1999D0217 — EL — 29.03.2006 — 005.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 1999

για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων, το οποίο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 399)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/217/ΕΚ)

(ΕΕ L 084, 27.3.1999, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Ιουλίου 2000

  L 197

53

3.8.2000

►M2

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 23ης Ιανουαρίου 2002

  L 49

1

20.2.2002

►M3

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 7ης Απριλίου 2004

  L 113

28

20.4.2004

►M4

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Μαΐου 2005

  L 128

73

21.5.2005

►M5

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Μαρτίου 2006

  L 91

48

29.3.2006
▼B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Φεβρουαρίου 1999

για τη θέσπιση του ευρετηρίου των αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων, το οποίο καταρτίστηκε κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 399)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(1999/217/ΕΚ)Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρτυματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παραγράφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου κανονισμού, τον κατάλογο των αρτυματικών υλών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός ή επί των τροφίμων που διατίθενται στο εμπόριο στο έδαφός τους·

ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ανωτέρω κανονισμού, οι κοινοποιηθείσες αρτυματικές ύλες, των οποίων η νόμιμη χρήση σε ένα κράτος μέλος πρέπει να αναγνωριστεί και από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, καταχωρούνται σε ευρετήριο, το οποίο καταρτίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 7 του εν λόγω κανονισμού·

ότι αναγνωρίζεται ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, μερικές αρτυματικές ύλες υπόκεινται επί του παρόντος σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα·

ότι αναγνωρίζεται ότι η εφαρμογή αυτών των περιοριστικών ή απαγορευτικών μέτρων που ίσχυαν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της σχετικής ουσίας·

ότι, πάντως, όταν ένα κράτος διαπιστώσει ότι μια αρτυματική ύλη του ευρετηρίου είναι δυνατόν να ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας διασφάλισης που προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96·

ότι το ευρετήριο θα είναι η βάση του προγράμματος αξιολόγησης, που προβλέπεται από το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού, το οποίο πρέπει να θεσπιστεί εντός δέκα μηνών από την έκδοση του ευρετηρίου·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφίμων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:Άρθρο 1

Θεσπίζεται το ευρετήριο αρτυματικών υλών που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

▼M2
Ευρετήριο των αρτυματικών υλών που έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων

Το ευρετήριο χημικά καθορισμένων αρτυματικών υλών έχει διαιρεθεί σε δύο ξεχωριστά μέρη. Στο μέρος A απαριθμούνται οι ουσίες σύμφωνα με τον αριθμό FL τους. Στο μέρος B απαριθμούνται οι ουσίες εκείνες για τις οποίες ένα κράτος μέλος ζήτησε εμπιστευτικότητα, προκειμένου να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας του παρασκευαστή.

Στο μέρος A, υποδεικνύονται οι αριθμοί CAS ( 2 ), EINECS ( 3 ), CoE ( 4 ) και FEMA ( 5 ), όταν είναι διαθέσιμοι.

Η ύπαρξη αριθμού στη στήλη «Σχόλια» παραπέμπει σε μία από τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. Ουσία η οποία εκτός από τις αρτυματικές της ιδιότητες χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς επί ή εντός των τροφίμων, και συνεπώς ενδεχομένως υπόκειται σε επιπλέον νομικές διατάξεις.

2. Ουσία η χρήση της οποίας υπόκειται σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα σε ορισμένα κράτη μέλη.

3. Ουσία στην οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα κατά το πρόγραμμα αξιολόγησης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2000.

4. Ουσία για την οποία πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

5. Το όνομα, τα συνώνυμα, τα συστηματικά ονόματα ή οι αριθμοί CAS, EINECS, CoE ή FEMA ενδεχομένως περιέχουν ανακολουθίες.

▼M3

6. Ουσία η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός και επί των τροφίμων, εκτός εάν τεθούν νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους (ή των κρατών μελών).

▼M2

Ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει τεθεί αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των αλάτων και άλλων ενώσεων οι οποίες παράγονται από μία ουσία καθορισμένη μόνον σε γενικό επίπεδο. Ορισμένες ουσίες έχουν κοινοποιηθεί με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Άλλες στερούνται αυτού του λεπτομερούς προσδιορισμού. Για ορισμένα οξέα ή βάσεις, δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φάσμα που καλύπτουν τα παράγωγα άλατά τους. Προσωρινά θεωρείται, αλλά μόνον για το σκοπό του παρόντος ευρετηρίου, ότι τα άλατα αμμωνίου, καλίου, νατρίου και ασβεστίου, καθώς και τα χλωριούχα, ανθρακικά και θειικά άλατα, καλύπτονται από τη γενικού επιπέδου ουσία, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αρτυματικές ιδιότητες. Ωστόσο, η τελική αποδοχή τους θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να εξακριβώνει προσεκτικά την ακρίβεια τέτοιων γενικεύσεων.

ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

(ταξινομημένες ανά αριθμό FL)Αριθ. FL

Χημική ομάδα

CAS

Ονομασία

Fema

CoE

EINECS

Αριθ. FL

Συνώνυμα

Συστηματική ονομασία

Παρατηρήσεις

01.001

31

138-86-3

λεμονένιο

2633

491

205-341-0

01.001

1,8(9)-π-μινθαδιένιο, π-μινθα-1,8-διένιο, 1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλο-1-κυκλοεξένιο, διπεντένιο, καρβένιο, κινένιο, κιτρένιο, DL-λεμονένιο

 

5

01.002

31

99-87-6

1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοβενζόλιο

2356

620

202-796-7

01.002

π-κυμόλιο, κυμόλιο, π-μεθυλο-ισοπροπυλοβενζόλιο, 4-ισοπροπυλο-1-μεθυλοβενζόλιο, 4-μεθυλο-1-ισοπροπυλοβενζόλιο, 1-μεθυλο-4-ισοπροπυλοβενζόλιο

 
 

01.003

31

127-91-3

πιν-2(10)-ένιο

2903

2114

204-872-5

01.003

β-πινένιο

2,6,6-τριμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-2-ένιο

 

01.004

31

80-56-8

πιν-2(3)-ένιο

2902

2113

201-291-9

01.004

α-πινένιο

6,6-διμεθυλο-2-μεθυλενοδικυκλο[3.1.1]επτάνινιο

 

01.005

31

586-62-9

τερπινολένιo

3046

2115

209-578-0

01.005

π-μινθα-1,4(8)-διένιο, 1-μεθυλο-4-ισοπροπυλιδενο-1-κυκλοεξένιο, 1,4(8)-τερπαδιένιο

π-μινθα-1,4(8)-διένιο

 

01.006

31

99-83-2

α-φελλανδρένιο

2856

2117

202-792-5

01.006

φελλανδρένιο, 2-μεθυλ-5-ισοπροπυλο-1,3-κυκλοεξαδιένιο, 4-ισοπρoπυλo-1-μεθυλo-1,5-κυκλoεξαδιένιο

π-μινθα-1,5-διένιο

 

01.007

31

87-44-5

β-καρυοφυλλένιο

2252

2118

201-746-1

01.007

καρυοφυλλένιο, 2-μεθυλενο-6,10,10-τριμεθυλοδικυκλο-[7,2,0]-ενδεκ-5-ένιο

4,11,11-τριμεθυλο-8-μεθυλενο-δικυκλο[7.2.0]ενδεκ-4(trans)-ένιο

 

01.008

31

123-35-3

μυρκένιο

2762

2197

204-622-5

01.008

7-μεθυλο-3-μεθυλενο-1,6-οκταδιένιο

7-μεθυλο-3-μεθυλενoκτα-1,6-διένιο

 

01.009

31

79-92-5

καμφένιο

2229

2227

201-234-8

01.009

3,3-διμεθυλο-2-μεθυλενονορκαμφένιο, 2,2-διμεθυλο-3-μεθυλενονορβορνάνιο

 
 

01.010

31

1195-32-0

1-ισοπροπενυλο-4-μεθυλοβενζόλιο

3144

2260

214-795-9

01.010

4,α-διμεθυλοστυρόλιο, π-ισοπροπενυλοτολουόλιο, 1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλοβενζόλιο, 2-π-τολυλοπροπένιο, 4-ισοπροπενυλοτολουόλιο

 
 

01.011

31

644-08-6

4-μεθυλο-1,1′-διφαινύλιο

3186

2292

211-409-0

01.011

π-μεθυλοδιφαινύλιο, π-μεθυλοφαινυλοβενζόλιo, φαινυλο-π-τολύλιο, π-φαινυλοτολουόλιο

 
 

01.013

31

92-52-4

διφαινύλιο

3129

10978

202-163-5

01.013

διφαινύλιο, φαινυλοβενζόλιο

 

4

01.014

31

90-12-0

1-μεθυλοναφθαλίνιο

3193

11009

201-966-8

01.014

α-μεθυλοναφθαλίνιο

 
 

01.015

31

100-42-5

βινυλοβενζόλιο

3233

11022

202-851-5

01.015

στυρόλιο, βινυλοβενζόλιο, φαινυλαιθένιο, φαινυλαιθυλένιο

 

2, 3

01.016

31

495-62-5

1,4(8),12-βισαβολατριένιο

3331

10979

207-805-8

01.016

γ-βισαβολένιο, 1-μεθυλο-4-(1,5-διμεθυλο-1,4-εξαδιενυλο)-1-κυκλοεξένιο

6-μεθυλο-2-(4-μεθυλοκυκλοεξ-3-ενυλιδενο)επτ-5-ένιο

 

01.017

31

4630-07-3

βαλενσένιο

3443

11030

225-047-6

01.017

1,2,3,5,6,7,8α-οκταϋδρο-1,8α-διμεθυλο-7-ισοπροπενυλοναφθαλίνιο

1,2-διμεθυλο-9-ισοπροπυλενο-δικυκλo[4.4.0]δεκ-5-ένιο

 

01.018

31

13877-91-3

β-οκιμένιο

3539

11015

237-641-2

01.018

trans-β-οκιμένιο, 3,7-διμεθυλο-1,3,6-οκτατριένιο

3,7-διμεθυλοκτα-1,3(trans),6-τριένιο

 

01.019

31

99-86-5

α-τερπινένιο

3558

11023

202-795-1

01.019

1-μεθυλο-4-ισοπροπυλο-1,3-κυκλοεξαδιένιο

π-μινθα-1,3-διένιο

 

01.020

31

99-85-4

γ-τερπινένιο

3559

11025

202-794-6

01.020

1-μεθυλο-4-ισοπροπυλο-1,4-κυκλοεξαδιένιο, μοσλένιο, κριθμένιο

π-μινθα-1,4-διένιο

 

01.021

31

29350-73-0

δ-καδινένιο

 

10982

249-580-9

01.021

α-, β-, γ-, ε-, δ-καδινένιο

2,3,4,7,8,10-εξαϋδρο-1,6-διμεθυλο-4-ισοπροπυλοναφθαλίνιο

 

01.022

31

469-61-4

α-κεδρένιο

 

10985

207-418-4

01.022

 

2,6,6,8-τετραμεθυλο-τρικυκλo[5.3.1.0(1.5)]ενδεκ-8-ένιο

 

01.023

31

3691-12-1

1(5),11-γουαϊαδιένιο

 

11003

201-860-1

01.023

1,4-διμεθυλο-7-ισοπροπενυλο-δ-9,10-οκταϋδροαζουλένιο, αλφα-γουαϊένιο

2,8-διμεθυλο-5-ισοπροπενυλο-δικυκλο[5.3.0] δεκ-1(7)-ένιο

 

01.024

31

5208-59-3

β-βουρβονένιο

 

11931

 

01.024

 

2-μεθυλο-8-μεθυλενο-5-ισοπροπυλο-τρικυκλο[5.3.0.0(2.6)]δεκάνιο

 

01.025

31

30640-46-1

2-μεθυλο-1,3-κυκλοεξαδιένιο

 

11797

250-269-5

01.025

διυδροτολουόλιο-1,3

 
 

01.026

31

88-84-6

1(5),7(11)-γουαϊαδιένιο

 
 

201-860-1

01.026

β-γουαϊένιο, (1S-cis)-1,2,3,4,5,6,7,8-οκταϋδρο-7-ισοπροπυλιδενο-1,4-διμεθυλαζουλένιο

2,8-διμεθυλο-5-ισοπροπυλιδενο-δικυκλο[5.3.0]δεκ-1(7)-ένιο

 

01.027

31

17627-44-0

βισαβολα-1,8,12-τριένιο

 
 

241-610-9

01.027

α-βισαβολένιο

6-μεθυλο-2-(4-μεθυλοκυκλοεξ-3-ενυλ)επτα-2,5-διένιο

 

01.028

31

495-61-4

β-βισαβολένιο

 
 
 

01.028

 
 
 

01.029

31

13466-78-9

δ-3-καρένιο

3821

10983

236-719-3

01.029

3-καρένιο, ισοδιπρένιο, καρ-3-ένιο, 4,7,7-τριμεθυλο-3-νορκαρένιο, 3,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[4.1.0]επτ-2-ένιο

3,7,7-τριμεθυλο-δικυκλο-[4.1.0]επτ-3-ένιο

 

01.030

31

13744-15-5

β-κυβεβένιο

 

10989

 

01.030

 

10-μεθυλο-4-μεθυλενο-7-ισοπροπυλο-τρικυκλο[4.4.0.0(1.5)]δεκάνιο

 

01.031

31

30364-38-6

1,2-διυδρο-1,1,6-τριμεθυλοναφθαλίνιο

 
 

250-150-8

01.031

δεϋδροϊονένιο

 
 

01.032

31

7681-88-1

2,3-διυδροφαρνεσένιο

 
 
 

01.032

 
 
 

01.033

31

590-73-8

2,2-διμεθυλεξάνιο

 
 

209-689-4

01.033

 
 
 

01.034

31

589-43-5

2,4-διμεθυλεξάνιο

 
 

209-649-6

01.034

 
 
 

01.035

31

673-84-7

2,6-διμεθυλοκτα-2,4,6-τριένιο

 
 

211-614-5

01.035

αλλοκιμένιο

 
 

01.036

31

101-81-5

διφαινυλομεθάνιο

 

11847

202-978-6

01.036

βενζυλοβενζόλιο, φαινυλοβενζύλιο, 1,1',4,4′-μεθυλενοδιβενζόλιο

 
 

01.037

31

112-41-4

δωδεκ-1-ένιο

 

10992

203-968-4

01.037

1-δωδεκένιο, δωδεκυλένιο

 
 

01.038

31

112-40-3

δωδεκάνιο

 
 

203-967-9

01.038

n-δωδεκάνιο

 
 

01.039

31

20307-84-0

δ-ελεμένιο

 

10996

 

01.039

 

3-ισοπροπενυλο-1-ισοπροπυλο-4-μεθυλο-4-βινυλοκυκλοεξ-1-ένιο

 

01.040

31

502-61-4

α-φαρνεσένιο

3839

10998

207-948-6

01.040

3,7,11-τριμεθυλο-1,3,6,10-δωδεκατετραένιο (α ισομερές)

3,7,11-τριμεθυλοδωδεκα-1,3,6,10-τετραένιο

5

01.041

31

18794-84-8

β-φαρνεσένιο

3839

10999

242-582-0

01.041

3,7,11-τριμεθυλο-1,3,6,10-δωδεκατετραένιο, 2,6,10-τριμεθυλο-2,6,9,11-δωδεκατετραένιο

7,11-διμεθυλο-3-μεθυλενο-1,6,10-δωδεκατριένιο

5

01.042

31

23986-74-5

γερμακρα-1(10),4(14),5-τριένιο

 
 
 

01.042

γερμακρένιο D

3-ισοπροπυλο-6-μεθυλο-10-μεθυλενοκυκλοδεκα-1,6-διένιο

 

01.043

31

6753-98-6

3,7,10-χουμουλοτριένιο

 

11004

229-816-7

01.043

α-χουμουλένιο, α-καρυοφυλλένιο

1,5,5,8-τετραμεθυλοκυκλoενδεκα-3,7,10-τριένιο

 

01.044

31

1135-66-6

ισολογγιφολένιο

 
 

214-494-2

01.044

 

2,2,7,7-τετραμεθυλοτρικυκλο[6.2.1(1,8).0(1,6)]ενδεκ-5-ένιο

 

01.045

31

5989-27-5

D-λεμονένιο

2633

491

227-813-5

01.045

 

π-μινθα-1,8-διένιο

 

01.046

31

5989-54-8

L-λεμονένιο

2633

491

227-815-6

01.046

 
 

5

01.047

31

475-20-7

λογγιφολένιο

 
 

207-491-2

01.047

 

δεκαϋδρο-4,8,8-τριμεθυλο-9-μεθυλένιο-1,4-μεθανοαζουλένιο

 

01.049

31

78-79-5

2-μεθυλοβoυτα-1,3-διένιο

 
 

201-143-3

01.049

ισοπρένιο, 2-μεθυλο-1,3-βουταδιένιο, β-μεθυλοδιβινύλιο, ισοπενταδιένιο

 
 

01.050

31

589-34-4

3-μεθυλεξάνιο

 
 

209-643-3

01.050

 
 
 

01.051

31

91-57-6

2-μεθυλοναφθαλίνιο

 

11010

202-078-3

01.051

β-μεθυλοναφθαλίνια, β-μεθυλοναφθαλίνιο

 
 

01.052

31

10208-80-7

α-μουρολένιο

 

11011

 

01.052

 

2,8-διμεθυλενο-5-ισοπροπυλο-δικυκλο[4.4.0]δεκάνιο

 

01.053

31

91-20-3

ναφθαλίνιο

 

11014

202-049-5

01.053

ναφθένιο, λιθανθρακόπισσα

 
 

01.054

31

629-62-9

δεκαπεντάνιο

 
 

211-098-1

01.054

n-δεκαπεντάνιο

 
 

01.055

31

555-10-2

β-φελλανδρένιο

 

11017

209-081-9

01.055

 

π-μινθα-1(7),2-διένιο

 

01.056

31

512-61-8

α-σανταλένιο

 
 
 

01.056

 

1,7-διμεθυλ-7-(4-μεθυλο-3-πεντενυλο)τρικυκλο[2.2.1.0 (2,6)]επτάνιο

 

01.057

31

629-59-4

δεκατετράνιο

 
 

211-096-0

01.057

n-δεκατετράνιο

 
 

01.058

31

475-03-6

1,2,3,4-τετραϋδρο-1,1,6-τριμεθυλοναφθαλίνιο

 
 

207-490-7

01.058

ιονένιο, 1,1,6-τριμεθυλοτετραλίνη, Frambileen

 
 

01.059

31

3387-41-5

4(10)-θυιένιο

 

11018

222-212-4

01.059

 

4-μεθυλενο-1-ισοπροπυλο-δικυκλο[3.1.0]εξάνιο

 

01.060

31

508-32-7

1,1,7-τριμεθυλοτρικυκλο[2.2.1.0.(2.6)]επτάνιο

 
 

208-083-7

01.060

τρικυκλένιο

 
 

01.061

31

16356-11-9

ενδεκα-1,3,5-τριένιο

3795

 

240-416-1

01.061

 
 
 

01.062

31

98-83-9

(1-μεθυλαιθενυλο)βενζόλιo

 
 

202-792-5

01.062

2-φαινυλοπροπένιο, β-φαινυλοπροπένιο, α-μεθυλοστυρόλιο, ισοπροπυλοφαινυλαιθυλένιο, μεθυλοστυρόλιο

 
 

01.064

31

3338-55-4

cis-3,7-διμεθυλο-1,3,6-οκτατριένιο

 
 

222-081-3

01.064

 
 
 

01.065

31

4221-98-1

(R)-5-(1-μεθυλαιθυλο)-2-μεθυλο-1,3-κυκλοεξαδιένιο

2856

2117

224-167-6

01.065

 
 

5

01.066

31

 

2-κεδρένιο

 
 
 

01.066

2-σεντρένιο

2,2,4,8-τετραμεθυλοτρικυκλο[5,3,1(3,7).0(1,7)]ενδεκ-8(9)-ένιο

 

01.067

31

 

8(14)-κεδρένιο

 
 
 

01.067

β-κεδρένιο, 8(14)-σεντρένιο, β-σεντρένιο

2,2,4,8-τετραμεθυλοτρικυκλο[5,3,1(3,7).0(1,7)]ενδεκ-4(14)-ένιο

 

01.068

31

592-98-3

3-οκτένιο

 
 
 

01.068

 
 
 

01.069

31

38533-54-9

1,3,5,8-ενδεκατετραένιο

 
 
 

01.069

 
 
 

▼M4

01.070

31

111-66-0

1-οκτένιο

 
 

203-893-7

 
 
 
 

01.071

31

111-67-1

2-οκτένιο

 
 

203-894-2

 
 
 
 

01.072

31

544-76-3

δεκαεξάνιο

 
 

280-878-9

 
 
 
 

01.073

31

592-99-4

4-οκτένιο

 
 
 
 
 
 
 

01.074

31

593-45-3

δεκαοκτάνιο

 
 

209-790-3

 
 
 
 

01.075

31

629-78-7

δεκαεπτάνιο

 
 

211-108-4

 
 
 
 

01.076

31

20996-35-4

3,7-δεκαδιένιο

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

02.001

02

78-83-1

2-μεθυλοπρoπαν-1-όλη

2179

49

201-148-0

02.001

ισοβουτανόλη, ισοπροπυλοκαρβινόλη

 
 

02.002

01

71-23-8

προπαν-1-όλη

2928

50

200-746-9

02.002

προπυλική αλκoόλη, προπανόλη

 
 

02.003

02

123-51-3

ισοπεντανόλη

2057

51

204-633-5

02.003

ισοαμυλική αλκoόλη, ισοπεντυλική αλκοόλη, 3-μεθυλο-1-βουτανόλη, ισοβουτυλοκαρβινόλη, ζυμαμυλική αλκοόλη

3-μεθυλοβoυταν-1-όλη

 

02.004

01

71-36-3

βουταν-1-όλη

2178

52

200-751-6

02.004

προπυλοκαρβινόλη, υδροξυβουτάνιο, βουτυρική αλκoόλη. βουτανόλη

 

►M3  4 ◄

02.005

01

111-27-3

εξαν-1-όλη

2567

53

203-852-3

02.005

n-εξυλική αλκοόλη, n-εξυλαλκοόλη, καπροϊκή αλκοόλη, αμυλοκαρβινόλη, n-εξανόλη, εξανόλη

 
 

02.006

01

111-87-5

οκταν-1-όλη

2800

54

203-917-6

02.006

n-οκτυλική αλκοόλη, n-οκτυλαλκοόλη, επτυλοκαρβινόλη, καπρυλική αλκοόλη, πρωτοταγής οκτυλική αλκοόλη, οκτανόλη, πρωτ.-οκτυλική αλκοόλη

 
 

02.007

01

143-08-8

εννεαν-1-όλη

2789

55

205-583-7

02.007

πελαργονική αλκοόλη, εννεανόλη, οκτυλοκαρβινόλη, n-εννεανυλική αλκοόλη, n-εννεανυλαλκοόλη

 
 

02.008

01

112-53-8

δωδεκαν-1-όλη

2617

56

203-982-0

02.008

λαυρική αλκοόλη λαυρυλακοόλη, δωδεκυλική αλκοόλη, δωδεκυλαλκοόλη, 1-δωδεκανόλη, ενδεκυλοκαρβινόλη, δωδεκανόλη

 
 

02.009

01

36653-82-4

δεκαεξαν-1-όλη

2554

57

253-149-0

02.009

κητυλική αλκοόλη, κητυλαλκοόλη, n-δεκαξακυλική αλκοόλη, παλμιτυλαλκοόλη, δεκαεξανόλη

 
 

02.010

23

100-51-6

βενζυλική αλκοόλη

2137

58

202-859-9

02.010

α-υδροξυτολουόλιο, φαινυλοκαρβινόλη, φαινυλομεθανόλη, φαινυλομεθυλική αλκοόλη

 

1

02.011

04

106-22-9

κιτρονελλόλη

2309

59

203-375-0

02.011

 

3,7-διμεθυλοκτ-6-εν-1-όλη

 

02.012

03

106-24-1

γερανιόλη

2507

60

203-377-1

02.012

2,6-διμεθυλ-2,6-οκταδιεν-8-όλη, trans-3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιεν-1-όλη

3,7-διμεθυλοκτα-2(trans),6-διεν-1-όλη

 

02.013

06

78-70-6

λιναλοόλη

2635

61

201-134-4

02.013

2,6-διμεθυλο-οκταδιεν-2,7-όλη-6, 2,6-διμεθυλοκτα-2,7-διεν-6-όλη, λιναλόλη, λικαρεόλη, κοριανδρόλη

3,7-διμεθυλοκτα-1,6-διεν-3-όλη

 

02.014

06

98-55-5

α-τερπινεόλη

3045

62

202-680-6

02.014

1-μεθυλο-4-ισοπροπυλο-1-κυκλοεξεν-3-όλη, τερπινεόλη schlechthin.

