2007R0141 — EL — 19.11.2014 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 141/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2007

σχετικά με μια απαίτηση για έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εγκαταστάσεις ζωοτροφών που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 043, 15.2.2007, p.9)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1157/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 29ης Οκτωβρίου 2014

  L 309

30

30.10.2014
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 141/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2007

σχετικά με μια απαίτηση για έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εγκαταστάσεις ζωοτροφών που παράγουν ή διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 προβλέπει την έγκριση ορισμένων εγκαταστάσεων ζωοτροφών. Κύριος στόχος του συστήματος έγκρισης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 είναι ο έλεγχος εγκαταστάσεων που παράγουν ή/και διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που κρίνονται ευαίσθητα για τις συναφείς απαιτήσεις υγιεινής που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της απαίτησης έγκρισης.

(2)

Τα «κοκκιδιοστατικά και τα ιστομονοστατικά» αποτελούν μία από τις κατηγορίες πρόσθετων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ( 2 ). Αυτή η κατηγορία πρόσθετων υλών ζωοτροφών κρίνεται εξίσου ευαίσθητη με τις κατηγορίες για τις οποίες προβλέπεται απαίτηση έγκρισης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005.

(3)

Επομένως, εγκαταστάσεις που παράγουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που ανήκουν στην κατηγορία «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά» πρέπει να υποβάλλονται εξίσου στις ίδιες απαιτήσεις έγκρισης.

(4)

Πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για εγκαταστάσεις που παράγουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά» για τις οποίες δεν υπήρχε απαίτηση έγκρισης στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας. Εγκαταστάσεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου ( 3 ) καλύπτονται ήδη από το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους και καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005 εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, όταν οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά». Η έγκριση χορηγείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005.

Άρθρο 2

Εγκαταστάσεις που παράγουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών της κατηγορίας «κοκκιδιοστατικά και ιστομονοστατικά» και για τις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν απαιτείτο από την εθνική νομοθεσία έγκριση για την εν λόγω κατηγορία πρόσθετων υλών ζωοτροφών, μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους έως ότου ληφθεί απόφαση επί της αίτησής τους για έγκριση, υπό τον όρο ότι υποβάλουν την αίτηση αυτή στην αρμόδια αρχή της περιοχής στην οποία εδρεύει η εγκατάστασή τους έως τις 7 Ιουνίου 2007 το αργότερο.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 7 Απριλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.( 1 ) ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

( 3 ) ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 15. Οδηγία όπως καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005.