4.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 223/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/1212 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Σεπτεμβρίου 2018

σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ταυτοποίηση των μετόχων, τη διαβίβαση πληροφοριών και τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (1), και ιδίως το άρθρο 3α παράγραφος 8, το άρθρο 3β παράγραφος 6 και το άρθρο 3γ παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2007/36/ΕΚ δίνει στις εισηγμένες εταιρείες το δικαίωμα ταυτοποίησης των μετόχων τους και απαιτεί τη συνεργασία των διαμεσολαβητών στην εν λόγω διαδικασία ταυτοποίησης. Η οδηγία αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας των εισηγμένων εταιρειών προς τους μετόχους τους, ιδίως της διαβίβασης πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα διαμεσολαβητών, και απαιτεί οι διαμεσολαβητές να διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενικές συνελεύσεις, καθώς και χρηματοπιστωτικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα λήψης των διανομών κερδών ή συμμετοχής σε άλλα εταιρικά γεγονότα που κινούνται από τον εκδότη ή τρίτο μέρος.

(2)

Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην πρόληψη της αποκλίνουσας εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη θέσπιση ασύμβατων εθνικών προτύπων, με αποτέλεσμα, αφενός, την αύξηση των κινδύνων και του κόστους των διασυνοριακών λειτουργιών και, συνεπώς, τη διακινδύνευση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους, και, αφετέρου, επιπλέον φόρτο για τους διαμεσολαβητές. Η χρήση κοινών μορφοτύπων δεδομένων και δομών μηνυμάτων για τις διαβιβάσεις αναμένεται να καταστήσει δυνατή την αποδοτική και αξιόπιστη επεξεργασία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαμεσολαβητών, του εκδότη και των μετόχων του, εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτική λειτουργία των κεφαλαιαγορών μετοχών της Ένωσης.

(3)

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής των εξουσιοδοτήσεων και τις αρχές της αναλογικότητας, ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει μόνο ελάχιστες απαιτήσεις. Οι διαμεσολαβητές και άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά ενθαρρύνονται να αυτορυθμίσουν περαιτέρω τους εν λόγω μορφότυπους σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφόρων αγορών. Θα μπορούσαν επίσης να προσπαθήσουν να τυποποιήσουν περαιτέρω τα μηνύματα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και τυχόν άλλα είδη μηνυμάτων που είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

(4)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων και να γίνει πιο αποδοτική, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην επικοινωνία μεταξύ των εκδοτών και των μετόχων τους, καθώς και από τους διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων άλλων παρόχων υπηρεσιών που κινητοποιούνται για τις διαδικασίες αυτές. Κάθε επικοινωνία μεταξύ διαμεσολαβητών θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να διαβιβάζεται με τη χρήση αναγνώσιμων από μηχανήματα και τυποποιημένων μορφοτύπων που είναι διαλειτουργικοί μεταξύ των φορέων και δίνουν τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Ωστόσο, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να παρέχουν στους μετόχους, που δεν είναι διαμεσολαβητές, πρόσβαση σε πληροφορίες και μέσα αντίδρασης με τη χρήση ευρέως διαθέσιμων πρακτικών που καθιστούν δυνατή την αυτοματοποιημένη επεξεργασία από τους διαμεσολαβητές.

(5)

Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το αίτημα γνωστοποίησης πληροφοριών για τους μετόχους και την απάντηση που θα διαβιβαστεί θα πρέπει να θεσπιστούν με σκοπό την εξασφάλιση ενιαίας, αυτοματοποιημένης και ομαλής εφαρμογής του δικαιώματος του εκδότη να γνωρίζει τους μετόχους του.

(6)

Με την επιφύλαξη της σύγκλησης της γενικής συνέλευσης με σκοπό την εξασφάλιση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη και τον μορφότυπο των πληροφοριών στην τυποποιημένη ειδοποίηση συνέλευσης που θα διαβιβαστούν, αν κρίνεται αναγκαίο, από την αλυσίδα διαμεσολαβητών στους μετόχους. Στόχος είναι επίσης να διευκολυνθεί ο χειρισμός οδηγιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τους μετόχους στον εκδότη.

(7)

Ο παρών κανονισμός καλύπτει τα διαφορετικά μοντέλα κατοχής μετοχών που υφίστανται στα κράτη μέλη, χωρίς να ευνοεί κάποιο συγκεκριμένο.

(8)

Το εθνικό δίκαιο της έδρας του εκδότη θα καθορίζει τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις με τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι διαμεσολαβητές, με σκοπό τη διευκόλυνση της άσκησης δικαιωμάτων από τους μετόχους. Σε αυτές θα περιλαμβάνεται, αν κρίνεται αναγκαίο, η υποχρέωση επιβεβαίωσης του δικαιώματος του μετόχου να συμμετάσχει σε γενική συνέλευση και η υποχρέωση διαβίβασης της ειδοποίησης συμμετοχής στον εκδότη. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστούν ελάχιστα είδη πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στην εν λόγω ειδοποίηση συμμετοχής.

(9)

Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη τυποποίησης της επιβεβαίωσης του δικαιώματος συμμετοχής σε γενική συνέλευση, καθώς ο εκδότης μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις δικαιούχους θέσεις ή να μην έχει ενημερωθεί επαρκώς, ιδίως ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής επικοινωνίας. Οι επιβεβαιώσεις δικαιώματος συμμετοχής κοινοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. ηλεκτρονικά μέσω της αλυσίδας διαμεσολαβητών ή απευθείας από τον τελευταίο διαμεσολαβητή προς τον εκδότη ή από τον τελευταίο διαμεσολαβητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή προς τον μέτοχο ή τον πελάτη, ανάλογα με το μοντέλο κατοχής κινητών αξιών της οικείας αγοράς. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τα ελάχιστα είδη πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στις επιβεβαιώσεις παραλαβής των ψήφων, καθώς και στις επιβεβαιώσεις καταγραφής και καταμέτρησης των ψήφων.

(10)

Η ταχεία επεξεργασία των διαβιβάσεων στην αλυσίδα διαμεσολαβητών, ιδίως όταν αποτελείται από θεματοφύλακες ή άλλους φορείς σε πολλαπλά επίπεδα και όταν χρησιμοποιούνται λογαριασμοί πελατών για την ταυτόχρονη διεξαγωγή πολλών χρηματιστηριακών συναλλαγών, είναι σημαντική, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες φτάνουν διασυνοριακά στους μετόχους και ότι μπορούν να αντιδράσουν εντός εύλογου χρονικού πλαισίου και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται για εταιρικά γεγονότα από τους εκδότες και τους διαμεσολαβητές. Για την προστασία και την εξισορρόπηση των εύλογων συμφερόντων των μετόχων με αυτά των εκδοτών και των διαμεσολαβητών, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με εταιρικά γεγονότα και ενέργειες των μετόχων.

(11)

Καθώς τα προαιρετικά πρότυπα της αγοράς για τη διεκπεραίωση εταιρικών ενεργειών που αποτελούνται από εταιρικά γεγονότα με οικονομικό χαρακτήρα, όπως οι διανομές και οι αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων που επηρεάζουν τις υποκείμενες μετοχές, εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό, ο παρών κανονισμός καθορίζει μόνο τα βασικά στοιχεία και τις αρχές που πρέπει να τηρούνται σε αυτές τις διαδικασίες.