π-μινθ-1-εν-8-όλη

 

02.015

08

89-78-1

μινθόλη

2665

63

201-939-0

02.015

2-ισοπροπυλο-5-μεθυλοκυκλοεξανόλη, εξαϋδροθυμόλη, 5-μεθυλο-2-ισοπροπυλεξαϋδροφαινόλη, 5-μεθυλο-2-ισοπροπυλοκυκλοεξανόλη

cis(1,3)-trans(1,4)-μινθαν-3-όλη

5

02.016

08

507-70-0

βορνεόλη

2157

64

208-080-0

02.016

καμφόλη, Baros, D-καμφανόλη, 2-υδροξυκαμφάνιο, 2-καμφανόλη, βορνυλική αλκοόλη, βορνεοκαμφορά

1,7,7-τριμεθυλο-δικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη

 

02.017

22

104-54-1

κινναμωμυλική αλκοόλη

2294

65

203-212-3

02.017

κινναμωμική αλκοόλη, γ-φαινυλαλαλλυαλκοόλη, γ-φαινυαλλυλική αλκοόλη, 3-φαινυλο-2-προπεν-1-όλη

3-φαινυλοπροπ-2-ενόλη

 

02.018

06

7212-44-4

νερολιδόλη

2772

67

230-597-5

02.018

3,7,11-τριμεθυλο-1,6,10-δωδεκατριεν-3-όλη, περουβιόλη

3,7,11-τριμεθυλο-1,6(cis),10-δωδεκατριεν-3-όλη

5

02.019

15

60-12-8

2-φαινυλαιθαν-1-όλη

2858

68

200-456-2

02.019

φαιναιθυλική αλκοόλη, β-φαιναιθυλική αλκοόλη, 1-φαινυλ-2-αιθανόλη, 2-φαινυλαιθυλαλκοόλη, 2-φαιναιθυλική αλκοόλη, βενζυλοκαρβινόλη, 2-φαινυλαιθανόλη

 
 

02.020

03

2305-21-7

εξ-2-εν-1-όλη

2562

69

218-972-1

02.020

2-εξενόλη, 3-προπυλαλλυλική αλκοόλη, 3-προπυλαλλυλαλκοόλη

 
 

02.021

01

111-70-6

επταν-1-όλη

2548

70

203-897-9

02.021

επτυλική αλκοόλη, επτανόλη, υδροξυεπτάνιο, οινανθική αλκοόλη, εξυλοκαρβινόλη, πρωτοταγής επτυλική αλκοόλη, πρωτ.-επτυλική αλκοόλη

 
 

02.022

05

123-96-6

οκταν-2-όλη

2801

71

204-667-0

02.022

δευτ.-οκτυλαλκοόλη, δευτ.-οκτυλική αλκοόλη, μεθυλεξυλοκαρβινόλη, δευτ.-καπρυλική αλκοόλη, εξυλομεθυλoκαρβινόλη, 2-οκτανόλη

 
 

02.023

05

3391-86-4

οκτ-1-εν-3-όλη

2805

72

222-226-0

02.023

αμυλοβινυλοκαρβινόλη, αλκοόλη Matsutake, αλκοόλη Matsuka, n-πεντυλοβινυλοκαρβινόλη

 
 

02.024

01

112-30-1

δεκαν-1-όλη

2365

73

203-956-9

02.024

n-δεκυλική αλκοόλη, εννεανυλοκαρβινόλη, δεκυλική αλκοόλη, καπρική αλκοόλη, δεκανόλη

 
 

02.026

02

106-21-8

3,7-διμεθυλοκταν-1-όλη

2391

75

203-374-5

02.026

τετραϋδρογερανιόλη, διυδροκιτρoνελλόλη, 3,7-διμεθυλοκτανόλη

 
 

02.027

04

►M3  6812-78-8 ◄

ροδινόλη

2980

76

►M3  229-887-4 ◄

02.027

α-κιτρονελλόλη, 2,6-διμεθυλ-1-οκτεν-8-όλη

3,7-διμεθυλοκτ-7-εν-1-όλη

 

02.028

06

78-69-3

3,7-διμεθυλοκταν-3-όλη

3060

77

201-133-9

02.028

τετραϋδρολιναλοόλη, 1-αιθυλο-1,5-διμεθυλοεξανόλη

 
 

02.029

03

4602-84-0

3,7,11-τριμεθυλοδωδεκα-2,6,10-τριεν-1-όλη

2478

78

225-004-1

02.029

φαρνεσόλη, 2,6,10-τριμεθυλο-2,6,10-δωδεκατριεν-12-όλη

 
 

02.030

22

101-85-9

α-πεντυλοκινναμωμική αλκοόλη

2065

79

202-982-8

02.030

n-αμυλοκινναμωμική αλκοόλη, 2-αμυλο-3-φαινυλο-2-προπεν-1-όλη, 2-βενζυλιδενοεπτανόλη, 2-αμυλο-3-φαινυλο-2-προπενόλη

2-πεντυλο-3-φαινυλοπροπ-2-ενόλη

 

02.031

22

122-97-4

3-φαινυλοπρoπαν-1-όλη

2885

80

204-587-6

02.031

βενζυλαιθυλαλκοόλη, βενζυλαιθυλική αλκοόλη, υδροκινναμωμική αλκοόλη, φαινυλοπροπυλική αλκοόλη, διυδροκινναμωμική αλκοόλη

 
 

02.033

21

93-54-9

1-φαινυλοπρoπαν-1-όλη

2884

82

202-256-0

02.033

φαινυλαιθυλοκαρβινόλη, 1-φαινυλοπρoπυλαλκοόλη, 1-φαινυλοπροπυλική αλκοόλη, α-αιθυλοβενζυλική αλκοόλη, αιθυλοφαινυλοκαρβινόλη, φαινυλοπροπανόλη

 
 

02.034

21

705-73-7

1-φαινυλοπενταν-2-όλη

2953

83

211-887-0

02.034

α-προπυλοφαιναιθυλική αλκοόλη, βενζυλοπροπυλική καρβινόλη, βενζυλοπροπυλοκαρβινόλη, βενζυλοβουτυλική αλκοόλη, n-προπυλοβενζυλοκαρβινόλη

 
 

02.035

06

100-86-7

2-μεθυλο-1-φαινυλoπρoπαν-2-όλη

2393

84

202-896-0

02.035

2-βενζυλο-2-προπανόλη, 2-υδροξυ-2-μεθυλο-1-φαινυλοπροπροπανόλη, βενζυλοδιμεθυλοκαρβινόλη

 
 

02.036

21

2344-70-9

4-φαινυλοβουταν-2-όλη

2879

85

219-055-9

02.036

φαινυλαιθυλομεθυλοκαρβινόλη, μεθυλο-2-φαινυλαιθυλοκαρβινόλη

 
 

02.037

06

10415-87-9

3-μεθυλο-1-φαινυλoπενταν-3-όλη

2883

86

233-889-0

02.037

φαινυλαιθυλομεθυλαιθυλοκαρβινόλη, 3-μεθυλο-1-φαινυλo-3-πεντανόλη

 
 

02.038

08

1632-73-1

φεγχόλη

2480

87

216-639-5

02.038

2-φεγχανόλη, α-φεγχόλη, 1,3,3-τριμεθυλο-2-νορβορνανόνη, 1,3,3-τριμεθυλοδικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη, φεγχυλική αλκοόλη

1,3,3-τριμεθυλο-δικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη

 

02.039

23

536-60-7

4-ισοπρoπυλoβενζυλική αλκοόλη

2933

88

208-640-4

02.039

κουμενόλη, π-κυμολ-7-όλη, κυμινυλαλκοόλη, κυμινική αλκοόλη, π-ισοπροπυλοβενζυλική αλκοόλη

 
 

02.040

01

71-41-0

πενταν-1-όλη

2056

514

200-752-1

02.040

αμυλική αλκοόλη, πεντυλική αλκοόλη, n-βουτυλοκαρβινόλη, πεντανόλη

 
 

02.041

06

75-85-4

2-μεθυλοβoυταν-2-όλη

 

515

200-908-9

02.041

τριτ..-αμυλική αλκοόλη

 
 

02.042

06

1197-01-9

2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπαν-2-όλη

3242

530

214-817-7

02.042

π-κυμολ-8-όλη, π-α-α-τριμεθυλοβενζυλική αλκοόλη, 2-π-τολυλο-2-προπανόλη, 8-υδροξυ-π-κυμόλιο, διμεθυλο-π-τολυλοκαρβινόλη

 
 

02.043

02

97-95-0

2-αιθυλοβoυταν-1-όλη

 

543

202-621-4

02.043

2-αιθυλοβουτανόλη

 
 

02.044

05

589-82-2

επταν-3-όλη

3547

544

209-661-1

02.044

n-βoυτυλαιθυλoκαρβινόλη, αιθυλοβουτυλoκαρβινόλη, 3-επτανόλη

 
 

02.045

05

543-49-7

επταν-2-όλη

3288

554

208-844-3

02.045

2-υδροξυεπτάνιο, αμυλομεθυλοκαρβινόλη, δευτ.-επτυλική αλκoόλη, μεθυλαμυλοκαρβινόλη, 2-επτανόλη

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.047

09

107-74-4

3,7-διμεθυλοκτανο-1,7-διόλη

2586

559

203-517-1

02.047

υδροξυκιτρoνελλόλη, 7-υδροξυ-3,7-διμεθυλοκταν-1-όλη, υδροξυδιυδροκιτρονελλόλη

 
 

02.049

03

7786-44-9

εννεα-2,6-διεν-1-όλη

2780

589

232-097-2

02.049

εννεαδιενόλη, αλκοόλη φύλλων βιολέτας

 
 

02.050

03

20273-24-9

πεντ-2-εν-1-όλη

 

665

2164157

02.050

 
 
 

02.051

22

10521-91-2

5-φαινυλοπενταν-1-όλη

3618

674

234-064-8

02.051

φαινυλαμυλική αλκοόλη

 
 

02.052

06

75-65-0

2-μεθυλοπρoπαν-2-όλη

 

698

200-889-7

02.052

1,1-διμεθυλαιθανόλη, τριτ.-βουτανόλη, 1,1-διμεθυλική αιθανόλη

 
 

02.053

22

3360-41-6

4-φαινυλοβουταν-1-όλη

 

699

222-128-8

02.053

 
 
 

02.054

06

80-53-5

π-μινθανο-1,8-διόλη

 

701

201-288-2

02.054

ένυδρη τερπίνη, 4-υδροξυ-α,α,4-τριμεθυλοκυκλοεξανομεθανόλη, διπεντενογλυκόλη

 
 

02.055

02

3452-97-9

3,5,5-τριμεθυλεξαν-1-όλη

3324

702

222-376-7

02.055

τριμεθυλεξυλαλκοόλη, ισοεννεανόλη

 
 

02.056

04

928-96-1

εξ-3(cis)-εν-1-όλη

2563

750

213-192-8

02.056

αλκοόλη φύλλων, β-γ-εξενόλη, cis-3-εξενόλη, Blatteralkohol, εξ-3-εν-1-όλη

 

5

02.057

01

112-42-5

ενδεκαν-1-όλη

3097

751

203-970-5

02.057

ενδεκυλική αλκοόλη, δεκυλοκαρβινόλη, 1-ενδεκανόλη, ενδεκανόλη

 
 

02.058

03

106-25-2

νερόλη

2770

2018

203-378-7

02.058

νερολόλη, νερανιόλη, νεροσόλη, cis-3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιεν-1-όλη, αλλερόλη, cis-2,6-διμεθυλο-2,6-οκταδιεν-8-όλη, νεροδόλη

3,7-διμεθυλ-2(cis),6-οκταδιεν-1-όλη

 

02.059

08

124-76-5

ισοβoρνεόλη

2158

2020

204-712-4

02.059

ισοκαμφόλη, ισοβορνυλική αλκοόλη, (εξω)-2-καμφανόλη, (εξω)-2-βορνανόλη, βορναν-2-όλη, 2-βορνανόλη

1,7,7-τριμεθυλοδικυκλo[2.2.1]επταν-2-όλη

 

02.060

07

536-59-4

π-μινθα-1,8-διεν-7-όλη

2664

2024

208-639-9

02.060

περιλλαλκοόλη, περιλλυλική αλκοόλη, 1-υδροξυμεθυλο-4-ισοπροπενυλο-1-κυκλοεξένιο, διυδροκυμινική αλκοόλη

 
 

02.061

08

619-01-2

διυδροκαρβεόλη

2379

2025

210-575-1

02.061

8-π-μινθεν-2-όλη, 6-μεθυλο-3-ισοπροπενυλοκυκλοεξανόλη

π-μινθ-8-εν-2-όλη

 

02.062

08

99-48-9

καρβεόλη

2247

2027

202-757-4

02.062

π-μινθα-6,8-διεν-2-όλη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλο-6-κυκλοεξεν-2-όλη

π-μινθα-1,8-διεν-2-όλη

 

02.063

08

2216-52-6

D-νεομινθόλη

2666

2028

218-691-4

02.063

2-ισοπροπυλο-5-μεθυλοκυκλοεξανόλη

[1S-(1α,2α,5β)]-2-ισοπροπυλο-5-μεθυλοκυκλοεξανόλη

 

02.064

21

98-85-1

1-φαινυλαιθαν-1-όλη

2685

2030

202-707-1

02.064

α-μεθυλοβενζυλική αλκοόλη, μεθυλοφαινυλoκαρβινόλη, στυραλλυλική αλκοόλη, 1-φαινυλο-1-υδροξυαιθάνιο, φαινυλαιθανόλη

 
 

02.065

21

7779-78-4

4-μεθυλο-1-φαινυλoπενταν-2-όλη

2208

2031

231-939-6

02.065

βενζυλισοβουτυλοκαρβινόλη, α-ισοβουτυλοφαιναιθυλική αλκοόλη, 2-μεθυλοπροπυλοβενζυλοκαρβινόλη, 4-μεθυλο-1-φαινυλo-2-πεντανόλη

 
 

02.066

21

17488-65-2

4-φαινυλοβoυτ-3-εν-2-όλη

2880

2032

241-501-6

02.066

μεθυλοστυρυλοκαρβινόλη, α-μεθυλοκινναμωμική αλκοόλη

 
 

02.067

05

89-79-2

ισοπoυλεγόλη

2962

2033

201-940-6

02.067

1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλοκυκλοεξαν-3-όλη, π-μινθ-8(9)-εν-3-όλη

π-μινθ-8-εν-3-όλη

 

02.068

03

107-18-6

προπ-2-εν-1-όλη

 

2136

203-470-7

02.068

αλλυλική αλκοόλη, 2-προπεν-1-όλη, 1-προπενόλη-3, βινυλοκαρβινόλη

 
 

02.070

08

108-93-0

κυκλοεξανόλη

 

2138

203-630-6

02.070

εξαλίνη, εξαϋδροφαινόλη, υδροξυκυκλοεξάνιο

 
 

02.071

08

499-69-4

π-μινθαν-2-όλη

3562

2228

207-885-4

02.071

εξαϋδροκαρβακρόλη, 3-ισοπροπυλο-6-μεθυλοκυκλοεξανόλη, καρβομινθόλη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπυλο-2-κυκλοεξανόλη

 

5

02.072

06

562-74-3

4-τερπινενόλη

2248

2229

209-235-5

02.072

4-καρβομινθενόλη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπυλοκυκλοεξ-1-εν-4-όλη, 1-π-μινθ-1-εν-4-όλη, ριγανόλη

π-μινθ-1-εν-4-όλη

 

02.073

22

1123-85-9

2-φαινυλοπρoπαν-1-όλη

2732

2257

214-379-7

02.073

υδρατροπική αλκοόλη, υδρατροπυλαλκοόλη, 2-φαινυλοπροπυλική αλκοόλη

 
 

02.074

04

6126-50-7

εξ-4-εν-1-όλη

3430

2295

 

02.074

 
 
 

02.075

08

18675-34-8

νεο-διυδροκαρβεόλη

 

2296

 

02.075

 

π-μινθ-8-εν-2-όλη

 

02.076

02

137-32-6

2-μεθυλοβoυταν-1-όλη

 

2346

205-289-9

02.076

2-μεθυλοβουτανόλη

 
 

02.077

05

584-02-1

πενταν-3-όλη

 

2349

209-526-7

02.077

διαιθυλοκαρβινόλη, 3-πεντανόλη

 
 

02.078

01

64-17-5

αιθανόλη

2419

11891

200-578-6

02.078

μεθυλοκαρβινόλη, Punctilious (USI), απόλυτη αλκοόλη, άνυδρη αλκοόλη, αιθυλικό υδροξείδιο, οινόπνευμα

 

1

02.079

05

67-63-0

ισοπροπανόλη

2929

 

200-661-7

02.079

ισοπρoπυλική αλκoόλη, ισοπροπυλαλκοόλη, προπαν-2-όλη, διμεθυλοκαρβινόλη, δευτ.-προπυλική αλκοόλη, δευτ.-προπανόλη

 

1

02.080

21

536-50-5

1-(π-τολυλ)αιθαν-1-όλη

3139

10197

208-637-8

02.080

π-α-διμεθυλοβενζυλική αλκοόλη, π-τολυλομεθυλοκαρβινόλη, 1-π-τολυλ-1-αιθανόλη, 4-τολουόλιο

1-(4-μεθυλοφαινυλο)αιθαν-1-όλη

 

02.081

05

108-82-7

2,6-διμεθυλεπταν-4-όλη

3140

11719

203-619-6

02.081

δι-ισοβουτυλοκαρβινόλη

 
 

02.082

02

104-76-7

2-αιθυλεξαν-1-όλη

3151

11763

203-234-3

02.082

2-αιθυλεξυλική αλκοόλη, 2-αιθυλεξυλαλκοόλη

 
 

02.083

08

491-04-3

π-μινθ-1-εν-3-όλη

3179

10248

207-725-3

02.083

πιπεριτόλη

 
 

02.085

08

546-79-2

ένυδρο σαβινένιο

3239

10309

208-911-7

02.085

θυϊαν-4-όλη

1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοδικυκλο[3.1.0]εξαν-4-όλη

 

02.086

05

1653-30-1

ενδεκαν-2-όλη

3246

11826

216-722-6

02.086

δευτ.-ενδεκυλική αλκοόλη, μεθυλοεννεϋνυλοκαρβινόλη, 2-ενδεκανόλη

 
 

02.087

05

628-99-9

εννεαν-2-όλη

3315

11803

211-065-1

02.087

μεθυλο-n-επτυλοκαρβινόλη, δευτ.-n-εννεανόλη, μεθυλεπτυλοκαρβινόλη, 2-εννεανόλη

 
 

02.088

05

6032-29-7

πενταν-2-όλη

3316

11696

227-907-6

02.088

δευτ.-αμυλική αλκoόλη, α-μεθυλοβουτανόλη, μεθυλο-n-προπυλοκαρβινόλη, προπυλομεθυλοκαρβινόλη

 
 

02.089

05

623-37-0

εξαν-3-όλη

3351

11775

210-790-0

02.089

αιθυλοπρoπυλoκαρβινόλη, 3-εξανόλη

 
 

02.090

03

31502-14-4

εννε-2(trans)-εν-1-όλη

3379

10292

250-662-1

02.090

 
 

5

02.091

07

515-00-4

μυρτενόλη

3439

10285

208-193-5

02.091

6,6-διμεθυλο-2-οξομεθυλοδικυκλο[1.3.3]-επτ-2-ένιο, 10-υδροξυ-2-πινένιο, 2-πινεν-10-όλη

2-υδροξυμεθυλο-6,6-διμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-2-ένιο

 

02.092

08

57069-86-0

δεϋδροδιυδροϊονόλη

3446

10195

 

02.092

α,2,6,6-τετραμεθυλο-1,3-κυκλοεξαδιενο-1-προπανόλη

4-(2,6,6-τριμεθυλο-1,3-κυκλοεξαδιενυλο)βουταν-2-όλη

 

02.093

04

35854-86-5

εννε-6-εν-1-όλη

3465

10294

252-764-1

02.093

cis-6-εννεενόλη

 

5

02.094

04

20125-84-2

οκτ-3-εν-1-όλη

3467

10296

243-533-6

02.094

cis-3-οκτενόλη

 

5

02.095

06

18368-91-7

2-αιθυλοφεγχόλη

3491

10208

242-243-7

02.095

2-αιθυλο-1,3,3-τριμεθυλο-2-νορβορνανόλη

2-αιθυλο-1,3,3-τριμεθυλο-δικυκλο[2.2.1]επταν-2-όλη

 

02.096

06

586-82-3

1-τερπινενόλη

3563

10252

209-585-9

02.096

6-ισοπρoπυλo-1-μεθυλo-3-κυκλoεξεν-1-όλη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπυλο-3-κυκλοεξεν-1-όλη, π-μινθεν-1-όλη, π-3-μινθενόλη-1

π-μινθ-3-εν-1-όλη

 

02.097

06

138-87-4

β-τερπινεόλη

3564

10254

205-342-6

02.097

1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλοκυκλοεξαν-1-όλη, 4-ισοπροπενυλο-1-μεθυλο-1-κυκλοεξανόλη

π-μινθ-8(10)-εν-1-όλη

 

02.098

05

589-98-0

οκταν-3-όλη

3581

11715

209-667-4

02.098

αιθυλ-n-αμυλοκαρβινόλη, αμυλοαιθυλοκαρβινόλη, D-n-οκτανόλη

 
 

02.099

05

616-25-1

πεντ-1-εν-3-όλη

3584

11717

210-472-1

02.099

B-πεντενόλη, βινυλοαιθυλοκαρβινόλη αιθυλοβινυλοκαρβινόλη

 
 

02.100

08

5947-36-4

πινοκαρβεόλη

3587

10303

227-705-8

02.100

2(10)-πινεν-3-όλη, 6,6-διμεθυλο-3-υδροξυ-2-μεθυλενοδικυκλο[3.1.1]-επτάνιο, 2(10)-πινενόλη-3

3-υδροξυ-6,6-διμεθυλο-2-μεθυλενο-δικυκλο[3.1.1]επτάνιο

 

02.101

08

473-67-6

πιν-2-εν-4-όλη

3594

10304

207-470-8

02.101

βερβενόλη, 4-υδροξυ-2,6,6-τριμεθυλoδικυκλo[3.1.1]επτ-2-ένιo, D-βερβενόλη, 2-πινενόλη-4

4,6,6-τριμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-3-εν-2-όνη

 

02.102

05

76649-14-4

οκτ-3-εν-2-όλη

3602

 

278-508-9

02.102

trans-3-οκτεν-2-όλη

 
 

02.103

05

1565-81-7

δεκαν-3-όλη

3605

10194

 

02.103

επτυλαιθυλοκαρβινόλη, αιθυλεπτυλοκαρβινόλη, 3-δεκανόλη

 
 

02.104

05

4798-44-1

εξ-1-εν-3-όλη

3608

10220

225-355-0

02.104

1-βινυλοβoυταν-1-όλη, βινυλοπρoπυλoκαρβινόλη, προπυλοβινυλοκαρβινόλη

 
 

02.105

08

25312-34-9

4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξενυλο)βουτ-3-εν-2-όλη

3624

 

246-815-7

02.105

α-ιονόλη

 
 

02.106

08

22029-76-1

4-(2,2,6-τριμεθυλο-1-κυκλοεξενυλο)βουτ-3-εν-2-όλη

3625

 

244-735-7

02.106

β-ιονόλη

 
 

02.107

08

3293-47-8

διυδρο-β-ιονιόλη

3627

 

221-957-2

02.107

β-διυδροϊονόλη

4-(2,2,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-ενυλο)βουταν-2-όλη

 

02.108

06

103-05-9

2-μεθυλο-4-φαινυλoβoυταν-2-όλη

3629

10281

203-074-4

02.108

φαινυλαιθυλοδιμεθυλοκαρβινόλη, 1,1-διμεθυλο-3-φαινυλο-1-προπανόλη, διμεθυλοφαινυλαιθυλοκαρβινόλη

 
 

02.109

03

556-82-1

3-μεθυλοβουτ-2-εν-1-όλη

3647

11795

209-141-4

02.109

πρενόλη

 
 

02.110

04

36806-46-9

2,6-διμεθυλεπτ-6-εν-1-όλη

3663

 

253-223-2

02.110

 
 
 

02.111

05

598-75-4

3-μεθυλοβoυταν-2-όλη

3703

 

209-950-2

02.111

μεθυλισοπροπυλοκαρβινόλη, ισοπροπυλομεθυλοκαρβινόλη

 
 

02.112

03

41453-56-9

εννε-2(cis)-εν-1-όλη

3720

10292

255-376-0

02.112

z-2-εννε-εν-1-όλη

 

5

02.113

04

64275-73-6

οκτ-5(cis)-εν-1-όλη

3722

 

264-764-9

02.113

z-5-οκτεν-1-όλη

 
 

02.114

07

1901-38-8

2-(2,2,3-τριμεθυλοκυκλοπεντ-3-ενυλο)αιθαν-1-όλη

3741

 

217-600-5

02.114

α-καμφολενική αλκοόλη, 2-(2,3,3-τριμεθυλοκυκλοπεντ-3-εν-1-υλ)αιθανόλη

 
 

02.115

02

589-35-5

3-μεθυλοπενταν-1-όλη

3762

10275

209-644-9

02.115

2-αιθυλο-4-βουτανόλη

 
 

02.118

06

472-97-9

β-καρυοφυλλενική αλκοόλη

 

10188

207-458-2

02.118

καρυολαν-1-όλη, ισοκαρυοφυλλένιο

4,4,8-τριμεθυλο-τρικυκλο[6.3.1.0(2.5)]δωδεκαν-1-όλη

 

