02015R0758 — EL — 31.03.2018 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/758 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Απριλίου 2015

όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

(ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 77)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/79 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 12ης Σεπτεμβρίου 2016

  L 12

44

17.1.2017
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/758 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Απριλίου 2015

όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος eCall που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚΆρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ των οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, καθώς και των βάσει του αριθμού κλήσης 112 συστημάτων eCall επί του οχήματος, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών M1 και N1 όπως ορίζονται στα σημεία 1.1.1 και 1.2.1 του μέρους Α του παραρτήματος II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και στα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα.

Δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

α) σε οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές και έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

β) σε οχήματα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·

γ) σε οχήματα που δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους να εξοπλιστούν με κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης eCall, όπως ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 για τον προσδιορισμό κλάσεων οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1 που δεν είναι δυνατόν να εξοπλιστούν με κατάλληλο μηχανισμό ενεργοποίησης eCall για τεχνικούς λόγους, με βάση μελέτη εκτίμησης του κόστους και του οφέλους την οποία διεξάγει ή παραγγέλλει η Επιτροπή και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά θέματα ασφάλειας και τεχνικής φύσεως.

Οι πρώτες τέτοιες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 9 Ιουνίου 2016.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και επιπλέον των ορισμών του άρθρου 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) ως «σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112» νοείται σύστημα έκτακτης ανάγκης, αποτελούμενο από τον εξοπλισμό επί του οχήματος και τα μέσα για την ενεργοποίηση, τον έλεγχο και την επιτέλεση της μετάδοσης κλήσης eCall, το οποίο ενεργοποιείται είτε αυτόματα, μέσω αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα και μεταφέρει, μέσω των δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών, ένα τυποποιημένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων, δημιουργώντας δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας βάσει του αριθμού κλήσης 112 μεταξύ των επιβατών του οχήματος και ενός PSAP για κλήσεις eCall·

2) ως «κλήση eCall» νοείται η κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχημα στον αριθμό 112, η οποία γίνεται είτε αυτόματα, με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα και μεταφέρει ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων δημιουργώντας δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του PSAP για κλήσεις eCall μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών·

3) ως «κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης» ή «PSAP» νοείται ο τόπος όπου λαμβάνονται αρχικά οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπό την ευθύνη δημόσιας αρχής ή ιδιωτικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το κράτος μέλος·

4) ως «πλέον κατάλληλο PSAP» νοείται το PSAP το οποίο έχει οριστεί εκ των προτέρων από τις αρμόδιες αρχές για την κάλυψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από συγκεκριμένη περιοχή ή συγκεκριμένου τύπου·

5) ως «PSAP για κλήσεις eCall» νοείται το καταλληλότερο PSAP που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τις αρχές για να λαμβάνει και να διεκπεραιώνει πρώτο τις κλήσεις eCall·

6) ως «ελάχιστο σύνολο δεδομένων» ή «MSD» νοούνται οι πληροφορίες που καθορίζονται στο πρότυπο «Συστήματα ευφυών μεταφορών — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων (MSD) για την κλήση eCall» (EN 15722:2011) και διαβιβάζονται στο PSAP για κλήσεις eCall·

7) ως «εξοπλισμός επί του οχήματος» νοείται ο μόνιμα εγκατεστημένος εντός του οχήματος εξοπλισμός, ο οποίος παρέχει ή έχει πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα τα οποία απαιτούνται για την πραγματοποίηση της κλήσης eCall μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου κινητών επικοινωνιών·

8) ως «συναλλαγή κλήσης eCall» νοείται η αποκατάσταση συνεδρίας ασύρματης κινητής επικοινωνίας μέσω δημόσιου ασύρματου δικτύου επικοινωνιών και η διαβίβαση του MSD από όχημα προς PSAP για κλήσεις eCall και η αποκατάσταση διαύλου ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του ίδιου PSAP για κλήσεις eCall·

9) ως «δημόσιο ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών» νοείται ασύρματο δίκτυο κινητών επικοινωνιών που διατίθεται στο κοινό σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2002/21/ΕΚ ( 1 ) και 2002/22/ΕΚ ( 2

