02010R1015 — EL — 09.01.2017 — 001.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 293 της 11.11.2010, σ. 21)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2282 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2016

  L 346

51

20.12.2016


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 298, 16.11.2010, σ.  87 (1015/2010)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1015/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Νοεμβρίου 2010

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά οικιακών πλυντηρίων ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και οικιακών πλυντηρίων ρούχων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο και μπορούν επίσης να τροφοδοτούνται με μπαταρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται για μη οικιακή χρήση και των εντοιχιζόμενων οικιακών πλυντηρίων ρούχων.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Επιπροσθέτως προς τους ορισμούς του άρθρου 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

1)

«οικιακό πλυντήριο ρούχων» : αυτόματο πλυντήριο ρούχων που καθαρίζει και ξεπλένει ιματισμό με νερό, περιλαμβάνει επίσης περιστροφικό στύψιμο και έχει σχεδιαστεί για μη επαγγελματική κυρίως χρήση·

2)

«εντοιχιζόμενο οικιακό πλυντήριο ρούχων» : οικιακό πλυντήριο ρούχων που πρόκειται να εγκατασταθεί σε ερμάριο ή προκατασκευασμένη εσοχή σε τοίχο ή παρόμοια θέση, που απαιτεί εξωτερικό έπιπλο·

3)

«αυτόματο πλυντήριο ρούχων» : πλυντήριο ρούχων που επεξεργάζεται πλήρως το φορτίο χωρίς την ανάγκη οιασδήποτε παρέμβασης του χρήστη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος·

4)

«οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο» : οικιακό πλυντήριο ρούχων που περιλαμβάνει περιστροφικό στύψιμο και λειτουργία στεγνώματος του ιματισμού συνήθως με θέρμανση και περιστροφή του τυμπάνου·

5)

«πρόγραμμα» : σειρά προκαθορισμένων λειτουργιών τις οποίες ο κατασκευαστής δηλώνει ως κατάλληλες για την πλύση συγκεκριμένων ειδών ιματισμού·

6)

«κύκλος» : η πλήρης διαδικασία πλύσης, ξεβγάλματος και στυψίματος, όπως προσδιορίζεται για το επιλεγόμενο πρόγραμμα·

7)

«διάρκεια προγράμματος» : ο χρόνος που μεσολαβεί από την έναρξη του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του, εξαιρουμένης οιασδήποτε προγραμματισμένης από τον τελικό χρήστη καθυστέρησης·

8)

«διαβαθμισμένη χωρητικότητα» : η μέγιστη μάζα σε χιλιόγραμμα (kg) που δηλώνει ο κατασκευαστής, ανά διαστήματα 0,5 kg ξηρού ιματισμού συγκεκριμένου τύπου, την οποία μπορεί να επεξεργαστεί οικιακό πλυντήριο ρούχων με το επιλεγμένο πρόγραμμα, εφόσον φορτωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή·

9)

«μερικό φορτίο» : το μισό της διαβαθμισμένης χωρητικότητας οικιακού πλυντηρίου ρούχων για δεδομένο πρόγραμμα·

10)

«παραμένουσα υγρασία» : ποσότητα υγρασίας που περιέχει το φορτίο στο τέλος του στυψίματος·

11)

«κατάσταση εκτός λειτουργίας» : κατάσταση κατά την οποία η τροφοδοσία του οικιακού πλυντηρίου ρούχων με ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται μέσω οργάνων ρύθμισης ή διακοπτών προσβάσιμων και προοριζόμενων να ενεργοποιούνται από τον τελικό χρήστη κατά την κανονική χρήση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση ισχύος επ’ αόριστον και ενώ το οικιακό πλυντήριο ρούχων παραμένει συνδεδεμένο με την πηγή του ηλεκτρικού ρεύματος και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή· όταν δεν υπάρχει όργανο ρύθμισης ή διακόπτης προσβάσιμος από τον τελικό χρήστη, ως «κατάσταση εκτός λειτουργίας» νοείται η κατάσταση που επιτυγχάνεται όταν το οικιακό πλυντήριο ρούχων μεταπέσει αυτόματα σε σταθερή κατάσταση από πλευράς κατανάλωσης ισχύος·

