02014R1042 — EL — 16.10.2018 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχών

(ΕΕ L 289 της 3.10.2014, σ. 3)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1291 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Μαΐου 2018

  L 241

1

26.9.2018
▼B

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2014

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 όσον αφορά τον ορισμό και τις αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου των υπεύθυνων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών αρχώνΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Εφαρμόζονται επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ορίζουσα αρχή» : η υπουργική αρχή κράτους μέλους που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 η οποία ορίζει την υπεύθυνη αρχή·

β)

«αρμόδιες αρχές» : η υπεύθυνη αρχή, η ελεγκτική αρχή και, κατά περίπτωση, η εντεταλμένη αρχή που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

γ)

«SFC2014» : το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών που θεσπίστηκε με το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής ( 1

δ)

«συμφωνία επιδότησης» : η συμφωνία ή ισοδύναμη μορφή νομικού μέσου βάσει της οποίας η υπεύθυνη αρχή παρέχει επιδοτήσεις στον δικαιούχο για την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΗΤΜΗΜΑ Ι

Ορισμός της υπεύθυνης αρχής

Άρθρο 2

Κριτήρια και διαδικασία για τον ορισμό της υπεύθυνης αρχής

1.  Ο φορέας που ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή διαθέτει διοικητική οργάνωση και σύστημα εσωτερικού ελέγχου που συμμορφώνονται με τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού (εφεξής «κριτήρια ορισμού»). Τα κριτήρια ορισμού αφορούν:

α) το εσωτερικό περιβάλλον·

β) τις δραστηριότητες ελέγχου·

γ) την εσωτερική ενημέρωση και επικοινωνία·

δ) την εσωτερική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν περαιτέρω κριτήρια ορισμού ώστε να λαμβάνονται υπόψη το μέγεθος, οι αρμοδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά της υπεύθυνης αρχής.

2.  Ο ελεγκτικός φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 αξιολογεί τη συμμόρφωση της μελλοντικής υπεύθυνης αρχής με τα κριτήρια ορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα και τεκμηριώνει τα πορίσματα, τα συμπεράσματα και τις γνωμοδοτήσεις του ελέγχου σε έκθεση λογιστικού ελέγχου την οποία απευθύνει στην ορίζουσα αρχή.

3.  Εάν η ορίζουσα αρχή δεν πεισθεί ότι η μελλοντική υπεύθυνη αρχή συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού, παρέχει στον εν λόγω φορέα συγκεκριμένες οδηγίες για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης και προθεσμία για συμμόρφωση πριν οριστεί ενδεχομένως ως υπεύθυνη αρχή.

Όσο εκκρεμεί η συμμόρφωση, ο φορέας μπορεί να οριστεί προσωρινά ως υπεύθυνη αρχή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Η διάρκεια αυτής της προσωρινής περιόδου πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

4.  Μετά τον ορισμό της υπεύθυνης αρχής, το κράτος μέλος τη γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή μέσω του SFC 2014. Με την εν λόγω γνωστοποίηση, το κράτος μέλος διαβιβάζει έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με:

α) τον κύριο καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανωτικών μονάδων της υπεύθυνης αρχής·

β) κατά περίπτωση, τη σχέση της με εντεταλμένες αρχές, τις δραστηριότητες που πρόκειται να ανατεθούν κατ' εξουσιοδότηση, και τις κύριες διαδικασίες για την εποπτεία αυτών των κατ' εξουσιοδότηση ανατιθέμενων δραστηριοτήτων· και

γ) συνοπτική παρουσίαση των κύριων διαδικασιών για την επεξεργασία χρηματοοικονομικών απαιτήσεων από δικαιούχους, καθώς και για την έγκριση και την καταχώριση των δαπανών.

Άρθρο 3

Εποπτεία της υπεύθυνης αρχής και επανεξέταση του ορισμού της

1.  Η ορίζουσα αρχή εποπτεύει την υπεύθυνη αρχή, ιδίως με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, και παρακολουθεί κάθε διαπιστωθείσα ανεπάρκεια.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες από τις οποίες συνάγεται ότι η υπεύθυνη αρχή δεν συμμορφώνεται πλέον με τα κριτήρια ορισμού γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην ορίζουσα αρχή.

3.  Σε περίπτωση που η υπεύθυνη αρχή δεν συμμορφώνεται πλέον πλήρως με τα κριτήρια ορισμού ή το σύστημά της εσωτερικού ελέγχου είναι τόσο ανεπαρκές ώστε να υπονομεύει την ικανότητά της να εκπληρώνει τα καθήκοντά της, η ορίζουσα αρχή θέτει υπό επιτήρηση την υπεύθυνη αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές, η ορίζουσα αρχή καταρτίζει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων προς υλοποίηση από την υπεύθυνη αρχή εντός προθεσμίας ανάλογης προς τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης ή ανεπάρκειας. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης.

4.  Η ορίζουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με κάθε πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και τηρεί την Επιτροπή ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που παρουσιάζει.

5.  Εάν λήξει η ανάθεση καθηκόντων στην υπεύθυνη αρχή, η ορίζουσα αρχή ορίζει άμεσα άλλη υπεύθυνη αρχή σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των πληρωμών στους δικαιούχους.

6.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι κράτος μέλος δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή του να καταρτίσει πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή ότι διατηρείται η ανάθεση των καθηκόντων στην υπεύθυνη αρχή ενώ δεν έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αντιμετωπίζει τις ανεπάρκειες που απομένουν μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που προβλέπεται στο άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.ΤΜΗΜΑ II

Αρμοδιότητες διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής

Άρθρο 4

Καθήκοντα της υπεύθυνης αρχής

Η υπεύθυνη αρχή διαχειρίζεται και εφαρμόζει το εθνικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα:

α) διαβουλεύεται με τους εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 514/2014·

β) εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της επιτροπής παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

γ) υποβάλλει στην Επιτροπή πρόταση για το εθνικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και για οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του χρησιμοποιώντας το SFC2014·

δ) προσδιορίζει και καθορίζει τους κανόνες επιλεξιμότητας για έργα και δαπάνες έργων για όλες τις δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση και αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

ε) διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων, και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, σύμφωνα με το πεδίο και τους στόχους των ειδικών κανονισμών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού·

στ) εξασφαλίζει την ύπαρξη συστημάτων συλλογής των απαιτούμενων δεδομένων για την υποβολή των κοινών και των ειδικών ανά πρόγραμμα δεικτών στην Επιτροπή, μαζί με άλλα δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος και των έργων·

ζ) λαμβάνει πληρωμές από την Επιτροπή και πραγματοποιεί πληρωμές στους δικαιούχους·

η) εξασφαλίζει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των συγχρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των ειδικών κανονισμών και άλλων σχετικών εθνικών και ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων·

θ) παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγματοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες·

ι) μεριμνά ώστε να υφίσταται σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και αποθήκευσης της λογιστικής καταχώρισης κάθε έργου που υπάγεται στο εθνικό πρόγραμμα και να συλλέγονται τα δεδομένα που αφορούν την υλοποίηση και απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση·

ια) με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με το έργο·

ιβ) διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις του εθνικού προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 πραγματοποιούνται εντός των σχετικών προθεσμιών·

ιγ) διασφαλίζει ότι οι ανεξάρτητοι αξιολογητές λαμβάνουν, για τους σκοπούς της διεξαγωγής της αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 και στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και της διατύπωσης της γνώμης περί αξιολόγησης, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του εθνικού προγράμματος·

ιδ) θεσπίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

ιε) διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και της διατύπωσης της ελεγκτικής γνώμης, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών·

ιστ) συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τις υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014·

ιζ) συντάσσει την αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και την υποβάλλει στην Επιτροπή μέσω του SFC2014·

ιη) ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιότητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

ιθ) διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

κ) συνεργάζεται με την Επιτροπή και τις υπεύθυνες αρχές των άλλων κρατών μελών· και

κα) ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής είτε λαμβάνοντάς τα υπόψη, είτε, σε περίπτωση που τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.

