2001R1619 — EL — 09.02.2004 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1619/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Αυγούστου 2001

για καθορισμό της εμπορικής προδιαγραφής για τα μήλα και τα αχλάδια και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/89

(ΕΕ L 215, 9.8.2001, p.3)

καταργήθηκε από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 85/2004 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2004

L 13

3

20.1.2004