2008D0312 — EL — 17.04.2008 — 000.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2008

περί καθορισμού του τυποποιημένου εγγράφου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων που αναφέρεται στην οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 793]

(2008/312/Ευρατόμ)

(ΕΕ L 107, 17.4.2008, p.32)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 343, 23.12.2011, σ. 149  (312/2008)
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Μαρτίου 2008

περί καθορισμού του τυποποιημένου εγγράφου για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων που αναφέρεται στην οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 793]

(2008/312/Ευρατόμ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2,

Κατόπιν γνωμοδότησης της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει νέο τυποποιημένο έγγραφο προς χρήση κατά τις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.

(2)

Το νέο τυποποιημένο έγγραφο πρέπει να εφαρμόζεται στις αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και στις εισαγωγές στην Κοινότητα και στις εξαγωγές από αυτήν και στις διαμετακομίσεις μέσω αυτής από τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη χώρα ραδιενεργών αποβλήτων/αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 21,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Το συνημμένο στο παράρτημα τυποποιημένο έγγραφο χρησιμοποιείται για κάθε αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων μεταξύ των κρατών μελών καθώς και προς την Κοινότητα και εκτός και μέσω αυτής, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.

Άρθρο 2

Το τυποποιημένο έγγραφο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, στο μορφότυπο που προβλέπεται από την Επιτροπή.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση το αργότερο έως την 25η Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 4

Η απόφαση 93/552/Ευρατόμ της Επιτροπής ( 2 ) καταργείται.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τυποποιημένο έγγραφο για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου

(Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου)

Γενικές σημειώσεις

Τμήματα A-1 έως A-6: συμπληρώνονται για αποστολές ραδιενεργών αποβλήτων.

Τμήματα B-1 έως B-6: συμπληρώνονται για αποστολές αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένων αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων που προορίζονται για τελική διάθεση και όσων έχουν χαρακτηριστεί απόβλητα).

Τμήμα A-1 ή B-1 (αίτηση αδειοδότησης αποστολών): συμπληρώνεται από τον αιτούντα, ο οποίος —ανάλογα με τον τύπο της αποστολής— είναι ο ακόλουθος:

 ο κάτοχος στην περίπτωση αποστολής μεταξύ κρατών μελών (τύπος MM) ή εξαγωγής από την Κοινότητα σε τρίτη χώρα (τύπος ME),

 ο παραλήπτης στην περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα από τρίτη χώρα (τύπος IM),

 το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή στο κράτος μέλος από το οποίο εισέρχονται στην Κοινότητα τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα στην περίπτωση διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας (τύπος TT).

Τμήμα A-2 ή B-2 (βεβαίωση παραλαβής της αίτησης): συμπληρώνεται από τις οικείες αρμόδιες αρχές, οι οποίες —ανάλογα με τον τύπο της αποστολής— είναι οι αρμόδιες αρχές

 προέλευσης, στην περίπτωση αποστολής τύπου MM ή ME,

 προορισμού, στην περίπτωση αποστολής τύπου IM,

 όπου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα, στην περίπτωση αποστολής τύπου TT

και όλες οι αρμόδιες αρχές τυχόν κρατών μελών διαμετακόμισης.

Τμήμα A-3 ή B-3 (άρνηση ή συναίνεση): συμπληρώνεται από όλες τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Τμήμα A-4α/A-4β ή B-4α/B-4β (αδειοδότηση ή άρνηση αποστολής): συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την αδειοδότηση, η οποία —ανάλογα με τον τύπο της αποστολής— είναι η αρμόδια αρχή

 του κράτους μέλους προέλευσης, στην περίπτωση αποστολής τύπου MM και ME,

 του κράτους μέλους προορισμού, στην περίπτωση αποστολής τύπου IM, ή

 του πρώτου κράτους μέλους διαμετακόμισης όπου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα, στην περίπτωση αποστολής τύπου TT.

Τμήμα A-5 ή B-5 (περιγραφή του φορτίου/κατάλογος συσκευασιών): συμπληρώνεται από τον αιτούντα που αναφέρεται στο τμήμα A-1 ή B-1.

Τμήμα A-6 ή B-6 (βεβαίωση παραλαβής αποστολής): συμπληρώνεται από τον παραλήπτη (στην περίπτωση αποστολής τύπου MM και IM) ή τον κάτοχο (στην περίπτωση αποστολής τύπου ME) ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή (στην περίπτωση αποστολής τύπου TT).

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-1Αίτηση για αδειοδότηση αποστολής (αποστολών) ραδιενεργών αποβλήτων1.Τύπος της αποστολής (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):Τύπος MM: Αποστολή μεταξύ κρατών μελών (μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών)Τύπος IM: Εισαγωγή στην ΚοινότηταΤύπος ME: Εξαγωγή εκτός ΚοινότηταςΤύπος TT: Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας2.Αίτηση για αδειοδότηση (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):μοναδικής αποστολήςΠροβλεπόμενη περίοδος εκτέλεσης:πολλών αποστολών: πλήθος (προβλεπόμενο)Προβλεπόμενη περίοδος εκτέλεσης:3.Άνευ αντικειμένου.Τύπος αποστολής(-ών) MM μέσω μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών:Συνοριακός σταθμός εξόδου από την Κοινότητα (*):Συνοριακός σταθμός εισόδου σε τρίτη χώρα (*) (πρώτη χώρα διέλευσης):Συνοριακός σταθμός εξόδου από τρίτη χώρα (*) (τελευταία χώρα διέλευσης):Συνοριακός σταθμός επανεισόδου στην Κοινότητα (*):(*) Αυτοί οι συνοριακοί σταθμοί πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλες τις αποστολές που καλύπτονται από την αίτηση, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.4.Αιτών (επωνυμία):κάτοχος (για τους τύπους MM, ME)παραλήπτης (για τον τύπο IM)άλλος (για τον τύπο TT), να προσδιοριστεί:Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα5.Τοποθεσία όπου φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα πριν την αποστολή (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα6.Παραλήπτης (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα7.Τοποθεσία όπου φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα μετά την αποστολή (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα

8.Φύση των ραδιενεργών αποβλήτων:Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):στερεά, υγρά, αέρια, άλλα (π.χ. σχάσιμα, χαμηλής διασποράς, …), να προσδιοριστεί:Βασικά ραδιονουκλεΐδια:Ανώτατη ραδιενέργεια α: ανά αποστολή (GBq) ανά συσκευασία (GBq)Ανώτατη ραδιενέργεια β/γ: ανά αποστολή (GBq) ανά συσκευασία (GBq)Συνολική ραδιενέργεια α (GBq):Συνολική ραδιενέργεια β/γ (GBq):(Οι τιμές αυτές είναι εκτιμήσεις, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά πολλές αποστολές)9.Συνολικό πλήθος συσκευασιών:Συνολική καθαρή μάζα της αποστολής (kg):Συνολική μεικτή μάζα της αποστολής (kg):(Οι τιμές αυτές είναι εκτιμήσεις, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά πολλές αποστολές)Περιγραφή της παρτίδας:πλαστικές σακούλες, μεταλλικά βαρέλια (m3): , εμπορευματοκιβώτια ISO (m3): , άλλο, να προσδιοριστείΕίδος συσκευασίας (1) (εάν είναι γνωστό):Τρόποι ταυτοποίησης των συσκευασιών (αν χρησιμοποιείται επισήμανση, να επισυναφθούν παραδείγματα):(1) Σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών, έκδοση 2005, απαιτήσεις ασφαλείας TS-R-1, ΔΟΑΕ, Βιέννη, 2005.10.Τύπος δραστηριότητας από την οποία δημιουργούνται ραδιενεργά απόβλητα (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):ιατρική, έρευνα, (μη πυρηνική) βιομηχανία, πυρηνική βιομηχανία, άλλη δραστηριότητα (να προσδιοριστεί):11.Σκοπός της αποστολής:επιστροφή ραδιενεργών αποβλήτων που προέκυψαν από την (ανα)κατεργασία ή επανεπεξεργασία αναλωμένων πυρηνικών καυσίμωνεπιστροφή ραδιενεργών αποβλήτων μετά από κατεργασία ραδιενεργών αποβλήτωνεπεξεργασία, π.χ. (επανα)συσκευασία, σταθεροποίηση, μείωση όγκουενδιάμεση αποθήκευσηεπιστροφή ραδιενεργών αποβλήτων μετά από ενδιάμεση αποθήκευσηοριστική διάθεσηάλλοι σκοποί (να προσδιοριστεί):

