2011R0408 — EL — 17.12.2014 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 408/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 108, 28.4.2011, p.21)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1264/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 26ης Νοεμβρίου 2014

  L 341

6

27.11.2014
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 408/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Απριλίου 2011

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον μορφότυπο για τη διαβίβαση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τις στατιστικές για τα γεωργικά φάρμακα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 θεσπίζει νέο πλαίσιο για την παραγωγή των συγκρίσιμων ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για τις πωλήσεις και τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή.

(3)

Για λόγους εξασφάλισης της εμπιστευτικότητας, στο αρχείο διαβίβασης περιλαμβάνεται ένας σηματοδότης που δείχνει εάν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες σχετικά με την ουσία, τη χημική κλάση, την κατηγορία προϊόντων ή την κύρια ομάδα είναι εμπιστευτικές ή όχι.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:▼M1

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα γεωργικά φάρμακα που αναφέρονται στα παραρτήματα I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009, χρησιμοποιώντας τους ορισμούς διάρθρωσης δεδομένων SDMX. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) μέσω των υπηρεσιών ενιαίου σημείου εισόδου ή διατίθενται για ανάκτηση από την Επιτροπή (Eurostat) με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 2

Η διάρθρωση δεδομένων για τη διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) των στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στο παράρτημα I.

Η διάρθρωση δεδομένων για τη διαβίβαση στην Επιτροπή (Eurostat) των στοιχείων σχετικά με τη χρήση γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στο παράρτημα II.

▼B

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Διάρθρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά

Η ακόλουθη διάρθρωση περιλαμβάνεται στα αρχεία διαβίβασης:Αριθμός

Πεδίο

Παρατηρήσεις

1

Χώρα

π.χ. Γαλλία

2

Έτος

Έτος αναφοράς για τα στοιχεία (π.χ. 2010)

3

Κύρια ομάδα

Κωδικοί που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009

4

Κατηγορίες προϊόντων

 

5

Χημική κλάση

 

6

Δραστική ουσία

 

7

Τιμή παρατήρησης (η πωληθείσα ποσότητα)

Σε κιλά ουσιών

8

Για τα πεδία αριθ. 3, 4, 5 και 6, ο σηματοδότης εμπιστευτικότητας

Σηματοδότης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διάρθρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η ακόλουθη διάρθρωση περιλαμβάνεται στα αρχεία διαβίβασης:Αριθμός

Πεδίο

Παρατηρήσεις

1

Χώρα

π.χ. Γαλλία

2

Έτος

Έτος αναφοράς για τα στοιχεία (π.χ. 2010)

3

Καλλιέργεια

Κατανομή ανά επιμέρους καλλιέργεια

4

Δραστική ουσία

Κωδικοί που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009

5

Τιμή παρατήρησης: ποσότητα ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στην καλλιέργεια

Σε κιλά ουσιών

6

Τιμή παρατήρησης: έκταση στην οποία χρησιμοποιήθηκε η ουσία

Σε εκτάρια

7

Σηματοδότης εμπιστευτικότητας

Σηματοδότης( 1 ) ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 1.