Άρθρο 5

Εντεταλμένη αρχή

1.  Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να αναθέσει κατ' εξουσιοδότηση το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων της σε εντεταλμένη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014. Κάθε κατ' εξουσιοδότηση ανάθεση καθηκόντων συμμορφώνεται με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της αποφυγής διακρίσεων και την προβολή της χρηματοδότησης από την Ένωση. Τα κατ' εξουσιοδότηση ανατιθέμενα καθήκοντα δεν προκαλούν συγκρούσεις συμφερόντων.

▼M1

Στις περιπτώσεις που εξουσιοδοτείται από την υπεύθυνη αρχή, η εντεταλμένη αρχή δύναται να ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας σύμφωνα με το άρθρο 8.

▼B

2.  Τα πεδίο των καθηκόντων που ανατίθενται κατ' εξουσιοδότηση από την υπεύθυνη αρχή στην εντεταλμένη αρχή και οι λεπτομερείς διαδικασίες για την εκτέλεσή τους καθορίζονται σε έγγραφο που υπογράφεται από την υπεύθυνη αρχή και την εντεταλμένη αρχή. Η εν λόγω πράξη κατ' εξουσιοδότηση ανάθεσης αναφέρει τουλάχιστον:

α) τον σχετικό ειδικό κανονισμό·

▼M1

β) το (τα) καθήκον(-τα) που ανατίθεται (-νται) κατ' εξουσιοδότηση στην εντεταλμένη αρχή, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση, των έργων για τα οποία η εντεταλμένη αρχή δύναται να ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8·

▼B

γ) την υποχρέωση της εντεταλμένης αρχής να επαληθεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες·

δ) την υποχρέωση της εντεταλμένης αρχής να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια οργανωτική διάρθρωση και ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κατάλληλα για τα καθήκοντά της·

ε) τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που οφείλει να υποβάλει η εντεταλμένη αρχή στην υπεύθυνη αρχή, καθώς και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρήσει· και

στ) τον μηχανισμό της υπεύθυνης αρχής για την εποπτεία της εντεταλμένης αρχής.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, δεν ανατίθενται κατ' εξουσιοδότηση τα καθήκοντα επικοινωνίας με την Επιτροπή. Η εντεταλμένη αρχή επικοινωνεί με την Επιτροπή μέσω της υπεύθυνης αρχής.

4.  Εάν η εντεταλμένη αρχή δεν είναι δημόσια διοικητική υπηρεσία ή ιδιωτικός φορέας με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας που διέπεται από το εθνικό δίκαιο, η υπεύθυνη αρχή δεν της αναθέτει εκτελεστικές εξουσίες που συνεπάγονται ευρύ περιθώριο διακριτικής ευχέρειας και προϋποθέτουν πολιτικές επιλογές.

5.  Η υπεύθυνη αρχή παραμένει υπεύθυνη για τα καθήκοντα που έχει αναθέσει. Η υπεύθυνη αρχή επανεξετάζει τακτικά τα κατ' εξουσιοδότηση ανατιθέμενα καθήκοντα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.

6.  Για τα κατ' εξουσιοδότηση ανατιθέμενα καθήκοντα, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται κατ' αναλογία στην εντεταλμένη αρχή.

Άρθρο 6

Εξωτερική ανάθεση καθηκόντων

Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικό φορέα ορισμένα από τα καθήκοντά της. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τα καθήκοντα αυτά.

Η υπεύθυνη αρχή επανεξετάζει τακτικά τα εν λόγω καθήκοντα προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες.ΤΜΗΜΑ III

Υποχρεωσεις της υπεύθυνης αρχής όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση

Άρθρο 7

Ο ρόλος της υπεύθυνης αρχής ως φορέα χορήγησης

1.  Κατά γενικό κανόνα, η υπεύθυνη αρχή χορηγεί επιδοτήσεις για έργα στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος βάσει ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

2.  Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις για έργα βάσει κλειστής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Οι κλειστές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται μόνο σε επιλεγμένους οργανισμούς λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου ή των τεχνικών ή διοικητικών αρμοδιοτήτων των φορέων που καλούνται να υποβάλουν προτάσεις.

Οι λόγοι που δικαιολογούν την προσφυγή σε κλειστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

3.  Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να χορηγεί επιδοτήσεις απευθείας όταν η ιδιαίτερη φύση του έργου ή οι τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες των σχετικών φορέων δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές, όπως στην περίπτωση των de jure ή de facto μονοπωλίων.

Οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση της απευθείας χορήγησης καθορίζονται στην απόφαση χορήγησης.

4.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης πολυετών έργων που επελέγησαν μετά από προηγούμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επιτρέπεται η χορήγηση επιδοτήσεων χωρίς διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Οι λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση της επιδότησης χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων καθορίζονται στην απόφαση χορήγησης.

5.  Όταν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης, ούτε η υπεύθυνη αρχή ούτε καμία εντεταλμένη αρχή μπορεί να είναι δικαιούχος επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

6.  Η υπεύθυνη αρχή καθορίζει ποιος χορηγεί επιδοτήσεις και διασφαλίζει την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, ιδίως όταν οι αιτούντες είναι εθνικοί φορείς.

Άρθρο 8

Συνθήκες υπό τις οποίες η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας

1.  Η υπεύθυνη αρχή μπορεί να αποφασίσει την άμεση εφαρμογή έργων, είτε μόνη είτε από κοινού με οποιαδήποτε άλλη εθνική αρχή, λόγω του ότι οι διοικητικές εξουσίες, η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη ή τα χαρακτηριστικά του έργου δεν επιτρέπουν άλλες επιλογές για την εφαρμογή, όπως ένα de jure μονοπώλιο ή οι απαιτήσεις ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές, η υπεύθυνη αρχή είναι ο δικαιούχος της επιδότησης.

2.  Οι λόγοι για τους οποίους η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας και επιλέγει οποιεσδήποτε συμμετέχουσες εθνικές αρχές όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή στην ετήσια έκθεση εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

3.  Η υπεύθυνη αρχή, στο πλαίσιο της εφαρμογής έργων με την ιδιότητα του εκτελεστικού φορέα, οφείλει να τηρεί την αρχή της οικονομικής αποδοτικότητας και να αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων.

4.  Η διοικητική απόφαση για συγχρηματοδότηση έργου βάσει του εθνικού προγράμματος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τον έλεγχο των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

5.  Εάν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ενδεχομένως ως εκτελεστικός φορέας σε τακτική βάση:

α) η υπεύθυνη αρχή και η ελεγκτική αρχή δεν μπορούν να αποτελούν μέρος του ίδιου φορέα, εκτός εάν η ελεγκτική αρχή λογοδοτεί σε εξωτερικό φορέα και είναι εξασφαλισμένη η ελεγκτική ανεξαρτησία της· και

β) τα καθήκοντα της υπεύθυνης αρχής, όπως ορίζονται στο άρθρο 4, δεν θίγονται.

Άρθρο 9

Διαδικασία επιλογής και χορήγησης

1.  Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δημοσιοποιούνται με τρόπο που διασφαλίζει τον ανοικτό ανταγωνισμό και την κατάλληλη δημοσιότητα μεταξύ των δυνητικών δικαιούχων. Κάθε ουσιώδης μεταβολή στις προσκλήσεις πρέπει να δημοσιεύεται κατά τον ίδιο τρόπο.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 2 καθορίζουν τουλάχιστον τα εξής:

α) στόχους·

β) κριτήρια επιλογής και χορήγησης·

γ) ρυθμίσεις για ενωσιακή και, κατά περίπτωση, εθνική χρηματοδότηση, περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της δυνατότητας εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού συγχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

δ) ρυθμίσεις και καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων·

ε) κανόνες επιλεξιμότητας για τις δαπάνες·

στ) διάρκεια του έργου· και

ζ) χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται και να γνωστοποιούνται.

2.  Πριν λάβει την απόφαση χορήγησης, η υπεύθυνη αρχή βεβαιώνεται ότι οι δικαιούχοι του έργου έχουν την ικανότητα να πληρούν τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης.

3.  Η υπεύθυνη αρχή καθορίζει τις διαδικασίες για την παραλαβή των προτάσεων. Υποβάλλει προτάσεις τόσο σε επίσημη, τεχνική και δημοσιονομική ανάλυση όσο και σε ποιοτική αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων κατά τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις. Η υπεύθυνη αρχή καταχωρίζει εγγράφως τους λόγους της απόρριψης των λοιπών προτάσεων.

