2013R0099 — EL — 29.12.2013 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 99/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2013

για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)

(ΕΕ L 039, 9.2.2013, p.12)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1383/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013

  L 354

84

28.12.2013
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 99/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Ιανουαρίου 2013

για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα 2013-2017

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και την Ελβετία)ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ( 1 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα και στατιστικές είναι απολύτως απαραίτητα για τη μέτρηση της προόδου και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που παρουσιάζει η Επιτροπή με την ανακοίνωση της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (Ευρώπη 2020).

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές ( 2 ), θα πρέπει να θεσπιστεί πολυετές ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα (το «πολυετές πρόγραμμα»), το οποίο θα παράσχει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση δράσεων της Ένωσης.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 το πολυετές πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, των κυρίων πεδίων και των στόχων των προβλεπόμενων δράσεων για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Θα πρέπει να καθορίζει προτεραιότητες σχετικά με τις ανάγκες πληροφόρησης για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της Ένωσης. Οι ανάγκες θα πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τους πόρους που απαιτούνται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για να καταρτιστούν οι απαιτούμενες στατιστικές, καθώς και σε σχέση με τον φόρτο της ανταπόκρισης και με τις συναρτώμενες δαπάνες των ανταποκρινομένων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας.

(4)

Η ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών εντός του νομικού πλαισίου του πολυετούς προγράμματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τη στενή και συντονισμένη συνεργασία εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ) μεταξύ της στατιστικής αρχής της Ένωσης, που είναι η Επιτροπή (Eurostat), και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και άλλων εθνικών αρχών τις οποίες ορίζουν τα κράτη μέλη (από κοινού καλούμενες «εθνικές στατιστικές αρχές») ( 3 ). Η επαγγελματική ανεξαρτησία τόσο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών όσο και της Επιτροπής (Eurostat) είναι απαραίτητη για την παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών στατιστικών δεδομένων.

(5)

Η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών είναι απολύτως απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών στατιστικών. Η συνεργασία πρέπει να εστιάζεται κυρίως στην παροχή συμπληρωματικής μεθοδολογικής κατάρτισης επί θεμάτων στατιστικής και συναφών θεμάτων, στην ανάπτυξη και διάδοση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, καθώς και στην αμφίδρομη ανταλλαγή υπαλλήλων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (Eurostat).

(6)

Η εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος συνιστά ευκαιρία για την παραγωγή εναρμονισμένων ευρωπαϊκών στατιστικών για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάχυση κοινών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων σε ενωσιακό επίπεδο.

(7)

Οι υψηλής ποιότητας στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαχέονται στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος είναι απαραίτητες για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εγκαίρως και θα πρέπει να συντελούν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης όπως αυτές εκφράζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τη στρατηγική Ευρώπη 2020 καθώς και σε άλλες πολιτικές που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής για την περίοδο 2010-2014, δηλαδή, την ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, την αναμορφωμένη γεωργική πολιτική, την ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, την ισότητα των φύλων, την Ευρώπη των πολιτών και την παγκοσμιοποίηση. Θα πρέπει να προάγονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες δυνάμει του πολυετούς προγράμματος στις οποίες η Ένωση μπορεί σαφώς να φέρει προστιθέμενη αξία και οι οποίες αποσκοπούν στην ισότιμη αντιμετώπιση όλων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών.

(8)

Κατά τον καθορισμό των τομέων στατιστικής που θα αναπτυχθούν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς ( 4 ), οι οποίοι αφορούν στην ανάπτυξη των νέων ενοτήτων για τους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς.

(9)

Επιπροσθέτως πρέπει στις στατιστικές μελέτες να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν τα προγράμματα δημοσιονομικής εξυγίανσης στους εργαζομένους και στους λοιπούς πολίτες. Τα στατιστικά στοιχεία πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπον ώστε να αποτυπώνουν τις εξελίξεις στα διάφορα κράτη μέλη, όπως αυτές που αφορούν στην ανεργία, στο ποσό των μεταβιβάσεων πόρων κοινωνικού χαρακτήρα και στις αλλαγές στις εν λόγω πληρωμές, στον αριθμό και στην ποιότητα των θέσεων εργασίας, στην εργασιακή κινητικότητα εντός των κρατών μελών, εντός της Ένωσης και μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και στις συναφείς κοινωνικο-γεωγραφικές αλλαγές που επέρχονται στη διάρθρωση των αμοιβών και στα μέτρα κατάρτισης.

(10)

Τα τελευταία χρόνια το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις. Πρώτον, μία έλλειψη υψηλής ποιότητας στατιστικών των κρατών μελών μπορεί έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στα κράτη μέλη και γενικά στην Ένωση. Οι συστηματικά ακριβείς και ποιοτικές στατιστικές, που παράγονται από τις επαγγελματικά ανεξάρτητες εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς της χάραξης πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ιδιαίτερα δε στο πλαίσιο των εποπτικών μηχανισμών της ευρωζώνης.

(11)

Δεύτερον, η ανάγκη για ευρωπαϊκές στατιστικές έχει σημειώσει σταθερή αύξηση και η τάση αυτή είναι απίθανο να αλλάξει στο μέλλον. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αντιπροσωπεύει συγκεκριμένη πρόκληση που απαιτεί την ανάπτυξη νέων μέτρων προς μέτρηση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας κατά διεθνώς συντονισμένο τρόπο, ώστε να παρέχεται καλύτερη εικόνα για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

(12)

Τρίτον, η φύση των αναγκών αλλάζει σταθερά δημιουργώντας την απαίτηση για περισσότερη συνεργία μεταξύ των τομέων στατιστικής.

(13)

Τέταρτον, το κατάλληλο επίπεδο ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων μπορεί να καταστήσει ευκολότερη την παρακολούθηση των επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και τον αντίκτυπο που έχουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στους Ευρωπαίους πολίτες, περιλαμβανομένων των πλέον ευπαθών πολιτών.

(14)

Πέμπτον, η φύση των στατιστικών έχει μεταβληθεί. Δεν αποτελούν πλέον απλώς μία πηγή πληροφοριών για τους σκοπούς της χάραξης πολιτικής, αλλά βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της διεργασίας λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων απαιτεί στατιστικές οι οποίες να πληρούν κριτήρια υψηλής ποιότητας συνδεόμενα με τους συγκεκριμένους σκοπούς τους οποίους υπηρετούν, αυξάνεται δε διαρκώς η ανάγκη για σύνθετες πολυδιάστατες στατιστικές που να υποστηρίζουν σύνθετους τομείς πολιτικής. Για να ικανοποιηθούν επαρκώς οι απαιτήσεις χάραξης πολιτικής, απαιτούνται στοιχεία με ανάλυση ανά φύλο, όπου αρμόζει.

(15)

Έκτον, λόγω της εμφάνισης νέων φορέων στην αγορά πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, η προτεραιότητα του ΕΣΣ στο μέλλον είναι η υψηλή ποιότητα, περιλαμβανομένης της εγκαιρότητας.

(16)

Έβδομον, αφενός οι δημοσιονομικοί περιορισμοί τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο της Ένωσης και αφετέρου η ανάγκη περαιτέρω μείωσης του φόρτου για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

(17)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 2009 σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ με τίτλο: ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία και η στρατηγική του ΕΣΣ για την υλοποίησή του θίγουν όλα αυτά τα επτά προβλήματα με σκοπό να ανασχεδιάσουν τους τρόπους εργασίας στο ΕΣΣ, για να το καταστήσουν αποδοτικότερο και πιο ευέλικτο. Η υλοποίηση του περιεχομένου της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί τον πυρήνα του πολυετούς προγράμματος εντός του πλαισίου της κοινής στρατηγικής του ΕΣΣ.

(18)

Για να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαχείριση της ποιότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρείται η εμπιστοσύνη του κοινού στις στατιστικές και να μεριμνούν για μια ενδελεχέστερη εφαρμογή του ισχύοντος κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Για μια αυστηρή διαχείριση της ποιότητας στον τομέα των ευρωπαϊκών στατιστικών» με παράλληλη τήρηση των αρχών που ορίζονται στα εν λόγω κείμενα.

(19)

Με σκοπό την καλύτερη αντιστοίχιση των περιορισμένων πόρων που διαθέτουν οι εθνικοί και ευρωπαίοι παραγωγοί ευρωπαϊκών στατιστικών με τις αυξανόμενες ανάγκες για στατιστικές, η φάση εκπόνησης των ετήσιων στατιστικών προγραμμάτων εργασίας της Επιτροπής, που αποτυπώνουν λεπτομερέστερα το πολυετές πρόγραμμα, θα πρέπει να περιλαμβάνει συστηματική και διεξοδική επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων με την οποία θα μειώνονται οι λιγότερο σημαντικές απαιτήσεις και θα απλουστεύονται οι υφιστάμενες διεργασίες, ενώ ταυτοχρόνως θα βελτιώνεται η αξιοπιστία και θα διατηρούνται τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των επίσημων στατιστικών. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο φόρτος των ανταποκρινομένων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε για κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές κρατικές μονάδες, είτε για νοικοκυριά ή για άτομα. Η διαδικασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε στενή συνεργασία τόσο με τους χρήστες όσο και με τους παραγωγούς ευρωπαϊκών στατιστικών.

