2003R1358 — EL — 01.07.2013 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιουλίου 2003

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου και για τροποποίηση των παραρτημάτων του Ι και ΙΙ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 194, 1.8.2003, p.9)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 546/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 8ης Απριλίου 2005

  L 91

5

9.4.2005

 M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Οκτωβρίου 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ 158/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2007

  L 49

9

17.2.2007

►M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 519/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Ιουλίου 2003

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου και για τροποποίηση των παραρτημάτων του Ι και ΙΙ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 437/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για τις στατιστικές καταγραφές των αεροπορικών μεταφορών επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Είναι απαραίτητο να καταρτιστεί ο κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων, πλην εκείνων που έχουν περιστασιακή μόνο εμπορική κίνηση, και των παρεκκλίσεων που πρέπει να προβλεφθούν.

(3)

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί αρκετά αναλυτικά το μορφότυπο διαβίβασης των στοιχείων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και συμφέρουσα από άποψη κόστους επεξεργασία αυτών των στοιχείων.

(4)

Πρέπει να καταρτιστούν οι διατάξεις για τη διάδοση των στατιστικών αποτελεσμάτων.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 η Επιτροπή πρέπει επίσης να προσαρμόσει τις προδιαγραφές που περιέχονται στα παραρτήματά του.

(6)

Η διάρθρωση καταγραφής για τη διαβίβαση στοιχείων, οι κωδικοί και οι ορισμοί που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 χρήζουν προσαρμογής.

(7)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 437/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του στατιστικού προγράμματος, που συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ/Ευρατόμ ( 2 ),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφοι 2, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003, καθορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού ο κατάλογος κοινοτικών αερολιμένων, πλην εκείνων που έχουν περιστασιακή μόνο εμπορική κίνηση, και οι σχετικές παρεκκλίσεις.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003, τα αποτελέσματα διαβιβάζονται σύμφωνα με την περιγραφή των αρχείων δεδομένων και του μέσου διαβίβασης που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003, η Επιτροπή διαδίδει όλα τα στοιχεία τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά από τα κράτη μέλη, σε οιοδήποτε μέσο και με οιαδήποτε δομή δεδομένων.

Άρθρο 4

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003 αντικαθίστανται από το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατηγορίες αερολιμένων, κατάλογοι κοινοτικών αερολιμένων και παρεκκλίσεις

I.   Συνεκτίμηση κατηγοριών αερολιμένων και περιόδων αναφοράς

Μπορούν να καθοριστούν τέσσερις κατηγορίες κοινοτικών αερολιμένων:

 Κατηγορία «0»: Οι αερολιμένες με λιγότερες από 15 000 μονάδες επιβατών ετησίως θεωρούνται ότι έχουν μόνο «περιστασιακή εμπορική κίνηση», και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3, δεν έχουν υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων.

 Κατηγορία «1»: Οι αερολιμένες με 15 000 έως 150 000 μονάδες επιβατών ετησίως θα διαβιβάζουν στοιχεία μόνο για τον πίνακα Γ1.

 Κατηγορία «2»: Οι αερολιμένες με περισσότερους από 150 000 μονάδες επιβάτη και λιγότερες από 1 500 000 μονάδες επιβάτη ετησίως θα διαβιβάζουν όλους τους πίνακες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, αλλά μπορούν, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 4, να ευεργετούνται από πλήρεις ή μερικές παρεκκλίσεις έως το 2003, 2004 ή 2005.

 Κατηγορία «3»: Αερολιμένες με τουλάχιστον 1 500 000 μονάδες επιβάτη ετησίως θα διαβιβάζουν όλους τους πίνακες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, αλλά μπορούν, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 5, να ευεργετούνται από μία πλήρη ή μερική παρέκκλιση για τον πίνακα Β1, μόνο για το 2003.

Για τους σκοπούς του καθορισμού της κατηγορίας αερολιμένα το έτος Ν, το έτος αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μονάδων επιβάτη είναι:

 για τους αερολιμένες των κατηγοριών «0», «1» και «2»: έτοςΝ-2,

 για τους λιμένες της κατηγορίας «3»: έτος Ν (εκτός από την υποβολή πινάκων του έτους 2003 για το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες επιβάτη 2001 και για την υποβολή πινάκων του έτους 2004 για το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες επιβάτη 2003).

Οι αερολιμένες στους οποίους οι μονάδες επιβάτη μειώθηκαν μεταξύ του έτους Ν-2 και του έτους Ν-1 μπορούν να χρησιμοποιούν ως έτος αναφοράς για την ταξινόμησή τους το έτος Ν-1.

II.   Επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις

Συνοπτικός πίνακας ανά έτος υποβολής στοιχείων και σύμφωνα με την κατηγορία μεγέθους κοινοτικού αερολιμέναΚατηγορίες κοινοτικών αερολιμένων με βάση το μέγεθος

Έτος 2003

Έτος 2004

Έτος 2005

0)  Λιγότερες από 15 000 μονάδες επιβάτη

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής στοιχείων

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής στοιχείων

Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής στοιχείων

1)  Μεταξύ 15 000 και 150 000 μονάδων επιβάτη

Γ1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Γ1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Γ1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

2)  Περισσότερες από 150 000 και λιγότερες από 1 500 000 μονάδες επιβάτη

Α1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Β1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Γ1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Α1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Β1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Γ1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Α1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Β1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Γ1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

3)  Τουλάχιστον 1 500 000 μονάδες επιβάτη

Α1 (καμία παρέκκλιση)

Β1 (δυνατότητα παρέκκλισης)

Γ1 (καμία παρέκκλιση)

Α1 (καμία παρέκκλιση)

Β1 (καμία παρέκκλιση)

Γ1 (καμία παρέκκλιση)

Α1 (καμία παρέκκλιση)

Β1 (καμία παρέκκλιση)

Γ1 (καμία παρέκκλιση)

Οι παρεκκλίσεις μπορούν να είναι μερικές ή πλήρεις.

Μερικές παρεκκλίσεις μπορούν να χορηγούνται μόνο για τα ακόλουθα πεδία: «Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα» και «Διαθέσιμες θέσεις επιβάτη».

Σε περίπτωση χορήγησης μερικής παρέκκλισης για τα πεδία αυτά, θα αναφέρεται ένας «μη γνωστός κωδικός» αντί για τον προβλεπόμενο κωδικό (για το πεδίο «Διαθέσιμες θέσεις επιβάτη», ως μη γνωστός κωδικός θα χρησιμοποιείται ο κωδικός «999999999999»).

Σε περίπτωση που χορηγηθεί παρέκκλιση για έναν αερολιμένα το έτος Ν αλλά ο αερολιμένας αλλάξει κατηγορία το έτος Ν τότε δεν θα ισχύει πλέον για το έτος αυτό η παρέκκλιση.

