2003D0779 — EL — 01.01.2005 — 001.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2003

για τον καθορισμό υγεινομικών προϋποθέσεων και κτηνιατρικού πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές ζωικών εντέρων από τρίτες χώρες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3988]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/779/ΕΚ)

(ΕΕ L 285, 1.11.2003, p.38)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Απριλίου 2004

  L 208

56

10.6.2004
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Οκτωβρίου 2003

για τον καθορισμό υγεινομικών προϋποθέσεων και κτηνιατρικού πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές ζωικών εντέρων από τρίτες χώρες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3988]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/779/ΕΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/721/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H απόφαση 94/187/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 1994, για τον καθορισμό υγεινομικών προϋποθέσεων και κτηνιατρικού πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές ζωικών εντέρων από τρίτες χώρες ( 3 ) έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό ( 4 ). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω απόφασης.

(2)

Βάσει του παραρτήματος I κεφάλαιο 2 της οδηγίας 92/118/ΕΚ, επιτρέπεται η εισαγωγή, από τρίτες χώρες, ζωικών εντέρων που έχουν υποβληθεί σε μια από τις υποδειχθείσες επεξεργασίες.

(3)

Οι υγειονομικές προϋποθέσεις και το κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να καθοριστούν για να διασφαλιστεί το ότι διεξάγεται η υποδειχθείσα επεξεργασία των ζωικών εντέρων.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τη τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:▼M1

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών εντέρων, από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, όταν συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό όπως αυτό καθορίζεται στο παράρτημα Ι Α· το πιστοποιητικό είναι ενός φύλλου και συμπληρώνεται σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους που διεξάγει τον έλεγχο της εισαγωγής.

▼M1

Άρθρο 1a

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αποστολές ζωικών εντέρων για ανθρώπινη κατανάλωση που εισέρχονται στο έδαφος της Κοινότητας και οι οποίες προορίζονται για μια τρίτη χώρα είτε με άμεση διαμετακόμιση είτε αφού προηγηθεί αποθήκευση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 ή το άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ και δεν προορίζονται για εισαγωγή στην ΕΚ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) πληρούν τις ειδικές υγειονομικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που καταρτίζεται βάσει του παραρτήματος I A·

β) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι Β, έχει υπογραφεί από επίσημο κτηνίατρο των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών της τρίτης χώρας προέλευσης·

γ) πιστοποιούνται ως αποδεκτά για διαμετακόμιση ή αποθήκευση (ανάλογα με την περίπτωση) στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου όπου έγινε η είσοδος.

Άρθρο 1β

1.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1α, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαμετακόμιση οδικώς ή σιδηροδρομικώς μέσα από την Κοινότητα, μεταξύ των καθορισμένων στο παράρτημα της απόφασης 2001/881/ΕΚ συνοριακών σταθμών ελέγχου της Κοινότητας, αποστολών από και προς τη Ρωσία απευθείας ή μέσω άλλης τρίτης χώρας υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η αποστολή σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει αριθμό σειράς στο συνοριακό σταθμό ελέγχου όπου γίνεται η είσοδος στην ΕΚ από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της αρμόδιας αρχής·

β) τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή και αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/ΕΚ φέρουν σφραγίδα όπου αναγράφονται τα ακόλουθα: «ONLY FOR TRANSIT TO RUSSIA VIA THE EC» (Μόνο για διαμετακόμιση στη Ρωσία μέσω της ΕΚ) σε κάθε σελίδα από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας προϊσταμένης αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου·

γ) ικανοποιούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ·

δ) πιστοποιούνται ως αποδεκτές για διαμετακόμιση στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου όπου έγινε η είσοδος.

2.  Δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση ή αποθήκευση, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, στο έδαφος της ΕΚ τέτοιων αποστολών.

3.  Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλιστεί ότι ο αριθμός των αποστολών και οι ποσότητες των προϊόντων που εξέρχονται από το έδαφος της ΕΚ συμφωνούν με τον αριθμό των αποστολών και τις ποσότητες των προϊόντων που δηλώθηκαν κατά την είσοδο.

▼B

Άρθρο 2

Η απόφαση 94/187/ΕΚ καταργείται.

