2009R0025 — EL — 01.01.2015 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 25/2009 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 2008

σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)

(ΕΚΤ/2008/32)

(ΕΕ L 015, 20.1.2009, p.14)

καταργήθηκε από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 24ης Σεπτεμβρίου 2013

L 297

1

7.11.2013