(20)

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ένας εύλογος καταμερισμός της χρηματοδοτικής επιβάρυνσης μεταξύ του προϋπολογισμού της Ένωσης και των προϋπολογισμών των κρατών μελών. Πέρα από τα κονδύλια χρηματοδότησης που ορίζει ο παρών κανονισμός, οι εθνικές στατιστικές αρχές θα πρέπει, συνεπώς, να λάβουν την κατάλληλη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την εκτέλεση των επιμέρους στατιστικών μέτρων που θα αποφασιστούν για την υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος.

(21)

Δεδομένου του φόρτου που συνεπάγεται η συμμόρφωση, ειδικότερα για τα μικρότερα κράτη μέλη, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη στα κράτη μέλη για να τα βοηθά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών στο επίπεδο της έρευνας και μειζόνων μεθοδολογικών εμποδίων, με σκοπό να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση και η παροχή δεδομένων υψηλής ποιότητας.

(22)

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του πολυετούς προγράμματος θα πρέπει επίσης να κατανεμηθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει τις δαπάνες που χρειάζονται αφενός για τη βελτίωση των διαδικασιών και της ικανότητας παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών υψηλής ποιότητας και αφετέρου για τις ανάγκες κατάρτισης των στατιστικών λειτουργών των κρατών μελών.

(23)

Η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών όπως ορίζει ο παρών κανονισμός. Πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή είτε επιχορηγήσεων είτε συμβάσεων δημόσιων προμηθειών είτε οιωνδήποτε άλλων παρεμβάσεων κρίνονται απαραίτητες για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του πολυετούς προγράμματος. Επ’ αυτού η χρήση εφάπαξ ποσών θα πρέπει να αποτελεί κύριο εργαλείο απλούστευσης της διαχείρισης των επιχορηγήσεων.

(24)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 θα πρέπει να αναπτυχθεί κατάλληλη χρηματοοικονομική δομή για την υποστήριξη των δικτύων συνεργασίας.

(25)

Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο πολυετές πρόγραμμα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (οι «χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ») και η Ελβετία. Θα πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πολυετές πρόγραμμα και άλλες χώρες, ειδικότερα οι γειτονικές χώρες της Ένωσης και οι χώρες που υποβάλλουν αίτηση για προσχώρηση καθώς και οι υποψήφιες ή οι υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες.

(26)

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πολυετές πρόγραμμα, όπου ενδείκνυται, λαμβανομένων υπόψη οιωνδήποτε σχετικών συμφωνιών ή προβλεπομένων συμφωνιών μεταξύ αυτών των χωρών και της Ένωσης.

(27)

Για να θεωρηθούν αποφάσεις χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 84 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 5 ) («ο δημοσιονομικός κανονισμός»), τα ετήσια προγράμματα εργασίας που εγκρίνονται από την Επιτροπή για την εκτέλεση του πολυετούς προγράμματος πρέπει να ορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο υλοποίησης και το συνολικό ποσό τους. Πρέπει επίσης να περιέχουν περιγραφή των προς χρηματοδότηση δράσεων, ένδειξη του ποσού που χορηγείται για κάθε δράση και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. Είναι επίσης επιθυμητό να ορίζουν το κατά πόσον οι επιδιωκόμενοι στόχοι σχετίζονται με τις ανάγκες των χρηστών καθώς και ένα σχέδιο έργου. Για τις επιχορηγήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις προτεραιότητες, τα ουσιώδη κριτήρια αξιολόγησης και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Πέραν τούτων τα ετήσια προγράμματα εργασίας θα πρέπει να περιέχουν κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

(28)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση του πολυετούς προγράμματος, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(29)

Έχει διενεργηθεί μια εκ των προτέρων αξιολόγηση σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με σκοπό την εστίαση του πολυετούς προγράμματος στην ανάγκη για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και την ενσωμάτωση των δημοσιονομικών περιορισμών ήδη από τη φάση σχεδιασμού του πολυετούς προγράμματος. Η αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του πολυετούς προγράμματος θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά, επίσης και από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές. Για τον σκοπό της αξιολόγησης του πολυετούς προγράμματος, θα πρέπει να καθοριστούν μετρήσιμοι στόχοι και να καταρτιστούν δείκτες.

(30)

Για το 2013 ο παρών κανονισμός καθορίζει για το πολυετές πρόγραμμα χρηματοδοτικό κονδύλιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, κατά την έννοια του σημείου 37 της διοργανικής συμφωνίας, της 17ης Μαΐου 2006, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ( 6 ), στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

(31)

Πέρα από το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, οι επιμέρους στατιστικές δράσεις που αποσκοπούν στην υλοποίηση του πολυετούς προγράμματος, καλύπτοντας επίσης δράσεις υπό τη μορφή συμφωνίας μεταξύ των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να λαμβάνουν, στον βαθμό που είναι δυνατό, κατάλληλη χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο.

(32)

Η εκτίμηση του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού, που θα δείχνει τις εξοικονομήσεις κόστους για την Ένωση και τα κράτη μέλη, συνιστά τη βάση για τη δέσμευση πόρων στο πολυετές πρόγραμμα. Εξοικονομήσεις θα απορρέουν συγκεκριμένα από νέες μεθόδους παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών ως αποτέλεσμα εξελίξεων στο πεδίο της χρήσης τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

(33)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται με τη λήψη αναλογικών μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της ανίχνευσης και της διερεύνησης παρατυπιών, της ανάκτησης των απολεσθέντων, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ή των κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όπου ενδείκνυται, με την επιβολή κυρώσεων.

(34)

Για να διασφαλισθεί η συνέχιση των στατιστικών δραστηριοτήτων του πολυετούς προγράμματος για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος του 2013, και με σκοπό την ασφάλεια δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του και να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013. Η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει, ιδίως, να αποτελέσει τη βάση επί της οποίας θα στηριχθεί η πληρωμή του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και όλων των δραστηριοτήτων του πολυετούς προγράμματος.

(35)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009, το σχέδιο πολυετούς προγράμματος έχει υποβληθεί για προκαταρκτική εξέταση στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Συμβουλευτική Επιτροπή, που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 234/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 7 ), και στην επιτροπή στατιστικών για θέματα νομισματικά, χρηματοπιστωτικά και ισοζυγίου πληρωμών, που συστάθηκε με την απόφαση 2006/856/ΕΚ του Συμβουλίου ( 8 ),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Θέσπιση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος

Θεσπίζεται το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2013-2017 («το πρόγραμμα»).

Άρθρο 2

Προστιθέμενη αξία

Το πρόγραμμα επιφέρει προστιθέμενη αξία, επειδή διασφαλίζει ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές επικεντρώνονται στις πληροφορίες που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων, επειδή προωθεί δράσεις οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στη διάδοση εναρμονισμένων, συγκρίσιμων και αξιόπιστων, εύχρηστων και προσβάσιμων στατιστικών πληροφοριών βάσει ομοιόμορφων προτύπων και κοινών αρχών όπως ορίζεται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές («κώδικας ορθής πρακτικής»),που ενέκρινε η επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΕΣΣ), συγκεκριμένα στις αρχές της καταλληλότητας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας, της έγκαιρης και εμπρόθεσμης υποβολής, της προσβασιμότητας και σαφήνειας και της συνοχής και συγκρισιμότητας.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός παρέχει το πλαίσιο προγραμματισμού για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, τα κυρία πεδία και τους στόχους των προβλεπόμενων δράσεων για την περίοδο 2013 έως 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

2.  Το πρόγραμμα δεν καλύπτει μέτρα τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών επιχειρήσεων και εμπορίου («πρόγραμμα MEETS»), που θεσπίζεται από την απόφαση αριθ. 1297/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 9 ) έως τη λήξη του προγράμματος MEETS στις 31 Δεκεμβρίου 2013, αλλά περιλαμβάνει στόχους στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν την περίοδο 2014 έως 2017.

Άρθρο 4

Στόχοι

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα (ΕΣΣ) να συνιστά τον υπ’ αριθμόν ένα πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη.

2.  Έχοντας κατά νου τους διαθέσιμους πόρους τόσο στο επίπεδο των κρατών μελών όσο και σε εκείνο της Ένωσης καθώς και το φόρτο της απόκρισης θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι στις στατιστικές δράσεις που θα αναληφθούν για την υλοποίηση του προγράμματος:

Στόχος 1 : παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών εγκαίρως για την υποστήριξη της ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών της Ένωσης, που να αντικατοπτρίζουν ορθά τις προτεραιότητες και να διατηρούν ταυτόχρονα ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα και να υπηρετούν τις ανάγκες του ευρέος φάσματος χρηστών των ευρωπαϊκών στατιστικών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα, κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο, χωρίς περιττή επικάλυψη προσπαθειών,

Στόχος 2 : εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας,

Στόχος 3 : ενίσχυση της σύμπραξης εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και πέραν αυτού, για να ενισχυθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα και ο ηγετικός του ρόλος στις επίσημες στατιστικές παγκοσμίως και

Στόχος 4 : διασφάλιση της συνέπειας στη διάθεση των εν λόγω στατιστικών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν θίγει τους μηχανισμούς καθορισμού προτεραιοτήτων του ΕΣΣ.

3.  Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 αναπτύσσονται περαιτέρω στο παράρτημα, παράλληλα με τους δείκτες για την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 το πρόγραμμα αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς ετήσιου σχεδιασμού ο οποίος θα περιλαμβάνει μηχανισμό καθορισμού προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας. Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη στενή και συντονισμένη συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΣΣ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων μέσων που θα οδηγούν σε αυξημένη ποιότητα, σε μεγαλύτερη ευελιξία του ΕΣΣ και αυξημένη ικανότητα έγκαιρης ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών. Θα είναι επίσης πρωτοπόρο στην ανάπτυξη αξιόπιστων δεικτών ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, συγκεκριμένα τη μέτρηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ποιότητας ζωής και της κοινωνικής συνοχής, θα καταγράφουν δε την οικονομική δραστηριότητα στον τριτογενή τομέα και την κοινωνική οικονομία.