(12)

Η παραγωγή αξιόπιστων δεδομένων και η ασφαλής διαβίβαση εμπιστευτικών δεδομένων είναι ουσιαστικής σημασίας. Οι διαμεσολαβητές, οι εκδότες και οι πάροχοι υπηρεσιών των εκδοτών θα πρέπει να έχουν κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση ιδίως της ακεραιότητας και της ασφάλειας των εν λόγω διαδικασιών, που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που ορίζονται στην οδηγία 2007/36/ΕΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)   «εκδότης»: εταιρεία που έχει την καταστατική έδρα της σε κράτος μέλος και της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εγκατεστημένη ή λειτουργούσα σε κράτος μέλος ή τρίτο μέρος που ορίζεται από την εν λόγω εταιρεία για τα καθήκοντα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

2)   «εκδότης ΚΑΤ»: το κεντρικό αποθετήριο τίτλων που παρέχει τη βασική υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο τμήμα Α σημεία 1 ή 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), σε σχέση με τις μετοχές των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται σε ρυθμιζόμενη αγορά·

3)   «εταιρικό γεγονός»: ενέργεια που κινείται από τον εκδότη ή από τρίτο μέρος και περιλαμβάνει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές και μπορεί να επηρεάζει τις υποκείμενες μετοχές ή όχι, όπως η διανομή των κερδών ή μια γενική συνέλευση·

4)   «διαμεσολαβητής»: πρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, και διαμεσολαβητής τρίτης χώρας, κατά την έννοια του άρθρου 3ε της οδηγίας 2007/36/ΕΚ·

5)   «ενέργεια μετόχου»: κάθε απάντηση, οδηγία ή άλλη αντίδραση μετόχου ή τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο, κατά περίπτωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων που απορρέουν από τις μετοχές σε εταιρικό γεγονός·

6)   «τελευταίος διαμεσολαβητής»: κάθε διαμεσολαβητής που παρέχει τους λογαριασμούς αξιών στην αλυσίδα διαμεσολαβητών για τον μέτοχο·

7)   «ημερομηνία καταγραφής»: η ημερομηνία που καθορίζεται από τον εκδότη, κατά την οποία τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση, καθώς και η ταυτότητα του μετόχου, καθορίζονται με βάση τις εκκαθαρισμένες θέσεις που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία του εκδότη ΚΑΤ ή άλλου πρώτου διαμεσολαβητή σε μορφή λογιστικής εγγραφής κατά τη λήξη της δραστηριότητάς του·

8)   «δικαιούχος θέση»: η θέση του κατόχου μετοχών από την «ημερομηνία καταγραφής», με την οποία συνδέονται τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση·

9)   «πρώτος διαμεσολαβητής»: ο «εκδότης ΚΑΤ» ή άλλος διαμεσολαβητής που ορίζεται από τον εκδότη, ο οποίος διατηρεί το αρχείο μετοχών του εκδότη υπό μορφή λογιστικής εγγραφής σε ανώτατο επίπεδο όσον αφορά τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή κατέχει τις εν λόγω μετοχές σε ανώτατο επίπεδο για λογαριασμό των μετόχων του εκδότη. Ο πρώτος διαμεσολαβητής μπορεί επίσης να ενεργήσει ως τελευταίος διαμεσολαβητής·

10)   «ημερομηνία πληρωμής»: ημερομηνία κατά την οποία οφείλεται στον μέτοχο η πληρωμή για τα έσοδα που προέκυψαν από εταιρικό γεγονός, εφόσον συντρέχει περίπτωση·

11)   «περίοδος επιλογής»: περίοδος κατά την οποία ο μέτοχος μπορεί να διαλέξει μεταξύ των διαθέσιμων δικαιωμάτων προαίρεσης σε εταιρικό γεγονός·

12)   «τελευταία ημέρα συμμετοχής»: η τελευταία ημέρα κατά την οποία είναι δυνατή η αγορά ή μεταβίβαση μετοχών από τις οποίες απορρέει δικαίωμα συμμετοχής στο εταιρικό γεγονός, εξαιρουμένου του δικαιώματος συμμετοχής σε γενική συνέλευση·

13)   «προθεσμία προστασίας αγοραστή»: η τελευταία ημέρα και ώρα έως την οποία ο αγοραστής που δεν έχει λάβει ακόμη τις υποκείμενες μετοχές από εταιρικό γεγονός, το οποίο περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης για τον μέτοχο, πρέπει να δώσει εντολή στον πωλητή όσον αφορά την επιλογή μεταξύ των δικαιωμάτων προαίρεσης·

14)   «προθεσμία εκδότη»: η τελευταία ημέρα και ώρα, όπως καθορίζεται από τον εκδότη, για την ειδοποίηση του εκδότη, τρίτου μέρους που έχει οριστεί από τον εκδότη ή εκδότη ΚΑΤ, όσον αφορά ενέργειες των μετόχων σε σχέση με το εταιρικό γεγονός και στο πλαίσιο εταιρικού γεγονότος που κινείται από τρίτο μέρος, ισχύει για κάθε προθεσμία ειδοποίησης του τρίτου μέρους ή τρίτου μέρους που έχει οριστεί από το εν λόγω τρίτο μέρος σχετικά με ενέργειες των μετόχων σε σχέση με το εταιρικό γεγονός που κίνησε·

15)   «ημερομηνία αποκοπής»: η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χωρίς τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση·

16)   «ISIN»: διεθνής κωδικός αναγνώρισης τίτλων που απονέμεται σε αξίες όπως ορίζονται από το πρότυπο ISO 6166 ή συμβατή μεθοδολογία·

17)   «LEI»: ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας κατά ISO 17442, όπως αναφέρεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής (3).

Άρθρο 2

Τυποποιημένοι μορφότυποι, διαλειτουργικότητα και γλώσσα

1.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 8 του παρόντος κανονισμού διαβιβάζονται από τους διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους τυποποιημένους μορφότυπους που καθορίζονται στο παράρτημα, περιλαμβάνουν τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα.

2.   Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους εκδότες στους διαμεσολαβητές και διαβιβάζονται σε όλη την αλυσίδα διαμεσολαβητών προς τους μετόχους είναι σε μορφότυπο που καθιστά δυνατή την επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Οι πληροφορίες παρέχονται από τον εκδότη στη γλώσσα που δημοσιεύει τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες του σύμφωνα με την οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) και, εκτός αν δεν δικαιολογείται, λαμβανομένης υπόψη της μετοχικής βάσης του εκδότη, επίσης σε γλώσσα που συνηθίζεται στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

3.   Οι διαβιβάσεις μεταξύ διαμεσολαβητών γίνονται σε ηλεκτρονικό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, και χρησιμοποιούν πρότυπα του κλάδου που εφαρμόζονται διεθνώς, όπως τα πρότυπα ISO ή μεθοδολογία συμβατή με τα πρότυπα ISO.

