02016R1238 — EL — 07.02.2018 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1238 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 206 της 30.7.2016, σ. 15)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/149 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Νοεμβρίου 2017

  L 26

11

31.1.2018
▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1238 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2016

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει διατάξεις οι οποίες συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά:

α) την αγορά και την πώληση από τη δημόσια παρέμβαση των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού· και

β) τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων

1.  Οι επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες και εγγεγραμμένες στα μητρώα ΦΠΑ στην Ένωση προκειμένου να υποβάλουν:

α) προσφορά αγοράς σε καθορισμένη τιμή ή μέσω διαγωνισμού, ή προσφορά μέσω διαγωνισμού για την πώληση, προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση· ή

β) προσφορά μέσω διαγωνισμού για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης ή αίτηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση που καθορίζεται εκ των προτέρων.

2.  Στην περίπτωση της αγοράς βοείου κρέατος, επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με την παράγραφο 1 μέσω διαγωνισμού μόνο:

α) τα σφαγεία βοοειδών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

β) οι έμποροι ζώων ή κρεάτων που αναθέτουν τη σφαγή στα εν λόγω σφαγεία για λογαριασμό τους.

3.  Στην περίπτωση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, μόνον οι ακόλουθες επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση ή προσφορές μέσω διαγωνισμού:

α) στον τομέα του ελαιολάδου, οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα VII·

β) στον τομέα της ζάχαρης, οι βιομηχανίες ζάχαρης.

Άρθρο 3

Επιλεξιμότητα των προϊόντων

1.  Τα προϊόντα είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας και πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.  Στην περίπτωση της αγοράς, τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται:

α) για τα σιτηρά: στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

β) για το ρύζι: στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

γ) για το βόειο κρέας: στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού·

δ) για το βούτυρο: στο παράρτημα IV μέρη I και ΙΙ του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 21 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής ( 2

ε) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη: στο παράρτημα V μέρη I και ΙΙ του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 21 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

Επιπλέον, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρέπει να έχουν παραχθεί σε επιχείρηση που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παράρτημα IV μέρος III ή το παράρτημα V μέρος III του παρόντος κανονισμού, αντιστοίχως.

3.  Στην περίπτωση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Εγγύηση

Οι επιχειρήσεις καταθέτουν εγγύηση υπέρ του σχετικού οργανισμού πληρωμών σύμφωνα με το κεφάλαιο IV τμήμα 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 όταν:

α) υποβάλλουν προσφορά απευθείας ή μέσω διαγωνισμού για την αγορά ή την πώληση προϊόντων παρέμβασης, ή για τη διάθεση των προϊόντων αυτών στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων σε άπορους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

β) υποβάλλουν προσφορά μέσω διαγωνισμού ή αίτηση για ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, εκτός αν ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού ή τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού ενίσχυσης που αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1240 ορίζει άλλως.

Άρθρο 5

Αποδέσμευση και κατάπτωση της εγγύησης

1.  Η εγγύηση που προβλέπεται στο άρθρο 4 αποδεσμεύεται σε περίπτωση που μια προσφορά, απευθείας ή μέσω διαγωνισμού, ή αίτηση είναι απαράδεκτη ή δεν έχει γίνει αποδεκτή.

2.  Στην περίπτωση της αγοράς από την παρέμβαση, η εγγύηση αποδεσμεύεται όταν:

α) η επιχείρηση παραδώσει την ποσότητα που αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 17 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εν λόγω δελτίο· και

β) διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα του προϊόντος, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού· ή

γ) εφαρμοστεί συντελεστής κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αποδεσμευόμενης εγγύησης αντιστοιχεί στην ποσότητα που δεν έγινε αποδεκτή· ή

δ) αποσυρθεί η απευθείας προσφορά από επιχείρηση στην οποία εφαρμόζεται συντελεστής κατανομής ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο11 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

3.  Στην περίπτωση της πώλησης προϊόντων από την παρέμβαση, η εγγύηση αποδεσμεύεται:

α) όσον αφορά τις μη επιλεγείσες επιχειρήσεις, μετά την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240·

β) όσον αφορά τις επιλεγείσες επιχειρήσεις, για τις ποσότητες για τις οποίες η πληρωμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240·

γ) μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων για τους άπορους.

4.  Στην περίπτωση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, η εγγύηση αποδεσμεύεται μετά:

α) την εφαρμογή συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της αποδεσμευόμενης εγγύησης αντιστοιχεί στην ποσότητα που δεν έγινε αποδεκτή·

β) την απόσυρση της προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού λόγω του καθορισμού συντελεστή κατανομής ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240·

γ) μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων όσον αφορά τη συμβατική ποσότητα.

5.  Η εγγύηση καταπίπτει όταν η προσφορά, απευθείας ή μέσω διαγωνισμού, ή η αίτηση:

α) αποσυρθεί για άλλους λόγους, εκτός του καθορισμού συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή το άρθρο 43 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240· ή

β) τροποποιηθεί μετά την υποβολή της.

6.  Στην περίπτωση της αγοράς από την παρέμβαση, η εγγύηση καταπίπτει όταν:

α) τα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τις ποσότητες που δεν έγιναν δεκτές·

β) εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η επιχείρηση δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο δελτίο παράδοσης, κατ' αναλογία των ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν, και η αγορά ακυρώνεται για τις εν λόγω ποσότητες.

Ωστόσο, για τα σιτηρά, το ρύζι και το βόειο κρέας, εάν η ποσότητα που όντως παραδόθηκε και έγινε δεκτή είναι μικρότερη από την ποσότητα που αναγράφεται στο δελτίο παράδοσης, η εγγύηση αποδεσμεύεται πλήρως εάν η διαφορά δεν είναι μεγαλύτερη από 5 %.

7.  Στην περίπτωση της πώλησης από την παρέμβαση, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει:

α) για τις ποσότητες για τις οποίες η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 35 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 και η πώληση ακυρώνεται για τις εν λόγω ποσότητες·

β) σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος διανομής τροφίμων για τους άπορους.

