12.7.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 185/47


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/1194 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιουλίου 2022

για τη θέσπιση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη και την πρόληψη της εξάπλωσης του Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως η),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 παρέχει τη βάση για τη νομοθεσία της Ένωσης σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών. Δεδομένου ότι ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει νέο σύνολο κανόνων, καταργεί, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022, διάφορες πράξεις που βασίζονταν στους προηγούμενους κανόνες του τομέα.

(2)

Μία από τις εν λόγω καταργούμενες πράξεις είναι η οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου (2) στην οποία καθορίζονταν μέτρα κατά του επιβλαβούς οργανισμού Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914), ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε σε Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, (στο εξής: συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός), και ο οποίος αποτελεί τον παθογόνο παράγοντα της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας.

(3)

Επιπλέον, από τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω οδηγίας, έχουν σημειωθεί νέες επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά τη βιολογία και την κατανομή του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, ενώ έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι δοκιμών για την ανίχνευση και την ταυτοποίησή του, καθώς και μέθοδοι για την εξάλειψή του και την πρόληψη της εξάπλωσής του.

(4)

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν νέα μέτρα για τα φυτά Solanum tuberosum L., πλην των σπόρων (στο εξής: συγκεκριμένα φυτά), προκειμένου να εξαλειφθεί ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία του στο έδαφος της Ένωσης, και να προληφθεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, ορισμένα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία 93/85/ΕΟΚ, και ειδικότερα εκείνα που αφορούν την εξάλειψη και την πρόληψη της εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, εξακολουθούν να είναι κατάλληλα και θα πρέπει, συνεπώς, να προβλέπονται.

(5)

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διενεργούν ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στα συγκεκριμένα φυτά στο έδαφός τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλέον αποτελεσματική και έγκαιρη ανίχνευση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού. Οι κανόνες για τις ετήσιες επισκοπήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στην προβλεπόμενη χρήση των συγκεκριμένων φυτών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μακροσκοπικές εξετάσεις, οι δειγματοληψίες και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στον πλέον κατάλληλο χρόνο και υπό τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για κάθε φυτό και τη χρήση του.

(6)

Σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους θα πρέπει να διενεργεί δοκιμές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ή να αποκλείεται η εν λόγω παρουσία.

(7)

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους θα πρέπει να λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψή του και για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσής του. Το πρώτο από τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι η δημιουργία οριοθετημένης περιοχής.

(8)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν περαιτέρω μέτρα εξάλειψης. Τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως προσβεβλημένα από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό δεν θα πρέπει να φυτεύονται στο έδαφος της Ένωσης και η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν προσβληθεί καταστρέφονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο, υπό συνθήκες που αποτρέπουν την εξάπλωση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού. Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα όσον αφορά τις δοκιμές, τη δειγματοληψία και τις επιτόπιες δράσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

(9)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη προστασία του εδάφους της Ένωσης από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, είναι σκόπιμο να χαρακτηριστούν ορισμένες περιοχές της Ένωσης ως «άκρως μολυσμένες περιοχές». Οι εν λόγω περιοχές θα πρέπει να οριστούν ως περιοχές στις οποίες από τον αριθμό των εστιών που εντοπίζονται στο πλαίσιο ετήσιων επισκοπήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεχούς περιόδου άνω των δέκα ετών αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός είναι παρών σε πολλαπλές τοποθεσίες, και στις οποίες δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και σε χώρους παραγωγής που δεν τελούν υπό επίσημη εποπτεία. Για τον λόγο αυτόν, η διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών εκτός των εν λόγω περιοχών και προς το υπόλοιπο έδαφος της Ένωσης και εντός αυτού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένους όρους και να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

(10)

Ανά πενταετία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την εξέλιξη των αντίστοιχων άκρως μολυσμένων περιοχών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η επισκόπηση της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων στην Ένωση και, κατά περίπτωση, η επανεξέταση και η προσαρμογή τους.

(11)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στο EUROPHYT, βάσει του άρθρου 32 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715 (3), όταν ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός βρίσκεται σε άκρως μολυσμένη περιοχή, καθώς η προστιθέμενη αξία της εν λόγω κοινοποίησης θα είναι αμελητέα λόγω της συνεχούς εκδήλωσης εστιών σε πολλαπλές τοποθεσίες.

(12)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του το συντομότερο δυνατό μετά την κατάργηση της οδηγίας 93/85/ΕΟΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται μέτρα για τον σκοπό της εξάλειψης του Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018, που συνιστά το αίτιο που προκαλεί την κορυνοβακτηρίωση της πατάτας, και της πρόληψης της εξάπλωσής του στο έδαφος της Ένωσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός»: Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018·

2)

«συγκεκριμένα φυτά»: φυτά του είδους Solanum tuberosum L., πλην των σπόρων·

3)

«αυτοφυή συγκεκριμένα φυτά»: τα συγκεκριμένα φυτά που εμφανίζονται στους τόπους παραγωγής χωρίς να έχουν φυτευτεί·

4)

«κόνδυλοι που προορίζονται για φύτευση στον τόπο παραγωγής τους»: οι κόνδυλοι που παράγονται σε συγκεκριμένο τόπο παραγωγής και προορίζονται να παραμείνουν μόνιμα στον εν λόγω τόπο και δεν προορίζονται για πιστοποίηση·

5)

«άκρως μολυσμένη περιοχή»: περιοχή της Ένωσης στην οποία από τον αριθμό των εστιών που εντοπίζονται στο πλαίσιο ετήσιων επισκοπήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια συνεχούς περιόδου άνω των δέκα ετών αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός είναι παρών σε πολλαπλές τοποθεσίες, και στις οποίες δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και σε χώρους παραγωγής που δεν τελούν υπό επίσημη εποπτεία.

