02011R0010 — EL — 08.02.2018 — 008.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιανουαρίου 2011

για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 012 της 15.1.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 321/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 1ης Απριλίου 2011

  L 87

1

2.4.2011

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1282/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Νοεμβρίου 2011

  L 328

22

10.12.2011

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2012

  L 338

11

12.12.2012

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 3ης Μαρτίου 2014

  L 62

13

4.3.2014

 M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 865/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 8ης Αυγούστου 2014

  L 238

1

9.8.2014

►M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015

  L 30

2

6.2.2015

►M7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1416 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Αυγούστου 2016

  L 230

22

25.8.2016

►M8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/752 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Απριλίου 2017

  L 113

18

29.4.2017

►M9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/79 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Ιανουαρίου 2018

  L 14

31

19.1.2018
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιανουαρίου 2011

για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Ο παρών κανονισμός αποτελεί ειδικό μέτρο κατά την έννοια του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

2.  Ο παρών κανονισμός ορίζει ειδικές απαιτήσεις για την κατασκευή και την εμπορία πλαστικών υλικών και αντικειμένων που:

α) προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα· ή

β) βρίσκονται ήδη σε επαφή με τρόφιμα· ή

γ) ευλόγως αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα υλικά και αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) υλικά και αντικείμενα και μέρη αυτών που συνίστανται αποκλειστικά από πλαστική ύλη·

β) πλαστικά πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα που συγκρατούνται μεταξύ τους με κόλλα ή άλλους τρόπους·

γ) υλικά και αντικείμενα που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), τα οποία εκτυπώνονται ή/και επιστρώνονται με επίχρισμα·

δ) στρώματα ή επιχρίσματα από πλαστική ύλη, που σχηματίζουν παρεμβύσματα σε πώματα και συστήματα πωματισμού τα οποία, μαζί με τα εν λόγω πώματα και συστήματα πωματισμού, συνιστούν σύνολο δύο ή περισσότερων στρωμάτων υλικών διαφορετικών τύπων·

ε) στρώματα πλαστικής ύλης σε πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα πολλαπλών υλών.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα υλικά και αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και πρόκειται να καλυφθούν από άλλα ειδικά μέτρα:

α) ιοντανταλλακτικές ρητίνες·

β) καουτσούκ·

γ) σιλικόνες.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των ενωσιακών ή εθνικών διατάξεων που ισχύουν για τις τυπογραφικές μελάνες, τις κόλλες και τα επιχρίσματα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) ως «πλαστικά υλικά και αντικείμενα» νοούνται:

α) τα υλικά και αντικείμενα που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 2 παράγραφος 1 και

β) τα στρώματα πλαστικής ύλης που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 2 παράγραφος 1·

2) ως «πλαστική ύλη» νοείται πολυμερές στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο τελικών προϊόντων και αντικειμένων·

3) ως «πολυμερές» νοείται κάθε μακρομοριακή ουσία που λαμβάνεται είτε:

α) με διεργασία πολυμερισμού, όπως πολυπροσθήκη ή πολυσυμπύκνωση ή με άλλη ανάλογη επεξεργασία μονομερών και άλλων αρχικών ουσιών· είτε

β) με χημική τροποποίηση φυσικών ή συνθετικών μακρομορίων· είτε

γ) με μικροβιακή ζύμωση·

4) ως «πλαστικό πολυστρωματικό υλικό» νοείται υλικό ή αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στρώματα πλαστικής ύλης·

5) ως «πολυστρωματικό υλικό πολλαπλών υλών» νοείται υλικό ή αντικείμενο που αποτελείται από δύο ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών τύπων υλικών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι στρώμα πλαστικής ύλης·

6) ως «μονομερές ή άλλη αρχική ουσία» νοείται:

α) ουσία που υποβάλλεται σε κάθε είδους διεργασία πολυμερισμού για την κατασκευή πολυμερών· ή

β) φυσική ή συνθετική μακρομοριακή ουσία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή τροποποιημένων μακρομορίων· ή

γ) ουσία που χρησιμοποιείται για την τροποποίηση υφιστάμενων φυσικών ή συνθετικών μακρομορίων·

7) ως «πρόσθετο» νοείται ουσία που προστίθεται εκούσια στις πλαστικές ύλες για να επιτευχθεί φυσική ή χημική επίδραση κατά την κατεργασία της πλαστικής ύλης ή στο τελικό υλικό ή αντικείμενο· η παρουσία της στο τελικό υλικό ή αντικείμενο είναι σκόπιμη·

8) ως «βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών» νοείται κάθε ουσία που χρησιμοποιείται ως κατάλληλο μέσο για την κατασκευή πολυμερών ή πλαστικών υλών· μπορεί να περιέχεται στα τελικά προϊόντα ή αντικείμενα, όμως η παρουσία της είναι ακούσια και δεν έχει καμία φυσική ή χημική επίδραση στο τελικό υλικό ή αντικείμενο·

9) ως «ακούσια προστιθέμενη ουσία» νοείται πρόσμειξη των χρησιμοποιούμενων ουσιών ή ενδιάμεσο προϊόν αντίδρασης που σχηματίζεται κατά τη διεργασία παραγωγής ή προϊόν διάσπασης ή αντίδρασης·

10) ως «βοηθητικό μέσο πολυμερισμού» νοείται ουσία που ξεκινά τον πολυμερισμό και/ή ελέγχει το σχηματισμό της μακρομοριακής δομής·

11) ως «όριο συνολικής μετανάστευσης» (ΟΜL) νοείται η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα μη πτητικών ουσιών που ελευθερώνονται από ένα υλικό ή αντικείμενο στους προσομοιωτές τροφίμων·

12) ως «προσομοιωτής τροφίμων» νοείται το μέσο δοκιμής που απομιμείται τρόφιμο· στη συμπεριφορά του, ο προσομειωτής τροφίμων μιμείται τη μετανάστευση από υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα·

13) ως «όριο ειδικής μετανάστευσης» (SΜL) νοείται η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα δεδομένης ουσίας που ελευθερώνεται από ένα υλικό ή αντικείμενο στα τρόφιμα ή στους προσομοιωτές τροφίμων·

14) ως «ολικό όριο ειδικής μετανάστευσης» (SΜL(Τ)) νοείται το μέγιστο επιτρεπόμενο άθροισμα συγκεκριμένων ουσιών που ελευθερώνονται στα τρόφιμα ή στους προσομειωτές τροφίμων, εκφραζόμενο ως ολική δραστική ομάδα (ρίζα) των αναφερόμενων ουσιών·

15) ως «λειτουργικός φραγμός» νοείται φραγμός που αποτελείται από ένα ή περισσότερα στρώματα κάθε είδους υλικού και εξασφαλίζει ότι το τελικό υλικό ή αντικείμενο είναι σύμφωνο με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

▼M7

16) ως «μη λιπαρά τρόφιμα» νοούνται τρόφιμα για τα οποία, στον πίνακα 2 του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού, ορίζονται για τις δοκιμές μετανάστευσης μόνον προσομοιωτές τροφίμων άλλοι από τους προσομοιωτές τροφίμων Δ1 ή Δ2·

▼B

17) ως «περιορισμός» νοείται ο περιορισμός χρήσης μιας ουσίας ή το όριο μετανάστευσης ή το όριο περιεκτικότητας του υλικού ή του αντικειμένου στην ουσία·

▼M7

18) ως «προδιαγραφές» νοούνται η σύσταση, τα κριτήρια καθαρότητας, οι φυσικές και χημικές ιδιότητες, οι λεπτομέρειες της διεργασίας παρασκευής μιας ουσίας ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την έκφραση των ορίων μετανάστευσης·

▼M7

19) ως «πλήρωση εν θερμώ» νοείται η πλήρωση οποιουδήποτε αντικειμένου με τρόφιμο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 100 °C κατά τη στιγμή της πλήρωσης, μετά την οποία το τρόφιμο ψύχεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 50 °C εντός 60 λεπτών, ή σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30 °C εντός 150 λεπτών.

▼B

Άρθρο 4

Διάθεση στην αγορά πλαστικών υλικών και αντικειμένων

Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον:

α) πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 κατά τη σκοπούμενη και προβλέψιμη χρήση και

β) πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και

γ) πληρούν τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας που καθορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και

δ) κατασκευάζονται σύμφωνα με την ορθή πρακτική παραγωγής, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 της Επιτροπής ( 1 ) και

ε) πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύσταση και τη δήλωση που καθορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος κανονισμού.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΤΜΗΜΑ 1

Εγκεκριμένες ουσίες

Άρθρο 5

Ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων ουσιών

1.  Μόνο οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων ουσιών («ο ενωσιακός κατάλογος»), ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα I, μπορούν να χρησιμοποιούνται σκοπίμως για την κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα.

2.  Ο ενωσιακός κατάλογος περιλαμβάνει:

α) μονομερή ή άλλες αρχικές ουσίες·

β) πρόσθετα, εξαιρουμένων των χρωστικών·

γ) βοηθητικά μέσα παραγωγής πολυμερών, εξαιρουμένων των διαλυτών·

δ) μακρομόρια που λαμβάνονται με μικροβιακή ζύμωση.

3.  Ο ενωσιακός κατάλογος μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 8 έως 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

Άρθρο 6

Παρεκκλίσεις για ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, ουσίες άλλες από αυτές που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα παραγωγής πολυμερών στην κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, χρωστικές και διαλύτες μπορούν να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

3.  Οι ακόλουθες ουσίες, που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο, επιτρέπονται, τηρουμένων των κανόνων που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9, 10, 11 και 12.

▼M7

α) όλα τα άλατα επιτρεπόμενων οξέων, φαινολών και αλκοολών με αμμώνιο, αργίλιο, ασβέστιο, βάριο, κάλιο, κοβάλτιο, λίθιο, μαγγάνιο, μαγνήσιο, νάτριο, σίδηρο, χαλκό και ψευδάργυρο·

▼B

β) μείγματα που λαμβάνονται με την ανάμειξη εγκεκριμένων ουσιών, χωρίς χημική αντίδραση των συστατικών·

γ) όταν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα, φυσικές ή συνθετικές πολυμερείς ουσίες με μοριακό βάρος τουλάχιστον 1 000 Da, εκτός των μακρομορίων που λαμβάνονται με μικροβιακή ζύμωση, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον μπορούν να αποτελέσουν το κύριο δομικό συστατικό τελικών υλικών ή αντικειμένων·

δ) όταν χρησιμοποιούνται ως μονομερή ή άλλες αρχικές ουσίες, προπολυμερή και φυσικές ή συνθετικές μακρομοριακές ουσίες, και τα μείγματά τους, εκτός των μακρομορίων που λαμβάνονται με μικροβιακή ζύμωση, εφόσον τα μονομερή ή οι αρχικές ουσίες που απαιτούνται για τη σύνθεσή τους περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο.

4.  Οι ακόλουθες ουσίες, που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο, μπορούν να απαντούν στα στρώματα πλαστικής ύλης πλαστικών υλικών ή αντικειμένων:

α) ακούσια προστιθέμενες ουσίες·

β) βοηθητικά μέσα πολυμερισμού.

5.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, πρόσθετα που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, μετά την 1η Ιανουαρίου 2010, έως ότου εκδοθεί απόφαση για την καταχώρισή τους ή μη στον ενωσιακό κατάλογο, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7.

Άρθρο 7

Κατάρτιση και διαχείριση του προσωρινού καταλόγου

1.  Ο προσωρινός κατάλογος προσθέτων που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή»), ο οποίος δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή το 2008, επικαιροποιείται τακτικά.

2.  Ένα πρόσθετο απαλείφεται από τον προσωρινό κατάλογο:

α) όταν καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο του παραρτήματος Ι· ή

β) όταν η Επιτροπή λάβει απόφαση για τη μη καταχώρισή του στον ενωσιακό κατάλογο προσθέτων· ή

γ) αν, κατά την εξέταση των στοιχείων, η Αρχή ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες και οι εν λόγω πληροφορίες δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Αρχή.ΤΜΗΜΑ 2

Γενικές απαιτήσεις, περιορισμοί και προδιαγραφές

Άρθρο 8

Γενική απαίτηση για τις ουσίες

Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα πρέπει να διαθέτουν τεχνική ποιότητα και καθαρότητα κατάλληλη για τη σκοπούμενη και προβλέψιμη χρήση των υλικών ή αντικειμένων. Η σύσταση πρέπει να είναι γνωστή στον κατασκευαστή της ουσίας και να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν.

Άρθρο 9

Ειδικές απαιτήσεις για τις ουσίες

1.  Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή στρωμάτων πλαστικής ύλης σε πλαστικά υλικά και αντικείμενα υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς και προδιαγραφές:

α) στο όριο ειδικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 11·

β) στο όριο συνολικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 12·

γ) στους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στη στήλη 10 του πίνακα 1 του σημείου 1 του παραρτήματος Ι·

δ) στις λεπτομερείς προδιαγραφές που καθορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος I.

2.  Οι ουσίες σε νανομορφή χρησιμοποιούνται μόνον εάν επιτρέπονται ρητώς και αναφέρονται στις προδιαγραφές του παραρτήματος I.