4.  Στην απόφαση χορήγησης αναφέρεται τουλάχιστον το όνομα των δικαιούχων, οι ουσιαστικές λεπτομέρειες του έργου, οι επιχειρησιακοί στόχοι του, το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης και το ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

5.  Η υπεύθυνη αρχή ενημερώνει όλους τους αιτούντες εγγράφως σχετικά με την απόφασή της. Στους απορριφθέντες υποψηφίους γνωστοποιεί τους λόγους της απόρριψής τους σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης.

Άρθρο 10

Έγγραφα για την επισημοποίηση των επιδοτήσεων όταν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης

1.  Στις περιπτώσεις που η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως φορέας χορήγησης, καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, οι οποίες απαιτούν, τουλάχιστον:

α) την υπογραφή συμφωνιών επιδότησης με τους δικαιούχους· και

β) την παρακολούθηση των συμφωνιών επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών τους, με διοικητικά μέσα όπως ανταλλαγές επιστολών ή γραπτές εκθέσεις.

2.  Η συμφωνία επιδότησης περιλαμβάνει ή αναφέρει τα εξής:

α) το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης·

β) το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης σύμφωνα με τον σχετικό ειδικό κανονισμό·

γ) τη λεπτομερή περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα του έργου·

δ) κατά περίπτωση, κάθε σημαντικό καθήκον που ο δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτα μέρη, καθώς και τις σχετικές δαπάνες·

ε) τον συμφωνηθέντα προβλεπόμενο προϋπολογισμό και το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εσόδων, σύμφωνα με τους θεσπισθέντες κανόνες επιλεξιμότητας·

στ) τη μέθοδο για τον υπολογισμό του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης κατά το κλείσιμο του έργου·

ζ) το χρονοδιάγραμμα και τις διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, τις τροποποιήσεις της συμφωνίας και την καταγγελία της συμφωνίας·

η) τους επιχειρησιακούς στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών στόχων και των δεικτών που πρέπει να αναφέρονται·

θ) διάταξη που απαιτεί από τον δικαιούχο να συλλέγει, σε εύθετο χρόνο, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς δείκτες που ορίζονται στον ειδικό κανονισμό, καθώς και τυχόν ειδικούς δείκτες του προγράμματος, και να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο·

ι) τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της περιγραφής της μεθοδολογίας για τον καθορισμό κλιμάκων μοναδιαίας δαπάνης, εφάπαξ ποσών και κατ' αποκοπή χρηματοδότησης·

ια) τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων και τους όρους όσον αφορά την καταβολή της επιδότησης·

ιβ) τους όρους όσον αφορά τη διαδρομή ελέγχου·

ιγ) τις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων· και

ιδ) τις διατάξεις όσον αφορά τη δημοσιότητα.

3.  Κατά γενικό κανόνα, η συμφωνία επιδότησης υπογράφεται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του έργου που καταλογίζονται στο εθνικό πρόγραμμα.

4.  Η συμφωνία επιδότησης προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή, ή οι εκπρόσωποί της, και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν εξουσίες ελέγχου σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, και τούτο προβλέπεται να γίνει βάσει ελέγχων εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων.

Άρθρο 11

Έγγραφα για την επισημοποίηση των επιδοτήσεων όταν η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας

1.  Σε περιπτώσεις που η υπεύθυνη αρχή ενεργεί ως εκτελεστικός φορέας, καθορίζει τις διαδικασίες διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται τουλάχιστον:

α) η τυπική έκδοση διοικητικής απόφασης για τη συγχρηματοδότηση έργων· και

β) η παρακολούθηση της διοικητικής απόφασης και τυχόν τροποποιήσεών της με διοικητικά μέσα όπως η ανταλλαγή αλληλογραφίας ή γραπτών εκθέσεων.

2.  Η διοικητική απόφαση περιλαμβάνει ή αναφέρει τα ακόλουθα:

α) το ανώτατο ποσό της συνεισφοράς της Ένωσης·

β) το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς της Ένωσης σύμφωνα με τον σχετικό ειδικό κανονισμό·

γ) τη λεπτομερή περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα του έργου·

δ) κατά περίπτωση, κάθε σημαντικό καθήκον που ο δικαιούχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτα μέρη, καθώς και τις σχετικές δαπάνες·

ε) τον συμφωνηθέντα προβλεπόμενο προϋπολογισμό και το σχέδιο χρηματοδότησης του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των εσόδων, σύμφωνα με τους θεσπισθέντες κανόνες επιλεξιμότητας·

στ) τη μέθοδο για τον υπολογισμό του ποσού της συνεισφοράς της Ένωσης κατά το κλείσιμο του έργου·

ζ) τους επιχειρησιακούς στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών στόχων και των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν·

η) διάταξη που απαιτεί από την υπεύθυνη αρχή να συλλέγει, και να αναφέρει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, τα απαιτούμενα δεδομένα για τους κοινούς δείκτες που ορίζονται στον σχετικό κανονισμό, καθώς και για τυχόν ειδικούς δείκτες του προγράμματος, και να αναφέρει τα στοιχεία αυτά τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο·

θ) τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της περιγραφής της μεθοδολογίας για τον καθορισμό κλιμάκων μοναδιαίας δαπάνης, εφάπαξ ποσών και κατ' αποκοπή χρηματοδότησης·

ι) τις απαιτήσεις τήρησης λογιστικών βιβλίων και τους όρους όσον αφορά την καταβολή της επιδότησης·

ια) τους όρους όσον αφορά τη διαδρομή ελέγχου·

ιβ) τις διατάξεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων· και

ιγ) τις διατάξεις όσον αφορά τη δημοσιότητα.

3.  Κατά γενικό κανόνα, η διοικητική απόφαση λαμβάνεται πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του έργου που καταλογίζονται στο εθνικό πρόγραμμα.

4.  Η διοικητική απόφαση προβλέπει ρητά ότι η Επιτροπή, ή οι εκπρόσωποί της, και το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκούν εξουσίες ελέγχου σε όλους τους δικαιούχους επιδοτήσεων, αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ένωση στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, και τούτο προβλέπεται να γίνει βάσει ελέγχων των εγγράφων και επιτόπιων ελέγχων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

Άρθρο 12

Καθεστώς της ελεγκτικής αρχής

1.  Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, η ελεγκτική αρχή λειτουργεί ανεξάρτητα από την υπεύθυνη αρχή. Θεωρείται ότι υφίσταται λειτουργική ανεξαρτησία όταν δεν υπάρχει άμεση ιεραρχική σχέση μεταξύ της ελεγκτικής αρχής και της υπεύθυνης αρχής, και η ελεγκτική αρχή διαθέτει πλήρη αυτονομία στις γνώμες και τις δηλώσεις της.

2.  Όλες οι ελεγκτικές εργασίες πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα.

Άρθρο 13

Εξωτερική ανάθεση ελεγκτικών εργασιών

Η ελεγκτική αρχή μπορεί να αναθέσει μέρος των ελεγκτικών της εργασιών σε άλλο φορέα λογιστικού ελέγχου, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω φορέας είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από την υπεύθυνη αρχή. Η ελεγκτική αρχή παραμένει υπεύθυνη για τις εργασίες που αναθέτει σε εξωτερικούς φορείς.

Οι εξωτερικά ανατιθέμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου και υπό τη στενή παρακολούθηση και την εποπτεία της ελεγκτικής αρχής.

▼M1

Άρθρο 14

Έλεγχοι

1.  Για τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρο 59 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), η ελεγκτική αρχή διενεργεί ελέγχους συστημάτων, ελέγχους δαπανών και ελέγχους λογαριασμών.

2.  Οι έλεγχοι συστημάτων επαληθεύουν εάν τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής λειτούργησαν αποτελεσματικά ώστε να παράσχουν εύλογη βεβαιότητα ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβλήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 είναι νόμιμα και κανονικά.

