2003R0006 — EL — 31.03.2010 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Δεκεμβρίου 2002

περί της διάδοσης των στατιστικών σχετικά με τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 001, 4.1.2003, p.45)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 10ης Μαρτίου 2010

  L 61

24

11.3.2010
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 6/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Δεκεμβρίου 2002

περί της διάδοσης των στατιστικών σχετικά με τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1998, σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 6 και 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, στα οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1172/98, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τηρώντας παράλληλα το απόρρητο των αρχείων ατομικών στοιχείων.

(2)

Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ένα λογικό επίπεδο ποιότητας στις διαδιδόμενες πληροφορίες και η διατήρηση των υφιστάμενων στατιστικών σειρών.

(3)

Είναι απαραίτητο να διατεθούν ορισμένα στοιχεία στα κράτη μέλη προκειμένου να συμπληρώσουν τη στατιστική κάλυψη των οδικών μεταφορών σε εθνικό επίπεδο.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Τα αρχεία ατομικών στοιχείων που διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/98 χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση στατιστικών πινάκων που περιλαμβάνουν συγκεντρωτικές τιμές οι οποίες προκύπτουν από την άθροιση των στοιχείων. Η Επιτροπή (Eurostat) διαδίδει τους προκύπτοντες στατιστικούς πίνακες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3.

Άρθρο 2

Επιτρέπεται η διάδοση για τους στατιστικούς πίνακες που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

1.  Η διάδοση των πινάκων σε χρήστες πέραν των εθνικών αρχών των κρατών μελών υπόκειται στον όρο ότι κάθε τετραγωνίδιο θα βασίζεται σε τουλάχιστον δέκα εγγραφές οχημάτων ανάλογα με τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Όταν ένα τετραγωνίδιο βασίζεται σε λιγότερες από δέκα εγγραφές οχημάτων, ομαδοποιείται με άλλα τετραγωνίδια ή αντικαθίσταται από κατάλληλη ένδειξη. Οι πίνακες που αναφέρονται στο σημείο Α του παραρτήματος εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα.

2.  Οι πίνακες που περιέχουν συγκεντρωτικές τιμές οι οποίες βασίζονται σε λιγότερες από δέκα εγγραφές οχημάτων μπορούν να παρέχονται στις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τις στατιστικές μεταφορών της Κοινότητας στα κράτη μέλη υπό τον όρον ότι οι εθνικές αρχές εφαρμόζουν τον όρο που προβλέπει η παράγραφος 1 σε οποιονδήποτε πίνακα διαδίδεται σε άλλους χρήστες.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ

Α.    Συνέχεια των υφιστάμενων πινάκων

Προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια, οι υφιστάμενοι πίνακες μπορούν να διαδίδονται από την Επιτροπή (Eurostat).

Β.    Κύριοι πίνακες

Το ακόλουθο σύνολο πινάκων και τα υποσύνολά του μπορούν να διαδίδονται.Πίνακας

Περιγραφή

Σημείωση 1

Περίοδος αναφοράς

Μονάδες

Σημείωση 2

Σημειώσεις

B1

Περίληψη της δραστηριότητας ανά είδος πράξης και είδος μεταφοράς

Έτος, τρίμηνο

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Οχηματοχιλιόμετρα

Σημείωση 3

B2

Μεταφορά, ανά είδος πράξης

Έτος, τρίμηνο

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Σημείωση 3

B3

Μεταφορά, ανά είδος εμπορευμάτων

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

 

B4.1

Διεθνείς μεταφορές, ανά κράτος φόρτωσης και εκφόρτωσης (σύνολο όλων των δηλούντων κρατών)

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

 

B4.2

Όπως για τον πίνακα B4.1, αλλά με πρόσθετη ανάλυση ανά είδος εμπορευμάτων

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

 

B4.3

Διεθνείς μεταφορές, ανά κράτος φόρτωσης και εκφόρτωσης (με ανάλυση ανά δηλούν κράτος)

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

 

B4.4

Όπως για τον πίνακα B4.3, αλλά με πρόσθετη ανάλυση ανά είδος εμπορευμάτων

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

 

B5.1

Μεταφορές, ανά περιφέρεια φόρτωσης

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Σημείωση 4

B5.2

Μεταφορές, ανά περιφέρεια εκφόρτωσης

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Σημείωση 4

B6.1

Μεταφορές, ανά κλάση απόστασης

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B6.2

Όπως για τον πίνακα B6.1, αλλά με πρόσθετη ανάλυση ανά είδος εμπορευμάτων

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B7

Μεταφορές, ανά διάταξη των αξόνων

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B8

Μεταφορές, ανά παλαιότητα του οχήματος

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B9

Μεταφορές, ανά μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B10

Μεταφορές, ανά ωφέλιμο φορτίο του οχήματος

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B11

Μεταφορές, ανά κλάση δραστηριότητας NACE

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B12

Κινήσεις του οχήματος, με φορτίο και χωρίς φορτίο

Έτος

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B13.1

Κινήσεις υπό καθεστώς διαμετακόμισης, ανά κράτος διέλευσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο και ανά μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος (σύνολο όλων των δηλούντων κρατών)

Έτος, τρίμηνο

1 000 τόνοι

Κινήσεις

 

B13.2

Κινήσεις υπό καθεστώς διαμετακόμισης, ανά κράτος διέλευσης (με ανάλυση ανά δηλούν κράτος)

Έτος

1 000 τόνοι

Κινήσεις

 

B14

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, ανά είδος επικίνδυνου εμπορεύματος

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B15

Μεταφορές, ανά είδος φορτίου

Έτος

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B16

Μεταφορές, ανά είδος φορτίου και κλάση απόστασης

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

 

B17

Εθνικές μεταφορές ανά περιφέρεια φόρτωσης και εκφόρτωσης, ανά δηλούν κράτος

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Σημείωση 5

B18

Διεθνείς μεταφορές, ανά περιφέρεια φόρτωσης και εκφόρτωσης, σύνολο όλων των δηλούντων κρατών

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Σημείωση 6

Σημείωση 1:  Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι πίνακες περιλαμβάνουν ανάλυση ανά δηλούν κράτος.

Σημείωση 2:  Οι ακόλουθες μονάδες μέτρησης υπολογίζονται εσωτερικά για όλους τους πίνακες:

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Εκατ. οχηματοχιλιόμετρα (με φορτίο, χωρίς φορτίο)

Κινήσεις (με φορτίο, χωρίς φορτίο)

Αριθμός εγγραφών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το κελί του πίνακα

Η στήλη αυτή περιλαμβάνει τις μονάδες μέτρησης που θα χρησιμοποιούνται κυρίως από τους χρήστες. Εφόσον ζητηθεί από τους χρήστες, είναι δυνατόν να διαδοθούν και άλλες σχετικές μονάδες μέτρησης.

Σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών, οι πίνακες είναι δυνατόν να βασίζονται σε μεταβλητές που σχετίζονται με τη διαδρομή (πληροφορίες από τα σύνολα στοιχείων του Α2) ή σε πράξεις που σχετίζονται με το εμπόρευμα (πληροφορίες από τα σύνολα στοιχείων του Α3) [βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/98]. Ως εκ τούτου, οι κινήσεις αναφέρονται είτε ως αριθμός διαδρομών είτε ως αριθμός βασικών πράξεων μεταφοράς. Οι κινήσεις υπό καθεστώς διαμετακόμισης εντάσσονται στην τελευταία κατηγορία.

Σημείωση 3:  Το είδος της πράξης μεταφοράς αναλύεται ως εξής:

Εθνική διαδρομή: τόσο ο τόπος φόρτωσης όσο και ο τόπος εκφόρτωσης βρίσκονται στο δηλούν κράτος

Διεθνής διαδρομή: ο τόπος φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή και οι δύο βρίσκονται σε άλλα κράτη εκτός του δηλούντος (= το σύνολο των 4 ακόλουθων κατηγοριών)

(εκ των οποίων)

προς το εξωτερικό (τα εμπορεύματα φορτώνονται στο δηλούν κράτος): η διαδρομή αρχίζει στο δηλούν κράτος και τελειώνει αλλού

προς το εσωτερικό (τα εμπορεύματα εκφορτώνονται στο δηλούν κράτος): η διαδρομή αρχίζει αλλού και τελειώνει στο δηλούν κράτος

μεταξύ τρίτων κρατών: διαδρομή μεταξύ δύο κρατών διαφορετικών από το δηλούν

καμποτάζ: διαδρομή μεταξύ τόπων εντός ενός κράτους διαφορετικού από το δηλούν.

Σημείωση 4:  Τα στοιχεία ανά περιφέρεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης δημοσιεύονται σε επίπεδο NUTS-3.

Σημείωση 5:  Για τις εθνικές μεταφορές, οι τόποι φόρτωσης και εκφόρτωσης δημοσιεύονται σε επίπεδο NUTS-2.

Σημείωση 6:  Για τις διεθνείς μεταφορές, οι τόποι φόρτωσης και εκφόρτωσης δημοσιεύονται σε επίπεδο NUTS-1.