Άρθρο 10

Γενικοί περιορισμοί για πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Οι γενικοί περιορισμοί σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα καθορίζονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 11

Όρια ειδικής μετανάστευσης

1.  Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους στα τρόφιμα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια ειδικής μετανάστευσης (SΜL) που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα εν λόγω όρια ειδικής μετανάστευσης (SΜL) εκφράζονται σε mg ουσίας ανά kg τροφίμου (mg/kg).

▼M7 —————

▼M7

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα πρόσθετα που έχουν εγκριθεί επίσης ως πρόσθετα τροφίμων, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, ή ως αρτύματα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, δεν μεταναστεύουν σε τρόφιμα σε ποσότητες που έχουν τεχνική επίδραση στα τελικά τρόφιμα και:

α) δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ή στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, για τρόφιμα των οποίων η χρήση ως πρόσθετα ή αρτύματα επιτρέπεται· ή

β) δεν υπερβαίνουν τους περιορισμούς που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, σε τρόφιμα των οποίων η χρήση ως πρόσθετα ή αρτύματα δεν επιτρέπεται.

▼M7

4.  Όπου ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται καθόλου μετανάστευση μιας συγκεκριμένης ουσίας, η συμμόρφωση εξακριβώνεται με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων δοκιμής της μετανάστευσης, επιλεγμένων σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, οι οποίες μπορούν να επιβεβαιώσουν την απουσία μετανάστευσης πάνω από ένα καθορισμένο όριο ανίχνευσης.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, εκτός εάν έχουν καθοριστεί ειδικά όρια ανίχνευσης για συγκεκριμένες ουσίες ή ομάδες ουσιών, ισχύει όριο ανίχνευσης 0,01 mg/kg.

▼B

Άρθρο 12

Όριο συνολικής μετανάστευσης

1.  Τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους σε προσομοιωτές τροφίμων σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 10 χιλιοστόγραμμα ολικών συστατικών που ελευθερώνονται ανά dm2 της επιφάνειας επαφής με τα τρόφιμα (mg/dm2).

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα προοριζόμενα για νήπια και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στις οδηγίες 2006/141/ΕΚ ( 2 ) και 2006/125/ΕΚ ( 3 ) της Επιτροπής, δεν μεταβιβάζουν τα συστατικά τους σε προσομοιωτές τροφίμων σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα 60 χιλιοστόγραμμα ολικών συστατικών που ελευθερώνονται ανά χιλιόγραμμο προσομοιωτή τροφίμων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Άρθρο 13

Πλαστικά πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα·

1.  Η σύσταση κάθε στρώματος πλαστικής ύλης ενός πλαστικού πολυστρωματικού υλικού ή αντικειμένου είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ένα στρώμα πλαστικής ύλης που δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα και διαχωρίζεται από τα τρόφιμα με λειτουργικό φραγμό μπορεί:

α) να μη συμμορφώνεται με τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, εκτός του μονομερούς βινυχλωριδίου, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I, ή/και

β) να κατασκευάζεται με ουσίες που δεν απαριθμούνται στον ενωσιακό κατάλογο ή στον προσωρινό κατάλογο.

▼M7

3.  Οι ουσίες που υπάγονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) δεν μεταναστεύουν προς τα τρόφιμα ή τους προσομοιωτές τροφίμων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4. Το όριο ανίχνευσης που καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο ισχύει για ομάδες ουσιών, αν αυτές παρουσιάζουν δομική και τοξικολογική συγγένεια, συμπεριλαμβανομένων των ισομερών και των ουσιών με την ίδια σημαντική λειτουργική ομάδα, ή για μεμονωμένες ουσίες χωρίς συγγένεια μεταξύ τους, και περιλαμβάνει πιθανή μεταφορά λόγω αποτύπωσης μελάνης (set-off).

▼B

4.  Οι ουσίες που δεν απαριθμούνται στον ενωσιακό κατάλογο ή στον προσωρινό κατάλογο, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), δεν ανήκουν σε καμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως «μεταλλαξιογόνες», «καρκινογόνες» ή «τοξικές για την αναπαραγωγή», σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στα τμήματα 3.5, 3.6 και 3.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4

β) ουσίες σε νανομορφή.

5.  Το τελικό πολυστρωματικό πλαστικό υλικό ή αντικείμενο συμμορφώνεται με τα όρια ειδικής μετανάστευσης που καθορίζονται στο άρθρο 11 και το όριο συνολικής μετανάστευσης που καθορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 14

Πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα πολλαπλών υλών

1.  Η σύσταση κάθε στρώματος πλαστικής ύλης σε ένα πολυστρωματικό υλικό ή αντικείμενο πολλαπλών υλών πρέπει να είναι σύμφωνη με τον παρόντα κανονισμό.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε ένα πολυστρωματικό υλικό ή αντικείμενο πολλαπλών υλών, το στρώμα πλαστικής ύλης που δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα και χωρίζεται από αυτά με λειτουργικό φραγμό, μπορεί να κατασκευάζεται από ουσίες που δεν απαριθμούνται στον ενωσιακό ή τον προσωρινό κατάλογο.

3.  Οι ουσίες που δεν απαριθμούνται στον ενωσιακό κατάλογο ή στον προσωρινό κατάλογο, που αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν ανήκουν σε καμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως «μεταλλαξιογόνες», «καρκινογόνες» ή «τοξικές για την αναπαραγωγή», σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στα τμήματα 3.5, 3.6 και 3.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008·

β) ουσίες σε νανομορφή.

4.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα στρώματα πλαστικής ύλης σε πολυστρωματικά υλικά και αντικείμενα πολλαπλών υλών.

5.  Τα στρώματα πλαστικής ύλης σε πολυστρωματικά υλικά ή αντικείμενα πολλαπλών υλών συμμορφώνονται πάντοτε με τους περιορισμούς για το μονομερές βινυχλωρίδιο που καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

6.  Στην περίπτωση των πολυστρωματικών υλικών ή αντικειμένων πολλαπλών υλών, μπορούν να θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία όρια ειδικής και συνολικής μετανάστευσης για τα στρώματα πλαστικής ύλης και για το τελικό υλικό ή αντικείμενο.ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Άρθρο 15

Δήλωση συμμόρφωσης

1.  Στα στάδια της διάθεσης στην αγορά εκτός από το στάδιο της λιανικής πώλησης, τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα, τα προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής τους, καθώς και οι ουσίες που προορίζονται για την κατασκευή αυτών των πλαστικών υλικών και αντικειμένων συνοδεύονται από γραπτή δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

2.  Η γραπτή δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

3.  Η γραπτή δήλωση επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των υλικών, αντικειμένων ή προϊόντων από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής ή των ουσιών για τις οποίες εκδίδεται. Ανανεώνεται όταν επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές στη σύσταση ή στην παραγωγή, οι οποίες επιφέρουν αλλαγές όσον αφορά τη μετανάστευση από τα υλικά ή αντικείμενα, ή όταν προκύπτουν νέα επιστημονικά στοιχεία.

Άρθρο 16

Συνοδευτική τεκμηρίωση

1.  Ο υπεύθυνος της επιχείρησης θέτει στη διάθεση των εθνικών αρμόδιων αρχών, κατ’ αίτησή τους, κατάλληλη τεκμηρίωση προς απόδειξη του ότι τα υλικά και αντικείμενα, τα προϊόντα από ενδιάμεσα στάδια της κατασκευής τους και οι ουσίες που προορίζονται για την κατασκευή αυτών των υλικών και αντικειμένων, πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εν λόγω τεκμηρίωση περιέχει τις συνθήκες και τα αποτελέσματα των δοκιμών, υπολογισμούς, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης, άλλες αναλύσεις, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλεια ή επιχειρήματα προς απόδειξη της συμμόρφωσης. Οι κανόνες για την πειραματική απόδειξη της συμμόρφωσης καθορίζονται στο κεφάλαιο V.ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Άρθρο 17

Έκφραση των αποτελεσμάτων των δοκιμών μετανάστευσης

1.  Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης, οι τιμές της ειδικής μετανάστευσης εκφράζονται σε mg/kg, εφαρμόζοντας τον πραγματικό λόγο της επιφάνειας προς την ποσότητα κατά την πραγματική ή προβλέψιμη χρήση.

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για:

α) δοχεία και άλλα αντικείμενα που περιέχουν ή πρόκειται να περιέχουν λιγότερα από 500 χιλιοστόλιτρα ή γραμμάρια ή περισσότερα από 10 λίτρα·

β) υλικά και αντικείμενα που, λόγω της μορφής τους, δεν είναι πρακτικά δυνατόν να εκτιμηθεί η σχέση μεταξύ του εμβαδού της επιφάνειας αυτών των υλικών ή αντικειμένων και της ποσότητας τροφίμων που έρχεται σε επαφή με αυτήν·

γ) φύλλα και μεμβράνες που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα,

δ) φύλλα και μεμβράνες που περιέχουν λιγότερα από 500 χιλιοστόλιτρα ή γραμμάρια ή περισσότερα από 10 λίτρα,

η τιμή μετανάστευσης εκφράζεται σε mg/kg, εφαρμόζοντας λόγο επιφάνειας προς ποσότητα 6 dm2 ανά kg τροφίμου.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για πλαστικά υλικά και αντικείμενα που πρόκειται να έρθουν ή βρίσκονται ήδη σε επαφή με τρόφιμα για νήπια και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στις οδηγίες 2006/141/ΕΚ και 2006/125/ΕΚ.

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, για καλύμματα, παρεμβύσματα, πώματα και παρόμοια αντικείμενα σφράγισης, η τιμή της ειδικής μετανάστευσης εκφράζεται σε:

▼M7

α) mg/kg, με χρήση του πραγματικού περιεχομένου του δοχείου για το οποίο προορίζεται το σύστημα πωματισμού και με βάση τη συνολική επιφάνεια επαφής μεταξύ του αντικειμένου σφράγισης και του σφραγιζόμενου δοχείου, εάν η σκοπούμενη χρήση του αντικειμένου είναι γνωστή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 2·

▼B

β) mg/αντικείμενο, εάν η σκοπούμενη χρήση του αντικειμένου είναι άγνωστη.

4.  Για καλύμματα, παρεμβύσματα, πώματα και παρόμοια αντικείμενα σφράγισης, η τιμή της συνολικής μετανάστευσης εκφράζεται σε:

α) mg/dm2, χρησιμοποιώντας τη συνολική επιφάνεια επαφής του αντικειμένου σφράγισης και του σφραγιζόμενου δοχείου, εάν η σκοπούμενη χρήση του αντικειμένου είναι γνωστή·

β) mg/αντικείμενο, εάν η σκοπούμενη χρήση του αντικειμένου είναι άγνωστη.

Άρθρο 18

Κανόνες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα όρια μετανάστευσης

1.  Για υλικά και αντικείμενα που βρίσκονται ήδη σε επαφή με τρόφιμα, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα όρια ειδικής μετανάστευσης διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος V.

2.  Για υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα όρια ειδικής μετανάστευσης διενεργείται στα τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων που καθορίζονται στο παράρτημα III, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του παραρτήματος V.

3.  Για υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα, η συμμόρφωση με τα όρια ειδικής μετανάστευσης μπορεί να ελέγχεται με την εφαρμογή προσεγγίσεων διαλογής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 τμήμα 2 του παραρτήματος V. Αν ένα υλικό ή αντικείμενο δεν συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης στο πλαίσιο της προσέγγισης διαλογής, το συμπέρασμα περί μη συμμόρφωσης πρέπει να επιβεβαιώνεται με επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

▼M7

4.  Για υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα, η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το όριο συνολικής μετανάστευσης διενεργείται σε προσομοιωτές τροφίμων όπως καθορίζεται στο παράρτημα III, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος V.

▼B

5.  Για υλικά και αντικείμενα που δεν έχουν έρθει ακόμη σε επαφή με τρόφιμα, η συμμόρφωση με το όριο συνολικής μετανάστευσης μπορεί να ελέγχεται με την εφαρμογή προσεγγίσεων διαλογής σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3 τμήμα 4 του παραρτήματος V. Αν ένα υλικό ή αντικείμενο δεν συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης στο πλαίσιο της προσέγγισης διαλογής, το συμπέρασμα περί μη συμμόρφωσης πρέπει να επιβεβαιώνεται με επαλήθευση της συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 4.

6.  Τα αποτελέσματα των δοκιμών ειδικής μετανάστευσης που προκύπτουν με τρόφιμο υπερισχύουν των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με προσομοιωτή τροφίμων. Τα αποτελέσματα των δοκιμών ειδικής μετανάστευσης που προκύπτουν με προσομοιωτή τροφίμων υπερισχύουν των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με προσεγγίσεις διαλογής.

▼M7

7.  Πριν από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών ειδικής και συνολικής μετανάστευσης με τα όρια μετανάστευσης, εφαρμόζονται οι διορθωτικοί συντελεστές που καθορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος III και στο κεφάλαιο 4 του παραρτήματος V, σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται εκεί.