Άρθρο 5

Στατιστική διακυβέρνηση, ανεξαρτησία, διαφάνεια και ποιότητα

1.  Οι ευρωπαϊκές στατιστικές παράγονται με επαγγελματική ανεξαρτησία και διαφάνεια.

2.  Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του κώδικα ορθής πρακτικής με σκοπό την παραγωγή και τη διάδοση υψηλής ποιότητας εναρμονισμένων και συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ΕΣΣ στο σύνολό του. Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και η στατιστική αρχή της Ένωσης [Επιτροπή (Eurostat)] εξασφαλίζουν, χάρις στην επαγγελματική ανεξαρτησία που τις διέπει, ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές συμμορφώνονται προς τον κώδικα ορθής πρακτικής.

3.  Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και άλλες εθνικές αρχές όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη (από κοινού καλούμενες «εθνικές στατιστικές αρχές»), και η Επιτροπή (Eurostat), που είναι αρμόδιες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών:

 αποσκοπούν στην ενίσχυση του θεσμικού και οργανωτικού περιβάλλοντος το οποίο προάγει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των εθνικών στατιστικών αρχών και της Επιτροπής (Eurostat) στην παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών,

 δίδουν έμφαση στις στατιστικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και στις ανάγκες των χρηστών,

 υπηρετούν τις ανάγκες των θεσμικών χρηστών της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και επιδιώκουν την ανάπτυξη στατιστικών που υπηρετούν ευρύ φάσμα χρηστών των ευρωπαϊκών στατιστικών, όπου περιλαμβάνονται άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και Ευρωπαίοι πολίτες γενικά και

 συνεργάζονται με στατιστικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση της χρήσης διεθνών εννοιών, ταξινομήσεων, μεθόδων και άλλων προτύπων, αποσκοπώντας ιδιαίτερα στη διασφάλιση μεγαλύτερης συνέπειας και καλύτερης συγκρισιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

4.  Έκαστο κράτος μέλος επιδιώκει να εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες παραγωγής των στατιστικών του θεσπίζονται κατά τυποποιημένο τρόπο και ενισχύονται, όπου είναι τούτο δυνατό, με μηχανισμούς ελέγχου.

5.  Προς το συμφέρον της διαφάνειας η Επιτροπή (Eurostat) γνωστοποιεί δημοσίως, όπου κρίνεται σκόπιμο, την αποτίμησή της σχετικά με την ποιότητα των συνεισφορών από τα κράτη μέλη στις ευρωπαϊκές στατιστικές ως μέρος της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων ποιότητας και παρακολούθησης της συμμόρφωσης.

6.  Η Επιτροπή (Eurostat) εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα καθιστά τις δημοσιεύσεις της, ιδίως εκείνες του ιστοτόπου της, πιο εύχρηστες από μη επαγγελματίες και επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε πλήρεις σειρές δεδομένων με εύληπτα και διαισθητικά συγκριτικά γραφήματα, για να παρέχεται μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πολίτες. Οι περιοδικές επικαιροποιήσεις της Επιτροπής (Eurostat) πρέπει να παρέχουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, πληροφορίες για κάθε κράτος μέλος και προσφέρουν ετήσιες, μηνιαίες και μακροχρόνιες χρονοσειρές δεδομένων, όπου τούτο ενδείκνυται και όπου το όφελος είναι μεγαλύτερο από το κόστος συλλογής στοιχείων.

Άρθρο 6

Ορισμός στατιστικών προτεραιοτήτων

1.  Το πρόγραμμα εξασφαλίζει τις στατιστικές προτεραιότητες επί των οποίων στηρίζονται η ανάπτυξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των τρεχουσών πολιτικών της Ένωσης και παρέχει στατιστική υποστήριξη για σημαντικές απαιτήσεις που δημιουργούνται από νέες πρωτοβουλίες πολιτικής της Ένωσης.

2.  Κατά την εκπόνηση του ετησίου προγράμματος εργασίας κατά το άρθρο 9 η Επιτροπή εξασφαλίζει αποτελεσματικό ορισμό προτεραιοτήτων και ετήσια επανεξέταση των στατιστικών προτεραιοτήτων επί των οποίων και συντάσσει έκθεση. Τα ετήσια προγράμματα εργασίας αποσκοπούν να εξασφαλίζουν ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές παράγονται με τους πόρους που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο και το επίπεδο της Ένωσης. Η ιεράρχηση συμβάλλει στη μείωση των δαπανών και του φόρτου για νέες στατιστικές απαιτήσεις μειώνοντας τις στατιστικές απαιτήσεις σε υφιστάμενους τομείς των ευρωπαϊκών στατιστικών και πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ανάπτυξη και εφαρμογή μέσων για να επανεξετάζει ετησίως τις προτεραιότητες των στατιστικών δραστηριοτήτων ώστε να συμβάλλει στη μείωση των δαπανών και του φόρτου για τους παρόχους στοιχείων και τους παραγωγούς στατιστικών.

4.  Όταν προτείνει νέες δράσεις ή εισάγει μείζονες αναθεωρήσεις υφισταμένων στατιστικών, η Επιτροπή τις αιτιολογεί δεόντως και παρέχει πληροφορίες με στοιχεία από τα κράτη μέλη σχετικά με το φόρτο απόκρισης και με το κόστος παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009.

▼M1

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο της Ένωσης για την εφαρμογή του προγράμματος το 2013 ορίζεται σε 57,3 εκατομμύρια EUR, που καλύπτονται από την περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο της Ένωσης για την εφαρμογή του προγράμματος από το 2014 έως το 2017 ορίζεται σε 234,8 εκατομμύρια EUR, που καλύπτονται από την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020.

2.  Η Επιτροπή υλοποιεί τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

3.  Η Επιτροπή λαμβάνει την απόφασή της σχετικά με τις ετήσιες πιστώσεις με σεβασμό προς τα προνόμια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

▼B

Άρθρο 8

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη

Η χρηματοδότηση του προγράμματος μπορεί να καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται για τη διαχείριση του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του· ιδίως μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, δαπάνες σχετικές με την αποζημίωση στατιστικών εμπειρογνωμόνων, δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας, δαπάνες σχετικά με δίκτυα πληροφορικής που επικεντρώνονται στην επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη τεχνικής και διοικητικής βοήθειας στην οποία υποβάλλεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματος. Η χρηματοδότηση μπορεί επίσης να καλύπτει την παροχή τεχνικής βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης προς τα κράτη μέλη που λόγω ειδικών περιστάσεων αδυνατούν να εκπονήσουν ορισμένες ευρωπαϊκές στατιστικές ή στατιστικές της απαιτούμενης ποιότητας.

Άρθρο 9

Ετήσια προγράμματα εργασίας

Για την εφαρμογή του προγράμματος η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια προγράμματα εργασίας που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και ορίζουν τους επιδιωκόμενους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος κανονισμού. Κάθε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.

Άρθρο 10

Είδη παρέμβασης

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων, συμβάσεων δημόσιων προμηθειών ή οιασδήποτε άλλης παρέμβασης χρειάζεται για τους σκοπούς της επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 11

Επιλέξιμες δράσεις

1.  Η χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση υποστηρίζει δράσεις για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2. Δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 2.

2.  Η χρηματοδοτική συνδρομή για την υποστήριξη των συνεργατικών δικτύων όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 μπορεί να λάβει τη μορφή επιχορηγήσεων για κάποια δράση και μπορεί να καλύψει έως και το 95 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.  Όποτε κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να χορηγούνται επιχορηγήσεις λειτουργίας που δεν υπερβαίνουν το 50 % του επιλέξιμου κόστους για τη λειτουργία των οργανώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3.

4.  Ως συμβολή στις δαπάνες που επωμίστηκαν τα κράτη μέλη για τη διεξαγωγή δράσεων βάσει συλλογής δεδομένων, μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ ποσό ανά σύνολο στοιχείων, για το οποίο διαβιβάζονται στην Επιτροπή πλήρη αποτελέσματα, έως ένα μέγιστο όριο που ορίζεται ανά συλλογή δεδομένων. Τα εφάπαξ ποσά ορίζονται από την Επιτροπή λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας της συλλογής δεδομένων.

Άρθρο 12

Δικαιούχοι επιλέξιμοι για επιχορηγήσεις

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του δημοσιονομικού κανονισμού, επιχορηγήσεις προς τις εθνικές στατιστικές αρχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 μπορούν να χορηγούνται χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

2.  Στα δίκτυα συνεργασίας μπορούν να συμμετέχουν οι δικαιούχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και άλλοι φορείς χωρίς πρόσκληση υποβολής προτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.  Οι επιχορηγήσεις λειτουργίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 μπορούν να χορηγούνται σε οργανώσεις που τηρούν αμφότερα τα ακόλουθα κριτήρια:

α) είναι μη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες από βιομηχανικά, εμπορικά και επιχειρηματικά ή άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα και έχουν ως πρωταρχικούς στόχους και δραστηριότητές τους την προώθηση και την υποστήριξη της εφαρμογής του κώδικα ορθής πρακτικής και την εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας στο επίπεδο της Ένωσης και

β) έχουν παράσχει στην Επιτροπή ικανοποιητικά στοιχεία για τα μέλη τους, τον εσωτερικό κανονισμό τους και τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Άρθρο 13

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

1.  Κατά την υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια συνεπών και αποτελεσματικών ελέγχων και, σε περίπτωση παρατυπιών, με την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον χρειαστεί, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων.

