2008R1295 — EL — 18.02.2012 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1295/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

περί εισαγωγών λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

(ΕΕ L 340, 19.12.2008, p.45)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 267/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 1ης Απριλίου 2009

  L 90

3

2.4.2009

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 117/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2012

  L 38

33

11.2.2012
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1295/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2008

περί εισαγωγών λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών

(Κωδικοποιημένη έκδοση)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 192 παράγραφος 2 και 195 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί εισαγωγών λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών ( 2 ), και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί διαπιστώσεως της ισοτιμίας των βεβαιώσεων που συνοδεύουν το λυκίσκο που εισάγεται από τρίτες χώρες, με τα κοινοτικά πιστοποιητικά ( 3 ), έχουν τροποποιηθεί επανειλημμένα ( 4 ) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση των εν λόγω κανονισμών σε ένα ενιαίο κείμενο.

(2)

Το άρθρο 158 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ορίζει ότι ο λυκίσκος και τα προϊόντα του λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών μπορούν να εισαχθούν μόνο εφόσον παρουσιάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά που θεσπίζονται για το λυκίσκο ή τα προϊόντα του λυκίσκου που παράγονται στην Κοινότητα ή παρασκευάζονται από παρόμοια προϊόντα. Η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου προβλέπει πάντως, ότι τα προϊόντα αυτά θεωρούνται ότι παρουσιάζουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά, αν συνοδεύονται από μια βεβαίωση που έχει εκδοθεί από τις αρχές της χώρας καταγωγής τους και αναγνωρίζεται σαν ισοδύναμη με το πιστοποιητικό που απαιτείται για την εμπορία του λυκίσκου και των προϊόντων του λυκίσκου κοινοτικής καταγωγής.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, περί των λεπτομερειών πιστοποιήσεως του λυκίσκου ( 5 ), υποβάλλει την εμπορία των προϊόντων του λυκίσκου σε πολύ αυστηρές απαιτήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τα μίγματα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν στα σύνορα μέθοδοι ελέγχου που επιτρέπουν την επαλήθευση με αποτελεσματικό τρόπο της τηρήσεως των προδιαγραφών αυτών. Μόνο η ανάληψη υποχρεώσεως από τις χώρες εξαγωγής να τηρήσουν τις κοινοτικές προδιαγραφές για την εμπορία των προϊόντων αυτών μπορεί ν' αντικαταστήσει τον έλεγχο. Είναι επομένως αναγκαίο να απαιτείται τα προϊόντα αυτά προελεύσεως τρίτων χωρών να συνοδεύονται από τη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 158 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

(4)

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των κοινοτικών κανόνων πστοποίησης του λυκίσκου, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο ο εισαγόμενος λυκίσκος ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές εμπορίας που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1850/2006.

(5)

Ορισμένες τρίτες χώρες ανέλαβαν την υποχρέωση να τηρήσουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την εμπορία του λυκίσκου και των προϊόντων του λυκίσκου και ανέθεσαν σε ορισμένες υπηρεσίες να εκδίδουν βεβαιώσεις ισοτιμίας. Πρέπει, ως εκ τούτου, να αναγωρίζονται οι βεβαιώσεις αυτές σαν ισοδύναμες με τα κοινοτικά πιστοποιητικά και να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που καλύπτουν.

(6)

Εναπόκειται στις υπηρεσίες των τρίτων χωρών να ενημερώνουν τα στοιχεία που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι και να τα ανακοινώνουν στην Επιτροπή με πνεύμα στενής συνεργασίας.

(7)

Για τη διευκόλυνση του έργου των αρμοδίων αρχών των Κρατών μελών, απαιτείται να προσδιοριστεί ο τύπος και κατά το αναγκαίο μέτρο, το περιεχόμενο των προβλεπομένων βεβαιώσεων και αποσπασμάτων, καθώς και οι όροι χρησιμοποιήσεώς τους.

(8)

Είναι αναγκαίο, για να ληφθεί υπόψη η εμπορική πρακτική, να δοθεί στις αρμόδιες αρχές η εξουσία, σε περίπτωση μεταπώλησης ή μιας αποστολής κατά τμήματα, να συντάσσουν, υπό τον έλεγχό τους, αποσπάσματα της βεβαιώσεως για κάθε νέα αποστολή που προέρχεται από τα τμήματα αυτά.