12)

«κατάσταση αναμονής» : η κατάσταση με τη χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος που μπορεί να διαρκεί επ’ αόριστον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και το άδειασμα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων χωρίς περαιτέρω επέμβαση του τελικού χρήστη·

13)

«ισοδύναμο πλυντήριο ρούχων» : μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων που διατίθεται στην αγορά με διαβαθμισμένη χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις, κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση και το στύψιμο, ίδια με εκείνα άλλου μοντέλου οικιακού πλυντηρίου ρούχων που διατίθεται στην αγορά από τον ίδιο κατασκευαστή, αλλά με διαφορετικό εμπορικό κωδικό.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

Οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος I.

Οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για οικιακά πλυντήρια ρούχων καθορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

1.  Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που ορίζεται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας ή το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που ορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας.

2.  Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατά το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ο φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνει αντίγραφο των υπολογισμών που καθορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Όταν οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση για συγκεκριμένο μοντέλο οικιακού πλυντηρίου ρούχων προέρχονται από υπολογισμό με βάση τον σχεδιασμό ή παρέκταση από άλλα ισοδύναμα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η τεκμηρίωση περιλαμβάνει λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών ή παρεκτάσεων ή και των δύο, καθώς και των δοκιμών που πραγματοποίησαν οι κατασκευαστές για να επαληθεύσουν την ακρίβεια των εκτελεσθέντων υπολογισμών. Στις εν λόγω περιπτώσεις η τεχνική τεκμηρίωση περιλαμβάνει επίσης κατάλογο όλων των άλλων μοντέλων ισοδύναμων οικιακών πλυντηρίων ρούχων για τα οποία οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην τεχνική τεκμηρίωση προέκυψαν με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 5

Διαδικασία επαλήθευσης για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη διαδικασία επαλήθευσης που περιγράφεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού όταν διενεργούν τους ελέγχους επιτήρησης της αγοράς κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Τα ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με τις βέλτιστες επιδόσεις που διατίθενται στην αγορά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση

Το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέτασή του υπό το πρίσμα της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου και παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αξιολογούνται ιδιαίτερα οι ανοχές επαλήθευσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, η σκοπιμότητα καθορισμού απαιτήσεων όσον αφορά την απόδοση ξεβγάλματος και στυψίματος, καθώς και η δυνατότητα τροφοδότησης με θερμό νερό.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Ωστόσο, οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που παρατίθενται κατωτέρω εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2012·

▼C1

β) οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2012·

▼B

γ) οι γενικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα I σημείο 1 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2013·

δ) οι ειδικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο 2 παράγραφος 2 εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1) Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των άλλων παραμέτρων που αφορούν τα οικιακά πλυντήρια ρούχων χρησιμοποιούνται οι κύκλοι με τους οποίους καθαρίζονται κανονικά λερωμένα βαμβακερά (στο εξής «κανονικά προγράμματα για βαμβακερά») στους 40 °C και τους 60 °C. Οι εν λόγω κύκλοι είναι σαφώς αναγνωρίσιμοι στη διάταξη επιλογής προγράμματος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, εάν υπάρχει, ή και στις δύο και αναφέρονται ως «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C».