2.  Η Επιτροπή ή οι αντιπρόσωποί της και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν την εξουσία να ελέγχουν, βάσει δικαιολογητικών καθώς και με επιτόπιους ελέγχους, όλους τους δικαιούχους επιχορηγήσεων, τους εργολάβους και τους υπεργολάβους που έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διενεργεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις στους οικονομικούς παράγοντες που έχουν σχέση, άμεσα ή έμμεσα, με τη χρηματοδότηση αυτή, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες ( 10 ), με στόχο τη διαπίστωση τυχόν απάτης, διαφθοράς ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία ή με απόφαση επιχορήγησης ή με σύμβαση που χρηματοδοτείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Με την επιφύλαξη του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, στις συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, στις συμφωνίες και αποφάσεις επιχορήγησης και στις συμβάσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF εξουσιοδοτούνται ρητώς να διενεργούν τέτοιους διαχειριστικούς ελέγχους, επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Άρθρο 14

Συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή:

α) στις χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

β) στην Ελβετία σύμφωνα με τη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2004 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της στατιστικής ( 11 ) και

γ) στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, στις χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση για προσχώρηση στην Ένωση καθώς και στις υποψήφιες ή υπό προσχώρηση στην Ένωση χώρες, και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με τις εν λόγω χώρες στις οποίες καθορίζονται οι γενικές αρχές της συμμετοχής τους σε προγράμματα της Ένωσης.

Άρθρο 15

Αξιολόγηση και επανεξέταση του προγράμματος

1.  Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΕΣΣ, υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση προόδου για την υλοποίηση του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2015.

2.  Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Επιτροπή μπορεί με βάση την ενδιάμεση έκθεση προόδου στην οποία παραπέμπει η παράγραφος 1 και αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΕΣΣ να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση για παράταση της ισχύος του προγράμματος για την περίοδο 2018 έως 2020, τηρουμένου του ΠΔΠ 2014 έως 2020.

3.  Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώμη της ΕΕΣΣ και της ευρωπαϊκής στατιστικής συμβουλευτικής επιτροπής, υποβάλλει τελική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στατιστική υποδομή και στόχοι του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 2013-2017

Εισαγωγή

Η υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης προϋποθέτει την ύπαρξη υψηλής ποιότητας, συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών πληροφοριών για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάσταση της Ένωσης και των συστατικών μερών της σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ευρωπαϊκές στατιστικές είναι επίσης απαραίτητες για την Ευρώπη, παρέχοντας τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό και στους Ευρωπαίους πολίτες να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες και στο διάλογο για το παρόν και το μέλλον της Ένωσης.

Το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών τη χρονική περίοδο 2013-2017.

Οι ευρωπαϊκές στατιστικές αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται βάσει αυτού του νομικού πλαισίου και μέσω της στενής και συντονισμένης συνεργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος (ΕΣΣ).

Οι στατιστικές που αναπτύσσονται, παράγονται και διαδίδονται δυνάμει του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος 2013-2017 («το πρόγραμμα») συντελούν στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης, όπως αυτές εκφράζονται στη ΣΛΕΕ και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στις αντίστοιχες εμβληματικές πρωτοβουλίες της και σε άλλες πολιτικές που περιλαμβάνονται στις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πολυετές πρόγραμμα που καλύπτει πενταετή περίοδο και ότι το ΕΣΣ αποσκοπεί να διατηρήσει τον ρόλο του ως βασικού παράγοντα στο στατιστικό πεδίο, το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο ως προς το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους, αλλά η εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια. Η ανάπτυξη ενός μηχανισμού για αποτελεσματικό καθορισμό προτεραιοτήτων και απλοποίηση θα αποτελεί στόχο του προγράμματος.

Στατιστική υποδομή

Το πρόγραμμα θα επιδιώξει να θεσπίσει μια υποδομή στατιστικών πληροφοριών. Η υποδομή αυτή πρέπει να είναι έτοιμη για ευρεία και εντατική χρήση διάφορων εφαρμογών.

Η χάραξη πολιτικής καθορίζει τις αποφάσεις για την παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών αλλά αυτές οι στατιστικές θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες για άλλους φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και ευρωπαίους πολίτες γενικά, επειδή αποτελούν δημόσιο αγαθό και πληρώνονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που θα πρέπει να επωφελούνται εξίσου από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για να εκπληρώσει αυτό τον ρόλο, η υποδομή πρέπει να σχεδιαστεί με βάση ένα στέρεο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο, αφενός, να είναι κατάλληλο για ένα φάσμα χρήσεων και, αφετέρου, να έχει τη δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών τα επόμενα χρόνια.

Η υποδομή στατιστικών πληροφοριών παρουσιάζεται στη συνέχεια:

ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΔείκτεςΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΛογιστικά συστήματαΣτοιχεία

Επεξήγηση

Στοιχεία :

πληροφορίες που συντάσσονται από τις εθνικές στατιστικές αρχές βάσει παραδοσιακών στατιστικών δραστηριοτήτων (δειγματοληπτικές έρευνες, απογραφές κ.λπ.) και δεδομένα από άλλες πηγές που ξαναχρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές προσαρμόζονται για να υπηρετούν ανάγκες σε ειδικούς τομείς πολιτικής, π.χ. στην αγορά εργασίας, στη μετανάστευση ή στη γεωργία.

Ο όρος περιλαμβάνει επίσης τα στοιχεία που συλλέγονται για διοικητικούς σκοπούς αλλά χρησιμοποιούνται από τις εθνικές στατιστικές αρχές για στατιστικούς σκοπούς (συνήθως αναφέρονται ως στοιχεία από διοικητικές πηγές).

Λογιστικά συστήματα : εξορθολογισμένοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί, ισολογισμοί και πίνακες βάσει ενός συνόλου διεθνώς αποδεκτών κανόνων. Η ύπαρξη λογιστικού πλαισίου εξασφαλίζει υψηλές προδιαγραφές συνοχής και συγκρισιμότητας· τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να συντάσσονται και να παρουσιάζονται υπό μορφή ειδικά σχεδιασμένη για σκοπούς ανάλυσης και χάραξης πολιτικής.

Δείκτες : δείκτης είναι ένα συνοπτικό μέτρο που συνδέεται με ένα βασικό θέμα ή φαινόμενο και προκύπτει από σειρά παρατηρούμενων γεγονότων. Οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση σχετικών καταστάσεων ή θετικών ή αρνητικών μεταβολών. Οι δείκτες χρησιμοποιούνται συνήθως ως άμεσες εισροές στην ενωσιακή και παγκόσμια πολιτική. Σε στρατηγικούς τομείς πολιτικής είναι σημαντικοί για τον καθορισμό στόχων και την παρακολούθηση της επίτευξής τους.

Μέσα σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο το πρόγραμμα θα διακρίνει περαιτέρω τρεις πυλώνες στατιστικών πληροφοριών: επιχειρήσεις· Ευρώπη των πολιτών· τέλος, γεωδιαστημικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές και άλλες τομεακές στατιστικές.

Οι ενωσιακές και οι συναφείς παγκόσμιες πολιτικές ορίζουν τις στατιστικές απαιτήσεις στις οποίες θα ανταποκρίνεται το πρόγραμμα με την ανασχεδιασμένη δομή και τις αντίστοιχες διεργασίες παραγωγής. Γι’ αυτό, κάθε επιμέρους ενωσιακή ή παγκόσμια πολιτική αντικατοπτρίζεται στις διάφορες συνιστώσες της στατιστικής υποδομής και καλύπτεται από ειδικές δραστηριότητες εντός του προγράμματος. Οι νέες πολιτικές που θα προσδιορισθούν τα προσεχή έτη θα καλυφθούν από την εξεύρεση νέων τρόπων παραγωγής δεικτών/λογαριασμών με βάση τα στατιστικά δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο των τριών πυλώνων.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Στατιστικές ανάγκες σε σχέση με τις ενωσιακές και παγκόσμιες πολιτικές — ΔείκτεςΛογιστικά πλαίσια και εναρμονισμένα στατιστικά συστήματα για την παραγωγή δεικτώνΣτατιστικές για χρήση ως στα λογιστικά συστήματαΕυρώπη 2020, οικονομική διακυβέρνηση & οικονομική παγκοσμιοποίησηΟικονομική και κοινωνική επίδοσηΠεριβαλλοντική βιωσιμότηταΕπιχειρήσειςΕυρώπη των πολιτώνΓεωδιαστημικές, περιβαλλοντικές γεωργικές και άλλες τομεακές στατιστικές

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα να αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα πάροχο στατιστικών υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη.