02.119

07

28231-03-0

κεδρενόλη

 

10189

248-917-7

02.119

σεντρενόλη

2,6,6-τριμεθυλο-τρικυκλο[5.3.1.0(1.5)]ενδεκ-8-εν-8-υλομεθανόλη

 

02.120

06

77-53-2

κεδρόλη

 

10190

201-035-6

02.120

αλκοόλες κεδρελαίου, οκταϋδρο-3,6,8,8-τετραμεθυλο-1H-3a,7-μεθανοαζουλεν-6-όλη, 8βH-κεδραν-8-όλη, σεντρόλη

2,6,6,8-τετραμεθυλο-τρικυκλo[5.3.1.0(1,5)]ενδεκ-8-όλη

 

02.121

05

78-92-2

βουταν-2-όλη

 

11735

201-158-5

02.121

2-υδροξυβουτάνιο, μεθυλαιθυλοκαρβινόλη, δευτ.-βουτυλαλκoόλη, 2-βουτανόλη

 

►M3  1,  ◄ 4

02.122

07

3269-90-7

π-μινθα-1(8),10-διεν-9-όλη

 

10239

221-889-3

02.122

π-μινθα-1,8-διεν-10-όλη

 
 

02.123

06

115-18-4

2-μεθυλοβουτ-3-εν-2-όλη

 

11794

204-068-4

02.123

 
 
 

02.124

05

1569-60-4

6-μεθυλεπτ-5-εν-2-όλη

 

10264

216-377-1

02.124

 
 
 

02.125

04

112-43-6

ενδεκ-10-εν-1-όλη

 

10319

203-971-0

02.125

ενδεκεν-1-όλη, ενδεκυλενική αλκοόλη

 
 

02.126

01

112-72-1

δεκατετραν-1-όλη

 

10314

204-000-3

02.126

μυριστική αλκοόλη, μυριστυλαλκοόλη, δεκατετρανόλη

 
 

02.128

23

105-13-5

π-ανισυλική αλκοόλη

2099

66

203-273-6

02.128

ανισική αλκοόλη

4-μεθοξυβενζυλική αλκοόλη

 

02.129

06

515-69-5

βισαβολα-1,12-διεν-8-όλη

 

10178

208-205-9

02.129

α-βισαβολόλη

6-μεθυλο-2-(4-μεθυλοκυκλοεξ-3-ενυλο)επτ-5-εν-2-όλη

 

02.130

03

6117-91-5

βουτ-2-εν-1-όλη

 

11737

228-086-7

02.130

 
 
 

02.131

05

598-32-3

βουτ-3-εν-2-όλη

 
 

209-929-8

02.131

 
 
 

02.132

09

107-88-0

βουτανο-1,3-διόλη

 
 

203-529-7

02.132

1,3-βουτυλενογλυκόλη

 
 

02.133

10

513-85-9

βουτανο-2,3-διόλη

 

10181

208-173-6

02.133

2,3-βουτυλενογλυκόλη, διμεθυλαιθυλενογλυκόλη

 
 

02.134

07

4442-79-9

2-κυκλοεξυλαιθαν-1-όλη

 
 

224-672-1

02.134

 
 
 

02.135

08

96-41-3

κυκλοπεντανόλη

 

10193

202-504-8

02.135

κυκλοπεντυλική αλκοόλη

 
 

02.136

05

51100-54-0

δεκ-1-εν-3-όλη

3824

 

256-967-6

02.136

 
 
 

02.137

03

22104-80-9

δεκ-2-εν-1-όλη

 

11750

244-784-4

02.137

 
 
 

02.138

04

13019-22-2

δεκ-9-εν-1-όλη

 
 

235-878-6

02.138

ω-δεκενόλη, δεκυλενική αλκοόλη

 
 

02.139

03

18409-21-7

δεκα-2,4-διεν-1-όλη

3911

11748

242-291-9

02.139

 
 

5

02.140

06

2270-57-7

1,2-διυδρολιναλοόλη

 
 
 

02.140

 

3,7-διμεθυλοκτ-6-εν-3-όλη

 

02.141

07

128-50-7

2-(6,6-διμεθυλοδικυκλο[3.1.1]επτ-2-εν-2-υλ)αιθαν-1-όλη

3938

 

204-890-3

02.141

νοπόλη, 6,6-διμεθυλο-2-νορπινενο-2-αιθανόλη, 2-υδροξυαιθυλο-6,6-διμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτεν-2-ένιο

 
 

02.142

05

464-07-3

3,3-διμεθυλοβoυταν-2-όλη

 
 

207-347-9

02.142

πινακολική αλκοόλη, 3,3-διμεθυλο-2-βουτανόλη, τριτ.-βουτυλoμεθυλoκαρβινόλη

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.144

06

18479-58-8

2,6-διμεθυλοκτ-7-εν-2-όλη

 
 

242-362-4

02.144

διυδρομυρκενόλη, μυρκετόλη, διμυρκετάλη

 
 

02.145

05

29414-56-0

2,6-διμεθυλοκτα-1,5,7-τριεν-3-όλη

 
 

249-613-7

02.145

νοτριενόλη

 
 

02.146

06

29957-43-5

3,7-διμεθυλοκτα-1,5,7-τριεν-3-όλη

3830

10202

249-975-6

02.146

 
 

5

02.147

06

151-19-9

3,6-διμεθυλοκταν-3-όλη

 
 

205-787-6

02.147

 
 
 

02.148

05

10203-28-8

δωδεκαν-2-όλη

 

11760

233-500-4

02.148

2-δωδεκανόλη

 
 

02.149

06

639-99-6

ελεμόλη

 

10205

211-360-5

02.149

 

2-(4-μεθυλο-3-ισοπροπυλενο-4-βινυλοκυκλοεξυλο)προπαν-2-όλη

 

02.150

06

1113-21-9

γερανυλολιναλοόλη

 
 

214-201-8

02.150

 

3,7,11,15-τετραμεθυλοδεκαεξα-1,6,10,14-τετραεν-3-όλη

 

02.151

03

33467-76-4

επτ-2-εν-1-όλη

 

11773

251-534-8

02.151

 
 

5

02.152

04

10606-47-0

επτ-3-εν-1-όλη

 

10219

 

02.152

 
 
 

02.153

03

33467-79-7

επτα-2,4-διεν-1-όλη

 
 

251-535-3

02.153

 
 
 

02.154

01

1454-85-9

δεκαεπταν-1-όλη

 
 
 

02.154

δεκαεπτανόλη

 
 

02.155

05

4938-52-7

1-επτεν-3-όλη

 

10218

225-579-9

02.155

 
 
 

02.156

03

928-94-9

εξ-2(cis)-εν-1-όλη

3924

69

213-190-7

02.156

2-εξενόλη

 

5

02.157

03

2305-21-7

εξ-2(trans)-εν-1-όλη

2562

69

213-191-2

02.157

2-εξενόλη

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.159

04

544-12-7

εξ-3-εν-1-όλη

2563

750

213-193-3

02.159

αλκοόλη φύλλων, β-γ-εξενόλη, cis-3-εξενόλη

 

5

02.160

04

928-91-6

εξ-4(cis)-εν-1-όλη

 
 

213-187-0

02.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.162

03

111-28-4

εξα-2,4-διεν-1-όλη

3922

 

203-853-9

02.162

σορβική αλκοόλη, 1-υδροξυ-2,4-εξαδιένιο, σορβυλαλκοόλη

 
 

02.163

05

626-93-7

εξαν-2-όλη

 

11774

210-971-4

02.163

2-εξανόλη

 
 

02.164

23

530-56-3

4-υδροξυ-3,5-διμεθοξυβενζυλική αλκοόλη

 
 

208-485-2

02.164

συριγγική αλκοόλη

 
 

02.165

23

623-05-2

4-υδροξυβενζυλική αλκοόλη

 
 

210-768-0

02.165

4-υδροξυβενζολομεθανόλη

 
 

02.166

15

501-94-0

2-(4-υδροξυφαινυλο)αιθαν-1-όλη

 

10226

207-930-8

02.166

4-υδροξυφαιναιθυλαλκοόλη, 4-υδροξυβενζολοαιθανόλη

 
 

02.167

08

18675-35-9

ισοδιυδροκαρβεόλη

 
 
 

02.167

 

ισο-π-μινθ-8-εν-2-όλη

 

02.168

06

505-32-8

ισοφυτόλη

 

10233

208-008-8

02.168

 

3,7,11,15-τετραμεθυλοδεκαεξ-1-εν-3-όλη

 

▼M3 —————

▼M2

02.170

04

498-16-8

λεβαντουλόλη

 
 
 

02.170

2-ισοπρoπενυλo-5-μεθυλο-4-εξεν-1-όλη

5-μεθυλο-2-(1-μεθυλεναιθυλο)εξεν-4-εν-1-όλη

 

02.171

06

498-81-7

π-μενθαν-8-όλη

 
 

207-871-8

02.171

διυδρο-α-τερπινεόλη, π-μενθαν-8-όλη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπυλοκυκλοεξαν-8-όλη

 
 

02.173

22

5406-18-8

3-(4-μεθοξυφαινυλο)προπαν-1-όλη

 
 

226-463-0

02.173

 
 
 

02.174

03

4675-87-0

2-μεθυλοβουτ-2-εν-1-όλη

 

10258

225-127-0

02.174

 
 
 

02.175

04

4516-90-9

2-μεθυλοβουτ-3-εν-1-όλη

 

10259

 

02.175

 
 
 

02.176

04

763-32-6

3-μεθυλοβουτ-3-εν-1-όλη

 

10260

212-110-8

02.176

 
 
 

02.177

05

617-29-8

2-μεθυλεξαν-3-όλη

 

10266

210-508-6

02.177

 
 
 

02.178

02

818-81-5

2-μεθυλοκταν-1-όλη

 
 

212-457-5

02.178

2-μεθυλοκτανόλη

 
 

▼M3 —————

▼M2

02.180

02

626-89-1

4-μεθυλοπενταν-1-όλη

 

10278

210-969-3

02.180

ισοεξανόλη

 
 

02.181

06

590-36-3

2-μεθυλοπενταν-2-όλη

 

10274

209-681-0

02.181

2-μεθυλο-2-πεντανόλη

 
 

02.182

05

565-60-6

3-μεθυλοπενταν-2-όλη

 

10276

209-281-6

02.182

 
 
 

02.183

05

108-11-2

4-μεθυλοπενταν-2-όλη

 

10279

203-551-7

02.183

μεθυλαμυλική αλκοόλη, δευτ.-εξυλαλκoόλη, μεθυλισοβουτυλοκαρβινόλη

 
 

02.184

06

77-74-7

3-μεθυλοπενταν-3-όλη

 

10277

201-053-4

02.184

 
 
 

02.185

06

543-39-5

μυρκενόλη

 
 

208-843-8

02.185

 

7-μεθυλο-3-μεθυλενοκτ-1-εν-7-όλη

 

02.186

07

514-99-8

μυρτανόλη

 
 

208-191-4

02.186

 

2-υδροξυμεθυλο-6,6-διμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτάνιο

 

02.187

05

21964-44-3

εννε-1-εν-3-όλη

 

10291

244-686-1

02.187

n-εξυλοβινυλοκαρβινόλη

 
 

02.188

03

62488-56-6

εννεα-2,4-διεν-1-όλη

3951

11802

263-571-7

02.188

 
 
 

02.189

04

76649-25-7

εννεα-3,6-διεν-1-όλη

3885

10289

278-518-3

02.189

 
 

5

02.190

05

624-51-1

εννεαν-3-όλη

 

10290

210-850-6

02.190

εξυλαιθυλοκαρβινόλη, 3-εννεανόλη, αιθυλο-n-εξυλοκαρβινόλη

 
 

02.191

06

5986-38-9

οκιμενόλη

 
 

227-806-7

02.191

 

2,6-διμεθυλοκτα-5,7-διεν-2-όλη

 

02.192

03

22104-78-5

οκτ-2-εν-1-όλη

3887

11804

 

02.192

 
 

5

02.193

05

4798-61-2

οκτ-2-εν-4-όλη

3888

 

225-357-1

02.193

2-οκτεν-4-όλη

 

5

02.194

05

83861-74-9

οκτα-1,5-διεν-3-όλη

 
 
 

02.194

 
 
 

02.195

04

70664-96-9

οκτα-3,5-διεν-1-όλη

 
 
 

02.195

 
 
 

02.196

01

112-92-5

δεκαοκταν-1-όλη

 
 

204-017-6

02.196

στεατυλική αλκοόλη, δεκαοκτανόλη, δεκαοκτυλική αλκοόλη, n-δεκαοκτανόλη

 
 

02.197

06

41199-19-3

1,2,3,4,4α,5,6,7-οκταϋδρο-2,5,5-τριμεθυλοναφθαλιν-2-όλη

 

10173

255-256-8

02.197

αμπρινόλη, 2,5,5-τριμεθυλο-2-υδροξυοκταλίνιο

 
 

02.198

09

23433-05-8

οκτανο-1,3-διόλη

 
 
 

02.198

1,3-οκτανοδιόλη

 
 

02.199

06

5986-55-0

πατσουλόλη

 
 

227-807-2

02.199

πατσουλική αλκοόλη

οκταϋδρο-4,8α,9,9-τετραμεθυλο-1,6-μεθανοναφθαλιν-1(2Η)-όλη

5

02.201

04

821-09-0

πεντ-4-εν-1-όλη

 
 

212-473-2

02.201

4-πεντεν-1-όλη

 
 

02.202

01

629-76-5

δεκαπενταν-1-όλη

 
 

211-107-9

02.202

δεκαπεντανόλη

 
 

02.203

06

617-94-7

2-φαινυλοπρoπαν-2-όλη

 

11704

210-539-5

02.203

διμεθυλοφαινυλοκαρβινόλη, φαινυλισοπροπανόλη, φαινυλοδιμεθυλοκαρβινόλη, βενζολομεθανόλη

 
 

02.204

03

150-86-7

φυτόλη

 

10302

205-776-6

02.204

 

3,7,11,15-τετραμεθυλοδεκαεξ-2-εν-1-όλη

 

02.205

23

495-76-1

πιπερονυλική αλκοόλη

 

10306

207-808-4

02.205

ηλιοαλκοόλη, 1,3-βενζοδιοξολο-5-μεθανόλη

3,4-μεθυλενοδιοξυβενζυλαλκοόλη

 

02.206

06

515-03-7

σκλαρεόλη

 

10311

208-194-0

02.206

λαβδ-14-ενο-8,13-διόλη

4,6,10,10-τετραμεθυλο-5-(3,3-διμεθυλοπεντ-4-ενυλο)δικυκλο[4.4.0]δεκαν-4-όλη

 

02.207

08

21653-20-3

θυιόλη

 
 

244-504-0

02.207

 

1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοδικυκλο[3.1.0]εξαν-3-όλη

5

02.209

08

116-02-9

3,3,5-τριμεθυλοκυκλοεξαν-1-όλη

3962

 

204-122-7

02.209

κυκλονόλη, ομομινθόλη

 
 

02.210

03

37617-03-1

ενδεκ-2-εν-1-όλη

 
 

253-569-4

02.210

 
 
 

02.211

05

56722-23-7

ενδεκα-1,5-διεν-3-όλη

 
 
 

02.211

 
 
 

02.213

23

498-00-0

βανιλλυλική αλκοόλη

3737

690

207-852-4

02.213

 

4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζυλαλκοόλη

 

02.214

08

89-88-3

βετιβερόλη

 

10321

201-949-5

02.214

βετιβενόλη, βετιβόλη

2-υδροξυμεθυλο-6-μεθυλο-9-(1-μεθυλενο-αιθυλο)-δικυκλο[5.3.0]δεκάνιο και 2-υδροξυμεθυλισοπροπ-5-ενυλο-τρικυκλο[6.2.1.0(3.7)]ενδεκάνιο

 

02.215

06

552-02-3

βιριδιφλορόλη

 

10322

209-003-3

02.215

 

2,6,6,9-τετραμεθυλο-τρικυκλo[6.3.0.0(5.7)]ενδεκαν-2-όλη

 

02.216

07

77-42-9

12-β-σανταλεν-14-όλη

3006

74

201-027-2

02.216

β-σανταλόλη

 

►M3  4,  ◄ 5

02.217

07

115-71-9

12-α-σανταλεν-14-όλη

3006

74

204-102-8

02.217

α-σανταλόλη

 

►M3  4,  ◄ 5

02.218

08

1490-04-6

DL-μινθόλη

2665

63

216-074-4

02.218

 
 

5

02.219

06

13254-34-7

2,6-διμεθυλο-2-επτανόλη

 
 

236-244-1

02.219

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.222

04

39161-19-8

3-πεντενόλη-1

 

10298

 

02.222

 
 
 

02.224

30

87061-04-9

3-(1-μινθοξυ)προπανο-1,2-διόλη

3784

 

289-296-2

02.224

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

02.226

06

142-50-7

[S-(cis)]-3,7,11-τριμεθυλο-1,6,10-δωδεκατριεν-3-όλη

 

67

205-540-2

02.226

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

02.229

04

7540-51-4

(-)-3,7-διμεθυλο-6-οκτεν-1-όλη

2309

59

231-415-7

02.229

 
 

5

02.230

06

8000-41-7

τερπινεόλη

 
 

232-268-1

02.230

τερπεναλκοόλη

 

5

02.231

03

28069-72-9

trans-2,cis-6-εννεαδιεν-1-όλη

2780

589

248-816-8

02.231

 
 

5

02.232

06

40716-66-3

trans-3,7,11-τριμεθυλοδωδεκα-1,6,10-τριεν-3-όλη

 
 

255-053-4

02.232

(E)-νερολιδόλη

 
 

02.234

04

10340-23-5

3-εννεεν-1-όλη

 

10293

 

02.234

 
 

5

02.237

06

19700-21-1

γεοσμίνη

 

10216

243-239-8

02.237

δεκαϋδροναφθαλίνιο, δεκαλίνιο

2,6-διμεθυλο-δικυκλο[4.4.0]δεκαν-1-όλη

 

02.238

08

 

2-κεδρεν-15-όλη

 
 
 

02.238

 

8-μεθοξυ-2,2,4-τριμεθυλοτρικυκλο[5,3,1(3,7).0(1,7)]ενδεκ-8(9)-ένιο

 

▼M3 —————

▼M2

02.242

09

111-76-2

2-βουτοξυαιθαν-1-όλη

 

10182

203-905-0

02.242

αιθυλενογλυκoλoμoνoβoυτυλαιθέρας, μονοβουτυλαιθέρας της αιθυλενογλυκόλης, αιθυλενογλυκολικός μονοβουτυλαιθέρας

 
 

▼M3

02.243

04

56805-23-3

(E)-3-(Z)-6-εννεαδιεν-1-όλη

3884

 

278-518-3

 
 
 

6

▼M4

02.244

04

54393-36-1

4-οκτεν-1-όλη

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

03.001

16

470-82-6

1,8-κινεόλη

2465

182

207-431-5

03.001

ευκαλυπτόλη, 1,8-οξειδο-π-μινθάνιο, 1,3,3-τριμεθυλο-2-οξαδικυκλο[2.2.2]οκτάνιο

1,8-εποξυ-π-μινθάνιο

 

03.003

26

539-30-0

βενζυλαιθυλαιθέρας

2144

521

208-714-6

03.003

αιθυλοβενζυλαιθέρας

 
 

03.004

26

103-50-4

διβενζυλαιθέρας

2371

11856

203-118-2

03.004

βενζυλαιθέρας, βενζυλοξείδιο

 
 

03.005

16

2679-87-0

2-βουτυλαιθυλαιθέρας

3131

10911

220-234-9

03.005

δευτ.-βουτυλαιθυλαιθέρας, αιθυλο-δευτ.-βουτυλαιθέρας

 
 

03.006

26

3558-60-9

2-μεθοξυαιθυλοβενζόλιο

3198

11812

222-619-7

03.006

μεθυλοφαιναιθυλαιθέρας, φαιναιθυλομεθυλαιθέρας, φαιναιθυλικός μεθυλαιθέρας

 
 

03.007

16

470-67-7

1,4-κινεόλη

3658

11225

207-428-9

03.007

 

1,4-εποξυ-π-μινθάνιο

 

03.008

16

57709-95-2

2-ακετοξυ-1,8-κινεόλη

 
 
 

03.008

 

2-ακετοξυ-1,8-εποξυ-π-μινθάνιο

 

03.010

 

5-67-0

βενζυλοβoυτυλαιθέρας

2139

520

209-626-0

03.010

 
 
 

03.011

26

538-86-3

βενζυλομεθυλαιθέρας

 

10910

208-705-7

03.011

 
 
 

03.012

26

54852-64-1

βενζυλοκτυλαιθέρας

 
 
 

03.012

 
 
 

03.015

16

40267-72-9

αιθυλογερανυλαιθέρας

 
 

254-867-7

03.015

γερανυλαιθυλαιθέρας, γερανικός αιθυλαιθέρας

1-αιθοξυ-3,7-διμεθυλoκτα-2(trans),6-διένιο

 

03.016

16

4747-07-3

εξυλομεθυλαιθέρας

 
 

225-263-0

03.016

 
 
 

03.018

16

1634-04-4

2-μεθοξυ-2-μεθυλoπροπάνιο

 
 

216-653-1

03.018

μεθυλο-τριτ.-βουτυλαιθέρας

 
 

03.019

16

22094-00-4

πρενυλαιθυλαιθέρας

3777

 
 

03.019

αιθυλο-3-μεθυλοβουτ-2-ενυλαιθέρας

1-αιθοξυ-3-μεθυλοβουτ-2-ένιο

 

03.020

16

14576-08-0

α-τερπινεϋλομεθυλαιθέρας

 
 

238-620-0

03.020

4-(1-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλο)-1-μεθυλοκυκλοεξένιο

π-μινθ-1-εν-8-υλομεθυλικός αιθέρας

 

▼M4

03.021

16

142-96-1

διβουτυλικός αιθέρας

 
 

205-575-3

 
 
 
 

▼M2

04.002

25

94-86-0

6-αιθοξυπρoπ-1-ενυλoφαινόλη

2922

170

202-370-0

04.002

1-αιθοξυ-2-υδροξυ-4-πρoπενυλoβενζόλιo, 5-προπενυλoγoυααιθόλη, 3-προπενυλο-6-αιθoξυφαινόλη, υδροξυμεθυλοανηθόλη

 
 

04.003

18

97-53-0

ευγενόλη

2467

171

202-589-1

04.003

4-αλλυλογoυαϊακόλη, 2-μεθοξυ-4-πρoπ-2-ενυλoφαινόλη, 1-υδροξυ-2-μεθοξυ-4-αλλυλοβενζόλιο, 1-υδροξυ-2-μεθoξυ-4-πρoπενυλoβενζόλιo

4-αλλυλο-2-μεθoξυφαινόλη

 

04.004

17

97-54-1

ισοευγενόλη

2468

172

202-590-7

04.004

4-προπενυλoγoυαϊκόλη, 2-μεθοξυ-4-προπενυλοφαινόλη, 1-υδροξυ-2-μεθoξυ-4-πρoπ-1-ενυλoβενζόλιo

2-μεθοξυ-4-(προπ-1-ενυλο)φαινόλη

 

04.005

25

90-05-1

2-μεθοξυφαινόλη

2532

173

201-964-7

04.005

γουαϊακόλη, o-μεθυλοκατεχόλη, 1-υδροξυ-2-μεθοξυβενζόλιο, o-μεθοξυφαινόλη, 1-οξυ-2-μεθοξυβενζόλιο

 
 

04.006

25

89-83-8

θυμόλη

3066

174

201-944-8

04.006

1-μεθυλο-3-υδροξυ-4-ισοπροπυλοβενζόλιο, 3-υδροξυ-π-κυμόλιο, α-κυμοφαινόλη

2-ισοπροπυλο-5-μεθυλοφαινόλη

 

04.007

25

93-51-6

2-μεθοξυ-4-μεθυλοφαινόλη

2671

175

202-252-9

04.007

4-μεθυλογουαϊακόλη, 1-υδροξυ-2-μεθοξυ-4-μεθυλοβενζόλιο, 3-μεθοξυ-4-υδροξυτολουόλιο, κρεοσόλη

 
 

04.008

25

2785-89-9

4-αιθυλογουαϊακόλη

2436

176

220-500-4

04.008

1-υδροξυ-2-μεθοξυ-4-αιθυλοβενζόλιο, 2-μεθοξυ-2-αιθυλοφαινόλη, ομοκρεοσόλη

4-αιθυλο-2-μεθoξυφαινόλη

 

04.009

25

7786-61-0

2-μεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη

2675

177

232-101-2

04.009

βινυλογουαϊακόλη, 4-υδροξυ-3-μεθoξυστυρόλιο, π-βινυλοκατεχολο-O-μεθυλαιθέρας, π-βινυλογουαϊακόλη

 
 

04.010

30

4180-23-8

1-μεθοξυ-4-(προπ-1(trans)-ενυλο)βενζόλιο

2086

183

224-052-0

04.010

trans-ανηθόλη, ισοεστραγόλη, 1-μεθοξυ-4-προπενυλοβενζόλιο, 1-(4-μεθοξυφαινυλο-1-προπένιο, 4-μεθοξυ-1-προπενυλοβενζόλιο

 

