02018R0973 — EL — 14.08.2019 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2018/973 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008

(ΕΕ L 179 της 16.7.2018, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/472 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαρτίου 2019

  L 83

1

25.3.2019

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1241 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019

  L 198

105

25.7.2019
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2018/973 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2018

για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζεται πολυετές σχέδιο («το σχέδιο») για τα ακόλουθα βενθοπελαγικά αποθέματα στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας (διαιρέσεις 2a, 3a και υποπεριοχή 4 ICES), συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, και, εφόσον τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν της Βόρειας Θάλασσας, στα παρακείμενα ύδατά τους:

α) γάδος (Gadus morhua) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις 7δ (Ανατολική Μάγχη) και 3a.20 (Skagerrak)·

β) μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και τις διαιρέσεις 6a (δυτικά της Σκωτίας) και 3a.20 (Skagerrak)·

γ) ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και στη διαίρεση 3a.20 (Skagerrak)·

δ) μαύρος μπακαλιάρος (Pollachius virens) στις υποπεριοχές 4 (Βόρεια Θάλασσα) και 6 (Rockall και δυτικά της Σκωτίας) και στη διαίρεση 3a (Skagerrak και Kattegat)·

ε) γλώσσα (Solea solea) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα)·

στ) γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση 3a (Skagerrak και Kattegat) και τις υποδιαιρέσεις 22–24 (Δυτική Βαλτική Θάλασσα)·

ζ) νταούκι Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) και τη διαίρεση 7δ (Ανατολική Μάγχη)·

η) πεσκαντρίτσα (Lophius piscatorius) στη διαίρεση 3a (Skagerrak και Kattegat) και τις υποπεριοχές 4 (Βόρεια Θάλασσα) και 6 (Rockall και δυτικά της Σκωτίας)·

θ) γαρίδα της Αρκτικής (Pandalus borealis) στις διαιρέσεις 4a ανατολικά (βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, Νορβηγικό Ρήγμα) και 3a.20 (Skagerrak)·

ι) καραβίδα (Nephrops norvegicus) στη διαίρεση 3a (Λειτουργικές Μονάδες 3-4)·

ια) καραβίδα στην υποπεριοχή 4 (Βόρεια Θάλασσα) ανά Λειτουργική Μονάδα:

 καραβίδα στο Botney Gut-Silver Pit (Λειτουργική Μονάδα 5),

 καραβίδα στο Farn Deeps (Λειτουργική Μονάδα 6),

 καραβίδα στο Fladen Ground (Λειτουργική Μονάδα 7),

 καραβίδα στο Firth of Forth (Λειτουργική Μονάδα 8),

 καραβίδα στο Moray Firth (Λειτουργική Μονάδα 9),

 καραβίδα στο Noup (Λειτουργική Μονάδα 10),

 καραβίδα στο Norwegian Deeps (Λειτουργική Μονάδα 32),

 καραβίδα στο Horn's Reef (Λειτουργική Μονάδα 33),

 καραβίδα στο Devil's Hole (Λειτουργική Μονάδα 34).

Όπου οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν μια αλλαγή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 16, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με την προσαρμογή των περιοχών που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η εν λόγω αλλαγή. Οι προσαρμογές αυτές δεν εκτείνουν τις περιοχές αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 2 έως 7.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 χρειάζεται να τροποποιηθεί, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του καταλόγου αυτού.

3.  Όσον αφορά στα παρακείμενα ύδατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται μόνο τα άρθρα 4 και 6 και τα μέτρα που αφορούν αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

4.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, επίσης, στα παρεμπίπτοντα αλιεύματα της Βόρειας Θάλασσας, κατά την αλιεία των αποθεμάτων που παρατίθενται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Ωστόσο, όταν το εύρος FMSY και τα μέτρα διασφάλισης που συνδέονται με τη βιομάζα καθορίζονται για τα εν λόγω αποθέματα βάσει άλλων ενωσιακών νομικών πράξεων θέσπισης πολυετών σχεδίων, ισχύουν το εν λόγω εύρος και τα εν λόγω μέτρα.

