02013R1370 — EL — 01.08.2017 — 004.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1370/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων

(ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/591 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 15ης Απριλίου 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/795 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 11ης Απριλίου 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1042 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2145 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2016

  L 333

1

8.12.2016


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 130, 19.5.2016, σ.  25 (1370/2013)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EE) αριθ. 1370/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2013

για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντωνΆρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

▼C1

Ο παρών κανονισμός προβλέπει μέτρα για τον καθορισμό τιμών, εισφορών, ενισχύσεων και ποσοτικών περιορισμών σε σχέση με την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

▼M4

Άρθρο 1α

Κατώτατες τιμές αναφοράς

1.  Καθορίζονται οι εξής κατώτατες τιμές αναφοράς:

α) για τον τομέα των σιτηρών: 101,31 EUR/τόνο, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους·

β) για το αναποφλοίωτο ρύζι: 150 EUR/τόνο για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο παράρτημα III σημείο Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το στάδιο της χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων που παραδίδονται στην αποθήκη, πριν από την εκφόρτωσή τους·

γ) για τη ζάχαρη ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο παράρτημα III σημείο Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για τη μη συσκευασμένη ζάχαρη, στη θύρα του εργοστασίου:

i) για τη λευκή ζάχαρη: 404,4 EUR/τόνο·

ii) για την ακατέργαστη ζάχαρη: 335,2 EUR/τόνο·

δ) για τον τομέα του βοείου κρέατος: 2 224 EUR/τόνο για τα σφάγια αρσενικών βοοειδών κλάσης διάπλασης/κλάσης κατάστασης πάχυνσης R3, όπως ορίζεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·

ε) για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:

i) 246,39 EUR ανά 100 kg για το βούτυρο,

ii) 169,80 EUR ανά 100 kg για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη·

στ) για το χοίρειο κρέας: 1 509,39 EUR/τόνο για τα σφάγια χοίρων ποιοτικού τύπου οριζόμενου βάσει του βάρους και της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας, όπως προβλέπεται στην ενωσιακή κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων χοίρων που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Β του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ως εξής:

i) σφάγια βάρους από 60 έως λιγότερο από 120 kg: κλάση διάπλασης Ε·

ii) σφάγια βάρους από 120 έως 180 kg: κλάση διάπλασης R·

ζ) για τον τομέα του ελαιολάδου:

i) 1 779 EUR/τόνο για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο·

ii) 1 710 EUR/τόνο για το παρθένο ελαιόλαδο·

iii) 1 524 EUR/τόνο για το ελαιόλαδο λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών· το ποσό αυτό μειώνεται κατά 36,70 EUR/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

2.  Οι κατώτατες τιμές αναφοράς της παραγράφου 1 αναθεωρούνται από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη αντικειμενικών κριτηρίων, ιδιαίτερα των εξελίξεων στην παραγωγή, του κόστους παραγωγής (ιδιαίτερα των εισροών) και των τάσεων στην αγορά. Όταν απαιτείται, οι κατώτατες τιμές αναφοράς επικαιροποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ βάσει των εξελίξεων στην παραγωγή και τις αγορές.

3.  Οι αναφορές σε κατώτατες τιμές αναφοράς στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 νοούνται ως αναφορές στις κατώτατες τιμές που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

▼M4

Άρθρο 2

Τιμές δημόσιας παρέμβασης

1.  Το επίπεδο της τιμής δημόσιας παρέμβασης:

α) για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, το αναποφλοίωτο ρύζι και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ισούται με τις αντίστοιχες κατώτατες τιμές αναφοράς που ορίζονται στο άρθρο 1α στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει τις αντίστοιχες κατώτατες τιμές αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

β) για το βούτυρο ισούται με το 90 % της κατώτατης τιμής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 1α στην περίπτωση αγοράς σε καθορισμένη τιμή και δεν υπερβαίνει το 90 % αυτής της κατώτατης τιμής αναφοράς στην περίπτωση αγοράς με διαγωνισμό·

γ) για το βόειο και το χοίρειο κρέας δεν υπερβαίνει το 85 % της κατώτατης τιμής αναφοράςπου ορίζεται στο άρθρο 1α.