▼B

Άρθρο 19

Αξιολόγηση ουσιών που δεν περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο

Η συμμόρφωση με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και οι οποίες δεν είναι καταχωρισμένες στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού, αξιολογείται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες επιστημονικές αρχές για την αξιολόγηση κινδύνου.ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Τροποποιήσεις νομοθετικών πράξεων της ΕΕ

Το παράρτημα Γ της οδηγίας 85/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 5 ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι προσομοιωτές τροφίμων, που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές μετανάστευσης των συστατικών πλαστικών υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με ένα τρόφιμο ή μια συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων, ορίζονται στο σημείο 3 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής.»

Άρθρο 21

Κατάργηση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ

Οι οδηγίες 80/766/ΕΟΚ, 81/432/ΕΟΚ και 2002/72/ΕΚ καταργούνται, με ισχύ από την 1η Μαΐου 2011.

Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα VI.

Άρθρο 22

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, η συνοδευτική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 βασίζεται στους βασικούς κανόνες για τις δοκιμές συνολικής και ειδικής μετανάστευσης που καθορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ.

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2013, η συνοδευτική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 για υλικά, αντικείμενα και ουσίες που διατίθενται στην αγορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, μπορεί να βασίζεται:

α) στους κανόνες για τη δοκιμή μετανάστευσης που καθορίζονται στο άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού ή

β) στους βασικούς κανόνες για τις δοκιμές συνολικής και ειδικής μετανάστευσης που καθορίζονται στο παράρτημα της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ.

3.  Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η συνοδευτική τεκμηρίωση που αναφέρεται στο άρθρο 16 βασίζεται στους κανόνες για τις δοκιμές μετανάστευσης που καθορίζονται στο άρθρο 18, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην επιφανειακή επεξεργασία υαλονήματος για πλαστικά ενισχυμένα με υαλόνημα και δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 19 για την αξιολόγηση κινδύνου.

5.  Υλικά και αντικείμενα που έχουν διατεθεί νόμιμα στην αγορά πριν από την 1η Μαΐου 2011 μπορούν να διατίθενται στην αγορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2011.

Η διάταξη του άρθρου 5 όσον αφορά τη χρήση προσθέτων, εκτός των πλαστικοποιητών, εφαρμόζεται στα στρώματα ή επιχρίσματα από πλαστική ύλη σε πώματα και καλύμματα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ), από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η διάταξη του άρθρου 5 όσον αφορά τη χρήση των προσθέτων που χρησιμοποιούνται στην επιφανειακή επεξεργασία υαλονήματος για πλαστικά ενισχυμένα με υαλόνημα εφαρμόζεται από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 2 και 4 και του άρθρου 20 εφαρμόζονται από τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις συνθήκες.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ουσίες

1.   Ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων μονομερών, άλλων αρχικών ουσιών, μακρομορίων που λαμβάνονται με μικροβιακή ζύμωση, προσθέτων και βοηθητικών μέσων παραγωγής πολυμερών

Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Στήλη 1 (αριθ. ουσίας FCM): ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της ουσίας

Στήλη 2 (αριθ. αναφοράς): ο αριθμός αναφοράς ΕΟΚ υλικού συσκευασίας

Στήλη 3 (αριθ. CAS): ο αριθμός μητρώου CAS (Chemical Abstracts Service)

Στήλη 4 (ονομασία της ουσίας): η χημική ονομασία

Στήλη 5 (να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών (PPA) (ναι/όχι): ένδειξη για το αν η ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών (ναι) ή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών (όχι). Αν η ουσία εγκρίνεται μόνο ως PPA δίνεται η ένδειξη (ναι) και στις προδιαγραφές η χρήση περιορίζεται σε PPA.

Στήλη 6 [να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση (ναι/όχι)]: ένδειξη για το αν η ουσία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση (ναι) ή αν η ουσία δεν εγκρίνεται να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση (όχι). Αν η ουσία εγκρίνεται ως μακρομόριο που λαμβάνεται με μικροβιακή ζύμωση, δίνεται η ένδειξη (ναι) και στις προδιαγραφές αναφέρεται ότι η ουσία είναι μακρομόριο που λαμβάνεται με μικροβιακή ζύμωση.

Στήλη 7 [εφαρμοστέος FRF (ναι/όχι)]: ένδειξη για το αν τα αποτελέσματα μετανάστευσης για την ουσία μπορούν να διορθωθούν με τον συντελεστή αναγωγής λιπαρών ουσιών (FRF) (ναι) ή αν δεν μπορούν να διορθωθούν με τον FRF (όχι).

▼M7

Στήλη 8 (SΜL [mg/kg]): το όριο ειδικής μετανάστευσης που ισχύει για την ουσία. Εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg τροφίμου. Εμφανίζεται η ένδειξη «ΜΑ» (μη ανιχνεύσιμη) εάν πρόκειται για ουσία για την οποία δεν επιτρέπεται καθόλου μετανάστευση, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4.

▼B

Στήλη 9 [SΜL(Τ) [mg/kg] (αριθ. ομαδικού περιορισμού)]: περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό της ομάδας ουσιών για τις οποίες ισχύει ο ομαδικός περιορισμός της στήλης 1 του πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος.

Στήλη 10 (περιορισμοί και προδιαγραφές): περιέχει άλλους περιορισμούς, εκτός από τα όρια ειδικής μετανάστευσης που αναφέρονται ρητώς, και προδιαγραφές σχετικά με την ουσία. Σε περίπτωση που καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές, συμπεριλαμβάνεται παραπομπή στον πίνακα 4.

Στήλη 11 (σημειώσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης): περιέχει τον αριθμό της σημείωσης που παραπέμπει στους εφαρμοστέους λεπτομερείς κανόνες για την επαλήθευση της συμμόρφωσης ως προς την εν λόγω ουσία, οι οποίοι περιέχονται στη στήλη 1 του πίνακα 3 του παρόντος παραρτήματος.

Αν μια ουσία, που αναγράφεται στον κατάλογο σαν μεμονωμένη ένωση, καλύπτεται και από τον γενόσημο όρο, για την ουσία αυτή ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται για τη μεμονωμένη ένωση.

▼M7 —————

▼BΠίνακας 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Αριθ. ουσίας FCM

Αριθ. αναφοράς

Αριθμός CAS

Ονομασία της ουσίας

Να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο ή ως βοηθητικό μέσο παραγωγής πολυμερών

(Ναι/Όχι)

Να χρησιμοποιείται ως μονομερές ή άλλη αρχική ουσία ή μακρομόριο που προκύπτει από μικροβιακή ζύμωση

(Ναι/Όχι)

Εφαρμοστέος FRF

(Ναι/Όχι)

SML

[mg/kg]

SML(T)

[mg/kg]

(Αριθ. ομαδικού περιορισμού)

Περιορισμοί και προδιαγραφές

Σημειώσεις σχετικά με την εξακρίβωση της συμμόρφωσης

1

12310

0266309-43-7

Αλβουμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

2

12340

Αλβουμίνη, κροκιδωμένη με φορμαλδεΰδη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

3

12375

Αλκοόλες, αλειφατικές, μονοσθενείς, κορεσμένες, με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα, πρωτοταγείς (C4-C22)

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

4

22332

Μείγμα από 1,6-διισοκυανικό 2,2,4-τριμεθυλεξάνιο (40 % w/w) και 1-6-διισοκυανικό 2,4,4-τριμεθυλεξάνιο (60 % w/w)

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

5

25360

2,3-Εποξυπροπυλεστέρας του τριαλκυλ(C5-C15)οξικού οξέος

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν εκφραζόμενος ως εποξυομάδα

Το μοριακό βάρος είναι 43 Da.

 

6

25380

Τριαλκυλ(C7-C17)οξικός βινυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(1)

7

30370

Άλατα του ακετυλοξικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

8

30401

Ακετυλιωμένα μονο- και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων

Ναι

Όχι

Όχι

 

(32)

 

 

9

30610

Αλειφατικά, γραμμικά μονοκαρβοξυλικά οξέα, C2- C24, από φυσικά έλαια και λίπη και οι μονο-, δι- και τριεστέρες τους με γλυκερίνη (συμπεριλαμβάνονται τα λιπαρά οξέα με διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα όταν βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

10

30612

Αλειφατικά, γραμμικά, μονοκαρβοξυλικά, συνθετικά οξέα C2- C24 και οι μονο-, δι- και τριεστέρες τους με γλυκερίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

11

30960

Εστέρες αλειφατικών μονοκαρβοξυλικών οξέων (C6-C22) με πολυγλυκερίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

12

31328

Λιπαρά οξέα από λίπη και έλαια ζωικών ή φυτικών τροφίμων

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

13

33120

Αλκοόλες, αλειφατικές, μονοσθενείς, κορεσμένες, με ευθύγραμμη ανθρακική αλυσίδα, πρωτοταγείς (C4-C24)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

14

33801

κ-Αλκυλο (C10-C13) βενζολοσουλφονικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

30

 

 

 

15

34130

Αλκυλοδιμεθυλαμίνες με ευθύγραμμη αλυσίδα άρτιου αριθμού ατόμων άνθρακα (C12-C20)

Ναι

Όχι

Ναι

30

 

 

 

16

34230

Αλκυλο(C8-C22)σουλφονικά οξέα

Ναι

Όχι

Όχι

6

 

 

 

17

34281

Αλκυλο(C8-C22)θειικά οξέα, πρωτοταγή, με ευθύγραμμη αλυσίδα άρτιου αριθμού ατόμων άνθρακα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

18

34475

Υδροξυφωσφορώδες αργιλιοασβέστιο, ένυδρο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

19

39090

N,N-Δις(2-υδροξυαιθυλ)αλκυλ(C8-C18)αμίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

(7)

 

 

20

39120

Υδροχλωρική N,N-δις(2-υδροξυαιθυλ)αλκυλ(C8-C18)αμίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

(7)

SML(T), εκφραζόμενο εξαιρουμένου του HCl

 

21

42500

Άλατα του ανθρακικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

22

43200

Μονο- και διγλυκερίδια κικινελαίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

23

43515

Χλωροπαράγωγα των χολινεστέρων των λιπαρών οξέων κοκοφοινικέλαιου

Ναι

Όχι

Όχι

0,9

 

 

(1)

24

45280

Ίνες βάμβακα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

25

45440

Κρεσόλες, βουτυλιωμένες, στυρολιωμένες

Ναι

Όχι

Όχι

12

 

 

 

26

46700

5,7-Δι-τριτ. βουτυλο-3-(3,4-και 2,3-διμεθυλοφαινυλο)-3Η-βενζοφουρανόνη-2 που περιέχει: α) 5,7-δι-τριτ. βουτυλο-3-(3,4- διμεθυλοφαινυλο)-3Η-βενζοφουρανόνη-2 (80 έως 100 % w/w) και β) 5,7-δι-τριτ. βουτυλο-3-(2,3-διμεθυλοφαινυλο)-3Η- βενζοφουρανόνη-2 (0 έως 20 % w/w)

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

27

48960

9,10-Διυδροξυστεατικό οξύ και τα ολιγομερή του

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

28

50160

Δις(κ-αλκυλο(C10-C16)μερκαπτοξικός) δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

29

50360

Δις(αιθυλομηλεϊνικός) δι-κ-οκτυλοκασσίτερος)

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

30

50560

Δις(μερκαπτοξική) δι-κ-οκτυλοκασσιτεροβουτανοδιόλη-1,4

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

31

50800

Διμηλεϊνικός δι-κ-οκτυλοκασσίτερος, εστεροποιημένος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

32

50880

Πολυμερή διμηλεϊνικού δι-κ-οκτυλοκασσίτερου, (κ = 2-4)

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

33

51120

2-Αιθυλεξυλομερκαπτοξικός θειοβενζοϊκός δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

34

54270

Αιθυλυδροξυμεθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

35

54280

Αιθυλυδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

36

54450

Λίπη και έλαια από ζωικά ή φυτικά τρόφιμα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

37

54480

Λίπη και έλαια, υδρογονωμένα, από ζωικά ή φυτικά τρόφιμα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

38

55520

Υαλόνημα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

39

55600

Γυάλινα μικροσφαιρίδια

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

40

56360

Εστέρες της γλυκερίνης με οξικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

41

56486

Εστέρες της γλυκερίνης με αλειφατικά κορεσμένα οξέα με ευθύγραμμη αλυσίδα άρτιου αριθμού ατόμων άνθρακα (C14-C18) και με αλειφατικά ακόρεστα οξέα με ευθύγραμμη αλυσίδα άρτιου αριθμού ατόμων άνθρακα (C16-C18)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

42

56487

Εστέρες της γλυκερίνης με βουτυρικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

43

56490

Εστέρες της γλυκερίνης με ερουκικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

44

56495

Εστέρες της γλυκερίνης με 12-υδροξυστεατικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

45

56500

Εστέρες της γλυκερίνης με λαυρικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

46

56510

Εστέρες της γλυκερίνης με λινελαϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

47

56520

Εστέρες της γλυκερίνης με μυριστικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

48

56535

Εστέρες της γλυκερίνης με εννεανικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

49

56540

Εστέρες της γλυκερίνης με ελαϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

50

56550

Εστέρες της γλυκερίνης με παλμιτικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

51

56570

Εστέρες της γλυκερίνης με προπιονικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

52

56580

Εστέρες της γλυκερίνης με ρικινελαϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

53

56585

Εστέρες της γλυκερίνης με στεατικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

54

57040

Ασκορβικός εστέρας του μονογλυκεριδίου του ελαϊκού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

55

57120

Κιτρικός εστέρας του μονογλυκεριδίου του ελαϊκού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

56

57200

Ασκορβικός εστέρας του μονογλυκεριδίου του παλμιτικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

57

57280

Κιτρικός εστέρας του μονογλυκεριδίου του παλμιτικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

58

57600

Ασκορβικός εστέρας του μονογλυκεριδίου του στεατικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

59

57680

Κιτρικός εστέρας του μονογλυκεριδίου του στεατικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

60

58300

Άλατα της γλυκίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

62

64500

Άλατα της λυσίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

63

65440

Πυροφωσφορώδες μαγγάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

64

66695

Μεθυλυδροξυμεθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

65

67155

Μίγμα 4-(2-βενζοξαζολυλο)-4’-(5-μεθυλο-2-βενζοξαζολυλο)στιλβενίου, 4,4’-δις(2-βενζοξαζολυλο)στιλβενίου και 4,4’-δις(5-μεθυλο-2-βενζοξαζολυλο)στιλβενίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Σε αναλογία που να μην υπερβαίνει το 0,05 %w/w (ποσότητα χρησιμοποιηθείσας ουσίας/ποσότητα σκευάσματος).