2) Στο εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχει ο κατασκευαστής αναφέρονται:

α) τα κανονικά προγράμματα για βαμβακερά στους 60 °C και τους 40 °C, ως «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C» και «κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C», και προσδιορίζεται ότι τα εν λόγω προγράμματα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών και ότι είναι τα πλέον αποδοτικά από πλευράς συνδυασμένης κατανάλωσης ενέργειας και νερού για την πλύση του συγκεκριμένου τύπου βαμβακερών· αναφέρεται επίσης ότι η πραγματική θερμοκρασία του νερού είναι δυνατόν να διαφέρει από τη δηλωθείσα θερμοκρασία κύκλου·

β) η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας και στην κατάσταση αναμονής·

γ) ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του προγράμματος, την παραμένουσα υγρασία, την κατανάλωση ενέργειας και νερού για τα κύρια προγράμματα πλύσης με πλήρες και μερικό φορτίο ή και τα δύο·

δ) σύσταση σχετικά με τον τύπο των απορρυπαντικών που είναι κατάλληλα για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης.

3) Τα οικιακά πλυντήρια ρούχων παρέχουν στους τελικούς χρήστες δυνατότητα επιλογής κύκλου στους 20 °C. Το εν λόγω πρόγραμμα προσδιορίζεται σαφώς στη διάταξη επιλογής προγράμματος του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή στην οθόνη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων, εάν υπάρχει, ή και στις δύο.

2.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα οικιακά πλυντήρια ρούχων πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1) Από την 1η Δεκεμβρίου 2011:

 για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) είναι μικρότερη από 68,

 για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα άνω των 3 kg, ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) είναι μεγαλύτερος από 1,03,

 για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα ίση ή μικρότερη των 3 kg, ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) είναι μεγαλύτερος από 1,00,

 για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η κατανάλωση νερού (Wt ) είναι:

  Wt ≤ 5 × c + 35

 όπου c η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, αναλόγως του ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

2) Από την 1η Δεκεμβρίου 2013:

 για τα οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 4 kg, η τιμή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) είναι μικρότερη από 59,

 για όλα τα οικιακά πλυντήρια ρούχων, η κατανάλωση νερού είναι,

  Wt ≤ 5 × c½ + 35

 όπου c½ η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, αναλόγως του ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη.

Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI), ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) και η κατανάλωση νερού (Wt ) υπολογίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μέθοδος υπολογισμού του δείκτη ενεργειακής απόδοσης, του δείκτη απόδοσης πλύσης, της κατανάλωσης νερού και της παραμένουσας υγρασίας

1.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για να υπολογιστεί ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (Energy Efficiency Index, EEI) μοντέλου οικιακού πλυντηρίου ρούχων συγκρίνεται η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας της συσκευής κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, με την τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας.

α) Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης (ΕΕΙ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

image

όπου:

AEC

=

σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων

SAEC

=

τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του οικιακού πλυντηρίου ρούχων

β) Η τυπική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (SAEC ) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

image

όπου:

c

=

η διαβαθμισμένη χωρητικότητα του οικιακού πλυντηρίου ρούχων για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο ή για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με πλήρες φορτίο, αναλόγως του ποια από τις δύο τιμές είναι η χαμηλότερη

γ) Η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEc ) υπολογίζεται σε kWh/έτος ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

i) 
image

όπου:

Et

=

σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας

Po

=

σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας»

Pl

=

σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση αναμονής»

Tt

=

διάρκεια προγράμματος

220

=

συνολικός αριθμός τυπικών κύκλων πλύσης ανά έτος

ii) Όταν το οικιακό πλυντήριο ρούχων είναι εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και μεταπίπτει αυτόματα στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» μετά το τέλος του προγράμματος, η σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC ) υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

image

όπου:

Tl

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής»

δ) Η σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (Et) υπολογίζεται σε κιλοβατώρες (kWh) ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο:

image

όπου:

Et,60

=

κατανάλωση ενέργειας κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C

Et,60½

=

κατανάλωση ενέργειας κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Et,40½

=

κατανάλωση ενέργειας κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

ε) Η σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» (Po ) υπολογίζεται σε βατ (W) ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

image

όπου:

Po,60

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Po,60½

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Po,40½

=

ισχύς στην «κατάσταση εκτός λειτουργίας» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

στ) Η σταθμισμένη ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» (Pl ) υπολογίζεται σε βατ (W) ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

image

όπου:

Pl,60

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Pl,60½

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Pl,40½

=

ισχύς στην «κατάσταση αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

ζ) Η σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος (Tt ) υπολογίζεται σε λεπτά ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο λεπτό:

image

όπου:

Tt,60

=

διάρκεια του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Tt,60½

=

διάρκεια του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Tt,40½

=

διάρκεια του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

η) Η σταθμισμένη διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» (Tl ) υπολογίζεται σε λεπτά ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο λεπτό:

image

όπου:

Tl,60

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

Tl,60½

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

Tl,40½

=

διάρκεια της «κατάστασης αναμονής» του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

2.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

Για τον υπολογισμό του δείκτη απόδοσης πλύσης (Iw ), συγκρίνεται η σταθμισμένη απόδοση πλύσης του οικιακού πλυντηρίου ρούχων κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατά το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο, με την απόδοση πλύσης πλυντηρίου ρούχων αναφοράς, το οποίο έχει χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι γενικώς αποδεκτές υπερσύγχρονες μέθοδοι μέτρησης, καθώς και οι μέθοδοι που ορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

α) Ο δείκτης απόδοσης πλύσης (Iw ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο:

image

όπου:

IW,60

=

ο δείκτης απόδοσης πλύσης του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

IW,60½

=

ο δείκτης απόδοσης πλύσης του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο

IW,40½

=

ο δείκτης απόδοσης πλύσης του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

β) Ο δείκτης απόδοσης πλύσης κανονικού προγράμματος για βαμβακερά (p) υπολογίζεται ως ακολούθως:

image

όπου:

WT,i

=

απόδοση πλύσης του υπό δοκιμή οικιακού πλυντηρίου ρούχων για έναν κύκλο δοκιμής (i)

WR,a

=

μέση απόδοση πλύσης του πλυντηρίου ρούχων αναφοράς

n

=

αριθμός κύκλων δοκιμής, n ≥ 3 για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο, n ≥ 2 για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο και n ≥ 2 για το κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο

γ) Η απόδοση πλύσης (W) είναι ο μέσος όρος των τιμών του συντελεστή ανάκλασης κάθε δοκιμαστικής ταινίας μετά την ολοκλήρωση του κύκλου δοκιμής.

3.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Η κατανάλωση νερού (Wt ) υπολογίζεται ως ακολούθως και στρογγυλεύεται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο:

Wt = Wt,60

όπου:

Wt,60

=

κατανάλωση νερού του κανονικού προγράμματος για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο

4.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

Η παραμένουσα υγρασία (D) προγράμματος υπολογίζεται ως ποσοστό και στρογγυλεύεται στο πλησιέστερο ακέραιο ποσοστό.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επαλήθευση της συμμόρφωσης προϊόντος από τις αρχές επιτήρησης της αγοράς

Οι ανοχές επαλήθευσης που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα αφορούν μόνο την επαλήθευση των μετρούμενων παραμέτρων από τις αρχές των κρατών μελών και δεν χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ως αποδεκτές ανοχές για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών που αναφέρονται στην τεχνική τεκμηρίωση ή για την ερμηνεία αυτών των αριθμητικών τιμών με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση ή για την κοινοποίηση καλύτερων επιδόσεων με άλλο τρόπο.

Κατά την επαλήθευση της συμμόρφωσης μοντέλου προϊόντος με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία:

1) Οι αρχές των κρατών μελών ελέγχουν ένα μόνον τεμάχιο του μοντέλου.