Οι αναφορές στην καταργούμενη απόφαση θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα απόφαση και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I A

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ(Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζωικών εντέρων)Υπόδειγμα CAS1. Αποστολέας (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση)ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟγια ζωικά έντερα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή ΚοινότηταΑριθ. (1) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ3. Καταγωγή των ζωικών εντέρων2. Παραλήπτης (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση)3.1. Κωδικός ISO και ονομασία της χώρας:3.2. Περιοχή (4):4. Αρμόδια αρχή4.1. Υπουργείο:4.2.Υπηρεσία:5. Σκοπούμενος προορισμός των εντέρων5.1. Κράτος μέλος της ΕΕ:Επωνυμία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων (5)4.3.Τοπικό/Περιφερειακό επίπεδο:6. Τόπος φόρτωσης για εξαγωγή7. Μεταφορικό μέσο και ταυτοποίηση παρτίδας (2)7.3. Λεπτομέρειες ταυτοποίησης της παρτίδας (5):7.1. [Φορτηγό]/[σιδηροδρομικό βαγόνι]/[Πλοίο]/[Αεροσκάφος] (3):7.2. Αριθμοί κυκλοφορίας, όνομα πλοίου ή αριθμός πτήσης:8. Αναγνωριστικά στοιχεία των εντέρων του ζώου8.1. Έντερα από: (είδος ζώου).8.2. Ατομική ταυτοποίηση των εντέρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα παρτίδα:Περιγραφή (5)Επεξεργασία (7)Διεύθυνση και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασηςΑριθμόςμον. συσκ/σίας/τεμ.Καθαρό βάρος(kg)Σύνολο

9. Βεβαίωση υγείας των ζώωνΟ υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζωικά έντερα που περιγράφονται ανωτέρω:α) προέρχονται από εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή·β) έχουν καθαριστεί, αποξεστεί καιείτε[αλατίστηκαν με NaCl για 30 ημέρες] (3)είτε[εκπλύθηκαν] (3)είτε[αποξηράνθηκαν μετά την απόξεση] (3).γ) έχουν υποστεί όλα τα προφυλακτικά μέτρα για να αποφευχθούν οι επιμολύνσεις μετά από την επεξεργασία.Επίσημη σφραγίδα και υπογραφήστις(τόπος)(ημερομηνία)(υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου (6)(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)Σημειώσεις (6)(1) Χορηγείται από την αρμόδια αρχή.(2) Κατά περίπτωση, αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού βαγονιού ή του φορτηγού και το όνομα του πλοίου. Εάν είναι γνωστός, αναφέρεται ο αριθμός πτήσης του αεροσκάφους.Σε περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, αναφέρονται στο σημείο 7.3 ο συνολικός αριθμός, ο αριθμός καταχώρησής τους και ο αριθμός των σφραγίδων τους, εφόσον υπάρχουν.(3) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.(4) Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση.(5) Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση.(6) Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.(7) Επεξεργασία που εφαρμόστηκε από τις επιλογές που απαριθμούνται στη βεβαίωση υγείας των ζώων στο τμήμα 9β.»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I B

(για ζωικά έντερα υπό διαμετακόμιση ή/και αποθήκευση)Υπόδειγμα για ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ1. Αποστολέας (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση)ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟγια ζωικά έντερα για [διαμετακόμιση] [αποθήκευση] (1) (6) στην Ευρωπαϊκή ΚοινότηταΑριθ. (2) ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ3. Καταγωγή των ζωικών εντέρων2. Παραλήπτης (πλήρης επωνυμία και διεύθυνση)3.1. Κωδικός ISO και ονομασία της χώρας:3.2. Περιοχή (7):4. Αρμόδια αρχή4.1. Υπουργείο:4.2.Υπηρεσία:4.3.Τοπικό/περιφερειακό επίπεδο:5. Σκοπούμενος [διαμετακόμιση]/[αποθήκευση] (6) προορισμός των εντέρων5.1.Αποθήκευση σε:Κράτος μέλος της ΕΕ:Επωνυμία και διεύθυνση της εγκατάστασης (3) (4)5.2.Τελική τρίτη χώρα προορισμού (9) μετά τη [διαμετακόμιση]/[αποθήκευση] (10):Επωνυμία και διεύθυνση κοινοτικού ΣΥΚΕ εξόδου (4):6. Τόπος φόρτωσης για εξαγωγή7. Μεταφορικό μέσο και ταυτοποίηση παρτίδας (5)7.3. Λεπτομέρειες ταυτοποίησης της παρτίδας (7):7.1. [Φορτηγό]/[σιδηροδρομικό βαγόνι]/[πλοίο]/[αεροσκάφος] (6):7.2. Αριθμοί κυκλοφορίας, όνομα πλοίου ή αριθμός πτήσης:8. Αναγνωριστικά στοιχεία του ζώου8.1. Έντερα από: (είδος ζώου).8.2. Ατομική ταυτοποίηση των εντέρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα παρτίδα:Περιγραφή (4)Επεξεργασία (9)Διεύθυνση της εγκατάστασηςΑριθμός μονής συσκευασίας/τεμ.Καθαρό βάρος (kg)Σύνολο