8.  Στην περίπτωση της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση, η εγγύηση καταπίπτει όταν:

α) λιγότερο από 95 % των ποσοτήτων που προβλέπονται στην προσφορά ή την αίτηση έχουν αποθεματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240·

β) ποσότητα μικρότερη από το ποσοστό της συμβατικής ποσότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 διατηρείται σε αποθήκη, όπως και στην περίπτωση της ζάχαρης που έχει αποθηκευτεί χύμα σε σιλό που έχει ορίσει η επιχείρηση, για το χρονικό διάστημα που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού ή τον προκαθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση·

γ) δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία για την αποθεματοποίηση των προϊόντων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240·

δ) από τους ελέγχους που προβλέπονται στον τίτλο IV κεφάλαιο I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 προκύπτει ότι τα αποθεματοποιημένα προϊόντα δεν αντιστοιχούν στις απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού·

ε) δεν πληρούται η απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 6

Αποθήκες παρέμβασης

1.  Οι οργανισμοί πληρωμών διασφαλίζουν ότι οι αποθήκες παρέμβασης («αποθήκες») είναι κατάλληλες για την αποθήκευση και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των προϊόντων που αγοράζονται, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη θερμοκρασία αποθήκευσης, και πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.  Κατά τις περιόδους στη διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται οι αγορές από την παρέμβαση, οι οργανισμοί πληρωμών δημοσιοποιούν και επικαιροποιούν τα στοιχεία σχετικά με τις αποθήκες που είναι διαθέσιμες στην επικράτειά τους.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις αποθήκες

1.  Κάθε αποθήκη πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) διαθέτει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό για την παραλαβή των προϊόντων·

β) προσφέρει τη δυνατότητα εξόδου ποσοτήτων προκειμένου να τηρηθεί η περίοδος εξόδου που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240·

γ) όσον αφορά τα σιτηρά, το ρύζι, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, διαθέτει ελάχιστη χωρητικότητα αποθεματοποίησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

2.  Οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να θεσπίζουν τεχνικά πρότυπα για τις αποθήκες και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των προϊόντων που εισέρχονται στο απόθεμα.

3.  Στην περίπτωση του βοείου κρέατος, οι αποθήκες πρέπει να επιτρέπουν:

α) την παραλαβή, αφαίρεση των οστών και την αποθήκευση σφαγίων, ημιμορίων σφαγίων και σφαγίων τεμαχισμένων σε τεταρτημόρια·

β) την κατάψυξη όλων των κρεάτων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα οστά, προκειμένου να αποθηκευθούν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες η αφαίρεση των οστών δεν αποτελεί όρο του διαγωνισμού, η αποθήκη πρέπει να επιτρέπει την παραλαβή κρεάτων με οστά.

Όταν το εργαστήριο τεμαχισμού και οι ψυκτικές εγκαταστάσεις μιας αποθήκης συνδέονται με το σφαγείο ή την επιχείρηση, ο οργανισμός πληρωμών διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία και η αποθήκευση του βοείου κρέατος που υπόκειται σε καθεστώς παρέμβασης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Οι ψυκτικές αποθήκες που βρίσκονται στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο οργανισμός πληρωμών επιτρέπουν την αποθήκευση της συνολικής ποσότητας βοείου κρέατος που διατίθεται από τον οργανισμό πληρωμών για ελάχιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών υπό ικανοποιητικές τεχνικές συνθήκες.

Ωστόσο, σε περίπτωση που οι ψυκτικές εγκαταστάσεις σε ένα κράτος μέλος δεν επαρκούν για τις κατανεμηθείσες ποσότητες βοείου κρέατος, επιτρέπεται στον οργανισμό πληρωμών του κράτους μέλους να φροντίσει για την αποθεματοποίηση του βοείου κρέατος σε άλλο κράτος μέλος και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 8

Καταβολή ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση

1.  Η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση καταβάλλεται για τη συμβατική ποσότητα εάν η ποσότητα που αποθεματοποιήθηκε στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 99 % της συμβατικής ποσότητας.

Ωστόσο, όσον αφορά τα ακόλουθα προϊόντα, η ενίσχυση καταβάλλεται για τη συμβατική ποσότητα εάν η ποσότητα που αποθεματοποιήθηκε στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 97 % της συμβατικής ποσότητας.

α) ζάχαρη που αποθηκεύεται χωριστά από άλλη ζάχαρη στο σιλό που έχει ορίσει η επιχείρηση·

β) ελαιόλαδο·

γ) ίνες λίνου·

δ) βόειο κρέας, χοίρειο κρέας, αιγοπρόβειο κρέας, ενώ η συμβατική ποσότητα αφορά τα νωπά κρέατα που εισέρχονται στο απόθεμα·

ε) τυρί·

στ) αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη σε «μεγάλους σάκους» το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα VI μέρος VI στοιχείο γ).

2.  Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εάν η αποθεματοποιημένη ποσότητα στη διάρκεια της συμβατικής περιόδου αποθεματοποίησης, καθώς και στην περίπτωση της ζάχαρης χύμα στο σιλό που έχει ορίσει η επιχείρηση, είναι μικρότερη από το ποσοστό της συμβατικής ποσότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν καταβάλλεται ενίσχυση. Εντούτοις, στην περίπτωση του τυριού, αν ο οργανισμός πληρωμών θεωρεί ότι το εν λόγω τυρί υπέστη φυσική απώλεια βάρους κατά την περίοδο αποθεματοποίησης, η απώλεια βάρους δεν επιφέρει μείωση της ενίσχυσης ή κατάπτωση της εγγύησης.

3.  Η ενίσχυση καταβάλλεται μόνον εφόσον η περίοδος συμβατικής αποθεματοποίησης συνάδει με την περίοδο αποθεματοποίησης που προβλέπει ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού ή εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού ενίσχυσης.

