγαλύτερο (θετικό)·

β) 

με το χαμηλότερο εκ του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ή του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR), εφόσον το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων την αντίστοιχη ημερολογιακή ημέρα είναι μικρότερο του μηδενός (αρνητικό).

Ωστόσο, όταν παρίσταται ανάγκη τήρησης καταθέσεων στους εν λόγω λογαριασμούς πριν από την ημερομηνία υποχρεωτικής διενέργειας πληρωμής βάσει των διατάξεων νόμου ή σύμβασης που διέπουν τη σχετική διευκόλυνση, στη διάρκεια της περιόδου που μεσολαβεί ως τη διενέργεια της πληρωμής οι καταθέσεις αυτές εκτοκίζονται με βάση το υψηλότερο εκ του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR) ή του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό.

2.  

Ο ειδικός λογαριασμός που τηρείται στην ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, της 14ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση των αναγκαίων ρυθμίσεων για τη διαχείριση των δανειοληπτικών πράξεων βάσει της απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου και για τις δανειοδοτικές πράξεις που αφορούν δάνεια χορηγούμενα βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ) για τους σκοπούς των ταμειακών διαθεσίμων προληπτικής εποπτείας που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο εκτοκίζεται με βάση το υψηλότερο εκ του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR) ή επιτοκίου μηδέν τοις εκατό, εκτός εάν το συνολικό ποσό των καταθέσεων που τηρούνται στον ειδικό αυτό λογαριασμό υπερβαίνει τα είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ, οπότε το καθ’ υπέρβασή αυτού ποσό εκτοκίζεται ως ακολούθως:

α) 

με το χαμηλότερο εκ του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR) ή επιτοκίου μηδέν τοις εκατό, εφόσον το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων την αντίστοιχη ημερολογιακή ημέρα είναι μηδενικό ή μεγαλύτερο (θετικό)·

β) 

με το χαμηλότερο εκ του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων ή του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR), εφόσον το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων την αντίστοιχη ημερολογιακή ημέρα είναι μικρότερο του μηδενός (αρνητικό).

▼B

Άρθρο 3

Κατάργηση

1.  
Η απόφαση ΕΚΤ/2014/23 καταργείται.
2.  
Κάθε αναφορά στην καταργούμενη απόφαση νοείται ως αναφορά στην παρούσα απόφαση και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την έβδομη περίοδο τήρησης αποθεματικών του 2019 που αρχίζει στις 30 Οκτωβρίου 2019.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΑπόφαση ΕΚΤ/2014/23

ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 115.

Απόφαση (ΕΕ) 2015/509 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/9)

ΕΕ L 91 της 2.4.2015, σ. 1.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣΑπόφαση ΕΚΤ/2014/23

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 6

Άρθρο 4

Παράρτημα I

Παράρτημα II( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1745/2003 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (ΕΚΤ/2003/9) (ΕΕ L 250 της 2.10.2003, σ. 10).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2531/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την εφαρμογή ελάχιστων αποθεματικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 1).

( 3 ) Απόφαση ΕΚΤ/2003/14 της 7ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης (ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 35).

( 4 ) Απόφαση ΕΚΤ/2010/31 της 20ής Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το άνοιγμα λογαριασμών για την επεξεργασία πληρωμών συνδεόμενων με δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ (ΕΕ L 10 της 14.1.2011, σ. 7).

( 5 ) Απόφαση ΕΚΤ/2010/17 της 14ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη διαχείριση των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών πράξεων που διενεργεί η Ένωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης (ΕΕ L 275 της 20.10.2010, σ. 10).

( 6 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2020/672 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2020, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έξαρσης της COVID-19 (ΕΕ L 159 της 20.5.2020, σ. 1).

( 7 ) C/2021/2502 final.