Το μείγμα που προκύπτει από τη διαδικασία παρασκευής έχει τη συνήθη αναλογία (58-62 %):(23-27 %):13-17 %).

 

66

67600

Τρις(αλκυλο(C10-C16)μερκαπτοξικός) κ οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(11)

 

 

67

67840

Μοντανικά οξέα ή/και οι εστέρες τους με αιθυλενογλυκόλη ή/και βουτανοδιόλη-1,3 ή/και γλυκερίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

68

73160

Μονο-και δι-κ-αλκυλ(C16 και C18)εστέρες του φωσφορικού οξέος

Ναι

Όχι

Ναι

0,05

 

 

 

69

74400

Φωσφορώδες τρις(εννεϋλο- ή/και διεννεϋλοφαινύλιο)

Ναι

Όχι

Ναι

30

 

 

 

70

76463

Άλατα πολυακρυλικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(22)

 

 

71

76730

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο, γ-υδροξυπροπυλιωμένο

Ναι

Όχι

Όχι

6

 

 

 

72

76815

Πολυεστέρας του αδιπικού οξέος με γλυκερίνη ή πενταερυθριτόλη, εστέρες λιπαρών οξέων C12-C22 με ευθύγραμμη αλυσίδα άρτιου αριθμού ατόμων άνθρακα

Ναι

Όχι

Όχι

 

(32)

Το κλάσμα με μοριακό βάρος κάτω από 1 000 Da δεν ►M7  πρέπει να ◄ υπερβαίνει το 5 % (w/w)

 

73

76866

Πολυεστέρες προπανοδιόλης-1,2 ή/και βουτανοδιόλης-1,3 ή/και -1,4 ή/και πολυπροπυλενογλυκόλης με αδιπικό οξύ, ενδεχομένως με ακροκάλυψη με οξικό οξύ ή λιπαρά οξέα C12- C18 ή κ-οκτανόλη ή/και κ-δεκανόλη

Ναι

Όχι

Ναι

 

(31)

(32)

 

 

74

77440

Διρικινελαϊκή πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Ναι

42

 

 

 

75

77702

Εστέρες πολυαιθυλενογλυκόλης με αλειφατικά μονοκαρβοξυλικά οξέα (C6-C22) και τα θειϊκά τους άλατα με αμμώνιο και νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

76

77732

Αιθέρας ακρυλικού βουτυλο-2-κυανο-3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλίου με πολυαιθυλενογλυκόλη (EO = 1-30, συνήθως 5)

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Μόνο για χρήση σε πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο/PET)

 

77

77733

Αιθέρας ακρυλικού βουτυλο-2-κυανο-3-(4-υδροξυφαινυλίου με πολυαιθυλενογλυκόλη (EO = 1-30, συνήθως 5)

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Μόνο για χρήση σε PET

 

78

77897

Άλατα θειικού μονοαλκυλαιθέρα (με ευθύγραμμη και διακλαδισμένη αλυσίδα, C8-C20) πολυαιθυλενογλυκόλης (EO = 1-50)

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

79

80640

Πολυοξυαλκυλο(C2-C4)διμεθυλοπολυσιλοξάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

80

81760

Σκόνες, νιφάδες και ίνες ορειχάλκου, μπρούντζου, χαλκού, ανοξείδωτου χάλυβα, κασσίτερου και κράματα χαλκού, κασσίτερου και σιδήρου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

81

83320

Προπυλυδροξυαιθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

82

83325

Προπυλυδροξυμεθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

83

83330

Προπυλυδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

84

85601

Πυριτικά ορυκτά, φυσικά (με εξαίρεση τον αμίαντο)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

85

85610

Πυριτικά ορυκτά, φυσικά, σιλανιωμένα (με εξαίρεση τον αμίαντο)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

86

86000

Πυριτικό οξύ, σιλυλιωμένο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

▼M7

87

86285

 

Διοξείδιο του πυριτίου, σιλανιωμένο

ναι

όχι

όχι

 

 

Για το συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου, σιλανιωμένο: πρωτογενή σωματίδια 1–100 nm τα οποία συσσωματώνονται σε σωματίδια μεγέθους 0,1–1 μm και μπορούν να σχηματίζουν συμπήγματα με μεγέθη εντός της κλίμακας από 0,3 μm έως την τάξη μεγέθους των mm.

 

▼B

88

86880

Ματριούχος διαλκυλοφαινοξυβενζολοδισουλφονικός μονοαλκυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

9

 

 

 

89

89440

Στεατικοί εστέρες της αιθυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

 

(2)

 

 

90

92195

Άλατα ταυρίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

91

92320

Αιθέρας δεκατετρυλο-πολυαιθυλενογλυκόλης (EO = 3-8) με γλυκολικό οξύ

Ναι

Όχι

Ναι

15

 

 

 

92

93970

δις(εξαϋδροφθαλική) τρικυκλοδεκανοδιμεθανόλη

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

 

 

93

95858

Εξευγενισμένοι παραφινικοί κηροί, παραγόμενοι με πρώτη ύλη υδρογονάνθρακες πετρελαίου ή συνθετικούς υδρογονάνθρακες, χαμηλού ιξώδους

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα για τα οποία προβλέπεται ►M7  ο προσομοιωτής Δ1 και/ή Δ2 ◄

Μέσο μοριακό βάρος τουλάχιστον 350 Da

Ιξώδες στους 100 °C τουλάχιστον 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μικρότερο από 25, 40 %(w/w).

 

94

95859

Εξευγενισμένοι κηροί παραγόμενοι με πρώτη ύλη υδρογονάνθρακες πετρελαίου ή συνθετικούς υδρογονάνθρακες, υψηλού ιξώδους

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Μέσο μοριακό βάρος τουλάχιστον 500 Da

Ιξώδες στους 100 °C τουλάχιστον 11 cSt (11 × 10-6 m2/s)

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ορυκτούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μικρότερο από 25, 5 % (w/w).

 

95

95883

Λευκά παραφινικά ορυκτέλαια, παραγόμενα με πρώτη ύλη υδρογονάνθρακες πετρελαίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Μέσο μοριακό βάρος τουλάχιστον 480 Da

Ιξώδες στους 100 °C τουλάχιστον 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s).

Μέγιστη περιεκτικότητα σε ορυκτούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μικρότερο από 25, 5 % (w/w).

 

96

95920

Άλευρο και ίνες ξύλου, ακατέργαστα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

97

72081/10

Ρητίνες υδρογονανθράκων πετρελαίου (υδρογονωμένες)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Οι υδρογονωμένες ρητίνες υδρογονανθράκων πετρελαίου παράγονται με καταλυτικό ή θερμικόπολυμερισμό διενίων και ολεφινών αλειφατικού, αλεικυκλικού ή/και μονοβενζολοειδαρυλαλκενικού τύπου που προέρχονται από αποστάγματα πυρολυμένων αποθεμάτων πετρελαίου με μέγιστο σημείο βρασμού 220 °C, καθώς και των καθαρών μονομερών που περιέχονται σ’ αυτά τα ρεύματα απόσταξης, ακολουθούμενο από απόσταξη, υδρογόνωση και πρόσθετη επεξεργασία.

Ιδιότητες:

— Ιξώδες στους 120 °C: > 3 Pa.s

— Σημείο μαλακύνσεως: > 95 °C, όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM Ε 28-67.

— Αριθμός βρωμίου: < 40 (ASTM D1159)

— Χρώμα του διαλύματος 50 % σε τολουόλιο < 11 της κλίμακας Gardner

— Υπολείμματα αρωματικού μονομερούς ≤ 50 ppm.

 

98

17260

0000050-00-0

Φορμαλδεΰδη

Ναι

Ναι

Όχι

 

(15)

 

 

54880

99

19460

0000050-21-5

Γαλακτικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

62960

100

24490

0000050-70-4

Σορβίτης

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

88320

101

36000

0000050-81-7

Ασκορβικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

102

17530

0000050-99-7

Γλυκόζη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

103

18100

0000056-81-5

Γλυκερίνη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

55920

104

58960

0000057-09-0

Βρωμιούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο

Ναι

Όχι

Όχι

6

 

 

 

105

22780

0000057-10-3

Παλμιτικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

70400

106

24550

0000057-11-4

Στεατικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

89040

107

25960

0000057-13-6

Ουρία

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

108

24880

0000057-50-1

Σακχαρόζη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

109

23740

0000057-55-6

Προπανοδιόλη-1,2

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

81840

110

93520

0000059-02-9

0010191-41-0

α-Τοκοφερόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

111

53600

0000060-00-4

Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

112

64015

0000060-33-3

Λινελαϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

113

16780

0000064-17-5

Αιθανόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

52800

114

55040

0000064-18-6

Μυρμηκικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

115

10090

0000064-19-7

Οξικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

30000

116

13090

0000065-85-0

Βενζοϊκό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

37600

117

21550

0000067-56-1

Μεθανόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

118

23830

0000067-63-0

προπανόλη-2

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

81882

119

30295

0000067-64-1

Ακετόνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

120

49540

0000067-68-5

Διμεθυλοσουλφοξείδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

121

24270

0000069-72-7

Σαλικυλικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

84640

122

23800

0000071-23-8

Προπανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

123

13840

0000071-36-3

Βουτανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

124

22870

0000071-41-0

Πεντανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

125

16950

0000074-85-1

Αιθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

126

10210

0000074-86-2

Ακετυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

127

26050

0000075-01-4

Βινυλοχλωρίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

 

128

10060

0000075-07-0

Ακεταλδεΰδη

Όχι

Ναι

Όχι

 

(1)

 

 

129

17020

0000075-21-8

Αιθυλενοξείδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

(10)

130

26110

0000075-35-4

Βινυλιδενοχλωρίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

(1)

131

48460

0000075-37-6

1,1-Διφθοροαιθάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

132

26140

0000075-38-7

Βινυλιδενοφθορίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

133

14380

0000075-44-5

Καρβονυλοχλωρίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

(10)

23155

134

43680

0000075-45-6

Χλωροδιφθορομεθάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

6

 

Περιεκτικότητα σε χλωροδιφθορομεθάνιο μικρότερη από 1 mg/kg ουσίας

 

135

24010

0000075-56-9

Προπυλενοξείδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

 

136

41680

0000076-22-2

Καμφορά

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

(3)

137

66580

0000077-62-3

2,2’-μεθυλενοδις(4-μεθυλο-6-(1-μεθυλοκυκλοεξυλο)φαινόλη

Ναι

Όχι

Ναι

 

(5)

 

 

138

93760

0000077-90-7

Κιτρικός ακετυλοτρι-κ-βουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

(32)

 

 

139

14680

0000077-92-9

Κιτρικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

44160

140

44640

0000077-93-0

Κιτρικός τριαιθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

(32)

 

 

141

13380

0000077-99-6

1,1,1-Τριμεθυλολοπροπάνιο

Ναι

Ναι

Όχι

6

 

 

 

25600

94960

142

26305

0000078-08-0

Βινυλοτριαιθοξυσιλάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Μόνο για χρήση ως μέσο επιφανειακής επεξεργασίας

►M8  (1) ◄

143

62450

0000078-78-4

Ισοπεντάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

144

19243

0000078-79-5

2-μεθυλοβουταδιένιο-1,3

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

 

21640

145

10630

0000079-06-1

Ακρυλαμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

146

23890

0000079-09-4

Προπιονικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

82000

147

10690

0000079-10-7

Ακρυλικο οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

148

14650

0000079-38-9

Χλωροτριφθοροαιθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

(1)

149

19990

0000079-39-0

Μεθυλακρυλαμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

150

20020

0000079-41-4

Μεθακρυλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

151

13480

0000080-05-7

2,2-δις(4-υδροξυφαινυλο)προπάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,6

 

►M1  Να μη χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπουκαλιών βρεφικής διατροφής (6) από πολυκαρβονικό πλαστικό (7). ◄

 

13607

152

15610

0000080-07-9

4,4-Διχλωροδιφαινυλοσουλφόνη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

153

15267

0000080-08-0

4,4-Διαμινοδιφαινυλοσουλφόνη

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

154

13617

0000080-09-1

4,4-Διυδροξυδιφαινυλοσουλφόνη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

16090

155

23470

0000080-56-8

α-Πινένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

156

21130

0000080-62-6

Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

157

74880

0000084-74-2

Φθαλικός διβουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

0,3

(32)

Να χρησιμοποιείται μόνον ως:

α)  πλαστικοποιητής για υλικά και αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης που έρχονται σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα·

β)  τεχνικό βοήθημα σε πολυολεφίνες σε συγκεντρώσεις μέχρι 0,05 % στο τελικό προϊόν.