10) ως «υποστηριζόμενη κλήση eCall προς υπηρεσίες από τρίτους» ή «κλήση TPS eCall» νοείται η κλήση έκτακτης ανάγκης από το όχημα σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται είτε αυτόματα, με την ενεργοποίηση αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, και μεταφέρει, μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών, το MSD και δημιουργεί δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών·

11) ως «τρίτος πάροχος υπηρεσιών» νοείται οργανισμός αναγνωρισμένος από τις εθνικές αρχές ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κλήση TPS eCall και να διαβιβάζει το MSD στο PSAP για κλήσεις eCall·

12) ως «σύστημα υπηρεσιών eCall από τρίτους επί του οχήματος» ή «σύστημα TPS eCall επί του οχήματος» νοείται σύστημα ενεργοποιούμενο είτε αυτόματα, μέσω αισθητήρων εντός του οχήματος, είτε χειροκίνητα, το οποίο μεταφέρει, μέσω δημόσιων ασύρματων δικτύων κινητών επικοινωνιών, το MSD και δημιουργεί δίαυλο ακουστικής επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του τρίτου παρόχου υπηρεσιών.

Άρθρο 4

Γενικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι εξοπλισμένοι με μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ειδικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών

1.  Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων και τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα έχουν κατασκευαστεί και έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται με τρόπο ώστε, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος στην επικράτεια της Ένωσης, το οποίο εντοπίζεται με την ενεργοποίηση ενός ή περισσότερων αισθητήρων ή επεξεργαστών εντός του οχήματος, να ενεργοποιείται αυτόματα κλήση eCall προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι οι νέοι τύποι οχημάτων κατασκευάζονται με τρόπο ώστε η κλήση eCall προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 να μπορεί επίσης να ενεργοποιείται χειροκίνητα.

Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι η χειροκίνητη ενεργοποίηση ελέγχου του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 έχει σχεδιαστεί ώστε να αποφεύγεται η εσφαλμένη χρήση.

3.  Η παράγραφος 2 δεν θίγει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη του οχήματος να χρησιμοποιεί σύστημα TPS eCall επί του οχήματος που παρέχει παρόμοιες υπηρεσίες, επιπλέον του συστήματος eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το σύστημα TPS eCall επί του οχήματος συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 16102:2011 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις για την υποστήριξη από τρίτους»·

β) οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι μόνο ένα σύστημα είναι ενεργό κάθε φορά και ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση που το σύστημα TPS eCall επί του οχήματος δεν λειτουργεί·

γ) ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να επιλέγει να χρησιμοποιεί το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 αντί του συστήματος TPS eCall επί του οχήματος·

δ) οι κατασκευαστές περιλαμβάνουν πληροφορίες ως προς το δικαίωμα που προβλέπεται στο στοιχείο γ) στο εγχειρίδιο κατόχου.

4.  Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι οι δέκτες στα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι συμβατοί με τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης που παρέχουν τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και EGNOS. Οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να επιλέξουν, επιπλέον, τη συμβατότητα με άλλα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

5.  Δεκτά για έγκριση τύπου ΕΚ γίνονται μόνο τα δυνάμενα να ελεγχθούν συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, είτε είναι μόνιμα εγκατεστημένα εντός του οχήματος είτε λαμβάνουν χωριστή έγκριση τύπου.

6.  Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι, σε περίπτωση σοβαρής διακοπής λειτουργίας του συστήματος η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης κλήσης eCall βάσει του αριθμού κλήσης 112, θα δίδεται προειδοποιητικό σήμα στους επιβάτες του οχήματος.

7.  Πρόσβαση στο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 παρέχεται, έναντι εύλογου τέλους που δεν υπερβαίνει συμβολικό ποσό και χωρίς διακρίσεις, σε όλους τους ανεξάρτητους φορείς για σκοπούς επισκευής και συντήρησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007.