Με βάση τους εν λόγω ελέγχους συστημάτων, η ελεγκτική αρχή επαληθεύει τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής ( 3 ) και κατά πόσον η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού που προβλέπονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι έλεγχοι των δαπανών διενεργούνται για κάθε οικονομικό έτος σε κατάλληλο δείγμα που προέρχεται από τα δημοσιονομικά στοιχεία που κρίνονται επιλέξιμα από την υπεύθυνη αρχή («σχέδια λογαριασμών») μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής ( 4 ).

Τα δημοσιονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν όλους τους τύπους πληρωμών που πραγματοποιούνται από την υπεύθυνη αρχή κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών, των ενδιάμεσων πληρωμών, των τελικών πληρωμών και των πληρωμών σχετικά με την τεχνική βοήθεια και τη λειτουργική ενίσχυση. Τα δημοσιονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν επίσης, για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, τον αριθμό των ατόμων που μετεγκαταστάθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν, μεταφέρθηκαν και έγιναν νόμιμα δεκτά.

Οι λογιστικοί έλεγχοι δαπανών:

 διενεργούνται με βάση τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνιστούν τη διαδρομή ελέγχου και επαληθεύουν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσιονομικών στοιχείων στα σχέδια λογαριασμών·

 κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν επιτόπια επαλήθευση των δαπανών που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τεχνικής βοήθειας και λειτουργικής ενίσχυσης·

 κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τα άτομα που μετεγκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου, για τα άτομα που επανεγκαταστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014, για τα άτομα που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 και για τα άτομα που έγιναν νόμιμα δεκτά σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/1601 του Συμβουλίου, για τα οποία ζητούνται κατ' αποκοπή ποσά·

 επαληθεύουν την ακρίβεια και την πληρότητα των πληρωμών που καταβλήθηκαν προς τους δικαιούχους και καταγράφηκαν από την υπεύθυνη αρχή στο λογιστικό της σύστημα, καθώς και τη συμφωνία της διαδρομής ελέγχου σε όλα τα επίπεδα.

Όταν η ελεγκτική αρχή εντοπίσει σημαντικό ποσοστό σφάλματος στα σχέδια λογαριασμών ή προβλήματα συστημικού χαρακτήρα τα οποία ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πληρωμές που χρηματοδοτούνται από το εθνικό πρόγραμμα, η ελεγκτική αρχή μεριμνά για την περαιτέρω εξέταση, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, πρόσθετων ελέγχων για τον καθορισμό της κλίμακας των προβλημάτων. Το μέγιστο επίπεδο σημαντικότητας ανέρχεται στο 2 % της συνεισφοράς της Ένωσης στα δημοσιονομικά στοιχεία που περιέχονται στα «σχέδια λογαριασμών».

Η ελεγκτική αρχή συνιστά τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες στην υπεύθυνη αρχή, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και των κατ' αποκοπή δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής. Η ελεγκτική αρχή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων των δαπανών και των σχετικών συστάσεων και των διορθωτικών μέτρων στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 8.

4.  Η ελεγκτική αρχή καθορίζει τη μέθοδο επιλογής του κατάλληλου δείγματος («μέθοδος δειγματοληψίας») σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Η μέθοδος δειγματοληψίας επιτρέπει στην ελεγκτική αρχή να εκτιμήσει το συνολικό ποσοστό σφάλματος στα «σχέδια λογαριασμών» του οικονομικού έτους.

Στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 8, η ελεγκτική αρχή τεκμηριώνει την επαγγελματική της κρίση στην οποία βασίστηκε ο καθορισμός της στατιστικής ή μη στατιστικής μεθόδου δειγματοληψίας και των εφαρμοστέων παραμέτρων δειγματοληψίας. Η ελεγκτική αρχή τηρεί αρχεία της εφαρμοζόμενης μεθόδου δειγματοληψίας που καλύπτουν τα στάδια σχεδιασμού, επιλογής, δοκιμών και αξιολόγησης, προκειμένου να αποδειχθεί ότι η επιλεγμένη μέθοδος δειγματοληψίας είναι η κατάλληλη.

Όταν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι στατιστικής δειγματοληψίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας κατά την επαγγελματική κρίση της ελεγκτικής αρχής. Οποιαδήποτε μη στατιστική μέθοδος δειγματοληψίας προβλέπει την τυχαία επιλογή των στοιχείων του δείγματος και καλύπτει τουλάχιστον το 10 % της αξίας των δημοσιονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στα «σχέδια λογαριασμών».

Η επιλεγείσα μέθοδος δειγματοληψίας και το μέγεθος του δείγματος επιτρέπουν στην ελεγκτική αρχή να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα.

Προς τον σκοπό αυτό και, κατά περίπτωση, η ελεγκτική αρχή δύναται να διαστρωματώσει τα δημοσιονομικά στοιχεία διαιρώντας τα σε στρώματα, καθένα από τα οποία αποτελεί μια ομάδα μονάδων δειγματοληψίας με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Όταν το δείγμα ελέγχου περιλαμβάνει ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές που εκκαθαρίζουν προκαταβολές που έχουν δηλωθεί στους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, οι εν λόγω προκαταβολές εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των δαπανών.

Ωστόσο, για την υποβολή εκθέσεων στον πίνακα 10.2 «Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών» στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14.8, τα ποσοστά σφάλματος και κάλυψης του ελέγχου υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση το δείγμα ελέγχου που προέρχεται από τα δημοσιονομικά στοιχεία στα «σχέδια λογαριασμών» του τρέχοντος οικονομικού έτους.

5.  Οι έλεγχοι των λογαριασμών διενεργούνται κατά τρόπο που να παρέχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί παρέχουν ακριβή εικόνα των δημοσιονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου («οριστικοί λογαριασμοί») που υποβάλλεται από την υπεύθυνη αρχή στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Προκειμένου να συμπεράνει κατά πόσον οι οριστικοί λογαριασμοί αποδίδουν αληθή και ακριβή εικόνα, η ελεγκτική αρχή επαληθεύει ότι όλα τα δημοσιονομικά στοιχεία και οι δημόσιες συνεισφορές που εισπράχθηκαν και εγγράφηκαν στους λογαριασμούς που καταρτίστηκαν από την υπεύθυνη αρχή κατά το οικονομικό έτος έχουν καταχωριστεί στο λογιστικό σύστημα ορθά και αντιστοιχούν στα σχετικά λογιστικά αρχεία που τηρούνται από την υπεύθυνη αρχή. Ειδικότερα, η ελεγκτική αρχή με βάση τους εν λόγω λογαριασμούς:

α) επαληθεύει ότι το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν στην αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή είναι σύμφωνο με το λογιστικό σύστημα της υπεύθυνης αρχής και, εάν υπάρχουν διαφορές, ότι έχουν καταγραφεί επαρκείς εξηγήσεις για τα σχετικά ποσά·

β) επαληθεύει ότι τα αποσυρθέντα και τα ανακτηθέντα ποσά, τα ποσά που πρόκειται να ανακτηθούν και τα ποσά που είναι αδύνατον να ανακτηθούν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους αντιστοιχούν στα ποσά που εγγράφονται στο λογιστικό σύστημα της υπεύθυνης αρχής και υποστηρίζονται από τεκμηριωμένες αποφάσεις της υπεύθυνης αρχής·

γ) εξακριβώνει ότι η υπεύθυνη αρχή έχει διενεργήσει τους διοικητικούς, δημοσιονομικούς και επιχειρησιακούς επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής.

Οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) β) και γ) μπορούν να διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση.

Βάσει του συνολικού ποσοστού σφάλματος που καθορίζεται από τους ελέγχους των δαπανών και τα αποτελέσματα του ελέγχου των λογαριασμών, η ελεγκτική αρχή υπολογίζει το υπολειμματικό ποσοστό σφάλματος για τη διατύπωση της γνώμης που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Ο υπολογισμός του υπολειμματικού ποσοστού σφάλματος τεκμηριώνεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο 8.

6.  Εάν τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής κατά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής εργασίας της διαπιστώσουν ουσιώδεις αδυναμίες όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της υπεύθυνης αρχής, η ελεγκτική αρχή:

α) αξιολογεί τον δημοσιονομικό αντίκτυπο των εν λόγω αδυναμιών σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής·

β) διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την υπεύθυνη αρχή για διορθωτικά και προληπτικά μέτρα·

γ) παρακολουθεί την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο β) ανωτέρω από την υπεύθυνη αρχή και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.