4.  Εάν στο πλαίσιο ελέγχων κατά τη διάρκεια της αποθεματοποίησης ή κατά την έξοδο από το απόθεμα διαπιστωθεί ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για τις εν λόγω ποσότητες. Το υπόλοιπο της παρτίδας αποθεματοποίησης που είναι επιλέξιμο για ενίσχυση αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ελάχιστη ποσότητα που προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε περίπτωση που μέρος μιας παρτίδας αποθεματοποίησης αποσύρεται ως ελαττωματικό πριν από τη λήξη της ελάχιστης περιόδου αποθεματοποίησης ή πριν από την πρώτη επιτρεπόμενη ημερομηνία για εργασίες εξόδου από την αποθεματοποίηση, όταν αυτή η ημερομηνία προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό προκήρυξης του διαγωνισμού ή εκ των προτέρων καθορισμού του ποσού ενίσχυσης.

Τα ελαττωματικά προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της ποσότητας που αποθεματοποιήθηκε, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1.

5.  Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όταν, σε σχέση με τη συνολική αποθεματοποιηθείσα ποσότητα, η επιχείρηση δεν τηρήσει τα σχετικά με τη λήξη της περιόδου συμβατικής αποθεματοποίησης, η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, η ενίσχυση για την εν λόγω σύμβαση μειώνεται κατά 10 % για κάθε ημερολογιακή ημέρα μη συμμόρφωσης.

Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν υπερβαίνει το 100 % της ενίσχυσης.

6.  Δεν καταβάλλεται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης εάν δεν πληρούται η απαίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Κοινοποιήσεις

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους εγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμών και τις ποσότητες σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον τίτλο V κεφάλαιο I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

Άρθρο 10

Κατάργηση και μεταβατικές διατάξεις

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3427/87, (ΕΟΚ) αριθ. 2351/91, (ΕΚ) αριθ. 720/2008, (ΕΚ) αριθ. 826/2008, (ΕΚ) αριθ. 1130/2009, (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 και (ΕΕ) αριθ. 807/2010 καταργούνται.

Το άρθρο 56 παράγραφος 3 και το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 και το παράρτημα III μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως ότου τεθούν σε ισχύ οι πράξεις που αντικαθιστούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής ( 3 ).

Το μέρος II, ο πίνακας IV του μέρους IX και το στοιχείο η) του μέρους XI του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τις προσφορές, απευθείας ή μέσω διαγωνισμού, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 826/2008 εξακολουθεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τις προσφορές ή τις αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2016. Ωστόσο, όσον αφορά τις αγορές στο πλαίσιο της δημόσιας παρέμβασης, το παράρτημα I μέρος II εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΡΟΣ I

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τα σιτηρά

1. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, όσον αφορά τα σιτηρά, είναι ιδίως οι εξής:

α) τα σιτηρά έχουν το χρώμα που προσιδιάζει στο συγκεκριμένο προϊόν·

β) τα σιτηρά δεν έχουν ασυνήθη οσμή και ζώντες επιβλαβείς οργανισμούς, (συμπεριλαμβανομένων των ακάρεων) σε όλα τα στάδια ανάπτυξης·

γ) τα σιτηρά ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που περιλαμβάνονται στο μέρος II· και

δ) οι προσμείξεις, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα επίπεδα που επιτρέπει η νομοθεσία της Ένωσης.

2. Τα ανώτατα επιτρεπτά επίπεδα προσμείξεων, που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο δ), είναι τα ακόλουθα:

α) για τον μαλακό και τον σκληρό σίτο, εκείνα που επιτρέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου ( 4 ), συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με το επίπεδο τοξινών φουζαρίου για τον μαλακό και τον σκληρό σίτο, που καθορίζονται στα σημεία 2.4 έως 2.7 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής ( 5 ) ·

β) για το κριθάρι και τον αραβόσιτο, εκείνα που καθορίζονται στην οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 6 ).

3. Τα κράτη μέλη διενεργούν έλεγχο των επιπέδων προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενέργειας, βάσει ανάλυσης επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον επιχειρηματία και τις δεσμεύσεις του σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων προτύπων, ιδίως όσον αφορά τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Επιπλέον, όταν από τις αναλύσεις εμφαίνεται ότι ο δείκτης Zeleny μιας παρτίδας μαλακού σίτου κυμαίνεται μεταξύ 22 και 30, για να θεωρηθεί ότι το προϊόν έχει σταθερή, ανόθευτη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητα, η ζύμη που λαμβάνεται από τον σίτο αυτό πρέπει να κρίνεται ότι δεν είναι κολλώδης και ότι επιδέχεται μηχανική κατεργασία.

ΜΕΡΟΣ II

Ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο μέρος I 

Σκληρό σιτάρι

Μαλακός σίτος

Κριθάρι

Καλαμπόκι

A.  Μέγιστη υγρασία

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Μέγιστο ποσοστό στοιχείων που δεν αποτελούν βασικά σιτηρά άριστης ποιότητας, εκ των οποίων κατ' ανώτατο όριο:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Θραυσμένοι σπόροι

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Προσμείξεις αποτελούμενες από σπόρους

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.  Προσμείξεις εκτός των ευρωτιασμένων σπόρων

5 %

7 %

12 %

5 %

α)  συρρικνωμένοι σπόροι

X

X

X

α.α.

β)  άλλα σιτηρά

3 %

X

5 %

X

γ)  σπόροι προσβεβλημένοι από επιβλαβείς οργανισμούς

X

X

X

X

δ)  σπόροι με αποχρωματισμένο φύτρο

X

X

α.α.

α.α.

ε)  σπόροι που έχουν υπερθερμανθεί κατά την ξήρανση

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.  Ευρωτιασμένοι σπόροι

3,5 %

α.α.

α.α.

α.α.

3.  Σπόροι που έχουν βλαστήσει

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Διάφορες προσμείξεις

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

εκ των οποίων:

 

 

 

 

α)  ξένοι σπόροι:

 

 

 

 

—  επιβλαβείς

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  άλλες

X

X

X

X

β)  χαλασμένοι σπόροι:

 

 

 

 

—  σπόροι οι οποίοι έχουν καταστραφεί από αυθόρμητη έκλυση θερμότητας ή από υπερθέρμανση κατά την ξήρανση

0,05 %

0,05 %

X

X

—  σπόροι που έχουν προσβληθεί από φουζαρίωση

1,5 %

X

X

X

—  άλλοι

X

X

X

X

γ)  ξένες ύλες

X

X

X

X

δ)  λέπυρα (για τον αραβόσιτο τμήματα του στάχυος)

X

X

X

X

ε)  ερυσίβη

0,05 %

0,05 %

α.α.