5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει, επίσης, τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας για όλα τα αποθέματα ειδών που υπόκεινται σε υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου ( 1 ), στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου ( 2 ) και στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«εύρος FMSY» : το εύρος τιμών που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), στο οποίο όλα τα επίπεδα της θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του εν λόγω εύρους έχουν ως αποτέλεσμα μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ) μακροπρόθεσμα, δεδομένου του αλιευτικού μοντέλου και υπό τις υπάρχουσες κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η διαδικασία αναπαραγωγής του σχετικού αποθέματος. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με την ΜΒΑ. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %·

2)

«MSY Flower» : η χαμηλότερη τιμή εντός του εύρους FMSΥ·

3)

«MSY Fupper» : η υψηλότερη τιμή εντός του εύρους FMSΥ·

4)

«τιμή σημείου FMSY» : η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας που υπό δεδομένο αλιευτικό μοντέλο και υπό τις υπάρχουσες κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες αποφέρει μακροπρόθεσμη ΜΒΑ·

5)

«κατώτατο εύρος FMSY» : το εύρος που περιέχει τιμές από το MSY Flower έως την τιμή σημείου FMSΥ·

6)

«ανώτατο εύρος FMSY» : το εύρος που περιέχει τιμές από την τιμή σημείου FMSY έως τη MSY Fupper·

7)

«Blim» : το σημείο αναφοράς βιομάζας του αποθέματος αναπαραγωγής που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, ιδίως του ICES, κάτω του οποίου μπορεί να υπάρχει μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα·

8)

«MSY Btrigger» : το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, για την αφθονία, που περιλαμβάνουν οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, κάτω από το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3

Στόχοι

1.  Το πολυετές σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.

2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

4.  Συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει στο:

α) να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στο χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής 3 που περιέχεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ· και

β) να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ' αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.

5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Όταν τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή, επιδιώκεται συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 4

Στόχοι

1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας, σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2, επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους FMSY, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Το εύρος FMSY βάσει του σχεδίου ζητείται από το ICES.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο προσδιορίζει αλιευτικές δυνατότητες για ένα απόθεμα, καθορίζει τις εν λόγω δυνατότητες εντός του κατώτατου εύρους FMSY που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο απόθεμα.

4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 3, οι αλιευτικές δυνατότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα που είναι κατώτερα σε σχέση με το εύρος FMSY.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, οι αλιευτικές δυνατότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το ανώτατο εύρος FMSY που υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο απόθεμα, υπό την προϋπόθεση ότι το απόθεμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υπερβαίνει το MSY Btrigger:

α) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·

β) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή

γ) προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ' ανώτατο όριο.

6.  Οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % η πιθανότητα να μειωθεί η αναπαραγωγική βιομάζα για τα αποθέματα κάτω από το οριακό σημείο αναφοράς για την Blim.

Άρθρο 5

Διαχείριση των αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.  Για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, τα μέτρα διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των αλιευτικών δυνατοτήτων, καθορίζονται με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Τα εν λόγω αποθέματα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με βάση την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν δεν διατίθενται επαρκή επιστημονικά στοιχεία.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της αλίευσης όλων των αποθεμάτων, τηρώντας συγχρόνως τη ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις κατά τις οποίες αυτό οδηγεί σε πρόωρη παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Σημεία αναφοράς διατήρησης

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES με βάση το σχέδιο αυτό:

α) MSY Btrigger για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

β) Blim για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Μέτρα διασφάλισης

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερες του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι μειωμένη κάτω από το ανώτατο εύρος FMSY, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση της βιομάζας.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία, οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερες από το Blim, λαμβάνονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.  Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:

α) μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β) μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η αναπαραγωγική βιομάζα αποθεμάτων, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία, είναι κατώτερες από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Άρθρο 8

Ειδικά μέτρα διατήρησης

Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι απαιτούνται διορθωτικά μέτρα για τη διατήρηση οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, ή όταν το επίπεδο βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής, και στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία, οποιουδήποτε από τα αποθέματα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 1 για ένα συγκεκριμένο έτος βρίσκονται κάτω από το MSY Btrigger, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Οι εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεις μπορούν να συμπληρώνουν τον παρόντα κανονισμό, θεσπίζοντας κανόνες όσον αφορά:

α) τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως το μέγεθος των ματιών, το μέγεθος των αγκιστριών, τον τρόπο κατασκευής των εργαλείων, το πάχος του νήματος, το μέγεθος του εργαλείου ή τη χρήση διατάξεων επιλεκτικότητας, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

β) τη χρήση των αλιευτικών εργαλείων, και ιδίως τον χρόνο πόντισης και το βάθος ανάπτυξης των εργαλείων, για τη διασφάλιση ή τη βελτίωση της επιλεκτικότητας·

γ) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες και τα ιχθύδια, οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

δ) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της αλιείας ή της χρήσης ορισμένων τύπων αλιευτικών εργαλείων για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατεύονται οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελάχιστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου·

ε) τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων ή των θαλάσσιων οργανισμών·

στ) άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιλεκτικότητα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9

Τεχνικά μέτρα

▼M2

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα, στον βαθμό που αυτά δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ):

▼B

α) τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

β) τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

γ) τους περιορισμούς ή την απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων, σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και

δ) τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων οργανισμών.

▼M2

2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241.