Έχοντας κατά νου τους διαθέσιμους πόρους ι τόσο στο επίπεδο των κρατών μελών όσο και σε εκείνο της Ένωσης καθώς και το φόρτο της απόκρισης θα επιδιωχθούν οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι στις στατιστικές δράσεις που θα αναληφθούν για την υλοποίηση του προγράμματος:

 Στόχος 1: παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών εγκαίρως για την υποστήριξη της ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών της Ένωσης, που να αντικατοπτρίζουν ορθά τις προτεραιότητες και να διατηρούν ταυτόχρονα ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τομέα και να υπηρετούν τις ανάγκες του ευρέος φάσματος χρηστών των ευρωπαϊκών στατιστικών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται άλλοι φορείς λήψης αποφάσεων, ερευνητές, επιχειρήσεις και Ευρωπαίοι πολίτες γενικότερα, κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο, χωρίς περιττή επικάλυψη προσπαθειών,

 Στόχος 2: εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας,

 Στόχος 3: ενίσχυση της σύμπραξης εντός του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος και πέραν αυτού, για να ενισχυθεί περαιτέρω η παραγωγικότητα και ο ηγετικός του ρόλος στις επίσημες στατιστικές παγκοσμίως και

 Στόχος 4: εξασφάλιση σταθερού ρυθμού παράδοσης των εν λόγω στατιστικών καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν θίγει τους μηχανισμούς καθορισμού προτεραιοτήτων του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος.

Οι ειδικοί αυτοί στόχοι είναι χωρισμένοι σε διάφορους τομείς προτεραιότητας, που περιγράφονται στη συνέχεια. Οι στόχοι 1 και 4 καλύπτονται από τα «Ι. Στατιστικά αποτελέσματα», ο στόχος 2 από τις «II. Μεθόδους παραγωγής των στατιστικών της ΕΕ» και ο στόχος 3 από τη «ΙΙΙ. Σύμπραξη».

I.    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1.    Δείκτες

1.1.    Ευρώπη 2020

Η έγκριση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2010 έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το στρατηγικό θεματολόγιο της Ένωσης και των εθνικών πολιτικών για τα επόμενα χρόνια. Αυτό το θεματολόγιο ορίζει διάφορους πρωταρχικούς στόχους και εμβληματικές πρωτοβουλίες για τα οποία πρέπει να παραδοθούν στατιστικοί δείκτες από το ΕΣΣ σε μια σειρά τομέων (ήτοι βελτίωση των συνθηκών για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, προώθηση της απασχόλησης, εκπλήρωση των στόχων της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τον τομέα της ενέργειας, αποδοτικότητα των πόρων, βελτίωση των επιπέδων της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της μαθησιακής κινητικότητας, ενεργός και υγιής γήρανση και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης με τη μείωση της φτώχειας).

Παροχή ποιοτικών στατιστικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας που πρέπει να διατίθενται εγκαίρως για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι νέοι δείκτες θα βασίζονται, όσο το δυνατό περισσότερο, στα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα.

Ο στόχος υλοποιείται με το να διατίθενται:

 επικαιροποιημένοι δείκτες για τους πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (στον τομέα της απασχόλησης, της έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας, της ενέργειας/κλιματικής αλλαγής, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της φτώχειας) μέσω του ιστότοπου της Επιτροπής (Eurostat),

 στατιστικές για την υποστήριξη της παρακολούθησης της εφαρμογής των εμβληματικών πρωτοβουλιών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

 επιπρόσθετοι δείκτες ως εισροή για την εκ των προτέρων και την εκ των υστέρων αξιολόγηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης και

 δείκτες για την απασχόληση, με διάκριση μεταξύ μερικής και πλήρους απασχόλησης, και δείκτες για την ανεργία στους οποίους λαμβάνονται υπόψη οι συμμετέχοντες σε πολιτικές ενεργοποίησης, όπως η κατάρτιση.

1.2.    Οικονομική διακυβέρνηση

Η κρίση και οι εντάσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανέδειξαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης. Η Ένωση έχει ήδη κάνει αποφασιστικά βήματα για την οικονομική διακυβέρνηση και τον οικονομικό συντονισμό, μερικά από τα οποία θα έχουν μείζονες συνέπειες στις στατιστικές επιπρόσθετα από τις εν εξελίξει στατιστικές δραστηριότητες.

Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση των υφιστάμενων στατιστικών πληροφοριών που έχουν σημασία για τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ένωσης και το κοινό γενικότερα σε σχέση με την ενισχυμένη και ολοκληρωμένη οικονομική διακυβέρνηση της Ένωσης και με τον κύκλο εποπτείας στον οποίο εντάσσονται το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και η οικονομική πολιτική.

Ο στόχος υλοποιείται με το να παρέχονται:

 στατιστική εισροή για τον πίνακα επιδόσεων σχετικά με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και τη συναφή ανάλυση,

 στατιστική εισροή για ένα ενισχυμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που θα σκοπεύει ειδικότερα στην παραγωγή και παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών σχετικά με το δημόσιο χρέος,

 ανάπτυξη και παραγωγή ενός συνόλου δεικτών για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας και

 εφαρμογή αυστηρής διαχείρισης της ποιότητας στην αλυσίδα παραγωγής, που να καλύπτει επίσης τα πρωτογενή δημοσιονομικά στοιχεία και τις αντίστοιχες ροές εργασίας στα κράτη μέλη.

Παροχή αξιόπιστων στατιστικών και δεικτών στους ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων για διοικητική και ρυθμιστική χρήση και για την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων πολιτικής της Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 ορισμός του πεδίου εφαρμογής των στατιστικών για διοικητική και ρυθμιστική χρήση καθώς και της συμφωνίας με τους χρήστες σχετικά με αυτό το πεδίο,

 ορισμός, κατά περίπτωση, εφαρμογή και εξήγηση ενός αυστηρού πλαισίου διαχείρισης της ποιότητας για τους δείκτες αυτούς.

1.3.    Οικονομική παγκοσμιοποίηση

Οι κοινωνικές, οικονομικές και λοιπές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η αύξηση των διασυνοριακών ροών και ο κατακερματισμός των διαδικασιών παραγωγής έχουν αναδείξει την ανάγκη για ένα συνεκτικότερο πλαίσιο και μια συνεπέστερη μέτρηση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Αναβάθμιση των διαθέσιμων δεικτών και στατιστικών πληροφοριών για την οικονομική παγκοσμιοποίηση και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας τόσο για τους φορείς λήψης αποφάσεων της Ένωσης όσο και για το κοινό γενικότερα.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 επικαιροποίηση των υφιστάμενων δεικτών για την οικονομική παγκοσμιοποίηση που θα διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής (Eurostat),

 ανάπτυξη νέων δεικτών για τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, περιλαμβανομένων των ροών και της εξάρτησης από φυσικούς πόρους,

 ανάλυση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ενδεχομένως με τους κατάλληλους πίνακες εισροών/εκροών, και των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου και επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων με τεχνικές διασύνδεσης μικρο-δεδομένων και

 εξέταση της ανάγκης για αναμόρφωση του υπολογισμού και της κατανομής των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.

2.    Λογιστικά πλαίσια

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 2009 με τίτλο «ΑΕΠ και πέρα από αυτό: Η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο» και η δημοσίευση της έκθεσης Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής προόδου έχουν δώσει νέα ώθηση στη βασική επιδίωξη του ΕΣΣ, ήτοι το πώς να επιτύχει καλύτερες στατιστικές για οριζόντια θέματα και πώς να επιτύχει πιο ολοκληρωμένες στατιστικές για να περιγράψει σύνθετα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά φαινόμενα πέρα από τα παραδοσιακά μεγέθη οικονομικών αποτελεσμάτων. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ΕΣΛ) παρέχει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο για όλες τις οικονομικές στατιστικές, που θα πρέπει να συμπληρώνονται από άλλους δείκτες για να παρέχονται πιο περιεκτικές πληροφορίες για τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων.

2.1.    Οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις

Η οικονομική κρίση έχει ενισχύσει την ανάγκη ύπαρξης ενός συνόλου μακροοικονομικών δεικτών υψηλής ποιότητας για την καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των οικονομικών διακυμάνσεων και των συνεπειών τους στην κοινωνία, και έτσι να διευκολύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένη παραγωγή καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου που να διευκολύνει την ερμηνεία και τον συνδυασμό στατιστικών προερχόμενων από διαφορετικούς τομείς.

Συμπλήρωση της μέτρησης των οικονομικών επιδόσεων με διάφορες διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης, της ποιότητας ζωής, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της υγείας, της ευημερίας, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης. Ανάπτυξη ενός πλαισίου για την ανάλυση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 εφαρμογή και κατάρτιση ετήσιων και τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών καθώς και ετήσιων περιφερειακών λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΣΛ,

 παραγωγή δεικτών σχετικά με την κατανομή εισοδήματος και κατανάλωσης μεταξύ των νοικοκυριών (αντιπαραβάλλοντας τα συνολικά μεγέθη των εθνικών λογαριασμών με τα δεδομένα των ερευνών σε νοικοκυριά ή δεδομένα από διοικητικές πηγές),

 κατάρτιση επίκαιρων και υψηλής ποιότητας στατιστικών για τις τιμές, ιδίως τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή,

 ανάπτυξη δορυφορικών λογαριασμών για νέους τομείς,

 δημιουργία βάσης δεδομένων για τη μέτρηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα καθώς και στον ιδιωτικό τομέα,

 ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για την ανάλυση της παγκοσμιοποιημένης παραγωγής,

 ανάπτυξη ενός εννοιολογικού πλαισίου για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας και

 εναρμόνιση των αντίστοιχων λογιστικών και στατιστικών εννοιών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Παροχή των βασικών μακροοικονομικών και κοινωνικών δεικτών και των κυρίων ευρωπαϊκών οικονομικών δεικτών (ΚΕΟΔ) ως συνεκτικού συνόλου δεικτών για την κάλυψη των αναγκών της Ένωσης και των παγκόσμιων αναγκών σε στατιστικά στοιχεία και προσαρμογή των ΚΕΟΔ για να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των χρηστών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 συντονισμένη ανάπτυξη πινάκων των βασικών μακροοικονομικών και κοινωνικών δεικτών και των δεικτών διατηρήσιμης ανάπτυξης,

 διαθεσιμότητα εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τους βασικούς μακροοικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες και τους ΚΕΟΔ,

 ενισχυμένη διεθνής συγκρισιμότητα των δεικτών,

 παροχή βελτιωμένων εργαλείων για τη διευκόλυνση της ερμηνείας και της γνωστοποίησης των δεικτών και

 διαθεσιμότητα εναρμονισμένων στατιστικών στέγασης και συναφών στατιστικών για όλα τα κράτη μέλη.