III.   Κατάλογος καλυπτόμενων κοινοτικών αερολιμένων και παρεκκλίσεις

Οι κοινοτικοί αερολιμένες που έχουν μόνο περιστασιακή εμπορική κίνηση (κατηγορία «0») δεν έχουν υποχρέωση υποβολής στοιχείων. Για το λόγο αυτό εξαιρούνται από τους ακόλουθους καταλόγους.

Στους καταλόγους που ακολουθούν οι αερολιμένες της κατηγορίας «1» σημειώνονται με πλάγια γράμματα.

Στους καταλόγους που ακολουθούν οι αερολιμένες της κατηγορίας «2» σημειώνονται με κανονικά γράμματα.

Στους καταλόγους που ακολουθούν οι αερολιμένες της κατηγορίας «3» σημειώνονται με παχιά γράμματα.

Οι αερολιμένες της κατηγορίας «3» για τους οποίους χορηγείται παρέκκλιση για τον πίνακα Β1 για το 2003 σημειώνονται με ένα «Χ» στην στήλη 4 σε περίπτωση πλήρους παρέκκλισης και με ένα «Ρ» στη στήλη 4 στην περίπτωση μερικής παρέκκλισης.

Οι αερολιμένες της κατηγορίας «2» για τους οποίους χορηγείται παρέκκλιση για τον πίνακα Α1 ή/και Β1 έως το έτος Ν (έτος 2003, 2004 ή 2005) σημειώνονται με «έτος Ν» στη στήλη (5.1) ή/και (5.2). Σε περίπτωση μερικής παρέκκλισης, το έτος ακολουθείται από ένα «Ρ».

Οι αερολιμένες των κατηγοριών «1» ή «2» για τους οποίους χορηγείται παρέκκλιση για τον πίνακα Γ1 έως το έτος Ν (έτος 2003, 2004 ή 2005) σημειώνονται με «έτος Ν» στη στήλη (5.3). Σε περίπτωση μερικής παρέκκλισης, το έτος ακολουθείται από ένα «Ρ».

Μετά τους πίνακες ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις μερικές παρεκκλίσεις (εάν υπάρχουν).

▼M3Βέλγιο: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EBAW

Antwerpen/Deurne

2

EBBR

Bruxelles/National

Brussel/Nationaal

3

EBCI

Charleroi/Brussels South

3

EBLG

Liège/Bierset

3

EBOS

Oostende

2Βουλγαρία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LBBG

Burgas

3

LBPD

Plovdiv

1

LBSF

Sofia

3

LBWN

Varna

3Τσεχική Δημοκρατία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LKKV

Karlovy Vary

1

LKMT

Ostrava/Mošnov

2

LKPR

Praha/Ruzyně

3

LKTB

Brno-Tuřany

2Δανία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EKAH

Århus

2

EKBI

Billund

3

EKCH

Copenhagen Kastrup

3

EKEB

Esbjerg

2

EKKA

Karup

2

EKRK

Copenhagen Roskilde

1

EKRN

Bornholm

2

EKSB

Sønderborg

1

EKYT

Aalborg

2Γερμανία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EDAC

Altenburg-Nobitz

1

EDDB

Berlin-Schönefeld

3

EDDC

Dresden

3

EDDE

Erfurt

2

EDDF

Frankfurt/Main

3

EDDG

Münster/Osnabrück

2

EDDH

Hamburg

3

EDDI

Berlin-Tempelhof

2

EDDK

Köln/Bonn

3

EDDL

Düsseldorf

3

EDDM

München

3

EDDN

Nürnberg

3

EDDP

Leipzig/Halle

3

EDDR

Saarbrücken

2

EDDS

Stuttgart

3

EDDT

Berlin-Tegel

3

EDDV

Hannover

3

EDDW

Bremen

3

EDFH

Hahn

3

EDFM

Mannheim-Neuostheim

1

EDHK

Kiel-Holtenau

1

EDHL

Lübeck

2

EDLN

Mönchengladbach

1

EDLP

Paderborn/Lippstadt

2

EDLV

Niederrhein

2

EDLW

Dortmund

3

EDMA

Augsburg-Mühlhausen

1

EDNY

Friedrichshafen

2

EDOG

Gransee

1

EDOR

Rostock-Laage

2

EDQM

Hof

1

EDTK

Karlsruhe

2

EDVE

Braunschweig

1

EDWG

Wangerooge

1

EDWJ

Juist

1

EDWS

Norden-Norddeich

1

EDXP

Harle

1

EDXW

Westerland/Sylt

1

ETNU

Neubrandenburg

1Εσθονία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EECL

Tallinn/City Hall

1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2Ελλάδα: Κατάλογος κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LGAL

Alexandroupolis

2

LGAV

Athens

3

LGBL

Nea Anchialos

1

LGHI

Chios

2

LGIK

Ikaria

1

LGIO

Ioannina

1

LGIR

Irakleion

3

LGKC

Kithira

1

LGKF

Kefallinia

2

LGKL

Kalamata

1

LGKO

Kos

3

LGKP

Karpathos

2

LGKR

Kerkyra

3

LGKV

Kavala

2

LGLE

Leros

1

LGLM

Limnos

1

LGMK

Mykonos

2

LGML

Milos

1

LGMT

Mytilini

2

LGNX

Naxos

1

LGPA

Paros

1

LGPZ

Aktio

2

LGRP

Rodos

3

LGRX

Araxos

1

LGSA

Chania

3

LGSK

Skiathos

2

LGSM

Samos

2

LGSR

Santorini

2

LGST

Siteia

1

LGTS

Thessaloniki

3

LGZA

Zakynthos

2Ισπανία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

GCFV

Puerto del Rosario/Fuerteventura

3

GCGM

Gomera

1

GCHI

Hierro

2

GCLA

Santa Cruz de la Palma

2

GCLP

Las Palmas/Gran Canaria

3

GCRR

Arrecife/Lanzarote

3

GCTS

Tenerife Sur-Reina Sofía

3

GCXO

Tenerife Norte

3

GECT

Ceuta

1

GEML

Melilla

2

LEAL

Alicante

3

LEAM

Almería

2

LEAS

Avilés/Asturias

2

LEBB

Bilbao

3

LEBL

Barcelona

3

LEBZ

Badajoz/Talavera la Real

1

LECO

La Coruña

2

LEGE

Girona/Costa Brava

3

LEGR

Granada

2

LEIB

Ibiza

3

LEJR

Jerez

2

LELC

Murcia-San Javier

2

LELN

León

1

LEMD

Madrid/Barajas

3

LEMG

Málaga

3

LEMH

Menorca/Mahón

3

LEPA

Palma de Mallorca

3

LERJ

Logroño

1

LEPP

Pamplona

2

LERS

Reus

2

LESA

Salamanca

1

LESO

San Sebastián

2

LEST

Santiago

3

LEVC

Valencia

3

LEVD

Valladolid

2

LEVT

Vitoria

2

LEVX

Vigo

2

LEXJ

Santander

2

LEZG

Zaragoza

2

LEZL

Sevilla

3Γαλλία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

FMEE

St-Denis-Roland-Garros (Réunion)

3

FMEP

Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion)

1

LFBA

Agen — La Garenne

1

LFBD

Bordeaux — Mérignac

3

LFBE

Bergerac — Roumanière

2

LFBH

La Rochelle — Île de Ré

1

LFBI

Poitiers — Biard

1

LFBL

Limoges

2

LFBO

Toulouse — Blagnac

3

LFBP

Pau — Pyrénées

2

LFBT

Tarbes — Lourdes — Pyrénées

2

LFBV

Brive — Laroche

1

LFBZ

Biarritz — Bayonne — Anglet

2

LFCK

Castres — Mazamet

1

LFCR

Rodez — Marcillac

2

LFDN

Rochefort — Saint-Agnant

1

LFJL

Metz — Nancy — Lorraine

2

LFKB

Bastia — Poretta

2

LFKC

Calvi — Sainte-Catherine

2

LFKF

Figari — Sud Corse

2

LFKJ

Ajaccio — Campo Dell'Oro

2

LFLB

Chambéry — Aix-les-Bains

2

LFLC

Clermont-Ferrand — Auvergne

2

LFLL

Lyon — St-Exupéry

3

LFLP

Annecy — Meythet

1

LFLS

Grenoble — St-Geoirs

2

LFLW

Aurillac — Tronquières

1

LFLX

Châteauroux/ — Déols

1

LFMD

Cannes — Mandelieu

1

LFMH

St-Étienne — Bouthéon

1

LFMK

Carcassonne

2

LFML

Marseille — Provence

3

LFMN

Nice — Côte d'azur

3

LFMP

Perpignan — Rivesaltes

2

LFMT

Montpellier — Méditerranée

2

LFMU

Béziers — Vias

1

LFMV

Avignon — Caumont

1

LFOB

Beauvais — Tillé

3

LFOH

La Havre — Octeville

1

LFOK

Châlons — Vatry

2

LFOP

Rouen — Vallée de Seine

1

LFOT

Tours — St-Symphorien

1

LFPG

Paris — Charles-de-Gaulle

3

LFPO

Paris — Orly

3

LFQQ

Lille — Lesquin

2

LFRB

Brest — Guipavas

2

LFRD

Dinard — Pleurtuit

2

LFRG

Deauville — St-Gatien

1

LFRH

Lorient

2

LFRK

Caen — Carpiquet

1

LFRN

Rennes — St-Jacques

2

LFRO

Lannion — Servel

1

LFRQ

Quimper — Cornouaille

1

LFRS

Nantes — Atlantique

3

LFSB

Bâle — Mulhouse

3

LFSR

Reims — Champagne

1

LFST

Strasbourg

3

LFTH

Toulon — Hyères

2

LFTW

Nîmes — Arles — Camargue

2

SOCA

Cayenne — Rochambeau (Guyane)

2

TFFF

Fort-de-France (Martinique)

3

TFFG

St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe)

2

TFFJ

St-Barthélemy (Guadeloupe)

2

TFFR

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

3

▼M4Κροατία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Ονομασία αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2011

LDZA

Zagreb/Pleso

3

LDSP

Split/Kaštela

2

LDDU

Dubrovnik/Čilipi

2

LDPL

Pula/Pula

2

LDRI

Rijeka/Krk

1

LDZD

Zadar/Zemunik

2

LDOS

Osijek/Klisa

1

▼M3Ιρλανδία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EICA

Connemara Regional Airport

1

EICK

Cork

3

EICM

Galway

2

EIDL

Donegal

1

EIDW

Dublin

3

EIKN

Connaught Regional Airport

2

EIKY

Kerry

2

EINN

Shannon

3

EISG

Sligo Regional Airport

1

EIWF

Waterford

1Ιταλία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LIBC

Crotone

1

LIBD

Bari-Palese Macchie

3

LIBP

Pescara

2

LIBR

Brindisi-Casale

2

LICA

Lamezia Terme

2

LICC

Catania-Fontanarossa

3

LICD

Lampedusa

2

LICG

Pantelleria

1

LICJ

Palermo-Punta Raisi

3

LICR

Reggio di Calabria

1

LICT

Trapani-Birgi

2

LIEA

Alghero-Fertilia

2

LIEE

Cagliari-Elmas

3

LIEO

Olbia-Costa Smeralda

3

LIMC

Milano-Malpensa

3

LIME

Bergamo-Orio al Serio

3

LIMF

Torino-Caselle

3

LIMJ

Genova-Sestri

2

LIML

Milano-Linate

3

LIMP

Parma

1

LIMZ

Cuneo/Levaldigi

1

LIPB

Bolzano

1

LIPE

Bologna-Borgo Panigale

3

LIPH

Treviso-Sant'Angelo

2

LIPK

Forlì

2

LIPO

Brescia-Montichiari

2

LIPQ

Trieste-Ronchi dei Legionari

2

LIPR

Rimini

2

LIPX

Verona-Villafranca

3

LIPY

Ancona-Falconara

2

LIPZ

Venezia-Tessera

3

LIRA

Roma-Ciampino

3

LIRF

Roma-Fiumicino

3

LIRN

Napoli-Capodichino

3

LIRP

Pisa-San Giusto

3

LIRQ

Firenze-Peretola

3

LIRZ

Perugia

1Κύπρος: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LCLK

Larnaka

3

LCPH

Pafos

3Λεττονία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EVRA

Rīga

3Λιθουανία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EYKA

Kaunas

1

EYPA

Palanga

1

EYVI

Vilnius

2Λουξεμβούργο: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

ELLX

Luxembourg

3Ουγγαρία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LHBP

Budapest-Ferihegy

3

LHDC

Debrecen

1

LHSM

Sármellék-Balaton

1Μάλτα: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LMML

Malta/Luqa

3Κάτω Χώρες: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EHAM

Amsterdam/Schiphol

3

EHBK

Maastricht-Aachen

2

EHEH

Eindhoven/Welschap

2

EHGG

Eelde/Groningen

1

EHRD

Rotterdam/Zestienhoven

2Αυστρία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LOWG

Graz

2

LOWI

Innsbruck

2

LOWK

Klagenfurt

2

LOWL

Linz

2

LOWS

Salzburg

3

LOWW

Wien/Schwechat

3Πολωνία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EPBG

Bydgoszcz – Szwederowo

1

EPGD

Gdańsk – Rębiechowo

2

EPKK

Kraków – Balice

3

EPKT

Katowice – Pyrzowice

2

EPPO

Poznań – Ławica

2

EPRZ

Rzeszów – Jasionka

1

EPSC

Szczecin – Goleniów

1

EPWA

Warszawa – Okęcie

3

EPWR

Wrocław – Strachowice

2

EPLL

Lódź – Lublinek

1Πορτογαλία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LPFL

Flores

1

LPFR

Faro

3

LPFU

Madeira/Madeira

3

LPHR

Horta

2

LPLA

Lajes

2

LPPD

Ponta Delgada

2

LPPO

Santa Maria

1

LPPR

Porto

3

LPPS

Porto Santo

2

LPPT

Lisboa

3Ρουμανία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LRBC

Bacău

1

LRBS

București/Băneasa

2

LRCK

Constanța/M. Kogălniceanu

1

LRCL

Cluj-Napoca/Someșeni

2

LRIA

Iași

1

LROD

Oradea

1

LROP

București/Otopeni

3

LRSB

Sibiu/Turnișor

1

LRTR

Timișoara/Giarmata

2Σλοβενία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LJLJ

Ljubljana

2Σλοβακία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

LZIB

Bratislava

2

LZKZ

Košice

2

LZSL

Sliač

1

LZTT

Poprad-Tatry

1Φινλανδία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EFHK

Helsinki-Vantaa

3

EFIV

Ivalo

2

EFJO

Joensuu

2

EFJY

Jyväskylä

2

EFKE

Kemi-Tornio

1

EFKI

Kajaani

1

EFKK

Kruunupyy

1

EFKS

Kuusamo

1

EFKT

Kittilä

2

EFKU

Kuopio

2

EFLP

Lappeenranta

1

EFMA

Mariehamn

1

EFOU

Oulu

2

EFPO

Pori

1

EFRO

Rovaniemi

2

EFSA

Savonlinna

1

EFSI

Seinäjoki

1

EFTP

Tampere-Pirkkala

2

EFTU

Turku

2

EFVA

Vaasa

2

EFVR

Varkaus

1Σουηδία: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

ESDF

Ronneby

2

ESGG

Göteborg-Landvetter

3

ESGJ

Jönköping

1

ESGP

Göteborg City

2

ESGT

Trollhättan/Vänersborg

1

ESKN

Stockholm/Skavsta

3

ESMK

Kristianstad/Everöd

1

ESMQ

Kalmar

2

ESMS

Malmö-Sturup

3

ESMT

Halmstad

1

ESMX

Växjö/Kronoberg

2

ESNG

Gällivare

1

ESNK

Kramfors

1

ESNL

Lycksele

1

ESNN

Sundsvall-Härnösand

2

ESNO

Örnsköldsvik

1

ESNQ

Kiruna

2

ESNS

Skellefteå

2

ESNU

Umeå

2

ESNX

Arvidsjaur

1

ESOE

Örebro

1

ESOK

Karlstad

2

ESOW

Stockholm/Västerås

2

ESPA

Luleå

2

ESPC

Östersund

2

ESSA

Stockholm-Arlanda

3

ESSB

Stockholm-Bromma

2

ESSD

Borlänge

1

ESSL

Linköping/Saab

1

ESSP

Norrköping

1

ESSV

Visby

2

ESTA

Ängelholm

2Ηνωμένο Βασίλειο: Κατάλογος των κοινοτικών αερολιμένων

Κωδικός αερολιμένα ICAO

Όνομα αερολιμένα

Κατηγορία αερολιμένα το 2007

EGAA

Belfast International

3

EGAC

Belfast City

3

EGAE

City of Derry (Eglinton)

2

EGBB

Birmingham

3

EGBE

Coventry

2

EGCC

Manchester

3

EGCN

Doncaster Sheffield

2

EGDG

Newquay

2

EGFF

Cardiff Wales

3

EGGD

Bristol

3

EGGP

Liverpool

3

EGGW

Luton

3

EGHC

Lands End

1

EGHD

Plymouth

1

EGHE

Isles of Scilly (St.Marys)

1

EGHH

Bournemouth

2

EGHI

Southampton

3

EGHK

Penzance Heliport

1

EGHT

Isles of Scilly (Tresco)

1

EGKK

Gatwick

3

EGLC

London City

3

EGLL

Heathrow

3

EGMH

Kent International

2

EGNH

Blackpool

2

EGNJ

Humberside

2

EGNM

Leeds Bradford

3

EGNR

Hawarden

1

EGNT

Newcastle

3

EGNV

Durham Tees Valley

2

EGNX

Nottingham East Midlands

3

EGPA

Kirkwall

1

EGPB

Sumburgh

1

EGPC

Wick

1

EGPD

Aberdeen

3

EGPE

Inverness

2

EGPF

Glasgow

3

EGPH

Edinburgh

3

EGPI

Islay

1

EGPK

Prestwick

3

EGPL

Benbecula

1

EGPM

Scatsta

2

EGPN

Dundee

1

EGPO

Stornoway

1

EGSH

Norwich

2

EGSS

Stansted

3

EGTE

Exeter

2

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Περιγραφή των αρχείων δεδομένων και του μέσου διαβίβασης

Για τη διαβίβαση των πινάκων του κανονισμού γίνονται δεκτά δύο μορφότυπα συμβατά με το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων ΕDI: «CSV» (Comma Separated Values) με ερωτηματικό (;) για το διαχωρισμό των πεδίων και GESMES-EDIFACT.

Κατάλογος και περιγραφή των πεδίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε πίνακα του κανονισμού:

Ο ακόλουθος συνοπτικός πίνακας δίνει για κάθε πίνακα του κανονισμού («A1», «B1» και «Γ1») και για κάθε καταγραφή (σειρά), τον κατάλογο πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν. Στη στήλη που αφορά τους πίνακες σημειώνονται δύο διαφορετικά είδη πεδίων:

 «X»: πεδία που πρέπει να συμπληρώνονται για έναν πίνακα,

 « » (διάστημα): πεδία που δεν αφορούν το συγκεκριμένο πίνακα. Τα πεδία αυτά κανονικά δεν πρέπει να συμπληρώνονται στους αντίστοιχους πίνακες. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή γίνονται δεκτά και κενά πεδία (δύοδιαδοχικοί διαχωριστές πεδίων χωρίς στοιχεία ανάμεσα).

Μορφή και μέγεθος των πεδίων:

Η μορφή κάθε πεδίου είναι είτε αριθμητική (n) ή αλφαβητική (a) ή αλφαριθμητική (an).

To μέγεθος είτε είναι σταθερό («μορφή + αριθμός» — π.χ. «n4») ή μεταβαλλόμενο με μέγιστο αριθμό θέσεων («μορφή +» .. «+ μέγιστος αριθμός θέσεων» — π.χ.: «n..12»).Θέση

Πεδία

Μορφή & μέγεθος

ΠΙΝΑΚΕΣ

A1

B1

Γ1

1

Στοιχεία πίνακα

an2

X

X

X

2

Δηλούσα χώρα

a2

X

X

X

3

Έτος αναφοράς

n2

X

X

X

4

Περίοδος αναφοράς

an2

X

X

X

5

Αερολιμένας αναφοράς

an4

X

X

X

6

Συνεργαζόμενος αερολιμένας

an4

X

X

 

7

Άφιξη/αναχώρηση

n1

X

X

 

8

Τακτικές/έκτακτες γραμμές

n1

X

X

 

9

Πτήσεις επιβατών/εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

n1

X

X

 

10

Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα

a3

X

X

X

11

Τύπος αεροσκάφους

an..4

X

 
 

12

Επιβάτες

n..12

X

X

X

13

Άμεσα διερχόμενοι επιβάτες

n..12

 
 

X

14

Εμπορεύματα και ταχυδρομείο

n..12

X

X

X

15

Εμπορικές αεροπορικές πτήσεις (πίνακας «A1»)/Συνολικές μετακινήσεις εμπορικών αεροσκαφών (πίνακας «Γ1»)

n..12

X

 

X

16

Συνολικές μετακινήσεις αεροσκαφών

n..12

 
 

X

17

Διαθέσιμες θέσεις επιβατών

n..12

X

 
 

Κάθε πίνακας (για μία περίοδο) πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα αρχείο (ή «αποστολή») που διαβιβάζεται στην Eurostat.

Κάθε αρχείο (πίνακας) πρέπει να ονομάζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα: «CCYYPPTT.csv» (για μορφότυπο csv) ή: «CCYYPPTT.ges» (για μορφότυπο gesmes): όπου «CC» αντιστοιχεί στον κωδικό χώρας (ISO αλφα 2), «YY» στο έτος, «PP» στην περίοδο (AN, Q1..Q4 ή 01..12) και «TT», στον χαρακτηρισμό του πίνακα («A1», «B1» ή «Γ1»).

Σε περίπτωση συμπιεσμένου αρχείου θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κατάληξη «.zip» αντί για την κατάληξη «.csv» ή «.ges».

Το μέσο διαβίβασης πρέπει να είναι συμβατό με το σύστημα αυτόματου ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Eurostat.

Θα προτιμηθούν μέσα συμβατά με το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων EDI. Ωστόσο, για μία μεταβατική περίοδο γίνονται, επίσης, δεκτά μέσα «Pre-EDI» καθώς και η αποστολή διαρθρωμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε διεύθυνση που παρέχει η Eurostat.

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης διαρθρωμένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 το θεματικό πεδίο του ηλεκτρονικού μηνύματος πρέπει να περιέχει την ονομασία του προς διαβίβαση αρχείου (πίνακα),

 το αρχείο (πίνακας) πρέπει να προσαρτάται στο ηλεκτρονικό μήνυμα (επιτρέπεται η προσάρτηση ενός μόνο αρχείου ανά ηλεκτρονικό μήνυμα),

 μπορούν να εισαχθούν σχόλια για τα δεδομένα με τη μορφή απλού κειμένου στο σώμα του μηνύματος στο οποίο έχει προσαρτηθεί ο πίνακας (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μορφοτυπημένο κείμενο).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Τροποποιήσεις στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 437/2003
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕUROSTAT

Το πεδίο των προς καταγραφή στοιχείων περιορίζεται στην πολιτική αεροπορία.

Εξαιρούνται κρατικές πτήσεις και μετακινήσεις επιβατών με επίγεια μέσα που ταξιδεύουν με κωδικό πτήσης ή φορτίου που μεταφέρεται με βάση αεροπορική φορτωτική.

Α.   Πίνακας σταδίου πτήσης [μηνιαία στοιχεία ( 3 )]

Τα στοιχεία “σταδίου πτήσης” αναφέρονται μόνο στις εμπορικές αεροπορικές γραμμές.Μορφότυπο καταγραφής αρχείου δεδομένων

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-αλφα

“A1”

 

Δηλούσα χώρα

2-αλφα

(1) Κύρια διακριτικά εθνικότηταςΙCAO

 

Έτος αναφοράς

2-ψηφία

Τύπος “yy” (δύο τελευταία ψηφία του έτους)

 

Περίοδος αναφοράς

2-αλφα

(2) Ρητή (ή Statra)

 

Δηλών αερολιμένας

4-αλφα

(3) ICAO

 

Επόμενος/προηγούμενος αερολιμένας

4-αλφα

(3) ICAO

 

Άφιξη/αναχώρηση

1-ψηφίο

1 = άφιξη

2 = αναχώρηση

 

Τακτικές/έκτακτες γραμμές

1-ψηφίο

1 = τακτική

2 = έκτακτη

 

Γραμμές μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

1-ψηφίο

1 = γραμμές μεταφοράς επιβατών

2 = γραμμές μεταφοράς εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

 

Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα

3-αλφα

(4) Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα (προαιρετικά)

 

Τύπος αεροσκάφους

4-αλφα

(5) ICAO

 

Επιβιβασθέντες επιβάτες

12-ψηφία

 

επιβάτες

Φορτωθέντα εμπορεύματα και ταχυδρομείο

12-ψηφία

 

τόνοι

Εμπορικές αεροπορικές γραμμές

12-ψηφία

 

αριθμός πτήσεων

Διαθέσιμες θέσεις επιβατών

12-ψηφία

 

θέσεις επιβατών

Β.   Πίνακας προέλευσης/προορισμού των πτήσεων [τουλάχιστον μηνιαία στοιχεία (3) ]

Τα στοιχεία “σταδίου πτήσης” αναφέρονται μόνο στις εμπορικές αεροπορικές γραμμές.Μορφότυπο καταγραφής αρχείου δεδομένων

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-αλφα

B1

 

Δηλούσα χώρα

2-αλφα

(1) Κύρια διακριτικά εθνικότητας ICAO

 

Έτος αναφοράς

2-ψηφία

Τύπος “yy” (δύο τελευταία ψηφία του έτους)

 

Περίοδος αναφοράς

2-αλφα

(2) Ρητή (ή Statra)

 

Αερολιμένας αναφοράς

4-αλφα

(3) ICAO

 

Προορισμός και προέλευση των πτήσεων

4-αλφα

(3) ICAO

 

Άφιξη/αναχώρηση

1-ψηφίο

1 = άφιξη

2 = αναχώρηση

 

Τακτικές/έκτακτες γραμμές

1-ψηφίο

1 = έκτακτη

2 = έκτατη

 

Γραμμές μεταφοράς επιβατών/εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

1-ψηφίο

1 = γραμμές μεταφοράς επιβατών

2 = γραμμές μεταφοράς εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

 

Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα

3-αλφα

(4) Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα (προαιρετικά)

 

Διακινηθέντες επιβάτες

12-ψηφία

 

επιβάτες

Φορτωθέντα/εκφορτωθέντα εμπορεύματα και ταχυδρομείο

12-ψηφία

 

τόνοι

Γ.   Πίνακας αερολιμένων (τουλάχιστον ετήσια στοιχεία)

Τα στοιχεία που καταγράφονται στον παρόντα πίνακα αναφέρονται μόνο στις εμπορικές αεροπορικές γραμμές, εξαιρέσει των “συνολικών εμπορικών μετακινήσεων αεροσκαφών” που αναφέρονται, επίσης, σε όλες τις εμπορικές γενικές εναέριες εργασίες και των “συνολικών μετακινήσεων αεροσκαφών” που αναφέρονται σε όλες τις κινήσεις πολιτικών αεροσκαφών (πλην των κρατικών πτήσεων).Μορφότυπο καταγραφής αρχείου δεδομένων

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-αλφα

C1

 

Δηλούσα χώρα

2-αλφα

(1) Κύρια διακριτικά εθνικότητας ICAO

 

Έτος αναφοράς

2-ψηφία

Τύπος “yy”

 

Περίοδος αναφοράς

2-αλφα

(2) Ρητή (ή Statra)

 

Αερολιμένας αναφοράς

4-αλφα

(3) ICAO

 

Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα (1)

3-αλφα

(4) Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα (προαιρετικά)

 

Σύνολο διακινηθέντων επιβατών

12-ψηφία

 

επιβάτες

Εξαιρούνται οι άμεσα διερχόμενοι επιβάτες

12-ψηφία

 

επιβάτες

Σύνολο φορτωθέντων/εκφορτωθέντων εμπορευμάτων και ταχυδρομείου

12-ψηφία

 

τόνοι

Σύνολο μετακινήσεων εμπορικών αεροσκαφών

12-ψηφία

 

μετακινήσεις

Σύνολο μετακινήσεων αεροσκαφών

12-ψηφία

 

μετακινήσεις

(1)   To πεδίο “Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα” είναι υποχρεωτικό μόνον για αερολιμένες οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν και τους πίνακες Α1 και Β1. Για τους αερολιμένες οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση να συμπληρώνουν τους πίνακες Α1 και Β1, μπορεί να χρησιμοποιείται κωδικός που καλύπτει όλους τους αερομεταφορείς.

ΚΩΔΙΚΟΙ

1.   Δηλούσα χώρα

Το σύστημα κωδικοποίησης που πρέπει να χρησιμοποιείται βασίζεται στον κώδικα διακριτικών εθνικότητας του ICAO για δείκτες θέσης. Εάν για την ίδια χώρα υπάρχουν διάφορα προθέματα ICAO, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το κύριο πρόθεμα ICAO της ηπειρωτικής χώρας.

Βέλγιο

EB

Δανία

EK

Γερμανία

ED

Ελλάδα

LG

Ισπανία

LE

Γαλλία

LF

Ιρλανδία

EI

Ιταλία

LI

Λουξεμβούργο

EL

Κάτω Χώρες

EH

Αυστρία

LO

Πορτογαλία

LP

Φινλανδία

EF

Σουηδία

ES

Ηνωμένο Βασίλειο

EG

2.   Περίοδος αναφοράς

AN

(ή 45) έτος

Q1

(ή 21) Ιανουάριος-Μάρτιος (πρώτο τρίμηνο)

Q2

(ή 22) Απρίλιος-Ιούνιος (δεύτερο τρίμηνο)

Q3

(ή 23) Ιούλιος-Σεπτέμβριος (τρίτο τρίμηνο)

Q4

(ή 24) Οκτώβριος-Δεκέμβριος (τέταρτο τρίμηνο)

1 έως 1

Ιανουάριος έως Δεκέμβριος (μήνας)

3.   Αερολιμένες

Οι αερολιμένες κωδικοποιούνται σύμφωνα με τους κωδικούς με τέσσερα γράμματα του ICAO, όπως απαριθμούνται στο έγγραφο ICAO 7910. Μη γνωστοί αερολιμένες κωδικοποιούνται ως “ZZZZ”.

4.   Πληροφορίες για τον αερομεταφορέα

“1EU” για αερομεταφορείς που έχουν άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

“1NE” για αερομεταφορείς που δεν έχουν άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

“ZZZ” για μη γνωστούς αερομεταφορείς

“888” όπου “εμπιστευτικό” (πρέπει να χρησιμοποιείται στους πίνακες Α1 και Β1 εάν για λόγους απορρήτου δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση “πληροφοριών για τον αερομεταφορέα”)

“999” για όλους τους αερομεταφορείς (πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον πίνακα Γ1).

Οι αερομεταφορείς που έχουν μερική άδεια εκμετάλλευσης στην ΕΕ θα καταγράφονται ως “αερομεταφορείς ΕΕ”.

Σε προαιρετική βάση, μπορεί να χρησιμοποιείται, επίσης, ο κωδικός “2” + κωδικός χώρας Iso αλφα 2 (χώρα έκδοσης άδειας εκμετάλλευσης του αερομεταφορέα) καθώς και ο κωδικός ICAO του αερομεταφορέα.

5.   Τύπος αεροσκάφους

Οι τύποι αεροσκαφών κωδικοποιούνται σύμφωνα με τους κωδικούς προσδιορισμού τύπου αεροσκάφους του ICAO, όπως απαριθμούνται στο έγγραφο ICAO 8643.

Μη γνωστοί τύποι αεροσκαφών κωδικοποιούνται ως “ZZZZ”.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Μετά τον τίτλο κάθε ορισμού ακολουθεί κατάλογος των άρθρων ή πινάκων του κανονισμού οι οποίοι περιέχουν αναφορά στο συγκεκριμένο όρο.

I.   ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.   Κοινοτικός αερολιμένας (άρθρα 1 και 3)

Καθορισμένο τμήμα γης ή θαλάσσης σε κράτος μέλος που υπόκειται στις διατάξεις της συνθήκης, το οποίo προορίζεται να χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για την άφιξη, αναχώρηση και τις επίγειες μετακινήσεις αεροσκαφών και είναι ανοικτό για τη διεξαγωγή εμπορικών αεροπορικών πτήσεων (βλέπε -4-).

2.   Κρατικές πτήσεις (άρθρο 1 και πίνακας Γ1)

Όλες οι πτήσεις που εκτελούνται από αεροσκάφη, στο πλαίσιο στρατιωτικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων υπηρεσιών επιβολής του δικαίου, ενός κράτους.

Όλες οι πτήσεις που χαρακτηρίζονται ως “κρατικές πτήσεις” από τις αρχές ενός κράτους.

Η έκφραση “εκτός από τις πτήσεις που πραγματοποιούνται από κρατικά αεροσκάφη” στο άρθρο 1 πρέπει να ερμηνεύεται ως “εκτός από τις κρατικές πτήσεις”.

3.   Μονάδα επιβάτη (άρθρο 3 παράγραφοι 2, 4 και 5)

Μια μονάδα επιβάτη ισοδυναμεί προς έναν επιβάτη ή προς 100 kg φορτίου και ταχυδρομείου.

Για τους σκοπούς κατάρτισης του καταλόγου Κοινοτικών αερολιμένων (βλέπε-1-) όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και για τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 και στο άρθρο 3 παράγραφος 5, κατά τον υπολογισμό των κατώτατων ορίων με βάση τις “μονάδες επιβάτη” πρέπει να συνεκτιμάται στους κοινοτικούς αερολιμένες (βλέπε-1-) το σύνολο των διακινηθέντων επιβατών (βλέπε-16-) συν το σύνολο των άμεσα διερχομένων επιβατών (βλέπε-18-) (υπολογιζόμενο μία μόνο φορά) συν το σύνολο των φορτωθέντων/εκφορτωθέντων εμπορευμάτων και ταχυδρομείου (βλέπε-17-).

4.   Εμπορικές αεροπορικές γραμμές (άρθρο 1 και πίνακες A1, B1, Γ1)

Πτήση ή σειρά πτήσεων αεροπορικών μεταφορών για τη δημόσια μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου και ταχυδρομείου, επ' αμοιβή ή βάσει μίσθωσης.

Οι αεροπορικές γραμμές μπορούν να είναι τακτικές (βλέπε-5-) ή έκτακτες (βλέπε-6-) .

5.   Έκτακτη αεροπορική γραμμή (πίνακες A1 και B1)

Μία εμπορική αεροπορική γραμμή (βλέπε-4-) που εκτελείται σύμφωνα με δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων, ή με συχνότητα τέτοια ώστε να αποτελεί μία εύκολα αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά πτήσεων.

Περιλαμβάνονται επιπλέον πτήσεις για την κάλυψη της πλεονάζουσας κίνησης στις τακτικές πτήσεις.

6.   Έκτακτη αεροπορική γραμμή (πίνακες A1 και B1)

Πρόκειται για μία εμπορική αεροπορική γραμμή (βλέπε-4-) πλην της τακτικής αεροπορικής γραμμής (βλέπε-5-).

7.   Αεροπορική γραμμή επιβατών (πίνακες A1 και B1)

Τακτική (βλέπε-5-) ή έκτακτη αεροπορική γραμμή (βλέπε-6-) που εκτελείται από αεροσκάφος που μεταφέρει έναν ή περισσότερους επιβάτες έναντι αμοιβής καθώς και όλες οι πτήσεις που απαριθμούνται στους πίνακες δρομολογίων ως γραμμές μεταφοράς επιβατών.

Περιλαμβάνονται τόσο οι πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες έναντι αμοιβής όσο και εκείνες που μεταφέρουν εμπορεύματα ή ταχυδρομείο έναντι αμοιβής.

8.   Αεροπορική γραμμή φορτίου και ταχυδρομείου (πίνακες A1 και B1)

Τακτικές (βλέπε-5-) ή έκτακτες αεροπορικές γραμμές (βλέπε-6-) εκτελούμενες από αεροσκάφη που μεταφέρουν φορτίο και όχι επιβάτες, π.χ. εμπορεύματα και ταχυδρομείο.

Εξαιρούνται οι πτήσεις που μεταφέρουν έναν ή περισσότερους επιβάτες έναντι αμοιβής καθώς και όλεςοι πτήσεις που απαριθμούνται στους πίνακες δρομολογίων ως γραμμές μεταφοράς επιβατών.

9.   Αερομεταφορέας (φορέας εκμετάλλευσης εμπορικών αεροπορικών μεταφορών) (πίνακες A1, B1 και Γ1)

Αεροπορική εταιρεία μεταφορών με έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης για την εκτέλεση εμπορικών αεροπορικών πτήσεων (βλέπε-13-)

Στην περίπτωση που πρόκειται για αερομεταφορείς που έχουν συστήσει κοινοπραξία ή έχουν συνάψει άλλες συμβατικές συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες δύο ή περισσότεροι εξ αυτών αναλαμβάνουν χωριστή ευθύνη για την προσφορά και την πώληση προϊόντων αεροπορικής μεταφοράς για μια πτήση ή συνδυασμό πτήσεων, πρέπει να αναφέρεται ο αερομεταφορέας που πραγματοποιεί όντως τη συγκεκριμένη πτήση.

II.   ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ A1 (ΣΤΑΔΙΟ ΠΤΗΣΗΣ)

10.   Στάδιο πτήσης (πίνακας A1)

Στάδιο πτήσης είναι η διαδρομή που πραγματοποιεί ένα αεροσκάφος από την απογείωση έως την επόμενη προσγείωσή του.

11.   Επιβιβασθέντες επιβάτες (πίνακας A1)

Το σύνολο των επιβιβασθέντων στο αεροσκάφος επιβατών κατά την προσγείωση στον αερολιμένα αναφοράς ή κατά την απογείωση από τον αερολιμένα αναφοράς.

Το σύνολο των επ' αμοιβή και μη επ' αμοιβή επιβιβασθέντων επιβατών κατά το στάδιο πτήσης (βλέπε-10-) .

Περιλαμβάνονται οι άμεσα διερχόμενοι επιβάτες (βλέπε-18-) (που υπολογίζονται κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις).

12.   Φορτωθέντα εμπορεύματα και ταχυδρομείο (πίνακας A1)

Το σύνολο των φορτωθέντων στο αεροσκάφος εμπορευμάτων και ταχυδρομείου κατά την προσγείωση στον αερολιμένα αναφοράς ή κατά την απογείωση από τον αερολιμένα αναφοράς.

Το σύνολο των φορτωθέντων εμπορευμάτων και ταχυδρομείου κατά το στάδιο πτήσης (βλέπε-10-) .

Περιλαμβάνονται τα υπό διαμετακόμιση εμπορεύματα και ταχυδρομείο (που υπολογίζονται κατά τις αφίξεις και αναχωρήσεις).

Περιλαμβάνονται οι επείγουσες αποστολές και οι διπλωματικοί σάκοι.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποσκευές των επιβατών.

13.   Εμπορική αεροπορική πτήση (πίνακας A1)

Πτήση ή σειρά πτήσεων αεροπορικών μεταφορών για τη δημόσια μεταφορά επιβατών ή/και φορτίου και ταχυδρομείου, επ' αμοιβή ή βάσει μίσθωσης.

Στον πίνακα A1, οι εμπορικές αεροπορικές πτήσεις ενοποιούνται για τον υπολογισμό των άλλων “πεδίων δεικτών” [“Επιβιβασθέντες επιβάτες (βλέπε-11-) ”, “Φορτωθέντα εμπορεύματα και ταχυδρομείο (βλέπε-12-) καιΔιαθέσιμες θέσεις επιβατών (βλέπε-14-) ].