2) Το μοντέλο θεωρείται ότι πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αν:

α) οι αριθμητικές τιμές που περιέχει η τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IV της οδηγίας 2009/125/ΕΚ (δηλωμένες τιμές) και, ανάλογα με την περίπτωση, οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών των αριθμητικών τιμών δεν είναι ευνοϊκότερες για τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα από τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων που εκτελούνται σύμφωνα με το στοιχείο ζ) του ως άνω σημείου 2· και

β) οι δηλωμένες τιμές πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και οι τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες προϊόντος που δημοσιεύει ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας δεν περιλαμβάνουν τιμές ευνοϊκότερες για τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα από τις δηλωμένες τιμές· και

γ) όταν οι αρχές των κρατών μελών θέτουν σε δοκιμή το τεμάχιο του μοντέλου, οι προσδιοριζόμενες αριθμητικές τιμές (οι τιμές των σχετικών παραμέτρων που μετρώνται κατά τη δοκιμή και οι τιμές που υπολογίζονται βάσει των μετρήσεων αυτών) συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες ανοχές επαλήθευσης, όπως εμφαίνονται στον πίνακα 1.

3) Αν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχεία α) ή β), το μοντέλο και όλα τα μοντέλα που αναφέρονται ως ισοδύναμα μοντέλα οικιακών πλυντηρίων ρούχων στην τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

4) Αν δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο γ), οι αρχές του κράτους μέλους επιλέγουν τρία επιπλέον τεμάχια του ίδιου μοντέλου για δοκιμή. Εναλλακτικά, επιτρέπεται τα τρία επιπλέον τεμάχια να επιλεχθούν από ένα ή περισσότερα διαφορετικά μοντέλα τα οποία έχουν δηλωθεί ως ισοδύναμα στην τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

5) Το μοντέλο θεωρείται ότι πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αν, για αυτά τα τρία τεμάχια, ο αριθμητικός μέσος όρος των προσδιοριζόμενων τιμών είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες ανοχές επαλήθευσης που αναφέρονται στον πίνακα 1.

6) Εφόσον δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο σημείο 5, το μοντέλο και όλα τα μοντέλα που αναφέρονται ως ισοδύναμα μοντέλα οικιακών πλυντηρίων ρούχων στην τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα θεωρείται ότι δεν είναι σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

7) Οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στις αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά τη λήψη της απόφασης περί μη συμμόρφωσης του μοντέλου σύμφωνα με τα σημεία 3 και 6.

Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν διαδικασίες μέτρησης στις οποίες λαμβάνονται υπόψη οι γενικώς αναγνωρισμένες, σύγχρονες, αξιόπιστες, ακριβείς και αναπαραγώγιμες μέθοδοι μετρήσεων, καθώς και μέθοδοι που καθορίζονται σε έγγραφα τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί προς τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν μόνον τις ανοχές επαλήθευσης που καθορίζονται στον πίνακα 1 και χρησιμοποιούν μόνον τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 1 έως 7 για τις απαιτήσεις που περιλαμβάνει το παρόν παράρτημα. Δεν εφαρμόζονται άλλες ανοχές, όπως αυτές των εναρμονισμένων προτύπων ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου μέτρησης.Πίνακας 1

Ανοχές επαλήθευσης

Παράμετροι

Ανοχές επαλήθευσης

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC )

Η προσδιοριζόμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη τιμή AEC περισσότερο από 10 %.

Δείκτης απόδοσης πλύσης (IW )

Η προσδιοριζόμενη τιμή δεν είναι μικρότερη της δηλωμένης τιμής IW περισσότερο από 4 %.

Ενεργειακή κατανάλωση (Et )

Η προσδιοριζόμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη τιμή Et περισσότερο από 10 %. Σε περίπτωση που πρέπει να επιλεγούν τρία επιπλέον τεμάχια, ο αριθμητικός μέσος όρος των προσδιοριζόμενων τιμών αυτών των τριών τεμαχίων δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη τιμή Et περισσότερο από 6 %.

Διάρκεια προγράμματος (Tt )

Η προσδιοριζόμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη τιμή Tt περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση νερού (Wt )

Η προσδιοριζόμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη τιμή Wt περισσότερο από 10 %.