2.2.    Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση του περιβάλλοντος για τις γενεές του παρόντος και του μέλλοντος, όπως επίσης η καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται πολύ υψηλά στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο και αποτελούν στόχους των Συνθηκών. Για να είναι αποδοτική η πολιτική σε αυτούς τους τομείς απαιτούνται στατιστικές πληροφορίες για διάφορους χώρους.

Παροχή περιβαλλοντικών λογαριασμών και στατιστικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, λαμβανομένων υπόψη των διεθνών εξελίξεων σε αυτό τον χώρο.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 ανάπτυξη ενός συνεκτικού συστήματος περιβαλλοντικών λογαριασμών ως «δορυφορικών λογαριασμών» στους κύριους εθνικούς λογαριασμούς, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, την κατανάλωση ενέργειας, τις ροές και τα αποθέματα των υλικών φυσικών πόρων και του νερού, το εμπόριο βασικών πρώτων υλών και πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, την περιβαλλοντική φορολογία και τις δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας, ενδεχομένως, συμπεριλαμβανομένης της πράσινης ανάπτυξης ή των πράσινων συμβάσεων δημοσίων προμηθειών,

 αναβάθμιση, ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση δεικτών οι οποίοι παρουσιάζουν τις δευτερογενείς πιέσεις, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων στην υγεία, τις ευπάθειες και την πρόοδο προς την προσαρμογή και

 ανάπτυξη ενός βασικού δείκτη μέτρησης της παγκόσμιας περιβαλλοντικής πίεσης.

3.    Στοιχεία

3.1.    Επιχειρήσεις

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο πολυάριθμων πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον, είναι υπεύθυνες για την παροχή βασικών στοιχείων. Συνεπώς οι στατιστικές για τις επιχειρήσεις με την ευρεία έννοια έχουν μεγάλη ζήτηση για την υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων αλλά και για να είναι σε θέση οι ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κατανοούν τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών, που κάνουν διαχωρισμό μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχει αυξημένη ανάγκη για λεπτομερείς και εναρμονισμένες στατιστικές. Ταυτοχρόνως, υπάρχει η ανάγκη μείωσης του διοικητικού φόρτου και του φόρτου υποβολής στοιχείων.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διεργασίας παραγωγής στατιστικών. Παροχή ποιοτικών στατιστικών σε βασικούς τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι στατιστικές για τις επιχειρήσεις, βραχυπρόθεσμοι δείκτες, επένδυση των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και δεξιότητες, διεθνείς συναλλαγές, παγκοσμιοποίηση, παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, Ε & Α και καινοτομία και τουρισμός. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα στοιχείων για τους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας ή των υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε στους τομείς της «πράσινης», της ψηφιακής ή της κοινωνικής οικονομίας (όπως είναι η υγεία και η εκπαίδευση).

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων που υπάρχουν διαθέσιμα στο στατιστικό σύστημα ή στην κοινωνία και παραγωγή κοινής υποδομής και κοινών εργαλείων,

 παροχή στατιστικών πληροφοριών και δεικτών για τις επιχειρήσεις σε ετήσια και υποετήσια βάση,

 παροχή στατιστικών πληροφοριών που περιγράφουν τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο και τις σχέσεις της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο,

 παροχή στατιστικών πληροφοριών για την ανάλυση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και ανάπτυξη του μητρώου των Ευρωπαϊκών Ομίλων Επιχειρήσεων (Euro Group Register — EGR) ως βάσης για τη συλλογή διατομεακών πληροφοριών για την παγκοσμιοποίηση,

 εξισορρόπηση των στατιστικών συλλογών για το εμπόριο αγαθών και το εμπόριο υπηρεσιών με βελτίωση της διαθεσιμότητας στοιχείων για τις υπηρεσίες και δράσεις για την εξισορρόπηση των στατιστικών πληροφοριών για τις υπηρεσίες και τα αγαθά,

 ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς, όπως είναι το εργαλείο για την παρακολούθηση της τιμής των τροφίμων και συναφείς δείκτες,

 παροχή ποιοτικών στατιστικών σε βασικούς τομείς επιδόσεων καινοτομίας και Ε & Α με εκτεταμένη χρήση μητρώων ευρεσιτεχνιών και ευρεία ερευνητική και στατιστική χρήση επιμέρους μικροδεδομένων,

 παροχή στατιστικών για την προσφορά και ζήτηση στον τομέα του τουρισμού χάρη στη βελτιστοποίηση της συλλογής στοιχείων και στην καλύτερη ενοποίηση των στοιχείων του τουρισμού με στοιχεία άλλων τομέων και

 παροχή στατιστικών σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των πόρων οι οποίες να βασίζονται όσο το δυνατό περισσότερο σε υπάρχουσα συλλογή δεδομένων.

3.2.    Ευρώπη των πολιτών

Οι ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης. Συνεπώς, οι κοινωνικές στατιστικές με την ευρεία έννοια έχουν μεγάλη ζήτηση για την υποστήριξη της διεργασίας λήψης αποφάσεων και την παρακολούθηση του αποτελέσματος των κοινωνικών πολιτικών αλλά και για να είναι σε θέση οι ευρωπαίοι πολίτες να εκτιμήσουν τον αντίκτυπο αυτών των πολιτικών στη ζωή και την ευημερία τους.

Παροχή στατιστικών σε βασικούς τομείς κοινωνικής πολιτικής στους οποίους οι πολίτες είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όπως είναι η ευημερία, η βιωσιμότητα, η κοινωνική συνοχή, η φτώχεια, οι ανισότητες, οι δημογραφικές προκλήσεις (ιδίως η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση), η αγορά εργασίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης και της μαθησιακής κινητικότητας των νέων, ο πολιτισμός, η σωματική άσκηση, η ποιότητα ζωής, η ασφάλεια, η υγεία, η αναπηρία, η κατανάλωση, η ελεύθερη κυκλοφορία και η εσωτερική αγορά, η κινητικότητα της νεολαίας, η τεχνολογική καινοτομία και οι νέες επιλογές τρόπου ζωής. Οι στατιστικές αυτές αναλύονται κατά φύλο, όπου αρμόζει, για ομάδες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φορείς χάραξης της κοινωνικής πολιτικής. Ορίζονται προτεραιότητες σύμφωνα με το άρθρο 5α.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 δημιουργία ενοποιημένης βασικής υποδομής για τις ευρωπαϊκές κοινωνικές στατιστικές, περιλαμβανομένων συλλογών στοιχείων από έρευνες και από διοικητικές πηγές, εκπόνηση κοινού συνόλου βασικών μεταβλητών,

 ανάπτυξη βασικών κοινωνικών ερευνών που να παρέχουν δεδομένα (περιλαμβανομένων των μικρο-δεδομένων) σχετικά με πρόσωπα και νοικοκυριά οι οποίες να έχουν τύχει εξορθολογισμού και να συμπληρώνονται από πρόσθετες, μικρότερης συχνότητας συλλογές μικρο-δεδομένων,

 εξέλιξη των στατιστικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού της έρευνας για την εκπαίδευση των ενηλίκων,

 παροχή στατιστικών για τις ανισότητες εισοδήματος, που θα παρέχουν συγκρίσιμους εθνικούς βασικούς δείκτες, καθώς και δεδομένα για τις ανισότητες πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες,

 μεθοδολογικό έργο σχετικά με στατιστικές για τη σωματική άσκηση και τον πολιτισμό,

 παροχή στατιστικών για την ασφάλεια από την εγκληματικότητα· για την υγεία, όπως έχει συμφωνηθεί δυνάμει του κανονισμού πλαισίου (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ( 12 )· και για την αναπηρία,

 υλοποίηση δράσεων του προγράμματος εργασίας για την ευθυγράμμιση των στατιστικών μετανάστευσης,

 παροχή δεικτών ποιότητας ζωής για τη μέτρηση της προόδου των κοινωνιών και

 έναρξη έργων προετοιμασίας του προσεχούς γύρου απογραφής του πληθυσμού (προγραμματισμένου για το 2021).

3.3.    Γεωδιαστημικές, περιβαλλοντικές, γεωργικές και άλλες τομεακές στατιστικές

Ο συνδυασμός στατιστικών με στοιχεία γεωαναφοράς και με γεωδιαστημική ανάλυση θα προσφέρει νέες ευκαιρίες τις οποίες θα διερευνήσει περαιτέρω το ΕΣΣ. Ειδικά ζητήματα όπως η εμπιστευτικότητα και η στατιστική εγκυρότητα εκτιμήσεων μικρών περιοχών θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής.

Οι στατιστικές ενέργειας και μεταφορών για την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή θα έχουν μεγάλη σημασία στο μέλλον.