4.   Οι διαμεσολαβητές δίνουν στους μετόχους, που δεν είναι διαμεσολαβητές, πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, καθώς και τυχόν πρακτικές για ενέργειες των μετόχων μέσω γενικά διαθέσιμων εργαλείων και δυνατοτήτων, εκτός αν ο μέτοχος συμφωνήσει σε κάτι διαφορετικό. Οι διαμεσολαβητές διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω εργαλεία και δυνατότητες καθιστούν δυνατή την επεξεργασία ενεργειών των μετόχων από τον διαμεσολαβητή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 3

Αίτημα γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα μετόχου και απάντηση

1.   Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τον μορφότυπο του αιτήματος γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα του μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3α παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 1 του παραρτήματος.

2.   Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τον μορφότυπο της απάντησης από τους διαμεσολαβητές σε αίτημα στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

3.   Οι ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ισχύουν επίσης, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για τυχόν επικαιροποιήσεις και ακυρώσεις τέτοιων αιτημάτων ή απαντήσεων.

Άρθρο 4

Διαβίβαση της ειδοποίησης συνέλευσης

1.   Οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα είδη και τον μορφότυπο των πληροφοριών που θα διαβιβαστούν, σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων, είναι αυτές που αναφέρονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.

2.   Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο ισχύουν επίσης, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για τυχόν επικαιροποιήσεις και ακυρώσεις τέτοιων ειδοποιήσεων συνέλευσης.

Άρθρο 5

Επιβεβαίωση δικαιώματος άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων σε γενική συνέλευση

1.   Για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων του μετόχου σε γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, ο τελευταίος διαμεσολαβητής επιβεβαιώνει, κατόπιν αιτήματος, στον μέτοχο ή τρίτο μέρος που έχει ορίσει ο μέτοχος, τη δικαιούχο θέση που εμφανίζεται στο αρχείο του. Όταν στην αλυσίδα διαμεσολαβητών υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές, ο τελευταίος διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι θέσεις που εμφανίζονται στο αρχείο του αντιστοιχούν σε αυτές του πρώτου διαμεσολαβητή.

Η επιβεβαίωση από τον τελευταίο διαμεσολαβητή προς τον μέτοχο δεν απαιτείται αν η δικαιούχος θέση είναι γνωστή ή θα διαβιβαστεί στον εκδότη ή τον πρώτο διαμεσολαβητή, ανάλογα με την περίπτωση.

2.   Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνει η επιβεβαίωση δικαιώματος, ανάλογα με το είδος της διαβίβασης, είναι αυτά που καθορίζονται στον πίνακα 4 του παραρτήματος.

3.   Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο ισχύουν επίσης, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για τυχόν επικαιροποιήσεις και ακυρώσεις τέτοιων επιβεβαιώσεων δικαιωμάτων.

Άρθρο 6

Ειδοποίηση συμμετοχής μετόχου σε γενική συνέλευση

1.   Για τους σκοπούς της διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων του μετόχου στη γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3γ παράγραφος 1 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, εφόσον απαιτείται από τον εκδότη και κατόπιν αιτήματος του μετόχου, οι διαμεσολαβητές διαβιβάζουν την ειδοποίηση συμμετοχής στον εκδότη, είτε για να δώσουν στον μέτοχο τη δυνατότητα να ασκήσει ο ίδιος τα δικαιώματα, είτε για να δώσουν στον μέτοχο τη δυνατότητα ορισμού τρίτου μέρους που θα ασκήσει τα δικαιώματα αυτά κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης και οδηγίας του μετόχου προς όφελος του μετόχου.

2.   Εάν η ειδοποίηση συμμετοχής περιλαμβάνει αναφορά σε ψήφους, ο τελευταίος διαμεσολαβητής διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες όσον αφορά τον αριθμό μετοχών που ψήφισαν συμβαδίζουν με τη δικαιούχο θέση. Σε περίπτωση διαβίβασης της ειδοποίησης μεταξύ των διαμεσολαβητών πριν από την ημερομηνία καταγραφής, ο τελευταίος διαμεσολαβητής επικαιροποιεί την ειδοποίηση, εφόσον είναι απαραίτητο, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι πληροφορίες.

3.   Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνει η ειδοποίηση συμμετοχής μετόχου σε γενική συνέλευση είναι αυτά που καθορίζονται στον πίνακα 5 του παραρτήματος.

Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ισχύουν επίσης, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για μηνύματα όσον αφορά τυχόν επικαιροποιήσεις και ακυρώσεις ειδοποιήσεων συμμετοχής.

Άρθρο 7

Μορφότυπος επιβεβαίωσης της παραλαβής και της καταγραφής και της καταμέτρησης των ψήφων

1.   Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνει η επιβεβαίωση της παραλαβής ψήφων όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 3γ παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, είναι αυτά που ορίζονται στον πίνακα 6 του παραρτήματος.

2.   Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνει η επιβεβαίωση της καταγραφής και της καταμέτρησης των ψήφων από τον εκδότη στον μέτοχο ή το τρίτο μέρος που έχει ορίσει ο μέτοχος, σύμφωνα με το άρθρο 3γ παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, είναι αυτά που ορίζονται στον πίνακα 7 του παραρτήματος.

Άρθρο 8

Διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν εταιρικά γεγονότα πέρα από γενικές συνελεύσεις

1.   Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον εκδότη στον πρώτο ή σε άλλους διαμεσολαβητές, καθώς και οι ειδοποιήσεις που διαβιβάζονται σε όλη την αλυσίδα διαμεσολαβητών, αποτελούνται από όλες τις βασικές πληροφορίες που σχετίζονται με το εταιρικό γεγονός (πλην της γενικής συνέλευσης) που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαμεσολαβητή έναντι του μετόχου σύμφωνα με την οδηγία 2007/36/ΕΚ ή για να ασκήσει ο μέτοχος τα δικαιώματά του.

2.   Όσον αφορά τη σειρά των διαβιβάσεων, τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες εταιρικού γεγονότος, ισχύουν οι παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις:

α)

ο εκδότης ενημερώνει αρκετά έγκαιρα τον πρώτο διαμεσολαβητή και, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, άλλους διαμεσολαβητές όσον αφορά τις πληροφορίες του εταιρικού γεγονότος, ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν και να διαβιβάσουν τις πληροφορίες και ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία εκκρεμών συναλλαγών ή αξιώσεων της αγοράς πριν από τυχόν σχετικές προθεσμίες ή την έναρξη περιόδου επιλογής, ανάλογα με την περίπτωση·

β)

η ημερομηνία πληρωμής ορίζεται όσο γίνεται πιο κοντά στην ημερομηνία καταγραφής, την προθεσμία του εκδότη ή την προθεσμία που έχει τεθεί από το τρίτο μέρος που κινεί εταιρικό γεγονός, ανάλογα με την περίπτωση, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία πληρωμών προς τους μετόχους το ταχύτερο δυνατό·

γ)

σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος που περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης για τον μέτοχο, η περίοδος επιλογής θα πρέπει να διαρκεί αρκετά, ώστε οι μέτοχοι και οι διαμεσολαβητές να έχουν εύλογο χρόνο αντίδρασης·

δ)

σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος που περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης για τον μέτοχο, η τελευταία ημερομηνία συμμετοχής και η προθεσμία προστασίας αγοραστή θα πρέπει να προηγούνται, με αυτή τη σειρά, της προθεσμίας του εκδότη, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία αξιώσεων του αγοραστή πριν από το κλείσιμο της περιόδου επιλογής·

ε)

σε περίπτωση εταιρικού γεγονότος που τελεί υπό προϋποθέσεις, ο εκδότης ενημερώνει τον πρώτο διαμεσολαβητή όσον αφορά τις πληροφορίες που σχετίζονται με το αποτέλεσμα του εταιρικού γεγονότος όσο το δυνατόν συντομότερο μετά την προθεσμία του εκδότη και πριν από την πραγματοποίηση τυχόν πληρωμής στο εταιρικό γεγονός.

