2014R1329 — EL — 16.12.2014 — 000.003


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1329/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2014

για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου

(ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 30)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 009, 14.1.2016, σ.  14 (1329/2014)
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1329/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2014

για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίουΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β), το άρθρο 59 παράγραφος 1, το άρθρο 60 παράγραφος 2, το άρθρο 61 παράγραφος 2, το άρθρο 65 παράγραφος 2 και το άρθρο 67 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012, πρέπει να συνταχθούν αρκετά έντυπα.

(2)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετείχαν στην έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012. Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κληρονομική διαδοχή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

1.  Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση σχετικά με απόφαση σε υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 1 ως έντυπο I.

2.  Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση σχετικά με δημόσιο έγγραφο σε υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 1 και στο άρθρο 60 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 2 ως έντυπο ΙΙ.

3.  Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση σχετικά με δικαστικό συμβιβασμό σε υπόθεση κληρονομικής διαδοχής που αναφέρεται στο άρθρο 61 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 3 ως έντυπο ΙΙΙ.

4.  Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεως έκδοσης ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 4 ως έντυπο IV.

5.  Το έντυπο που θα χρησιμοποιείται για το ευρωπαϊκό κληρονομητήριο που αναφέρεται στο άρθρο 67 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 έχει τη μορφή που ορίζεται στο παράρτημα 5 ως έντυπο V.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Αυγούστου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

image

image

image

image

image

image

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

image

image

image

image

image

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

image

image

image

image

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

image

image

image

►(1) C1  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image( 1 ) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107.