α.α.

στ)  σάπιοι σπόροι

X

X

α.α.

α.α.

ζ)  προσμείξεις ζωικής προέλευσης

X

X

X

X

Γ.  Μέγιστη εκατοστιαία περιεκτικότητα σε αλευρώδεις, έστω μερικώς, σπόρους

27 %

α.α.

α.α.

α.α.

Δ.  Ελάχιστο ειδικό βάρος (kg/hl)

78

73

62

α.α.

E.  Ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (2)

11,5 %

11,0 %

α.α.

α.α.

ΣΤ.  Ελάχιστος χρόνος πτώσης σε δευτερόλεπτα (Hagberg)

220

220

α.α.

α.α.

Ζ.  Ελάχιστη τιμή του δείκτη Zeleny (ml)

α.α.

22

α.α.

α.α.

(*1)   εκ των οποίων 3 % κατ' ανώτατο όριο για τις προσμείξεις πλην των σπόρων που έχουν προσβληθεί από φουζαρίωση.

(*2)   σε % ξηράς ουσίας.

«X»  Απαιτείται ανάλυση χωρίς συγκεκριμένο όριο, αλλά η περιεκτικότητα λαμβάνεται υπόψη για τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στα σημεία 2 και 4 του πίνακα.

«α.α.»  άνευ αντικειμένου, δεν χρειάζεται ανάλυση.

Οι ύλες που δεν είναι βασικά σιτηρά άμεμπτης ποιότητας ορίζονται στο παράρτημα I μέρος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

Οι σπόροι βασικών σιτηρών και άλλων σιτηρών οι οποίοι έχουν καταστραφεί ή σαπίσει ταξινομούνται στις «διάφορες ξένες προσμείξεις» ακόμη και αν παρουσιάζουν ελαττώματα που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΓΟΡΑ ΡΥΖΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΡΟΣ I

Κριτήρια επιλεξιμότητας για το αναποφλοίωτο ρύζι

1. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, όσον αφορά το ρύζι, είναι ιδίως οι εξής:

α) το αναποφλοίωτο ρύζι είναι απαλλαγμένο από οσμή και ζώντα έντομα·

β) η υγρασία του δεν υπερβαίνει το 14,5 %·

γ) η απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία δεν είναι κατώτερη των πέντε μονάδων, σε σχέση με τις αποδόσεις βάσεως που απαριθμούνται στο μέρος II·

δ) η εκατοστιαία αναλογία των διαφόρων ξένων προσμείξεων, των κόκκων ρυζιού άλλων ποικιλιών και των κόκκων που δεν ανταποκρίνονται στον ποιοτικό τύπο, που ορίζεται στο παράρτημα III μέρος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές που προβλέπονται στο μέρος III του παρόντος παραρτήματος, ανά είδος ρυζιού·

ε) το ποσοστό ραδιενέργειας δεν υπερβαίνει τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ένωσης.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, ως «διάφορες ξένες προσμείξεις» νοούνται οι ξένες ύλες εκτός από το ρύζι.

ΜΕΡΟΣ II

Κριτήρια για την απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασία

Βασική απόδοση κατά τη βιομηχανική επεξεργασίαΟνομασία της ποικιλίας

Απόδοση σε ολόκληρους κόκκους (%)

Συνολική απόδοση (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Μη κατονομαζόμενες ποικιλίες

64

72

ΜΕΡΟΣ III

Μέγιστες εκατοστιαίες αναλογίεςΕλαττώματα κόκκων

Στρογγυλόσπερμο ρύζι

κωδικός ΣΟ 1006 10 92

Μεσόσπερμο ρύζι και μακρόσπερμο ρύζι Α

κωδικοί ΣΟ 1006 10 94 και 1006 10 96

Μακρόσπερμο ρύζι Β

κωδικός ΣΟ 1006 10 98

Κόκκοι αλευρώδεις

6

4

4

Κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις

10

5

5

Κόκκοι διάστικτοι και κηλιδωμένοι

4

2,75

2,75

Κόκκοι χρώματος ηλέκτρου

1

0,50

0,50

Κίτρινοι κόκκοι

0,175

0,175

0,175

Διάφορες προσμείξεις

1

1

1

Κόκκοι ρυζιού άλλων ποικιλιών

5

5

5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΓΟΡΑ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΡΟΣ I

Κριτήρια επιλεξιμότητας για το βόειο κρέας

1. Επιτρέπεται η αγορά από την παρέμβαση σφαγίων, ημιμόριων σφαγίων και σφαγίων τεμαχισμένων σε τεταρτημόρια, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη (κωδικός ΣΟ 0201 ) που αναφέρονται στο μέρος II του παρόντος παραρτήματος και υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος A του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013:

α) κρέας μη ευνουχισμένων αρσενικών ζώων ηλικίας 12 μηνών και άνω αλλά μικρότερης των 24 μηνών (κατηγορία Α)·

β) κρέας ευνουχισμένων αρσενικών ζώων ηλικίας 12 μηνών και άνω (κατηγορία Γ)·

γ) κρέας αρσενικών ζώων ηλικίας 8 μηνών και άνω αλλά μικρότερης των 12 μηνών (κατηγορία Z).

2. Η αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται μόνο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν σφαγεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7

β) η ταξινόμηση, παρουσίαση και ταυτοποίησή τους έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής ( 8

γ) η επισήμανσή τους έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9

δ) προέρχονται από ζώα που εσφάγησαν πριν από έξι ημέρες κατ' ανώτατο όριο και πριν από δύο ημέρες τουλάχιστον.