3.   Μετά την ημερομηνία πληρωμής του εταιρικού γεγονότος, ο πρώτος διαμεσολαβητής ή, αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός διαμεσολαβητές στην αλυσίδα, όλοι οι διαμεσολαβητές, διαβιβάζουν με τη σειρά πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ή τις συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν από τον διαμεσολαβητή για τον λογαριασμό του μετόχου. Οι πληροφορίες που θα διαβιβαστούν από τον διαμεσολαβητή περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα αποτελέσματα με βάση τις ενέργειες των μετόχων σε εταιρικό γεγονός με δικαιώματα προαίρεσης, τις δικαιούχους ή εκκαθαρισμένες θέσεις, τυχόν έσοδα που εισπράχθηκαν, καθώς και τα αποτελέσματα όσον αφορά τυχόν αξιώσεις της αγοράς, στο μέτρο που αφορά τον μέτοχο.

4.   Τα ελάχιστα είδη πληροφοριών και τα στοιχεία δεδομένων που θα παρασχεθούν και θα διαβιβαστούν, στο μέτρο που αφορούν την εταιρική ενέργεια, σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ σε σχέση με εταιρικά γεγονότα πέρα από τις γενικές συνελεύσεις, είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 8 του παραρτήματος.

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ισχύουν επίσης, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για τυχόν ακυρώσεις ή επικαιροποιήσεις τέτοιων ειδοποιήσεων.

Άρθρο 9

Προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται από τους εκδότες και τους διαμεσολαβητές σε εταιρικά γεγονότα και σε διαδικασίες ταυτοποίησης των μετόχων

1.   Ο εκδότης που κινεί το εταιρικό γεγονός παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό γεγονός στους διαμεσολαβητές εγκαίρως— το αργότερο την ίδια εργάσιμη ημέρα κατά την οποία ανακοινώνει το εταιρικό γεγονός σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

2.   Όταν ο διαμεσολαβητής επεξεργάζεται και διαβιβάζει πληροφορίες σχετικά με εταιρικά γεγονότα, ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει, όπου συντρέχει περίπτωση, ότι οι μέτοχοι έχουν επαρκή χρόνο να αντιδράσουν στις πληροφορίες που έλαβαν, προκειμένου να συμμορφωθούν με την προθεσμία του εκδότη ή την ημερομηνία καταγραφής.

Ο πρώτος διαμεσολαβητής και κάθε άλλος διαμεσολαβητής που λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με εταιρικό γεγονός διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στον επόμενο διαμεσολαβητή στην αλυσίδα χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας κατά την οποία έλαβε τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής λάβει τις πληροφορίες μετά τις 16.00 κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, διαβιβάζει τις πληροφορίες αμελλητί και το αργότερο έως τις 10.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Σε περίπτωση μεταβολής της θέσης στην οικεία μετοχή μετά την πρώτη διαβίβαση, ο πρώτος διαμεσολαβητής και κάθε άλλος διαμεσολαβητής στην αλυσίδα διαβιβάζουν επιπλέον τις πληροφορίες στους νέους μετόχους στα βιβλία τους, σύμφωνα με τις θέσεις στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, έως την ημερομηνία καταγραφής.

3.   Ο τελευταίος διαμεσολαβητής διαβιβάζει στον μέτοχο πληροφορίες σχετικά με το εταιρικό γεγονός αμελλητί και το αργότερο έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας κατά την οποία έλαβε τις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής λάβει τις πληροφορίες μετά τις 16.00 κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, διαβιβάζει τις πληροφορίες αμελλητί και το αργότερο έως τις 10.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον, επιβεβαιώνει το δικαίωμα του μετόχου να συμμετάσχει στο εταιρικό γεγονός αμελλητί και σε χρόνο ώστε να συμμορφώνεται με την προθεσμία του εκδότη ή την ημερομηνία καταγραφής, ανάλογα με την περίπτωση.

4.   Κάθε διαμεσολαβητής διαβιβάζει αμελλητί στον εκδότη τυχόν πληροφορίες σχετικά με ενέργειες των μετόχων αφού λάβει τις εν λόγω πληροφορίες, ακολουθώντας διαδικασία που καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση με την προθεσμία του εκδότη ή την ημερομηνία καταγραφής.

Τυχόν επιπλέον απαιτήσεις σχετικά με ενέργειες των μετόχων που ο εκδότης απαιτεί από τον μέτοχο να παράσχει σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ως αναγνώσιμες από μηχανήματα ή με αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, διαβιβάζονται από τον διαμεσολαβητή αμελλητί και σε χρόνο ώστε να συμμορφώνεται με την προθεσμία του εκδότη ή την ημερομηνία καταγραφής.

Ο τελευταίος διαμεσολαβητής δεν καθορίζει προθεσμία με την οποία απαιτεί τυχόν ενέργεια μετόχου νωρίτερα από τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την προθεσμία του εκδότη ή την ημερομηνία καταγραφής. Ο τελευταίος διαμεσολαβητής μπορεί να προειδοποιήσει τον μέτοχο όσον αφορά τους κινδύνους που συνδέονται με αλλαγές στη μετοχική θέση κοντά στην ημερομηνία καταγραφής.

5.   Η επιβεβαίωση της παραλαβής των ψήφων όταν η ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, παρέχεται στο πρόσωπο που ψήφισε αμέσως μετά την ψηφοφορία.

Η επιβεβαίωση της καταγραφής και της καταμέτρησης των ψήφων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, παρέχεται από τον εκδότη εγκαίρως και το αργότερο 15 ημέρες μετά το αίτημα ή από γενική συνέλευση, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, εκτός αν οι πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες.

6.   Το αίτημα γνωστοποίησης της ταυτότητας του μετόχου που υποβάλλεται από εκδότη ή τρίτο μέρος που έχει οριστεί από τον εκδότη διαβιβάζεται από τους διαμεσολαβητές σύμφωνα με το πεδίο του αιτήματος, στον επόμενο διαμεσολαβητή της αλυσίδας, αμελλητί και το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία ελήφθη το αίτημα. Σε περίπτωση που ο διαμεσολαβητής λάβει το αίτημα μετά τις 16.00 κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας, διαβιβάζει τις πληροφορίες αμελλητί και το αργότερο έως τις 10.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Η απάντηση στο αίτημα γνωστοποίησης της ταυτότητας του μετόχου παρέχεται και διαβιβάζεται από κάθε διαμεσολαβητή στον παραλήπτη που ορίζεται στο αίτημα αμελλητί και το αργότερο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας αμέσως μετά την ημερομηνία καταγραφής ή την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος από τον διαμεσολαβητή που δίνει την απάντηση, όποια από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη.