(7)

158

23380

0000085-44-9

Φθαλικός ανυδρίτης

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

76320

159

74560

0000085-68-7

Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

30

(32)

Να χρησιμοποιείται μόνον ως:

α)  πλαστικοποιητής για υλικά και αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης·

β)  πλαστικοποιητής για υλικά και αντικείμενα μιας χρήσης που έρχονται σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα, εκτός από τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ, και τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ·

γ)  τεχνικό βοήθημα σε συγκεντρώσεις μέχρι 0,1 % στο τελικό προϊόν.

(7)

160

84800

0000087-18-3

Σαλικυλικός 4-τριτ. βουτυλοφαινυλεστέρας

Ναι

Όχι

Ναι

12

 

 

 

▼M6

161

92160

000087-69-4

L-(+)-τρυγικό οξύ

ναι

όχι

όχι

 

 

 

 

▼B

162

65520

0000087-78-5

Μαννιτόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

163

66400

0000088-24-4

2,2’-Μεθυλενο-δις(4-αιθυλο-6-τριτ. βουτυλοφαινόλη)

Ναι

Όχι

Ναι

 

(13)

 

 

164

34895

0000088-68-6

2-Αμινοβενζαμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε PET για νερό και ποτά

 

165

23200

0000088-99-3

ο-Φθαλικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

74480

166

24057

0000089-32-7

Πυρομελλιτικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

167

25240

0000091-08-7

2,6-Διισοκυανοτολουόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

168

13075

0000091-76-9

2,4-Διαμινο-6-φαινυλοτριαζίνη-1,3,5

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

►M8  (1) ◄

15310

169

16240

0000091-97-4

3,3’-Διμεθυλο-4,4’-διισοκυανοδιφαινύλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

170

16000

0000092-88-6

4,4’-Διυδροξυδιφαινύλιο

Όχι

Ναι

Όχι

6

 

 

 

171

38080

0000093-58-3

Βενζοϊκός μεθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

172

37840

0000093-89-0

Βενζοϊκός αιθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

173

60240

0000094-13-3

4-Υδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

174

14740

0000095-48-7

ο-Κρεσόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

175

20050

0000096-05-9

Μεθακρυλικός αλλυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

176

11710

0000096-33-3

Ακρυλικός μεθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

177

16955

0000096-49-1

Ανθρακικό αιθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

30

 

SML εκφραζόμενο ως αιθυλενογλυκόλη.

Περιεκτικότητα σε υπολείμματα ανθρακικού αιθυλενίου 5 mg ανά kg υδροπηκτώματος, με ανώτατο όριο10 g υδροπηκτώματος σε επαφή με 1 kg τροφίμου.

 

178

92800

0000096-69-5

4,4’-Θειοδις(6-τριτ. βουτυλο-3-μεθυλοφαινόλη)

Ναι

Όχι

Ναι

0,48

 

 

 

179

48800

0000097-23-4

2,2’-Διυδροξυ-5,5’-διχλωροδιφαινυλομεθάνιο

Ναι

Όχι

Ναι

12

 

 

 

▼M3

180

17160

0000097-53-0

Ευγενόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

(33)

 

 

▼B

181

20890

0000097-63-2

Μεθακρυλικός αιθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

182

19270

0000097-65-4

Ιτακονικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

183

21010

0000097-86-9

Μεθακρυλικός ισοβουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

184

20110

0000097-88-1

Μεθακρυλικός βουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

185

20440

0000097-90-5

Μεθακρυλικός διεστέρας της αιθυλενογλυκόλης

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

186

14020

0000098-54-4

4-τριτ. Βουτυλοφαινόλη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

187

22210

0000098-83-9

α-Μεθυλοστυρόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

188

19180

0000099-63-8

Διχλωρίδιο του ισοφθαλικού οξέος

Όχι

Ναι

Όχι

 

(27)

 

 

189

60200

0000099-76-3

4-Υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

190

18880

0000099-96-7

π-υδροξυβενζοϊκό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

191

24940

0000100-20-9

Διχλωρίδιο του τερεφθαλικού οξέος

Όχι

Ναι

Όχι

 

(28)

 

 

192

23187

Φθαλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

(28)

 

 

193

24610

0000100-42-5

Στυρόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

194

13150

0000100-51-6

Βενζυλική αλκοόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

195

37360

0000100-52-7

Βενζαλδεΰδη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

(3)

196

18670

0000100-97-0

Εξαμεθυλενοτετραμίνη

Ναι

Ναι

Όχι

 

(15)

 

 

59280

197

20260

0000101-43-9

Μεθακρυλικός κυκλοεξυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

198

16630

0000101-68-8

4,4’-Διισοκυανοδιφαινυλομεθάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

199

24073

0000101-90-6

Διγλυκιδυλαιθέρας της ρεσορκινόλης

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα για τα οποία προβλέπεται ►M7  ο προσομοιωτής Δ1 και/ή Δ2 ◄

Μόνο για έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, πίσω από στρώμα PET.

(8)

200

51680

0000102-08-9

N,N’-διφαινυλοθειουρία

Ναι

Όχι

Ναι

3

 

 

 

201

16540

0000102-09-0

Ανθρακικό διφαινύλιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

202

23070

0000102-39-6

(1,3-φαινυλενοδιοξυ)διοξικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

203

13323

0000102-40-9

1,3-δις(2-υδροξυαιθοξυ)βενζόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

204

25180

0000102-60-3

N,N,N’,N’ -Τετράκις(2-υδροξυπροπυλ)αιθυλενοδιαμίνη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

92640

205

25385

0000102-70-5

Τριαλλυλαμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

40 mg/kg υδροπηκτώματος σε αναλογία 1 kg τροφίμου προς 1,5 g υδροπηκτώματος κατ’ ανώτατο όριο.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε υδροπηκτώματα που δεν προορίζονται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα.

 

206

11500

0000103-11-7

Ακρυλικός 2-αιθυλεξυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

207

31920

0000103-23-1

Αδιπικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας

Ναι

Όχι

Ναι

18

(32)

 

(2)

208

18898

0000103-90-2

Ν-(4-υδροξυφαινυλ)ακεταμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

209

17050

0000104-76-7

2-Αιθυλεξανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

30

 

 

 

210

13390

0000105-08-8

1,4-Δις(υδροξυμεθυλο)κυκλοεξάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

14880

211

23920

0000105-38-4

Προπιονικός βινυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(1)

 

 

212

14200

0000105-60-2

Καπρολακτάμη

Ναι

Ναι

Όχι

 

(4)

 

 

41840

213

82400

0000105-62-4

Διελαϊκός εστέρας της 1,2-προπυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

214

61840

0000106-14-9

12-Υδροξυστεατικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

215

14170

0000106-31-0

Βουτυρικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

216

14770

0000106-44-5

π-Κρεσόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

217

15565

0000106-46-7

1,4-διχλωροβενζόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

12

 

 

 

218

11590

0000106-63-8

Ακρυλικός ισοβουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

219

14570

0000106-89-8

Επιχλωρυδρίνη

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

(10)

16750

220

20590

0000106-91-2

Μεθακρυλικός 2,3-εποξυπροπυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,02

 

 

(10)

221

40570

0000106-97-8

Βουτάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

222

13870

0000106-98-9

Βουτένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

223

13630

0000106-99-0

Βουταδένιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

 

224

13900

0000107-01-7

Βουτένιο-2

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

225

12100

0000107-13-1

Ακρυλονιτρίλιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

226

15272

0000107-15-3

Αιθυλενοδιαμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

12

 

 

 

16960

227

16990

0000107-21-1

Αιθυλενογλυκόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

(2)

 

 

53650

228

13690

0000107-88-0

Βουτανοδιόλη-1,3

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

229

14140

0000107-92-6

Βουτυρικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

230

16150

0000108-01-0

Διμεθυλαμινοαιθανόλη

Όχι

Ναι

Όχι

18

 

 

 

231

10120

0000108-05-4

Οξικός βινυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

12

 

 

 

232

10150

0000108-24-7

Οξικός ανυδρίτης

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

30280

233

24850

0000108-30-5

Ηλεκτρικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

234

19960

0000108-31-6

Μηλεϊνικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

(3)

 

 

235

14710

0000108-39-4

μ-κρεσόλη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

236

23050

0000108-45-2

Φαινυλενοδιαμίνη-1,3

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

237

15910

0000108-46-3

1,3-διυδροξυ-βενζόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

2,4

 

 

 

24072

238

18070

0000108-55-4

Γλουταρικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

▼M2

239

19975

0000108-78-1

2,4,6-τριαμινοτριαζίνη-1,3,5

Ναι

Ναι

Όχι

2,5

 

 

 

25420

93720

▼B

240

45760

0000108-91-8

Κυκλοεξυλαμίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

▼M6

241

22960

0000108-95-2

φαινόλη

όχι

ναι

όχι

3

 

 

 

▼B

242

85360

0000109-43-3

Σεβακικός διβουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

(32)

 

 

243

19060

0000109-53-5

Ισοβουτυλοβινυλαιθέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(10)

244

71720

0000109-66-0

Πεντάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

245

22900

0000109-67-1

Πεντένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

246

25150

0000109-99-9

Τετραϋδροφουράνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,6

 

 

 

247

24820

0000110-15-6

Ηλεκτρικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

90960

248

19540

0000110-16-7

Μηλεϊνικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

(3)

 

 

64800

249

17290

0000110-17-8

Φουμαρικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

55120

250

53520

0000110-30-5

N,N’-Αιθυλενο-διστεαταμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

251

53360

0000110-31-6

N,N’-Αιθυλενο-δις-ελεαμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

252

87200

0000110-44-1

Σορβικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

253

15250

0000110-60-1

1,4-Διαμινοβουτάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

254

13720

0000110-63-4

Βουτανοδιόλη-1,4

Ναι

Ναι

Όχι

 

(30)

 

 

40580

255

25900

0000110-88-3

Τριοξάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

256

18010

0000110-94-1

Γλουταρικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

55680

▼M3

257

13550

0000110-98-5

Διπροπυλενογλυκόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

▼B

258

70480

0000111-06-8

Βουτυλεστέρας παλμιτικού οξέος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

259

58720

0000111-14-8

Επτανικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

260

24280

0000111-20-6

Σεβακικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

261

15790

0000111-40-0

Διαιθυλενοτριαμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

262

35284

0000111-41-1

N-(2-αμινοαιθυλ)αιθανολαμίνη

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα για τα οποία προβλέπεται ►M7  ο προσομοιωτής Δ1 και/ή Δ2 ◄

Μόνο για έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, πίσω από στρώμα PET.

 

263

13326

0000111-46-6

Διαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

(2)

 

 

15760

47680

264

22660

0000111-66-0

Οκτένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

15

 

 

 

265

22600

0000111-87-5

Οκτανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

266

25510

0000112-27-6

Τριαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

94320

267

15100

0000112-30-1

Δεκανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

268

16704

0000112-41-4

Δωδεκένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

269

25090

0000112-60-7

Τετρααιθυλενογλυκόλη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

92350

270

22763

0000112-80-1

Ελαϊκό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

69040

271

52720

0000112-84-5

Ερουκαμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

272

37040

0000112-85-6

Βεχενικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

273

52730

0000112-86-7

Ερουκικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

274

22570

0000112-96-9

Ισοκυανικός δεκαοκτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενος ως ισοκυανική ρίζα

(10)

275

23980

0000115-07-1

Προπυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

276

19000

0000115-11-7

Ισοβουτένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

277

18280

0000115-27-5

Εξαχλωροενδομεθυλενοτετραϋδροφθαλικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

278

18250

0000115-28-6

Εξαχλωροενδομεθυλενοτετραϋδροφθαλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

279

22840

0000115-77-5

Πενταερυθρίτης

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

71600

280

73720

0000115-96-8

Φωσφορικός τριχλωροαιθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

OA

 

 

 

281

25120

0000116-14-3

Τετραφθοροαιθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

282

18430

0000116-15-4

Εξαφθοροπροπυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

283

74640

0000117-81-7

Φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ)εστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

1,5

(32)

Να χρησιμοποιείται μόνον ως:

α)  πλαστικοποιητής για υλικά και αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης που έρχονται σε επαφή με μη λιπαρά τρόφιμα·

β)  τεχνικό βοήθημα σε συγκεντρώσεις μέχρι 0,1 % στο τελικό προϊόν.

(7)

284

84880

0000119-36-8

Σαλικυλικός μεθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

30

 

 

 

285

66480

0000119-47-1

2,2’-Μεθυλενοδις(4-μεθυλο-6-τριτ. βουτυλοφαινόλη)

Ναι

Όχι

Ναι

 

(13)

 

 

286

38240

0000119-61-9

Βενζοφαινόνη

Ναι

Όχι

Ναι

0,6

 

 

 

287

60160

0000120-47-8

4-Υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

288

24970

0000120-61-6

Τερεφθαλικός διμεθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

289

15880

0000120-80-9

1,2-Διυδροξυ-βενζόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

6

 

 

 

24051

290

55360

0000121-79-9

Γαλλικός προπυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

(20)

 

 

291

19150

0000121-91-5

Ισοφθαλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

(27)

 

 

292

94560

0000122-20-3

Τριισοπροπανολαμίνη

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

293

23175

0000122-52-1

Φωσφορώδης τριαιθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

1 mg/kg στο τελικό προϊόν

(1)

294

93120

0000123-28-4

Διδωδεκυλικός εστέρας του θειοδιπροπιονικού οξέος

Ναι

Όχι

Ναι

 

(14)

 

 

295

15940

0000123-31-9

1,4-Διυδροξυ-βενζόλιο

Ναι

Ναι

Όχι

0,6

 

 

 

18867

48620

296

23860

0000123-38-6

Προπιοναλδεΰδη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

297

23950

0000123-62-6

Προπιονικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

298

14110

0000123-72-8

Βουτυραλδεΰδη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

299

63840

0000123-76-2

Λεβουλινικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

300

30045

0000123-86-4

Οξικός βουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

301

89120

0000123-95-5

Στεατικός βουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

302

12820

0000123-99-9

Αζελαϊκό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

303

12130

0000124-04-9

Αδιπικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

31730

304

14320

0000124-07-2

Καπρυλικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

41960

305

15274

0000124-09-4

Εξαμεθυλενοδιαμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

2,4

 

 

 

18460

306

88960

0000124-26-5

Στεαταμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

307

42160

0000124-38-9

Διοξείδιο του άνθρακα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

308

91200

0000126-13-6

Ισοβουτυρική οξική σακχαρόζη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

309

91360

0000126-14-7

Οκταοξική σακχαρόζη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

310

16390

0000126-30-7

2,2-Διμεθυλοπροπανοδιόλη-1,3

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

22437

311

16480

0000126-58-9

Διπενταερυθρίτης

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

51200

312

21490

0000126-98-7

Μεθακρυλονιτρίλιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

313

16650

0000127-63-9

Διφαινυλοσουλφόνη

Ναι

Ναι

Όχι

3

 

 

 

51570

314

23500

0000127-91-3

β-Πινένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

315

46640

0000128-37-0

2,6-δι-τριτ. βουτυλο-π-κρεσόλη

Ναι

Όχι

Όχι

3

 

 

 

316

23230

0000131-17-9

Φθαλικός διαλλυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

317

48880

0000131-53-3

2,2’-Διυδροξυ-4-μεθοξυβενζοφαινόνη

Ναι

Όχι

Ναι

 

(8)

 

 

318

48640

0000131-56-6

2,4-Διυδροξυβενζοφαινόνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

(8)

 

 

319

61360

0000131-57-7

2-Υδροξυ-4-μεθοξυβενζοφαινόνη

Ναι

Όχι

Ναι

 

(8)

 

 

320

37680

0000136-60-7

Βενζοϊκός βουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

321

36080

0000137-66-6

Παλμιτικός ασκορβυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

322

63040

0000138-22-7

Γαλακτικός βουτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

323

11470

0000140-88-5

Ακρυλικός αιθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

324

83700

0000141-22-0

Ρικινελαϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Ναι

42

 

 

 

325

10780

0000141-32-2

Ακρυλικός κ-βουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

326

12763

0000141-43-5

2-Αμινοαιθανόλη

Ναι

Ναι

Όχι

0,05

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με λιπαρά τρόφιμα για τα οποία προβλέπεται ►M7  ο προσομοιωτής Δ1 και/ή Δ2 ◄

Μόνο για έμμεση επαφή με τα τρόφιμα, πίσω από στρώμα PET.

 

35170

327

30140

0000141-78-6

Οξικός αιθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

328

65040

0000141-82-2

Μηλονικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

329

59360

0000142-62-1

Εξανικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

330

19470

0000143-07-7

Λαυρικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

63280

331

22480

0000143-08-8

Εννεανόλη-1

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

332

69760

0000143-28-2

Ελαϋλική αλκοόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

333

22775

0000144-62-7

Οξαλικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

6

 

 

 

69920

334

17005

0000151-56-4

Αιθυλενιμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

335

68960

0000301-02-0

Ελεαμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

336

15095

0000334-48-5

κ-Δεκανικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

45940

337

15820

0000345-92-6

4,4’ -Διφθοροβενζοφαινόνη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

338

71020

0000373-49-9

Παλμιτελαϊκό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

339

86160

0000409-21-2

Καρβίδιο του πυριτίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

▼M4

340

47440

0000461-58-5

Δικυανοδιαμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

60

 

 

 

▼B

341

13180

0000498-66-8

Δικυκλο[2,2,1]επτένιο-2

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

22550

342

14260

0000502-44-3

Καπρολακτόνη

Όχι

Ναι

Όχι

 

(29)

 

 

343

23770

0000504-63-2

Προπανοδιόλη-1,3

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

▼M6

344

13810

0000505-65-7

φορμάλη βουτανοδιόλης-1,4

όχι

ναι

όχι

0,05

15

30

 

(21)

21821

▼B

345

35840

0000506-30-9

Αραχιδικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

346

10030

0000514-10-3

Αβιετικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

347

13050

0000528-44-9

Τριμελλιτικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

(21)

 

 

25540

348

22350

0000544-63-8

Μυριστικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

67891

349

25550

0000552-30-7

Τριμελλιτικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

(21)

 

 

350

63920

0000557-59-5

Λιγνοκηρικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

351

21730

0000563-45-1

3-Μεθυλοβουτένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυπροπυλένιο

(1)

352

16360

0000576-26-1

2,6-Διμεθυλοφαινόλη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

353

42480

0000584-09-8

Ανθρακικό ρουβίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

12

 

 

 

354

25210

0000584-84-9

2,4-Διισοκυανοτολουόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

355

20170

0000585-07-9

Μεθακρυλικός τριτ. βουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

356

18820

0000592-41-6

Εξένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

3

 

 

 

357

13932

0000598-32-3

3-Βουτενόλη-2

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μονομερές συμπολυμερισμού για την προετοιμασία πολυμερών προσθέτων.

(1)

358

14841

0000599-64-4

4-Κουμυλοφαινόλη

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

359

15970

0000611-99-4

4,4-Διυδροξυβενζοφαινόνη

Ναι

Ναι

Όχι

 

(8)

 

 

48720

360

57920

0000620-67-7

Τριεπτανικός εστέρας της γλυκερίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

361

18700

0000629-11-8

Εξανοδιόλη-1,6

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

362

14350

0000630-08-0

Μονοξείδιο του άνθρακα

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

363

16450

0000646-06-0

1,3-Διοξολάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

▼M6

364

15404

0000652-67-5

1,4:3,6-διανυδροσορβιτόλη

όχι

ναι

όχι

5

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως:

α)  μονομερές του συμπολυμερούς πολυτερεφθαλικού (αιθυλενίου-ισοσορβιδίου)·

β)  ως μονομερές συμπολυμερισμού στην παραγωγή πολυεστέρων σε επίπεδα χρήσης έως και 40 mole % της διόλης σε συνδυασμό με την αιθυλενογλυκόλη και/ή 1,4-δις(υδροξυμεθυλο)κυκλοεξάνιο.

Οι πολυεστέρες που παράγονται με τη χρήση διανυδροσορβιτόλης μαζί με 1,4-δις(υδροξυμεθυλο)κυκλοεξάνιο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επαφή με τρόφιμα που περιέχουν πάνω από 15 % αλκοόλης.

 

▼B

365

11680

0000689-12-3

Ακρυλικός ισοπροπυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

366

22150

0000691-37-2

4-Μεθυλοπεντένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

367

16697

0000693-23-2

κ-Δωδεκανοδιικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

368

93280

0000693-36-7

Διδεκαοκτυλικός εστέρας του θειοδιπροπιονικού οξέος

Ναι

Όχι

Ναι

 

(14)

 

 

369

12761

0000693-57-2

12-αμινοδωδεκανικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

370

21460

0000760-93-0

Μεθακρυλικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

371

11510

0000818-61-1

Ακρυλικός μονοεστέρας της αιθυλενογλυκόλης

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

11830

372

18640

0000822-06-0

Διισοκυανοεξαμεθυλένιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

373

22390

0000840-65-3

v2,6-Ναφθαλινοδικαρβοξυλικός διμεθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

374

21190

0000868-77-9

Μεθακρυλικός μονοεστέρας της αιθυλενογλυκόλης

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

375

15130

0000872-05-9

Δεκένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

▼M2

376

66905

0000872-50-4

Ν-μεθυλοπυρρολιδόνη

Ναι

Όχι

Όχι

60

 

 

 

▼B

377

12786

0000919-30-2

3-αμινοπροπυλοτριαιθοξυσιλάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Η περιεκτικότητα σε εκχυλίσιμα υπολείμματα 3-αμινοπροπυλοτριαιθοξυσιλανίου πρέπει να είναι μικρότερη από 3 mg/kg πληρωτικού υλικού όταν χρησιμοποιείται για την επιφανειακή επεξεργασία ανόργανων πληρωτικών υλικών με αντίδραση.

SML = 0,05 mg/kg όταν χρησιμοποιείται για την επιφανειακή επεξεργασία υλικών και αντικειμένων.

 

378

21970

0000923-02-4

Ν-Μεθυλολομεθακρυλαμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

379

21940

0000924-42-5

Ν-Μεθυλολακρυλαμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

380

11980

0000925-60-0

Ακρυλικός προπυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

381

15030

0000931-88-4

Κυκλοοκτένιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυμερή που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα για τα οποία προβλέπεται ο προσομοιωτής Α

 

382

19490

0000947-04-6

Λαυρολακτάμη

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

383

72160

0000948-65-2

2-Φαινυλινδόλιο

Ναι

Όχι

Ναι

15

 

 

 

384

40000

0000991-84-4

2,4-δις(οκτυλομερκαπτο)-6-(4-υδροξυ-3,5-δι-τριτ. βουτυλανιλινο)τριαζίνη-1,3,5

Ναι

Όχι

Ναι

30

 

 

 

385

11530

0000999-61-1

Ακρυλικός 2-υδροξυπροπυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

SML εκφραζόμενο ως το άθροισμα ακρυλικού 2-υδροξυπροπυλεστέρα και ακρυλικού 2-υδροξυ-ισοπροπυλεστέρα.

Μπορεί να περιέχει έως 25 % (m/m) ακρυλικού 2-υδροξυ-ισοπροπυλεστέρα (αριθ. CAS 0002918-23-2)

(1)

386

55280

0001034-01-1

Γαλλικός οκτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

(20)

 

 

387

26155

0001072-63-5

1-Βινυλιμιδαζόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

388

25080

0001120-36-1

Δεκατετρένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

389

22360

0001141-38-4

2,6-Ναφθαλινοδικαρβοξυλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

390

55200

0001166-52-5

Γαλλικός δωδεκυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

(20)

 

 

▼M7

391

22932

0001187-93-5

Υπερφθορομεθυλυπερφθοροβινυλαιθέρας

όχι

ναι

όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε:

— αντικολλητικές επιστρώσεις·

— φθοροπολυμερή και υπερφθοροπολυμερή που προορίζονται για εφαρμογές επανειλημμένης χρήσης όπου ο λόγος επαφής είναι 1 dm2 της επιφάνειας σε επαφή με τουλάχιστον 150 kg τροφίμου.

 

▼B

392

72800

0001241-94-7

Φωσφορικός διφαινυλ-2-αιθυλεξυλεστέρας

Ναι

Όχι

Ναι

2,4

 

 

 

393

37280

0001302-78-9

Μπεντονίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

394

41280

0001305-62-0

Υδροξείδιο του ασβεστίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

395

41520

0001305-78-8

Οξείδιο του ασβεστίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

396

64640

0001309-42-8

Υδροξείδιο του μαγνησίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

397

64720

0001309-48-4

Οξείδιο του μαγνησίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

398

35760

0001309-64-4

Τριοξείδιο του αντιμονίου

Ναι

Όχι

Όχι

0,04

 

SML εκφραζόμενο ως αντιμόνιο

(6)

399

81600

0001310-58-3

Υδροξείδιο του καλίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

400

86720

0001310-73-2

Υδροξείδιο του νατρίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

401

24475

0001313-82-2

Θειούχο νάτριο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

402

96240

0001314-13-2

Οξείδιο του ψευδαργύρου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

403

96320

0001314-98-3

Θειούχος ψευδάργυρος

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

404

67200

0001317-33-5

Διθειούχο μολυβδαίνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

405

16690

0001321-74-0

Διβινυλοβενζόλιο

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

SML εκφραζόμενο ως άθροισμα διβινυλοβενζολίου και αιθυλοβινυλοβενζολίου.