7.  Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, η ελεγκτική αρχή ανακοινώνει τα πορίσματά της στην ορίζουσα αρχή, μεταξύ άλλων και κατά πόσον, κατά τη γνώμη της, η υπεύθυνη αρχή εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού.

8.  Η ελεγκτική αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ελεγκτική της δραστηριότητα που αναφέρεται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 ανακοινώνονται δεόντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τον σκοπό αυτό, η ελεγκτική αρχή συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου στην οποία εκτίθενται τα κύρια πορίσματα των ελεγκτικών της εργασιών. Η ετήσια έκθεση ελέγχου καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και υποβάλλεται στην Επιτροπή μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 802/2014 της Επιτροπής. Η ετήσια έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή από την υπεύθυνη αρχή της αίτησης πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

▼BΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κριτήρια ορισμού της υπεύθυνης αρχής

1.    Εσωτερικό περιβάλλον

A)    Οργανωτική δομή

1. Οργανωτική δομή που επιτρέπει στην υπεύθυνη αρχή να εκτελέσει τα καθήκοντά της που ορίζονται στο άρθρο 4.

2. Οργανωτική δομή, που καθορίζεται σε ένα οργανόγραμμα το οποίο παρουσιάζει με σαφήνεια την ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων.

B)    Πρότυπα όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους

1. Επαρκείς ανθρώπινοι πόροι για την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στο άρθρο 4.

2. Διαχωρισμός καθηκόντων, έτσι ώστε κάθε μέλος του προσωπικού να είναι υπεύθυνο για ένα μόνο από τα καθήκοντα της έγκρισης, της πληρωμής ή της λογιστικής καταχώρησης των ποσών που καταλογίζονται στο εθνικό πρόγραμμα και κάθε μέλος του προσωπικού να ασκεί ένα από τα εν λόγω καθήκοντα πάντα υπό την εποπτεία άλλου μέλους του προσωπικού.

3. Γραπτός καθορισμός των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ορίων όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές του εξουσίες.

4. Κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού.

5. Διαδικασίες αποφυγής της σύγκρουσης συμφερόντων, μεταξύ άλλων όταν μέλος του προσωπικού που κατέχει υπεύθυνη ή ευαίσθητη θέση αναφορικά με την εξακρίβωση, την έγκριση, την πληρωμή και τη λογιστική καταχώριση των απαιτήσεων ασκεί επίσης και άλλα καθήκοντα εκτός της υπεύθυνης αρχής.

2.    Δραστηριότητες ελέγχου

A)    Επιλογή έργων

1. Διαδικασίες επιλογής και χορήγησης επιδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 9.

2. Διαδικασίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υπογραφή των συμφωνιών επιδότησης και των διοικητικών αποφάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.

B)    Διαδικασίες διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων

1. Διαδικασίες τακτικής και έγκαιρης ενημέρωσης της διοίκησης της υπεύθυνης αρχής σε κατάλληλο επίπεδο σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναθεώρηση της στρατηγικής ελέγχου και των διαδικασιών εσωτερικών ελέγχου όταν εντοπίζονται συστημικές ελλείψεις, ή ανάλογα με τις ανάγκες.

2. Περιγραφή της μεθόδου δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται όταν οι διοικητικοί ή οι επιτόπιοι έλεγχοι δεν είναι εξαντλητικοί, αλλά διενεργούνται σε δειγματοληπτική βάση, καθώς και διαδικασία για την αναφορά ανακολουθιών και παρατυπιών.

3. Στην περίπτωση που έγγραφα (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) τα οποία αφορούν ελέγχους που διενεργήθηκαν σχετικά με χρηματοοικονομικές απαιτήσεις διατηρούνται από άλλους φορείς, διαδικασίες που θεσπίζονται από τους εν λόγω φορείς και την υπεύθυνη αρχή για να διασφαλιστεί ότι η υπεύθυνη αρχή έχει πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα.

Γ)    Διαδικασίες για την έγκριση πληρωμής χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από δικαιούχο

1. Διαδικασίες με σκοπό να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της εφαρμογής συμφωνιών επιδότησης, διοικητικών αποφάσεων και συμβάσεων σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις.

2. Διαδικασίες για την παραλαβή, την καταχώριση και τη διεκπεραίωση χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από δικαιούχο, καθορίζοντας ιδίως την περιγραφή των εγγράφων που χρησιμοποιούνται και τη διαδικασία για την επανεξέταση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.

3. Κατάλογος ελέγχου των επαληθεύσεων που απαιτούνται από κάθε υπεύθυνο για εγκρίσεις μέλος του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των εργασιών που εκτελέστηκαν.

4. Διαδικασία για έγκριση πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της συμμόρφωσης προς τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες, καθώς και των ελέγχων που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 για την πρόληψη και τον εντοπισμό απατών και παρατυπιών με ιδιαίτερη αναφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζονται.

Δ)    Διαδικασίες πληρωμής

1. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές διενεργούνται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον δικαιούχο και ότι δεν πραγματοποιούνται πληρωμές σε μετρητά.

2. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλες οι πληρωμές για τις οποίες δεν εκτελέστηκε η μεταφορά πιστώσεων επαναπιστώνονται στον προϋπολογισμό του εθνικού προγράμματος.

E)    Διαδικασίες λογιστικής καταχώρισης

Λογιστικές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και έγκαιροι, και ότι τυχόν λάθη ή παραλείψεις εντοπίζονται και διορθώνονται, ιδίως μέσω περιοδικών ελέγχων και συμφωνίας λογαριασμών.

ΣΤ)    Διαδικασίες για προκαταβολές

1. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι πληρωμές των προκαταβολών στους δικαιούχους προσδιορίζονται χωριστά στις λογιστικές εγγραφές.

2. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι προκαταβολές εκκαθαρίζονται εντός των καθορισμένων προθεσμιών και, όσων η εκκαθάριση καθυστερεί, εντοπίζονται.

Ζ)    Διαδικασίες οφειλών

1. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα κριτήρια που προβλέπονται στα σημεία Α) έως Δ) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στα ποσά τα οποία η υπεύθυνη αρχή υποχρεούται να ανακτήσει σύμφωνα με το άρθρο 21 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

2. Διαδικασίες που διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση των ενταλμάτων ανάκτησης που εκδόθηκαν και, εάν συντρέχει περίπτωση, των τόκων υπερημερίας.

3. Διαδικασίες που διασφαλίζουν σε περίπτωση αδυναμίας ανάκτησης τον εντοπισμό της αιτίας, ώστε να αξιολογηθεί εάν τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιστρέψουν τα ποσά στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

4. Σύστημα για την αναγνώριση όλων των οφειλόμενων ποσών και για την καταγραφή όλων αυτών των οφειλών πριν από την είσπραξή τους στο βιβλίο οφειλετών.

5. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι το βιβλίο οφειλετών ελέγχεται σε τακτά διαστήματα και ότι αυτό είναι αξιόπιστο και πλήρες.

H)    Διαδικασίες εντοπισμού παρατυπιών και απατών

1. Ορισμοί των παρατυπιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ένωσης.

2. Μηχανισμοί που διασφαλίζουν ότι οι παρατυπίες μπορούν να εντοπίζονται εγκαίρως και ότι μπορούν να ληφθούν άμεσα διορθωτικά μέτρα.

3. Διαδικασίες που θέτουν σε εφαρμογή αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης.

4. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή τηρείται ενήμερη για τις εντοπισθείσες παρατυπίες και, εάν συντρέχει περίπτωση, για τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών.

Θ)    Διαδρομή ελέγχου

Διαδικασία που διασφαλίζει επαρκή διαδρομή ελέγχου σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό που θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων, που τηρούνται στις εγκαταστάσεις της υπεύθυνης αρχής, τα οποία αφορούν την επιλογή έργων, την έγκριση, τη λογιστική καταχώριση και την πληρωμή των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων που υποβάλλονται από δικαιούχο και τη διεκπεραίωση των προκαταβολών και των οφειλών.