Άρθρο 3

Ετήσιες επισκοπήσεις

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ετήσιες επισκοπήσεις για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στα συγκεκριμένα φυτά στο έδαφός τους σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

όσον αφορά τους κονδύλους πλην εκείνων που προορίζονται για φύτευση, οι επισκοπήσεις περιλαμβάνουν:

i)

δειγματοληψία από παρτίδες αποθηκευμένων κονδύλων ή από την καλλιέργεια, όσο το δυνατόν αργότερα μεταξύ της ξήρανσης των υπέργειων τμημάτων της πατάτας και της συγκομιδής·

ii)

μακροσκοπική εξέταση της καλλιέργειας, στην περίπτωση που είναι δυνατός ο μακροσκοπικός εντοπισμός συμπτωμάτων του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, και μακροσκοπική εξέταση των κομμένων κονδύλων στις περιπτώσεις που η εν λόγω εξέταση είναι κατάλληλη για την ανίχνευση συμπτωμάτων του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

β)

όσον αφορά τους κονδύλους προς φύτευση, πλην εκείνων που προορίζονται για φύτευση στον τόπο παραγωγής τους, οι επισκοπήσεις περιλαμβάνουν συστηματικά μακροσκοπική εξέταση των καλλιεργειών και των αποθηκευμένων παρτίδων, δειγματοληψία σε αποθήκες ή δειγματοληψία από τις καλλιέργειες όσο το δυνατόν αργότερα μεταξύ της ξήρανσης των υπέργειων τμημάτων της πατάτας και της συγκομιδής·

γ)

όσον αφορά τους κονδύλους που προορίζονται για φύτευση στον τόπο παραγωγής τους, οι επισκοπήσεις διενεργούνται με βάση τον εμφανή κίνδυνο όσον αφορά την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και περιλαμβάνουν:

i)

δειγματοληψία από τις αποθηκευμένες παρτίδες κονδύλων ή από την καλλιέργεια, όσο το δυνατόν αργότερα, μεταξύ της ξήρανσης των υπέργειων τμημάτων της πατάτας και της συγκομιδής·

ii)

οπτική εξέταση της καλλιέργειας, όπου είναι δυνατή η οπτική ταυτοποίηση των συμπτωμάτων του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, και οπτική εξέταση των κομμένων κονδύλων στις περιπτώσεις που η εν λόγω εξέταση είναι κατάλληλη για την ανίχνευση συμπτωμάτων του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

δ)

όσον αφορά τα συγκεκριμένα φυτά πλην των κονδύλων, οι επισκοπήσεις και η δειγματοληψία των φυτών διενεργούνται σύμφωνα με κατάλληλες μεθόδους για την ταυτοποίηση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στα εν λόγω φυτά.

2.   Ο αριθμός, η προέλευση και ο χρόνος λήψης των δειγμάτων βασίζονται σε ορθές επιστημονικές και στατιστικές αρχές και στη βιολογία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου συστήματος παραγωγής πατάτας στα αντίστοιχα κράτη μέλη.

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σχετικά με τα αποτελέσματα των ετήσιων επισκοπήσεων που διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω επισκοπήσεων με βάση το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού

1.   Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα δείγματα που λαμβάνονται για τους σκοπούς των ετήσιων επισκοπήσεων υποβάλλονται στις δοκιμές ανίχνευσης που αναφέρονται στο παράρτημα I σημείο 2.1.

2.   Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των δοκιμών ανίχνευσης, η αρμόδια αρχή:

α)

απαγορεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών από όλες τις καλλιέργειες, παρτίδες ή αποστολές από τις οποίες έχουν ληφθεί τα δείγματα, πλην των συγκεκριμένων φυτών που διακινούνται υπό τον έλεγχό της και για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι δεν ενέχουν εμφανή κίνδυνο εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

β)

εξακριβώνει την προέλευση της πιθανολογούμενης παρουσίας·

γ)

διενεργεί επίσημο έλεγχο της διακίνησης συγκεκριμένων φυτών, πλην εκείνων που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα οποία παράγονται στον τόπο παραγωγής από τον οποίο ελήφθησαν τα δείγματα που αναφέρονται στο στοιχείο α).

3.   Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των δοκιμών ανίχνευσης, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει τη διατήρηση και την κατάλληλη συντήρηση όλων τα ακόλουθων στοιχείων:

α)

όλους τους εναπομένοντες κονδύλους του δείγματος και, όταν είναι εφικτό, όλα τα εναπομένοντα φυτά του δείγματος·

β)

εναπομένοντα εκχυλίσματα των συγκεκριμένων φυτών, εκχυλίσματα DNA και πρόσθετο υλικό που παρασκευάστηκε για τη δοκιμή·

γ)

την καθαρή καλλιέργεια, κατά περίπτωση·

δ)

όλη τη σχετική τεκμηρίωση.

4.   Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της υπόνοιας για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σύμφωνα με το παράρτημα I σημείο 1.1, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι δοκιμές που αναφέρονται στο παράρτημα I διενεργούνται στα δείγματα που ελήφθησαν για τους σκοπούς των επισκοπήσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί η υπόνοια της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Άρθρο 5

Μέτρα σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού

1.   Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σύμφωνα με το παράρτημα I σημεία 1.2 ή 1.3, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 9.

2.   Η αρμόδια αρχή δημιουργεί, χωρίς καθυστέρηση, οριοθετημένη περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται στο σημείο 1 του παραρτήματος III, για τον προσδιορισμό της πιθανότητας εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

3.   Η οριοθετημένη περιοχή περιλαμβάνει μια προσβεβλημένη ζώνη και, όπου απαιτείται για την αντιμετώπιση του φυτοϋγειονομικού κινδύνου, μια ζώνη ασφαλείας η οποία περιβάλλει την προσβεβλημένη ζώνη.