(9)

Πρέπει, κατ' αναλογία με το κοινοτικό καθεστώς πιστοποιήσεως, ν' αποκλειστούν από την προσκόμιση των βεβαιώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ορισμένα προϊόντα λόγω της χρήσεώς τους.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Διαχειριστικής Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση των Γεωργικών Αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

1.  Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προελεύσεως τρίτων χωρών, προϋποθέτει την απόδειξη τηρήσεως των προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 158 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

2.  Η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού συνίσταται στην προσκόμιση της βεβαίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 158 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, η οποία στη συνέχεια καλείται «βεβαίωση ισοτιμίας».

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «αποστολή» νοείται μια ποσότητα προϊόντων που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, και αποστέλλονται συγχρόνως από έναν και τον αυτό αποστολέα προς έναν και τον αυτό παραλήπτη.

Άρθρο 3

Οι βεβαιώσεις που συνοδεύουν τον λυκίσκο και τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο και εισάγονται από τρίτες χώρες, οι οποίες εκδίδονται από έναν επίσημο οργανισμό που είναι εξουσιοδοτημένος από την τρίτη χώρα καταγωγής και που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, αναγνωρίζονται ως βεβαιώσεις ισοτιμίας.

Το παράρτημα Ι αναθεωρείται συναρτήσει των ανακοινώσεων που αποστέλλουν οι τρίτες χώρες.

Άρθρο 4

1.  Η βεβαίωση ισοτιμίας συντάσσεται για κάθε αποστολή σε ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα σε έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ και κατά τις διατάξεις του παραρτήματος ΙV.

2.  Μία βεβαίωση ισοτιμίας είναι έγκυρη μόνο αν είναι δεόντως συμπληρωμένη και θεωρημένη από έναν από τους οργανισμούς που εμφαίνονται στο παράρτημα Ι.

3.  Μία βεβαίωση ισοτιμίας είναι δεόντως θεωρημένη, εφόσον αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία εκδόσεως και εφόσον έχει υπογραφεί και φέρει την σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισμού.

Άρθρο 5

1.  Κάθε μονάδα συσκευασίας που αποτελεί αντικείμενο μιας βεβαιώσεως ισοτιμίας πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας:

α) το είδος του προϊόντος·

β) την ένδειξη της ή των ποικιλιών·

γ) τη χώρα καταγωγής·

δ) τα σήματα και αριθμούς που αναγράφονται στο τετραγωνίδιο 9 της βεβαιώσεως ισοτιμίας ή του αποσπάσματος.

2.  Οι επιγραφές αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία με ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες ομοιομόρφων διαστάσεων.

Άρθρο 6

1.  Όταν, πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, μία αποστολή που αποτελεί αντικείμενο βεβαιώσεως ισοτιμίας αποστέλλεται πάλι αφού κατατμηθεί, για κάθε νέα αποστολή που προέρχεται από τα τμήματα αυτά συντάσσεται απόσπασμα της βεβαιώσεως.

Η βεβαίωση αντικαθίσταται από τον αναγκαίο αριθμό αποσπασμάτων.

Το απόσπασμα συντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο σ' ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα σ' ένα έντυπο σύμφωνο με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, κατά τις διατάξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα IV.

2.  Η τελωνειακή αρχή επισημειώνει ανάλογα το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα της βεβαιώσεως ισοτιμίας και θεωρεί το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα κάθε αποσπάσματος.

Διατηρεί το πρωτότυπο της βεβαιώσεως ισοτιμίας, αποστέλλει τα δύο αντίγραφα στην αρμόδια αρχή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1850/2006, και παραδίδει το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα κάθε αποσπάσματος στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 7

Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων που απαιτούνται για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η βεβαίωση ισοτιμίας ή το απόσπασμα, το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές που τα θεωρούν ανάλογα και κρατούν το πρωτότυπο. Ένα αντίγραφο απευθύνεται από τις τελωνειακές αρχές στην αρμόδια αρχή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1850/2006 του κράτους μέλους, όπου το προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία. Το δεύτερο αντίγραφο παραδίδεται στον εισαγωγέα που πρέπει να το κρατήσει τουλάχιστον 3 χρόνια.

