2008R0800 — EL — 01.12.2013 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Αυγούστου 2008

για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 214, 9.8.2008, p.3)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1224/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 29ης Νοεμβρίου 2013

  L 320

22

30.11.2013
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Αυγούστου 2008

για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1, στοιχεία α) και β),

Μετά από δημοσίευση σχεδίου του παρόντος κανονισμού ( 2 ),

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να αποφασίζει, βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, οι ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ»), οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, οι ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ενισχύσεις για απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση και οι ενισχύσεις που είναι σύμφωνες με το χάρτη που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα.

(2)

Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης σε πολυάριθμες αποφάσεις και έχει αποκτήσει επαρκή πείρα για να καθορίσει τα γενικά κριτήρια συμβατότητας όσον αφορά τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ, με τη μορφή επενδυτικών ενισχύσεων εντός και εκτός των ενισχυόμενων περιοχών, με τη μορφή καθεστώτων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και της καινοτομίας, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( 3 ), και όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 364/2004, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ( 4 ), την εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις για τα επιχειρηματικά κεφάλαια ( 5 ), και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( 6 ), καθώς και την εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία ( 7 ).

(3)

Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στους τομείς των ενισχύσεων για απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση, των ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, των ενισχύσεων για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία και των περιφερειακών ενισχύσεων όσον αφορά τόσο τις ΜΜΕ όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση ( 8 ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση ( 9 ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα ( 10 ), του κοινοτικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη ( 11 ), του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, του κοινοτικού πλαισίου του 2001 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ( 12 ) και των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών του 2008 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος ( 13 ) καθώς και των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για το διάστημα 2007 έως 2013 ( 14 ).

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε, είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν ορισμένες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 και 1628/2006. Για λόγους απλοποίησης και για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ενισχύσεων από την Επιτροπή, οι εν λόγω κανονισμοί θα πρέπει να αντικατασταθούν από ένα και μόνο κανονισμό. Η απλοποίηση πρέπει να απορρέει, μεταξύ άλλων, από ένα σύνολο κοινών εναρμονισμένων ορισμών και κοινών οριζόντιων διατάξεων, που θεσπίζονται στο κεφάλαιο Ι του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή της νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, οι ορισμοί της ενίσχυσης και του καθεστώτος ενισχύσεων θα πρέπει να είναι οι ίδιοι με τους ορισμούς που προβλέπονται για τις δύο αυτές έννοιες στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ ( 15 ). Η απλοποίηση αυτή είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιδιώκει η Στρατηγική της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, ιδίως σε σχέση με τις ΜΜΕ.

(5)

Ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να απαλλάσσει κάθε ενίσχυση που πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό αυτόν, καθώς και κάθε καθεστώς ενισχύσεων, υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε μεμονωμένη ενίσχυση η οποία θα μπορούσε να χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος αυτού πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια, καθώς και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ενισχύσεων, όλα τα μεμονωμένα μέτρα ενίσχυσης που χορηγούνται βάσει του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνουν ρητή αναφορά στην εφαρμοστέα διάταξη του κεφαλαίου ΙΙ και στην εθνική νομοθεσία στην οποία στηρίζεται η μεμονωμένη ενίσχυση.

(6)

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλει τις σχετικές πληροφορίες εντός εύλογης προθεσμίας όσον αφορά αυτά τα μέτρα ενισχύσεων, το γεγονός αυτό μπορεί, κατά συνέπεια, να θεωρηθεί ως ένδειξη του ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Επιτροπή στην απόφαση να παύσει μελλοντικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμoύ ή του σχετικού μέρους αυτού, σε σχέση με το υπόψη κράτος μέλος και να απαιτήσει ότι όλα τα επακόλουθα μέτρα ενίσχυσης, περιλαμβανομένων των μεμονωμένων ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει καθεστώτων που προηγουμένως καλύπτονταν από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να της κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 88 της Συνθήκης. Μόλις το κράτος μέλος χορηγήσει ορθές και πλήρεις πληροφορίες, η Επιτροπή θα επιτρέπει και πάλι την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού.

(7)

Οι κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίγει την δυνατότητα των κρατών μελών να κοινοποιούν ενισχύσεις των οποίων οι στόχοι ανταποκρίνονται στους στόχους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι ενισχύσεις αυτές θα αξιολογούνται από την Επιτροπή ιδίως βάσει των προϋποθέσεων που προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ή πλαίσια που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή κάθε φορά που το οικείο μέτρο ενίσχυσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τέτοιου συγκεκριμένου μέσου.

(8)

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις εξαγωγικές ενισχύσεις ή σε ενισχύσεις που ευνοούν τα εγχώρια έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. Ειδικότερα, δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που χρηματοδοτούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία δικτύου διανομής σε άλλες χώρες. Κατά κανόνα δεν πρέπει να θεωρούνται εξαγωγικές ενισχύσεις οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή του κόστους μελετών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαραίτητων για τη διάθεση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά.

(9)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σχεδόν σε όλους τους τομείς. Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαλλάσσει μόνο τις ενισχύσεις στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας, τις ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου, τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση και τις ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία.

(10)

Στον γεωργικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαλλάσσει μόνο τις ενισχύσεις στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, τις ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου, τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τις ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και τους εργαζόμενους με αναπηρία στο μέτρο που οι εν λόγω κατηγορίες ενίσχυσης δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ( 16 ).

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες μεταξύ της επεξεργασίας και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων και μη γεωργικών προϊόντων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(12)

Οι δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμαστεί το προϊόν για την πρώτη πώληση, και η πρώτη πώληση προς μεταπωλητές ή προς μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ως μεταποίηση ή εμπορία για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφανθεί ότι, από τη στιγμή που η Κοινότητα έχει θεσπίσει νομοθεσία για τη συγκρότηση κοινής οργάνωσης της αγοράς σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να απέχουν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να εισαγάγει εξαιρέσεις στην κοινή οργάνωση της αγοράς. Για τον λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να μην υπάγονται στον παρόντα κανονισμό ενισχύσεις των οποίων το ποσό καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά, ούτε περιπτώσεις ενισχύσεων οι οποίες συνοδεύονται από την υποχρέωση απόδοσης ενός μέρους τους σε πρωτογενείς παραγωγούς.

(13)

Λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2002, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα ( 17 ), ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα, με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία και τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

(14)

Όταν ένα καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων επιδιώκει την επίτευξη στόχων περιφερειακού χαρακτήρα, αλλά απευθύνεται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, ο στόχος και τα πιθανά αποτελέσματα του καθεστώτος ενδέχεται να έχουν περισσότερο τομεακό και λιγότερο οριζόντιο χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων που στοχεύουν σε ορισμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και οι περιφερειακές ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες του τομέα του χάλυβα, του τομέα της ναυπηγίας όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση ισχύος του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία ( 18 ), και του τομέα των συνθετικών ινών, δεν πρέπει να καλύπτονται από την απαλλαγή κοινοποίησης. Ωστόσο, ο τομέας του τουρισμού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις εθνικές οικονομίες και έχει εν γένει θετική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεπώς, τα καθεστώτα ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα που αφορούν τουριστικές δραστηριότητες θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

(15)

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων ( 19 ) πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να αποφεύγεται η καταστρατήγησή τους. Ενισχύσεις στις επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των κρατών μελών κατά την χορήγηση ενισχύσεων υπαγόμενων στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προς ΜΜΕ, ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης πρέπει να απλουστευθεί σε σχέση με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί πριν από λιγότερο από τρία έτη δεν πρέπει να θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, προβληματικές όσον αφορά την περίοδο αυτή, εκτός εάν πληρούν τα κριτήρια βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την υπαγωγή τους σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Η απλούστευση αυτή δεν πρέπει να θίγει τον χαρακτηρισμό των εν λόγω ΜΜΕ βάσει των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά ενισχύσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ούτε τον χαρακτηρισμό μεγάλων επιχειρήσεων ως προβληματικών βάσει του παρόντος κανονισμού, που εξακολουθούν να υπάγονται στον πλήρη ορισμό που περιλαμβάνουν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

(16)

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εγκρινόμενες ενισχύσεις δεν νοθεύουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Συνεπώς, οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε δικαιούχους για τους οποίους εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής με την οποία οι ενισχύσεις αυτές κηρύσσονται παράνομες και ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, για κάθε ενίσχυση ad hoc που καταβάλλεται στους εν λόγω δικαιούχους και για κάθε καθεστώς ενισχύσεων που δεν περιλαμβάνει ρητή διάταξη που προβλέπει την εξαίρεση των δικαιούχων αυτών, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Η εν λόγω διάταξη δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των δικαιούχων καθεστώτων ενισχύσεων οι οποίοι δεν υπόκεινται σε εκκρεμούσες εντολές ανάκτησης.

(17)

Για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και για λόγους διοικητικής απλοποίησης, θα πρέπει να εναρμονιστούν οι ορισμοί των όρων που είναι σχετικοί με τις διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

(18)

Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Για τον υπολογισμό των εντάσεων, οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται για την αναγωγή και για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης για ενισχύσεις που δεν λαμβάνουν τη μορφή επιχορήγησης, πρέπει να είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά το χρόνο της χορήγησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης ( 20 ).

(19)

Στις περιπτώσεις που η ενίσχυση χορηγείται μέσω φοροαπαλλαγών ή μειώσεων μελλοντικών φόρων, υπό τον όρο ότι τηρείται ορισμένη ένταση ενίσχυσης που ορίζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, η αναγωγή της αξίας των τμημάτων της ενίσχυσης θα πρέπει να γίνεται με βάση τα επιτόκια αναφοράς που ισχύουν κατά το χρόνο υλοποίησης των διαφόρων φορολογικών πλεονεκτημάτων. Στην περίπτωση φορολογικών απαλλαγών ή μειώσεων σε σχέση με μελλοντικούς φόρους, το εφαρμοστέο επιτόκιο αναφοράς και ακριβές ύψος των δόσεων της ενίσχυσης ενδέχεται να μην είναι γνωστό εκ των προτέρων. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν εκ των προτέρων ένα ανώτατο όριο για την προεξοφλημένη αξία της ενίσχυσης με τήρηση της εφαρμοστέας έντασης ενίσχυσης. Στη συνέχεια, όταν καταστεί γνωστό το ποσό της δόσης της ενίσχυσης για ένα συγκεκριμένο έτος, μπορεί να γίνει προεξόφληση του ποσού αυτού βάσει του εφαρμοστέου τη στιγμή εκείνη επιτοκίου αναφοράς. Η προεξοφλημένη αξία κάθε δόσης ενίσχυσης πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό ύψος του ανώτατου ορίου.

(20)

Για λόγους διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αποτελεσματικής παρακολούθησης, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε ενισχύσεις που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Διαφανής θεωρείται μια ενίσχυση ως προς την οποία είναι δυνατόν να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης χωρίς να είναι αναγκαία εκτίμηση κινδύνου. Συγκεκριμένα, ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε δάνεια πρέπει να θεωρούνται διαφανείς όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί βάσει του επιτοκίου αναφοράς, όπως το προσδιορίζει η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης. Οι ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε φορολογικά μέτρα θα πρέπει να θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια όταν τα μέτρα προβλέπουν ορισμένο ανώτατο όριο με το οποίο να διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ισχύοντος ορίου. Στην περίπτωση μειώσεων σε περιβαλλοντικούς φόρους, οι οποίες δεν υπόκεινται σε όριο μεμονωμένης κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού, δεν απαιτείται ανώτατο όριο προκειμένου να θεωρηθεί το μέτρο διαφανές.

(21)

Οι ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε καθεστώτα εγγυήσεων θα θεωρούνται ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια όταν η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδυνάμου επιχορήγησης έχει εγκριθεί μετά από κοινοποίησή της στην Επιτροπή και, στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, όταν επίσης η Επιτροπή έχει εγκρίνει αυτή την μεθοδολογία μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2006. Η Επιτροπή θα εξετάζει τις κοινοποιήσεις αυτές με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων ( 21 ). Ενισχύσεις συμπεριλαμβανόμενες σε καθεστώτα εγγυήσεων πρέπει επίσης να θεωρούνται διαφανείς όταν ο δικαιούχος είναι ΜΜΕ και το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί βάσει των προμηθειών ασφαλούς λιμένα που προβλέπονται στα σημεία 3.3 και 3.5 της εν λόγω ανακοίνωσης.

(22)

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχέρεια υπολογισμού του ισοδυνάμου επιχορήγησης των ενισχύσεων που έχουν τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, οι ενισχύσεις αυτές καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μόνον εάν το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι χαμηλότερο από το ισχύον όριο κοινοποίησης και τις μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(23)

Λόγω του υψηλότερου κινδύνου στρέβλωσης του ανταγωνισμού, οι ενισχύσεις που ανέρχονται σε μεγάλα ποσά πρέπει να εξακολουθήσουν να αξιολογούνται σε ατομική βάση από την Επιτροπή. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν όρια για κάθε κατηγορία ενισχύσεων εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία της σχετικής ενίσχυσης και τις πιθανές επιπτώσεις της στον ανταγωνισμό. Κάθε χορηγούμενη ενίσχυση η οποία υπερβαίνει τα όρια αυτά εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(24)

Για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας και περιορίζεται στο αναγκαίο ποσό, τα όρια θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να εκφράζονται ως εντάσεις ενίσχυσης σε σχέση με μια σειρά επιλέξιμων δαπανών. Δεδομένου ότι βασίζεται σε μια μορφή ενίσχυσης για την οποία είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι επιλέξιμες δαπάνες, το όριο όσον αφορά την ενίσχυση με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου θα πρέπει να διατυπώνεται ως μέγιστο ποσό ενίσχυσης.

(25)

Τα επιτρεπόμενα όρια για την ένταση ή το ποσό των ενισχύσεων θα πρέπει να τεθούν σε τέτοιο ύψος ούτως ώστε, με βάση την πείρα της Επιτροπής, να επιτυγχάνεται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον ενισχυόμενο τομέα και της αντιμετώπισης της ανεπάρκειας της αγοράς ή του προβλήματος συνοχής που καλείται να αντιμετωπίσει. Όσον αφορά τις επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, το όριο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί λαμβάνοντας υπόψη την επιτρεπόμενη ένταση των ενισχύσεων με βάση τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων.

(26)

Για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα επιμέρους όρια ενισχύσεων και οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που παρέχεται στην ενισχυόμενη δραστηριότητα ή στο ενισχυόμενο σχέδιο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη χρηματοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές.

(27)

Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσδιορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να υπάρχει σώρευση διαφόρων κατηγοριών ενισχύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Όσον αφορά τη σώρευση ενισχύσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό με κρατικές ενισχύσεις που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση της ενίσχυσης που δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς και οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων στις οποίες στηρίζεται η απόφαση αυτή. Πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις όσον αφορά τη σώρευση ενισχύσεων για εργαζόμενους με αναπηρία με άλλες κατηγορίες ενισχύσεων και ιδίως επενδυτικές ενισχύσεις, που μπορεί να υπολογίζεται με βάσει το σχετικό μισθολογικό κόστος. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να μεριμνά για τη σώρευση μέτρων ενίσχυσης με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες και με μέτρα ενίσχυσης χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

(28)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και ότι χρησιμεύουν ως κίνητρο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή σχεδίων, βάσει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να απαλλάσσονται δραστηριότητες τις οποίες ούτως ή άλλως θα ανέπτυσσε ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες. Όσον αφορά ενισχύσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό οι οποίες χορηγούνται σε μια ΜΜΕ, το κίνητρο αυτό θα θεωρείται ότι υπάρχει όταν, πριν εκκινήσουν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή του ενισχυόμενου σχεδίου ή των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων, η ΜΜΕ έχει υποβάλει σχετική αίτηση στο κράτος μέλος. Όσον αφορά ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων υπέρ ΜΜΕ, οι όροι που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, ιδίως όσον αφορά το μέγεθος των δόσεων των επενδύσεων ανά στοχευόμενη επιχείρηση, το βαθμό της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, το μέγεθος της εταιρείας και τη χρηματοδοτούμενη επιχειρηματική φάση, εξασφαλίζουν ότι το μέτρο ενίσχυσης με επιχειρηματικά κεφάλαια θα επενεργήσει ως κίνητρο.

(29)

Όσον αφορά ενισχύσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό οι οποίες χορηγούνται σε δικαιούχο που είναι μεγάλη επιχείρηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει, εκτός από τους όρους που ισχύουν για τις ΜΜΕ, να εξασφαλίζουν επίσης ότι ο δικαιούχος έχει αναλύσει, σε εσωτερικό έγγραφο, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου σχεδίου ή δραστηριότητας τόσο με την υπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης και όσο χωρίς αυτήν. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξακριβώνουν ότι σε αυτό το εσωτερικό έγγραφο επιβεβαιώνεται μια ουσιώδης αύξηση του μεγέθους ή του πεδίου του έργου / της δραστηριότητας, μια ουσιώδης αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε ο δικαιούχος για το επιδοτούμενο έργο ή τη δραστηριότητα ή μια ουσιώδης αύξηση στην ταχύτητα ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου ή δραστηριότητας. Όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, η δημιουργία κινήτρων πρέπει επίσης να επιβεβαιώνεται βάσει του γεγονότος ότι το επενδυτικό σχέδιο καθ' εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

(30)

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση ή για εργαζόμενους με αναπηρία, η λειτουργία τους ως κινήτρων πρέπει να θεωρείται ότι αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι χάρη στο σχετικό μέτρο ενίσχυσης επιτυγχάνεται καθαρή αύξηση του αριθμού τέτοιων εργαζομένων που προσλαμβάνει η σχετική επιχείρηση ή ότι χάρη στο μέτρο αυτό δημιουργούνται πρόσθετα έξοδα για ειδικές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό για εργαζομένους με αναπηρία. Όταν ο αποδέκτης ενίσχυσης για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία με τη μορφή επιδότησης μισθού λαμβάνει ήδη ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία, είτε βάσει των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 είτε βάσει προηγούμενης μεμονωμένης έγκρισης από την Επιτροπή, θεωρείται ότι ο όρος της καθαρής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων με αναπηρία, ο οποίος πληρούτο σε σχέση με τα προϋπάρχοντα μέτρα ενίσχυσης, συνεχίζει να πληρούται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(31)

Τα φορολογικού τύπου μέτρα ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένους όρους με χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι παρέχονται βάσει διαφορετικών διαδικασιών σε σχέση με άλλες κατηγορίες ενίσχυσης. Οι μειώσεις σε περιβαλλοντικούς φόρους που πληρούν τους όρους της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας ( 22 ) και καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό πρέπει να θεωρείται ότι επενεργούν ως κίνητρα επειδή οι εν λόγω μειωμένοι συντελεστές συμβάλλουν τουλάχιστον έμμεσα στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος επιτρέποντας την υιοθέτηση ή τη συνέχιση της ισχύος του υπόψη γενικού φορολογικού καθεστώτος και παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν κίνητρα στις επιχειρήσεις που υπάγονται σε περιβαλλοντική φορολογία να μειώσουν τα επίπεδα ρύπανσης που προκαλούν.

(32)

Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κατά πόσο μια ενίσχυση ad hoc που χορηγείται σε μεγάλη επιχείρηση λειτουργεί ως κίνητρο, αυτό το είδος ενίσχυσης θα πρέπει να αποκλεισθεί από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον η ενίσχυση μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο στο πλαίσιο της κοινοποίησης της σχετικής ενίσχυσης με βάση τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί στις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές, πλαίσια ή άλλα κοινοτικά μέσα.

(33)

Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, ενδείκνυται η καθιέρωση τυποποιημένου εγγράφου με το οποίο τα κράτη μέλη θα καλούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία κάθε φορά που, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζουν ένα καθεστώς ενισχύσεων ή ενίσχυσης ad hoc. Το εν λόγω έντυπο περιληπτικών πληροφοριών θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση του μέτρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Διαδίκτυο. Οι περιληπτικές πληροφορίες θα πρέπει να αποστέλλονται στην Επιτροπή σε ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας καθιερωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή. Το υπόψη κράτος μέλος πρέπει να δημοσιεύει στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των ενισχύσεων του είδους αυτού. Στην περίπτωση μέτρων ενίσχυσης ad hoc, τα απόρρητα επαγγελματικά στοιχεία μπορούν να διαγραφούν. Ωστόσο το όνομα του αποδέκτη και το ύψος της ενίσχυσης δεν δύνανται να θεωρηθούν ως απόρρητα επαγγελματικά στοιχεία. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα κείμενα αυτά παραμένουν προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου καθόλη τη διάρκεια ισχύος του μέτρου ενίσχυσης. Εκτός από τις ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών μέτρων, η πράξη χορήγησης της ενίσχυσης πρέπει επίσης να περιλαμβάνει παραπομπή στη σχετική διάταξη ή διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού που αφορά την πράξη αυτή.

(34)

Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικού ελέγχου, η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει ειδικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, θεωρείται ενδεδειγμένο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη για τα καθεστώτα ενισχύσεων και τις μεμονωμένες ενισχύσεις που απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.

(35)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ορισμένες περαιτέρω προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από κάθε μέτρο ενίσχυσης που απαλλάσσεται βάσει του παρόντος κανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν αναλογικό χαρακτήρα σε σχέση με τις ανεπάρκειες της αγοράς ή τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται προς το κοινοτικό συμφέρον. Συνεπώς, είναι σκόπιμο το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, στο βαθμό που αφορά επενδυτικές ενισχύσεις, να περιοριστεί στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε σχέση με ορισμένες ενσώματες και άυλες επενδύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το πλεονάζον δυναμικό της Κοινότητας και τα συγκεκριμένα προβλήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού στους τομείς των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και των αεροπορικών μεταφορών, όσον αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν την κύρια οικονομική δραστηριότητά τους στους εν λόγω τομείς των μεταφορών, τα μέσα και ο εξοπλισμός μεταφορών δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Ειδικές διατάξεις πρέπει να ισχύουν όσον αφορά τον ορισμό των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για τους σκοπούς των περιβαλλοντικών ενισχύσεων.

(36)

Σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η ενίσχυση πρέπει να θεωρείται ότι χορηγείται κατά τη χρονική στιγμή της απονομής στο δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς.

(37)

Για να μην ευνοείται περισσότερο ο συντελεστής «κεφάλαιο» μιας επένδυσης από το συντελεστή «εργασία», θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα υπολογισμού των επενδυτικών ενισχύσεων υπέρ των ΜΜΕ και των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα με βάση είτε το κόστος της επένδυσης είτε το κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

(38)

Τα καθεστώτα περιβαλλοντικών ενισχύσεων με τη μορφή φορολογικών ελαφρύνσεων, οι ενισχύσεις για εργαζόμενους που είναι σε μειονεκτική θέση, οι επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, οι ενισχύσεις για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις για νεοϊδρυθείσες από γυναίκες επιχειρηματίες επιχειρήσεις ή οι ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου που χορηγούνται σε δικαιούχο σε βάση ad hoc μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά δεδομένου ότι ευνοείται ο δικαιούχος έναντι άλλων επιχειρήσεων που δεν έχουν λάβει τέτοιου είδους ενίσχυση. Επειδή οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται στις επιχειρήσεις σε ατομική βάση, οι ενισχύσεις ad hoc είναι πιθανό να έχουν περιορισμένα μόνο θετικά διαρθρωτικά αποτελέσματα στο περιβάλλον, στην απασχόληση των εργαζομένων με αναπηρία ή των εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, την περιφερειακή συνοχή ή την τυχόν ανεπάρκεια της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτόν, τα καθεστώτα που αφορούν αυτές τις κατηγορίες ενισχύσεων πρέπει να απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισμού, ενώ οι ενισχύσεις ad hoc πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαλλάσσει τις ad hoc περιφερειακές ενισχύσεις όταν οι εν λόγω ad hoc ενισχύσεις χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει καθεστώτος επενδυτικών περιφερειακών ενισχύσεων, με ανώτατο όριο για το στοιχείο ad hoc το 50 % της συνολικής ενίσχυσης που χορηγείται για την επένδυση.

(39)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν ενισχύσεις σε ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση δεν θα πρέπει να προβλέπουν, όπως στην περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, καμία δυνατότητα αύξησης των ανωτάτων εντάσεων των ενισχύσεων μέσω περιφερειακής πριμοδότησης. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι δυνατή η χορήγηση των μέγιστων εντάσεων των ενισχύσεων που ορίζονται στις διατάξεις σχετικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις και στις ΜΜΕ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση. Ομοίως, οι διατάξεις σχετικά με τις περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις δεν θα πρέπει να προβλέπουν καμία δυνατότητα αύξησης των μέγιστων εντάσεων των ενισχύσεων μέσω περιφερειακής πριμοδότησης. Θα πρέπει επίσης να είναι δυνατό, οι μέγιστες εντάσεις των ενισχύσεων που ορίζονται στις διατάξεις σχετικά με τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις να μπορούν να εφαρμόζονται σε σχέδια που έχουν θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση περιφερειακής επενδυτικής ενίσχυσης.

(40)

Με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μειονεκτουσών περιοχών, οι εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προωθούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των κρατών μελών και της Κοινότητας στο σύνολό της. Οι εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αποσκοπούν στην υποβοήθηση της ανάπτυξης των πλέον μειονεκτουσών περιοχών με την υποστήριξη των επενδύσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ένα βιώσιμο πλαίσιο. Προωθεί τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, την επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, τη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε νέα, πρόσθετα προϊόντα ή μια θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υφιστάμενης εγκατάστασης.

(41)

Για να αποφεύγεται η τεχνητή υποδιαίρεση μεγάλων σχεδίων περιφερειακών επενδύσεων σε «υπό-σχέδια», αποφεύγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα όρια κοινοποίησης που προβλέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού, ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να θεωρείται ως ενιαίο επενδυτικό σχέδιο εάν η επένδυση πραγματοποιείται εντός περιόδου τριών ετών από την ίδια επιχείρηση ή τις ίδιες επιχειρήσεις και αποτελείται από πάγια στοιχεία ενεργητικού συνδυασμένα κατά αδιαίρετο, από οικονομική άποψη, τρόπο. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον μια αρχική επένδυση είναι οικονομικά αδιαίρετη, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τεχνικούς, λειτουργικούς και στρατηγικούς δεσμούς και την άμεση γεωγραφική γειτνίαση. Ο οικονομικά αδιαίρετος χαρακτήρας θα αξιολογείται ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τούτο σημαίνει ότι για να προσδιοριστεί εάν ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο αποτελεί ενιαίο σχέδιο, η αξιολόγηση πρέπει να είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το αν το σχέδιο υλοποιείται από μια και μόνο επιχείρηση, από περισσότερες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν από κοινού τις επενδυτικές δαπάνες ή από περισσότερες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τις δαπάνες χωριστών επενδύσεων στο πλαίσιο του ίδιου επενδυτικού σχεδίου (π.χ. στην περίπτωση κοινών επιχειρήσεων).

(42)

Σε αντίθεση με τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, που πρέπει περιοριστικά να χορηγούνται μόνο σε ενισχυόμενες περιοχές, οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση θα πρέπει να μπορούν να χορηγούνται τόσο σε ενισχυόμενες όσο και σε μη ενισχυόμενες περιοχές. Συνεπώς, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν, σε ενισχυόμενες περιοχές, επενδυτικές ενισχύσεις εφόσον τηρούν είτε το σύνολο των προϋποθέσεων που ισχύουν στο τμήμα σχετικά με τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση είτε το σύνολο των προϋποθέσεων που ισχύουν στο τμήμα που αφορά τις ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση.

(43)

Η οικονομική ανάπτυξη των ενισχυόμενων περιοχών εμποδίζεται από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας και ιδίως από τα ακόμη χαμηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά επιχειρήσεων σε φάση εκκίνησης. Έτσι, κρίνεται αναγκαίο να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό μια κατηγορία ενισχύσεων η οποία θα μπορεί να χορηγείται επιπλέον των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να παρέχονται κίνητρα προς τις νέες επιχειρήσεις και εκείνες που διανύουν το πρώτο στάδιο ανάπτυξης στις ενισχυόμενες περιφέρειες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική στοχοθέτηση των ενισχύσεων αυτών υπέρ των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε ενισχυόμενες περιοχές, η εν λόγω κατηγορία ενισχύσεων θα πρέπει να είναι προοδευτική αναλόγως των δυσκολιών που αντιμετωπίζει κάθε κατηγορία περιοχών. Για να αποφεύγεται κάθε μη αποδεκτός κίνδυνος νόθευσης του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανόμενου του κινδύνου εκτοπισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων, η νέα αυτή ενίσχυση θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στις μικρές επιχειρήσεις, να έχει περιορισμένο ύψος και να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η χορήγηση ενισχύσεων που προορίζονται αποκλειστικά για νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις ή για νεοϊδρυθείσες από γυναίκες επιχειρηματίες επιχειρήσεις, είναι δυνατόν να αποτελέσει κίνητρο για υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις να κλείσουν και να ανοίξουν εκ νέου με σκοπό να λάβουν ενίσχυση αυτής της μορφής, γεγονός που αποτελεί ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση αυτού του κινδύνου και να σχεδιάζουν τα καθεστώτα ενισχύσεων έτσι ώστε να αποφεύγεται αυτό το πρόβλημα, π.χ. θέτοντας όρια στην υποβολή αιτήσεων από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έκλεισαν πρόσφατα.

(44)

Εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας μπορούν να αποτελέσουν τα χαμηλά επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας από μέρους ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού που αντιμετωπίζει ορισμένες ειδικές δυσχέρειες, όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Η Επιτροπή επανεξέτασε το ενδεχόμενο ανεπάρκειας της αγοράς από την άποψη αυτή για διάφορες κατηγορίες προσώπων και, στην τρέχουσα φάση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ειδικά οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο ποσοστό από τον μέσο όρο στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε σχέση με τους άνδρες, όπως απορρέει, μεταξύ άλλων, από στατιστικές της Eurostat. Επομένως, είναι ανάγκη να περιληφθεί στον παρόντα κανονισμό μια κατηγορία ενισχύσεων που παρέχουν κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές ανεπάρκειες της αγοράς που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν επίσης ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά το κόστος φροντίδας μελών της οικογενείας τους. Οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να καταστήσουν δυνατή την επίτευξη ουσιαστικής, και όχι μόνον τυπικής, ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών μειώνοντας τις εκ των πραγμάτων ανισότητες που υφίστανται στον χώρο της επιχειρηματικότητας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά τη λήξη ισχύος του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής και οι κατηγορίες δικαιούχων διατηρούν τη σκοπιμότητά τους.

(45)

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται, μεταξύ άλλων, σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος αυξάνουν επίσης την ασφάλεια του εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής ενέργειας. Ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος με ανεπάρκειες της αγοράς με τη μορφή αρνητικών επιπτώσεων. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να μην έχουν αναγκαστικά κίνητρο να μειώσουν τη ρύπανση που προκαλούν δεδομένου ότι η μείωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών τους. Όταν οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να εσωτερικεύουν το κόστος της ρύπανσης, το κόστος αυτό βαρύνει την κοινωνία στο σύνολό της. Η εσωτερικοποίηση των περιβαλλοντικών δαπανών μπορεί να εξασφαλιστεί με την επιβολή περιβαλλοντικών ρυθμίσεων ή φόρων. Η έλλειψη πλήρους εναρμόνισης των περιβαλλοντικών προτύπων σε κοινοτικό επίπεδο δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού. Επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος με πρωτοβουλίες που είναι αυστηρότερες από τα υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα, οι οποίες ενδέχεται να είναι επιζήμιες για την ανταγωνιστική θέση των σχετικών επιχειρήσεων.

(46)

Λαμβάνοντας υπόψη την επαρκή πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, ενισχύσεις για την αγορά μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρμογή των ΜΜΕ σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα, οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις για επενδύσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης, οι περιβαλλοντικές ενισχύσεις για επενδύσεις που προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβανομένων των ενισχύσεων για βιώσιμα βιοκαύσιμα, οι ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και ορισμένες ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης.

(47)

Οι ενισχύσεις που ευνοούν την προστασία του περιβάλλοντος και καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, πρέπει, σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, να έχουν ανώτατη διάρκεια δέκα ετών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, τα κράτη μέλη αξιολογούν εκ νέου τη σκοπιμότητα των σχετικών φορολογικών ελαφρύνσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να εφαρμόζουν εκ νέου τα εν λόγω ή παρόμοια μέτρα δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχοντας πραγματοποιήσει αυτή τη νέα αξιολόγηση.

(48)

Ο ορθός υπολογισμός των πρόσθετων επενδύσεων ή των επενδυτικών δαπανών για την επίτευξη της περιβαλλοντικής προστασίας είναι απαραίτητος για να προσδιοριστεί κατά πόσο η ενίσχυση συμβιβάζεται με το άρθρο 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Όπως περιγράφεται στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την εξοικονόμηση ενέργειας πέραν του επιπέδου που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.

(49)

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που ενδέχεται να προκύψουν, ιδίως όσον αφορά την αφαίρεση του οφέλους που προκύπτει από την πρόσθετη επένδυση, θα πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση για μια απλοποιημένη μέθοδο υπολογισμού των πρόσθετων επενδυτικών δαπανών. Συνεπώς, οι δαπάνες αυτές θα πρέπει, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη, η εξοικονόμηση κόστους ή η πρόσθετη συναφής παραγωγή και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ζωής της επένδυσης. Συνεπώς, οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό για τις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος μειώθηκαν συστηματικά έναντι των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης που προέβλεπαν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

(50)

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις για επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επιλέξουν είτε την απλουστευμένη είτε την πλήρη μέθοδο υπολογισμού του κόστους, ακριβώς όπως προβλέπεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων πρακτικών προβλημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εφαρμογή της πλήρους μεθόδου υπολογισμού του κόστους, οι εν λόγω υπολογισμοί πρέπει να πιστοποιούνται από εξωτερικό ελεγκτή.

(51)

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις για επενδύσεις συμπαραγωγής ενέργειας και περιβαλλοντικές ενισχύσεις για επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα μέτρα στήριξης που χορηγούνται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εξαιρουμένων άλλων επενδυτικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

(52)

Όσον αφορά τις επενδύσεις που σχετίζονται με υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν διπλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Είναι βέβαιο ότι συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, τέτοιες εγκαταστάσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο, π.χ. στα υδάτινα συστήματα και στη βιοποικιλότητα.

(53)

Για να εξαλειφθούν οι διαφορές που ενδέχεται να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διευκολυνθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών και εθνικών πρωτοβουλιών όσον αφορά τις ΜΜΕ, καθώς και για λόγους διοικητικής σαφήνειας και ασφάλειας του δικαίου, ο ορισμός των ΜΜΕ για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζεται στον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων ( 23 ).

(54)

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και, γενικότερα, αποτελούν παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικού δυναμισμού. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξή τους μπορεί να παρεμποδιστεί, από ανεπάρκειες της αγοράς, με αποτέλεσμα οι ΜΜΕ να αντιμετωπίζουν ορισμένα τυπικά προβλήματα. Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες να εξασφαλίσουν κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια ή δάνεια, λόγω της απροθυμίας ορισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών να αναλάβουν σχετικούς κινδύνους και των περιορισμένων εγγυήσεων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι ΜΜΕ. Οι περιορισμένοι πόροι τους ενδέχεται να περιορίζουν την πρόσβασή τους σε πληροφορίες, ειδικότερα όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και δυνητικές αγορές. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει, συνεπώς, να απαλλάσσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων όταν χορηγούνται υπέρ των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, κρίνεται δικαιολογημένο να απαλλάσσονται οι ενισχύσεις αυτές από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης και, για το σκοπό της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και μόνον, όταν ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού των ΜΜΕ που περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, να μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανάπτυξή του παρεμποδίζεται από τα συνήθη προβλήματα που προκαλούνται λόγω των ανεπαρκειών της αγοράς, όταν το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ισχύον όριο κοινοποίησης.

(55)

Λαμβανομένων υπόψη των διαφορών που υφίστανται μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να οριστούν διαφορετικές βασικές εντάσεις ενίσχυσης και διαφορετικές προσαυξήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις και για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ανεπάρκειες της αγοράς που επηρεάζουν εν γένει τις ΜΜΕ, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων σε σύγκριση με εκείνη των μεσαίων επιχειρήσεων.

(56)

Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να υπάρχει μια σειρά συγκεκριμένων ανεπαρκειών στην Κοινότητα όσον αφορά ορισμένα είδη επενδύσεων για συγκεκριμένες φάσεις ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω ανεπάρκειες της αγοράς οφείλονται στην ατελή αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα το ύψος των επιχειρηματικών κεφαλαίων που διατίθεται στην αγορά μπορεί να είναι υπερβολικά περιορισμένο και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν επαρκή χρηματοδότηση παρά το ότι διαθέτουν ένα αξιόλογο επιχειρηματικό μοντέλο και προοπτικές ανάπτυξης. Η ανεπάρκεια αυτή που παρατηρείται στις αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων και η οποία επηρεάζει ιδίως την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και μπορεί να δικαιολογήσει παρέμβαση του δημοσίου, οφείλεται κυρίως στην ατελή ή ασύμμετρη πληροφόρηση. Κατά συνέπεια, τα καθεστώτα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων με τη μορφή επενδυτικών κεφαλαίων υπό εμπορική διαχείριση, στο πλαίσιο των οποίων ένα επαρκές μέρος των κεφαλαίων προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές με τη μορφή ιδιωτικών συμμετοχών προωθώντας έτσι τη λήψη μέτρων παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων υπέρ επιχειρήσεων-στόχων με σκοπό τη κερδοφορία, πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση ότι τα επενδυτικά κεφάλαια πρέπει να τελούν υπό εμπορική διαχείριση και η προϋπόθεση ότι τα επακόλουθα μέτρα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων πρέπει να στοχεύουν στο κέρδος δεν πρέπει να εμποδίζουν τα επενδυτικά κεφάλαια να έχουν στοχοθετημένες δραστηριότητες και να στοχεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, όπως οι επιχειρήσεις που ιδρύουν γυναίκες επιχειρηματίες. Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να επηρεάζει το καθεστώς που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως αυτό προσδιορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τα επιχειρηματικά κεφάλαια.

(57)

Οι ενισχύσεις για την έρευνα την ανάπτυξη και την καινοτομία μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην τόνωση της απασχόλησης. Με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 364/2004, του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, και του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, θεωρείται ότι, λόγω των υφιστάμενων δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης τόσο των ΜΜΕ όσο και των μεγάλων επιχειρήσεων, οι ανεπάρκειες της αγοράς μπορεί να μην επιτρέπουν την επίτευξη του βέλτιστου όγκου παραγωγής και να οδηγούν σε αναποτελεσματική λειτουργία. Τα ανεπαρκή αυτά αποτελέσματα συνδέονται εν γένει με διάχυση θετικών εξωτερικοτήτων/ γνώσεων, με διάχυση δημόσιων αγαθών/ γνώσεων, ατελή και ασύμμετρη πληροφόρηση και με αδυναμίες συντονισμού και ανεπάρκειες δικτύων.

(58)

Οι ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία έχουν ιδιαίτερη σημασία, ιδίως για τις ΜΜΕ, δεδομένου ότι ένα από τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των ΜΜΕ έγκειται στη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές όσον αφορά την πρόσβασή τους σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις, στη μεταφορά τεχνολογίας και σε προσωπικό υψηλής ειδίκευσης. Συνεπώς, οι ενισχύσεις σε ΜΜΕ για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, οι ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας και οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι ενισχύσεις σε νέες καινοτόμους μικρές επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την καινοτομία και υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και οι ενισχύσεις για τον δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

(59)

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, το ενισχυόμενο τμήμα του σχεδίου έρευνας θα πρέπει να εμπίπτει πλήρως εντός των κατηγοριών της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας ή της πειραματικής ανάπτυξης. Όταν ένα σχέδιο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, για κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να προσδιορίζεται η κατηγορία της βασικής έρευνας, της βιομηχανικής έρευνας ή της πειραματικής ανάπτυξης στην οποία εμπίπτει ή αν δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες αυτές. Η υπαγωγή στις κατηγορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να ακολουθεί χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τη βασική έρευνα και καταλήγοντας σε δραστηριότητες που είναι εγγύτερες στην αγορά. Συνεπώς, μια δραστηριότητα που εκτελείται σε μεταγενέστερο στάδιο του σχεδίου μπορεί να θεωρηθεί ως βιομηχανική έρευνα. Με τον ίδιο τρόπο, δεν αποκλείεται μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε προηγούμενο στάδιο να αποτελεί πειραματική ανάπτυξη.

(60)

Στον γεωργικό τομέα, θα πρέπει να απαλλάσσονται ορισμένες ενισχύσεις, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις αντίστοιχες με εκείνες που έχουν θεσπιστεί στις συγκεκριμένες διατάξεις που προβλέπονται για τον γεωργικό τομέα στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία. Εάν δεν πληρούνται οι συγκεκριμένες αυτές προϋποθέσεις, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι ενισχύσεις μπορεί να απαλλάσσονται εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη.

(61)

Η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της πρόσληψης εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενων με αναπηρία και η αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρία αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών της Κοινότητας και των κρατών μελών της.

(62)

Η επαγγελματική εκπαίδευση έχει θετικές επιπτώσεις για το σύνολο της κοινωνίας, δεδομένου ότι αυξάνει τη δεξαμενή του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού από την οποία άλλες επιχειρήσεις δύνανται να αντλούν προσωπικό, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική απασχόλησης της Κοινότητας. Η επαγγελματική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης, έχει επίσης καθοριστική σημασία για τη συγκρότηση, την απόκτηση και τη διάδοση της γνώσης, ένα δημόσιο αγαθό καθοριστικής σπουδαιότητας. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις της Κοινότητας εν γένει δεν επενδύουν σε επαρκή βαθμό στην επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ιδίως όταν η εκπαίδευση αυτή έχει γενικό χαρακτήρα και δεν αποφέρει άμεσα και συγκεκριμένα οφέλη στη σχετική επιχείρηση, οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να συμβάλλουν στη διόρθωση αυτής της ανεπάρκειας της αγοράς. Συνεπώς, οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να απαλλάσσονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης. Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ και τις υψηλότερες σχετικές δαπάνες που πρέπει να επωμισθούν όταν επενδύουν στην εκπαίδευση, οι εντάσεις των απαλλασσόμενων ενισχύσεων βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να αυξηθούν για τις ΜΜΕ. Τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών δικαιολογούν την εφαρμογή ειδικής προσέγγισης για τον τομέα αυτόν.

(63)

Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της γενικής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι επιτρεπόμενες εντάσεις ενίσχυσης θα πρέπει να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Η γενική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχει μεταβιβάσιμα προσόντα και βελτιώνει σημαντικά τις δυνατότητες απασχόλησης του εκπαιδευόμενου. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται για το σκοπό αυτό στρεβλώνουν λιγότερο τον ανταγωνισμό, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούν να απαλλάσσονται υψηλότερες εντάσεις ενίσχυσης από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης. Η εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία κυρίως ωφελεί την επιχείρηση, ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και, συνεπώς, η ένταση ενίσχυσης που μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερη. Η επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει γενικό χαρακτήρα και στις περιπτώσεις που αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, την οικολογική καινοτομία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και με τον τρόπο αυτό αυξάνει την ικανότητα του δικαιούχου να συμβάλει στην επίτευξη γενικών στόχων στον περιβαλλοντικό τομέα.

(64)

Ορισμένες κατηγορίες εργαζόμενων με αναπηρία ή εργαζόμενων σε μειονεκτική θέση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες εισόδου στην αγορά εργασίας. Για το λόγο αυτό, οι δημόσιες αρχές μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα που να παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν το επίπεδο της απασχόλησης, ιδίως ατόμων από αυτές τις μειονεκτικές κατηγορίες. Το εργατικό κόστος αποτελεί μέρος του συνήθους λειτουργικού κόστους οποιασδήποτε επιχείρησης. Συνεπώς, έχει ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία ή εργαζομένων σε μειονεκτική θέση να έχει θετικό αποτέλεσμα στα επίπεδα απασχόλησης των εν λόγω κατηγοριών εργαζομένων και όχι να επιτρέπει απλώς στις επιχειρήσεις να μειώνουν το κόστος που διαφορετικά θα χρειαζόταν να επωμιστούν. Συνεπώς, οι ενισχύσεις αυτές θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης όταν είναι πιθανό να βοηθούν αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων να εισέλθουν εκ νέου στην αγορά εργασίας ή, όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, να εισέλθουν εκ νέου και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

(65)

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία με τη μορφή επιδότησης μισθού μπορούν είτε να υπολογίζονται με βάση τον βαθμό αναπηρίας του αναπήρου είτε να παρέχονται ως κατ' αποκοπή ποσό, εφόσον κανένας από τους δύο τρόπους δεν οδηγεί σε υπέρβαση της ανώτατης έντασης ενίσχυσης για καθένα από τα ενδιαφερόμενα άτομα.

(66)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για τις μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και δεν κοινοποιήθηκαν κατά παράβαση της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1628/2006, τα υφιστάμενα καθεστώτα περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων που έχουν απαλλαγεί θα πρέπει να μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον εν λόγω κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του ιδίου κανονισμού.

(67)

Με βάση την πείρα της Επιτροπής στον τομέα αυτό, και ιδίως τη συχνότητα με την οποία είναι εν γένει απαραίτητο να αναθεωρείται η πολιτική κρατικών ενισχύσεων, θεωρείται σκόπιμο να περιοριστεί η περίοδος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Εάν ο παρών κανονισμός λήξει χωρίς να παραταθεί, τα καθεστώτα ενισχύσεων που έχουν ήδη απαλλαγεί βάσει του παρόντος κανονισμού θα εξακολουθήσουν να απαλλάσσονται για μια περαιτέρω περίοδο έξι μηνών, έτσι ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής στα κράτη μέλη.

(68)

Η ισχύς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 έληξε στις 30 Ιουνίου 2008, και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2

Ορισμοί

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις απαλλαγής

Άρθρο 4

Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες

Άρθρο 5

Διαφάνεια των ενισχύσεων

Άρθρο 6

Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων

Άρθρο 7

Σώρευση

Άρθρο 8

Χαρακτήρας κινήτρου

Άρθρο 9

Διαφάνεια

Άρθρο 10

Έλεγχος

Άρθρο 11

Ετήσια υποβολή εκθέσεων

Άρθρο 12

Ειδικοί όροι για επενδυτικές ενισχύσεις

Κεφάλαιο II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τμήμα 1

Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Άρθρο 13

Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση

Άρθρο 14

Ενισχύσεις προς νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις

Τμήμα 2

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση

Άρθρο 15

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση

Τμήμα 3

Ενισχύσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Άρθρο 16

Ενισχύσεις για νέες μικρές επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες

Τμήμα 4

Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 17

Ορισμοί

Άρθρο 18

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων

Άρθρο 19

Ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων

Άρθρο 20

Ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα

Άρθρο 21

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

Άρθρο 22

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης

Άρθρο 23

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Άρθρο 24

Ενισχύσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

Άρθρο 25

Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων

Τμήμα 5

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις

Άρθρο 26

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

Άρθρο 27

Ενισχύσεις για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις

Τμήμα 6

Ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου

Άρθρο 28

Ορισμοί

Άρθρο 29

Ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου

Τμήμα 7

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία

Άρθρο 30

Ορισμοί

Άρθρο 31

Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης

Άρθρο 32

Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

Άρθρο 33

Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

Άρθρο 34

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας

Άρθρο 35

Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις

Άρθρο 36

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας

Άρθρο 37

Ενισχύσεις για το δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

Τμήμα 8

Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

Άρθρο 38

Ορισμοί

Άρθρο 39

Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

Τμήμα 9

Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία

Άρθρο 40

Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού

Άρθρο 41

Ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού

Άρθρο 42

Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία

Κεφάλαιο III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Κατάργηση

Άρθρο 44

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 45

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Παραρτήμα I

Ορισμός των ΜΜΕ

Παραρτήμα II

Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριών για τις ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης βάσει της διευρυμένης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που καθορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 4

Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριών για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για μεγάλα επενδυτικά σχέδια βάσει της διευρυμένης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που καθορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 4

Παραρτήμα III

Έντυπο για την υποβολή περιλήψεων πληροφοριών δυνάμει της υποχρεώσεως υποβολής αναφορών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

α) περιφερειακές ενισχύσεις·

β) ενισχύσεις για επενδύσεις και απασχόληση προς ΜΜΕ·

γ) ενισχύσεις για την ίδρυση επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες·

δ) ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος·

ε) ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις·

στ) ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου·

ζ) ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη·

η) ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση·

θ) ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και για εργαζόμενους με αναπηρία.

2.  Δεν εφαρμόζεται σε:

α) ενισχύσεις δραστηριοτήτων που συνδέονται με εξαγωγές, και ιδίως ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που συνδέονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

β) ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων έναντι των εισαγόμενων.

3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας με τις εξής εξαιρέσεις:

α) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 ( 24 ), εκτός από τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και τις ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία·

β) τις ενισχύσεις που ευνοούν την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, εκτός από τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τις ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία στο μέτρο που οι εν λόγω κατηγορίες ενίσχυσης δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006·

γ) τις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις· ή

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·

δ) τις ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του άνθρακα με εξαίρεση τις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση, τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία και τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος·

ε) τις περιφερειακές ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα του χάλυβα·

στ) τις περιφερειακές ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα της ναυπηγίας·

ζ) τις περιφερειακές ενισχύσεις που ευνοούν δραστηριότητες στον τομέα των συνθετικών ινών.

4.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καθεστώτα ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα που στοχεύουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην μεταποίηση ή/και τις υπηρεσίες. Τα καθεστώτα που αφορούν τις τουριστικές δραστηριότητες δεν θεωρείται ότι στοχεύουν σε συγκεκριμένο κλάδο.

5.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ad hoc ενισχύσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.

6.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες ενισχύσεις:

α) καθεστώτα ενισχύσεων που δεν αποκλείουν ρητά την καταβολή μεμονωμένης ενίσχυσης υπέρ επιχείρησης που αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά·

β) μεμονωμένες ενισχύσεις ad hoc υπέρ επιχείρησης που αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαταγής ανάκτησης μετά από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής με την οποία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά·

γ) ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις.

7.  Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) της παραγράφου 6, μια ΜΜΕ θεωρείται προβληματική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:

α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή

γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. ως «ενίσχυση» νοείται κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης·

2. ως «καθεστώς ενισχύσεων» νοείται κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω πράξη κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο και κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση μη συνδεόμενη με συγκεκριμένο σχέδιο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα και/ή για απροσδιόριστο ποσό·

3. ως «μεμονωμένη ενίσχυση» νοείται:

α) μια ενίσχυση ad hoc, και

β) μια ενίσχυση η οποία χορηγείται με βάση καθεστώς ενισχύσεων αλλά πρέπει να κοινοποιηθεί·

4. ως «ενίσχυση ad hoc» νοείται η μεμονωμένη ενίσχυση που δεν χορηγείται βάσει καθεστώτος ενισχύσεων·

5. ως «ένταση ενίσχυσης» νοείται το ποσό της ενίσχυσης εκφραζόμενο ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών·

6. ως «διαφανής ενίσχυση» νοείται η ενίσχυση η οποία παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης εκ των προτέρων χωρίς να χρειάζεται η διενέργεια αξιολόγησης κινδύνου·

7. ως «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ» νοούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι·

8. ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι·

9. ως «ενισχυόμενες περιοχές» νοούνται οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, όπως προσδιορίζονται στον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για το σχετικό κράτος μέλος για την περίοδο 2007-2013·

10. ως «ενσώματα στοιχεία ενεργητικού» νοούνται, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 στοιχείο (12) τα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με τη γη, τα κτίρια και τη μονάδα παραγωγής, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό. Στον τομέα των μεταφορών, τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών θεωρούνται ως επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τις περιπτώσεις που πρόκειται για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και εκτός από τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και τις αεροπορικές μεταφορές·

11. ως «άυλα στοιχεία ενεργητικού» νοούνται τα στοιχεία ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων·

12. ως «μεγάλο επενδυτικό σχέδιο» νοείται η επένδυση σε κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ΕUR, υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης·

13. ως «αριθμός εργαζομένων» νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια του έτους. Η μερική και εποχιακή απασχόληση ισοδυναμούν με κλάσμα των ΕΜΕ·

14. ως «θέσεις απασχόλησης δημιουργούμενες άμεσα από επενδυτικό σχέδιο» νοούνται οι θέσεις απασχόλησης που αφορούν τη δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται η επένδυση, περιλαμβανομένων των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται ύστερα από αύξηση του ποσοστού χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας που δημιουργείται από την επένδυση·

15. ως «μισθολογικό κόστος» νοείται το συνολικό ποσό που πράγματι επιβαρύνει το δικαιούχο της ενίσχυσης όσον αφορά τις σχετικές θέσεις απασχόλησης, περιλαμβανομένων:

α) των ακαθάριστων αποδοχών προ φόρων·

β) των υποχρεωτικών εισφορών, όπως των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και

γ) το κόστος φροντίδας των παιδιών και φροντίδας των γονέων·

16. ως «ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση» νοούνται οι ενισχύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15·

17. ως «επενδυτικές ενισχύσεις» νοούνται οι ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση βάσει του άρθρου 13, οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση βάσει του άρθρου 15, και οι επενδυτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει των άρθρων 18 έως 23·

18. ως «εργαζόμενος σε μειονεκτική θέση» νοείται κάθε άτομο που:

α) δεν είχε κανονική αμειβόμενη απασχόληση κατά τους προηγούμενους 6 μήνες ή·

β) δεν παρακολούθησε δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (ISCED 3) ή·

γ) είναι άνω των 50 ετών ή·

δ) ζει μόνο έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών ή·

ε) απασχολείται, σε ορισμένο κράτος μέλος, σε κλάδο ή επάγγελμα όπου η ανισορροπία μεταξύ των φύλων υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 25 % τη μέση ανισορροπία σε όλους τους κλάδους της οικονομίας του εν λόγω κράτους μέλους, και ανήκει στη μειοψηφούσα ομάδα φύλου·

στ) είναι μέλος εθνικής μειονότητας εντός κράτους μέλους και το οποίο χρειάζεται να αναπτύξει τις γλωσσικές του δεξιότητες, την επαγγελματική του κατάρτιση ή την επαγγελματική του πείρα έτσι ώστε να βελτιώσει τις προοπτικές του να αποκτήσει πρόσβαση σε σταθερή απασχόληση ή·

19. ως «εργαζόμενος σε πολύ μειονεκτική θέση» νοείται κάθε άτομο που έχει μείνει άνεργο επί 24 μήνες ή περισσότερο·

20. ως «εργαζόμενος με αναπηρία» νοείται κάθε πρόσωπο:

α) που έχει αναγνωριστεί ως άτομο με αναπηρία βάσει της εθνικής νομοθεσίας, ή

β) έχει αναγνωρισμένη ανεπάρκεια που οφείλεται σε σωματικά, πνευματικά ή ψυχολογικά μειονεκτήματα·

21. ως «προστατευόμενη απασχόληση» νοείται η απασχόληση σε επιχείρηση όπου τουλάχιστον το 50 % των απασχολουμένων είναι άτομα με αναπηρία·

22. ως «γεωργικά προϊόντα» νοούνται:

α) τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000·

β) τα προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 4502, 4503 και 4504 (προϊόντα φελλού)·

γ) τα προϊόντα που προορίζονται για απομίμηση και υποκατάσταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ( 25

23. ως «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» νοείται η επέμβαση σε γεωργικό προϊόν, όταν το προϊόν το οποίο προκύπτει από την επέμβαση αυτή είναι επίσης γεωργικό προϊόν, εκτός από δραστηριότητες στη γεωργική εκμετάλλευση που είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμαστεί ένα ζωικό ή φυτικό προϊόν για την πρώτη πώληση·

24. ως «εμπορία γεωργικού προϊόντος» νοείται η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η παράδοση ή η κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση στο εμπόριο, εκτός από την πρώτη πώληση εκ μέρους του πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές και μεταποιητές και κάθε δραστηριότητα προκειμένου να προετοιμαστεί το προϊόν για την εν λόγω πρώτη πώληση· η πώληση από παραγωγό πρωτογενούς παραγωγής σε τελικούς καταναλωτές θεωρείται ως εμπορία μόνο αν πραγματοποιείται σε χωριστές εγκαταστάσεις ειδικά προοριζόμενες για το σκοπό αυτό·

25. ως «τουριστικές δραστηριότητες» νοούνται οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά την έννοια της NACE αναθ. 2:

α) NACE 55: Καταλύματα·

β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης·

γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες·

δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση·

ε) NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες·

στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας·

26. ως «επιστρεπτέα προκαταβολή» νοείται δάνειο για σχέδιο που χορηγείται σε μια ή περισσότερες δόσεις και οι όροι αποπληρωμής του οποίου εξαρτώνται από το αποτέλεσμα του σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας·

27. ως «επιχειρηματικό κεφάλαιο» νοείται η χρηματοδότηση που χορηγείται μέσω ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους (προλειτουργική φάση, φάση εκκίνησης και φάση επέκτασης)·

28. ως «νέα επιχείρηση που ιδρύθηκε από γυναίκες επιχειρηματίες» νοείται μια μικρή επιχείρηση που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) μια ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51 % του κεφαλαίου της μικρής επιχείρησης ή είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες της υπόψη μικρής επιχείρησης, και

β) η μικρή επιχείρηση διευθύνεται από γυναίκα.

29. ως «τομέας του χάλυβα» νοούνται όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα προϊόντα:

α) χυτοσίδηρος και σιδηροκράματα:

χυτοσίδηρος για την παραγωγή χάλυβος, για χυτήρια και άλλους ακατέργαστους χυτοσίδηρους, σιδηρομαγγάνιο και ανθρακούχο σιδηρομαγγάνιο, μη συμπεριλαμβανομένων των άλλων σιδηροκραμάτων·

β) ακατέργαστα και ημικατεργασμένα προϊόντα σιδήρου, συνήθους ή ειδικού χάλυβα:

ρευστός χάλυβας χυτευμένος ή μη σε πλινθώματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλινθωμάτων που προορίζονται για σφυρηλάτηση, ημικατεργασμένα προϊόντα: κορμοί, πρίσματα, πλατέα, πλατίνες· ρόλοι θερμής έλασης· με εξαίρεση την παραγωγή ρευστού χάλυβα για χύτευση από μικρά και μεσαίου μεγέθους χυτήρια·

γ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν θερμώ από σίδηρο και από συνήθη ή ειδικό χάλυβα:

σιδηροτροχιές, στρωτήρες, πλάκες έδρασης, αμφιδέτες, δοκοί, βαρείς μορφοσίδηροι και ράβδοι 80 χιλ. και άνω, πάσσαλοι πεπλατυσμένοι, ράβδοι και μορφοσίδηροι κάτω των 80 χιλ. και πλατέα κάτω των 150 χιλ., χονδρόσυρμα, προϊόντα στρογγυλής ή τετραγώνου τομής για σωλήνες, φύλλα και ταινίες ελασματοποιηθέντα εν θερμώ (συμπεριλαμβανομένων και των ταινιών για σωλήνες και των ρολών που θεωρούνται ως τελικά προϊόντα), λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν θερμώ κάτω των 3 χιλ., πλάκες και λαμαρίνες πάχους 3 χιλ. και άνω, μεγάλα πλατέα 150 χιλ. και άνω, με εξαίρεση τα προϊόντα συρματοποίησης, οι ολκομετρημένες ράβδοι και τα χυτεύματα σιδήρου·

δ) τελικά προϊόντα που λαμβάνονται εν ψυχρώ:

λευκοσίδηρος, λαμαρίνες επιμολυβδωμένες, λαμαρίνες για επίστρωση, επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες, άλλες επιστρωμένες λαμαρίνες, λαμαρίνες ψυχρής έλασης, λαμαρίνες μαγνητικές, ταινίες προοριζόμενες για την παραγωγή λευκοσιδήρου, λαμαρίνες ελασματοποιηθείσες εν ψυχρώ, σε ρόλους και φύλλα·

ε) Σωλήνες:

όλοι οι άνευ ραφής χαλύβδινοι σωλήνες, χαλύβδινοι σωλήνες με διάμετρο πάνω από 406,4 χιλιοστά·

30. ως «τομέας των συνθετικών ινών» νοείται:

α) η εξέλαση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νημάτων από πολυεστέρα, πολυαμίδιο, ακρυλικό ή πολυπροπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους· ή

β) ο πολυμερισμός (συμπεριλαμβανομένης της πολυσυμπύκνωσης), εφόσον συνδυάζεται με εξέλαση από την άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών· ή

γ) οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται με την ταυτόχρονη εγκατάσταση δυναμικού εξέλασης/ελαστικοποίησης από τον μελλοντικό αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη επιχείρηση του ομίλου στον οποίο ανήκει, και η οποία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντάσσεται κατά κανόνα στο σχετικό παραγωγικό δυναμικό, από την άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις απαλλαγής

1.  Τα καθεστώτα ενισχύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει των εν λόγω καθεστώτων πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, και το καθεστώς περιέχει ρητή παραπομπή στον παρόντα κανονισμό, με αναφορά του τίτλου του και των στοιχείων δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.  Οι μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει καθεστώτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης υπό την προϋπόθεση ότι οι χορηγούμενες ενισχύσεις πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος κανονισμού καθώς και τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού και το μεμονωμένο μέτρο ενίσχυσης περιέχει ρητή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με αναφορά των σχετικών διατάξεων, του τίτλου και των στοιχείων δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι ad hoc ενισχύσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον η ενίσχυση περιέχει ρητή παραπομπή στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με αναφορά των σχετικών διατάξεων, του τίτλου και των στοιχείων δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες

1.  Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων, όλα τα στοιχεία υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Όπου η ενίσχυση καταβάλλεται με μορφή άλλη εκτός από επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης είναι το ισοδύναμο επιχορήγησης της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την αναγωγή είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

2.  Στις περιπτώσεις που η ενίσχυση χορηγείται μέσω φοροαπαλλαγών ή μειώσεων μελλοντικών φόρων, υπό τον όρο ότι τηρείται ορισμένη ένταση ενίσχυσης που ορίζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, η αναγωγή της αξίας των τμημάτων της ενίσχυσης γίνεται με βάση τα επιτόκια αναφοράς που ισχύουν κατά το χρόνο υλοποίησης των διαφόρων φορολογικών πλεονεκτημάτων.

3.  Οι επιλέξιμες δαπάνες τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή και αναλυτικό τρόπο.

Άρθρο 5

Διαφάνεια των ενισχύσεων

1.  Ο παρών κανονισμός ισχύει μόνο για τις ενισχύσεις που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια.

Ειδικότερα, θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

α) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου·

β) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε δάνεια, όταν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης υπολογίστηκε βάσει του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε στην αγορά τη στιγμή της χορήγησης·

γ) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε εγγυοδοτικά καθεστώτα:

i) όταν η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης έγινε δεκτή μετά την κοινοποίησή της στην Επιτροπή στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτού του κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1628/2006 και η εγκεκριμένη μεθοδολογία αναφέρει ρητά τα είδη εγγυήσεων και το είδος των υποκειμένων πράξεων στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ή

ii) όταν ο δικαιούχος είναι μικρή ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση και το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογισθεί με βάση τις προμήθειες ασφαλούς λιμένα που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων·

δ) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε φορολογικά μέτρα, όταν το μέτρο προβλέπει ανώτατο όριο με το οποίο διασφαλίζεται ότι δεν γίνεται υπέρβαση του ισχύοντος ορίου.

2.  Οι ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων θεωρείται ότι δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια:

α) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε εισφορές κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν επιχειρηματικά κεφάλαια·

β) ενισχύσεις που περιλαμβάνονται σε μέτρα για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, με την εξαίρεση ενισχύσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 29.

3.  Ενισχύσεις με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται από διαφάνεια μόνον εφόσον το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν υπερβαίνει τα ισχύοντα ανώτατα όρια βάσει του παρόντος κανονισμού. Εφόσον το ανώτατο όριο εκφράζεται σε ένταση ενίσχυσης, το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, εκφρασμένο ως ποσοστό του επιλέξιμου κόστους, δεν πρέπει να υπερβαίνει την ισχύουσα ένταση ενίσχυσης.

Άρθρο 6

Όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων

1.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για οποιαδήποτε μεμονωμένη ενίσχυση είτε χορηγείται ad hoc είτε βάσει καθεστώτος ενισχύσεων, το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης της οποίας υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

α) ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση: 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και επενδυτικό σχέδιο·

β) επενδυτικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος: 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και επενδυτικό σχέδιο·

γ) ενισχύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ: 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και σχέδιο·

δ) ενισχύσεις για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις: 2 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και σχέδιο·

ε) ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας:

i) εάν το σχέδιο αφορά κυρίως βασική έρευνα, 20 εκατ. EUR ανά επιχείρηση, σχέδιο/μελέτη σκοπιμότητας·

ii) εάν το σχέδιο αφορά κυρίως βιομηχανική έρευνα, 10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση, σχέδιο/μελέτη σκοπιμότητας·

iii) για όλα τα άλλα σχέδια, 7,5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση, σχέδιο/μελέτη σκοπιμότητας·

iv) εάν το σχέδιο είναι σχέδιο EUREKA, το διπλάσιο από τα ποσά των σημείων i), ii) και iii) αντιστοίχως.

στ) ενισχύσεις για το κόστος απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ: 5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση και σχέδιο·

ζ) ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση: 2 εκατ. EUR ανά σχέδιο κατάρτισης·

η) ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση: 5 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ετησίως·

θ) ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία με τη μορφή μισθολογικού κόστους: 10 εκατ. EUR ανά επιχείρηση ετησίως·

ι) ενισχύσεις για την αντιστάθμιση επιπρόσθετων δαπανών τις οποίες συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία: 10 εκατ. ΕUR ανά επιχείρηση ετησίως.

Για τους σκοπούς προσδιορισμού του κατάλληλου εφαρμοστέου ορίου για ενισχύσεις σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης και μελετών σκοπιμότητας βάσει του στοιχείου ε), ένα σχέδιο θεωρείται ότι αφορά «κυρίως» βασική έρευνα ή «κυρίως» βιομηχανική έρευνα αν περισσότερο από το μισό του επιλέξιμου κόστους του σχεδίου συνδέεται με δραστηριότητες που εντάσσονται στην κατηγορία της βασικής ή της βιομηχανικής έρευνας αντίστοιχα. Αν δεν μπορεί να καθορισθεί ο κύριος χαρακτήρας του σχεδίου, εφαρμόζεται το χαμηλότερο όριο.

2.  Οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις για μεγάλα επενδυτικά σχέδια κοινοποιούνται στην Επιτροπή αν το συνολικό ποσό της ενίσχυσης από όλες τις πηγές υπερβαίνει το 75 % του μέγιστου ορίου ενίσχυσης που θα μπορούσε να λάβει μια επένδυση με επιλέξιμες δαπάνες ύψους 100 εκατ. ΕUR, εφαρμόζοντας το ισχύον πάγιο όριο ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις στον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Άρθρο 7

Σώρευση

1.  Προκειμένου να καθορισθεί αν τηρούνται τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων που καθορίζονται στο άρθρο 6 και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που καθορίζονται στο κεφάλαιο II, θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των δημόσιων μέτρων στήριξης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα ή το σχέδιο, ανεξάρτητα από το αν η στήριξη χρηματοδοτείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές.

2.  Οι ενισχύσεις που εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού εφόσον τα εν λόγω μέτρα ενίσχυσης αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.

3.  Οι ενισχύσεις που εξαιρούνται από τον παρόντα κανονισμό δεν μπορούν να σωρευθούν με καμία άλλη ενίσχυση που εξαιρείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή ενισχύσεις de minimis που πληρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ( 26 ) ούτε με άλλη κοινοτική χρηματοδότηση που αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες - που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει - αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της έντασης ή του ποσού ενίσχυσης που ισχύει για τις ενισχύσεις αυτές βάσει του παρόντος κανονισμού.

4.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, οι ενισχύσεις υπέρ εργαζομένων με αναπηρία, όπως προβλέπονται στα άρθρα 41 και 42, μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες πάνω από το μέγιστο ισχύον όριο βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από το 100 % του σχετικού κόστους για όλη την περίοδο κατά την οποία απασχολούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι.

5.  Όσον αφορά τη σώρευση των ενισχύσεων που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες και ενισχύσεις απαλλασσόμενες βάσει του παρόντος κανονισμού χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) όταν μια επιχείρηση στόχος έχει λάβει κεφάλαια βάσει μέτρου για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 29 και ζητεί στη συνέχεια, για τα τρία πρώτα έτη που ακολουθούν την πρώτη επένδυση σε επιχειρηματικά κεφάλαια, ενισχύσεις που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, τα ισχύοντα όρια ενίσχυσης ή τα μέγιστα επιλέξιμα ποσά βάσει του παρόντος κανονισμού μειώνονται κατά 50 % γενικά και 20 % για τις επιχειρήσεις στόχους που βρίσκονται σε ενισχυόμενες περιοχές· η μείωση δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος του ληφθέντος επιχειρηματικού κεφαλαίου· η μείωση αυτή δεν ισχύει για τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη οι οποίες απαλλάσσονται βάσει των άρθρων 31 έως 37·

β) οι ενισχύσεις για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, κατά τα πρώτα τρία χρόνια από τη χορήγησή τους, δεν μπορούν να σωρευθούν με άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, με μόνη εξαίρεση τις ενισχύσεις που απαλλάσσονται βάσει των άρθρων 31 έως 37 του παρόντος κανονισμού και τις ενισχύσεις που απαλλάσσονται δυνάμει του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Χαρακτήρας κινήτρου

1.  Ο παρών κανονισμός εξαιρεί μόνο τις ενισχύσεις εκείνες που έχουν χαρακτήρα κινήτρου.

2.  Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΜΜΕ και καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου εάν, πριν την έναρξη εργασιών για το σχέδιο ή τη δραστηριότητα, ο δικαιούχος υπέβαλε αίτηση για ενίσχυση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

3.  Οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΜΜΕ και καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου εάν, εκτός από την τήρηση του όρου που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος έλεγξε, πριν χορηγήσει τις εν λόγω μεμονωμένες ενισχύσεις, ότι τα έγγραφα που ετοίμασε ο δικαιούχος αποδεικνύουν τον χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ουσιώδη αύξηση του μεγέθους του σχεδίου/της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης·

β) ουσιώδη αύξηση του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου / της δραστηριότητας ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης·

γ) ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που δαπανά ο δικαιούχος για το σχέδιο / τη δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης·

δ) ουσιώδη αύξηση της ταχύτητας ολοκλήρωσης του υπόψη σχεδίου/ δραστηριότητας·

ε) στην περίπτωση των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 13, το επενδυτικό σχέδιο καθ' εαυτό δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ενισχυόμενη περιφέρεια εάν δεν είχε χορηγηθεί η ενίσχυση.

4.  Οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 δεν ισχύουν σε σχέση με τα φορολογικά μέτρα εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι:

α) με το φορολογικό μέτρο θεσπίζεται δικαίωμα για ενισχύσεις βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και χωρίς περαιτέρω άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την πλευρά του κράτους μέλους, και

β) το φορολογικό μέτρο εγκρίθηκε προτού αρχίσουν οι εργασίες για το ενισχυόμενο σχέδιο ή δραστηριότητα· η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση διάδοχων φορολογικών καθεστώτων.

5.  Όσον αφορά ενισχύσεις με τις οποίες αντισταθμίζονται επιπρόσθετες δαπάνες τις οποίες συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 42, οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού και τις ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού, όπως αναφέρονται στα άρθρα 40 ή 41, οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον η ενίσχυση έχει ως αποτέλεσμα καθαρή αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση/με αναπηρία.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 25, οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι πληρούνται.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις με τη μορφή παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 29, οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι πληρούνται.

6.  Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, το μέτρο ενίσχυσης, στο σύνολό του, δεν δύναται να τύχει απαλλαγής βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Διαφάνεια

1.  Εντός 20 εργάσιμων ημερών, από την έναρξη ισχύος ενός καθεστώτος ενίσχυσης ή κατά τη χορήγηση ad hoc ενίσχυσης που απαλλάσσεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το οικείο κράτος μέλος, υποβάλλει στην Επιτροπή περίληψη των πληροφοριών που αφορούν το εν λόγω μέτρο ενίσχυσης. Η εν λόγω περίληψη υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της υπάρχουσας ηλεκτρονικής εφαρμογής της Επιτροπής, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Η Επιτροπή αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση απόδειξη παραλαβής της περίληψης.

Οι περιλήψεις που δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

2.  Κατά την έναρξη εφαρμογής ενός καθεστώτος ενίσχυσης ή κατά τη χορήγηση μιας ad hoc ενίσχυσης που απαλλάσσεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δημοσιεύει στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο του εν λόγω μέτρου ενίσχυσης. Στην περίπτωση καθεστώτος ενίσχυσης, το κείμενο αυτό περιλαμβάνει τους όρους που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος φροντίζει για τη δημοσίευση στο Διαδίκτυο του πλήρους κειμένου του μέτρου ενίσχυσης έως το πέρας της περιόδου ισχύος του μέτρου αυτού. Στις περιληπτικές πληροφορίες που υποβάλλει το σχετικό κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνεται ένας δικτυακός τόπος στον οποίο να δημοσιεύεται απευθείας το πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης.

3.  Κατά τη χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης η οποία απαλλάσσεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση ενίσχυση με τη μορφή φορολογικών μέτρων, στην πράξη χορήγησης της ενίσχυσης περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στις ειδικές διατάξεις του κεφαλαίου II που αφορά η εν λόγω πράξη, στην εθνική νομοθεσία με την οποία εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού και στον δικτυακό τόπο στον οποίο δημοσιεύεται απευθείας το πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης.

4.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, κάθε φορά που χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις βάσει υφισταμένου καθεστώτος ενισχύσεων για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που καλύπτονται από το άρθρο 31 και οι μεμονωμένες ενισχύσεις υπερβαίνουν τα 3 εκατ. ΕUR, και κάθε φορά που χορηγούνται μεμονωμένες περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις βάσει υφιστάμενου καθεστώτος ενισχύσεων για μεγάλα επενδυτικά σχέδια, που δεν είναι ατομικά κοινοποιήσιμες βάσει του άρθρου 6, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός 20 ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης από την αρμόδια αρχή, τις περιληπτικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, μέσω της εγκατεστημένης ηλεκτρονικής εφαρμογής της Επιτροπής.

Άρθρο 10

Έλεγχος

1.  Η Επιτροπή ελέγχει τακτικά τα μέτρα ενίσχυσης των οποίων λαμβάνει γνώση σύμφωνα με το άρθρο 9.

2.  Τα κράτη μέλη διατηρούν λεπτομερείς φακέλους για τις μεμονωμένες ενισχύσεις ή τα καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καθορισθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων πληροφοριών για τον χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων των οποίων το δικαίωμα σε ενίσχυση ή επιχορήγηση εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό τους ως ΜΜΕ, πληροφοριών για το χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων και πληροφοριών που επιτρέπουν να καθορισθεί το ακριβές ποσό των επιλέξιμων δαπανών ώστε να εφαρμοστεί ο παρών κανονισμός.

Οι φάκελοι που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις πρέπει να διατηρούνται επί δέκα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση. Οι φάκελοι που αφορούν καθεστώς ενισχύσεων πρέπει να διατηρούνται επί 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε τελευταία επιμέρους ενίσχυση δυνάμει του καθεστώτος.

3.  Κατόπιν γραπτού αιτήματος της Επιτροπής, τα κράτη μέλη της υποβάλλουν, εντός προθεσμίας 20 εργάσιμων ημερών ή άλλης μεγαλύτερης προθεσμίας που καθορίζεται στο αίτημα, όλες τις πληροφορίες που κρίνονται απαραίτητες για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Εφόσον το σχετικό κράτος μέλος δεν υποβάλει τις πληροφορίες αυτές εντός της προθεσμίας που καθόρισε η Επιτροπή ή μιας από κοινού καθορισθείσας προθεσμίας, ή εφόσον το κράτος μέλος υποβάλει ελλιπείς πληροφορίες, η Επιτροπή αποστέλλει υπενθύμιση στην οποία καθορίζει νέα προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών. Αν, παρά την υπενθύμιση αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν υποβάλλει τις ζητούμενες πληροφορίες, η Επιτροπή δύναται, αφού δώσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να εκδώσει απόφαση με την οποία ορίζεται ότι όλα ή ορισμένα από τα μελλοντικά μέτρα ενίσχυσης για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Άρθρο 11

Ετήσια υποβολή εκθέσεων

Σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 ( 27 ), τα κράτη μέλη καταρτίζουν έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για κάθε πλήρες έτος ή κάθε τμήμα του έτους για το οποίο ισχύει ο παρών κανονισμός. Σε αυτή την ετήσια έκθεση αναφέρεται επίσης ο δικτυακός τόπος στον οποίο δημοσιεύονται απευθείας τα μέτρα ενίσχυσης.

Άρθρο 12

Ειδικοί όροι για επενδυτικές ενισχύσεις

1.  Προκειμένου να θεωρηθεί ότι αποτελεί επιλέξιμο κόστος για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, μια επένδυση πρέπει να συνίσταται από:

α) επένδυση σε ενσώματα ή/και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας μονάδας, την επέκταση υφιστάμενης μονάδας, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε νέα επιπρόσθετα προϊόντα ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, ή

β) την απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια μονάδα, εφόσον έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί, και τα στοιχεία ενεργητικού αγοράζονται από ανεξάρτητο επενδυτή· στην περίπτωση επιχειρησιακής διαδοχής σε μικρή επιχείρηση από την οικογένεια του αρχικού ιδιοκτήτη (-ών) ή από πρώην εργαζόμενους, δεν ισχύει ο όρος ότι τα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να αγορασθούν από ανεξάρτητο επενδυτή.

Η απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης δεν συνιστά επένδυση.

2.  Προκειμένου να θεωρηθούν ότι αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα άυλα στοιχεία πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση· όσον αφορά τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στη μονάδα που λαμβάνει την ενίσχυση·

β) να θεωρούνται αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού·

γ) να αγοράζονται από τρίτα μέρη με τους όρους της αγοράς, χωρίς ο αγοραστής να είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο στον πωλητή, ή το αντίστροφο, κατά την έννοια του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου ( 28

δ) στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων για ΜΜΕ, πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης επί τουλάχιστον τρία έτη· στην περίπτωση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων, πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης και να παραμείνουν στην αποδέκτρια μονάδα επί τουλάχιστον πέντε έτη ή, στην περίπτωση ΜΜΕ, επί τρία έτη τουλάχιστον.

3.  Προκειμένου να θεωρηθεί ότι αποτελεί επιλέξιμο κόστος για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απασχόληση που δημιουργείται άμεσα από επενδυτικό σχέδιο πρέπει να τηρεί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η απασχόληση δημιουργείται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης·

β) το επενδυτικό σχέδιο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού εργαζομένων στην οικεία μονάδα σε σύγκριση με το μέσο όρο του προηγηθέντος δωδεκαμήνου·

γ) η δημιουργηθείσα απασχόληση διατηρείται για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων και ελάχιστη περίοδο τριών ετών σε περίπτωση ΜΜΕ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝΤΜΗΜΑ 1

Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Άρθρο 13

Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση

1.  Τα καθεστώτα ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση που πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3, της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Οι ad hoc ενισχύσεις που χρησιμοποιούνται μόνον ως συμπλήρωμα ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί βάσει καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση και που δεν υπερβαίνουν το 50 % της συνολικής ενίσχυσης που θα χορηγηθεί για την επένδυση, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον η ad hoc χορηγηθείσα ενίσχυση πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε περιοχές επιλέξιμες για περιφερειακή ενίσχυση, όπως καθορίζεται στον εγκεκριμένο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη την περίοδο 2007-2013. Η επένδυση πρέπει να διατηρηθεί στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε έτη, ή τρία έτη σε περίπτωση ΜΜΕ, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα λόγω της ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στην υπόψη περιοχή για την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

3.  Η ένταση ενίσχυσης σε παρόν ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που ισχύει κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης στην ενισχυόμενη περιφέρεια.

4.  Με εξαίρεση τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί για μεγάλα επενδυτικά σχέδια και τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα στον τομέα των μεταφορών, τα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 μπορούν να αυξηθούν κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση που οι ενισχύσεις χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση που οι ενισχύσεις χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.

5.  Τα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 ισχύουν για την ένταση ενίσχυσης που υπολογίζεται είτε ως ποσοστό του επιλέξιμων δαπανών για ενσώματα και άυλα στοιχεία της επένδυσης είτε ως ποσοστό του εκτιμώμενου μισθολογικού κόστους του προσλαμβανόμενου ατόμου, υπολογιζόμενου για περίοδο δύο ετών, στην περίπτωση απασχόλησης που δημιουργήθηκε άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο ή συνδυασμό των παραπάνω, εφόσον η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το περισσότερο ευνοϊκό ποσό που απορρέει από την εφαρμογή ενός εκ των δύο τρόπων υπολογισμού.

6.  Στις περιπτώσεις που η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το κόστος των επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ή με βάση το κόστος απόκτησης σε περίπτωση εξαγοράς, η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25 % των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. Ωστόσο, εφόσον η μέγιστη ένταση ενίσχυσης που εγκρίθηκε βάσει του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για το οικείο κράτος μέλος, προσαυξημένη σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4, κατά περίπτωση, υπερβαίνει το 75 %, η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου μειώνεται αναλόγως. Στις περιπτώσεις που η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει του κόστους των επενδύσεων σε ενσώματα και άυλα στοιχεία, εφαρμόζονται επίσης και οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 7.

7.  Σε περίπτωση απόκτησης εγκατάστασης, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαπάνες για την αγορά των στοιχείων ενεργητικού από τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε υπό όρους οικονομίας αγοράς. Εφόσον η απόκτηση συνοδεύεται και από άλλες επενδύσεις, οι δαπάνες που σχετίζονται με τις τελευταίες προστίθενται στις δαπάνες αγοράς.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την απόκτηση βάσει μίσθωσης στοιχείων ενεργητικού, εκτός γηπέδων και κτιρίων, λαμβάνονται υπόψη μόνον εάν η μίσθωση έχει τη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης και περιλαμβάνει υποχρέωση εξαγοράς των στοιχείων του ενεργητικού κατά τη λήξη της μίσθωσης. Για τη μίσθωση γηπέδων και κτιρίων, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή τρία χρόνια στην περίπτωση των ΜΜΕ.

Με εξαίρεση τις ΜΜΕ και τις εξαγορές, τα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται πρέπει να είναι καινούργια. Στην περίπτωση των εξαγορών, θα πρέπει να αφαιρούνται τυχόν ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την αγορά του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου. Για τις ΜΜΕ μπορεί επίσης να ληφθούν υπόψη όλες οι δαπάνες για επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο μέχρι ποσοστού 50 % των συνολικών επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών του σχεδίου.

8.  Στην περίπτωση που η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει του μισθολογικού κόστους, η απασχόληση πρέπει να δημιουργείται άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο.

9.  Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 4, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίες αγροτικών προϊόντων μπορεί να καθοριστεί:

α) στο 50 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε περιοχές επιλέξιμες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και στο 40 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε άλλες περιοχές επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις, όπως καθορίζονται στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την περίοδο 2007-2013, εφόσον ο δικαιούχος είναι ΜΜΕ·

β) στο 25 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε περιοχές επιλέξιμες βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και στο 20 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε άλλες περιοχές επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις, όπως καθορίζονται στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για την περίοδο 2007-2013, εφόσον ο δικαιούχος απασχολεί λιγότερους από 750 εργαζόμενους και έχει κύκλο εργασιών μικρότερο από 200 εκατ. EUR, υπολογιζόμενο σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

10.  Για να αποφεύγεται η τεχνητή υποδιαίρεση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου σε υπό-σχέδια, ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο θεωρείται ενιαίο όταν η επένδυση πραγματοποιείται εντός μιας τριετούς περιόδου εκ μέρους μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων και αποτελείται από πάγια στοιχεία ενεργητικού συνδυαζόμενα κατά αδιαίρετο από οικονομική άποψη τρόπο.

Άρθρο 14

Ενισχύσεις προς νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις

1.  Καθεστώτα ενισχύσεων υπέρ νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον πληρούν τους όρους των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Ο δικαιούχος είναι μικρή επιχείρηση.

3.  Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

α) τα 2 εκατ. EUR για μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περιφέρειες επιλέξιμες για την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης·

β) το 1 εκατ. EUR για μικρές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε περιφέρειες επιλέξιμες για την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης.

Τα ετήσια ποσά ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το 33 % των ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του δεύτερου εδάφιου.

4.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

α) στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, το 35 % των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης, και το 25 % κατά τα δύο επόμενα έτη·

β) στις περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, το 25 % των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης, και το 15 % κατά τα δύο επόμενα έτη.

Οι ως άνω εντάσεις ενίσχυσης δύνανται να τύχουν προσαύξησης κατά 5 % για περιφέρειες του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης όπου το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι μικρότερο του 60 % του μέσου όρου της ΕΕ-25, για περιφέρειες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη των 12,5 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και για μικρά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5 000 κατοίκων, καθώς και για άλλες κοινότητες ίδιου μεγέθους και με παρόμοια απομόνωση.

5.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης, καθώς και οι ακόλουθες δαπάνες, στο μέτρο που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης:

α) οι τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης και τα μερίσματα των χρησιμοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς·

β) τα έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής·

γ) οι δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις·

δ) οι αποσβέσεις, τα έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και τα έξοδα μισθοδοσίας, υπό την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

6.  Οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.ΤΜΗΜΑ 2

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση

Άρθρο 15

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση

1.  Οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούν τους όρους των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

α) το 20 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων·

β) το 10 % των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

3.  Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α) οι δαπάνες επένδυσης σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, ή

β) το εκτιμώμενο μισθολογικό κόστος της απασχόλησης που δημιουργείται άμεσα από το επενδυτικό σχέδιο, υπολογισμένο για περίοδο δύο ετών.

4.  Όταν η επένδυση αφορά την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει:

α) το 75 % των επιλέξιμων επενδύσεων στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές·

β) το 65 % των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου ( 29

γ) το 50 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε περιοχές που είναι επιλέξιμες δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης·

δ) το 40 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε όλες τις άλλες περιοχές.ΤΜΗΜΑ 3

Ενισχύσεις για την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Άρθρο 16

Ενισχύσεις για νέες μικρές επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες

1.  Οι επενδυτικές ενισχύσεις υπέρ νέων μικρών επιχειρήσεων που ιδρύονται από γυναίκες επιχειρηματίες συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον που πληρούν τους όρους των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Οι δικαιούχοι είναι νέες μικρές επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες.

3.  Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. EUR ανά επιχείρηση.

Τα ετήσια ποσά ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το 33 % των ποσών ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.

4.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 15 % των επιλέξιμων δαπανών που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά τη δημιουργία της επιχείρησης.

5.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες νομικές, διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία μιας επιχείρησης, καθώς και οι ακόλουθες δαπάνες, στο μέτρο που αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης:

α) οι τόκοι εξωτερικής χρηματοδότησης και τα μερίσματα των χρησιμοποιούμενων ιδίων κεφαλαίων, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς·

β) τα έξοδα μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής·

γ) οι δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, οι φόροι (εκτός του ΦΠΑ και των εταιρικών φόρων) και οι διοικητικές επιβαρύνσεις·

δ) οι αποσβέσεις, τα έξοδα χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων/εξοπλισμού παραγωγής, καθώς και τα έξοδα μισθοδοσίας, υπό την προϋπόθεση ότι για τις συναφείς επενδύσεις ή μέτρα δημιουργίας θέσεων εργασίας και πρόσληψης δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

ε) οι δαπάνες φροντίδας παιδιών και γονέων περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών που συνδέονται με την γονική άδεια.

6.  Οι μικρές επιχειρήσεις που ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που έκλεισαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.ΤΜΗΜΑ 4

Ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 17

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. ως «προστασία του περιβάλλοντος» νοείται οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην αποκατάσταση ή την πρόληψη ζημιών στο φυσικό περιβάλλον ή τους φυσικούς πόρους με δραστηριότητες του δικαιούχου, στη μείωση του κινδύνου τέτοιων ζημιών ή στην αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων, περιλαμβανομένων μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

2. ως «μέτρα για την εξοικονόμηση της ενέργειας» νοούνται ενέργειες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν την ποσότητα της ενέργειας που χρησιμοποιούν ιδίως στον κύκλο παραγωγής τους·

3. ως «κοινοτικό πρότυπο» νοείται:

α) ένα υποχρεωτικό κοινοτικό πρότυπο που καθορίζει τα επίπεδα που πρέπει να επιτευχθούν σε περιβαλλοντικούς όρους από τις μεμονωμένες επιχειρήσεις, ή

β) η υποχρέωση που προβλέπει η οδηγία αριθ. 2008/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 30 ) για τη χρησιμοποίηση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών, όπως αναφέρονται στις πλέον πρόσφατες σχετικές πληροφορίες που δημοσιεύει η Επιτροπή βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας·

4. ως «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» νοούνται οι ακόλουθες ανανεώσιμες, μη ορυκτές πηγές ενέργειας: αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, κυματική, παλιρροϊκή ενέργεια, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αέρια χώρων ταφής απορριμμάτων, αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, βιοαέρια και βιοκαύσιμα.

5. «βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα·

6. ως «βιώσιμα βιοκαύσιμα» νοούνται τα βιοκαύσιμα που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 15 της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ( 31 )· όταν η εν λόγω οδηγία εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ισχύουν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στην οδηγία·

7. ως «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» νοείται η ενέργεια η παραγόμενη από μονάδες που χρησιμοποιούν μόνο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και το μερίδιο, ως προς τη θερμογόνο ισχύ, της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε υβριδικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούν και συμβατικές πηγές ενέργειας· περιλαμβάνεται επίσης ο ανανεώσιμος ηλεκτρισμός που χρησιμοποιείται για τα συστήματα αποθήκευσης, εξαιρουμένου του ηλεκτρισμού που παράγεται ως αποτέλεσμα των συστημάτων αποθήκευσης·

8. ως «συμπαραγωγή» νοείται η ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας·

9. ως «συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης» νοείται η συμπαραγωγή που πληροί τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 32 ) και που τηρεί τις εναρμονισμένες τιμές αναφοράς σχετικά με την απόδοση όπως καθορίζονται με την απόφαση 2007/74/ΕΚ ( 33

10. ως «περιβαλλοντικός φόρος» νοείται ο φόρος του οποίου η ειδική βάση έχει σαφώς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στόχος του οποίου είναι η φορολόγηση ορισμένων δραστηριοτήτων, αγαθών ή υπηρεσιών ώστε να μπορεί να περιλαμβάνεται το σχετικό περιβαλλοντικό κόστος στην τιμή τους ή/και ώστε οι παραγωγοί και οι καταναλωτές να προσανατολίζονται σε δραστηριότητες που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον·

11. ως «κοινοτικό ελάχιστο φορολογικό επίπεδο» νοείται το ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης που προβλέπεται στην κοινοτική νομοθεσία· για τα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια, ως κοινοτικό ελάχιστο φορολογικό επίπεδο νοείται το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που καθορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αριθ. 2003/96/ΕΚ·

12. ως «ενσώματα στοιχεία ενεργητικού» νοούνται οι επενδύσεις σε γήπεδα οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, επενδύσεις σε κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που προορίζονται για τον περιορισμό ή την εξάλειψη της ρύπανσης και των οχλήσεων, και επενδύσεις για την προσαρμογή των μεθόδων παραγωγής προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον.

Άρθρο 18

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων

1.  Οι επενδυτικές ενισχύσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 8 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ενισχυόμενη επένδυση πρέπει να πληροί μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να επιτρέπει στο δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του υπερβαίνοντας τα ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, ανεξαρτήτως της ύπαρξης υποχρεωτικών εθνικών προτύπων τα οποία είναι αυστηρότερα των κοινοτικών προτύπων·

β) να επιτρέπει στο δικαιούχο να αυξήσει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ελλείψει κοινοτικών προτύπων.

3.  Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων όταν με τις βελτιώσεις εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με κοινοτικά πρότυπα που έχουν ήδη εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ.

4.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 35 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.

5.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες.

6.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 5, το κόστος της επένδυσης που συνδέεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος προσδιορίζεται με αναφορά στην αντίστροφη κατάσταση:

α) όταν το κόστος της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα στο συνολικό επενδυτικό κόστος, αυτό ακριβώς το κόστος που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος συνιστά τις επιλέξιμες δαπάνες·

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το πρόσθετο επενδυτικό κόστος προσδιορίζεται συγκρίνοντας την επένδυση με την αντίστροφη κατάσταση μη χορήγησης κρατικής ενίσχυσης· η κατάλληλη αντίστροφη κατάσταση αφορά το κόστος τεχνικά ανάλογης επένδυσης η οποία, αφενός, εξασφαλίζει χαμηλότερο βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος (αντίστοιχο με αυτό που εξασφαλίζεται με τα υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα, εφόσον υπάρχουν) και, αφετέρου, θα μπορούσε προφανώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενίσχυση («επένδυση αναφοράς»)· ως τεχνικά ανάλογη επένδυση νοείται μια επένδυση με ίδια παραγωγική ικανότητα και όλα τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά (εκτός αυτών που συνδέονται άμεσα με την πρόσθετη επένδυση για την προστασία του περιβάλλοντος)· επιπλέον, μια τέτοια επένδυση αναφοράς πρέπει να αποτελεί, από επιχειρηματική άποψη, αξιόπιστη εναλλακτική δυνατότητα έναντι της υπό εξέταση επένδυσης.

7.  Οι επιλέξιμες επενδύσεις λαμβάνουν τη μορφή επένδυσης σε ενσώματα και/ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

8.  Στην περίπτωση των επενδύσεων για την επίτευξη επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος υψηλότερου από τα κοινοτικά πρότυπα, η αντίστροφη κατάσταση επιλέγεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση προσαρμογής της επιχείρησης σε εθνικά πρότυπα που θεσπίστηκαν ελλείψει κοινοτικών προτύπων, οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες για την επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα.

β) Όταν η επιχείρηση προσαρμόζεται σε ή υπερβαίνει εθνικά πρότυπα τα οποία είναι αυστηρότερα από τα αντίστοιχα κοινοτικά ή αναλαμβάνει οικειοθελώς να βελτιώσει τα κοινοτικά πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας υψηλότερου αυτού που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα. Οι δαπάνες που σχετίζονται με επενδύσεις για την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα δεν είναι επιλέξιμες.

γ) Όταν δεν υπάρχουν πρότυπα, οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας από αυτό που η συγκεκριμένη επιχείρηση ή επιχειρήσεις θα είχαν επιτύχει ελλείψει άλλης περιβαλλοντικής ενίσχυσης.

9.  Οι ενισχύσεις για επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων άλλων επιχειρήσεων δεν απαλλάσσονται βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19

Ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων

1.  Οι επενδυτικές ενισχύσεις για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων που καθιστούν δυνατή την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος ή την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων για επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ενισχυόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

3.  Απαλλάσσεται η χορήγηση ενισχύσεων για την αγορά καινούργιων οχημάτων για οδικές, σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές που ανταποκρίνονται σε εκδοθέντα κοινοτικά πρότυπα όταν η αγορά πραγματοποιείται πριν αυτά τεθούν σε ισχύ και στις περιπτώσεις που τα νέα κοινοτικά πρότυπα, όταν καταστούν υποχρεωτικά, δεν ισχύουν αναδρομικά για ήδη αγορασθέντα οχήματα.

4.  Απαλλάσσονται οι δαπάνες αναβάθμισης υφιστάμενων μεταφορικών οχημάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον τα υφιστάμενα μεταφορικά μέσα αναβαθμίζονται για να συμμορφωθούν προς περιβαλλοντικά πρότυπα που δεν ίσχυαν όταν άρχισε η χρήση των μεταφορικών μέσων ή εφόσον τα μεταφορικά μέσα δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντικά πρότυπα.

5.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 35 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις·

6.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες.

Άρθρο 20

Ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα

1.  Οι ενισχύσεις που επιτρέπουν σε ΜΜΕ να συμμορφωθούν με νέα κοινοτικά πρότυπα τα οποία αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου:

2.  Τα κοινοτικά πρότυπα έχουν εγκριθεί, και η επένδυση πρέπει να υλοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί.

3.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις και το 10 % των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις εάν η πραγματοποίηση και η οριστικοποίηση πραγματοποιηθούν περισσότερο από τρία χρόνια πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του προτύπου, και το 10 % για μικρές επιχειρήσεις εάν η πραγματοποίηση και η οριστικοποίηση πραγματοποιηθούν από ένα έως τρία χρόνια πριν την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του προτύπου.

4.  Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται για να επιτευχθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτεί το κοινοτικό πρότυπο σε σύγκριση με το απαιτούμενο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας πριν την έναρξη ισχύος του εν λόγω προτύπου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες.

Άρθρο 21

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

1.  Οι περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εξοικονομούν ενέργεια συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται:

α) οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου· ή

β) οι προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 5.

2.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 60 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις·

3.  Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται για να επιτευχθεί επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας υψηλότερο από αυτό που προβλέπουν τα κοινοτικά πρότυπα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7.

Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι δαπάνες που αφορούν τις πρόσθετες επενδύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας και προέκυψαν κατά την πρώτη τριετία της συγκεκριμένης επένδυσης στην περίπτωση των ΜΜΕ, κατά την πρώτη τετραετία στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες δεν συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών CO2 της ΕΕ και κατά την πρώτη πενταετία της συγκεκριμένης επένδυσης στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών CO2 της ΕΕ. Στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων, η περίοδος αυτή δυνατόν να περιοριστεί στην πρώτη τριετία της συγκεκριμένης επένδυσης σε περίπτωση που μπορεί να αποδειχτεί ότι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

Ο υπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

4.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις·

5.  Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες.

Άρθρο 22

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης

1.  Οι περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 45 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις·

3.  Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της εγκατάστασης συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε σύγκριση με την επένδυση αναφοράς. Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες.

4.  Μια νέα μονάδα συμπαραγωγής έχει γενικά ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την χωριστή παραγωγή, όπως ορίζεται στην οδηγία 2004/8/ΕΚ και στην απόφαση 2007/74/ΕΚ. Η αναβάθμιση μιας υπάρχουσας μονάδας συμπαραγωγής ή η μετατροπή μιας υπάρχουσας μονάδας παραγωγής ενέργειας σε μονάδα συμπαραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση.

Άρθρο 23

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

1.  Οι περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 45 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες στην περίπτωση ενισχύσεων που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις·

3.  Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στις πρόσθετες δαπάνες που θα βαρύνουν το δικαιούχο συγκριτικά με μια συμβατική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή ένα συμβατικό σύστημα θέρμανσης της ίδιας ικανότητας ως προς την αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφοι 6 και 7 και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λειτουργικά οφέλη και οι λειτουργικές δαπάνες.

4.  Οι περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις για την παραγωγή βιοκαυσίμων απαλλάσσονται μόνον στο μέτρο που οι ενισχυόμενες επενδύσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων.

Άρθρο 24

Ενισχύσεις για εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

1.  Οι ενισχύσεις για την εκπόνηση μελετών οι οποίες συνδέονται άμεσα με επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 18, επενδύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης της ενέργειας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21, και επενδύσεις για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 23, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για μελέτες που εκπονούνται για λογαριασμό μικρών επιχειρήσεων και κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μελέτες που εκπονούνται για λογαριασμό μεσαίων επιχειρήσεων.

3.  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες εκπόνησης της μελέτης.

Άρθρο 25

Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων

1.  Τα καθεστώτα περιβαλλοντικών ενισχύσεων με τη μορφή μείωσης των περιβαλλοντικών φόρων που πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Οι δικαιούχοι της μείωσης φόρων καταβάλλουν τουλάχιστον το κοινοτικό ελάχιστο επίπεδο φόρου που θεσπίζεται με την οδηγία 2003/96/ΕΚ.

3.  Οι φορολογικές μειώσεις χορηγούνται για δεκαετείς το πολύ περιόδους. Μετά το πέρας των εν λόγω δεκαετών περιόδων, τα κράτη μέλη αξιολογούν εκ νέου τη σκοπιμότητα των σχετικών μέτρων ενίσχυσης.ΤΜΗΜΑ 5

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις

Άρθρο 26

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

1.  Οι ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες παρεχόμενες σε ΜΜΕ συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.  Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

Άρθρο 27

Ενισχύσεις για τη συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις

1.  Οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για συμμετοχή σε εκθέσεις συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.  Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για την πρώτη συμμετοχή επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη έκθεση.ΤΜΗΜΑ 6

Ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου

Άρθρο 28

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. ως «ίδια κεφάλαια» νοούνται δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια επιχείρηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν οι μετοχές που εκδίδονται προς τους επενδυτές·

2. ως «οιονεί ίδια κεφάλαια» νοούνται χρηματοδοτικά μέσα των οποίων η απόδοση για τον κάτοχο βασίζεται κυρίως στα κέρδη ή τις ζημίες της υποκείμενης στοχευόμενης εταιρίας και τα οποία δεν διασφαλίζονται σε περίπτωση αφερεγγυότητάς της·

3. ως «ιδιωτικά ίδια κεφάλαια» νοείται ιδιωτική επένδυση – σε αντίθεση με δημόσια – σε ίδια ή οιονεί ίδια κεφάλαια σε επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, περιλαμβανομένων και των επιχειρηματικών κεφαλαίων·

4. ως «προλειτουργικά κεφάλαια» νοείται η χρηματοδότηση που παρέχεται για τη μελέτη, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη μιας αρχικής ιδέας, πριν από τη φάση εκκίνησης·

5. ως «κεφάλαια εκκίνησης» νοείται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, που δεν έχουν ακόμη πωλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους εμπορικά και δεν αποκομίζουν κέρδη για ανάπτυξη προϊόντος και αρχικό μάρκετινγκ·

6. ως «κεφάλαιο επέκτασης» νοείται η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την επέκταση μιας επιχείρησης, που μπορεί να έχει ή να μην έχει φθάσει το κατώφλι κερδοφορίας ή να αποκομίζει κέρδη, για σκοπούς αύξησης της παραγωγικής ικανότητας, επέκτασης σε νέες αγορές ή ανάπτυξης προϊόντων ή την εισφορά πρόσθετου κεφαλαίου κίνησης·

7. ως «στρατηγική εξόδου» νοείται η στρατηγική για τη ρευστοποίηση συμμετοχών κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου ή ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών σύμφωνα με σχέδιο για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης, περιλαμβανόμενης της εμπορικής πώλησης, διαγραφής, αποπληρωμής προνομιούχων μετοχών/προνομιακών δανείων, πώλησης σε άλλον επενδυτή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, πώλησης σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό και πώλησης με δημόσια προσφορά, περιλαμβανομένης Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς·

8. ως «στοχευόμενη επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση στην οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει επενδυτής ή επενδυτικό κεφάλαιο.

Άρθρο 29

Ενισχύσεις με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου

1.  Καθεστώτα ενισχύσεων με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου υπέρ ΜΜΕ συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 8 του παρόντος άρθρου.

2.  Το μέτρο για τη χορήγηση επιχειρηματικών κεφαλαίων λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής σε επενδυτικό ταμείο ιδιωτικών συμμετοχών που λειτουργεί με το κίνητρο αναζήτησης του κέρδους και του οποίου η διαχείριση γίνεται με εμπορική προοπτική.

3.  Οι δόσεις της επένδυσης που πρόκειται να καταβάλει το επενδυτικό ταμείο δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. EUR ανά στοχευόμενη επιχείρηση για οποιαδήποτε περίοδο δώδεκα μηνών.

4.  Για τις ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές, καθώς και για τις μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε μη ενισχυόμενες περιοχές, το μέτρο επιχειρηματικού κεφαλαίου πρέπει να περιορίζεται στη χορήγηση προλειτουργικών κεφαλαίων, κεφαλαίων εκκίνησης ή/και κεφαλαίων επέκτασης. Για επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους που είναι εγκατεστημένες σε μη ενισχυόμενες περιοχές, το μέτρο κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου πρέπει να περιορίζεται στη χορήγηση προλειτουργικών κεφαλαίων ή/και κεφαλαίων εκκίνησης, με εξαίρεση τα κεφάλαια επέκτασης.

5.  Τουλάχιστον το 70 % του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού ταμείου επενδύεται σε στις στοχευόμενες ΜΜΕ με τη μορφή ιδίων και οιονεί ιδίων κεφαλαίων.

6.  Τουλάχιστον το 50 % της χρηματοδότησης των επενδυτικών ταμείων θα προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές. Στην περίπτωση επενδυτικών ταμείων που στοχεύουν αποκλειστικά ΜΜΕ σε ενισχυόμενες περιοχές τουλάχιστον το 30 %, της χρηματοδότησης θα προέρχεται από ιδιώτες επενδυτές.

7.  Για να διασφαλίζεται ότι το μέτρο κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου έχει ως κίνητρο την επίτευξη κέρδους, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) για κάθε επένδυση υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο, που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν, τις πωλήσεις και την ανάπτυξη της κερδοφορίας και καθορίζει την ex ante βιωσιμότητα του σχεδίου·και

β) υπάρχει σαφής και ρεαλιστική στρατηγική εξόδου για κάθε επένδυση.

8.  Για να διασφαλισθεί ότι η διαχείριση του επενδυτικού ταμείου γίνεται με γνώμονα την εμπορική προοπτική, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των επαγγελματιών διαχειριστών του ταμείου και των συμμετεχόντων σε αυτό, η οποία συνδέει την αμοιβή των πρώτων με τα αποτελέσματα και καθορίζει τους στόχους του ταμείου καθώς και το προτεινόμενο επενδυτικό χρονοδιάγραμμα, και

β) οι ιδιώτες επενδυτές να εκπροσωπούνται κατά τη λήψη αποφάσεων, π.χ. μέσω μιας επιτροπής επενδυτών ή μιας συμβουλευτικής επιτροπής, και

γ) να εφαρμόζονται βέλτιστες πρακτικές και κανονιστική εποπτεία στη διαχείριση των ταμείων.ΤΜΗΜΑ 7

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία

Άρθρο 30

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. ως «ερευνητικός οργανισμός» νοείται ένας φορέας, όπως πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης και η διάδοση των αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας· όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις δραστηριότητες αυτές, στη διάδοση των αποτελεσμάτων τους ή στη διδασκαλία· οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο οργανισμό, π.χ. με την ιδιότητά τους ως μετόχου ή ως μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα,

2. ως «βασική έρευνα» νοείται μια πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνεται κυρίως για την παραγωγή νέων γνώσεων σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων γεγονότων, χωρίς να προβλέπεται άμεση πρακτική εφαρμογή ή χρήση,

3. ως «βιομηχανική έρευνα» νοείται η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τη δημιουργία συστατικών στοιχείων πολύπλοκων συστημάτων, που είναι απαραίτητα για την βιομηχανική έρευνα, ιδιαίτερα για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών εξαιρουμένων των πρωτοτύπων,

4. ως «πειραματική ανάπτυξη» νοείται η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων για την παραγωγή σχεδίων και διατάξεων για νέα, τροποποιημένα ή βελτιωμένα προϊόντα, μεθόδους ή υπηρεσίες. Μπορεί να περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες με στόχο τον εννοιολογικό προσδιορισμό, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση νέων προϊόντων, μεθόδων και υπηρεσιών. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν την παραγωγή σχεδίων, τεχνικών σχεδίων και άλλης τεκμηρίωσης, εφόσον δεν προορίζονται για εμπορική χρήση.

Περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη πρωτοτύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμπορικά και πιλοτικών σχεδίων στις περιπτώσεις που τα πρωτότυπα συνιστούν κατ' ανάγκη το τελικό εμπορικό προϊόν και είναι υπερβολικά δαπανηρό να παραχθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς επίδειξης και έγκρισης. Στην περίπτωση μεταγενέστερης εμπορικής χρήσης σχεδίων επίδειξης ή πιλοτικών σχεδίων, τυχόν έσοδα από τέτοια χρήση πρέπει να αφαιρεθούν από το επιλέξιμο κόστος.

Η πειραματική παραγωγή και δοκιμή προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών είναι επίσης επιλέξιμες, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να μεταποιηθούν για βιομηχανικές εφαρμογές ή εμπορία.

Η πειραματική ανάπτυξη δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που επέρχονται κατά καιρούς σε προϊόντα, γραμμές παραγωγής, μεταποιητικές μεθόδους, υφιστάμενες υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, ακόμη και αν αυτές οι τροποποιήσεις αποτελούν, ενδεχομένως, βελτιώσεις·

5. ως «προσωπικό με υψηλή ειδίκευση» νοούνται οι ερευνητές, μηχανικοί, σχεδιαστές και υπεύθυνοι μάρκετινγκ που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική πείρα. Η κατοχή διδακτορικού μπορεί να θεωρηθεί σχετική επαγγελματική πείρα.

6. ως «απόσπαση» νοείται η προσωρινή απασχόληση προσωπικού από δικαιούχο ενίσχυσης κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου μετά την οποία το προσωπικό έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στον προηγούμενο εργοδότη του.

Άρθρο 31

Ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης

1.  Οι ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Το ενισχυόμενο μέρος του σχεδίου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ερευνητικές κατηγορίες:

α) βασική έρευνα,

β) βιομηχανική έρευνα,

γ) πειραματική ανάπτυξη.

Όταν ένα σχέδιο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες η καθεμιά από αυτές κρίνεται μεμονωμένα αν υπάγεται σε μια από τις κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται ανωτέρω, ή σε καμία από αυτές.

3.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

α) το 100 % των επιλέξιμων δαπανών για βασική έρευνα·

β) το 50 % των επιλέξιμων δαπανών για βιομηχανική έρευνα·

γ) το 25 % των επιλέξιμων δαπανών για πειραματική ανάπτυξη.

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης, ακόμη και στην περίπτωση σχεδίων συνεργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 β) i).

Στην περίπτωση ενισχύσεων για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που πραγματοποιούνται με συνεργασία μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, το σύνολο των ενισχύσεων που προέρχονται από άμεση κυβερνητική στήριξη σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και, εφόσον αποτελούν ενισχύσεις, των συνεισφορών δημόσιων ερευνητικών οργανισμών στο ίδιο σχέδιο, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο επιχείρηση.

4.  Η ένταση ενίσχυσης που καθορίζεται για βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στην παράγραφο 3 δύναται να αυξηθεί ως εξής:

α) αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ, η ένταση ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και 20 εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις· και

β) μπορούν να προστεθούν 15 εκατοστιαίες μονάδες, μέχρι ένταση ενίσχυσης 80 % των επιλέξιμων δαπανών κατ' ανώτατο όριο, εφόσον:

i) το σχέδιο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70 % των επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου συνεργασίας,

 το σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασία με τουλάχιστον μια ΜΜΕ ή διεξάγεται σε δύο, τουλάχιστον, διαφορετικά κράτη μέλη, ή

ii) το σχέδιο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός ερευνητικού οργανισμού και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 ο ερευνητικός οργανισμός αναλαμβάνει τουλάχιστον το 10 % των επιλέξιμων δαπανών· και

 ο ερευνητικός οργανισμός έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του ερευνητικού σχεδίου στο βαθμό που απορρέουν από την έρευνα που διεξήγαγε ο ίδιος· ή

iii) στην περίπτωση βιομηχανικής έρευνας, τα αποτελέσματα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως μέσω τεχνικών και επιστημονικών διαλέξεων ή μέσω της δημοσίευσής τους σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης με ελεύθερη πρόσβαση (βάσεις δεδομένων οι οποίες προσφέρουν σε όλους πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα ερευνητικά δεδομένα), ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Για τους σκοπούς των σημείων β) i) και ii) του πρώτου εδαφίου η υπεργολαβία δεν θεωρείται πραγματική συνεργασία.

5.  Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α) Δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).

β) Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο· αν τέτοια όργανα και εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του χρήσιμου βίου τους για το ερευνητικό σχέδιο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και οι οποίες υπολογίζονται με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική.

γ) Τα έξοδα για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το ερευνητικό σχέδιο· σχετικά με τα κτίρια, είναι επιλέξιμο μόνο το κόστος της απόσβεσης που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, με βάση κοινώς παραδεκτή λογιστική πρακτική· για τα γήπεδα, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εμπορικής μεταβίβασης ή οι όντως καταβληθείσες κεφαλαιουχικές δαπάνες·

δ) Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνικές γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή εκχωρήθηκαν από εξωτερικές πηγές στην τιμή της αγοράς, εφόσον η πράξη πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ανταγωνισμού και δεν υπάρχει στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης, καθώς και οι δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.

ε) Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που οφείλονται άμεσα στο ερευνητικό σχέδιο.

στ) Άλλες λειτουργικές δαπάνες, περιλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και παρόμοιων προϊόντων που είναι άμεσο αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας.

6.  Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης.

Άρθρο 32

Ενισχύσεις για μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας

1.  Οι ενισχύσεις για τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας για την προετοιμασία βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

α) για ΜΜΕ, το 75 % των επιλέξιμων δαπανών για μελέτες για την προετοιμασία δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και το 50 % των επιλέξιμων δαπανών για μελέτες για την προετοιμασία δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης·

β) για μεγάλες επιχειρήσεις, το 65 % των επιλέξιμων δαπανών για μελέτες για την προετοιμασία δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας και το 40 % των επιλέξιμων δαπανών για μελέτες για την προετοιμασία δραστηριοτήτων πειραματικής ανάπτυξης.

3.  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης.

Άρθρο 33

Ενισχύσεις για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

1.  Οι ενισχύσεις προς ΜΜΕ για τις δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει την ένταση για ενισχύσεις σε σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφοι 3 και 4, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που καταρχήν οδήγησαν στη σύσταση των υπόψη δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3.  Είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α) όλες οι δαπάνες που προηγούνται της απονομής του δικαιώματος στο πλαίσιο της αρχικής έννομης τάξης, περιλαμβανομένων των δαπανών κατάρτισης, υποβολής και διεκπεραίωσης της αίτησης, καθώς και των δαπανών ανανέωσης της αίτησης πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος·

β) οι δαπάνες μετάφρασης και άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απονομή ή την κατοχύρωση του δικαιώματος σε άλλες έννομες τάξεις·

γ) οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώματος κατά την επίσημη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόμενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν οι εν λόγω δαπάνες ανακύπτουν μετά την απονομή του δικαιώματος.

Άρθρο 34

Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας

1.  Οι ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης για προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου.

2.  Οι ενισχύσεις απευθύνονται προς όλους τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα.

3.  Οι πληροφορίες για την έρευνα και το σκοπό της δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο πριν από την έναρξη της έρευνας. Πρέπει να αναφέρονται οι ημερομηνίες κατά προσέγγιση για τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τη δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο, καθώς και αναφορά ότι τα αποτελέσματα θα διατίθενται δωρεάν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας διατίθενται στο Διαδίκτυο για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Οι εν λόγω πληροφορίες θα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο πριν από τη διαβίβασή τους στα μέλη οποιουδήποτε οργανισμού.

4.  Η ενίσχυση χορηγείται απευθείας στον ερευνητικό οργανισμό και δεν πρέπει να περιλαμβάνει την άμεση χορήγηση ενίσχυσης που δεν σχετίζεται με έρευνα σε εταιρεία που παράγει, επεξεργάζεται ή προωθεί αγροτικά προϊόντα, ούτε να παρέχει στήριξη τιμής σε παραγωγούς τέτοιων προϊόντων.

5.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.

6.  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 5.

7.  Οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη με αντικείμενο προϊόντα περιλαμβανόμενα στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης ΕΚ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθροι 30, 31 και 32 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 35

Ενισχύσεις σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις

1.  Οι ενισχύσεις προς νέες καινοτόμες επιχειρήσεις συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Ο δικαιούχος είναι μικρή επιχείρηση η οποία συστάθηκε λιγότερο από έξι έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης.

3.  Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης του δικαιούχου αντιπροσωπεύουν 15 % τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, σε τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης ή, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό, στον έλεγχο της τρέχουσας φορολογικής χρήσης, όπως πιστοποιείται από εξωτερικό ελεγκτή.

4.  Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 1 εκατ. EUR ανά επιχείρηση.

Ωστόσο, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ΕUR σε περιοχές επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και 1,25 εκατ. ΕUR σε περιοχές επιλέξιμες για την παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης.

5.  Ο δικαιούχος μπορεί να λάβει την ενίσχυση μόνον άπαξ κατά την περίοδο κατά την οποία πληροί τα κριτήρια της νέας καινοτόμου επιχείρησης.

Άρθρο 36

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας

1.  Οι ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και οι ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης της καινοτομίας συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2.  Ο δικαιούχος είναι ΜΜΕ·

3.  Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των 200 000 EUR ανά δικαιούχο και ανά τριετία·

4.  Ο πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Αν ο πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει εθνική ή ευρωπαϊκή πιστοποίηση, η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

5.  Ο δικαιούχος πρέπει να χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για να αγοράσει τις υπηρεσίες σε τιμές της αγοράς ή, αν ο πάροχος των υπηρεσιών είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, σε τιμές που να αντικατοπτρίζουν πλήρως το κόστος συν ένα λογικό περιθώριο.

6.  Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

α) για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας, δαπάνες συναφείς με: συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης, τεχνολογική συνδρομή, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας, εκπαίδευση, συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συμφωνίες σχετικά με άδειες εκμετάλλευσης, συμβουλές σχετικά με τη χρήση προτύπων.

β) για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας, δαπάνες συναφείς με: χώρους γραφείων, βάσεις δεδομένων, τράπεζες δεδομένων, έρευνα αγοράς, χρήση εργαστηρίου, σήμανση ποιότητας, δοκιμές και πιστοποίηση.

Άρθρο 37

Ενισχύσεις για το δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

1.  Οι ενισχύσεις για το δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης αποσπασμένου από ερευνητικό οργανισμό ή μεγάλη επιχείρηση σε ΜΜΕ συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου:

2.  Το αποσπασμένο προσωπικό δεν πρέπει να αντικαθιστά άλλο προσωπικό, αλλά να απασχολείται σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό στην επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση· πρέπει να έχει εργασθεί τουλάχιστον επί δύο έτη στον ερευνητικό οργανισμό ή τη μεγάλη επιχείρηση από όπου αποσπάται.

Το προσωπικό πρέπει να απασχολείται σε δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας εντός της ΜΜΕ που λαμβάνει την ενίσχυση.

3.  Η ένταση της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών, για ανώτατο όριο τριών ετών ανά επιχείρηση και ανά δανειζόμενο άτομο.

4.  Επιλέξιμες δαπάνες είναι όλες οι δαπάνες προσωπικού για το δανεισμό και την απασχόληση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης περιλαμβανομένων των δαπανών για τη χρησιμοποίηση πρακτορείου πρόσληψης, καθώς και για τη χορήγηση επιδόματος κινητικότητας στο εν λόγω προσωπικό.

5.  Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 26.ΤΜΗΜΑ 8

Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

Άρθρο 38

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. ως «ειδική επαγγελματική εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση που περιλαμβάνει διδασκαλία που αφορά άμεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή μελλοντική θέση του εργαζομένου στην επιχείρηση και παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τομείς απασχόλησης είτε είναι μεταβιβάσιμα σε περιορισμένο μόνον βαθμό,

2. ως «γενική επαγγελματική εκπαίδευση» νοείται η εκπαίδευση που περιλαμβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή μελλοντική θέση του εργαζομένου στην ενισχυόμενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα τα οποία είναι μεταβιβάσιμα σε άλλες επιχειρήσεις ή άλλους τομείς απασχόλησης. Η εκπαίδευση λογίζεται ως «γενική» π.χ. όταν:

α) οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις, ή όταν απευθύνεται σε εργαζομένους διαφορετικών επιχειρήσεων·

β) αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δημόσιους ή άλλους φορείς και οργανισμούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρμοδιότητες από το κράτος μέλος ή την Κοινότητα.

Άρθρο 39

Ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

1.  Οι ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

α) το 25 % των επιλέξιμων δαπανών για ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, και

β) το 60 % των επιλέξιμων δαπανών για γενική επαγγελματική εκπαίδευση.

Ωστόσο, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να αυξηθεί μέχρι το 80 % των επιλέξιμων δαπανών κατ' ανώτατο όριο, ως εξής:

α) κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες εφόσον η επαγγελματική εκπαίδευση απευθύνεται σε εργαζόμενους με αναπηρία ή σε εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση,

β) κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες εφόσον η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις.

Όταν η ενίσχυση αφορά τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, η έντασή της δύναται να ανέλθει στο 100 % των επιλέξιμων δαπανών, ανεξάρτητα από το αν αφορά ειδική ή γενική εκπαίδευση, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο εκπαιδευόμενος δεν αποτελεί ενεργό μέλος του πληρώματος αλλά πρέπει να είναι υπεράριθμος επί του πλοίου, και

β) η εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε πλοία εγγεγραμμένα σε κοινοτικά νηολόγια.

3.  Στις περιπτώσεις που το σχέδιο ενίσχυσης περιλαμβάνει τόσο ειδική όσο και γενική εκπαίδευση που δεν μπορούν να διαχωρισθούν μεταξύ τους για τον υπολογισμό της έντασης ενίσχυσης, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν η επαγγελματική εκπαίδευση έχει ειδικό ή γενικό χαρακτήρα, ισχύουν οι εντάσεις ενισχύσεων για ειδική επαγγελματική εκπαίδευση.

4.  Επιλέξιμες δαπάνες σχεδίων επαγγελματικής εκπαίδευσης:

α) κόστος προσωπικού εκπαιδευτών·

β) έξοδα μετακίνησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, περιλαμβανομένων των εξόδων διαμονής·

γ) λοιπές τρέχουσες δαπάνες, όπως υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το σχέδιο·

δ) αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το εκάστοτε σχέδιο εκπαίδευσης·

ε) κόστος υπηρεσιών καθοδήγησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το σχέδιο εκπαίδευσης·

στ) κόστος προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, πάγιες δαπάνες) μέχρι του ποσού των συνολικών λοιπών επιλέξιμων δαπανών που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε). Όσον αφορά το κόστος προσωπικού των εκπαιδευόμενων, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι πράγματι συμμετείχαν στην επαγγελματική εκπαίδευση αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ώρες παραγωγικής εργασίας.ΤΜΗΜΑ 9

Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία

Άρθρο 40

Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού

1.  Τα καθεστώτα ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.  Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι μισθολογικές δαπάνες για περίοδο 12 μηνών το πολύ από την πρόσληψη.

Εντούτοις, στις περιπτώσεις που ο υπόψη εργαζόμενος τελεί σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν οι μισθολογικές δαπάνες για μέγιστη περίοδο 24 μηνών μετά την πρόσληψη.

4.  Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έμειναν κενές μετά από εθελοντική αναχώρηση, αναπηρία, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, εθελοντική μείωση του χρόνου εργασίας ή νόμιμη απόλυση για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω περιορισμού των θέσεων εργασίας.

5.  Εκτός από την περίπτωση νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, ο εργαζόμενος σε μειονεκτική θέση δικαιούται να απασχοληθεί σε συνεχή βάση για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία περί συμβάσεων εργασίας ή στις ενδεχόμενες συλλογικές συμβάσεις του κράτους μέλους.

Εάν η περίοδος απασχόλησης είναι βραχύτερη των δώδεκα μηνών, ή κατά περίπτωση, εικοσιτεσσάρων μηνών, η ενίσχυση μειώνεται κατ' αναλογία χρόνου.

Άρθρο 41

Ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού

1.  Οι ενισχύσεις για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή επιδότησης μισθών συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.  Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι μισθολογικές δαπάνες για κάθε δεδομένη περίοδο απασχόλησης του ατόμου με αναπηρία.

4.  Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σε σχέση με τον μέσο όρο του δωδεκαμήνου που προηγήθηκε, η θέση ή οι θέσεις εργασίας πρέπει να έμειναν κενές μετά από εθελοντική αναχώρηση, αναπηρία, συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, εθελοντική μείωση του χρόνου εργασίας ή νόμιμη απόλυση για πειθαρχικούς λόγους και όχι λόγω περιορισμού των θέσεων εργασίας.

5.  Εκτός από την περίπτωση νόμιμης απόλυσης για πειθαρχικούς λόγους, ο εργαζόμενος σε μειονεκτική θέση δικαιούται να απασχοληθεί σε συνεχή βάση για την ελάχιστη περίοδο που προβλέπεται στην οικεία εθνική νομοθεσία ή στις ενδεχόμενες συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τις συμβάσεις εργασίας.

Εάν η περίοδος απασχόλησης είναι βραχύτερη των δώδεκα μηνών, η ενίσχυση μειώνεται κατ' αναλογία χρόνου.

Άρθρο 42

Ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία

1.  Οι ενισχύσεις για την αντιστάθμιση των επιπρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 της Συνθήκης και εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

2.  Η ένταση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 100 % των επιλέξιμων δαπανών.

3.  Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι δαπάνες, πλην των μισθολογικών δαπανών που καλύπτονται από το άρθρο 41, οι οποίες προστίθενται σε εκείνες τις οποίες θα πραγματοποιούσε η δικαιούχος επιχείρηση εάν απασχολούσε άτομα χωρίς αναπηρία, για την περίοδο κατά την οποία απασχολείται το άτομο με αναπηρία.

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

α) δαπάνες προσαρμογής του χώρου εργασίας·

β) δαπάνες απασχόλησης προσωπικού αποκλειστικά για την υποστήριξη των εργαζομένων με αναπηρία·

γ) δαπάνες προσαρμογής ή αγοράς εξοπλισμού, ή αγοράς και επικύρωσης λογισμικού προς χρήση από εργαζόμενους με αναπηρία, περιλαμβανομένων προσαρμοσμένων ή βοηθητικών τεχνολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες προστίθενται σε εκείνες τις οποίες θα πραγματοποιούσε ο δικαιούχος εάν απασχολούσε άτομα χωρίς αναπηρία·

δ) όταν ο δικαιούχος παρέχει προστατευόμενη εργασία, οι δαπάνες κατασκευής, εγκατάστασης ή επέκτασης του σχετικού χώρου εργασίας, καθώς και οποιεσδήποτε δαπάνες διοίκησης και μεταφοράς που απορρέουν άμεσα από την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1628/2006, καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/2001, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 44

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, με εξαίρεση το άρθρο 9.

2.  Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτόν αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 68/2001, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 είναι συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Οποιεσδήποτε άλλες ενισχύσεις χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι οποίες δεν πληρούν ούτε τους όρους που καθορίζονται σε αυτόν ούτε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε κάποιον από τους κανονισμούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, αξιολογούνται από την Επιτροπή με βάση τα σχετικά πλαίσια, κατευθυντήριες γραμμές και ανακοινώσεις.

3.  Στο τέλος της περιόδου ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα καθεστώτα ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει αυτού θα διατηρήσουν την απαλλαγή τους για μεταβατική περίοδο έξι μηνών, με εξαίρεση τα καθεστώτα ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα. Η απαλλαγή των καθεστώτων ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος των εγκεκριμένων χαρτών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

Άρθρο 45

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▼M1

Λήγει στις 30 Ιουνίου 2014.

▼B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμός των ΜΜΕ

Άρθρο 1

Επιχείρηση

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2

Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων

1.  Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια EUR ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια EUR.

2.  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια EUR.

3.  Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR.

Άρθρο 3

Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών

1.  «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 3.

2.  «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση).

Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση:

α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου («business angels») και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει 1 250 000 EUR·

β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·

δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια EUR και λιγότερο από 5 000 κατοίκους.

3.  «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις:

α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·

β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·

δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων.

Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.

Ως όμορη αγορά νοείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.

4.  Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού.

5.  Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 4

Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών και περίοδος αναφοράς

1.  Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς.

2.  Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

3.  Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Άρθρο 5

Ο αριθμός απασχολούμενων

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται:

α) οι μισθωτοί·

β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·

γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·

δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση.

Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6

Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1.  Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης.

2.  Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.

Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.

3.  Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Σ’ αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές τις συνεργαζόμενες, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4.  Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριών για τις ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης βάσει της διευρυμένης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που καθορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 4

1. Ενίσχυση υπέρ (επωνυμία της/των επιχείρησης (-ων) που λαμβάνει (-ουν) την ενίσχυση, ΜΜΕ ή μη):

2. Στοιχεία αναφοράς του καθεστώς ενισχύσεων (στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής για το υφιστάμενο καθεστώς ή τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων δυνάμει των οποίων χορηγείται η ενίσχυση):

3. Δημόσιος φορέας/φορείς που χορηγεί (-ούν) την ενίσχυση (επωνυμία και στοιχεία των φορέων αυτών):

4. Κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται το σχέδιο:

5. Είδος σχεδίου ή μέτρου:

6. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου ή του μέτρου:

7. Όπου ισχύει, επιλέξιμες δαπάνες (σε EUR):

8. Προεξοφλημένο ποσό της ενίσχυσης (ακαθάριστο), σε EUR:

9. Ένταση της ενίσχυσης (σε % ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης):

10. Όροι που συνοδεύουν την καταβολή της προτεινόμενης ενίσχυσης (εάν υπάρχουν):

11. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης του σχεδίου ή του μέτρου:

12. Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης:

Έντυπο για την υποβολή συνοπτικών πληροφοριών για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για μεγάλα επενδυτικά σχέδια βάσει της διευρυμένης υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων που καθορίζει το άρθρο 9 παράγραφος 4

1. Ενίσχυση προς (επωνυμία της επιχείρησης/των επιχειρήσεων που λαμβάνει(-ουν) την ενίσχυση).

2. Στοιχεία αναφοράς του καθεστώς ενισχύσεων (στοιχεία αναφοράς της Επιτροπής για το υφιστάμενο καθεστώς ή καθεστώτα ενισχύσεων δυνάμει των οποίων χορηγείται η ενίσχυση).

3. Δημόσιος φορέας/φορείς που χορηγεί(-ούν) την ενίσχυση (επωνυμία και στοιχεία των φορέων αυτών).

4. Κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.

5. Περιοχή (επίπεδο NUTS-3) στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση.

6. ΟΤΑ (πριν επίπεδο NUTS-5 και τώρα επίπεδο LAU 2) στον οποίο πραγματοποιείται η επένδυση.

7. Κατηγορία του σχεδίου/έργου (νέα εγκατάσταση, επέκταση υφιστάμενης εγκατάστασης, διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης εγκατάστασης σε νέα, πρόσθετα προϊόντα, θεμελιώδης αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υφιστάμενης εγκατάστασης).

8. Παραγόμενα προϊόντα ή παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει του επενδυτικού σχεδίου (βάσει της ονοματολογίας PRODCOM/NACE, ή της CPA για τα σχέδια στον τομέα των υπηρεσιών).

9. Σύντομη περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.

10. Προεξοφλημένες επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου (σε EUR).

11. Προεξοφλημένο ποσό της ενίσχυσης (ακαθάριστο), σε EUR.

12. Ποσοστό της ενίσχυσης (% ως ΑΙΕ).

13. Όροι που συνοδεύουν την καταβολή της προτεινόμενης ενίσχυσης (εφόσον υπάρχουν).

14. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών του σχεδίου.

15. Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Έντυπο για την υποβολή περιλήψεων πληροφοριών δυνάμει της υποχρεώσεως υποβολής αναφορών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:ΜΕΡΟΣ I

Στοιχεία αναφοράς της ενίσχυσης

(συμπληρώνεται από την Επιτροπή)

Κράτος μέλος

 

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

 

Περιφέρεια

Ονομασία της περιφέρειας

(NUTS) (1)

Καθεστώς περιφερειακής ενίσχυσης (2)

Χορηγούσα αρχή

Ονομασία

 

Διεύθυνση

 

Δικτυακός χώρος

 

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης

 

Εθνική νομική βάση

(παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης

 

Τύπος μέτρου

Καθεστώς

 

Ενίσχυση ad hoc

Ονομασία του δικαιούχου

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

 

Αριθμός καταχώρισης της Επιτροπής

Παράταση

 

Τροποποίηση

 

Διάρκεια (3)

Καθεστώς

από ηη/μμ/εε έως ηη/μμ/εε

Ημερομηνία χορήγησης (4)

Ενίσχυση ad hoc

ηη/μμ/εε

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την ενίσχυση

 

Περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς — Να διευκρινιστεί σύμφωνα με την NACE αναθ. 2. (5)

 

Κατηγορία δικαιούχου

ΜΜΕ

 

Μεγάλες επιχειρήσεις

 

Προϋπολογισμός

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος (6)

Εθνικό νόμισμα … (σε εκατ.)

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση (7)

Εθνικό νόμισμα … (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις (8)

Εθνικό νόμισμα … (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση

 

Επιδότηση επιτοκίου

 

Δάνειο

 

Εγγύηση/Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής (9)

 

Φορολογικό μέτρο

 

Κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου

 

Επιστρεπτέες προκαταβολές

 

Άλλα (να διευκρινιστούν)

 

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Παραπομπή(-ές):

Ποσό κοινοτικής χρηματοδότησης

Εθνικό νόμισμα … (σε εκατ.)

(1)   NUTS — Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων

(2)   Άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης, άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης μικτές περιφέρειες, περιφέρειες που δεν είναι επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις.

(3)   Περίοδος κατά την οποία η χορηγούσα αρχή μπορεί να δεσμευθεί για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

(4)   Η ενίσχυση θεωρείται ότι χορηγείται κατά τη χρονική στιγμή της απονομής στο δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό καθεστώς.

(5)   NACE αναθ.2 — στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(6)   Εάν πρόκειται για καθεστώς ενισχύσεων: Αναφέρεται το ετήσιο συνολικό ύψος του προβλεπόμενου από το καθεστώς προϋπολογισμού ή οι εκτιμώμενες ετήσιες απώλειες φορολογικών εσόδων για όλα τα μέσα ενισχύσεων που προβλέπονται στο καθεστώς.

(7)   Σε περίπτωση χορήγησης ενίσχυσης ad hoc: να αναφέρεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης/η συνολική απώλεια φόρου.

(8)   Για τις εγγυήσεις, να αναφέρεται το (ανώτατο) ποσό των εγγυημένων δανείων.

(9)   Κατά περίπτωση, παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού.ΜΕΡΟΣ II

Γενικοί στόχοι (κατάλογος)

Στόχοι (κατάλογος)

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε εθνικό νόμισμα

ΜΜΕ — πριμοδοτήσεις σε %

Ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για επενδύσεις και απασχόληση (1)

(άρθρο 13)

Καθεστώς

… %

 

Ενίσχυση ad hoc (άρθρο 13 παρ. 1.)

… %

 

Ενισχύσεις προς νέες μικρές επιχειρήσεις

(άρθρο 14)

 

… %

 

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για επενδύσεις και απασχόληση (άρθρο 15)

 

… %

 

Ενισχύσεις για μικρές επιχειρήσεις ιδρυόμενες από γυναίκες επιχειρηματίες (άρθρο 16)

 

… %

 

Ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρα 17-25)

Επενδυτική ενίσχυση προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση κοινοτικών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 18)

Αναφέρατε παραπομπή στο συγκεκριμένο πρότυπο

… %

 

Ενίσχυση για την απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν τον βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων (άρθρο 19)

… %

 

Ενίσχυση προς ΜΜΕ για την πρόωρη προσαρμογή στα μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα

(άρθρο 20)

… %

 

Περιβαλλοντικές επενδυτικές ενισχύσεις σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (άρθρο 21)

… %

 

Περιβαλλοντική επενδυτική ενίσχυση για συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (άρθρο 22)

… %

 

Περιβαλλοντική επενδυτική ενίσχυση για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

(άρθρο 23)

… %

 

Ενίσχυση για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

(άρθρο 24)

… %

 

Ενισχύσεις με τη μορφή μειώσεων περιβαλλοντικών φόρων (άρθρο 25)

… εθνικό νόμισμα

 

Ενίσχυση για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ και συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρα 26-27)

Ενίσχυση για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 26)

… %

 

Ενίσχυση για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 27)

… %

 

Ενίσχυση με μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων (άρθρα 28-29)

 

… εθνικό νόμισμα

 

Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία (άρθρα 30-37)

Ενίσχυση για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης

(άρθρο 31)

Βασική έρευνα

[άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. α)]

… %

 

Βιομηχανική έρευνα

[άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. β)]

… %

 

Πειραματική ανάπτυξη [άρθρο 31 παρ. 2 στοιχ. γ)]

… %

 

Ενίσχυση για τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας (άρθρο 32)

… %

 

Ενίσχυση για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ

(άρθρο 33)

… %

 

Ενίσχυση για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (άρθρο 34)

… %

 

Ενίσχυση για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (άρθρο 35)

… εθνικό νόμισμα

 

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και ενισχύσεις για υπηρεσίες στήριξης καινοτομίας

(άρθρο 36)

… εθνικό νόμισμα

 

Ενισχύσεις για το δανεισμό προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

(άρθρο 37)

… εθνικό νόμισμα

 

Ενίσχυση κατάρτισης

(άρθρα 38-39)

Ειδική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 1)

… %

 

Γενική κατάρτιση (άρθρο 38 παρ. 2)

… %

 

Ενίσχυση για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και για εργαζόμενους με αναπηρία

(άρθρα 40-42)

Ενίσχυση για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο 40)

… %

 

Ενίσχυση για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία με τη μορφή επιδότησης μισθού (άρθρο 41)

… %

 

Ενίσχυση για την αντιστάθμιση των πρόσθετων δαπανών που συνεπάγεται η απασχόληση ατόμων με αναπηρία (άρθρο 42)

… %

 

(1)   Στην περίπτωση ad hoc περιφερειακής ενίσχυσης για τη συμπλήρωση ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο καθεστώτος (-ώτων) ενίσχυσης, να αναφέρεται τόσο η ένταση της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος όσο και η ένταση της ενίσχυσης ad hoc.( 1 ) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ C 210 της 8.9.2007, σ. 14.

( 3 ) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006 (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 85).

( 4 ) ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22.

( 5 ) ΕΕ C 235 της 21.8.2001, σ. 3.

( 6 ) ΕΕ C 194 της 18.8.2006, σ. 2.

( 7 ) ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1.

( 8 ) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 20. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006.

( 9 ) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/2006.

( 10 ) ΕΕ L 302 της 1.11.2006, σ. 29.

( 11 ) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.

( 12 ) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.

( 13 ) ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1.

( 14 ) ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13.

( 15 ) ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

( 16 ) ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 3.

( 17 ) ΕΕ L 205 της 2.8.2002, σ. 1. κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

( 18 ) ΕΕ C 260 της 28.10.2006, σ. 7.

( 19 ) ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

( 20 ) ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6.

( 21 ) ΕΕ C 155 της 20.6.2008, σ. 10.

( 22 ) ΕΕ L 283 της 31.10.2003, σ. 51. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/75/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 100).

( 23 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.

( 24 ) ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

( 25 ) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

( 26 ) ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 5.

( 27 ) ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.

( 28 ) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

( 29 ) ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ. 1.

( 30 ) ΕΕ L 24 της 29.1.2008, σ. 8.

( 31 ) COM(2008) 19 τελικό.

( 32 ) ΕΕ L 52 της 21.2.2004, σ. 50.

( 33 ) ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 183.