Η σημασία της γεωργίας μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης θα διατηρηθεί αμείωτη την περίοδο 2013-2017. Το στατιστικό έργο θα επηρεαστεί έντονα από την έκβαση του προβληματισμού για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2013. Η έμφαση θα δοθεί στην περιβαλλοντική διάσταση, στη διάσταση της βιοποικιλότητας/των συναφών με το οικοσύστημα θεμάτων, στην οικονομική διάσταση, στη διάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας και στην κοινωνική διάσταση.

Υποστήριξη της χάραξης πολιτικής με τεκμηριωμένο τρόπο από μια πιο ευέλικτη και αυξημένη χρήση των χωρικών πληροφοριών σε συνδυασμό με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές στατιστικές πληροφορίες.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 περαιτέρω ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της υποδομής για χωρικές πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) που θεσπίζεται από την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 13 ) και ιδίως της δικτυακής πύλης γεωγραφικών πληροφοριών (geoportal) της Ένωσης,

 διάθεση φάσματος γεωγραφικών πληροφοριών μέσω της συνεργασίας με προγράμματα της Ένωσης για έρευνες χρήσης γης και τηλεπισκόπηση και

 ολοκλήρωση των στατιστικών στοιχείων, κατά περίπτωση, ώστε να δημιουργηθεί έτσι μια ευέλικτη υποδομή με πολλαπλές πηγές για την παροχή στοχοθετημένης χωροχρονικής ανάλυσης.

Παροχή περιβαλλοντικών στατιστικών για την υποστήριξη της διεργασίας χάραξης πολιτικής της Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 παροχή ενός συνόλου βασικών περιβαλλοντικών στατιστικών για τους πόρους, όπως τα απόβλητα και η ανακύκλωση, το νερό, τα αποθέματα πρώτων υλών, οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων και η βιοποικιλότητα σε εθνικό και, όπου αυτό είναι δυνατό, σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και παροχή ενός συνόλου βασικών στατιστικών συναφών με την κλιματική αλλαγή για την υποστήριξη δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων και δράσεων προσαρμογής και για την υποστήριξη πολιτικών σε όλα τα συναφή επίπεδα από το τοπικό έως το ενωσιακό.

Παροχή στατιστικών ενέργειας και μεταφορών για την υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται με την παραγωγή και διάδοση στατιστικών σχετικά με:

 τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας,

 την εξοικονόμηση ενέργειας/ενεργειακή απόδοση και

 την ασφάλεια των μεταφορών, την κινητικότητα των επιβατών, τη μέτρηση της οδικής κυκλοφορίας και τις μεταφορές εμπορευμάτων με συνδυασμό μεταφορικών μέσων.

Παροχή στατιστικών για τη γεωργία, την αλιεία και τα δάση με σκοπό την ανάπτυξη και παρακολούθηση της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής, στατιστικών που να αντικατοπτρίζουν βασικούς ευρωπαϊκούς στρατηγικούς στόχους σε σχέση με τη βιωσιμότητα καθώς και με την ανάπτυξη της υπαίθρου, χάρη στη διεξαγωγή τακτικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης στατιστικών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 επανεξέταση και απλούστευση της συλλογής γεωργικών στοιχείων σύμφωνα με την ανασκόπηση της κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2013,

 επανασχεδιασμός των διεργασιών συλλογής γεωργικών στοιχείων, ιδίως με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της έγκαιρης υποβολής των παρεχόμενων στοιχείων,

 διεξοδική επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης στοιχείων για τη χρήση/κάλυψη γης και εκπόνηση και υλοποίηση νέου συστήματος επί αυτής της βάσεως,

 εφαρμογή του συστήματος συλλογής στοιχείων για συνεπείς γεωργο-περιβαλλοντικούς δείκτες, βάσει υφισταμένων δεδομένων όπου είναι τούτο δυνατό,

 παροχή κατάλληλων επίπεδων ανάλυσης κατά περιφέρεια και

 εφαρμογή και διάδοση ενός συνόλου βασικών στοιχείων δασοκομίας προερχόμενων από τους ολοκληρωμένους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λογαριασμούς δασοκομίας, όπως η δασική έκταση, η ποσότητα και η αξία της ιστάμενης ξυλείας και οι οικονομικοί λογαριασμοί δασοκομίας και δασικής εκμετάλλευσης.

II.    ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Το ΕΣΣ αντιμετωπίζει σήμερα διάφορες προκλήσεις: αύξηση της ζήτησης για στατιστικές υψηλής ποιότητας, ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη για σύνθετες πολυδιάστατες στατιστικές, εμφάνιση νέων παραγόντων στην αγορά πληροφοριών, περιορισμοί στους πόρους, ανάγκη περαιτέρω μείωσης του στατιστικού φόρτου των ανταποκρινόμενων, καθώς και διαφοροποίηση των εργαλείων επικοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής και διάδοσης των ευρωπαϊκών επίσημων στατιστικών με προοδευτικό τρόπο.

1.    Διαχείριση ποιότητας του ΕΣΣ

Υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στο ΕΣΣ με βάση τον κώδικα ορθής πρακτικής.

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών κατά την εφαρμογή του κώδικα ορθής πρακτικής και εξασφάλιση ότι οι εκθέσεις ποιότητας που υποβάλλονται απευθύνονται σε χρήστες με διαφορετικές ανάγκες.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 εισαγωγή νέων μηχανισμών παρακολούθησης και ένα δεύτερο γύρο αξιολογήσεων από ομοτίμους (peer reviews) για την αποτίμηση της συμμόρφωσης προς τον κώδικα ορθής πρακτικής,

 ευθυγράμμιση των πλαισίων διασφάλισης της ποιότητας του ΕΣΣ και του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών (ΕΣΚΤ),

 κάλυψη των αναγκών των χρηστών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων ποιότητας και

 τυποποίηση των εκθέσεων ποιότητας σε διάφορα στατιστικά πεδία στο επίπεδο της Ένωσης.

2.    Καθορισμός προτεραιοτήτων και απλούστευση

Το ΕΣΣ αντιμετωπίζει μείζονα πρόκληση: πώς να παράσχει ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας για να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για στατιστικές σε μια συγκυρία αισθητά μειωμένων προϋπολογισμών στα κράτη μέλη και μηδενικής ανάπτυξης όσον αφορά την πολιτική ανθρώπινων πόρων στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, στοιχείο που σε μερικούς φορείς θα φέρει πραγματική μείωση σε ανθρώπινους πόρους. Λόγω των περιορισμών αυτών στους πόρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στα μέτρα απλούστευσης, στοιχεία που απαιτούν τη δέσμευση όλων των εταίρων του ΕΣΣ. Έχει εισαχθεί μηχανισμός καθορισμού προτεραιοτήτων ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας και θα εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα επανεξετάζονται ετησίως οι υπάρχουσες στατιστικές απαιτήσεις, με σημείο αφετηρίας τις πρωτοβουλίες που διατυπώνει η Επιτροπή προς μείωση των στατιστικού χαρακτήρα απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών, των παραγωγών και των ανταποκρινομένων. Η διεργασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε στενή συνεργασία τόσο με εκείνους που χρησιμοποιούν όσο και με εκείνους που παράγουν τις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Εφαρμογή ενός μηχανισμού καθορισμού προτεραιοτήτων για το ΕΣΣ με σκοπό την απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και την προσαρμογή στις νέες ανάγκες για στατιστικές, ενώ ταυτοχρόνως θα λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί των παραγωγών και ο φόρτος των ανταποκρινομένων και οι ανάγκες των χρηστών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 καθορισμός προτεραιοτήτων και κατανομή των πόρων αναλόγως αυτών,

 καθορισμός προτεραιοτήτων για το ΕΣΣ στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 9,

 λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους χρήστες και τους παραγωγούς στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και

 ανακοίνωση στους χρήστες των στατιστικών τομέων που πρόκειται να απλουστευθούν και της συλλογής στοιχείων που πρόκειται να μειωθεί/διακοπεί.

3.    Στατιστικές πολλαπλών χρήσεων και βελτίωση της αποδοτικότητας στην παραγωγή

Σταδιακή εφαρμογή μιας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής του ΕΣΣ λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη που δημιουργούνται στο ΕΣΣ από την υλοποίηση, αρχιτεκτονικής που να δίνει τη δυνατότητα μιας πιο ολοκληρωμένης παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών· εναρμόνιση και τυποποίηση των μεθόδων στατιστικής παραγωγής και των μεταδεδομένων· αναβάθμιση της οριζόντιας ολοκλήρωσης (μεταξύ στατιστικών τομέων) και της κάθετης ολοκλήρωσης (μεταξύ εταίρων του ΕΣΣ) των διαδικασιών στατιστικής παραγωγής στο ΕΣΣ σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας· χρήση και ένταξη στο σύστημα πολλαπλών πηγών στοιχείων· παραγωγή στατιστικών πολλαπλών χρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στα θέματα εμπιστευτικότητας που προκύπτουν από την ευρύτερη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανταλλαγή μικρο-δεδομένων και εγγραφών διοικητικού χαρακτήρα.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 μεγαλύτερη χρήση κατάλληλων διοικητικών στοιχείων σε όλους τους στατιστικούς τομείς,

 εντοπισμός και χρήση νέων πηγών στοιχείων για τις ευρωπαϊκές στατιστικές,

 ενισχυμένη συμμετοχή της Επιτροπής (Eurostat) και των εθνικών στατιστικών αρχών στον σχεδιασμό των διοικητικών αρχείων,