13.Κατάλογος, κατά σειρά, των χωρών τις οποίες αφορά η αποστολή (πρώτη είναι η χώρα του κατόχου των ραδιενεργών αποβλήτων, τελευταία η χώρα προορισμού)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ:1. ζητώ άδεια για την πραγματοποίηση της (των) αποστολής(-ών) ραδιενεργών αποβλήτων που περιγράφεται(-ονται) παραπάνω,και2. βεβαιώνω με την παρούσα ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ορθές εξ όσων γνωρίζω και ότι η (οι) αποστολή(-ές) θα πραγματοποιηθεί(-ούν) σύμφωνα με όλες τις οικείες νομικές διατάξεις,και3. (*) (εάν πρόκειται για αποστολή τύπου MM ή ME) αναλαμβάνω να παραλάβω εκ νέου τα ραδιενεργά απόβλητα εάν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η αποστολή ή να τηρηθούν οι όροι αποστολής,ή(*) (εάν πρόκειται για αποστολή τύπου IM ή TT) επισυνάπτω αποδεικτικά στοιχεία ότι ο παραλήπτης έχει συνάψει συμφωνία με τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα κάτοχο των ραδιενεργών αποβλήτων, η οποία έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και προβλέπει ότι ο κάτοχος στην τρίτη χώρα θα παραλάβει εκ νέου τα ραδιενεργά απόβλητα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί (να πραγματοποιηθούν) η αποστολή (οι αποστολές) ή να τηρηθούν οι όροι αποστολής, εκτός εάν είναι δυνατόν να επιτευχθεί άλλος ασφαλής διακανονισμός.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-2Βεβαίωση παραλαβής αίτησης για αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων — Αίτημα για ελλείπουσες πληροφορίες15.Επωνυμία της αρμόδιας αρχής για την αδειοδότηση:Κράτος μέλος:προέλευσης (1), προορισμού (2), όπου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα (3)Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./καΗμερομηνία παραλαβής/καταχώρισης: (ηη/μμ/εεεε)(1) Σε περίπτωση αποστολής τύπου MM ή τύπου ME.(2) Σε περίπτωση αποστολής τύπου IM.(3) Σε περίπτωση αποστολής τύπου TT.16.Επωνυμία της οικείας αρμόδιας αρχής:Κράτος μέλος ή χώρα (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο) προορισμού, διαμετακόμισης, όπου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα, ή προέλευσης (1):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα(1) Δεν απαιτείται από την οδηγία· προαιρετικά είναι δυνατόν να ζητηθεί η γνώμη της χώρας προέλευσης για αποστολές τύπου ΤΤ και ΙΜ.17.Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ, θεωρώ ότι η αίτηση της (ηη/μμ/εεεε), που παραλήφθηκε στις (ηη/μμ/εεεε)α) (*) δεν έχει συμπληρωθεί δεόντως και ζητώ τις ακόλουθες ελλείπουσες πληροφορίες:[Να επισυναφθεί πλήρης κατάλογος ελλειπουσών πληροφοριών (σημεία) εάν ο χώρος δεν επαρκεί](Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)β) (*) έχει συμπληρωθεί δεόντως και βεβαιώνω την παραλαβή της.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-3Άρνηση ή συναίνεση από την οικεία αρμόδια αρχή σχετικά με αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων18.Επωνυμία της οικείας αρμόδιας αρχής:Κράτος μέλος ή χώρα (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο και να συμπληρωθεί ανάλογα):προέλευσης (1), προορισμού (2), διαμετακόμισης (3):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα(1) Δεν απαιτείται από την οδηγία· προαιρετικά είναι δυνατόν να ζητηθεί η γνώμη της χώρας προέλευσης για αποστολές τύπου ΤΤ και ΙΜ.(2) Σε περίπτωση αποστολής τύπου MM ή ME.(3) Σε περίπτωση αποστολής MM, IM, ME ή TT, η οποία αφορά ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διαμετακόμισης.19.(*) Γενική προθεσμία για αυτόματη έγκριση (ηη/μμ/εεεε)(*) Αίτημα για παράταση της προθεσμίας κατά λιγότερο από ένα μήνα, με καταληκτική ημερομηνία αυτόματης έγκρισης την: (ηη/μμ/εεεε)(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.20.Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ:(*) αρνούμαι τη συναίνεση για τους ακόλουθους λόγους (εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί πλήρης αιτιολόγηση):(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) συναινώ υπό τους ακόλουθους όρους (εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί πλήρης κατάλογος):(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-4αΑδειοδότηση αποστολής ραδιενεργών αποβλήτων21.Επωνυμία της αρμόδιας αρχής για την αδειοδότηση της αποστολής:Κράτος μέλος (να συμπληρωθεί και να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):προέλευσης, προορισμού ή από το οποίο εισέρχονται στην Κοινότητα τα απόβληταΔιεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα22.Κατάλογος κατά σειρά των συναινέσεων ή/και των αρνήσεων από τις χώρες που αφορά η αποστολήΚράτος μέλος ή χώραΧορηγήθηκε συναίνεσηΚατάλογος τυχόν όρων για συναίνεσηΠαραπομπή σε συνημμένα1.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)2.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)3.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)4.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)5.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)6.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)7.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)8.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.23.Η απόφαση λήφθηκε και καταγράφηκε στο παρόν τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ (1).Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων χωρών έχουν ενημερωθεί ότιη μοναδική αποστολή (*)πολλές αποστολές (*)ραδιενεργών αποβλήτων όπως περιγράφονται στο Τμήμα A-1, έχει/έχουνΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙΗμερομηνία λήξης ισχύος της άδειας: (ηη/μμ/εεεε)(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.(1) Η αδειοδότηση αυτή ουδόλως περιορίζει την ευθύνη του κατόχου, του μεταφορέα, του ιδιοκτήτη, του παραλήπτη ή οποιαδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου εμπλέκεται στην αποστολή.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-4βΆρνηση συναίνεσης σχετικά με αποστολή (αποστολές) ραδιενεργών αποβλήτων24.Επωνυμία της αρμόδιας αρχής για την έκδοση άρνησης συναίνεσης σχετικά με αποστολή:Κράτος μέλος (να συμπληρωθεί και να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο, αναλόγως):προέλευσης, προορισμού διαμετακόμισης, ή από το οποίο εισέρχονται στην Κοινότητα τα απόβληταΔιεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα25.Κατάλογος κατά σειρά των συναινέσεων ή/και των αρνήσεων από τις χώρες που αφορά η αποστολήΚράτος μέλος ή χώραΧορηγήθηκε συναίνεσηΚατάλογος τυχόν όρων για συναίνεσηΠαραπομπή σε συνημμένα1.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)2.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)3.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)4.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)5.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)6.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)7.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)8.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)Η απόφαση λήφθηκε και καταγράφηκε στο παρόν τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων χωρών έχουν ενημερωθεί ότιη μοναδική αποστολή (*)πολλές αποστολές (*)ραδιενεργών αποβλήτων όπως περιγράφονται στο τμήμα A-1, έχει/έχουνΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-5Περιγραφή παρτίδας ραδιενεργών αποβλήτων και κατάλογος συσκευασιών26.Αιτών (επωνυμία):κάτοχος, παραλήπτης, άλλος, να προσδιοριστείΔιεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα27.Ημερομηνία λήξης της άδειας: (ηη/μμ/εεεε), που καλύπτειμοναδική αποστολή, ήπολλές αποστολές, αύξων αριθμός της αποστολής:28.Φύση των ραδιενεργών αποβλήτωνΦυσικοχημικά χαρακτηριστικά (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):στερεά,υγρά,αέρια,άλλα (π.χ. σχάσιμα, χαμηλής διασποράς), να προσδιοριστείΒασικά ραδιονουκλεΐδια:Ανώτατη ραδιενέργεια α ανά συσκευασία (GBq):Ανώτατη ραδιενέργεια β/γ ανά συσκευασία (GBq):Συνολική ραδιενέργεια α (GBq):Συνολική ραδιενέργεια β/γ (GBq):29.(*) Αριθμός ταυτοποίησης(*) Τύπος (1)(*) Μεικτή μάζα (kg)(*) Καθαρή μάζα (kg)(*) Ραδιενέργεια (GBq)Συνολικό πλήθος:Σύνολο/τύπο:Σύνολο:Σύνολο:Σύνολο:(*) Να συμπληρωθεί για κάθε συσκευασία. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί χωριστός κατάλογος.(1) Σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών, έκδοση 2005, απαιτήσεις ασφαλείας TS-R-1, ΔΟΑΕ, Βιέννη, 2005.30.Ημερομηνία αναχώρησης της αποστολής: (ηη/μμ/εεεε)Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα (και στο συνημμένο κατάλογο εγγράφων) είναι ορθές εξ όσων γνωρίζω.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ A-6Βεβαίωση παραλαβής ραδιενεργών αποβλήτων31.Παραλήπτης (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα32.Τοποθεσία όπου φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα μετά την αποστολή (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα33.Αδειοδότηση για (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):μοναδική αποστολή τύπου MM ή IM,μοναδική αποστολή τύπου ME ή TTπολλές αποστολές τύπου MM ή IM, αύξων αριθμός της αποστολής: Η τελευταία αποστολή καλύπτεται από την άδεια: ναι όχιπολλές αποστολές τύπου ME ή TT, αύξων αριθμός της αποστολής: Η τελευταία αποστολή καλύπτεται από την άδεια: ναι όχι34.Άνευ αντικειμένου.Αποστολές τύπου ME ή TT (το στοιχείο αυτό επιτρέπεται να αντικατασταθεί από χωριστή δήλωση, να συμπληρωθεί παραπομπή σε συνημμένο):Συνοριακός σταθμός εισόδου στην τρίτη χώρα προορισμού ή διαμετακόμισης:Τρίτη χώρα:Συνοριακός σταθμός:35.Ανάλογα με τον τύπο της αποστολής, ο παραλήπτης οφείλει να στείλει τη βεβαίωση παραλαβής συνοδευόμενη από το τμήμα A-5:τύπος MM ή IM: στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού,τύπος ME ή TT: στον αιτούντα (τύπος ME: στον κάτοχο, τύπος TT: στον αρμόδιο για την αποστολή στο κράτος μέλος από το οποίο εισέρχονται τα απόβλητα στην Κοινότητα) που αναφέρεται στο σημείο 4 (τμήμα A-1).Ημερομηνία παραλαβής των ραδιενεργών αποβλήτων: (ηη/μμ/εεεε)Ημερομηνία διαβίβασης της βεβαίωσης παραλαβής: (ηη/μμ/εεεε)Ο παραλήπτης, βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα (και στο συνημμένο κατάλογο) είναι ορθές εξ όσων γνωρίζω.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)

36.Άνευ αντικειμένου.Αποστολές τύπου ME ή TT: ο αιτών διαβιβάζει τη βεβαίωση παραλαβής και, κατά περίπτωση, τη δήλωση του παραλήπτη στην αρχή που εξέδωσε την άδεια.1. Παραλήπτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να βεβαιώσει την παραλαβή ραδιενεργών αποβλήτων με δήλωση ή πιστοποιητικό όπου αναφέρονται τουλάχιστον οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στα σημεία 31 έως 36.2. Η αρμόδια αρχή η οποία είναι ο αποδέκτης της αρχικής βεβαίωσης παραλαβής οφείλει να αποστείλει αντίγραφά της στις άλλες αρμόδιες αρχές.3. Τα πρωτότυπα των τμημάτων A-5 και A-6 πρέπει να αποσταλούν τελικώς στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια.4. Για αποστολές μεταξύ κρατών μελών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ή του κράτους μέλους όπου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα αποστέλλει αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής στον κάτοχο.Ημερομηνία διαβίβασης της βεβαίωσης παραλαβής (συνοδευόμενη από το τμήμα A-5):(ηη/μμ/εεεε)Συνοριακός σταθμός εξόδου από την Κοινότητα:Χώρα:Συνοριακός σταθμός:(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή του αιτούντος)

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-1Αίτηση για αδειοδότηση αποστολής (αποστολών) αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων1.Τύπος της αποστολής (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):Τύπος MM: Αποστολή μεταξύ κρατών μελών (μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών)Τύπος IM: Εισαγωγή στην ΚοινότηταΤύπος ME: Εξαγωγή εκτός ΚοινότηταςΤύπος TT: Διαμετακόμιση μέσω της Κοινότητας2.Αίτηση για αδειοδότηση (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):μοναδικής αποστολήςΠροβλεπόμενη περίοδος εκτέλεσης:πολλών αποστολών: πλήθος (προβλεπόμενο)Προβλεπόμενη περίοδος εκτέλεσης:3.Άνευ αντικειμένου.Αποστολή(-ές) τύπου MM μέσω μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών:Συνοριακός σταθμός εξόδου από την Κοινότητα (*):Συνοριακός σταθμός εισόδου σε τρίτη χώρα (*) (πρώτη χώρα διέλευσης):Συνοριακός σταθμός εξόδου από τρίτη χώρα (*) (τελευταία χώρα διέλευσης):Συνοριακός σταθμός επανεισόδου στην Κοινότητα (*):(*) Αυτοί οι συνοριακοί σταθμοί πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλες τις αποστολές που καλύπτονται από την αίτηση, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.4.Αιτών (επωνυμία):κάτοχος (για τους τύπους MM, ME),παραλήπτης (για τον τύπο IM),άλλος (για τον τύπο TT), να προσδιοριστείΔιεύθυνση:Ταχ. κώδικαςΠόληΧώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα5.Τοποθεσία όπου φυλάσσονται τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα πριν την αποστολή (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα6.Παραλήπτης (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα7.Τοποθεσία όπου φυλάσσονται τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα μετά την αποστολή:Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα

8.Τύπος αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων:μεταλλικό ουράνιο,διοξείδιο του ουρανίου,μεικτό οξείδιο (MOX),άλλο, να προσδιοριστείΑρχική περιεκτικότητα σε σχάσιμο υλικό:ουράνιο-235 (μέγιστος εμπλουτισμός %)MOX (ονομαστικός εμπλουτισμός με ουράνιο %)(ανώτατη περιεκτικότητα σε πλουτώνιο %)άλλη, να προσδιοριστείΒαθμός ανάλωσης καυσίμου (μέσος όρος ή τυπική κλίμακα τιμών): MWημέρες/teHM9.Συνολικό πλήθος συσκευασιών (π.χ. δοχεία, …):Συνολικό πλήθος συστοιχιών/δεσμών/στοιχείων/ράβδων (να προσδιοριστεί):Συνολική καθαρή μάζα (kg):Συνολική μεικτή μάζα (kg):(Οι τιμές αυτές είναι εκτιμήσεις, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά πολλές αποστολές)Περιγραφή της παρτίδας (π.χ. δοχεία):Τύπος συσκευασίας (1) (εάν είναι γνωστό):Μέγιστο περιεχόμενο αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων ανά συσκευασία (kg):Τρόποι ταυτοποίησης των συσκευασιών (αν χρησιμοποιείται επισήμανση, να επισυναφθούν παραδείγματα):(1) Σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών, έκδοση 2005, απαιτήσεις ασφαλείας TS-R-1, ΔΟΑΕ, Βιέννη, 2005.10.Τύπος δραστηριότητας από την οποία δημιουργούνται τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):έρευνα, εμπορική ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια, άλλη δραστηριότητα (να προσδιοριστεί)11.Σκοπός της αποστολής των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων:(ανα)κατεργασία ή επανεπεξεργασίαενδιάμεση αποθήκευσηεπιστροφή μετά από ενδιάμεση αποθήκευσηοριστική διάθεσηάλλος σκοπός (να προσδιοριστεί):

13.Κατάλογος, κατά σειρά, των χωρών τις οποίες αφορά η αποστολή (πρώτη είναι η χώρα του κατόχου των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, τελευταία η χώρα προορισμού)1.3.5.7.2.4.6.8.14.Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ:1. ζητώ άδεια για την πραγματοποίηση της (των) αποστολής(-ών) αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων που περιγράφεται(-ονται) παραπάνω,και2. βεβαιώνω με την παρούσα ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ορθές εξ όσων γνωρίζω και ότι η (οι) αποστολή(-ές) θα πραγματοποιηθεί(-ούν) σύμφωνα με όλες τις οικείες νομικές διατάξεις,και3. (*) (εάν πρόκειται για αποστολή τύπου MM ή ME) αναλαμβάνω να παραλάβω εκ νέου τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα εάν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η αποστολή ή να τηρηθούν οι όροι αποστολής,ή(*) (εάν πρόκειται για αποστολή τύπου IM ή TT) επισυνάπτω αποδεικτικά στοιχεία ότι ο παραλήπτης έχει συνάψει συμφωνία με τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα κάτοχο των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, η οποία έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και προβλέπει ότι ο κάτοχος στην τρίτη χώρα θα παραλάβει εκ νέου αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα, εφόσον δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί (να πραγματοποιηθούν) η αποστολή (οι αποστολές) ή να τηρηθούν οι όροι αποστολής.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-2Βεβαίωση παραλαβής αίτησης για αποστολή (αποστολές) αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων — Αίτημα για ελλείπουσες πληροφορίες15.Επωνυμία της αρμόδιας αρχής για την αδειοδότηση:Κράτος μέλος:προέλευσης (1), προορισμού (2), ή όπου τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα εισέρχονται για πρώτη φορά στην Κοινότητα (3)Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./καΗμερομηνία παραλαβής/καταχώρισης: (ηη/μμ/εεεε)(1) Σε περίπτωση αποστολής τύπου MM ή τύπου ME.(2) Σε περίπτωση αποστολής τύπου IM.(3) Σε περίπτωση αποστολής τύπου IM ή TT.16.Επωνυμία της οικείας αρμόδιας αρχής:Κράτος μέλος ή χώρα (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο) προορισμού, διαμετακόμισης, όπου η αποστολή εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κοινότητα ή προέλευσης (1):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα(1) Δεν απαιτείται από την οδηγία· προαιρετικά είναι δυνατόν να ζητηθεί η γνώμη της χώρας προέλευσης για αποστολές τύπου ΤΤ και ΙΜ.17.Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ, θεωρώ ότι η αίτηση της (ηη/μμ/εεεε), που παραλήφθηκε στις (ηη/μμ/εεεε)α) (*) δεν έχει συμπληρωθεί δεόντως και ζητώ τις ακόλουθες ελλείπουσες πληροφορίες:[Να επισυναφθεί πλήρης κατάλογος ελλειπουσών πληροφοριών (σημεία) εάν ο χώρος δεν επαρκεί](Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)β) (*) έχει συμπληρωθεί δεόντως και βεβαιώνω την παραλαβή της.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-3Άρνηση ή συναίνεση από τις οικείες αρμόδιες αρχές σχετικά με την (τις) αποστολή (αποστολές) αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων18.Επωνυμία της οικείας αρμόδιας αρχής:Κράτος μέλος ή χώρα (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο και να συμπληρωθεί ανάλογα):προέλευσης (1), προορισμού (2), διαμετακόμισης (3):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα(1) Δεν απαιτείται από την οδηγία· προαιρετικά είναι δυνατόν να ζητηθεί η γνώμη της χώρας προέλευσης για αποστολές τύπου ΤΤ και ΙΜ.(2) Σε περίπτωση αποστολής τύπου MM ή ME.(3) Σε περίπτωση αποστολής MM, IM, ME ή TT, η οποία αφορά ένα ή περισσότερα κράτη μέλη διαμετακόμισης.19.(*) Γενική προθεσμία για αυτόματη έγκριση (ηη/μμ/εεεε)(*) Αίτημα για παράταση της προθεσμίας κατά λιγότερο από ένα μήνα, με καταληκτική ημερομηνία αυτόματης έγκρισης την: (ηη/μμ/εεεε)(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.20.Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ,(*) αρνούμαι τη συναίνεση για τους ακόλουθους λόγους (εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί πλήρης αιτιολόγηση):(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) συναινώ υπό τους ακόλουθους όρους (εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί πλήρης κατάλογος):(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-4αΑδειοδότηση αποστολής (αποστολών) αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων21.Επωνυμία της αρμόδιας αρχής για την αδειοδότηση της αποστολής:Κράτος μέλος (να συμπληρωθεί και να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):προέλευσης, προορισμού ή από το οποίο εισέρχονται στην Κοινότητα τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμαΔιεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα22.Κατάλογος κατά σειρά των συναινέσεων ή/και των αρνήσεων από τις χώρες που αφορά η αποστολήΚράτος μέλος ή χώραΧορηγήθηκε συναίνεσηΚατάλογος τυχόν όρων για συναίνεσηΠαραπομπή σε συνημμένα1.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)2.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)3.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)4.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)5.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)6.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)7.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)8.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.23.Η απόφαση λήφθηκε και καταγράφηκε στο παρόν τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ (1).Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων χωρών έχουν ενημερωθεί ότιη μοναδική αποστολή (*)πολλές αποστολές (*)αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων όπως περιγράφεται στο τμήμα B-1, έχει/έχουνΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙΗμερομηνία λήξης ισχύος της άδειας: (ηη/μμ/εεεε)(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.(1) Η αδειοδότηση αυτή ουδόλως περιορίζει την ευθύνη του κατόχου, του μεταφορέα, του ιδιοκτήτη, του παραλήπτη ή οποιαδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου εμπλέκεται στην αποστολή.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-4βΆρνηση συναίνεσης σχετικά με αποστολή (αποστολές) αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων24.Επωνυμία της αρμόδιας αρχής για την έκδοση άρνησης συναίνεσης σχετικά με αποστολή:Κράτος μέλος (να συμπληρωθεί και να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο, αναλόγως):προέλευσης, προορισμού διαμετακόμισης, ή το οποίο εισέρχονται στην Κοινότητα τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμαΔιεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα25.Κατάλογος κατά σειρά των συναινέσεων ή/και των αρνήσεων από τις χώρες που αφορά η αποστολήΚράτος μέλος ή χώραΧορηγήθηκε συναίνεσηΚατάλογος τυχόν όρων για συναίνεσηΠαραπομπή σε συνημμένα1.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)2.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)3.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)4.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)5.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)6.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)7.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)8.ΝΑΙ/ΟΧΙ (*)Η απόφαση λήφθηκε και καταγράφηκε στο παρόν τμήμα σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.Οι αρμόδιες αρχές των ενδιαφερομένων χωρών έχουν ενημερωθεί ότιη μοναδική αποστολή (*)πολλές αποστολές (*)αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων όπως περιγράφεται στο τμήμα B-1, έχει/έχουνΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)(*) Μόνο μία από τις δηλώσεις που σημειώνονται με αστερίσκο μπορεί να ισχύει· να διαγραφεί εκείνη που δεν ισχύει.

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-5Περιγραφή παρτίδας αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και κατάλογος συσκευασιών26.Αιτών (Επωνυμία):κάτοχος, παραλήπτης, άλλος, να προσδιοριστεί:Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα27.Ημερομηνία λήξης της άδειας: (ηη/μμ/εεεε), που καλύπτειμοναδική αποστολή, ήπολλές αποστολές, αύξων αριθμός της αποστολής:28.Τύπος αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου:μεταλλικό ουράνιο,διοξείδιο του ουρανίου,μεικτό οξείδιο (MOX),άλλος, να προσδιοριστείΑρχική περιεκτικότητα σε σχάσιμο υλικό:ουράνιο-235 (μέγιστος εμπλουτισμός %)MOX (ονομαστικός εμπλουτισμός με ουράνιο %)(ανώτατη περιεκτικότητα σε πλουτώνιο %)άλλη, να προσδιοριστείΒαθμός ανάλωσης καυσίμου (μέσος όρος ή τυπική κλίμακα τιμών): MWd/tHMΣυνολικό πλήθος συστοιχιών/δεσμών/στοιχείων/ράβδων (να προσδιοριστεί):Μέγιστο περιεχόμενο αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου ανά συσκευασία (kg):29.(*) Αριθμός ταυτοποίησης(*) Τύπος (1)(*) Μεικτή μάζα (kg)(*) Καθαρή μάζα (kg)(*) Ραδιενέργεια (GBq)Συνολικό πλήθος:Σύνολο/τύπο:Σύνολο:Σύνολο:Σύνολο:(*) Να συμπληρωθεί για κάθε συσκευασία. Εάν ο χώρος δεν επαρκεί, να επισυναφθεί χωριστός κατάλογος.(1) Σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με την ασφαλή μεταφορά ραδιενεργών υλικών, έκδοση 2005, απαιτήσεις ασφαλείας TS-R-1, ΔΟΑΕ, Βιέννη, 2005.30.Ημερομηνία αναχώρησης της αποστολής: (ηη/μμ/εεεε)Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα (και στο συνημμένο κατάλογο εγγράφων) είναι ορθές εξ όσων γνωρίζω.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)

Αριθ. καταχώρισης:(συμπληρώνεται από την αρχή που είναι αρμόδια για την έκδοση της άδειας αποστολής)ΤΜΗΜΑ B-6Βεβαίωση παραλαβής αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων31.Παραλήπτης (επωνυμία):Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες:32.Τοποθεσία όπου φυλάσσονται τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα μετά την αποστολή:Διεύθυνση:Ταχ. κώδικας:Πόλη:Χώρα:Τηλ.ΦαξΗλ. διεύθ.:Για πληροφορίες: κ./κα33.Αδειοδότηση για (να σημειωθεί το κατάλληλο τετραγωνίδιο):μοναδική αποστολή τύπου MM ή IM,μοναδική αποστολή τύπου ME ή TT,πολλές αποστολές τύπου MM ή IM, αύξων αριθμός της αποστολής: Η τελευταία αποστολή καλύπτεται από την άδεια: ναι όχιπολλές αποστολές τύπου ME ή TT, αύξων αριθμός της αποστολής: Η τελευταία αποστολή καλύπτεται από την άδεια: ναι όχι34.Άνευ αντικειμένου.αποστολές τύπου ME ή TT (το στοιχείο αυτό επιτρέπεται να αντικατασταθεί από χωριστή δήλωση, να συμπληρωθεί παραπομπή σε συνημμένο):Συνοριακός σταθμός εισόδου στην τρίτη χώρα προορισμού ή διαμετακόμισης:Τρίτη χώρα:Συνοριακός σταθμός:35.Ανάλογα με τον τύπο της αποστολής, ο παραλήπτης οφείλει να στείλει τη βεβαίωση παραλαβής συνοδευόμενη από το τμήμα Β-5:(τύπος MM ή IM): στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού,(τύπος ME ή TT): στον αιτούντα (τύπος ME: στον κάτοχο, τύπος TT: στον αρμόδιο για την αποστολή στο κράτος μέλος από το οποίο εισέρχονται τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα στην Κοινότητα) που αναφέρεται στο σημείο 4 (τμήμα Β-1).Ημερομηνία παραλαβής των ραδιενεργών αποβλήτων: (ηη/μμ/εεεε)Ημερομηνία διαβίβασης της βεβαίωσης παραλαβής: (ηη/μμ/εεεε)Ο παραλήπτης, βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τμήμα (και στο συνημμένο κατάλογο) είναι ορθές εξ όσων γνωρίζω.(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή)

36.Άνευ αντικειμένου.Αποστολές τύπου ME ή TT: ο αιτών διαβιβάζει τη βεβαίωση παραλαβής και, κατά περίπτωση, τη δήλωση του παραλήπτη στην αρχή που εξέδωσε την άδεια.1. Παραλήπτης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να βεβαιώσει την παραλαβή αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων με δήλωση ή πιστοποιητικό όπου αναφέρονται τουλάχιστον οι πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στα σημεία 31 έως 36.2. Η αρμόδια αρχή η οποία είναι ο αποδέκτης της αρχικής βεβαίωσης παραλαβής οφείλει να αποστείλει αντίγραφά της στις άλλες αρμόδιες αρχές.3. Τα πρωτότυπα των τμημάτων Β-5 και Β-6 πρέπει να αποσταλούν τελικώς στην αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια.4. Για αποστολές μεταξύ κρατών μελών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης ή του κράτους μέλους όπου η αποστολή εισέρχεται στην Κοινότητα αποστέλλει αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής στον κάτοχο.Ημερομηνία διαβίβασης της βεβαίωσης παραλαβής (συνοδευόμενη από το τμήμα Β-5):(ηη/μμ/εεεε)Συνοριακός σταθμός εξόδου από την Κοινότητα:Χώρα:Συνοριακός σταθμός:(Ημερομηνία και τόπος)(Σφραγίδα)(Υπογραφή του αιτούντος)

Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε σημείο των τμημάτων του τυποποιημένου εγγράφου A-1 έως A-6 και B-1 έως B-6

Ορισμός της «δεόντως συμπληρωμένης αίτησης»: Αίτηση για την αδειοδότηση αποστολής ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων έχει συμπληρωθεί δεόντως σύμφωνα με την οδηγία 2006/117/Ευρατόμ, εφόσον —στην περίπτωση αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων— κάθε σημείο του τμήματος A-1, ή —στην περίπτωση αποστολών αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων— κάθε σημείο του τμήματος B-1 περιέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, με σημείωση του κατάλληλου τετραγωνιδίου, με διαγραφή των άνευ αντικειμένου επιλογών ή με συμπλήρωση των σχετικών δεδομένων και τιμών. Στην περίπτωση αίτησης για πολλές αποστολές, στα σημεία 8 και 9 επιτρέπεται να δηλώνονται εκτιμήσεις.

1. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώνει δεόντως όλα τα σημεία 1 έως 14. Στο σημείο 1 σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να οριστεί ο τύπος αποστολής και δηλώνονται οι οικείοι συνοριακοί σταθμοί σε περίπτωση που η αποστολή αφορά τρίτη χώρα.

α) Σημειώνεται ο τύπος MM για αποστολές μεταξύ κρατών μελών, που ενδεχομένως διέρχονται μέσω ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών ή τρίτων χωρών.

β) Σημειώνεται ο τύπος IM για αποστολές από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος (= εισαγωγή στην Κοινότητα), λαμβανομένου υπόψη ότι η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο παραλήπτης έχει συνάψει συμφωνία με τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα κάτοχο, η οποία έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και προβλέπει υποχρέωση του κατόχου να παραλάβει εκ νέου τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα σε περίπτωση που η αποστολή δεν είναι δυνατή ή ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί.

γ) Σημειώνεται ο τύπος ME για αποστολές από κράτος μέλος σε τρίτη χώρα (= εξαγωγή εκτός Κοινότητας), ή

δ) Σημειώνεται ο τύπος TT για αποστολές από τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα διερχόμενες από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη ότι η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο παραλήπτης έχει συνάψει συμφωνία με τον εγκατεστημένο στην τρίτη χώρα κάτοχο, η οποία έχει γίνει δεκτή από την αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης τρίτης χώρας και προβλέπει υποχρέωση του κατόχου να παραλάβει εκ νέου τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα σε περίπτωση που η αποστολή δεν είναι δυνατή ή ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί.

2. Σημειώνοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ο αιτών δηλώνει σαφώς κατά πόσον η αίτηση καλύπτει μία μόνον αποστολή εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (π.χ. 05/2010, 2009 ή 2010-2011) ή περισσότερες της μιας αποστολές εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει τρία έτη από την ημερομηνία αδειοδότησης. Επιτρέπεται να υποβληθεί μία αίτηση για περισσότερες από μία αποστολές, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ:

α) οι αποστολές αφορούν ραδιενεργά απόβλητα ή αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα που, ουσιαστικά, έχουν τα ίδια φυσικά, χημικά και ραδιενεργά χαρακτηριστικά, και

β) πρόκειται για αποστολές από τον ίδιο κάτοχο προς τον ίδιο αποδέκτη, οι οποίες αφορούν τις ίδιες αρμόδιες αρχές, και

γ) όταν οι αποστολές περιλαμβάνουν διαμετακόμιση μέσω τρίτων χωρών, η διαμετακόμιση αυτή πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συνοριακού σταθμού εισόδου από την Κοινότητα ή/και εξόδου εκτός Κοινότητας, και μέσω του ίδιου συνοριακού σταθμού της ή των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών, εκτός εάν έχει συναφθεί διαφορετική συμφωνία μεταξύ των οικείων αρμόδιων αρχών.

3. Ο αιτών οφείλει να δηλώσει όλους τους οικείους συνοριακούς σταθμούς σε περίπτωση που η αποστολή διέρχεται από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες. Αυτοί οι συνοριακοί σταθμοί πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλες τις αποστολές που καλύπτονται από την αίτηση, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

4. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της. Η επωνυμία (εμπορική ονομασία ή εταιρική επωνυμία) είναι το όνομα που φέρει η επιχείρηση για τις εμπορικές της δραστηριότητες, η οποία μπορεί όμως να διαφέρει από την καταχωρισμένη νομική επωνυμία που χρησιμοποιείται για τις συνάψεις συμβάσεων και άλλες επίσημες διαδικασίες. Ο αιτών οφείλει να σημειώσει το κατάλληλο τετραγωνίδιο για να δηλώσει την ιδιότητά του/της, η οποία —ανάλογα με τον τύπο αποστολής— είναι η εξής:

α) ο κάτοχος, στην περίπτωση αποστολής μεταξύ κρατών μελών (τύπος MM) ή εξαγωγής εκτός Κοινότητας σε τρίτη χώρα (τύπος ME)·

β) ο παραλήπτης, στην περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα από τρίτη χώρα (τύπος IM)·

γ) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή στο κράτος μέλος όπου εισέρχονται στην Κοινότητα τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα, στην περίπτωση διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας (τύπος TT).

5. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του τόπου όπου φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα πριν από την αποστολή, που ενδέχεται να διαφέρει από τη διεύθυνση του αιτούντος.

6. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη. Στην περίπτωση αποστολής τύπου IM, οι πληροφορίες αυτές είναι οι ίδιες με τις αναφερόμενες στο σημείο 4.

7. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του τόπου όπου φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα μετά την αποστολή, που ενδέχεται να διαφέρει από τη διεύθυνση του παραλήπτη.

8. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία, είτε σημειώνοντας το κατάλληλο τετραγωνίδιο (είναι πιθανή περισσότερη από μία απαντήσεις) είτε συμπληρώνοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις τιμές των ραδιενεργών αποβλήτων ή των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων. Εάν πρόκειται για διαφορετικές αποστολές επιτρέπονται εκτιμήσεις αυτών των τιμών.

9. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει το σημείο 9, οι δε τιμές επιτρέπεται να είναι εκτιμήσεις.

10. Ο αιτών οφείλει να δηλώσει τον τύπο δραστηριότητας από την οποία δημιουργούνται ραδιενεργά απόβλητα ή αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα, σημειώνοντας το (τα) κατάλληλο(-α) τετραγωνίδιο(-α) ή προσδιορίζοντας τυχόν άλλη δραστηριότητα. Είναι δυνατές περισσότερες της μιας απαντήσεις.

11. Ο αιτών οφείλει να προσδιορίσει το σκοπό της αποστολής και να σημειώσει το κατάλληλο τετραγωνίδιο (δυνατή είναι μια μόνον απάντηση) ή να προσδιορίσει τυχόν άλλο σκοπό.

12. Ο αιτών οφείλει να απαριθμήσει τους προγραμματισμένους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς που έχουν προβλεφθεί για την αποστολή (οδική, σιδηροδρομική, θαλάσσια, αεροπορική, εσωτερική πλωτή οδός) και να προσθέσει αντιστοίχως το σημείο αναχώρησης, το σημείο άφιξης και τον προβλεπόμενο μεταφορέα (εάν είναι ήδη γνωστός). Το πρόγραμμα αυτό επιτρέπεται να τροποποιηθεί μεταγενέστερα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και πρέπει να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές, χωρίς όμως να χρειάζεται νέα αίτηση αδειοδότησης.

13. Ο αιτών οφείλει να απαριθμήσει όλες τις χώρες που αφορά η αποστολή, αρχίζοντας από το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα και καταλήγοντας στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα όπου θα φυλάσσονται μετά την ολοκλήρωση της αποστολής. Απαιτείται νέα αίτηση σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να αλλάξει τη σειρά των χωρών που απαριθμούνται.

14. Ο αιτών οφείλει να δηλώσει σε ποιον επιστρέφονται τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί(-ούν) η (οι) αποστολή(-ές) ή να τηρηθούν οι όροι αποστολής. Εάν πρόκειται για αποστολή τύπου IM ή TT, ο αιτών οφείλει να επισυνάψει στην αίτηση στοιχεία που να αποδεικνύουν συμφωνία μεταξύ του παραλήπτη στο κράτος μέλος ή στην τρίτη χώρα προορισμού και του κατόχου των ραδιενεργών αποβλήτων ή των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων στην τρίτη χώρα, η οποία έχει γίνει δεκτή από τις αρμόδιες αρχές της συγκεκριμένης τρίτης χώρας.

Αφού συμπληρώσει τα σημεία 1 έως 14, ο αιτών οφείλει να αποστείλει το τμήμα 1 του τυποποιημένου εγγράφου στην αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αποστολής.

Η αρμόδια αρχή για την έκδοση της άδειας αποστολής ή την απόρριψή της είναι, ανάλογα με τον τύπο της αποστολής:

 η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης, στις περιπτώσεις αποστολών μεταξύ κρατών μελών (τύπος MM) και εξαγωγών εκτός Κοινότητας (τύπος ME),

 η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, στην περίπτωση εισαγωγής στην Κοινότητα (τύπος IM),

 η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου εισέρχεται η αποστολή στην Κοινότητα, στην περίπτωση διαμετακόμισης μέσω της Κοινότητας (τύπος TT).

 Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι δυνατόν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει και επικαιροποιεί η Επιτροπή ή στο δημοσιευμένο κατάλογο αρμοδίων αρχών.

15. Αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση αποστολής οφείλει:

α) να αναγράψει τον αριθμό καταχώρισης στην κορυφή κάθε τμήματος του τυποποιημένου εγγράφου, αρχίζοντας από το τμήμα 1·

β) να επαληθεύσει ότι όλα τα σημεία του τμήματος 1 έχουν συμπληρωθεί δεόντως από τον αιτούντα·

γ) να συμπληρώσει το σημείο 15 του τμήματος 2 και να κάνει επαρκή αριθμό αντιγράφων των τμημάτων 1, 2 και 3 για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή χώρα. Η γνώμη των τρίτων χωρών διαμετακόμισης έχει μόνον ενημερωτικό χαρακτήρα.

16. Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση οφείλει:

α) να συμπληρώσει, κατά περίπτωση, το σημείο 16 του τμήματος 2 (και το σημείο 18 του τμήματος 3) για κάθε αρμόδια αρχή των απαριθμούμενων στο σημείο 13 κρατών μελών ή χωρών, των οποίων απαιτείται η συναίνεση για την αδειοδότηση της (των) αποστολής(-ών), και

β) να αποστείλει αμέσως τη δεόντως συμπληρωμένη αίτηση (τμήμα 1) συνοδευόμενη από το τμήμα 2, για συναίνεση από κάθε ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που δηλώνεται στο σημείο 16.

17. Το σημείο 17 συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Η ημερομηνία της αίτησης και της παραλαβής πρέπει να εγγράφονται αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης. Εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραλαβής, η αρμόδια αρχή κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους οφείλει να επαληθεύσει κατά πόσον η αίτηση έχει συμπληρωθεί δεόντως (πρέπει να είναι συμπληρωμένα όλα τα σημεία 1 έως 14 και δεν επιτρέπεται να έχουν παραλειφθεί πληροφορίες, επιτρέπονται όμως εκτιμήσεις ορισμένων τιμών). Μόνο ένα από τα στοιχεία α) ή β) του σημείου 17 είναι δυνατόν να ισχύει· πρέπει να διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει.

α) Εάν η αρμόδια αρχή τυχόν κράτους(-ών) μέλους(-ών) διαμετακόμισης ή προορισμού θεωρεί ότι η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί δεόντως, οφείλει να συμπληρώσει το στοιχείο 17 α), να διαγράψει το στοιχείο 17 β) και να κοινοποιήσει το αίτημα παροχής των ελλειπουσών πληροφοριών στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης (που αναφέρεται στο σημείο 15). Πρέπει να δηλώνεται σαφώς ποιες πληροφορίες έχουν παραλειφθεί (με συμπλήρωση στον κενό χώρο ή την επισύναψη εγγράφου). Η αρμόδια αρχή που ζητεί τις ελλείπουσες πληροφορίες οφείλει να αποστείλει αντίγραφο του τμήματος 2 σε όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών που αναφέρονται στο σημείο 13, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι δυνατόν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει και επικαιροποιεί η Επιτροπή ή στο δημοσιευμένο κατάλογο αρμοδίων αρχών. Εάν ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεωρεί ότι η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί δεόντως, η διαδικασία διακόπτεται. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται να αποσταλεί βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού, έστω και αν η αρχή αυτή θεωρεί δεόντως συμπληρωμένη την αίτηση, μέχρις ότου παραληφθούν οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί και εφόσον δεν αποσταλεί αίτημα για περαιτέρω πληροφορίες εντός δέκα ημερών από την παραλαβή των ελλειπουσών πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή είναι δυνατόν να επαναληφθεί, μέχρις ότου παραληφθούν όλες οι ελλείπουσες πληροφορίες και δεν έχουν αποσταλεί περαιτέρω αιτήματα παροχής ελλειπουσών πληροφοριών.

Το αργότερο εντός δέκα ημερών μετά τη λήξη του εικοσαημέρου από την παραλαβή της αίτησης, εφόσον δεν έχει παραληφθεί αίτημα για την παροχή ελλειπουσών πληροφοριών εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας και εφόσον η αίτηση θεωρηθεί δεόντως συμπληρωμένη από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, η αρχή αυτή οφείλει να αποστείλει το τμήμα 2 στην αρμόδια αρχή αδειοδότησης που αναφέρεται στο σημείο 15 και αντίγραφά του σε όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους που αναφέρεται στο σημείο 13. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας είναι δυνατόν να αναζητηθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας που έχει δημιουργήσει και επικαιροποιεί η Επιτροπή ή στο δημοσιευμένο κατάλογο αρμοδίων αρχών.

Επιτρέπεται να συμφωνηθούν βραχύτερες προθεσμίες μεταξύ όλων των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

β) Προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ελλείπουσες πληροφορίες εντός 20 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού οφείλει να εκδώσει την βεβαίωση παραλαβής πριν τη λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού οφείλει να συμπληρώσει το στοιχείο 17 β), εφόσον θεωρεί δεόντως συμπληρωμένη την αίτηση και εφόσον κανένα άλλο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή καμία άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή δεν έχει ζητήσει ελλείπουσες πληροφορίες.

18. Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση οφείλει, αμέσως αφού παραλάβει από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού τη βεβαίωση παραλαβής δεόντως συμπληρωμένης αίτησης, να επαληθεύσει κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες και να συμπληρώσει το σημείο 18 του τμήματος 3 για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος που αναφέρεται στο σημείο 13, του οποίου απαιτείται η συναίνεση για την αδειοδότηση της (των) αποστολής(-ών).

Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή οφείλει να προβεί στις αναγκαίες πρόσθετες καταχωρίσεις στο σημείο 18.

19. Η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση οφείλει να συμπληρώσει τη γενική προθεσμία για την αυτόματη έγκριση, η οποία ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Αυτή η καταληκτική ημερομηνία είναι κατά κανόνα δύο μήνες μετά την ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής από το κράτος μέλος προορισμού που αναφέρεται στο στοιχείο 17 β). Εν συνεχεία, η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση οφείλει να αποστείλει σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή χώρες το τμήμα 3 σχετικά με τη συναίνεση ή την άρνηση.

Αμέσως μετά την παραλαβή του τμήματος 3, κάθε ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή οφείλει να αποφασίσει εάν χρειάζεται περαιτέρω χρόνο για να λάβει απόφαση σχετικά με την άρνηση συναίνεσης ή τη συναίνεση για την αποστολή. Είναι δυνατόν να ζητηθεί παράταση της προθεσμίας, έως ένα μήνα, με διαγραφή της προθεσμίας που αναφέρεται στο σημείο 19, συμπλήρωση νέας καταληκτικής προθεσμίας και κοινοποίηση σε όλες τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

20. Η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή οφείλει να εξετάσει δεόντως την αίτηση. Το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας για την αυτόματη έγκριση, η ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή οφείλει να συμπληρώσει το σημείο 20 και να επιστρέψει το αρχικό αντίγραφο του τμήματος 3 (σαρωμένο πρωτότυπο εάν έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στην αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση (όπως αναφέρεται στο σημείο 15). Σε περίπτωση άρνησης συναίνεσης πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι και να βασίζονται (όσον αφορά τα κράτη μέλη διαμετακόμισης) στη σχετική εθνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία που ισχύει για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών, ή —όσον αφορά τα κράτη μέλη προορισμού—, στη σχετική νομοθεσία που ισχύει για την διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων ή στη σχετική εθνική, κοινοτική ή διεθνή νομοθεσία που ισχύει για τις μεταφορές ραδιενεργών υλικών. Τυχόν επιβαλλόμενοι όροι δεν επιτρέπεται να είναι αυστηρότεροι από εκείνους που έχουν οριστεί για παρόμοιες αποστολές μεταξύ κρατών μελών. Εάν το τυποποιημένο έγγραφο δεν συμπληρωθεί και επιστραφεί εντός της προβλεπομένης προθεσμίας, θεωρείται δεδομένη συναίνεση για την αίτηση αποστολής, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ.

21. Η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας αποστολής οφείλει να συμπληρώσει τα σημεία 21 έως 23, εάν όλες οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές έχουν συναινέσει για την αποστολή, λαμβάνοντας υπόψη της ότι σιωπηρή συναίνεση υφίσταται μόνον εφόσον:

α) έχει παραληφθεί η βεβαίωση παραλαβής (τουλάχιστον) από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού (όπως αναφέρεται στο στοιχείο 17 β), και

β) δεν έχει παραμείνει αναπάντητο κανένα αίτημα χορήγησης ελλειπουσών πληροφοριών, και

γ) δεν έχει παραληφθεί απάντηση (συναίνεση ή άρνηση συναίνεσης) από τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές εντός των ισχυουσών προθεσμιών που αναφέρονται στο σημείο 19.

22. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο σημείο 21 οφείλει να απαριθμήσει ή να επισυνάψει, εάν ο χώρος που παρέχεται δεν είναι επαρκής, όλες τις συναινέσεις (συμπεριλαμβανομένων των όρων) και όλες τις αρνήσεις συναίνεσης (συμπεριλαμβανομένων των αιτιολογήσεων) που παραλήφθηκαν από όλες τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

23. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο σημείο 21 οφείλει:

α) να συμπληρώσει το σημείο 23 λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη περίοδος ισχύος της άδειας είναι τρία έτη και ότι μία μόνον άδεια είναι δυνατόν να καλύπτει περισσότερες της μιας αποστολές, εφόσον πληρούνται οι όροι που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/117/Ευρατόμ·

β) να αποστείλει το πρωτότυπο του τμήματος 4α στον αιτούντα, συνοδευόμενη από τα τμήματα 1, 4α, 5 και 6, και

γ) να αποστείλει αντίγραφα του τμήματος 4α σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

24. Η αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας αποστολής οφείλει να συμπληρώσει τα σημεία 24 έως 25, εάν τουλάχιστον μία από τις ενδιαφερόμενες αρχές δεν έχει συναινέσει για την αποστολή.

25. Η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο σημείο 24 οφείλει να απαριθμήσει ή να επισυνάψει όλες τις συναινέσεις και όλες τις αρνήσεις συναίνεσης που παρέλαβε, συμπεριλαμβανομένων όλων των όρων και των λόγων άρνησης συναίνεσης, και να αποστείλει το αρχικό αντίγραφο του τμήματος 4β στον αιτούντα και αντίγραφα του τμήματος αυτού σε όλες τις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές.

26. Εφόσον έχει (έχουν) χορηγηθεί άδεια(-ες) και ο αιτών έχει παραλάβει τα τμήματα 4α, 5 και 6, ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το σημείο 26. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά πολλές αποστολές, ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να κάνει επαρκή αριθμό αντιγράφων του τμήματος 5 για κάθε αποστολή.

