2011R0494 — EL — 10.06.2011 — 000.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 494/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαΐου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (κάδμιο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 134, 21.5.2011, p.2)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 136, 24.5.2011, σ. 105  (494/2011)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 494/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαΐου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) όσον αφορά το παράρτημα XVII (κάδμιο)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 131,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το ψήφισμά του της 25ης Ιανουαρίου 1988 σχετικά με ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης ( 2 ) το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να συμβάλει στην καταπολέμηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από το κάδμιο.

(2)

Στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στην καταχώριση αριθ. 23 προβλέπονται περιορισμοί στη χρήση και τη διάθεση στην αγορά του καδμίου σε μείγματα και αντικείμενα.

(3)

Το κάδμιο και το οξείδιο του καδμίου ταξινομούνται ως καρκινογόνοι ουσίες της κατηγορίας 1Β και των κατηγοριών οξείας τοξικότητας 1 και χρόνιας τοξικότητας 1 για το υδάτινο περιβάλλον.

(4)

Από τις 31 Δεκεμβρίου 1992 το κάδμιο απαγορεύεται βάσει της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων ( 3 ) ως χρωστική ουσία σε μια σειρά πολυμερών και βαφών, ως σταθεροποιητής στο χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) σε μια σειρά εφαρμογών ενώ απαγορεύεται και η επικαδμίωση σε μια σειρά εφαρμογών. Η οδηγία 76/769/ΕΟΚ καταργήθηκε και αντικαταστήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 με εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2009.

(5)

Το 2007 ολοκληρώθηκε η ευρωπαϊκή εκτίμηση κινδύνων για το κάδμιο ( 4 ) που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες ( 5 ). Στις 14 Ιουνίου 2008 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων και τις στρατηγικές για τη μείωση των κινδύνων από το κάδμιο και το οξείδιο του καδμίου ( 6 ), στην οποία συνιστάται ο περιορισμός της εμπορίας και της χρήσης καδμίου σε ράβδους χαλκοκόλλησης και στα κοσμήματα.

(6)

Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για τη λήψη ειδικών μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων από τη χρήση ράβδων χαλκοκόλλησης και κοσμημάτων που περιέχουν κάδμιο. Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι ερασιτέχνες εκτίθενται σε αναθυμιάσεις κατά τη διαδικασία της χαλκοκόλλησης. Οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εκτίθεται στο κάδμιο που περιέχεται στα κοσμήματα μέσω δερματικής επαφής ή με το γλείψιμο.

(7)

Η Επιτροπή έχει αναθέσει μελέτη για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της δυνητικής επικαιροποίησης των περιορισμών της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης καδμίου στα κοσμήματα, τα κράματα χαλκοκόλλησης και το PVC. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν τον Ιανουάριο του 2010 ( 7 ).

(8)

Οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν τη βαφή που περιέχει ψευδάργυρο πρέπει να αποσαφηνιστούν για να καθοριστεί η υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Οι διατάξεις που αφορούν τη βαφή που περιέχεται σε βαμμένα αντικείμενα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν.

(9)

Από το 2001 η ευρωπαϊκή βιομηχανία PVC έχει λάβει την πρωτοβουλία σε εθελούσια βάση να μην χρησιμοποιεί κάδμιο ως σταθεροποιητή στο PVC πρόσφατης παραγωγής για τις εφαρμογές που δεν ρυθμίζονται ακόμα από την οδηγία 76/769/ΕΟΚ. Αυτή η εθελούσια πρωτοβουλία οδήγησε τελικά στη σταδιακή εξάλειψη της χρήσης καδμίου στο PVC.

(10)

Η απαγόρευση της χρήσης καδμίου πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα αντικείμενα από PVC για να επιτευχθεί συμμόρφωση με τον στόχο της καταπολέμησης της ρύπανσης από κάδμιο.

(11)

Θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση για μείγματα παραγόμενα από απορρίμματα PVC και αναφερόμενα ως «ανακτημένο PVC» ώστε να επιτραπεί η διάθεσή τους στην αγορά για χρήση σε ορισμένα δομικά προϊόντα.