Η προθεσμία που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο δεν ισχύει στις απαντήσεις σε αιτήματα ή σε μέρη αιτημάτων, ανάλογα με την περίπτωση, που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ως αναγνώσιμα από μηχανήματα και αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3. Δεν ισχύει επίσης σε απαντήσεις σε αιτήματα που λαμβάνονται από τον διαμεσολαβητή περισσότερες από επτά εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία καταγραφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απάντηση παρέχεται και διαβιβάζεται από τον διαμεσολαβητή αμελλητί και σε κάθε περίπτωση πριν από την προθεσμία του εκδότη.

7.   Οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 6 ισχύουν, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για τυχόν ακυρώσεις ή επικαιροποιήσεις των σχετικών πληροφοριών.

8.   Ο διαμεσολαβητής θέτει χρονοσφραγίδα σε όλες τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 10

Ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας

1.   Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σε διαμεσολαβητές, μετόχους ή τρίτα μέρη που ορίζονται από μετόχους, σύμφωνα με τα άρθρα 3α, 3β και 3γ της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, ο εκδότης και ο διαμεσολαβητής εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της επαλήθευσης των πληροφοριών που προέρχονται από τον εκδότη ή τρίτο μέρος που κινεί εταιρικό γεγονός. Οι διαμεσολαβητές εφαρμόζουν τέτοια μέτρα και σε σχέση με τη διαβίβαση πληροφοριών στον εκδότη ή σε τρίτο μέρος που ορίζεται από τον εκδότη.

2.   Ο διαμεσολαβητής που λαμβάνει αίτημα από τον εκδότη ή τρίτο μέρος που ορίζεται από τον εκδότη για τη γνωστοποίηση της ταυτότητας μετόχου ή οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, που θα διαβιβαστεί σε όλη την αλυσίδα διαμεσολαβητών ή σε μετόχους, επαληθεύει ότι το αίτημα ή οι πληροφορίες που διαβιβάζονται προέρχονται από τον εκδότη.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 184 της 14.7.2007, σ. 17.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 352 της 21.12.2012, σ. 20).

(4)  Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 38).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Αίτημα γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα μετόχου

Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

Α.   Προσδιορισμός του αιτήματος (για κάθε ISIN αποστέλλεται χωριστό αίτημα)

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του αιτήματος

Μοναδικός κωδικός προσδιορισμού κάθε αιτήματος γνωστοποίησης

[24 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

2.

Είδος αιτήματος

Είδος αιτήματος (αίτημα γνωστοποίησης ταυτότητας μετόχου)

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

3.

Πεδίο αιτήματος

Προσδιορισμός του κατά πόσο το αίτημα θα προωθηθεί και θα απαντηθεί από τους άλλους διαμεσολαβητές στα επόμενα επίπεδα της αλυσίδας διαμεσολαβητών. Αν όχι, το πεδίο παραμένει ασυμπλήρωτο.

[Προαιρετικό πεδίο. Εάν ισχύει, τότε συμπληρώνεται: ΝΑΙ]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

4.

Κωδικός ISIN

Ορισμός

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

Ημερομηνία καταγραφής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

6.

Προθεσμία εκδότη

Ορισμός. Η προθεσμία εκδότη καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)· UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης

7.

Οριακή ποσότητα που περιορίζει το αίτημα

Κατά περίπτωση. Το όριο εκφράζεται ως απόλυτος αριθμός μετοχών.

[Προαιρετικό πεδίο. Εάν ισχύει, τότε συμπληρώνεται:

15 αριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

8.

Ημερομηνία από την οποία διακρατούνται οι μετοχές

Κατά περίπτωση. Αν ο εκδότης επιλέξει να περιλάβει στο αίτημά του την ημερομηνία από την οποία διακρατούνται οι μετοχές, αναφέρει στο αίτημά του τον τρόπο καθορισμού της εν λόγω ημερομηνίας.

Το αίτημα αυτό μπορεί να επηρεάσει την αυτοματοποιημένη επεξεργασία του αιτήματος.

[Προαιρετικό πεδίο. Εάν ισχύει, τότε συμπληρώνεται: ΝΑΙ]

Εκδότης

Β.   Προσδιορισμός σχετικά με τον παραλήπτη στον οποίο πρέπει να σταλεί η απάντηση

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του παραλήπτη της απάντησης

Μοναδικός εθνικός αριθμός μητρώου του οποίου προηγείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στη χώρα της καταστατικής έδρας του ή ο LEI του εκδότη, ή τρίτου μέρους που ορίζεται από τον εκδότη, εκδότη ΚΑΤ, άλλο διαμεσολαβητή ή πάροχο υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, προς τον οποίο θα διαβιβαστεί η απάντηση από τον διαμεσολαβητή.

[20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Ο κωδικός χώρας έχει τη μορφή κωδικού με 2 γράμματα, όπως ορίζεται από το ISO 3166—1 alpha-2, ή συμβατή μεθοδολογία]

Εκδότης

2.

Όνομα του παραλήπτη της απάντησης

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.]

Εκδότης

3.

Διεύθυνση του παραλήπτη της απάντησης

Διεύθυνση BIC, ασφαλής ή πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, URL για ασφαλή δικτυακή πύλη ή άλλα στοιχεία διεύθυνσης που διασφαλίζουν τη λήψη και την ασφάλεια της διαβίβασης

[αλφαριθμητικό πεδίο]

Εκδότης


Πίνακας 2

Απάντηση σε αίτημα γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα μετόχου

Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

A.   Προσδιορισμός του αρχικού αιτήματος του εκδότη

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του αιτήματος

Βλέπε πίνακα 1, πεδίο Α.1

[24 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

2.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της απάντησης

Μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης κάθε απάντησης.

[24 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

3.

Είδος αιτήματος

Βλέπε πίνακα 1, πεδίο Α.2

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

4.

Κωδικός ISIN

Βλέπε πίνακα 1, πεδίο Α.4

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

Ημερομηνία καταγραφής

Βλέπε πίνακα 1, πεδίο Α.5

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

Β.   Πληροφορίες σχετικά με την κατοχή μετοχών από τον απαντώντα διαμεσολαβητή

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του απαντώντος διαμεσολαβητή

Μοναδικός εθνικός αριθμός μητρώου του οποίου προηγείται ο κωδικός χώρας που αναφέρεται στη χώρα της καταστατικής έδρας του ή ο LEI

[20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Ο κωδικός χώρας θα έχει τη μορφή που περιγράφεται στον πίνακα 1, πεδίο Β.1]

Απαντών διαμεσολαβητής

2.

Όνομα απαντώντος διαμεσολαβητή

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

3.

Συνολικός αριθμός μετοχών που έχει στην κατοχή του ο απαντών διαμεσολαβητής

Ο συνολικός αριθμός ισούται με το άθροισμα των αριθμών που αναγράφονται στο πεδίο Β.4 και το πεδίο Β.5

[15 αριθμητικοί χαρακτήρες, κατά περίπτωση με υποδιαστολή]

Απαντών διαμεσολαβητής

4.

Αριθμός μετοχών που έχει στην κατοχή του ο απαντών διαμεσολαβητής για ίδιο λογαριασμό

 

[15 αριθμητικοί χαρακτήρες, κατά περίπτωση με υποδιαστολή]

Απαντών διαμεσολαβητής

5.

