1999D0352 — EL — 01.01.2016 — 003.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Απριλίου 1999

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό SEC(1999) 802]

(1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ)

(ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2013

  L 257

19

28.9.2013

►M2

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/512 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 25ης Μαρτίου 2015

  L 81

4

26.3.2015

►M3

ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2418 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015

  L 333

148

19.12.2015
▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Απριλίου 1999

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό SEC(1999) 802]

(1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 162,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 16,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 131,

Εκτιμώντας:

(1)

ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη αποδίδουν μεγάλη σημασία στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων και στην καταπολέμηση της απάτης και οποιασδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα κοινοτικά συμφέροντα· ότι η σημασία αυτής της δράσης επιβεβαιώνεται από το άρθρο 209 Α της συνθήκης ΕΚ, από το άρθρο 78θ της συνθήκης ΕΚΑΧ και από το άρθρο 183 Α της συνθήκης Ευρατόμ καθώς και από το άρθρο 280 της συνθήκης ΕΚ όπως προκύπτει από τη συνθήκη του Άμστερνταμ·

(2)

ότι είναι αναγκαίο να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα μέσα για την υλοποίηση αυτών των στόχων, ιδίως από την άποψη της ερευνητικής αποστολής που έχει ανατεθεί στο κοινοτικό επίπεδο, και παράλληλα να διατηρηθεί η ισχύουσα κατανομή και ισορροπία των ευθυνών μεταξύ του εθνικού και κοινοτικού επιπέδου·

(3)

ότι τα καθήκοντα της πραγματοποίησης διοικητικών ερευνών με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων είχαν ανατεθεί μέχρι σήμερα στην Τask Force «Συντονισμός για την κατά πολέμηση της απάτης» η οποία διαδέχθηκε τη μονάδα συντονισμού για την καταπολέμηση της απάτης (UCLAF)·

(4)

ότι για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της απάτης και των λοιπών παρανόμων δραστηριοτήτων που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων, πρέπει να ιδρυθεί Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης εφεξής καλούμενη «Υπηρεσία», η οποία πρέπει να ασκεί τα καθήκοντα της που αφορούν τις έρευνες με πλήρη ανεξαρτησία·

(5)

ότι η ανεξαρτησία του διευθυντή της Υπηρεσίας και ο ρόλος της επιτροπής εποπτείας όπως προκύπτουν από την παρούσα απόφαση και των κανονισμών (ΕΚ) και (Ευρατόμ) σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των ερευνητικών καθηκόντων της Υπηρεσίας χωρίς να έρχονται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα καθήκοντα της Υπηρεσίας, όπως εκείνα που απορρέουν από τις εξουσίες της Επιτροπής ιδίως στο νομοθετικό τομέα·

(6)

ότι η ευθύνη της Υπηρεσίας πρέπει να καλύπτει, πέραν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων, το σύνολο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διαφύλαξη των κοινοτικών συμφερόντων έναντι παράτυπων συμπεριφορών που μπορούν να οδηγήσουν σε διοικητικές ή ποινικές διώξεις·

(7)

ότι στον προσδιορισμό των καθηκόντων της Υπηρεσίας θα πρέπει να περιληφθούν όλα τα καθήκοντα που ασκούνταν μέχρι σήμερα από την Τask Force «Συντονισμός για την καταπολέμηση της απάτης», ιδίως εκείνα που αφορούν την προετοιμασία των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων στους τομείς δραστηριότητας της εν λόγω Υπηρεσίας, ακόμα και όταν πρόκειται για όργανα που υπάγονται στον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:Άρθρο 1

Ίδρυση της Υπηρεσίας

Ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης καλούμενη στο εξής «Υπηρεσία». ►M1  —————«—————»————— ◄

Άρθρο 2

Καθήκοντα της Υπηρεσίας

1.  Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σε θέματα εξωτερικών διοικητικών ερευνών προκειμένου να ενισχύσει την καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας και οποιαδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα ►M1  της Ένωσης ◄ καθώς και την καταπολέμηση της απάτης που αφορά κάθε άλλο περιστατικό ή δραστηριότητα φορέων που συνιστούν παραβίαση των κοινοτικών διατάξεων.

Η Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή εσωτερικών διοικητικών ερευνών που αποσκοπούν:

α) στην καταπολέμηση της απάτης, της δωροδικίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα ►M1  της Ένωσης ◄

β) στον εντοπισμό των σοβαρών περιπτώσεων που συνδέονται με την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνιστούν ενδεχομένως παράλειψη των υποχρεώσεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού ►M1  της Ένωσης ◄ , η οποία μπορεί να επισύρει πειθαρχική και, ενδεχομένως, ποινική δίωξη ή παράλειψη των αναλόγων υποχρεώσεων των μελών των θεσμικών οργάνων και οργάνων, των διευθυντικών στελεχών των οργανισμών ή των μελών του προσωπικού των θεσμικών οργάνων, οργάνων και οργανισμών που δεν υπόκεινται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό ►M1  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ◄ .

Η Υπηρεσία ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες της Επιτροπής, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί εντός του πλαισίου, των ορίων και των όρων που έχουν καθοριστεί από τις συνθήκες.