4.   Η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τα συγκεκριμένα φυτά, τις αποστολές και/ή τις παρτίδες, τα οχήματα, τους περιέκτες, τις αποθήκες ή τμήματα αυτών από τα οποία ελήφθη δείγμα του μολυσμένου συγκεκριμένου φυτού, κάθε άλλο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας, και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τη μεταφορά και την αποθήκευση των εν λόγω συγκεκριμένων φυτών και, κατά περίπτωση, τον/τους τόπο/τόπους ή τον/τους χώρο/χώρους παραγωγής όπου καλλιεργήθηκαν ή συγκομίστηκαν τα εν λόγω συγκεκριμένα φυτά·

β)

όλους τους τύπους των στοιχείων που παρατίθενται στο στοιχείο α) για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι είναι πιθανόν να έχουν μολυνθεί από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που παρατίθενται στο σημείο 2 του παραρτήματος III, μέσω επαφών με μολυσμένα συγκεκριμένα φυτά, πριν από ή μετά τη συγκομιδή, ή μέσω ταυτόχρονων σταδίων παραγωγής.

5.   Η αρμόδια αρχή χαρακτηρίζει:

α)

τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 4 στοιχείο α) ως μολυσμένα·

β)

τα στοιχεία που παρατίθενται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) ως πιθανώς μολυσμένα.

6.   Οι κόνδυλοι που προέρχονται από οριοθετημένη περιοχή δεν διακινούνται εκτός της εν λόγω οριοθετημένης περιοχής, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένοι από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό με βάση τις δοκιμές που αναφέρονται στο παράρτημα I.

7.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 32 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινοποίηση εστίας στο EUROPHYT όταν ο συγκεκριμένος επιβλαβής οργανισμός βρίσκεται σε άκρως μολυσμένη περιοχή που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV.

8.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει υποβάλει κοινοποίηση εστίας στο EUROPHYT, τα γειτονικά κράτη μέλη που αναφέρονται στην κοινοποίηση προσδιορίζουν την έκταση της πιθανής μόλυνσης και δημιουργούν οριοθετημένη περιοχή σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

9.   Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των δοκιμών ανίχνευσης, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει τη διατήρηση και την κατάλληλη συντήρηση όλων τα ακόλουθων στοιχείων:

α)

του υλικού που προσδιορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών·

β)

του υλικού που σχετίζεται με τη δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης και τις δοκιμές ταυτοποίησης, κατά περίπτωση, έως την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών·

γ)

κατά περίπτωση, της καθαρής καλλιέργειας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, για τουλάχιστον έναν μήνα μετά τη διαδικασία κοινοποίησης βάσει της παραγράφου 7.

Άρθρο 6

Μέτρα για την εξάλειψη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού

1.   Τα συγκεκριμένα φυτά που χαρακτηρίζονται ως προσβεβλημένα από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) δεν φυτεύονται. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα προσβεβλημένα συγκεκριμένα φυτά καταστρέφονται ή διατίθενται με άλλον τρόπο, σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος V, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα φυτά φυτεύτηκαν πριν από τον χαρακτηρισμό τους ως προσβεβλημένων, το υλικό που έχει φυτευτεί καταστρέφεται ή διατίθεται αμέσως σύμφωνα με το σημείο 1 του παραρτήματος V. Ο/Οι χώρος/χώροι παραγωγής όπου φυτεύτηκαν τα προσβεβλημένα συγκεκριμένα φυτά χαρακτηρίζεται/-ονται ως μολυσμένος/-οι.

2.   Τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανώς προσβεβλημένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β) δεν φυτεύονται και, με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 7 για τα κλωνικά σχετιζόμενα αποθέματα, υπό επίσημη εποπτεία, χρησιμοποιούνται καταλλήλως ή διατίθενται όπως ορίζεται στο παράρτημα V σημείο 2, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.

Στην περίπτωση που τα συγκεκριμένα φυτά φυτεύτηκαν πριν από τον χαρακτηρισμό τους ως πιθανώς προσβεβλημένων, το υλικό που φυτεύτηκε καταστρέφεται ή χρησιμοποιείται καταλλήλως ή διατίθεται αμέσως όπως ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος V. Ο/Οι χώρος/χώροι όπου φυτεύτηκαν τα πιθανώς προσβεβλημένα συγκεκριμένα φυτά χαρακτηρίζεται/-ονται ως πιθανώς μολυσμένος/-οι.

3.   Τα μηχανήματα, τα οχήματα, οι περιέκτες, οι αποθήκες ή τμήματα αυτών, και κάθε άλλο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας, που έχουν χαρακτηριστεί ως μολυσμένα ή πιθανώς μολυσμένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 είτε καταστρέφονται ή καθαρίζονται και απολυμαίνονται με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα V σημείο 3.

4.   Πέραν των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, τα μέτρα που καθορίζονται στο σημείο 4 του παραρτήματος V εφαρμόζονται στις οριοθετημένες περιοχές.

Άρθρο 7

Ειδικά μέτρα δοκιμών για κονδύλους προς φύτευση

1.   Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε χώρο παραγωγής κονδύλων προς φύτευση, η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι δοκιμές που αναφέρονται στο παράρτημα I διενεργούνται στις κλωνικά σχετιζόμενες σειρές των μολυσμένων παρτίδων κονδύλων ή, εάν διαπιστωθεί η απουσία κλωνικά σχετιζόμενων σειρών, στους κονδύλους ή στις παρτίδες κονδύλων που έχουν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με τις μολυσμένες παρτίδες κονδύλων.

2.   Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε χώρους παραγωγής κονδύλων προς φύτευση στο πλαίσιο συστήματος πιστοποίησης, οι δοκιμές που αναφέρονται στο παράρτημα I διενεργούνται είτε σε κάθε φυτό της αρχικής κλωνικής επιλογής είτε σε αντιπροσωπευτικά δείγματα του βασικού πατατόσπορου.

Άρθρο 8

Προσωρινά μέτρα σχετικά με τη διακίνηση κονδύλων των συγκεκριμένων φυτών που προέρχονται από άκρως μολυσμένη περιοχή

1.   Οι κόνδυλοι των συγκεκριμένων φυτών, πλην εκείνων που προορίζονται για φύτευση, οι οποίοι προέρχονται από άκρως μολυσμένη περιοχή που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV, μπορούν να διακινούνται εκτός της εν λόγω περιοχής σε άλλες περιοχές του εδάφους της Ένωσης, μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

α)

συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο·

β)

προέρχονται από τόπο παραγωγής που έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές και έχει αναγνωριστεί επισήμως ως απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό· ή έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένοι από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό βάσει δειγματοληψίας και δοκιμών που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το παράρτημα I.

2.   Ανά πενταετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, όσον αφορά την εξέλιξη των αντίστοιχων άκρως μολυσμένων περιοχών τους.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 317 της 23.11.2016, σ. 4.

(2)  Οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1993, για την καταπολέμηση της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας (ΕΕ L 259 της 18.10.1993, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους και των συστατικών μερών του συστήματος αυτού («κανονισμός IMSOC») (ΕΕ L 261 της 14.10.2019, σ. 37).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σχέδιο για τις δοκιμές που πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 7 και 8

1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1.1.

Υπάρχει υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού όταν λαμβάνεται θετικό αποτέλεσμα κατά την πρώτη δοκιμή ανίχνευσης που διενεργείται στο συγκεκριμένο φυτό.

Για το φυτικό υλικό που παρουσιάζει συμπτώματα, η πρώτη δοκιμή ανίχνευσης μπορεί να συνίσταται σε εκλεκτική απομόνωση.

1.2.

Η παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού επιβεβαιώνεται σε δείγματα των συγκεκριμένων φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν η πρώτη δοκιμή ανίχνευσης συνίσταται σε εκλεκτική απομόνωση με αποτέλεσμα τη δημιουργία αποικιών τυπικής μορφολογίας: λαμβάνονται θετικά αποτελέσματα σε δύο δοκιμές ταυτοποίησης·

β)

όταν η πρώτη δοκιμή ανίχνευσης δεν συνίσταται σε εκλεκτική απομόνωση:

i)

λαμβάνονται θετικά αποτελέσματα σε δύο δοκιμές ταυτοποίησης αφότου το δείγμα υποβληθεί σε εκλεκτική απομόνωση·

ii)

λαμβάνονται θετικά αποτελέσματα σε δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης άλλη από την εκλεκτική απομόνωση.

1.3.

Η παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού επιβεβαιώνεται σε δείγματα των συγκεκριμένων φυτών που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν λαμβάνεται θετικό αποτέλεσμα στη δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη ή η δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης συνίστανται σε μοριακή (με βάση το DNA) δοκιμή (PCR σε πραγματικό χρόνο TaqMan® ή συμβατική PCR)·

β)

για δείγματα που λαμβάνονται σε κράτος μέλος ή σε περιοχή κράτους μέλους όπου δεν είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και για δείγματα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος: όταν λαμβάνεται θετικό αποτέλεσμα στη δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης σύμφωνα με το στοιχείο α) και λαμβάνονται θετικά αποτελέσματα σε δύο δοκιμές ταυτοποίησης που διενεργούνται αφότου το δείγμα υποβληθεί σε εκλεκτική απομόνωση.

2.   ΔΟΚΙΜΕΣ

2.1.   Δοκιμές ανίχνευσης

Στις δοκιμές ανίχνευσης πρέπει να ανιχνεύονται σταθερά τουλάχιστον 104 κύτταρα/ml αιωρήματος του ιζήματος.

Η δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης βασίζεται σε διαφορετικές βιολογικές αρχές ή διαφορετικές νουκλεοτιδικές περιοχές από την πρώτη δοκιμή ανίχνευσης.

Οι δοκιμές ανίχνευσης είναι οι ακόλουθες:

α)

δοκιμές ανοσοφθορισμού, όπως περιγράφονται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

β)

δοκιμή FISH [van Beuningen et al. (1995) (1)], όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

γ)

απομόνωση, όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα. Διενεργείται μία από τις δύο ακόλουθες επιλογές:

i)

άμεση απομόνωση σε ημιεκλεκτικά (ή μη εκλεκτικά) υποστρώματα ανάπτυξης, όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

ii)

μετά τον εμπλουτισμό μέσω της βιοδοκιμής, απομόνωση όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

δ)

δοκιμή συμβατικής PCR με χρήση των εκκινητών κατά Pastrik (2000) (2), όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

ε)

δοκιμές PCR σε πραγματικό χρόνο TaqMan® με τη χρήση εκκινητών και ανιχνευτών των:

i)

Schaad et al. (1999) (3), όπως περιγράφονται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

ii)

Vreeburg et al. (2018) (4) (η αποκαλούμενη δοκιμή NYtor), όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

iii)

Gudmestad et al. (2009) όπως προσαρμόστηκε από τους Vreeburg et al. (2018)4, όπως περιγράφονται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

iv)

Massart et al. (2014) (5), όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα.

