2013R0577 — EL — 01.09.2016 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 577/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2013

για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 109)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014

  L 329

23

14.11.2014

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/561 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Απριλίου 2016

  L 96

26

12.4.2016


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 188, 13.7.2016, σ.  28 (577/2013)

►C2

Διορθωτικό, ΕΕ L 215, 10.8.2016, σ.  37 (2016/561)
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 577/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Ιουνίου 2013

για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Μορφή, διάταξη και γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 11 και 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

1.  Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 συντάσσονται σύμφωνα με τη μορφή και τη διάταξη που καθορίζονται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 3 του εν λόγω παραρτήματος.

2.  Η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 συντάσσεται σύμφωνα με τη μορφή και τη διάταξη που καθορίζονται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνεται με τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 3 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 2

Κατάλογος των εδαφών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

1.  Ο κατάλογος των εδαφών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

2.  Ο κατάλογος των εδαφών και των τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Υποδείγματα διαβατηρίων για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων

1.  Το διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα διαβατήρια που εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 27 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο μέρος 3 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και συμμορφώνονται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο μέρος 4 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 4

Υγειονομικό πιστοποιητικό για την μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων

Το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

α) συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙV του παρόντος κανονισμού·

β) συμπληρώνεται καταλλήλως και εκδίδεται σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που ορίζονται στο μέρος 2 του εν λόγω παραρτήματος·

γ) συμπληρώνεται με τη γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο τμήμα A του μέρους 3 του εν λόγω παραρτήματος και η οποία συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα Β του μέρους 3 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 5

Καταργήσεις

Οι αποφάσεις 2003/803/ΕΚ, 2004/839/ΕΚ και 2005/91/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μορφή, διάταξη και γλωσσικές απαιτήσεις της δήλωσης

που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

ΜΕΡΟΣ 1

Μορφή και διάταξη της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

image

ΜΕΡΟΣ 2

Μορφή και διάταξη της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

image

ΜΕΡΟΣ 3

Γλωσσικές απαιτήσεις για τις δηλώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Οι δηλώσεις συντάσσονται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού/εισόδου και στα αγγλικά.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013Κωδικός ISO

Έδαφος ή τρίτη χώρα

AD

Ανδόρα

CH

Ελβετία

FO

Φερόες Νήσοι

GI

Γιβραλτάρ

GL

Γροιλανδία

IS

Ισλανδία

LI

Λιχτενστάιν

MC

Μονακό

NO

Νορβηγία

SM

Άγιος Μαρίνος

VA

Πόλη του Βατικανού

ΜΕΡΟΣ 2

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013Κωδικός ISO

Έδαφος ή τρίτη χώρα

Καταχωρισμένα εδάφη

AC

Νήσος της Αναλήψεως

 

AE

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

AG

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

AR

Αργεντινή

 

AU

Αυστραλία

 

AW

Αρούμπα

 

BA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

BB

Μπαρμπάντος

 

BH

Μπαχρέιν

 

BM

Βερμούδες

 

BQ

Νήσοι Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα (νήσοι BES)

 

BY

Λευκορωσία

 

CA

Καναδάς

 

CL

Χιλή

 

CW

Κουρασάο

 

FJ

Φίτζι

 

FK

Νήσοι Φόκλαντ

 

HK

Χονγκ Κονγκ

 

JM

Τζαμάικα

 

JP

Ιαπωνία

 

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

KY

Νήσοι Κάιμαν

 

LC

Αγία Λουκία

 

MS

Μοντσεράτ

 

MK

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

MU

Μαυρίκιος

 

MX

Μεξικό

 

MY

Μαλαισία

 

NC

Νέα Καληδονία

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

 

PF

Γαλλική Πολυνησία

 

PM

Σεν Πιερ και Μικελόν

 

RU

Ρωσία

 

SG

Σιγκαπούρη

 

SH

Αγία Ελένη

 

SX

Άγιος Μαρτίνος

 

TT

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

TW

Ταϊβάν

 

ΗΠΑ

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

AS — Αμερικανική Σαμόα

GU — Γκουάμ

MP — Νήσοι Βόρειες Μαριάνες

PR — Πουέρτο Ρίκο

VI — Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

VG

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

 

VU

Βανουάτου

 

WF

Νήσοι Βαλίς και Φουτούνα

 

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδείγματα διαβατηρίων για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων

ΜΕΡΟΣ 1

Υπόδειγμα διαβατηρίου που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

▼B

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ΜΕΡΟΣ 2

Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με το διαβατήριο που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος

1. Μορφή του διαβατηρίου:

Οι διαστάσεις του διαβατηρίου είναι 100 × 152 mm.

2. Εξώφυλλο του διαβατηρίου:

α) εμπροσθόφυλλο:

i) χρώμα: μπλε (PANTONE® Reflex Blue) και κίτρινα αστέρια (PANTONE® Yellow), στο άνω τέταρτο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού εμβλήματος ( 1

ii) οι λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση» και το όνομα του κράτους μέλους έκδοσης πρέπει να τυπώνονται με την ίδια γραμματοσειρά·

iii) ο κωδικός χώρας ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας (που αναφέρεται ως «αριθμός» στο υπόδειγμα διαβατηρίου που καθορίζεται στο μέρος 1), πρέπει να τυπώνονται στο κάτω μέρος·

β) εσωτερικό εμπροσθόφυλλο και εσωτερικό οπισθόφυλλο: λευκό χρώμα·

γ) οπισθόφυλλο: μπλε χρώμα (PANTONE® Reflex Blue).