Αριθμός μετοχών που έχει στην κατοχή του ο απαντών διαμεσολαβητής για λογαριασμό άλλου

 

[15 αριθμητικοί χαρακτήρες, κατά περίπτωση με υποδιαστολή]

Απαντών διαμεσολαβητής

6.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του διαχειριστή λογαριασμού αξιών

Ο LEI του διαχειριστή λογαριασμού αξιών, δηλαδή του διαμεσολαβητή προηγούμενου επιπέδου της αλυσίδας στον οποίο ο απαντών διαμεσολαβητής διατηρεί λογαριασμό αξιών

[20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

7.

Αριθμός του λογαριασμού αξιών

Αριθμός του λογαριασμού αξιών που διατηρεί ο απαντών διαμεσολαβητής στον διαμεσολαβητή προηγούμενου επιπέδου της αλυσίδας

[20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

Γ.   Πληροφορίες που διαθέτει ο απαντών διαμεσολαβητής όσον αφορά την ταυτότητα μετόχου (επαναλαμβανόμενο πλαίσιο που συμπληρώνεται χωριστά για κάθε μέτοχο που γνωρίζει ο απαντών διαμεσολαβητής, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, για τη θέση που διατηρεί για ίδιο λογαριασμό ο απαντών διαμεσολαβητής)

1(α).

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου

1)

Μοναδικός εθνικός αριθμός μητρώου του οποίου προηγείται ο κωδικός χώρας για τη χώρα της καταχώρισής του ή ο LEI ή

[20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

2)

σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος ούτε LEI ούτε αριθμός μητρώου, ο κωδικός αναγνώρισης τράπεζας (BIC) του οποίου προηγείται ο κωδικός χώρας για τη χώρα καταχώρισής του ή

[11 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

3)

κωδικός πελάτη, που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε νομική οντότητα ή δομή, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, του οποίου προηγείται ο κωδικός χώρας σε σχέση με τη χώρα καταχώρισής του

[50 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

Ο κωδικός χώρας θα έχει τη μορφή που περιγράφεται στον πίνακα 1, πεδίο Β.1

1(β).

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μετόχου σε περίπτωση φυσικού προσώπου

Ο εθνικός αναγνωριστικός κωδικός κατά την έννοια του άρθρου 6 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής (*1)

[35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

2(α).

Όνομα μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

2(β)

Όνομα μετόχου σε περίπτωση φυσικού προσώπου

1)

Όνομα/-τα του μετόχου. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός ονομάτων, όλα τα ονόματα χωρίζονται με κόμμα

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

2)

Επώνυμο/-α του μετόχου. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός επωνύμων, όλα τα επώνυμα χωρίζονται με κόμμα

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

3.

Διεύθυνση

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

4.

Ταχυδρομικός κώδικας

 

[10 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

5.

Πόλη

 

[35 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

6.

Χώρα

Κωδικός χώρας

[κωδικός χώρας με 2 γράμματα στη μορφή που περιγράφεται στον πίνακα 1, πεδίο Β.1]

Απαντών διαμεσολαβητής

7.

Ταχυδρομικός κώδικας ταχυδρομική θυρίδα

 

[10 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

8.

Αριθμός ταχυδρομικής θυρίδας

 

[10 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

9.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν είναι διαθέσιμη, το πεδίο παραμένει ασυμπλήρωτο.

[255 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Απαντών διαμεσολαβητής

Επαναλαμβανόμενο πλαίσιο (επαναλάβετε για διαφορετικά είδη κατοχής μετοχών ή ημερομηνίες κατοχής μετοχών)

10.

Είδος κατοχής μετοχών

Αναφορά είδους κατοχής μετοχών.

Επιλέξτε: O = κατοχή μετοχών για ίδιο λογαριασμό· N = κατοχή μετοχών από εκπρόσωπο· B = πραγματική κατοχή μετοχών· U = άγνωστο

[1 αλφαριθμητικός χαρακτήρας]

Απαντών διαμεσολαβητής

11.

Αριθμός μετοχών που κατέχει ο μέτοχος στον απαντώντα διαμεσολαβητή

Αριθμός μετοχών που κατέχει ο μέτοχος και αναφέρονται από τον απαντώντα διαμεσολαβητή

[15 αριθμητικοί χαρακτήρες, κατά περίπτωση με υποδιαστολή]

Απαντών διαμεσολαβητής

12.

Αρχική ημερομηνία κατοχής μετοχών

Κατά περίπτωση.

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Απαντών διαμεσολαβητής

13.

Όνομα τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

Κατά περίπτωση, το πεδίο αυτό προσδιορίζει το τρίτο μέρος που είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό του μετόχου

[Προαιρετικό πεδίο.

Κατά περίπτωση, μορφότυπος των πεδίων Γ.2(α) ή Γ.2(β) ανωτέρω]

Απαντών διαμεσολαβητής

14.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

Κατά περίπτωση, το πεδίο αυτό προσδιορίζει το τρίτο μέρος που είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό του μετόχου

[Προαιρετικά πεδία.

Κατά περίπτωση, μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός στον μορφότυπο των πεδίων Γ.1(α) ή Γ.1(β) ανωτέρω]

Απαντών διαμεσολαβητής


Πίνακας 3

Ειδοποίηση συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 3β παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα όσον αφορά τη σύγκληση γενικής συνέλευσης είναι διαθέσιμες στους μετόχους μέσω του ιστοτόπου του εκδότη, η ειδοποίηση συνέλευσης που καταρτίζεται από τον εκδότη και διαβιβάζεται από τους διαμεσολαβητές απαιτείται να περιέχει μόνο τα πεδία Α, Β και Γ, συμπεριλαμβανομένου του υπερσυνδέσμου URL προς τον ιστότοπο όπου υπάρχουν οι πληροφορίες αυτές.


Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

Α.   Προσδιορισμός του μηνύματος

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος

Μοναδικός αριθμός

[αλφαριθμητικό πεδίο]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

2.

Είδος μηνύματος

Το είδος του μηνύματος (όπως ειδοποίηση συνέλευσης, ακύρωση ή επικαιροποίηση αυτής)

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

Α.   Προσδιορισμός του εκδότη

1.

Κωδικός ISIN

Ορισμός. Κωδικός ISIN της μετοχής για την οποία αποστέλλεται η ειδοποίηση

Επαναλαμβανόμενο πεδίο: σε περίπτωση πολλαπλών κατηγοριών, να επισημανθούν όλοι οι κωδικοί ISIN

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

2.

Όνομα εκδότη

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

Γ.   Προσδιορισμός της συνέλευσης

1.

Ημερομηνία της γενικής συνέλευσης

 

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

2.

Χρόνος της γενικής συνέλευσης

Προσδιορισμός του χρόνου έναρξης της γενικής συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας ζώνης ώρας

[UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης

3.

Είδος γενικής συνέλευσης

Προσδιορισμός του είδους της συγκληθείσας γενικής συνέλευσης

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

4.

Τοποθεσία της γενικής συνέλευσης

Προσδιορισμός της διεύθυνσης του τόπου διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένου του URL του εικονικού τόπου διεξαγωγής, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Σε περίπτωση περισσότερων τόπων διεξαγωγής, η τοποθεσία προσδιορίζεται για κάθε τόπο διεξαγωγής

[255 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

Ημερομηνία καταγραφής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

6.

Ενιαίος εντοπιστής πόρου (Uniform Resource Locator - URL)

Υπερσύνδεσμος URL στον ιστότοπο όπου είναι προσβάσιμο το σύνολο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους μετόχους πριν από τη γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών συμμετοχής και ψήφου και άσκησης άλλων δικαιωμάτων των μετόχων, όπως η συμπερίληψη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

[255 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

Δ.   Συμμετοχή στη γενική συνέλευση (επαναλαμβανόμενο πεδίο· να επαναλαμβάνεται για κάθε διαθέσιμη εναλλακτική μέθοδο συμμετοχής)

1.

Μέθοδος συμμετοχής από τον μέτοχο

Μέθοδος συμμετοχής, όπως: VI = εικονική συμμετοχή· PH = αυτοπρόσωπη συμμετοχή· PX = συμμετοχή μέσω πληρεξουσίου· EV = ψήφος δι' αλληλογραφίας.

Κάθε άλλη διαθέσιμη μέθοδος θα πρέπει επίσης να αναφέρεται με τυποποιημένο τρόπο

[2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

2.

Προθεσμία εκδότη για την ειδοποίηση συμμετοχής

Τελευταία ημέρα και ώρα για ειδοποίηση του εκδότη από τον μέτοχο όσον αφορά τη συμμετοχή του τελευταίου

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)· UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης

3.

Προθεσμία εκδότη για υποβολή ψήφου

Τελευταία ημέρα και ώρα για την υποβολή ψήφων από τον μέτοχο προς τον εκδότη ανά μέθοδο συμμετοχής, κατά περίπτωση.

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)· UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης

Ε.   Ημερήσια διάταξη – (επαναλαμβανόμενο πεδίο· να προσδιορίζεται για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης)

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Μοναδικός αριθμός

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

2.

τίτλος του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Τίτλος ή σύντομη περίληψη του θέματος της ημερήσιας διάταξης

[100 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

3.

Ενιαίος εντοπιστής πόρου (URL) των υλικών

Κατά περίπτωση. Συγκεκριμένος URL για το υλικό που σχετίζεται με το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν υπάρχει σχετικό υλικό, το πεδίο μένει ασυμπλήρωτο.

[Αν συμπληρωθεί: 255 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

4.

Ψήφος

Κατά περίπτωση. Αναφορά του κατά πόσο ένα θέμα της ημερήσιας διάταξης τίθεται προς δεσμευτική ψηφοφορία (BV) ή συμβουλευτική ψηφοφορία (AV).

Αν το θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τίθεται σε ψηφοφορία, το πεδίο παραμένει ασυμπλήρωτο.

[Αν συμπληρωθεί: 2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

Εναλλακτικές επιλογές ψηφοφορίας

Κατά περίπτωση. Προσδιορισμός όλων των εναλλακτικών επιλογών ψηφοφορίας για το θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει στη διάθεσή του ο μέτοχος, όπως ψήφος υπέρ (VF)· ψήφος κατά (VA)· αποχή (AB)· λευκή ψήφος (BL) ή άλλο (OT).

Αν το θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν τίθεται σε ψηφοφορία, το πεδίο παραμένει ασυμπλήρωτο.

[Αν συμπληρωθεί: 2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

ΣΤ.   Προσδιορισμός των προθεσμιών που αφορούν την άσκηση άλλων δικαιωμάτων των μετόχων (επαναλαμβανόμενο πεδίο· να προσδιορίζεται για κάθε υφιστάμενη προθεσμία)

1.

Αντικείμενο προθεσμίας

Προσδιορισμός του δικαιώματος των μετόχων για το οποίο ισχύει η προθεσμία (όπως η υποβολή σχεδίων ψηφισμάτων ή η συμπερίληψη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη)

[100 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

2.

Ισχύουσα προθεσμία εκδότη

Προσδιορισμός της προθεσμίας που σχετίζεται με την άσκηση του δικαιώματος των μετόχων που προσδιορίζεται στο παραπάνω πεδίο.

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)· UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης


Πίνακας 4

Επιβεβαίωση δικαιώματος

Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

Α.   Προσδιορισμός της γενικής συνέλευσης και του μηνύματος

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της επιβεβαίωσης

Μοναδικός αριθμός

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

2.

Όνομα εκδότη

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

3.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της γενικής συνέλευσης, όπως καθορίζεται από τον εκδότη ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

4.

Είδος μηνύματος

Το είδος του μηνύματος (επιβεβαίωση δικαιώματος)

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

5.

Κωδικός ISIN

Ορισμός

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

Β.   Προσδιορισμός της δικαιούχου θέσης σε μετοχές (επαναλαμβανόμενο πεδίο· να παρουσιάζεται για κάθε λογαριασμό αξιών του μετόχου)

1.

Ημερομηνία καταγραφής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

2.

Δικαιούχος θέση

Ορισμός

[24 αριθμητικοί χαρακτήρες]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

3.

Αριθμός του λογαριασμού αξιών

 

[20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

4.

Όνομα του κατόχου του λογαριασμού

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

Γ.   Προσδιορισμός όσον αφορά τον μέτοχο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, κατά περίπτωση

1.

Όνομα του μετόχου

Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα

[μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

2.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μετόχου

Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα

[μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.1(α) ή Γ.1(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

3.

Όνομα του πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

Κατά περίπτωση

[μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

4.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

Κατά περίπτωση

[μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.1(α) ή Γ.1(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής


Πίνακας 5

Ειδοποίηση συμμετοχής

Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

Α.   Προσδιορισμός της ειδοποίησης

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της ειδοποίησης συμμετοχής

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός

[αλφαριθμητικό πεδίο]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

2.

Είδος μηνύματος

Προσδιορισμός του είδους του μηνύματος

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Τελευταίος διαμεσολαβητής

3.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της γενικής συνέλευσης, όπως καθορίζεται από τον εκδότη ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

4.

Κωδικός ISIN

Ορισμός.

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

Β.   Η συμμετοχή θα προσδιοριστεί για κάθε μέθοδο συμμετοχής

1.

Μέθοδος συμμετοχής

Προσδιορισμός της μεθόδου συμμετοχής του μετόχου, στο μέτρο που προβλέπεται.

Αν χρησιμοποιηθούν πολλαπλές μέθοδοι, προσδιορίζεται κάθε μέθοδος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εναλλακτικές του πίνακα 3, ενότητα Δ, όπως η αυτοπρόσωπη συμμετοχή, η συμμετοχή μέσω πληρεξουσίου ή η ηλεκτρονική ψήφος

 

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος, κατά περίπτωση

2.

Όνομα του μετόχου

 

[μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος

3(α)

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μετόχου σε περίπτωση νομικού προσώπου

Βλέπε πίνακα 2, πεδίο Γ.(1)(α)

[μορφότυπος πίνακα 2, πεδίο Γ.(1)(α)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος

3(β).

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του μετόχου σε περίπτωση φυσικού προσώπου

Βλέπε πίνακα 2, πεδίο Γ.(1)(β)

[μορφότυπος πίνακα 2, πεδίο Γ.(1)(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος

4.

Όνομα του πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

Κατά περίπτωση

[Προαιρετικά: Αν συμπληρωθεί: μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος

5.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του πληρεξουσίου ή άλλου τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

Κατά περίπτωση

[Προαιρετικά: Αν συμπληρωθεί: μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.1(α) ή Γ.1(β)]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος

Γ   Ψήφοι, κατά περίπτωση (επαναλαμβανόμενο πεδίο· να προσδιορίζεται για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης)

1.