Μπορεί να περιέχει έως 45 % (m/m) αιθυλοβινυλοβενζολίου.

(1)

406

83300

0001323-39-3

Μονοστεατικός εστέρας της 1,2-προπυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

407

87040

0001330-43-4

Τετραβορικό νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(16)

 

 

408

82960

0001330-80-9

Μονοελαϊκός εστέρας της 1,2-προπυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

409

62240

0001332-37-2

Οξείδιο του σιδήρου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

▼M6

410

62720

0001332-58-7

καολίνη

ναι

όχι

όχι

 

 

Τα σωματίδια επιτρέπεται να έχουν πάχος μικρότερο από 100 nm μόνο αν είναι ενσωματωμένα σε ποσότητα μικρότερη από 12 % κ.β. σε εσωτερικό στρώμα συμπολυμερούς αιθυλενίου-βινυλικής αλκοόλης (EVOH), εφόσον πρόκειται για πολυστρωματική δομή, στο οποίο το στρώμα που έρχεται σε άμεση επαφή με το τρόφιμο αποτελεί λειτουργικό εμπόδιο και εμποδίζει τη μετανάστευση των σωματιδίων στο τρόφιμο.

 

▼B

411

42080

0001333-86-4

Αιθάλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Πρωτογενή σωματίδια 10 - 300 nm τα οποία συγκολλώνται σε σωματίδια μεγέθους 100 - 1 200 nm που μπορούν να σχηματίσουν συσσωματώματα εντός της κατανομής μεγέθους 300 nm-mm.

Εκχυλίσιμες με τολουόλιο ύλες: μέγιστο 0,1 %, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 6209.

Απορρόφηση στο υπεριώδες κυκλοεξανικού εκχυλίσματος στα 386 nm: < 0,02 Au για κυψελίδα του 1 cm ή < 0,1 Au για κυψελίδα των 5 cm, που προσδιορίζεται σύμφωνα με γενικά αναγνωρισμένη μέθοδο ανάλυσης.

Περιεκτικότητα σε βενζο(α)πυρένιο: μέγιστο 0,25 mg/kg αιθάλης.

Μέγιστο επίπεδο χρήσης αιθάλης στο πολυμερές: 2,5 % w/w.

 

412

45200

0001335-23-5

Ιωδιούχος χαλκός

Ναι

Όχι

Όχι

 

(6)

 

 

413

35600

0001336-21-6

Υδροξείδιο του αμμωνίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

414

87600

0001338-39-2

Μονολαυρικός εστέρας της σορβιτάνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

415

87840

0001338-41-6

Μονοστεατικός εστέρας της σορβιτάνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

416

87680

0001338-43-8

Μονοελαϊκός εστέρας της σορβιτάνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

417

85680

0001343-98-2

Πυριτικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

418

34720

0001344-28-1

Οξείδιο του αργιλίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

419

92150

0001401-55-4

Ταννικά οξέα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές JECFA

 

420

19210

0001459-93-4

Ισοφθαλικός διμεθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

▼M4

421

13000

0001477-55-0

1,3- βενζολοδιμεθαναμίνη

Όχι

Ναι

Όχι

 

(34)

 

 

▼B

422

38515

0001533-45-5

4,4’-δις(2-βενζοξαζολυλο)στιλβένιο

Ναι

Όχι

Ναι

0,05

 

 

(2)

423

22937

0001623-05-8

Υπερφθοροπροπυλ-υπερφθοροβινυλαιθέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

424

15070

0001647-16-1

Δεκαδιένιο-1,9

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

425

10840

0001663-39-4

Ακρυλικός τριτ. βουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

426

13510

0001675-54-3

Δις(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρας του 2,2-δις(4-υδροξυφαινυλο) προπανίου

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 της Επιτροπής (1)

 

13610

427

18896

0001679-51-2

4-(Υδροξυμεθυλο) κυκλοεξένιο-1

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

428

95200

0001709-70-2

1,3,5-Τριμεθυλο-2,4,6-τρις(3,5-δι-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυβενζυλο)βενζόλιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

429

13210

0001761-71-3

Δις(4-αμινοκυκλοεξυλο)μεθάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-Τρις(2-μεθυλ-4-υδροξυ-5-τριτ. βουτυλοφαινυλο)βουτάνιο

Ναι

Όχι

Ναι

5

 

 

 

431

61600

0001843-05-6

2-υδροξυ-4-κ-οκτυλοξυβενζοφαινόνη

Ναι

Όχι

Ναι

 

(8)

 

 

432

12280

0002035-75-8

Αδιπικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

433

68320

0002082-79-3

3-(3,5-δι-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός δεκαοκτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Ναι

6

 

 

 

434

20410

0002082-81-7

Μεθακρυλικός διεστέρας της βουτανοδιόλης-1,4

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

435

14230

0002123-24-2

Άλας καπρολακτάμης με νάτριο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(4)

 

 

436

19480

0002146-71-6

Λαυρικός βινυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

437

11245

0002156-97-0

Ακρυλικός δωδεκυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(2)

▼M2

438

13303

0002162-74-5

Δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Εκφράζεται ως το άθροισμα του δις(2,6-διισοπρoπυλoφαινυλo)καρβoδιιμιδίου και του προϊόντος υδρόλυσης της 2,6- διισοπροπυλανιλίνης

 

▼B

439

21280

0002177-70-0

Μεθακρυλικός φαινυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

440

21340

0002210-28-8

Μεθακρυλικός προπυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

441

38160

0002315-68-6

Βενζοϊκός προπυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

442

13780

0002425-79-8

Δις(2,3-εποξυπροπυλ)αιθέρας της βουτανοδιόλης-1,4

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

Περιεκτικότητα σε υπολείμματα = 1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενος ως εποξυομάδα.

Το μοριακό βάρος είναι 43 Da.

(10)

443

12788

0002432-99-7

11-Αμινοενδεκανικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

5

 

 

 

444

61440

0002440-22-4

2-(2’-Υδροξυ-5’-μεθυλοφαινυλο)βενζοτριαζόλιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(12)

 

 

445

83440

0002466-09-3

Πυροφωσφορικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

446

10750

0002495-35-4

Ακρυλικός βενζυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

447

20080

0002495-37-6

Μεθακρυλικός βενζυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

448

11890

0002499-59-4

Ακρυλικός κ-οκτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

▼M3

449

49840

0002500-88-1

Διδεκαοκτυλοδισουλφίδιο

Ναι

Όχι

Ναι

0,05

 

 

 

▼B

450

24430

0002561-88-8

Σεβακικός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

451

66755

0002682-20-4

2-Μεθυλ-4-ισοθειαζολινόνη-3

Ναι

Όχι

Όχι

0,5

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε υδατικά εναιωρήματα και γαλακτώματα πολυμερών

 

▼M2

452

38885

0002725-22-6

2,4-δις(2,4 διμεθυλοφαινυλ)-6-(2-υδροξυ-4-n-οκτυλοξυφαινυλο)-1,3,5-τριαζίνη

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

▼B

453

26320

0002768-02-7

Βινυλοτριμεθοξυσιλάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(10)

454

12670

0002855-13-2

1-Αμινο-3-αμινομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

6

 

 

 

455

20530

0002867-47-2

Μεθακρυλικός 2-(διμεθυλαμινο)αιθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

 

456

10810

0002998-08-5

Ακρυλικός δευτ. βουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(22)

 

 

457

20140

0002998-18-7

Μεθακρυλικός δευτ. βουτυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

458

36960

0003061-75-4

Βεχεναμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

459

46870

0003135-18-0

3,5-Δι-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυβενζυλοφωσφονικός διδεκαοκτυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

460

14950

0003173-53-3

Ισοκυανικό κυκλοεξύλιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

461

22420

0003173-72-6

1,5-Διισοκυανοναφθαλίνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

462

26170

0003195-78-6

Ν-Βινυλο-Ν-μεθυλακεταμίδιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,02

 

 

►M8  (1) ◄

463

25840

0003290-92-4

Τριμεθακρυλικό 1,1,1-τριμεθυλολοπροπάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

464

61280

0003293-97-8

2-Υδροξυ-4-κ-εξυλοξυβενζοφαινόνη

Ναι

Όχι

Ναι

 

(8)

 

 

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-Ναφθο-(1,2-d)τριαζολ-2-υλο]-3-φαινυλοκουμαρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

466

50640

0003648-18-8

Διλαυρικός δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

467

14800

0003724-65-0

Κροτωνικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

45600

468

71960

0003825-26-1

Υπερφθοροκτανικό αμμώνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Μόνον για αντικείμενα επανειλημμένης χρήσης, που πυροσυσσωματώνονται σε υψηλές θερμοκρασίες

 

469

60480

0003864-99-1

2-(2’-Υδροξυ-3,5’ -δι-τριτ. βουτυλοφαινυλο)-5-χλωροβενζοτριαζόλιο

Ναι

Όχι

Ναι

 

(12)

 

 

470

60400

0003896-11-5

2-(2’-Υδροξυ-3’-τριτ. βουτυλο-5’-μεθυλοφαινυλο)-5-χλωροβενζοτριαζόλιο

Ναι

Όχι

Ναι

 

(12)

 

 

471

24888

0003965-55-7

Διμεθυλεστέρας του 5-σουλφοϊσοφθαλικού νατρίου

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

472

66560

0004066-02-8

2,2’-Μεθυλενοδις(4-μεθυλο-6-κυκλοεξυλοφαινόλη)

Ναι

Όχι

Ναι

 

(5)

 

 

473

12265

0004074-90-2

Αδιπικός διβινυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

5 mg/kg στο τελικό προϊόν.

Να χρησιμοποιείται μόνον ως μονομερές συμπολυμερισμού.

(1)

474

43600

0004080-31-3

Χλωρο-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιααδαμαντάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

0,3

 

 

 

475

19110

0004098-71-9

1-Ισοκυανο-3-ισοκυανομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

476

16570

0004128-73-8

4,4’-Διισοκυανικός διφαινυλαιθέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενος ως ισοκυανική ρίζα

(10)

477

46720

0004130-42-1

2,6-Δι-τριτ. βουτυλο-4-αιθυλοφαινόλη

Ναι

Όχι

Ναι

4,8

 

 

(1)

478

60180

0004191-73-5

4-Υδροξυβενζοϊκός ισοπροπυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

479

12970

0004196-95-6

Αζελαϊκός ανυδρίτης

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

480

46790

0004221-80-1

3,5-Δι-τριτ. βουτυλο-4-υδροξυβενζοϊκός 2,4-δι-τριτ. βουτυλοφαινυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

481

13060

0004422-95-1

Τριχλωρο-1,3,5-βενζολοτρικαρβοξυλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

SML εκφραζόμενο σε 1,3,5-βενζολοτρικαρβοξυλικό οξύ

►M8  (1) ◄

482

21100

0004655-34-9

Μεθακρυλικός ισοπροπυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

 

(23)

 

 

483

68860

0004724-48-5

κ-Οκτυλοφωσφονικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

 

 

484

13395

0004767-03-7

2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(1)

485

13560

0005124-30-1

4,4’-Διισοκυανοδικυκλοεξυλομεθάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

15700

486

54005

0005136-44-7

Αιθυλενο-Ν-παλμιταμιδο-N’-στεαταμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

487

45640

0005232-99-5

2-Κυανο-3,3-διφαινυλακρυλικός αιθυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

 

 

488

53440

0005518-18-3

N,N’-Αιθυλενο-διπαλμιταμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

489

41040

0005743-36-2

Βουτυρικό ασβέστιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

490

16600

0005873-54-1

2,4’-Διισοκυανοδιφαινυλομεθάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

(17)

1 mg/kg στο τελικό προϊόν, εκφραζόμενο ως ισοκυανική ρίζα

(10)

491

82720

0006182-11-2

Διστεατικός εστέρας της 1,2-προπυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

492

45650

0006197-30-4

2-Κυανο-3,3-διφαινυλακρυλικός 2-αιθυλεξυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

0,05

 

 

 

493

39200

0006200-40-4

Χλωριούχο δις(2-υδροξυλαιθυλ)-2-υδροξυπροπυλο-3-(δωδεκυλοξυ)μεθυλαμμώνιο

Ναι

Όχι

Όχι

1,8

 

 

 

494

62140

0006303-21-5

Υποφωσφορώδες οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

495

35160

0006642-31-5

6-Αμινο-1,3-διμεθυλουρακίλη

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

 

 

496

71680

0006683-19-8

Τετράκις[3-(3,5-δι-τριτ. βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] πενταερυθρίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

497

95020

0006846-50-0

Διισοβουτυρικός εστέρας της 2,2,4-τριμεθυλοπεντανοδιόλης-1,3

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

Να χρησιμοποιείται μόνο για γάντια μιας χρήσης

 

498

16210

0006864-37-5

3,3’-Διμεθυλο-4,4’ -διαμινοδικυκλοεξυλομεθάνιο

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε πολυαμίδια

(5)

499

19965

0006915-15-7

Μηλικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

Προκειμένου για χρήση ως μονομερές, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον ως μονομερές συμπολυμερισμού σε αλειφατικούς πολυεστέρες, με ανώτατο όριο 1 % σε μοριακή βάση

 

65020

500

38560

0007128-64-5

2,5-Δις(5-τριτ. βουτυλο-2-βενζοξαζολυλο)θειοφαίνιο

Ναι

Όχι

Ναι

0,6

 

 

 

501

34480

Ίνες, νιφάδες και σκόνες αργιλίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

502

22778

0007456-68-0

4,4’-Οξυδις(βενζολοσουλφονυλαζiδιο)

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

►M8  (1) ◄

503

46080

0007585-39-9

β-Δεξτρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

504

86240

0007631-86-9

Διοξείδιο του πυριτίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Για συνθετικό άμορφο διοξείδιο του πυριτίου: πρωτογενή σωματίδια 1 - 100 nm τα οποία συγκολλώνται σε σωματίδια μεγέθους 0,1 έως 1 nm, που μπορούν να σχηματίσουν συσσωματώματα εντός της κατανομής μεγέθους 0,3 μm-mm.