3. Σειρά των επικεφαλίδων και αρίθμηση των σελίδων του διαβατηρίου:

α) η σειρά των επικεφαλίδων (με τους λατινικούς αριθμούς) πρέπει να τηρείται αυστηρά·

β) οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να αριθμούνται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας με την ακόλουθη μορφή: «x από n», όπου x είναι η τρέχουσα σελίδα και n ο συνολικός αριθμός των σελίδων του διαβατηρίου·

γ) ο κωδικός χώρας ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας πρέπει να τυπώνονται σε κάθε σελίδα του διαβατηρίου·

δ) ο αριθμός των σελίδων καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των πλαισίων του υποδείγματος διαβατηρίου στο μέρος 1 είναι ενδεικτικά.

4. Γλώσσες:

Ολόκληρο το έντυπο κείμενο συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά.

5. Στοιχεία ασφαλείας:

α) Αφού εγγραφούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στο τμήμα III του διαβατηρίου, η σελίδα σφραγίζεται με διαφανή αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη·

β) όταν οι πληροφορίες σε μία από τις σελίδες του διαβατηρίου έχουν τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας η οποία δεν αυτοκαταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσής της από τη σελίδα, η εν λόγω ετικέτα σφραγίζεται με διάφανη αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη.

ΜΕΡΟΣ 3

Υπόδειγμα διαβατηρίου που έχει εκδοθεί σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού

image

image

image

image

image

image

▼C1

image

▼B

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

ΜΕΡΟΣ 4

Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν το διαβατήριο το οποίο έχει εκδοθεί σε ένα από τα εδάφη ή τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού

1. Μορφή του διαβατηρίου:

Οι διαστάσεις του διαβατηρίου είναι 100 × 152 mm.

2. Εξώφυλλο του διαβατηρίου:

α) εμπροσθόφυλλο:

i) χρώμα: PANTONE® μονόχρωμο και εθνικό έμβλημα στο άνω τέταρτο·

ii) ο κωδικός χώρας ISO του εδάφους ή της τρίτης χώρας έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας (που αναφέρεται ως «αριθμός» στο υπόδειγμα διαβατηρίου που καθορίζεται στο μέρος 3), πρέπει να τυπώνονται στο κάτω μέρος·

β) εσωτερικό εμπροσθόφυλλο και εσωτερικό οπισθόφυλλο: λευκό χρώμα·

γ) οπισθόφυλλο: χρώμα PANTONE® μονόχρωμο.

3. Σειρά των επικεφαλίδων και αρίθμηση των σελίδων του διαβατηρίου:

α) η σειρά των επικεφαλίδων (με τους λατινικούς αριθμούς) πρέπει να τηρείται αυστηρά·

β) οι σελίδες του διαβατηρίου πρέπει να αριθμούνται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας με την ακόλουθη μορφή: «x από n», όπου x είναι η τρέχουσα σελίδα και n ο συνολικός αριθμός των σελίδων του διαβατηρίου·

γ) ο κωδικός χώρας ISO του κράτους μέλους έκδοσης και στη συνέχεια ο μοναδικός αλφαριθμητικός κώδικας πρέπει να τυπώνονται σε κάθε σελίδα του διαβατηρίου·

δ) ο αριθμός των σελίδων καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των πλαισίων του υποδείγματος διαβατηρίου στο μέρος 3 είναι ενδεικτικά.

4. Γλώσσες

Ολόκληρο το έντυπο κείμενο συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα (στις επίσημες γλώσσες) του εδάφους ή της τρίτης χώρας έκδοσης και στα αγγλικά.

5. Χαρακτηριστικά ασφαλείας

α) Αφού εγγραφούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στο τμήμα III του διαβατηρίου, η σελίδα σφραγίζεται με διαφανή αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη·

β) όταν οι πληροφορίες σε μία από τις σελίδες του διαβατηρίου έχουν τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας η οποία δεν αυτοκαταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσής της από τη σελίδα, η εν λόγω ετικέτα σφραγίζεται με διάφανη αυτοκόλλητη πλαστική μεμβράνη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

▼M2

ΜΕΡΟΣ 1

image

image

►(1) C2  

image

image

►(1) C2  

image

image

image

▼B

ΜΕΡΟΣ 2

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων

α) Όταν το υπόδειγμα πιστοποιητικού αναφέρει ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγράφονται, να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον επίσημο κτηνίατρο ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.

β) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό αποτελείται από μία σελίδα ή, όπου απαιτείται πρόσθετο κείμενο, πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε όλες οι σελίδες να συνθέτουν ένα σύνολο και να μην μπορούν να διαχωριστούν.

γ) Το πιστοποιητικό συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους έκδοσης και στα αγγλικά. Συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισόδου ή στα αγγλικά.

δ) Εάν επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα ή συνοδευτικά έγγραφα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα ή τα έγγραφα αυτά θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου.

ε) Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων φύλλων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται, (αριθμός σελίδας από συνολικό αριθμό σελίδων), στο κάτω μέρος της, ενώ στο επάνω μέρος της σελίδας αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή.

στ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εκδίδεται από επίσημο κτηνίατρο του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής ή από εγκεκριμένο κτηνίατρο και, στη συνέχεια, επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής. Η αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής εξασφαλίζουν την τήρηση κανόνων και αρχών πιστοποίησης ισοδύναμων με εκείνους που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ.

Η υπογραφή πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της εκτύπωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες και τα υδατόσημα.

ζ) Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναγράφεται στα πλαίσια I.2 και II.α. εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας αποστολής.

ΜΕΡΟΣ 3

Γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013

Τμήμα Α

Υπόδειγμα δήλωσης

image

Τμήμα B

Πρόσθετες απαιτήσεις για τη δήλωση

Η δήλωση συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους εισόδου και στα αγγλικά και συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα.( 1 ) Οδηγός γραφικών για το ευρωπαϊκό έμβλημα: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm