02013D0519 — EL — 01.06.2017 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2013

για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων καθώς και για το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εν λόγω εισαγωγές

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6721]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/519/ΕΕ)

(ΕΕ L 281 της 23.10.2013, σ. 20)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ της 18ης Ιανουαρίου 2017

  L 16

37

20.1.2017
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2013

για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων καθώς και για το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εν λόγω εισαγωγές

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6721]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2013/519/ΕΕ)Άρθρο 1

Κατάλογος εδαφών ή τρίτων χωρών από όπου επιτρέπεται η εισαγωγή σκύλων, γατών ή ικτίδων σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ

1.  Αποστολές σκύλων, γατών ή ικτίδων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ εισάγονται στην Ένωση μόνον εφόσον τα εδάφη ή οι τρίτες χώρες από όπου προέρχονται και τυχόν εδάφη ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διαμετακομίζονται περιλαμβάνονται σε έναν από τους καταλόγους που ορίζονται:

α) στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ·

β) στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010·

γ) στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αποστολές σκύλων, γατών ή ικτίδων που προορίζονται για οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα εγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ εισάγονται στην Ένωση μόνον εφόσον τα εδάφη ή οι τρίτες χώρες από όπου προέρχονται και τυχόν εδάφη ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διαμετακομίζονται περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 2

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για εισαγωγές από εδάφη ή τρίτες χώρες

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνο τις εισαγωγές σκύλων, γατών και ικτίδων που συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:

α) συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος και συμπληρώνεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που ορίζονται στο μέρος 2 του παραρτήματος·

β) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού υγείας των ζώων που αναφέρεται στο στοιχείο α) όσον αφορά τα εδάφη ή τρίτες χώρες από όπου προέρχονται ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διαμετακομίζονται, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Καταργήσεις

Οι αποφάσεις 94/274/ΕΚ, 94/275/ΕΚ και 2005/64/ΕΚ καταργούνται.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

Για μια μεταβατική περίοδο έως τις 29 Απριλίου 2015, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα υποδείγματα που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 2005/64/ΕΚ ή στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης 2011/874/ΕΕ.

Άρθρο 5

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

▼M1

ΜΕΡΟΣ 1

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων

image

image

image

image

image

▼B

ΜΕΡΟΣ 2

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων

α) Όταν το υπόδειγμα πιστοποιητικού αναφέρει ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγράφονται και να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον επίσημο κτηνίατρο ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.

β) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό αποτελείται από ένα φύλλο χαρτιού ή, όπου απαιτείται πρόσθετο κείμενο, πρέπει να είναι τέτοιας μορφής ώστε όλα τα φύλλα να συνθέτουν ένα σύνολο και να μην μπορούν να διαχωριστούν.

γ) Το πιστοποιητικό συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους του σταθμού συνοριακού ελέγχου εισαγωγής του φορτίου στην Ένωση και του κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη σύνταξη του πιστοποιητικού στην/στις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες ενός άλλου κράτους μέλους η οποία να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, εάν κρίνεται αναγκαίο.

δ) Εάν, για λόγους ταυτοποίησης των μερών της αποστολής (πίνακας στο τμήμα I.28 του υποδείγματος πιστοποιητικού υγείας των ζώων), επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα ή συνοδευτικά έγγραφα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα ή τα έγγραφα αυτά θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό.

ε) Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων φύλλων ή εγγράφων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται, (αριθμός σελίδας από συνολικό αριθμό σελίδων), στο κάτω μέρος της και στο επάνω μέρος της σελίδας αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή.

στ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό συμπληρώνεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο του εδάφους ή τρίτης χώρας εξαγωγής. Η αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας εξαγωγής εξασφαλίζουν την τήρηση κανόνων και αρχών πιστοποίησης ισοδύναμων με εκείνους που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου.

Η υπογραφή πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της εκτύπωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες και τα υδατόσημα.

ζ) Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναγράφεται στα πλαίσια I.2 και II.α εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας εξαγωγής.