2.2.   Δοκιμές ταυτοποίησης

Οι δοκιμές ταυτοποίησης είναι οι ακόλουθες:

α)

δοκιμή ανοσοφθορισμού, όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

β)

δοκιμή συμβατικής PCR [Pastrik (2000)], όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

γ)

δοκιμές PCR σε πραγματικό χρόνο TaqMan® με τη χρήση εκκινητών και ανιχνευτών των:

i)

Schaad et al. (1999), όπως περιγράφονται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

ii)

Vreeburg et al. (2018) (η αποκαλούμενη δοκιμή NYtor), όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

iii)

Gudmestad et al. (2009) όπως προσαρμόστηκε από τους Vreeburg et al. (2018), όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

iv)

Massart et al. (2014), όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

δ)

γραμμωτός κώδικας DNA, όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα·

ε)

MALDI-TOF MS [Zaluga et al. (2011) (6)], όπως περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα.

3.   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διάγραμμα ροής αριθ. 1: Διαγνωστική διαδικασία για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε δείγματα του συγκεκριμένου φυτού που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Image 1

α

Η απομόνωση μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρώτη ή δεύτερη δοκιμή ανίχνευσης. Εάν υπάρχει υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στο υπόστρωμα ανάπτυξης, οι αποικίες καθαρίζονται για να ληφθούν καθαρές καλλιέργειες στις οποίες διενεργούνται δύο δοκιμές ταυτοποίησης. Για να επιβεβαιωθεί η παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού απαιτούνται θετικά αποτελέσματα στις δύο δοκιμές ταυτοποίησης.

β

Η τρίτη δοκιμή ανίχνευσης βασίζεται σε διαφορετικές βιολογικές αρχές ή διαφορετικές νουκλεοτιδικές περιοχές.

Διάγραμμα ροής αριθ. 2: Διαγνωστική διαδικασία για την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε δείγματα του συγκεκριμένου φυτού που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Image 2

α

Δεν χρησιμοποιείται η απομόνωση.

β

Η τρίτη δοκιμή ανίχνευσης βασίζεται σε διαφορετικές βιολογικές αρχές ή διαφορετικές νουκλεοτιδικές περιοχές. Δεν χρησιμοποιείται η απομόνωση.

γ

Για τα δείγματα που αναφέρονται στο σημείο 1.3 στοιχείο β), για την επιβεβαίωση της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού έπειτα από τη δεύτερη θετική δοκιμή ανίχνευσης απαιτείται απομόνωση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού από το δείγμα, ακολουθούμενη από δύο θετικές δοκιμές ταυτοποίησης.

4.   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

4.1.   Δείγματα από κονδύλους χωρίς συμπτώματα

Το τυπικό δείγμα αποτελείται από 200 κονδύλους ανά δοκιμή. Η κατάλληλη εργαστηριακή διαδικασία για την κατεργασία των κώνων που λαμβάνονται από τα σημεία πρόσφυσης του στολονίου ώστε να ληφθεί το εκχύλισμα για την ανίχνευση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα.

4.2.   Δείγματα φυτικού υλικού, πλην κονδύλων, χωρίς συμπτώματα

Η ανίχνευση μολύνσεων σε λανθάνουσα μορφή πραγματοποιείται σε σύνθετα δείγματα τμημάτων στελεχών. Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί για έως 200 τμήματα στελεχών από διαφορετικά φυτά σε ένα δείγμα. Η κατάλληλη εργαστηριακή διαδικασία για την απολύμανση και την κατεργασία των τμημάτων στελεχών ώστε να ληφθεί το εκχύλισμα για την ανίχνευση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού περιγράφεται στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα.

4.3.   Δείγματα από συμπτωματικά συγκεκριμένα φυτά

Τμήματα ιστού αφαιρούνται ασηπτικώς από τον αγγειώδη δακτύλιο του κονδύλου ή από τις αγγειώδεις δέσμες στελεχών των συγκεκριμένων φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα μάρανσης. Η κατάλληλη εργαστηριακή διαδικασία για την επεξεργασία των ιστών αυτών ώστε να ληφθεί το εκχύλισμα για την ανίχνευση του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού περιγράφεται λεπτομερώς στα διεθνή διαγνωστικά πρότυπα.


(1)  van Beuningen, A.R., Derks, H., Janse, J.D. (1995). Detection and identification of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus with special attention to fluorescent in situ hybridization (FISH) using a 16S rRNA targeted oligonucleotide probe. Züchtungs Forschung 1, 266–269.

(2)  Pastrik, K.H. (2000). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by multiplex PCR with coamplification of host DNA. European Journal of Plant Pathology, 106, 155-165.

(3)  Schaad, W., Berthier-Schaad, Y., Sechler, A., Knorr, D (1999). Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by BIOPCR and an automated real-time fluorescence detection system. Plant Disease 83, 1095–1100.

(4)  Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. EPPO Bulletin 48, 86–96.

(5)  Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, 29–37.

(6)  Zaluga, J., Heylen, K., Van Hoorde, K., Hoste, B., Vaerenbergh, J., Maes, M., De Vos, P. (2011). GyrB sequence analysis and MALDI-TOF MS as identification tools for plant pathogenic Clavibacter. Systematic and applied microbiology 34, 400-7. 10.1016/j.syapm.2011.05.001.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υπόδειγμα επισκόπησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

Υπόδειγμα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων επισκόπησης για κορυνοβακτηρίωση σε σοδειές πατάτας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Ο κατωτέρω πίνακας χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα αποτελέσματα της επισκόπησης σε πατάτες που συγκομίζονται στη χώρα σας.

ΚΜ

Κατηγορία

Έκταση καλλιέργειας (ha)

Εργαστηριακές δοκιμές

Μακροσκοπική εξέταση των κονδύλων  (1)

Μακροσκοπικοί έλεγχοι της καλλιέργειας  (1)

Άλλες πληροφορίες

Αριθμός δειγμάτων

Αριθμός παρτίδων

Μέγεθος των παρτίδων (σε τόνους ή εκτάρια)

Περίοδος δειγματοληψίας

Αριθμός θετικών

Αριθμός εξετασθέντων δειγμάτων

Μέγεθος δείγματος

Αριθμός θετικών δειγμάτων  (2)

Αριθμός μακροσκοπικών εξετάσεων

Αριθμός εκταρίων

Αριθμός θετικών αποτελεσμάτων  (2)

δειγμάτων

παρτίδων

 

Πιστοποιημένοι κόνδυλοι για φύτευση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλοι κόνδυλοι για φύτευση (να προσδιοριστεί)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πατάτες εμπορίου και πατάτες για μεταποίηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλοι κόνδυλοι (να προσδιοριστεί)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Νοείται ως μακροσκοπική εξέταση κονδύλων ή καλλιεργειών.