2.  Οι τιμές δημόσιας παρέμβασης για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και το αναποφλοίωτο ρύζι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσαρμόζονται με προσαυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές αυτές βάσει των κύριων ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα.

3.  Η Επιτροπή προσδιορίζει με εκτελεστικές πράξεις τις αυξήσεις ή μειώσεις της τιμής παρέμβασης των προϊόντων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου. Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

▼B

Άρθρο 3

Τιμές αγοράς και ισχύοντες ποσοτικοί περιορισμοί

1.  Όταν ανοίγει η δημόσια παρέμβαση σύμφωνα με το σημείο α) του άρθρου 13, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, η αγορά γίνεται στην καθορισμένη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού τηρουμένων των ακόλουθων ποσοτικών περιορισμών για κάθε περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, αντιστοίχως:

α) για τον μαλακό σίτο, 3 εκατ. τόνοι,

β) για το βούτυρο, 50 000 τόνοι,

γ) για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, 109 000 τόνοι.

▼M3

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, το έτος 2016, τα ποσοτικά όρια για την αγορά βουτύρου και αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη από την παρέμβαση σε καθορισμένη τιμή καθορίζονται σε 100 000 τόνους όσον αφορά το βούτυρο και σε 350 000 τόνους όσον αφορά το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Ποσότητες που ενδεχομένως αγοράζονται σε περίπτωση εν εξελίξει διαδικασίας διαγωνισμού κατά την 29η Ιουνίου 2016 δεν υπολογίζονται στα ανωτέρω αναφερθέντα ποσοτικά όρια.

▼B

2.  Όταν η δημόσια παρέμβαση ανοίγει σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013:

α) για τον μαλακό σίτο, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ποσοτικών ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και

β) για τον σκληρό σίτο, το κριθάρι, τον αραβόσιτο, το αναποφλοίωτο ρύζι και το βόειο κρέας

η αγορά γίνεται με διαδικασία διαγωνισμού προκειμένου να προσδιορισθεί η ανώτατη τιμή αγοράς.

Η ανώτατη τιμή αγοράς δεν υπερβαίνει το οικείο επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του παρόντος κανονισμού και ορίζεται με εκτελεστικές πράξεις.

3.  Σε ειδικές και δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις:

α) για τον περιορισμό των διαδικασιών διαγωνισμού σε ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους, ή

β) με την επιφύλαξη του άρθρου 2, παρ. 1, καθορίζοντας τις τιμές αγοράς για τη δημόσια παρέμβαση ανά κράτος μέλος ή ανά περιφέρεια κράτους μέλους βάσει των καταγραφόμενων μέσων αγοραίων τιμών.

4.  Οι τιμές αγοράς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και 3 για το μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι, και το αναποφλοίωτο ρύζι προσαρμόζονται από αυξήσεις ή μειώσεις στις τιμές αυτές βάσει των κύριων ποιοτικών κριτηρίων για τα εν λόγω προϊόντα.

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις που προσδιορίζουν τις αυξήσεις ή μειώσεις.

5.  Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

6.  Η Επιτροπή θεσπίζει, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2, τις αναγκαίες εκτελεστικές πράξεις:

α) για την τήρηση των περιορισμών παρέμβασης που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και

β) την εφαρμογή της διαδικασίας διαγωνισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για το μαλακό σιτάρι, το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη πέραν των ποσοτικών περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση

1.  Για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού, (ΕΕ) αριθ 1308/2013 εφόσον χορηγείται ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του εν λόγω κανονισμού, είτε προκηρύσσεται διαγωνισμός για περιορισμένο χρονικό διάστημα, είτε η ενίσχυση καθορίζεται εκ των προτέρων. Η ενίσχυση μπορεί να καθορίζεται ανά κράτος μέλος η περιφέρεια κράτους μέλους.