Γ.    Πίνακες σχετικά με το καμποτάζ

Προκειμένου να παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με το καμποτάζ ισοδύναμες με εκείνες που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συμβουλίου ( 2 ), μπορούν να διαδίδονται το ακόλουθο σύνολο πινάκων και τα υποσύνολά τους: 

Περιγραφή

Περίοδος

Μονάδα

Γ1

Καμποτάζ που πραγματοποιήθηκε από μεταφορείς από κάθε δηλούν κράτος, ανά δηλούν κράτος

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Γ2

Καμποτάζ που πραγματοποιήθηκε από μεταφορείς από όλα τα δηλούντα κράτη, ανά κράτος στο οποίο πραγματοποιείται το καμποτάζ

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Γ3

Καμποτάζ ανά δηλούν κράτος και ανά κράτος στο οποίο πραγματοποιείται το καμποτάζ

Έτος

1 000 τόνοι

Εκατ. τονοχιλιόμετρα

Δ.    Πίνακες για τις εθνικές αρχές των κρατών μελών

Προκειμένου να δοθεί στις εθνικές αρχές των κρατών μελών πέραν του δηλούντος κράτους η δυνατότητα να καταρτίσει πλήρεις στατιστικές σχετικά με τις πράξεις οδικής μεταφοράς στο εθνικό τους έδαφος, μπορούν να διατίθενται στις εθνικές αρχές τα ακόλουθα αρχεία συγκεντρωτικών στοιχείων: 

Περιγραφή

Περίοδος

Συγκεντρωτικά μεγέθη ανά διάσταση

Σημείωση 7

Μονάδες

Δ1.1

Πράξεις μεταφοράς σε επίπεδο κράτους (διαδρομές με φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— κράτος φόρτωσης

— κράτος εκφόρτωσης

— είδος εμπορευμάτων

— είδος μεταφοράς

— τάξη ηλικίας

— τάξη απόστασης

— διάταξη αξόνων

Τόνοι

Τονοχιλιόμετρα

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ1.2

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε επίπεδο κράτους (διαδρομές με φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— κράτος φόρτωσης

— κράτος εκφόρτωσης

— επικίνδυνα εμπορεύματα

— είδος μεταφοράς

Τόνοι

Τονοχιλιόμετρα

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ2

Πράξεις μεταφοράς σε επίπεδο κράτους (διαδρομές χωρίς φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— κράτος καταγωγής

— κράτος προορισμού

— είδος μεταφοράς

— τάξη ηλικίας

— τάξη απόστασης

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ3.1

Πράξεις μεταφοράς σε περιφερειακό επίπεδο (διαδρομές με φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— περιφέρεια φόρτωσης

— περιφέρεια εκφόρτωσης

— διάταξη αξόνων

— είδος φορτίου

— τάξη ηλικίας

Τόνοι

Τονοχιλιόμετρα

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ3.2

Πράξεις μεταφοράς σε περιφερειακό επίπεδο (διαδρομές με φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— περιφέρεια φόρτωσης

— είδος εμπορευμάτων

— διάταξη αξόνων

— τάξη ηλικίας

Τόνοι

Τονοχιλιόμετρα

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ3.3

Πράξεις μεταφοράς σε περιφερειακό επίπεδο (διαδρομές με φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— περιφέρεια εκφόρτωσης

— είδος εμπορευμάτων

— διάταξη αξόνων

— τάξη ηλικίας

Τόνοι

Τονοχιλιόμετρα

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ4

Πράξεις μεταφοράς σε περιφερειακό επίπεδο (διαδρομές χωρίς φορτίο)

Έτος

— δηλούν κράτος

— περιφέρεια καταγωγής

— περιφέρεια προορισμού

— διάταξη αξόνων

— τάξη ηλικίας

Οχηματοχιλιόμετρα

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Δ5

Μεταφορές υπό καθεστώς διαμετακόμισης (διαδρομές με φορτίο και χωρίς φορτίο)

Έτος

— κράτος διέλευσης υπό καθεστώς διαμετακόμισης

— δηλούν κράτος

— με φορτίο/χωρίς φορτίο

— περιφέρεια καταγωγής

— περιφέρεια προορισμού

Τόνοι

Κινήσεις

Αριθμός εγγραφών οχημάτων

Σημείωση:  Για τους πίνακες του συνόλου Δ χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ταξινομήσεις:

είδος μεταφοράς: για ίδιο λογαριασμό/για λογαριασμό τρίτων

τάξη ηλικίας: τρεις τάξεις

τάξη απόστασης: τέσσερις τάξεις

περιφέρεια: NUTS-3

διάταξη αξόνων: συγκεντρωτικά ανά είδος οχήματος (φορτηγό, αρθρωτό όχημα και οδικός συρμός).( 1 ) ΕΕ L 163 της 6.6.1998, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 279 της 12.11.1993, σ. 1.