(2)  Εντοπίστηκαν συμπτώματα, ελήφθη δείγμα και η εργαστηριακή δοκιμή επιβεβαίωσε την παρουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Στοιχεία για τη διαπίστωση της πιθανότητας εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και για τον χαρακτηρισμό στοιχείων ως πιθανώς μολυσμένων από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο β)

1.

Τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διαπίστωση της πιθανότητας εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 είναι τα ακόλουθα:

α)

η γειτνίαση άλλων τόπων παραγωγής όπου καλλιεργούνται τα συγκεκριμένα φυτά ή άλλα φυτά-ξενιστές·

β)

η συνήθης παραγωγή και χρησιμοποίηση αποθεμάτων πατατόσπορου.

2.

Τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό ενός στοιχείου ως πιθανώς μολυσμένου από τον συγκεκριμένο επιβλαβή οργανισμό, βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 4 στοιχείο β), είναι τα ακόλουθα:

α)

τα συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργούνται σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει χαρακτηριστεί μολυσμένος βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α)·

β)

ο/οι τόπος/-οι παραγωγής που έχει/-ουν κάποιο δεσμό παραγωγής με τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν τον ίδιο εξοπλισμό και τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής απευθείας ή μέσω κοινού αναδόχου·

γ)

τα συγκεκριμένα φυτά που παράγονται στον/στους τόπο/τόπους παραγωγής που αναφέρεται/-ονται στο στοιχείο β) ή που υπήρχαν στον/στους εν λόγω τόπο/τόπους παραγωγής κατά την περίοδο κατά την οποία τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί προσβεβλημένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) υπήρχαν στον τόπο παραγωγής που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

δ)

κτιριακές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται η επεξεργασία των συγκεκριμένων φυτών από τους τόπους παραγωγής που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

ε)

τα μηχανήματα, τα οχήματα, οι περιέκτες, οι αποθήκες ή τμήματα αυτών και κάθε άλλο αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας, που ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α)·

στ)

κάθε συγκεκριμένο φυτό που έχει αποθηκευτεί ή έχει έρθει σε επαφή με οποιαδήποτε κατασκευή ή οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο αναφέρεται στο στοιχείο ε), πριν από τον καθαρισμό ή την απολύμανση των εν λόγω κατασκευών και αντικειμένων·

ζ)

ως αποτέλεσμα των δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν κλωνική σχέση με τα συγκεκριμένα φυτά που έχουν χαρακτηριστεί προσβεβλημένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) και για τα οποία, μολονότι ενδέχεται να έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα κατά τις δοκιμές ανίχνευσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, κρίνεται ότι η μόλυνση είναι πιθανή μέσω κλωνικής σχέσης. Είναι δυνατή η διεξαγωγή δοκιμών ποικιλιών για την επαλήθευση της ταυτότητας των μολυσμένων και κλωνικά σχετιζόμενων κονδύλων ή φυτών·

η)

ο/οι τόπος/τόποι παραγωγής των συγκεκριμένων φυτών που αναφέρονται στο στοιχείο ζ).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος άκρως μολυσμένων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 8

1.

Το έδαφος της Πολωνίας.

2.

Το έδαφος της Ρουμανίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μέτρα εξάλειψης που αναφέρονται στο άρθρο 6

1.

Τα μέτρα εξάλειψης που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 συνίστανται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)

χρήση ως ζωοτροφή ύστερα από θερμική επεξεργασία ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος επιβίωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

β)

διάθεση σε επισήμως εγκεκριμένο και ειδικό χώρο διάθεσης αποβλήτων όπου δεν υφίσταται εμφανής κίνδυνος διαφυγής του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στο περιβάλλον, π.χ. μέσω της διήθησης σε γεωργικά εδάφη·

γ)

καύση·

δ)

βιομηχανική μεταποίηση μέσω απευθείας και άμεσης παράδοσης σε μεταποιητική μονάδα με επισήμως εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και με σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης τουλάχιστον των αναχωρούντων οχημάτων·

ε)

άλλα μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού· τα εν λόγω μέτρα και η αιτιολόγησή τους πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Όλα τα εναπομέναντα απόβλητα που σχετίζονται και προκύπτουν από τα ανωτέρω διατίθενται με επισήμως εγκεκριμένες μεθόδους σύμφωνα με το παράρτημα VI.

2.

Η κατάλληλη χρήση ή διάθεση των συγκεκριμένων φυτών, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανώς προσβεβλημένα βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β), πραγματοποιείται υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους. Η εν λόγω αρμόδια αρχή εγκρίνει τις ακόλουθες χρήσεις και τη σχετική διάθεση αποβλήτων των εν λόγω συγκεκριμένων φυτών:

α)

χρήση τους ως κονδύλων προοριζόμενων για κατανάλωση, συσκευασμένων για άμεση παράδοση χωρίς νέα συσκευασία, σε χώρο με κατάλληλες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων. Οι κόνδυλοι προς φύτευση μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία στον ίδιο χώρο μόνον εάν η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται χωριστά ή ύστερα από καθαρισμό και απολύμανση· ή

β)

χρήση τους ως κονδύλων προοριζόμενων για βιομηχανική μεταποίηση, οι οποίοι προορίζονται για απευθείας και άμεση παράδοση σε μεταποιητική μονάδα με κατάλληλες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων και με σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης τουλάχιστον των αναχωρούντων οχημάτων· ή

γ)

άλλη χρήση ή διάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και υπό την προϋπόθεση της χορήγησης έγκρισης από την προαναφερόμενη αρμόδια αρχή.

3.

Οι κατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού και απολύμανσης των αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 είναι οι μέθοδοι για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και εφαρμόζονται υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών.

4.

Η σειρά μέτρων που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη εντός της οριοθετημένης περιοχής, η οποία έχει δημιουργηθεί βάσει του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3 και αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, περιλαμβάνει τα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία 4.1 και 4.2:

4.1.

Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε τόπους παραγωγής που έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένοι βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α):

4.1.1.

Σε εγκατάσταση παραγωγής που έχει χαρακτηριστεί μολυσμένη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α), λαμβάνονται όλα τα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία 1, 2 και 3 ή όλα τα μέτρα που καθορίζονται στα σημεία 4 και 5:

1)

κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων καλλιεργητικών ετών που έπονται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης, εξάλειψη των αυτοφυών συγκεκριμένων φυτών και απαγόρευση φύτευσης των συγκεκριμένων φυτών, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, ή των καλλιεργειών για τις οποίες υπάρχει διαπιστωμένος κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού·

2)

από το τέταρτο έτος που έπεται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης, έπειτα από την εκπλήρωση των όρων του σημείου 1 και υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση παραγωγής έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένη από αυτοφυή συγκεκριμένα φυτά στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων για τουλάχιστον δύο συναπτά καλλιεργητικά έτη πριν από τη φύτευση, επιτρέπεται μόνο η παραγωγή κονδύλων άλλων από αυτούς που προορίζονται για φύτευση και οι συγκομιζόμενοι κόνδυλοι υποβάλλονται σε δοκιμές σύμφωνα με το παράρτημα I·

3)

μετά την πρώτη παραγωγή κονδύλων, όπως αναφέρεται στο σημείο 2, και έπειτα από κατάλληλο κύκλο αμειψισποράς διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών εάν πρόκειται να καλλιεργηθούν κόνδυλοι προς φύτευση, μπορούν να φυτευτούν τα συγκεκριμένα φυτά για την παραγωγή είτε κονδύλων προς φύτευση είτε άλλων κονδύλων, και διενεργείται επισκόπηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3· ή

4)

κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων καλλιεργητικών ετών που έπονται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης, εξάλειψη των αυτοφυών συγκεκριμένων φυτών και διατήρηση του χώρου παραγωγής σε πλήρη αγρανάπαυση ή ως μόνιμου βοσκοτόπου με συχνή κοπή της βλάστησης ή εντατική βόσκηση·

5)

από το πέμπτο έτος που έπεται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του σημείου 1 και ότι η εγκατάσταση παραγωγής έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένη από αυτοφυή συγκεκριμένα φυτά στο πλαίσιο επίσημων ελέγχων για τουλάχιστον δύο συναπτά καλλιεργητικά έτη πριν από τη φύτευση, επιτρέπεται η παραγωγή κονδύλων προς φύτευση και άλλων κονδύλων, και οι συγκομιζόμενοι κόνδυλοι υποβάλλονται σε δοκιμές σύμφωνα με το παράρτημα I.

4.1.2.

Σε όλες τις άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής του μολυσμένου τόπου παραγωγής, και υπό τον όρο ότι, για κάθε καλλιεργητικό έτος, η αρμόδια αρχή έχει διαπιστώσει ότι έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος εμφάνισης αυτοφυών συγκεκριμένων φυτών και ότι έχουν διενεργηθεί δοκιμές στα συγκομιζόμενα συγκεκριμένα φυτά σε κάθε χώρο παραγωγής των συγκεκριμένων φυτών σύμφωνα με το παράρτημα I, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

1)

κατά το καλλιεργητικό έτος που έπεται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης είτε δεν φυτεύονται τα συγκεκριμένα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, είτε φυτεύονται πιστοποιημένοι κόνδυλοι προς φύτευση για την παραγωγή κονδύλων πλην εκείνων που προορίζονται μόνο για φύτευση·

2)

κατά το δεύτερο καλλιεργητικό έτος που έπεται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης φυτεύονται για παραγωγή είτε κονδύλων προς φύτευση είτε άλλων κονδύλων μόνο πιστοποιημένοι κόνδυλοι προς φύτευση ή κόνδυλοι προς φύτευση που έχουν υποβληθεί σε επίσημο έλεγχο για την απουσία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και έχουν παραχθεί υπό επίσημο έλεγχο σε διαφορετικούς τόπους παραγωγής από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο 4·

3)

για τουλάχιστον το τρίτο καλλιεργητικό έτος που έπεται του έτους προσδιορισμού της μόλυνσης, φυτεύονται για παραγωγή είτε κονδύλων προς φύτευση είτε άλλων κονδύλων μόνο πιστοποιημένοι κόνδυλοι προς φύτευση ή κόνδυλοι προς φύτευση που έχουν παραχθεί υπό επίσημο έλεγχο από πιστοποιημένους κονδύλους προς φύτευση·

4)

σε καθένα από τα καλλιεργητικά έτη που αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3, λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη των αυτοφυών συγκεκριμένων φυτών, εάν υπάρχουν, και σε κάθε χώρο παραγωγής των συγκεκριμένων φυτών, τα συγκομιζόμενα συγκεκριμένα φυτά υποβάλλονται σε δοκιμές όπως αναφέρονται στο παράρτημα I.

4.1.3.