2.  Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις:

α) εφόσον εφαρμόζεται διαδικασία διαγωνισμού, προσδιορίζοντας το μέγιστο ποσό ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση,

β) εφόσον η ενίσχυση είναι εκ των προτέρων καθορισμένη, προσδιορίζοντας το ποσό βάσει του κόστους αποθεματοποίησης και/ή άλλων σχετικών στοιχείων της αγοράς.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

▼M2

Άρθρο 5

Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών στα σχολεία και την παροχή γάλακτος στα σχολεία, συνοδευτικά εκπαιδευτικά μέτρα και συναφή έξοδα

1.  Η ενωσιακή ενίσχυση για τη χρηματοδότηση συνοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν υπερβαίνει το 15 % των οριστικών ετήσιων κονδυλίων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ενωσιακή ενίσχυση για τα συναφή έξοδα, που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, δεν υπερβαίνει συνολικά το 10 % των οριστικών ετήσιων κονδυλίων των κρατών μελών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του ανώτατου ύψους της ενωσιακής ενίσχυσης ανά κατηγορία των εν λόγω εξόδων ως ποσοστού των οριστικών ετήσιων κονδυλίων των κρατών μελών ή ως ποσοστού του κόστους των οικείων προϊόντων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.  Το ποσό της ενωσιακής ενίσχυσης για το γαλακτοκομικό συστατικό των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ/100 κιλά.

4.  Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 χορηγείται σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και βάσει των κριτηρίων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Από την 1η Αυγούστου 2017 έως τις 31 Ιουλίου 2023 τα ενδεικτικά κονδύλια της ενίσχυσης που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθορίζονται για κάθε κράτος μέλος στο παράρτημα I. Όσον αφορά την Κροατία, κατά την περίοδο αυτή δεν εφαρμόζεται το σημείο γ) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Από την 1η Αυγούστου 2023 η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν, βάσει των κριτηρίων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 23α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα ενδεικτικά κονδύλια, για κάθε κράτος μέλος, της ενίσχυσης που αναφέρεται στα στοιχεία α) και β) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου1 του άρθρου 23α του ανωτέρω κανονισμού. Ωστόσο, τα κράτη μέλη λαμβάνουν το καθένα ενωσιακή ενίσχυση ύψους τουλάχιστον 290 000 ευρώ για τη διανομή οπωροκηπευτικών στα σχολεία και ενωσιακή ενίσχυση τουλάχιστον 193 000 ευρώ για τη διανομή γάλακτος στα σχολεία, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί τουλάχιστον ανά τριετία κατά πόσον τα ενδεικτικά κονδύλια παραμένουν σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 23α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Εφόσον είναι απαραίτητο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό νέων ενδεικτικών κονδυλίων.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο εκδίδονται σύμφωνα με την εξεταστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

5.  Εάν για ένα δεδομένο έτος τα κράτη μέλη δεν έχουν υποβάλει αίτηση ενωσιακής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή έχουν ζητήσει μέρος μόνο του ενδεικτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ανακατανέμει το ενδεικτικό κονδύλιο ή το μέρος του που δεν έχει ζητηθεί σε εκείνα τα κράτη μέλη που έχουν γνωστοποιήσει την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερο ποσό από εκείνο του ενδεικτικού κονδυλίου που τους αναλογεί.

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια της εν λόγω ανακατανομής, η οποία βασίζεται στο κριτήριο του σημείου α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 άρθρου 23α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και περιορίζεται ανάλογα με το επίπεδο χρήσης του οριστικού κονδυλίου ενωσιακής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, από το συγκεκριμένο κράτος μέλος για το σχολικό έτος που ολοκληρώθηκε πριν από την υποβολή του ετήσιου αιτήματος για τη χορήγηση ενωσιακής ενίσχυσης.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6.  Η Επιτροπή, αφού λάβει τα αιτήματα των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 23α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, εκδίδει κατ' έτος εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν την οριστική κατανομή της ενίσχυσης για την παροχή οπωροκηπευτικών στα σχολεία και την παροχή γάλακτος στα σχολεία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών, εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 23α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, λαμβανομένων υπόψη των μεταφορών που αναφέρονται στο άρθρο 23α παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

▼B

Άρθρο 7

Τέλος παραγωγής για τον τομέα της ζάχαρης

1.  Το τέλος παραγωγής για την ποσόστωση ζάχαρης, την ποσόστωση ισογλυκόζης και την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης που προβλέπεται στο άρθρο 128 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 καθορίζεται στα 12 EUR ανά τόνο για την ποσόστωση ζάχαρης και την ποσόστωση σιροπιού ινουλίνης. Για την ισογλυκόζη, το τέλος παραγωγής ορίζεται στο 50 % του τέλους που επιβάλλεται στη ζάχαρη.