5

04.013

26

93-16-3

1,2-διμεθοξυ-4-(πρoπ-1-ενυλo)βενζόλιo

2476

186

202-224-6

04.013

μεθυλισοευγενόλη, 1,2-διμεθοξυ-4-πρoπενυλoβενζόλιo, 4-προπενυλoβερατρόλη, 1,2-διμεθοξυ-4-προπένιο

 
 

04.014

26

578-58-5

1-μεθοξυ-2-μεθυλοβενζόλιο

2680

187

209-426-3

04.014

o-μεθυλανισόλη, o-κρεσυλομεθυλαιθέρας, 2-μεθοξυτoλoυόλιo, o-μεθοξυτoλoυόλιo, μεθυλο-o-τoλυλαιθέρας, o-κρεσυλικός μεθυλαιθέρας

 
 

04.015

26

104-93-8

1-μεθοξυ-4-μεθυλοβενζόλιο

2681

188

203-253-7

04.015

π-μεθυλανισόλη, o-μεθυλο-π-κρεσόλη, 4-μεθοξυτoλoυόλιo, μεθυλο-π-τoλυλαιθέρας, π-κρεσυλομεθυλαιθέρας, π-μεθοξυτoλoυόλιo, π-κρεσυλικός μεθυλαιθέρας

 
 

04.016

26

151-10-0

1,3-διμεθοξυβενζόλιο

2385

189

205-783-4

04.016

μ-διμεθοξυβενζόλιο, διμεθυλαιθέρας της ρεσoρκινόλης, διμεθυλορεσορκινόλη, ρεσορκινικός διμεθυλαιθέρας

 
 

04.017

30

7784-67-0

1-αιθοξυ-2-μεθoξυ-4-(πρoπ-1-ενυλo)βενζόλιo

2472

190

232-072-6

04.017

αιθυλισοευγενυλαιθέρας, 1-αιθοξυ-2-μεθοξυ-4-βενζόλιο, 2-αιθοξυ-5-προπενυλανισόλη, αιθυλισοευγενόλη, ισοευγενυλικός αιθυλαιθέρας

 
 

04.018

26

120-11-6

βενζυλοϊσοευγενυλαιθέρας

3698

522

204-370-6

04.018

βενζυλισοευγενόλη, ισοευγενυλoβενζυλαιθέρας, βενζυλο-2-μεθoξυ-4-πρoπενυλoφαινυλαιθέρας, 1-βενζυλοξυ-2-μεθoξυ-4-πρoπ-1-ενυλoβενζόλιo

βενζυλο-2-μεθoξυ-4-πρoπ-1-ενυλoφαινυλικός αιθέρας

 

04.019

25

95-87-4

2,5-διμεθυλοφαινόλη

3595

537

202-461-5

04.019

1-υδροξυ-2,5-διμεθυλoβενζόλιο

 
 

04.020

25

108-68-9

3,5-διμεθυλοφαινόλη

 

538

203-606-5

04.020

 
 
 

04.021

25

620-17-7

3-αιθυλοφαινόλη

 

549

210-627-3

04.021

 
 
 

04.022

25

123-07-9

4-αιθυλοφαινόλη

3156

550

204-598-6

04.022

4-υδροξυαιθυλοβενζόλιο

 
 

04.026

25

108-39-4

3-μεθυλοφαινόλη

3530

617

203-577-9

04.026

μ-κρεσόλη, 1-υδροξυ-3-μεθυλοβενζόλιο, 1-μεθυλο-3-υδροξυβενζόλιο, μ-μεθυλοφαινόλη

 
 

04.027

25

95-48-7

2-μεθυλοφαινόλη

3480

618

202-423-8

04.027

ο-κρεσόλη, 1-υδροξυ-2-μεθυλοβενζόλιο, 2-υδροξυ-1-μεθυλοβενζόλιο, o-κρεσυλικό οξύ, o-υδροξυτολουόλιο, o-μεθυλοφαινόλη

 
 

04.028

25

106-44-5

4-μεθυλοφαινόλη

2337

619

203-398-6

04.028

π-κρεσόλη, 4-υδροξυτoλoυόλιo, 1-μεθυλο-4-υδροξυβενζόλιο, 1-υδροξυ-4-μεθυλοβενζόλιο, 4-κρεσόλη, π-κρεσυλικό οξύ

 
 

04.029

25

120-80-9

βενζολο-1,2-διόλη

 

680

204-427-5

04.029

κατεχόλη

 
 

04.031

25

499-75-2

καρβακρόλη

2245

2055

207-889-6

04.031

2-π-κυμομόλη, 2-υδροξυ-π-κυμολόλη, 6-μεθυλο-3-(1-μεθυλαιθυλο)2-κυκλοεξεν-1-όνη, 2-υδροξυ-π-κυμόλιο, 2-μεθυλ-5-ισοπροπυλοφαινόλη

5-ισοπροπυλο-2-μεθυλοφαινόλη

 

04.032

26

100-66-3

ανισόλη

2097

2056

202-876-1

04.032

μεθυλοφαιναιθυλαιθέρας , φαινυλμεθυλαιθέρας, φαινυλικός μεθυλαιθέρας

μεθοξυβενζόλιο

 

04.033

26

93-18-5

β-ναφθυλαιθυλαιθέρας

2768

2058

202-226-7

04.033

2-αιθοξυναφθαλίνιo, αιθυλο-2-ναφθυλαιθέρας, αιθυλο-β-ναφθυλαιθέρας, νερολίνη, νερολίνη II, β-ναφθυλικός αιθυλαιθέρας

 
 

04.034

26

150-78-7

1,4-διμεθοξυβενζόλιο

2386

2059

205-771-9

04.034

π-διμεθοξυβενζόλιο, διμεθυλαιθέρας της υδρoκινόνης, διμεθυλυδροκινoνη, 4-μεθοξυφαινυλομεθυλαιθέρας

 
 

04.035

26

101-84-8

διφαινυλαιθέρας

3667

2201

202-981-2

04.035

διφαινυλενοξείδιο, φαινυλαιθέρας, διβενζοφουράνιο

 
 

04.036

25

91-10-1

2,6-διμεθοξυφαινόλη

3137

2233

202-041-1

04.036

2-υδροξυ-1,3-διμεθoξυβενζόλιο, διμεθυλαιθέρας της πυρoγαλλoλης, συριγγόλη

 
 

04.037

25

622-62-8

4-αιθοξυφαινόλη

3695

2258

210-748-1

04.037

μονοαιθυλαιθέρας της υδρoκινόνης, 1-αιθοξυ-4-υδροξυβενζόλιο, π-αιθοξυφαινόλη

 
 

04.038

26

4732-13-2

καρβακρυλαιθυλαιθέρας

2246

11840

225-238-4

04.038

2-αιθοξυ-π-κυμόλιο, αιθυλοκαρβακρυλαιθέρας, καρβακρυλικός αιθυλαιθέρας

2-αιθοξυ-4-ισοπροπυλο-1-μεθυλοβενζόλιο

 

04.039

26

104-45-0

1-μεθοξυ-4-προπυλοβενζόλιο

2930

11835

203-203-4

04.039

π-προπυλανισόλη, διυδροανηθόλη, π-n-προπυλανισόλη, 4-προπυλομεθοξυβενζόλιο

 
 

04.040

30

6380-23-0

1,2-διμεθοξυ-4-βινυλοβενζόλιο

3138

11228

228-962-9

04.040

3,4-διμεθοξυστυρόλιο

 
 

04.041

25

108-95-2

φαινόλη

3223

11811

203-632-7

04.041

καρβολικό οξύ, υδροξυβενζόλιο, βενζολόλη, υδροξυφαινύλιο

 
 

04.042

25

576-26-1

2,6-διμεθυλοφαινόλη

3249

11261

209-400-1

04.042

2,6-ξυλενόλη, 2-υδροξυ-1,3-διμεθυλoβενζόλιο

 
 

04.043

26

1076-56-8

1-ισοπροπυλο-2-μεθοξυ-4-μεθυλοβενζόλιο

3436

11245

214-063-9

04.043

θυμολομεθυλαιθέρας, 3-μεθοξυ-π-κυμόλιο, 3-αιθοξυ-π-κυμόλιο, μεθυλαιθέρας της θυμόλης

 
 

04.044

25

88-69-7

2-ισοπροπυλοφαινόλη

3461

11234

201-852-8

04.044

2-(1-μεθυλαιθυλο)φαινόλη, 1-υδροξυ-1-ισοπροπυλοβενζόλιο, o-κουμενόλη, o-ισοπροπυλοφαινόλη

 
 

04.045

25

20920-83-6

2-(αιθοξυμεθυλo)φαινόλη

3485

11905

 

04.045

 
 
 

04.046

25

644-35-9

2-προπυλοφαινόλη

3522

11908

211-415-3

04.046

1-(2-υδροξυφαινυλο)προπάνιο

 
 

04.047

25

108-46-3

βενζολο-1,3-διόλη

3589

11250

203-585-2

04.047

ρεσορκινόλη, 1,3-διυδροξυβενζόλιο, μ-διυδροξυβενζόλιο

 
 

04.048

25

95-65-8

3,4-διμεθυλοφαινόλη

3596

11262

202-439-5

04.048

3,4-ξυλενόλη, 1-υδροξυ-3,4-διμεθυλoβενζόλιο

 
 

04.049

25

2785-87-7

2-μεθοξυ-4-προπυλοφαινόλη

3598

 

220-499-0

04.049

4-προπυλο-o-μεθοξυφαινόλη, 4-προπυλoγoυαϊκόλη, 5-προπυλο-o-υδροξυανισόλη, διυδροευγενόλη

 
 

04.050

25

645-56-7

4-προπυλοφαινόλη

3649

 

211-446-2

04.050

 
 
 

04.051

18

6627-88-9

4-αλλυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη

3655

11214

229-600-2

04.051

Φαινόλη, 2,6-διμεθοξυ-4-(2-προπενυλο)-φαινόλη, 4-αλλυλοσυριγγόλη, 4-μεθοξυευγενόλη

 
 

04.052

25

14059-92-8

4-αιθυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη

3671

11231

 

04.052

4-αιθυλοσυριγγόλη

 
 

04.053

25

6638-05-7

4-μεθυλο-2,6-διμεθοξυφαινόλη

3704

 

229-641-6

04.053

4-μεθυλοσυριγγόλη, 2,6-διμεθοξυ-π-κρεσόλη

 
 

04.054

26

2173-57-1

ισοβoυτυλo-β-ναφθυλαιθέρας

3719

11886

218-529-2

04.054

2-ισοβoυτoξυναφθαλίνιo, φραγαρόλη, 2-μεθυλοπροπυλο-β-ναφθυλαιθέρας

2-μεθυλοπροπυλο-β-ναφθυλικός αιθέρας

 

04.055

17

20675-95-0

2,6-διμεθοξυ-4-πρoπ-1-ενυλoφαινόλη

3728

 
 

04.055

4-προπενυλοσυριγγόλη, 6-μεθοξυϊσοευγενόλη

 
 

04.056

25

6766-82-1

2,6-διμεθοξυ-4-προπυλοφαινόλη

3729

 
 

04.056

4-προπυλoσυριγγόλη

 
 

04.057

25

2628-17-3

4-βινυλοφαινόλη

3739

11257

220-103-6

04.057

4-αιθενυλοφαινόλη, 4-υδροξυστυρόλιο

 
 

04.058

18

501-92-8

4-αλλυλοφαινόλη

 

11218

207-929-2

04.058

π-αλλυλοφαινόλη

 
 

04.059

26

6379-73-3

καρβακρυλομεθυλαιθέρας

 

11224

228-959-2

04.059

5-ισοπροπυλο-2-μεθυλμεθοξυβενζόλιο

4-ισοπροπυλο-2-μεθοξυ-1-μεθυλοβενζόλιο

 

04.060

26

494-99-5

1,2-διμεθοξυ-4-μεθυλοβενζόλιο

 
 

207-796-0

04.060

ομοβερατρόλη, 3,4-διμεθοξυτολουόλιο

 
 

04.061

25

28343-22-8

2,6-διμεθοξυ-4-βινυλοφαινόλη

 

11229

 

04.061

 
 
 

04.062

26

91-16-7

1,2-διμεθοξυβενζόλιο

3799

10320

202-045-3

04.062

βερατρόλη, o-διμεθυλοξυβενζόλιο

 
 

04.063

26

6738-23-4

1,3-διμεθυλο-4-μεθoξυβενζόλιο

3828

 

229-794-9

04.063

2,4-διμεθυλο-1-μεθoξυβενζόλιο

 
 

04.064

25

98-54-4

4-(1,1-διμεθυλαιθυλo)φαινόλη

3918

 

202-679-0

04.064

4-τριτ.-βουτυλoφαινόλη, 1-υδροξυ-4-τριτ.-βουτυλοβενζόλιο

 
 

04.065

25

526-75-0

2,3-διμεθυλοφαινόλη

 

11258

208-395-3

04.065

2,3-ξυλενόλη, 1-υδροξυ-2,3-διμεθυλoβενζόλιο

 
 

04.066

25

105-67-9

2,4-διμεθυλοφαινόλη

 

11259

203-321-6

04.066

2,4-ξυλενόλη, 1-υδροξυ-2,4-διμεθυλoβενζόλιο, 4,6-διμεθυλοφαινόλη

 
 

04.067

26

17600-72-5

1-αιθoξυ-2-μεθοξυβενζόλιο

 
 

241-571-8

04.067

αιθυλογουϊακόλη

 
 

04.068

26

5076-72-2

1-αιθοξυ-4-μεθοξυβενζόλιο

 
 

225-786-4

04.068

ανισυλοαιθυλαιθέρας

 
 

04.069

26

1515-95-3

1-αιθυλο-4-μεθοξυβενζόλιο

 
 
 

04.069

4-αιθυλανισόλη

 
 

04.070

25

90-00-6

2-αιθυλοφαινόλη

 

11232

201-958-4

04.070

φλωρόλη, 1-αιθυλο-2-υδροξυβενζόλιο

 
 

04.071

17

115422-59-8

ισοευγενυλoβουτυλαιθέρας

 

11857

 

04.071

 

1-βουτοξυ-2-μεθoξυ-4-(πρoπ-1-ενυλo)βενζόλιo

 

04.072

25

618-45-1

3-ισοπροπυλοφαινόλη

 
 

210-551-0

04.072

 
 
 

04.073

25

99-89-8

4-ισοπροπυλοφαινόλη

 
 

202-798-8

04.073

 
 
 

04.074

26

93-04-9

2-μεθοξυναφθαλίνιo

 
 

202-213-6

04.074

γιάρα-γιάρα, β-ναφθυλομεθυλαιθέρας

 
 

04.075

26

2216-69-5

1-μεθοξυναφθαλίνιo

 
 

218-696-1

04.075

 
 
 

04.076

25

150-19-6

3-μεθοξυφαινόλη

 
 

205-754-6

04.076

μ-υδροξυανισόλη

 
 

04.077

25

150-76-5

4-μεθοξυφαινόλη

 

11241

205-769-8

04.077

π-υδροξυανισόλη, μονομεθυλαιθέρας της υδρoκινόνης

 
 

04.078

25

88-60-8

5-μεθυλο-2-(τριτ.-βουτυλο)φαινόλη

 
 

201-842-3

04.078

6-τριτ.-βουτυλo-μ-κρεσόλη

5-μεθυλο-2-(1,1-διμεθυλαιθυλο)φαινόλη

 

04.079

26

1515-81-7

μεθυλο-4-μεθoξυβενζυλαιθέρας

 
 

216-161-7

04.079

μεθυλο-4-μεθoξυβενζυλικός αιθέρας

 
 

04.080

25

533-31-3

3,4-μεθυλενοδιοξυφαινόλη

 
 

208-561-5

04.080

 
 
 

04.081

25

1195-09-1

5-μεθυλογουαϊακόλη

 

11243

214-791-7

04.081

1-υδροξυ-2-μεθοξυ-5-μεθυλοβενζόλιο

2-μεθοξυ-5-μεθυλοφαινόλη

 

04.083

25

123-31-9

κινόλη

 

11249

204-617-8

04.083

υδροκινόνη, 1,4-βενζολοδιόλη, π-υδροξυφαινόλη

1,4-διυδροξυβενζόλιο

 

04.084

26

634-36-6

1,2,3-τριμεθοξυβενζόλιο

 
 

211-207-2

04.084

 
 
 

04.085

25

2416-94-6

2,3,6-τριμεθυλοφαινόλη

3963

 

219-330-3

04.085

3-υδροψευδοκουμόλιο

 
 

04.088

30

104-46-1

1-μεθοξυ-4-(1-προπενυλο)βενζόλιο

2086

183

203-205-5

04.088

ανηθόλη, π-προπυλανισόλη, ισοεστραγόλη, π-προπυλοφαινυλομεθυλαιθέρας, προπενυλανισόλη, π-προπυλοφαινυλικός μεθυλαιθέρας

 

5

04.091

25

57726-26-8

αιθυλο-4-υδροξυβενζυλαιθέρας

 
 

260-918-4

04.091

 
 
 

04.092

25

5355-17-9

4-υδροξυβενζυλομεθυλαιθέρας

 
 

226-334-9

04.092

 
 
 

04.093

23

82654-98-6

βουτυλoβανιλλυλαιθέρας

3796

 
 

04.093

4-(βουτοξυμεθυλο)-2-μεθοξυφαινόλη, βουτυλο-4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζυλαιθέρας

βουτυλο-4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζυλικός αιθέρας

 

04.094

25

13184-86-6

αιθυλο-4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζυλαιθέρας

3815

 

236-136-4

04.094

 

αιθυλο-4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζυλικός αιθέρας

 

▼M3

04.095

25

527-60-6

2,4,6-τριμεθυλοφαινόλη

 
 

208-419-2

 
 
 

6

04.096

18

579-60-2

2-μεθοξυ-6-(2-προπενυλο)φαινόλη

 
 

209-444-1

 
 
 

6

▼M2

05.001

01

75-07-0

ακεταλδεΰδη

2003

89

200-836-8

05.001

αιθανάλη

 
 

05.002

01

123-38-6

προπανάλη

2923

90

204-623-0

05.002

προπιoναλδεΰδη, προπυλαλδεΰδη, μεθυλοακεταλδεΰδη, προπαν-1-άλη

 
 

05.003

01

123-72-8

βουτανάλη

2219

91

204-646-6

05.003

n-βουτυραλδεΰδη, βουτυλαλδεΰδη, βουτυρική αλδεΰδη, n-βουτανάλη, βουταν-1-άλη, n-βουτυλαλδεΰδη

 
 

05.004

02

78-84-2

2-μεθυλοπροπανάλη

2220

92

201-149-6

05.004

ισοβουτανάλη, ισοβoυτυραλδεΰδη, ισοβουτυρική αλδεΰδη

 
 

05.005

01

110-62-3

πεντανάλη

3098

93

203-784-4

05.005

βαλεριαναλδεΰδη, n-βαλεριαναλδεΰδη, βαλεριανική αλδεΰδη, n-βαλεριανική αλδεΰδη, αμυλαλδεΰδη, βαλεράλη, πενταν-1-άλη, αμυλική αλδεΰδη

 
 

05.006

02

590-86-3

3-μεθυλοβουτανάλη

2692

94

209-691-5

05.006

ισοβαλεριαναλδεΰδη, 3-μεθυλοβουτυλαλδεΰδη, ισοαμυλαλδεΰδη, ισοβαλεριανική αλδεΰδη, ισοαμυλική αλδεΰδη, ισοβαλεράλη

 
 

05.007

02

97-96-1

2-αιθυλοβουτανάλη

2426

95

202-623-5

05.007

2-αιθυλοβoυτυραλδεΰδη, διαιθυλακεταλδεΰδη

 
 

05.008

01

66-25-1

εξανάλη

2557

96

200-624-5

05.008

εξαλδεΰδη, εξοϊκή αλδεΰδη, καπροϊκή αλδεΰδη, καπροαλδεΰδη, n-εξαλδεΰδη

 
 

05.009

01

124-13-0

οκτανάλη

2797

97

204-683-8

05.009

οκτυλική αλδεΰδη, καπρυλική αλδεΰδη, καπρυλαλδεΰδη, οκτυλαλδεΰδη, n-οκτυλαλδεΰδη

 
 

05.010

01

112-31-2

δεκανάλη

2362

98

203-957-4

05.010

δεκυλική αλδεΰδη, καπραλδεΰδη, καπρική αλδεΰδη, n-δεκυλική αλδεΰδη

 
 

05.011

01

112-54-9

δωδεκανάλη

2615

99

203-983-6

05.011

λαυρική αλδεΰδη, λαυρυλαλδεΰδη, n-δωδεκυλική αλδεΰδη, λαυραλδεΰδη, δωδεκαν-1-άλη

 
 

05.012

09

107-75-5

3,7-διμεθυλο-7-υδροξυοκτανάλη

2583

100

203-518-7

05.012

υδροξυκιτρoνελλάλη, 7-υδροξυ-3,7-διμεθυλoκταν-1-άλη, λαυρίνη

 
 

05.013

23

100-52-7

βενζαλδεΰδη

2127

101

202-860-4

05.013

βενζολομεθυλάλη, βενζολοκαρβονάλη, βενζοϊκή αλδεΰδη, βενζοκαρβοξαλδεΰδη

 
 

05.014

22

104-55-2

κινναμωμαλδεΰδη

2286

102

203-213-9

05.014

κινναμωμική αλδεΰδη, φαινυλακρολεΐνη, κινναμωμάλη, 3-φαινυλοπροπενάλη, 3-φαινυλο-2-προπεν-1-άλη, β-φαινυλακρολεΐνη

3-φαινυλοπροπ-2-ενάλη

 

05.015

23

123-11-5

4-μεθοξυβενζαλδεΰδη

2670

103

204-602-6

05.015

π-ανισαλδεΰδη, αουβερίνη, ανισική αλδεΰδη, υγρή αουβερίνη

 
 

05.016

23

120-57-0

πιπερονάλη

2911

104

204-409-7

05.016

ηλιοτρoπίνη, πιπερονυλαλδεΰδη, διοξυμεθυλένιο της πρωτοκατεχικής αλδεΰδης, μεθυλεναιθέρας της πρωτοκατεχικής αλδεΰδης

3,4-μεθυλενοδιοξυβενζαλδεΰδη

 

05.017

23

120-14-9

βερατραλδεΰδη

3109

106

204-373-2

05.017

Ο-μεθυλοβανιλλίνη, π-βερατρική, διμεθυλαιθέρας της πρωτοκατεχικής αλδεΰδης, 3,4-διμεθοξυβενζοκαρβονάλη

3,4-διμεθοξυβενζαλδεΰδη

 

05.018

23

121-33-5

βανιλλίνη

3107

107

204-465-2

05.018

μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη, βαννιλική αλδεΰδη, 3-μεθυλαιθέρας της πρωτοκατεχικής αλδεΰδης

4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη

 

05.019

23

121-32-4

αιθυλοβανιλλίνη

2464

108

204-464-7

05.019

βουρβονάλη, αιθυλοπρωτάλη, 3-αιθοξυπρωτοκατεχική αλδεΰδη

3-αιθοξυ-4-υδρoξυβενζαλδεΰδη

 

05.020

03

5392-40-5

κιτράλη

2303

109

226-394-6

05.020

λεμαρόμ, γερανιάλη 3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιενάλη, νεράλη

3,7-διμεθυλοκτα-2,6-διενάλη

 

05.021

04

106-23-0

κιτρονελλάλη

2307

110

203-376-6

05.021

3,7-διμεθυλ-6-οκτενάλη, ροδινάλη

3,7-διμεθυλοκτ-6-εν-1-άλη

 

05.022

23

122-03-2

4-ισοπρoπυλoβενζαλδεΰδη

2341

111

204-516-9

05.022

κυμιναλδεΰδη, π-ισοπρoπυλoβενζαλδεΰδη, κυμινική αλδεΰδη, κυμινάλη

 
 

05.023

02

7779-07-9

2,6-διμεθυλοκτανάλη

2390

112

215-328-1

05.023

ισοδεκυλαλδεΰδη

 
 

05.024

02

7786-29-0

2-μεθυλοκτανάλη

2727

113

232-093-0

05.024

μεθυλεξυλακεταλδεΰδη

 
 

05.025

01

124-19-6

εννεανάλη

2782

114

204-688-5

05.025

πελαργονική αλδεΰδη, πελαργονυλαλδεΰδη, εννεανοϊκή αλδεΰδη

 
 

05.026

23

529-20-4

o-τολoυαλδεΰδη

3068

115

208-452-2

05.026

 

2-μεθυλοβενζαλδεΰδη

5

05.027

23

1334-78-7

τολoυαλδεΰδη

3068

115

215-615-1

05.027

τολουϊκή αλδεΰδη (μείγμα 2,3 και 4)

2,3 και 4-μεθυλοβενζαλδεΰδη

 

05.028

23

620-23-5

μ-τολoυαλδεΰδη

3068

115

210-632-0

05.028

 

3-μεθυλοβενζαλδεΰδη

5

05.029

23

104-87-0

π-τολoυαλδεΰδη

3068

115

203-246-9

05.029

 

4-μεθυλοβενζαλδεΰδη

5

05.030

15

122-78-1

φαινυλακεταλδεΰδη

2874

116

204-574-5

05.030

α-τολουική αλδεΰδη, α-τολουαλδεΰδη, υακινθίνη, βενζυλοκαρβοξυαλδεΰδη, 1-οξο-2-φαινυλαιθάνιο