(12)

Η χρήση ανακτημένου PVC πρέπει να ενθαρρύνεται στην κατασκευή ορισμένων δομικών υλικών επειδή επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση παλαιού PVC, που ενδέχεται να περιέχει κάδμιο. Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλέπεται υψηλότερη οριακή τιμή για το κάδμιο όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα κατασκευής. Αυτό αποτρέπει την απόρριψη του PVC σε χώρους υγειονομικής ταφής ή την καύση που προκαλεί έκλυση διοξειδίου του άνθρακα και καδμίου στο περιβάλλον.

(13)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται έξι μήνες ύστερα από την έναρξη ισχύος για να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.

(14)

Προβλέπεται ότι, εξαιτίας της απαγόρευσης του καδμίου στο νέο PVC, η περιεκτικότητα των δομικών υλικών που κατασκευάζονται από ανακτημένο PVC αναμένεται να περιοριστεί σταδιακά. Συνεπώς, η οριακή τιμή για το κάδμιο πρέπει να αναθεωρηθεί αναλόγως και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) πρέπει να συμμετέχει στην αναθεώρηση του περιορισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(15)

Σύμφωνα με τις διατάξεις περί μεταβατικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 137 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού REACH, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(16)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Το παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▼C1

Εφαρμόζεται από τις 10 Δεκεμβρίου 2011.

▼B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, ο πίνακας στον οποίο περιγράφονται οι ουσίες, οι ομάδες ουσιών και τα μείγματα καθώς και οι όροι περιορισμού τροποποιείται ως εξής:

1. Στη δεύτερη στήλη της καταχώρισης 23, οι παράγραφοι 1 έως 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1.  Δεν χρησιμοποιείται σε μείγματα και αντικείμενα που παράγονται από συνθετικά οργανικά πολυμερή (στο εξής πλαστικό υλικό) όπως:

— πολυμερή και συμπολυμερή χλωριούχου βινυλίου (PVC) [3904 10] [3904 21]

— πολυουρεθάνη (PUR) [3909 50]

— πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE), εκτός από το πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή χρωματισμένων κυρίων μειγμάτων [3901 10]

— οξική κυτταρίνη (CA) [3912 11]

— ακετοβουτυρική κυτταρίνη (CAB) [3912 11]

— εποξειδικές ρητίνες [3907 30]

— ρητίνες μελαμίνης – φορμαλδεΰδης (MF) [3909 20]

— ρητίνες ουρίας φορμαλδεΰδης (UF) [3909 10]

— ακόρεστοι πολυεστέρες (UP) [3907 91]

— τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) [3907 60]

— τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο (PBT)

— διαφανές/γενικής χρήσης πολυστυρόλιο [3903 11]

— μεθυλομεθακρυλικό ακρυλονιτρίλιο (AMMA)

— δικτυωτό πολυαιθυλένιο (VPE)

— πολυστυρένιο υψηλής αντοχής

— πολυπροπυλένιο (PP) [3902 10]

— πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) [3901 20]

— ακρυλονιτριλοβουταδιένιο στυρολίου (ABS) [3903 30]

— πολυ[μεθακρυλικό μεθύλιο] (PMMA) [3906 10].

Τα μείγματα και τα αντικείμενα που παράγονται από πλαστικό υλικό δεν διατίθενται στην αγορά εάν η συγκέντρωση σε κάδμιο (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cd) είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 0,01 % κατά βάρος πλαστικού υλικού.

►C1  Κατά παρέκκλιση, το δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα αντικείμενα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 10 Δεκεμβρίου 2011. ◄

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Συμβουλίου (1) και των πράξεων που εγκρίνονται βάσει αυτού.

2.  Δεν χρησιμοποιείται στις βαφές [3208] [3209].

Για τις βαφές με περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο που υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος βαφής, η περιεκτικότητα σε κάδμιο (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cd) δεν πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 0,1 % κατά βάρος.

Τα βαμμένα αντικείμενα δεν διατίθενται στην αγορά εάν η συγκέντρωση σε κάδμιο (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cd) είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 0,1 % κατά βάρος της βαφής στο βαμμένο αντικείμενο.

