23.10.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 304/89


ΟΔΗΓΊΑ 2014/99/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2014

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 2009/126/ΕΚ σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/126/ΕΚ προβλέπει την τεχνική προσαρμογή των άρθρων 4 και 5 στην τεχνική πρόοδο, όπου είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται συνέπεια με κατάλληλο πρότυπο που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).

(2)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2013 η CEN διέθεσε τα πρότυπα EN 16321-1:2013 και EN 16321-2:2013. Το πρότυπο EN 16321-1:2013 ορίζει τις μεθόδους δοκιμών για την έγκριση τύπου των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης για χρήση σε πρατήρια καυσίμων. Το πρότυπο EN 16321-2:2013 ορίζει τις μεθόδους δοκιμών που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πρατήρια καυσίμων για την επαλήθευση της λειτουργίας αυτών των συστημάτων ανάκτησης ατμών.

(3)

Επομένως, η τεχνική προσαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2009/126/ΕΚ είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συνέπεια με τα πρότυπα αυτά.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/126/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2009/126/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από την ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης καθίστανται υποχρεωτικά με βάση το άρθρο 3, η απόδοση των συστημάτων αυτών είναι όχι μικρότερη από 85 % με βάση την πιστοποίηση του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-1:2013»

.

2)

Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδοση της δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών βενζίνης, εν λειτουργία, της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013»

.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 12 Μαΐου 2016 τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωσή τους με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 13 Μαΐου 2016.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

O Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 36.