▼M1

3.  Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) στη διαίρεση ICES 3a ορίζεται σε 105 mm.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται έως την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10

Αλιευτικές δυνατότητες

1.  Για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν σε μεικτού τύπου αλιεία.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται, μετά από προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού, το TAC για το απόθεμα καραβίδας στις ζώνες ICES 2α και 4 μπορεί να είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.

4.  Όταν, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας για συγκεκριμένο απόθεμα, το Συμβούλιο τις λαμβάνει υπόψη και μπορεί να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου της θνησιμότητας λόγω αλιείας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

▼M1

Άρθρο 11

Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης σε ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας

1.  Για όλα τα αποθέματα ειδών της Βόρειας Θάλασσας που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τις λεπτομέρειες αυτής της υποχρέωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καθορισμού επιμέρους αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συμβούλιο για την ερασιτεχνική αλιεία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΥΣ

Άρθρο 12

Άδειες αλιείας και ανώτατα όρια ικανότητας

1.  Για καθεμία από τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλιείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις εν λόγω άδειες αλιείας, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίσουν τη συνολική ικανότητα, εκφραζόμενη σε kW, των σκαφών που χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία.

2.  Για τον γάδο στην Ανατολική Μάγχη (διαίρεση ICES 7δ), με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων ικανότητας που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η συνολική ικανότητα, εκφραζόμενη σε kW, των σκαφών τα οποία διαθέτουν αλιευτικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ικανότητα των σκαφών που δραστηριοποιήθηκαν το 2006 ή το 2007 χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα εργαλεία στις σχετικές ζώνες ICES:

α) τράτες βυθού και γρι-γρι (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) με μέγεθος ματιών:

i) ίσο ή μεγαλύτερο από 100 mm·

ii) ίσο με ή μεγαλύτερο από 70 mm και μικρότερο από 100 mm·

iii) ίσο με ή μεγαλύτερο από 16 mm και μικρότερο από 32 mm·

β) δοκότρατες (TBB) με μέγεθος ματιών:

i) ίσο με ή μεγαλύτερο από 120 mm·

ii) ίσο με ή μεγαλύτερο από 80 mm και μικρότερο από 120 mm·

γ) απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής (GN)·

δ) μανωμένα δίχτυα (GT)·

ε) παραγάδια (LL).

3.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο των σκαφών τα οποία διαθέτουν την αλιευτική άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τον δημοσιοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 13

Αρχές και στόχοι της διαχείρισης των αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών

1.  Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται επίσης τρίτες χώρες, η Ένωση συνεργάζεται με τις εν λόγω τρίτες χώρες με σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο που συνάδει με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ιδίως με το άρθρο 2 παράγραφος 2, και του παρόντος κανονισμού. Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση τέτοιων αποθεμάτων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να προωθηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους φορείς εκμετάλλευσης της Ένωσης.

2.  Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης των αποθεμάτων με τρίτες χώρες, η Ένωση μπορεί να ανταλλάσσει αλιευτικές δυνατότητες με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 14

Περιφερειακή συνεργασία

1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 11 του παρόντος κανονισμού.

2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο έως τις 6 Αυγούστου 2019 και, στη συνέχεια, 12 μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας αλλαγής στην κατάσταση οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.

3.  Οι εξουσίες που ανατίθενται δυνάμει των άρθρων 8, 9 και 11 του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 15

Αξιολόγηση του σχεδίου

Έως τις 6 Αυγούστου 2023, και στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του σχεδίου επί των αποθεμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και επί των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στα άρθρα 8, 9 και 11 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 5 Αυγούστου 2018. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στα άρθρα 8, 9 και 11 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 και των άρθρων 8, 9 και 11 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 17

Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του σχεδίου θεωρούνται προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Καταργήσεις

1.  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 καταργούνται.

2.  Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απαγορευμένα είδη

Ο κανονισμός που πρόκειται να εγκριθεί βάσει της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων [2016/0074(COD)] θα πρέπει να περιέχει διατάξεις, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα είδη για τα οποία απαγορεύεται η αλιεία. Για τον λόγο αυτό, τα δύο θεσμικά όργανα συμφώνησαν να μην περιληφθεί κατάλογος σχετικά με τη Βόρεια Θάλασσα στον παρόντα κανονισμό [2016/0238(COD)].
Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα περιλάβουν τις ακόλουθες διατάξεις ελέγχου στην προσεχή επανεξέταση του κανονισμού ελέγχου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009], σε περιπτώσεις οι οποίες αφορούν τη Βόρεια Θάλασσα: προαναγγελία, απαιτήσεις ημερολογίου, καθορισμένοι λιμένες και άλλες διατάξεις ελέγχου.( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1967/2006, (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002, (ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 198 της 25.7.2019, σ.105).