3.  Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε αντικείμενα που έχουν χρωματιστεί με μείγματα που περιέχουν κάδμιο για λόγους ασφάλειας.

4.  Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε:

— μείγματα που έχουν παραχθεί από απόβλητα PVC, στο εξής «ανακτημένο PVC»,

— μείγματα και αντικείμενα που περιέχουν ανακτημένο PVC εάν η περιεκτικότητά τους σε κάδμιο (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cd) δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά βάρος του πλαστικού υλικού στις ακόλουθες εφαρμογές άκαμπτου PVC:

— 

α)  μορφοποιημένα στοιχεία και άκαμπτα ελάσματα για δομικές εφαρμογές·

β)  πόρτες, παράθυρα, παραθυρόφυλλα, τοίχοι, περσίδες, φράκτες και υδρορροές στέγης·

γ)  καταστρώματα και εξέδρες·

δ)  αγωγοί καλωδίων·

ε)  σωλήνες για μη πόσιμο νερό εάν το ανακτημένο PVC χρησιμοποιείται στο μεσαίο στρώμα σωλήνα πολλών στρωμάτων και είναι εξ ολοκλήρου καλυμμένο με στρώμα PVC πρόσφατης παραγωγής σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.

Οι προμηθευτές διασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση στην αγορά μειγμάτων και αντικειμένων που περιέχουν ανακτημένο PVC για πρώτη φορά, ότι αυτά φέρουν ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση ως εξής: «Περιέχει ανακτημένο PVC» ή το ακόλουθο σήμα:

image

Σύμφωνα με το άρθρο 69 του παρόντος κανονισμού, η παρέκκλιση που χορηγείται στην παράγραφο 4 θα επανεξεταστεί, ιδιαίτερα με σκοπό τη μείωση της οριακής τιμής για το κάδμιο, και την επανεξέταση της παρέκκλισης για τις εφαρμογές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε), πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

(1)   ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.»

2. Στη δεύτερη στήλη της καταχώρισης 23 προστίθενται οι παράγραφοι 8, 9, 10 και 11 ως εξής: 

«8.  Δεν χρησιμοποιείται σε υλικά χαλκοκόλλησης με περιεκτικότητα ίση ή μεγαλύτερη του 0,01 % κατά βάρος:

Τα υλικά χαλκοκόλλησης δεν διατίθενται στην αγορά εάν η περιεκτικότητα σε κάδμιο (εκφρασμένο ως μεταλλικό Cd) είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,01 % κατά βάρος.

Για τον σκοπό της παρούσας παραγράφου ως χαλκοκόλληση νοείται μια τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση κραμάτων που πραγματοποιείται σε θερμοκρασία άνω των 450 °C.

9.  Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 8 δεν εφαρμόζεται σε υλικά χαλκοκόλλησης που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές στον τομέα της άμυνας και αεροδιαστημικής ούτε σε υλικά χαλκοκόλλησης που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας.

10.  Δεν χρησιμοποιείται ούτε διατίθεται στην αγορά, αν η περιεκτικότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,01 % κατά βάρος μετάλλου σε:

i)  μεταλλικές χάνδρες και άλλα μεταλλικά υλικά για την κατασκευή κοσμημάτων,

ii)  μεταλλικά μέρη κοσμημάτων και απομιμήσεων κοσμημάτων καθώς και σε εξαρτήματα για τα μαλλιά, όπως:

— βραχιόλια, περιδέραια και δαχτυλίδια

— κοσμήματα που τοποθετούνται δια νύσσονος οργάνου (piercing),

— ρολόγια χεριού και μπρασελέ,

— καρφίτσες και μανικετόκουμπα.

►C1  11.  By way of derogation, paragraph 10 shall not apply to articles placed on the market before 10 December 2011 and jewellery more than 50 years old on 10 December 2011. ◄ »( 1 ) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ C 30 της 4.2.1988, σ. 1.

( 3 ) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201.

( 4 ) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

( 5 ) ΕΕ L 84 της 05.04.1993, σ. 1.

( 6 ) ΕΕ C 149 της 14.6.2008, σ. 6.

( 7 ) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf