1993L0049 — EL — 31.12.1999 — 002.001


Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►B

ΟΔΗΓΊΑ 93/49/ΕOΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 1993

περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 250, 7.10.1993, p.9)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  No

page

date

►M1

Οδηγία 1999/67/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1999

  L 164

78

30.6.1999
▼B

ΟΔΗΓΊΑ 93/49/ΕOΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Ιουνίου 1993

περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του ΣυμβουλίουΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

την οδηγία 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1991 περί εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών φυτών και των καλλωπιστικών φυτών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας:

ότι, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ενδείκνυται να λαμβάνονται υπόψη οι κύκλοι παραγωγής των διαφόρων υλικών·

ότι οι όροι που τίθενται με την παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρούνται ως το ελάχιστο αποδεκτό πρότυπο σ' αυτό το στάδιο, λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών συνθηκών παραγωγής στην Κοινότητα· ότι οι όροι αυτοί πρόκειται να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν σταδιακά, ώστε να επιτευχθούν τελικώς υψηλά πρότυπα βελτιωμένης ποιότητας·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής για το Πολλαπλασιαστικό Υλικό και τα Καλλωπιστικά Φυτά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:▼M1 —————

▼B

Άρθρο 3

1.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, το υλικό πρέπει, τουλάχιστον κατά τον οπτικό έλεγχο, να είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανιμούς και ασθένειες που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα, από σημεία ή συμπτώματα αυτών, τα οποία μειώνουν τη χρησιμότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού ή των καλλωπιστικών φυτών, και ιδίως από τους οργανισμούς ή ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα σε σχέση με το συγκεκριμένο γένος ή είδος.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 4

1.  Το υλικό έχει ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά το γένος ή είδος ή, την ομάδα φυτών και, εφόσον διατίθεται προς εμπορία ή προορίζεται για διάθεση προς εμπορία με αναφορά της ποικιλίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ, έχει την ταυτότητα και καθαρότητα όσον αφορά την ποικιλία.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 315/68 του Συμβουλίου ( 2 ).

Άρθρο 8

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1993. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΓένη ή είδη

Επιβλαβείς οργανισμοί και ασθένειες

Begonia x hiemalis

Fotsch

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Aleurodidae και ιδίως Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Ditylenchus destructor

— Meloidogyne spp.

— Myzus ornatus

— Otiorrhynchus sulcatus

— Sciara

— Thysanoptera και ιδίως

— Frankliniella occidentalis

Βακτήρια

— Erwinia chrysanthemi

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. begoniae

Μύκητες

— Ωίδιο

— Παθογόνα της σήψης στο λαιμό (Phytophthora spp.Pythium spp. kai Rhizoctoniaspp.)

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Νόσος του κατσαρώματος των φύλλων

— Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)

Citrus

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

— Aleurothrixus floccosus (Mashell)

— Meloidogyne spp.

— Parabemisia myricae (Kuwana)

— Tylenchulus semipenetrans

Μύκητες

— Phytophthora spp.

Ιοι και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιοειδή όπως εξώκορτη, καχεξία-ξυλοπόρωση

— Ασθένειες που προκαλούν στα νέα φύλλα συμπτώματα παρόμοια με της ψώρωσης όπως: ψώρωση, δακτυλιωτή κηλίδωση, cristacortis λίθίαση, κοίλη ψώρωση

— Ψώρωση με ποικιλόχρωμα φύλλα

— Ρυτίδωση των φύλλων των εσπεριδοειδών

Dendranthema x Grandiflorum

(Ramat) Kitam

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της

— Agromyzidae

— Aleurodidae και ιδίως Bemisia tabaci

— Aphelencoides spp.

— Diarthronomia chrysanthemi

— Lepidoptera και ιδίως Cacoecimorpha prοnυbana, Epichoristodes acerbella

— Thysanoptera και ιδίως Frankliniella occidentalis

Βακτήρια

— Agrobacterium tumefaciens

— Erwinia chrysanthemi

Μύκητες

— Fusarium oxisporum spp. chrysanthemi

— Puccinia chrysanthemi

— Pythium spp.

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιός της μωσαϊκωσης του Chrysanthemum B

— Tomato aspermy cucumovirus

Dianthus Caryophyllus L.

και υβρίδια

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Agromyzidae

— Aleurodidae και ιδίως

— Bemisia tabaci

— Thysanoptera και ιδίως

— Frankliniella occidentalis

— Lepidoptera και ιδίως

— Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella

Fungi

— Alternaria dianthi

— Alternaria dianthicola

— Fusarium oxisporum f. spp. dianthi

— Mycosphaerella dianthi

— Phytophthora nicotiana spp. parasitica

— Rhizoctonia solani

— Σήψη στο λαιμό: Fusarium spp. και Pythium spp.

— Uromyces dianthi

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Carnation etched ring caulimovirus

— Carnation mottle carmovirus

— Carnation necrotic fleck closterovirus

— Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)

Euphorbia pulcherrima

(Wild ex Kletzch)

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

— Aleurodidae και ιδίως Bemisia tabaci

Βακτήρια

— Erwinia chrysanthemi

Μύκητες

— Fusarium spp.

— Pythium ultimum

— Phytophthora spp.

— Rhizoctonia solani

— Thielaviopsis basicola

Iοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)

Gerbera L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

— Agromyzidae

— Aleurodidae και ιδίως Bemisia tabaci

— Aphelenchoides spp.

— Lepidoptera

— Meloidogyne

— Thysanoptera και ιδίως Frankliniella occidentalis

Μύκητες

— Fusarium spp.

— Phytophthora cryptogea

— Ωΐδιο

— Rhizoctonia solani

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)

Gladiolus L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

— Ditylenchus dipsaci

— Thysanoptera και ιδίως Frankliniella occidentalis

Βακτήρια

— Pseudomonas marginata

— Rhodococcus fascians

Μύκητες

— Botrytis gladiolorum

— Curvularia trifolii

— Fusarium oxisporum spp. gladioli

— Penicillium gladioli

— Sclerotinia spp.

— Septoria gladioli

— Urocystis gladiolicola

— Uromyces trasversalis

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Aster yellow mycoplasm

— Corky pit agent

— Ιός της μωσαΐκωσης του αγγουριού

— Ιός της δακτυλιωτής κηλίδωσης του γλαδιόλου (syn. Λανθάνων ιός του ναρκίσσου)

— Tobacco rattle virus

Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί

— Cyperus esculentus

Lilium L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

— Aphelenchoides spp.

— Rhyzoglyphus spp.

— Pratylenchus penetrans

— Rotylenchus robustus

— Thysanoptera και ιδίως Frankliniella occidentalis

Βακτήρια

— Erwinia carotovora subsp. carotovora

— Rhodococcus fascians

Μύκητες

— Cylindrocarpon destructans

— Fusarium oxisporum f. sp. lilii

— Pythium spp.

— Rhizoctonia spp.

— Rhizopus spp.

— Sclerotium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιός της μωσαΐκωσης του αγγουριού

— Ασυμπτωματικός ιός του κρίνου

— Ιός του κρίνου

— Tobacco rattle virus

— Tulip breaking virus

Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί

— Cyperus esculentus

Malus Miller

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Κοκκοειδή και ιδίως:

— Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Βακτήρια

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Μύκητες

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophtora cactorum

— Rosellinia necatrix

— Venturia spp.

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί

Όλοι

Narcissus L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Aphelenchoides subtenuis

— Ditylenchus destructor

— Eumerus spp.

— Merodon equestris

— Pratylenchus penetrans

— Rhizoglyphidae

— Tarsonemidae

Μύκητες

— Fusarium oxysporum f. sp. narcissi

— Sclerotinia spp.

— Sclerotium bulborum

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Tobacco rattle virus

— Narcissus white streak agent

— Narcissus yellow stripe virus

Άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί

— Cyperus esculentus

Pelargonium L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Aleurodidae και ιδίως Bemisia tabaci

— Lepidoptera

— Thysanoptera και ιδίως Frankliniella occidentalis

Βακτήρια

— Rhodococcus fascians

— Xanthomonas campestris pv. pelargonii

Μύκητες

— Puccinia pelargonii zonalis

— Παθογόνα της σήψης στο λαιμό (Botrytis spp., Pythium spp.)

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Pelargonium flower break carmovirus

— Pelargonium leaf curl tombusvirus

— Pelargonium line pattern virus

— Ιοί κηλίδωσης της τομάτας (Κηλίδωση μαρασμού της τομάτας, Νεκρωτική κηλίδωση του Impatiens)

Phoenix

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης τους

— Thysanoptera

Μύκητες

— Exosporium palmivorum

— Gliocladium wermoeseni

— Graphiola phoenicis

— Pestalozzia Phoenicis

— Pythium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί

Όλοι

Pinus nigra

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Blastophaga spp.

— Rhyacionia buoliana

Μύκητες

— Lophodermium seditiosum

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί

Όλοι

Prunus L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Capnodis tenebrionis

— Meloidogyne spp.

— Κοκκοειδή και ιδίως: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus

Βακτήρια

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. mors prunorum

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Μύκητες:

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Rosellinia necatrix

— Taphrina deformans

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς

— Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του προύνου

Pyrus L.

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Anarsia lineatella

— Eriosoma lanigerum

— Κοκκοειδή και ιδίως: Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentαgοnα, Quadraspidiotus perniciosus

Βακτήρια

— Agrobacterium tumefaciens

— Pseudomonas syringae pv. syringae

Μύκητες

— Armillariella mellea

— Chondrostereum purpureum

— Nectria galligena

— Phytophthora spp.

— Rosellinia necatrix

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί

Όλοι

Rosa

Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους

— Lepidoptera και ιδίως Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana

— Meloidogyne spp.

— Pratylenchus spp.

— Tetranychus urticae

Βακτήρια

— Agrobacterium tumefaciens

Μύκητες

— Chondrostereum purpureum

— Coniothyrium spp.

— Diplocarpon rosae

— Peronospora sparsa

— Phragmidium spp.

— Rosellinia necatrix

— Sphaeroteca pannosa

— Verticillium spp.

Ιοί και όμοιοι με ιούς οργανισμοί και ιδίως:

— Ιός της μωσαΐκωσης της μηλιάς

— Arabis mosaic nepovirus

— Ιός της νεκρωτικής κηλίδωσης του προύνου( 1 ) ΕΕ αριθ. L 376 της 31. 12. 1991, σ. 21.

( 2 ) ΕΕ αριθ. L 71 της 21. 3. 1968, σ. 1.