3.    Εσωτερική ενημέρωση και επικοινωνία

A)    Επικοινωνία

1. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι:

α) όλες οι αλλαγές στη νομοθεσία της Ένωσης έχουν καταγραφεί·

β) οι οδηγίες, οι βάσεις δεδομένων και οι κατάλογοι ελέγχου ενημερώνονται ώστε να τις αντικατοπτρίζουν εγκαίρως· και

γ) όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η εντεταλμένη αρχή, ενημερώνονται για τις αλλαγές αυτές εγκαίρως.

2. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι όλοι οι δικαιούχοι διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την υλοποίηση επιχειρήσεων.

3. Διαδικασίες που διασφαλίζουν την επαρκή εκ των υστέρων ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής

B)    Ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών

1. Η ασφάλεια του συστήματος ή των συστημάτων πληροφοριών που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνη με τα πλέον πρόσφατα, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.

2. Διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα οικονομικά και τεχνολογικά μέτρα είναι ανάλογα προς τους κινδύνους.

4.    Εσωτερική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

A)    Εσωτερικά έγγραφα και εκθέσεις

1. Τεκμηριωμένες διαδικασίες και συμπλήρωση αντίστοιχων καταλόγων ελέγχου ώστε:

α) να υποστηριχθεί το έργο της επιτροπής παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και να της παρασχεθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και ιδίως δεδομένα που αφορούν την πρόοδο του εθνικού προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του, δημοσιονομικά δεδομένα και δεδομένα που αφορούν τους δείκτες και τα ορόσημα·

β) να καταρτιστούν ετήσιες και τελικές εκθέσεις εφαρμογής και να υποβληθούν στην Επιτροπή·

γ) να καταρτιστούν τα έγγραφα που απαρτίζουν την αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου, που αναφέρεται στο άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014·

δ) να διασφαλιστεί ότι η ανώτερη διοίκηση έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εκθέσεις και πληροφορίες για την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων για τα οποία είναι αρμόδια· και

ε) να διασφαλιστεί ότι η ανώτερη διοίκηση έχει λάβει τις εκθέσεις των ανεξάρτητων αξιολογήσεων ή λογιστικών ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων τους.

2. Τεκμηριωμένες διαδικασίες για την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση, εάν η υπεύθυνη αρχή έχει αναθέσει την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλον φορέα.

B)    Παρακολούθηση άλλων καθηκόντων που δεν ασκούνται από τις ίδιες τις αρχές

1. Σε περίπτωση φορέων που ενεργούν υπό την ευθύνη της υπεύθυνης αρχής, εξαιρουμένων των εντεταλμένων αρχών, διαδικασίες που διασφαλίζουν τη δημιουργία εποπτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

2. Σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης ελεγκτικών δραστηριοτήτων, διαδικασίες που διασφαλίζουν τη δημιουργία εποπτικών μηχανισμών για την κατοχύρωση κοινής μεθόδου ελέγχου και της συνοχής των εργασιών.

3. Όταν η υπεύθυνη αρχή αναθέτει κατ' εξουσιοδότηση δραστηριότητες, διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Υπόδειγμα για την έκθεση ετήσιου ελέγχου

Ετήσια έκθεση ελέγχου [ΤΑΜΕΙΟ]

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.1 Προσδιορισμός της αρχής ελέγχου και άλλων φορέων που συμμετείχαν στην κατάρτιση της έκθεσης.

1.2 Περίοδος αναφοράς (ήτοι το οικονομικό έτος ( 5 )).

2.   ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ/ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑ/-ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (κατά περίπτωση)

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

2.1 Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν σημαντικές αλλαγές στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των αρμόδιων αρχών (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε μεταβίβασης καθηκόντων), την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών, καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ελεγκτική εργασία.

2.2 Με βάση τις ελεγκτικές εργασίες που διεξήγαγε η ελεγκτική αρχή, επιβεβαίωση του κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής.

2.3 Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων στην ορίζουσα αρχή που αφορούν τη συμμόρφωση της υπεύθυνης αρχής με τα κριτήρια ορισμού που καθορίζονται στο άρθρο 2.2 και στο παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής.

3.   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.1 Λεπτομέρειες σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στη στρατηγική ελέγχου και επεξήγηση των λόγων των συγκεκριμένων αλλαγών, ιδίως λεπτομέρειες για τυχόν τροποποιήσεις στη μέθοδο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των δαπανών (βλέπε κεφάλαιο 5 παρακάτω).

4.   ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

4.1 Αναλυτικά στοιχεία των φορέων που διενήργησαν ελέγχους συστημάτων για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ταμείου (όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής).

4.2 Όσον αφορά τον πίνακα 10.1 «Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων» που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου, περιγραφή των κυριότερων πορισμάτων και συμπερασμάτων που προκύπτουν από τους ελέγχους συστημάτων όσον αφορά βασικές απαιτήσεις.

4.3 Διευκρίνιση του κατά πόσον τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν θεωρήθηκαν συστημικού χαρακτήρα, ποσοτικοποίηση των παράτυπων δημοσιονομικών δεδομένων και εφαρμοστέα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των εν λόγω συστημικών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών δημοσιονομικών διορθώσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 378/2015.

4.4 Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των συστάσεων ελέγχου που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων συστημάτων που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

5.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

5.1 Αναλυτικά στοιχεία των φορέων που διενήργησαν τους ελέγχους των δαπανών (όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 παράγραφος 3 και 14 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής).

5.2 Περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας δειγματοληψίας ( 6 ), προσδιορίζοντας τις παραμέτρους δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκαν και τους υπολογισμούς και την επαγγελματική κρίση που εφαρμόστηκαν για την επιλογή του δείγματος ( 7 ), τον υπολογισμό του συνολικού ποσοστού σφάλματος (συμπεριλαμβανομένης της διαστρωμάτωσης, κατά περίπτωση) και πληροφορίες σχετικά με την ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας με τη στρατηγική ελέγχου. Σε περίπτωση που εφαρμόστηκε διαστρωμάτωση, θα πρέπει να περιγραφούν οι παράμετροι των στρωμάτων.

5.3 Ανάλυση των κυριότερων αποτελεσμάτων των ελέγχων των δαπανών, με περιγραφή του αριθμού των στοιχείων του δείγματος που ελέγχθηκαν, των αντίστοιχων ποσών και του τύπου των δημοσιονομικών στοιχείων που ελέγχθηκαν, της φύσης ( 8 ) και του τύπου ( 9 ) των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν και των εφαρμοζόμενων διορθωτικών μέτρων που πρότεινε η ελεγκτική αρχή (συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αποφυγή παρόμοιων σφαλμάτων στο μέλλον, δημοσιονομικών διορθώσεων για τις μεμονωμένες παρατυπίες που εντοπίστηκαν, καθώς και τυχόν εφαρμοζόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων κατά παρέκταση ή κατ' αποκοπή ( 10 )). Σε περίπτωση που εφαρμόζεται διαστρωμάτωση, θα πρέπει να παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα στρώματα στο συγκεκριμένο τμήμα και μια σύνοψη στον πίνακα 10.2 «Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών» που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου.

5.4 Εάν το δείγμα ελέγχου περιλαμβάνει ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές που εκκαθαρίζουν προκαταβολές που έχουν δηλωθεί στους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, το ποσό των προκαταβολών που εμπίπτουν στο πεδίο των ελέγχων των δαπανών, τα σφάλματα που εντοπίστηκαν και οι εφαρμοζόμενες δημοσιονομικές διορθώσεις σχετικά με τις εν λόγω προκαταβολές παρουσιάζονται στον πίνακα 10.3 «Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες» που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση ελέγχου.

5.5 Επεξήγηση του τρόπου υπολογισμού των ποσοστών σφάλματος που παρουσιάζονται στον πίνακα 10.2 και, κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τους λογιστικούς ελέγχους σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες παρουσιάζονται στον πίνακα 10.3.

5.6 Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους των δαπανών θεωρούνται συστημικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου συνεπάγονται κίνδυνο για άλλες πληρωμές, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικοποίησης των επιπτώσεών τους στον πληθυσμό και τυχόν σχετικών δημοσιονομικών διορθώσεων.