ΜΕΡΟΣ II

Ταξινόμηση των προϊόντων

Για τους σκοπούς του παρόντος μέρους, η κατηγορία Z αφορά μόνο αρσενικά ζώα όπως περιγράφονται στο μέρος I σημείο 1 στοιχείο γ).BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΓΟΡΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΡΟΣ I

Κριτήρια επιλεξιμότητας για το βούτυρο

1. Ο οργανισμός πληρωμών αγοράζει μόνο βούτυρο που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, των σημείων 2 έως 6 του παρόντος μέρους του παρόντος παραρτήματος και του παραρτήματος IV μέρος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

2. Ο οργανισμός πληρωμών ελέγχει την ποιότητα του βουτύρου, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 και βάσει δειγμάτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος IV μέρος I του εν λόγω κανονισμού. Ωστόσο, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν, με γραπτή άδεια της Επιτροπής, να θεσπίσουν σύστημα αυτοελέγχου, υπό την εποπτεία τους, για ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας και για ορισμένες εγκεκριμένες επιχειρήσεις.

3. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο βούτυρο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα ραδιενέργειας που προβλέπονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και ελέγχονται μόνον εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.

4. Το βούτυρο έχει παρασκευαστεί κατά τη διάρκεια των 31 ημερών που προηγούνται της ημέρας παραλαβής της προσφοράς πώλησης σε καθορισμένη τιμή από τον οργανισμό πληρωμών ή, στην περίπτωση διαγωνισμού, των 31 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της υποπεριόδου υποβολής προσφορών.

5. Στην περίπτωση που το βούτυρο προσφέρεται για αγορά σε καθορισμένη τιμή ή μέσω διαγωνισμού από την παρέμβαση σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος παραγωγής, η αγορά υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού, το οποίο χορηγείται από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους παραγωγής.

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους αγοράς το αργότερο 35 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς ή την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμού και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, καθώς και επιβεβαίωση της παραγωγής του βουτύρου απευθείας και αποκλειστικά από παστεριωμένη κρέμα γάλακτος, κατά την έννοια του άρθρου 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης.

6. Εφόσον το κράτος μέλος παραγωγής έχει διενεργήσει τους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 2, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο 5 περιλαμβάνει επίσης τα πορίσματα των ελέγχων αυτών και βεβαιώνει ότι πρόκειται για βούτυρο που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Στην προκειμένη περίπτωση, η συσκευασία σφραγίζεται με αριθμημένη ετικέτα του αρμόδιου οργανισμού του κράτους μέλους παραγωγής. Ο αριθμός της ετικέτας αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

▼M1

ΜΕΡΟΣ II

Απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το βούτυρο είναι στερεό γαλάκτωμα κυρίως του τύπου νερό σε έλαιο, με την ακόλουθη σύνθεση και ποιοτικά χαρακτηριστικά:Παράμετροι

Περιεκτικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Λιπαρές ουσίες

Τουλάχιστον 82 %

Νερό

16 % κατ' ανώτατο όριο

Στερεό υπόλειμμα χωρίς λιπαρές ουσίες

2 % κατ' ανώτατο όριο

Οξύτητα λίπους

1,2 mmol/100 g λιπαρών ουσιών κατ' ανώτατο όριο

Αριθμός υπεροξειδίων

0,3 meq οξυγόνου/1 000 g λιπαρών ουσιών κατ' ανώτατο όριο

Λίπος πλην του λίπους γάλακτος

Μη ανιχνεύσιμο με ανάλυση τριγλυκεριδίων

Γευστικά χαρακτηριστικά

Τουλάχιστον 4 βαθμοί στους 5 για την εμφάνιση, τη γεύση και τη σύσταση

▼B

ΜΕΡΟΣ III

Κριτήρια έγκρισης των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

1. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εγκρίνονται μόνον εφόσον:

α) έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις·

β) δεσμεύονται να τηρούν σε μόνιμη βάση τα στοιχεία που ορίζονται από τον αρμόδιο οργανισμό κάθε κράτους μέλους, σχετικά με τον προμηθευτή και την καταγωγή των πρώτων υλών, τις λαμβανόμενες ποσότητες βουτύρου, τη συσκευασία, την ταυτοποίηση και την ημερομηνία εξόδου κάθε παρτίδας παραγωγής για τη δημόσια παρέμβαση·

γ) αποδέχονται τη διενέργεια ειδικού επίσημου ελέγχου της παραγωγής αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που θα μπορούσε να προσφερθεί στη δημόσια παρέμβαση·

δ) δεσμεύονται να ενημερώνουν τον αρμόδιο οργανισμό, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν, σχετικά με την πρόθεσή τους να παρασκευάσουν βούτυρο για τη δημόσια παρέμβαση. Ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει συντομότερη προθεσμία.

2. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιοι οργανισμοί διενεργούν αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, βάσει του προγράμματος παραγωγής βουτύρου παρέμβασης των σχετικών επιχειρήσεων.

Διενεργείται τουλάχιστον:

α) ένας έλεγχος ανά 28 ημέρες παραγωγής για την παρέμβαση και τουλάχιστον ένας έλεγχος ετησίως, για να εξετάζονται τα αρχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο β)·

β) ένας έλεγχος ετησίως όταν το βούτυρο παράγεται για την παρέμβαση, για να επαληθεύεται η τήρηση των άλλων όρων έγκρισης που αναφέρονται στο σημείο 1.

3. Η έγκριση ανακαλείται εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του σημείου 1 στοιχείο α). Με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η έγκριση μπορεί να επαναχορηγηθεί μετά από ελάχιστο διάστημα έξι μηνών και μετά από ενδελεχή έλεγχο.

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση δεν τηρεί μια από τις δεσμεύσεις της που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία β), γ) και δ), η έγκριση αναστέλλεται για έναν έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας.

Η εν λόγω αναστολή δεν επιβάλλεται, εάν το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν διαπράχθηκε από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια και ότι είναι μικρής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπονται στο σημείο 2.

4. Για τους ελέγχους που διενεργούνται κατ' εφαρμογή των σημείων 2 και 3 συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται:

α) η ημερομηνία του ελέγχου·

β) η διάρκεια του ελέγχου·

γ) οι εκτελεσθείσες εργασίες.