8.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8 για τη θέσπιση των λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων και ελέγχων για την έγκριση τύπου ΕΚ των οχημάτων όσον αφορά τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και την έγκριση τύπου ΕΚ των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων.

▼M1

Οι τεχνικές απαιτήσεις και έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο βασίζονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 και στα διαθέσιμα πρότυπα σχετικά με το σύστημα eCall, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων:

α) του EN 16072:2015 «Συστήματα ευφυών μεταφορών — eSafety — Πανευρωπαϊκό σύστημα eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις»·

β) του EN 16062:2015 «Συστήματα ευφυών μεταφορών — eSafety — Απαιτήσεις υψηλού επιπέδου εφαρμογών eCall (HLAP)»·

γ) του EN 16454:2015 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eSafety — Διακριτές δοκιμές συμμόρφωσης eCall»·

δ) του EN 15722:2015 «Συστήματα ευφυών μεταφορών — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων για την κλήση eCall»·

ε) του EN 16102:2011 «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — eCall — Λειτουργικές απαιτήσεις για την υποστήριξη από τρίτους»·

στ) οποιωνδήποτε πρόσθετων ευρωπαϊκών προτύπων σχετικών με το σύστημα eCall που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) ή των κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (κανονισμοί ΟΕΕ/ΟΗΕ) σχετικά με τα συστήματα eCall στους οποίους έχει προσχωρήσει η Ένωση.

▼B

Οι πρώτες τέτοιες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 9 Ιουνίου 2016.

9.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, προκειμένου να επικαιροποιεί τις εκδοχές των προβλεπόμενων στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου προτύπων, όταν εγκρίνεται νέα εκδοχή.

Άρθρο 6

Κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων των οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 είναι σύμφωνη με τους κανόνες των εν λόγω οδηγιών περί προστασίας δεδομένων.

2.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιούνται μόνο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο.

3.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται πλήρως μόλις παύσουν να είναι απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό.

4.  Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα συστήματα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 δεν είναι ανιχνεύσιμα και ούτε αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού.

5.  Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, στην εσωτερική μνήμη του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, τα δεδομένα απαλείφονται αυτομάτως και συνεχώς. Επιτρέπεται μόνο η διατήρηση των δεδομένων που αφορούν τις τελευταίες τρεις τοποθεσίες του οχήματος στον βαθμό που είναι αυστηρά απαραίτητο για τον προσδιορισμό της πιο πρόσφατης τοποθεσίας του οχήματος και της κατεύθυνσης που ακολουθούσε κατά τη στιγμή του συμβάντος.

6.  Τα εν λόγω δεδομένα δεν διατίθενται εκτός του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 σε οποιαδήποτε οντότητα πριν την ενεργοποίηση της κλήσης eCall.

7.  Το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ενσωματώνει τις τεχνολογίες που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή, έτσι ώστε να παρέχει στους χρήστες της κλήσης eCall το κατάλληλο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τις απαραίτητες διασφαλίσεις ώστε να προληφθούν φαινόμενα παρακολούθησης και καταχρήσεις.

8.  Το MSD που εκπέμπει το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 περιλαμβάνει μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες όπως αναφέρονται στο πρότυπο EN 15722:2011 «Συστήματα ευφυών μεταφορών — eSafety — Ελάχιστο σύνολο δεδομένων για την κλήση eCall». Δεν διαβιβάζονται πρόσθετα δεδομένα από το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Το εν λόγω MSD αποθηκεύεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πλήρης και μόνιμη διαγραφή του.