27. Ο αιτών οφείλει να σημειώσει το κατάλληλο τετραγωνίδιο, με το οποίο δηλώνεται κατά πόσον η αίτηση καλύπτει μία μόνον αποστολή ή περισσότερες αποστολές. Σε περίπτωση που πρόκειται για περισσότερες αποστολές, πρέπει να συμπληρωθεί ο κατάλληλος αύξων αριθμός.

28. Πριν από κάθε αποστολή ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει δεόντως τα σημεία 28 έως 30 (ακόμη και αν η άδεια αφορά πολλές αποστολές). Στο τμήμα αυτό οι τιμές πρέπει να μην είναι εκτιμήσεις.

29. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει δεόντως το σημείο 29 (κατάλογος συσκευασιών) και να αναγράψει στο κάτω μέρος του εγγράφου το συνολικό πλήθος των συσκευασιών, το συνολικό πλήθος ανά τύπο συσκευασίας, τη συνολική καθαρή μάζα, τη συνολική μεικτή μάζα και τη συνολική ραδιενέργεια (GBq) όλων των συσκευασιών. Εάν δεν επαρκεί ο χώρος που προβλέπεται στο έγγραφο, να επισυναφθεί χωριστός κατάλογος με τις απαιτούμενες πληροφορίες.

30. Ο αιτών οφείλει να συμπληρώσει στο σημείο 30 (ημερομηνία αναχώρησης της αποστολής και δήλωσης) πριν από κάθε αποστολή ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων (έστω και αν η άδεια αφορά πολλές αποστολές). Μαζί με τα τμήματα 1 και 4α, το τμήμα 5 συνοδεύει τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα που αποστέλλονται. Η περιγραφή της παρτίδας και ο κατάλογος των συσκευασιών (τμήμα 5) επισυνάπτεται εν συνεχεία στο τμήμα 6 (βεβαίωση παραλαβής).

31. Ο παραλήπτης (στις περιπτώσεις αποστολών τύπου MM και IM), ο κάτοχος (στην περίπτωση αποστολών τύπου ME) ή το αρμόδιο για την αποστολή πρόσωπο (στις περιπτώσεις αποστολών τύπου TT) οφείλει να συμπληρώσει δεόντως τα σημεία 31 έως 35 (36 κατά περίπτωση), ενώ ο αιτών προβαίνει στις απαραίτητες προσθήκες. Ωστόσο, παραλήπτης που ευρίσκεται εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επιτρέπεται να βεβαιώσει την παραλαβή ραδιενεργών αποβλήτων ή ανανεωμένων πυρηνικών καυσίμων με δήλωση χωριστή από το τυποποιημένο έγγραφο.

32. Ο παραλήπτης πρέπει να συμπληρώσει δεόντως την ονομασία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον τόπο όπου θα φυλάσσονται τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα ανανεωμένα πυρηνικά καύσιμα μετά την αποστολή.

33. Ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει το σημείο 33 (όπως αναφέρεται στο σημείο 23) και να δηλώσει εάν η αποστολή που παρελήφθη είναι η τελευταία αποστολή που καλύπτει η άδεια.

α) Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει μία και μόνο αποστολή τύπου MM ή IM, ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει το τμήμα 6 εντός 15 ημερών από την παραλαβή των ραδιενεργών αποβλήτων ή αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και να υποβάλει τα τμήματα 5 και 6 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού διαβιβάζει εν συνεχεία αντίγραφα των τμημάτων 5 και 6 στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές (και, κατά περίπτωση, το πρωτότυπο των εν λόγω δύο τμημάτων στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια). Για αποστολές τύπου MM, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης οφείλει να αποστείλει στον κάτοχο αντίγραφο της βεβαίωσης παραλαβής.

β) Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει μία και μοναδική αποστολή τύπου ME ή TT, ο αιτών οφείλει να εξασφαλίσει ότι ο παραλήπτης εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τού αποστέλλει δεόντως συμπληρωμένα τα τμήματα 5 και 6, μετά την παραλαβή των ραδιενεργών αποβλήτων ή των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων. Το τμήμα 6 επιτρέπεται να αντικαθίσταται από δήλωση εκ μέρους του παραλήπτη, η οποία να παρέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιέχονται στα σημεία 31 έως 36. Εντός 15 ημερών μετά την παραλαβή των ραδιενεργών αποβλήτων ή των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, ο αιτών οφείλει να διαβιβάσει το τμήμα 5, το τμήμα 6 (εάν ο παραλήπτης δεν χρησιμοποίησε το τμήμα 6, ο αιτών οφείλει να το συμπληρώσει) και, κατά περίπτωση, τη δήλωση του παραλήπτη στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια. Η αρχή αυτή πρέπει να αποστείλει εν συνεχεία στις άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές αντίγραφα των τμημάτων 5 και 6 καθώς και, κατά περίπτωση, της δήλωσης του παραλήπτη.

γ) Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει πολλές αποστολές των τύπων MM ή IM, ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει το τμήμα 6 ύστερα από κάθε αποστολή (αφού κάνει αρκετά αντίγραφα μη συμπληρωμένου τμήματος 6, για το σκοπό αυτό) ►C1   και να υποβάλει το τμήμα αυτό απευθείας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού. ◄ Ο παραλήπτης επισυνάπτει το τμήμα 5 που αφορά την ίδια αποστολή.

δ) Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει πολλές αποστολές των τύπων ME ή TT, ο αιτών οφείλει να εξασφαλίσει ότι ο παραλήπτης εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συμπληρώνει για κάθε αποστολή (ασυμπλήρωτο) αντίγραφο του τμήματος 6 και το επιστρέφει μαζί με το αντίστοιχο τμήμα 5.

34. Ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει «άνευ αντικειμένου» ή να συμπληρώσει το σημείο 34 για αποστολές τύπου ME ή TT ή να επισυνάψει χωριστή δήλωση και να παραπέμπει στο συνημμένο.

35. Ο παραλήπτης οφείλει να συμπληρώσει το σημείο 35 μετά την εκτέλεση μοναδικής αποστολής ή όλων των αποστολών που καλύπτει η άδεια. Στις περιπτώσεις που η άδεια καλύπτει πολλές αποστολές, η τελική βεβαίωση παραλαβής συμπληρώνεται και υποβάλλεται ως να επρόκειτο για έγκριση που ισχύει για μοναδική αποστολή, εκτός εάν:

α) στο σημείο 30 του τμήματος 6 δηλώνεται ότι η εν λόγω αποστολή ήταν η τελευταία που καλύπτει η άδεια·

β) σε κάθε δήλωση από παραλήπτη εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναφέρεται ότι όλα τα ραδιενεργά απόβλητα ή τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα που καλύπτονται από την άδεια αποστολής έχουν πράγματι αφιχθεί.

Ο παραλήπτης οφείλει να αποστείλει το τμήμα 6 (βεβαίωση παραλαβής) συνοδευόμενη από το τμήμα 5, ανάλογα με τον τύπο αποστολής, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού στην περίπτωση των αποστολών τύπου MM ή IM, ή στον αιτούντα, όπως αναφέρεται στο σημείο 5 (τμήμα 1), στην περίπτωση αποστολής τύπου ME ή TT. Με σκοπό τη συγκεφαλαίωση, στην τελική βεβαίωση παραλαβής πρέπει να επισυνάπτεται το τμήμα 6 για κάθε αποστολή που καλύπτει η άδεια.

36. Ο παραλήπτης πρέπει να σημειώνει «άνευ αντικειμένου» ή να συμπληρώνει το σημείο 36 στην περίπτωση αποστολών τύπου ME ή TT, ή αντ’ αυτού να υποβάλλει χωριστή δήλωση που να παραπέμπει σε συνημμένο έγγραφο. Ο αιτών οφείλει να διαβιβάζει στα σημεία 5 και 6 στην αρχή αδειοδότησης. Με σκοπό τη συγκεφαλαίωση, στην τελική βεβαίωση παραλαβής πρέπει να επισυνάπτεται το τμήμα 6 για κάθε αποστολή που καλύπτει η άδεια.( 1 ) ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 21.

( 2 ) ΕΕ L 268 της 29.10.1993, σ. 83.