Η έκθεση ελέγχου φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΜΕΡΟΣ I

Κριτήρια επιλεξιμότητας για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

1. Ο οργανισμός πληρωμών αγοράζει μόνο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, των σημείων 2 έως 6 του παρόντος μέρους του παρόντος παραρτήματος και του παραρτήματος V μέρος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240.

2. Ο οργανισμός πληρωμών ελέγχει την ποιότητα του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που αναφέρονται στο άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 και βάσει δειγμάτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος V μέρος I του εν λόγω κανονισμού. Από τους ελέγχους αυτούς πρέπει να διαπιστώνεται ότι, εκτός από τις επιτρεπόμενες πρώτες ύλες για την προσαρμογή της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου ( 10 ), το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη δεν περιέχει άλλα προϊόντα και ιδίως βουτυρόγαλα ή ορό γάλακτος, όπως ορίζονται στο μέρος II του παρόντος παραρτήματος.

Η ενδεχόμενη προσαρμογή της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες εκτελείται σε υγρή φάση. Το υλικό που χρησιμοποιείται για την προσαρμογή της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν, με γραπτή άδεια της Επιτροπής, να θεσπίσουν σύστημα αυτοελέγχου, υπό την εποπτεία τους, για ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας και για ορισμένες εγκεκριμένες επιχειρήσεις.

3. Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα ραδιενέργειας που προβλέπονται βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και ελέγχονται μόνον εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις.

4. Το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πρέπει να έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 31 ημερών που προηγούνται της ημέρας παραλαβής από τον οργανισμό πληρωμών της προσφοράς πώλησης σε καθορισμένη τιμή ή, στην περίπτωση προσφορών μέσω διαγωνισμού, των 31 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της υποπεριόδου υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση κατά την οποία το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη αποθεματοποιείται σε σιλό που περιέχουν την παραγωγή περισσότερων της μιας ημερών, πρέπει να έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των τριών εβδομάδων πριν από την εβδομάδα κατά την οποία παρελήφθη η προσφορά πώλησης σε καθορισμένη τιμή ή, στην περίπτωση προσφορών μέσω διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων πριν από την ημερομηνία λήξης της υποπεριόδου υποβολής προσφορών.

5. Στην περίπτωση που το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη προσφέρεται σε καθορισμένη τιμή ή μέσω διαγωνισμού στην παρέμβαση σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος παραγωγής, η αγορά υπόκειται στην προσκόμιση πιστοποιητικού, το οποίο χορηγείται από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους παραγωγής.

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται στον αρμόδιο φορέα του κράτους μέλους αγοράς το αργότερο 35 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς ή την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο διαγωνισμού και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα V μέρος II παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, καθώς και επιβεβαίωση της παραγωγής του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από γάλα σε εγκεκριμένη επιχείρηση της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ότι η ενδεχόμενη προσαρμογή της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες εκτελέστηκε στην υγρή φάση.

6. Εφόσον το κράτος μέλος παραγωγής έχει διενεργήσει τους ελέγχους που αναφέρονται στο σημείο 2, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο 5 περιλαμβάνει επίσης τα πορίσματα των ελέγχων αυτών και βεβαιώνει ότι πρόκειται για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Στην περίπτωση αυτή, οι σάκοι που αναφέρονται στο άρθρο 21παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240 σφραγίζονται με αριθμημένη ετικέτα του αρμόδιου οργανισμού του κράτους μέλους παραγωγής. Ο αριθμός της ετικέτας αναγράφεται στο πιστοποιητικό.

▼M1

ΜΕΡΟΣ II

Απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικάΠαράμετροι

Περιεκτικότητα και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Πρωτεΐνες

34,0 % επί του στερεού υπολείμματος χωρίς λιπαρές ουσίες, κατ' ανώτατο όριο

Λιπαρές ουσίες

1,00 % κατ' ανώτατο όριο

Νερό

3,5 % κατ' ανώτατο όριο

Ογκομετρούμενη οξύτητα μετρούμενη σε χιλιοστόλιτρα δεκατοκανονικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου

19,5 ml κατ' ανώτατο όριο

Γαλακτικές ενώσεις

150 mg/100 g κατ' ανώτατο όριο

Δοκιμασία φωσφατάσης

Αρνητική, δηλαδή δραστικότητα φωσφατάσης που δεν υπερβαίνει τις 350 mU ανά λίτρο ανασυσταθέντος γάλακτος

Δείκτης αδιαλυτότητας

0,5 ml κατ' ανώτατο όριο (24 °C)

Καμένα σωματίδια

15,0 mg κατ' ανώτατο όριο, δηλαδή τουλάχιστον δίσκος Β

Μικροοργανισμοί

40 000 CFU ανά γραμμάριο κατ' ανώτατο όριο

Βουτυρόγαλα (1)

Μηδέν (2)

Γλυκός ορός γάλακτος (3)

Μηδέν

Όξινος ορός γάλακτος (3)

Μηδέν (4) ή 150 mg/100 g κατ' ανώτατο όριο (5)

Γεύση και οσμή

Καθαρό

Εμφάνιση

Χρώμα λευκό ή ελαφρώς κιτρινωπό, απουσία ξένων προσμείξεων και χρωματισμένων σωματιδίων

(1)   Ως «βουτυρόγαλα» νοείται το υποπροϊόν της παραγωγής βουτύρου, το οποίο προκύπτει ύστερα από απόδαρση της κρέμας και διαχωρισμό της στερεάς λιπαρής φάσης.

(2)   Η απουσία βουτυρογάλακτος διαπιστώνεται είτε με αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στην εγκατάσταση παραγωγής, τουλάχιστον μία φορά εβδομαδιαίως, είτε με εργαστηριακή ανάλυση του τελικού προϊόντος, με την οποία διαπιστώνεται μέγιστη αναλογία της ουσίας διπαλμιτικής φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (PEDP) 69,31 mg ανά 100 g.

(3)   Ως «ορός γάλακτος» νοείται το υποπροϊόν της παραγωγής τυριού ή καζεΐνης μέσω της δράσεως οξέων, πυτιάς ή/και φυσικοχημικών διεργασιών.