9.  Οι κατασκευαστές παρέχουν στο εγχειρίδιο κατόχου σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που γίνεται μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112. Οι πληροφορίες συνίστανται στα εξής:

α) μνεία της νομικής βάσης της επεξεργασίας·

β) το γεγονός ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 ενεργοποιείται αυτόματα·

γ) τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112·

δ) τον ειδικό σκοπό της επεξεργασίας από την κλήση eCall, η οποία θα περιορίζεται στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο·

ε) τους τύπους δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών·

στ) το χρονικό όριο διατήρησης των δεδομένων στο σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112·

ζ) το γεγονός ότι τα οχήματα δεν αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εντοπισμού·

η) τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες ως προς τα δεδομένα τους, καθώς και την υπηρεσία επαφής που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων πρόσβασης·

θ) τυχόν πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά την ανιχνευσιμότητα, τον εντοπισμό και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την παροχή κλήσης TPS eCall και/ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη και της συμφωνίας με την οδηγία 95/46/ΕΚ. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων μέσω του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και μέσω των συστημάτων TPS eCall επί του οχήματος ή άλλων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

10.  Προς αποφυγή παρανοήσεων όσον αφορά τους επιδιωκόμενους σκοπούς και την προστιθέμενη αξία της επεξεργασίας, οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 9 πληροφορίες παρέχονται στο εγχειρίδιο κατόχου χωριστά για το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και χωριστά για τα συστήματα TPS eCall πριν από τη χρησιμοποίηση του συστήματος.

11.  Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και κάθε πρόσθετο σύστημα που παρέχει υπηρεσίες TPS eCall ή άλλη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας σχεδιάζονται κατά τρόπο που να αποκλείει τη μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη χρησιμοποίηση συστήματος που παρέχει υπηρεσία TPS eCall ή υπηρεσία προστιθέμενης αξίας ή η άρνηση του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα να δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για υπηρεσία TPS eCall ή υπηρεσία προστιθέμενης αξίας δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση στη χρησιμοποίηση του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112.

12.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 8, οι οποίες καθορίζουν:

α) τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου για την εφαρμογή των κανόνων περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3·

β) τις λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και των συστημάτων τρίτων που αναφέρονται στην παράγραφο 11.

Οι πρώτες τέτοιες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως τις 9 Ιουνίου 2016.

13.  Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει:

α) τις πρακτικές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση της έλλειψης ανιχνευσιμότητας και εντοπισμού που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6·

β) το υπόδειγμα για τις πληροφορίες που παρέχονται στους χρήστες σύμφωνα με την παράγραφο 9.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται έως τις 9 Ιουνίου 2016.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2018, οι εθνικές αρχές παρέχουν έγκριση τύπου ΕΚ όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 μόνο σε νέους τύπους οχημάτων και σε νέους τύπους συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα μόνον εφόσον συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό και τις πράξεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφοι 8 και 9 και στο άρθρο 6 παράγραφος 12 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 8 Ιουνίου 2015. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί στην παράταση εντός τριών μηνών το αργότερο πριν από τη λήξη της εκάστοτε προθεσμίας.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, στο άρθρο 5 παράγραφοι 8 και 9 και στο άρθρο 6 παράγραφος 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

5.  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 2, του άρθρου 5 παράγραφοι 8 και 9 και του άρθρου 6 παράγραφος 12 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των διοικητικών διατάξεων σχετικά με την έγκριση τύπου ΕΚ οχημάτων όσον αφορά το σύστημα eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112 και των συστημάτων eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 όσον αφορά:

α) τα υποδείγματα για τα έγγραφα πληροφοριών που παρέχονται από τους κατασκευαστές για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου·

β) τα υποδείγματα για τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ·

γ) το υπόδειγμα ή τα υποδείγματα για το σήμα έγκρισης τύπου ΕΚ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Οι πρώτες τέτοιες εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται το αργότερο έως τις 9 Ιουνίου 2016.

Άρθρο 10

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την «Τεχνική Επιτροπή — Μηχανοκίνητα Οχήματα» (ΤΕΜΟ) που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους κατασκευαστές προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την επιβολή των κυρώσεων. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

2.  Οι τύποι μη συμμόρφωσης που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) την υποβολή ψευδούς δήλωσης στο πλαίσιο διαδικασίας έγκρισης ή διαδικασίας που οδηγεί σε ανάκληση·

β) την παραποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων για την έγκριση τύπου·

γ) την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση, την άρνηση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου·

δ) παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6·

ε) την παράβαση των διατάξεων του άρθρο 5 παράγραφος 7.