 
 

05.031

01

111-71-7

επτανάλη

2540

117

203-898-4

05.031

n-επταλδεΰδη, επτυλαλδεΰδη, επταλδεΰδη, οινανθαλδεΰδη, οινανθάλη, οινανθική αλδεΰδη

 
 

05.032

01

124-25-4

δεκατετρανάλη

2763

118

204-692-7

05.032

μυρισταλδεΰδη, δεκατετρακυλική αλδεΰδη, δεκατετραν-1-άλη, μυριστική αλδεΰδη

 
 

05.033

03

10031-88-6

2-αιθυλεπτ-2-ενάλη

2438

120

 

05.033

2-αιθυλο-3-βουτυλακρολεΐνη

 
 

05.034

01

112-44-7

ενδεκανάλη

3092

121

203-972-6

05.034

ενδεκανοϊκή αλδεΰδη, ενδεκυλική αλδεΰδη, n-ενδεκυλαλδεΰδη, ενδεκαν-1-άλη

 
 

05.035

04

112-45-8

ενδεκ-10-ενάλη

3095

122

203-973-1

05.035

ενδεκυλενική αλδεΰδη (μείγμα ισομερών), ενδεκενάλη

 
 

05.036

04

143-14-6

ενδεκ-9-ενάλη

3094

123

205-586-3

05.036

ενδεκυλενική αλδεΰδη, 9-ενδεκυλενική αλδεΰδη

 
 

05.037

03

4826-62-4

2-δωδεκενάλη

2402

124

225-402-5

05.037

3-εννεϋλακρολεΐνη, δωδεκ-2-ενάλη

 
 

05.038

22

93-53-8

2-φαινυλοπροπανάλη

2886

126

202-255-5

05.038

2-φαινυλοπροπιοναλδεΰδη, υδρατροπαλδεΰδη, α-μεθυλοτολουαλδεΰδη, α-μεθυλοφαινυλακεταλδεΰδη, α-φαινυλοπροπιοναλδεΰδη

 
 

05.039

22

7492-44-6

α-βουτυλoκινναμωμαλδεΰδη

2191

127

231-320-0

05.039

2-βενζυλιδενεξανάλη, βουτυλoκινναμωμαλδεΰδη, α-βουτυλο-β-φαινυλακρολεΐνη

2-βουτυλο-3-φαινυλοπροπ-2-ενάλη

 

05.040

22

122-40-7

α-πεντυλοκινναμωμαλδεΰδη

2061

128

204-541-5

05.040

α-αμυλοκινναμωμαλδεΰδη, αμυλοκινναμωμαλδεΰδη, α-αμυλο-β-φαινυλακρολεΐνη, 2-βενζυλιδενεπτανάλη

2-πεντυλο-3-φαινυλοπροπ-2-ενάλη

 

05.041

22

101-86-0

α-εξυλοκινναμωμαλδεΰδη

2569

129

202-983-3

05.041

2-βενζυλιδενοκτανάλη, α-n-εξυλοκινναμωμική αλδεΰδη, α-n-εξυλο-β-φαινυλοακρολεΐνη

2-βενζυλιδενοκτανάλη

 

05.042

15

104-09-6

π-τολυλακεταλδεΰδη

3071

130

203-173-2

05.042

 

4-μεθυλοφαινυλακεταλδεΰδη

 

05.043

22

99-72-9

2-(π-τολυλo)πρoπιoναλδεΰδη

3078

131

202-782-0

05.043

π-μεθυλο-α-μεθυλοφαινυλακεταλδεΰδη, π-μεθυλυδρατροπαλδεΰδη

2-(4-μεθυλοφαινυλο)προπανάλη

 

05.044

15

4395-92-0

π-ισοπροπυλοφαινυλακεταλδεΰδη

2954

132

224-522-5

05.044

κουμυλακεταλδεΰδη, 2-(π-ισοπρoπυλoφαινυλo)ακεταλδεΰδη, φλοιοξάλη, κουμυλαλδεΰδη, π-κουμονο-7-καρβοξαλδεΰδη, π-προπυλοφαινυλακεταλδεΰδη

 
 

05.045

22

103-95-7

3-(π-κουμενυλo)-2-μεθυλoπρoπιoναλδεΰδη

2743

133

203-161-7

05.045

κυκλαμιναλδεΰδη, π-ισοπρoπυλo-α-μεθυλυδρoκινναμωμαλδεΰδη, κυκλαμάλη, κυκλαβιόλη, κυκλασάλη, α-μεθυλο-π-ισοπροπυλυδροκινναμωμαλδεΰδη

2-μεθυλο-3-(4-ισοπροπυλοφαινυλο)προπανάλη

 

05.046

22

40654-82-8

2-μεθυλο-4-φαινυλοβουτυραλδεΰδη

2737

134

255-022-5

05.046

2-μεθυλο-4-φαινυλοβουτανάλη

 
 

05.047

23

123-08-0

4-υδροξυβενζαλδεΰδη

 

558

204-599-1

05.047

π-υδροξυβενζαλδεΰδη

 
 

05.048

22

1504-74-1

2-μεθοξυκινναμωμαλδεΰδη

3181

571

216-131-3

05.048

β-o-μεθοξυφαινυλακρολεΐνη, 3-o-μεθοξυφαινυλο-2-προπενάλη

3-(2-μεθοξυφαινυλο)προπ-2-ενάλη

 

05.049

02

96-17-3

2-μεθυλοβουτυραλδεΰδη

2691

575

202-485-6

05.049

2-μεθυλοβουτανάλη, μεθυλαιθυλακεταλδεΰδη, α-μεθυλοβουτυραλδεΰδη, 2-μεθυλοβoυτανάλη-1

 
 

05.050

22

101-39-3

α-μεθυλοκινναμωμαλδεΰδη

2697

578

202-938-8

05.050

2-μεθυλοκινναμωμαλδεΰδη, α-μεθυλοκινναμωμική αλδεΰδη

2-μεθυλο-3-φαινυλoπρoπ-2-ενάλη

 

05.051

22

65405-67-6

3-(4-μεθοξυφαινυλo)-2-μεθυλoπροπ-2-ενάλη

3182

584

265-737-4

05.051

α-μεθυλο-π-μεθοξυκινναμωμαλδεΰδη, 3-(π-μεθοξυφαινυλo)-2-μεθυλo-2-προπενάλη

 
 

05.052

22

41496-43-9

2-μεθυλο-3-(π-τολυλο)προπιοναλδεΰδη

2748

587

255-410-4

05.052

2-μεθυλο-3-(4-μεθυλοφαινυλο)προπανάλη

 

5

05.053

01

123-63-7

2,4,6-τριμεθυλο-1,3,5-τριoξάνιο

 

594

204-639-8

05.053

παραλδεΰδη, παρακεταλδεΰδη

 
 

05.054

22

1009-62-7

2,2-διμεθυλο-3-φαινυλοπροπιοναλδεΰδη

 

598

213-771-5

05.054

3-φαινυλοπροπυλοδιμεθυλαλδεΰδη

 
 

05.055

23

90-02-8

σαλικυλαλδεΰδη

3004

605

201-961-0

05.055

σαλικυλική αλδεΰδη, o-υδροξυβενζαλδεΰδη, σαλικυλάλη

2-υδροξυβενζαλδεΰδη

 

05.056

23

10031-82-0

4-αιθοξυβενζαλδεΰδη

2413

626

233-093-3

05.056

ομοανισαλδεΰδη

 
 

05.057

03

142-83-6

εξα-2(trans),4(trans)-διενάλη

3429

640

205-564-3

05.057

2-προπυλενοακρολεΐνη, σορβική αλδεΰδη, εξα-2,4-διενάλη

 

5

05.058

03

557-48-2

εννεα-2(trans),6(cis)-διενάλη

3377

659

209-178-6

05.058

2,6-εννεαδιενάλη, αλδεΰδη αγγουριού, εννεα-2,6-διενάλη

 
 

05.059

04

2277-19-2

εννε-6(cis)-ενάλη

3580

661

218-900-9

05.059

cis-6-εννεεν-1-άλη, εννε-6-ενάλη

 
 

05.060

03

2363-89-5

οκτ-2-ενάλη

3215

663

219-115-4

05.060

α-αμυλακρολεΐνη, 2-πεντυλακρολεΐνη

 
 

05.061

04

63826-25-5

οκτ-6-ενάλη

 

664

 

05.061

 
 
 

05.062

22

4411-89-6

2-φαινυλοκρoτωναλδεΰδη

3224

670

224-567-0

05.062

2-φαινυλο-βουτ-2-εν-1-άλη

2-φαινυλοβουτ-(trans)-ενάλη

 

05.064

03

13552-96-0

τριδεκα-2(trans),4(cis),7(cis)-τριενάλη

3638

685

236-936-3

05.064

τριδεκα-2,4,7-τριενάλη

 
 

05.066

23

120-25-2

4-αιθοξυ-3-μεθoξυβενζαλδεΰδη

 

703

204-382-1

05.066

βανιλλιναιθυλαιθέρας, βανιλλιναιθυλικός αιθέρας, βαννιλικός αιθυλαιθέρας

 
 

05.068

23

4748-78-1

4-αιθυλοβενζαλδεΰδη

3756

705

225-268-8

05.068

π-αιθυλοβενζαλδεΰδη

 
 

05.069

02

123-15-9

2-μεθυλοπεντανάλη

3413

706

204-605-2

05.069

2-μεθυλοβαλεριαναλδεΰδη, 2-μεθυλοβαλεριανική αλδεΰδη

 
 

05.070

03

2463-63-0

2-επτενάλη

3165

730

219-563-0

05.070

3-βουτυλακρολεΐνη, β-βουτυλακρολεΐνη, επτ-2-ενάλη, trans-επτ-2-ενάλη

 

5

05.071

03

6750-03-4

εννεα-2,4-διενάλη

3212

732

229-810-4

05.071

 
 
 

05.072

03

18829-56-6

trans-2-εννεενάλη

3213

733

242-609-6

05.072

3-εξυλο-2-προπενάλη, εννε-2-ενάλη, 3 ή β-εξυλακρολεΐνη, επτυλιδενοακεταλδεΰδη

 

5

05.073

03

6728-26-3

εξ-2(trans)-ενάλη

2560

748

229-778-1

05.073

β-προπυλακρολεΐνη, αλδεΰδη φύλλων, trans-εξ-2-ενάλη

 

5

05.074

04

106-72-9

2,6-διμεθυλεπτ-5-ενάλη

2389

2006

203-427-2

05.074

2,6-διμεθυλ-2-επτεν-7-άλη, πεπονάλη

 
 

05.075

04

6789-80-6

εξ-3(cis)-ενάλη

2561

2008

229-854-4

05.075

cis-β,γ-εξυλενική αλδεΰδη, εξ-3-ενάλη

 
 

05.076

03

3913-71-1

δεκ-2-ενάλη

2366

2009

223-472-1

05.076

δεκεν-2-άλη, δεκεναλδεΰδη, 3-επτυλακρολεΐνη, δεκυλενική αλδεΰδη, 2-δεκεν-1-άλη

 
 

05.077

02

110-41-8

2-μεθυλενδεκανάλη

2749

2010

203-765-0

05.077

μεθυλοεννεϋλική ακεταλδεΰδη, 2-μεθυλενδεκανάλη, μεθυλεννεϋλακεταλδεΰδη

 
 

05.078

03

7774-82-5

τριδεκα-2-ενάλη

3082

2011

231-883-2

05.078

3-δεκυλακρολεΐνη

 
 

05.079

09

7492-67-3

κιτρονελλυλική οξυακεταλδεΰδη

2310

2012

231-324-2

05.079

κιτρονελλοξυακεταλδεΰδη, 6,10-διμεθυλο-3-οξα-9-ενδεκενάλη

6,10-διμεθυλο-3-οξαενδεκ-9-ενάλη

 

05.080

22

104-53-0

3-φαινυλοπροπανάλη

2887

2013

203-211-8

05.080

3-φαινυλοπρoπιoναλδεΰδη, υδροκινναμωμαλδεΰδη, φαινυλοπρoπυλαλδεΰδη, βενζυλακεταλδεΰδη, β-φαινυλοπρoπιoναλδεΰδη

 
 

05.081

03

2363-88-4

2,4-δεκαδιενάλη

3135

2120

219-114-9

05.081

δεκα-2,4-διενάλη

 

5

05.082

04

13553-09-8

δωδεκα-3,6-διενάλη

 

2121

 

05.082

 
 
 

05.084

03

4313-03-5

επτα-2,4-διενάλη

3164

729

224-328-0

05.084

 
 

5

05.085

04

6728-31-0

επτ-4-ενάλη

3289

2124

229-779-7

05.085

cis-4-επτεν-1-άλη, cis-4-αιθυλιδενοβουτυραλδεΰδη, n-προπυλιδενοβουτυραλδεΰδη

 

5

▼M3 —————

▼M2

05.090

03

623-36-9

2-μεθυλοπεντ-2-ενάλη

3194

2129

210-789-5

05.090

α-μεθυλο-β-αιθυλακρολεΐνη, 2,4-διμεθυλοκροτωναλδεΰδη

 
 

05.091

23

698-27-1

2-υδροξυ-4-μεθυλοβενζαλδεΰδη

3697

2130

211-813-7

05.091

4-μεθυλοσαλικυλαλδεΰδη, 4-μεθυλισαλικυλική αλδεΰδη, 2,4-κρεσοταλδεΰδη

 
 

05.094

22

7775-00-0

3-(4-ισοπρoπυλoφαινυλo)πρoπιoναλδεΰδη

2957

2261

231-885-3

05.094

κυμινική ακεταλδεΰδη, κυμινυλακεταλδεΰδη, π-κυμυλοπροπανάλη, π-ισοπροπυλοϋδροκινναμωμαλδεΰδη, π-προπυλοϋδροκινναμωμαλδεΰδη

 
 

05.095

03

497-03-0

2-μεθυλοκροτωναλδεΰδη

3407

2281

207-833-0

05.095

 

2-μεθυλοβουτ-2(trans)-ενάλη

5

05.096

04

30390-50-2

4-δεκενάλη

3264

2297

244-514-5

05.096

δεκεναλδεΰδη, cis-δεκ-4-ενάλη

 

5

05.097

22

2439-44-3

3-μεθυλο-2-φαινυλοβουτυραλδεΰδη

2738

135

219-461-6

05.097

3-μεθυλο-2-φαινυλοβουτανάλη, α-ισοπροπυλοφαινυλακεταλδεΰδη, α-ισοπροπυλική φαινυλακεταλδεΰδη

 
 

05.098

07

29548-14-9

π-μινθ-1-εν-9-άλη

3178

10347

249-688-6

05.098

καρβομινθενάλη

 
 

05.099

22

21834-92-4

5-μεθυλο-2-φαινυλεξ-2-ενάλη

3199

10365

244-602-3

05.099

2-φαινυλο-5-μεθυλο-2-εξενάλη

 
 

05.100

22

26643-91-4

4-μεθυλο-2-φαινυλoπεντ-2-ενάλη

3200

10366

247-869-4

05.100

 
 
 

05.101

03

764-40-9

πεντα-2,4-διενάλη

3217

11695

 

05.101

 
 
 

05.102

03

764-39-6

πεντ-2-ενάλη

3218

10375

212-120-2

05.102

3-αιθυλακρολεΐνη

 
 

05.103

22

939-21-9

3-φαινυλοπεντ-4-ενάλη

3318

10378

213-356-9

05.103

β-βινυλοϋδροκινναμωμαλδεΰδη, 3-φαινυλο-3-βινυλοπροπιοναλδεΰδη

 
 

05.104

07

116-26-7

2,6,6-τριμεθυλοκυκλoεξα-1,3-διενο-1-καρβαλδεΰδη

3389

10383

204-133-7

05.104

σαφρανάλη, δεϋδρο-β-κυκλοκιτράλη, 1,1,3-τριμεθυλο-2-φορμυλοκυκλοεξα-2,4-διένιο

 
 

05.105

03

25409-08-9

2-βουτυλοβουτ-2-ενάλη

3392

10324

246-950-1

05.105

2-αιθυλιδενεξανάλη

 
 

05.106

07

564-94-3

μυρτενάλη

3395

10379

209-274-8

05.106

πιν-2-εν-10-άλη

2-φορμυλο-6,6-διμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-2-ένιο

 

05.107

03

35158-25-9

2-ισοπρoπυλo-5-μεθυλεξ-2-ενάλη

3406

10361

252-406-4

05.107

2-ισοπροπυλο-5-μεθυλο-2-εξενάλη

 
 

05.108

03

13162-46-4

ενδεκα-2,4-διενάλη

3422

10385

 

05.108

 
 

5

05.109

03

2463-77-6

2-ενδεκενάλη

3423

11827

219-564-6

05.109

2-ενδεκεν-1-άλη

 
 

05.110

23

15764-16-6

2,4-τριμεθυλοβενζαλδεΰδη

3427

 

239-856-7

05.110

2,4-ξυλυλαλδεΰδη, 1-φορμυλο-2,4-διμεθυλοβενζόλιο

 
 

05.111

03

56767-18-1

οκτα-2(trans),6(trans)-διενάλη

3466

10371

260-372-7

05.111

 
 
 

05.112

07

472-66-2

2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-εν-1-ακεταλδεΰδη

3474

10338

207-454-0

05.112

β-ομοκυκλοκιτράλη

 
 

05.113

04

4634-89-3

εξ-4-ενάλη

3496

10337

225-058-6

05.113

 
 

5

05.114

03

5362-56-1

4-μεθυλοπεντ-2-ενάλη

3510

10364

226-348-5

05.114

 
 
 

05.115

22

24401-36-3

2-φαινυλοπεντ-4-ενάλη

3519

10377

246-224-4

05.115

 
 
 

05.116

02

5435-64-3

3,5,5-τριμεθυλεξανάλη

3524

10384

226-603-0

05.116

ισοεννεϋλαλδεΰδη, τριτ.-βουτυλοϊσοπεντανάλη

 
 

05.117

07

2111-75-3

π-μινθα-1,8-διεν-7-άλη

3557

11788

218-302-8

05.117

περιλλαλδεΰδη, 4-ισοπροπενυλο-1-κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη

 
 

05.118

22

1963-36-6

4-μεθοξυκινναμωμαλδεΰδη

3567

11919

217-807-0

05.118

3,4-μεθοξυφαινυλο-2-προπενάλη

3-(4-μεθοξυφαινυλο)προπ-2-ενάλη

 

05.119

07

4501-58-0

2,2,3-τριμεθυλοκυκλοπεντ-3-εν-1-υλακεταλδεΰδη

3592

10325

224-815-8

05.119

α-καμφολενική αλδεΰδη, (2,2,3-τριμεθυλοκυκλοπεντ-3-εν-1-υλ-2)ακεταλδεΰδη

 
 

05.120

03

21662-13-5

δωδεκα-2,6-διενάλη

3637

 

244-515-0

05.120

 
 

5

05.121

07

432-25-7

2,6,6-τριμεθυλο-1-κυκλoεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη

3639

2133

207-081-3

05.121

 

2,6,6-τριμεθυλο-1-κυκλοεξενο-1-καρβοξαλδεΰδη

5

05.122

22

1504-75-2

π-μεθυλοκινναμωμαλδεΰδη

3640

10352

 

05.122

3-π-τολυλοπροπενάλη, 3-π-μεθυλφαινυλοπροπενάλη

3-(4-μεθυλοφαινυλο)προπ-2-ενάλη

 

05.123

07

55253-28-6

5-ισοπροπενυλο-2-μεθυλοκυκλοπεντανοκαρβοξαλδεΰδη

3645

 
 

05.123

φωτοκιτράλη A, cis-2-μεθυλο-cis-5-ισοπροπενυλοκυκλοπεντανο-1-καρβοξαλδεΰδη

5-(1-μεθυλενο-αιθυλο)-2-μεθυλοκυκλοπεντανοκαρβοξαλδεΰδη

 

05.124

03

107-86-8

3-μεθυλοκροτωναλδεΰδη

3646

10354

203-527-6

05.124

3-μεθυλοβουτ-2-ενάλη, πρενάλη, σενεκική αλδεΰδη, σενεσιοϊκή αλδεΰδη

3-μεθυλοβουτ-2(trans)-ενάλη

 

05.125

03

21662-16-8

δωδεκα-2,4-διενάλη

3670

11758

244-517-1

05.125

E,E-2,4-δωδεκαδιενάλη

 

5

05.126

03

49576-57-0

2-μεθυλοκτ-2-ενάλη

3711

10363

256-386-8

05.126

 
 

5

05.127

03

30361-28-5

οκτα-2(trans),4(trans)-διενάλη

3721

11805

250-147-1

05.127

E,E-2,4-οκταδιενάλη

 
 

05.128

04

41547-22-2

οκτ-5(cis)-ενάλη

3749

 
 

05.128

(Z)-5-οκτενάλη

 
 

05.129

23

135-02-4

2-μεθοξυβενζαλδεΰδη

 

10350

205-171-7

05.129

ο-μεθοξυβενζαλδεΰδη, ο- ανισαλδεΰδη

 
 

05.130

03

17909-77-2

α-σινενσάλη

3141

10380

241-854-6

05.130

2,6-διμεθυλο-10-μεθυλενο-2,6,11-δωδεκατριενάλη

2,6-διμεθυλο-10-μεθυλενοδωδεκα-2,6,11-τριενάλη

5

05.133

07

 

π-μινθα-1,3-διεν-7-άλη

 

10344

 

05.133

 
 
 

05.134

22

 

2-μεθυλο-3-τολυλοπροπιοναλδεΰδη (μείγμα ο-, μ-, π-)

2748

587

 

05.134

2-μεθυλο-3-τoλυλoπροπανάλη

2-μεθυλο-3-(2,3 ή 4-μεθυλοφαινυλο)προπανάλη

5

05.135

03

123-73-9

βουτ-2-ενάλη

 

11736

204-647-1

05.135

κροτωναλδεΰδη

 
 

05.137

04

21662-09-9

δεκ-4(cis)-ενάλη

3264

2297

244-514-5

05.137

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.139

04

39770-05-3

δεκ-9-ενάλη

3912

 

254-624-5

05.139

 
 
 

05.140

03

25152-84-5

δεκα-2(trans),4(trans)-διενάλη

3135

2120

246-668-9

05.140

2,4-δεκαδιενάλη, δεκα-2,4-διενάλη, επτενυλακρολεΐνη

 

5

05.141

03

51325-37-2

δεκα-2,4,7-τριενάλη

 
 
 

05.141

 
 
 

05.142

23

139-85-5

3,4-διυδροξυβενζαλδεΰδη

 

10328

205-377-7

05.142

 
 
 

05.143

04

56134-05-5

2,5-διμεθυλο-2-βινυλοεξ-4-ενάλη

 
 

260-006-6

05.143

 
 
 

05.144

03

20407-84-5

δωδεκ-2(trans)-ενάλη

2402

124

 

05.144

 
 

5

▼M3 —————

▼M2

05.147

02

123-05-7

2-αιθυλεξανάλη

 

10331

204-596-5

05.147

2–αιθυλοεξαλδεΰδη, βουτυλοαιθυλοακεταλδεΰδη, α-αιθυλοκαπροαλδεΰδη

 
 

05.148

03

19317-11-4

φαρνεσάλη

 
 

242-957-9

05.148

 

3,7,11-τριμεθυλοδωδεκα-2,6,10-τριεν-1-όνη

 

05.149

09

111-30-8

γλουταραλδεΰδη

 
 

203-856-5

05.149

γλουταρική αλδεΰδη, 1,3-διφορμυλοπροπάνιο, 1,5-πενταδιάλη

πεντανο-1,5-διάλη

 

05.150

03

18829-55-5

επτ-2(trans)-ενάλη

3165

730

242-608-0

05.150

(E)-2-επτεν-1-άλη, 2-επτενάλη, β-βουτυλακρολεΐνη, trans-επτ-2-εν-1-άλη

 
 

▼M3 —————

▼M2

05.152

01

629-80-1

δεκαεξανάλη

 

10336

211-111-0

05.152

 
 
 

05.153

23

134-96-3

4-υδροξυ-3,5-διμεθοξυβενζαλδεΰδη

 

10340

205-167-5

05.153

 
 
 

05.154

22

4206-58-0

4-υδροξυ-3,5-διμεθοξυκινναμωμαλδεΰδη

 

10341

 

05.154

σιναπαλδεΰδη

3-(4-υδροξυ-3,5-διμεθοξυφαινυλο)προπ-2-ενάλη

 

05.155

22

458-36-6

4-υδροξυ-3-μεθοξυκινναμωμαλδεΰδη

 

10342

207-278-4

05.155

κωνιφεραλδεΰδη

3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)προπ-2-ενάλη

 

05.156

22

80638-48-8

3-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)προπανάλη

 
 

279-524-9

05.156

διυδροκωνιφεραλδεΰδη

 
 

05.157

07

1335-66-6

ισοκυκλoκιτράλη

 
 

215-638-7

05.157

 

1,3,5-τριμεθυλοκυκλoεξ-3-ενο-1-καρβαλδεΰδη

 

05.158

23

591-31-1

3-μεθοξυβενζαλδεΰδη

 

10351

209-712-8

05.158

 
 