(4)   Όταν διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι.

(5)   Όταν εφαρμόζεται το πρότυπο ISO 8069.

▼B

ΜΕΡΟΣ III

Κριτήρια έγκρισης των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

1. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εγκρίνονται μόνον εφόσον:

α) έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και διαθέτουν τις κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις·

β) δεσμεύονται να τηρούν σε μόνιμη βάση τα στοιχεία που ορίζονται από τον αρμόδιο οργανισμό κάθε κράτους μέλους, σχετικά με τον προμηθευτή και την καταγωγή των πρώτων υλών, τις λαμβανόμενες ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, βουτυρογάλακτος και ορού γάλακτος, τη συσκευασία, την ταυτοποίηση και την ημερομηνία εξόδου κάθε παρτίδας παραγωγής για τη δημόσια παρέμβαση·

γ) αποδέχονται τη διενέργεια ειδικού επίσημου ελέγχου της οικείας παραγωγής αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που είναι δυνατόν να προσφερθεί στη δημόσια παρέμβαση·

δ) δεσμεύονται να γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, την πρόθεσή τους να παρασκευάσουν αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για τη δημόσια παρέμβαση. Ωστόσο, το κράτος μέλος μπορεί να ορίσει συντομότερη προθεσμία.

2. Για να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιοι φορείς διενεργούν αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους, βάσει του προγράμματος παραγωγής αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη παρέμβασης των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Διενεργείται τουλάχιστον:

α) ένας έλεγχος ανά 28 ημέρες παραγωγής για την παρέμβαση και τουλάχιστον ένας έλεγχος ετησίως, για να εξετάζονται τα αρχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο β)·

β) ένας έλεγχος ετησίως όταν το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη παράγεται για την παρέμβαση, για να επαληθεύεται η τήρηση των άλλων όρων έγκρισης που αναφέρονται στο σημείο 1.

3. Η έγκριση ανακαλείται εάν δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του σημείου 1 στοιχείο α). Με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, η έγκριση μπορεί να επαναχορηγηθεί μετά από ελάχιστο διάστημα έξι μηνών και μετά από ενδελεχή έλεγχο.

Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι μια επιχείρηση δεν τηρεί μια από τις δεσμεύσεις της που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχεία β), γ) και δ), η έγκριση αναστέλλεται για έναν έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας.

Η εν λόγω αναστολή δεν επιβάλλεται, εάν το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η παρατυπία δεν διαπράχθηκε από πρόθεση ή βαρεία αμέλεια και ότι είναι μικρής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων που προβλέπονται στο σημείο 2.

4. Για τους ελέγχους που διενεργούνται κατ' εφαρμογή των σημείων 2 και 3 συντάσσεται έκθεση, στην οποία προσδιορίζονται:

α) η ημερομηνία του ελέγχου·

β) η διάρκεια του ελέγχου·

γ) οι εκτελεσθείσες εργασίες.

Η έκθεση ελέγχου φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα επίπεδα ραδιενέργειας στα προϊόντα τα επιλέξιμα για ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης. Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού μολύνσεως των προϊόντων διενεργείται μόνον εφόσον απαιτείται από τις περιστάσεις και κατά τη διάρκεια της αναγκαίας περιόδου.

I.    Ζάχαρη

Η ζάχαρη για την οποία υποβάλλεται προσφορά ή αίτηση:

α) είναι λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, χύμα ή σε μεγάλους σάκους 800 kg ή περισσότερο, με ένδειξη του καθαρού βάρους·

β) έχει περιεκτικότητα σε υγρασία που δεν υπερβαίνει το 0,06 %.

Μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2016/17 για τη ζάχαρη, πρέπει να έχει παραχθεί βάσει ποσόστωσης του έτους εμπορίας κατά το οποίο υποβάλλεται η προσφορά στο πλαίσιο διαγωνισμού ή η αίτηση, εκτός της λευκής ζάχαρης που έχει αποσυρθεί ή μεταφερθεί στο επόμενο έτος εμπορίας.

II.    Ίνες λίνου

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις μακρές ίνες λίνου που προέρχονται από τον πλήρη διαχωρισμό της ίνας και των ξυλωδών τμημάτων του στελέχους, που αποτελούνται μετά το πέρας της αποφλοίωσης από κλώνους τουλάχιστον 50 εκατοστών κατά μέσο όρο διατεταγμένους παράλληλα σε δέσμες, σε φύλλα ή σε λωρίδες και για τις οποίες η ελάχιστη ποσότητα για την υποβολή αιτήσεων ή προσφορών για ενίσχυση είναι 2 000 kg.

Οι μακρές ίνες λίνου πρέπει να αποθεματοποιούνται σε μπάλες οι οποίες φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή:

α) τον αριθμό που προσδιορίζει το εργοστάσιο και το κράτος μέλος παραγωγής·

β) την ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα·

γ) το καθαρό βάρος.

III.    Κρέας

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για:

α) βόειο κρέας που έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής ( 11 ) και αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού·

β) σφάγια αρνιών ηλικίας κάτω των 12 μηνών και τεμάχια αυτών·

γ) κρέας που προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση τουλάχιστον για τους τρεις τελευταίους μήνες στην περίπτωση του βοείου κρέατος, δύο μήνες στην περίπτωση του χοιρείου και αιγοπρόβειου κρέατος, και έχουν σφαγεί το πολύ 10 ημέρες πριν από την αποθεματοποίησή τους. Όσον αφορά τους χοίρους που σφάζονται σε ηλικία κάτω των δύο μηνών, το κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Ένωση από τη γέννησή τους·

δ) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

ε) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά που να τα καθιστούν ακατάλληλα για αποθεματοποίηση ή περαιτέρω χρησιμοποίηση·

στ) κρέας που προέρχεται από ζώα τα οποία δεν έχουν σφαγεί στο πλαίσιο μέτρων έκτακτης ανάγκης·

ζ) κρέας σε νωπή μορφή το οποίο διατηρείται στο απόθεμα σε κατεψυγμένη μορφή.