2.  Το σύνολο του τέλους παραγωγής που καταβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιβάλλεται από το κράτος μέλος στις επιχειρήσεις της επικράτειάς του, βάσει της ποσόστωσης που διαθέτουν για τη σχετική περίοδο εμπορίας.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου της σχετικής περιόδου εμπορίας.

3.  Οι ενωσιακές επιχειρήσεις ζάχαρης και σιροπιού ινουλίνης μπορούν να απαιτούν από τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων ή ζαχαροκάλαμου ή από τους προμηθευτές κιχωρίου να καλύπτουν έως και το 50 % του σχετικού τέλους παραγωγής.

Άρθρο 8

Επιστροφή στην παραγωγή για τον τομέα της ζάχαρης

Η Επιστροφή στην παραγωγή για τον τομέα της ζάχαρης που προβλέπεται στο άρθρο 129 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 καθορίζεται από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων με βάση:

α) το κόστος που προκύπτει από τη χρήση εισαγόμενης ζάχαρης, το οποίο θα επιβαρύνει τη βιομηχανία σε περίπτωση εφοδιασμού της στην παγκόσμια αγορά· και

▼M4

β) την τιμή των πλεονασμάτων ζάχαρης που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ή, εάν δεν υπάρχουν πλεονάσματα ζάχαρης στην αγορά αυτή, την κατώτατη τιμή αναφοράς για τη ζάχαρη που καθορίζεται στο άρθρο 1α σημείο γ).

▼B

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα

1.  Η ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης που προβλέπεται στο άρθρο 135 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 ανέρχεται σε 26,29 EUR ανά τόνο μέχρι το τέλος του έτους εμπορίας 2016/2017 για τη ζάχαρη που αναφέρεται στο σημείο στ) του άρθρου 6 του στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

2.  Η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στα ζαχαρότευτλα του ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο σημείο Β του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013.

3.  Οι επιχειρήσεις ζάχαρης που αγοράζουν εντός ποσόστωσης τεύτλα κατάλληλα για μεταποίηση σε ζάχαρη τα οποία προορίζονται για μεταποίηση σε εντός ποσόστωσης ζάχαρη υποχρεούνται να καταβάλλουν τουλάχιστον την ελάχιστη τιμή, αναπροσαρμοσμένη προς τα άνω ή προς τα κάτω ώστε να λαμβάνονται υπόψη αποκλίσεις από την τυπική ποιότητα. Οι αυξήσεις ή μειώσεις αυτές καθορίζονται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2.

4.  Για τις ποσότητες ζαχαροτεύτλων που αντιστοιχούν στις ποσότητες βιομηχανικής ζάχαρης ή πλεονάσματος ζάχαρης που υπόκεινται στην εισφορά επί του πλεονάσματος που προβλέπεται στο άρθρο 11, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ζάχαρης αναπροσαρμόζει την τιμή αγοράς, ούτως ώστε να ισούται τουλάχιστον με την ελάχιστη τιμή για τα τεύτλα ποσόστωσης.

Άρθρο 10

Προσαρμογή της εθνικής ποσόστωσης ζάχαρης

Το Συμβούλιο μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 3 της Συνθήκης, επί προτάσεως της Επιτροπής, να προσαρμόζει τις ποσοστώσεις του Παραρτήματος ΧΙΙ κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 κατόπιν αποφάσεων των κρατών μελών που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 138 του ανωτέρω κανονισμού.

Άρθρο 11

Εισφορά επί του πλεονάσματος στον τομέα της ζάχαρης

1.  Καθορίζεται εισφορά επί του πλεονάσματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 142 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 σε επίπεδο επαρκώς υψηλό ώστε να αποφεύγεται η σώρευση ποσοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή καθορίζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εισφορά επί του πλεονάσματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χρεώνεται από το κράτος μέλος στις επιχειρήσεις της επικράτειάς του βάσει των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή ποσοτήτων παραγωγής οι οποίες έχουν διαπιστωθεί για τις εν λόγω επιχειρήσεις κατά τη σχετική περίοδο εμπορίας.