 

05.159

15

5703-26-4

π-μεθοξυφαινυλακεταλδεΰδη

 
 

227-191-5

05.159

 
 
 

05.160

02

19009-56-4

2-μεθυλοδεκανάλη

 
 

242-745-6

05.160

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.164

02

925-54-2

2-μεθυλεξανάλη

 
 

213-118-4

05.164

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.166

02

1119-16-0

4-μεθυλοπεντανάλη

 

10369

214-273-0

05.166

4-μεθυλοβαλεριαναλδεΰδη, 4-μεθυλοβαλεριανική αλδεΰδη

 
 

05.167

02

75853-50-8

12-μεθυλοδεκατετρανάλη

 
 
 

05.167

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.169

02

75853-49-5

12-μεθυλοτριδεκανάλη

 
 
 

05.169

 
 
 

05.170

03

106-26-3

νεράλη

2303

109

203-379-2

05.170

 

3,7-διμεθυλο-2(cis),6-οκταδιενάλη

5

05.171

03

2463-53-8

εννε-2-ενάλη

3213

733

219-562-5

05.171

β-εξυλακρολεΐνη, α-εννεϋλαλδεΰδη, εννεϋλενική αλδεΰδη

 

5

05.172

03

17587-33-6

εννεα-2(trans),6(trans)-διενάλη

3766

 

241-557-1

05.172

 
 
 

05.173

03

57018-53-8

εννεα-2,4,6-τριενάλη

 
 
 

05.173

 
 
 

05.174

04

2100-17-6

πεντ-4-ενάλη

 
 

218-265-8

05.174

 
 
 

05.175

22

3491-63-2

2-φαινυλοπεντ-2-ενάλη

 
 
 

05.175

 
 
 

05.176

03

107-02-8

προπ-2-ενάλη

 
 

203-453-4

05.176

 
 
 

05.177

07

1726-47-2

ψευδο-κυκλοκιτράλη

 

11849

 

05.177

 

2,6,6-τριμεθυλοκυκλoεξ-3-ενoκαρβαλδεΰδη

5

05.178

03

60066-88-8

β-σινενσάλη

 

10381

262-043-3

05.178

 

2,6-διμεθυλο-10-μεθυλενοδωδεκα-2,6,11-τριενάλη

 

05.179

03

51534-36-2

δεκατετραν-2-ενάλη

 
 
 

05.179

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

05.182

07

432-24-6

2,6,6-τριμεθυλοκυκλoεξ-2-ενο-1-καρβοξαλδεΰδη

3639

10326

207-080-8

05.182

β-κυκλοκιτράλη

 

5

05.183

07

65405-84-7

4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξενυλο)-2-μεθυλοβουτανάλη

 
 

265-747-9

05.183

α,2,2,6-τετραμεθυλοκυκλοεξενοβουτανάλη

 
 

05.184

03

53448-07-0

ενδεκ-2(trans)-ενάλη

3423

11827

258-559-3

05.184

 
 

5

05.186

03

5577-44-6

2,4-οκταδιενάλη

3721

11805

250-147-1

05.186

 
 

5

05.188

03

141-27-5

trans-3,7-διμεθυλοκτα-2,6-διενάλη

2303

109

205-476-5

05.188

γερανιάλη

 

5

05.189

03

505-57-7

2-εξενάλη

2560

748

208-014-0

05.189

 
 

5

05.190

03

2548-87-0

trans-2-οκτενάλη

3215

663

219-833-8

05.190

 
 

5

05.191

03

3913-81-3

trans-4-δεκενάλη

2366

2009

223-474-2

05.191

 
 

5

05.192

04

4440-65-7

3-εξενάλη

3923

 

224-659-0

05.192

 
 

5

05.194

03

5910-87-2

trans-2,trans-4-εννεαδιενάλη

3212

732

227-629-5

05.194

 
 

5

05.195

03

7069-41-2

trans-2-τριδεκενάλη

3082

2011

230-362-7

05.195

 
 

5

05.196

03

30361-29-6

trans-2, trans-4-ενδεκαδιενάλη

3422

10385

250-148-7

05.196

 
 

5

05.198

07

58102-02-6

α-μεθυλιονάλη

 
 

261-121-4

05.198

 

2-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλoκυκλoεξ-1-ενυλo)βoυτ-3-ενάλη

 

05.200

03

 

trans-2,trans-4,cis-7-δεκατριενάλη

 
 
 

05.200

 
 
 

05.203

04

5090-41-5

9-δεκαοκτενάλη

 
 
 

05.203

 
 
 

▼M3 —————

▼M3

05.207

04

105683-99-6

Cis-6-δεκενάλη

 
 
 
 
 
 

6

05.208

04

169054-69-7

Z-8-δεκατετρανάλη

 
 
 
 
 
 

6

05.209

04

147159-48-6

trans-6-δεκενάλη

 
 
 
 
 
 

6

▼M4

05.210

04

30390-51-3

4-δωδεκενάλη

 
 

250-174-9

 
 
 
 

05.211

02

30689-75-9

6-μεθυλοκτανάλη

 
 
 
 
 
 
 

05.212

04

76261-02-4

6-δωδεκενάλη

 
 
 
 
 
 
 

05.213

04

90645-87-7

5-εννεενάλη

 
 
 
 
 
 
 

05.214

04

121052-28-6

8-δωδεκενάλη

 
 
 
 
 
 
 

05.215

03

134998-59-7

2,6-δεκαδιενάλη (c,c)

 
 
 
 
 
 
 

05.216

03

134998-60-0

2,6-δεκαδιενάλη (t,t)

 
 
 
 
 
 
 

▼M3

05.217

04

21662-08-8

5-δεκενάλη

 
 
 
 
 
 
 

05.218

04

56554-87-1

16-δεκαοκτανάλη

 
 
 
 
 
 
 

▼M2

06.001

01

105-57-7

1,1-διαιθοξυαιθάνιο

2002

35

203-310-6

06.001

διαιθυλοακετάλη, αιθυλιδενοδιαιθυλαιθέρας, διαιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, αιθυλάλη, ακετάλη

 
 

06.002

23

1319-88-6

5-υδροξυ-2-φαινυλο-1,3-διοξάνιο

2129

36

215-294-8

06.002

5-υδροξυ-2-φαινυλο-1,3-διοξάνιο, 2-φαινυλο-μ-διοξαν-5-όλη, 4-υδροξυμεθυλo-2-φαινυλo-1,3-διoξoλάνη, βενζαλγλυκερίνη, γλυκερυλοακετάλη της βενζαλδεΰδης

 
 

06.003

23

1125-88-8

α,α-διμεθοξυτολουόλιο

2128

37

214-413-0

06.003

διμεθυλοακετάλη της βενζαλδεΰδης, 1,1-διμεθοξυφαινυλομεθάνιο

 
 

06.004

03

7492-66-2

αιθυλακετάλη της κιτράλης

2304

38

231-323-7

06.004

διαιθυλοακετάλη της 3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιενάλης, 1,1-διαιθοξυ-3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιένιο

1,1-διαιθοξυ-3,7-διμεθυλοκτα-2,6-διένιο

 

06.005

03

7549-37-3

διμεθυλοακετάλη της κιτράλης

2305

39

231-434-0

06.005

διμεθυλοακετάλη της 3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιενάλης, 1,1-διμεθοξυ-3,7-διμεθυλ-2,6-oκταδιένιο

1,1-διμεθοξυ-3,7-διμεθυλοκτα-2,6-διένιο

 

06.006

15

101-48-4

1,1-διμεθοξυ-2-φαινυλαιθάνιο

2876

40

202-945-6

06.006

διμεθυλοακετάλη της α-τολυλαλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη της φαινυλακεταλδεΰδης

 
 

06.007

15

29895-73-6

γλυκερυλοακετάλη της φαινυλακεταλδεΰδης

2877

41

249-934-2

06.007

5-υδροξυ-2-βενζυλο-1,3-διοξάνιο, 5-υδροξυμεθυλo-2-βενζυλο-1,3-διoξoλάνη

2-βενζυλο-4-υδροξυ-1,3-διοξάνιο και 2-βενζυλο-4-υδροξυμεθυλο-1,3-διοξολάνη (μείγμα)

 

06.008

01

10022-28-3

1,1-διμεθοξυοκτάνιο

2798

42

233-018-4

06.008

διμεθυλοακετάλη της οκτανάλης, διμεθυλοακετάλη της καπρυλαλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη της οκταλδεΰδης

 
 

06.009

01

7779-41-1

10,10-διμεθοξυδεκάνιο

2363

43

231-928-6

06.009

διμεθυλοακετάλη της δεκανάλης, 1,1-διμεθοξυδεκάνιο, διμεθυλοακετάλη της δεκυλαλδεΰδης

 
 

06.010

02

7779-94-4

1,1-διαιθοξυ-3,7-διμεθυλοκταν-7-όλη

2584

44

231-945-9

06.010

διαιθυλοακετάλη της υδροξυκιτρονελλάλης, 1,1-διαιθοξυ-3,7-διμεθυλ-7-οκτανόλη, 8,8-διαιθοξυ-2,6-διμεθυλ-2-οκτανόλη, 7-υδροξυ-1,1-διαιθοξυ-3,7-διμεθυλοκτάνιο

 
 

06.011

02

141-92-4

1,1-διμεθοξυ-3,7-διμεθυλoκταν-7-όλη

2585

45

205-510-9

06.011

διμεθυλοακετάλη της υδροξυκιτρονελλάλης, 8,8-διμεθοξυ-2,6-διμεθυλ-2-oκτανόλη, 1,1-διμεθοξυ-3,7-διμεθυλ-7-οκτανόλη

 
 

06.012

23

1333-09-1

γλυκερυλοακετάλη της τολουαλδεΰδης

3067

46

 

06.012

2-(o-,μ-,π-κρεσυλ)-5-υδροξυδιοξάνιο, 2-(μεθυλοφαινυλο)-1,3-διοξαν-5-όλη, 2,5-υδροξυμεθυλοδιoξoλάνη

2-(2,3 και 4-μεθυλοφαινυλο)-5-υδροξυ-1,3-διοξάνιο και 2-(2,3 και 4-μεθυλοφαινυλο)-5-υδροξυμεθυλο-1,3-διοξολάνη (μείγμα)

 

06.013

22

91-87-2

διμεθυλοακετάλη της α-πεντυλοκινναμωμικής αλδεΰδης

2062

47

202-104-3

06.013

διμεθυλοακετάλη της α-n-β-φαινυλακρολεΐνης, 1,1-διμεθοξυ-2-αμυλο-3-φαινυλο-2-προπένιο

1,1-διμεθοξυ-2-πεντυλο-3-φαινυλοπροπ-2-ένιο

 

06.014

22

5660-60-6

αιθυλενογλυκολοακετάλη της κινναμωμαλδεΰδης

2287

48

227-110-3

06.014

2-στυρυλ-μ-διοξολάνη, 2-στυρυλ-1,3-διοξολάνη

2-(2-φαινυλαιθυλενο)-1,3-διoξoλάνη

 

06.015

01

534-15-6

1,1-διμεθοξυαιθάνιο

3426

510

208-589-8

06.015

διμεθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη, αιθυλιδενοδιμεθυλαιθέρας

 
 

06.016

15

7493-57-4

1-φαινυλαιθοξυ-1-προποξυαιθάνιο

2004

511

231-327-9

06.016

φαιναιθυλοπροπυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, [2-(1-προποξυαιθοξυ)αιθυλο]βενζόλιο, 1-φαιναιθοξυ-1-προποξυαιθάνιο, ακετάλη R, πεπιτάλη,

 
 

06.017

23

774-48-1

(διαιθοξυμεθυλο)βενζόλιο

 

517

212-265-1

06.017

διαιθυλοακετάλη της βενζαλδεΰδης, 1,1-διαιθοξυφαινυλομεθάνιο, φαινυλοδιαιθοξυμεθάνιο, 1,1-διαιθοξυτολουόλιο

 
 

06.019

23

7492-39-9

1-βενζυλοξυ-1-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθάνιο

2148

523

 

06.019

βενζυλομεθοξυαιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, βενζυλο-β-μεθοξυαιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, 1-βενζοϋλο-1-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθάνιο

 
 

06.020

01

34764-02-8

1,1-διαιθοξυδεκάνιο

 

531

252-202-5

06.020

διαιθυλοακετάλη της δεκανάλης, διαιθυλοακετάλη της δεκαν-1-άλης, διαιθυλοακετάλη της δεκυλαλδεΰδης

 
 

06.021

01

688-82-4

1,1-διαιθοξυεπτάνιο

 

553

211-707-0

06.021

διαιθυλοακετάλη της επτανάλης, διαιθυλοακετάλη της οινανθάλης

 
 

06.023

01

3658-93-3

1,1-διαιθοξυεξάνιο

 

557

222-911-4

06.023

διαιθυλοακετάλη της εξανάλης, διαιθυλοακετάλη της εξυλαλδεΰδης

 
 

06.024

15

68345-22-2

1,1-διισοβουτοξυ-2-φαινυλαιθάνιο

3384

595

269-851-5

06.024

διισοβουτυλοακετάλη της φαινυλακεταλδεΰδης

1,1-δι(2-μεθυλοπροποξυ)-2-φαινυλαιθάνιο

 

06.025

03

67674-36-6

1,1-διαιθοξυεννεα-2,6-διένιο

3378

660

266-874-2

06.025

διαιθυλοακετάλη της εννεαδιενάλης

 

5

06.027

15

5468-06-4

4,5-διμεθυλο-2- βενζυλο-1,3-διοξολάνη

2875

669

 

06.027

2,3-βουτυλενογλυκολοακετάλη της φαινυλακεταλδεΰδης

 
 

06.028

01

10032-05-0

1,1-διμεθοξυεπτάνιο

2541

2015

233-103-6

06.028

διμεθυλοακετάλη της επτανάλης, διμεθυλοακετάλη της επταλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη της οινανθάλης

 
 

06.029

09

72854-42-3

γλυκερυλοακετάλη της επτανάλης (μείγμα ακεταλών 1,2 και 1,3)

2542

2016

276-947-0

06.029

2-εξυλ-4-υδροξυμεθυλ-1,3-διοξολάνη + 2-εξυλ-5-υδροξυ-1,3-διοξάνιο, 2-εξυλ-4-υδροξυ-1,3-διοξάνιο

 
 

06.030

22

90-87-9

1,1-διμεθοξυ-2-φαινυλοπροπάνιο

2888

2017

202-022-8

06.030

διμεθυλοακετάλη της φαινυλοπροπιοναλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη της υδρατροπικής αλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη της 2-φαινυλοπροπιοναλδεΰδης

 
 

06.031

03

54306-00-2

1,1-διαιθοξυεξ-2-ένιο

 

2135

259-086-5

06.031

διαιθυλοακετάλη της 2-εξενάλης

 
 

06.032

23

2568-25-4

4-μεθυλο-2-φαινυλo-1,3-διoξολάνη

2130

2226

219-906-4

06.032

προπυλενογλυκολοακετάλη της βενζαλδεΰδης, 4-μεθυλο-2-φαινυλo-μ-διoξολάνη, 4-μεθυλο-2-φαινυλo-1,3-διoξολάνη, προπυλενογλυκολοκυκλοακετάλη της βενζαλδεΰδης

 
 

06.033

01

871-22-7

1,1-διβουτoξυαιθάνιο

 

2341

212-804-0

06.033

διβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.034

01

105-82-8

1,1-διπροπoξυαιθάνιο

 

2342

203-335-2

06.034

n-προπυλοακετάλη, διπροπυλοακετάλη, διπροπυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.035

03

10444-50-5

προπυλενογλυκολοακετάλη της κιτράλης

 

2343

233-929-7

06.035

 

2-(2,6-διμεθυλεπτα-1,5-διενυλο)-4-μεθυλο-1,3-διοξαλάνη

 

06.036

15

64577-91-9

1-βουτοξυ-1-(2-φαινυλαιθοξυ)αιθάνιο

3125

10007

264-948-9

06.036

βουτυλοφαινυλαιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, 2-βουτοξυ-2-φαινυλαιθοξυ-αιθάνιο

 
 

06.037

04

18492-65-4

1,1-διαιθοξυεπτ-4-ένιο (cis και trans)

3349

10011

242-376-0

06.037

διαιθυλοακετάλη της 4-επτενάλης

 

5

06.038

09

5436-21-5

4,4-διμεθοξυβουταν-2-όνη

3381

10029

226-605-1

06.038

διμεθυλοακετάλη της ακετυλακεταλδεΰδης, διμεθυλοακετάλη της 3-οξοβουτανάλης, διμεθυλοακετάλη της 3-κετοβουτυραλδεΰδης

 
 

06.039

30

67715-79-1

1,2-δι((1′-αιθοξυ)-αιθοξυ)προπάνιο

3534

 

266-979-3

06.039

4,6,9-τριμεθυλο-3,5,8,10-τετραοξαδωδεκάνιο

 
 

06.040

09

67715-82-6

1,2,3-τρι([1′-αιθoξυ]-αιθοξυ)πρoπάνιo

3593

11930

 

06.040

7-(1-αιθοξυαιθυξυ)-4,10-διμεθυλο-3,5,9,11-τετραοξατριδεκάνιο

 
 

06.041

02

 

1-ισοβουτοξυ-1-αιθοξυ-2-μεθυλοπροπάνιο

 

10055

 

06.041

αιθυλισοβουτυλοακετάλη της ισοβουτανάλης, αιθυλισοβουτυλοακετάλη της 2-μεθυλοπροπανάλης

1-αιθοξυ-2-μεθυλο-1-(2-μεθυλοπροποξυ)προπάνιο

 

06.042

02

 

1-ισοβουτοξυ-1-αιθοξυ-3-μεθυλοβουτάνιο

 

10057

 

06.042

αιθυλισοβουτυλοακετάλη της ισοβαλεριανικής αλδεΰδης, αιθυλισοβουτυλοακετάλη της 3-μεθυλοβουτανάλης

1-αιθοξυ-3-μεθυλο-1-(2-μεθυλοπροποξυ)βουτάνιο

 

06.043

01

 

1-ισοαμυλοξυ-1-αιθoξυπροπάνιο

 

10038

 

06.043

αιθυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της προπανάλης

1-αιθοξυ-1-(2-μεθυλοπροποξυ)αιθάνιο

 

06.044

01

 

1-ισοβουτoξυ-1-αιθoξυπροπάνιο

 

10058

 

06.044

αιθυλισοβουτυλοακετάλη της προπανάλης

1-αιθοξυ-1-(2-μεθυλοπροποξυ)προπάνιο

 

06.045

02

 

1-ισοβουτοξυ-1-ισοπεντυλοξυ-2-μεθυλοπροπάνιο

 

10061

 

06.045

ισοβουτυλισοαμυλοακετάλη της ισοβουτανάλης, ισοβουτυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της 3-μεθυλοπροπανάλης

2-μεθυλο-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-1-(2-μεθυλοπροποξυ)προπάνιο

 

06.046

02

 

1-ισοβουτοξυ-1-ισοπεντυλοξυ-3-μεθυλοβουτάνιο

 

10060

 

06.046

ισοαμυλοϊσοβουτυλοακετάλη της ισοβαλεριανικής αλδεΰδης, ισοβουτυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της 3-μεθυλοβουτανάλης

3-μεθυλο-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-1-(2-μεθυλοπροποξυ)βουτάνιο

 

06.047

01

 

1-ισοπεντυλοξυ-1-προποξυαιθάνιο

 

10065

 

06.047

3-μεθυλοβουτυλο-προπυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-1-προποξυαιθάνιο

 

06.048

01

 

1-ισοπεντυλοξυ-1-προποξυπροπάνιο

 

10066

 

06.048

3-μεθυλοβουτυλο-προπυλοακετάλη της προπανάλης

1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-1-προποξυπροπάνιο

 

06.049

01

77249-20-8

1-βουτοξυ-1-(2-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 
 
 

06.049

βουτυλο-2-μεθυλοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.050

01

57006-87-8

1-βουτoξυ-1-αιθοξυαιθάνιo

 

10003

 

06.050

βουτυλαιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.051

01

13535-43-8

1,1-δι-(2-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 
 
 

06.051

δις(2-μεθυλοβουτυλο)ακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.052

02

13262-24-3

1,1-διισοβουτοξυ-2-μεθυλοπροπάνιο

 

10025

 

06.052

διισοβουτυλοακετάλη της ισοβουτανάλης, διισοβουτυλοακετάλη της 2-μεθυλοπροπανάλης

1,1-δι(2-μεθυλοπροποξυ)-2-μεθυλοπροπάνιο

 

06.053

01

5669-09-0

1,1-διισοβουτοξυαιθάνιο

 

10023

227-129-7

06.053

διισοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1,1-δι(2-μεθυλοπροποξυ)αιθάνιο

 

06.054

01

13262-27-6

1,1-διισοβουτοξυπεντάνιο

 

10026

 

06.054

διισοβουτυλοακετάλη της βαλεριανικής αλδεΰδης, διισοβοτυλοακετάλη της πεντανάλης

1,1-δι(2-μεθυλοπροποξυ)-2-πεντάνιο

 

06.055

01

13002-09-0

1,1-διισοπεντυλοξυαιθάνιο

 

10028

235-839-3

06.055

διισοαμυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, δις(3-μεθυλοβουτυλο)ακετάλη της ακεταλδεΰδης

1,1-δι(3-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 

▼M3 —————

▼M2

06.057

02

3658-94-4

1,1-διαιθοξυ-2-μεθυλoβουτάνιο

 

10013

 

06.057

διαιθυλοακετάλη της 2-μεθυλοβουτανάλης

 
 

06.058

02

1741-41-9

1,1-διαιθοξυ-2-μεθυλoπροπάνιο

 

10015

217-107-5

06.058

διαιθυλοακετάλη της ισοβουτανάλης, διαιθυλοακετάλη της 2-μεθυλοπροπανάλης

 
 

06.059

02

3842-03-3

1,1-διαιθοξυ-3-μεθυλoβουτάνιο

 

10014

223-335-6

06.059

διαιθυλοακετάλη της ισοβαλεριανικής αλδεΰδης, διαιθυλοακετάλη της 3-μεθυλοβουτανάλης

 
 

06.060

03

10602-34-3

1,1-διαιθοξυβουτ-2-ένιο

 
 

234-224-7

06.060

διαιθυλοακετάλη της 2-βουτενάλης

 
 

06.061

01

3658-95-5

1,1-διαιθοξυβουτάνιο

 

10009

222-913-5

06.061

διαιθυλοακετάλη της βουτανάλης

 
 

06.062

01

53405-98-4

1,1-διαιθοξυδωδεκάνιο

 
 

258-541-5

06.062

διαιθυλοακετάλη της δωδεκανάλης

 
 

06.063

04

73545-18-3

1,1-διαιθοξυεξ-3-ένιο

 
 

277-532-7

06.063

διαιθυλοακετάλη της 3-εξενάλης

 

5

06.064

01

462-95-3

διαιθοξυμεθάνιο

 

10012

207-330-6

06.064

διαιθυλοακετάλη της φορμαλδεΰδης

 
 

06.065

01

54815-13-3

1,1-διαιθοξυεννεάνιο

 

10016

259-360-4

06.065

διαιθυλοακετάλη της εννεανάλης

 
 

06.066

01

54889-48-4

1,1-διαιθοξυοκτάνιο

 
 

259-385-0

06.066

διαιθυλοακετάλη της οκτανάλης

 
 

06.067

01

3658-79-5

1,1-διαιθοξυπεντάνιο

 

10017

222-909-3

06.067

διαιθυλοακετάλη της βαλεριανικής αλδεΰδης, διαιθυλοακετάλη της πεντανάλης

 
 

06.068

03

3054-95-3

1,1-διαιθοξυεξυπροπ-2-ένιο

 

10020

221-276-0

06.068

διαιθυλοακετάλη της 2-προπενάλης

 
 

06.069

01

4744-08-5

1,1-διαιθοξυπροπάνιο

 

10018

225-257-8

06.069

διαιθυλοακετάλη της προπανάλης

 
 

06.070

01

53405-97-3

1,1-διαιθοξυενδεκάνιο

 
 

258-539-4

06.070

διαιθυλοακετάλη της ενδεκανάλης

 
 

06.071

01

5405-58-3

1,1-διεξυλοξυαιθάνιο

 

10022

226-458-3

06.071

διεξυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.072

03

18318-83-7

1,1-διμεθοξυεξ-2(trans)-ένιο

 
 

242-204-4

06.072

διμεθυλοακετάλη της trans-2-εξενάλης

 
 

06.073

01

1599-47-9

1,1-διμεθοξυεξάνιο

 
 

216-488-5

06.073

διμεθυλοακετάλη της εξανάλης

 
 

06.074

01

109-87-5

διμεθοξυμεθάνιο

 

10031

203-714-2

06.074

διμεθυλοακετάλη της φορμαλδεΰδης, μεθυλάλη

 
 

06.075

01

26450-58-8

1,1-διμεθοξυπεντάνιο

 
 

247-716-1

06.075

διμεθυλοακετάλη της πεντανάλης

 
 

06.076

01

4744-10-9

1,1-διμεθοξυπροπάνιο

 
 

225-258-3

06.076

διμεθυλοακετάλη της προπανάλης

 
 