IV.    Βούτυρο

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για βούτυρο:

α) ελάχιστης περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος 80 % κατά βάρος, μέγιστης περιεκτικότητας σε στερεό υπόλειμμα γάλακτος χωρίς λιπαρές ουσίες 2 % κατά βάρος και μέγιστης περιεκτικότητας σε νερό 16 % κατά βάρος·

β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέσω διαγωνισμού.

Στη συσκευασία του βουτύρου αναγράφεται το καθαρό βάρος. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι κανόνες για τη συσκευασία του βουτύρου οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα IV μέρος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, με εξαίρεση την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης «γλυκιά κρέμα» στην περίπτωση που το pH του βουτύρου είναι 6,2 ή υψηλότερο.

Η συμμόρφωση με την απαίτηση της καταγωγής μπορεί να τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το βούτυρο έχει παραχθεί σε επιχείρηση εγκεκριμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχεία α), β) και γ) του παραρτήματος IV μέρος III του παρόντος κανονισμού ή με άλλο κατάλληλο αποδεικτικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους παραγωγής και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή.

Στην περίπτωση που το βούτυρο έχει παραχθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο συνήφθη η σύμβαση αποθεματοποίησης, το κράτος μέλος παραγωγής παρέχει τη συνδρομή που ενδεχομένως ζητηθεί από το κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η σύμβαση προκειμένου να επαληθευθεί η καταγωγή του προϊόντος.

V.    Τυρί

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για τυριά προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης έχουν ελάχιστη ηλικία που αντιστοιχεί στην περίοδο ωρίμασης η οποία προβλέπεται στις προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 12 ) για τα εν λόγω τυριά όπως θα διατεθούν στο εμπόριο μετά την αποθεματοποίηση στο πλαίσιο της σύμβασης, προσαυξημένη κατά τη φάση ωρίμασης πέραν της περιόδου αυτής, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αξίας των τυριών.

Εάν δεν προβλέπεται περίοδος ωρίμασης στις προδιαγραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ηλικία του τυριού, κατά την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης αποθεματοποίησης, αντιστοιχεί τουλάχιστον στην περίοδο ωρίμασης η οποία συμβάλλει στην αύξηση της αξίας του τυριού.

Επιπλέον, το τυρί πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) φέρει ανεξίτηλη σήμανση με ένδειξη, ενδεχομένως σε κωδικοποιημένη μορφή, της επιχείρησης στην οποία έχει παρασκευασθεί και με την ημερομηνία παρασκευής·

β) έχει αποθεματοποιηθεί σε ολόκληρα κεφάλια στο κράτος μέλος στο οποίο έχει παραχθεί και στο οποίο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να φέρει την ΠΟΠ ή την ΠΓΕ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012· και

γ) δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης κατά το παρελθόν.

Ο υπεύθυνος της αποθήκης αποθεματοποίησης τηρεί μητρώο στο οποίο καταγράφονται κατά την ημέρα εισόδου στο απόθεμα οι ενδείξεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο α).

VI.    Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Ενίσχυση χορηγείται μόνο για αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το οποίο:

α) περιέχει κατ' ανώτατο όριο 1,5 % λιπαρές ουσίες και 5 % νερό και έχει περιεκτικότητα σε πρωτεϊνικές ύλες του στερεού και χωρίς λιπαρά υπολείμματος τουλάχιστον 34 %·

β) έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ή της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς μέσω διαγωνισμού·

γ) έχει αποθηκευθεί σε σάκους καθαρού βάρους 25 kg ή σε «μεγάλους σάκους» με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 1 500 kg.

Το καθαρό βάρος αναγράφεται στους σάκους. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι κανόνες για την παράδοση και τη συσκευασία του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα V μέρος II σημεία 2 και 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1240, με εξαίρεση την υποχρεωτική αναγραφή της ένδειξης «αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που έχει παρασκευασθεί με τη μέθοδο της καταιώνισης» στους σάκους

Η συμμόρφωση με την απαίτηση της καταγωγής μπορεί να τεκμηριώνεται με στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη έχει παραχθεί σε επιχείρηση εγκεκριμένη σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχεία α), β) και γ) του παρατήματος V μέρος III του παρόντος κανονισμού ή με άλλο κατάλληλο αποδεικτικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους παραγωγής και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή.

Στην περίπτωση που το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη έχει παραχθεί σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο συνήφθη η σύμβαση αποθεματοποίησης, το κράτος μέλος παραγωγής παρέχει τη συνδρομή που ενδεχομένως ζητηθεί από το κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η σύμβαση προκειμένου να επαληθευθεί η καταγωγή του προϊόντος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Οι επιχειρήσεις του τομέα ελαιολάδου εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους·

β) ελαιοτριβείο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος·

γ) επιχείρηση συσκευασίας ελαιολάδου η οποία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει το οικείο κράτος μέλος.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα του ελαιολάδου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 13 ), (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 14 ), ή (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν μπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο διαγωνισμού ή αίτηση ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση εντός του δωδεκάμηνου από την ημερομηνία κατά την οποία οι λόγοι της μη συμμόρφωσης έχουν εκλείψει.

Το ανωτέρω μέτρο δεν επιβάλλεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 64 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 ή εάν η μη συμμόρφωση είναι ήσσονος σημασίας.( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1240 της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση και την ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση (βλέπε σ. 71 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 792/2009 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2009, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά την κοινοποίηση από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή των πληροφοριών και των εγγράφων σε εφαρμογή της κοινής οργάνωσης των αγορών, του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων, της προώθησης των γεωργικών προϊόντων και των καθεστώτων που εφαρμόζονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου (ΕΕ L 228 της 1.9.2009, σ. 3).

( 4 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1).

( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).

( 6 ) Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10).

( 7 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206).

( 8 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών (ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3).

( 9 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1).

( 10 ) Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (ΕΕ L 15 της 17.1.2002, σ. 19).

( 11 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφαγίων βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών (ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 3).

( 12 ) Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1).

( 13 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

( 14 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).