1997R0338 — EL — 10.08.2013 — 017.002


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Δεκεμβρίου 1996

για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους

(ΕΕ L 061, 3.3.1997, p.1)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

 M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 938/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 26ης Μαΐου 1997

  L 140

1

30.5.1997

 M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2307/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Νοεμβρίου 1997

  L 325

1

27.11.1997

 M3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2214/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Οκτωβρίου 1998

  L 279

3

16.10.1998

 M4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1476/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Ιουλίου 1999

  L 171

5

7.7.1999

 M5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2724/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2000

  L 320

1

18.12.2000

 M6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1579/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 1ης Αυγούστου 2001

  L 209

14

2.8.2001

 M7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2476/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2001

  L 334

3

18.12.2001

 M8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1497/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 18ης Αυγούστου 2003

  L 215

3

27.8.2003

►M9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

  L 284

1

31.10.2003

 M10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 28ης Απριλίου 2004

  L 127

40

29.4.2004

 M11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1332/2005ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ, της 9ης Αυγούστου 2005,

  L 215

1

19.8.2005

 M12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 318/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 31ης Μαρτίου 2008

  L 95

3

8.4.2008

 M13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 407/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 14ης Μαΐου 2009

  L 123

3

19.5.2009

►M14

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 398/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 23ης Απριλίου 2009

  L 126

5

21.5.2009

 M15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 709/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 22ας Ιουλίου 2010

  L 212

1

12.8.2010

 M16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 101/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2012

  L 39

133

11.2.2012

 M17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1158/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 27ης Νοεμβρίου 2012

  L 339

1

12.12.2012

►M18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 750/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 29ης Ιουλίου 2013

  L 212

1

7.8.2013


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 147, 17.5.2014, σ. 122  (750/2013)
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Δεκεμβρίου 1996

για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τουςΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 130 Σ παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ παράγραφος 3 της συνθήκης ( 3 ),

Εκτιμώντας:

(1)

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου ( 4 ) θέτει σε εφαρμογή τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο απειλουμένων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας στην Κοινότητα από την 1η Ιανουαρίου 1984· ότι στόχος της σύμβασης αυτής είναι η προστασία των απειλουμένων ειδών πανίδας και χλωρίδας, με τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου δειγμάτων των ειδών αυτών·

(2)

ότι, προκειμένου να προστατευθούν καλύτερα τα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας, τα οποία απειλούνται ήδη ή ενδέχεται να απειληθούν λόγω του εμπορίου τους, πρέπει να αντικατασταθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 από έναν κανονισμό που να λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές γνώσεις που αποκτήθηκαν μετά την έκδοσή του και τη σημερινή δομή του εμπορίου· ότι, εξάλλου, η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ως αποτέλεσμα της ενιαίας αγοράς καθιστά αναγκαία τη θέσπιση αυστηρότερων μέτρων ελέγχου του εμπορίου στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, με την επιβολή ελέγχου εγγράφων και εμπορευμάτων στο μεθοριακό τελωνειακό σταθμό εισαγωγής·

(3)

ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν κωλύουν την εκ μέρους των κρατών μελών λήψη ή διατήρηση αυστηρότερων μέτρων, τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης, ιδίως σε ό,τι αφορά την κατοχή δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό·

(4)

ότι πρέπει να οριστούν αντικειμενικά κριτήρια για την εγγραφή ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού·

(5)

ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιβάλλει την εφαρμογή κοινών προϋποθέσεων για την έκδοση, χρήση και παρουσίαση των εγγράφων των σχετικών με την έγκριση της εισαγωγής στην Κοινότητα, και της εξαγωγής ή επανεξαγωγής από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό· ότι επιβάλλεται η θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τη διαμετακόμιση των δειγμάτων διαμέσου της Κοινότητας·

(6)

ότι η λήψη αποφάσεων ως προς τις αιτήσεις εισαγωγής δειγμάτων στην Κοινότητα πρέπει να ανατεθεί σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού, επικουρούμενο από τις επιστημονικές αρχές αυτού του κράτους μέλους, και, ενδεχομένως, αφού λάβει υπόψη την τυχόν γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης·

(7)

ότι είναι ανάγκη να συμπληρωθούν με διαδικασία διαβουλεύσεων οι διατάξεις περί επανεξαγωγής, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παραβάσεων·

(8)

ότι, για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, μπορούν να επιβάλλονται συμπληρωματικοί περιορισμοί στην εισαγωγή στην Κοινότητα και στην εξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων· ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να συμπληρώνονται, όσον αφορά τα ζώντα δείγματα, με περιορισμούς σε κοινοτικό επίπεδο της κατοχής και διακίνησης αυτών των δειγμάτων μέσα στην Κοινότητα·

(9)

ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για δείγματα γεννηθέντα και εκτραφέντα σε αιχμαλωσία ή τεχνητώς αναπαραχθέντα ή για δείγματα που αποτελούν μέρος των προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, καθώς και για τα δάνεια, τις δωρέες ή τις ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων·

(10)

ότι για να εξασφαλιστεί πληρέστερη προστασία των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, χρειάζεται να προβλεφθούν διατάξεις που να θέτουν υπό έλεγχο στην Κοινότητα το εμπόριο και τη διακίνηση δειγμάτων, καθώς και τις συνθήκες φύλαξής τους· ότι τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και τα οποία συμβάλλουν στον έλεγχο αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να διέπονται από κοινούς κανόνες όσον αφορά την έκδοση, την ισχύ και τη χρησιμοποίησή τους·

(11)

ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα ζώντα δείγματα της μεταφοράς στον προορισμό τους, από ή μέσα στην Κοινότητα·

(12)

ότι, προκειμένου να πραγματοποιούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι και να διευκολυνθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να ορισθούν τελωνειακά γραφεία με εκπαιδευμένο προσωπικό που θα επιφορτιστεί με τη διεκπεραίωση των αναγκαίων διατυπώσεων και των αντίστοιχων ελέγχων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, προκειμένου να τους δίνεται τελωνειακός προορισμός κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 5 ) ή κατά την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή από αυτήν· ότι πρέπει, επίσης, να διαθέτουν εγκαταστάσεις που να εξασφαλίζουν την πρέπουσα φύλαξη και μεταχείριση των ζώντων δειγμάτων·

(13)

ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιβάλλει επίσης τον ορισμό διαχειριστικών οργάνων και επιστημονικών αρχών από τα κράτη μέλη·

(14)

ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως στα σημεία διάβασης συνόρων, σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα συμβάλει κατά πάσα πιθανότητα στην τήρησή τους·

(15)

ότι, για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά την τήρηση των διατάξεών του και να συνεργάζονται για το σκοπό αυτό στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή· ότι το γεγονός αυτό απαιτεί επίσης την κοινοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

(16)

ότι ο έλεγχος του όγκου του εμπορίου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός έχει βασική σημασία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του εμπορίου στην προστασία των ειδών· ότι θα πρέπει να καταρτίζονται εμπεριστατωμένες ετήσιες εκθέσεις με ένα ενιαίο τρόπο παρουσίασης·

(17)

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν τις κατάλληλες και ενδεδειγμένες κυρώσεις ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα των παραβάσεων·

(18)

ότι πρέπει να καταρτιστεί κοινοτική διαδικασία η οποία να καθιστά δυνατή τη θέσπιση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, των αναγκαίων εκτελεστικών διατάξεων και των τροποποιήσεων των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού· ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή που θα επιτρέψει τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σ' αυτόν τον τομέα·

(19)

ότι, λόγω των πολυποίκιλων βιολογικών και οικολογικών πτυχών που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να συσταθεί ομάδα επιστημονικής εξέτασης, οι γνώμες της οποίας θα κοινοποιούνται από την Επιτροπή στην προαναφερόμενη επιτροπή και στα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών για να τα βοηθούν στη λήψη των αποφάσεών τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να προστατευθούν τα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας και να εξασφαλιστεί η διατήρησή τους με τον έλεγχο του εμπορίου τους σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται τηρουμένων των στόχων, των αρχών και των διατάξεων της σύμβασης που ορίζεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) «επιτροπή»: η επιτροπή για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας που συνιστάται βάσει του άρθρου 18·

β) «σύμβαση»: η σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)·

γ) «χώρα καταγωγής»: η χώρα στην οποία ένα δείγμα αιχμαλωτίστηκε ή αφαιρέθηκε από το φυσικό του περιβάλλον, εξετράφη εν αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκε τεχνητώς,

δ) «κοινοποίηση εισαγωγής»: η κοινοποίηση που πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα, τον πράκτορά του ή τον αντιπρόσωπό του, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα ενός δείγματος είδους των παραρτημάτων Γ και Δ, βάσει εντύπου που ορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 18·

ε) «εισαγωγή από τη θάλασσα»: η άμεση εισαγωγή στην Κοινότητα οποιουδήποτε δείγματος που αφαιρείται από το θαλάσσιο περιβάλλον το οποίο δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων του εναέριου χώρου άνω της θάλασσας, του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του βυθού·

στ) «έκδοση»: η εκτέλεση όλων των αναγκαίων διατυπώσεων για τη σύνταξη και την επικύρωση αδείας ή πιστοποιητικού και η παράδοσή τους στον αιτούντα·

ζ) «διαχειριστικό όργανο»: εθνική διοικητική αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο IX της σύμβασης·

η) «κράτος μέλος προορισμού»: το κράτος μέλος προορισμού το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή ενός δείγματος: σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το κράτος μέλος στου οποίου τη δικαιοδοσία εμπίπτει ο τόπος προορισμού ενός δείγματος·

θ) «προσφορά προς πώληση»: η προσφορά προς πώληση και οποιαδήποτε ενέργεια που ευλόγως μπορεί να ερμηνευθεί ως προσφορά προς πώληση, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης με σκοπό την πώληση και της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση με σκοπό την πώληση·

ι) «προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα»: τα νεκρά δείγματα, τα μέρη δειγμάτων και τα παράγωγα προϊόντα που ανήκουν σε ιδιώτη και αποτελούν ή θα αποτελέσουν μέρος των συνήθων προσωπικών του και οικιακών του αντικειμένων·

ια) «τόπος προορισμού»: ο τόπος όπου προβλέπεται, κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, ότι θα διατηρηθούν κανονικά τα δείγματα· για τα ζώντα δείγματα, πρόκειται για τον πρώτο τόπο όπου θα στεγαστούν τα δείγματα ύστερα από τυχόν απομόνωση ή άλλη περίοδο περιορισμού για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων και ελέγχων·

ιβ) «πληθυσμός»: ένα βιολογικώς ή γεωγραφικώς χωριστό σύνολο ατόμων·

ιγ) «κυρίως εμπορικοί σκοποί»: οι σκοποί στους οποίους δεν επικρατεί προφανώς το μη εμπορικό στοιχείο·

ιδ) «επανεξαγωγή από την Κοινότητα»: η εξαγωγή από την Κοινότητα οποιουδήποτε δείγματος το οποίο είχε εισαχθεί προηγουμένως

ιε) «επανεισαγωγή στην Κοινότητα»: η εισαγωγή οποιουδήποτε δείγματος το οποίο είχε εξαχθεί ή επανεξαχθεί προηγουμένως·

ιστ) «πώληση»: κάθε μορφή πώλησης. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η μίσθωση, ο αντιπραγματισμός ή η ανταλλαγή εξομοιώνονται προς την πώληση· οι ανάλογες εκφράσεις ερμηνεύονται κατά την ίδια έννοια·

ιζ) «επιστημονική αρχή»: μια επιστημονική αρχή που ορίζεται, στην περίπτωση κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθχο IX της σύμβασης·

ιη) «ομάδα επιστημονικής εξέτασης»: το συμβουλευτικό όργανο το οποίο συνιστάται βάσει του άρθρου 17·

ιθ) «είδος»: είδος, υποείδος ή πληθυσμός τους·

κ) «δείγμα»: κάθε ζων ή νεκρό ζώο ή φυτό των ειδών των παραρτημάτων Α έως Δ, ή κάθε μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, είτε είναι ενσωματωμένο σε άλλα εμπορεύματα είτε όχι καθώς και οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα εφόσον από τα δικαιολογητικά, τη συσκευασία ή ένα σήμα ή ετικέτα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία προκύπτει ότι πρόκειται για μέρη ή προϊόντα ζώων ή φυτών των ειδών αυτών, εκτός εάν τα μέρη ή τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται ρητώς, με σχετική ένδειξη στο οικείο παράρτημα, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή των διατάξεων που αφορούν το παράρτημα στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το συγκεκριμένο είδος.

Ένα δείγμα θεωρείται ότι ανήκει σε είδος των παραρτημάτων Α έως Δ εάν πρόκειται για ζώο ή φυτό, ή για μέρος ή προϊόν που λαμβάνεται από αυτά, του οποίου ένας τουλάχιστον «γονέας» ανήκει σε ένα από τα εν λόγω είδη. Όταν οι «γονείς» του ζώου ή του φυτού αυτού ανήκουν σε είδη διαφορετικών παραρτημάτων, ή σε είδη από τα οποία ένα μόνον καλύπτεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περισσότερο περιοριστικού παραρτήματος. Ωστόσο, για τα δείγματα υβριδικών φυτών, εάν ένας μόνον «γονέας» ανήκει σε είδος του παραρτήματος Α, οι διατάξεις του περισσότερο περιοριστικού παραρτήματος εφαρμόζονται μόνον εφόσον το οικείο παράρτημα περιέχει σχετική ένδειξη·

κα) «εμπόριο»: η εισαγωγή στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής από τη θάλασσα, και η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από την Κοινότητα, καθώς και η χρησιμοποίηση και η μετακίνηση και η μεταβίβαση εντός της Κοινότητας, καθώς και εντός κράτους μέλους, δειγμάτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

κβ) «διαμετακόμιση»: η μεταφορά δειγμάτων που αποστέλλονται σε συγκεκριμένο παραλήπτη, μέσω του εδάφους της Κοινότητας, μεταξύ δύο σημείων που βρίσκονται εκτός της Κοινότητας· οι μόνες διακοπές της μετακίνησης είναι εκείνες που συνδέονται με τις διατυπώσεις που απαιτούνται για τη μορφή αυτή μεταφοράς·

κγ) «επεξεργασμένα δείγματα που αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον»: τα δείγματα των οποίων η φυσική ακατέργαστη μορφή τροποποιήθηκε σημαντικά για να μετατραπούν σε κοσμήματα, διακοσμητικά, καλλιτεχνικά ή χρήσιμα αντικείμενα, ή σε μουσικά όργανα, τουλάχιστον 50 χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού και για τα οποία το διαχειριστικό όργανο του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι έχουν αποκτηθεί υπό τις συνθήκες αυτές. Τα δείγματα αυτά θεωρούνται ως επεξεργασμένα δείγματα μόνον εφόσον ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περαιτέρω εργασίες γλυπτικής, χειροτεχνίας ή μεταποίησης·

κδ) «επαληθεύσεις της εισαγωγής, της εξαγωγής, της επανεξαγωγής και της διαμετακόμισης»: ο έλεγχος των εγγράφων και συγκεκριμένα των πιστοποιητικών, αδειών και κοινοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και —στην περίπτωση που το προβλέπουν κοινοτικές διατάξεις ή, άλλως, με αντιπροσωπευτικό δειγματοληπτικό έλεγχο των αποστολών— η εξέταση των δειγμάτων, ενδεχομένως συνοδευόμενη από δειγματοληψία ενόψει αναλύσεως ή εμπεριστατωμένου ελέγχου.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Στο παράρτημα Α περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη·

β) κάθε είδος:

i) για το οποίο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ζήτηση εντός της Κοινότητας ή στο διεθνές εμπόριο και το οποίο, είτε απειλείται με εξαφάνιση είτε είναι τόσο σπάνιο ώστε οποιοδήποτε εμπόριο, έστω και ασήμαντου όγκου, θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του είδους

ή

ii) ανήκει σε γένος του οποίου τα περισσότερα είδη, ή συνιστά είδος του οποίου τα περισσότερα υποείδη, εγγράφονται στο παράρτημα Α δυνάμει των κριτηρίων του στοιχείου α) ή του στοιχείου β) σημείο i) και του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική προστασία των ταξιονομικών αυτών κατηγοριών.

2.  Στο παράρτημα Β περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη·

β) τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη·

γ) κάθε άλλο είδος που δεν περιλαμβάνεται στα προσαρτήματα I και II της σύμβασης:

i) το οποίο αποτελεί αντικείμενο διεθνούς εμπορίου του οποίου ο όγκος ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο:

 την επιβίωσή του ή την επιβίωση των πληθυσμών ορισμένων χωρών ή

 τη διατήρηση του συνολικού πληθυσμού σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του είδους αυτού στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά

ή

ii) του οποίου η εγγραφή στο παράρτημα, λόγω της ομοιότητάς του με άλλα είδη του παραρτήματος Α ή του παραρτήματος Β, έχει ουσιαστική σημασία για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων του εμπορίου των δειγμάτων των ειδών αυτών·

δ) είδη για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή ζώντων δειγμάτων στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Κοινότητας.

3.  Στο παράρτημα Γ περιλαμβάνονται:

α) τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης, εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α ή στο παράρτημα Β και για τα οποία δεν έχουν διατυπώσει επιφύλαξη τα κράτη μέλη·

β) τα είδη του προσαρτήματος II της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

4.  Στο παράρτημα Δ περιλαμβάνονται:

α) είδη τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α έως Γ και των οποίων ο όγκος κοινοτικών εισαγωγών δικαιολογεί παρακολούθηση·

β) τα είδη του προσαρτήματος III της σύμβασης για τα οποία έχει διατυπωθεί επιφύλαξη.

5.  Εάν η κατάσταση διατήρησης ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό επιβάλλει την εγγραφή τους σε προσάρτημα της σύμβασης, τα κράτη μέλη συμβάλλουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Κοινότητα

1.  Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται βάσει της παραγράφου 6 και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Κοινότητα:

i) δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους ή την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους·

ii) πραγματοποιείται:

 για έναν από τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ)

 ή

 για άλλους στόχους που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους·

β) 

i) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας του οικείου είδους, γεγονός το οποίο, στην περίπτωση της εισαγωγής από τρίτες χώρες δειγμάτων είδους των προσαρτημάτων της σύμβασης, προϋποθέτει την προσκόμιση άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικών επανεξαγωγής ή αντίγραφο αυτών, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής·

ii) ωστόσο, για την έκδοση αδείας εισαγωγής για τα είδη που εγγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτού του δικαιολογητικού, αλλά το πρωτότυπο οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής αυτού του τύπου πρέπει να διατηρείται από τις αρχές μέχρις ότου ο αιτών προσκομίσει άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής·

γ) η αρμόδια επιστημονική αρχή βεβαιώνεται ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος και για την παροχή φροντίδων σε αυτό·

δ) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι το δείγμα δεν θα χρησιμοποιηθεί για κυρίως εμπορικούς σκοπούς·

ε) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής και

στ) σε περίπτωση εισαγωγής από τη θάλασσα, το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες ή η κακή μεταχείριση.

2.  Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, άδειας εισαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προορισμού.

Αυτή η άδεια εισαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον με τους περιορισμούς της παραγράφου 6 και εφόσον:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή, αφού εξετάσει τα διαθέσιμα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, είναι της γνώμης ότι η εισαγωγή στην Κοινότητα δεν θα είχε επιζήμιο αποτέλεσμα για την κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνει ο πληθυσμός του οικείου είδους, βάσει του παρόντος ή προβλεπομένου επιπέδου του εμπορίου. Η γνώμη αυτή εξακολουθεί να ισχύει για μεταγενέστερες εισαγωγές εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς·

β) ο αιτών αποδεικνύει ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για κατάλληλη διατήρηση του δείγματος και παροχή φροντίδων σε αυτό·

γ) πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 στοιχείο β) σημείο i), και στοιχεία ε) και στ).

3.  Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Γ εξαρτάται από την διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής και:

α) σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ, ο αιτών αποδεικνύει, με άδεια εξαγωγής που εκδίδεται σύμφωνα με τη σύμβαση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, ότι τα δείγματα αποκτήθηκαν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί διατηρήσεως του οικείου είδους ή

β) σε περίπτωση εξαγωγής από χώρα που δεν αναφέρεται σε σχέση με το εν λόγω είδος στο παράρτημα Γ ή επανεξαγωγής από οποιαδήποτε χώρα, ο αιτών προσκομίζει άδεια εξαγωγής, πιστοποιητικό επανεξαγωγής ή πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, από αρμόδια αρχή της χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής.

4.  Η εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Δ εξαρτάται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, κοινοποίησης εισαγωγής.

5.  Οι όροι έκδοσης της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και δ) και στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ) δεν ισχύουν για τα δείγματα για τα οποία ο αιτών αποδεικνύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά:

α) ότι είχαν προηγουμένως εισαχθεί ή αποκτηθεί νομίμως στην Κοινότητα και ότι επανεισάγονται, τροποποιημένα ή όχι, στην Κοινότητα ή

β) ότι πρόκειται για επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια.

▼M14

6.  Κατόπιν διαβουλεύσεως με τις οικείες χώρες καταγωγής, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας επιστημονικής εξέτασης, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς, είτε γενικούς είτε όσον αφορά ορισμένες χώρες καταγωγής, στην εισαγωγή στην Κοινότητα:

▼B

α) δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο α) σημείο i) ή στοιχείο ε)·

β) δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β, βάσει των όρων της παραγράφου 1 στοιχείο ε) ή της παραγράφου 2 στοιχείο α) και

γ) ζώντων δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Β τα οποία παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας κατά τη μεταφορά ή για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν μικρή πιθανότητα επιβίωσης σε αιχμαλωσία για σημαντικό διάστημα της φυσιολογικής διάρκειας ζωής τους ή

δ) ζώντων δειγμάτων ειδών για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι η εισαγωγή τους στο φυσικό περιβάλλον της Κοινότητας συνιστά οικολογική απειλή για ιθαγενή άγρια είδη πανίδας και χλωρίδας της Κοινότητας.

Η Επιτροπή δημοσιεύει, ανά τρίμηνο, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τον κατάλογο αυτών των ενδεχόμενων περιορισμών.

▼M14

7.  Όταν κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις μεταφόρτωσης διά θαλάσσης, αερομεταφοράς ή σιδηροδρομικής μεταφοράς, η Επιτροπή εγκρίνει παρεκκλίσεις από την απαίτηση διεξαγωγής της επαλήθευσης και της προσκόμισης των εγγράφων εισαγωγής στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, ώστε η εν λόγω επαλήθευση και προσκόμιση των εγγράφων να διεξάγονται σε άλλο τελωνείο οριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

Άρθρο 5

Εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Κοινότητα

1.  Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α εξαρτώνται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και από την προηγούμενη προσκόμιση, στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής που εκδίδετατι από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα.

2.  Η άδεια εξαγωγής για δείγματα των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) η αρμόδια επιστημονική αρχή έχει αποφανθεί γραπτώς ότι η σύλληψη ή η συγκομιδή των άγριων δειγμάτων ή η εξαγωγή τους δεν θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την έκταση του εδάφους που καταλαμβάνεται από τον οικείο πληθυσμό του είδους·

β) ο αιτών αποδεικνύει ότι τα δείγματα έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του εν λόγω είδους· όταν η αίτηση υποβάλλεται σε κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος καταγωγής, το γεγονός αυτό μπορεί να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το δείγμα έχει αφαιρεθεί από το φυσικό του περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στο έδαφος του·

γ) το διαχειριστικό όργανο βεβαιώνεται ότι:

i) όλα τα ζώντα δείγματα θα προετοιμαστούν για τη μεταφορά και θα αποσταλούν κατά τρόπο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης και

ii) 

 τα δείγματα ειδών που δεν περιέχονται στο παράρτημα I της σύμβασης δεν θα χρησιμοποιηθούν για κυρίως εμπορικούς σκοπούς ή

 σε περίπτωση εξαγωγής δειγμάτων ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, έχει εκδοθεί άδεια εισαγωγής

και

δ) το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους βεβαιώνεται, ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική αρχή, ότι κανένας παράγοντας που συνδέεται με τη διατήρηση του είδους δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής.

3.  Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής εκδίδεται μόνον όταν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ) και ο αιτών αποδεικνύει, με τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι τα δείγματα:

α) έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή

β) εάν έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχουν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή

γ) εάν έχουν εισαχθεί στην Κοινότητα πριν από το 1984, έχουν διατεθεί στη διεθνή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης ή

δ) έχουν εισαχθεί νομίμως στο έδαφος κράτους μέλους πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται, στα εν λόγω δείγματα ή στο οικείο κράτος μέλος, οι διατάξεις των κανονισμών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) ή της σύμβασης.

4.  Η εξαγωγή και η επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων ειδών των παραρτημάτων Β και Γ εξαρτώνται από τη διεξαγωγή των αναγκαίων επαληθεύσεων και την προηγούμενη προσκόμιση στο τελωνείο όπου διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις εξαγωγής, άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής που εκδίδεται από διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκονται τα δείγματα.

Η άδεια εξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχεία α), β), γ) σημείο i) και στοιχείο δ).

Το πιστοποιητικό επανεξαγωγής μπορεί να εκδίδεται μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 2 στοιχείο γ) σημείο i) και στοιχείο δ) και της παραγράφου 3 στοιχεία α) έως δ).

▼M14

5.  Όταν μια αίτηση πιστοποιητικού επανεξαγωγής αφορά δείγματα που εισήχθησαν στην Κοινότητα βάσει άδειας εισαγωγής που εκδόθηκε από άλλο κράτος μέλος, το διαχειριστικό όργανο πρέπει προηγουμένως να διαβουλεύεται με το διαχειριστικό όργανο που εξέδωσε την άδεια εισαγωγής. Οι διαδικασίες διαβούλευσης και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται διαβούλευση θεσπίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

6.  Οι όροι έκδοσης μιας άδειας εξαγωγής ή ενός πιστοποιητικού επανεξαγωγής, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και στοιχείο γ) σημείο ii) δεν ισχύουν:

i) για τα επεξεργασμένα δείγματα που είχαν αποκτηθεί νομίμως πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον ή

ii) για τα νεκρά δείγματα, τα μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από τα δείγματα αυτά και για τα οποία ο αιτών μπορεί να αποδείξει, με τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι είχαν αποκτηθεί νομίμως πριν αρχίσουν να εφαρμόζονται σε αυτά οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή της σύμβασης.

7.  

α) Η αρμόδια επιστημονική αρχή κάθε κράτους μέλους παρακολουθεί την έκδοση, από το εν λόγω κράτος μέλος, αδειών εξαγωγής για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β, καθώς και τις πραγματικές εξαγωγές των ειδών αυτών. Όταν μια επιστημονική αρχή κρίνει ότι η εξαγωγή δειγμάτων ενός από τα είδη αυτά πρέπει να περιοριστεί για να διατηρηθεί το είδος αυτό, σε όλη την έκταση κατανομής του, σε επίπεδο που να συμβιβάζεται με το ρόλο του στα οικοσυστήματα στα οποία απαντά, και σαφώς ανώτερο από εκείνο το οποίο θα επέβαλε την εγγραφή του είδους αυτού στο παράρτημα Α σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στοιχείο β) σημείο i) ενημερώνει γραπτώς το αρμόδιο διαχειριστικό όργανο για τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστεί η έκδοση αδειών εξαγωγής δειγμάτων του εν λόγω είδους·

▼M14

β) όταν ένα διαχειριστικό όργανο ενημερωθεί για τα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα κοινοποιεί, συνοδευόμενα από παρατηρήσεις, στην Επιτροπή η οποία συνιστά ενδεχομένως την επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή των συγκεκριμένων ειδών με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

▼B

Άρθρο 6

Απόρριψη αιτήσεων αδειών και πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 10

1.  Όταν ένα κράτος μέλος απορρίπτει μια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού και πρόκειται για σημαντική περίπτωση ενόψει των στόχων του παρόντος κανονισμού, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή διευκρινίζοντας τους λόγους της απόρριψης.

2.  Η Επιτροπή κοινοποιεί στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία που λαμβάνει σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

3.  Όταν μια αίτηση άδειας ή πιστοποιητικού αφορά δείγματα για τα οποία είχε απορριφθεί προηγούμενη αίτηση, ο αιτών πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, για την προγενέστερη απόρριψη.

4.  

α) Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν την ισχύ των απορρίψεων αιτήσεων από τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, εφόσον οι απορρίψεις αυτές δικαιολογούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

β) ωστόσο, η διατάξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν οι περιστάσεις έχουν μεταβληθεί σημαντικά ή όταν μια αίτηση στηρίζεται σε νέα έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ένα διαχειριστικό όργανο εκδώσει άδεια ή πιστοποιητικό, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή αναφέροντας τους λόγους της απόφασής του.

Άρθρο 7

Παρεκκλίσεις

1.  Δείγματα γεννημένα και εκτρεφόμενα εν αιχμαλωσία ή αναπαραγόμενα τεχνητώς

α) Με την εξαίρεση της εφαρμογής του άρθρου 8, στα δείγματα ειδών του παραρτήματος Α τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β·

β) για τα τεχνητώς αναπαραγόμενα φυτά είναι δυνατόν να γίνεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 υπό ορισμένους ειδικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται από την Επιτροπή και οι οποίοι αφορούν:

i) τη χρήση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών·

ii) το εμπόριο που διενεργείται από καταχωρημένους εμπορικούς πράκτορες και από τα επιστημονικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και

iii) το εμπόριο υβριδικών δειγμάτων.

▼M14

γ) τα κριτήρια, βάσει των οποίων καθορίζεται εάν ένα δείγμα έχει γεννηθεί και εκτραφεί εν αιχμαλωσία ή έχει αναπαραχθεί τεχνητώς και εάν αυτό έγινε για εμπορικό σκοπό, καθώς και οι ειδικοί όροι που αναφέρονται στο στοιχείο β), καθορίζονται από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

2.  Διαμετακόμιση

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4, όταν ένα δείγμα διαμετακομίζεται μέσω της Κοινότητας, δεν είναι υποχρεωτικό να επαληθεύονται και να προσκομίζονται στο μεθοριακό τελωνείο εισαγωγής οι οριζόμενες άδειες, πιστοποιητικά και κοινοποιήσεις·

β) για τα είδη που εγγράφονται στα παραρτήματα σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), η παρέκκλιση του στοιχείου α) ισχύει μόνον εάν οι αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας εξαγωγής ή επανεξαγωγής έχουν εκδώσει έγκυρο έγγραφο εξαγωγής ή επανεξαγωγής σύμφωνα με τη σύμβαση, το οποίο αντιστοιχεί στα δείγματα που συνοδεύει και το οποίο αναφέρει τον προορισμό του δείγματος·

▼M14

γ) εάν το έγγραφο που αναφέρεται στο στοιχείο β) δεν έχει εκδοθεί πριν από την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή, το δείγμα πρέπει να κατάσχεται και μπορεί, ενδεχομένως, να δημεύεται, εκτός εάν το έγγραφο υποβληθεί εκ των υστέρων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

3.  Προσωπικά και οικιακά είδη

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν εφαρμόζονται στα νεκρά δείγματα ή στα μέρη και προϊόντα που λαμβάνονται από δείγματα ειδών των παραρτημάτων Α έως Δ, όταν πρόκειται για προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα που εισάγονται στην Κοινότητα ή εξάγονται ή επανεξάγονται από την Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

4.  Επιστημονικά ιδρύματα

Η προσκόμιση των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 8 και 9 δεν είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται για μη εμπορικά δάνεια, δωρεές ή ανταλλαγές, μεταξύ επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων αναγνωρισμένων από τα διαχειριστικά όργανα των κρατών στα οποία βρίσκονται, δειγμάτων φυτολογίων και άλλων διατηρημένων, αποξηραμένων ή έγκλειστων μουσειακών δειγμάτων, και ζώντων φυτών τα οποία φέρουν ετικέτα της οποίας το υπόδειγμα έχει καθορισθεί με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 ή παρόμοια ετικέτα που έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από διαχειριστικό όργανο τρίτης χώρας.

▼B

Άρθρο 8

Διατάξεις περί ελέγχου των εμπορικών δραστηριοτήτων

1.  Η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για εμπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εμπορικούς σκοπούς, η χρησιμοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η πώληση, η κατοχή με σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η μεταφορά προς πώληση δειγμάτων ειδών του παραρτήματος Α απαγορεύονται.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να απαγορεύουν την κατοχή δειγμάτων, και συγκεκριμένα ζώντων ζώων που ανήκουν σε είδη του παραρτήματος Α.

3.  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλης κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας, είναι δυνατές παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1 υπό την προϋπόθεση ότι το διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται τα δείγματα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται κατά περίπτωση όταν τα δείγματα:

α) αποκτήθηκαν, ή εισήχθησαν, στην Κοινότητα, πριν την έναρξη ισχύος, για τα συγκεκριμένα δείγματα, των διατάξεων που αφορούν τα είδη του προσαρτήματος I της σύμβασης, του παραρτήματος Γ 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή του παραρτήματος Α ή

β) είναι επεξεργασμένα δείγματα που έχουν αποκτηθεί πριν από 50 έτη τουλάχιστον ή

γ) εισήχθησαν στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που δεν βλάπτουν την επιβίωση του συγκεκριμένου είδους ή

δ) είναι δείγματα ζωικού είδους που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν εν αιχμαλωσία ή δείγματα φυτικού είδους που έχουν αναπαραχθεί τεχνητώς, ή μέρος ή προϊόν που έχει ληφθεί από αυτά τα δείγματα ή

ε) είναι αναγκαία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την πρόοδο της επιστήμης ή για βασικούς βιοϊατρικούς σκοπούς, τηρουμένων των διατάξεων της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 1986, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς ( 6 ), όταν το εν λόγω είδος είναι το μόνο που ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και δεν υπάρχουν δείγματα αυτού του είδους που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει εν αιχμαλωσία ή

στ) προορίζονται για εκτροφή ή αναπαραγωγή και θα συμβάλουν, με τον τρόπο αυτό, στη διατήρηση των οικείων ειδών ή

ζ) προορίζονται για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή τη διατήρηση του είδους ή

η) προέρχονται από κράτος μέλος και έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο εν λόγω κράτος μέλος.

▼M14

4.  Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει γενικές παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις της παραγράφου 1, βάσει των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, καθώς και γενικές παρεκκλίσεις για τα είδη που αναγράφονται στο παράρτημα Α σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii). Οι τυχόν παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις άλλης κοινοτικής νομοθεσίας για τη διατήρηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

5.  Οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα δείγματα ειδών του παραρτήματος Β, εκτός εάν η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι τα δείγματα αυτά αποκτήθηκαν και, εάν δεν προέρχονται από την Κοινότητα, εισήχθησαν σε αυτήν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί διατηρήσεως της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

6.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να πωλούν τα δείγματα ειδών των παραρτημάτων Β έως Δ τα οποία έχουν δημεύσει βάσει του παρόντος κανονισμού, εφόσον κατ' αυτόν τον τρόπο τα δείγματα αυτά δεν αποδίδονται απευθείας στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκαν ή το οποίο συμμετέσχε στην παράβαση. Στη συνέχεια, τα δείγματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό ως εάν είχαν αποκτηθεί νομίμως.

Άρθρο 9

Διακίνηση ζώντων δειγμάτων

1.  Η διακίνηση στην Κοινότητα ζώντος δείγματος ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, εκτός του χώρου που αναφέρεται στην άδεια εισαγωγής ή σε κάθε άλλο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θα απαιτεί την προηγούμενη έγκριση ενός διαχειριστικού οργάνου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σχετικό δείγμα. Στις λοιπές περιπτώσεις διακίνησης, ο υπεύθυνος της διακίνησης του δείγματος θα πρέπει ενδεχομένως να μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του δείγματος.

2.  Η έγκριση αυτή:

α) χορηγείται μόνο αν η αρμόδια επιστημονική αρχή του κράτους μέλους, ή, όταν η διακίνηση γίνεται προς ένα άλλο κράτος μέλος, η αρμόδια επιστημονική αρχή αυτού του άλλου κράτους μέλους, έχει βεβαιωθεί ότι ο τόπος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισμού ζώντος δείγματος είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος αυτού και για την παροχή φροντίδων σε αυτό·

β) πρέπει να επιβεβαιώνεται με την έκδοση πιστοποιητικού και

γ) κοινοποιείται, κατά περίπτωση, αμέσως σε διαχειριστικό όργανο του κράτους μέλους προς το οποίο πρέπει να αποσταλεί το δείγμα.

3.  Ωστόσο, δεν απαιτείται έγκριση εάν ένα ζων ζώο πρέπει να διακινηθεί για λόγους επείγουσας κτηνιατρικής θεραπείας και επιστρέψει κατευθείαν στον εγκεκριμένο τόπο φύλαξής του.

4.  Κατά τη διακίνηση, εντός της Κοινότητας, ζώντος δείγματος ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, ο κάτοχος του δείγματος μπορεί να το παραχωρήσει εάν ο προβλεπόμενος αποδέκτης έχει ενημερωθεί σωστά σχετικά με τις εγκαταστάσεις στέγασης, τον εξοπλισμό και τις πρακτικές που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του δείγματος.

5.  Όταν ζώντα δείγματα μεταφέρονται προς την, έξω από την ή μέσα στην Κοινότητα ή φυλάσσονται επί περίοδο διαμετακόμισης ή μετεπιβίβασης, τα δείγματα αυτά πρέπει να προετοιμάζονται, να διακινούνται και να τυγχάνουν φροντίδων κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού, ασθενείας και κακής μεταχείρισης και, όταν πρόκειται για ζώα, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

▼M14

6.  Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στην κατοχή ή τη διακίνηση ζώντων δειγμάτων των ειδών των οποίων η εισαγωγή στην Κοινότητα υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 6. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

Άρθρο 10

Εκδιδόμενα πιστοποιητικά

Κατά την παραλαβή αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις οι σχετικές με την έκδοσή τους, το διαχειριστικό όργανο ενός κράτους μέλους μπορεί να εκδώσει ένα πιστοποιητικό για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), στο άρθρο 5 παραγράφοι 3 και 4, στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Άρθρο 11

Ισχύς και ειδικοί όροι για τις άδειες και τα πιστοποιητικά

1.  Με την επιφύλαξη της ευχέρειας των κρατών μελών να λαμβάνουν ή να διατηρούν αυστηρότερα μέτρα, οι άδειες και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δυνάμει του παρόντος κανονισμού ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

2.  

α) Ωστόσο, κάθε άδεια ή πιστοποιητικό, καθώς και κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει ενός τέτοιου εγγράφου, θεωρείται άκυρο εάν μια αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή, σε διαβούλευση με την αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια ή το πιστοποιητικό, αποδείξει ότι αυτό εκδόθηκε κατόπιν εσφαλμένης κρίσεως ότι επληρούντο οι προϋποθέσεις έκδοσής του·

β) τα δείγματα που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους και καλύπτονται από τέτοια έγγραφα κατάσχονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους και είναι δυνατόν να δημευθούν.

3.  Κάθε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια αρχή δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να συνοδεύεται από προϋποθέσεις και απαιτήσεις που επιβάλλει η εν λόγω αρχή προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των σχετικών διατάξεων. Όταν οι εν λόγω προϋποθέσεις ή απαιτήσεις χρειάζεται να ενσωματωθούν στο υπόδειγμα των αδειών ή πιστοποιητικών, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

4.  Κάθε άδεια εισαγωγής που εκδίδεται βάσει αντιγράφου της αντίστοιχης άδειας εξαγωγής ή του αντίστοιχου πιστοποιητικού επανεξαγωγής ισχύει για την εισαγωγή των δειγμάτων στην Κοινότητα μόνο όταν συνοδεύεται από το πρωτότυπο της έγκυρης άδειας εξαγωγής ή του έγκυρου πιστοποιητικού επανεξαγωγής.

▼M14

5.  Η Επιτροπή καθορίζει τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται για την έκδοση των αδειών και πιστοποιητικών. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

Άρθρο 12

Σημεία εισαγωγής και εξαγωγής

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν τα τελωνεία στα οποία γίνονται οι επαληθεύσεις και διεκπεραιώνονται οι διατυπώσεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα και για την εξαγωγή από την Κοινότητα, προκειμένου να δοθεί τελωνειακός προορισμός κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 δειγμάτων των ειδών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, διευκρινίζοντας τα τελωνεία τα οποία προορίζονται ειδικά για τα ζώντα δείγματα.

2.  Όλα τα τελωνεία που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 επανδρώνονται με επαρκές και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι οι εγκαταστάσεις στέγασης συμμορφούνται προς τις διατάξεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τη μεταφορά και τη στέγαση ζώντων ζώων και ότι, εάν χρειάζεται, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τα ζώντα φυτά.

3.  Όλα τα τελωνεία που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 κοινοποιούνται στην Επιτροπή η οποία δημοσιεύει το σχετικό πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

▼M14

4.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει η Επιτροπή, ένα διαχειριστικό όργανο μπορεί να επιτρέψει όπως η εισαγωγή στην Κοινότητα ή η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή από την Κοινότητα γίνει σε τελωνείο άλλο από εκείνα που ορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

▼B

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στα σημεία διέλευσης των συνόρων να ενημερώνεται το κοινό για τις διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Διαχειριστικά όργανα, επιστημονικές αρχές και άλλες αρμόδιες αρχές

1.  

α) Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναθέτει, κυρίως, την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την επικοινωνία με την Επιτροπή·

β) κάθε κράτος μέλος μπορεί επίσης να ορίσει συμπληρωματικά διαχειριστικά όργανα και άλλες αρμόδιες αρχές που αναλαμβάνουν να συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· στην περίπτωση αυτή, το κύριο διαχειριστικό όργανο πρέπει να παρέχει στις συμπληρωματικές αρχές όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία ή περισσότερες επιστημονικές αρχές οι οποίες να διαθέτουν τα δέοντα προσόντα και των οποίων τα καθήκοντα πρέπει να διακρίνονται από εκείνα όλων των ορισθέντων διαχειριστικών οργάνων.

3.  

α) Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού το ονόματα και τις διευθύνσεις των διαχειριστικών οργάνων, των άλλων αρμόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτημένες να χορηγούν άδειες και πιστοποιητικά και των επιστημονικών αρχών· η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες αυτές στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εντός προθεσμίας ενός μηνός·

β) κάθε διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος 1 στοιχείο α) οφείλει, εφόσον του το ζητήσει η Επιτροπή, να κοινοποιεί στην Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών, τα ονόματα και υπόδειγμα υπογραφής των προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν τις άδειες και τα πιστοποιητικά, καθώς και δείγμα των διαφόρων σφραγίδων ή άλλων σημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θεώρηση της γνησιότητας των αδειών και των πιστοποιητικών·

γ) τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταβολή των πληροφοριών που έχουν ήδη διαβιβαστεί, εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη στιγμή που ισχύει η σχετική μεταβολή.

Άρθρο 14

Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων και έρευνες σε περίπτωση παραβάσεων

1.  

α) Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού·

β) εάν, σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι οι διατάξεις αυτές δεν τηρούνται, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω διατάξεων ή την κίνηση δικαστικής διαδικασίας·

γ) τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και, προκειμένου για είδη αναγραφόμενα στα προσαρτήματα της σύμβασης, τη γραμματεία της σύμβασης για κάθε μέτρο που λαμβάνεται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις σημαντικές παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των κατασχέσεων και των δημεύσεων.

2.  Η Επιτροπή θα εφιστά την προσοχή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα θέματα για τα οποία θεωρεί αναγκαία τη διεξαγωγή ερευνών δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και, προκειμένου για είδη αναγραφόμενα στα προσαρτήματα της σύμβασης, τη γραμματεία της σύμβασης, για την έκβαση κάθε έρευνας, που επακολουθεί.

3.  

α) Συγκροτείται εκτελεστική ομάδα αποτελούμενη από τους αντιπροσώπους των αρχών κάθε κράτους μέλους που είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Η ομάδα προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής·

β) η εκτελεστική ομάδα εξετάζει τα τυχόν τεχνικά ζητήματα τα σχετικά με την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού του οποία θέτει ο πρόεδρος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτηση των μελών της ομάδας ή της επιτροπής·

γ) η Επιτροπή διαβιβάζει τις γνώμες που διατυπώνονται στα πλαίσια της εκτελεστικής ομάδας στην επιτροπή.

Άρθρο 15

Κοινοποίηση των πληροφοριών

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προβαίνουν σε αμοιβαία κοινοποίηση των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού και των εκτελεστικών μέτρων του τελευταίου.

2.  Η Επιτροπή επικοινωνεί με τη γραμματεία της σύμβασης ώστε να εξασφαλίεται η αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης στο σύνολο του εδάφους στο οποίο εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.  Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως κάθε γνωμοδότηση της ομάδας επιστημονικής εξέτασης στα διαχειριστικά όργανα των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

4.  

α) Τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προηγούμενο έτος οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο α) της σύμβασης, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με το διεθνές εμπόριο όλων των δειγμάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β και Γ, καθώς και σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ. ►M14  Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και η μορφή της παρουσίασής τους, καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2. ◄

β) με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α), η Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, στατιστική έκθεση σχετικά με την εισαγωγή στην Κοινότητα και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων των ειδών τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός και διαβιβάζει στη γραμματεία της σύμβασης τις πληροφορίες σχετικά με τα είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση.

γ) με την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα διαχειριστικά όργανα των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, και για πρώτη φορά το 1999, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα δύο προηγούμενα έτη οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7 στοιχείο β) της σύμβασης καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες για τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης. ►M14  Οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται, καθώς και η μορφή της παρουσίασής τους, καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2. ◄

δ) με βάση της πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο γ), η Επιτροπή συντάσσει κάθε δεύτερο χρόνο πριν από τις 31 Οκτωβρίου, και για πρώτη φορά το 1999, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.

▼M14

5.  Με σκοπό την προετοιμασία των τροποποιήσεων των παραρτημάτων, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η Επιτροπή καθορίζει τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

▼B

6.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος ( 7 ), η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που λαμβάνει κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιβάλλονται κυρώσεις τουλάχιστον για τις ακόλουθες παραβάσεις του παρόντος κανονισμού:

α) εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή ή επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγμάτων χωρίς την κατάλληλη άδεια ή το κατάλληλο πιστοποιητικό, ή με άδεια ή πιστοποιητικό που είναι ψευδές, πλαστό, άκυρο ή έχει τροποποιηθεί χωρίς την έγκριση της αρχής που το εξέδωσε·

β) μη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις που αναγράφονται σε άδεια ή πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

γ) σύνταξη ψευδούς δήλωσης ή ηθελημένη παροχή ψευδών πληροφοριών με σκοπό την έκδοση αδείας ή πιστοποιητικού·

δ) χρησιμοποίηση αδείας ή πιστοποιητικού που είναι ψευδές, πλαστό, άκυρο ή τροποποιημένο χωρίς έγκριση, με στόχο την έκδοση κοινοτικής αδείας ή πιστοποιητικού ή για κάθε άλλο επίσημο σκοπό σχετιζόμενο με τον παρόντα κανονισμό·

ε) απουσία κοινοποίησης ή σύνταξη ψευδούς κοινοποίησης εισαγωγής·

στ) μεταφορά ζώντων δειγμάτων χωρίς επαρκή προετοιμασία για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων τραυματισμών, ασθένειας ή κακής μεταχείρισης·

ζ) χρησιμοποίηση δειγμάτων ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που περιλαμβάνονται στην έγκριση που δόθηκε κατά την έκδοση της άδειας εισαγωγής ή μεταγενέστερα·

η) εμπόριο τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών κατά παράβαση των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

θ) μεταφορά δειγμάτων προς ή από την Κοινότητα, και διαμετακόμιση δειγμάτων μέσω του εδάφους της Κοινότητας χωρίς αυτά να συνοδεύονται από την ενδεδειγμένη ή πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και, στην περίπτωση εξαγωγής ή επανεξαγωγής από τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω σύμβασης, ή χωρίς ικανοποιητική απόδειξη της ύπαρξης μιας τέτοιας αδείας ή ενός τέτοιου πιστοποιητικού·

ια) αγορά, προσφορά προς αγορά, απόκτηση για εμπορικούς λόγους, χρήση για εμπορικούς σκοπούς, έκθεση στο κοινό για εμπορικούς σκοπούς, πώληση, κατοχή για πώληση, προσφορά προς πώληση και μεταφορά προς πώληση δειγμάτων κατά παράβαση του άρθρου 8·

ιβ) χρησιμοποίηση άδειας ή πιστοποιητικού για δείγμα άλλο από εκείνο για το οποίο εκδόθηκε·

ιγ) πλαστογράφηση ή τροποποίηση άδειας ή πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

ιδ) παράληψη κοινοποίησης των απορριφθεισών αιτήσεων εισαγωγής στην Κοινότητα, εξαγωγής ή επανεξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3.

2.  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 είναι ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης και περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικές με την κατάσχεση και, ενδεχομένως, τη δήμευση των δειγμάτων.

3.  Σε περίπτωση δήμευσης ενός δείγματος, το εν λόγω δείγμα ανατίθεται στην φροντίδα αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που προέβη στη δήμευση, η οποία:

α) οφείλει, έπειτα από διαβούλευση με επιστημονική αρχή του οικείου κράτους μέλους, να τοποθετήσει ή να μεταβιβάσει το δείγμα υπό συνθήκες που κρίνονται ενδεδειγμένες και σύμφωνες με τους στόχους και τις διατάξεις της σύμβασης και του παρόντος κανονισμού και

β) στην περίπτωση ζώντος δείγματος που εισήχθη στην Κοινότητα, μπορεί, έπειτα από διαβούλευση με τη χώρα εξαγωγής, να επιστρέψει το δείγμα στην εν λόγω χώρα, με δαπάνη του καταδικασθέντος προσώπου.

4.  Όταν ένα ζων δείγμα ενός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β ή Γ φθάνει σε σημείο εισόδου στην Κοινότητα χωρίς να είναι εφοδιασμένο με την ενδεδειγμένη έγκυρη άδεια ή πιστοποιητικό, πρέπει να κατασχεθεί και μπορεί να δημευθεί ή, εάν ο παραλήπτης αρνηθεί να αναγνωρίσει το δείγμα, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το σημείο εισόδου, μπορούν, κατά περίπτωση, να αρνηθούν να δεχθούν το αποστελλόμενο δείγμα και να απαιτήσουν από το μεταφορέα να επιστρέψει το δείγμα στον τόπο από τον οποίο απεστάλη.

Άρθρο 17

Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης

1.  Συνιστάται ομάδα επιστημονικής εξέτασης αποτελούμενη από αντιπροσώπους της επιστημονικής αρχής (ή των επιστημονικών αρχών) κάθε κράτους μέλους, η οποία προεδρεύεται από τον αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

2.  

α) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης μελετά όλα τα ζητήματα επιστημονικής φύσης που έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού —ιδίως τα σχετικά με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), παράγραφος 2 στοιχείο α) και παράγραφος 6— και της υποβάλλονται από τον πρόεδρό της, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε έπειτα από αίτημα των μελών της ομάδας, ή της επιτροπής·

β) η Επιτροπή κοινοποιεί τις γνώμες της ομάδας επιστημονικής εξέτασης στην επιτροπή.

▼M9

Άρθρο 18

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ( 8 ), τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες. Για τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην επιτροπή δυνάμει του άρθρου 19 σημεία 1 και 2, εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

▼M14

3.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

▼M14

4.  Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και παράγραφος 5 στοιχείο β) και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι διάρκειας ενός μηνός, ενός μηνός και δύο μηνών αντίστοιχα.

▼M14

Άρθρο 19

1.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2, η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6, στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο β), στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχεία α) και γ), στο άρθρο 15 παράγραφος 5 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή των εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10 σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2.  Η Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παράγραφος 2 στοιχείο γ) και παράγραφος 3, στο άρθρο 8 παράγραφος 4, στο άρθρο 9 παράγραφος 6 και στο άρθρο 11 παράγραφος 5 και στο άρθρο 12 παράγραφος 4. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

3.  Η Επιτροπή θεσπίζει ενιαίους όρους και κριτήρια για:

α) την έκδοση, την ισχύ και τη χρήση των εγγράφων τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 και στο άρθρο 10·

β) τη χρήση φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)·

γ) την καθιέρωση, εφόσον είναι αναγκαίο, διαδικασιών σήμανσης των δειγμάτων για ευκολότερη αναγνώρισή τους και την εφαρμογή των διατάξεων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

4.  Η Επιτροπή θεσπίζει, όταν είναι αναγκαίο, συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ψηφισμάτων της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, των αποφάσεων ή συστάσεων της μόνιμης επιτροπής της σύμβασης και των συστάσεων της γραμματείας της σύμβασης. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

5.  Η Επιτροπή προβαίνει σε τροποποίηση των παραρτημάτων Α έως Δ, με εξαίρεση τις τροποποιήσεις του παραρτήματος Α που δεν απορρέουν από τις αποφάσεις της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 4.

▼B

Άρθρο 20

Τελικές διατάξεις

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στη γραμματεία της σύμβασης τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και όλα τα νομικά μέσα που χρησιμοποιεί και τα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή και την εκτέλεσή του.

Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 21

1.  Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 καταργείται.

2.  Όσο δεν έχουν ακόμη θεσπισθεί τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 19 σημεία 1 και 2, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να συνεχίζουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που έχουν λάβει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3418/83 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 1983, για τη θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την ομοιόμορφη έκδοση και χρήση των εγγράφων που απαιτούνται για την εφαρμογή στην Κοινότητα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση ( 9 ).

▼M14

3.  Δύο μήνες πριν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 2 και σε συνεννόηση με την ομάδα επιστημονικής εξέτασης:

▼B

α) πρέπει να επαληθεύσει ότι κανένα στοιχείο δεν δικαιολογεί περιορισμούς στην εισαγωγή στην Κοινότητα των ειδών του παραρτήματος Γ 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμούς·

β) θα θεσπίσει κανονισμό για την μετατροπή του παραρτήματος Δ σε αντιπροσωπευτικό κατάλογο των ειδών που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α).

Άρθρο 22

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 1997.

Τα άρθρα 12, 13, 14 παράγραφος 3, 16, 17, 18, 19 και 21 παράγραφος 3 εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων A, B, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα A, B, Γ και Δ αναφέρονται:

α) με την ονομασία του είδους ή

β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.

2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Συμβουλίου ( 10 ) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 11 ).

5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·

β) «var(s).»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες) και

γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.

6. Τα σύμβολα «(Ι)», «(ΙΙ)» και «(ΙΙΙ)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα σχετικά είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της σύμβασης.

7. Το σύμβολο (Ι) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

8. Το σύμβολο (ΙΙ) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

9. Το σύμβολο (ΙΙΙ) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.

10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα, και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς, και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικά να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εφόσον αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων, των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.

12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα A, B ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα του είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται μόνο συγκεκριμένα μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:

#1

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών και

δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους Vanilla, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.

#2

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη και

β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#3

Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

#4

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτίδων (Cactaceae spp.) που εξάγονται από το Μεξικό και για σπέρματα των ειδών Beccariophoenix madagascariensis και Neodypsis decaryi που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·

δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους Vanilla (Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·

ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών Opuntia, υπογένος Opuntia, και Selenicereus (Cactaceae) και

στ) τελικά προϊόντα Euphorbia antisyphilitica, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#5

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

#6

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.

#7

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.

#8

Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.

#9

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό Hoodia spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για την CITES της [Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. ΝΑ/xxxxxx NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]».

#10

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.

#11

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα

#12

Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#13

Δηλώνει τον πυρήνα (επίσης γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του.

#14

Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό, μεταφερόμενα εντός αποστειρομένων δοχείων·

γ) καρπούς·

δ) φύλλα·

ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών·

στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.

13. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

14. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

15. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στα παράρτημα Δ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που συνοδεύονται από τον ακόλουθο σχολιασμό, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 1

Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

§ 2

Φτερά ή δέρμα ή άλλο μέρος που φέρει φτερά.

16. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που συνοδεύονται από τον ακόλουθο σχολιασμό, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

§ 3

Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

§ 4

Κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων. 

Παράρτημα A

Παράρτημα B

Παράρτημα Γ

Κοινό όνομα

ΠΑΝΙΔΑ

CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)

MAMMALIA

 
 
 

Θηλαστικά

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 
 
 

Αμερικανικές αντιλόπες

Antilocapra americana (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 
 

Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού

Bovidae

 
 
 

Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.

Addax nasomaculatus (I)

 
 

Άδδαξ

 

Ammotragus lervia (II)

 

Αμμότραγος

 
 

Antilope cervicapra (III Νεπάλ)

Αιγελάφεια αντιλόπη

 

Bison bison athabascae (II)

 

Βίσωνας των δασών

Bos gaurus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Bos frontalis, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 
 

Γκαούρ

Bos mutus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Bos grunniens, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 
 

Γιακ

Bos sauveli (I)

 
 

Κούπρεϊ

 
 

Bubalus arnee (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Bubalus bubalis, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

Ασιατικός βούβαλος

Bubalus depressicornis (I)

 
 

Βαθύκερος βούβαλος

Bubalus mindorensis (I)

 
 

Ταμαρού

Bubalus quarlesi (I)

 
 

Ορεσίβιος ανοά

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Τακίν

Capra falconeri (I)

 
 

Μαρχόρ

Capricornis milneedwardsii (I)

 
 

Κινεζικό σέροου

Capricornis rubidus (I)

 
 

Κόκκινο σέροου

Capricornis sumatraensis (I)

 
 

Σέροου της Σουμάτρας

Capricornis thar (I)

 
 

Σέροου των Ιμαλαΐων

 

Cephalophus brookei (II)

 

Κεφάλοφος του Brooke

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Μελανόραχος κεφάλοφος

Cephalophus jentinki (I)

 
 

Κεφάλοφος του Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Κεφάλοφος του Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Κιτρινόραχος κεφάλοφος

 

Cephalophus zebra (II)

 

Ραβδωτός κεφάλοφος

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Μπόντεμποκ

Gazella cuvieri (I)

 
 

Γαζέλλα του Cuvier

 
 

Gazella dorcas (III Αλγερία/Τυνησία)

Δορκάδα γαζέλλα

Gazella leptoceros (I)

 
 

Λεπτόκερη γαζέλλα

Hippotragus niger variani (I)

 
 

Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος

 

Kobus leche (II)

 

Λέτσουε

Naemorhedus baileyi (I)

 
 

Κόκκινο γκοράλ

Naemorhedus caudatus (I)

 
 

Μακρύουρο γκοράλ

Naemorhedus goral (I)

 
 

Γκοράλ των Ιμαλαΐων

Naemorhedus griseus (I)

 
 

Κινεζικό γκοράλ

Nanger dama (I)

 
 

Γαζέλλα δάμα

Oryx dammah (I)

 
 

Σπαθόκερος όρυγας

Oryx leucoryx (I)

 
 

Αραβικός όρυγας

 

Ovis ammon (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ορεινό πρόβατο, αργκάλι

Ovis ammon hodgsonii (I)

 
 

Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ

Ovis ammon nigrimontana (I)

 
 

Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου

 

Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Μεγάκερο πρόβατο

Ovis orientalis ophion (I)

 
 

Κυπριακό πρόβατο

 

Ovis vignei (II) (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα A)

 

Πρόβατο της στέπας, ουριάλ

Ovis vignei vignei (I)

 
 

Ουριάλ του Λαντάκ

Pantholops hodgsonii (I)

 
 

Αντιλόπη του Θιβέτ

 

Philantomba monticola (II)

 

Γαλάζιο ντούικερ

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 
 

Σαόλα

Rupicapra pyrenaica ornata (ΙΙ)

 
 

Αγριόγιδο του Αμπρούτσο

 

Saiga borealis (II)

 

Σάιγκα της Μογγολίας

 

Saiga tatarica (II)

 

Σάιγκα της στέπας

 
 

Tetracerus quadricornis (III Νεπάλ)

Τετράκερη αντιλόπη

Camelidae

 
 
 

Καμήλες, λάμα, γουανάκοι, βικούνια, αλπακά

 

Lama guanicoe (II)

 

Γουανάκος

Vicugna vicugna (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]·της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]·της Χιλής [πληθυσμός της Primera Región]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]·που υπάγονται στο παράρτημα B)

Vicugna vicugna (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής (1) [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy και Catamarca και οι ημι-αιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan] της Βολιβίας (2) [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής (3) [πληθυσμός της Primera Región]· του Ισημερινού (4) [όλος ο πληθυσμός] και του Περού (5) [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βικούνια

Cervidae

 
 
 

Ελαφοειδή

Axis calamianensis (I)

 
 

Ελάφι των Καλαμιανών νήσων

Axis kuhlii (I)

 
 

Ελάφι του Kuhl

Axis porcinus annamiticus (I)

 
 

Ελάφι της Ινδοκίνας

Blastocerus dichotomus (I)

 
 

Ελάφι των βάλτων

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ελάφι της Βακτριανής

 
 

Cervus elaphus barbarus (III Αλγερία/Τυνησία)

Ελάφι της Μπαρμπαριάς

Cervus elaphus hanglu (I)

 
 

Χανγκούλ

Dama dama mesopotamica (I)

 
 

Πλατώνι της Μεσοποταμίας

Hippocamelus spp. (I)

 
 

Χουεμούλ και Ταρούκα

 
 

Mazama temama cerasina (III Γουατεμάλα)

Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα

Muntiacus crinifrons (I)

 
 

Μαύρο μουντζάκ

Muntiacus vuquangensis (I)

 
 

Γιγαντιαίο μουντζάκ

 
 

Odocoileus virginianus mayensis (III Γουατεμάλα)

Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας

Ozotoceros bezoarticus (I)

 
 

Ελάφι της πάμπας

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Πούντου του Ισημερινού

Pudu puda (I)

 
 

Νότιο Πούντου

Rucervus duvaucelii (I)

 
 

Μπαρασίγκα

Rucervus eldii (I)

 
 

Ελάφι του Ελντ

Hippopotamidae

 
 
 

Ιπποπόταμοι

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Πυγμαίος ιπποπόταμος

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Κοινός ιπποπόταμος

Moschidae

 
 
 

Μοσχέλαφοι

Moschus spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι υπόλοιποι πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα B)

Moschus spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, του Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, που υπάγονται στο παράρτημα A)

 

Μοσχοφόρος δορκάδα

Suidae

 
 
 

Χοιροειδή

Babyrousa babyrussa (I)

 
 

Μπαμπυρούσα του Μπούρου

Babyrousa bolabatuensis (I)

 
 

Μπαμπυρούσα του Μπόλα Μπάτου

Babyrousa celebensis (I)

 
 

Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι

Babyrousa togeanensis (I)

 
 

Μπαμπυρούσα του Malenge

Sus salvanius (I)

 
 

Πυγμαίος αγριόχοιρος

Tayassuidae

 
 
 

Πέκαρι του Τσάκο

 

Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και των πληθυσμών Pecari tajacu του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Πέκαρι

Catagonus wagneri (I)

 
 

Πέκαρι του Chaco

CARNIVORA

 
 
 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

Ailuridae

 
 
 

Κόκκινα πάντα

Ailurus fulgens (I)

 
 

Κόκκινο πάντα

Canidae

 
 
 

Κυνοειδή

 
 

Canis aureus (III Ινδία)

Τσακάλι

Canis lupus (I/II)

(Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα. II). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου). Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως Canis lupus familiaris και Canis lupus dingo)

 

Γκρίζος λύκος

Canis simensis

 
 

Λύκος της Αιθιοπίας

 

Cerdocyon thous (II)

 

Καβουροφάγα αλεπού

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Χαιτοφόρος λύκος

 

Cuon alpinus (II)

 

Ασιατικό αγριόσκυλο

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Κουλπέο

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Αλεπού του Δαρβίνου

 

Lycalopex griseus (II)

 

Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Αλεπού της πάμπας

Speothos venaticus (I)

 
 

Σκύλος των θαμνώνων

 
 

Vulpes bengalensis (III Ινδία)

Αλεπού της Βεγγάλης

 

Vulpes cana (II)

 

Αλεπού του Blandford

 

Vulpes zerda (II)

 

Φεννέκ

Eupleridae

 
 
 

Φόσσες, φαλανούκ, σιβέτες της Μαδαγασκάρης

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Φόσσα

 

Eupleres goudotii (II)

 

Φαλανούκ

 

Fossa fossana (II)

 

Σιβέτα της Μαδαγασκάρης

Felidae

 
 
 

Αιλουροειδή

 

Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 

Αιλουροειδή

Acinonyx jubatus (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150 Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού).

 
 

Γατόπαρδος, τσίτα

Caracal caracal (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 
 

Καρακάλ

Catopuma temminckii (I)

 
 

Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα

Felis nigripes (I)

 
 

Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας

Felis silvestris (II)

 
 

Κοινή αγριόγατα

Leopardus geoffroyi (I)

 
 

Αίλουρος του Geoffroy

Leopardus jacobitus (I)

 
 

Αγριόγατα των Άνδεων

Leopardus pardalis (I)

 
 

Όσελοτ

Leopardus tigrinus (I)

 
 

Τιγρογαλή, οντσίλα

Leopardus wiedii (I)

 
 

Μαργκάι

Lynx lynx (II)

 
 

Ευρασιατικός λύγκας

Lynx pardinus (I)

 
 

Ιβηρικός λύγκας

Neofelis nebulosa (I)

 
 

Νεφελώδης λεοπάρδαλη

Panthera leo persica (I)

 
 

Ασιατικό λεοντάρι

Panthera onca (I)

 
 

Ιαγουάρος

Panthera pardus (I)

 
 

Λεοπάρδαλη

Panthera tigris (I)

 
 

Τίγρη

Pardofelis marmorata (I)

 
 

Στικτή αγριόγατα

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B).

 
 

Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης

Prionailurus iriomotensis (II)

 
 

Αγριόγατα του Ιριομότ

Prionailurus planiceps (I)

 
 

Πλατυκέφαλη αγριόγατα

Prionailurus rubiginosus (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B).

 
 

Σκωριόχρωμη αγριόγατα

Puma concolor coryi (I)

 
 

Πούμα της Φλώριδας

Puma concolor costaricensis (I)

 
 

Πούμα της Κεντρικής Αμερικής

Puma concolor couguar (I)

 
 

Πούμα της Β.Α. Αμερικής

Puma yagouaroundi (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 
 

Τζαγκουαρούντι

Uncia uncia (I)

 
 

Λεοπάρδαλη των χιόνων

Herpestidae

 
 
 

Μαγκούστες

 
 

Herpestes edwardsi (III Ινδία)

Ινδική γκρίζα μαγκούστα

 
 

Herpestes fuscus (III Ινδία)

Ινδική καστανή μαγκούστα

 
 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Ινδία)

Μικρή ινδική μαγκούστα

 
 

Herpestes smithii (III Ινδία)

Κοκκινωπή μαγκούστα

 
 

Herpestes urva (III Ινδία)

Καβουροφάγα μαγκούστα

 
 

Herpestes vitticollis (III Ινδία)

Ριγωτή μαγκούστα

Hyaenidae

 
 
 

Ύαινες

 
 

Proteles cristata (III Μποτσουάνα)

Προτελής

Mephitidae

 
 
 

Μεφίτες

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Μεφίτης της Παταγωνίας

Mustelidae

 
 
 

Ικτίδες (κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί, βίδρες κ.λπ.)

Lutrinae

 
 
 

Βίδρες

 

Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βίδρες

Aonyx capensis microdon (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)

 
 

Αόνυχας του Καμερούν

Enhydra lutris nereis (I)

 
 

Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας

Lontra felina (I)

 
 

Παράκτια βίδρα

Lontra longicaudis (I)

 
 

Νεοτροπική βίδρα

Lontra provocax (I)

 
 

Βίδρα της νότιας Ν. Αμερικής

Lutra lutra (I)

 
 

Ευρωπαϊκή βίδρα

Lutra nippon (I)

 
 

Βίδρα της Ιαπωνίας

Pteronura brasiliensis (I)

 
 

Γιγαντιαία βίδρα

Mustelinae

 
 
 

Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.

 
 

Eira barbara (III Ονδούρα)

Ταΐρα

 
 

Galictis vittata (III Κόστα Ρίκα)

Μεγάλο γκριζόν

 
 

Martes flavigula (III Ινδία)

Κιτρινόλαιμο κουνάβι

 
 

Martes foina intermedia (III Ινδία)

Πετροκούναβο της Ινδίας

 
 

Martes gwatkinsii (III Ινδία)

Κουνάβι του Νιλγκίρι

 
 

Mellivora capensis (III Μποτσουάνα)

Ρατέλ

Mustela nigripes (I)

 
 

Μαυροπόδαρο κουνάβι

Odobenidae

 
 
 

Θαλάσσιοι ίπποι

 

Odobenus rosmarus (III Καναδάς)

 

Θαλάσσιος ίππος

Otariidae

 
 
 

Ωταρίες

 

Arctocephalus spp (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γουνοφόρες ωταρίες

Arctocephalus philippii (II)

 
 

Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ

Arctocephalus townsendi (I)

 
 

Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης

Phocidae

 
 
 

Φώκιες

 

Mirounga leonina (II)

 

Θαλάσσιος ελέφας του νότου

Monachus spp. (I)

 
 

Φώκιες μοναχοί

Procyonidae

 
 
 

Ρακούν, κοάτι κ.λπ.

 
 

Bassaricyon gabbii (III Κόστα Ρίκα)

Ολίνγκο

 
 

Bassariscus sumichrasti (III Κόστα Ρίκα)

Κακομίστλ

 
 

Nasua narica (III Ονδούρα)

Λευκόρρινο κοάτι

 
 

Nasua nasua solitaria (III Ουρουγουάη)

Κοάτι της νότιας Βραζιλίας

 
 

Potos flavus (III Ονδούρα)

Κινκαγιού

Ursidae

 
 
 

Αρκούδες

 

Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αρκούδες

Ailuropoda melanoleuca (I)

 
 

Μεγάλο πάντα

Helarctos malayanus (I)

 
 

Αρκούδα της Μαλαισίας

Melursus ursinus (I)

 
 

Νωθρή αρκούδα

Tremarctos ornatus (I)

 
 

Διοπτροφόρος αρκούδα

Ursus arctos (I/II)

(Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος Ursus arctos isabellinus περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II).

 
 

Καφέ αρκούδα

Ursus thibetanus (I)

 
 

Μαύρη θιβετιανή αρκούδα

Viverridae

 
 
 

Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.

 
 

Arctictis binturong (III Ινδία)

Μπιντουρόνγκ

 
 

Civettictis civetta (III Μποτσουάνα)

Αφρικανική σιβέτα

 

Cynogale bennettii (II)

 

Σιβέτα του Μπέννεττ

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ζωνωτή φοινικοσιβέτα

 
 

Paguma larvata (III Ινδία)

Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα

 
 

Paradoxurus hermaphroditus (III Ινδία)

Ασιατική φοινικοσιβέτα

 
 

Paradoxurus jerdoni (III Ινδία)

Φοινικοσιβέτα του Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Ζωνωτό λινσάνγκ

Prionodon pardicolor (I)

 
 

Στικτό λινσάνγκ

 
 

Viverra civettina (III Ινδία)

Μεγάλη ινδική σιβέτα

 
 

Viverra zibetha (III Ινδία)

Μικρή ινδική σιβέτα

 
 

Viverricula indica (III Ινδία)

 

CETACEA

 
 
 

ΚΗΤΩΔΗ

CETACEA spp. (I/II) (6)

 
 

Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)

CHIROPTERA

 
 
 

ΝΥΧΤΕΡΙΔΕΣ

Phyllostomidae

 
 
 

Φυλλόστομοι

 
 

Platyrrhinus lineatus (III Ουρουγουάη)

Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα

Pteropodidae

 
 
 

Πτερόποδες

 

Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ιπτάμενες αλεπούδες

Acerodon jubatus (I)

 
 

Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα

 

Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και του είδους Pteropus brunneus)

 

Ιπτάμενες αλεπούδες

Pteropus insularis (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ

Pteropus livingstonii (II)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο

Pteropus loochoensis (I)

 
 

Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού

Pteropus mariannus (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες

Pteropus molossinus (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων

Pteropus pelewensis (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου

Pteropus pilosus (I)

 
 

Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου

Pteropus rodricensis (II)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ

Pteropus samoensis (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα

Pteropus tonganus (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικός

Pteropus ualanus (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε

Pteropus voeltzkowi (II)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα

Pteropus yapensis (I)

 
 

Ιπτάμενη αλεπού του Γιάπ

CINGULATA

 
 
 

ΑΡΜΑΔΙΛΟΙ

Dasypodidae

 
 
 

Αρμαδίλοι

 
 

Cabassous centralis (III Κόστα Ρίκα)

Βόρειος γυμνόουρος αρμαδίλος

 
 

Cabassous tatouay (III Ουρουγουάη)

Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος

 

Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις)

 

Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων

Priodontes maximus (I)

 
 

Γιγαντιαίος αρμαδίλος

DASYUROMORPHIA

 
 
 

ΔΑΣΥΟΥΡΟΜΟΡΦΑ

Dasyuridae

 
 
 

Δασύουροι

Sminthopsis longicaudata (I)

 
 

Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός

Sminthopsis psammophila (I)

 
 

Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου

DIPROTODONTIA

 
 
 

ΔΙΠΡΩΤΟΔΟΝΤΙΑ

Macropodidae

 
 
 

Καγκουρό, ουάλαμπι κ.λπ.

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ

Lagorchestes hirsutus (I)

 
 

Κοκκινωπό καγκουρολαγός

Lagostrophus fasciatus (I)

 
 

Ζωνωτός καγκουρολαγός

Onychogalea fraenata (I)

 
 

Χαλινοφόρο ουάλαμπι

Phalangeridae

 
 
 

Κουσκούς κ.λπ.

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Ανατολικό κοινό κουσκούς

 

Phalanger mimicus (II)

 

Νότιο κοινό κουσκούς

 

Phalanger orientalis (II)

 

Βόρειο κοινό κουσκούς

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Κοινό στικτό κουσκούς

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Κουσκούς του Γουαιγκέου

Potoroidae

 
 
 

Μπετόνγκ, ποτορού, ποντικοκαγκουρό

Bettongia spp. (I)

 
 

Μπετόνγκ

Vombatidae

 
 
 

Γουόμπατ

Lasiorhinus krefftii (I)

 
 

Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη

LAGOMORPHA

 
 
 

ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ

Leporidae

 
 
 

Λαγοί, κουνέλια

Caprolagus hispidus (I)

 
 

Τριχωτός λαγός

Romerolagus diazi (I)

 
 

Λαγός των ηφαιστείων

MONOTREMATA

 
 
 

ΜΟΝΟΤΡΗΜΑΤΑ

Tachyglossidae

 
 
 

Αγκαθωτές έχιδνες

 

Zaglossus spp. (II)

 

Έχιδνες με μακρύ ράμφος

PERAMELEMORPHIA

 
 
 

ΠΗΡΑΜΕΛΟΜΟΡΦΑ

Peramelidae

 
 
 
 

Perameles bougainville (I)

 
 

Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ

Thylacomyidae

 
 
 
 

Macrotis lagotis (I)

 
 

Μεγάλο μπίλμπι

PERISSODACTYLA

 
 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΔΑΚΤΥΛΑ

Equidae

 
 
 

Ιπποειδή

Equus africanus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως Equus asinus, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)

 
 

Αφρικανικός γάιδαρος

Equus grevyi (I)

 
 

Ζέβρα του Γκρεβί

Equus hemionus (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη Equus hemionus hemionus και Equus hemionus khur περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)

 
 

Ασιατικός άγριος γάιδαρος

Equus kiang (II)

 
 

Κιάνγκ

Equus przewalskii (I)

 
 

Άλογο του Πρζεβάλσκι

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Ορεσίβιος ζέβρα του Χάρτμαν

Equus zebra zebra (I)

 
 

Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου

Rhinocerotidae

 
 
 

Ρινόκεροι

Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 
 

Ρινόκεροι

 

Ceratotherium simum simum (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Νότιας Αφρικής και της Ζουαζηλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων προς κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται ως δείγματα ειδών που υπάγονται στο παράρτημα Α και το εμπόριο αυτών ρυθμίζεται ανάλογα)

 

Νότιος λευκός ρινόκερος

Tapiridae

 
 
 

Τάπιροι

Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 
 

Τάπιροι

 

Tapirus terrestris (II)

 

Τάπιρος της Νότιας Αμερικής

PHOLIDOTA

 
 
 

ΠΑΓΚΟΛΙΝΟΙ

Manidae

 
 
 

Παγκολίνοι

 

Manis spp. (II)

(Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica και Manis pentadactyla για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς)

 

Παγκολίνοι

PILOSA

 
 
 

ΒΡΑΔΥΠΟΔΕΣ & ΜΥΡΜΗΚΟΦΑΓΟΙ

Bradypodidae

 
 
 

Βραδύποδες

 

Bradypus variegatus (II)

 

Καστανόλαιμος βραδύποδας

Megalonychidae

 
 
 

Διδάκτυλοι βραδύποδες

 
 

Choloepus hoffmanni (III Κόστα Ρίκα)

Διδάκτυλος βραδύποδας του Χόφμαν

Myrmecophagidae

 
 
 

Μυρμηκοφάγοι

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Μεγάλος μυρμηκοφάγος

 
 

Tamandua mexicana (III Γουατεμάλα)

Βόρειο ταμαντούα

PRIMATES

 
 
 

ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ

 

PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Πρωτεύοντα

Atelidae

 
 
 

Μυκητές, αραχνοπίθηκοι κ.λπ.

Alouatta coibensis (I)

 
 

Μυκητής της νήσου Κοίμπα

Alouatta palliata (I)

 
 

Μανδυοφόρος μυκητής

Alouatta pigra (I)

 
 

Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 
 

Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 
 

Κόκκινος αραχνοπίθηκος

Brachyteles arachnoides (I)

 
 

Νότιο μουρίκι

Brachyteles hypoxanthus (I)

 
 

Βόρειο μουρίκι

Oreonax flavicauda (I)

 
 

Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά

Cebidae

 
 
 

Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου

Callimico goeldii (I)

 
 

Μαρμοσέτα του Γκαίλντι

Callithrix aurita (I)

 
 

Λευκόωτη μαρμοσέτα

Callithrix flaviceps (I)

 
 

Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα

Leontopithecus spp. (I)

 
 

Λεοντοπίθηκοι

Saguinus bicolor (I)

 
 

Δίχρωμος ταμαρίνος

Saguinus geoffroyi (I)

 
 

Ταμαρίνος του Geoffroy

Saguinus leucopus (I)

 
 

Λευκοπόδαρος ταμαρίνος

Saguinus martinsi (I)

 
 

Ταμαρίνος του Martins

Saguinus oedipus (I)

 
 

Λευκοκέφαλος ταμαρίνος

Saimiri oerstedii (I)

 
 

Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος

Cercopithecidae

 
 
 

Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου

Cercocebus galeritus (I)

 
 

Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα

Cercopithecus diana (I)

 
 

Κερκοπίθηκος διάνα

Cercopithecus roloway (I)

 
 

Πίθηκος του Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 
 

Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά

Colobus satanas (II)

 
 

Μαύρος κολοβός

Macaca silenus (I)

 
 

Γενειοφόρος μακάκος

Mandrillus leucophaeus (I)

 
 

Δρίλος

Mandrillus sphinx (I)

 
 

Μανδρίλος

Nasalis larvatus (I)

 
 

Ρυγχοπίθηκος

Piliocolobus foai (II)

 
 

Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός

Piliocolobus gordonorum (II)

 
 

Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα

Piliocolobus kirkii (I)

 
 

Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης

Piliocolobus pennantii (II)

 
 

Κόκκινος κολοβός του Πέναντ

Piliocolobus preussi (II)

 
 

Κόκκινος κολοβός του Πρέους

Piliocolobus rufomitratus (I)

 
 

Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα

Piliocolobus tephrosceles (II)

 
 

Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας

Piliocolobus tholloni (II)

 
 

Κόκκινος κολοβός του Θολόν

Presbytis potenziani (I)

 
 

Λανγκούρ του Μενταγουάι

Pygathrix spp. (I)

 
 

Λανγκούρ του Ντουκ

Rhinopithecus spp. (I)

 
 

Ρινοπίθηκοι

Semnopithecus ajax (I)

 
 

Γκρίζος λανγκούρ του Κασμίρ

Semnopithecus dussumieri (I)

 
 

Γκρίζος λανγκούρ των νότιων πεδιάδων

Semnopithecus entellus (I)

 
 

Γκρίζος λανγκούρ των βόρειων πεδιάδων

Semnopithecus hector (I)

 
 

Γκρίζος λανγκούρ του Ταράι

Semnopithecus hypoleucos (I)

 
 

Μαυροπόδαρος γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

Semnopithecus priam (I)

 
 

Νότιος γκρίζος λανγκούρ

Semnopithecus schistaceus (I)

 
 

Γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ

Simias concolor (I)

 
 

Σιμακόμπου

Trachypithecus delacouri (II)

 
 

Λανγκούρ του Ντελακούρ

Trachypithecus francoisi (II)

 
 

Λανγκούρ του Φρανσουά

Trachypithecus geei (I)

 
 

Χρυσόχρωμος λανγκούρ

Trachypithecus hatinhensis (II)

 
 

Λανγκούρ του Χατίνχ

Trachypithecus johnii (II)

 
 

Λανγκούρ του Νιλγκίρι

Trachypithecus laotum (II)

 
 

Λανγκούρ του Λάος

Trachypithecus pileatus (I)

 
 

Σκουφωτός λανγκούρ

Trachypithecus poliocephalus (II)

 
 

Λευκοκέφαλος λανγκούρ

Trachypithecus shortridgei (I)

 
 

Λανγκούρ

Cheirogaleidae

 
 
 

Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι

Cheirogaleidae spp. (I)

 
 

Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι

Daubentoniidae

 
 
 

Άι-άι

Daubentonia madagascariensis (I)

 
 

Άι-άι

Hominidae

 
 
 

Ανθρωπίδες

Gorilla beringei (I)

 
 

Ανατολικός γορίλλας

Gorilla gorilla (I)

 
 

Δυτικός γορίλλας

Pan spp. (I)

 
 

Χιμπατζήδες

Pongo abelii (I)

 
 

Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας

Pongo pygmaeus (I)

 
 

Πυγμαίος οραγκουτάγκος

Hylobatidae

 
 
 

Γίββωνες

Hylobatidae spp. (I)

 
 

Γίββωνες

Indriidae

 
 
 

Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι

Indriidae spp. (I)

 
 

Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι

Lemuridae

 
 
 

Μεγάλοι λεμούριοι

Lemuridae spp. (I)

 
 

Μεγάλοι λεμούριοι

Lepilemuridae

 
 
 

Λεπιλεμούριοι

Lepilemuridae spp. (I)

 
 

Λεπιλεμούριοι

Lorisidae

 
 
 

Λόριδες

Nycticebus spp. (I)

 
 

Αργοί λόριδες

Pitheciidae

 
 
 

Πιθήκια

Cacajao spp. (I)

 
 

Ουακάρι

Callicebus barbarabrownae (II)

 
 

Τίτι της Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 
 

Παράκτιο μελανόχειρο τίτι

Callicebus nigrifrons (II)

 
 

Μελανόστηθο τίτι

Callicebus personatus (II)

 
 

Τίτι του Ατλαντικού

Chiropotes albinasus (I)

 
 

Λευκόρρινο σάκι

Tarsiidae

 
 
 

Τάρσιοι

Tarsius spp. (II)

 
 

Τάρσιοι

PROBOSCIDEA

 
 
 

ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

Elephantidae

 
 
 

Ελέφαντες

Elephas maximus (I)

 
 

Ασιατικός ελέφας

Loxodonta africana (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νοτίους Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

Loxodonta africana (II)

(Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνα, της Ναμίμπια, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (7), όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Αφρικανικός ελέφας

RODENTIA

 
 
 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ

Chinchillidae

 
 
 

Τσιντσιλά, βισκάτσα

Chinchilla spp. (I) (Τα δείγματα των κατοικίδιων μορφών δεν υπάγονται στις διατάξεις του κανονισμού)

 
 

Τσιντσιλά

Cuniculidae

 
 
 

Πάκα

 
 

Cuniculus paca (III Ονδούρα)

Πάκα των πεδινών

Dasyproctidae

 
 
 

Αγκούτι

 
 

Dasyprocta punctata (III Ονδούρα)

Κεντροαμερικανικό αγκούτι

Erethizontidae

 
 
 

Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου

 
 

Sphiggurus mexicanus (III Ονδούρα)

Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού

 
 

Sphiggurus spinosus (III Ουρουγουάη)

Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης

Hystricidae

 
 
 

Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου

Hystrix cristata

 
 

Ευρασιατικός ακανθόχοιρος

Muridae

 
 
 

Ποντικοί

Leporillus conditor (I)

 
 

Ποντικός κτίστης

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 
 

Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών

Xeromys myoides (I)

 
 

Ψεύτικος νεροπόντικας

Zyzomys pedunculatus (I)

 
 

Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας

Sciuridae

 
 
 

Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες

Cynomys mexicanus (I)

 
 

Κυνόμυς του Μεξικού

 
 

Marmota caudata (III Ινδία)

Μακρύουρη μαρμότα

 
 

Marmota himalayana (III Ινδία)

Μαρμότα των Ιμαλαΐων

 

Ratufa spp. (II)

 

Γιγαντιαίοι σκίουροι

 

Callosciurus erythraeus (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Σκίουρος του Pallas

 

Sciurus carolinensis (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Γκρίζος σκίουρος

 
 

Sciurus deppei (III Κόστα Ρίκα)

Σκίουρος του Deppe

 

Sciurus niger (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Αλεποσκίουρος

SCANDENTIA

 
 
 

ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ

 
 

SCANDENTIA spp. (II)

 
 

SIRENIA

 
 
 

ΣΕΙΡΗΝΙΑ

Dugongidae

 
 
 

Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες

Dugong dugon (I)

 
 

Ντουγκόνγκ

Trichechidae

 
 
 

Μανάτοι

Trichechus inunguis (I)

 
 
 

Trichechus manatus (I)

 
 
 

Trichechus senegalensis (I)

 
 
 

AVES

 
 
 

ΠΤΗΝΑ

ANSERIFORMES

 
 
 

ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ

Anatidae

 
 
 

Κύκνοι, χήνες, πάπιες

Anas aucklandica (I)

 
 

Πάπια των νησιών Όκλαντ

 

Anas bernieri (II)

 

Πάπια της Μαδαγασκάρης

Anas chlorotis (I)

 
 

Καφέ πάπια

 

Anas formosa (II)

 

Πάπια της Βαϊκάλης

Anas laysanensis (I)

 
 

Πάπια του Λεϋζάν

Anas nesiotis (I)

 
 

Πάπια του νησιού Κάμπελ

Anas querquedula

 
 

Ευρωπαϊκή σαρσέλα

Asarcornis scutulata (I)

 
 

Λευκόπτερη πάπια

Aythya innotata

 
 

Γκισάρι της Μαδαγασκάρης

Aythya nyroca

 
 

Βαλτόπαπια

Branta canadensis leucopareia (I)

 
 

Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων

Branta ruficollis (II)

 
 

Κοκκινόχηνα

Branta sandvicensis (I)

 
 

Χήνα της Χαβάης

 
 

Cairina moschata (III Ονδούρα)

Πάπια της Μπαρμπαριάς

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Κύκνος κοσκορόμπα

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Μελανόλαιμος κύκνος

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών

 
 

Dendrocygna autumnalis (III Ονδούρα)

Μελανόστηθο σφυριχτάρι

 
 

Dendrocygna bicolor (III Ονδούρα)

Πυρόξανθο σφυριχτάρι

Mergus octosetaceus

 
 

Πρίστης της Βραζιλίας

 

Oxyura jamaicensis (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Κεφαλούδι της Τζαμάικας

Oxyura leucocephala (II)

 
 

Ευρωπαϊκό κεφαλούδι

Rhodonessa caryophyllacea (πιθανώς έχει εκλείψει) (I)

 
 

Ροδοκέφαλη πάπια

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Λειριοφόρος πάπια

Tadorna cristata

 
 

Λοφιοφόρος βαρβάρα

APODIFORMES

 
 
 

ΑΠΟΔΟΜΟΡΦΑ

Trochilidae

 
 
 

Κολιμπρί

 

Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κολιμπρί

Glaucis dohrnii (I)

 
 

Τοξόραμφος ερημίτης

CHARADRIIFORMES

 
 
 

ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ

Burhinidae

 
 
 

Πετροτουρλίδες

 
 

Burhinus bistriatus (III Γουατεμάλα)

Δίγραμμη πετροτουρλίδα

Laridae

 
 
 

Γλάροι, γλαρόνια

Larus relictus (I)

 
 

Γλάρος της Μογγολίας

Scolopacidae

 
 
 

Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες

Numenius borealis (I)

 
 

Τουρλίδα των Εσκιμώων

Numenius tenuirostris (I)

 
 

Λεπτομύτα

Tringa guttifer (I)

 
 

Τρύγγας του Nordmann

CICONIIFORMES

 
 
 

ΠΕΛΑΡΓΟΜΟΡΦΑ

Ardeidae

 
 
 

Ερωδιοί, τσικνιάδες

Ardea alba

 
 

Αργυροτσικνιάς

Bubulcus ibis

 
 

Γελαδάρης

Egretta garzetta

 
 

Λευκοτσικνιάς

Balaenicipitidae

 
 
 

Φαλαινοκέφαλοι

 

Balaeniceps rex (II)

 

Φαλαινοκέφαλος

Ciconiidae

 
 
 

Πελαργοί

Ciconia boyciana (I)

 
 

Ανατολικός πελαργός

Ciconia nigra (II)

 
 

Μαυροπελαργός

Ciconia stormi

 
 

Πελαργός του Storm

Jabiru mycteria (I)

 
 

Τζαμπιρού

Leptoptilos dubius

 
 

Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής

Mycteria cinerea (I)

 
 

Γαλακτώδης πελαργός

Phoenicopteridae

 
 
 

Φοινικόπτερα

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Φοινικόπτερα

Phoenicopterus ruber (II)

 
 

Αμερικανικό φοινικόπτερο

Threskiornithidae

 
 
 

Ίβιδες, χουλιαρομύτες

 

Eudocimus ruber (II)

 

Πορφυρή ίβιδα

Geronticus calvus (II)

 
 

Φαλακρή ίβιδα

Geronticus eremita (I)

 
 

Βόρεια φαλακρή ίβιδα

Nipponia nippon (I)

 
 

Ιαπωνική ίβιδα

Platalea leucorodia (II)

 
 

Ευρασιατική χουλιαρομύτα

Pseudibis gigantea

 
 

Γιγαντιαία ίβιδα

COLUMBIFORMES

 
 
 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ

Columbidae

 
 
 

Περιστέρια, τρυγόνια

Caloenas nicobarica (I)

 
 

Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ

Claravis godefrida

 
 

Περιστέρι του Geoffroy

Columba livia

 
 

Αγριοπερίστερο

Ducula mindorensis (I)

 
 

Περιστέρι του Μιντόρο

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Περιστέρι της Λουζόν

 

Goura spp. (II)

 

Λοφιοφόρα περιστέρια

Leptotila wellsi

 
 

Περιστέρι της Γρενάδας

 
 

Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)

Ροζ περιστέρι

Streptopelia turtur

 
 

Ευρωπαϊκό τρυγόνι

CORACIIFORMES

 
 
 

ΚΟΡΑΚΙΟΜΟΡΦΑ

Bucerotidae

 
 
 

Κερατόραμφοι

 

Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

Aceros nipalensis (I)

 
 

Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Berenicornis spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

 

Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

Buceros bicornis (I)

 
 

Μεγάλος κερατόραμφος

 

Penelopides spp. (II)

 

Κερατόραμφοι

Rhinoplax vigil (I)

 
 

Κρανοφόρος κερατόραμφος

 

Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κερατόραμφοι

Rhyticeros subruficollis (I)

 
 

Καθαρόλαιμος κερατόραμφος

CUCULIFORMES

 
 
 

ΚΟΚΚΥΓΟΜΟΡΦΑ

Musophagidae

 
 
 

Μπανανοφάγοι

 

Tauraco spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Τουράκο

Tauraco bannermani (II)

 
 

Τουράκο του Bannerman

FALCONIFORMES

 
 
 

ΙΕΡΑΚΟΜΟΡΦΑ

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A, εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ – τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού – και εκτός του είδους Caracara lutosa)

 

Ιερακόμορφα spp.

Accipitridae

 
 
 

Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι

Accipiter brevipes (II)

 
 

Κοινό σαΐνι

Accipiter gentilis (II)

 
 

Διπλοσάινο

Accipiter nisus (II)

 
 

Κοινό ξεφτέρι

Aegypius monachus (II)

 
 

Μαυρόγυπας

Aquila adalberti (I)

 
 

Ισπανικός βασιλαετός

Aquila chrysaetos (II)

 
 

Χρυσαετός

Aquila clanga (II)

 
 

Στικταετός

Aquila heliaca (I)

 
 

Ανατολικός βασιλαετός

Aquila pomarina (II)

 
 

Κραυγαετός

Buteo buteo (II)

 
 

Κοινή γερακίνα

Buteo lagopus (II)

 
 

Χιονογερακίνα

Buteo rufinus (II)

 
 

Αετογερακίνα

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 
 

Τσίφτης της Κούβας

Circaetus gallicus (II)

 
 

Φιδαετός

Circus aeruginosus (II)

 
 

Καλαμόκιρκος

Circus cyaneus (II)

 
 

Βαλτόκιρκος

Circus macrourus (II)

 
 

Στεπόκιρκος

Circus pygargus (II)

 
 

Λιβαδόκιρκος

Elanus caeruleus (II)

 
 

Έλανος

Eutriorchis astur (II)

 
 

Φιδαετός της Μαδαγασκάρης

Gypaetus barbatus (II)

 
 

Γυπαετός

Gyps fulvus (II)

 
 

Όρνιο

Haliaeetus spp. (I/II) (Το Haliaeetus albicilla υπάγεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II)

 
 

Θαλασσαετοί

Harpia harpyja (I)

 
 

Άρπυια

Hieraaetus fasciatus (II)

 
 

Σπιζαετός

Hieraaetus pennatus (II)

 
 

Γερακαετός

Leucopternis occidentalis (II)

 
 

Φαιόραχο γεράκι

Milvus migrans (II). (Εκτός του Milvus migrans lineatus που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)

 
 

Τσίφτης

Milvus milvus (II)

 
 

Ψαλιδιάρης

Neophron percnopterus (II)

 
 

Ασπροπάρης

Pernis apivorus (II)

 
 

Ευρωπαϊκός σφηκιάρης

Pithecophaga jefferyi (I)

 
 

Πιθηκοφάγος αετός

Cathartidae

 
 
 

Κόνδορες

Gymnogyps californianus (I)

 
 

Κόνδορας της Καλιφόρνιας

 
 

Sarcoramphus papa (III Ονδούρα)

Βασιλικός γύπας

Vultur gryphus (I)

 
 

Κόνδορας των Άνδεων

Falconidae

 
 
 

Γεράκια

Falco araeus (I)

 
 

Κιρκινέζι των Σεϋχελλών

Falco biarmicus (II)

 
 

Χρυσογέρακο

Falco cherrug (II)

 
 

Στεπογέρακο

Falco columbarius (II)

 
 

Νανογέρακο

Falco eleonorae (II)

 
 

Μαυροπετρίτης

Falco jugger (I)

 
 

Γεράκι λαγγάρ

Falco naumanni (II)

 
 

Κιρκινέζι

Falco newtoni (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)

 
 

Κιρκινέζι του Newton

Falco pelegrinoides (I)

 
 

Ερημοπετρίτης

Falco peregrinus (I)

 
 

Πετρίτης

Falco punctatus (I)

 
 

Κιρκινέζι του Μαυρικίου

Falco rusticolus (I)

 
 

Ασπρογέρακο

Falco subbuteo (II)

 
 

Δενδρογέρακο

Falco tinnunculus (II)

 
 

Βραχοκιρκίνεζο

Falco vespertinus (II)

 
 

Ευρωπαϊκό μαυροκιρκίνεζο

Pandionidae

 
 
 

Ψαραετοί

Pandion haliaetus (II)

 
 

Ψαραετός

GALLIFORMES

 
 
 

ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ

Cracidae

 
 
 

Τσατσαλάκα, γκουάν, κιουρασό

Crax alberti (III Κολομβία)

 
 

Κιουρασό του Αλβέρτου

Crax blumenbachii (I)

 
 

Ερυθρόραμφο κιουρασό

 
 

Crax daubentoni (III Κολομβία)

Κιουρασό του Daubenton

 

Crax fasciolata

 

Γυμνοπρόσωπο κιουρασό

 
 

Crax globulosa (III Κολομβία)

Κιουρασό με λειρί

 
 

Crax rubra (III Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Γουατεμάλα και Ονδούρα)

Μεγάλο κιουρασό

Mitu mitu (I)

 
 

Κιουρασό του Αλαγκόας

Oreophasis derbianus (I)

 
 

Κερασφόρο γκουάν

 
 

Ortalis vetula (III Γουατεμάλα/Ονδούρα)

Πεδινό τσατσαλάκα

 
 

Pauxi pauxi (III Κολομβία)

Κρανοφόρο κιουρασό

Penelope albipennis (I)

 
 

Λευκόπτερο γκουάν

 
 

Penelope purpurascens (III Ονδούρα)

Λοφιοφόρο γκουάν

 
 

Penelopina nigra (III Γουατεμάλα)

Ορεινό γκουάν

Pipile jacutinga (I)

 
 

Μελανόστηθο γκουάν

Pipile pipile (I)

 
 

Γκουάν του Τρινιντάντ

Megapodiidae

 
 
 

Μεγάποδες

Macrocephalon maleo (I)

 
 

Μαλέο

Phasianidae

 
 
 

Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγόνια κ.λπ.

 

Argusianus argus (II)

 

Μεγάλος άργος

Catreus wallichii (I)

 
 

Φασιανός του Γουόλις

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 
 

Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια

Crossoptilon crossoptilon (I)

 
 

Λευκόωτος φασιανός

Crossoptilon mantchuricum (I)

 
 

Γεώχρωμος φασιανός

 

Gallus sonneratii (II)

 

Γκρίζα όρνιθα

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Αιμοφασιανός

Lophophorus impejanus (I)

 
 

Μονάλ των Ιμαλαΐων

Lophophorus lhuysii (I)

 
 

Κινεζικό μονάλ

Lophophorus sclateri (I)

 
 

Μονάλ του Sclater

Lophura edwardsi (I)

 
 

Φασιανός του Edwards

 

Lophura hatinhensis

 

Φασιανός του Βιετνάμ

Lophura swinhoii (I)

 
 

Φασιανός του Swinhoe

 
 

Meleagris ocellata (III Γουατεμάλα)

Κηλιδωτή γαλοπούλα

Odontophorus strophium

 
 

Ορτύκι του Σανταντέρ

Ophrysia superciliosa

 
 

Ορτύκι των Ιμαλαΐων

 

Pavo muticus (II)

 

Πράσινο παγόνι

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Τεφρόχρωμος ταωφασιανός

 

Polyplectron germaini (II)

 

Ταωφασιανός του Germain

 

Polyplectron malacense (II)

 

Ταωφασιανός της Μαλαισίας

Polyplectron napoleonis (I)

 
 

Ταωφασιανός του Παλαουάν

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Ταωφασιανός του Βόρνεο

Rheinardia ocellata (I)

 
 

Λοφιοφόρος άργος

Syrmaticus ellioti (I)

 
 

Φασιανός του Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 
 

Φασιανός του Hume

Syrmaticus mikado (I)

 
 

Φασιανός Μικάδο

Tetraogallus caspius (I)

 
 

Χιονόκοτα της Κασπίας

Tetraogallus tibetanus (I)

 
 

Χιονόκοτα του Θιβέτ

Tragopan blythii (I)

 
 

Τραγοπάνας του Blyth

Tragopan caboti (I)

 
 

Τραγοπάνας του Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 
 

Δυτικός τραγοπάνας

 
 

Tragopan satyra (III Νεπάλ)

Σάτυρος τραγοπάνας

 

Tympanuchus cupido attwateri (ΙΙ)

 

Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater

GRUIFORMES

 
 
 

ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ

Gruidae

 
 
 

Γερανοί

 

Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Γερανοί

Grus americana (I)

 
 

Λευκός αμερικανικός γερανός

Grus canadensis (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη Grus canadensis nesiotes και Grus canadensis pulla υπάγονται στο προσάρτημα I)

 
 

Καναδικός γερανός

Grus grus (II)

 
 

Ευρωπαϊκός γερανός

Grus japonensis (I)

 
 

Γερανός της Μαντσουρίας

Grus leucogeranus (I)

 
 

Λευκός ασιατικός γερανός

Grus monacha (I)

 
 

Γερανός μοναχός

Grus nigricollis (I)

 
 

Μελανοτράχηλος γερανός

Grus vipio (I)

 
 

Λευκοτράχηλος γερανός

Otididae

 
 
 

Ωτίδες

 

Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ωτίδες

Ardeotis nigriceps (I)

 
 

Ωτίδα της Ινδίας

Chlamydotis macqueenii (I)

 
 

Χλαμυδωτίδα του Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

 
 

Χλαμυδωτίδα

Houbaropsis bengalensis (I)

 
 

Ωτίδα της Βεγγάλης

Otis tarda (II)

 
 

Μεγάλη ωτίδα

Sypheotides indicus (II)

 
 

Μικρός φλορικάνος

Tetrax tetrax (II)

 
 

Χαμωτίδα

Rallidae

 
 
 

Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες

Gallirallus sylvestris (I)

 
 

Υλαίος ράλλος του λόρδου Χάου

Rhynochetidae

 
 
 

Καγκού

Rhynochetos jubatus (I)

 
 

Καγκού

PASSERIFORMES

 
 
 

ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ

Atrichornithidae

 
 
 

Θαμνοπούλια

Atrichornis clamosus (I)

 
 

Θορυβώδες θαμνοπούλι

Cotingidae

 
 
 

Κοτίγκα

 
 

Cephalopterus ornatus (III Κολομβία)

Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου

 
 

Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)

Πουλί-ομπρέλα με λειρί

Cotinga maculata (I)

 
 

Ζωνωτό κοτίγκα

 

Rupicola spp. (II)

 

Βραχοπούλι της Γουιάνας

Xipholena atropurpurea (I)

 
 

Λευκόπτερο κοτίγκα

Emberizidae

 
 
 

Τσιχλόνια

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Κίτρινος καρδινάλιος

 

Paroaria capitata (II)

 

Κιτρινόραμφος καρδινάλιος

 

Paroaria coronata (II)

 

Ερυθρολόφιος καρδινάλιος

 

Tangara fastuosa (II)

 

Επτάχρωμος τάναγρος

Estrildidae

 
 
 

Σπίνοι-υφαντές

 

Amandava formosa (II)

 

Ελαιόχρωμο αβαντάβατ

 

Lonchura fuscata

 

Σπουργίτης του Τιμόρ

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Σπουργίτης της Ιάβας

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Νότιος μελανόλαιμος σπίνος

Fringillidae

 
 
 

Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.

Carduelis cucullata (I)

 
 

Κόκκινο λούγαρο

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο

Hirundinidae

 
 
 

Χελιδόνια

Pseudochelidon sirintarae (I)

 
 

Λευκόφθαλμο ποταμοχελίδονο

Icteridae

 
 
 

Ίκτεροι

Xanthopsar flavus (I)

 
 

Ξανθόχρωμος ίκτερος

Meliphagidae

 
 
 

Μελοφάγοι

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 
 

Κρανοφόρος μελοφάγος

Muscicapidae

 
 
 

Μυγοχάφτες

Acrocephalus rodericanus (III Μαυρίκιος)

 
 

Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ

 

Cyornis ruckii (II)

 

Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck

Dasyornis broadbenti litoralis (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 
 

Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα

Dasyornis longirostris (I)

 
 

Μακρόραμφη δασυόρνιθα

 

Garrulax canorus (II)

 

Κινέζικο χβαμέι

 

Garrulax taewanus (II)

 

Ταϊβανέζικο χβαμέι

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Αργυρόωτος λειότριχας

 

Leiothrix lutea (II)

 

Ερυθρόραμφος λειότριχας

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Λειοτσίχλα του Ομέι Σαν

Picathartes gymnocephalus (I)

 
 

Λευκοτράχηλος πικαθάρτης

Picathartes oreas (I)

 
 

Τεφροτράχηλος πικαθάρτης

 
 

Terpsiphone bourbonnensis (III Μαυρίκιος)

Παραδείσος μυγοχάφτης του Μαυρικίου

Paradisaeidae

 
 
 

Παραδείσια

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Παραδείσια πουλιά

Pittidae

 
 
 

Πίττες

 

Pitta guajana (II)

 

Ζωνωτή πίττα

Pitta gurneyi (I)

 
 

Πίττα του Gurney

Pitta kochi (I)

 
 

Μυστακοφόρος πίττα

 

Pitta nympha (II)

 

Ιαπωνική πίττα

Pycnonotidae

 
 
 

Μπουλμπούλ

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ

Sturnidae

 
 
 

Ψαρόνια, μάινες κ.λπ.

 

Gracula religiosa (II)

 

Μάινα των λόφων

Leucopsar rothschildi (I)

 
 

Μάινα του Μπαλί

Zosteropidae

 
 
 

Ασπρομάτηδες

Zosterops albogularis (I)

 
 

Λευκόστηθος ζωστήροπας

PELECANIFORMES

 
 
 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ

Fregatidae

 
 
 

Φρεγάτες

Fregata andrewsi (I)

 
 

Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων

Pelecanidae

 
 
 

Πελεκάνοι

Pelecanus crispus (I)

 
 

Αργυροπελεκάνος

Sulidae

 
 
 

Σούλες

Papasula abbotti (I)

 
 

Σούλα του Abbott

PICIFORMES

 
 
 

ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ

Capitonidae

 
 
 

Αμερικανικοί μουστακαλήδες

 
 

Semnornis ramphastinus (III Κολομβία)

Μουστακαλής τουκάνος

Picidae

 
 
 

Δρυοκολάπτες

Dryocopus javensis richardsi (I)

 
 

Δρυοκολάπτης του Tristram

Ramphastidae

 
 
 

Ραμφαστοί, τουκάνοι

 
 

Baillonius bailloni (III Αργεντινή)

Ξανθόχρωμος τουκανέτος

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Μελανόλαιμο αρακάρι

 
 

Pteroglossus castanotis (III Αργεντινή)

Καστανόωτο αρακάρι

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Πράσινο αρακάρι

 
 

Ramphastos dicolorus (III Αργεντινή)

Ερυθρόστηθος τουκάνος

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Ωχρόλαιμος τουκάνος

 

Ramphastos toco (II)

 

Τουκάνος τόκο

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Ερυθρόραμφος τουκάνος

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου

 
 

Selenidera maculirostris (III Αργεντινή)

Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος

PODICIPEDIFORMES

 
 
 

ΠΥΓΟΠΟΔΟΜΟΡΦΑ

Podicipedidae

 
 
 

Βουτηχτάρια

Podilymbus gigas (I)

 
 

Βουτηχτάρι του Ατιτλάν

PROCELLARIIFORMES

 
 
 

ΡΙΝΟΤΡΥΠΟΜΟΡΦΑ

Diomedeidae

 
 
 

Άλμπατρος

Phoebastria albatrus (I)

 
 

Μικρόουρο άλμπατρος

PSITTACIFORMES

 
 
 

ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και εξαιρουμένων των Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus και Psittacula krameri, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 

Παπαγάλοι κ.λπ.

Cacatuidae

 
 
 

Κακατούα

Cacatua goffiniana (I)

 
 

Κακατούα του Τανιμπάρ

Cacatua haematuropygia (I)

 
 

Κακατούα των Φιλιππίνων

Cacatua moluccensis (I)

 
 

Κακατούα των Μολούκων

Cacatua sulphurea (I)

 
 

Κακατούα με κίτρινο λοφίο

Probosciger aterrimus (I)

 
 

Κακατούα των φοινίκων

Loriidae

 
 
 

Λόριοι

Eos histrio (I)

 
 

Κυανέρυθρος λόριος

Vini spp. (I/II) (Το Vini ultramarina περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I, τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II)

 
 

Γαλάζιοι λόριοι

Psittacidae

 
 
 

Παπαγάλοι

Amazona arausiaca (I)

 
 

Ερυθρόλαιμος παπαγάλος

Amazona auropalliata (I)

 
 

Κιτρινόλαιμος παπαγάλος

Amazona barbadensis (I)

 
 

Παπαγάλος με κίτρινους ώμους

Amazona brasiliensis (I)

 
 

Ερύθρουρος παπαγάλος

Amazona finschi (I)

 
 

Παπαγάλος του Finsch

Amazona guildingii (I)

 
 

Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου

Amazona imperialis (I)

 
 

Αυτοκρατορικός παπαγάλος

Amazona leucocephala (I)

 
 

Παπαγάλος της Κούβας

Amazona oratrix (I)

 
 

Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος

Amazona pretrei (I)

 
 

Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος

Amazona rhodocorytha (I)

 
 

Ερυθρόφρυδος παπαγάλος

Amazona tucumana (I)

 
 

Παπαγάλος του Τουκουμάν

Amazona versicolor (I)

 
 

Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία

Amazona vinacea (I)

 
 

Οινόχρωμος παπαγάλος

Amazona viridigenalis (I)

 
 

Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα

Amazona vittata (I)

 
 

Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο

Anodorhynchus spp. (I)

 
 

Γαλάζιοι μακάο

Ara ambiguus (I)

 
 

Μεγάλος πράσινος μακάο

Ara glaucogularis (I)

 
 

Γαλαζόλαιμος μακάο

Ara macao (I)

 
 

Πορφυρός μακάο

Ara militaris (I)

 
 

Στρατιωτικός μακάο

Ara rubrogenys (I)

 
 

Ερυθρόστηθος μακάο

Cyanopsitta spixii (I)

 
 

Μακάο του Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 
 

Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ

Cyanoramphus forbesi (I)

 
 

Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 
 

Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι

Cyanoramphus saisseti (I)

 
 

Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 
 

Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 
 

Κερασφόρο παπαγαλάκι

Guarouba guarouba (I)

 
 

Χρυσοπαπαγαλάκι

Neophema chrysogaster (I)

 
 

Κοκκινόγαστρος παπαγάλος

Ognorhynchus icterotis (I)

 
 

Κιτρινόωτος παπαγάλος

Pezoporus occidentalis (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 
 

Νυκτόβιος παπαγάλος

Pezoporus wallicus (I)

 
 

Εδαφόβιος παπαγάλος

Pionopsitta pileata (I)

 
 

Πιλοφόρος παπαγάλος

Primolius couloni (I)

 
 

Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος

Primolius maracana (I)

 
 

Κυανόπτερος παπαγάλος

Psephotus chrysopterygius (I)

 
 

Χρυσόπτερος παπαγάλος

Psephotus dissimilis (I)

 
 

Κουκουλοφόρος παπαγάλος

Psephotus pulcherrimus (ενδεχομένως έχει εκλείψει) (I)

 
 

Παραδείσιος παπαγάλος

Psittacula echo (I)

 
 

Παπαγαλάκι του Μαυρικίου

Pyrrhura cruentata (I)

 
 

Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι

Rhynchopsitta spp. (I)

 
 

Παχύραμφοι παπαγάλοι

Strigops habroptilus (I)

 
 

Κακάπο

RHEIFORMES

 
 
 

ΡΕΟΜΟΡΦΑ

Rheidae

 
 
 

Ρέες

Pterocnemia pennata (I) (Εκτός του Pterocnemia pennata pennata που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 
 

Μικρή ρέα

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Μικρή ρέα

 

Rhea americana (II)

 

Μεγάλη ρέα

SPHENISCIFORMES

 
 
 

ΑΠΤΗΝΟΔΥΤΟΜΟΡΦΑ

Spheniscidae

 
 
 

Πιγκουίνοι

 

Spheniscus demersus (II)

 

Αφρικανικός πιγκουίνος

Spheniscus humboldti (I)

 
 

Πιγκουίνος του Humboldt

STRIGIFORMES

 
 
 

ΓΛΑΥΚΟΜΟΡΦΑ

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και του είδους Sceloglaux albifacies)

 

Γλαυκόμορφα

Strigidae

 
 
 

Γλαύκες

Aegolius funereus (II)

 
 

Αιγωλιός

Asio flammeus (II)

 
 

Βαλτόμπουφος

Asio otus (II)

 
 

Νανόμπουφος

Athene noctua (II)

 
 

Ευρωπαϊκή κουκουβάγια

Bubo bubo (II) (Εκτός του Bubo bubo bengalensis που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)

 
 

Κοινός μπούφος

Glaucidium passerinum (II)

 
 

Σπουργιτόγλαυκα

Heteroglaux blewitti (I)

 
 

Δασόβια γλαύκα

Mimizuku gurneyi (I)

 
 

Μικρός μπούφος

Ninox natalis (I)

 
 

Γλαύκα των Μολούκων

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 
 

Κοκκυγόγλαυκα

Nyctea scandiaca (II)

 
 

Χιονόγλαυκα

Otus ireneae (II)

 
 

Γκιώνης του Σοκόκε

Otus scops (II)

 
 

Ευρωπαϊκός γκιώνης

Strix aluco (II)

 
 

Κοινός χουχουριστής

Strix nebulosa (II)

 
 

Μεγάλος χουχουριστής

Strix uralensis (II) (Εκτός του Strix uralensis davidi που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)

 
 

Χουχουριστής των Ουραλίων

Surnia ulula (II)

 
 

Βόρεια γερακόγλαυκα

Tytonidae

 
 
 

Πεπλόγλαυκες

Tyto alba (II)

 
 

Τυτώ, πεπλόγλαυκα

Tyto soumagnei (I)

 
 
 

STRUTHIONIFORMES

 
 
 

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ

Struthionidae

 
 
 

Στρουθοκάμηλοι

Struthio camelus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μαλί, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 
 

Στρουθοκάμηλος

TINAMIFORMES

 
 
 

ΤΙΝΑΜΟΜΟΡΦΑ

Tinamidae

 
 
 

Τιναμού

Tinamus solitarius (I)

 
 

Μονήρες τιναμού

TROGONIFORMES

 
 
 

ΤΡΩΓΟΝΟΜΟΡΦΑ

Trogonidae

 
 
 

Τρώγωνες

Pharomachrus mocinno (I)

 
 

Περίλαμπρο κετζάλ

REPTILIA

 
 
 

ΕΡΠΕΤΑ

CROCODYLIA

 
 
 

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΙΑ

 

CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Κροκοδείλια

Alligatoridae

 
 
 

Αλιγάτορες

Alligator sinensis (I)

 
 

Κινεζικός αλιγάτορας

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 
 

Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις

Caiman latirostris (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 
 

Πλατύρρυγχος αλιγάτορας

Melanosuchus niger (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B και υπόκειται σε μηδενική ετήσια ποσόστωση έως ότου εγκριθεί ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία της CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση της Φύσης - IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 
 

Μαύρος καϊμάνος

Crocodylidae

 
 
 

Κροκόδειλοι

Crocodylus acutus (I) (Εκτός του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)

 
 

Αμερικανικός κροκόδειλος

Crocodylus cataphractus (I)

 
 

Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος

Crocodylus intermedius (I)

 
 

Κροκόδειλος του Ορινόκο

Crocodylus mindorensis (I)

 
 

Κροκόδειλος των Φιλιππίνων

Crocodylus moreletii (I). (Εκτός των πληθυσμών του Μεξικού και του Μπελίζε που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς).

 
 

Κροκόδειλος του Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνα, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Ουγκάντα, της Νότιας Αφρικής, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα, συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τρόπαιων, επιπλέον των προερχόμενων από κτηνοτροφική δραστηριότητα δειγμάτων], της Ζάμπια και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα B)

 
 

Κροκόδειλος του Νείλου

Crocodylus palustris (I)

 
 

Κροκόδειλος των ελών

Crocodylus porosus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)

 
 

Κροκόδειλος των εκβολών

Crocodylus rhombifer (I)

 
 

Κροκόδειλος της Κούβας

Crocodylus siamensis (I)

 
 

Κροκόδειλος του Σιάμ

Osteolaemus tetraspis (I)

 
 

Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής

Tomistoma schlegelii (I)

 
 

Ψευτογαβιάλης

Gavialidae

 
 
 

Γαβιάληδες

Gavialis gangeticus (I)

 
 

Γαβιάλης

RHYNCHOCEPHALIA

 
 
 

ΤΟΥΑΤΑΡΑ

Sphenodontidae

 
 
 

Τουατάρα

Sphenodon spp. (I)

 
 

Τουατάρα

SAURIA

 
 
 

ΣΑΥΡΕΣ

Agamidae

 
 
 

Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.

 

Saara spp. (II)

 
 
 

Uromastyx spp. (II)

 

Ακάνθουρες σαύρες

Chamaeleonidae

 
 
 

Χαμαιλέοντες

 

Archaius spp. (II)

 
 
 

Bradypodion spp. (II)

 

►C1  

Νάνοι χαμαιλέοντες

Νάνοι χαμαιλέοντες

 ◄

 

Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

►C1  

Νάνοι χαμαιλέοντες

Νάνοι χαμαιλέοντες

 ◄

Brookesia perarmata (I)

 
 

Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας

 

Calumma spp. (II)

 

Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης

 

Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Χαμαιλέοντες

Chamaeleo chamaeleon (II)

 
 

Κοινός χαμαιλέοντας

 

Furcifer spp. (II)

 

Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης

 

►C1  

Kinyongia spp. (II)

Nadzikambia spp. (II)

 ◄

 

►C1  

Νάνοι χαμαιλέοντες

Νάνοι χαμαιλέοντες

 ◄

 
 
 
 
 

Trioceros spp. (II)

 
 

Cordylidae

 
 
 

Ακάνθουρες σαύρες

 

Cordylus spp. (II)

 

Κορδύλος

Gekkonidae

 
 
 

Σαμιαμίδια

 
 

Hoplodactylus spp. (III Νέα Ζηλανδία)

Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών

 

Naultinus spp. (II)

 

Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας

 

Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ημερόβιο σαμιαμίδι

Phelsuma guentheri (II)

 
 

Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ

 

Uroplatus spp. (II)

 

Πλατύουρα σαμιαμίδια

Helodermatidae

 
 
 

Ηλόδερμα

 

Heloderma spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ηλόδερμο ή τέρας του Χίλα

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 
 

Ηλόδερμο της Γουατεμάλας

Iguanidae

 
 
 

Ιγκουάνα

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Θαλάσσια ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος

Brachylophus spp. (I)

 
 

Ιγκουάνες των Φίτζι

 

Conolophus spp. (II)

 

Χερσαίες ιγκουάνες των Γκαλάπαγκος

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Ουτίλα

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της νήσου Roatan

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της κοιλάδας του Ρίο Αγκουάν

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Ακάνθουρη ιγκουάνα της Γουατεμάλας

Cyclura spp. (I)

 
 

Εδαφόβιες ιγκουάνες

 

Iguana spp. (II)

 

Ιγκουάνες

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του Blaineville

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Παράκτια κερασφόρος σαύρα

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας

Sauromalus varius (I)

 
 

Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν

Lacertidae

 
 
 

Κοινές σαύρες

Gallotia simonyi (I)

 
 

Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο

Podarcis lilfordi (II)

 
 

Σαύρα του Lilford

Podarcis pityusensis (II)

 
 

Σαύρα της Ίμπιζα

Scincidae

 
 
 

Σκίγκοι

 

Corucia zebrata (II)

 

Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά

Teiidae

 
 
 

Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Σαύρα δράκος

 

Dracaena spp. (II)

 

Σαύρες καϊμάνοι

 

Tupinambis spp.(II)

 

Τεγκού

Varanidae

 
 
 

Βαράνοι

 

Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βαράνοι

Varanus bengalensis (I)

 
 

Ινδικός βαράνος

Varanus flavescens (I)

 
 

Κίτρινος βαράνος

Varanus griseus (I)

 
 

Βαράνος της ερήμου

Varanus komodoensis (I)

 
 

Βαράνος του νησιού Κόμοντο

Varanus nebulosus (I)

 
 

Νεφελώδης βαράνος

Varanus olivaceus (II)

 
 

Βαράνος του Grey

Xenosauridae

 
 
 

Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Κινεζική κροκοδειλόσαυρα

SERPENTES

 
 
 

ΦΙΔΙΑ

Boidae

 
 
 

Βόες

 

Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βόες

Acrantophis spp. (I)

 
 

Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης

Boa constrictor occidentalis (I)

 
 

Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής

Epicrates inornatus (I)

 
 

Βόας του Πουέρτο Ρίκο

Epicrates monensis (I)

 
 

Βόας των Παρθένων Νήσων

Epicrates subflavus (I)

 
 

Βόας της Τζαμάικας

Eryx jaculus (II)

 
 

Ερημόφιδο, λουρίτης

Sanzinia madagascariensis (I)

 
 

Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης

Bolyeriidae

 
 
 

Βόες του Μαυρικίου

 

Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Βόες του Μαυρικίου

Bolyeria multocarinata (I)

 
 

Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ

Casarea dussumieri (I)

 
 

Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ

Colubridae

 
 
 

Κοινά φίδια

 
 

Atretium schistosum (III Ινδία)

Ελαιοπράσινο νερόφιδο

 
 

Cerberus rynchops (III Ινδία)

Κυνοκέφαλο νερόφιδο

 

Clelia clelia (II)

 

Μουσουράνα

 

Cyclagras gigas (II)

 

Ψευδοκόμπρα

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Ωοφάγο ινδικό φίδι

 

Ptyas mucosus (II)

 

Κοινό ποντικόφιδο

 
 

Xenochrophis piscator (III Ινδία)

Ασιατικό νερόφιδο

Elapidae

 
 
 

Κόμπρες, κοραλόφιδα κ.λπ.

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Πλατυκέφαλο φίδι

 
 

Micrurus diastema (III Ονδούρα)

Κοραλόφιδο του ατλαντικού

 
 

Micrurus nigrocinctus (III Ονδούρα)

Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο

 

Naja atra (II)

 

Κινεζική πτύουσα κόμπρα

 

Naja kaouthia (II)

 

Κόμπρα με μονόκλ

 

Naja mandalayensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας

 

Naja naja (II)

 

Ινδική κόμπρα

 

Naja oxiana (II)

 

Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας

 

Naja philippinensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων

 

Naja sagittifera (II)

 

Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων

 

Naja samarensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων

 

Naja siamensis (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας

 

Naja sputatrix (II)

 

Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας

 

Naja sumatrana (II)

 

Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Βασιλική κόμπρα

Loxocemidae

 
 
 

Μεξικανικοί νάνοι βόες

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Μεξικανικοί νάνοι βόες

Pythonidae

 
 
 

Πύθωνες

 

Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Πύθωνες

Python molurus molurus (I)

 
 

Ινδικός πύθωνας

Tropidophiidae

 
 
 

Δασόβιοι βόες

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Δασόβιοι βόες

Viperidae

 
 
 

Οχιές, κροταλίες

 
 

Crotalus durissus (III Ονδούρα)

Νεοτροπικός κροταλίας

 

Crotalus durissus unicolor

 

Κροταλίας της Αρούμπα

 
 

Daboia russelii (III Ινδία)

Οχιά του Ράσελ

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Κροταλίας του Μάνγκσαν

Vipera latifii

 
 

Οχιά του Λατίφι

Vipera ursinii (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)

 
 

Οχιά των λιβαδιών

 

Vipera wagneri (II)

 

Οχιά του Βάγκνερ

TESTUDINES

 
 
 

ΧΕΛΩΝΕΣ

Carettochelyidae

 
 
 

Χοιρόρινες χελώνες

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Χοιρόρινη χελώνα

Chelidae

 
 
 

Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής

 

Chelodina mccordi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)

 

Μακρύλαιμη χελώνα του Ρότι

Pseudemydura umbrina (I)

 
 

Δυτική βαλτοχελώνα

Cheloniidae

 
 
 

Θαλάσσιες χελώνες

Cheloniidae spp. (I)

 
 

Θαλάσσιες χελώνες

Chelydridae

 
 
 

Οφιόλαιμες χελώνες

 
 

Macrochelys temminckii (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)

Μακροχελώνα του Temminck

Dermatemydidae

 
 
 

Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες

 

Dermatemys mawii (II)

 

Κεντροαμερικανική ποταμίσια χελώνα

Dermochelyidae

 
 
 

Δερματοχελώνες

Dermochelys coriacea (I)

 
 

Δερματοχελώνα

Emydidae

 
 
 

Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες

 

Chrysemys picta (Μόνο ζώντα είδη)

 

Χρωματιστή χελώνα

 

Clemmys guttata (II)

 

Στικτή χελώνα

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Χελώνα του Blanding

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Δασόβια χελώνα

Glyptemys muhlenbergii (I)

 
 

Χελώνα των τελμάτων

 
 

Graptemys spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)

Γραμμωτές χελώνες

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Διαμαντόραχη τερραπίνη

 

Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ερμητικές χελώνες

Terrapene coahuila (I)

 
 

Υδρόβια ερμητική χελώνα

 

Trachemys scripta elegans (Μόνο ζώντα είδη)

 

Ερυθροκρόταφη νεροχελώνα

Geoemydidae

 
 
 

Ευρασιατικές λιμνο- και ποταμοχελώνες, νεοτροπικές δασοχελώνες

Batagur affinis (I)

 
 

Νότια ποταμοχελώνα

Batagur baska (I)

 
 

Μπαταγκούρ

 

►C1  

Batagur borneoensis (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

Batagur dhongoka

Batagur kachuga

Batagur trivittata (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 ◄

 
 
 

Cuora spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis και C. zhoui που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Ασιατικές ερμητικές χελώνες

 

Cyclemys spp. (II)

 

Ασιατικές φυλλοχελώνες

Geoclemys hamiltonii (I)

 
 

Μαύρη λιμνοχελώνα

 

Geoemyda japonica (II)

 

Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκύου

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ

 

Hardella thurjii (II)

 

Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα

 

Heosemys annandalii (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Κιτρινοκέφαλη χελώνα

 

Heosemys depressa (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Δασοχελώνα του Αρακάν

 

Heosemys grandis (II)

 

Γιγαντιαία ασιατική χελώνα

 

Heosemys spinosa (II)

 

Αγκαθωτή χελώνα

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Δασοχελώνα του Σουλαουέζι

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Σαλιγκαροφάγα χελώνα

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Χελώνα των ορυζώνων

 

Mauremys annamensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Λιμνοχελώνα του Αννάμ

 
 

Mauremys iversoni (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Φούτζι

 

Mauremys japonica (II)

 

Ιαπωνική λιμνοχελώνα

 
 

Mauremys megalocephala (III Κίνα)

Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα

 

Mauremys mutica (II)

 

Κίτρινη λιμνοχελώνα

 

Mauremys nigricans (II)

 

Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα

 
 

Mauremys pritchardi (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Pritchard

 
 

Mauremys reevesii (III Κίνα)

Λιμνοχελώνα του Reeves

 
 

Mauremys sinensis (III Κίνα)

Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό

Melanochelys tricarinata (I)

 
 

Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Ινδική μαύρη χελώνα

Morenia ocellata (I)

 
 

Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας

 

Morenia petersi (II)

 

Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα

 

Notochelys platynota (II)

 

Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας

 
 

Ocadia glyphistoma (III Κίνα)

Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό

 
 

Ocadia philippeni (III Κίνα)

Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen

 

Orlitia borneensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών)

 

Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας

 

Pangshura spp. (ΙΙ) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Θολωτές χελώνες

Pangshura tecta (I)

 
 

Ινδική θολωτή χελώνα

 

Sacalia bealei (II)

 

Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale

 
 

Sacalia pseudocellata (III Κίνα)

Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Τετραόφθαλμη χελώνα

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Μαύρη τελματοχελώνα

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Δασοχελώνα του Κοτσίν

Platysternidae

 
 
 

Μεγακέφαλες χελώνες

Platysternidae spp. (I)

 
 

Μεγακέφαλες χελώνες

Podocnemididae

 
 
 

Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα

 

Podocnemis spp. (II)

 

Μακρύλαιμες χελώνες

Testudinidae

 
 
 

Χερσαίες χελώνες

 

Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το Geochelone sulcata για τα δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς)

 

Χερσαίες χελώνες

Astrochelys radiata (I)

 
 

Ακτινωτή χελώνα

Astrochelys yniphora (I)

 
 

Ανγκονόκα

Chelonoidis nigra (I)

 
 

Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος

Geochelone platynota (I)

 
 

Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας

Gopherus flavomarginatus (I)

 
 

Σκαπτική χελώνα του Bolson

Malacochersus tornieri (II)

 
 

Επίπεδη χελώνα

Psammobates geometricus (I)

 
 

Γεωμετρική χελώνα

Pyxis arachnoides (I)

 
 

Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης

Pyxis planicauda (I)

 
 

Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης

Testudo graeca (II)

 
 

Γραικοχελώνα

Testudo hermanni (II)

 
 

Μεσογειακή χελώνα

Testudo kleinmanni (I)

 
 

Αιγυπτιακή χελώνα

Testudo marginata (II)

 
 

Κρασπεδοχελώνα

Trionychidae

 
 
 

Μαλακοκέλυφες χελώνες

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας

Apalone spinifera atra (I)

 
 

Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιέναγας

Chitra chitra (I)

 
 

Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα

 

Chitra spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες

Chitra vandijki (I)

 
 

Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας

 

Dogania subplana (II)

 

Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα

 

Lissemys punctata (II)

 

Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη

 

Lissemys scutata (II)

 

Πλατυχελώνα της Βιρμανίας

 

Nilssonia formosa (II)

 

Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας

Nilssonia gangeticus (I)

 
 

Ινδική μαλακοχελώνα

Nilssonia hurum (I)

 
 

Μαλακοχελώνα με σχέδιο παγωνιού

 

Nilssonia leithii (II)

 

Μαλακοχελώνα του Leith

Nilssonia nigricans (I)

 
 

Μαύρη μαλακοχελώνα

 

Palea steindachneri (II)

 

Μαλακοχελώνα με λειρί

 

Pelochelys spp. (II)

 

Γιγαντιαία μαλακοχελώνα

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Μαλακοχελώνα του Χουνάν

 

Pelodiscus maackii (II

 

Μαλακοχελώνα του Αμούρ

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Κινεζική μαλακοχελώνα

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ

AMPHIBIA

 
 
 

ΑΜΦΙΒΙΑ

ANURA

 
 
 

ΑΝΟΥΡΑ

Aromobatidae

 
 
 

Κρυπτικοί δασοβάτραχοι

 

Allobates femoralis (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια

 

Allobates hodli (II)

 
 
 

Allobates myersi (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers

 

Allobates rufulus (II)

 

Δηλητηριώδης βάτραχος του Τσιμάντα

 

Allobates zaparo (II)

 

Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος

Bufonidae

 
 
 

Κοινοί φρύνοι

Altiphrynoides spp. (I)

 
 

Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm

Amietophrynus superciliaris (I)

 
 

Φρύνος του Καμερούν

Atelopus zeteki (I)

 
 

Χρυσοβάτραχος

Incilius periglenes (I)

 
 

Χρυσοφρύνος

Nectophrynoides spp. (I)

 
 

Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι

Nimbaphrynoides spp. (I)

 
 

Φρύνοι νίμπα

Calyptocephalellidae

 
 
 

Καλυπτοκέφαλοι φρύνοι

 
 

Calyptocephalella gayi (III Chile)

Πλατύστομος φρύνος της Χιλής

Conrauidae

 
 
 

Βάτραχοι

 

Conraua goliath

 

Βάτραχος Γολιάθ

Dendrobatidae

 
 
 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Adelphobates spp. (II)

 
 
 

Ameerega spp. (II)

 
 
 

Andinobates spp. (II)

 
 
 

Dendrobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Epipedobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Excidobates spp. (II)

 
 
 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος

 

Minyobates spp. (II)

 

Δαιμονικός δηλητηριώδης βάτραχος

 

Oophaga spp. (II)

 
 
 

Phyllobates spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι

 

Ranitomeya spp. (II)

 
 

Dicroglossidae

 
 
 

Βάτραχοι

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Εξαδάκτυλος βάτραχος

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Τιγροβάτραχος

Hylidae

 
 
 

Δενδροβάτραχοι

 

Agalychnis spp. (II) (8)

 

Φυλλοβάτραχοι και δενδροβάτραχοι

Mantellidae

 
 
 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης

 

Mantella spp. (II)

 

Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης

Microhylidae

 
 
 

Μικροδενδροβάτραχοι

Dyscophus antongilii (I)

 
 

Ντοματοβάτραχος

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Κόκκινος βάτραχος της βροχής

▼C1

Myobatrachidae

 
 
 

Ρεοβάτραχοι

 
 

Rheobatrachus spp. (II) (Εκτός των ειδών Rheobatrachus silus και Rheobatrachus vitellinus)

 

Ρεοβάτραχος

▼M18

Ranidae

 
 
 

Βάτραχοι

 

Lithobates catesbeianus (Μόνο ζώντα δείγματα)

 

Αμερικανικός ταυροβάτραχος

CAUDATA

 
 
 

ΟΥΡΟΔΗΛΑ

Ambystomatidae

 
 
 
 
 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Σαλαμάνδρα της λίμνης Πατσκουάρο

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Άξολοτλ

Cryptobranchidae

 
 
 

Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες

Andrias spp. (I)

 
 

Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες

 
 

Cryptobranchus alleganiensis (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)

Λασποδιάβολος - αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα

Hynobiidae

 
 
 

Ασιατικές σαλαμάνδρες

 
 

Hynobius amjiensis (III Κίνα)

 

Salamandridae

 
 
 

Κοινές σαλαμάνδρες & τρίτωνες

Neurergus kaiseri (I)

 
 

Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα

ELASMOBRANCHII

 
 
 

ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΟΙ

CARCHARHINIFORMES

 
 
 

ΚΑΡΧΑΡΙΝΙΜΟΡΦΟΙ

Carcharhinidae

 
 
 

Καρχαρίες ρέκβιεμ

 

Carcharhinus longimanus (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)

 

Μακρόπτερος καρχαρίνος

Sphyrnidae

 
 
 

Σφυροκέφαλοι καρχαρίες

 

Sphyrna lewini (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)

Sphyrna lewini (III Κόστα Ρίκα) (Η καταχώριση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014)

Κτενοζύγαινια

 

Sphyrna mokarran (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)

 

Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας

 

Sphyrna zygaena (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)

 

Ζύγαινα

LAMNIFORMES

 
 
 

ΛΑΜΝΟΜΟΡΦΟΙ

Cetorhinidae

 
 
 

Κητόρρινοι

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς

Lamnidae

 
 
 

Λευκοί καρχαρίες

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Λευκός καρχαρίας

 

Lamna nasus (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)

Lamna nasus (III 27 κράτη μέλη) (Η καταχώριση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014)

Λάμια

ORECTOLOBIFORMES

 
 
 

ΟΡΥΚΤΟΛΟΒΟΜΟΡΦΟΙ

Rhincodontidae

 
 
 

Φαλαινοκαρχαρίες

 

Rhincodon typus (II)

 

Φαλαινοκαρχαρίας

PRISTIFORMES

 
 
 

ΠΡΙΣΤΙΟΜΟΡΦΟΙ

Pristidae

 
 
 

Πριονόψαρα

Pristidae spp. (I)

 
 

Πριονόψαρα

RAJIFORMES

Mobulidae

 
 
 
 
 

Manta spp. (II) (Η καταχώριση αυτή θα αρχίσει να ισχύει στις 14 Σεπτεμβρίου 2014)

 

Διαβολόψαρα μάντα

ACTINOPTERYGII

 
 
 

ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ

ACIPENSERIFORMES

 
 
 

ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΜΟΡΦΟΙ

 
 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες

Acipenseridae

 
 
 

Οξύρρυγχοι

Acipenser brevirostrum (I)

 
 

Βραχύρρινος οξύρρυγχος

Acipenser sturio (I)

 
 

Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος

ANGUILLIFORMES

 
 
 

ΧΕΛΟΜΟΡΦΟΙ

Anguillidae

 
 
 

Χέλια

 

Anguilla anguilla (II)

 

Ευρωπαϊκό χέλι

CYPRINIFORMES

 
 
 

ΚΥΠΡΙΝΟΜΟΡΦΟΙ

Catostomidae

 
 
 

Κατώστομοι

Chasmistes cujus (I)

 
 

Κούι-ούι

Cyprinidae

 
 
 

Κυπρινοειδή

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Αφρικανική τυφλή μπριάνα

Probarbus jullieni (I)

 
 

Μπριάνα του Jullien

OSTEOGLOSSIFORMES

 
 
 

ΟΣΤΕΟΓΛΩΣΣΟΜΟΡΦΟΙ

Arapaimidae

 
 
 
 
 

Arapaima gigas (II)

 

Αραπάιμα

Osteoglossidae

 
 
 

Αραπάιμα, οστεόγλωσσοι

Scleropages formosus (I) (9)

 
 

Ασιατικό αροουάνα

PERCIFORMES

 
 
 

ΠΕΡΚΟΜΟΡΦΟΙ

Labridae

 
 
 

Χειλούδες

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Καμπουρωτή χειλού

Sciaenidae

 
 
 

Σκίαινες

Totoaba macdonaldi (I)

 
 

Τοτοάμπα

SILURIFORMES

 
 
 

ΣΙΛΟΥΡΟΜΟΡΦΟΙ

Pangasiidae

 
 
 

Καρχαρογατόψαρα

Pangasianodon gigas (I)

 
 

Γιγαντιαίο γατόψαρο

SYNGNATHIFORMES

 
 
 

ΣΥΝΓΝΑΘΟΜΟΡΦΟΙ

Syngnathidae

 
 
 

Σακοράφες, ιππόκαμποι

 

Hippocampus spp. (II)

 

Ιππόκαμποι

SARCOPTERYGII

 
 
 

ΣΑΡΚΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ

CERATODONTIFORMES

 
 
 

ΚΕΡΑΤΟΔΟΝΤΟΜΟΡΦΟΙ

Ceratodontidae

 
 
 

Δίπνοοι

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Δίπνοος της Αυστραλίας

COELACANTHIFORMES

 
 
 

ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΜΟΡΦΟΙ

Latimeriidae

 
 
 

Κοιλάκανθοι

Latimeria spp. (I)

 
 

Κοιλάκανθοι

ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΑ-ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)

HOLOTHUROIDEA

 
 
 

ΟΛΟΘΟΥΡΟΕΙΔΗ

ASPIDOCHIROTIDA

 
 
 

ΑΣΠΙΔΟΧΕΙΡΟΤΙΔΙΑ

Stichopodidae

 
 
 

Στιχόποδα

 
 

Isostichopus fuscus (III Ισημερινός)

Καστανό ολοθούριο

ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)

ARACHNIDA

 
 
 

ΑΡΑΧΝΙΔΙΑ

ARANEAE

 
 
 

ΑΡΑΧΝΕΣ

Theraphosidae

 
 
 

Ταραντούλες

 

Aphonopelma albiceps (II)

 
 
 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα

 

Brachypelma spp. (II)

 

Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής

SCORPIONES

 
 
 

ΣΚΟΡΠΙΟΙ

Scorpionidae

 
 
 

Σκορπιοί

 

Pandinus dictator (II)

 
 
 

Pandinus gambiensis (II)

 

Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης

 

Pandinus imperator (II)

 

Αυτοκρατορικός σκορπιός

INSECTA

 
 
 

ΕΝΤΟΜΑ

COLEOPTERA

 
 
 

ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ (ΣΚΑΘΑΡΙΑ)

Lucanidae

 
 
 

Ελαφοκάνθαροι

 
 

Colophon spp. (III Νότια Αφρική)

Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου

Scarabaeidae

 
 
 

Σκαραβαίοι

 

Dynastes satanas (II)

 

Σκαθάρι σατανάς

LEPIDOPTERA

 
 
 

ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ & ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ)

Nymphalidae

 
 

Agrias amydon boliviensis (III Βολιβία)

Πιτσιλωτός Αγρίας της Βολιβίας

 
 

Morpho godartii lachaumei (III Βολιβία)

Μορφώ του Godart

 
 

Prepona praeneste buckleyana (III Βολιβία)

Πρεπόνα της Πραινέστου

Papilionidae

 
 
 

Χελιδόνουρες πεταλούδες

 

Atrophaneura jophon (II)

 
 
 

Atrophaneura palu

 
 
 

Atrophaneura pandiyana (II)

 
 
 

Bhutanitis spp. (II)

 
 
 

Graphium sandawanum

 
 
 

Graphium stresemanni

 
 
 

Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)

 

Ορνιθόπτερα

Ornithoptera alexandrae (I)

 
 
 
 

Papilio benguetanus

 
 

Papilio chikae (I)

 
 
 
 

Papilio esperanza

 
 

Papilio homerus (I)

 
 
 

Papilio hospiton (ΙΙ)

 
 
 
 

Papilio morondavana

 
 
 

Papilio neumoegeni

 
 
 

Parides ascanius

 
 
 

Parides hahneli

 
 

Parnassius apollo (II)

 
 

Παρνάσσιος Απόλλων

 

Teinopalpus spp. (II)

 
 
 

Trogonoptera spp. (II)

 
 
 

Troides spp. (II)

 
 

ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)

HIRUDINOIDEA

 
 
 

ΒΔΕΛΛΕΣ

ARHYNCHOBDELLIDA

 
 
 

ΑΡΡΥΓΧΟΒΔΕΛΛΙΔΙΑ

Hirudinidae

 
 
 

Βδέλλες

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Βόρεια ιατρική βδέλλα

 

Hirudo verbana (II)

 

Νότια ιατρική βδέλλα

MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)

BIVALVIA

 
 
 

ΔΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ (μεθύστρες, μύδια κ.λπ.)

MYTILOIDA

Mytilidae

 
 
 
 
 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Πετροσωλήνας

UNIONOIDA

Unionidae

 
 
 

Μύδια του γλυκού νερού

Conradilla caelata (I)

 
 
 
 

Cyprogenia aberti (II)

 
 

Dromus dromas (I)

 
 
 

Epioblasma curtisii (I)

 
 
 

Epioblasma florentina (I)

 
 
 

Epioblasma sampsonii (I)

 
 
 

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 
 
 

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 
 
 
 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 
 

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 
 
 

Epioblasma turgidula (I)

 
 
 

Epioblasma walkeri (I)

 
 
 

Fusconaia cuneolus (I)

 
 
 

Fusconaia edgariana (I)

 
 
 

Lampsilis higginsii (I)

 
 
 

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)