14.   Διαθέσιμες θέσεις επιβατών (πίνακας A1)

Ο συνολικός αριθμός θέσεων επιβατών που διατίθενται προς πώληση σε ένα αεροσκάφος που εκτελεί στάδιο πτήσης (βλέπε-10-) μεταξύ δύο αερολιμένων.

Σε ένα στάδιο πτήσης (βλέπε-10-), ο συνολικός αριθμός επιβατών επ' αμοιβή δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων επιβατών που διατίθενται προς πώληση.

Περιλαμβάνονται οι θέσεις που έχουν ήδη πωληθεί σε ένα στάδιο πτήσης όπως για παράδειγμα εκείνες που έχουν διατεθεί σε άμεσα διερχόμενους επιβάτες.

Δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις που δεν διατίθενται για τη μεταφορά επιβατών λόγω περιορισμών στο μέγιστο ακαθάριστο βάρος.

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στη βάση αυτή, θα πρέπει να παρέχεται μία από τις ακόλουθες εκτιμήσεις κατά σειρά προτίμησης (από την περισσότερο προς τη λιγότερο ενδεδειγμένη):

1. Η ειδική διάταξη του αεροσκάφους εκφραζόμενη με βάση τον αριθμό θέσεων επιβατών που διατίθενται στο αεροσκάφος (προσδιοριζόμενη από τον αριθμό θέσης σε κυκλοφορία του αεροσκάφους).

2. H μέση διάταξη αεροσκάφους εκφραζόμενη με βάση το μέσο όρο θέσεων επιβατών που διατίθενται για το είδος αεροσκάφους για τον αερομεταφορέα.

3. H μέση διάταξη αεροσκάφους εκφραζόμενη με βάση το μέσο αριθμό θέσεων επιβατών που διατίθενται για το είδος αεροσκάφους.

III.   ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β1 (ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 (ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ)

15.   Προέλευση και προορισμός των πτήσεων (πίνακας B1)

Η κίνηση σε μια εμπορική αεροπορική γραμμή (βλέπε-4-) με τον ίδιο αριθμό πτήσης, η οποία υποδιαιρείται ανά ζεύγη αερολιμένων σύμφωνα με το σημείο επιβίβασης και το σημείο αποβίβασης στη συγκεκριμένη πτήση.

Στην περίπτωση επιβατών, εμπορευμάτων ή ταχυδρομείου των οποίων ο αερολιμένας επιβίβασης δεν είναι γνωστός, ως σημείο επιβίβασης θα θεωρείται ότι είναι το μέρος προέλευσης του αεροσκάφους· κατά τον ίδιο τρόπο, εάν δεν είναι γνωστός ο αερολιμένας αποβίβασης, ως σημείο αποβίβασης θα θεωρείται ότι είναι ο προορισμός του αεροσκάφους.

16.   Διακινηθέντες επιβάτες (πίνακες B1 και Γ1)

Όλοι οι επιβάτες μίας συγκεκριμένης πτήσης (με έναν αριθμό πτήσης) που υπολογίζονται μόνον μία φορά και όχι κατ' επανάληψη για κάθε επιμέρους στάδιο αυτής της πτήσης.

Όλοι οι επ' αμοιβή επιβάτες το ταξίδι των οποίων αρχίζει ή ολοκληρώνεται στον αερολιμένα αναφοράς καθώς και οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ανταπόκριση και παίρνουν ή εγκαταλείπουν την πτήση στον αερολιμένα αναφοράς.

Εξαιρούνται οι άμεσα διερχόμενοι επιβάτες (βλέπε-18-) .

17.   Φορτωθέντα/εκφορτωθέντα εμπορεύματα και ταχυδρομείο (πίνακες B1 και Γ1)

Όλα τα εμπορεύματα και ταχυδρομείο που φορτώνονται ή εκφορτώνονται από ένα αεροσκάφος.

Περιλαμβάνονται οι επείγουσες αποστολές και οι διπλωματικοί σάκοι,

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποσκευές των επιβατών.

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα υπό διαμετακόμιση εμπορεύματα και ταχυδρομείο.

18.   Άμεσα διερχόμενοι επιβάτες (πίνακας Γ1)

Οι επιβάτες οι οποίοι, ύστερα από σύντομη διακοπή, συνεχίζουν το ταξίδι τους με το ίδιο αεροσκάφος με πτήση που έχει τον ίδιο αριθμό με την πτήση με την οποία έφθασαν.

Στις συνολικές αεροπορικές στατιστικές καθώς και για τον υπολογισμό των μονάδων επιβάτη (βλέπε-3-) , οι άμεσα διερχόμενοι επιβάτες υπολογίζονται μόνο μία φορά.

Οι επιβάτες που αλλάζουν αεροσκάφος λόγω τεχνικών προβλημάτων αλλά συνεχίζουν με πτήση που έχει τον ίδιο αριθμό με την προηγούμενη υπολογίζονται ως άμεσα διερχόμενοι επιβάτες.

Σε ορισμένες πτήσεις με ενδιάμεσους σταθμούς, ο αριθμός πτήσης αλλάζει σε έναν αερολιμένα για να γίνει διάκριση μεταξύ της πτήσης άφιξης και της πτήσης αναχώρησης. Παράδειγμα: μία πτήση από Βαρκελώνη προς Αμβούργο που συνεχίζει έως την Φρανκφούρτη πριν επιστρέψει στη Βαρκελώνη. Οι επιβάτες με έναν ενδιάμεσο προορισμό που συνεχίζουν το ταξίδι τους στο ίδιο αεροσκάφος θα πρέπει, υπό τις περιστάσεις αυτές, να υπολογίζονται ως άμεσα διερχόμενοι επιβάτες.

19.   Συνολικές μετακινήσεις εμπορικών αεροσκαφών (πίνακας Γ1)

Όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις για πτήσεις που εκτελούνται έναντι αμοιβής ή βάσει μίσθωσης.

Περιλαμβάνονται οι εμπορικές αεροπορικές γραμμές (βλέπε-4-) καθώς και όλες οι εμπορικές γενικές εναέριες εργασίες.

20.   Συνολικές μετακινήσεις αεροσκαφών (πίνακας Γ1)

Όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις αεροσκαφών.

Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις εμπορικών αεροσκαφών (βλέπε-19-) καθώς και όλες οι μη εμπορικές γενικές εναέριες εργασίες.

Εξαιρούνται οι κρατικές πτήσεις (βλέπε-2-) .

Εξαιρούνται οι προσγειώσεις που ακολουθούνται από άμεση απογείωση (touch and goes) καθώς και οι ανεπιτυχείς προσγειώσεις ή προσεγγίσεις.»( 1 ) ΕΕ L 66 της 11.3.2003, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.

( 3 ) Για το 2003 μπορούν να γίνουν δεκτά “τριμηνιαία στοιχεία”.