Αμέσως μετά τον χαρακτηρισμό βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 και μετά το πρώτο επόμενο καλλιεργητικό έτος, καθαρίζονται και απολυμαίνονται δεόντως όλα τα μηχανήματα και οι αποθηκευτικοί χώροι στον τόπο παραγωγής που έχουν σχέση με την παραγωγή του συγκεκριμένου φυτού με τις κατάλληλες μεθόδους όπως καθορίζονται στο σημείο 3.

4.1.4.

Σε μονάδα προστατευμένης παραγωγής που έχει χαρακτηριστεί ως μολυσμένη βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο α) όπου είναι δυνατή η πλήρης αντικατάσταση του υποστρώματος βλάστησης:

1)

δεν φυτεύονται τα συγκεκριμένα φυτά, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων, εάν δεν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

εξάλειψη του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού,

β)

απομάκρυνση όλου του υλικού των φυτών-ξενιστών,

γ)

πλήρης αντικατάσταση του υποστρώματος βλάστησης και καθαρισμός και απολύμανση της μονάδας παραγωγής και όλου του εξοπλισμού,

δ)

έγκριση της παραγωγής των συγκεκριμένων φυτών από τις αρμόδιες αρχές·

2)

η παραγωγή των συγκεκριμένων φυτών γίνεται από πιστοποιημένους κονδύλους προς φύτευση, ή από μικροκονδύλους ή μικροφυτά που προέρχονται από ελεγχθείσες πηγές.

4.2.

Εντός της οριοθετημένης περιοχής, πέραν των μέτρων που αναλύονται στο σημείο 4.1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

1)

αμέσως μετά τον προσδιορισμό της μόλυνσης, διασφαλίζουν ότι καθαρίζονται και απολυμαίνονται δεόντως όλα τα μηχανήματα και οι αποθηκευτικοί χώροι στους σχετικούς τόπους παραγωγής που εμπλέκονται στην παραγωγή του συγκεκριμένου φυτού, με τις κατάλληλες μεθόδους όπως καθορίζεται στο σημείο 3·

2)

αμέσως, και για τρία τουλάχιστον καλλιεργητικά έτη μετά τον προσδιορισμό της μόλυνσης:

α)

διασφαλίζουν ότι οι οικείες αρμόδιες αρχές επιβλέπουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου καλλιεργούνται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία οι κόνδυλοι, καθώς και τους τόπους παραγωγής στους οποίους λειτουργούν μηχανήματα για τα συγκεκριμένα φυτά βάσει σύμβασης·

β)

απαιτούν τη φύτευση μόνο πιστοποιημένων κονδύλων προς φύτευση ή κονδύλων προς φύτευση που έχουν παραχθεί υπό επίσημο έλεγχο για όλες τις καλλιέργειες του συγκεκριμένου φυτού εντός της εν λόγω ζώνης, και την πραγματοποίηση δοκιμών, μετά τη συγκομιδή, επί των κονδύλων προς φύτευση που παράγονται σε τόπους παραγωγής οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανώς μολυσμένοι βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 5 στοιχείο β)·

γ)

απαιτούν τη χωριστή διαχείριση των αποθεμάτων συγκομιζόμενων κονδύλων προς φύτευση από τα αποθέματα άλλων κονδύλων σε όλους τους τόπους παραγωγής εντός της οριοθετημένης περιοχής ή την εφαρμογή συστήματος καθαρισμού και απολύμανσης μεταξύ της διαχείρισης των επιμέρους αποθεμάτων κονδύλων·

δ)

διενεργούν την ετήσια επισκόπηση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

3)

καταρτίζουν, κατά περίπτωση, πρόγραμμα αντικατάστασης όλων των αποθεμάτων κονδύλων προς φύτευση σε κατάλληλο χρονικό διάστημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Απαιτήσεις για την επισήμως εγκεκριμένη διάθεση αποβλήτων όπως αναφέρεται στο σημείο 1 του παραρτήματος V

Οι επισήμως εγκεκριμένες μέθοδοι διάθεσης αποβλήτων που αναφέρονται στο σημείο 1 του παραρτήματος V συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.

Τα απόβλητα των συγκεκριμένων φυτών (συμπεριλαμβανομένων των απορριφθέντων κονδύλων και των φλοιών των κονδύλων) και οποιοδήποτε άλλο στερεό απόβλητο που προέρχεται από τα συγκεκριμένα φυτά (μεταξύ των οποίων, χώμα, πέτρες και άλλα υπολείμματα) απομακρύνονται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

α)

διάθεση σε επισήμως εγκεκριμένο και ειδικό χώρο διάθεσης αποβλήτων όπου δεν υφίσταται εμφανής κίνδυνος διαφυγής του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων μέσω της διήθησης σε γεωργικά εδάφη·

β)

καύση·

γ)

άλλα μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εμφανής κίνδυνος εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού· τα εν λόγω μέτρα κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), τα απόβλητα μεταφέρονται απευθείας στον εν λόγω χώρο υπό συνθήκες περιορισμού, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας των αποβλήτων.

2.

Πριν από τη διάθεσή τους, τα υγρά απόβλητα που περιλαμβάνουν αιωρούμενα στερεά στοιχεία υποβάλλονται σε διαδικασίες διήθησης ή καθίζησης για την απομάκρυνση των εν λόγω στερεών στοιχείων, τα οποία διατίθενται σύμφωνα με το σημείο 1.

Τα υγρά απόβλητα στη συνέχεια είτε:

α)

θερμαίνονται τουλάχιστον σε 60 °C καθ’ όλο τον όγκο επί τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από τη διάθεσή τους· ή

β)

διατίθενται με άλλο τρόπο που έχει εγκριθεί επισήμως και υπό επίσημο έλεγχο, ώστε να μην υπάρχει εμφανής κίνδυνος τα απόβλητα να έρθουν σε επαφή με γεωργικά εδάφη.