Η Επιτροπή ή τα λοιπά θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμοί μπορούν να αναθέσουν στην Υπηρεσία ερευνητικές αποστολές σε άλλους τομείς.

2.  Η Υπηρεσία είναι επιφορτισμένη να παράσχει τη συνδρομή της Επιτροπής στην συνεργασία με τα κράτη μέλη στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης. ►M2  ————— ◄

3.  Η Υπηρεσία αναλαμβάνει δραστηριότητες σχεδιασμού στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. ►M1  Μεταξύ άλλων, μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες των διεθνών οργανισμών και ενώσεων που ειδικεύονται στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς, με σκοπό, ιδίως, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. ◄

▼M2

4.  Η Υπηρεσία αναλαμβάνει την προετοιμασία των νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων της καταπολέμησης της απάτης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.

▼B

5.  Η Υπηρεσία αναλαμβάνει κάθε άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα της Επιτροπής σε θέματα καταπολέμησης της απάτης όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 και συγκεκριμένα:

α) την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών·

β) τη συλλογή και την εκμετάλλευση των πληροφοριών·

γ) την παροχή της τεχνικής συνδρομής της ιδίως σε θέματα κατάρτισης στα λοιπά θεσμικά ή άλλα όργανα και οργανισμούς και στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

6.  Η Υπηρεσία έχει άμεση επαφή με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

7.  Η Υπηρεσία εκπροσωπεί την Επιτροπή, σε επίπεδο υπηρεσιών, στα σχετικά ίοκι, για τους τομείς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 3

Ανεξαρτησία στα καθήκοντα ερευνών

Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες σε θέματα ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 με πλήρη ανεξαρτησία. Κατά την άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων, ο διευθυντής της Υπηρεσίας δε ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από την Επιτροπή, από καμία κυβέρνηση, ούτε από άλλο θεσμικό όργανο, όργανο ή οργανισμό.

Άρθρο 4

Επιτροπή εποπτείας

Θεσπίζεται ►M1  εποπτική επιτροπή ◄ η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τον ►M1  ενωσιακό ◄ νομοθέτη. Η εν λόγω επιτροπή ασκεί τακτικό έλεγχο επί της άσκησης των ερευνητικών καθηκόντων από την Υπηρεσία.

▼M1

Άρθρο 5

Γενικός διευθυντής

1.  Της Υπηρεσίας προΐσταται γενικός διευθυντής. Ο γενικός διευθυντής διορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2. Η διάρκεια της θητείας του γενικού διευθυντή είναι επταετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί.

Ο γενικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των ερευνών της Υπηρεσίας.

2.  Προκειμένου να προβεί στον διορισμό νέου γενικού διευθυντή, η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω δημοσίευση πραγματοποιείται το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του εν ενεργεία γενικού διευθυντή. Μετά την έκδοση ευνοϊκής γνώμης από την εποπτική επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία επιλογής που εφαρμόζεται από την Επιτροπή, η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή διορίζει τον γενικό διευθυντή.

3.  Η Επιτροπή ασκεί έναντι του γενικού διευθυντή τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Κάθε απόφαση για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του γενικό διευθυντή βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος IX του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση με την εποπτική επιτροπή. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται προς ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην εποπτική επιτροπή.

▼B

Άρθρο 6

Λειτουργία της Υπηρεσίας

▼M1

1.  Ο γενικός διευθυντής ασκεί, έναντι του προσωπικού της Υπηρεσίας, τις εξουσίες της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και της αρμόδιας για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχής, οι οποίες του έχουν ανατεθεί. Ο γενικός διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει περαιτέρω τις εξουσίες αυτές. Σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες των προσλήψεων, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων και την ανανέωσή τους.

2.  Ο γενικός διευθυντής διαβιβάζει, μετά από διαβούλευση με την εποπτική επιτροπή, στον γενικό διευθυντή Προϋπολογισμού προσχέδιο προϋπολογισμού που προορίζεται να εγγραφεί στο σχετικό με την Υπηρεσία παράρτημα του τμήματος του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Επιτροπή.

▼M3

3.  Εκτός από την εκτέλεση των πιστώσεων που αφορούν τα μέλη της επιτροπής εποπτείας, ο γενικός διευθυντής ενεργεί ως κύριος διατάκτης για την εκτέλεση των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο σχετικό με την Υπηρεσία παράρτημα του τμήματος του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Επιτροπή, καθώς και των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στις γραμμές του προϋπολογισμού για την καταπολέμηση της απάτης για τις οποίες του έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες δυνάμει των εσωτερικών κανόνων για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού. Ο/Η γενικός διευθυντής / γενική διευθύντρια μπορεί να μεταβιβάσει περαιτέρω τις αρμοδιότητές του/της σε υπαλλήλους που υπάγονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης ή στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ένωσης σύμφωνα με αυτούς τους εσωτερικούς κανόνες.

▼M1

4.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την εσωτερική της οργάνωση εφαρμόζονται στην Υπηρεσία στο μέτρο που είναι συμβατές με τις διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τον ενωσιακό νομοθέτη για την Υπηρεσία και με την παρούσα απόφαση.

▼B

Άρθρο 7

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. ►M1  —————«—————»————— ◄