Θέμα της ημερήσιας διάταξης

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του θέματος της ημερήσιας διάταξης, πίνακας 3

[μορφότυπος πίνακα 3, πεδίο Ε.1]

 

Επαναλαμβανόμενο πεδίο, να συμπληρώνεται για κάθε θέση ψηφοφορίας

2.

Θέση ψηφοφορίας

Αναφορά θέσης ψηφοφορίας

[μορφότυπος πίνακα 3, πεδίο Ε.5]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος

3.

Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

Αριθμός μετοχών που ψήφισαν για το θέμα της ημερήσιας διάταξης για κάθε θέση ψηφοφορίας.

Αν η θέση ψηφοφορίας ισχύει για όλες τις μετοχές, το πεδίο αυτό μένει ασυμπλήρωτο.

[Αν συμπληρωθεί: 15 αριθμητικοί χαρακτήρες, κατά περίπτωση με υποδιαστολή]

Τελευταίος διαμεσολαβητής ή μέτοχος


Πίνακας 6

Απόδειξη ψήφου

Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της απόδειξης

Μοναδικός αριθμός

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Διαμεσολαβητής ή μέρος που επιβεβαιώνει

2.

Είδος μηνύματος

Προσδιορισμός του είδους της επιβεβαίωσης

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Διαμεσολαβητής

3.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος της γενικής συνέλευσης.

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης/διαμεσολαβητής

4.

Κωδικός ISIN

Ορισμός.

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

Ημερομηνία της γενικής συνέλευσης

 

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

6.

Όνομα εκδότη

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

7.

Όνομα του μέρους που επιβεβαιώνει

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Μέρος που παρέχει την απόδειξη

8.

Όνομα του προσώπου που ψήφισε

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Μέρος που επιβεβαιώνει

9.

Όνομα μετόχου

 

[Προαιρετικό πεδίο. Εάν ισχύει, τότε συμπληρώνεται:

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Διαμεσολαβητής ή μέρος που επιβεβαιώνει


Πίνακας 7

Επιβεβαίωση της καταγραφής και της καταμέτρησης των ψήφων

Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της επιβεβαίωσης

Μοναδικός αριθμός

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης/διαμεσολαβητής

2.

Είδος μηνύματος

Προσδιορισμός του είδους της επιβεβαίωσης

[4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης/διαμεσολαβητής

3.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του γεγονότος της γενικής συνέλευσης.

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης/διαμεσολαβητής

4.

Κωδικός ISIN

Ορισμός.

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

Ημερομηνία της γενικής συνέλευσης

 

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

6.

Όνομα εκδότη

 

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

7.

Όνομα μετόχου

[Προαιρετικό πεδίο, αν αναφέρεται το όνομα του μετόχου.]

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

Εκδότης

8.

Όνομα τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο

[Προαιρετικό πεδίο, αν αναφέρεται το όνομα του τρίτου μέρους που ορίζεται από τον μέτοχο.]

[140 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες. Μορφότυπος του πίνακα 2, πεδίο Γ.2(α) ή Γ.2(β)]

 

9.

Μέθοδος

Προσδιορισμός της μεθόδου με την οποία ελήφθησαν από τον εκδότη οι ψήφοι που καταγράφηκαν και καταμετρήθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του αν αυτό γίνεται πριν από τη συνέλευση ή κατά τη διάρκεια αυτής.

[70 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

10.

Ημερομηνία και ώρα λήψης

[Προαιρετικό πεδίο, μόνο αν η ψηφοφορία έγινε πριν από τη γενική συνέλευση]. Προσδιορισμός της ημερομηνίας και, εφόσον υπάρχει, της ώρας λήψης των ψήφων που καταγράφηκαν και καταμετρήθηκαν.

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)· UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης

11.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός των ψήφων

Εφόσον υπάρχει, ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της ανακοίνωσης που περιέχει τις ψήφους που καταγράφηκαν και καταμετρήθηκαν από τον εκδότη.

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Μέτοχος ή τρίτο μέρος που ορίζεται από τον μέτοχο


Πίνακας 8

Ανακοίνωση εταιρικών γεγονότων —πλην γενικών συνελεύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 3β παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 3β παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, σε περίπτωση που ο εκδότης έχει διαθέσει μέσω του ιστοτόπου του στους μετόχους πληροφορίες σχετικά με εταιρικά γεγονότα —εκτός από γενικές συνελεύσεις— που περιλαμβάνουν πληροφορίες και στοιχεία δεδομένων που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, στον βαθμό που σχετίζεται με την εταιρική ενέργεια, η ανακοίνωση εταιρικών γεγονότων απαιτείται να περιέχει μόνο το πεδίο Α, καθώς και τον υπερσύνδεσμο URL για τον ιστότοπο όπου υπάρχουν οι πληροφορίες.


Είδος πληροφοριών

Περιγραφή

Μορφότυπος

Δημιουργός δεδομένων

Α.   Προσδιορισμός του εταιρικού γεγονότος

1.

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του εταιρικού γεγονότος

Μοναδικός αριθμός

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

2.

Είδος εταιρικού γεγονότος

Προσδιορισμός του είδους του εταιρικού γεγονότος, όπως διανομή κερδών, αναδιάρθρωση των μετοχών του εκδότη

[42 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης ή τρίτο μέρος που ορίζεται από αυτόν

3.

Κωδικός ISIN

Ορισμός. Κωδικός ISIN για τις υποκείμενες μετοχές

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

4.

Κωδικός ISIN

Κατά περίπτωση, ο κωδικός ISIN για την προσωρινή μετοχή ή αξία

[12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

5.

URL

Υπερσύνδεσμος URL για τον ιστότοπο όπου είναι διαθέσιμο για τους μετόχους το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με το εταιρικό γεγονός

[255 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης

Β.   Σημαντικές ημερομηνίες που ισχύουν για το εταιρικό γεγονός (να συμπεριληφθούν μόνο όπως ισχύουν για το σχετικό εταιρικό γεγονός)

1.

Τελευταία ημερομηνία συμμετοχής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Πρώτος διαμεσολαβητής

2.

Ημερομηνία αποκοπής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Πρώτος διαμεσολαβητής

3.

Ημερομηνία καταγραφής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

4.

Έναρξη περιόδου επιλογής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

4.

Τελευταία ημέρα περιόδου επιλογής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

6.

Προθεσμία εκδότη

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)· UTC (συντονισμένη παγκόσμια ώρα)]

Εκδότης

7.

Ημερομηνία πληρωμής

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Εκδότης

8.

Προθεσμία προστασίας αγοραστή

Ορισμός

[Ημερομηνία (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)]

Διαμεσολαβητής

Γ.   Προσδιορισμός των επιλογών που είναι διαθέσιμες στον μέτοχο (επαναλαμβανόμενο πεδίο· να παρουσιαστεί για κάθε κωδικό ISIN, κατά περίπτωση)

1.

Εναλλακτικές επιλογές για τον μέτοχο

Προσδιορισμός των επιλογών

[100 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες]

Εκδότης


(*1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/590 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναφορά των συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 449).