 ευρύτερη χρήση τεχνικών στατιστικής αντιστοίχισης και διασύνδεσης δεδομένων για την αύξηση της προσφοράς ευρωπαϊκών στατιστικών,

 χρήση της ευρωπαϊκής προσέγγισης των στατιστικών για ταχεία ανταπόκριση στο πολιτικό επίπεδο σε ειδικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις,

 μεγαλύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών παραγωγής ευρωπαϊκών στατιστικών μέσω συντονισμένων δράσεων του ΕΣΣ,

 μεγαλύτερη εναρμόνιση των στατιστικών εννοιών στους διάφορους στατιστικούς τομείς,

 ανάπτυξη και εφαρμογή ευέλικτης υποδομής αναφοράς και τεχνικών προτύπων της τεχνολογίας της πληροφορίας για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, την ανταλλαγή στοιχείων και μεταδεδομένων και τη συνήθη μοντελοποίηση,

 χρήση τυποποιημένων εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας σε όλες τις διαδικασίες της στατιστικής δραστηριότητας,

 ανάπτυξη μεθοδολογικών προτύπων προς αυξημένη χρήση και διαθεσιμότητα εναρμονισμένων μεθοδολογιών (συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων μεικτού τρόπου συλλογής στοιχείων) και εναρμονισμένων μεταδεδομένων,

 ενίσχυση του ρόλου των στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων ως πηγής των στατιστικών μονάδων για όλες τις στατιστικές επιχειρήσεων για τους εθνικούς λογαριασμούς και

 βελτίωση της παροχής μεταδεδομένων, ήτοι των βασικών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων, την ποιότητα των δεδομένων και τον τρόπο χάρις στον οποίον τα δεδομένα καθίστανται περισσότερο κατανοητά για τους χρήστες.

Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και της συνοχής του ΕΣΣ χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη για τη σύμπραξη στο πλαίσιο του ΕΣΣ,

 ορισμός και εφαρμογή διεργασιών για τον καταμερισμό φόρτου και εργασιών εντός του ΕΣΣ και

 περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση λειτουργικότητας των συνεργατικών δικτύων.

4.    Διάδοση και επικοινωνία

Ανάδειξη του ΕΣΣ ως πρώτης πηγής στοιχείων σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για όλους τους χρήστες και ειδικά για τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς λήψης αποφάσεων, χάρη στην παροχή μιας υπηρεσίας στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας βασιζόμενης στις αρχές της ελεύθερης και εύκολης πρόσβασης στις ευρωπαϊκές στατιστικές.

Εντατικοποίηση και διεύρυνση του διαλόγου μεταξύ χρηστών και παραγωγών στατιστικών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των χρηστών για στατιστικές υψηλής ποιότητας. Η έγκαιρη συμμετοχή των χρηστών στις νέες εξελίξεις είναι το κλειδί για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του ΕΣΣ.

Διεύρυνση και εξορθολογισμός του φάσματος προϊόντων διάχυσης για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

Δημιουργία μιας ασφαλούς οικονομικά αποδοτικής και ολοκληρωμένης υποδομής εντός του ΕΣΣ για πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία για επιστημονικούς σκοπούς.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 αναγνώριση του ΕΣΣ ως πρώτου σημείου αναφοράς για τους χρήστες ευρωπαϊκών στατιστικών,

 δημιουργία μιας ολοκληρωμένης, ασφαλούς υποδομής για την πρόσβαση σε μικρο-δεδομένα της Ένωσης,

 δημιουργία ενός συστήματος για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των χρηστών για άμεση πρόσβαση και για συμβουλές στην ερμηνεία των στατιστικών πληροφοριών,

 προσαρμογή των προϊόντων διάδοσης στις ανάγκες των χρηστών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών,

 αύξηση του αριθμού των στατιστικών προϊόντων για οριζόντια θέματα,

 αύξηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και διάδοσης (π.χ. με βάση το SDMX),

 αύξηση της προσφοράς συνόλων μικρο-δεδομένων για σκοπούς στατιστικής έρευνας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών μελών σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων και

 προετοιμασία συνόλων δεδομένων προς διευκόλυνση της χρήσης στατιστικών δεδομένων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

5.    Κατάρτιση, καινοτομία και έρευνα

Ικανοποίηση των αναγκών μάθησης και ανάπτυξης εντός του ΕΣΣ με βάση έναν συνδυασμό μαθημάτων κατάρτισης και ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης.

Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΕΣΣ για τη μεταβίβαση γνώσης και την ανταλλαγή και εφαρμογή ορθών πρακτικών και κοινών καινοτόμων προσεγγίσεων στην παραγωγή στατιστικών.

Οργάνωση των δραστηριοτήτων, της συμμετοχής και της συμβολής των ερευνητικών κοινοτήτων στη βελτίωση των αλυσίδων παραγωγής στατιστικών και της ποιότητας των επίσημων στατιστικών πληροφοριών.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 ανάπτυξη μεταπτυχιακού διπλώματος (π.χ. Μάστερ στις Επίσημες Στατιστικές),

 παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών και των λοιπών πολιτών,

 ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων στην παραγωγή και διάχυση στατιστικών,

 αναγνώριση του ΕΣΣ ως σημείου αναφοράς για τις στατιστικές ερευνητικές κοινότητες,

 εκτεταμένη συμμετοχή των ερευνητικών κοινοτήτων σε ερευνητικές δραστηριότητες για τις επίσημες στατιστικές και

 εφαρμογή επαρκών μέσων για την ανταλλαγή πρακτικών και την εφαρμογή κοινών λύσεων στο ΕΣΣ.

III.    ΣΥΜΠΡΑΞΗ

1.    Σύμπραξη στο πλαίσιο του ΕΣΣ και πέραν αυτού

Σε πλαίσιο σύμπραξης, οι εθνικές στατιστικές αρχές και η Επιτροπή (Eurostat) είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Εφαρμογή του πλαισίου ενισχυμένης διακυβέρνησης του ΕΣΣ.

Ο στόχος θα υλοποιηθεί από την υλοποίηση της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 και της απόφασης 2012/504/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2012, για την Eurostat ( 14 ).

Αναβάθμιση του συντονιστικού ρόλου της Επιτροπής (Eurostat) ως Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 σύνδεση της Επιτροπής (Eurostat) με όλες τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής όσον αφορά τις στατιστικές πτυχές σε πρώιμο στάδιο και

 διοργάνωση τακτικού διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ανώτατων στελεχών διοίκησης.

Ενίσχυση της συνεργασίας με το ΕΣΚΤ και με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην παραγωγή στοιχείων για στατιστική ή διοικητική χρήση μέσω κοινών έργων και συντονισμένης ανάπτυξης προϊόντων. Εξασφάλιση της συνέπειας μεταξύ ενωσιακών και διεθνών προτύπων.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 εφαρμογή κοινού πλαισίου ποιότητας για το ΕΣΣ και το ΕΣΚΤ,

 ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή της Επιτροπής (Eurostat) σε διεθνείς συμβουλευτικές ομάδες,

 καθορισμό και εφαρμογή νέων τρόπων συνεργασίας για τη διασφάλιση καλού συντονισμού των στατιστικών εξελίξεων και αποτελεσματικής κατανομής εργασιών μεταξύ των διεθνών οργανισμών και

 εφαρμογή του νέου Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών, του ΕΣΛ, του Συστήματος Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Λογαριασμών των Ηνωμένων Εθνών, των Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών Οικονομικών Λογαριασμών και των εγχειριδίων του ισοζυγίου πληρωμών.

Προαγωγή και εφαρμογή δραστηριοτήτων παροχής στατιστικών συμβουλών και στατιστικής βοήθειας σε χώρες εκτός της Ένωσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση και στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.

Ο στόχος υλοποιείται ως εξής:

 άσκηση του ηγετικού ρόλου του ΕΣΣ στον διεθνή χώρο,

 παράδοση στοιχείων για χρήση στην εξωτερική πολιτική της Ένωσης,

 υποστήριξη προς τις υπηρεσίες της Επιτροπής για την εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής διεθνούς συνεργασίας, στις σχέσεις τους με τους διεθνείς οργανισμούς και σε ζητήματα κοινού στατιστικού ενδιαφέροντος με περιφέρειες τρίτων χωρών ή με τρίτες χώρες,

 διάδοση συναφών στατιστικών στοιχείων για την υποστήριξη της διεργασίας της διεύρυνσης και των διαπραγματεύσεων,

 ελαχιστοποίηση των αιτήσεων παρέκκλισης από τα νέα κράτη μέλη που οδηγούν σε μη διαθεσιμότητα των στοιχείων,

 υπογραφή συμφωνιών και πρωτοκόλλων συμφωνιών με τρίτες χώρες,

 σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας,

 εστίαση της τεχνικής βοήθειας στην εναρμόνιση και παράδοση στοιχείων και

 βελτίωση των δραστηριοτήτων συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των μελών του ΕΣΣ.( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012.

( 2 ) ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

( 3 ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 για το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

( 4 ) ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 1.

( 5 ) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

( 6 ) ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

( 7 ) ΕΕ L 73 της 15.3.2008, σ. 13.

( 8 ) ΕΕ L 332 της 30.11.2006, σ. 21.

( 9 ) ΕΕ L 340 της 19.12.2008, σ. 76.

( 10 ) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

( 11 ) ΕΕ L 90 της 28.3.2006, σ. 2.

( 12 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 70.

( 13 ) ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

( 14 ) ΕΕ L 251 της 18.9.2012, σ. 49.