Άρθρο 8

Σε περίπτωση μεταπωλήσεως ή κατατμήσεως μιας αποστολής μετά από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο η εμπορικό έγγραφο που συντάσσει ο πωλητής, το οποίο αναφέρει τον αριθμό της βεβαιώσεως ισοτιμίας ή του αποσπάσματος, καθώς και το όνομα του οργανισμού που εξέδωσε αυτές τις βεβαιώσεις ή τα αποσπάσματα.

Οι ακόλουθες πληροφορίες που λαμβάνονται από τη βεβαίωση ισοτιμίας ή, αναλόγως, από το απόσπασμα, πρέπει επίσης να αναφέρονται στο εμπορικό έγγραφο ή στο τιμολόγιο:

α) για το λυκίσκο σε κώνους:

i) το είδος του προϊόντος,

ii) το μικτό βάρος,

iii) ο τόπος παραγωγής,

iv) το έτος συγκομιδής,

v) η ποικιλία,

vi) η χώρα καταγωγής,

vii) τα σήματα και οι αριθμοί που περιλαμβάνονται στο τετραγωνίδιο 9 της βεβαιώσεως

β) για τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο εκτός από τις ενδείξεις του στοιχείου α), ο τόπος και χρόνος μεταποιήσεως.

Άρθρο 9

1.  Τα κράτη μέλη διενεργούν τακτικούς δειγματολειπτικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν κατά πόσον ο εισαγόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 λυκίσκος ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1850/2006.

2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 30 Ιουνίου κάθε έτους τη συχνότητα, τον τύπο και τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του έτους που προηγείται της εν λόγω ημερομηνίας. Οι έλεγχοι αφορούν το 5 % τουλάχιστον των αποστολών λυκίσκου που αναμένεται να εισαχθούν από τρίτες χώρες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του έτους.

3.  Εάν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαπιστώνουν ότι τα εξετασθέντα δείγματα δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αντίστοιχες αποστολές δεν μπορούν να τεθούν σε εμπορία εντός της Κοινότητας.

4.  Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος δεν είναι σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναφέρονται στη βεβαίωση ισοτιμίας που συνοδεύει το προϊόν, το εν λόγω κράτος μέλος πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μπορεί να αποφασισθεί να αφαιρεθεί ο οργανισμός που έχει εκδώσει τη βεβαίωση ισοτιμίας για τα προϊόντα αυτά από τον κατάλογο που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δεν υπάγονται στην υποχρέωση προσκομίσεως της βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ούτε στις διατάξεις του άρθρου 5, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του λυκίσκου και των ακολούθων προϊόντων του λυκίσκου, μέχρι του ορίου, για κάθε δέμα, του 1 χιλιόγραμμου για το λυκίσκο σε κώνους και τη σκόνη λυκίσκου και των 300 γραμμαρίων για τα εκχυλίσματα λυκίσκου:

α) που παρουσιάζονται σε μικρά πακέτα προορισμένα για πώληση σε ιδιώτες για ιδιωτική τους χρήση·

β) που προορίζονται για τον επιστημονικό και τεχνικό πειραματισμό·

γ) που προορίζονται για εκθέσεις που απολαμβάνουν του τελωνειακού καθεστώτος που προβλέπεται για το σκοπό αυτό.

Το είδος, το βάρος και η τελική χρήση του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία.

Άρθρο 11

Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78 και (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78 καταργούνται.

Οι αναφορές στους καταργούμενους κανονισμούς νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VI.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

Λυκίσκο σε κώνους κωδικός ΣΟ: ex12 10

Σκόνη λυκίσκου κωδικός ΣΟ: ex12 10

Χυμούς και εκχυλίσματα λυκίσκου κωδικός ΣΟ: 1302 13 00

Χώρα καταγωγής

Αρμόδιοι οργανισμοί

Διεύθυνση

Κωδικός

Τηλ.

Φαξ

Ηλεκτρονική διεύθυνση (προαιρετική)

Αυστραλία

Quarantine Tasmania

Quarantine Centre

163-169 Main Road,Moonah, 7009Tasmania,Australia

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Καναδάς

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,Camelot DriveNapean, Ontario,K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Κίνα

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 33 Youyi Road,Hexi DistrictTianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun2nd Avenue, TEDATianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 12 Erdos Street,Saihan District, Huhhot CityInner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No. 116 North Nanhu RoadUrumqi CityXinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Κροατία

Križevci College of Agriculture

Milislava Demerca 1,HR-48260 Križevci

(385-48)

279 198

682 790

ssrecec@vguk.hr

Νέα Ζηλανδία

Ministry of Agriculture and Forestry

P.O. Box 2526Wellington 6140

(64-4)

894-0100

894 0720

 

Σερβία

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi SadMaksima Gorkog 30

(381-21)

780 365

Operator: 4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

Νότια Αφρική

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Ελβετία

Labor Veritas

Engimattstrasse 11Postfach 353CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ουκρανία

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary RoadP.O. Box 790Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NESalem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview RoadSacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 ή 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito ParkwayPortland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador DriveKansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Ζιμπάμπουε

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,Northridge ParkBorrowdale,P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw saz.org.zw

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση)2. ΑριθμόςΠΡΩΤΟΤΥΠΟΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidanΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣA. Η παρούσα βεβαίωση και τα δύο αντίγραφά της πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές στην Κοινότητα κατά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων ή κατά την κατάτμηση της αποστολής που γίνεται πριν από τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.B. Σε περίπτωση τμηματικών αποστολών, οι ανωτέρω τελωνειακές αρχές, αφού επισημειώσουν ανάλογα τα έγγραφα αυτά, κρατούν το πρωτότυπο και αποστέλλουν τα δύο αντίγραφα στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα λυκίσκου του εν λόγω κράτους μέλους.Γ. Σε περίπτωση θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι ανωτέρω τελωνειακές αρχές, αφού επισημειώσουν ανάλογα τα έγγραφα αυτά, κρατούν το πρωτότυπο και επιδίδουν ένα αντίγραφο στον δηλούντα και αποστέλλουν το δεύτερο αντίγραφο στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα λυκίσκου του εν λόγω κράτους μέλους.4. Χώρα καταγωγής5. Τόπος παραγωγής του λυκίσκου6. Έτος συγκομιδής7. Τόπος μεταποιήσεως8. Ημερομηνία μεταποιήσεως9. Σήματα, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων – είδος των προϊόντων – ποικιλία10. Μικτό βάρος (χγρ.)11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΟ υπογράφων πιστοποιεί ότι τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα προϊόντα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ρυθμίσεως για το λυκίσκο και τα προϊόντα λυκίσκου που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.12. Εκδίδων οργανισμός (όνομα και πλήρης διεύθυνση)την …(Υπογραφή)(Σφραγίδα)13. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΤα προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω ετέθησαν σε ελεύθερη κυκλοφορία (1)Η παρούσα βεβαίωση αντικαταστάθηκε από … αποσπάσματα (1)…,την …(Υπογραφή)(Σφραγίδα)(1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

1. Αποστολέας (όνομα και πλήρης διεύθυνση)2. ΑριθμόςΠΡΩΤΟΤΥΠΟΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΥΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ3. Παραλήπτης (όνομα και πλήρης διεύθυνση)Виж превода на гърба — Véase traducción al dorso — Viz překlad na druhé straně — Oversættelse se bagsiden — Übersetzung siehe Rückseite — Vaata tõlget pöördel — See translation overleaf — Voir traduction au verso — Vedi traduzione a tergo — skatīt tulkojumu nākamajā lappusē — Žr. vertimą kitame puslapyje — A fordítást lásd a hátoldalon — Ara t-traduzzjoni mniżżla fuq wara — Zie vertaling aan ommezijde — Zob. tłumaczenie na odwrocie — Ver tradução no verso — A se vedea traducerea pe verso — Pozri preklad na druhej strane — Glej prevod na hrbtni strani — Käännös kääntöpuolella — För översättning se baksidanΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣA. Το παρόν απόσπασμα και τα δύο αντίγραφά του πρέπει να προσκομίζονται στις τελωνειακές αρχές στην Κοινότητα κατά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.B. Αφού επισημειώσουν ανάλογα τα έγγραφα αυτά οι παραπάνω τελωνειακές αρχές κρατούν το πρωτότυπο, επιδίδουν ένα αντίγραφο στον δηλούντα και αποστέλλουν το δεύτερο αντίγραφο στις αρχές που είναι αρμόδιες για τα θέματα του λυκίσκου του εν λόγω κράτους μέλους.4. Χώρα καταγωγής5. Τόπος παραγωγής του λυκίσκου6. Έτος συγκομιδής7. Τόπος μεταποιήσεως8. Ημερομηνία μεταποιήσεως9. Σήματα, αριθμοί, αριθμός και είδος δεμάτων — είδος των προϊόντων — ποικιλία10. Μικτό βάρος (χγρ)11. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΟ υπογράφων δηλώνει ότι τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα προϊόντα αποτελούν αντικείμενο της υπ' αριθ. … βεβαιώσεως ισοτιμίας που εκδόθηκε την … (ημερομηνία) υπό του … από τον κατωτέρω εκδίδοντα οργανισμό… (όνομα και πλήρης διεύθυνση)…, την …(Υπογραφή)12. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝΕπικυρωμένη δήλωση. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν απόσπασμα αντιστοιχούν με εκείνα που περιλαμβάνονται στη σχετική βεβαίωση ισοτιμίας.13. Τελωνείο (όνομα και πλήρης διεύθυνση)…,την …(Υπογραφή)(Σφραγίδα)14. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΤα ανωτέρω προσδιοριζόμενα προϊόντα έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία…, την …(Υπογραφή)(Σφραγίδα)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 4 ΚΑΙ 6