06.077

01

3390-12-3

2,4-διμεθυλο-1,3-διοξολάνη

 
 

222-221-3

06.077

 
 
 

06.078

15

122-71-4

1,1-διφαιναιθοξυαιθάνιο

 
 

204-568-2

06.078

διφαιναιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.079

01

13602-09-0

1-αιθoξυ-1-(2-μεθυλoβουτoξυ)αιθάνιο

 

10040

 

06.079

αιθυλο-2-μεθυλοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.080

15

2556-10-7

1-αιθoξυ-1-(2-φαινυλέθοξυ)αιθάνιο

 

10049

219-868-9

06.080

αιθυλο-2-φαιναιθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.081

04

28069-74-1

1-αιθoξυ-1-(3-εξενυλοξυ)αιθάνιο

3775

10034

248-817-3

06.081

αιθυλο-3-εξενυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 

5

06.082

01

54484-73-0

1-αιθoξυ-1-εξυλοξυαιθάνιο

 

11948

259-184-8

06.082

αιθυλεξυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, 1-(1-αιθοξυαιθoξυ)εξάνιο

 
 

06.083

01

13442-90-5

1-αιθoξυ-1-ισοπεντυλοξυαιθάνιο

 

10037

236-581-4

06.083

αιθυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-αιθοξυ-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 

06.084

01

10471-14-4

1-αιθoξυ-μεθoξυαιθάνιο

 

10039

233-959-0

06.084

αιθυλομεθυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.085

01

59184-43-9

1-αιθoξυ-1-πεντυλοξυαιθάνιο

 

10046

 

06.085

αιθυλαμυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, αιθυλοπεντυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.086

01

20680-10-8

1-αιθoξυ-1-προποξυαιθάνιο

 

10050

243-963-4

06.086

αιθυλοπροπυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

 
 

06.087

10

6290-17-1

2,4-διμεθυλο-1,3-διοξολανο-2-οξικό αιθύλιο

 
 

228-536-2

06.087

κετάλη της αιθυλακετοοξικής προπυλενογλυκόλης

 
 

06.088

01

4359-46-0

2-αιθυλο-4-μεθυλo-1,3-διoξoλάνιο

 
 

224-435-2

06.088

 
 
 

06.089

01

6454-22-4

2-εξυλο-4,5-διμεθυλo-1,3-διοξολάνη

 
 

229-261-0

06.089

 
 
 

06.090

09

3674-21-3

4-υδροξυμεθυλo-2-μεθυλo-1,3-διoξoλάνη

 
 
 

06.090

 
 
 

06.091

01

6986-51-2

1-ισοβουτoξυ-1-αιθoξυαιθάνιο

 

10054

230-251-3

06.091

σαιθυλισοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-αιθοξυ-1-(2-μεθυλοπροποξυ)αιθάνιο

 

06.092

01

75048-15-6

1-ισοβουτοξυ-1-ισοπεντυλοξυαιθάνιο

 

10059

278-063-0

06.092

ισοβουτυλοϊσοαμυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, ισοβουτυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-1-(2-μεθυλοπροποξυ)αιθάνιο

 

▼M3 —————

▼M2

06.094

01

1599-49-1

4-μεθυλο-2-πεντυλο-1,3-διoξoλάνη

3630

 

247-807-6

06.094

 
 
 

06.095

01

4352-99-2

4-μεθυλο-2-προπυλο-1,3-διoξoλάνη

 
 

224-420-0

06.095

 
 
 

06.096

01

122-51-0

τριαιθοξυμεθάνιο

 

10903

204-550-4

06.096

ορθομυρμηκικό τριαιθύλιο, ορθομυρμηκικo αιθύλιo, ορθομυρμηκικός τριαιθυλεστέρας, ορθομυρμηκικός αιθυλεστέρας

 
 

06.097

09

7789-92-6

1,1,3-τριαιθοξυπροπάνιο

 

10075

232-193-4

06.097

διαιθυλοακετάλη της 3-αιθοξυπροπανάλης

 
 

06.098

05

1193-11-9

2,2,4-τριμεθυλο-1,3-διοξολάνη

3441

11423

214-766-0

06.098

 
 
 

06.099

23

4359-31-3

βουτυλενογλυκολολοακετάλη της βαννιλίνης

 
 
 

06.099

2,3-βουτανοδιϋλοακετάλη της 4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδης

4-αιθυλο-2-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)-1,3-διοξολάνη

 

06.100

01

13002-08-9

►M3  1,1-διπεντυλοξυαιθάνιο ◄

 

10032

235-838-8

06.100

 
 
 

06.102

09

1708-36-7

2-εξυλο-5-υδροξυ-1,3-διοξάνιο

 

2016

216-961-6

06.102

 
 
 

06.104

23

68527-74-2

προπυλενογλυκολοακετάλη της βαννιλίνης

3905

 
 

06.104

4-μεθυλο-2-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)-1,3-διοξολάνη

 
 

06.105

02

13285-51-3

3-μεθυλο-1,1-δι-ισοπεντυλοξυβουτάνιο

 

10070

 

06.105

διισοαμυλοακετάλη της ισοβαλεριανικής αλδεΰδης, δις(3-μεθυλοβουτυλο)ακετάλη της μεθυλοβουτανάλης

3-μεθυλο-1,1-δι(2-μεθυλοβουτοξυ)βουτάνιο

 

06.106

02

13112-63-5

2-μεθυλο-1,1-δι-ισοπεντυλοξυπροπάνιο

 

10071

 

06.106

 

2-μεθυλο-1,1-δι(3-μεθυλοβουτοξυ)προπάνιο

 

06.107

01

13548-84-0

1-(2-μεθυλοβουτοξυ)-1-ισοπεντυλοξυαιθάνιο

 

10068

 

06.107

μεθυλοβουτυλοακετάλη

1-(2-μεθυλοβουτοξυ)-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 

06.108

23

 

βουτανο-2,3-διολοακετάλη της ανισαλδεΰδης

 
 
 

06.108

 

4,5-διμεθυλο-2-(4-μεθοξυφαινυλο)-1,3-διοξολάνη

 

06.109

04

 

1,1-διαιθοξυ-3,7-διμεθυλοκτ-6-ένιο

 
 
 

06.109

διαιθυλοακετάλη της κιτρονελλάλης, διαιθυλοακετάλη της 3,7-διμεθυλο-6-οκτενάλης

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.111

01

 

1-αιθoξυ-μεθoξυπροπάνιο

 
 
 

06.111

αιθυλομεθυλοακετάλη της προπανάλης

 
 

▼M3 —————

▼M2

06.113

23

 

βουτανο-2,3-διολοακετάλη της ηλιοτροπίνης

 
 
 

06.113

βουτανο-2,3-διολοακετάλη της πιπερονάλης

4,5-διμεθυλο-2-(3,4-μεθυλενοδιοξυφαινυλο)-1,3-διοξολάνη

 

06.114

01

 

1-εξυλοξυ-1-ισοπεντυλοξυαιθάνιο

 
 
 

06.114

εξυλισοαμυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης, εξυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-εξοξυ-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 

06.115

01

 

1-ισοπεντυλοξυ-1-πεντυλοξυαιθάνιο

 
 
 

06.115

3-μεθυλοβουτυλο-πεντυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-1-πεντυλοξυαιθάνιο

 

06.120

08

 

κετάλη της DL-μινθολο-1,2-γλυκερόλης

3808

 
 

06.120

 
 
 

06.123

01

 

1-βουτoξυ-1-ισοπεντυλοξυαιθάνιο

 

10004

 

06.123

βουτυλισοαμυλοακετάλη της ακεταλδεΰδης

1-βουτοξυ-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)αιθάνιο

 

06.124

02

 

1,1-δι-ισοβουτοξυ-3-μεθυλοβουτάνιο

 

10024

 

06.124

διισοβουτυλοακετάλη της ισοβαλεριανικής αλδεΰδης, διισοβουτυλοακετάλη της 3-μεθυλοβουτανάλης

1,1-δι(2-μεθυλοπροποξυ)-3-μεθυλοβουτάνιο

 

06.125

01

 

1,1-δι-ισοβουτοξυπροπάνιο

 

10027

 

06.125

διισοβουτυλοακετάλη της προπανάλης

1,1-δι(2-μεθυλοπροποξυ)προπάνιο

 

06.127

01

 

1-αιθoξυ-1-ισοπεντυλοξυπροπάνιο

 

10036

 

06.127

αιθυλισοαμυλοακετάλη της βουτανάλης, αιθυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της βουτανάλης

1-αιθοξυ-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)προπάνιο

 

06.128

01

 

1-αιθoξυ-1-πεντυλοξυβουτάνιο

 

10045

 

06.128

αιθυλαμυλοακετάλη της βουτανάλης, 2,3-βουτυλενογλυκόλη, διμεθυλαιθυλενογλυκόλη

 
 

06.129

02

 

1-αιθοξυ-2-μεθυλο-1-ισοπεντυλοξυπροπάνιο

 

10043

 

06.129

αιθυλισοαμυλοακετάλη της ισοβουτανάλης, αιθυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της 2-μεθυλοπροπανάλης

1-αιθοξυ-2-μεθυλο-1-(3-μεθυλβουτοξυ)βουτάνιο

 

06.130

02

 

1-αιθοξυ-2-μεθυλο-1-προποξυπροπάνιο

 

10044

 

06.130

αιθυλοπροπυλοακετάλη της ισοβουτανάλης, αιθυλοπροπυλοακετάλη της 2-μεθυλοπροπανάλης

 
 

06.131

02

 

►M3  1-αιθοξυ-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)-3-μεθυλοβουτάνιο ◄

 

10042

 

06.131

αιθυλισοαμυλοακετάλη της ισοβαλεριανικής αλδεΰδης, αιθυλο-3-μεθυλοβουτυλοακετάλη της 3-μεθυλοβουτανάλης

1-αιθοξυ-3-μεθυλο-1-(3-μεθυλοβουτοξυ)βουτάνιο

 

▼M3

06.132

23

63253-24-7

βουτανο-2,3-διολοακετάλη της βανιλλίνης (μείγμα στερεοϊσομερών)

4023

 
 
 

ερυθρο- και θρεο-βουτανο-2,3-διολοακετάλη της βανιλλίνης

 

6

▼M2

07.001

09

78-98-8

2-οξοπροπανάλη

2969

105

201-164-8

07.001

πυροσταφυλική αλδεΰδη, 2-κετοπρoπιoναλδεΰδη, ακετυλοφορμαλδεΰδη, μεθυλογλυοξάλη, προπαν-2-ον-1-άλη

 
 

07.002

05

110-43-0

επταν-2-όνη

2544

136

203-767-1

07.002

μεθυλαμυλοκετόνη, αμυλομεθυλoκετόνη, 2-επτανόνη

 
 

07.003

05

106-35-4

επταν-3-όνη

2545

137

203-388-1

07.003

αιθυλοβουτυλοκετόνη, βουτυλαιθυλoκετόνη, 3-επτανόνη

 
 

07.004

21

98-86-2

ακετοφαινόνη

2009

138

202-708-7

07.004

μεθυλοφαινυλoκετόνη, ακετυλοβενζόλιο, φαινυλομεθυλοκετόνη, υπνόνη

 
 

07.005

21

122-48-5

βανιλλυλακετόνη

3124

139

204-548-3

07.005

ζιγγιβερόνη, 3-μεθοξυ-4-υδροξυ-βενζυλακετόνη, 2-αιθυλομεθυλoκετόνη, 3-μεθοξυ-4-μεθοξυβενζυλοακετόνη

4-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)βουταν-2-όνη

 

▼M3 —————

▼M2

07.007

08

127-41-3

α-ιονόνη

2594

141

204-841-6

07.007

 

4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη

 

07.008

08

14901-07-6

β-ιονόνη

2595

142

238-969-9

07.008

β-ιριδόνη, 4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη, β, κυκλοκιτρυλιδενοακετόνη

4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-ενυλο)βουτ-3-εν-2-όνη

5

07.009

08

7779-30-8

μεθυλο-α-ιονόνη

2711

143

204-842-1

07.009

α-κετόνη, 5-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-4-πεντεν-3-όνη, α-κυκλοκιτρυλιδενομεθυλαιθυλοκετόνη

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ενυλο)πεντ-1-εν-3-όνη

 

07.010

08

127-43-5

μεθυλο-β-ιονόνη

2712

144

204-843-7

07.010

5-(2,6,6-τριμεθυλο-1-κυκλοεξεν-1-υλο)-4-πεντεν-3-όνη, ραλδεΐνη, β-κυκλοκιτρυλιδενοβουτανόνη, β-μεθυλιονόνη, β-ιραλδεΐνη

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-ενυλο)πεντ-1-εν-3-όνη

 

07.011

08

79-69-6

4-(2,5,6,6-τετραμεθυλο-2-κυκλοεξενυλο)-3-βουτεν-2-όνη

2597

145

201-219-6

07.011

α-ιρόνη, 6-μεθυλιονόνη, 4-(2,5,6,6-τετραμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-3-βουτεν-2-όνη

 
 

07.012

08

99-49-0

καρβόνη

2249

146

202-759-5

07.012

καρβόλη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλο-6-κυκλοεξεν-2-όνη

π-μινθα-1,8-διεν-2-όνη

 

07.013

21

93-08-3

μεθυλο-2-ναφθυλοκετόνη

2723

147

202-216-2

07.013

2-ακετοναφθόνη, 2-ακετυλυλοναφθαλίνιο, β-μεθυλοναφθυλοκετόνη, β-ακετοναφθόνη

 
 

07.014

12

118-71-8

μαλτόλη

2656

148

204-271-8

07.014

Veltol (Pfizer), 3-υδροξυ-2-μεθυλο-4Η-πυραν-4-όνη, 3-υδροξυ-2-μεθυλο-(1,4-πυράνιο), 2-μεθυλο-πυρομηκωνικό οξύ, 3-υδροξυ-2-μεθυλο-γ-πυρόνη

3-υδροξυ-2-μεθυλο-4-πυρόνη

 

07.015

05

110-93-0

6-μεθυλεπτ-5-εν-2-όνη

2707

149

203-816-7

07.015

μεθυλεπτενόνη, 2-μεθυλ-2-επτεν-6-όνη, 2-μεθυλεπτενόνη, μεθυλεξενυλοκετόνη

 
 

07.016

05

112-12-9

ενδεκαν-2-όνη

3093

150

203-937-5

07.016

μεθυλεννεϋλοκετόνη, 2-ενδεκανόνη, ενδεκανόνη-2, 2-οξοενδεκάνιο, εννεϋλομεθυλοκετόνη

 
 

07.017

05

108-10-1

4-μεθυλοπενταν-2-όνη

2731

151

203-550-1

07.017

μεθυλισοβουτυλοκετόνη, ισοβουτυλομεθυλοκετόνη, ισοπροπυλοακετόνη, ισοεξανόνη, εξόνη

 
 

07.018

10

3848-24-6

εξα-2,3-διόνη

2558

152

223-350-8

07.018

μεθυλοπρoπυλoδικετόνη, ακετυλικό βουτυρύλιο, ακετυλικό n-βουτυρύλιο, 2,3-εξαδιόνη

 
 

07.019

05

111-13-7

οκταν-2-όνη

2802

153

203-837-1

07.019

μεθυλεξυλοκετόνη, n-εξυλομεθυλοκετόνη, εξυλομεθυλoκετόνη, 2-οκτανόνη

 
 

07.020

05

821-55-6

εννεαν-2-όνη

2785

154

212-480-0

07.020

μεθυλεπτυλοκετόνη, 2-εννεανόνη

 
 

07.021

10

7493-59-6

ενδεκα-2,3-διόνη

3090

155

231-330-5

07.021

ακετυλικό εννεανύλιο, ακετυλικό εννεανοΰλιο, ακετυλικό πελαργονύλιο, 2,3-ενδεκαδιόνη

 
 

07.022

21

122-00-9

4-μεθυλοακετοφαινόνη

2677

156

204-514-8

07.022

π-μεθυλοακετοφαινόνη, μεθυλο-π-τoλυλοκετόνη, 1-ακετυλο-4-μεθυλοβενζόλιο, 1-μεθυλο-4-ακετυλοβενζόλιο, 4-μεθυλυπνόνη

 
 

07.023

21

89-74-7

2,4-διμεθυλοακετοφαινόνη

2387

157

201-935-9

07.023

ακετυλο-μ-ξυλόλιο, μεθυλο-2,4-διμεθυλοφαινυλοκετόνη, 2,4-διμεθυλυπνόνη

 
 

07.024

21

122-57-6

4-φαινυλοβουτ-3-εν-2-όνη

2881

158

204-555-1

07.024

βενζυλιδενοακετόνη, κινναμωμυλομεθυλοκετόνη, μεθυλοστυρυλοκετόνη, ακετοκινναμωμόνη, βενζυλοακετόνη

 
 

07.025

21

5349-62-2

4-μεθυλο-1-φαινυλoπενταν-2-όνη

2740

159

226-316-0

07.025

βενζυλισoβουτυλοκετόνη, ισοβoυτυλoβενζυλοκετόνη

 
 

07.026

21

7774-79-0

4-(π-τολυλο)βουταν-2-όνη

3074

160

 

07.026

 

4-(4-μεθυλοφαινυλο)βουταν-2-όνη

 

07.027

21

1901-26-4

3-μεθυλο-4-φαινυλοβουτ-3-εν-2-όνη

2734

161

217-599-1

07.027

βενζυλιδενομεθυλοακετόνη, 1-μεθυλο-1-βενζυλιδενοακετόνη, 3-βενζυλιδενο-2-βουτανόνη, α-μεθυλο-α-βενζολοακετόνη

 
 

07.028

21

119-53-9

βενζοΐνη

2132

162

204-331-3

07.028

βενζοϋλοφαινυλοκαρβινόλη, α-υδροξυ-α-φαινυλοακετοφαινόνη, 2-υδροξυ-1,2-διφαινυλαιθάνιο, 2-υδροξυ-2-φαινυλυπνόνη

2-υδροξυ-2-φαινυλακετοφαινόνη

 

07.029

21

104-20-1

4-(4-μεθοξυφαινυλο)βουταν-2-όνη

2672

163

203-184-2

07.029

ανισυλοακετόνη, π-μεθοξυφαινυλοβουτανόνη, ανισύλιο 4-(4-μεθοξυφαινυλο)βουταν-2-όνη, μεθυλοοξανόνη, π-μεθοξυβενζυλοακετόνη

 
 

07.030

21

104-27-8

1-(4-μεθοξυφαινυλo)πεντ-1-εν-3 -όνη

2673

164

203-190-5

07.030

αιθόνη, α-μεθυλοανισιλοακετόνη, α-μεθυλοανισυλιδενοαεκτόνη, π-μεθοξυστυρυλοαιθυλοκετόνη

 
 

07.031

21

55418-52-5

πιπερονυλοακετόνη

2701

165

259-630-1

07.031

4-(1,3-βενζοδιοξολ-5-υλο)-βουταν-2-όνη, ηλιοτροπυλοακετόνη

4-(3,4-μεθυλενοδιοξυφαινυλο)βουταν-2-όνη

 

07.032

21

119-61-9

βενζοφαινόνη

2134

166

204-337-6

07.032

βενζοϋλοβενζόλιο, διφαινυλοκετόνη, διφαινυλομεθανόνη, α-οξοδιφαινυλoμεθάνιο

 
 

07.033

08

►M3  11050-62-7 ◄

ισογιασεμόνη

3552

167

202-417-5

07.033

 

2-εξυλο-κυκλοπεντ-2-εν-1-όνη και 2-εξυλιδενοκυκλοπεντανόνη

5

07.034

08

17373-89-6

2-εξυλιδενοκυκλoπενταν-1-όνη

2573

167

241-411-7

07.034

α-εξυλιδενοκυκλoπεντανόνη

 

5

07.035

08

17369-60-7

τετραμεθυλο αιθυλοκυκλοεξενόνη (μείγμα ισομερών)

3061

168

241-403-3

07.035

 
 

5

07.036

08

127-51-5

α-ισομεθυλιονόνη

2714

169

204-846-3

07.036

4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-3-μεθυλο-3-βουτεν-2-όνη, μεθυλο-γ-ιονόνη, ισομεθυλιονόνη, γ-μεθυλιονόνη

4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ενυλο)-3-μεθυλοπεντ-3-εν-2-όνη

 

▼M3 —————

▼M2

07.038

21

100-06-1

4-μεθοξυακετοφαινόνη

2005

570

202-815-9

07.038

ακετανισόλη, π-ακετυλανισόλη, 4-ακετυλανισολη

 
 

07.039

09

7786-52-9

οκταν-3-ον-1-όλη

2804

592

 

07.039

3-οξο-1-οκτανόλη, μεθυλολομεθυλαμυλοκετόνη, 1-υδροξυοκταν-3-όνη

 
 

07.040

21

93-55-0

1-φαινυλοπρoπαν-1-όνη

3469

599

202-257-6

07.040

προπιoφαινόνη, φαινυλαιθυλοκετόνη, προπιονυλoβενζόλιο

 
 

07.041

08

79-89-0

β-ισομεθυλιονόνη

 

650

201-231-1

07.041

ισομεθυλο-β-ιονόνη

3-μεθυλο-4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-ενυλο)βουτ-3-εν-2-όνη

 

07.042

21

645-13-6

4-ισοπροπυλακετοφαινόνη

2927

651

211-433-1

07.042

μεθυλο-π-ισοπροπυλοφαινυλοκετόνη, π-ακετυλοκουμόλιο, π-προπυλοακετοφαινόνη, 4-ισοπροπυλυπνόνη, π-ισοπροπυλυπνόνη

 
 

07.044

05

625-33-2

πεντ-3-εν-2-όνη

3417

666

210-888-3

07.044

 
 
 

07.045

08

2408-37-9

2,2,6-τριμεθυλοκυκλoεξανόνη

3473

686

219-309-9

07.045

 
 
 

07.046

21

1080-12-2

βανιλλυλιδενοακετόνη

3738

691

214-096-9

07.046

μεθυλο-3-μεθοξυ-4-υδροξυστυρυλοκετόνη, διυδροξυζιγγιβερόνη

4-(4-υδροξυ-3-μεθοξυφαινυλο)βουτ-3-εν-2-όνη

 

07.047

12

4940-11-8

αιθυλομαλτόλη

3487

692

225-582-5

07.047

Veltol-Plus (Pfizer), 2-αιθυλοπυρομηκωνικό οξύ, 3-υδροξυ-2-αιθυλο-4-πυρόνη, 2-αιθυλ-3-ολ-4Η-πυραν-4-όνη

2-αιθυλ-3-υδροξυ-4-πυρόνη

 

07.048

05

2497-21-4

4-εξεν-3-όνη

3352

718

219-681-2

07.048

2-εξεν-4-όνη, εξ-2-εν-4-όνη, πρoπυλενοαιθυλoκετόνη

 
 

07.049

21

103-13-9

1-(4-μεθοξυφαινυλo)-4-μεθυλοπεντ-1-εν-3-όνη

3760

719

 

07.049

μεθοξυστυρολισοπροπυλοκετόνη, ισοπροπυλο-4-μεθυλοξυστυρυλοκετόνη

 
 

07.050

05

67-64-1

ακετόνη

3326

737

200-662-2

07.050

προπαν-2-όνη, διμεθυλοκετόνη, 2-οξοπροπάνιο, β-κετοπροπάνιο, πυροοξικός αιθέρας

 

1

07.051

10

513-86-0

3-υδροξυβουταν-2-όνη

2008

749

208-174-1

07.051

ακετοΐνη, ακετυλομεθυλοκαρβινόλη, 2,3-βουτανολόνη, διμεθυλοκετόλη, 3-υδροξυ-2-βουτανόνη, γ-υδροξυ-β-οξοβουτάνιο

 
 

07.052

10

431-03-8

διακετύλιο

2370

752

207-069-8

07.052

διμεθυλοδικετόνη, 2,3-δικετοβουτάνιο, 2,3-βουταδιόνη, διμεθυλογλυοξάλη

βουτα-2,3-διόνη

 

07.053

05

78-93-3

βουταν-2-όνη

2170

753

201-159-0

07.053

αιθυλομεθυλoκετόνη, μεθυλοαιθυλoκετόνη, 2-βουτανόνη

 
 

07.054

05

107-87-9

πενταν-2-όνη

2842

754

203-528-1

07.054

αιθυλοακετόνη, μεθυλοπροπυλοκετόνη, προπυλομεθυλοκετόνη, 2-πεντανόνη

 
 

07.055

21

5471-51-2

4-(π-υδροξυφαινυλo)βoυταν-2-όνη

2588

755

226-806-4

07.055

π-υδροξυβενζυλοακετόνη, οξυφαιναλόνη, 1-π-υδροξυφαινυλο-3-βουτανόνη, 4-υδροξυβενζυλακετoνη, 4-(4-υδροξυφαινυλο)-2-βουτανόνη

 
 

07.056

30

80-71-7

3-μεθυλοκυκλoπεντα-1,2-διόνη

2700

758

201-303-2

07.056

2-υδροξυ-3-μεθυλoκυκλoπεντ-2-εν-1-όνη, μεθυλοκυκλoπεντενολόνη, 3-μεθυλοκυκλoπεντα-1,2-διόνη, 3-μεθυλο-2-κυκλοπεντεν-2-ολ-1-όνη

 
 