5.7 Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υλοποίησης διορθωτικών μέτρων από την υπεύθυνη αρχή, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών διορθώσεων που προτείνονται από την ελεγκτική αρχή ως αποτέλεσμα των ελέγχων δαπανών πριν από την υποβολή των «οριστικών λογαριασμών» στην Επιτροπή. Θα πρέπει να γνωστοποιούνται τυχόν αποκλίσεις μεταξύ των διορθώσεων που προτείνει η ελεγκτική αρχή και των διορθώσεων που εφαρμόζει η υπεύθυνη αρχή.

5.8 Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των λογιστικών ελέγχων των δαπανών που διενεργήθηκαν σε προηγούμενα έτη, ιδίως όσον αφορά τις ανεπάρκειες συστημικού χαρακτήρα.

6.   ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

6.1 Αναλυτικά στοιχεία των φορέων που διενήργησαν τους ελέγχους των λογαριασμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 14.5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής).

6.2 Περιγραφή της προσέγγισης ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για την επαλήθευση των δημοσιονομικών στοιχείων στους λογαριασμούς που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβάλλεται από την υπεύθυνη αρχή όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής. Αυτό περιλαμβάνει αναφορά στις ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των λογιστικών ελέγχων των συστημάτων (που αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα 4) και των δαπανών (που αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα 5) όσον αφορά τη βεβαιότητα που απαιτείται για τους λογαριασμούς.

6.3 Συμπεράσματα που συνάγονται από τον έλεγχο των λογαριασμών σχετικά με την ακριβή εικόνα των δημοσιονομικών στοιχείων στους λογαριασμούς που συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής του ετήσιου υπολοίπου που υποβάλλεται από την υπεύθυνη αρχή, καθώς και τις δημοσιονομικές διορθώσεις που πραγματοποιήθηκαν και αντικατοπτρίζονται στους λογαριασμούς ως αποτέλεσμα των εν λόγω ελέγχων.

6.4 Διευκρίνιση του κατά πόσον τυχόν παρατυπίες που εντοπίστηκαν θεωρήθηκαν συστημικού χαρακτήρα και αναφορά στα εφαρμοστέα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

7.   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (κατά περίπτωση)

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

7.1 Περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού μεταξύ της ελεγκτικής αρχής και τυχόν ελεγκτικών φορέων που διενέργησαν ελέγχους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1042/2014 της Επιτροπής, κατά περίπτωση.

7.2 Περιγραφή της διαδικασίας εποπτείας και αξιολόγησης της ποιότητας ελέγχου που εφαρμόζει η ελεγκτική αρχή στην ελεγκτική εργασία που διενεργείται από τους εν λόγω ελεγκτικούς φορείς.

8.   ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το παρόν τμήμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

8.1 Κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την αναφορά περιπτώσεων απάτης και υπονοιών απάτης που εντοπίζονται στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται από την ελεγκτική αρχή (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αναφέρονται από άλλους εθνικούς ή ενωσιακούς φορείς και σχετίζονται με πράξεις που ελέγχονται από την αρχή ελέγχου), καθώς και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

8.2 Κατά περίπτωση, γεγονότα που συνέβησαν μετά την υποβολή των «σχεδίων λογαριασμών» για το οικονομικό έτος στην ελεγκτική αρχή και πριν από τη διαβίβαση της σχετικής ετήσιας έκθεσης ελέγχου στην Επιτροπή, που μπορεί να είναι χρήσιμη για τη γνώμη που εκδίδεται από την ελεγκτική αρχή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποκαλυφθούν και να επεξηγηθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των δημοσιονομικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή στα «σχέδια λογαριασμών» (ήτοι στον πληθυσμό από τον οποίο προέκυψε το δείγμα ελέγχου ( 11 )) και των οριστικών λογαριασμών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή.

9.   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

9.1 Αναφορά στο συνολικό επίπεδο βεβαιότητας όσον αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου ( 12 ) και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτό το επίπεδο από τον συνδυασμό των αποτελεσμάτων των λογιστικών ελέγχων των συστημάτων, των ελέγχων δαπανών και των ελέγχων λογαριασμών. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η ελεγκτική αρχή λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών που διενεργούνται από άλλους εθνικούς ή κοινοτικούς ελεγκτικούς φορείς που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα οικονομικά στοιχεία που δηλώθηκαν για το οικονομικό έτος.

9.2 Αξιολόγηση τυχόν μέτρων μετριασμού και διορθωτικών μέτρων που εφαρμόζει η υπεύθυνη αρχή, όπως δημοσιονομικές διορθώσεις, και ένδειξη του κατά πόσο απαιτούνται συμπληρωματικά διορθωτικά μέτρα τόσο από συστημική όσο και από δημοσιονομική σκοπιά.

10.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

10.1 Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτων (το υπόδειγμα ορίζεται παρακάτω)

10.2 Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανών (το υπόδειγμα ορίζεται παρακάτω)

10.3 Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες (κατά περίπτωση)

10.1 Αποτελέσματα των ελέγχων συστημάτωνΕλεγχόμενος φορέας (π.χ. υπεύθυνη αρχή, εντεταλμένη αρχή κ.λπ.)

Τίτλος του ελέγχου

Ημερομηνία της τελικής έκθεσης ελέγχου

Βασικές απαιτήσεις (κατά περίπτωση)

[όπως ορίζεται στον πίνακα 1 – Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 378/2015 της Επιτροπής]

 

 

KR 1

KR2

KR3

KR4

KR5

KR6

KR7

KR8

KR9

Συνολική εκτίμηση (κατηγορία 1, 2, 3, 4) (όπως ορίζεται στον πίνακα 2 – Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 378/2015 της Επιτροπής)

Παρατηρήσεις

 

 

 

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

 

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

(1)   Κατηγορία 1, 2, 3, 4 όπως ορίζεται στον πίνακα 2 – Παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 378/2015 της Επιτροπής

10.2 Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων των δαπανώνΑ

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

Ζ

Η

Θ

Ι

 

Ταμείο/τύπος πληρωμής (1)

Ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί στον πληθυσμό ή τον υποπληθυσμό στα «σχέδια λογαριασμών» από τα οποία αντλήθηκε το δείγμα (2)

Δείγμα ελέγχου (ποσό σε ευρώ) (3)

Δείγμα ελέγχου (ως % του πληθυσμού) [Δ = Γ/Β]

Αριθμός των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν από την ελεγκτική αρχή στο δείγμα ευρώ (4)

Ποσοστό σφάλματος % στο δείγμα

[ΣΤ = Ζ/Γ] (4)

Συνολικό ποσοστό σφάλματος στον πληθυσμό (5)

Συνολικός αριθμός σφαλμάτων (ποσό σε ευρώ)

[Η = Ζ * Β]

Δημοσιονομικές διορθώσεις

(ποσό σε ευρώ) που εφαρμόστηκαν από την υπεύθυνη αρχή συνεπεία του συνολικού ποσοστού σφάλματος (6)

Υπολειμματικό συνολικό ποσοστό σφάλματος (7)

[Ι = (Η – Θ)/Β]

Παρατηρήσεις

Στρώματα (κατά περίπτωση) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (Α)

Σύνολο (Β)

Ποσό ευρώ

%

 

 

 

 

 

 

 

10:3 Αποτελέσματα των λογιστικών ελέγχων σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες (8)ΙΑ

ΙΒ

ΙΓ

ΙΔ

ΙΕ

 

Περιγραφή

Ταμείο/σχέδιο/αριθμός αναφοράς πληρωμής.

Πρόσθετες ελεγχθείσες δαπάνες (3)

Αριθμός σφαλμάτων στις πρόσθετες ελεγχθείσες δαπάνες (4)

Δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από την υπεύθυνη αρχή στις πρόσθετες ελεγχθείσες δαπάνες (6)

Παρατηρήσεις

Δαπάνες που συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές ή τις τελικές πληρωμές που περιλαμβάνονται στο τυχαίο/στατιστικό δείγμα

 

 

 

 

 

Άλλο (να περιγραφεί) …

 

 

 

 

 

(1) Εάν τα δημοσιονομικά στοιχεία –ήτοι ο πληθυσμός ελέγχου– χωρίζονται σε διαφορετικά στρώματα (π.χ. προκαταβολές, ενδιάμεσες πληρωμές ή τελικές πληρωμές, άλλα), οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ανά στρώμα, κατά περίπτωση. Μία γραμμή για κάθε στρώμα και οι παράμετροι του στρώματος θα πρέπει να περιγράφονται στο τμήμα 5 της ετήσιας έκθεσης ελέγχου.