 

505

86480

0007631-90-5

Όξινο θειώδες νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(19)

 

 

506

86920

0007632-00-0

Νιτρώδες νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

0,6

 

 

 

507

59990

0007647-01-0

Υδροχλωρικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

508

86560

0007647-15-6

Βρωμιούχο νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

509

23170

0007664-38-2

Φωσφορικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

72640

510

12789

0007664-41-7

Αμμωνία

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

35320

511

91920

0007664-93-9

Θειικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

512

81680

0007681-11-0

Ιωδιούχο κάλιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(6)

 

 

513

86800

0007681-82-5

Ιωδιούχο νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(6)

 

 

514

91840

0007704-34-9

Θείο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

515

26360

0007732-18-5

Νερό

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

Σύμφωνα με την οδηγία 98/83/ΕΚ (2)

 

95855

516

86960

0007757-83-7

Θειώδες νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(19)

 

 

517

81520

0007758-02-3

Βρωμιούχο κάλιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

518

35845

0007771-44-0

Αραχιδονικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

519

87120

0007772-98-7

Θειοθειικό νάτριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(19)

 

 

520

65120

0007773-01-5

Χλωριούχο μαγγάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

521

58320

0007782-42-5

Γραφίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

522

14530

0007782-50-5

Χλώριο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

523

45195

0007787-70-4

Βρωμιούχος χαλκός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

524

24520

0008001-22-7

Σογιέλαιο

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

525

62640

0008001-39-6

Ιαπωνικός κηρός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

526

43440

0008001-75-0

Κερεζίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

527

14411

0008001-79-4

Κικινέλαιο

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

42880

528

63760

0008002-43-5

Λεκιθίνες

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

529

67850

0008002-53-7

Κηρός μοντάνα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

530

41760

0008006-44-8

Κηρός καντελίλα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

531

36880

0008012-89-3

Κηρός μελισσών

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

532

88640

0008013-07-8

Σογιέλαιο, εποξειδωμένο

Ναι

Όχι

Όχι

60

30(*)

(32)

(*)  Για παρεμβύσματα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση γυάλινων δοχείων που περιέχουν παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ, ή περιέχουν μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως ορίζονται στην οδηγία 2006/125/ΕΚ, το SML μειώνεται σε 30 mg/kg.

Οξιράνιο < 8 %, αριθμός ιωδίου < 6.

 

533

42720

0008015-86-9

Καρναουβικός κηρός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

534

80720

0008017-16-1

Πολυφωσφορικά οξέα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

535

24100

0008050-09-7

Κολοφώνιο

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

24130

24190

83840

536

84320

0008050-15-5

Εστέρας υδρογονωμένου κολοφωνίου με μεθανόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

537

84080

0008050-26-8

Εστέρας κολοφωνίου με πενταερυθρίτη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

538

84000

0008050-31-5

Εστέρας κολοφωνίου με γλυκερίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

539

24160

0008052-10-6

Ταλλέλαιο κολοφωνίου

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

540

63940

0008062-15-5

Λιγνοσουλφονικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

0,24

 

Να χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο διασποράς για κολλοειδή διαλύματα πλαστικών υλών

 

541

58480

0009000-01-5

Αραβικό κόμμι

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

542

42640

0009000-11-7

Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

543

45920

0009000-16-2

Δαμμάρα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

544

58400

0009000-30-0

Κόμμι γκουάρ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

545

93680

0009000-65-1

Τραγακάνθινο κόμμι

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

546

71440

0009000-69-5

Πηκτίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

547

55440

0009000-70-8

Ζελατίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

548

42800

0009000-71-9

Καζεΐνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

549

80000

0009002-88-4

Πολυαιθυλενικός κηρός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

550

81060

0009003-07-0

Πολυπροπυλενικός κηρός

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

551

79920

0009003-11-6

0106392-12-5

Πολυ(αιθυλενοπροπυλενο)γλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

552

81500

0009003-39-8

Πολυβινυλοπυρρολιδόνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Η ουσία πρέπει να πληροί τα κριτήρια καθαρότητας που καθορίζονται στην οδηγία 2008/84/ΕΚ της Επιτροπής (3)

 

553

14500

0009004-34-6

Κυτταρίνη

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

43280

554

43300

0009004-36-8

Βουτυρική οξική κυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

555

53280

0009004-57-3

Αιθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

556

54260

0009004-58-4

Αιθυλυδροξυαιθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

557

66640

0009004-59-5

Μεθυλαιθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

558

60560

0009004-62-0

Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

559

61680

0009004-64-2

Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

560

66700

0009004-65-3

Μεθυλυδροξυπροπυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

561

66240

0009004-67-5

Μεθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

562

22450

0009004-70-0

Νικτροκυτταρίνη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

563

78320

0009004-97-1

Μονορικινελαϊκή πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Ναι

42

 

 

 

564

24540

0009005-25-8

Άμυλο, εδώδιμο

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

88800

565

61120

0009005-27-0

Υδροξυαιθυλιωμένο άμυλο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

566

33350

0009005-32-7

Αλγινικό οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

567

82080

0009005-37-2

Αλγινικός εστέρας της 1,2-προπυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

568

79040

0009005-64-5

Παράγωγα μονολαυρικής σορβιτάνης με πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

569

79120

0009005-65-6

Παράγωγα μονοελαϊκής σορβιτάνης με πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

570

79200

0009005-66-7

Παράγωγα μονοπαλμιτικής σορβιτάνης με πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

571

79280

0009005-67-8

Παράγωγα μονοστεατικής σορβιτάνης με πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

572

79360

0009005-70-3

Παράγωγα τριελαϊκής σορβιτάνης με πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

573

79440

0009005-71-4

Παράγωγα τριστεατικής σορβιτάνης με πολυαιθυλενογλυκόλη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

574

24250

0009006-04-6

Φυσικό καουτσούκ

Ναι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

84560

575

76721

0063148-62-9

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο (ΜΒ > 6 800 Da)

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Ιξώδες στους 25 °C τουλάχιστον 100 cSt (100 × 10-6 m2/s)

 

576

60880

0009032-42-2

Υδροξυαιθυλομεθυλοκυτταρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

577

62280

0009044-17-1

Συμπολυμερές ισοβουτυλενίου-βουτενίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

578

79600

0009046-01-9

Φωσφορικός δεκατριυλαιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης

Ναι

Όχι

Όχι

5

 

Για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή μόνο με υδαρή τρόφιμα.

Φωσφορικός εστέρας (μονο- και διαλκυλεστέρας) του πολυαιθυλενογλυκολικού (ΕΟ ≤ 11) δεκατριυλαιθέρα (ΕΟ ≤ 11) με μέγιστη περιεκτικότητα σε πολυαιθυλενογλυκολικό (ΕΟ ≤ 11) δεκατριυλαιθέρα 10 %.

 

579

61800

0009049-76-7

Υδροξυπροπυλιωμένο άμυλο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

580

46070

0010016-20-3

α-Δεξτρίνη

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

581

36800

0010022-31-8

Νιτρικό βάριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

582

50240

0010039-33-5

Δις(2-αιθυλεξυλομηλεϊνικός) δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

583

40400

0010043-11-5

Νιτρίδιο του βορίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

(16)

 

 

584

13620

0010043-35-3

Βορικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

 

(16)

 

 

40320

585

41120

0010043-52-4

Χλωριούχο ασβέστιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

586

65280

0010043-84-2

Υποφωσφορώδες μαγγάνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

587

68400

0010094-45-8

Δεκαοκτυλερουκαμίδιο

Ναι

Όχι

Ναι

5

 

 

 

588

64320

0010377-51-2

Ιωδιούχο λίθιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(6)

 

 

589

52645

0010436-08-5

cis-Εικοσ-11-εναμίδιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

590

21370

0010595-80-9

Μεθακρυλικός 2-σουλφοαιθυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

OA

 

 

(1)

591

36160

0010605-09-1

Στεατικός ασκορβυλεστέρας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

592

34690

0011097-59-9

Βασικό ανθρακικό αργιλιομαγνήσιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

593

44960

0011104-61-3

Οξείδιο του κοβαλτίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

594

65360

0011129-60-5

Οξείδιο του μαγγανίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

595

19510

0011132-73-3

Λιγνοκυτταρίνη

Όχι

Ναι

Όχι

 

 

 

 

596

95935

0011138-66-2

Ξανθανικό κόμμι

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

597

67120

0012001-26-2

Μαρμαρυγίας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

598

41600

0012004-14-7

0037293-22-4

Αργιλιοθειικό ασβέστιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

599

36840

0012007-55-5

Τετραβορικό βάριο

Ναι

Όχι

Όχι

 

(16)

 

 

600

60030

0012072-90-1

Υδρομαγνησίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

601

35440

0012124-97-9

Βρωμιούχο αμμώνιο

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

602

70240

0012198-93-5

Οζοκηρίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

603

83460

0012269-78-2

Πυροφυλλίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

604

60080

0012304-65-3

Υδροταλκίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

605

11005

0012542-30-2

Ακρυλικός δικυκλοπεντενυλεστέρας

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(1)

606

65200

0012626-88-9

Υδροξείδιο του μαγγανίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

607

62245

0012751-22-3

Φωσφίδιο του σιδήρου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

Μόνο για πολυμερή και συμπολυμερή PET

 

608

40800

0013003-12-8

Δις(6-τριτ. βουτυλο-3-μεθυλοφαινυλοδιδεκατριυλοφωσφορώδες) 4,4’-βουτυλιδένιο

Ναι

Όχι

Ναι

6

 

 

 

609

83455

0013445-56-2

Πυροφωσφορώδες οξύ

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

610

93440

0013463-67-7

Διοξείδιο του τιτανίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

611

35120

0013560-49-1

3-Αμινοκροτωνικός διεστέρας του θειοδις(2-υδροξυαιθυλ)αιθέρα

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

612

16694

0013811-50-2

N,N’-Διβινυλιμιδαζολιδινόνη-2

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(10)

613

95905

0013983-17-0

Βολλαστονίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

614

45560

0014464-46-1

Χριστοβαλίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

615

92080

0014807-96-6

Τάλκης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

616

83470

0014808-60-7

Χαλαζίας

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

617

10660

0015214-89-8

2-Ακρυλαμιδο-2-μεθυλοπροπανοσουλφονικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

618

51040

0015535-79-2

Μερκαπτοξικός δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

619

50320

0015571-58-1

Δις(2-αιθυλεξυλομερκαπτοξικός) δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

620

50720

0015571-60-5

Διμηλεϊνικός δι-κ-οκτυλοκασσίτερος

Ναι

Όχι

Όχι

 

(10)

 

 

621

17110

0016219-75-3

5-Αιθυλιδενοδικυκλο[2.2.1]επτένιο-2

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

(9)

622

69840

0016260-09-6

Ελαϋλοπαλμιταμίδιο

Ναι

Όχι

Ναι

5

 

 

 

623

52640

0016389-88-1

Δολομίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

624

18897

0016712-64-4

6-Υδροξυ-2-ναφθαλινοκαρβοξυλικό οξύ

Όχι

Ναι

Όχι

0,05

 

 

 

625

36720

0017194-00-2

Υδροξείδιο του βαρίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

626

57800

0018641-57-1

Τριβεχενικός εστέρας της γλυκερίνης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

627

59760

0019569-21-2

Χουντίτης

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

628

96190

0020427-58-1

Υδροξείδιο του ψευδαργύρου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

629

34560

0021645-51-2

Υδροξείδιο του αργιλίου

Ναι

Όχι

Όχι

 

 

 

 

630

82240

0022788