07.057

30

21835-01-8

3-αιθυλοκυκλοπεντα-1,2-διόνη

3152

759

244-606-5

07.057

2-υδροξυ-3-αιθυλo-2-κυκλoπεντεν-1-όνη, αιθυλοκυκλοπεντενολόνη, 3-αιθυλο-2-κυκλοπεντεν-2-ολ-1-όνη

 
 

07.058

05

123-19-3

επταν-4-όνη

2546

2034

204-608-9

07.058

διπροπυλoκετόνη, βουτυρόνη, 4-επτανόνη

 
 

07.059

08

10458-14-7

π-μινθαν-3-όνη

2667

2035

233-944-9

07.059

2-ισοπροπυλο-5-μεθυλοκυκλοεξανόνη, 4-ισοπρoπυλo-1-μεθυλoκυκλoεξαν-3-όνη

 
 

07.060

10

600-14-6

πεντα-2,3-διόνη

2841

2039

209-984-8

07.060

προπιονυλικό ακετύλιο, ακετυλικό προπιονύλιο, 2,3-πενταδιόνη

 
 

07.061

08

79-78-7

αλλυλο-α-ιονόνη

2033

2040

201-225-9

07.061

1-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-1,6-επταδιεν-3-όνη, αλλυλοκυκλοκιτρυλιδενοακετόνη, α-αλλυλιονόνη S

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ενυλο)-1,6-επταδιεν-3-όνη

 

07.062

05

106-68-3

οκταν-3-όνη

2803

2042

203-423-0

07.062

αιθυλαμυλοκετόνη, αμυλαιθυλοκετόνη, 3-οκτανόνη

 
 

07.063

10

7493-58-5

4-μεθυλοπεντα-2,3-διόνη

2730

2043

231-328-4

07.063

ισοβουτυρυλικό ακετύλιο, ακετυλικό ισοβουτυρύλιο

 
 

07.064

10

96-04-8

επτα-2,3-διόνη

2543

2044

202-472-5

07.064

ακετυλικό πεντανοΰλιο, ακετυλοβαλεριανύλιο, βαλεριανυλοακετύλιο, 2,3-επταδιόνη

 
 

07.065

10

496-77-5

5-υδροξυοκταν-4-όνη

2587

2045

207-830-4

07.065

βουτυροΐνη, 5-οκτανολ-4-όνη

 
 

07.067

08

29606-79-9

Ισοπoυλεγόνη

2964

2051

249-725-6

07.067

1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλοκυκλοεξαν-3-όνη, 1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλο-3-κυκλοεξανόνη, 1-ισοπρoπυλo-4-μεθυλo-2-κυκλoεξανόνη

π-μινθ-8-εν-3-όνη

5

07.069

05

4433-36-7

τετραϋδροψευδιονόνη

3059

2053

224-634-4

07.069

6,10-διμεθυλο-9-ενδεκεν-2-όνη, διυδρογερανυλοακετόνη

6,10-διμεθυλοενδεκ-9-εν-2-όνη

 

07.070

21

7492-37-7

3-βενζυλεπταν-4-όνη

2146

2140

231-317-4

07.070

 
 
 

07.071

10

5455-24-3

οκτα-4,5-διόνη

 

2141

 

07.071

διβουτυρύλιο

 
 

07.072

05

624-42-0

6-μεθυλεπταν-3-όνη

 

2143

210-844-3

07.072

ισοαμυλαιθυλοκετόνη, αιθυλισοαμυλοκετόνη

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.075

30

13494-06-9

3,4-διμεθυλοκυκλοπεντα-1,2-διόνη

3268

2234

236-810-8

07.075

2-υδροξυ-3,4-διμεθυλo-2-κυκλoπεντεν-1-όνη

 
 

07.076

30

13494-07-0

3,4-διμεθυλοκυκλοπεντα-1,2-διόνη

3269

2235

236-811-3

07.076

 
 
 

07.077

10

4437-51-8

εξα-3,4-διόνη

3168

2255

224-651-7

07.077

διπροπιονύλιο, 3,4-διοξοεξάνιο, διαιθυλο-α,β-δικετόνη

 
 

07.078

08

491-07-6

DL-ισομινθόνη

3460

2259

207-727-4

07.078

cis-1-μεθυλο-4-ισοπροπυλο-3-κυκλοεξανόνη

cis-π-μινθαν-3-όνη

 

07.079

30

579-07-7

1-φαινυλοπροπανο-1,2-διόνη

3226

2275

209-435-2

07.079

Ακετυλικό βενζοΰλιο, μεθυλοφαινυλoδικετόνη, μεθυλοφαινυλογλυοξάλη, φαινυλομεθυλοδικετόνη

 
 

07.080

30

3008-43-3

3-μεθυλοκυκλοεξα-1,2-διόνη

3305

2311

221-122-2

07.080

3-μεθυλο-1,2-κυκλοεξαδιόνη, 2-μεθυλο-3,4-κυκλοεξαδιόνη

 
 

07.081

05

4312-99-6

οκτ-1-εν-3-όνη

3515

2312

224-327-5

07.081

βινυλαμυλοκετόνη, αμυλοβινυλοκετόνη

 
 

07.082

05

4643-27-0

οκτ-2-εν-4-όνη

3603

2313

225-071-7

07.082

βουτυλoπρoπενυλoκετόνη, προπενυλοβουτυλοκετόνη

 
 

07.083

08

23726-92-3

β-δαμασκόνη

3243

2340

245-843-7

07.083

 

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-ενυλο)βουτ-2-εν-1-όνη

5

07.084

05

96-22-0

πενταν-3-όνη

 

2350

202-490-3

07.084

διμεθυλοακετόνη, διαιθυλοκετόνη, προπιόνη, μεθακετόνη, 3-πεντανόνη

 
 

07.086

21

102-04-5

1,3-διφαινυλοπροπαν-2-όνη

2397

11839

203-000-0

07.086

διβενζυλοκετόνη, α,α-διφαινυλοκετόνη, βενζυλοκετόνη

 
 

07.087

21

122-84-9

4-μεθοξυφαινυλοακετόνη

2674

11836

204-578-7

07.087

ανισυλομεθυλοκετόνη, 3-(4-μεθοξυφαινυλο)προπαν-2-όνη, π-μεθοξυφαινυλοακετόνη, ανισοκετόνη, ανισική κετόνη

 
 

07.088

08

7784-98-7

μεθυλο-δ-ιονόνη

2713

11852

232-074-7

07.088

5-(2,6,6-τριμεθυλο-3-κυκλοεξεν-1-υλο)-4-πεντεν-3-όνη

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-3-ενυλο)πεντ-1-εν-3-όνη

 

07.089

08

4674-50-4

νοοτκατόνη

3166

11164

225-124-4

07.089

5,6-διμεθυλο-8-ισοπροπενυλοδικυκλο[4.4.0]δεκ-1-εν-3-όνη, 4,4α,5,6,7,8-εξαϋδρο-6-ισοπροπενυλο-4,4α-διμεθυλο-2(3H)-ναφθαλίνιο, 4α,5-διμεθυλο-1,2,3,4,4α,5,6,7-οκταϋδρο-7-κετο-3-ισοπροπυλοναφθαλίνιο

4,4α,5,6,7,8-εξαϋδρο-4,4α-διμεθυλο-6-(1-μεθυλενο-αιθυλο)-2(3H)-ναφθαλινόνη

 

07.090

09

5077-67-8

1-υδροξυβουταν-2-όνη

3173

11102

225-790-6

07.090

2-οξο-1-βουτανόλη, προπιονυλοκαρβινόλη, αιθυλυδροξυμεθυλοκετόνη, 1-βουτανολ-2-όνη

 
 

07.091

08

79-76-5

γ-ιονόνη

3175

 

201-223-8

07.091

4-(2,2-διμεθυλο-6-μεθυλενοκυκλοεξυλο)-3-βουτεν-2-όνη, 4-(2-μεθυλενο-6,6-διμεθυλοκυκλοεξυλο)-3-βουτεν-2-όνη

4-(2,2-διμεθυλο-6-μεθυλενοκυκλοεξυλο)βουτ-3-εν-2-όνη

 

07.092

08

499-70-7

π-μινθαν-2-όνη

3176

11128

207-887-5

07.092

καρβομινθόνη, τετραϋδρομινθόνη, τετραϋδροκαρβόνη

 
 

07.093

10

13706-86-0

5-μεθυλεξα-2,3-διόνη

3190

11148

237-241-8

07.093

2-μεθυλο-4,5-εξαδιόνη, ακετυλικό ισοβαλεριανύλιο, ισοβουτυλομεθυλοδικετόνη, ισοβουτυλομεθυλογλυοξάλη

 
 

07.094

08

488-10-8

3-μεθυλο-2-(πεντ-2(cis)-ενυλο)κυκλοπεντ-2-εν-1-όνη

3196

11786

207-668-4

07.094

cis-γιασεμόνη

 

5

07.095

08

14765-30-1

2-(δευτ.-βουτυλο)κυκλοεξανόνη

3261

11044

238-830-2

07.095

2-βουτ-2-υλοκυκλoεξανόνη

2-(1-μεθυλοπροπυλο)κυκλοεξανόνη

 

07.096

05

589-38-8

εξαν-3-όνη

3290

11097

209-645-4

07.096

αιθυλοπρoπυλoκετόνη, προπυλαιθυλοκετόνη, 3-εξανόνη

 
 

07.097

10

59191-78-5

3-(υδροξυμεθυλ)οκταν-2-όνη

3292

11113

261-652-1

07.097

 
 
 

07.098

08

1193-18-6

3-μεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

3360

11134

214-769-7

07.098

1-μεθυλο-1-κυκλοεξενόνη-3

 
 

07.099

05

1604-28-0

6-μεθυλεπτα-3,5-διεν-2-όνη

3363

11143

216-507-7

07.099

6-μεθυλεπτα-2,4-διεν-6-όνη, μεθυλεπταδιενόνη

 
 

07.100

05

3240-09-3

5-μεθυλεξ-5-εν-2-όνη

3365

11150

221-807-6

07.100

2-μεθυλαλλυλοακετόνη, 2-μεθυλ-1-εξεν-5-όνη

 
 

07.101

05

141-79-7

4-μεθυλοπεντ-3-εν-2-όνη

3368

11853

205-502-5

07.101

μεσιτυλοξείδιο, μεθυλισοβουτενυλοκετόνη, ισοπροπυλιδενoακετόνη, ισοβουτενυλομεθυλοκετόνη

 
 

07.102

05

1629-58-9

πεντ-1-εν-3-όνη

3382

11179

216-624-3

07.102

αιθυλοβινυλοκετόνη, βινυλαιθυλοκετόνη

 
 

07.103

05

593-08-8

τριδεκαν-2-όνη

3388

11194

209-784-0

07.103

μεθυλενδεκυλοκετόνη, ενδεκυλομεθυλoκετόνη, 2-τριδεκανόνη

 
 

07.104

05

4643-25-8

επτ-2-εν-4-όνη

3399

11093

225-070-1

07.104

 
 
 

07.105

05

1119-44-4

επτ-3-εν-2-όνη

3400

11094

214-278-8

07.105

μεθυλοπεντενυλoκετόνη, πεντενυλομεθυλοκετόνη, βουτυλιδενοακετόνη, n-βουτιλιδενοακετόνη

 
 

07.106

05

5166-53-0

5-μεθυλεξ-3-εν-2-όνη

3409

11149

225-950-5

07.106

ισοβoυτυλιδενoακετόνη

 
 

07.107

05

1669-44-9

οκτ-3-εν-2-όνη

3416

11170

216-793-3

07.107

 
 
 

07.108

08

23696-85-7

β-δαμασκηνόνη

3420

11197

245-833-2

07.108

4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξα-1,3-διενυλο)-βουτ-2-εν-4-όνη

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξα-1,3-διενυλο)βουτ-2-εν-1-όνη

 

07.109

30

1125-21-9

2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ε-1,4-διόνη

3421

11200

214-406-2

07.109

3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ε-1,4-διόνη, 3,5,5-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεδιόνη-1,4

 
 

07.110

08

542-46-1

κυκλοδεκαεπτ-9-εν-1-όνη

3425

11744

208-813-4

07.110

κιβεττόνη, κιβετόνη

 

5

07.111

08

541-91-3

3-μεθυλοκυκλoδεκαπενταν-1-όνη

3434

11135

208-795-8

07.111

μοσχόνη, μεθυλεξαλτόνη

 
 

07.112

08

2758-18-1

3-μεθυλο-2-κυκλοπεντεν-1-όνη

3435

11137

220-421-5

07.112

1-μεθυλο-1-κυκλοπεντεν-3-όνη

 
 

07.113

05

925-78-0

εννεαν-3-όνη

3440

11160

213-125-2

07.113

αιθυλεξυλοκετόνη, εξυλαιθυλοκετόνη

 
 

07.114

05

762-29-8

6,10,14-τριμεθυλοδεκαπεντα-5,9,13-τριεν-2-όνη

3442

11206

212-097-9

07.114

φαρνεσυλική ακετόνη, 2,6,10-τριμεθυλο-2,6,10-δεκαπεντατριεν-14-όνη, 6,10,14-τριμεθυλο-5,9,13-πενταδεκατριεν-2-όνη

 
 

07.115

08

20483-36-7

3,4-δεϋδροδιυδρο-β-ιονόνη

3447

11057

243-847-3

07.115

δεϋδροδιυδροϊονόνη, 4-(2,2,6-τριμεθυλοκυκλοεξαδιεν-1-υλο)-2-βουτανόνη

4-(2,6,6-τριμεθυλο-1,3-κυκλοεξαδιενυλο)βουταν-2-όνη

 

07.116

08

43219-68-7

1-(1,4-τριμεθυλοκυκλοεξ-3-εν-1-υλο)αιθαν-1-όνη

3449

11062

256-150-4

07.116

4-ακετυλο-1,4-διμεθυλοκυκλοεξ-1-ένιο

 
 

07.117

30

42348-12-9

3-αιθυλο-2-υδροξυ-3-μεθυλoκυκλoπεντ-2-εν-1-όνη

3453

11077

255-767-6

07.117

3-αιθυλο-4-μεθυλοκυκλoτένιο, αιθυλοκυκλoπεντενολόνη, 3-αιθυλο-2-κυκλοπεντεν-2-ολ-1-όνη

 
 

07.118

30

53263-58-4

5-αιθυλο-2-υδροξυ-3-μεθυλoκυκλoπεντ-2-εν-1-όνη

3454

11078

258-451-6

07.118

5-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλoτένιο

 
 

07.119

30

10316-66-2

2-υδροξυκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

3458

11046

 

07.119

κυκλοεξα-1,2-διόνη

 
 

07.120

30

4883-60-7

2-υδροξυ-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

3459

11198

 

07.120

3,5,5-τριμεθυλοκυκλoεξανο-1,2-διόνη, 3,5,5-τριμεθυλο-1,2-κυκλoεξαδιόνη

 
 

07.121

05

10519-33-2

δεκ-3-εν-2-όνη

3532

11751

234-059-0

07.121

επτυλιδενοακετόνη, οινανθυλιδενοακετόνη

 
 

07.122

05

108-83-8

2,6-διμεθυλεπταν-4-όνη

3537

11914

203-620-1

07.122

διισοβoυτυλoκετόνη, ισοβoυτυλoκετόνη, ισοεννεανόνη, ισοβαλεριανόνη

 
 

07.123

05

3796-70-1

γερανυλοακετόνη

3542

11088

223-269-8

07.123

α,β-διυδροψευδιονόνη

6,10-διμεθυλο-5(trans),9-ενδεκαν-2-όνη

 

07.124

21

118-93-4

2-υδροξυακετοφαινόνη

3548

11784

204-288-0

07.124

1-(2-υδροξυφαινυλο)-αιθανόνη, o-ακετυλοφαινόλη, 2-υδροξυυπνόνη

 
 

07.125

10

3142-66-3

3-υδροξυπενταν-2-όνη

3550

11115

 

07.125

ακετυλοαιθυλοβαρβονόλη, 3-υδροξυ-2-πεντανόνη

 
 

07.126

08

78-59-1

3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

3553

11918

201-126-0

07.126

Ισοφoρόνη, ισοακετοφερόνη

 
 

07.127

08

491-09-8

π-μινθα-1,4(8)-διεν-3-όνη

3560

11189

207-729-5

07.127

πιπεριτενόνη, 2-ισοπρoπυλιδενo-1-μεθυλo-1-κυκλoεξεν-3-όνη

 
 

07.128

08

7764-50-3

διυδροκαρβόνη

3565

11703

231-857-0

07.128

cis-διυδροκαρβόνη, cis-μινθεν-8(9)-όνη(2), 1-μεθυλο-4-ισοπροπενυλοκυκλοεξαν-2-όνη

π-μινθ-8(10)-εν-2-όνη

 

07.129

08

3720-16-9

3-μεθυλο-5-προπυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

3577

 

223-069-0

07.129

1-μεθυλο-5-n-προπυλο-1-κυκλοεξεν-3-όνη

 
 

07.130

08

57378-68-4

δ-δαμασκόνη

3622

 

260-709-8

07.130

 

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-3-ενυλο)βουτ-2-εν-1-όνη

5

07.131

08

17283-81-7

διυδρο-β-ιονιόνη

3626

11060

241-318-1

07.131

4-(2,2,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξενυλο)βουταν-2-όνη

4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-1-ενυλο)βουταν-2-όνη

 

07.132

08

31499-72-6

διυδρο-α-ιονιόνη

3628

11059

250-657-4

07.132

 

4-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ενυλο)βουταν-2-όνη

 

07.133

21

13171-00-1

4-ακετυλο-6-τριτ.-βουτυλο-1,1-διμεθυλινδάνιο

3653

 

236-114-4

07.133

σελεστολίδιο, 4-ακετυλο-1,1-διμεθυλο-6-τριτ.-βουτυλινδάνιο

ακετυλο-6-τριτ.-βουτυλο-2,3-διυδρο-1,1-διμεθυλινδλάνιο

 

07.134

08

43052-87-5

α-δαμασκόνη

3659

11053

 

07.134

4-(2,6,6-τριμεθυλο-2-κυκλοεξενυλο)-2-βουτεν-4-όνη

1-(2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξ-2-ενυλο)βουτ-2-εν-1-όνη

5

07.135

25

28631-86-9

2,4-διυδροξυακετοφαινόνη

3662

11884

 

07.135

2,4-διυδροξυυπνόνη

 
 

07.136

08

34545-88-5

4,4α,5,6-τετραϋδρο-7-μεθυλοναφθαλιν-2-(3H)-όνη

3715

 

252-079-8

07.136

 
 
 

07.137

05

2345-28-0

δεκαπενταν-2-όνη

3724

11808

219-064-8

07.137

μεθυλοτριδεκυλoκετόνη, τριδεκυλομεθυλοκετόνη, 2-δεκαπεντανόνη

 
 

07.138

05

63759-55-7

2-πεντυλοβουτ-1-εν-3-όνη

3725

 

264-448-0

07.138

3-μεθυλενο-2-οκτανόνη

3-μεθυλενοκταν-2-όνη

 

07.139

05

81925-81-7

5-μεθυλεπτ-2-εν-4-όνη

3761

 
 

07.139

 
 
 

07.140

08

1128-08-1

3-μεθυλο-2-πεντυλoκυκλoπεντ-1-εν-όνη

3763

 

214-434-5

07.140

Διυδρογιασεμόνη, 2-πεντυλο-3-μεθυλο-2-κυκλoπεντεν-1-όνη, 3-μεθυλο-2-(n-πεντανυλο)-2-κυκλοπεντεν-1-όνη

 
 

07.142

25

498-02-2

ακετοβανιλλόνη

 

11035

207-854-5

07.142

4-υδροξυ-3-μεθοξυυπνόνη

4-υδροξυ-3-μεθοξυακετοφαινόνη

 

07.143

08

32388-55-9

ακετυλοκεδρένιο

 
 

251-020-3

07.143

μεθυλκεδρενυλοκετόνη, κεδρενυλομεθυλοκετόνη, 1-(2,3,4,7,8,8α-εξαϋδρο-3,6,8,8-τετραμεθυλο-1H-3α,7-μεθανοαζουλεν-5-υλο)αιθαν-1-όνη

5-ακετυλο-2,2,4,8-τετραμεθυλοτρικυκλο[5,3,1(3,7).0(1,7)]ενδεκ-4(5)-ένιο

 

07.144

30

1670-46-8

2-ακετυλοπενταν-1-όνη

 
 

216-797-5

07.144

 
 
 

07.145

05

78-94-4

βουτ-3-εν-2-όνη

 

11043

201-160-6

07.145

μεθυλοβινυλoκετόνη, βινυλομεθυλοκετόνη

 
 

07.146

08

2244-16-8

D-καρβόνη

2249

146

218-827-2

07.146

 

D-π-μινθα-1,8-διεν-2-όνη

5

07.147

08

6485-40-1

L-καρβόνη

2249

146

229-352-5

07.147

 

L-π-μινθα-1,8-διεν-2-όνη

5

07.148

08

108-94-1

κυκλοεξανόνη

3909

11047

203-631-1

07.148

κυκλοεξυλοκετόνη, εξανόνη, κετοεξαμεθυλένιο

 
 

07.149

08

120-92-3

κυκλοπεντανόνη

3910

11050

204-435-9

07.149

κετοκυκλoπεντάνιο, κετοπενταμεθυλένιο

 
 

07.150

05

693-54-9

δεκαν-2-όνη

 

11055

211-752-6

07.150

2-δεκανόνη

 
 

07.151

05

928-80-3

δεκαν-3-όνη

 

11056

213-183-9

07.151

3-δεκανόνη

 
 

07.152

10

51933-13-2

3,3-διαιθοξυβουταν-2-όνη

 
 
 

07.152

 
 
 

07.153

08

►M3  20489-53-6 ◄

1,10-διυδρονοοτκατόνη

3776

 
 

07.153

 

1,2,6-τριμεθυλο-9-ισοπροπυλενο-δικυκλο[4.4.0]δεκαν-4-όνη

 

07.154

25

5650-43-1

1-(3,5-διμεθοξυ-4-υδρoξυφαινυλο)προπαν-1-όνη

 

11106

 

07.154

προπιοσυριγγόνη, 3,5-διμεθοξυ-4-υδρoξυπροπιοφαινόνη

 
 

▼M3 —————

▼M2

07.156

05

2550-18-7

2,6-διμεθυλοκτ-6-εν-3-όνη

 
 
 

07.156

 
 
 

07.157

05

1604-34-8

6,10-διμεθυλοενδεκαν-2-όνη

 

11068

216-509-8

07.157

 
 
 

07.158

05

6175-49-1

δωδεκαν-2-όνη

 

11069

228-222-5

07.158

2-δωδεκανόνη

 
 

07.159

08

4695-62-9

D-φεγχόνη

2479

551

225-160-0

07.159

D-1,3,3-τριμεθυλο-2-νορβορνανόνη

1,3,3-τριμεθυλο-δικυκλo[2.2.1]επταν-2-όνη

5

07.160

05

2922-51-2

δεκαεπταν-2-όνη

 

11089

 

07.160

μεθυλοδεκαπεντυλoκετόνη, δεκαπεντυλομεθυλοκετόνη

 
 

07.161

05

1629-60-3

εξ-1-εν-3-όνη

 
 

216-625-9

07.161

 
 
 

07.162

05

109-49-9

εξ-5-εν-2-όνη

 
 

203-675-1

07.162

 
 
 

07.163

05

591-78-6

εξαν-2-όνη

 

11776

209-731-1

07.163

2-εξανόνη

 
 

07.164

21

2478-38-8

4-υδροξυ-3,5-διμεθoξυακετοφαινόνη

 

11105

219-610-5

07.164

ακετοσυριγγόνη, 4-υδροξυ-3,5-διμεθοξυυπνόνη

 
 

07.165

10

123-42-2

4-υδροξυ-4-μεθυλoπενταν-2-όνη

 
 

204-626-7

07.165

 
 
 

▼M3 —————

▼M2

07.167

10

4984-85-4

4-υδροξυεξαν-3-όνη

 

11108

225-637-3

07.167

 
 
 

07.168

30

490-03-9

2-υδροξυπιπεριτόνη

 
 

207-704-9

07.168

 

2-υδροξυ-μινθ-1-εν-3-όνη

 

07.169

09

116-09-6

1-υδροξυπροπαν-2-όνη

 

11101

204-124-8

07.169

υδροξυακετόνη, ακετυλοκαρβινόλη

 
 

07.170

32

23267-57-4

εποξείδιο της β-ιονόνης

 

11202

245-542-0

07.170

 

4-(1,2-εποξυ-2,6,6-τριμεθυλοκυκλοεξυλο)βουτ-3-εν-2-όνη

 

07.171

08

18358-53-7

ισοπινοκαμφόνη

 

11125

242-228-5

07.171

 

2,6,6-τριμεθυλο-δικυκλo[3.1.1]κυκλοεπταν-3-όνη

 

07.172

08

500-02-7

4-ισοπροπυλοκυκλοεξ-2-εν-1-όνη

3939

11127

207-898-5

07.172

κρυπτόνη, 4-ισοπροπυλοκυκλοεξ-2-ενόνη, DL-κρυπτόνη

 
 

07.173

08

13215-88-8

μεγαστιγμα-4,6,8-τριεν-3-όνη