Άρθρο 12

Προσωρινός μηχανισμός διαχείρισης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης

Προκειμένου να εξασφαλισθεί επαρκής και ισορροπημένη προσφορά ζάχαρης στην αγορά της Ένωσης, μέχρι τα τέλη του έτους εμπορίας 2016/2017 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, με επιφύλαξη του άρθρου 142 κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, η Επιτροπή μπορεί, για την ποσότητα και τη χρονική περίοδο που αυτό είναι απαραίτητο, να επιβάλει προσωρινά με εκτελεστικές πράξεις εισφορά επί του πλεονάσματος για την εκτός ποσοστώσεων παραγωγή που αναφέρεται στο σημείο ε) του άρθρου 139, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού.

Η Επιτροπή καθορίζει το ύψος της εισφοράς με εκτελεστικές πράξεις.

Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή

1.  Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 196 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 198 του κανονισμού αυτού, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή.

α) σε τακτικά διαστήματα, για κατάλογο προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 196, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013,

β) με τη διεξαγωγή διαγωνισμών για τα σιτηρά, το ρύζι, τη ζάχαρη, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Οι εκτελεστικές πράξεις αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.  Κατά τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για ένα προϊόν, λαμβάνονται υπόψη ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η υφιστάμενη κατάσταση και οι μελλοντικές τάσεις όσον αφορά:

(i) τις τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες του εν λόγω προϊόντος στην ενωσιακή αγορά,

(ii) τις τιμές του εν λόγω προϊόντος στη διεθνή αγορά·

β) οι στόχοι της κοινής οργάνωσης αγοράς, που συνίστανται στη διασφάλιση της ισορροπίας της εν λόγω αγοράς και της φυσικής εξέλιξης των τιμών και των συναλλαγών σε αυτήν·

γ) η ανάγκη της αποφυγής διαταραχών οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν παρατεταμένη ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην ενωσιακή αγορά·

δ) η οικονομική πτυχή των προτεινόμενων εξαγωγών·

ε) τα όρια που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τη Συνθήκη·

στ) η ανάγκη εξισορρόπησης της χρήσης ενωσιακών βασικών προϊόντων στην παρασκευή μεταποιημένων εμπορευμάτων που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες και της χρήσης προϊόντων τρίτων χωρών που γίνονται δεκτά υπό καθεστώς τελειοποίησης·

ζ) τα ευνοϊκότερα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς από τις αγορές της Ένωσης μέχρι τα λιμάνια της ή άλλους τόπους εξαγωγής, καθώς και τα έξοδα διακίνησης μέχρι τις χώρες προορισμού·

η) η ζήτηση στην αγορά της Ένωσης·

(θ) όσον αφορά τον τομέα του χοιρείου κρέατος, των αυγών και του κρέατος πουλερικών, η διαφορά που παρατηρείται όσον αφορά την τιμή, στην Ένωση και στην παγκόσμια αγορά, της ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών που είναι αναγκαία για την παραγωγή των προϊόντων των εν λόγω τομέων στην Ένωση.

3.  Το ποσό της επιστροφής μπορεί, όπου απαιτείται για να διασφαλίζεται η ταχεία ανταπόκριση στην ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση της αγοράς, να προσαρμόζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, είτε μετά από αίτηση κράτους μέλους είτε με δική της πρωτοβουλία. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Ειδικά μέτρα για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή σιτηρών και ρυζιού

1.  Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να καθορίζει διορθωτικά ποσά που εφαρμόζονται στις επιστροφές κατά την εξαγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπει το άρθρο 15 παράγραφος 2.

Εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλισθεί ταχεία ανταπόκριση στην ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση στην αγορά, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15, παρ. 2. τροποποιώντας αυτά τα διορθωτικά ποσά.

Η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει την παράγραφο αυτή στα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και του ρυζιού που εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου ( 1 ).

2.  Κατά τους πρώτους τρεις μήνες της περιόδου εμπορίας, η επιστροφή που εφαρμόζεται στις εξαγωγές βύνης, η οποία είτε βρισκόταν σε αποθεματοποίηση κατά το τέλος της προηγούμενης περιόδου εμπορίας είτε είχε παραχθεί από κριθάρι το οποίο βρισκόταν σε αποθεματοποίηση κατά τη στιγμή εκείνη, ισούται προς την επιστροφή που θα είχε εφαρμοστεί βάσει του σχετικού πιστοποιητικού εξαγωγής στις εξαγωγές του τελευταίου μήνα της προηγούμενης περιόδου εμπορίας.