9. Βεβαίωση υγείας των ζώωνΟ υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζωικά έντερα που περιγράφονται ανωτέρω συμμορφώνονται με τους υγειονομικούς όρους που αναφέρονται στη βεβαίωση υγείας των ζώων στο τμήμα 9 του υποδείγματος πιστοποιητικού του παραρτήματος IA της 2003/779/ΕΚ.Επίσημη σφραγίδα και υπογραφήστιςΣφραγίδα (8)(υπογραφή του επίσημου κτηνιάτρου (8)(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία, ιδιότητα και τίτλος)Σημειώσεις(1) Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 ή το άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.(2) Χορηγείται από την αρμόδια αρχή.(3) Πρέπει να περιληφθούν η διεύθυνση (και ο αριθμός έγκρισης εφόσον είναι γνωστός) της αποθήκης σε ελεύθερη ζώνη, ελεύθερης αποθήκης, τελωνειακής αποθήκης ή του προμηθευτή πλοίου.(4) Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση.(5) Κατά περίπτωση, αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας του σιδηροδρομικού βαγονιού ή του φορτηγού και το όνομα του πλοίου. Εάν είναι γνωστός, αναφέρεται ο αριθμός πτήσης του αεροσκάφους.Σε περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, αναφέρονται στο σημείο 7.3 ο συνολικός αριθμός, ο αριθμός καταχώρησής τους και ο αριθμός των σφραγίδων τους, εφόσον υπάρχουν.(6) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.(7) Συμπληρώνεται ανάλογα με την περίπτωση.(8) Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες ή τα υδατόσημα.(9) Επεξεργασία που εφαρμόστηκε από τις επιλογές που απαριθμούνται στο τμήμα 9β του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού που ορίστηκε στο παράρτημα IA της απόφασης 2003/779/ΕΚ. Σε αυτό αναφέρεται ότι τα έντερα πρέπει να καθαριστούν και να αποξεστούν και είτε να αλατιστούν με NaCl για 30 ημέρες είτε να εκπλυθούν είτε να αποξηρανθούν μετά την απόξεση.»

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΚαταργούμενη απόφαση με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

Απόφαση 94/187/ΕΚ

(ΕΕ L 89 της 6.4.1994, σ. 18)

Απόφαση 94/461/ΕΚ αποκλειστικά το άρθρο 2

(ΕΕ L 189 της 23.7.1994, σ. 88)

Απόφαση 94/775/ΕΚ αποκλειστικά το άρθρο 2

(ΕΕ L 310 της 3.12.1994, σ. 77)

Απόφαση 95/88/ΕΚ αποκλειστικά το άρθρο 1

(ΕΕ L 69 της 29.3.1995, σ. 45)

Απόφαση 95/230/ΕΚ αποκλειστικά το άρθρο 1

(ΕΕ L 154 της 5.7.1995, σ. 19)

Απόφαση 96/106/ΕΚ αποκλειστικά το άρθρο 1

(ΕΕ L 24 της 31.1.1996, σ. 34)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIIΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Απόφαση 94/187/ΕΚ

Παρούσα απόφαση

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ( 1 ) ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49.

( 2 ) ΕΕ L 260 της 11.10.2003, σ. 21.

( 3 ) ΕΕ L 89 της 6.4.1994, σ. 18.

( 4 ) Βλέπε παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.