I.   ΧΑΡΤΙ

Το χρησιμοποιούμενο χαρτί πρέπει να είναι λευκό, βάρους τουλάχιστον 40 γρ/m2

II.   ΣΧΗΜΑ

Το σχήμα είναι 210 × 297 χιλιοστόμετρα.

III.   ΓΛΩΣΣΕΣ

Α. Η βεβαίωση ισοτιμίας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος και μπορεί εππλέον να συνταχθεί στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας που την εκδίδει.

Β. Το απόσπασμα της βεβαιώσεως ισοτιμίας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητος που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του εκδίδοντος κράτους μέλους.

IV.   ΣΥΝΤΑΞΗ

Α. Τα έντυπα συντάσσονται στη γραφομηχανή ή στο χέρι. Στην τελευταία περίπτωση συμπληρώνονται με ευανάγνωστο τρόπο, με μελάνι και κεφαλαία γράμματα.

Β. Κάθε έντυπο εξατομικεύεται με έναν αριθμό που δίνει ο εκδίδων οργανισμός· ο αριθμός αυτός είναι ο ίδιος για το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφά του.

Γ. Όσον αφορά τη βεβαίωση ισοτιμίας και τα αποσπάσματά της:

1. το τετραγωνίδιο 5 της βεβαιώσεως δεν πρέπει να συμπληρώνεται για τα προϊόντα του λυκίσκου που παρασκευάζονται από μείγματα λυκίσκου·

2. τα τετραγωνίδια 7 και 8 πρέπει να συμπληρώνονται για όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο·

3. ο καθορισμός των προϊόντων (τετραγωνίδιο 9) γίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, με έναν από τους εξής τρόπους:

α) «μη επεξεργασμένος λυκίσκος» για το λυκίσκο που έχει υποστεί μόνο το πρώτο στέγνωμα και την πρώτη συσκευασία·

β) «επεξεργασμένος λυκίσκος» για το λυκίσκο που έχει υποστεί το τελικό στέγνωμα και την τελική συσκευασία·

γ) «σκόνη λυκίσκου» (καλύπτει επίσης τους κόκκους και την εμπλουτισμένη σκόνη)·

δ) «ισομερισμένα εκχυλίσματα λυκίσκου» για εκχύλισμα, στο οποίο τα οξέα άλφα έχουν υποστεί σχεδόν ολοσχερή ισομερισμό·

ε) «εκχυλίσματα λυκίσκου» για τα άλλα εκχυλίσματα εκτός από τα ισομερισμένα εκχυλίσματα λυκίσκου·

στ) «αναμεμειγμένα προϊόντα λυκίσκου» για τα μείγματα των προϊόντων που αναφέρονται στα σημεία γ), δ), και ε), εκτός από το λυκίσκο·

4. ο καθορισμός «επεξεργασμένος λυκίσκος» και «μη επεξεργασμένος λυκίσκος» πρέπει να συνοδεύεται από τις λέξεις «χωρίς σπόρους», εφ' όσον η περιεκτικότητα σε σπόρους είναι κατώτερη του 2 % του βάρους του λυκίσκου και από τις λέξεις «με σπόρους» στις άλλες περιπτώσεις·

5. στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παρασκευάζονται από λυκίσκο προέρχονται από λυκίσκο διαφόρων ποικιλιών ή/και διαφόρων τόπων παραγωγής, οι διάφορες ποικιλίες ή/και οι τόποι παραγωγής πρέπει να αναφέρονται στο τετραγωνίδιο 9 συνοδευόμενοι από το ποσοστό σε βάρος κάθε ποικιλίας του κάθε τόπου παραγωγής που περιέχεται στο μίγμα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΚαταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78 της Επιτροπής

(ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1465/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 14.7.1979, σ. 35)

μόνον το άρθρο 2 και όσον αφορά τις αναφορές στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4060/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 356 της 24.12.1988, σ. 42)

μόνον το άρθρο 1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2264/91 της Επιτροπής

(ΕΕ L 208 της 30.7.1991, σ. 20)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2940/92 της Επιτροπής

(ΕΕ L 294 της 10.10.1992, σ. 8)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 717/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 74 της 27.3.1993, σ. 45)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2918/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 264 της 23.10.1993, σ. 37)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78 της Επιτροπής

(ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 28)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 673/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 85 της 5.4.1979, σ. 25)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1105/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 138 της 6.6.1979, σ. 9)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1466/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 177 της 14.7.1979, σ. 37)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3042/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 343 της 31.12.1979, σ. 5)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3093/81 της Επιτροπής

(ΕΕ L 310 της 30.10.1981, σ. 17)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 541/85 της Επιτροπής

(ΕΕ L 62 της 1.3.1985, σ. 57)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3261/85 της Επιτροπής

(ΕΕ L 311 της 22.11.1985, σ. 20)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3589/85 της Επιτροπής

(ΕΕ L 343 της 20.12.1985, σ. 19)

μόνον το άρθρο 1 παράγραφος 2

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1835/87 της Επιτροπής

(ΕΕ L 174 της 1.7.1987, σ. 14)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3975/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 351 της 21.12.1988, σ. 23)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4060/88 της Επιτροπής

(ΕΕ L 356 της 24.12.1988, σ. 42)

μόνον το άρθρο 2

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2835/90 της Επιτροπής

(ΕΕ L 268 της 29.9.1990, σ. 88)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2238/91 της Επιτροπής

(ΕΕ L 204 της 27.7.1991, σ. 13)

 

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2915/93 της Επιτροπής

(ΕΕ L 264 της 23.10.1993, σ. 29)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/94 της Επιτροπής

(ΕΕ L 94 της 13.4.1994, σ. 4)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1757/94 της Επιτροπής

(ΕΕ L 183 της 19.7.1994, σ. 11)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 201/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 24 της 1.2.1995, σ. 121)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 972/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 97 της 29.4.1995, σ. 62)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2132/95 της Επιτροπής

(ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 7)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/98 της Επιτροπής

(ΕΕ L 70 της 10.3.1998, σ. 3)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 81/2005 της Επιτροπής

(ΕΕ L 16 της 20.1.2005, σ. 52)

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 495/2007 της Επιτροπής

(ΕΕ L 117 της 5.5.2007, σ. 6)

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΠίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3076/78

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3077/78

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

 

Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 1 παράγραφος 3

 

Άρθρο 2

 

Άρθρο 1 πρώτη πρόταση

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο

 

Άρθρο 1 δεύτερη πρόταση

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2

 

Άρθρο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτη έως τέταρτη περίπτωση

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

 

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6

 

Άρθρο 7

Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση και σημείο 1

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο, εισαγωγική πρόταση

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) εισαγωγικές λέξεις

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) τρίτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) τέταρτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο iv)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) πέμπτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) έκτη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο vi)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο α) έβδομη περίπτωση

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο vii)

Άρθρο 7 σημείο 1 στοιχείο β)

 

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β)

Άρθρο 7 σημείο 2

 

Άρθρο 7α πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 7α πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 7α δεύτερο εδάφιο

 

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 7α τρίτο εδάφιο πρώτη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7α τρίτο εδάφιο δεύτερη πρόταση

 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8

 

Άρθρο 10

Άρθρο 9

 

Άρθρο 10

 

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παράρτημα I

 

Παράρτημα II

Παράρτημα II

 

Παράρτημα III

Παράρτημα III

 

Παράρτημα IV

 

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI( 1 ) EE L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 17.

( 3 ) ΕΕ L 367 της 28.12.1978, σ. 28.

( 4 ) Βλ. παράρτημα V.

( 5 ) ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 72.