(2) Η στήλη Β αναφέρεται στον ελεγχόμενο πληθυσμό, ήτοι στα «σχέδια λογαριασμών» που αντιπροσωπεύουν όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την υπεύθυνη αρχή κατά το τρέχον οικονομικό έτος από το οποίο προέκυψε το δείγμα.

(3) Εάν το δείγμα ελέγχου που προέκυψε από το τρέχον οικονομικό έτος περιλαμβάνει ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές που εκκαθαρίζουν προκαταβολές οι οποίες έχουν δηλωθεί στους λογαριασμούς προηγούμενων οικονομικών ετών, οι εν λόγω προκαταβολές εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των δαπανών για τις ενδιάμεσες πληρωμές και/ή την τελική πληρωμή του δείγματος.

Ωστόσο, για τους σκοπούς υποβολής εκθέσεων, μόνο τα δείγματα ενδιάμεσων πληρωμών ή τελικών πληρωμών που έχουν ληφθεί από τα σχέδια λογαριασμών του τρέχοντος οικονομικού έτους αναφέρονται στον πίνακα 10.2 (στήλη Γ) και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της κάλυψης ελέγχου για το τρέχον οικονομικό έτος (στήλη Δ).

Το «ποσό των προκαταβολών» που εκκαθαρίζεται με ενδιάμεσες πληρωμές και/ή τελικές πληρωμές και επαληθεύεται στο πλαίσιο των ελέγχων των δαπανών αναφέρεται στον πίνακα 10.3, στη στήλη ΙΓ. Βλέπε επίσης υποσημείωση 8.

(4) Η ελεγκτική αρχή αναφέρει τα σφάλματα που εντοπίστηκαν στο δείγμα (ως ποσά και ως ποσοστό του δείγματος) πριν από την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων από την υπεύθυνη αρχή ως αποτέλεσμα των ελεγκτικών εργασιών που διενεργήθηκαν από την ελεγκτική αρχή.

Μόνο το ποσό των σφαλμάτων που σχετίζονται με τις ελεγχθείσες ενδιάμεσες πληρωμές ή τις τελικές πληρωμές που προέρχονται από τα σχέδια λογαριασμών του τρέχοντος οικονομικού έτους λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό και την υποβολή εκθέσεων για τον αριθμό σφαλμάτων και του ποσοστού σφαλμάτων στον πίνακα 10.2, στήλες Ε και ΣΤ.

Το ποσό των εντοπισθέντων σφαλμάτων που έχουν αντίκτυπο στο εκκαθαρισμένο «ποσό των προκαταβολών» θα πρέπει να αναφέρεται στον πίνακα 10.3 στήλη ΙΔ.

(5) Το συνολικό ποσοστό σφάλματος στον πληθυσμό είναι η εκτίμηση της ελεγκτικής αρχής για το συνολικό ποσοστό σφάλματος στα «σχέδια λογαριασμών» για το τρέχον οικονομικό έτος. Το συνολικό ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται πριν από την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων από την υπεύθυνη αρχή.

Η ελεγκτική αρχή περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του συνολικού ποσοστού σφάλματος, καθώς και των σχετικών υπολογισμών (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τη διαστρωμάτωση, κατά περίπτωση) στο τμήμα 5 της ετήσιας έκθεσης ελέγχου. Κατ' αρχήν, το συνολικό ποσοστό σφάλματος είναι το άθροισμα των προβλεπόμενων τυχαίων σφαλμάτων και, κατά περίπτωση, του συνολικού αριθμού των συστημικών σφαλμάτων στον πληθυσμό και τυχόν μη διορθωμένων ανωμαλιών, διαιρούμενων με τον πληθυσμό.

(6) Στη στήλη Θ θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι δημοσιονομικές διορθώσεις που εφαρμόστηκαν από την υπεύθυνη αρχή αποκλειστικά στον ελεγχόμενο πληθυσμό, ήτοι τα «σχέδια λογαριασμών» για το τρέχον οικονομικό έτος από το οποίο προέκυψε το δείγμα.

Τυχόν δημοσιονομικές διορθώσεις σχετικά με τον εκκαθαρισμένο «όγκο προκαταβολών» θα πρέπει να αναφέρονται στον πίνακα 10.3, στη στήλη ΙΕ.

(7) Η στήλη Ι θα πρέπει να γνωστοποιεί το υπολειμματικό ποσοστό σφάλματος στους λογαριασμούς μετά την εφαρμογή των δημοσιονομικών διορθώσεων από την υπεύθυνη αρχή αποκλειστικά για το τρέχον οικονομικό έτος.

Τυχόν μη διορθωμένα σφάλματα στο εκκαθαρισμένο «ποσό των προκαταβολών» δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του υπολειμματικού ποσοστού σφάλματος για τους λογαριασμούς του τρέχοντος οικονομικού έτους.

(8) Στον πίνακα 10.3, η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να αναφέρει τα αποτελέσματα τυχόν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε στοιχεία διαφορετικά από τα ποσά του δείγματος που αναφέρονται στον πίνακα 10.2. Εάν η ελεγκτική αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθούν συμπληρωματικοί έλεγχοι (π.χ. έλεγχοι βάσει κινδύνου, έλεγχοι για αρνητικές ή μηδενικές πληρωμές), τα αποτελέσματα των εν λόγω πρόσθετων ελέγχων θα πρέπει να παρουσιαστούν επίσης στον πίνακα 10.3.( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 802/2014, της 24ης Ιουλίου 2014, για την εκπόνηση υποδειγμάτων για τα εθνικά προγράμματα και τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 219 της 25.7.2014, σ. 22).

( 2 ) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

( 3 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/378 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και την εκτέλεση της εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση (ΕΕ L 64 της 7.3.2015, σ. 30).

( 4 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/840 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2015, για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 134 της 30.5.2015, σ. 1).

( 5 ) Όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 514/2014.

( 6 ) Οι παράμετροι δειγματοληψίας περιλαμβάνουν τη μονάδα δειγματοληψίας, την αξία και το μέγεθος του πληθυσμού, την αξία και το μέγεθος του δείγματος, την κάλυψη του ελέγχου (σε ευρώ και το ποσοστό των καλυπτόμενων στοιχείων και ποσών) καθώς και τα κριτήρια δειγματοληψίας. Για τη στατιστική δειγματοληψία θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το επίπεδο σημαντικότητας, το επίπεδο εμπιστοσύνης, το αναμενόμενο ποσοστό σφάλματος και το διάστημα δειγματοληψίας.

( 7 ) Σε περίπτωση εφαρμογής μη στατιστικής δειγματοληψίας, η ελεγκτική αρχή θα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διασφάλιση του τυχαίου χαρακτήρα του δείγματος (και της αντιπροσωπευτικότητάς του) και για την εξασφάλιση επαρκούς μεγέθους του δείγματος ώστε να είναι σε θέση η ελεγκτική αρχή να εκτιμήσει το συνολικό ποσοστό σφάλματος του πληθυσμού και να συντάξει αξιόπιστη γνώμη λογιστικού ελέγχου.

( 8 ) Για παράδειγμα: επιλεξιμότητα, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις.

( 9 ) Τυχαία, συστηματικά ή ασυνήθη σφάλματα.

( 10 ) Οι κατ' αποκοπή και/ή κατά παρέκταση δημοσιονομικές διορθώσεις ενδέχεται να ισχύουν, για παράδειγμα, εάν υπάρχουν συστημικά σφάλματα και/ή εάν το συνολικό ποσοστό σφάλματος στα σχέδια λογαριασμών είναι σημαντικό.

( 11 ) Στήλη Β του πίνακα 10.2.

( 12 ) Το συνολικό επίπεδο βεβαιότητας αντιστοιχεί σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/646 της Επιτροπής: Κατηγορία 1 (Λειτουργεί καλά. Δεν απαιτούνται καθόλου ή απαιτούνται ελάχιστες βελτιώσεις, Κατηγορία 2 (Λειτουργεί. Απαιτούνται ορισμένες βελτιώσεις), Κατηγορία 3 (Λειτουργεί μερικώς. Απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις) και η Κατηγορία 4 (Ουσιαστικά δεν λειτουργεί).