3.  Η επιστροφή για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, μέρος Ι, του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013,στοιχεία α) και β), η οποία καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 199 παράγραφος 2 του κανονισμού αυτού μπορεί να προσαρμόζεται από την Επιτροπή με εκτελεστικές πράξεις, ανάλογα με τις αλλαγές του επιπέδου της τιμής παρέμβασης.

Το πρώτο εδάφιο μπορεί να εφαρμόζεται, εν όλω ή εν μέρει, στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος Ι του κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, στοιχεία γ) και δ), καθώς και στα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Ι αυτού του παραρτήματος και εξάγονται υπό μορφή μεταποιημένων εμπορευμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1216/2009. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή διορθώνει, με εκτελεστικές πράξεις, την προσαρμογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσης παραγράφου, με την εφαρμογή συντελεστή ο οποίος εκφράζει τον λόγο μεταξύ της ποσότητας βασικού προϊόντος και της ποσότητας του προϊόντος αυτού που περιέχεται στο μεταποιημένο προϊόν που εξάγεται ή χρησιμοποιείται στα εξαγόμενα εμπορεύματα.

Οι εκτελεστικές πράξεις της παρούσης παραγράφου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών, η οποία συνιστάται από τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, άρθρο 229. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 16

Πίνακας αντιστοιχίας

Οι παραπομπές σε διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μετά από την κατάργησή του από τον κανονισμό (ΕΕ) Αριθ. 1308/2013, θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Τα άρθρα 7 έως 12 ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους εμπορίας 2016/17 για τη ζάχαρη στις 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
►M2  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ◄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

κατ' άρθρο 16

▼C1Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1234/2007

Παρών κανονισμός

Άρθρο 18, παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 13 παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 18 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 18 παράγραφος 4

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 43 αα

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 31 παράγραφος 2

Άρθρο 4

Άρθρο 103ζα, παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 103ζα, παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 102 παράγραφος 4

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 102 παράγραφος 3

Άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 51 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 51 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 51 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 97

Άρθρο 8

Άρθρο 49

Άρθρο 9

Άρθρο 64 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 64 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 164 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 164 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 164 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 165

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 166

Άρθρο 14 παράγραφος 3

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2017 έως τις 31 Ιουλίου 2023

(όπως αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 4)Κράτη μέλη

Ενδεικτικά κονδύλια για την παροχή οπωροκηπευτικών στα σχολεία

Ενδεικτικά κονδύλια για την παροχή γάλακτος στα σχολεία

Βέλγιο

3 367 930

1 650 729

Βουλγαρία

2 093 779

1 020 451

Τσεχική Δημοκρατία

3 123 230

1 600 707

Δανία

1 807 661

1 460 645

Γερμανία

19 696 932

9 404 154

Εσθονία

439 163

700 309

Ιρλανδία

1 757 779

900 398

Ελλάδα

3 218 885

1 550 685

Ισπανία

12 932 647

6 302 784

Γαλλία

22 488 086

12 625 577

Κροατία

1 360 232

800 354

Ιταλία

16 711 302

8 003 535

Κύπρος

290 000

500 221

Λετονία

633 672

700 309

Λιθουανία

900 888

1 032 456

Λουξεμβούργο

290 000

193 000

Ουγγαρία

3 029 587

1 756 776

Μάλτα

290 000

193 000

Κάτω Χώρες

5 431 641

2 401 061

Αυστρία

2 238 064

1 100 486

Πολωνία

11 639 985

10 204 507

Πορτογαλία

3 283 397

2 220 981

Ρουμανία

6 866 848

10 399 594

Σλοβενία

554 020

320 141

Σλοβακία

1 708 720

900 398

Φινλανδία

1 599 047

3 824 689

Σουηδία

2 854 972

8 427 723

Ηνωμένο Βασίλειο

19 391 534

9 804 331

Σύνολο

150 000 000

100 000 000( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται για ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 328, 15.12.2009, σ. 10).