1997D0020 — EL — 18.11.2006 — 009.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 1996

για την κατάργηση του καταλόγου των τρίτων χωρών που πληρούν τις προϋποθέσεις ισοτιμίας για τους όρους παραγωγής και διάθεσης στην αγορά των δίθυρων μαλακίων, των εχινόδερμων, των χιτωνόζωων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(97/20/ΕΚ)

(ΕΕ L 006, 10.1.1997, p.46)

καταργήθηκε από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

 

Απόφαση της Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2006

L 320

53

18.11.2006