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας και σε κατάσταση αναμονής (Po και Pl )

Οι προσδιοριζόμενες τιμές κατανάλωσης ισχύος Po και Pl άνω του 1,00 W δεν υπερβαίνουν τις δηλωμένες τιμές των Po και Pl περισσότερο από 10 %. Οι προσδιοριζόμενες τιμές κατανάλωσης ισχύος Po και Pl έως 1,00 W δεν υπερβαίνουν τις δηλωμένες τιμές των Po και Pl περισσότερο από 0,10 W.

Διάρκεια της κατάστασης αναμονής (T l)

Η προσδιοριζόμενη τιμή δεν υπερβαίνει τη δηλωμένη τιμή Tl περισσότερο από 10 %.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία στην αγορά για οικιακά πλυντήρια ρούχων, από πλευράς κατανάλωσης νερού και ενέργειας, απόδοσης πλύσης και εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο στο κανονικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο, είναι η ακόλουθη ( *1 ):

1) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 3 kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 0,57 kWh/κύκλο (ή 0,19 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 117,84 kWh/έτος, εκ των οποίων 105,34 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 39 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 580 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης : 1,03 ≥ Iw > 1,00·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (900 στροφές ανά λεπτό) : δεν υπάρχει τιμή.

2) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 3,5kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 0,66 kWh/κύκλο (ή 0,19 kWh/kg), που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 134,50 kWh/έτος, εκ των οποίων 122,00 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 39 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 580 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 100 στροφές ανά λεπτό) : δεν υπάρχει τιμή.

3) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 4,5kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 0,76 kWh/κύκλο (ή 0,17 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 152,95 kWh/έτος, εκ των οποίων 140,45 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 40 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 800 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 000 στροφές ανά λεπτό) : 55/70 dB(A) re 1pW.

4) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 5 kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 0,850 kWh/κύκλο (ή 0,17 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 169,60 kWh/έτος, εκ των οποίων 157,08 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 39 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 580 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 200 στροφές ανά λεπτό) : 53/73 dB(A) re 1pW.

5) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 6 kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 0,90 kWh/κύκλο (ή 0,15 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 178,82 kWh/έτος, εκ των οποίων 166,32 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 37 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 8 140 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 600 στροφές ανά λεπτό) : δεν υπάρχει τιμή.

6) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 7 kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 1,05 kWh/κύκλο (ή 0,15 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 201,00 kWh/έτος, εκ των οποίων 188,50 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 43 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 9 460 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 000 στροφές ανά λεπτό) : 57/73 dB(A) re 1pW·

ε)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 400 στροφές ανά λεπτό) : 59/76 dB(A) re 1pW·

στ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 200 στροφές ανά λεπτό) : 48/62 dB(A) re 1pW (για εντοιχιζόμενα οικιακά πλυντήρια ρούχων).

7) Οικιακά πλυντήρια ρούχων με διαβαθμισμένη χωρητικότητα 8 kg:

α)

κατανάλωση ενέργειας : 1,200 kWh/κύκλο (ή 0,15 kWh/kg) που αντιστοιχεί σε συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 234,26 kWh/έτος, εκ των οποίων 221,76 kWh/έτος για 220 κύκλους και 12,5 kWh/έτος για τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος·

β)

κατανάλωση νερού : 56 λίτρα/κύκλο, που αντιστοιχούν σε 12 320 λίτρα/έτος για 220 κύκλους·

γ)

δείκτης απόδοσης πλύσης, Iw : 1,03·

δ)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 400 στροφές ανά λεπτό) : 54/71 dB(A) re 1pW·

ε)

εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά την πλύση/το στύψιμο (1 600 στροφές ανά λεπτό) : 54/74 dB(A) re 1pW.( *1 ) Για την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος υπολογισμού που καθορίζεται στο παράρτημα II για διάρκεια προγράμματος 90 λεπτών σε συνδυασμό με ισχύ σε κατάσταση εκτός λειτουργίας 1 W και ισχύ σε κατάσταση αναμονής 2 W.