Άρθρο 12

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση

1.  Έως τις 31 Μαρτίου 2021 η Επιτροπή συντάσσει έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τα επιτεύγματα του συστήματος eCall επί του οχήματος βάσει του αριθμού κλήσης 112, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού διάδοσής του, για να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η Επιτροπή ερευνά κατά πόσον πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε άλλες κατηγορίες οχημάτων, όπως τα βαρέα φορτηγά οχήματα, τα λεωφορεία και τα πούλμαν, τα μηχανοκίνητα δίκυκλα και τους γεωργικούς ελκυστήρες. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή υποβάλλει σχετική νομοθετική πρόταση.

2.  Μετά από ευρεία διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και εκτίμηση του κόστους και του οφέλους, η Επιτροπή αξιολογεί την ανάγκη καθορισμού των απαιτήσεων μιας διαλειτουργικής, τυποποιημένης και ασφαλούς πλατφόρμας ανοιχτής πρόσβασης. Εφόσον κριθεί σκόπιμο και το αργότερο έως τις 9 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή εγκρίνει νομοθετική πρωτοβουλία με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

Τα παραρτήματα I, III, IV και XI της οδηγίας 2007/46/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 5 παράγραφοι 8 και 9, το άρθρο 6 παράγραφοι 12 και 13 και τα άρθρα 8, 9, 10 και 12 εφαρμόζονται από τις 8 Ιουνίου 2015.

Τα άρθρα πέραν αυτών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από τις 31 Μαρτίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2007/46/ΕΚ

Η οδηγία 2007/46/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) στο παράρτημα I, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«12.8. σύστημα eCall

12.8.1. Παρουσία: ναι/όχι (1)

12.8.2. Τεχνική περιγραφή ή σχέδια της συσκευής: …»

·

2) στο παράρτημα III μέρος I τμήμα Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:

«12.8. σύστημα eCall

12.8.1. Παρουσία: ναι/όχι (1

·

3) στο παράρτημα IV, το μέρος I τροποποιείται ως εξής:

α) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στον πίνακα:Αριθμός

Αντικείμενο

Κανονιστική πράξη

Εφαρμογή

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

Χ

 

 

Χ»

 

 

 

 

 

 

β) το προσάρτημα 1 τροποποιείται ως εξής:

i) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στον πίνακα 1:Αριθμός

Αντικείμενο

Κανονιστική πράξη

Ειδικά ζητήματα

Εφαρμογή και ειδικές απαιτήσεις

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

 

Δ/Α»

ii) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στον πίνακα 2:Αριθμός

Αντικείμενο

Κανονιστική πράξη

Ειδικά ζητήματα

Εφαρμογή και ειδικές απαιτήσεις

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

 

Δ/Α»

γ) στο προσάρτημα 2, το τμήμα «4. Τεχνικές απαιτήσεις» τροποποιείται ως εξής:

i) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο μέρος I: Οχήματα της κατηγορίας M1:Αριθμός

Αριθμός κανονιστικής πράξης

Εναλλακτικές απαιτήσεις

«72

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 (συστήματα eCall)

Οι απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζονται.»

ii) το ακόλουθο σημείο προστίθεται στο μέρος II: Οχήματα της κατηγορίας N1:Αριθμός

Αριθμός κανονιστικής πράξης

Εναλλακτικές απαιτήσεις

«72

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758 (συστήματα eCall)

Οι απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζονται.»

4) το παράρτημα XI τροποποιείται ως εξής:

α) στο προσάρτημα 1, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:Αριθμός

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

G

G

Δ/Α

Δ/Α»

β) στο προσάρτημα 2, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:Αριθμός

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

G

Δ/Α

Δ/Α

G

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α»

γ) στο προσάρτημα 3, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:Αριθμός

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M1

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

δ) στο προσάρτημα 4, προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο σημείο:Αριθμός

Αντικείμενο

Αριθμός κανονιστικής πράξης

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

σύστημα eCall

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/758

Δ/Α

Δ/Α

G

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α

Δ/Α».( 1 ) Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33).

( 2 ) Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) (ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51).

( 3 ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12).